Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter Kend din scanner Installation af softwaren Opsætning af scanneren Brug af scanneren Ekstraudstyr Har du problemer?

2 Hvor kan du finde oplysninger Installationsvejledning (dette dokument) Beskriver, hvordan scanneres sættes op, hvordan scannersoftwaren installeres, og hvordan scanneren bruges til at udføre grundlæggende scanningsopgaver. Her beskrives også, hvordan indstillinger installeres. Onlinebrugervejledning Den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren, indeholder følgende vejledning samt scannerdriveren. Indeholder grundlæggende oplysninger om scanning. Den indeholder også oplysninger om indstillinger og funktioner i scannersoftwaren (EPSON Scan.) Der findes også oplysninger om vedligeholdelse, fejlfinding, tekniske specifikationer og kundesupport. Oplysninger om Epson-scannersoftware (online Hjælp) Indeholder detaljerede oplysninger om EPSON Scan. Du kan få adgang til Online Hjælp til software ved at klikke på knappen Hjælp i EPSON Scan-vinduet. Oplysninger om andre programmer Oplysninger finder du i dokumentationen til de respektive programmer. 2

3 Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der opstår som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber kan gøres ansvarlig over for køber af dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjemand måtte have pådraget sig som følge af: uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modificeringer, reparationer eller ændringer af dette produkt. Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (godkendte Epson-produkter). EPSON Scan er delvist baseret på arbejde udført af den uafhængige JEPG-gruppe. EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Adobe, Acrobat Reader og Photoshop er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple, Macintosh, Mac, imac og Power Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. SilverFast er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende LaserSoft Imaging AG i USA eller andre lande. Generel bemærkning: Andre nævnte produktnavne er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer. Copyright 2004 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. c Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til betjening af scanneren. 3

4 1 Sikkerhedsforskrifter Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs disse forskrifter, og gem dem til senere brug. Følg alle advarsler og forskrifter på scanneren. Træk stikket ud af scanneren, før den rengøres. Rengør den kun med en fugtig klud. Undgå at spilde væske i scanneren. Anbring ikke scanneren på en ustabil flade eller i nærheden af en radiator eller anden varmekilde. Brug kun det strømkabel, som følger med dette produkt. Brug af et andet kabel kan forårsage brand eller elektrisk stød. Strømkablet til dette produkt må kun bruges sammen med produktet. Hvis det bruges sammen med et andet produkt, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Anvend kun den strømtype, der er angivet på scannerens etiket, og lever altid strøm direkte fra en standardstikkontakt med et strømkabel, der overholder lokale sikkerhedsstandarder. Tilslut alt udstyr til jordforbundne stikkontakter. Undgå at bruge samme kredsløb som kopimaskiner eller klimasystemer, der jævnligt slås til og fra. Sørg for, at strømkablet ikke bliver beskadiget eller flosset. Hvis du bruger en forlængerledning til scanneren, skal du kontrollere, at de enheder, der er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger ledningens nominelle A-kapacitet. Du skal desuden kontrollere, at den samlede mængde ampere for alle enhederne i stikkontakten ikke overstiger den mængde ampere, som stikkontakterne er normeret til. 4 Sikkerhedsforskrifter

5 Medmindre andet er angivet i denne installationsvejledning og i onlinebrugervejledningen, skal du ikke forsøge selv at foretage eftersyn af scanneren. Tag stikket ud af scanneren, og overlad eftersyn til kvalificeret servicepersonale i følgende situationer: Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Hvis der er spildt væske i scanneren. Hvis scanneren er blevet tabt, eller kassen er beskadiget. Hvis scanneren ikke fungerer normalt eller udviser tydelig ændring i ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke er nævnt i betjeningsvejledningen. Hvis du regner med at skulle bruge scanneren i Tyskland, skal du være opmærksom på følgende: For at beskytte scanneren tilstrækkelig mod kortslutning og for høj strømspænding skal bygningens installationen være beskyttet af et 10- eller 16-amperes relæ. Bemærkning til tysktalende brugere: Bei Anschluss des Scanners an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist. Sikkerhedsforskrifter 5

6 2 Kend din scanner Udpakning af scanneren EPSON Expression 10000XL leveres med cd-rom'er, der indeholder driversoftware, som kører scanneren, og andre elementer. Indholdet varierer, afhængigt af købssted. scanner strømkabel USB-kabel Installationsvejledning Cd-rom'er 6 Kend din scanner

7 Ekstraudstyr Følgende ekstraudstyr kan bruges til at gøre scanneren mere alsidig. Yderligere oplysninger om brug af dette ekstraudstyr finder du i afsnittet Ekstraudstyr på side 21. Ikke alt ekstraudstyr er tilgængeligt i visse områder. A3-transparentenhed (B81336 ) Giver dig mulighed for at scanne transparenter, især 35 mm dias og filmstrimler. I transparentenhedens læseområde kan du scanne film på op til 309 x 420 mm. Automatisk A3-dokumentføder (B81321 ) Giver dig mulighed for at scanne op til 100 enkeltsider eller tosidede sider automatisk. Med denne enhed føres et dokument ind med øverste side først, og derved bevares den oprindelige siderækkefølge. Hvis du bruger dette ekstraudstyr sammen med OCR-software (Optical Character Recognition), kan du bruge den scannede tekst i tekstbehandlingsprogrammer, som hvis du havde skrevet den selv. EPSON Network Image Express Card (B80839 ) Gør det muligt at dele en Epson-scanner, der understøtter EPSON Scan og netværksforbindelser, på et netværk. Dermed kan du udføre forskellige scanningshandlinger i et netværksmiljø ved hjælp af mindre strøm og plads. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der blev leveret sammen med produktet. Stjernen står i stedet for det sidste ciffer i produktnummeret, der varierer fra land til land. Kend din scanner 7

8 3 Installation af softwaren Software-cd'en indeholder scannersoftwaren og onlinebrugervejledningen. Softwaren skal installeres, FØR du slutter scanneren til computeren. I forbindelse med Windows XP og Windows 2000 skal du have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren. EPSON Scan understøtter ikke UFS (UNIX File System) til Mac OS X. Du skal installere softwaren på en disk eller i en partition, der ikke anvender UFS. Bemærkning til Mac OS X 10.3-brugere: Anvend ikke funktionen Fast User Switching (Hurtig brugerskift), mens du bruger Expression 10000XL. Indsæt software-cd'en i cd-rom- eller dvd-drevet, start installationsprogrammet, og følg vejledningen nedenfor. Windows-brugere 1. Installationsprogrammet starter automatisk. Start evt. programmet ved at dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. 2. Hvis du bliver bedt om at deaktivere antivirusprogrammet, skal du klikke på Fortsæt. 3. Hvis du bliver bedt om at vælge et sprog, skal du vælge dit foretrukne sprog. 4. Klik på Install EPSON Scan (Installer EPSON Scan) på skærmbilledet Software Installation (Installation af software). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 8 Installation af softwaren

9 5. Klik på Install Reference Guide (Installer brugervejledning) på skærmbilledet Software Installation (Installation af software). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 6. Når der vises en meddelelse, som angiver, at installationen er fuldført, skal du klikke på Exit (Afslut). Hvis du ikke har Adobe Photoshop Elements og LaserSoft SilverFast installeret på computeren, skal du installere dem fra den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren. Du kan installere softwaren ved at indsætte Photoshop-cd'en eller SilverFast-cd'en i cd-rom-drevet og derefter følge vejledningen på skærmen. Macintosh-brugere Installation af EPSON Scan 1. Mac OS X-brugere: Dobbeltklik på cd-rom-ikonet EPSON på skrivebordet. Dobbeltklik på mappen EPSON Scan i mappen EPSON, og dobbeltklik derefter på mappen Mac OS X. Mac OS 9-brugere: Dobbeltklik på mappen EPSON Scan i mappen EPSON. Dobbeltklik på mappen Mac OS 9, og dobbeltklik derefter på mappen med det foretrukne sprog. Hvis mappen EPSON Scan ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. Installation af softwaren 9

10 2. Dobbeltklik på ikonet Epson Scan Installer (Installationsprogram til EPSON Scan), og følg derefter vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. Mac OS X-brugere: Hvis vinduet Authenticate (Godkend) åbnes, skal du klikke på nøgleikonet, angive administratorens navn og adgangskode og derefter klikke på OK. 3. Når der vises en meddelelse om, at installationen er fuldført, skal du klikke på Quit (Afslut). Installation af brugervejledningen 1. Mac OS X-brugere: Dobbeltklik på cd-rom-ikonet EPSON på skrivebordet, og dobbeltklik derefter på mappen Manual (Brugervejledning) i mappen EPSON. Mac OS 9-brugere: Dobbeltklik på ikonet Manual (Brugervejledning) i mappen EPSON. Hvis mappen EPSON Scan ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. 2. Dobbeltklik på mappen med det foretrukne sprog, og dobbeltklik derefter på ikonet Installer (Installationsprogram). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 3. Når der vises en meddelelse om, at installationen er fuldført, skal du klikke på OK. Hvis du ikke har Adobe Photoshop Elements og LaserSoft SilverFast installeret på computeren, skal du installere dem fra den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren. Du kan installere softwaren ved at indsætte Photoshop-cd'en eller SilverFast-cd'en i cd-rom-drevet og derefter følge vejledningen på skærmen. 10 Installation af softwaren

11 4 Opsætning af scanneren Placering af scanneren Følg vejledningen herunder, når du vælger en placering til scanneren. Anbring scanneren på en flad, stabil flade. Scanneren fungerer ikke korrekt, hvis det stilles på højkant. Placer scanneren så tæt på computeren, at kablet kan nå uden problemer. Placer scanneren i nærheden af en stikkontakt, hvor strømkablet nemt kan trækkes ud. Anbring ikke scanneren et sted med høj temperatur eller luftfugtighed eller et sted, hvor der er snavset eller støvet. Undgå også at bruge eller opbevare scanneren på steder med store ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Udsæt ikke scanneren for direkte sollys og stærkt lys. Undgå steder, hvor produktet udsættes for slag og vibrationer. Opsætning af scanneren 11

12 Sørg for, at der er plads til kablerne bag scanneren samt plads nok over scanneren til, at dokumentdækslet kan åbnes helt. 573 mm 150 mm eller mere 132 mm 458 mm 656 mm 12 Opsætning af scanneren

13 Opsætning Softwaren skal installeres, FØR du slutter scanneren til computeren. 1. Kontroller, at scanneren er slukket. Scanneren er slukket, når til/fra-knappen ikke er trykket ned.. Til/fra-knap 2. Sæt strømkablet i stikket bag på scanneren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt. Når du sætter strømkablet i stikket, skal det skubbes hårdt ind. Ellers slås transportlåsen ikke fra. Opsætning af scanneren 13

14 3. Tænd scanneren ved at trykke på til/fra-knappen. Indikatoren Ready (Klar).Til/fra-knap Scanneren tændes og starter initialisering. Indikatoren Ready (Klar) blinker grønt, indtil scanneren har fuldført initialiseringen. Derefter holder den op med at blinke og lyser konstant grønt. Dette indikerer, at scanneren er klar til brug. c Forholdsregel: Når du slukker scanneren, skal du vente i 10 sekunder, inden du tænder den igen. Tilslutning af scanneren til computeren I afsnittene herunder kan du se, hvordan scanneren tilsluttes ved hjælp af et USB- eller IEEE 1394-stik. Sørg for at installere scannersoftwaren, før du tilslutter scanneren til computeren. Se Installation af softwaren på side 8 for at få yderligere oplysninger. Brug ikke USB-kablet og IEEE 1394-kablet samtidigt. Du må ikke tilslutte eller frakoble USB-kablet eller IEEE kablet, når scanneren er i brug. 14 Opsætning af scanneren

15 Tilslutning af scanneren ved hjælp af USB-kablet USB 2.0 Hi-speed-tilslutningen understøttes ikke i Windows 98, Windows Me og Mac OS 9. Sæt den ene ende af det leverede USB-kabel i USB-porten bag på scanneren og den anden ende i en USB-hub eller USB-porten på computeren. USB-stik I forbindelse med USB 2.0 Hi-speed-tilslutning skal du kontrollere, at USB 2.0 Host Driver fra Microsoft er installeret på computeren. Hvis du tilslutter scanneren via mere end én hub, fungerer systemet måske ikke korrekt. I dette tilfælde skal du prøve at tilslutte scanneren direkte til computerens USB-port. Systemet fungerer måske heller ikke korrekt, hvis du bruger et andet USB-kabel end det, der leveres af Epson. Opsætning af scanneren 15

16 Tilslutning af scanneren ved hjælp af et IEEE 1394-kabel IEEE 1394-tilslutning understøttes ikke i Windows 98. Gør et IEEE 1394-kabel klart, inden du udfører denne handling. 1. Sæt den ene ende af et IEEE 1394-kabel i IEEE 1394-porten bag på scanneren. 2. Sæt den anden ende af kablet i IEEE 1394-porten på computeren eller en anden IEEE 1394-enhed. Hvis der allerede er IEEE 1394-enheder tilsluttet computeren, skal du tilslutte scanneren, så det er den sidste IEEE enhed i sammenkoblingen. Brug altid et IEEE 1394-kabel, der leveres med 2 stik med seks ben i hver ende. Hvis der bruges IEEE 1394-enheder med stik med fire ben i en sammenkobling eller træstruktur, skal du bruge et kabel, der konverterer fra seks til fire ben. 16 Opsætning af scanneren

17 5 Brug af scanneren Placering af et dokument 1. Kontroller, at scanneren er tændt. 2. Åbn dokumentdækslet, og anbring dokumentet med forsiden nedad på dokumentpladen. hjørne af dokumentet Området på 1±0,5 mm fra den vandrette og lodrette kant af dokumentpladens glas kan ikke scannes. 3. Luk dokumentdækslet. Placer ikke tunge genstande oven på scanneren. Flyt ikke scanneren, mens et dokument scannes. Dette er for at undgå, at det scannede billede forvrænges. Brug af scanneren 17

18 Scanning af dokumentet ved hjælp af EPSON Scan I EPSON Scan findes tre tilstande, hvor du kan redigere scanningsindstillinger: Home-tilstand, Office-tilstand og Professional-tilstand. I dette afsnit beskrives, hvordan du starter EPSON Scan fra Photoshop Elements i Home-tilstand. I Home-tilstand kan du scanne billeder ved hjælp af grundlæggende indstillinger. Yderligere oplysninger finder du i onlinebrugervejledningen og i online Hjælp til software. Se afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere onlinebrugervejledningen fra cd-rom'en, hvis du ikke har den på computeren. Bemærkning til Macintosh-brugere: De fleste illustrationer i dette afsnit er til Windows. De ser måske anderledes ud end det, du kan se på skærmen, men instruktionerne er de samme med undtagelse af dem, der angives særligt. Bemærkning til Mac OS X 10.3-brugere: Anvend ikke funktionen Fast User Switching (Hurtig brugerskift), mens du bruger Expression 10000XL. 1. Start Adobe Photoshop Elements. Windows-brugere: Klik på Start, peg på All Programs (Alle programmer) (Windows XP-brugere) eller Programs (Programmer) (Windows 2000-, Me- eller 98-brugere), og klik derefter på Adobe Photoshop Elements. Macintosh-brugere: Dobbeltklik på mappen Adobe Photoshop Elements i Macintosh HD, og dobbeltklik derefter på ikonet Photoshop Elements. 18 Brug af scanneren

19 2. Vælg Import (Importer) i menuen File (Filer), og vælg derefter EPSON Expression 10000XL. EPSON Scan starter. Bemærkning til Windows XP-brugere: Vælg ikke WIA-EPSON Expression10000XL i menuen for at vælge scanneren. Hvis du vælger det, kan du ikke bruge alle funktionerne i Epson-scanneren. 3. Angiv indstillinger for Document Type (Dokumenttype), Image Type (Billedtype) og Destination (Destination), så de passer til dine billeder. 4. Klik på Preview (Eksempel) for at få vist et eksempel på billedet. 5. Brug Target Size (Målstørrelse) for at angive udskriftsstørrelsen på det scannede billede. Brug af scanneren 19

20 6. Klik på Scan. EPSON Scan går i gang med at scanne. 7. Det scannede billede sendes til Adobe Photoshop Elements. Klik evt. på Close (Luk) for at afslutte EPSON Scan. 8. Vælg Save As (Gem som) i menuen File (Filer) i Adobe Photoshop Elements. 9. Skriv et filnavn, vælg et filformat, og klik derefter på Save (Gem). 20 Brug af scanneren

21 6 Ekstraudstyr Brug af transparentenheden Med den valgfrie A3-transparentenhed (B81336 ) kan du scanne film og dias i alle farver. Når du har installeret transparentenheden, kan du lade den være, som den er, også selvom du igen vil scanne refleksive dokumenter (papir). Udpakning af transparentenheden Kontroller, at alle elementer, der vises herunder, er leveret og ikke er beskadiget under forsendelsen. Kontakt Epson-forhandleren, hvis der er mangler eller beskadigede elementer. Transparentenhed transparentstyr filmholdere Ekstraudstyr 21

22 Frigivelse af transportlåsen Før du installerer transparentenheden, skal du låse transportlåsen op. 1. Vend enheden, så glassiden vender opad. 2. Brug en mønt til at låse transportlåsen op ved at dreje den et kvarter mod uret. Inden scanneren transporteres, skal transportlåsen låses for at undgå skader. Hvis enhedens lampe ikke er i udgangsposition, kan du ikke dreje transportlåsen. Hvis det er tilfældet, skal du slutte enheden til scanneren, lukke enheden og tænde scanneren. Enhedens lampe returneres derefter til udgangsposition. Sluk scanneren, og fjern transparentenheden. 22 Ekstraudstyr

23 Installation af transparentenheden Følg trinene herunder for at installere transparentenheden. 1. Kontroller, at scanneren er slukket, og træk derefter strømkablet ud af scanneren. 2. Åbn scannerens dokumentdæksel, og fjern det derefter ved at løfte bageste del af dækslet lige op. 3. Juster enhedens ben i forhold til scannerens huller, og sænk derefter enheden, indtil den hviler sikkert på scanneren med benene i hullerne. 4. Fjern den refleksive dokumentmåtte fra transparentenheden som vist herunder. Ekstraudstyr 23

24 5. Anbring transparentstyret på scannerens dokumentplade som vist herunder. 6. Luk transparentenheden. 7. Sæt transparentenhedens stik i stikket til ekstraudstyr bag på scanneren. c Forholdsregel: Anbring ikke tunge genstande på transparentenheden, da det kan forårsage beskadigelse af enheden. 24 Ekstraudstyr

25 Se onlinebrugervejledningen, hvis du vil scanne dias eller strimler af negative eller positive film. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. Brug af den automatiske dokumentføder Den automatiske A3-dokumentføder (B81321 ) giver dig mulighed for at føre dokumenter på flere sider ind i scanneren automatisk. Dokumentføderen er især velegnet til OCR-scanning (Optical Character Recognition) eller til oprettelse af en billeddatabase. Udpakning af den automatiske dokumentføder Når du pakker den ud, skal du sikre dig, at du har alle de dele, der vises herunder, og at ingen af delene er beskadiget. Hvis der er mangler eller beskadigede dele, skal du straks kontakte Epson-forhandleren. Automatisk dokumentføder fødder (2) til andre modeller knapper (2) fødder (2) til Expression 10000XL monteringsskruer (2) skruetrækker Ekstraudstyr 25

26 Installation af den automatiske dokumentføder Inden du installerer den automatiske dokumentføder, skal du være opmærksom på følgende: Den automatiske dokumentføder er tung, så du skal have en anden til at hjælpe dig med at løfte den. Den automatiske dokumentføder er stor, så du skal rydde tilstrækkelig plads omkring scanneren. Følg trinene herunder for at installere den automatiske dokumentføder på Epson-scanneren. 1. Kontroller, at scanneren er slukket, og træk derefter strømkablet ud. 2. Åbn scannerens dokumentdæksel, og fjern det derefter ved at løfte bageste del af dækslet lige op. 3. Fastgør de to mindste fødder med en rille på siden som vist herunder. 26 Ekstraudstyr

27 Når du fjerner fødderne, skal du dreje og fjerne dem som vist herunder. 4. Sæt monteringsskruerne i hullerne bag på scanneren, og skru dem derefter fast med den leverede skruetrækker. 5. Juster monteringsskruerne i forhold til hullerne i den automatiske dokumentføder. Skub, så hullerne er oven over monteringsskruerne. w Advarsel! Den automatiske dokumentføder er tung. Få hjælp til at løfte den. Ekstraudstyr 27

28 6. Sæt knapperne fast i enden af monteringsskruerne ved hjælp af den leverede skruetrækker. 7. Sæt stikket til den automatiske dokumentføder i scannerens stik til ekstraudstyr. 8. Luk den automatiske dokumentføder. Yderligere oplysninger om brugen af den automatiske dokumentføder finder du i onlinebrugervejledningen. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. 28 Ekstraudstyr

29 Brug af det valgfri Network Image Express Card Med EPSON Network Image Express Card (B80839 ) kan en Epson-scanner, der understøtter netværksfunktioner, bruges på et netværk. Denne funktion kan anvendes i stedet for at tilslutte scanneren til en server-pc. Oplysninger om, hvordan den bruges, finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med EPSON Network Image Express Card. Installer ikke andre valgfri kort end EPSON Network Image Express Card (B80839 ), da det kan forårsage skader. Systemkrav Network Image Express Card understøtter følgende miljøer. Windows Operativsystem Windows XP, 2000, Me og 98 Protokol TCP/IP Macintosh Operativsystem Protokol Mac OS , Mac OS X 10.2 eller nyere TCP/IP Ekstraudstyr 29

30 Installation af Network Image Express Card Installer Network Image Express Card på scanneren ved følge trinene herunder. 1. Sluk scanneren. Træk strømkablerne ud, og træk derefter alle kabler ud af bagsiden på scanneren. 2. Fjern de to skruer ved hjælp af en stjerneskruetrækker, og fjern derefter pladen. Behold begge skruer. Du kan få brug for dem igen, hvis du vil geninstallere beskyttelsespladen. 3. Sæt Network Image Express Card ind i scannerens stik til ekstraudstyr, og stram derefter skruerne. c Forholdsregel: Du må ikke installere eller afinstallere Network Image Express Card fra scanneren, men scanneren er tændt, da det kan forårsage skader. 4. Initialiser Network Image Express Card. Du kan initialisere kortet ved at tænde scanneren, mens du holder knappen Reset (Nulstil) på Network Image Express Card nede i ti sekunder, indtil den røde statusindikator og den grønne dataindikator lyser. Du skal initialisere Network Image Express Card, når du indsætter eller genindsætter det i scanneren. 30 Ekstraudstyr

31 5. Sluk scanneren. 6. Sæt et Ethernet-kabel (beskyttet parsnoet kabel i kategori 5) i RJ-45-stikket på Network Image Express Card, og tilslut derefter den anden ende til netværket. c Forholdsregel: Du skal bruge et beskyttet parsnoet kabel i kategori 5 til at tilslutte Network Image Express Card for at forhindre fejl. Network Image Express Card skal ikke tilsluttes direkte til computeren. Sørg for at bruge en hub til at tilslutte Network Image Express Card til netværket. 7. Tænd scanneren. 8. Kontroller indikatorerne på Network Image Express Card. Initialisering er i gang, mens den røde statusindikator og den grønne dataindikator lyser. Når den gule statusindikator lyser, er initialiseringen fuldført. Du kan nu konfigurere Network Image Express Card. Oplysninger om, hvordan scanneren bruges i et netværk, finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med EPSON Network Image Express Card. Ekstraudstyr 31

32 7 Har du problemer? Kontrol af indikatorerne på scanneren Kontroller først kontrollampen på scanneren. Kontrollampe Blinker grønt Grøn Blinker rødt Rød Slukket Beskrivelse Scanneren varmer op eller scanner. Scanneren er klar til at scanne. Forsøg at genstarte computeren, sluk scanneren, og tænd den igen. Hvis den røde indikator stadigvæk blinker, skal du kontakte forhandleren. Prøv at scanne igen. Kontroller, at scanneren er tilsluttet computeren og tændt. Fejlfinding Hvis dit problem er angivet her, skal du følge disse anvisninger. Problem Guiden New Harware (Tilføj ny hardware) vises på skærmen. Der vises en meddelelse om en HI-SPEED USB-enhed i Windows XP. Løsning Klik på Annuller, og følg derefter de trin, der beskrives i afsnittet Installation af softwaren på side 8. Afbryd scanneren, før softwaren installeres. Klik på x'et i hjørnet af meddelelsen for at lukke den. Scanneren fungerer korrekt, dog ikke ved den maksimale hastighed. 32 Har du problemer?

33 Problem Løsning Du får en fejlmeddelelse, når du forsøger at scanne, eller scanneren scanner ikke. Sørg for, at scanneren er tilsluttet computeren, er forbundet til en stikkontakt, og at til/fraknappen er tændt. Hjørnet af fotoet scannes ikke. Flyt fotoet mindst 1,5 mm væk fra øverste højre kant af dokumentpladen. Flere oplysninger om scanneren Yderligere oplysninger finder du i følgende kilder. Dobbeltklik på ikonet Exp10000XL Reference Guide (Brugervejledning til Exp10000XL) på skrivebordet. Du skal have Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator (version 5.0 eller nyere) installeret for at læse onlinebrugervejledningen. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen installeret på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. Hjælp på skærmen til EPSON Scan: Klik på knappen Help (Hjælp) eller det spørgsmålstegn, der vises på skærmen i disse programmer. Har du problemer? 33

Installationsvejledning

Installationsvejledning Farvescanner Installationsvejledning 1 Sikkerhedsanvisninger................ 4 2 Lær scanneren at kende.............. 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Konfiguration af scanneren...........

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere