Om Tibirke c Af Ellen Kaper Repsdorph.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Tibirke c. 1918. Af Ellen Kaper Repsdorph."

Transkript

1 Om Tibirke c Af Ellen Kaper Repsdorph. Jeg mener at kunne huske følgende fra Tibirke huse og gårde, men tør ikke indestå for korrektheden deraf om de andres huse. Jeg tror, at de første i selve "Bakkerne" var brødrene, overlæge Johannes Helweg og lektor i England Jacob Helweg. Deres huse er bygget i norsk eller islandsk stil bestående af mange småbygninger. Blandt de tidligste bakkeboere var også forfatteren Johs. V. Jensen, som vist nok byggede eget hus i 1913 (arkitekt Iver Bentsen). Hvilket år højesteretssagfører Ejvind Møller og hans kone Ester M. byggede hus, (sikkert arkitekt Ingrid Møller Dyggve, hans søster), ved jeg ikke; men i 1917 overnattede jeg med min mor, Erna Kaper, i deres hus. Årsagen til, at vi boede der, var følgende: Ejvind Møller og overretssagfører Engelhardt, som ejede gården Øverst i Bakkerne (hvor nu arkitekt Hvidt bor) havde sammen med arkitekt Ejnar Dyggve (min morbror, og svoger til Ejvind Møller) dannet et konsortium, der lagde servitutter på de omliggende bakker for at beskytte den særprægede natur mod udnyttelse af byggespekulanter. Rygtet gik, at nogle sådanne havde planer om at bygge 6-7 huse på toppen af "Langetravs" med stakitter derfra ned til landevejen, og dette måtte forhindres. - Konsortiet udstykkede i stedet de grunde, som endnu eksisterer efter planen, og udbød så disse til salg. Ejnar Dyggve byggede de huse, som købtes af T horsteinssons, Rehlings, Kapers og Schaffers, det sidste i forbindelse med arkitekt frøken Schaffer. Disse huse beboes endnu alle af de første ejeres efterkommere, børn, børnebørn, oldebørn eller nevøer og niecer. Disse huse blev bygget i Mor og jeg var med Ejnar Dyggve deroppe i 1917 for at vælge en grund. Jeg husker, vi gik rundt i lyngen og beså flere af grundene, før vi valgte vor grund. Dengang var der en pragtfuld udsigt derfra. Vi så hele "Ellemosen", kunne se Ramløse med sin mølle og kirke, "Hyrdehøj" og de andre kæmpehøje ved Ågerup, der hedder "Attershøje", og vi så møllen i Tågerup. Dengang havde også den sine vinger. Vi Om Tibirke c

2 så "Nordkrog" med gårdene "Krogmosegård" og "Fuglebæk" (der udtaltes "Føvlebæk") og mange an-dre gårde og huse og køer og heste på deres marker. I mosen var der ingen træer, kun lidt krat og mange mosehuller, hvor folk arbejdede med tørv. (Husk, det var under l. Verdenskrig). Vi var også nede i mosen, hvor jeg fik lov at være med til at "skrue tørv", dvs. at stable dem i små toppe, så de kunne tørre. Om natten sov vi i Ejvind Møllers hus i køjer, det havde jeg ikke prøvet før, og om morgenen stod vi i halvdøren og hørte gøgens kukkuk og andre fugle og køernes brølen. Næste dag var vi på besøg på en gård ved landevejen (der, hvor stien langs skovbrynet begynder, skråt overfor Herman Vedels forpagtergård, hvor nu Esmanns bor). Der boede en gammel bondekone, Karo-line, med sin datter, Kristine, og svigersøn, Lars Peter. Karoline var altid iført en sort kysehue med broderet "guldnakke". Vi fik kaffe og land-brød. Kristine anbragte det store landbrød under venstre arm og skar skiverne ud i luften med en skarp kniv. Det så fantastisk ud! - Vort hus blev så bygget og var færdigt til indflytning, da sommerferien 1918 begyndte. Møblerne var tegnet til huset af Ejnar Dyggve og udført af tømrermester Gustav Larsen. Jeg tror, det samme var tilfældet i de andre tre huse ved "Langetravs". I Rehlings hus boede lektor Erik Rehling med sin kone og børnene Vagn og Helle. Desuden boede der hans svigermor, fru Schneekloth (1) I Thorsteinssons hus h.r.sagfører T. hans kone og børn. Om de to ældste Ebbe og Inge var født i 1918, husker jeg ikke. I Schaffers hus boede 3 søskende arkitekt, frøken S., og hendes brødre, hvoraf den ene var ingeniør Sigurd S., som vi mange år efter omtalte som "onkel Sigurd", (aldrig i tiltale). Den anden broder var vist også ingeniør eller arkitekt (?) Af andre huse i Tibirke Bakker, vel bygget omtrent på samme tid, var der helt oppe ved skovbrynet nær Brantebjerg-linien foruden lektor Helwegs hus, som jo var ældre, et hus vi børn kaldte "heksens hus" (husker ikke mere hvorfor), der ejedes af en fru eller frøken Helene Berg (bygget af Ingrid Dyggve?) og ved siden deraf overlæge Om Tibirke c

3 Om Tibirke c

4 Eggert Møllers hus. Hans frue var datter af komponisten Carl Nielsen. Herfra går dalen ned mod landevejen. Den var så smuk, at vi kaldte den "paradisdalen". Her byggede overretssagfører F. Dragsted sit hus. Hans kone var søster til fru Thorsteinsson. (Langt senere er bygget en lang række huse derovre: Kornerups, Stig Rodes, Iver Bentsens, Walter Jessens, Vilh. Lauritzens, grev Reventlows og flere). Om livet i vort eget hus beretter jeg senere. Jeg har nævnt Karolines gård, ved siden af den lå Hertz' hus, ovenfor denne "Skyttehuset", hvor en læge Schytte" boede, og så var der skolen. Der hvor Wilhelm Hansens hus nu er, boede brøndgraver Theodor Larsen og familie. Hans kone var skrap, og vi var lidt bange for hende. Der var dengang (i 1918, da vi flyttede ind i vort hus, da vor sommerferie begyndte) kun 2 børn, Elna og Hans Age. I den næste gård boede hans broder Karl Larsen. Hans kone var rar. De havde dengang børnene Marie x), Erna og Laurits, og måske også Kristine var født. (Senere fik de datteren Ellen, som man sagde var opkaldt efter mig) - Marie og Erna legede vi med, bl.a. lærte de os at synge og danse "sekstur". Karl Larsen var et stort flot mandfolk. Han var rar og venlig imod os alle, og vi kom meget nede hos dem. Han hentede os fra toget i Helsinge med en arbejdsvogn og 2 heste, når vi flyttede på landet. Det var sjovt, og vi fik lov at styre hestene. Både hos ham og hos Theodor Larsen var der også grise, kalve og får og høns. Fårene, som var tøjrede 2 og 2, gik og græssede i Bakkerne. På nogle af Bakkerne var der også korn. Men det var dårlig jord, så kornet stod tyndt og spredt. En dag fik vi lov af Karl Larsen at plukke noget rug. Vi ristede kærnerne, malede dem (eller knuste dem) og lavede "kaffe" af dem. Rigtig kaffe kunne enten ikke fås eller var stærkt rationeret. Te" lavede man af kakaoskaller, det smagte rædsomt_ Men rugkaffen smagte hæderligt. Vi fik også mælk hver dag fra Karl Larsen. (Nogle år senere sagde han til os, at vi ikke skulle, drikke mælk fra hans gård, da den ikke var god) - så måtte vi hente mælk på Toftegård. Om Tibirke c

5 Om Tibirke c

6 Marie Larsen blev mange år efter gift med Alexius van Hauen. De overtog Theodor Larsens gård. - Denne havde en tid tilhørt Carl Alstrup, en kendt skuespiller og hans kone fru Fenia Rubin. Theodor Larsen var da allerede flyttet ind, hvor Karl Petersen havde boet i huset med postkassen. I den næste gård boede Karl Petersen, men dem kendte vi ikke. Men der hang altid' en rød post-kasse på hans mur. Overfor ham boede Ingrid og Ejv. Møllers gamle mor. Senere kom familien Rothe til hendes hus. så var der Seedorfs hus bag "Rumpen", hvor han og "Spindevinde" boede. Hvornår de kom til Tibirke, ved jeg ikke. Ved siden af dem boede Petra og hendes mand. Jeg tror, at hun strøg og vaskede for folk. I det tredie hus boede vistnok et par lærerinder. Vi kaldte det hus "generalens hus", hvorfor aner jeg ikke. Der var ingen huse på den anden side af landevejen mellem Karl Petersens hus og " Sandagergård". Der boede Georg Larsen.' (Hans datter sygeplejersken byggede mange år senere det gule hus på toppen af bakken overfor "Rumpen"). Overfor Sandagergård, hvor huset "T obo" ligger, boede et ældgammelt ægtepar Ole og Line Larsen. Det er det samme hus som "Tobo", der blot er moderniseret. ("Tobo" navnet er fra senere tid, da der boede et par damer frkn Gad og Dall). Ole Larsen var farbror til Georg L. på Sandagergård og Lars Larsen på gården "Øvrevang", der ligger ved siden af "Oles og Lines hus", som vi kaldte huset: Så kom "Toftegård", hvor familien Hansen boede. Der købte vi senere mælk, da Karl Larsen hørte op dermed. Fruen der var venlig, og når hun skulle sige noget rigtig venligt, sagde hun: "Hvor har De dog skæmmet Dem:" Det var ment som en compliment. Over for Toftegård ligger endnu "Gretely". Der boede en gammel enke Grete, hvis mand havde haft arbejde med at passe kirkegængernes heste og køretøjer. Det hus købtes af Ejnar og Ingrid Dyggve, som ejede det til deres død. En af stuerne blev Grete boende i, til hun kom på plejehjem i Tisvilde by. Nu ejer Anne Kaper huset. Den næste gård ved landevejen er "Kædemosegård". Vi kaldte den "Æggemosegård", for det var der, vi købte æg. Vi købte altid 4 kg æg. Hvert æg blev omhyggeligt pakket ind i avispapir, før det blev Om Tibirke c

7 lagt ned i kurven. Fruen der var meget rar med nogle små listige, lysebrune Øjne, stramt tilbageredt hår med skilning i midten og en lille "snurpet" flettet knold i nakken. Jeg synes, at jeg altid blev sat til at røre i grøden, mens hun hentede æggene. Den sidste gård, før vi korn til købmanden, var "Lundebakkegård", hvor sognefoged Sylvest boede. Der lå ikke andre huse på vejen mellem gården og købmanden. på den anden side af vejen lå kun det hus, som stadig ligger der bag den lille dam. Det kunne man altid købe postkort af, der stod "kunst-maler Alfred Broges hus". Derfra gik en vej op til Lundene. - (Men Lundene er en helt anden historie, som jeg ikke kan berette om). Købmand Westphal havde butikken, hvor nu købmand Klint har sit supermarked. - Det var en ganske lille butik, hvori man dog kunne købe alt. Madvarer af alle slags, brændsel, petroleum til lamper og primus, stearinlys, isenkram, keramik, binde-garn, træsko, tobak m.m. Den klaredes af en lille skrutrygget dame, frk. W. som altid smilede og lo. Hun havde højt opsat hår og ikke særlig pæne tænder, men hvor var hun sød og venlig. Hun holdt meget af titler, så kunderne blev altid tituleret med deres mænds stillinger, som professorinden, etatsrådinden, amtmandinden' o. s. v. Da min mor, som forholdsvis nyligt var blevet borgmesterfrue, blev tiltalt borgmesterinden, morede mor sig derover. Det gav anledning til, at vi døbte Om Tibirke c

8 brøndgraverens kone "brøndgraverinden", som hun siden hed lige til sin død, når vi talte om hende. Når frk. Westphal havde meget travlt, blev hun hjulpet af sine søstersønner, hvis far var tømrermester Gustav Larsen. Han var bygmester for alle husene og var ganske uundværlig. Af handlende vil jeg yderligere nævne bager Larsen i Tisvilde by. Hans kone ekspederede og var venlig og rar. Det bedste vi vidste, når vi var kommet dertil, var nogle vidunderlige kager "Medailler". Engang, der var fødselsdag, korn en bestilt lagkage til vort hus. Den stod på et fladt trælåg, og det hed siden altid "bagerens daslåg". Nede i lejet var der købmand Corneliussen, som havde nogle dejlige aflange, helt flade flødekaramellem, tanken derom får mine tænder til at løbe i vand endnu i dag. Af og til korn der en hestevogn til husene i Bakkerne, en slagter eller grønthandler, engang en fiskehandler, det var meget uregelmæssigt, så vi cyklede oftest selv til forretningerne. Kun bager Larsen korn regelmæssigt 2 gange om ugen. Han var altid velkommen, undertiden købte vi så foruden brød en eller anden kage. Vand havde vi i vor egen brønd. Det var iskoldt og meget velsmagende - som Maarumvand uden kulsyre. Om Tibirke c

9 Så vil jeg vende tilbage til vort eget hus. Vi boede der som ovenfor nævnt i sommerferien i Vi var: far 44 år gammel - mor 34 år. Jeg 14 år og mine 2 søstre Mischa (døbt Marianne) lo 1/2 år og Panne (Anne Marie) 7 år. En lang tid boede også min farmor hos os. Hende elskede vi allesammen, og hun havde så ofte boet sammen med os om sommeren, både i Tårbæk, Ordrup og Skovshoved. Hun var en sportstrænet dame, gjorde gymnastik hver morgen, og da hun boede i Tibirke travede hun med sin pige (det hed ikke husassistent dengang), som var med i Tibirke, op over alle bakkerne ad Brantebjerg linien til vandet. (Der badede og svømmede hun i en sjov, blå badedragt af stof, med ærmer og pludderbukser og hvide kantebånd. Vi andre havde tricotbadedragter uden ærmer, men med ret lange ben næste_ til knæene. Vi havde badehætter bundet om hovedet med badebind, og udenpå dette et broget, smart tørklæde). - Vi andre var cyklet til stranden omtrent samme vej, dog på stierne. - Så kørte vi atter hjem, mens hun gik hele vejen tilbage. Den sommer var hun 74 år, men husk at hun var 2 generationer ældre, end vi var, og folk blev tidligere gamle dengang. Så det var en præstation! Vort hus var allerede dengang lyserødt og med stråtag. Det lå midt i lyngen. Ingen have. Forbudt af servitutterne. Heller intet hegn, også forbudt. Der var nogle enkelte fyrretræer spredt om huset. Ingen læ, og det blæste tit. Intet W.C., intet indlagt vand, intet lys, ingen telefon. Ingen gas eller elektricitet. I køkkenet dog et godt lille komfur. Huset var heller ikke særlig godt isoleret, det var kun beregnet til sommerbrug. (I 1940 fik vi væggene beklædt med Cellotex og ekstra gulv i etageadskillelsen og en eller 2 dejlige ovne i stue og blå vær. Men da skulle det være parat til evt. evakuering). Vi havde ikke køleeller isskab, men et dybt kældergulv i spisekammeret til at holde mælk og lignende koldt. - Det var alt udmærket. Vi var unge og havde det storartet således. Heller ingen bil. Stueetagen bestod af "storstue" (som var ret lille), mine forældres soveværelse med vindue mod øst og halvdør mod vest. (Intet sydvindue). Så var der køkken og spisekammer. Entre med trappe til l.sal. Et lille pigekammer ved køkkenet og endelig "det blå værelse", hvor min farmor sov. Der var en seng, en servante, et skab med forhæng og en læne-stol. På væggen ved sengen en indmuret blå klinke. Om Tibirke c

10 Den eneste belysning i hele huset var stearinlys. Det måtte vi børn ikke have på grund af brandfare, så vi måtte gå i seng, når det blev mørkt. - Vor dag gik således: Efter morgenbordet enten ud at lege eller på cykel til købmanden. I soveværelset (som nu er en del af stuen) havde far et lille bord, hvor han uden at blive forstyrret kunne sidde og arbejde. (Leksikon, grammatik eller andre lærebøger). Vor husassistent lavede middagsmaden. Kl spiste vi middag (pigen spiste i køkkenet, det var normalt den gang). Der var et lille pigekammer ved siden af køkkenet, hvor vi nu har de to baderum. Vi 3 pigebørn havde værelse "det lyserøde" på I. sal, og "det grønne" var gæsteværelse, også på I. salen. - W.C. fandtes ikke; i 1918 var der bygget et "Das" på den lille høj, hvor vedbunken og Inges nuværende køkkenhave er! Om Tibirke c

11 Som sagt, vi spiste middag kl. 12,30. Ved 2 tiden havde vi alle vore cykler parate. Foruden badetøj, der dengang bestod af badedragter, hætter og badekåber, havde vi "bademad" = 3 kiks og en stor humpel chocolade (fra Jensen i St.Kongensgade) pro persona og et par af de store rygsække. I dem samlede vi gran- og fyrrekogler hver eneste dag til at bruge som brændsel i komfuret. Vi blev ved vandet hele eftermiddagen og kom hjem ved 7-tiden til aftensbordet, som pigen havde parat til os. Om aftenen sad vi ofte udenfor huset i mørke og så på stjerneskud og sludrede og sloges med myggene. Engang imellem fik vi lov at røre æggesnaps. En uge havde jeg en klassekammerat på besøg, så sov hun og jeg i det grønne værelse. - Jeg kedede mig ellers temmelig meget den sommer, for alt, hvad der var af børn hos naboerne, var så meget yngre; men mens min kammerat var der, foretog vi cykelture og var en dag med folkene fra en gård med nede at høste i mosen. Vi havde en del gæster på besøg, bl.a. nogle af lærerne på Ordrup Gymnasium, hvor far jo havde været rektor 1917, da han blev udnævnt til Borgmester i København. Desuden havde vi en del venner af mine forældre nede i Tisvildeleje, og nogle af disse havde børn på Om Tibirke c

12 vores alder. Vi cyklede meget både på landevejen og i skoven. Der var ikke megen trafik. Dels var biler ikke almindelige, og de få der var, havde nok ingen benzin. Landevejen bestod af 2 dybe hjulspor og den var "brolagt" med rulle sten fra stranden. En sommerdag var vi på skovtur med lejet vogn og med Karl Larsens heste og ham selv som kusk. Vi kørte gennem Tisvilde Hegn til Asserbo Skovfogedhus ved Ruinen, og der serveredes hindbær med fløde. Vi var også på cykeltur til Hyrdehøj og Attershøje, hvorfra vi kunne se hjem. Der gik kun jernbane til Helsinge. Derfra måtte man enten køre med "dagvogn" eller på cykel. Vi havde en dejlig sommer. Mor var så lykkelig for at bo der, der var så meget, der mindede hende om hendes barndomsegn i Finland, skov og sø og hav. Midt i sommerferien lå far en uge syg af "spansk syge", men da var den ikke så farlig, som den senere blev om efteråret. - Det var godt, mor havde haft den lykkelige sommer. I oktober blev hun syg af den spanske syge og efter en uges sygeleje døde hun den l. november kun 34 år gammel. Hun som altid havde været så rask og sund! Det varede mange år, før far kunne tænke sig at bo i Tibirke igen. Huset blev i flere somre lejet af professor Niels Bohr. Han skrev til far og bad om at måtte lade væggen i soveværelset kalke lyserød, den hvide væg generede ham, så han ikke kunne sove. - Det var på den Om Tibirke c

13 tid, han arbejdede med sin atomteori, som gjorde ham til en berømt mand, som bl.a. fik nobelprisen. Jeg har glemt at fortælle, at Tibirkes anden No-belpristager Johs. V. Jensen i et par somre havde muret en stor "Mammut" elefant af mursten ved siden af, sit hus i Bakkerne, den kunne ses nede fra landevejen. Billedhuggeren Kaj Nielsen boede en sommer, 1918? i et lejet hus i Tibirke, måske det var museumsdirektør Hertz' hus - Husene ved vejen var ikke belagt med de servitutter, der gjaldt i Bakkerne, så der var haver, og i den have stod i mange, mange år Kaj Nielsens statue af "Eva med Æblet". Ellen Kaper Repsdorph Om Tibirke c

14 Lundene Af Marie Haagen-Müller. En»opgave«er blevet stillet mig - at fortælle om, beskrive»lundene«først og fremmest som de var. Men desuden som Lundene er. Siden 1923 har jeg haft mit hjem her, hørt til i Lundene og i Vejby præstegård som svigerdatter, hos»sognepræstens«i Vejby-Tibirke sogn, sognepræsten V. E. L. Haagen-Müller - (der kom fra Albæk- Voer som præst og provst over Dronninglund herred i Vendsyssel) - der var barnebarn af præsten i disse samme to sogn, omtrent 100 år før, dr.phil. Jeremias Müller. Det var lærerige, gode år i Vejby præstegård hos»provsten og provstinden«, som de altid omtaltes, et samlingssted for sognebørnene og for mange kunstnere. Haven var, som præstegårdshaver var, stor og smuk i tre terrasser, med nøddegang, klippede hække og en køkkenhave, der søgte sin lige. Rigtige grønsager, som provstinden med rund hånd delte ud af: nystukne asparges fra lange, høje aspargesbede, morbærtræ, skovfogedæbler, gravenstener, gråpærer til gavn og glæde for de mange, der altid var velkomne. Det er virkelig med ængstelse jeg nu forsøger at give et billede af Tisvilde/Tibirke Lunde, for det er en sammenhængende enhed, et landskab i landskabet. Et dejligt terræn, som landinspektøren oplyser, rundt regnet er på ca. 200 tønder land. Så helt anderledes end det Nordsjælland man forstår ved Nordsjælland: det udbredte idylliske, det estimerede attraktive, hvortil hovedstadsbeboerne rejste/rejser for at feriere og nyde landlivets glæder. For de er store og gode, nær skov og strand og med et frodigt bagland, hvis veldrevne gårde er mønstergyldige. Lundene er noget helt andet. Lundene er couperede. Sammen blæste sandbanker danner bakker hvor der for indtil for få år siden blev drevet agerbrug. Agerbrug er måske lidt vel meget sagt uden roemarker, dertil krævedes bedre jord, mere fertil jord bonitet. Derimod kartoffelmarker med faste sandjordskartofler. Her blev sået og høstet rug, byg og havre. Der var langt imellem stråene, mager sandjord er ikke givtig. Ejerne af de kønne stråtækte parcelliststeder eller husmandssteder holdt svin, får, geder, høns (som ræve inde fra Hegnet snuppede af og til) og hest - til at trække plov og køre brænde fra Lundene. 1

15 skoven eller tækkerør ovre fra Arresø. De små ejendomme var bygget som vinkelgårde eller trelængede, med et tilliggende på fra få tønder land indtil 14, 18 måske 20 tønder land. Husene havde bindingsværk, rødmalet (engelsk rød) eller sorttjæret, murene var lerstampede og brønden kampestenssat. Lundebeboerne var et folkefærd for sig. Dengang. Og dengang kan endda deles i to perioder. Den første da markerne blev dyrket, men afgrøden var ikke stor nok til at gårdenes ejere kunne ernære kone og børn, ofte en stor børneflok. Børnene på vor side af Tibirke bakkedraget gik i Tibirke-Bakker skolen; hvad ville vor tids børn sige, eller forældrene, ville de synes om at lade disse små 7-8 årige piger og drenge i buldrende vintermørke - tidligt om morgenen - til fods traske skråt igennem Tisvilde Hegn. Børnene på den anden side af bakken hørte til Tisvildeskolen i Tisvilde by. Jeg tror dog der kun var skolepligt hver anden dag. Hvis jeg husker rigtigt. Men tiderne skifter, de skifter altid. Der kom dage hvor ejerne af de små gårde gerne ville afhænde dem. Køberne blev flest kunstnere, men også andre mennesker, der søgte isolation, for i ro af kunne koncentrere sig om studier, eller gennemføre videnskabeligt arbejde. Lundene. 2

16 Lundene var en enklave. Familierne som beboede Tisvilde / Tibirke lunde kendte allesammen hinanden, man respekterede hinanden og arbejdsroen. Delte glæder, delte sorger. Man nød vel først og fremmest det modeste landskabs skønhed. Den vilde flora var som allevegne, i den ganske verden, rig og skøn. Med flora følger den fauna som hører til. Pattedyr, krybdyr, insektliv og derfor også fugle. Engang overvejede jeg om vi skulle testamentere vor beskedne ejendom og dens lille område på to tønder land til zoologisk museum, men da Karen Blixen fredede sit udstrakte terræn med 26 fuglearter, opgav jeg. Vi havde dog 46 fuglearter omkring os, bl.a. Vendehals henne i vor mose - og ikke glemme Sortspætte, den store sorte fugl - hannen med ildrød ligesom krone på hovedet, hunnen har kun en lille rød plet i nakken - det lyder måske pralagtigt, men er det ikke. Det er ikke rctfærdigt, thi Rungstedlund ligger jo ved Øresund med å bent vand, medens Lundene grænser op til store yngleområder: T isvilde Hegn og Asserbo/Liseleje plantager, ialt cirka 2,000 hektar. I dette skovdistrikt lever naturen og skænker oplevelsernes gaver til alle og enhver, som vil Lundene. 3

17 modtage dem. Og bevare dem. For mange år siden, måske ca. 50, havde en havørn lige ba gved os imellem kampestensgærdet og Horsekæret - bygget rede oppe på toppen af en stor skovfyrs flade krone. Kyndige folk konstaterede at der var to æg i reden. Men en dag blev de taget af ægsamlere, to spænstige drenge var klatret op, sikkert ikke af ondskab, men af interesse fjernet æggene. Ak børn er tankeløse. (Hvis voksne gør sligt kaldes det at stjæle og er strafbart, de er ægtyve.) Egnen mistede for altid noget kostbart, en sjældenhed - havørne på rede. Som aldrig kom tilbage. Sådan kunne man fortsætte. Hvorfor har tilflyttere plantet så altfor mange træer? De gror jo op, kaster skygger, lukker solen ude, det Lundene. 4

18 Lundene. 5

19 varme solmættede klima ændres. Trivslen forsvinder fra alt som netop var Lundenes særkende. Her bredte blomstrende Rødknæ sine farverige partier i juni-juli, og Hedelyng understregede ved sommertide bakkedragenes stigende og dalende konturer med småbuskenes rødviolette blomsterpragt, hvor hugorme levede i det skjulte. Blomster, der foretrækker at gro selskabeligt havde gode vækstbetingelser - alt efter årstidens lys - eller tørke eller regnperioder. Tænk på Liljekonval og den lyseblå Forglemmigej i maj-juni og Engelsk græs, eller gul Evighedsblomst fra juli-september. Og nikkende Kobjælde imellem det stride Kvikgræs - mørk brunviolette, lådne, klokkeformede blomster, der retter sig lodret op og fnuglette vifter i vinden, når de som afblomstrede er vokset til. Eller Harekløver og filtbladet Kongelys. Disse linjer er ikke tænkt som en slags botanik om Lundenes flora ved en ikke faglært og insekter ikke heller en opremsning af navne, men deres skønhed havde blikfang, står tydeligt i erindringen. Ikke mindst sommerfugle når de satte sig på blomsterkronerne mens de bevægede vingerne, åbnede og lukkede dem. Vi beundrede de sommerfugle, for deres skønhed og overlevelsesevne, der havde siddet med sammenklappede vinger på et iskoldt loft eller i et brændeskur - vinteren lang. Den forårsdag citronsommerfuglen forlod sit vinterhi og som gule silkepapirstumper svævede gennem luften, da var det vår. Og de overvintrende takvinger: Lille Ræv, der ofte kaldes Nældens takvinge, ligeledes Dagpåfugleøje, og Sørgekåbe, den farvemættede helt sortbrune sommerfugl med vingernes hvidgule bræmme og ved siden heraf dekorativt markeret med himmelblå pletter. Og de yndige små dagsommerfugle: Blåfugl, hvor han og hun er så iøjnefaldende forskellige af farve - selvfølgelig hannen så blå, så blå! hunnen beskeden mørk næsten brungrøn. Her fløj også den lille hvidlige Aurora, hannen med orange vingespidser, som hunnen mangler; og som kontrast til alle de små dagsommerfugle den store prægtige Svalehale. Uden at glemme: Møl, Viklere, Målere, Spindere, Sværmere.»En verden for sig er insekter«, uden dem dør naturen. En nær ven og kammerat af vort hus var min mands klassekammerat fra Sorø Akademi, arkitekt Vilhelm Lauritzen (Københavns lufthavn, radiohuset i Rosenørnsalle, Shel1huset o.s.v.) Vilhelm Lauritzen var vistnok matematisk student, min mand Victor Haagen-Müller var gammelsproglig student. Vilhelm Lauritzen var specialist i sommerfugle af al- Lundene. 6

20 le arter, han skabte en fremragende sommerfuglesamling, bl.a. fra vor have, til zoologisk museum, hvor den nu kan studeres, og derved forstås hvilket særpræget terræn Lundende egentlig var. Min onkel ferskvandsbiologen, professor Carl Wesenberg-Lund kunne lide at besøge os, her var meget af videnskabelig interesse, det var storartet at høre ham forklare: f.eks. at han inde i vor lille lukkede gård, på ladens d.v.s. atelierets nordøstvendte stråtag inde i tækkerørerne kunne finde en hvepseart, i de plomberede tækkerør blev ynglen skjult. Og hans datter, min kusine Elise Wesenberg-Lund, der også var zoolog, og ofte boede hos mig, havde jeg den glæde at vise - i vort buskads - en gøgeunge på rede hvor gøgen havde skubbet spurvefuglens unger ud. Ærligt indrømmede kusine Elise aldrig før at have haft oplevelsen vi så, ja ligefrem blev bange ved at se gøgeungens organgefarvede store gab, som den skræmmende åbnede, og samtidig hvæsede ildevarslende. Det huskes, at årstiderne virkelig føltes som årstider. Om vinteren store snefald med rigtige snedriver, foråret med skarp blæst, ved påsketid når den sædvanlige påskeøsten blæste anselige bunker sand fra naboens, Søren Hansens, nysåede kornmarker ind i vore vindueskarme, da var det årstid, overgang fra vinter til forår, til vårbrud som det sikkert kommer mest føleligt i Norden. Når venner fra hovedstaden sendte børn, der havde været syge, ud på landet for at få helsen igen - dengang Tisvilde/Tibirkeegnen var»ude på landet«ser jeg for mig Karen Zahle som årig - nu forlængst voksen, aktiv arkitekt - sidde på bukken ved siden af den syngende bager, Erik Svendsen, når han een gang om ugen kom fra Tisvilde med sin hestevogn, fik hun lov til at køre med op til bakken, derfra løb hun ned igen for at læse Henrik Pontoppidans Lykkeper. Børn har et varieret program - fra bagervogn til Henrik Pontoppidan! Ja bakketoppen Blæsbjerg med det enlige forblæste birketræ, hvor den faste Lundestab som det hed - udi alle dicipliner: videnskab, billedhuggere, malere, komponister, mødtes klare sommeraftener ved solnedgangstide. Fra toppen kunne skimtes Kattegat som en blå stribe og Kullens silhouet ovre langs svenskekysten. Men træet blev fældet og dermed var aftenmøderne forbi. Dog, den gamle kreds holdt sammen, gennemførte hver sit arbejde, på hver sit område. Lundene. 7

21 Lundene. 8

22 Artiklen fortsættes i del 2 Lundene. 9

23 Lundene (del 2) Af Marie Haagen-Müller. År efter år kom Knud-Åge Riisager periodisk, næsten daglig hen under aften, ligesom svoger Poul (Litteraturprofessor Poul V. Rubow) - da blev der talt musik, litteratur. Her kunne bydes på the hos os under krigen! fordi jeg ved at give afkald på smørmærkernes smør byttede mig til»højgroet Ceylon«gennem en vesterhavsfisker der mødtes med engelske fiskere ude ved Dogger Banke i Nordsøen. Og når digteren Per Lange af og til boede hos os og ~alp mig med at grave i haven - et lille bed skulle anlægges som køkkenhave, hvor der blev sået ærter i den magre sandjord. Resultatet blev tilsvarende, cen ærtebælg, som min svigermoder (»provstinden«med den frodige køkkenhave) på sin indtagende, humoristiske måde kommenterede sådan: har du tænkt dig at henkoge eller stuve den ært? Per Lange var en tålmodig portrætmodel (ligesom svoger Poul), de kunne jo læse samtidig med at sidde model. Utallige gode stunder huskes, som de mange venskaber gav os. Og vi mindes Margrethe Bohr som en af Lundenes smukkeste og bedste værtinder og som gæst. Lundene. 10

24 I Gades Mølle komponerede Jacob Gade»Tango Jalousie«(som blev til det store legat) og i de mange ateliers og ved skriveborde blev der arbejdet flittigt. Lundekredsen havde sin egen rytme, som Skagenkredsen sin. Hvor vi i Lundene førhen trak vand op af brønden med en spand fik vi senere brønddæksel med pumpe på, endnu senere ved brøndgraver Peter Svenssons hjælp, et rør ind til køkkenet med vingepumpe, i alle tilfælde - vand ved håndkraft. Dog okkerfarvet vand, der kun kunne bruges til kaffe, ikke til the, det bragte vi selv med i en junge fra bedrestillede. Så kom elektriciteten! Lundene blev moderniseret. Elektricitet! ikke tale om, sagde kredsens ældste maler, professor Julius Poulsen, vort landskab skal ikke ødelægges ved el-standere. Da greb malerkammeraterne ind, William Scharff og Victor Haagen-Müller, helårs- Lundebeboere,»så meget abstrakt maler er du vel Julius, at du kan ahstrahere fra standerne, måske endda bruge ledningerne i dine billeder«. El-standerne kom. Og så skulle de gøre gavn. Vi fik oppe i hakken gravet en ny brønd på 30 alens dybde - igen hjalp Peter Svensson - med hvidt klart vand, ved siden af en stander, på den monteredes et relæ, som ikke kun blev lykken. I det relæ samledes kondensvand så brøndmotoren slog ud, altså intet vand i køkkenet. Adskillige gange om dagen måtte jeg løbe op på bakken for at slå til. Bekvemmelighed er også tidskrævende. Jeg husker engang digteren Poul La Cour skulle komme til middag fra Asserbo, maden snurrede pil det just anskaffede el-komfur, da varmen døde hen. Det var efterår med fugletræk. En flok svaler havde slået sig ned på el-ledningen, som kortsluttede, for de velnærede svaler der sad tæt som noder var tunge. l.uftledningsmester Swanum fra Helsinge måtte hidkaldes, så elstrømmen igen kunne fungere! Fødselsdage blev der holdt hævd over i gamle dage, de skulle 111arkeres og samtidig være en afbrydelse i arbejdet, og da kom Musse Nielsen fra Vejby/Ørby som selvskreven kulinarisk hjælper. Mange fødselsdage kan huskes - dukker op i erindringen. Morten Scharff fyldte år og nabobørnene, fire sportsivrige Bohr-brødre var indbudte. Jeg skulle deltage som legetante og opsyn. Mortens mor, Ingeborg Scharff, der fordelte børneselskabet sagde:»jeg tager de ældste og livligste - du får ansvaret af de yngste og vel nemmeste«? Aage og Er- Lundene. 11

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hjemmefødsel på Violvej 96. Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang. Huset SEBA, Violvej 96, Viby J

Hjemmefødsel på Violvej 96. Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang. Huset SEBA, Violvej 96, Viby J Hjemmefødsel på Violvej 96 Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang Deres udsendte mødte i forsommeren Jane Irming i en bus. Vi kørte ad Åhavevej, og jeg udpegede for min sidekammerat min kolonihave i HF Mosevang.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere