Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter Kend din scanner Installation af softwaren Opsætning af scanneren Brug af scanneren Ekstraudstyr Har du problemer?

2 Hvor kan du finde oplysninger Installationsvejledning (dette dokument) Beskriver, hvordan scanneres sættes op, hvordan scannersoftwaren installeres, og hvordan scanneren bruges til at udføre grundlæggende scanningsopgaver. Her beskrives også, hvordan indstillinger installeres. Onlinebrugervejledning Den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren, indeholder følgende vejledning samt scannerdriveren. Indeholder grundlæggende oplysninger om scanning. Den indeholder også oplysninger om indstillinger og funktioner i scannersoftwaren (EPSON Scan.) Der findes også oplysninger om vedligeholdelse, fejlfinding, tekniske specifikationer og kundesupport. Oplysninger om Epson-scannersoftware (online Hjælp) Indeholder detaljerede oplysninger om EPSON Scan. Du kan få adgang til Online Hjælp til software ved at klikke på knappen Hjælp i EPSON Scan-vinduet. Oplysninger om andre programmer Oplysninger finder du i dokumentationen til de respektive programmer. 2

3 Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Seiko Epson Corporation påtager sig heller intet ansvar for skader, der opstår som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber kan gøres ansvarlig over for køber af dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjemand måtte have pådraget sig som følge af: uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modificeringer, reparationer eller ændringer af dette produkt. Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (godkendte Epson-produkter). EPSON Scan er delvist baseret på arbejde udført af den uafhængige JEPG-gruppe. EPSON er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Adobe, Acrobat Reader og Photoshop er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple, Macintosh, Mac, imac og Power Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. SilverFast er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende LaserSoft Imaging AG i USA eller andre lande. Generel bemærkning: Andre nævnte produktnavne er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer. Copyright 2004 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. c Forholdsregler skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtige oplysninger og nyttige tip til betjening af scanneren. 3

4 1 Sikkerhedsforskrifter Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs disse forskrifter, og gem dem til senere brug. Følg alle advarsler og forskrifter på scanneren. Træk stikket ud af scanneren, før den rengøres. Rengør den kun med en fugtig klud. Undgå at spilde væske i scanneren. Anbring ikke scanneren på en ustabil flade eller i nærheden af en radiator eller anden varmekilde. Brug kun det strømkabel, som følger med dette produkt. Brug af et andet kabel kan forårsage brand eller elektrisk stød. Strømkablet til dette produkt må kun bruges sammen med produktet. Hvis det bruges sammen med et andet produkt, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Anvend kun den strømtype, der er angivet på scannerens etiket, og lever altid strøm direkte fra en standardstikkontakt med et strømkabel, der overholder lokale sikkerhedsstandarder. Tilslut alt udstyr til jordforbundne stikkontakter. Undgå at bruge samme kredsløb som kopimaskiner eller klimasystemer, der jævnligt slås til og fra. Sørg for, at strømkablet ikke bliver beskadiget eller flosset. Hvis du bruger en forlængerledning til scanneren, skal du kontrollere, at de enheder, der er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger ledningens nominelle A-kapacitet. Du skal desuden kontrollere, at den samlede mængde ampere for alle enhederne i stikkontakten ikke overstiger den mængde ampere, som stikkontakterne er normeret til. 4 Sikkerhedsforskrifter

5 Medmindre andet er angivet i denne installationsvejledning og i onlinebrugervejledningen, skal du ikke forsøge selv at foretage eftersyn af scanneren. Tag stikket ud af scanneren, og overlad eftersyn til kvalificeret servicepersonale i følgende situationer: Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Hvis der er spildt væske i scanneren. Hvis scanneren er blevet tabt, eller kassen er beskadiget. Hvis scanneren ikke fungerer normalt eller udviser tydelig ændring i ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke er nævnt i betjeningsvejledningen. Hvis du regner med at skulle bruge scanneren i Tyskland, skal du være opmærksom på følgende: For at beskytte scanneren tilstrækkelig mod kortslutning og for høj strømspænding skal bygningens installationen være beskyttet af et 10- eller 16-amperes relæ. Bemærkning til tysktalende brugere: Bei Anschluss des Scanners an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist. Sikkerhedsforskrifter 5

6 2 Kend din scanner Udpakning af scanneren EPSON Expression 10000XL leveres med cd-rom'er, der indeholder driversoftware, som kører scanneren, og andre elementer. Indholdet varierer, afhængigt af købssted. scanner strømkabel USB-kabel Installationsvejledning Cd-rom'er 6 Kend din scanner

7 Ekstraudstyr Følgende ekstraudstyr kan bruges til at gøre scanneren mere alsidig. Yderligere oplysninger om brug af dette ekstraudstyr finder du i afsnittet Ekstraudstyr på side 21. Ikke alt ekstraudstyr er tilgængeligt i visse områder. A3-transparentenhed (B81336 ) Giver dig mulighed for at scanne transparenter, især 35 mm dias og filmstrimler. I transparentenhedens læseområde kan du scanne film på op til 309 x 420 mm. Automatisk A3-dokumentføder (B81321 ) Giver dig mulighed for at scanne op til 100 enkeltsider eller tosidede sider automatisk. Med denne enhed føres et dokument ind med øverste side først, og derved bevares den oprindelige siderækkefølge. Hvis du bruger dette ekstraudstyr sammen med OCR-software (Optical Character Recognition), kan du bruge den scannede tekst i tekstbehandlingsprogrammer, som hvis du havde skrevet den selv. EPSON Network Image Express Card (B80839 ) Gør det muligt at dele en Epson-scanner, der understøtter EPSON Scan og netværksforbindelser, på et netværk. Dermed kan du udføre forskellige scanningshandlinger i et netværksmiljø ved hjælp af mindre strøm og plads. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der blev leveret sammen med produktet. Stjernen står i stedet for det sidste ciffer i produktnummeret, der varierer fra land til land. Kend din scanner 7

8 3 Installation af softwaren Software-cd'en indeholder scannersoftwaren og onlinebrugervejledningen. Softwaren skal installeres, FØR du slutter scanneren til computeren. I forbindelse med Windows XP og Windows 2000 skal du have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren. EPSON Scan understøtter ikke UFS (UNIX File System) til Mac OS X. Du skal installere softwaren på en disk eller i en partition, der ikke anvender UFS. Bemærkning til Mac OS X 10.3-brugere: Anvend ikke funktionen Fast User Switching (Hurtig brugerskift), mens du bruger Expression 10000XL. Indsæt software-cd'en i cd-rom- eller dvd-drevet, start installationsprogrammet, og følg vejledningen nedenfor. Windows-brugere 1. Installationsprogrammet starter automatisk. Start evt. programmet ved at dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. 2. Hvis du bliver bedt om at deaktivere antivirusprogrammet, skal du klikke på Fortsæt. 3. Hvis du bliver bedt om at vælge et sprog, skal du vælge dit foretrukne sprog. 4. Klik på Install EPSON Scan (Installer EPSON Scan) på skærmbilledet Software Installation (Installation af software). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 8 Installation af softwaren

9 5. Klik på Install Reference Guide (Installer brugervejledning) på skærmbilledet Software Installation (Installation af software). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 6. Når der vises en meddelelse, som angiver, at installationen er fuldført, skal du klikke på Exit (Afslut). Hvis du ikke har Adobe Photoshop Elements og LaserSoft SilverFast installeret på computeren, skal du installere dem fra den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren. Du kan installere softwaren ved at indsætte Photoshop-cd'en eller SilverFast-cd'en i cd-rom-drevet og derefter følge vejledningen på skærmen. Macintosh-brugere Installation af EPSON Scan 1. Mac OS X-brugere: Dobbeltklik på cd-rom-ikonet EPSON på skrivebordet. Dobbeltklik på mappen EPSON Scan i mappen EPSON, og dobbeltklik derefter på mappen Mac OS X. Mac OS 9-brugere: Dobbeltklik på mappen EPSON Scan i mappen EPSON. Dobbeltklik på mappen Mac OS 9, og dobbeltklik derefter på mappen med det foretrukne sprog. Hvis mappen EPSON Scan ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. Installation af softwaren 9

10 2. Dobbeltklik på ikonet Epson Scan Installer (Installationsprogram til EPSON Scan), og følg derefter vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. Mac OS X-brugere: Hvis vinduet Authenticate (Godkend) åbnes, skal du klikke på nøgleikonet, angive administratorens navn og adgangskode og derefter klikke på OK. 3. Når der vises en meddelelse om, at installationen er fuldført, skal du klikke på Quit (Afslut). Installation af brugervejledningen 1. Mac OS X-brugere: Dobbeltklik på cd-rom-ikonet EPSON på skrivebordet, og dobbeltklik derefter på mappen Manual (Brugervejledning) i mappen EPSON. Mac OS 9-brugere: Dobbeltklik på ikonet Manual (Brugervejledning) i mappen EPSON. Hvis mappen EPSON Scan ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet EPSON. 2. Dobbeltklik på mappen med det foretrukne sprog, og dobbeltklik derefter på ikonet Installer (Installationsprogram). Følg vejledningen på skærmen, indtil hele programmet er installeret. 3. Når der vises en meddelelse om, at installationen er fuldført, skal du klikke på OK. Hvis du ikke har Adobe Photoshop Elements og LaserSoft SilverFast installeret på computeren, skal du installere dem fra den cd-rom, der blev leveret sammen med scanneren. Du kan installere softwaren ved at indsætte Photoshop-cd'en eller SilverFast-cd'en i cd-rom-drevet og derefter følge vejledningen på skærmen. 10 Installation af softwaren

11 4 Opsætning af scanneren Placering af scanneren Følg vejledningen herunder, når du vælger en placering til scanneren. Anbring scanneren på en flad, stabil flade. Scanneren fungerer ikke korrekt, hvis det stilles på højkant. Placer scanneren så tæt på computeren, at kablet kan nå uden problemer. Placer scanneren i nærheden af en stikkontakt, hvor strømkablet nemt kan trækkes ud. Anbring ikke scanneren et sted med høj temperatur eller luftfugtighed eller et sted, hvor der er snavset eller støvet. Undgå også at bruge eller opbevare scanneren på steder med store ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Udsæt ikke scanneren for direkte sollys og stærkt lys. Undgå steder, hvor produktet udsættes for slag og vibrationer. Opsætning af scanneren 11

12 Sørg for, at der er plads til kablerne bag scanneren samt plads nok over scanneren til, at dokumentdækslet kan åbnes helt. 573 mm 150 mm eller mere 132 mm 458 mm 656 mm 12 Opsætning af scanneren

13 Opsætning Softwaren skal installeres, FØR du slutter scanneren til computeren. 1. Kontroller, at scanneren er slukket. Scanneren er slukket, når til/fra-knappen ikke er trykket ned.. Til/fra-knap 2. Sæt strømkablet i stikket bag på scanneren, og sæt derefter den anden ende i en stikkontakt. Når du sætter strømkablet i stikket, skal det skubbes hårdt ind. Ellers slås transportlåsen ikke fra. Opsætning af scanneren 13

14 3. Tænd scanneren ved at trykke på til/fra-knappen. Indikatoren Ready (Klar).Til/fra-knap Scanneren tændes og starter initialisering. Indikatoren Ready (Klar) blinker grønt, indtil scanneren har fuldført initialiseringen. Derefter holder den op med at blinke og lyser konstant grønt. Dette indikerer, at scanneren er klar til brug. c Forholdsregel: Når du slukker scanneren, skal du vente i 10 sekunder, inden du tænder den igen. Tilslutning af scanneren til computeren I afsnittene herunder kan du se, hvordan scanneren tilsluttes ved hjælp af et USB- eller IEEE 1394-stik. Sørg for at installere scannersoftwaren, før du tilslutter scanneren til computeren. Se Installation af softwaren på side 8 for at få yderligere oplysninger. Brug ikke USB-kablet og IEEE 1394-kablet samtidigt. Du må ikke tilslutte eller frakoble USB-kablet eller IEEE kablet, når scanneren er i brug. 14 Opsætning af scanneren

15 Tilslutning af scanneren ved hjælp af USB-kablet USB 2.0 Hi-speed-tilslutningen understøttes ikke i Windows 98, Windows Me og Mac OS 9. Sæt den ene ende af det leverede USB-kabel i USB-porten bag på scanneren og den anden ende i en USB-hub eller USB-porten på computeren. USB-stik I forbindelse med USB 2.0 Hi-speed-tilslutning skal du kontrollere, at USB 2.0 Host Driver fra Microsoft er installeret på computeren. Hvis du tilslutter scanneren via mere end én hub, fungerer systemet måske ikke korrekt. I dette tilfælde skal du prøve at tilslutte scanneren direkte til computerens USB-port. Systemet fungerer måske heller ikke korrekt, hvis du bruger et andet USB-kabel end det, der leveres af Epson. Opsætning af scanneren 15

16 Tilslutning af scanneren ved hjælp af et IEEE 1394-kabel IEEE 1394-tilslutning understøttes ikke i Windows 98. Gør et IEEE 1394-kabel klart, inden du udfører denne handling. 1. Sæt den ene ende af et IEEE 1394-kabel i IEEE 1394-porten bag på scanneren. 2. Sæt den anden ende af kablet i IEEE 1394-porten på computeren eller en anden IEEE 1394-enhed. Hvis der allerede er IEEE 1394-enheder tilsluttet computeren, skal du tilslutte scanneren, så det er den sidste IEEE enhed i sammenkoblingen. Brug altid et IEEE 1394-kabel, der leveres med 2 stik med seks ben i hver ende. Hvis der bruges IEEE 1394-enheder med stik med fire ben i en sammenkobling eller træstruktur, skal du bruge et kabel, der konverterer fra seks til fire ben. 16 Opsætning af scanneren

17 5 Brug af scanneren Placering af et dokument 1. Kontroller, at scanneren er tændt. 2. Åbn dokumentdækslet, og anbring dokumentet med forsiden nedad på dokumentpladen. hjørne af dokumentet Området på 1±0,5 mm fra den vandrette og lodrette kant af dokumentpladens glas kan ikke scannes. 3. Luk dokumentdækslet. Placer ikke tunge genstande oven på scanneren. Flyt ikke scanneren, mens et dokument scannes. Dette er for at undgå, at det scannede billede forvrænges. Brug af scanneren 17

18 Scanning af dokumentet ved hjælp af EPSON Scan I EPSON Scan findes tre tilstande, hvor du kan redigere scanningsindstillinger: Home-tilstand, Office-tilstand og Professional-tilstand. I dette afsnit beskrives, hvordan du starter EPSON Scan fra Photoshop Elements i Home-tilstand. I Home-tilstand kan du scanne billeder ved hjælp af grundlæggende indstillinger. Yderligere oplysninger finder du i onlinebrugervejledningen og i online Hjælp til software. Se afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere onlinebrugervejledningen fra cd-rom'en, hvis du ikke har den på computeren. Bemærkning til Macintosh-brugere: De fleste illustrationer i dette afsnit er til Windows. De ser måske anderledes ud end det, du kan se på skærmen, men instruktionerne er de samme med undtagelse af dem, der angives særligt. Bemærkning til Mac OS X 10.3-brugere: Anvend ikke funktionen Fast User Switching (Hurtig brugerskift), mens du bruger Expression 10000XL. 1. Start Adobe Photoshop Elements. Windows-brugere: Klik på Start, peg på All Programs (Alle programmer) (Windows XP-brugere) eller Programs (Programmer) (Windows 2000-, Me- eller 98-brugere), og klik derefter på Adobe Photoshop Elements. Macintosh-brugere: Dobbeltklik på mappen Adobe Photoshop Elements i Macintosh HD, og dobbeltklik derefter på ikonet Photoshop Elements. 18 Brug af scanneren

19 2. Vælg Import (Importer) i menuen File (Filer), og vælg derefter EPSON Expression 10000XL. EPSON Scan starter. Bemærkning til Windows XP-brugere: Vælg ikke WIA-EPSON Expression10000XL i menuen for at vælge scanneren. Hvis du vælger det, kan du ikke bruge alle funktionerne i Epson-scanneren. 3. Angiv indstillinger for Document Type (Dokumenttype), Image Type (Billedtype) og Destination (Destination), så de passer til dine billeder. 4. Klik på Preview (Eksempel) for at få vist et eksempel på billedet. 5. Brug Target Size (Målstørrelse) for at angive udskriftsstørrelsen på det scannede billede. Brug af scanneren 19

20 6. Klik på Scan. EPSON Scan går i gang med at scanne. 7. Det scannede billede sendes til Adobe Photoshop Elements. Klik evt. på Close (Luk) for at afslutte EPSON Scan. 8. Vælg Save As (Gem som) i menuen File (Filer) i Adobe Photoshop Elements. 9. Skriv et filnavn, vælg et filformat, og klik derefter på Save (Gem). 20 Brug af scanneren

21 6 Ekstraudstyr Brug af transparentenheden Med den valgfrie A3-transparentenhed (B81336 ) kan du scanne film og dias i alle farver. Når du har installeret transparentenheden, kan du lade den være, som den er, også selvom du igen vil scanne refleksive dokumenter (papir). Udpakning af transparentenheden Kontroller, at alle elementer, der vises herunder, er leveret og ikke er beskadiget under forsendelsen. Kontakt Epson-forhandleren, hvis der er mangler eller beskadigede elementer. Transparentenhed transparentstyr filmholdere Ekstraudstyr 21

22 Frigivelse af transportlåsen Før du installerer transparentenheden, skal du låse transportlåsen op. 1. Vend enheden, så glassiden vender opad. 2. Brug en mønt til at låse transportlåsen op ved at dreje den et kvarter mod uret. Inden scanneren transporteres, skal transportlåsen låses for at undgå skader. Hvis enhedens lampe ikke er i udgangsposition, kan du ikke dreje transportlåsen. Hvis det er tilfældet, skal du slutte enheden til scanneren, lukke enheden og tænde scanneren. Enhedens lampe returneres derefter til udgangsposition. Sluk scanneren, og fjern transparentenheden. 22 Ekstraudstyr

23 Installation af transparentenheden Følg trinene herunder for at installere transparentenheden. 1. Kontroller, at scanneren er slukket, og træk derefter strømkablet ud af scanneren. 2. Åbn scannerens dokumentdæksel, og fjern det derefter ved at løfte bageste del af dækslet lige op. 3. Juster enhedens ben i forhold til scannerens huller, og sænk derefter enheden, indtil den hviler sikkert på scanneren med benene i hullerne. 4. Fjern den refleksive dokumentmåtte fra transparentenheden som vist herunder. Ekstraudstyr 23

24 5. Anbring transparentstyret på scannerens dokumentplade som vist herunder. 6. Luk transparentenheden. 7. Sæt transparentenhedens stik i stikket til ekstraudstyr bag på scanneren. c Forholdsregel: Anbring ikke tunge genstande på transparentenheden, da det kan forårsage beskadigelse af enheden. 24 Ekstraudstyr

25 Se onlinebrugervejledningen, hvis du vil scanne dias eller strimler af negative eller positive film. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. Brug af den automatiske dokumentføder Den automatiske A3-dokumentføder (B81321 ) giver dig mulighed for at føre dokumenter på flere sider ind i scanneren automatisk. Dokumentføderen er især velegnet til OCR-scanning (Optical Character Recognition) eller til oprettelse af en billeddatabase. Udpakning af den automatiske dokumentføder Når du pakker den ud, skal du sikre dig, at du har alle de dele, der vises herunder, og at ingen af delene er beskadiget. Hvis der er mangler eller beskadigede dele, skal du straks kontakte Epson-forhandleren. Automatisk dokumentføder fødder (2) til andre modeller knapper (2) fødder (2) til Expression 10000XL monteringsskruer (2) skruetrækker Ekstraudstyr 25

26 Installation af den automatiske dokumentføder Inden du installerer den automatiske dokumentføder, skal du være opmærksom på følgende: Den automatiske dokumentføder er tung, så du skal have en anden til at hjælpe dig med at løfte den. Den automatiske dokumentføder er stor, så du skal rydde tilstrækkelig plads omkring scanneren. Følg trinene herunder for at installere den automatiske dokumentføder på Epson-scanneren. 1. Kontroller, at scanneren er slukket, og træk derefter strømkablet ud. 2. Åbn scannerens dokumentdæksel, og fjern det derefter ved at løfte bageste del af dækslet lige op. 3. Fastgør de to mindste fødder med en rille på siden som vist herunder. 26 Ekstraudstyr

27 Når du fjerner fødderne, skal du dreje og fjerne dem som vist herunder. 4. Sæt monteringsskruerne i hullerne bag på scanneren, og skru dem derefter fast med den leverede skruetrækker. 5. Juster monteringsskruerne i forhold til hullerne i den automatiske dokumentføder. Skub, så hullerne er oven over monteringsskruerne. w Advarsel! Den automatiske dokumentføder er tung. Få hjælp til at løfte den. Ekstraudstyr 27

28 6. Sæt knapperne fast i enden af monteringsskruerne ved hjælp af den leverede skruetrækker. 7. Sæt stikket til den automatiske dokumentføder i scannerens stik til ekstraudstyr. 8. Luk den automatiske dokumentføder. Yderligere oplysninger om brugen af den automatiske dokumentføder finder du i onlinebrugervejledningen. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. 28 Ekstraudstyr

29 Brug af det valgfri Network Image Express Card Med EPSON Network Image Express Card (B80839 ) kan en Epson-scanner, der understøtter netværksfunktioner, bruges på et netværk. Denne funktion kan anvendes i stedet for at tilslutte scanneren til en server-pc. Oplysninger om, hvordan den bruges, finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med EPSON Network Image Express Card. Installer ikke andre valgfri kort end EPSON Network Image Express Card (B80839 ), da det kan forårsage skader. Systemkrav Network Image Express Card understøtter følgende miljøer. Windows Operativsystem Windows XP, 2000, Me og 98 Protokol TCP/IP Macintosh Operativsystem Protokol Mac OS , Mac OS X 10.2 eller nyere TCP/IP Ekstraudstyr 29

30 Installation af Network Image Express Card Installer Network Image Express Card på scanneren ved følge trinene herunder. 1. Sluk scanneren. Træk strømkablerne ud, og træk derefter alle kabler ud af bagsiden på scanneren. 2. Fjern de to skruer ved hjælp af en stjerneskruetrækker, og fjern derefter pladen. Behold begge skruer. Du kan få brug for dem igen, hvis du vil geninstallere beskyttelsespladen. 3. Sæt Network Image Express Card ind i scannerens stik til ekstraudstyr, og stram derefter skruerne. c Forholdsregel: Du må ikke installere eller afinstallere Network Image Express Card fra scanneren, men scanneren er tændt, da det kan forårsage skader. 4. Initialiser Network Image Express Card. Du kan initialisere kortet ved at tænde scanneren, mens du holder knappen Reset (Nulstil) på Network Image Express Card nede i ti sekunder, indtil den røde statusindikator og den grønne dataindikator lyser. Du skal initialisere Network Image Express Card, når du indsætter eller genindsætter det i scanneren. 30 Ekstraudstyr

31 5. Sluk scanneren. 6. Sæt et Ethernet-kabel (beskyttet parsnoet kabel i kategori 5) i RJ-45-stikket på Network Image Express Card, og tilslut derefter den anden ende til netværket. c Forholdsregel: Du skal bruge et beskyttet parsnoet kabel i kategori 5 til at tilslutte Network Image Express Card for at forhindre fejl. Network Image Express Card skal ikke tilsluttes direkte til computeren. Sørg for at bruge en hub til at tilslutte Network Image Express Card til netværket. 7. Tænd scanneren. 8. Kontroller indikatorerne på Network Image Express Card. Initialisering er i gang, mens den røde statusindikator og den grønne dataindikator lyser. Når den gule statusindikator lyser, er initialiseringen fuldført. Du kan nu konfigurere Network Image Express Card. Oplysninger om, hvordan scanneren bruges i et netværk, finder du i den dokumentation, der blev leveret sammen med EPSON Network Image Express Card. Ekstraudstyr 31

32 7 Har du problemer? Kontrol af indikatorerne på scanneren Kontroller først kontrollampen på scanneren. Kontrollampe Blinker grønt Grøn Blinker rødt Rød Slukket Beskrivelse Scanneren varmer op eller scanner. Scanneren er klar til at scanne. Forsøg at genstarte computeren, sluk scanneren, og tænd den igen. Hvis den røde indikator stadigvæk blinker, skal du kontakte forhandleren. Prøv at scanne igen. Kontroller, at scanneren er tilsluttet computeren og tændt. Fejlfinding Hvis dit problem er angivet her, skal du følge disse anvisninger. Problem Guiden New Harware (Tilføj ny hardware) vises på skærmen. Der vises en meddelelse om en HI-SPEED USB-enhed i Windows XP. Løsning Klik på Annuller, og følg derefter de trin, der beskrives i afsnittet Installation af softwaren på side 8. Afbryd scanneren, før softwaren installeres. Klik på x'et i hjørnet af meddelelsen for at lukke den. Scanneren fungerer korrekt, dog ikke ved den maksimale hastighed. 32 Har du problemer?

33 Problem Løsning Du får en fejlmeddelelse, når du forsøger at scanne, eller scanneren scanner ikke. Sørg for, at scanneren er tilsluttet computeren, er forbundet til en stikkontakt, og at til/fraknappen er tændt. Hjørnet af fotoet scannes ikke. Flyt fotoet mindst 1,5 mm væk fra øverste højre kant af dokumentpladen. Flere oplysninger om scanneren Yderligere oplysninger finder du i følgende kilder. Dobbeltklik på ikonet Exp10000XL Reference Guide (Brugervejledning til Exp10000XL) på skrivebordet. Du skal have Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator (version 5.0 eller nyere) installeret for at læse onlinebrugervejledningen. Hvis du ikke har onlinebrugervejledningen installeret på computeren, kan du finde oplysninger i afsnittet Installation af softwaren på side 8 for at installere den fra cd-rom'en. Hjælp på skærmen til EPSON Scan: Klik på knappen Help (Hjælp) eller det spørgsmålstegn, der vises på skærmen i disse programmer. Har du problemer? 33

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 8453 http://da.yourpdfguides.com/dref/4169511

Din brugermanual HP PHOTOSMART 8453 http://da.yourpdfguides.com/dref/4169511 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART 8453 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere