Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om mindre håndværksydelser"

Transkript

1 Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser og bygninger beliggende op ca. 90 adresser i København. Omfang: Ved nærværende annoncering ønsker Ordregiver at indhente ansøgninger om prækvalifikation på rammeaftale om mindre håndværksydelser for Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Rammeaftalen er inddelt i delaftaler fordelt på de enkelte faggrupper. Aftalerne omfatter almindelige mindre vedligeholdelsesopgaver, reparationer og udskiftninger mv., hvis skønnede totalværdi inklusiv materialer, eksklusiv moms er mindre end DKK Ved mindre håndværksydelser forstås reparation eller vedligehold af en bygningsdel, når dette viser sig at være påkrævet og det vurderes til at være under DKK inkl. materiale ekskl. moms. Reparationen kan have karakter af at være akut (pludseligt opstået behov). Ved akut opgaver forstås opgaver, der skal igangsættes indenfor to (2) timer efter de er anmeldt til leverandøren. Det er ordregiver, som vurderer om en opgave er akut og der derfor skal ske hurtig udrykning. Leverandøren er forpligtet til at udføre akutte opgaver og nødvendige afværgeforanstaltninger 24 timer i døgnet. Der indgås i alt 12 delaftaler med én (1) leverandør på hver delaftale fordelt på faggrupper med geografisk inddeling. Se nedenfor. Delaftale 1: Delaftale 2: Delaftale 3: Delaftale 4: 1

2 Delaftale 5: Delaftale 6: Delaftale 7: Delaftale 8: Delaftale 9: Delaftale 10: Delaftale 11: Delaftale 12: Rammeaftalen er gældende for en 1-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 3 x 12 måneder. Arbejder i forbindelse med nybyggeri, større ombygninger og renoveringer vil blive udbudt særskilt, hvorfor disse arbejder ikke er omfattet af nærværende aftale. Såfremt en ansøger ønsker at anmode om prækvalifikation på flere delaftaler, skal ansøger indsende ansøgninger om prækvalifikation for hver delaftale med angivelse af de nedenfor krævede oplysninger for deltagelse i prækvalifikationen. 2

3 Geografisk opdeling: Det Nordlige København grænser ned mod Jagtvej, Frederiksberg og Peter Bangs Vej. Det Indre København er omgrænset af Jagtvej, Frederiksberg, Ingerslevsgade og Christianshavns Vold. Det Sydlige København grænser op mod Peter Bangs Vej, Frederiksberg, Ingerslevsgade og Christianshavns Vold. Se tillige kort vedlagt som bilag (oversigt over byopdeling). Betingelser for deltagelse Leverandører, der ønsker at komme i betragtning til at blive prækvalificeret, skal fremsende følgende: Generelle oplysninger: 1. Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, CVR-nummer, kontaktoplysninger og - person. 2. Underskrevet tro og love erklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om, hvorvidt virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger DKK. 3. Hvilken delaftale ansøgningen om prækvalifikation omhandler. Økonomisk kapacitet: 4. Udfyldt og underskrevet erklæring om økonomiske nøgletal. Teknisk kapacitet: 5. Referencer på varetagelse af tilsvarende opgaver inden for de sidste 3 år, som udgør relevant erfaring i forhold til den udbudte opgave, gerne med tydelig angivelse af leverandørens konkrete rolle i de pågældende opgaver, herunder oplysninger om opgavens sted, omfang/økonomisk størrelse og art. 6. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af virksomheder, dvs. et konsortium eller lignende, skal oplysningerne i pkt. 1-5 angives for hver af virksomhederne. 7. Såfremt ansøgeren henviser til andres ressourcer, herunder koncerninterne selskaber eller samarbejdspartnere/underentreprenører, skal der medsendes dokumentation for, at ansøgeren kan råde over disse ressourcer, f.eks. i form af en underskrevet erklæring fra den pågældende virksomhed, der henvises til. Særlige vilkår Når flere i forening afgiver tilbud, er det bindende en for alle og alle for en. Ét af sammenslutningens medlemmer skal have fuld prokura over for ordregiver. Ved en eventuel 3

4 kontraktindgåelse skal hvert medlem af sammenslutningen af tilbudsgivere afgive erklæring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten. Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunes kontraktbilag om Leverandørens samfundsansvar (CSR). Valg af bydende Københavns Kommune, har til hensigt at prækvalificere 5 virksomheder til at afgive tilbud pr. delaftale. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på ansøgers økonomiske og tekniske kapacitet, samt at virksomheden har dokumenteret erfaring fra løsning af tilsvarende opgaver. Københavns Kommune, vil på grundlag heraf sikre en sammensætning af tilbudsgivere, der skønnes at give den bedst mulige konkurrence. Afgivelse af ansøgning Ansøgning om prækvalifikation kan enten sendes (som pakke eller anbefalet) eller afleveres på nedenstående adresse: Københavns Kommune Center for Ressourcer Njalsgade 13, stuen (receptionen) 2300 København S Att.: Jens-Kristian Jacobsen Mrk.: Rammeaftale om mindre håndværksydelser Ansøgning kan ikke afgives pr. . Postforsendes eller afleveres ansøgningen, opfordres ansøger til at aflevere ansøgningen om prækvalifikation i to (2) eksemplarer og i en (1) digital kopi på USB nøgle. Vær opmærksom på, at ansøgningen kun kan afleveres i receptionens åbningstider: Mandag til onsdag , torsdag og fredag Ansøgningsfrist Ansøgningen om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest fredag den , kl Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er laveste pris Spørgsmål Eventuelle spørgsmål til annoncen kan rettes til Jens-Kristian Jacobsen, 4

5 Rettelsesblade om eventuelle ændringer i prækvalifikationsmaterialet samt alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive besvaret skriftligt på Københavns Kommunes hjemmeside: Spørgsmål der fremsendes til ovenstående kontaktpunkt senest seks (6) arbejdsdage før ansøgningsfristens udløb vil blive besvaret. 5

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikations materiale

Prækvalifikations materiale Prækvalifikations materiale Kapitel 1 i forbindelse med Begrænset udbud på vin til Gentofte Kommune i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 Indhold 1. Ansøgningsfrist og formkrav...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere