Periode regnskab. Måned 3 År Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4."

Transkript

1 Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9

2 Omsætning Side 1 Omsætning Omsætning (tons) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir % % 31 Bedre Kvaliteter % % Total % % Omsætning (kr) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir % % Bedre Kvaliteter % % Total % % Salgspris (kr/ton) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir % % 871 Bedre Kvaliteter % % Total % % Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Oms. Dato: :54

3 Resultat Side 2 Resultat for: DanFiber Resultat (kr) Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Afregning fabrikker % % Specialhonorar % % Omsætning % % Afregning leverandører ( ) ( ) 105% ( ) ( ) ( ) 101% ( ) DB 1 (honorar) % % Udvikling - nye projekter - - 0% (27.190) - - 0% (81.570) Personaleomk. (løn, pension mv.) ( ) ( ) 116% ( ) ( ) ( ) 107% ( ) Øvrige eksterne omkostninger ( ) ( ) 127% ( ) ( ) ( ) 108% ( ) Afskrivninger af materielle anlægsaktiver - (1.339) 0% (2.991) - (1.339) 0% (12.111) Resultat før renter % % Renter mv. netto (6.879) (13.340) 52% (22.184) (14.500) 153% Resultat før ekstraordinære poster % % Andel DanBørs A/S efter skat - - 0% % Resultat før skat % % Skat af DanFiber andel 25 % (6.825) (4.104) 166% (828) (51.934) (19.362) 268% (10.645) Årets Resultat % % Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Resultat Dato: :54

4 Balance Side 3 Balance for: Aktiver Aktuel Budget Aktuel Materielle anlægsaktiver Pr. 31/ Pr. 31/ Pr. 31/ Biler, edb, inventar (0) Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele DanBørs A/S Anlægsaktiver i alt (0) Omsætningsaktiver - Tilgodehavender Varedebitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver - Likvide beholdninger Bankindestående Likvide beholdning i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Aktuel Budget Aktuel Egenkapital Pr. 31/ Pr. 31/ Pr. 31/ Aktiekapital Nettoopskrivning Overført overskud Risikofond Udbytte Årets overskud Egenkapital i alt Hensættelser Hensættelse til reklamationer Udskudt skat (65.913) ( ) (97.439) Hensættelser i alt (30.913) (22.096) (17.439) Gældsforpligtelser Gæld vedr. leverancer Anden gæld Skyldig selskabsskat (65.929) - (72.653) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Balance Dato: :54

5 Øvrige omkostninger Side 4 Øvrige eksterne omkostninger for: Hovedgruppe (kr.) Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Kursusomkostninger % % Personaleomkostninger % % Husleje, varme, el, tyverisikring % % IT, Småanskaffelser, vedligehold % % Rejseomkostninger % % Repræsentation, gaver, PR % % Kørselsomkostninger % % Forsikringer % % Telefon % % Kontingenter, Tidsskrifter % % Kontorartikler, porto % % Rengøring % % Advokat, revision % % Konsulentbistand % % Stillingsannoncer - - 0% % - Bankomkostninger, Diverse indtægter/udgifter % (10.813) % Diverse - - 0% % - DanBørs andel - - 0% ( ) (19.677) - 0% ( ) Total % % Nye projekter - - 0% % - Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Øv. omk. Dato: :54

6 Anden gæld Side 5 Specifikation af gæld for: Poster Aktuel Aktuel Pr. 31/ Pr. 31/ Løn, bestyrelseshonorar Administrationsomkostninger - - Atp-, Fib-bidrag Ambidrag - - Bilomkostninger - - Diverse omkostninger - - Feriegodtgørelse Revision A-skat - - Telefon - - Renovering Rejseomkostninger - - Salgsprovision - - Advokatomkostninger Kursusomkostninger - - Salgsfremmende omkostninger - - Forsikring (64.760) Inventar, IT, Småanskaffelser Transport - - Konsulentbistand - - Repræsentation - - Containerleje og Fragt - - Prisudjævningsaftale - - Mellemregning DanBørs A/S 0 ( ) Total Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Gæld Dato: :54

7 Renter Side 6 Renter for: Rentesatser Indlån Udlån Erhvervskonto 0,98% 3,98% SEK valutakonto 1,65% EUR valutakonto 0,75% Renter mv. netto Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Aktuel 2012 Budget 2012 Indeks Aktuel 2011 Renteindtægter 675-0% % Renteudgifter (3.037) (13.340) 23% (2.555) (3.037) (14.500) 21% (2.555) Kursregulering valuta (4.517) - 0% (20.099) - 0% Total (6.879) (13.340) 52% (22.184) (14.500) 153% Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Renter Dato: :54

8 Forecast Side 7 Forecast for: DanFiber Resultat (kr) Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Afregning fabrikker % Specialhonorar % Omsætning % Afregning leverandører ( ) ( ) 101% DB 1 (honorar) % Udvikling - nye projekter - - 0% Personaleomk. (løn, pension mv.) ( ) ( ) 104% Øvrige eksterne omkostninger ( ) ( ) 106% Afskrivninger af materielle anlægsaktiver - (18.389) 0% Resultat før renter % Renter mv. netto (88.735) (58.000) 153% Resultat før ekstraordinære poster % Andel DanBørs A/S efter skat Forecast 2012 Resultat før skat % Skat af DanFiber andel 25 % (17.918) (65.439) (65.439) Årets Resultat % Omsætning (tons) Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade % Bølgepap % Blandet papir % Bedre Kvaliteter % Total % Omsætning (kr) Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade % Bølgepap % Blandet papir % Bedre Kvaliteter % Total % Salgspris (kr/ton) Forecast 2012 Forecast 2012 Forecast 2012 Produkt Forecast 2012 Budget 2012 Indeks Aviser, Ugeblade % Bølgepap % Blandet papir % Bedre Kvaliteter % Total % Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Forecast Dato: :54

9 Honorar Side 8 Honorar for: Honorar (kr./ton) Aviser, Ugeblade % % 30 Bølgepap % % 69 Blandet papir % % 73 Bedre Kvaliteter % (2) % 40 Gennemsnit % % 38 Specialhonorar (kr) Aviser, Ugeblade % % Bølgepap % % Blandet papir - - 0% % - Bedre Kvaliteter - - 0% % - Total % % Honorar, excl. Spec. (kr./ton) Aviser, Ugeblade % % 27 Bølgepap % % 68 Blandet papir % % 73 Bedre Kvaliteter % (2) % 40 Gennemsnit % % 37 Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Honorar Dato: :54

10 Noter Side 9 Noter for: Noter no Kommentar Fil: Regnskab-DF-2012 Fane: Noter Dato: :54

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere