Odder. Antenne Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odder. Antenne Update"

Transkript

1 Odder Antenne Update

2 Forord Historie og kvalitet I denne tredje udgave af Odder Antenne Update fortæller vi blandt andet om de første 35 år af historien om Odder Antenneforening. I det store perspektiv en ret almindelig historie om en almindelig antenneforening, der for 35 år siden blev stiftet af almindelige mennesker, der som mange andre i de år gerne ville have mere og andet TV, end hvad det nationale Danmarks radio leverede. Odder Antenneforening er noget så gammeldags som en forening, med medlemmer, der mødes i marts måned til en generalforsamling, hvor man er med til at diskutere nutiden og fremtiden, og dernæst på demokratisk vis beslutte foreningens drift og ledelsens sammensætning. Dertil mødes man også om efteråret for at diskutere resultatet af en afstemning om antenneforeningens udbud af TV-kanaler, og ret væsentligt hvad prisen skal være for dette udbud. Det er ret unikt i denne verden, hvor man ellers fra små og store kommercielle udbydere blot kan vælge en hyldevare, take it or leave it! Der er sket meget med antenneforeningen siden dengang det kun handlede om at se nabolandenes tv-kanaler. Hvad der er sket på TV- og radiosiden viser midtersiden i dette blad, hvor vores medlemmer kan vælge imellem og stemme på hele 63 tvkanaler. I bladet er der annoncer og nyheder fra de udbydere af tv-kanaler, der også er på vores stemmeseddel. Mit indtryk af disse er, at der er en forbedring af kvaliteten på vej, og at man ikke så meget arbejder med kvantiteten nu, men i stedet satser på kvaliteten. Det nye ved udvalget af tv-kanaler i år er, at der ikke er noget nyt! Hverken TV2, SBS eller Viasat sætter nye både i kanalerne, men i stedet konsoliderer sig med det man har, og prøver med forskellige programnyheder (og måske endda med en bedre kvalitet) at trække flere seere til. Og det kan der forhåbentlig kun komme noget godt ud af. TV2 har de seneste år gerne præsenteret en ny Tv-kanal om året, og så sent som i februar i år var meldingen fra TV2, at man havde syv nye kanaler i skuffen. Odder Antenneforenings nuværende leverandør af TV-kanaler, YouSee s administrerende direktør, Niels Breining, erklærede i juni overfor journalisten.dk, at det nu er slut med den strategi: Der er ikke behov for de kanaler TV2 foreslår i stedet burde de fokusere noget mere på at fastholde eller forbedre kvaliteten på det man har i stedet for at udvide. Det sagde han efter møder med TV2, hvor TV2 havde præsenteret planerne om 1 til 2 nye kanaler i år. Noget af det har TV2 åbenbart taget til sig og, som Edvard Kusk kan fortælle om på den modsatte side, bliver vi nu præsenteret for prisforhøjelser fra TV2 på kr. 130 i alt for de 5 TV2-kanaler. Heraf skal TV2 Zulu have de 75 kr. Og igen, så mangler vi bare, at kvaliteten også stiger. Jeg vil ønske vores medlemmer, både nuværende og kommende, rigtig god fornøjelse med læsningen af dette nummer af Odder Antenne Update. Og husk at stemme! Venlig hilsen Jørn Bollinger, Redaktør Formandens ord Mere Tv SIDE 10 SIDE 23 Kanal 4 i efteråret Underholdning for alle pengene Ny kombi-kanal på prøve Glimt fra 35 år Stemmeseddel CNN - din lokale internationale nyhedskanal! Kanal 5 i efteråret år ung - hvordan er det gået? Valg af tv-kanaler er ikke den rene underholdning! En dag på kontoret SIDE 07 SIDE 09 SIDE 21 SIDE 26 UDGIVER Odder Antenneforening l Holsteinsgade 16, 8300 Odder l Tlf l l KONTORETS ÅBNINGSTID Mandag: , Tirsdag torsdag: , Fredag: Lukket, Lørdag: REDAKTØR OG ANNONCESALG Jørn Bollinger l LAYOUT & TRYK Asferg & Harboe l Skydebanevej 4D. l 8660 Skanderborg l Tlf l l OPLAG stk. 2 Odder Antenne Update

3 Programvalg for 2009 Formandens ord Alsidighed - Pakkepriser Valgfrihed - Fremtiden Af Edvard Kusk Kære læser Valg af Tv-kanaler for 2009 I efteråret 2007 gennemførte antenneforeningen den første skriftlige brugerafstemning om Tv-kanaler i antenneforeningens kabelnet medlemmer fulgte opfordringen og afgav deres stemme enten ved udfyldelse af stemmesedlen i bladet eller på internettet. Et efter bestyrelsens opfattelse godt resultat. I år håber jeg, at endnu flere vil benytte sig af muligheden for at give deres mening til kende og dermed få indflydelse på valget af Tv-kanaler Muligheden for medindflydelse på udbuddet af Tv-kanaler og det årlige kontingent er bare én af de fordele man har, ved at være andelshaver i Odder Antenneforening. Brugerafstemningen i 2007 gav naturligvis en række erfaringer, som bestyrelsen gør brug af i dette års brugerafstemning. Alsidighed En af de erfaringer, som blev drøftet under programmødet i november 2007 er det uheldige i, at en præcis tolkning af vedtægterne kan medføre, at udbuddet af Tv-kanaler ikke bliver tilstrækkelig alsidigt. Et alsidigt udbud er i alles interesse. På den måde tiltrækker og fastholder vi vores medlemmer og vi kan holde det enkelte medlems bidrag til foreningens drift nede. Vi valgte en afstemningsmetode, hvor valget af Tv-kanaler alene fastsættes ud fra antallet af stemmer og de økonomiske rammer, der efterfølgende fastsættes af programmødet. Denne metode sikrer ikke, at vi har en kulturel og sproglig alsidighed, samt at alle genrer repræsenteres i vore pakker. Eksempelvis medførte afstemningen, at begge tyrkiske kanaler blev fravalgt i den lille pakke. Endvidere var der risiko for, at samtlige børnekanaler og musikkanaler ville blive fravalgt, medmindre prisen for den store pakke blev sat op. Programmødet besluttede at sætte prisen for den store pakke op og alle genrer blev repræsenteret i 2008 pakken. Vigtigheden af et alsidigt udbud af Tv-kanaler blev derfor drøftet under generalforsamlingen i marts Her var der bred tilslutning til, at bestyrelsen fremover tilsikrer alsidigheden ved, at den kanal i hver sproggruppe (underforstået nationale gratis kanaler) og hver genre, der har fået flest stemmer inden for henholdsvis sproggruppen og genren stemmes ind først, uanset stemmetal i øvrigt. Øvrige Tv-kanaler stemmes herefter, i mulig udstrækning, ind i stemmetalsrækkefølge. Pakkepriser Udbuddet af Tv-kanaler og priser er ikke støbt i beton. Derfor kan der fra nu af og frem til årsskiftet ske ændringer i såvel udbud af kanaler som de vejledende priser herfor men det, som er anført på stemmesedlen, er det grundlag vi har i skrivende stund. I forhold til priserne her i 2008 viser der sig på nuværende tidspunkt følgende ændringer: Der indføres et årligt opgraderingsgebyr på kr. 75,00 (se det senere afsnit om fremtiden ). Stigning i distributionsafgifter og ophavsrettigheder (Koda og Copydan) på ca. kr. 37,00. Disse stigninger vedrører såvel den lille som den store pakke. I de på stemmesedlen anførte priser for betalingskanaler er følgende årlige prisstigninger indregnet: TV3 stiger kr. 11,25 TV3+ stiger kr. 8,10 TV2sport stiger kr. 17,55 TV2 Charlie stiger kr. 15,00 TV2 Film stiger kr. 15,00 TV2 Zulu stiger kr. 75,00 TV2 News stiger kr. 7,80 Kanal 4 stiger kr. 10,50 Discovery Channel stiger kr. 25,50 og Animal Planet stiger kr. 15,00. Disse stigninger vedrører alene den store pakke. Det er her vigtigt at understrege, at de endelige pakkepriser fastsættes af programmødet til november og at pakkernes indhold afhænger af afstemningsresultatet og bestyrelsens forhandlinger med kanalleverandørerne. Valgfrihed Et andet emne, der ofte er til diskussion, er ønsket om valgfrihed. Mange af vores medlemmer ønsker størst mulig grad af valgfrihed og ønsker derfor ikke at betale for kanaler, de ikke ser. Det personlige valg har naturligvis en værdi i sig selv, en værdi som ikke må underkendes. Men valgfrihed koster og kan få konsekvenser for udbuddet og kvaliteten af kanalerne. Det er ikke billigt at producere f.eks. en dansk Tv-kanal, og omkostningerne er upåvirket af, hvor mange husstande, der køber kanalen. Hvis kanalen ikke distribueres som en del af en pakkeløsning, men kun kan regne med indtægter fra de kunder, som aktivt vælger kanalen, vil prisen per kunde blive forholdsmæssigt meget højere eller indhold og kvalitet meget ringere. Princippet om pakkeløsninger er ensbetydende med, at der kan tilbydes bedre og Odder Antenne Update 3

4 billigere TV, end hvis hver enkelt kunde skulle sammensætte sin egen individuelle Tv-pakke. Konsekvenserne af et frit valg kan let blive, at vi skal betale det samme eller mere for færre kanaler. Mere valgfrihed er dog fremtiden, men set ud fra en økonomisk betragtning og ønsket om kvalitet samt det at kunne tilgodese så mange af vores medlemmers ønsker som muligt, bør valgfriheden nok kombineres med pakkeløsninger. Fuldkommen valgfrihed af TV-kanaler findes ikke hos nogen dansk distributør, men som medlem af Odder Antenneforening, hvor du har mulighed for at tilkøbe YouSee`s digitale udbud, har du en stor grad af valgfrihed. Fremtiden Det er vigtigt for en forening som Odder Antenneforening, at vi til stadighed sørger for at foretage de nødvendige investeringer for at følge med udviklingen. Kun herigennem kan vi dække så mange medlemmers ønsker og behov som muligt og samtidig tiltrække nye medlemmer. Derfor er bestyrelsen meget tilfreds med, at generalforsamlingen i marts 2008 vedtog en plan for udbygning og opgradering af vores net. Udbygningen og opgraderingen, der gennemføres i 2. halvår 2008, kan medføre mindre afbrydelser i signalforsyningen. Bestyrelsen vil i muligt omfang søge at minimere disse og orientere om kommende afbrydelser på infokanalen og hjemmesiden. Derfor vil jeg opfordre til, at de medlemmer, der er på internettet, tilmelder sig nyhedsmail på foreningens hjemmeside. Den vedtagne udbygnings- og opgraderingsplan medfører blandt andet, at: der bliver plads til nye digitale tjenester som Cinema og Start forfra. Cinema medfører, at man hjemmefra kan leje film og Start forfra medfører, at man i det tidsrum en udsendelse kører, kan holde en pause eller se udsendelsen forfra. antenneforeningen beholder et analogt udbud af Tv-kanaler i årene fremover, forsyningssikkerheden bliver endnu større, og der skabes plads til endnu højere hastigheder på bredbåndsnettet. En sådan opgradering og udbygning er naturligvis ikke gratis, hvorfor generalforsamlingen vedtog et årligt opgraderings gebyr på kr Afslutningsvis ønsker jeg jer alle et godt valg. Mere TV Af Henning Brønnum, bestyrelsesmedlem I starten af 70 erne var TV udbuddet særdeles begrænset. I Odder kunne man modtage 1 program Danmarks Radio. En gruppe personer med interesse for området besluttede at undersøge mulighederne for at etablere langdistance-modtagning af radio- og TV signaler fra nabolandene Tyskland og Sverige. Der blev nedsat en arbejdsgruppe. Opgaverne var mange. Der skulle findes masteplacering forprojekteres et kabelnet for hele byen findes en selskabsform etableres myndighedskontakter, blot for at nævne nogle få. Efter en række undersøgelser blev en masteplacering på toppen af Frederikshaldvej valgt og et testsystem med antenner opstillet. Heldigvis havde et medlem af gruppen et hus tæt på antenneplaceringen, så vedkommendes kælder blev hurtigt omdannet til testlokale med masser af udstyr stablet oven på hinanden. Langdistance modtagning af TV signaler er vanskelig specielt p.g.a. ændringer i vejret og atmosfæriske forhold, men signalkvalitetsundersøgelsen var overvejende positiv og blev opstartet. Der blev anvendt en, på i Varde og selve projekteringen af anlægget det blev vedtaget at igangsætte projektet. det tidspunkt, ny antennekonstruktion med Programmulighederne var foruden DR, Tyskland 1,2 og 3 Sverige 1 og 2 samt FM radio. tegn for Antenneforeningen på toppen af Fre- særdeles store paraboler. Disse blev et var- I november 1973 blev Antenneforeningen derikshaldvej i mange år. for Odder stiftet og tegningen af medlemskontrakter kunne begynde. modtageteknik med et stort og flot program- I dag har Antenneforeningen en hel anden Som entreprenør valgtes Skelmose Elektronik valg. Bestyrelsesmøde i antenneforeningen den 20/ Odder Antenne Update

5 NU DU SKAL DU IKKE IKKE KIGGE... MEN MEN JEG JEG VIL VIL VÆDDE PÅ PÅ AT HAM DER OVRE ER TIL TYSK OPERA. VENNEN VIL KUN SE SPORT PÅ SVERIGE. TIL GENGÆLD ELSKER HANS BROR NORSKE NATURPROGRAMMER! nanna-g.com JAMEN, HVIS DU ER SÅ SIKKER, HVORFOR SÅ SÅ IKKE FORTÆLLE DEM, DEM, AT DE AT DE KAN KAN SE TYSK SE SVENSK, TV, SVENSK NORSK TV OG NORSK TYSK TV TV PÅ VORES KANALER? Foto: Kungamordet - SVT1 Sverige Foto: Kungamordet - SVT1 Sverige SVT1 Sverige SVT2 Sverige TV4 Sverige NRK1 Norge TV2 Norge ARD Tyskland ZDF Tyskland RTL Tyskland MED TV-KANALER MED FRA TV-KANALER VORES NABOLANDE FRA VORES ER DU SIKRET NABOLANDE KVALITETSPROGRAMMER, ER DU SIKRET DER GIVER DIG KVALITETSPROGRAMMER, INDSIGT, VIDEN UNDERHOLDNING GIVER OG DIG IKKE INDSIGT, MINDST VIDEN DIN DIREKTE OG UNDERHOLDNING VEJ TIL SPROGENE. OG IKKE MINDST DIN DIREKTE VEJ TIL SPROGENE. Tilmeld dig Læs nyhedsbrevet mere på og vind Kongemordet på dvd fra SF-Film. Odder Antenne Update 5

6 6 Odder Antenne Update

7 Kanal 4 i efteråret - byder på masser af underholdning Baronessen flytter ind Vi drømmer alle om det perfekte hjem og en yndig familie. Men fantasien stemmer sjældent overens med den hektiske hverdag for en normal børnefamilie. I takt med, at de daglige rutiner hober sig op, går mange på kompromis med både madlavning, indretning, rengøring og personlig velvære, og man glemmer at sætte tid af til at forkæle sig selv og familien. Men nu er hjælpen på vej Baronesse Caroline Fleming elsker at hjælpe andre mennesker, og har, som få, styr på både stil, etikette og god smag. I Baronessen flytter ind bytter hun nu for en stund liv med en række helt almindelige danske kvinder. Som ambassadør for den gode smag flytter Baronesse Caroline Fleming ind i kvindens hjem og retter op på familiens indretning, stil, tøj og manerer. Her vil hun vise, hvordan små tiltag kan gøre en kæmpe forskel. Og Baronessen er ikke bleg for at tage hånd om problemerne og give både mand og børn ren besked. Imens opholder den pågældende kvinde sig i luksuriøse omgivelser, hvor hun får mulighed for at leve som en Baronesse med al den luksus, det indebærer. Hun vil få en personlig make-over, udsøgte middage og køre i lækre biler. Når missionen er overstået, vil en veludhvilet og fornyet kvinde kunne vende hjem og opleve, at Baronesse Caroline Fleming har været på spil og givet både hus og familie en opfriskning og skub i den rigtige retning. Jagten på den 6. sans Eksisterer der en 6. sans? Kanal 4 s nye programserie Jagten på den 6. sans forsøger nu at komme tættere på et svar. I programmerne præsenterer vi tolv personer, som alle hævder at have en helt speciel kontakt til deres 6. sans. Gennem en række opgaver, der spænder lige fra spektakulære kriminalsager til helt konkrete tests, lader vi de medvirkendes evner komme på prøve. Deltagerne vil løbende blive skilt fra på baggrund af, hvordan de har klaret opgaverne. I sidste ende vil den deltager med tættest og bedst kontakt til sin 6. sans stå tilbage som vinder. Bonde søger Brud Hella er 40 år og driver sin egen gård med ca. 120 økologiske køer, 2 heste samt 180 hektar jord. Hun er også den første kvindelige landmand, der medvirker i Kanal 4 s populære programserie Bonde søger Brud. For indtil videre har det været forbeholdt mandlige landmænd at få hjælp fra Kanal 4 til at finde den eneste ene, men i tredie sæson af Bonde søger Brud glæder vi os til også at kunne præsentere seerne for en kvindelig single-landmand på kærestejagt. Bonde søger Brud er et sødt, sjovt og underholdende program, der på loyal og indlevende vis skildrer tilværelsen for en række landmænd, der nyder livet, men savner én at dele det med. Igennem programmerne følger vi landmændene i deres søgen efter kærligheden, og erfaringerne fra de to sidste sæsoner af Bonde søger Brud er gode, for her har halvdelen af de medvirkende mødt en kæreste, og romantikken har blusset for fuld styrke på skærmen. Stjernedrømme De lever og ånder for at blive stjerner, og gør dét, mange kun taler om - går 100 procent efter drømmen! De medvirkende i Kanal 4 s nye reportageserie Stjernedrømme er parate til at sætte alt på et bræt i jagten på det store gennembrud indenfor showbiz. Men fokuseringen på karrieredrømmen er ikke uden konsekvenser, og både familie, parforhold og ikke mindst økonomien må lide i den daglige kamp for at slå igennem. I serien er vi vidner til sejre og nederlag, når vi på tætteste hold følger jagten på det store gennembrud som skuespiller, danser, standupper eller sangerinde. Seerne kan blandt andre glæde sig til at møde iranskfødte Ellie, der kæmper for at slå igennem som kvindelig rapper. Og så byder serien på et gensyn med Martin Axelgaard, kendt fra Singleliv på Kanal 4 og Elsk mig i nat på Kanal 5. Odder Antenne Update 7

8

9 Underholdning for alle pengene TV3 og TV3+ skruer op for ambitionerne og sætter endnu mere blus på underholdningen. Hele 47 nye afsnit af successerien 2900 Happiness såvel som den helt nye komedieserie Maj & Charlie sætter fokus på dansk drama. Lars Hjortshøj er vært i det potentielt mest kontroversielle program nogensinde. Og så er der naturligvis en drabelig gang Robinson Ekspedition i vente. Med mere. Jagten på sandheden Det koster dyrt at lyve for deltagerne i Sandhedens time, hvor modige danskere skal svare på pinlige spørgsmål foran venner og familie. Ude i verden kaldes programmet allerede det mest kontroversielle nogensinde. Og som en af Danmarks mest populære værter får Lars Hjortshøj sin sag for i den grad. Førstepræmien er kr., men hvis løgnedetektoren afslører selv den mindste løgn, mister deltageren alt. Hver onsdag kl Kan mænd og kvinder være venner? Stand-up-komikeren Maj og skuespilleren Charlie kender ikke hinanden. Men da deres kærester dumper dem for at være sammen, flettes deres liv sammen. Komedieserien Maj & Charlie giver debut til de to talentfulde skuespillere, Anne Vester Høyer og Johannes Lilleøre. De bærende biroller spilles af Mira Wanting, Ken Vedsegaard, David Owe og Sofie Lassen-Kahlke. Hver mandag kl Revanchetid Kan de unge fra Paradise Hotel igen vinde Robinson Ekspeditionen? Find ud af det i 11. udgave af ekspeditionen, der sætter nye standarder for reality-tv. Livsnyderne fra Paradise Hotel skal denne gang kæmpe mod et frisk udfordrerhold af inkarnerede Robinsonfans om trofæet, æren og den halve million kroner i præmie. Hver mandag kl Nye magtkampe, nye opgør I 2. sæson af 2900 Happiness opklares det, hvem der skød Jan Erik. Vi skal også se, hvordan Von Bechs konkurs bliver håndteret, og om Freja kommer ud af sit misbrug. Flere nye skuespillere gør deres indtog i den populære serie og fører intrigerne endnu videre. Hver mandag-torsdag kl Singlekvinder i sigte Følge tre fantastiske singlekvinders vej mod lykken i En mand til mor. I 10 uger sættes deres travle hverdag på pause. Karriere, børneopdragelse og praktiske gøremål har indtil nu forhindret dem i at finde den rette mand, men nu er det slut. Alle tre har genfundet lysten, viljen og modet til at jagte kærligheden igen, og der vælges og vrages mellem en masse håbefulde bejlere. Hver torsdag kl Når gælden trykker I 12 programmer luger to økonomiske eksperter ud i de røde tal på husholdningsbudgettet hos en række danskere med ondt i økonomien. Eksperterne får her i Luksusfælden carte blanche til at rutte med deltagernes midler og privatliv. Det er nødvendigt, når forbruget løber løbsk og finansieres af kontokort og hurtige netlån. Odder Antenne Update 9

10 Den 15. marts lancerede MTV Networks en ny kombi-kanal med musikkanalen Vh1 Danmark sammen med en morgenblok med verdens største børnekanal Nickelodeon. I september og indtil 8. oktober, har alle medlemmer af Odder Antenneforening muligheden for at se den nye kanal der kan findes på prøvekanalen - kanal 64. Vh1 Danmark sender fra kl og er en dansk version af musikkanalen Vh1. En musikkanal for voksne som giver seerne de største hits fra 70 erne, 80 erne, 90 erne og op til i dag - danske som internationale. På Vh1 er alt indhold 100 % musikrelateret. Dan Rachlin er kanalens ansigt som leder seerne igennem den fantastiske musikhistorie med de bedste musikvideoer fra før og nu. Mens MTV henvender sig til de yngre målgrupper så henvender Vh1 sig til alle over 30 år - dermed kan MTV Networks tilbyde alle medlemmerne i Odder deres favorit musik fordelt på to forskellige musikkanaler. Nickelodeon sender fra kl og er en 100 % dansk tv-kanal for børn mellem 2-14 år. SvampeBob Firkant er den største stjerne på Nickelodeon og børnene kan se ham hver eneste dag på Nickelodeon hvor han tager os med til undervandsbyen Bikini Bottom, hvor han laver alle mulige løjer sammen med sin bedste ven, søstjernen Patrick. Børnene kan også se programmer som Dora Udforskeren, Postmand Per, Backyardigans og Avatar. Få spillet dine ynglingsnumre på Vh1 Hver eneste dag kl viser Vh1 programmet Vh1 JukeBox hvor seerne kan ønsker deres ynglingsnumre. I anledning af at Vh1 er på prøve i Odder, så har I nu muligheden for at ønske jeres favoritnumre på - de bedste ønsker bliver vist i Vh1 JukeBox den 7. oktober 2008 kl Dem der er heldige og får deres ønske igennem får vist deres navn på skærmen under hele videoen, f.eks. Ønsket af Dan fra Odder. 10 Odder Antenne Update

11 Odder Antenne Update 11

12 Af Jørn Bollinger 15. november 1973 Der afholdes stiftende generalforsamling på restaurant Skovbakken. Den nye forening kommer til at hedde Antenneforeningen for Odder. November/december 1976 En 18 meter høj mast opstilles på toppen af Frederikshaldvej med 2 store 8 meter brede paraboler de største i Danmark. Den ene peger mod syd, mod Bungsberg-senderen 200 km væk. Den anden peger mod øst, mod Halmstad 180 km væk. Signalerne har en rimelig kvalitet alt efter vejret og lignende atmosfæriske forstyrrelser. Januar 1977 Der er almindelig tilfredshed med billedkvaliteten vi er heller ikke blevet lovet noget bedre 3. december 1979 Odder by næsten dækket med kabel-tv. Dvs, der mangler stadig Vesterled, det gamle Christianslund, Åhaven, Solbrinken, Randlevvej og Asylgade. 25. februar 1981 Antenneforeningen for Odder er i store økonomiske vanskeligheder. De godt 1257 medlemmer bliver præsenteret for en gæld på 4,2 mio. kr. Udlånsrenten er 18,25 pct., så det haster med at finde en løsning. Medlemstilgangen har svigtet og dækningen af Odder by når knap de 50 pct., mod de kalkulerede 70 pct. Skal foreningen gå konkurs? Løsningen bliver, at de 1257 medlemmer indbetaler 4500/2250 kr. én gang til mod at få beløbet tilbagebetalt, når der blev overskud til det. Nye i bestyrelsen bliver Hans Carstensen og Per Christoffersen der også bliver den nye formand efter Frede Andersen. 3. oktober 1981 Nu er gælden på de 4.2 mio. kr. næsten væk. Medlemmernes nyindbetalinger har reddet antenneforeningen fra konkursen en tilbagebetalingsfond oprettes. Og nu hedder antenneforeningen Antenneforeningen for Odder a.m.b.a september 1981 Kulturministeriet når ikke at give tilladelse til lokal-tv inden kommunalvalget den 17. november Heller ikke i Odder får Antenneforeningen for Odder lov til at sende valg-tv i kablerne. 11. marts 1982 På den ordinære generalforsamling vedtager man, at det årlige kontingent skal være kr. 150,- pr år og tilslutningsafgiften kr , februar 1983 De første 100 kr. udbetales fra tilbagebetalingsfonden. Der arbejdes med planer om at lægge lyslederkabler til omegnsbyerne i et samarbejde med Jydsk Telefon. 1. juni 1983 Kl sender Odder Lokal TV sin første udsendelse ud i kablerne, som den første lokal-tvstation i Odder og i Danmark. Den lokale kanal deler plads med Svensk TV januar 1984 Odder Lokal-tv sender folketingsvalg direkte fra Odder Rådhus. 27. februar 1984 AAB stemmer imod at spare op til etablering af satellit-tv med den begrundelse, at fremtiden for satellit-tv er for usikker. Kontingent uændret kr. 150,- pr. år. 15. august 1984 Den nye kanal Århus Kanal A kommer på nettet. Et ur skifter mellem kanalen og Tysk september 1984 Formand for mediekommisionen H.P. Clausen udtaler, at der næppe nogensinde kommer et dansk TV februar 1985 På generalforsamlingen nedstemmer et snævert flertal antenneforeningens forslag om 2 nye kanaler. Kontingentet hæves til 175,- kr. + 25,- til lokal-tv. Medlemstallet har for længst rundet de Januar/februar 1986 Ordkrigen imellem Antenneforeningen og Jydsk Telefon spidser til op mod generalforsamlingen sidst i februar. Det handler om Hybridnettet, hvor regeringen og socialdemokratiet har besluttet at investere 4 mia. kr. i et Hybridnet, der skal klare hovedsageligt 2 ting: Give danskerne mulighed for at se op til 24 tv-kanaler og industri og institutioner mulighed for at sende data hurtigt og problemfrit. (Hybridnet: et net der består af 2 slags kabler, lysleder og kobberkabler). Pga nogle formelle krav, der ikke var overholdt i indkaldelsen, måtte den vigtige afstemning udskydes til en ekstraordinær generalforsamling senere. I stedet blev det endelig vedtaget at udvide med 2 kanaler. Den ekstraordinære generalforsamling i april blev et solidt nej til Hybridnettet med 154 nej mod 22 ja-stemmer. Også erhvervslivet i Odder siger nej tak vi har vores telex og telefax, og det klarer vi os fint med er den klare melding. Oktober 1986 For åben skærm i Odder Lokal-TV, fortryder Kioskejer Jørgen Pedersen, at han i protest mod det nye springvand på Torvet i Odder, hældte rød farve i bassinet: Jeg har følt mig syg og elendig til mode i dagene efter - men i øvrigt så det nu ikke så tosset ud med farvet vand i springvandet. 22. marts 1987 På generalforsamlingen sagde medlemmerne 12 Odder Antenne Update

13 Brugerafstemning 2008 Kun for stemmeberettigede i Odder Antenneforening Udfyld venligst: Navn Gade/vej Nr. og etage Husk at anføre nøjagtig adresse. Hvis adressen ikke er nøjagtigt anført, bliver stemmesedlen kasseret som ugyldig. Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel. Brugerafstemningen gennemføres indtil 6. oktober Efter denne dato lukkes der for adgangen til at stemme. Stemmesedlen skal afleveres senest mandag den 6. oktober Afstemning kan også ske via Antenneforeningens hjemmeside Vi ser gerne, at så mange som muligt afgiver stemme via internettet. Afstemningsresultatet skal bruges på programmødet den 5. november 2008 kl på Restaurant Skovbakken. På dette møde besluttes kontingentet og dermed pakkepriserne for Kontingentet (pakkepriserne) består af: prisen for kanalkøb, et beløb til foreningens drift og administration, renoveringsbidrag, opgraderingsbidrag samt gebyr for distributionsafgifter og for ophavsrettigheder. Programmødet vil blive annonceret i Odder Avis og på INFO-kanalen og foreningens hjemmeside. Afstemningsresultatet vil endvidere danne grundlag for bestyrelsens forhandlinger ved programkøb. Afstemningsresultatet vil blive offentliggjort på programmødet og efterfølgende i Odder Avis og på Antenneforeningens hjemmeside. Kort om kanal-valget: Afkryds de kanaler husstanden ønsker i felterne yderst til højre på stemmesedlen. Vær opmærksom på, at betalingskanalerne kun kan placeres i den store pakke. Læg mærke til priserne på kanalerne. Priserne er alene kanalpriser og indeholder ikke drifts- og administrationsomkostninger, renoveringsbidrag, opgraderingsbidrag samt gebyr for distributionsafgifter og for ophavsrettigheder (Koda og Copy-dan). Udvalget af kanaler er meget alsidigt og markedsdækkende, men der er afsat plads til kanaler, som bestyrelsen måtte have overset. Sådanne kanaler kan føres på. Denne stemmeseddel kan afleveres i Antenneforeningen eller sendes med post til Odder Antenneforening, Holsteinsgade 16, 8300 Odder. Vælger du/i at sende svar via Internettet og efterfølgende også afleverer papirudgaven af stemmesedlen, vil det være svarene fra papirudgaven, der tæller. Sender du/i flere svar via Internettet vil kun den seneste tælle med. Radiokanalerne: Radiokanalerne vil ikke blive genstand for afstemning i denne omgang. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at levere så alsidigt et udbud som muligt og tage hensyn til de tilkendegivelser, der løbende tilgår kontoret og bestyrelsen. Tak for din/jeres medvirken i brugerafstemningen. Med venlig hilsen Odder Antenneforening Odder Antenne Update 13

14 Kanaler, vist på sandfarvet baggrund, indgår i nuværende kanaludbud. Kanalerne DR1, DR2, TV2, DR UPDATE (digitalt) og INFO-kanal er valgt på forhånd (must carry) og indgår således ikke i afstemningen. TV-kanal Pris Sæt X TV-kanal Pris Sæt X National (must carry) Nationale DR 1 Valgt TVE International 0,00 DR 2 Valgt Rai Uno 0,00 TV 2 Valgt Show TV (Tyrkisk) leveres kun analogt 0,00 DVB-C DR 1/ DR 2/ TV 2 DR UP digitalt Valgt Børn DVB-T DR 1/ DR 2/ TV 2 DR UP digitalt Valgt Cartoon Network 48,75 Odder A/F INFO-kanal Valgt Disney Channel 119,25 Nationale Toon Disney *) 164,25 NRK 1 - Norge 0,00 Playhouse Disney *) 179,25 Tv 2 Norge 0,00 Jetix 37,50 Sverige TV 1 0,00 Nickelodeon 37,50 Sverige TV 2 0,00 Dokumentar TV 4 Sverige 0,00 Animal planet 61,50 ARD 0,00 Discovery Channel 104,25 NDR-TV 0,00 Discovery World 46,50 RTL 0,00 Discovery Science 46,50 SAT 1 0,00 Travel Channel 33,75 ZDF 0,00 Discovery Travel og living 46,50 Pro 7 0,00 Nat Geo Wild 33,75 TV 5 Monde 0,00 Viasat Nature/ Crime/Playboy 52,50 *) Playhouse Disney: Prisen er incl. Disney Channel og Toon Disney. *) Toon Disney: Prisen er incl. Disney Channel. De anførte priser er pr. 25. august Priserne er vejledende pris pr. år incl. moms.

15 Kanaler, vist på sandfarvet baggrund, indgår i nuværende kanaludbud. TV-kanal Pris Sæt X TV-kanal Pris Sæt X Musik Underholdning MTV 60,00 BBC Prime 60,00 VH1 Danmark 37,50 CNBC/ National Geographic Channel 45,00 MEZZO 45,00 DK 4 149,25 The Voice 24 timers musik 41,25 Hallmark 48,75 Nyheder Kanal 4 134,25 CNN International 41,25 Kanal 5 194,25 BBC World 33,75 SBS-net leveres kun analogt 0,00 TV 2 News 164,55 TCM 73,50 Sport TV 2 Charlie 134,25 Eurosport 95,25 TV 2 Film 97,50 Viasat Golf 89,25 TV 2 Zulu 224,25 Tv 2 Sport 370,80 TV 3 Danmark 291,30 MOTORS 26,25 TV ,15 Underholdning Viasat Explorer 37,50 Arte 0,00 Viasat History 41,25 ATV (Tyrkisk) leveres kun analogt 75,00 Forslag til yderligere TV-kanaler, der ikke er nævnt: De anførte priser er pr. 25. august Priserne er vejledende pris pr. år incl. moms.

16 Beskrivelse af kanaler der på nuværende tidspunkt ikke kan ses på Odder Antenneanlæg Kanal Beskrivelse ProSieben satser på underholdning med internationale topserier, film, shows, hurtige nyheder og diverse magasiner. ProSieben sender hele døgnet. Playhouse Disney er en tv-kanal produceret specielt for de 2 til 5-årige. Playhouse Disney hjælper dit barn i sin udvikling, ved at gøre indlæring til noget sjovt og muntert, bl.a. ved hjælp af sjove figurer, magi, meget musik og herlige fortællinger. Playhouse Disney viser ingen reklamer og sender ingen voldsomme programmer. Sender fra På Jetix møder dine børn serier og tegnefilm, der enten har dansk tale eller danske undertekster. Sender fra Nickelodeon er en 100 % dansk børne-tv-kanal, som er hjemsted for kendte firgurer som SvampeBob Firkant, Dora Udforskeren, Postmand Per og Avatar. Deler kanal med Vh1. Discovery World er en rendyrket dokumentar-kanal til alle, der interesserer sig for kultur, historie, kunst, religion, natur og meget mere. Fra hajer og dinosaurer til faraoerne og rockstjerner. Sender fra Discovery Science sender hele døgnet og er en spændende dokumentar-kanal om videnskab, astronomi og ny teknologi. Følg livet på Jorden fra før dinosaurerne, følg forskeres forsøg på at se ind i fremtiden, oplev gråzonen mellem liv og død og vær med når der bliver gået tæt på voldsomme naturfænomener som tornadoer og jordskælv. Bliv klogere på avanceret teknologi og al den teknologi, der omgiver os i hverdagen. Sender hele døgnet. Travel Channel er kanalen for globetrotterne og andre, der vil vide mere om eksotiske og fjerne rejsemål. Udsendelser om kultur, kunst, livsstil, mad og drikke kan give inspiration og tips til nye spændende rejser. Sender fra til Discovery Travel & Living er livsstilskanalen til den ambitiøse seer, der vil have mest ud af livet. Med hovedvægt på udsendelser om rejser, mad, middage, design og indretning vil kanalen udvide din horisont og give dig nye ideer og oplevelser. Sender hele døgnet. Nat Geo Wild fokuserer på dyre- og planteliv. Kanalen går tæt på alle arter i fantastiske wildlife-dokumentarer, analyserer Jordens klimaændringer og viser fantastiske opdagelsesrejser. En fantastisk kanal for de seere, der gerne vil underholdes og lære mere på samme tid. Sender Hele 3 kanaler på én gang.viasat Nature tager dig med ind i naturens fantastiske verden i form af spændende og prisbelønnede dokumentarprogrammer med fokus på natur, dyreliv og friluftsliv. Nature sender fra Viasat Crime er rendyrket actionunderholdning og de bedste og mest hårdtslående actionfilm og -serier, blandt andet CSI. Så er du til action, kan du slet ikke undvære Viasat Crime. Crime sender fra Playboy TV giver dig det, det berømte blad også er kendt for... De smukkeste kvinder i verden, men her i levende billeder. Blød erotik, der hele tiden kæler for det pikante og aldrig går over stregen. Playboy TV sender fra Vh1 er en musikkanal for de årige med de største hits fra før og nu. Vh1 sender musikvideoer, dokumentarer og koncerterne fra 80 erne, 90 erne og helt frem til i dag. Deler plads med Nickelodeon. MEZZO er musikkanalen, der er dedikeret til den klassiske scene og jazz. Du kan bl.a. se masser af flotte optagelser fra store klassiske opførelser. Sender hele døgnet. The Voice TV er en dansk musikkanal, som sender døgnet rundt og henvender sig til unge mellem år. Seerne kan også gennem SMS, internet og være med til at bestemme programmernes indhold. Viasat Golf sender over 1300 timers live-golf om året med danske kommentatorer, bl.a. European Tour, Ryder Cup og Challlenge Tour. Herudover sender kanalen magasinprogrammer, baggrundsudsendelser og masser af golftips. Sender MOTORS TV - betyder motorsport med alt fra biler og motorcykler til både og fly. Dokumentar, events - bl.a. Nascar, DTM og Le Mans, samt test af biler og motorcykler. Hele døgnet. Arte er en kultur-kanal med film, temaaftener, dokumentarfilm, debat og reportager. Sender hele døgnet. ATV Avpura er en af Tyrkiets allermest populære tv-kanaler. Kanalen sender populære serier, nyheder, magasin- og debatprogrammer, samt film og sport. Hallmark Channel er en engelsk filmkanal, der tilbyder prisbelønnede, egenproducerede tv-film og miniserier, som seerne ikke tidligere har haft mulighed for at se på video eller i biografen. TCM (Turner Classic Movies) er en reklamefri filmkanal, der 24-timer i døgnet sender klassiske film. TCM er en verden for filmelskere, der kan nyde alt fra 40 ernes store biografhits frem til de moderne klassikere. 16 Odder Antenne Update

17 ja til, at kontingentet måtte stige med 25,- kr. til 200, kr. til køb af en ny parabol med teknik til nedtagning af satellitsignaler. Et forslag om ekstra 25,- kr. til Lokal-TV blev nedstemt. Tilslutningsafgiften er nu 5.100,- kr. 13. maj 1987 Satellitprogrammerne Sky Channel og Super Channel har premiere på antenneforeningens net satellitalderen er kommet til byen! 5. januar 1988 Som en lille forsinket nytårsgave er den nye satellitkanal Scansat/TV3 kommet på kabelnettet den deler plads med Lokal-TV. Og så er den gratis! April 1988 De nye satellitkanaler og starten på det danske TV2 i oktober betyder en betragtelig tilgang af nye medlemmer. På seks år er medlemstallet steget fra til et forventet tal på medlemmer sidst i september 1988 Igen spøger Hybridnettet, og på en ekstraordinær generalforsamling på Park Hotel i Odder falder et forslag om tilslutning til Hybridnettet med én stemme. Selve generalforsamlingen fik et kaotisk forløb i Park Hotels kælder, hvor der var over 200 mennesker stuvet sammen i det 100 kvm. store kælderlokale og der må ryges. 1. oktober 1988 TV2 Danmark starter det giver endnu et boom af nye medlemmer til foreningen. Ved årsskiftet er medlemstallet oppe på medlemmer. 20. februar 1989 Generalforsamling, denne gang i Odder Hallen for der skal igen stemmes om Hybridnettet. 370 medlemmer møder op. 183 stemte ja, og 185 stemte nej! Juni 1991 TV Odder lukker stationen. Det var ikke muligt at finde et fornuftigt økonomisk grundlag at føre Danmarks første lokal-tv-station videre på. Fornuftige lokale- og materiale-dispositioner i det seneste halve års tid betyder, at regnskabet går i nul. Marts 1992 Odder Antenneforening ansætter den hidtidige formand Per Christoffersen som forretningsfører. Det kan ikke længere lade sig gøre at bestyre en forening med medlemmer på fritidsbasis. Hans Carstensen overtager formandsstolen. 25. juni 1992 En løbsk bil på Frederikshaldvej, kuriøst nok tilhørende et medlem af antenneforeningens bestyrelse, smadrer 2 forstærkerskabe og signalerne til det meste af Odder by. 15. november 1993 Odder Antenneforening amba fylder 20 år. Med andelshavere er der sket meget i de 20 år. Nu koster det 5.100,- kr. i tilslutningsafgift og et årskontingent på 525,- kr. Der er nu 19 tv-kanaler og 16 radio-kanaler at vælge imellem. 1. januar 1994 Odder Antenneforening bliver momsregistreret. Regnskabsføringen bliver efterhånden mere og mere omfattende. 5. september 1995 Odder Antenneforening slår hul på sin sparegris, fremtidsikringsfonden, og vil bruge 1 mio. kr. på at renovere og udskifte samtlige forstærkere i nettet. Det giver mulighed for op til 99 kanaler fortæller en glad Hans Carstensen. I år koster det 608 kr. i kontingent. 9. januar 1997 Annonce i Odder Avis: Tv-kanaloversigt fra Odder Antenneforening med 28 tv-kanaler, 16 radiokanaler. Nu er Hou og Boulstrup også kommet med. August 1997 Medlemstallet nærmer sig de Forhandlinger med AAB fører nu til, at alle medlemmer i AAB`s boliger opkræves individuelt og hver bolig får én stemme til generalforsamling. I betragtning af foreningens størrelse med det merarbejde, denne aftale også medfører, antages Lone Møller til at varetage antenneforeningens bogholderi. Forår 1998 Samtidig med forårets komme ansættes Bent Jakob Hessellund som foreningens forretningsfører i en 20-timers stilling. En ny og stabil periode begynder i Odder Antenneforening. 6. juni 1998 I Frederikshaldparken påkøres et el-fordelerskab. Skabet har stel sammen med et antenneskab, og strøm fra el-skabet løber nu igennem ledningsnettet op til antenneforeningens hovedstation på toppen af Frederikshaldparken, laver en kortslutning inde i teknikhuset, og starter en brand. Kl bliver Odder Brandvæsen alarmeret. Odder Antenneforenings hovedstation brænder ned og medlemmerne i Odder, Hou og Boulstrup har nu hverken TV og Radio. Ved en kæmpeindsats af folk fra antenneforeningen, teledanmark, og dansk kabel-tv lykkes det i løbet af dagen at bygge en meget provisorisk hovedstation op i en container, så vores medlemmer kan se de danske nationale kanaler. Branden gav os en masse problemer, men på den anden side fik vi nu en fuldt moderne og teknisk opdateret hovedstation, der kan klare de næste års udfordringer. Året medlemmer, der i årenes løb har fået penge fra tilbagebetalingsfonden, får nu den sidste check fra antenneforeningen. De medlemmer, der i 1981 gik med til at redde foreningen ved at indbetale en ekstra tilslutningsafgift, har nu fået deres penge tilbage. Godt nok ikke med renters rente, men ingen havde dengang troet på, at man nogensinde ville få alle pengene retur. Ved en flerårig aftale imellem Dansk kabel-tv og Odder antenneforening bliver der installeret returvejsanlæg i kabelnettet, så der kan etableres internet og IP-telefoni til antenneforeningens medlemmer. Foråret 2005 Bestyrelsen og TDC kabel-tv undersøger muligheden for at etablere kabel-net til omegnsbyerne, først og fremmest Saksild, Ørting, Gylling og Hundslund. Desværre viste beregningerne, at omkostningerne vil blive for store. April 2007 På en ekstraordinær generalforsamling vedtages endeligt de nye vedtægter, der bl.a. formulerer antenneforeningens måde at foretage afstemning om TV-kanalernes sammensætning, og det dertil hørende kontingent for en lille og en stor TVpakke. Oktober og november 2007 Odder Antenneforening holder sin første skriftlige afstemning om TV-kanalernes sammensætning. Stemmesedlen udsendes som indlæg i et nyt blad, Odder Antenne Update, og ud af godt medlemmer stemmer de ca , et godt resultat. 400 medlemmer udfyldte stemmesedlen og 700 gik ind på antenneforeningens hjemmeside og stemte her. 12. marts 2008 På antenneforeningens generalforsamling blev det vedtaget af igangsætte en omfattende opgradering af foreningens ø-net. Opgraderingen vil - med en tættere ø-struktur, ny teknik og fiberkabler være klar til flere HD-kanaler, meget højere hastigheder på nettet og en mere tæt digital-trafik i det hele taget. Odder Antenne Update 17

18 Be the first to know

19 CNN International er din lokale internationale nyhedskanal! CNN International er den version, som DU kan se i Danmark og er tilrettet det europæiske publikum. På kanalen kan du se mange forskellige programmer og det er ikke bare nyheder. Uanset om du leder efter dybdegående interviews og debatter, livsstils- eller finans programmer, er CNN kanalen som du tænder for. CNN International er nyhedskanalen for den, som ønsker at vide mere. CNN levererer verdensomspændende programmer, som påvirker dig og din hverdag og giver dig adgang til de vigtigste beslutningstagere. CNN har et stærkt engagement og er et troværdigt og hurtigt medie. Programnyheder på CNN i 2008 Udover vores direkte nyheds- og erhvervsprogrammer, har vi også en bred vifte af livsstils- og dokumentar programmer samt aktuelle emner som dækker erhverv, sport, miljøet, rejser og film. Vi er en kanal, der hele tiden udvikler sig for at skræddersy programmerne til sit publikum. My City_My Life For nyligt lancerede vi My City_My Life, et 15-minutters program, som tager seeren med på en unik rejse ind i hjertet af nogle af verdens største byer. I august måned 2008 viste den danske skuespillerinde Connie Nielsen Københavns skjulte skatter frem. Connie Nielsen er også bedre kendt for sine store roller i bl.a. Djævlens Advokat og Gladiator. Connie voksede op i Danmark og flyttede til Paris i en alder af 18 år for at forfølge sin drøm om at blive skuespiller. Selvom Connie har rejst i det meste af verden, så er hendes rødder solidt plantet i København. Hun tager derfor seerne med på en rundtur i hendes by, for at vise os byens kontraster; fra Den Kgl. Ballet til fristaden Christiania. Connie vil helt eksklusivt give sit syn på Danmarks hovedstad men også løfte sløret for, hvem hun egentlig er. I januar 2009 besøger My City_My Life Sverige for at mødes med den svenske sangerinde Nina Persson fra bandet The Cardigans. Nina viser os rundt i sit Malmø. My City_My Life vises på CNN International den første lørdag i kl Læs mere på: The Campaign Trail Det amerikanske præsidentvalg er altid en stor begivenhed. I år ser det ud til at blive større end nogensinde før. CNN International dækker valget meget grundigt og vi vil fortsætte med at opdatere seerne omkring seneste nyt og analyser lige op til valget den 4. november og herefter. Ingen anden kanal har kapaciteten, adgang og evnen til at nå så langt ud i nyhedsindsamlingen som CNN International har i forbindelse med dækningen af valget. Vi har uden sammenligning de bedste ressourcer i USA og har eksperterne til at forklare hovedemnerne overfor det internationale publikum. Programmet, The Campaign Trail med værten Jonathan Mann tilbyder ugentlige politiske opdateringer og sidste nyt fra kapløbet om Det Hvide Hus. Man diskuterer meningsmålinger og de politiske spil og giver seerne analyser og masser af valgkampagnehistorier med på vejen. The Campagin Trail vises på CNN International hver fredag kl frem til valget i november. Læs mere på: Nobel Prize For Peace Hvert år den 10. december er CNN International på plads i Oslo, Norge for at sende direkte fra TV-interviewet med årets Nobel fredspristager og igen i år er CNN klar. Siden 1995 har CNN s erfarne journalist og nyhedsoplæser Jonathan Mann ledet det årlige interview, som kan ses af over 200 millioner hjem verden over. Sidste år deltes Nobels fredspriset mellem Al Gore og FN s klimapanel IPCC. Nobel Prize For Peace vises på CNN International onsdag den 10. december kl Læs mere på: Du kan finde mere information om vores programmer, nyheder, diskussions forum, video og meget mere på Odder Antenne Update 19

20 20 Odder Antenne Update

Odder. Antenne Update. Stemmeseddel inde i bladet

Odder. Antenne Update. Stemmeseddel inde i bladet Odder Antenne Update 02 Stemmeseddel inde i bladet 2009 Forord Det kolde overblik Ingen har lovet, at det bliver nemmere at være TV-kunde i disse år. Markedet flyder over med tilbud om bokse, kort og tv-pakker

Læs mere

UPDATE ODDER ANTENNE # 01/2014

UPDATE ODDER ANTENNE # 01/2014 ODDER NTENNE ODDEr ntenne # 01/ 2013 UPDTE UPDTE ODDER NTENNE # 01/2014 Tablet Smartphone TV FORMNDENS ORD Programoversigt inde i bladet Volutemo luptat maximin es cus sum ipiscia tempellam eici accuptiat

Læs mere

Odder. Antenne Update. Stemmeseddel inde i bladet

Odder. Antenne Update. Stemmeseddel inde i bladet Odder Antenne Update 02 Stemmeseddel inde i bladet 2011 INDHOLD 03 05 07 FORMANDENS ORD DOBBELTKANALEN MED VIASAT NATURE OG VIASAT CRIME EKSTRAKANALER - NU ER DE HER! SIDE 05 09 09 EFTERÅRET PÅ MTV EFTERÅRET

Læs mere

Odder. Antenne Update TV3 PULS. Danskernes nye TV-kanal

Odder. Antenne Update TV3 PULS. Danskernes nye TV-kanal Odder Antenne Update 01 TV3 PULS Danskernes nye TV-kanal 2009 Forord Goddag til et spændende TV-år teenagerne, der længe har savnet en kanal kun for dem, og... Viasat ligger bestemt heller ikke på den

Læs mere

Indhold 3 4 5 7 8 11 13 14 17 19 21/24 27 29 31 32 35 36 38 39 40/41 42

Indhold 3 4 5 7 8 11 13 14 17 19 21/24 27 29 31 32 35 36 38 39 40/41 42 Kabelnet AFOSHS bladet Redaktion: Hanne Grøn (ansv.), Bent Larsen og Henrik Christensen Kontormedarbejdere: Aase Uldall og Ulla Laurberg Kontoradresse: Adelgade 48, 8660 Skanderborg Bladkontakt: Tlf. 86

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

GVD MAGASINET PREMIERE LEAGUE FÅR NY HJEMMEBANE. Fremtiden for en antenneforening. Vejledende programafstemning. - læs om den nye sportskanal

GVD MAGASINET PREMIERE LEAGUE FÅR NY HJEMMEBANE. Fremtiden for en antenneforening. Vejledende programafstemning. - læs om den nye sportskanal GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2013 Vejledende programafstemning afgiv din stemme senest 12. september 2013 PREMIERE LEAGUE FÅR NY HJEMMEBANE - læs om den nye sportskanal Fremtiden

Læs mere

Odder. Antenne Update. Kanaloversigt inde i bladet

Odder. Antenne Update. Kanaloversigt inde i bladet Odder Antenne Update 01 Kanaloversigt inde i bladet 2011 Forord Forår i kablerne Årets første Update byder, sædvanen tro, på gode nyheder fra foreningens programleverandører til Odder Antenneforenings

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2011 Vejledende programafstemning Deltag i Børnekonkurrencen afgiv din stemme senest 26. september 2011 NYE TILTAG IP telefoni og højere hastigheder

Læs mere

focus NY SPORTS KANAL FRA TV2 SKANTENNE MARTIN JØRGENSEN NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL DRAGET AF DE BLÅ BLINK Stemmeseddel TIL TV3 SPORT

focus NY SPORTS KANAL FRA TV2 SKANTENNE MARTIN JØRGENSEN NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL DRAGET AF DE BLÅ BLINK Stemmeseddel TIL TV3 SPORT focus SKANTENNE Stemmeseddel inde i bladet 01 l januar 2015 l 14. ÅRGANG NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HAR UDVIDET PALETTEN MED EN NY TV-KANAL MARTIN JØRGENSEN TIL TV3 SPORT DRAGET AF DE BLÅ BLINK INTERVIEW

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8

Glenten A LA CARTE SE INDKALDELSE SAMLING 2013. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug HOS GLENTEN SIDE 8 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2012 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SE INDKALDELSE SAMLING 2013 SIDE 8» HVAD MED AT BLIVE MEDLEM AF GLENTEN? SIDE 10» GLENTEN UDFASER DE ANALOGE TV-KANALER

Læs mere

ZAPTOR AN-TV FARVEL. Konkurrence. Velkommen. kan mere end du tror. til Båndbyerne. til analogt signal. på forårsmessen

ZAPTOR AN-TV FARVEL. Konkurrence. Velkommen. kan mere end du tror. til Båndbyerne. til analogt signal. på forårsmessen Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 31 15 årgang Marts 2009 Ople velser, inspiration og underholdning i hverdagen Velkommen 4 AN-TV 5 FARVEL 9 ZAPTOR 12 Konkurrence 22 til Båndbyerne

Læs mere

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker

23pakkeskiftskupon GLENTEN. Husk! - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009. Der er ny programguide. 07Á la carte/tilvalgspakker GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug marts 2009 07Á la carte/tilvalgspakker hos 08 glentevejs antennelaug 08GENERALFORSAMLING 2009 23pakkeskiftskupon Husk! Der er ny programguide midt i bladet

Læs mere

AN-TV SÆTTER FOKUS PÅ IP-TELEFONI

AN-TV SÆTTER FOKUS PÅ IP-TELEFONI Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening Nr. 21 10 årgang Marts 2005 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN AN-TV SÆTTER FOKUS PÅ IP-TELEFONI Valg til AN-TV sæt dit aftryk Mød

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Udsyn & indblik. Mød hele BtB afdelingen. Udvider! En ny sportskanal på vej. Tv via en ny hovedstation VIBEKE FORTÆLLER OM KUNDERNE SBS DISCOVERY:

Udsyn & indblik. Mød hele BtB afdelingen. Udvider! En ny sportskanal på vej. Tv via en ny hovedstation VIBEKE FORTÆLLER OM KUNDERNE SBS DISCOVERY: Udsyn & indblik NOVEMBER 2014 EKSKLUSIVT Mød hele BtB afdelingen VIBEKE FORTÆLLER OM KUNDERNE SBS DISCOVERY: Udvider! se side 12 Vibeke Bredsgaard Petersen. Foto: Kim Wincentz NYHED HOS TV2: En ny sportskanal

Læs mere

AFOSHS NYT. Nr. 3 3. årgang oktober 2004. TV2 Charlie - nærmest voksen. Børns TV kiggeri. Når naturen raser NGC

AFOSHS NYT. Nr. 3 3. årgang oktober 2004. TV2 Charlie - nærmest voksen. Børns TV kiggeri. Når naturen raser NGC Nr. 3 3. årgang oktober 2004 TV2 Charlie - nærmest voksen Børns TV kiggeri Når naturen raser NGC Festivalen 2004 Kabelnet AFOSHS bladet Redaktion: Hanne Grøn (ansv.), Bent Larsen, Henrik Christensen og

Læs mere

Endelig efterår og godt tv

Endelig efterår og godt tv FORORD Skantenne focus bladet Redaktion: Hanne Grøn (ansv.) og Henrik Christensen Kontormedarbejdere: Brian Bjerre og Ulla Laurberg Kontoradresse: Adelgade 48, 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 17 11 Åbningstid:

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

01 l januar 2014 l 13. ÅRGANG

01 l januar 2014 l 13. ÅRGANG 01 l januar 2014 l 13. ÅRGANG STORT SPORTS TEMA BREDBÅNDS- MIX SE SIDE 31 TV 2 FRI SE SIDE 25 FORORD Skantenne focus bladet Redaktion: Hanne Grøn (ansv.) og Henrik Christensen Kontormedarbejdere: Brian

Læs mere

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler:

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler: MEDLEMSBLAD FOR HJØRRING ANTENNESELSKAB - JANUAR 2015 TV-kanaler 2015Logo varianter: Kan f.eks. bruges i fo med infoboxe i ann at tydeliggøre viften Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser?

Læs mere

Peter Skram. Kultur for alle Tag med på oplevelse i Aalborg. Bag om reklamerne Kom med i kulissen. 9 Det SKAL vi se. 26 25 år med

Peter Skram. Kultur for alle Tag med på oplevelse i Aalborg. Bag om reklamerne Kom med i kulissen. 9 Det SKAL vi se. 26 25 år med Medlemsblad for Aalborg-Nørresundby Antenneforening - Nr. 34-16. årgang - Oktober 2010 OPLEVELSER, INSPIRATION OG UNDERHOLDNING I HVERDAGEN 4 Kultur for alle Tag med på oplevelse i Aalborg 9 Det SKAL vi

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77

Glenten VELKOMMEN TIL. Julagergård Antennelaug & Østerbro Antenneforening FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77 » Glenten NR. 01 - MARTS 2014 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug FREMOVER SKAL ALLE MEDLEMMER KUN RINGE TIL 66 14 41 77» Glenten har fået nyt telefonsystem side 19» IBC messen

Læs mere

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24

Glenten. RefeRat VIND EN IPAD2! GENERALFORSAMLING. side 10. Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug SIDE 24 Glenten NR. 01 - marts 2012 INFORmaTION fra din Nyttig INFORmaTION fra din forening - Glentevejs antennelaug» RefeRat GENERALFORSAMLING den 16. FEbRuaR 2012 afholdtes ORdINÆR GENERalFORSamlING I GlENTEVEjS

Læs mere