Odder. Antenne Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder. Antenne Update"

Transkript

1 Odder Antenne Update

2 Forord Historie og kvalitet I denne tredje udgave af Odder Antenne Update fortæller vi blandt andet om de første 35 år af historien om Odder Antenneforening. I det store perspektiv en ret almindelig historie om en almindelig antenneforening, der for 35 år siden blev stiftet af almindelige mennesker, der som mange andre i de år gerne ville have mere og andet TV, end hvad det nationale Danmarks radio leverede. Odder Antenneforening er noget så gammeldags som en forening, med medlemmer, der mødes i marts måned til en generalforsamling, hvor man er med til at diskutere nutiden og fremtiden, og dernæst på demokratisk vis beslutte foreningens drift og ledelsens sammensætning. Dertil mødes man også om efteråret for at diskutere resultatet af en afstemning om antenneforeningens udbud af TV-kanaler, og ret væsentligt hvad prisen skal være for dette udbud. Det er ret unikt i denne verden, hvor man ellers fra små og store kommercielle udbydere blot kan vælge en hyldevare, take it or leave it! Der er sket meget med antenneforeningen siden dengang det kun handlede om at se nabolandenes tv-kanaler. Hvad der er sket på TV- og radiosiden viser midtersiden i dette blad, hvor vores medlemmer kan vælge imellem og stemme på hele 63 tvkanaler. I bladet er der annoncer og nyheder fra de udbydere af tv-kanaler, der også er på vores stemmeseddel. Mit indtryk af disse er, at der er en forbedring af kvaliteten på vej, og at man ikke så meget arbejder med kvantiteten nu, men i stedet satser på kvaliteten. Det nye ved udvalget af tv-kanaler i år er, at der ikke er noget nyt! Hverken TV2, SBS eller Viasat sætter nye både i kanalerne, men i stedet konsoliderer sig med det man har, og prøver med forskellige programnyheder (og måske endda med en bedre kvalitet) at trække flere seere til. Og det kan der forhåbentlig kun komme noget godt ud af. TV2 har de seneste år gerne præsenteret en ny Tv-kanal om året, og så sent som i februar i år var meldingen fra TV2, at man havde syv nye kanaler i skuffen. Odder Antenneforenings nuværende leverandør af TV-kanaler, YouSee s administrerende direktør, Niels Breining, erklærede i juni overfor journalisten.dk, at det nu er slut med den strategi: Der er ikke behov for de kanaler TV2 foreslår i stedet burde de fokusere noget mere på at fastholde eller forbedre kvaliteten på det man har i stedet for at udvide. Det sagde han efter møder med TV2, hvor TV2 havde præsenteret planerne om 1 til 2 nye kanaler i år. Noget af det har TV2 åbenbart taget til sig og, som Edvard Kusk kan fortælle om på den modsatte side, bliver vi nu præsenteret for prisforhøjelser fra TV2 på kr. 130 i alt for de 5 TV2-kanaler. Heraf skal TV2 Zulu have de 75 kr. Og igen, så mangler vi bare, at kvaliteten også stiger. Jeg vil ønske vores medlemmer, både nuværende og kommende, rigtig god fornøjelse med læsningen af dette nummer af Odder Antenne Update. Og husk at stemme! Venlig hilsen Jørn Bollinger, Redaktør Formandens ord Mere Tv SIDE 10 SIDE 23 Kanal 4 i efteråret Underholdning for alle pengene Ny kombi-kanal på prøve Glimt fra 35 år Stemmeseddel CNN - din lokale internationale nyhedskanal! Kanal 5 i efteråret år ung - hvordan er det gået? Valg af tv-kanaler er ikke den rene underholdning! En dag på kontoret SIDE 07 SIDE 09 SIDE 21 SIDE 26 UDGIVER Odder Antenneforening l Holsteinsgade 16, 8300 Odder l Tlf l l KONTORETS ÅBNINGSTID Mandag: , Tirsdag torsdag: , Fredag: Lukket, Lørdag: REDAKTØR OG ANNONCESALG Jørn Bollinger l LAYOUT & TRYK Asferg & Harboe l Skydebanevej 4D. l 8660 Skanderborg l Tlf l l OPLAG stk. 2 Odder Antenne Update

3 Programvalg for 2009 Formandens ord Alsidighed - Pakkepriser Valgfrihed - Fremtiden Af Edvard Kusk Kære læser Valg af Tv-kanaler for 2009 I efteråret 2007 gennemførte antenneforeningen den første skriftlige brugerafstemning om Tv-kanaler i antenneforeningens kabelnet medlemmer fulgte opfordringen og afgav deres stemme enten ved udfyldelse af stemmesedlen i bladet eller på internettet. Et efter bestyrelsens opfattelse godt resultat. I år håber jeg, at endnu flere vil benytte sig af muligheden for at give deres mening til kende og dermed få indflydelse på valget af Tv-kanaler Muligheden for medindflydelse på udbuddet af Tv-kanaler og det årlige kontingent er bare én af de fordele man har, ved at være andelshaver i Odder Antenneforening. Brugerafstemningen i 2007 gav naturligvis en række erfaringer, som bestyrelsen gør brug af i dette års brugerafstemning. Alsidighed En af de erfaringer, som blev drøftet under programmødet i november 2007 er det uheldige i, at en præcis tolkning af vedtægterne kan medføre, at udbuddet af Tv-kanaler ikke bliver tilstrækkelig alsidigt. Et alsidigt udbud er i alles interesse. På den måde tiltrækker og fastholder vi vores medlemmer og vi kan holde det enkelte medlems bidrag til foreningens drift nede. Vi valgte en afstemningsmetode, hvor valget af Tv-kanaler alene fastsættes ud fra antallet af stemmer og de økonomiske rammer, der efterfølgende fastsættes af programmødet. Denne metode sikrer ikke, at vi har en kulturel og sproglig alsidighed, samt at alle genrer repræsenteres i vore pakker. Eksempelvis medførte afstemningen, at begge tyrkiske kanaler blev fravalgt i den lille pakke. Endvidere var der risiko for, at samtlige børnekanaler og musikkanaler ville blive fravalgt, medmindre prisen for den store pakke blev sat op. Programmødet besluttede at sætte prisen for den store pakke op og alle genrer blev repræsenteret i 2008 pakken. Vigtigheden af et alsidigt udbud af Tv-kanaler blev derfor drøftet under generalforsamlingen i marts Her var der bred tilslutning til, at bestyrelsen fremover tilsikrer alsidigheden ved, at den kanal i hver sproggruppe (underforstået nationale gratis kanaler) og hver genre, der har fået flest stemmer inden for henholdsvis sproggruppen og genren stemmes ind først, uanset stemmetal i øvrigt. Øvrige Tv-kanaler stemmes herefter, i mulig udstrækning, ind i stemmetalsrækkefølge. Pakkepriser Udbuddet af Tv-kanaler og priser er ikke støbt i beton. Derfor kan der fra nu af og frem til årsskiftet ske ændringer i såvel udbud af kanaler som de vejledende priser herfor men det, som er anført på stemmesedlen, er det grundlag vi har i skrivende stund. I forhold til priserne her i 2008 viser der sig på nuværende tidspunkt følgende ændringer: Der indføres et årligt opgraderingsgebyr på kr. 75,00 (se det senere afsnit om fremtiden ). Stigning i distributionsafgifter og ophavsrettigheder (Koda og Copydan) på ca. kr. 37,00. Disse stigninger vedrører såvel den lille som den store pakke. I de på stemmesedlen anførte priser for betalingskanaler er følgende årlige prisstigninger indregnet: TV3 stiger kr. 11,25 TV3+ stiger kr. 8,10 TV2sport stiger kr. 17,55 TV2 Charlie stiger kr. 15,00 TV2 Film stiger kr. 15,00 TV2 Zulu stiger kr. 75,00 TV2 News stiger kr. 7,80 Kanal 4 stiger kr. 10,50 Discovery Channel stiger kr. 25,50 og Animal Planet stiger kr. 15,00. Disse stigninger vedrører alene den store pakke. Det er her vigtigt at understrege, at de endelige pakkepriser fastsættes af programmødet til november og at pakkernes indhold afhænger af afstemningsresultatet og bestyrelsens forhandlinger med kanalleverandørerne. Valgfrihed Et andet emne, der ofte er til diskussion, er ønsket om valgfrihed. Mange af vores medlemmer ønsker størst mulig grad af valgfrihed og ønsker derfor ikke at betale for kanaler, de ikke ser. Det personlige valg har naturligvis en værdi i sig selv, en værdi som ikke må underkendes. Men valgfrihed koster og kan få konsekvenser for udbuddet og kvaliteten af kanalerne. Det er ikke billigt at producere f.eks. en dansk Tv-kanal, og omkostningerne er upåvirket af, hvor mange husstande, der køber kanalen. Hvis kanalen ikke distribueres som en del af en pakkeløsning, men kun kan regne med indtægter fra de kunder, som aktivt vælger kanalen, vil prisen per kunde blive forholdsmæssigt meget højere eller indhold og kvalitet meget ringere. Princippet om pakkeløsninger er ensbetydende med, at der kan tilbydes bedre og Odder Antenne Update 3

4 billigere TV, end hvis hver enkelt kunde skulle sammensætte sin egen individuelle Tv-pakke. Konsekvenserne af et frit valg kan let blive, at vi skal betale det samme eller mere for færre kanaler. Mere valgfrihed er dog fremtiden, men set ud fra en økonomisk betragtning og ønsket om kvalitet samt det at kunne tilgodese så mange af vores medlemmers ønsker som muligt, bør valgfriheden nok kombineres med pakkeløsninger. Fuldkommen valgfrihed af TV-kanaler findes ikke hos nogen dansk distributør, men som medlem af Odder Antenneforening, hvor du har mulighed for at tilkøbe YouSee`s digitale udbud, har du en stor grad af valgfrihed. Fremtiden Det er vigtigt for en forening som Odder Antenneforening, at vi til stadighed sørger for at foretage de nødvendige investeringer for at følge med udviklingen. Kun herigennem kan vi dække så mange medlemmers ønsker og behov som muligt og samtidig tiltrække nye medlemmer. Derfor er bestyrelsen meget tilfreds med, at generalforsamlingen i marts 2008 vedtog en plan for udbygning og opgradering af vores net. Udbygningen og opgraderingen, der gennemføres i 2. halvår 2008, kan medføre mindre afbrydelser i signalforsyningen. Bestyrelsen vil i muligt omfang søge at minimere disse og orientere om kommende afbrydelser på infokanalen og hjemmesiden. Derfor vil jeg opfordre til, at de medlemmer, der er på internettet, tilmelder sig nyhedsmail på foreningens hjemmeside. Den vedtagne udbygnings- og opgraderingsplan medfører blandt andet, at: der bliver plads til nye digitale tjenester som Cinema og Start forfra. Cinema medfører, at man hjemmefra kan leje film og Start forfra medfører, at man i det tidsrum en udsendelse kører, kan holde en pause eller se udsendelsen forfra. antenneforeningen beholder et analogt udbud af Tv-kanaler i årene fremover, forsyningssikkerheden bliver endnu større, og der skabes plads til endnu højere hastigheder på bredbåndsnettet. En sådan opgradering og udbygning er naturligvis ikke gratis, hvorfor generalforsamlingen vedtog et årligt opgraderings gebyr på kr Afslutningsvis ønsker jeg jer alle et godt valg. Mere TV Af Henning Brønnum, bestyrelsesmedlem I starten af 70 erne var TV udbuddet særdeles begrænset. I Odder kunne man modtage 1 program Danmarks Radio. En gruppe personer med interesse for området besluttede at undersøge mulighederne for at etablere langdistance-modtagning af radio- og TV signaler fra nabolandene Tyskland og Sverige. Der blev nedsat en arbejdsgruppe. Opgaverne var mange. Der skulle findes masteplacering forprojekteres et kabelnet for hele byen findes en selskabsform etableres myndighedskontakter, blot for at nævne nogle få. Efter en række undersøgelser blev en masteplacering på toppen af Frederikshaldvej valgt og et testsystem med antenner opstillet. Heldigvis havde et medlem af gruppen et hus tæt på antenneplaceringen, så vedkommendes kælder blev hurtigt omdannet til testlokale med masser af udstyr stablet oven på hinanden. Langdistance modtagning af TV signaler er vanskelig specielt p.g.a. ændringer i vejret og atmosfæriske forhold, men signalkvalitetsundersøgelsen var overvejende positiv og blev opstartet. Der blev anvendt en, på i Varde og selve projekteringen af anlægget det blev vedtaget at igangsætte projektet. det tidspunkt, ny antennekonstruktion med Programmulighederne var foruden DR, Tyskland 1,2 og 3 Sverige 1 og 2 samt FM radio. tegn for Antenneforeningen på toppen af Fre- særdeles store paraboler. Disse blev et var- I november 1973 blev Antenneforeningen derikshaldvej i mange år. for Odder stiftet og tegningen af medlemskontrakter kunne begynde. modtageteknik med et stort og flot program- I dag har Antenneforeningen en hel anden Som entreprenør valgtes Skelmose Elektronik valg. Bestyrelsesmøde i antenneforeningen den 20/ Odder Antenne Update

5 NU DU SKAL DU IKKE IKKE KIGGE... MEN MEN JEG JEG VIL VIL VÆDDE PÅ PÅ AT HAM DER OVRE ER TIL TYSK OPERA. VENNEN VIL KUN SE SPORT PÅ SVERIGE. TIL GENGÆLD ELSKER HANS BROR NORSKE NATURPROGRAMMER! nanna-g.com JAMEN, HVIS DU ER SÅ SIKKER, HVORFOR SÅ SÅ IKKE FORTÆLLE DEM, DEM, AT DE AT DE KAN KAN SE TYSK SE SVENSK, TV, SVENSK NORSK TV OG NORSK TYSK TV TV PÅ VORES KANALER? Foto: Kungamordet - SVT1 Sverige Foto: Kungamordet - SVT1 Sverige SVT1 Sverige SVT2 Sverige TV4 Sverige NRK1 Norge TV2 Norge ARD Tyskland ZDF Tyskland RTL Tyskland MED TV-KANALER MED FRA TV-KANALER VORES NABOLANDE FRA VORES ER DU SIKRET NABOLANDE KVALITETSPROGRAMMER, ER DU SIKRET DER GIVER DIG KVALITETSPROGRAMMER, INDSIGT, VIDEN UNDERHOLDNING GIVER OG DIG IKKE INDSIGT, MINDST VIDEN DIN DIREKTE OG UNDERHOLDNING VEJ TIL SPROGENE. OG IKKE MINDST DIN DIREKTE VEJ TIL SPROGENE. Tilmeld dig Læs nyhedsbrevet mere på og vind Kongemordet på dvd fra SF-Film. Odder Antenne Update 5

6 6 Odder Antenne Update

7 Kanal 4 i efteråret - byder på masser af underholdning Baronessen flytter ind Vi drømmer alle om det perfekte hjem og en yndig familie. Men fantasien stemmer sjældent overens med den hektiske hverdag for en normal børnefamilie. I takt med, at de daglige rutiner hober sig op, går mange på kompromis med både madlavning, indretning, rengøring og personlig velvære, og man glemmer at sætte tid af til at forkæle sig selv og familien. Men nu er hjælpen på vej Baronesse Caroline Fleming elsker at hjælpe andre mennesker, og har, som få, styr på både stil, etikette og god smag. I Baronessen flytter ind bytter hun nu for en stund liv med en række helt almindelige danske kvinder. Som ambassadør for den gode smag flytter Baronesse Caroline Fleming ind i kvindens hjem og retter op på familiens indretning, stil, tøj og manerer. Her vil hun vise, hvordan små tiltag kan gøre en kæmpe forskel. Og Baronessen er ikke bleg for at tage hånd om problemerne og give både mand og børn ren besked. Imens opholder den pågældende kvinde sig i luksuriøse omgivelser, hvor hun får mulighed for at leve som en Baronesse med al den luksus, det indebærer. Hun vil få en personlig make-over, udsøgte middage og køre i lækre biler. Når missionen er overstået, vil en veludhvilet og fornyet kvinde kunne vende hjem og opleve, at Baronesse Caroline Fleming har været på spil og givet både hus og familie en opfriskning og skub i den rigtige retning. Jagten på den 6. sans Eksisterer der en 6. sans? Kanal 4 s nye programserie Jagten på den 6. sans forsøger nu at komme tættere på et svar. I programmerne præsenterer vi tolv personer, som alle hævder at have en helt speciel kontakt til deres 6. sans. Gennem en række opgaver, der spænder lige fra spektakulære kriminalsager til helt konkrete tests, lader vi de medvirkendes evner komme på prøve. Deltagerne vil løbende blive skilt fra på baggrund af, hvordan de har klaret opgaverne. I sidste ende vil den deltager med tættest og bedst kontakt til sin 6. sans stå tilbage som vinder. Bonde søger Brud Hella er 40 år og driver sin egen gård med ca. 120 økologiske køer, 2 heste samt 180 hektar jord. Hun er også den første kvindelige landmand, der medvirker i Kanal 4 s populære programserie Bonde søger Brud. For indtil videre har det været forbeholdt mandlige landmænd at få hjælp fra Kanal 4 til at finde den eneste ene, men i tredie sæson af Bonde søger Brud glæder vi os til også at kunne præsentere seerne for en kvindelig single-landmand på kærestejagt. Bonde søger Brud er et sødt, sjovt og underholdende program, der på loyal og indlevende vis skildrer tilværelsen for en række landmænd, der nyder livet, men savner én at dele det med. Igennem programmerne følger vi landmændene i deres søgen efter kærligheden, og erfaringerne fra de to sidste sæsoner af Bonde søger Brud er gode, for her har halvdelen af de medvirkende mødt en kæreste, og romantikken har blusset for fuld styrke på skærmen. Stjernedrømme De lever og ånder for at blive stjerner, og gør dét, mange kun taler om - går 100 procent efter drømmen! De medvirkende i Kanal 4 s nye reportageserie Stjernedrømme er parate til at sætte alt på et bræt i jagten på det store gennembrud indenfor showbiz. Men fokuseringen på karrieredrømmen er ikke uden konsekvenser, og både familie, parforhold og ikke mindst økonomien må lide i den daglige kamp for at slå igennem. I serien er vi vidner til sejre og nederlag, når vi på tætteste hold følger jagten på det store gennembrud som skuespiller, danser, standupper eller sangerinde. Seerne kan blandt andre glæde sig til at møde iranskfødte Ellie, der kæmper for at slå igennem som kvindelig rapper. Og så byder serien på et gensyn med Martin Axelgaard, kendt fra Singleliv på Kanal 4 og Elsk mig i nat på Kanal 5. Odder Antenne Update 7

8

9 Underholdning for alle pengene TV3 og TV3+ skruer op for ambitionerne og sætter endnu mere blus på underholdningen. Hele 47 nye afsnit af successerien 2900 Happiness såvel som den helt nye komedieserie Maj & Charlie sætter fokus på dansk drama. Lars Hjortshøj er vært i det potentielt mest kontroversielle program nogensinde. Og så er der naturligvis en drabelig gang Robinson Ekspedition i vente. Med mere. Jagten på sandheden Det koster dyrt at lyve for deltagerne i Sandhedens time, hvor modige danskere skal svare på pinlige spørgsmål foran venner og familie. Ude i verden kaldes programmet allerede det mest kontroversielle nogensinde. Og som en af Danmarks mest populære værter får Lars Hjortshøj sin sag for i den grad. Førstepræmien er kr., men hvis løgnedetektoren afslører selv den mindste løgn, mister deltageren alt. Hver onsdag kl Kan mænd og kvinder være venner? Stand-up-komikeren Maj og skuespilleren Charlie kender ikke hinanden. Men da deres kærester dumper dem for at være sammen, flettes deres liv sammen. Komedieserien Maj & Charlie giver debut til de to talentfulde skuespillere, Anne Vester Høyer og Johannes Lilleøre. De bærende biroller spilles af Mira Wanting, Ken Vedsegaard, David Owe og Sofie Lassen-Kahlke. Hver mandag kl Revanchetid Kan de unge fra Paradise Hotel igen vinde Robinson Ekspeditionen? Find ud af det i 11. udgave af ekspeditionen, der sætter nye standarder for reality-tv. Livsnyderne fra Paradise Hotel skal denne gang kæmpe mod et frisk udfordrerhold af inkarnerede Robinsonfans om trofæet, æren og den halve million kroner i præmie. Hver mandag kl Nye magtkampe, nye opgør I 2. sæson af 2900 Happiness opklares det, hvem der skød Jan Erik. Vi skal også se, hvordan Von Bechs konkurs bliver håndteret, og om Freja kommer ud af sit misbrug. Flere nye skuespillere gør deres indtog i den populære serie og fører intrigerne endnu videre. Hver mandag-torsdag kl Singlekvinder i sigte Følge tre fantastiske singlekvinders vej mod lykken i En mand til mor. I 10 uger sættes deres travle hverdag på pause. Karriere, børneopdragelse og praktiske gøremål har indtil nu forhindret dem i at finde den rette mand, men nu er det slut. Alle tre har genfundet lysten, viljen og modet til at jagte kærligheden igen, og der vælges og vrages mellem en masse håbefulde bejlere. Hver torsdag kl Når gælden trykker I 12 programmer luger to økonomiske eksperter ud i de røde tal på husholdningsbudgettet hos en række danskere med ondt i økonomien. Eksperterne får her i Luksusfælden carte blanche til at rutte med deltagernes midler og privatliv. Det er nødvendigt, når forbruget løber løbsk og finansieres af kontokort og hurtige netlån. Odder Antenne Update 9

10 Den 15. marts lancerede MTV Networks en ny kombi-kanal med musikkanalen Vh1 Danmark sammen med en morgenblok med verdens største børnekanal Nickelodeon. I september og indtil 8. oktober, har alle medlemmer af Odder Antenneforening muligheden for at se den nye kanal der kan findes på prøvekanalen - kanal 64. Vh1 Danmark sender fra kl og er en dansk version af musikkanalen Vh1. En musikkanal for voksne som giver seerne de største hits fra 70 erne, 80 erne, 90 erne og op til i dag - danske som internationale. På Vh1 er alt indhold 100 % musikrelateret. Dan Rachlin er kanalens ansigt som leder seerne igennem den fantastiske musikhistorie med de bedste musikvideoer fra før og nu. Mens MTV henvender sig til de yngre målgrupper så henvender Vh1 sig til alle over 30 år - dermed kan MTV Networks tilbyde alle medlemmerne i Odder deres favorit musik fordelt på to forskellige musikkanaler. Nickelodeon sender fra kl og er en 100 % dansk tv-kanal for børn mellem 2-14 år. SvampeBob Firkant er den største stjerne på Nickelodeon og børnene kan se ham hver eneste dag på Nickelodeon hvor han tager os med til undervandsbyen Bikini Bottom, hvor han laver alle mulige løjer sammen med sin bedste ven, søstjernen Patrick. Børnene kan også se programmer som Dora Udforskeren, Postmand Per, Backyardigans og Avatar. Få spillet dine ynglingsnumre på Vh1 Hver eneste dag kl viser Vh1 programmet Vh1 JukeBox hvor seerne kan ønsker deres ynglingsnumre. I anledning af at Vh1 er på prøve i Odder, så har I nu muligheden for at ønske jeres favoritnumre på - de bedste ønsker bliver vist i Vh1 JukeBox den 7. oktober 2008 kl Dem der er heldige og får deres ønske igennem får vist deres navn på skærmen under hele videoen, f.eks. Ønsket af Dan fra Odder. 10 Odder Antenne Update

11 Odder Antenne Update 11

12 Af Jørn Bollinger 15. november 1973 Der afholdes stiftende generalforsamling på restaurant Skovbakken. Den nye forening kommer til at hedde Antenneforeningen for Odder. November/december 1976 En 18 meter høj mast opstilles på toppen af Frederikshaldvej med 2 store 8 meter brede paraboler de største i Danmark. Den ene peger mod syd, mod Bungsberg-senderen 200 km væk. Den anden peger mod øst, mod Halmstad 180 km væk. Signalerne har en rimelig kvalitet alt efter vejret og lignende atmosfæriske forstyrrelser. Januar 1977 Der er almindelig tilfredshed med billedkvaliteten vi er heller ikke blevet lovet noget bedre 3. december 1979 Odder by næsten dækket med kabel-tv. Dvs, der mangler stadig Vesterled, det gamle Christianslund, Åhaven, Solbrinken, Randlevvej og Asylgade. 25. februar 1981 Antenneforeningen for Odder er i store økonomiske vanskeligheder. De godt 1257 medlemmer bliver præsenteret for en gæld på 4,2 mio. kr. Udlånsrenten er 18,25 pct., så det haster med at finde en løsning. Medlemstilgangen har svigtet og dækningen af Odder by når knap de 50 pct., mod de kalkulerede 70 pct. Skal foreningen gå konkurs? Løsningen bliver, at de 1257 medlemmer indbetaler 4500/2250 kr. én gang til mod at få beløbet tilbagebetalt, når der blev overskud til det. Nye i bestyrelsen bliver Hans Carstensen og Per Christoffersen der også bliver den nye formand efter Frede Andersen. 3. oktober 1981 Nu er gælden på de 4.2 mio. kr. næsten væk. Medlemmernes nyindbetalinger har reddet antenneforeningen fra konkursen en tilbagebetalingsfond oprettes. Og nu hedder antenneforeningen Antenneforeningen for Odder a.m.b.a september 1981 Kulturministeriet når ikke at give tilladelse til lokal-tv inden kommunalvalget den 17. november Heller ikke i Odder får Antenneforeningen for Odder lov til at sende valg-tv i kablerne. 11. marts 1982 På den ordinære generalforsamling vedtager man, at det årlige kontingent skal være kr. 150,- pr år og tilslutningsafgiften kr , februar 1983 De første 100 kr. udbetales fra tilbagebetalingsfonden. Der arbejdes med planer om at lægge lyslederkabler til omegnsbyerne i et samarbejde med Jydsk Telefon. 1. juni 1983 Kl sender Odder Lokal TV sin første udsendelse ud i kablerne, som den første lokal-tvstation i Odder og i Danmark. Den lokale kanal deler plads med Svensk TV januar 1984 Odder Lokal-tv sender folketingsvalg direkte fra Odder Rådhus. 27. februar 1984 AAB stemmer imod at spare op til etablering af satellit-tv med den begrundelse, at fremtiden for satellit-tv er for usikker. Kontingent uændret kr. 150,- pr. år. 15. august 1984 Den nye kanal Århus Kanal A kommer på nettet. Et ur skifter mellem kanalen og Tysk september 1984 Formand for mediekommisionen H.P. Clausen udtaler, at der næppe nogensinde kommer et dansk TV februar 1985 På generalforsamlingen nedstemmer et snævert flertal antenneforeningens forslag om 2 nye kanaler. Kontingentet hæves til 175,- kr. + 25,- til lokal-tv. Medlemstallet har for længst rundet de Januar/februar 1986 Ordkrigen imellem Antenneforeningen og Jydsk Telefon spidser til op mod generalforsamlingen sidst i februar. Det handler om Hybridnettet, hvor regeringen og socialdemokratiet har besluttet at investere 4 mia. kr. i et Hybridnet, der skal klare hovedsageligt 2 ting: Give danskerne mulighed for at se op til 24 tv-kanaler og industri og institutioner mulighed for at sende data hurtigt og problemfrit. (Hybridnet: et net der består af 2 slags kabler, lysleder og kobberkabler). Pga nogle formelle krav, der ikke var overholdt i indkaldelsen, måtte den vigtige afstemning udskydes til en ekstraordinær generalforsamling senere. I stedet blev det endelig vedtaget at udvide med 2 kanaler. Den ekstraordinære generalforsamling i april blev et solidt nej til Hybridnettet med 154 nej mod 22 ja-stemmer. Også erhvervslivet i Odder siger nej tak vi har vores telex og telefax, og det klarer vi os fint med er den klare melding. Oktober 1986 For åben skærm i Odder Lokal-TV, fortryder Kioskejer Jørgen Pedersen, at han i protest mod det nye springvand på Torvet i Odder, hældte rød farve i bassinet: Jeg har følt mig syg og elendig til mode i dagene efter - men i øvrigt så det nu ikke så tosset ud med farvet vand i springvandet. 22. marts 1987 På generalforsamlingen sagde medlemmerne 12 Odder Antenne Update

13 Brugerafstemning 2008 Kun for stemmeberettigede i Odder Antenneforening Udfyld venligst: Navn Gade/vej Nr. og etage Husk at anføre nøjagtig adresse. Hvis adressen ikke er nøjagtigt anført, bliver stemmesedlen kasseret som ugyldig. Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel. Brugerafstemningen gennemføres indtil 6. oktober Efter denne dato lukkes der for adgangen til at stemme. Stemmesedlen skal afleveres senest mandag den 6. oktober Afstemning kan også ske via Antenneforeningens hjemmeside Vi ser gerne, at så mange som muligt afgiver stemme via internettet. Afstemningsresultatet skal bruges på programmødet den 5. november 2008 kl på Restaurant Skovbakken. På dette møde besluttes kontingentet og dermed pakkepriserne for Kontingentet (pakkepriserne) består af: prisen for kanalkøb, et beløb til foreningens drift og administration, renoveringsbidrag, opgraderingsbidrag samt gebyr for distributionsafgifter og for ophavsrettigheder. Programmødet vil blive annonceret i Odder Avis og på INFO-kanalen og foreningens hjemmeside. Afstemningsresultatet vil endvidere danne grundlag for bestyrelsens forhandlinger ved programkøb. Afstemningsresultatet vil blive offentliggjort på programmødet og efterfølgende i Odder Avis og på Antenneforeningens hjemmeside. Kort om kanal-valget: Afkryds de kanaler husstanden ønsker i felterne yderst til højre på stemmesedlen. Vær opmærksom på, at betalingskanalerne kun kan placeres i den store pakke. Læg mærke til priserne på kanalerne. Priserne er alene kanalpriser og indeholder ikke drifts- og administrationsomkostninger, renoveringsbidrag, opgraderingsbidrag samt gebyr for distributionsafgifter og for ophavsrettigheder (Koda og Copy-dan). Udvalget af kanaler er meget alsidigt og markedsdækkende, men der er afsat plads til kanaler, som bestyrelsen måtte have overset. Sådanne kanaler kan føres på. Denne stemmeseddel kan afleveres i Antenneforeningen eller sendes med post til Odder Antenneforening, Holsteinsgade 16, 8300 Odder. Vælger du/i at sende svar via Internettet og efterfølgende også afleverer papirudgaven af stemmesedlen, vil det være svarene fra papirudgaven, der tæller. Sender du/i flere svar via Internettet vil kun den seneste tælle med. Radiokanalerne: Radiokanalerne vil ikke blive genstand for afstemning i denne omgang. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at levere så alsidigt et udbud som muligt og tage hensyn til de tilkendegivelser, der løbende tilgår kontoret og bestyrelsen. Tak for din/jeres medvirken i brugerafstemningen. Med venlig hilsen Odder Antenneforening Odder Antenne Update 13

14 Kanaler, vist på sandfarvet baggrund, indgår i nuværende kanaludbud. Kanalerne DR1, DR2, TV2, DR UPDATE (digitalt) og INFO-kanal er valgt på forhånd (must carry) og indgår således ikke i afstemningen. TV-kanal Pris Sæt X TV-kanal Pris Sæt X National (must carry) Nationale DR 1 Valgt TVE International 0,00 DR 2 Valgt Rai Uno 0,00 TV 2 Valgt Show TV (Tyrkisk) leveres kun analogt 0,00 DVB-C DR 1/ DR 2/ TV 2 DR UP digitalt Valgt Børn DVB-T DR 1/ DR 2/ TV 2 DR UP digitalt Valgt Cartoon Network 48,75 Odder A/F INFO-kanal Valgt Disney Channel 119,25 Nationale Toon Disney *) 164,25 NRK 1 - Norge 0,00 Playhouse Disney *) 179,25 Tv 2 Norge 0,00 Jetix 37,50 Sverige TV 1 0,00 Nickelodeon 37,50 Sverige TV 2 0,00 Dokumentar TV 4 Sverige 0,00 Animal planet 61,50 ARD 0,00 Discovery Channel 104,25 NDR-TV 0,00 Discovery World 46,50 RTL 0,00 Discovery Science 46,50 SAT 1 0,00 Travel Channel 33,75 ZDF 0,00 Discovery Travel og living 46,50 Pro 7 0,00 Nat Geo Wild 33,75 TV 5 Monde 0,00 Viasat Nature/ Crime/Playboy 52,50 *) Playhouse Disney: Prisen er incl. Disney Channel og Toon Disney. *) Toon Disney: Prisen er incl. Disney Channel. De anførte priser er pr. 25. august Priserne er vejledende pris pr. år incl. moms.

15 Kanaler, vist på sandfarvet baggrund, indgår i nuværende kanaludbud. TV-kanal Pris Sæt X TV-kanal Pris Sæt X Musik Underholdning MTV 60,00 BBC Prime 60,00 VH1 Danmark 37,50 CNBC/ National Geographic Channel 45,00 MEZZO 45,00 DK 4 149,25 The Voice 24 timers musik 41,25 Hallmark 48,75 Nyheder Kanal 4 134,25 CNN International 41,25 Kanal 5 194,25 BBC World 33,75 SBS-net leveres kun analogt 0,00 TV 2 News 164,55 TCM 73,50 Sport TV 2 Charlie 134,25 Eurosport 95,25 TV 2 Film 97,50 Viasat Golf 89,25 TV 2 Zulu 224,25 Tv 2 Sport 370,80 TV 3 Danmark 291,30 MOTORS 26,25 TV ,15 Underholdning Viasat Explorer 37,50 Arte 0,00 Viasat History 41,25 ATV (Tyrkisk) leveres kun analogt 75,00 Forslag til yderligere TV-kanaler, der ikke er nævnt: De anførte priser er pr. 25. august Priserne er vejledende pris pr. år incl. moms.

16 Beskrivelse af kanaler der på nuværende tidspunkt ikke kan ses på Odder Antenneanlæg Kanal Beskrivelse ProSieben satser på underholdning med internationale topserier, film, shows, hurtige nyheder og diverse magasiner. ProSieben sender hele døgnet. Playhouse Disney er en tv-kanal produceret specielt for de 2 til 5-årige. Playhouse Disney hjælper dit barn i sin udvikling, ved at gøre indlæring til noget sjovt og muntert, bl.a. ved hjælp af sjove figurer, magi, meget musik og herlige fortællinger. Playhouse Disney viser ingen reklamer og sender ingen voldsomme programmer. Sender fra På Jetix møder dine børn serier og tegnefilm, der enten har dansk tale eller danske undertekster. Sender fra Nickelodeon er en 100 % dansk børne-tv-kanal, som er hjemsted for kendte firgurer som SvampeBob Firkant, Dora Udforskeren, Postmand Per og Avatar. Deler kanal med Vh1. Discovery World er en rendyrket dokumentar-kanal til alle, der interesserer sig for kultur, historie, kunst, religion, natur og meget mere. Fra hajer og dinosaurer til faraoerne og rockstjerner. Sender fra Discovery Science sender hele døgnet og er en spændende dokumentar-kanal om videnskab, astronomi og ny teknologi. Følg livet på Jorden fra før dinosaurerne, følg forskeres forsøg på at se ind i fremtiden, oplev gråzonen mellem liv og død og vær med når der bliver gået tæt på voldsomme naturfænomener som tornadoer og jordskælv. Bliv klogere på avanceret teknologi og al den teknologi, der omgiver os i hverdagen. Sender hele døgnet. Travel Channel er kanalen for globetrotterne og andre, der vil vide mere om eksotiske og fjerne rejsemål. Udsendelser om kultur, kunst, livsstil, mad og drikke kan give inspiration og tips til nye spændende rejser. Sender fra til Discovery Travel & Living er livsstilskanalen til den ambitiøse seer, der vil have mest ud af livet. Med hovedvægt på udsendelser om rejser, mad, middage, design og indretning vil kanalen udvide din horisont og give dig nye ideer og oplevelser. Sender hele døgnet. Nat Geo Wild fokuserer på dyre- og planteliv. Kanalen går tæt på alle arter i fantastiske wildlife-dokumentarer, analyserer Jordens klimaændringer og viser fantastiske opdagelsesrejser. En fantastisk kanal for de seere, der gerne vil underholdes og lære mere på samme tid. Sender Hele 3 kanaler på én gang.viasat Nature tager dig med ind i naturens fantastiske verden i form af spændende og prisbelønnede dokumentarprogrammer med fokus på natur, dyreliv og friluftsliv. Nature sender fra Viasat Crime er rendyrket actionunderholdning og de bedste og mest hårdtslående actionfilm og -serier, blandt andet CSI. Så er du til action, kan du slet ikke undvære Viasat Crime. Crime sender fra Playboy TV giver dig det, det berømte blad også er kendt for... De smukkeste kvinder i verden, men her i levende billeder. Blød erotik, der hele tiden kæler for det pikante og aldrig går over stregen. Playboy TV sender fra Vh1 er en musikkanal for de årige med de største hits fra før og nu. Vh1 sender musikvideoer, dokumentarer og koncerterne fra 80 erne, 90 erne og helt frem til i dag. Deler plads med Nickelodeon. MEZZO er musikkanalen, der er dedikeret til den klassiske scene og jazz. Du kan bl.a. se masser af flotte optagelser fra store klassiske opførelser. Sender hele døgnet. The Voice TV er en dansk musikkanal, som sender døgnet rundt og henvender sig til unge mellem år. Seerne kan også gennem SMS, internet og være med til at bestemme programmernes indhold. Viasat Golf sender over 1300 timers live-golf om året med danske kommentatorer, bl.a. European Tour, Ryder Cup og Challlenge Tour. Herudover sender kanalen magasinprogrammer, baggrundsudsendelser og masser af golftips. Sender MOTORS TV - betyder motorsport med alt fra biler og motorcykler til både og fly. Dokumentar, events - bl.a. Nascar, DTM og Le Mans, samt test af biler og motorcykler. Hele døgnet. Arte er en kultur-kanal med film, temaaftener, dokumentarfilm, debat og reportager. Sender hele døgnet. ATV Avpura er en af Tyrkiets allermest populære tv-kanaler. Kanalen sender populære serier, nyheder, magasin- og debatprogrammer, samt film og sport. Hallmark Channel er en engelsk filmkanal, der tilbyder prisbelønnede, egenproducerede tv-film og miniserier, som seerne ikke tidligere har haft mulighed for at se på video eller i biografen. TCM (Turner Classic Movies) er en reklamefri filmkanal, der 24-timer i døgnet sender klassiske film. TCM er en verden for filmelskere, der kan nyde alt fra 40 ernes store biografhits frem til de moderne klassikere. 16 Odder Antenne Update

17 ja til, at kontingentet måtte stige med 25,- kr. til 200, kr. til køb af en ny parabol med teknik til nedtagning af satellitsignaler. Et forslag om ekstra 25,- kr. til Lokal-TV blev nedstemt. Tilslutningsafgiften er nu 5.100,- kr. 13. maj 1987 Satellitprogrammerne Sky Channel og Super Channel har premiere på antenneforeningens net satellitalderen er kommet til byen! 5. januar 1988 Som en lille forsinket nytårsgave er den nye satellitkanal Scansat/TV3 kommet på kabelnettet den deler plads med Lokal-TV. Og så er den gratis! April 1988 De nye satellitkanaler og starten på det danske TV2 i oktober betyder en betragtelig tilgang af nye medlemmer. På seks år er medlemstallet steget fra til et forventet tal på medlemmer sidst i september 1988 Igen spøger Hybridnettet, og på en ekstraordinær generalforsamling på Park Hotel i Odder falder et forslag om tilslutning til Hybridnettet med én stemme. Selve generalforsamlingen fik et kaotisk forløb i Park Hotels kælder, hvor der var over 200 mennesker stuvet sammen i det 100 kvm. store kælderlokale og der må ryges. 1. oktober 1988 TV2 Danmark starter det giver endnu et boom af nye medlemmer til foreningen. Ved årsskiftet er medlemstallet oppe på medlemmer. 20. februar 1989 Generalforsamling, denne gang i Odder Hallen for der skal igen stemmes om Hybridnettet. 370 medlemmer møder op. 183 stemte ja, og 185 stemte nej! Juni 1991 TV Odder lukker stationen. Det var ikke muligt at finde et fornuftigt økonomisk grundlag at føre Danmarks første lokal-tv-station videre på. Fornuftige lokale- og materiale-dispositioner i det seneste halve års tid betyder, at regnskabet går i nul. Marts 1992 Odder Antenneforening ansætter den hidtidige formand Per Christoffersen som forretningsfører. Det kan ikke længere lade sig gøre at bestyre en forening med medlemmer på fritidsbasis. Hans Carstensen overtager formandsstolen. 25. juni 1992 En løbsk bil på Frederikshaldvej, kuriøst nok tilhørende et medlem af antenneforeningens bestyrelse, smadrer 2 forstærkerskabe og signalerne til det meste af Odder by. 15. november 1993 Odder Antenneforening amba fylder 20 år. Med andelshavere er der sket meget i de 20 år. Nu koster det 5.100,- kr. i tilslutningsafgift og et årskontingent på 525,- kr. Der er nu 19 tv-kanaler og 16 radio-kanaler at vælge imellem. 1. januar 1994 Odder Antenneforening bliver momsregistreret. Regnskabsføringen bliver efterhånden mere og mere omfattende. 5. september 1995 Odder Antenneforening slår hul på sin sparegris, fremtidsikringsfonden, og vil bruge 1 mio. kr. på at renovere og udskifte samtlige forstærkere i nettet. Det giver mulighed for op til 99 kanaler fortæller en glad Hans Carstensen. I år koster det 608 kr. i kontingent. 9. januar 1997 Annonce i Odder Avis: Tv-kanaloversigt fra Odder Antenneforening med 28 tv-kanaler, 16 radiokanaler. Nu er Hou og Boulstrup også kommet med. August 1997 Medlemstallet nærmer sig de Forhandlinger med AAB fører nu til, at alle medlemmer i AAB`s boliger opkræves individuelt og hver bolig får én stemme til generalforsamling. I betragtning af foreningens størrelse med det merarbejde, denne aftale også medfører, antages Lone Møller til at varetage antenneforeningens bogholderi. Forår 1998 Samtidig med forårets komme ansættes Bent Jakob Hessellund som foreningens forretningsfører i en 20-timers stilling. En ny og stabil periode begynder i Odder Antenneforening. 6. juni 1998 I Frederikshaldparken påkøres et el-fordelerskab. Skabet har stel sammen med et antenneskab, og strøm fra el-skabet løber nu igennem ledningsnettet op til antenneforeningens hovedstation på toppen af Frederikshaldparken, laver en kortslutning inde i teknikhuset, og starter en brand. Kl bliver Odder Brandvæsen alarmeret. Odder Antenneforenings hovedstation brænder ned og medlemmerne i Odder, Hou og Boulstrup har nu hverken TV og Radio. Ved en kæmpeindsats af folk fra antenneforeningen, teledanmark, og dansk kabel-tv lykkes det i løbet af dagen at bygge en meget provisorisk hovedstation op i en container, så vores medlemmer kan se de danske nationale kanaler. Branden gav os en masse problemer, men på den anden side fik vi nu en fuldt moderne og teknisk opdateret hovedstation, der kan klare de næste års udfordringer. Året medlemmer, der i årenes løb har fået penge fra tilbagebetalingsfonden, får nu den sidste check fra antenneforeningen. De medlemmer, der i 1981 gik med til at redde foreningen ved at indbetale en ekstra tilslutningsafgift, har nu fået deres penge tilbage. Godt nok ikke med renters rente, men ingen havde dengang troet på, at man nogensinde ville få alle pengene retur. Ved en flerårig aftale imellem Dansk kabel-tv og Odder antenneforening bliver der installeret returvejsanlæg i kabelnettet, så der kan etableres internet og IP-telefoni til antenneforeningens medlemmer. Foråret 2005 Bestyrelsen og TDC kabel-tv undersøger muligheden for at etablere kabel-net til omegnsbyerne, først og fremmest Saksild, Ørting, Gylling og Hundslund. Desværre viste beregningerne, at omkostningerne vil blive for store. April 2007 På en ekstraordinær generalforsamling vedtages endeligt de nye vedtægter, der bl.a. formulerer antenneforeningens måde at foretage afstemning om TV-kanalernes sammensætning, og det dertil hørende kontingent for en lille og en stor TVpakke. Oktober og november 2007 Odder Antenneforening holder sin første skriftlige afstemning om TV-kanalernes sammensætning. Stemmesedlen udsendes som indlæg i et nyt blad, Odder Antenne Update, og ud af godt medlemmer stemmer de ca , et godt resultat. 400 medlemmer udfyldte stemmesedlen og 700 gik ind på antenneforeningens hjemmeside og stemte her. 12. marts 2008 På antenneforeningens generalforsamling blev det vedtaget af igangsætte en omfattende opgradering af foreningens ø-net. Opgraderingen vil - med en tættere ø-struktur, ny teknik og fiberkabler være klar til flere HD-kanaler, meget højere hastigheder på nettet og en mere tæt digital-trafik i det hele taget. Odder Antenne Update 17

18 Be the first to know

19 CNN International er din lokale internationale nyhedskanal! CNN International er den version, som DU kan se i Danmark og er tilrettet det europæiske publikum. På kanalen kan du se mange forskellige programmer og det er ikke bare nyheder. Uanset om du leder efter dybdegående interviews og debatter, livsstils- eller finans programmer, er CNN kanalen som du tænder for. CNN International er nyhedskanalen for den, som ønsker at vide mere. CNN levererer verdensomspændende programmer, som påvirker dig og din hverdag og giver dig adgang til de vigtigste beslutningstagere. CNN har et stærkt engagement og er et troværdigt og hurtigt medie. Programnyheder på CNN i 2008 Udover vores direkte nyheds- og erhvervsprogrammer, har vi også en bred vifte af livsstils- og dokumentar programmer samt aktuelle emner som dækker erhverv, sport, miljøet, rejser og film. Vi er en kanal, der hele tiden udvikler sig for at skræddersy programmerne til sit publikum. My City_My Life For nyligt lancerede vi My City_My Life, et 15-minutters program, som tager seeren med på en unik rejse ind i hjertet af nogle af verdens største byer. I august måned 2008 viste den danske skuespillerinde Connie Nielsen Københavns skjulte skatter frem. Connie Nielsen er også bedre kendt for sine store roller i bl.a. Djævlens Advokat og Gladiator. Connie voksede op i Danmark og flyttede til Paris i en alder af 18 år for at forfølge sin drøm om at blive skuespiller. Selvom Connie har rejst i det meste af verden, så er hendes rødder solidt plantet i København. Hun tager derfor seerne med på en rundtur i hendes by, for at vise os byens kontraster; fra Den Kgl. Ballet til fristaden Christiania. Connie vil helt eksklusivt give sit syn på Danmarks hovedstad men også løfte sløret for, hvem hun egentlig er. I januar 2009 besøger My City_My Life Sverige for at mødes med den svenske sangerinde Nina Persson fra bandet The Cardigans. Nina viser os rundt i sit Malmø. My City_My Life vises på CNN International den første lørdag i kl Læs mere på: The Campaign Trail Det amerikanske præsidentvalg er altid en stor begivenhed. I år ser det ud til at blive større end nogensinde før. CNN International dækker valget meget grundigt og vi vil fortsætte med at opdatere seerne omkring seneste nyt og analyser lige op til valget den 4. november og herefter. Ingen anden kanal har kapaciteten, adgang og evnen til at nå så langt ud i nyhedsindsamlingen som CNN International har i forbindelse med dækningen af valget. Vi har uden sammenligning de bedste ressourcer i USA og har eksperterne til at forklare hovedemnerne overfor det internationale publikum. Programmet, The Campaign Trail med værten Jonathan Mann tilbyder ugentlige politiske opdateringer og sidste nyt fra kapløbet om Det Hvide Hus. Man diskuterer meningsmålinger og de politiske spil og giver seerne analyser og masser af valgkampagnehistorier med på vejen. The Campagin Trail vises på CNN International hver fredag kl frem til valget i november. Læs mere på: Nobel Prize For Peace Hvert år den 10. december er CNN International på plads i Oslo, Norge for at sende direkte fra TV-interviewet med årets Nobel fredspristager og igen i år er CNN klar. Siden 1995 har CNN s erfarne journalist og nyhedsoplæser Jonathan Mann ledet det årlige interview, som kan ses af over 200 millioner hjem verden over. Sidste år deltes Nobels fredspriset mellem Al Gore og FN s klimapanel IPCC. Nobel Prize For Peace vises på CNN International onsdag den 10. december kl Læs mere på: Du kan finde mere information om vores programmer, nyheder, diskussions forum, video og meget mere på Odder Antenne Update 19

20 20 Odder Antenne Update

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009

Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening. Maj 2009 Få overblik over digitale tv-pakker hos Skanderborg Antenneforening Maj 2009 Undgå nitter vælg dine egne favoritter Med Digitalt kabel-tv får du adgang til Danmarks bredeste og mest fleksible udbud af

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl.

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl. Hvad vil du se? Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst Hos YouSee er det dig, der bestemmer over dit tv. Så det er helt op til dig, om du selv vil blande

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

26-04-2007 MØD OP! til ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen d. 15-05-07. k1.19.00

26-04-2007 MØD OP! til ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen d. 15-05-07. k1.19.00 26-04-2007 MØD OP! til ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen d. 15-05-07. k1.19.00 Et mini mindretal på 17 husstande ud af 100 husstande i Favrholmvænget, svarende til 17%, vedtog på Antenneforeningens

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Nøragersminde antenneforening blev stiftet for 20 år siden. Den 19. Januar1988 afholdt Nøragersminde antenneforening stiftende generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Waoo! skruer op for frit valg af tv

Waoo! skruer op for frit valg af tv Waoo! skruer op for frit valg af tv Waoo! varsler nyt tv-indhold og nye priser fra årsskiftet. Samtidig åbnes op for, at Waoo! s kunder med tvboks frit og uden gebyr kan tilkøbe ikke mindre end 91 tv-kanaler

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Logo Kanal Indhold Sprog Findes i Tema

Logo Kanal Indhold Sprog Findes i Tema 3sat 3SAT viser en lang række kulturprogrammer, herunder mad, historie og dokumentar. Kanalen viser desuden film, tv-serier og sport. 6'eren Danmarks eneste mandekanal. 6'eren er stadig kanalen for de

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00

Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet. tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00 Islands Brygge 10. februar 2004 Til Bryggenets repræsentantskab Hermed fremsendes, som lovet, bilag til punkt 4a og punkt 5 til repræsentantskabsmødet i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal). tirsdag

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ Fensmark Antenneforening 2014 efter den 1. maj Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ DK4 DK4 DK4 QAM 434,00 MHz S09 161,25 Kanal 5 Kanal 5 Kanal 5 QAM 554,00 MHz

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne Returadresse: Stibo, Saturnvej 65, 8700 Horsens, NKU 2018 Vedr.: E/F Præstehaven Jan Møller Præstehaven 12:00 AM TV ST 7400 Herning K2707 Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

705 35 X X Familie BBC HD HD-pakken 618 108 BBC Knowledge MZone 707 6 X BBC World News Temapakke Nyheder

705 35 X X Familie BBC HD HD-pakken 618 108 BBC Knowledge MZone 707 6 X BBC World News Temapakke Nyheder Kanalnavn Kræver pakke Kanalplads analog Kanalplads digital kortlæser Kanalplads digital Zaptorboks WEB-TV Start forfra 3+ se TV3+ 6 eren Pakke 2 51/711 6 49 X X 6 eren HD Pakke 2 digital?? 24 Sjællandske

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne.

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne. Eriksminde Antenneforening den 25. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 12. april 2010 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Vil du også have Danmarks bedste internet?

Vil du også have Danmarks bedste internet? Kunderne siger: BEDST 5 år i træk Kilde: Loyalty Group 2012-2016 VI GI R DIG Vil du også have Danmarks bedste internet? Bestil Waoo Fiberbredbånd, TV og Telefoni 2 Fibernet forbinder dig med fremtiden

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017

Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 Formandsberetning for 2016 Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 Som I kan se, har vi i år prøvet en alternativ generalforsamling på en søndag formiddag, det har vi gjort fordi andre foreninger har

Læs mere

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker:

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker: December 2016 Vi har først nu modtaget materialet fra Stofa med de korrigerede programpakker samt oplægget til bland selv og oversigten over fritvalgs kanalerne. Derfor den meget sene orientering, som

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Næstved, den 27. februar 2012. Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere