Faaborg By s Antenneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg By s Antenneforening"

Transkript

1 Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib Pedersen Observatører: Jan Eriksen Telia Stofa: Tom Andersen og John Christiansen. Meldt afbud: Bestyrelsen Leif Thomsen, Observatør Per Rønde. Der var ud over de nævnte fremmødt 5 alm. medlemmer til generalforsamlingen. Indkaldelse på hjemmeside og info kanal 20. marts og lokalavisen Assens og Ugeavisen Faaborg den 31. marts Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. Jan Eriksen valgt. Der kunne konstateres, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet vha. foreningens info kanal og hjemmeside den 20 marts og i Ugeavisen Faaborg og Lokalavisen Assens den 31 marts. Der var ingen der havde medbragt fuldmagt eller ægtefælder fra samme husstand. 2. Beretning for det forløbne år. Formand Erik Andersen aflagde beretning for året der er gået, se formandens beretning som er indsat efter dette referat. Formandens beretning blev godkendt 3. Aflæggelse af regnskab. I Leif Thomsen fravær blev regnskabet fremlagt af Ib Pedersen. Se ind scannet regnskab senere i dette dokument. Regnskabet blev godkendt. Der blev spurgt til om foreningen havde til hensigt at etablere en større kapital, da vi pt. havde ca kr. på bankbogen. (Bestyrelsen mente det var godt at have en kapital til renovering af info kanal i tilfælde af nedbrug) 4. Fastlæggelse af kontingent. Kontingentet forsætter uændret på 25 kr ink. Moms. 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 6. Valg af bestyrelse. På Valg. Sekretær Ib Pedersen blev genvalgt. Kasser Leif Thomsen (Er flytter fra dækningsområdet) Bestyrelsen forslog Jan Eriksen, som blev valgt. 7. Valg af revisorer. På Valg Jørn Svangaard ønskede ikke genvalg. Knud Toftegård ønskede ikke genvalg. Valgt for 2 år Henning Bakmand Troldertoften Faaborg

2 Valgt for 1 år Henrik Nielsen Alleskovvej Faaborg 8. Valg af 2 suppleanter og 1 revisorsuppleant. Bestyrelses suppleant 1 Per Rønde Søboparken Faaborg Bestyrelses Suppleant 2 Bakmand Troldertoften Faaborg Revisorsuppleant Poul Nielsen Salomon brink Haarby 9. Eventuelt. Der blev spurgt omhvorfor man skal betale ekstra for Digital TV? På nuværende tidspunkt er det langt de fleste som har analog TV og Telia Stofa har besluttet, at de vil have administrations bidrag, så ind til videre må man nøjes med DR1, DR2, DR-Update og TV2 som gratis Digital programmer. Telia Stofa anbefaler, at man vælger 1 eller flere tema pakker, så får man en Zaptor boks gratis og skal ikke betale for kort-leje i Sekretær Ib Pedersen Godkendt den XXXX Dirigent Jan Eriksen

3 FAARBORG BYS ANTENNEFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MANDAG DEN 20. APRIL 2009 KL.1900 PÅ RESTAURANT KLINTEN I FAABORG Bestyrelsens beretning for året 2008 I henhold til foreningens vedtægter 3 er foreningens formål: at sikre medlemmer indflydelse på radio og fjernsynsprogramudvalg antal radio- og fjernsynsprogrammer andre tjenester, der udbydes over fællesantenneanlægget Dette sikres ved at der min. hvert andet år holdes en vejledende brugerafstemning. Der er nu gået et år siden vi afholdte den første vejledende brugerafstemning som primært var en internet baseret afstemning, dog med mulighed for de medlemmer der ønskede det at foretage skriftlig afstemning via et spørgeskema. Vore erfaringer med denne måde at foretage den i vedtægterne fastlagte vejledende brugerafstemning på har været meget positiv. Der har i denne periode kun været meget få medlemmer der har fundet anledning til at kommentere det programudbud bestyrelsen fastlagde på grundlag af den afholdte afstemning. Dette har bestyrelsen taget som tegn på, at de valg mellem et til stadighed stigende programudbud, den til enhver tid siddende bestyrelse nødvendigvis

4 må foretage, da det naturligvis ikke er muligt at tilgodese alle ønsker fra foreningens ca medlemmer til såvel pris som favoritkanal, har været accepteret af langt hovedparten af medlemmerne. Bestyrelsen har besluttet at den næste vejledende brugerafstemning vil finde sted i oktober 2009, således at de eventuelle ændringer i programudbuddet kan træde i kraft snarest muligt i Også ved denne afstemning kan bestyrelsen allerede nu forudse, at der vil blive tale om ikke ubetydelige prisstigninger på visse programmer som f.eks. TV3 og TV3+, ligesom der vil blive introduceret nye betalingskanaler som f.eks. TV3 Puls, som vi pt. har som gratis prøvekanal i resten af 2009, samt en kanal der vil komme til at hedde TV9. Begge kanaler vil slå på sportsudsendelser som det primære, da det er dette segment der sælger bedst for tiden. Strategien fra programudbyderne har længe været klar, nemlig at udbyde nye programmer der stilles gratis til antenneforeningernes afbenyttelse, for så hurtigt derefter at blive til en betalingskanal, når foreningernes medlemmer har vænnet sig til programmet. Hvis programmet bliver en succes vil vi øjeblikkelig se priserne stige konstant og meget markant i pris. Dette har vi set med programmerne TV2 Sport, TV3, TV3+ og det vil vi også se med programmet TV3Puls og TV9 Bestyrelsen er, som mange andre antenneforeningsbestyrelser meget bekymret over de store prisstigninger programudbyderne forventer at foreningernes medlemmer er villige til at betale for at se fjernsyn. Et af problemerne er, at disse programudbydere for at optimere deres indtægter ikke blot sætter priserne i vejret, men de tvinger også antenneforeninger til at tage deres øvrige kanaler, hvis medlemmerne vælger blot én af de populære kanaler. Som et eksempel kan vi se, at TV3 og TV3+ i de seneste 5 år er steget ca. 50 % og udviklingen fortsætter. Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til nøje, i forbindelse med den kommende vejledende brugerafstemning at vurdere, hvor meget man vil betale for at se TV og derefter stemme i overensstemmelse hermed ved valg af programmer.

5 Bestyrelsen er opmærksom på, at der blandt vore medlemmer er en del, der uanset pris ønsker at se så meget sport, som der udbydes. Dette er der principielt heller intet i vejen med, men det er jo også netop det programudbyderne ved og ønsker at udnytte. Problemet ar blot det, at det koster kassen, og er flertallet af medlemmerne enig i dette? Vi har også i det forløbne år oplevet at nogle programudbydere pludselig ændre på, hvad de vil udsende. Dette har betydet, at bestyrelsen har været nødsaget til at rette lidt i programpakkerne i løbet af Dette gælder i særdeleshed Cartoon Network, der ikke længere ønsker at samsende med TCM, hvorefter vi blev nød til at tage TCM af programfladen, men også SBS ændrede deres kanal til den nuværende TV6. Også i år havde programudbyderne fundet det nødvendig med ret store prisstigninger pr. 1. januar 2009 som f.eks.: Animal Planet ca. 32 % Discovery ca. 32 % Kanal 4 ca. 9 % TV2 Charlie ca. 13 % TV2 Film ca. 15% TV2 News ca. 5% TV2 Zulu ca. 50% TV2 Sport ca. 5% TV3 og TV3+ ca. 4 % Disse prisstigninger var meget substantielle og ville svare til ca. kr. 300 for den store pakke. Bestyrelsen vurderede, at så store prisstigninger ikke kunne accepteres af medlemmerne og meddelte Stofa at dette ville betyde en reduktion i de allerede valgte programmer i den store pakke. Vi har derefter forhandlet med Stofa og resultatet er efter bestyrelsens opfattelse blevet ganske tilfredsstillende, idet resultatet af forhandlingerne var at det fortsat var muligt at fastholde det valgte programudbud pr. 1/ mod en beskeden prisstigning på 4 %. Dette garanterer ikke, at vi ikke bliver udsat for yderligere prisstigninger i løbet af 2009, idet nogle af programudbyderne i henhold til deres kontrakt med Stofa har mulighed for at varsle prisstigninger i løbet af året.

6 Der har været en del polemik såvel i radioen som i aviserne om at det analoge Tv-signal slukkes den 31. oktober Dette er selvfølgelig korrekt, men Faaborg Bys Antenneforening sammen med Stofa vil også efter denne dato kunne tilbyde vore medlemmer at modtage analoge signaler som hidtil. Det vil sige, ingen medlemmer behøver at udskifte fjernsyn eller investere i en digitalboks, hvis de ikke selv ønsker det. I årets løb har bestyrelsen fået mange henvendelser fra utilfredse medlemmer, der klager over manglende service hos Stofa. Medlemmerne beklager sig over at telefonhenvendelser til Stofa enten ikke fører til noget: - det er ikke mit bord jeg stiller dig lige om det sker gentagende gange og til sidst orker medlemmet ikke mere og afbryder eller - medlemmet får en anden afdeling hos Stofa i røret og der sker absolut intet eller - forkerte opkrævninger som Stofa lover at få rettet, men der sker tilsyneladende ikke noget Det er selvfølgelig ikke noget bestyrelsen kan gøre noget ved idet det jo er Stofa der varetaget såvel det tekniske som opkrævning af betalinger o. lign. Bestyrelsen har dog forelagt Stofa for denne kritik og derfra lyder det at man er kede af hændelserne og vil tilstræbe en bedre service i fremtiden. Vores hjemmeside der findes på blev oprette medio 2007 og har været flittigt besøgt at foreningens medlemmer lige siden. Til sidst vil jeg gerne have lov til at takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbende år, en speciel tak skal lyde til Leif Thomsen der på grund af fra flytning fra Faaborg nu udtræder af bestyrelsen. Leif har været med i foreningens bestyrelse helt fra foreningens start og har yder en stor indsats for at foreningen er nået så langt som vi er i dag.

7

8

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere