Om Tibirke c Af Ellen Kaper Repsdorph.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Tibirke c. 1918. Af Ellen Kaper Repsdorph."

Transkript

1 Om Tibirke c Af Ellen Kaper Repsdorph. Jeg mener at kunne huske følgende fra Tibirke huse og gårde, men tør ikke indestå for korrektheden deraf om de andres huse. Jeg tror, at de første i selve "Bakkerne" var brødrene, overlæge Johannes Helweg og lektor i England Jacob Helweg. Deres huse er bygget i norsk eller islandsk stil bestående af mange småbygninger. Blandt de tidligste bakkeboere var også forfatteren Johs. V. Jensen, som vist nok byggede eget hus i 1913 (arkitekt Iver Bentsen). Hvilket år højesteretssagfører Ejvind Møller og hans kone Ester M. byggede hus, (sikkert arkitekt Ingrid Møller Dyggve, hans søster), ved jeg ikke; men i 1917 overnattede jeg med min mor, Erna Kaper, i deres hus. Årsagen til, at vi boede der, var følgende: Ejvind Møller og overretssagfører Engelhardt, som ejede gården Øverst i Bakkerne (hvor nu arkitekt Hvidt bor) havde sammen med arkitekt Ejnar Dyggve (min morbror, og svoger til Ejvind Møller) dannet et konsortium, der lagde servitutter på de omliggende bakker for at beskytte den særprægede natur mod udnyttelse af byggespekulanter. Rygtet gik, at nogle sådanne havde planer om at bygge 6-7 huse på toppen af "Langetravs" med stakitter derfra ned til landevejen, og dette måtte forhindres. - Konsortiet udstykkede i stedet de grunde, som endnu eksisterer efter planen, og udbød så disse til salg. Ejnar Dyggve byggede de huse, som købtes af T horsteinssons, Rehlings, Kapers og Schaffers, det sidste i forbindelse med arkitekt frøken Schaffer. Disse huse beboes endnu alle af de første ejeres efterkommere, børn, børnebørn, oldebørn eller nevøer og niecer. Disse huse blev bygget i Mor og jeg var med Ejnar Dyggve deroppe i 1917 for at vælge en grund. Jeg husker, vi gik rundt i lyngen og beså flere af grundene, før vi valgte vor grund. Dengang var der en pragtfuld udsigt derfra. Vi så hele "Ellemosen", kunne se Ramløse med sin mølle og kirke, "Hyrdehøj" og de andre kæmpehøje ved Ågerup, der hedder "Attershøje", og vi så møllen i Tågerup. Dengang havde også den sine vinger. Vi Om Tibirke c

2 så "Nordkrog" med gårdene "Krogmosegård" og "Fuglebæk" (der udtaltes "Føvlebæk") og mange an-dre gårde og huse og køer og heste på deres marker. I mosen var der ingen træer, kun lidt krat og mange mosehuller, hvor folk arbejdede med tørv. (Husk, det var under l. Verdenskrig). Vi var også nede i mosen, hvor jeg fik lov at være med til at "skrue tørv", dvs. at stable dem i små toppe, så de kunne tørre. Om natten sov vi i Ejvind Møllers hus i køjer, det havde jeg ikke prøvet før, og om morgenen stod vi i halvdøren og hørte gøgens kukkuk og andre fugle og køernes brølen. Næste dag var vi på besøg på en gård ved landevejen (der, hvor stien langs skovbrynet begynder, skråt overfor Herman Vedels forpagtergård, hvor nu Esmanns bor). Der boede en gammel bondekone, Karo-line, med sin datter, Kristine, og svigersøn, Lars Peter. Karoline var altid iført en sort kysehue med broderet "guldnakke". Vi fik kaffe og land-brød. Kristine anbragte det store landbrød under venstre arm og skar skiverne ud i luften med en skarp kniv. Det så fantastisk ud! - Vort hus blev så bygget og var færdigt til indflytning, da sommerferien 1918 begyndte. Møblerne var tegnet til huset af Ejnar Dyggve og udført af tømrermester Gustav Larsen. Jeg tror, det samme var tilfældet i de andre tre huse ved "Langetravs". I Rehlings hus boede lektor Erik Rehling med sin kone og børnene Vagn og Helle. Desuden boede der hans svigermor, fru Schneekloth (1) I Thorsteinssons hus h.r.sagfører T. hans kone og børn. Om de to ældste Ebbe og Inge var født i 1918, husker jeg ikke. I Schaffers hus boede 3 søskende arkitekt, frøken S., og hendes brødre, hvoraf den ene var ingeniør Sigurd S., som vi mange år efter omtalte som "onkel Sigurd", (aldrig i tiltale). Den anden broder var vist også ingeniør eller arkitekt (?) Af andre huse i Tibirke Bakker, vel bygget omtrent på samme tid, var der helt oppe ved skovbrynet nær Brantebjerg-linien foruden lektor Helwegs hus, som jo var ældre, et hus vi børn kaldte "heksens hus" (husker ikke mere hvorfor), der ejedes af en fru eller frøken Helene Berg (bygget af Ingrid Dyggve?) og ved siden deraf overlæge Om Tibirke c

3 Om Tibirke c

4 Eggert Møllers hus. Hans frue var datter af komponisten Carl Nielsen. Herfra går dalen ned mod landevejen. Den var så smuk, at vi kaldte den "paradisdalen". Her byggede overretssagfører F. Dragsted sit hus. Hans kone var søster til fru Thorsteinsson. (Langt senere er bygget en lang række huse derovre: Kornerups, Stig Rodes, Iver Bentsens, Walter Jessens, Vilh. Lauritzens, grev Reventlows og flere). Om livet i vort eget hus beretter jeg senere. Jeg har nævnt Karolines gård, ved siden af den lå Hertz' hus, ovenfor denne "Skyttehuset", hvor en læge Schytte" boede, og så var der skolen. Der hvor Wilhelm Hansens hus nu er, boede brøndgraver Theodor Larsen og familie. Hans kone var skrap, og vi var lidt bange for hende. Der var dengang (i 1918, da vi flyttede ind i vort hus, da vor sommerferie begyndte) kun 2 børn, Elna og Hans Age. I den næste gård boede hans broder Karl Larsen. Hans kone var rar. De havde dengang børnene Marie x), Erna og Laurits, og måske også Kristine var født. (Senere fik de datteren Ellen, som man sagde var opkaldt efter mig) - Marie og Erna legede vi med, bl.a. lærte de os at synge og danse "sekstur". Karl Larsen var et stort flot mandfolk. Han var rar og venlig imod os alle, og vi kom meget nede hos dem. Han hentede os fra toget i Helsinge med en arbejdsvogn og 2 heste, når vi flyttede på landet. Det var sjovt, og vi fik lov at styre hestene. Både hos ham og hos Theodor Larsen var der også grise, kalve og får og høns. Fårene, som var tøjrede 2 og 2, gik og græssede i Bakkerne. På nogle af Bakkerne var der også korn. Men det var dårlig jord, så kornet stod tyndt og spredt. En dag fik vi lov af Karl Larsen at plukke noget rug. Vi ristede kærnerne, malede dem (eller knuste dem) og lavede "kaffe" af dem. Rigtig kaffe kunne enten ikke fås eller var stærkt rationeret. Te" lavede man af kakaoskaller, det smagte rædsomt_ Men rugkaffen smagte hæderligt. Vi fik også mælk hver dag fra Karl Larsen. (Nogle år senere sagde han til os, at vi ikke skulle, drikke mælk fra hans gård, da den ikke var god) - så måtte vi hente mælk på Toftegård. Om Tibirke c

5 Om Tibirke c

6 Marie Larsen blev mange år efter gift med Alexius van Hauen. De overtog Theodor Larsens gård. - Denne havde en tid tilhørt Carl Alstrup, en kendt skuespiller og hans kone fru Fenia Rubin. Theodor Larsen var da allerede flyttet ind, hvor Karl Petersen havde boet i huset med postkassen. I den næste gård boede Karl Petersen, men dem kendte vi ikke. Men der hang altid' en rød post-kasse på hans mur. Overfor ham boede Ingrid og Ejv. Møllers gamle mor. Senere kom familien Rothe til hendes hus. så var der Seedorfs hus bag "Rumpen", hvor han og "Spindevinde" boede. Hvornår de kom til Tibirke, ved jeg ikke. Ved siden af dem boede Petra og hendes mand. Jeg tror, at hun strøg og vaskede for folk. I det tredie hus boede vistnok et par lærerinder. Vi kaldte det hus "generalens hus", hvorfor aner jeg ikke. Der var ingen huse på den anden side af landevejen mellem Karl Petersens hus og " Sandagergård". Der boede Georg Larsen.' (Hans datter sygeplejersken byggede mange år senere det gule hus på toppen af bakken overfor "Rumpen"). Overfor Sandagergård, hvor huset "T obo" ligger, boede et ældgammelt ægtepar Ole og Line Larsen. Det er det samme hus som "Tobo", der blot er moderniseret. ("Tobo" navnet er fra senere tid, da der boede et par damer frkn Gad og Dall). Ole Larsen var farbror til Georg L. på Sandagergård og Lars Larsen på gården "Øvrevang", der ligger ved siden af "Oles og Lines hus", som vi kaldte huset: Så kom "Toftegård", hvor familien Hansen boede. Der købte vi senere mælk, da Karl Larsen hørte op dermed. Fruen der var venlig, og når hun skulle sige noget rigtig venligt, sagde hun: "Hvor har De dog skæmmet Dem:" Det var ment som en compliment. Over for Toftegård ligger endnu "Gretely". Der boede en gammel enke Grete, hvis mand havde haft arbejde med at passe kirkegængernes heste og køretøjer. Det hus købtes af Ejnar og Ingrid Dyggve, som ejede det til deres død. En af stuerne blev Grete boende i, til hun kom på plejehjem i Tisvilde by. Nu ejer Anne Kaper huset. Den næste gård ved landevejen er "Kædemosegård". Vi kaldte den "Æggemosegård", for det var der, vi købte æg. Vi købte altid 4 kg æg. Hvert æg blev omhyggeligt pakket ind i avispapir, før det blev Om Tibirke c

7 lagt ned i kurven. Fruen der var meget rar med nogle små listige, lysebrune Øjne, stramt tilbageredt hår med skilning i midten og en lille "snurpet" flettet knold i nakken. Jeg synes, at jeg altid blev sat til at røre i grøden, mens hun hentede æggene. Den sidste gård, før vi korn til købmanden, var "Lundebakkegård", hvor sognefoged Sylvest boede. Der lå ikke andre huse på vejen mellem gården og købmanden. på den anden side af vejen lå kun det hus, som stadig ligger der bag den lille dam. Det kunne man altid købe postkort af, der stod "kunst-maler Alfred Broges hus". Derfra gik en vej op til Lundene. - (Men Lundene er en helt anden historie, som jeg ikke kan berette om). Købmand Westphal havde butikken, hvor nu købmand Klint har sit supermarked. - Det var en ganske lille butik, hvori man dog kunne købe alt. Madvarer af alle slags, brændsel, petroleum til lamper og primus, stearinlys, isenkram, keramik, binde-garn, træsko, tobak m.m. Den klaredes af en lille skrutrygget dame, frk. W. som altid smilede og lo. Hun havde højt opsat hår og ikke særlig pæne tænder, men hvor var hun sød og venlig. Hun holdt meget af titler, så kunderne blev altid tituleret med deres mænds stillinger, som professorinden, etatsrådinden, amtmandinden' o. s. v. Da min mor, som forholdsvis nyligt var blevet borgmesterfrue, blev tiltalt borgmesterinden, morede mor sig derover. Det gav anledning til, at vi døbte Om Tibirke c

8 brøndgraverens kone "brøndgraverinden", som hun siden hed lige til sin død, når vi talte om hende. Når frk. Westphal havde meget travlt, blev hun hjulpet af sine søstersønner, hvis far var tømrermester Gustav Larsen. Han var bygmester for alle husene og var ganske uundværlig. Af handlende vil jeg yderligere nævne bager Larsen i Tisvilde by. Hans kone ekspederede og var venlig og rar. Det bedste vi vidste, når vi var kommet dertil, var nogle vidunderlige kager "Medailler". Engang, der var fødselsdag, korn en bestilt lagkage til vort hus. Den stod på et fladt trælåg, og det hed siden altid "bagerens daslåg". Nede i lejet var der købmand Corneliussen, som havde nogle dejlige aflange, helt flade flødekaramellem, tanken derom får mine tænder til at løbe i vand endnu i dag. Af og til korn der en hestevogn til husene i Bakkerne, en slagter eller grønthandler, engang en fiskehandler, det var meget uregelmæssigt, så vi cyklede oftest selv til forretningerne. Kun bager Larsen korn regelmæssigt 2 gange om ugen. Han var altid velkommen, undertiden købte vi så foruden brød en eller anden kage. Vand havde vi i vor egen brønd. Det var iskoldt og meget velsmagende - som Maarumvand uden kulsyre. Om Tibirke c

9 Så vil jeg vende tilbage til vort eget hus. Vi boede der som ovenfor nævnt i sommerferien i Vi var: far 44 år gammel - mor 34 år. Jeg 14 år og mine 2 søstre Mischa (døbt Marianne) lo 1/2 år og Panne (Anne Marie) 7 år. En lang tid boede også min farmor hos os. Hende elskede vi allesammen, og hun havde så ofte boet sammen med os om sommeren, både i Tårbæk, Ordrup og Skovshoved. Hun var en sportstrænet dame, gjorde gymnastik hver morgen, og da hun boede i Tibirke travede hun med sin pige (det hed ikke husassistent dengang), som var med i Tibirke, op over alle bakkerne ad Brantebjerg linien til vandet. (Der badede og svømmede hun i en sjov, blå badedragt af stof, med ærmer og pludderbukser og hvide kantebånd. Vi andre havde tricotbadedragter uden ærmer, men med ret lange ben næste_ til knæene. Vi havde badehætter bundet om hovedet med badebind, og udenpå dette et broget, smart tørklæde). - Vi andre var cyklet til stranden omtrent samme vej, dog på stierne. - Så kørte vi atter hjem, mens hun gik hele vejen tilbage. Den sommer var hun 74 år, men husk at hun var 2 generationer ældre, end vi var, og folk blev tidligere gamle dengang. Så det var en præstation! Vort hus var allerede dengang lyserødt og med stråtag. Det lå midt i lyngen. Ingen have. Forbudt af servitutterne. Heller intet hegn, også forbudt. Der var nogle enkelte fyrretræer spredt om huset. Ingen læ, og det blæste tit. Intet W.C., intet indlagt vand, intet lys, ingen telefon. Ingen gas eller elektricitet. I køkkenet dog et godt lille komfur. Huset var heller ikke særlig godt isoleret, det var kun beregnet til sommerbrug. (I 1940 fik vi væggene beklædt med Cellotex og ekstra gulv i etageadskillelsen og en eller 2 dejlige ovne i stue og blå vær. Men da skulle det være parat til evt. evakuering). Vi havde ikke køleeller isskab, men et dybt kældergulv i spisekammeret til at holde mælk og lignende koldt. - Det var alt udmærket. Vi var unge og havde det storartet således. Heller ingen bil. Stueetagen bestod af "storstue" (som var ret lille), mine forældres soveværelse med vindue mod øst og halvdør mod vest. (Intet sydvindue). Så var der køkken og spisekammer. Entre med trappe til l.sal. Et lille pigekammer ved køkkenet og endelig "det blå værelse", hvor min farmor sov. Der var en seng, en servante, et skab med forhæng og en læne-stol. På væggen ved sengen en indmuret blå klinke. Om Tibirke c

10 Den eneste belysning i hele huset var stearinlys. Det måtte vi børn ikke have på grund af brandfare, så vi måtte gå i seng, når det blev mørkt. - Vor dag gik således: Efter morgenbordet enten ud at lege eller på cykel til købmanden. I soveværelset (som nu er en del af stuen) havde far et lille bord, hvor han uden at blive forstyrret kunne sidde og arbejde. (Leksikon, grammatik eller andre lærebøger). Vor husassistent lavede middagsmaden. Kl spiste vi middag (pigen spiste i køkkenet, det var normalt den gang). Der var et lille pigekammer ved siden af køkkenet, hvor vi nu har de to baderum. Vi 3 pigebørn havde værelse "det lyserøde" på I. sal, og "det grønne" var gæsteværelse, også på I. salen. - W.C. fandtes ikke; i 1918 var der bygget et "Das" på den lille høj, hvor vedbunken og Inges nuværende køkkenhave er! Om Tibirke c

11 Som sagt, vi spiste middag kl. 12,30. Ved 2 tiden havde vi alle vore cykler parate. Foruden badetøj, der dengang bestod af badedragter, hætter og badekåber, havde vi "bademad" = 3 kiks og en stor humpel chocolade (fra Jensen i St.Kongensgade) pro persona og et par af de store rygsække. I dem samlede vi gran- og fyrrekogler hver eneste dag til at bruge som brændsel i komfuret. Vi blev ved vandet hele eftermiddagen og kom hjem ved 7-tiden til aftensbordet, som pigen havde parat til os. Om aftenen sad vi ofte udenfor huset i mørke og så på stjerneskud og sludrede og sloges med myggene. Engang imellem fik vi lov at røre æggesnaps. En uge havde jeg en klassekammerat på besøg, så sov hun og jeg i det grønne værelse. - Jeg kedede mig ellers temmelig meget den sommer, for alt, hvad der var af børn hos naboerne, var så meget yngre; men mens min kammerat var der, foretog vi cykelture og var en dag med folkene fra en gård med nede at høste i mosen. Vi havde en del gæster på besøg, bl.a. nogle af lærerne på Ordrup Gymnasium, hvor far jo havde været rektor 1917, da han blev udnævnt til Borgmester i København. Desuden havde vi en del venner af mine forældre nede i Tisvildeleje, og nogle af disse havde børn på Om Tibirke c

12 vores alder. Vi cyklede meget både på landevejen og i skoven. Der var ikke megen trafik. Dels var biler ikke almindelige, og de få der var, havde nok ingen benzin. Landevejen bestod af 2 dybe hjulspor og den var "brolagt" med rulle sten fra stranden. En sommerdag var vi på skovtur med lejet vogn og med Karl Larsens heste og ham selv som kusk. Vi kørte gennem Tisvilde Hegn til Asserbo Skovfogedhus ved Ruinen, og der serveredes hindbær med fløde. Vi var også på cykeltur til Hyrdehøj og Attershøje, hvorfra vi kunne se hjem. Der gik kun jernbane til Helsinge. Derfra måtte man enten køre med "dagvogn" eller på cykel. Vi havde en dejlig sommer. Mor var så lykkelig for at bo der, der var så meget, der mindede hende om hendes barndomsegn i Finland, skov og sø og hav. Midt i sommerferien lå far en uge syg af "spansk syge", men da var den ikke så farlig, som den senere blev om efteråret. - Det var godt, mor havde haft den lykkelige sommer. I oktober blev hun syg af den spanske syge og efter en uges sygeleje døde hun den l. november kun 34 år gammel. Hun som altid havde været så rask og sund! Det varede mange år, før far kunne tænke sig at bo i Tibirke igen. Huset blev i flere somre lejet af professor Niels Bohr. Han skrev til far og bad om at måtte lade væggen i soveværelset kalke lyserød, den hvide væg generede ham, så han ikke kunne sove. - Det var på den Om Tibirke c

13 tid, han arbejdede med sin atomteori, som gjorde ham til en berømt mand, som bl.a. fik nobelprisen. Jeg har glemt at fortælle, at Tibirkes anden No-belpristager Johs. V. Jensen i et par somre havde muret en stor "Mammut" elefant af mursten ved siden af, sit hus i Bakkerne, den kunne ses nede fra landevejen. Billedhuggeren Kaj Nielsen boede en sommer, 1918? i et lejet hus i Tibirke, måske det var museumsdirektør Hertz' hus - Husene ved vejen var ikke belagt med de servitutter, der gjaldt i Bakkerne, så der var haver, og i den have stod i mange, mange år Kaj Nielsens statue af "Eva med Æblet". Ellen Kaper Repsdorph Om Tibirke c

14 Lundene Af Marie Haagen-Müller. En»opgave«er blevet stillet mig - at fortælle om, beskrive»lundene«først og fremmest som de var. Men desuden som Lundene er. Siden 1923 har jeg haft mit hjem her, hørt til i Lundene og i Vejby præstegård som svigerdatter, hos»sognepræstens«i Vejby-Tibirke sogn, sognepræsten V. E. L. Haagen-Müller - (der kom fra Albæk- Voer som præst og provst over Dronninglund herred i Vendsyssel) - der var barnebarn af præsten i disse samme to sogn, omtrent 100 år før, dr.phil. Jeremias Müller. Det var lærerige, gode år i Vejby præstegård hos»provsten og provstinden«, som de altid omtaltes, et samlingssted for sognebørnene og for mange kunstnere. Haven var, som præstegårdshaver var, stor og smuk i tre terrasser, med nøddegang, klippede hække og en køkkenhave, der søgte sin lige. Rigtige grønsager, som provstinden med rund hånd delte ud af: nystukne asparges fra lange, høje aspargesbede, morbærtræ, skovfogedæbler, gravenstener, gråpærer til gavn og glæde for de mange, der altid var velkomne. Det er virkelig med ængstelse jeg nu forsøger at give et billede af Tisvilde/Tibirke Lunde, for det er en sammenhængende enhed, et landskab i landskabet. Et dejligt terræn, som landinspektøren oplyser, rundt regnet er på ca. 200 tønder land. Så helt anderledes end det Nordsjælland man forstår ved Nordsjælland: det udbredte idylliske, det estimerede attraktive, hvortil hovedstadsbeboerne rejste/rejser for at feriere og nyde landlivets glæder. For de er store og gode, nær skov og strand og med et frodigt bagland, hvis veldrevne gårde er mønstergyldige. Lundene er noget helt andet. Lundene er couperede. Sammen blæste sandbanker danner bakker hvor der for indtil for få år siden blev drevet agerbrug. Agerbrug er måske lidt vel meget sagt uden roemarker, dertil krævedes bedre jord, mere fertil jord bonitet. Derimod kartoffelmarker med faste sandjordskartofler. Her blev sået og høstet rug, byg og havre. Der var langt imellem stråene, mager sandjord er ikke givtig. Ejerne af de kønne stråtækte parcelliststeder eller husmandssteder holdt svin, får, geder, høns (som ræve inde fra Hegnet snuppede af og til) og hest - til at trække plov og køre brænde fra Lundene. 1

15 skoven eller tækkerør ovre fra Arresø. De små ejendomme var bygget som vinkelgårde eller trelængede, med et tilliggende på fra få tønder land indtil 14, 18 måske 20 tønder land. Husene havde bindingsværk, rødmalet (engelsk rød) eller sorttjæret, murene var lerstampede og brønden kampestenssat. Lundebeboerne var et folkefærd for sig. Dengang. Og dengang kan endda deles i to perioder. Den første da markerne blev dyrket, men afgrøden var ikke stor nok til at gårdenes ejere kunne ernære kone og børn, ofte en stor børneflok. Børnene på vor side af Tibirke bakkedraget gik i Tibirke-Bakker skolen; hvad ville vor tids børn sige, eller forældrene, ville de synes om at lade disse små 7-8 årige piger og drenge i buldrende vintermørke - tidligt om morgenen - til fods traske skråt igennem Tisvilde Hegn. Børnene på den anden side af bakken hørte til Tisvildeskolen i Tisvilde by. Jeg tror dog der kun var skolepligt hver anden dag. Hvis jeg husker rigtigt. Men tiderne skifter, de skifter altid. Der kom dage hvor ejerne af de små gårde gerne ville afhænde dem. Køberne blev flest kunstnere, men også andre mennesker, der søgte isolation, for i ro af kunne koncentrere sig om studier, eller gennemføre videnskabeligt arbejde. Lundene. 2

16 Lundene var en enklave. Familierne som beboede Tisvilde / Tibirke lunde kendte allesammen hinanden, man respekterede hinanden og arbejdsroen. Delte glæder, delte sorger. Man nød vel først og fremmest det modeste landskabs skønhed. Den vilde flora var som allevegne, i den ganske verden, rig og skøn. Med flora følger den fauna som hører til. Pattedyr, krybdyr, insektliv og derfor også fugle. Engang overvejede jeg om vi skulle testamentere vor beskedne ejendom og dens lille område på to tønder land til zoologisk museum, men da Karen Blixen fredede sit udstrakte terræn med 26 fuglearter, opgav jeg. Vi havde dog 46 fuglearter omkring os, bl.a. Vendehals henne i vor mose - og ikke glemme Sortspætte, den store sorte fugl - hannen med ildrød ligesom krone på hovedet, hunnen har kun en lille rød plet i nakken - det lyder måske pralagtigt, men er det ikke. Det er ikke rctfærdigt, thi Rungstedlund ligger jo ved Øresund med å bent vand, medens Lundene grænser op til store yngleområder: T isvilde Hegn og Asserbo/Liseleje plantager, ialt cirka 2,000 hektar. I dette skovdistrikt lever naturen og skænker oplevelsernes gaver til alle og enhver, som vil Lundene. 3

17 modtage dem. Og bevare dem. For mange år siden, måske ca. 50, havde en havørn lige ba gved os imellem kampestensgærdet og Horsekæret - bygget rede oppe på toppen af en stor skovfyrs flade krone. Kyndige folk konstaterede at der var to æg i reden. Men en dag blev de taget af ægsamlere, to spænstige drenge var klatret op, sikkert ikke af ondskab, men af interesse fjernet æggene. Ak børn er tankeløse. (Hvis voksne gør sligt kaldes det at stjæle og er strafbart, de er ægtyve.) Egnen mistede for altid noget kostbart, en sjældenhed - havørne på rede. Som aldrig kom tilbage. Sådan kunne man fortsætte. Hvorfor har tilflyttere plantet så altfor mange træer? De gror jo op, kaster skygger, lukker solen ude, det Lundene. 4

18 Lundene. 5

19 varme solmættede klima ændres. Trivslen forsvinder fra alt som netop var Lundenes særkende. Her bredte blomstrende Rødknæ sine farverige partier i juni-juli, og Hedelyng understregede ved sommertide bakkedragenes stigende og dalende konturer med småbuskenes rødviolette blomsterpragt, hvor hugorme levede i det skjulte. Blomster, der foretrækker at gro selskabeligt havde gode vækstbetingelser - alt efter årstidens lys - eller tørke eller regnperioder. Tænk på Liljekonval og den lyseblå Forglemmigej i maj-juni og Engelsk græs, eller gul Evighedsblomst fra juli-september. Og nikkende Kobjælde imellem det stride Kvikgræs - mørk brunviolette, lådne, klokkeformede blomster, der retter sig lodret op og fnuglette vifter i vinden, når de som afblomstrede er vokset til. Eller Harekløver og filtbladet Kongelys. Disse linjer er ikke tænkt som en slags botanik om Lundenes flora ved en ikke faglært og insekter ikke heller en opremsning af navne, men deres skønhed havde blikfang, står tydeligt i erindringen. Ikke mindst sommerfugle når de satte sig på blomsterkronerne mens de bevægede vingerne, åbnede og lukkede dem. Vi beundrede de sommerfugle, for deres skønhed og overlevelsesevne, der havde siddet med sammenklappede vinger på et iskoldt loft eller i et brændeskur - vinteren lang. Den forårsdag citronsommerfuglen forlod sit vinterhi og som gule silkepapirstumper svævede gennem luften, da var det vår. Og de overvintrende takvinger: Lille Ræv, der ofte kaldes Nældens takvinge, ligeledes Dagpåfugleøje, og Sørgekåbe, den farvemættede helt sortbrune sommerfugl med vingernes hvidgule bræmme og ved siden heraf dekorativt markeret med himmelblå pletter. Og de yndige små dagsommerfugle: Blåfugl, hvor han og hun er så iøjnefaldende forskellige af farve - selvfølgelig hannen så blå, så blå! hunnen beskeden mørk næsten brungrøn. Her fløj også den lille hvidlige Aurora, hannen med orange vingespidser, som hunnen mangler; og som kontrast til alle de små dagsommerfugle den store prægtige Svalehale. Uden at glemme: Møl, Viklere, Målere, Spindere, Sværmere.»En verden for sig er insekter«, uden dem dør naturen. En nær ven og kammerat af vort hus var min mands klassekammerat fra Sorø Akademi, arkitekt Vilhelm Lauritzen (Københavns lufthavn, radiohuset i Rosenørnsalle, Shel1huset o.s.v.) Vilhelm Lauritzen var vistnok matematisk student, min mand Victor Haagen-Müller var gammelsproglig student. Vilhelm Lauritzen var specialist i sommerfugle af al- Lundene. 6

20 le arter, han skabte en fremragende sommerfuglesamling, bl.a. fra vor have, til zoologisk museum, hvor den nu kan studeres, og derved forstås hvilket særpræget terræn Lundende egentlig var. Min onkel ferskvandsbiologen, professor Carl Wesenberg-Lund kunne lide at besøge os, her var meget af videnskabelig interesse, det var storartet at høre ham forklare: f.eks. at han inde i vor lille lukkede gård, på ladens d.v.s. atelierets nordøstvendte stråtag inde i tækkerørerne kunne finde en hvepseart, i de plomberede tækkerør blev ynglen skjult. Og hans datter, min kusine Elise Wesenberg-Lund, der også var zoolog, og ofte boede hos mig, havde jeg den glæde at vise - i vort buskads - en gøgeunge på rede hvor gøgen havde skubbet spurvefuglens unger ud. Ærligt indrømmede kusine Elise aldrig før at have haft oplevelsen vi så, ja ligefrem blev bange ved at se gøgeungens organgefarvede store gab, som den skræmmende åbnede, og samtidig hvæsede ildevarslende. Det huskes, at årstiderne virkelig føltes som årstider. Om vinteren store snefald med rigtige snedriver, foråret med skarp blæst, ved påsketid når den sædvanlige påskeøsten blæste anselige bunker sand fra naboens, Søren Hansens, nysåede kornmarker ind i vore vindueskarme, da var det årstid, overgang fra vinter til forår, til vårbrud som det sikkert kommer mest føleligt i Norden. Når venner fra hovedstaden sendte børn, der havde været syge, ud på landet for at få helsen igen - dengang Tisvilde/Tibirkeegnen var»ude på landet«ser jeg for mig Karen Zahle som årig - nu forlængst voksen, aktiv arkitekt - sidde på bukken ved siden af den syngende bager, Erik Svendsen, når han een gang om ugen kom fra Tisvilde med sin hestevogn, fik hun lov til at køre med op til bakken, derfra løb hun ned igen for at læse Henrik Pontoppidans Lykkeper. Børn har et varieret program - fra bagervogn til Henrik Pontoppidan! Ja bakketoppen Blæsbjerg med det enlige forblæste birketræ, hvor den faste Lundestab som det hed - udi alle dicipliner: videnskab, billedhuggere, malere, komponister, mødtes klare sommeraftener ved solnedgangstide. Fra toppen kunne skimtes Kattegat som en blå stribe og Kullens silhouet ovre langs svenskekysten. Men træet blev fældet og dermed var aftenmøderne forbi. Dog, den gamle kreds holdt sammen, gennemførte hver sit arbejde, på hver sit område. Lundene. 7

21 Lundene. 8

22 Artiklen fortsættes i del 2 Lundene. 9

23 Lundene (del 2) Af Marie Haagen-Müller. År efter år kom Knud-Åge Riisager periodisk, næsten daglig hen under aften, ligesom svoger Poul (Litteraturprofessor Poul V. Rubow) - da blev der talt musik, litteratur. Her kunne bydes på the hos os under krigen! fordi jeg ved at give afkald på smørmærkernes smør byttede mig til»højgroet Ceylon«gennem en vesterhavsfisker der mødtes med engelske fiskere ude ved Dogger Banke i Nordsøen. Og når digteren Per Lange af og til boede hos os og ~alp mig med at grave i haven - et lille bed skulle anlægges som køkkenhave, hvor der blev sået ærter i den magre sandjord. Resultatet blev tilsvarende, cen ærtebælg, som min svigermoder (»provstinden«med den frodige køkkenhave) på sin indtagende, humoristiske måde kommenterede sådan: har du tænkt dig at henkoge eller stuve den ært? Per Lange var en tålmodig portrætmodel (ligesom svoger Poul), de kunne jo læse samtidig med at sidde model. Utallige gode stunder huskes, som de mange venskaber gav os. Og vi mindes Margrethe Bohr som en af Lundenes smukkeste og bedste værtinder og som gæst. Lundene. 10

24 I Gades Mølle komponerede Jacob Gade»Tango Jalousie«(som blev til det store legat) og i de mange ateliers og ved skriveborde blev der arbejdet flittigt. Lundekredsen havde sin egen rytme, som Skagenkredsen sin. Hvor vi i Lundene førhen trak vand op af brønden med en spand fik vi senere brønddæksel med pumpe på, endnu senere ved brøndgraver Peter Svenssons hjælp, et rør ind til køkkenet med vingepumpe, i alle tilfælde - vand ved håndkraft. Dog okkerfarvet vand, der kun kunne bruges til kaffe, ikke til the, det bragte vi selv med i en junge fra bedrestillede. Så kom elektriciteten! Lundene blev moderniseret. Elektricitet! ikke tale om, sagde kredsens ældste maler, professor Julius Poulsen, vort landskab skal ikke ødelægges ved el-standere. Da greb malerkammeraterne ind, William Scharff og Victor Haagen-Müller, helårs- Lundebeboere,»så meget abstrakt maler er du vel Julius, at du kan ahstrahere fra standerne, måske endda bruge ledningerne i dine billeder«. El-standerne kom. Og så skulle de gøre gavn. Vi fik oppe i hakken gravet en ny brønd på 30 alens dybde - igen hjalp Peter Svensson - med hvidt klart vand, ved siden af en stander, på den monteredes et relæ, som ikke kun blev lykken. I det relæ samledes kondensvand så brøndmotoren slog ud, altså intet vand i køkkenet. Adskillige gange om dagen måtte jeg løbe op på bakken for at slå til. Bekvemmelighed er også tidskrævende. Jeg husker engang digteren Poul La Cour skulle komme til middag fra Asserbo, maden snurrede pil det just anskaffede el-komfur, da varmen døde hen. Det var efterår med fugletræk. En flok svaler havde slået sig ned på el-ledningen, som kortsluttede, for de velnærede svaler der sad tæt som noder var tunge. l.uftledningsmester Swanum fra Helsinge måtte hidkaldes, så elstrømmen igen kunne fungere! Fødselsdage blev der holdt hævd over i gamle dage, de skulle 111arkeres og samtidig være en afbrydelse i arbejdet, og da kom Musse Nielsen fra Vejby/Ørby som selvskreven kulinarisk hjælper. Mange fødselsdage kan huskes - dukker op i erindringen. Morten Scharff fyldte år og nabobørnene, fire sportsivrige Bohr-brødre var indbudte. Jeg skulle deltage som legetante og opsyn. Mortens mor, Ingeborg Scharff, der fordelte børneselskabet sagde:»jeg tager de ældste og livligste - du får ansvaret af de yngste og vel nemmeste«? Aage og Er- Lundene. 11

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere