Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter Kend din scanner Installation af softwaren Opsætning af scanneren Brug af scanneren Ekstraudstyr Har du problemer?

2 Hvor kan du finde oplysninger Installationsvejledning (dette dokument) Beskriver, hvordan scanneres sættes op, hvordan scannersoftwaren installeres, og hvordan scanneren bruges til at udføre grundlæggende scanningsopgaver. Her beskrives også, hvordan indstillinger installeres. Onlinebrugervejledning Den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren, indeholder følgende vejledning samt scannerdriveren. Indeholder grundlæggende oplysninger om scanning. Den indeholder også oplysninger om indstillinger og funktioner i scannersoftwaren (EPSON Scan.) Der findes også oplysninger om vedligeholdelse, fejlfinding, tekniske specifikationer og kundesupport. Oplysninger om Epson-scannersoftware (online Hjælp) Indeholder detaljerede oplysninger om EPSON Scan. Du kan få adgang til Online Hjælp til software ved at klikke på knappen Hjælp i EPSON Scan-vinduet. Oplysninger om andre programmer Oplysninger finder du i dokumentationen til de respektive programmer. 2

3 Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der opstår som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber kan gøres ansvarlig over for køber af dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjemand måtte have pådraget sig som følge af: uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modificeringer, reparationer eller ændringer af dette produkt. Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (godkendte Epson-produkter). EPSON Scan er delvist baseret på arbejde udført af den uafhængige JEPG-gruppe. EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Adobe, Acrobat Reader og Photoshop er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple, Macintosh, Mac, imac og Power Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. SilverFast er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende LaserSoft Imaging AG i USA eller andre lande. Generel bemærkning: Andre nævnte produktnavne er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer. Copyright 2004 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. c Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til betjening af scanneren. 3

4 1 Sikkerhedsforskrifter Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs disse forskrifter, og gem dem til senere brug. Følg alle advarsler og forskrifter på scanneren. Træk stikket ud af scanneren, før den rengøres. Rengør den kun med en fugtig klud. Undgå at spilde væske i scanneren. Anbring ikke scanneren på en ustabil flade eller i nærheden af en radiator eller anden varmekilde. Brug kun det strømkabel, som følger med dette produkt. Brug af et andet kabel kan forårsage brand eller elektrisk stød. Strømkablet til dette produkt må kun bruges sammen med produktet. Hvis det bruges sammen med et andet produkt, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Anvend kun den strømtype, der er angivet på scannerens etiket, og lever altid strøm direkte fra en standardstikkontakt med et strømkabel, der overholder lokale sikkerhedsstandarder. Tilslut alt udstyr til jordforbundne stikkontakter. Undgå at bruge samme kredsløb som kopimaskiner eller klimasystemer, der jævnligt slås til og fra. Sørg for, at strømkablet ikke bliver beskadiget eller flosset. Hvis du bruger en forlængerledning til scanneren, skal du kontrollere, at de enheder, der er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger ledningens nominelle A-kapacitet. Du skal desuden kontrollere, at den samlede mængde ampere for alle enhederne i stikkontakten ikke overstiger den mængde ampere, som stikkontakterne er normeret til. 4 Sikkerhedsforskrifter

5 Medmindre andet er angivet i denne installationsvejledning og i onlinebrugervejledningen, skal du ikke forsøge selv at foretage eftersyn af scanneren. Tag stikket ud af scanneren, og overlad eftersyn til kvalificeret servicepersonale i følgende situationer: Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Hvis der er spildt væske i scanneren. Hvis scanneren er blevet tabt, eller kassen er beskadiget. Hvis scanneren ikke fungerer normalt eller udviser tydelig ændring i ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke er nævnt i betjeningsvejledningen. Hvis du regner med at skulle bruge scanneren i Tyskland, skal du være opmærksom på følgende: For at beskytte scanneren tilstrækkelig mod kortslutning og for høj strømspænding skal bygningens installationen være beskyttet af et 10- eller 16-amperes relæ. Bemærkning til tysktalende brugere: Bei Anschluss des Scanners an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist. Sikkerhedsforskrifter 5

6 2 Kend din scanner Udpakning af scanneren EPSON Expression 10000XL leveres med cd-rom'er, der indeholder driversoftware, som kører scanneren, og andre elementer. Indholdet varierer, afhængigt af købssted. scanner strømkabel USB-kabel Installationsvejledning Cd-rom'er 6 Kend din scanner

7 Ekstraudstyr Følgende ekstraudstyr kan bruges til at gøre scanneren mere alsidig. Yderligere oplysninger om brug af dette ekstraudstyr finder du i afsnittet Ekstraudstyr på side 21. Ikke alt ekstraudstyr er tilgængeligt i visse områder. A3-transparentenhed (B81336 ) Giver dig mulighed for at scanne transparenter, især 35 mm dias og filmstrimler. I transparentenhedens læseområde kan du scanne film på op til 309 x 420 mm. Automatisk A3-dokumentføder (B81321 ) Giver dig mulighed for at scanne op til 100 enkeltsider eller tosidede sider automatisk. Med denne enhed føres et dokument ind med øverste side først, og derved bevares den oprindelige siderækkefølge. Hvis du bruger dette ekstraudstyr sammen med OCR-software (Optical Character Recognition), kan du bruge den scannede tekst i tekstbehandlingsprogrammer, som hvis du havde skrevet den selv. EPSON Network Image Express Card (B80839 ) Gør det muligt at dele en Epson-scanner, der understøtter EPSON Scan og netværksforbindelser, på et netværk. Dermed kan du udføre forskellige scanningshandlinger i et netværksmiljø ved hjælp af mindre strøm og plads. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der blev leveret sammen med produktet. Stjernen står i stedet for det sidste ciffer i produktnummeret, der varierer fra land til land. Kend din scanner 7

8 3 Installation af softwaren Software-cd'en indeholder scannersoftwaren og onlinebrugervejledningen. Softwaren skal installeres, FØR du slutter scanneren til computeren. I forbindelse med Windows XP og Windows 2000 skal du have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren. EPSON Scan understøtter ikke UFS (UNIX File System) til Mac OS X. Du skal installere softwaren på en disk eller i en partition, der ikke anvender UFS. Bemærkning til Mac OS X 10.3-brugere: Anvend ikke funktionen Fast User Switching (Hurtig brugerskift), mens du bruger Expression 10000XL. Indsæt software-cd'en i cd-rom- eller dvd-drevet, start installationsprogrammet, og følg vejledningen nedenfor. Windows-brugere 1. Installationsprogrammet starter automatisk. Start evt. programmet ved at dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. 2. Hvis du bliver bedt om at deaktivere antivirusprogrammet, skal du klikke på Fortsæt. 3. Hvis du bliver bedt om at vælge et sprog, skal du vælge dit foretrukne sprog. 4. Klik på Install EPSON Scan (Installer EPSON Scan) på skærmbilledet Software Installation (Installation af software). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 8 Installation af softwaren

9 5. Klik på Install Reference Guide (Installer brugervejledning) på skærmbilledet Software Installation (Installation af software). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 6. Når der vises en meddelelse, som angiver, at installationen er fuldført, skal du klikke på Exit (Afslut). Hvis du ikke har Adobe Photoshop Elements og LaserSoft SilverFast installeret på computeren, skal du installere dem fra den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren. Du kan installere softwaren ved at indsætte Photoshop-cd'en eller SilverFast-cd'en i cd-rom-drevet og derefter følge vejledningen på skærmen. Macintosh-brugere Installation af EPSON Scan 1. Mac OS X-brugere: Dobbeltklik på cd-rom-ikonet EPSON på skrivebordet. Dobbeltklik på mappen EPSON Scan i mappen EPSON, og dobbeltklik derefter på mappen Mac OS X. Mac OS 9-brugere: Dobbeltklik på mappen EPSON Scan i mappen EPSON. Dobbeltklik på mappen Mac OS 9, og dobbeltklik derefter på mappen med det foretrukne sprog. Hvis mappen EPSON Scan ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. Installation af softwaren 9

10 2. Dobbeltklik på ikonet Epson Scan Installer (Installationsprogram til EPSON Scan), og følg derefter vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. Mac OS X-brugere: Hvis vinduet Authenticate (Godkend) åbnes, skal du klikke på nøgleikonet, angive administratorens navn og adgangskode og derefter klikke på OK. 3. Når der vises en meddelelse om, at installationen er fuldført, skal du klikke på Quit (Afslut). Installation af brugervejledningen 1. Mac OS X-brugere: Dobbeltklik på cd-rom-ikonet EPSON på skrivebordet, og dobbeltklik derefter på mappen Manual (Brugervejledning) i mappen EPSON. Mac OS 9-brugere: Dobbeltklik på ikonet Manual (Brugervejledning) i mappen EPSON. Hvis mappen EPSON Scan ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. 2. Dobbeltklik på mappen med det foretrukne sprog, og dobbeltklik derefter på ikonet Installer (Installationsprogram). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 3. Når der vises en meddelelse om, at installationen er fuldført, skal du klikke på OK. Hvis du ikke har Adobe Photoshop Elements og LaserSoft SilverFast installeret på computeren, skal du installere dem fra den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren. Du kan installere softwaren ved at indsætte Photoshop-cd'en eller SilverFast-cd'en i cd-rom-drevet og derefter følge vejledningen på skærmen. 10 Installation af softwaren

11 4 Opsætning af scanneren Placering af scanneren Følg vejledningen herunder, når du vælger en placering til scanneren. Anbring scanneren på en flad, stabil flade. Scanneren fungerer ikke korrekt, hvis det stilles på højkant. Placer scanneren så tæt på computeren, at kablet kan nå uden problemer. Placer scanneren i nærheden af en stikkontakt, hvor strømkablet nemt kan trækkes ud. Anbring ikke scanneren et sted med høj temperatur eller luftfugtighed eller et sted, hvor der er snavset eller støvet. Undgå også at bruge eller opbevare scanneren på steder med store ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Udsæt ikke scanneren for direkte sollys og stærkt lys. Undgå steder, hvor produktet udsættes for slag og vibrationer. Opsætning af scanneren 11

12 Sørg for, at der er plads til kablerne bag scanneren samt plads nok over scanneren til, at dokumentdækslet kan åbnes helt. 573 mm 150 mm eller mere 132 mm 458 mm 656 mm 12 Opsætning af scanneren

13 Opsætning Softwaren skal installeres, FØR du slutter scanneren til computeren. 1. Kontroller, at scanneren er slukket. Scanneren er slukket, når til/fra-knappen ikke er trykket ned.. Til/fra-knap 2. Sæt strømkablet i stikket bag på scanneren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt. Når du sætter strømkablet i stikket, skal det skubbes hårdt ind. Ellers slås transportlåsen ikke fra. Opsætning af scanneren 13

14 3. Tænd scanneren ved at trykke på til/fra-knappen. Indikatoren Ready (Klar).Til/fra-knap Scanneren tændes og starter initialisering. Indikatoren Ready (Klar) blinker grønt, indtil scanneren har fuldført initialiseringen. Derefter holder den op med at blinke og lyser konstant grønt. Dette indikerer, at scanneren er klar til brug. c Forholdsregel: Når du slukker scanneren, skal du vente i 10 sekunder, inden du tænder den igen. Tilslutning af scanneren til computeren I afsnittene herunder kan du se, hvordan scanneren tilsluttes ved hjælp af et USB- eller IEEE 1394-stik. Sørg for at installere scannersoftwaren, før du tilslutter scanneren til computeren. Se Installation af softwaren på side 8 for at få yderligere oplysninger. Brug ikke USB-kablet og IEEE 1394-kablet samtidigt. Du må ikke tilslutte eller frakoble USB-kablet eller IEEE kablet, når scanneren er i brug. 14 Opsætning af scanneren

15 Tilslutning af scanneren ved hjælp af USB-kablet USB 2.0 Hi-speed-tilslutningen understøttes ikke i Windows 98, Windows Me og Mac OS 9. Sæt den ene ende af det leverede USB-kabel i USB-porten bag på scanneren og den anden ende i en USB-hub eller USB-porten på computeren. USB-stik I forbindelse med USB 2.0 Hi-speed-tilslutning skal du kontrollere, at USB 2.0 Host Driver fra Microsoft er installeret på computeren. Hvis du tilslutter scanneren via mere end én hub, fungerer systemet måske ikke korrekt. I dette tilfælde skal du prøve at tilslutte scanneren direkte til computerens USB-port. Systemet fungerer måske heller ikke korrekt, hvis du bruger et andet USB-kabel end det, der leveres af Epson. Opsætning af scanneren 15

16 Tilslutning af scanneren ved hjælp af et IEEE 1394-kabel IEEE 1394-tilslutning understøttes ikke i Windows 98. Gør et IEEE 1394-kabel klart, inden du udfører denne handling. 1. Sæt den ene ende af et IEEE 1394-kabel i IEEE 1394-porten bag på scanneren. 2. Sæt den anden ende af kablet i IEEE 1394-porten på computeren eller en anden IEEE 1394-enhed. Hvis der allerede er IEEE 1394-enheder tilsluttet computeren, skal du tilslutte scanneren, så det er den sidste IEEE enhed i sammenkoblingen. Brug altid et IEEE 1394-kabel, der leveres med 2 stik med seks ben i hver ende. Hvis der bruges IEEE 1394-enheder med stik med fire ben i en sammenkobling eller træstruktur, skal du bruge et kabel, der konverterer fra seks til fire ben. 16 Opsætning af scanneren

17 5 Brug af scanneren Placering af et dokument 1. Kontroller, at scanneren er tændt. 2. Åbn dokumentdækslet, og anbring dokumentet med forsiden nedad på dokumentpladen. hjørne af dokumentet Området på 1±0,5 mm fra den vandrette og lodrette kant af dokumentpladens glas kan ikke scannes. 3. Luk dokumentdækslet. Placer ikke tunge genstande oven på scanneren. Flyt ikke scanneren, mens et dokument scannes. Dette er for at undgå, at det scannede billede forvrænges. Brug af scanneren 17

18 Scanning af dokumentet ved hjælp af EPSON Scan I EPSON Scan findes tre tilstande, hvor du kan redigere scanningsindstillinger: Home-tilstand, Office-tilstand og Professional-tilstand. I dette afsnit beskrives, hvordan du starter EPSON Scan fra Photoshop Elements i Home-tilstand. I Home-tilstand kan du scanne billeder ved hjælp af grundlæggende indstillinger. Yderligere oplysninger finder du i onlinebrugervejledningen og i online Hjælp til software. Se afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere onlinebrugervejledningen fra cd-rom'en, hvis du ikke har den på computeren. Bemærkning til Macintosh-brugere: De fleste illustrationer i dette afsnit er til Windows. De ser måske anderledes ud end det, du kan se på skærmen, men instruktionerne er de samme med undtagelse af dem, der angives særligt. Bemærkning til Mac OS X 10.3-brugere: Anvend ikke funktionen Fast User Switching (Hurtig brugerskift), mens du bruger Expression 10000XL. 1. Start Adobe Photoshop Elements. Windows-brugere: Klik på Start, peg på All Programs (Alle programmer) (Windows XP-brugere) eller Programs (Programmer) (Windows 2000-, Me- eller 98-brugere), og klik derefter på Adobe Photoshop Elements. Macintosh-brugere: Dobbeltklik på mappen Adobe Photoshop Elements i Macintosh HD, og dobbeltklik derefter på ikonet Photoshop Elements. 18 Brug af scanneren

19 2. Vælg Import (Importer) i menuen File (Filer), og vælg derefter EPSON Expression 10000XL. EPSON Scan starter. Bemærkning til Windows XP-brugere: Vælg ikke WIA-EPSON Expression10000XL i menuen for at vælge scanneren. Hvis du vælger det, kan du ikke bruge alle funktionerne i Epson-scanneren. 3. Angiv indstillinger for Document Type (Dokumenttype), Image Type (Billedtype) og Destination (Destination), så de passer til dine billeder. 4. Klik på Preview (Eksempel) for at få vist et eksempel på billedet. 5. Brug Target Size (Målstørrelse) for at angive udskriftsstørrelsen på det scannede billede. Brug af scanneren 19

20 6. Klik på Scan. EPSON Scan går i gang med at scanne. 7. Det scannede billede sendes til Adobe Photoshop Elements. Klik evt. på Close (Luk) for at afslutte EPSON Scan. 8. Vælg Save As (Gem som) i menuen File (Filer) i Adobe Photoshop Elements. 9. Skriv et filnavn, vælg et filformat, og klik derefter på Save (Gem). 20 Brug af scanneren

21 6 Ekstraudstyr Brug af transparentenheden Med den valgfrie A3-transparentenhed (B81336 ) kan du scanne film og dias i alle farver. Når du har installeret transparentenheden, kan du lade den være, som den er, også selvom du igen vil scanne refleksive dokumenter (papir). Udpakning af transparentenheden Kontroller, at alle elementer, der vises herunder, er leveret og ikke er beskadiget under forsendelsen. Kontakt Epson-forhandleren, hvis der er mangler eller beskadigede elementer. Transparentenhed transparentstyr filmholdere Ekstraudstyr 21

22 Frigivelse af transportlåsen Før du installerer transparentenheden, skal du låse transportlåsen op. 1. Vend enheden, så glassiden vender opad. 2. Brug en mønt til at låse transportlåsen op ved at dreje den et kvarter mod uret. Inden scanneren transporteres, skal transportlåsen låses for at undgå skader. Hvis enhedens lampe ikke er i udgangsposition, kan du ikke dreje transportlåsen. Hvis det er tilfældet, skal du slutte enheden til scanneren, lukke enheden og tænde scanneren. Enhedens lampe returneres derefter til udgangsposition. Sluk scanneren, og fjern transparentenheden. 22 Ekstraudstyr

23 Installation af transparentenheden Følg trinene herunder for at installere transparentenheden. 1. Kontroller, at scanneren er slukket, og træk derefter strømkablet ud af scanneren. 2. Åbn scannerens dokumentdæksel, og fjern det derefter ved at løfte bageste del af dækslet lige op. 3. Juster enhedens ben i forhold til scannerens huller, og sænk derefter enheden, indtil den hviler sikkert på scanneren med benene i hullerne. 4. Fjern den refleksive dokumentmåtte fra transparentenheden som vist herunder. Ekstraudstyr 23

24 5. Anbring transparentstyret på scannerens dokumentplade som vist herunder. 6. Luk transparentenheden. 7. Sæt transparentenhedens stik i stikket til ekstraudstyr bag på scanneren. c Forholdsregel: Anbring ikke tunge genstande på transparentenheden, da det kan forårsage beskadigelse af enheden. 24 Ekstraudstyr

25 Se onlinebrugervejledningen, hvis du vil scanne dias eller strimler af negative eller positive film. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. Brug af den automatiske dokumentføder Den automatiske A3-dokumentføder (B81321 ) giver dig mulighed for at føre dokumenter på flere sider ind i scanneren automatisk. Dokumentføderen er især velegnet til OCR-scanning (Optical Character Recognition) eller til oprettelse af en billeddatabase. Udpakning af den automatiske dokumentføder Når du pakker den ud, skal du sikre dig, at du har alle de dele, der vises herunder, og at ingen af delene er beskadiget. Hvis der er mangler eller beskadigede dele, skal du straks kontakte Epson-forhandleren. Automatisk dokumentføder fødder (2) til andre modeller knapper (2) fødder (2) til Expression 10000XL monteringsskruer (2) skruetrækker Ekstraudstyr 25

26 Installation af den automatiske dokumentføder Inden du installerer den automatiske dokumentføder, skal du være opmærksom på følgende: Den automatiske dokumentføder er tung, så du skal have en anden til at hjælpe dig med at løfte den. Den automatiske dokumentføder er stor, så du skal rydde tilstrækkelig plads omkring scanneren. Følg trinene herunder for at installere den automatiske dokumentføder på Epson-scanneren. 1. Kontroller, at scanneren er slukket, og træk derefter strømkablet ud. 2. Åbn scannerens dokumentdæksel, og fjern det derefter ved at løfte bageste del af dækslet lige op. 3. Fastgør de to mindste fødder med en rille på siden som vist herunder. 26 Ekstraudstyr

27 Når du fjerner fødderne, skal du dreje og fjerne dem som vist herunder. 4. Sæt monteringsskruerne i hullerne bag på scanneren, og skru dem derefter fast med den leverede skruetrækker. 5. Juster monteringsskruerne i forhold til hullerne i den automatiske dokumentføder. Skub, så hullerne er oven over monteringsskruerne. w Advarsel! Den automatiske dokumentføder er tung. Få hjælp til at løfte den. Ekstraudstyr 27

28 6. Sæt knapperne fast i enden af monteringsskruerne ved hjælp af den leverede skruetrækker. 7. Sæt stikket til den automatiske dokumentføder i scannerens stik til ekstraudstyr. 8. Luk den automatiske dokumentføder. Yderligere oplysninger om brugen af den automatiske dokumentføder finder du i onlinebrugervejledningen. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. 28 Ekstraudstyr

29 Brug af det valgfri Network Image Express Card Med EPSON Network Image Express Card (B80839 ) kan en Epson-scanner, der understøtter netværksfunktioner, bruges på et netværk. Denne funktion kan anvendes i stedet for at tilslutte scanneren til en server-pc. Oplysninger om, hvordan den bruges, finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med EPSON Network Image Express Card. Installer ikke andre valgfri kort end EPSON Network Image Express Card (B80839 ), da det kan forårsage skader. Systemkrav Network Image Express Card understøtter følgende miljøer. Windows Operativsystem Windows XP, 2000, Me og 98 Protokol TCP/IP Macintosh Operativsystem Protokol Mac OS , Mac OS X 10.2 eller nyere TCP/IP Ekstraudstyr 29

30 Installation af Network Image Express Card Installer Network Image Express Card på scanneren ved følge trinene herunder. 1. Sluk scanneren. Træk strømkablerne ud, og træk derefter alle kabler ud af bagsiden på scanneren. 2. Fjern de to skruer ved hjælp af en stjerneskruetrækker, og fjern derefter pladen. Behold begge skruer. Du kan få brug for dem igen, hvis du vil geninstallere beskyttelsespladen. 3. Sæt Network Image Express Card ind i scannerens stik til ekstraudstyr, og stram derefter skruerne. c Forholdsregel: Du må ikke installere eller afinstallere Network Image Express Card fra scanneren, men scanneren er tændt, da det kan forårsage skader. 4. Initialiser Network Image Express Card. Du kan initialisere kortet ved at tænde scanneren, mens du holder knappen Reset (Nulstil) på Network Image Express Card nede i ti sekunder, indtil den røde statusindikator og den grønne dataindikator lyser. Du skal initialisere Network Image Express Card, når du indsætter eller genindsætter det i scanneren. 30 Ekstraudstyr

31 5. Sluk scanneren. 6. Sæt et Ethernet-kabel (beskyttet parsnoet kabel i kategori 5) i RJ-45-stikket på Network Image Express Card, og tilslut derefter den anden ende til netværket. c Forholdsregel: Du skal bruge et beskyttet parsnoet kabel i kategori 5 til at tilslutte Network Image Express Card for at forhindre fejl. Network Image Express Card skal ikke tilsluttes direkte til computeren. Sørg for at bruge en hub til at tilslutte Network Image Express Card til netværket. 7. Tænd scanneren. 8. Kontroller indikatorerne på Network Image Express Card. Initialisering er i gang, mens den røde statusindikator og den grønne dataindikator lyser. Når den gule statusindikator lyser, er initialiseringen fuldført. Du kan nu konfigurere Network Image Express Card. Oplysninger om, hvordan scanneren bruges i et netværk, finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med EPSON Network Image Express Card. Ekstraudstyr 31

32 7 Har du problemer? Kontrol af indikatorerne på scanneren Kontroller først kontrollampen på scanneren. Kontrollampe Blinker grønt Grøn Blinker rødt Rød Slukket Beskrivelse Scanneren varmer op eller scanner. Scanneren er klar til at scanne. Forsøg at genstarte computeren, sluk scanneren, og tænd den igen. Hvis den røde indikator stadigvæk blinker, skal du kontakte forhandleren. Prøv at scanne igen. Kontroller, at scanneren er tilsluttet computeren og tændt. Fejlfinding Hvis dit problem er angivet her, skal du følge disse anvisninger. Problem Guiden New Harware (Tilføj ny hardware) vises på skærmen. Der vises en meddelelse om en HI-SPEED USB-enhed i Windows XP. Løsning Klik på Annuller, og følg derefter de trin, der beskrives i afsnittet Installation af softwaren på side 8. Afbryd scanneren, før softwaren installeres. Klik på x'et i hjørnet af meddelelsen for at lukke den. Scanneren fungerer korrekt, dog ikke ved den maksimale hastighed. 32 Har du problemer?

33 Problem Løsning Du får en fejlmeddelelse, når du forsøger at scanne, eller scanneren scanner ikke. Sørg for, at scanneren er tilsluttet computeren, er forbundet til en stikkontakt, og at til/fraknappen er tændt. Hjørnet af fotoet scannes ikke. Flyt fotoet mindst 1,5 mm væk fra øverste højre kant af dokumentpladen. Flere oplysninger om scanneren Yderligere oplysninger finder du i følgende kilder. Dobbeltklik på ikonet Exp10000XL Reference Guide (Brugervejledning til Exp10000XL) på skrivebordet. Du skal have Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator (version 5.0 eller nyere) installeret for at læse onlinebrugervejledningen. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen installeret på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. Hjælp på skærmen til EPSON Scan: Klik på knappen Help (Hjælp) eller det spørgsmålstegn, der vises på skærmen i disse programmer. Har du problemer? 33

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere