Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d. 04.04. en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret"

Transkript

1 DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 juni 2008 nr. 12 Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE DG Siden sidst: Siden sidst: Dette er som DG mit sidste indlæg til A-nyt. Med udgangen af juni måned er lionsåret slut. Det har været et spændende job at bestride med mange gode oplevelser rundt om i vore klubber. Den 26. april blev distriktsmødet afholdt af LC Hvidovre, der havde sat alle sejl til, det var et velbesøgt møde, men der manglede repræsentation fra 14 af vore klubber. Jeg skal opfordre til, at man kan sende et par af medlemmerne af sted, det skylder man også den arrangerende klub, der lægger et meget stort arbejde for at afholde et sådant møde. Dagens gæstetaler var Helge Hagenbo fra Hospicefonden i Danmark. Efter frokost startede generalforsamlingen, og de sager der gav debat vil fremgå af referatet, dog vil jeg ikke undlade at omtale punktet med valg af VDG. Søren Klingemann var indstillet af LC Karlslunde. Der skal ikke herske nogen tvivl om Sørens kompetence, men mangler at være zoneformand i et år, man havde derfor spurgt i Oak Brook, og der var ingen kommentar til, hvem der blev valgt, når vi blot fulgte lovene. Disse kan vi ikke lige ændre uden, at de er godkendt af distriktsmøde, årsmøde eller Konvention. Vi var i samme situation sidste år, hvor der var en kandidat, der også manglede at være zoneformand. Jeg valgte derfor at stille med en kandidat, der opfyldte kravene; Niels Erik Kjær, LC Brøndby, på denne måde undgik vi, at der ville komme indsigelser, dersom Søren Klingemann var blevet valgt. Jeg vil ønske Torben Lynggaard al mulig held med sit nye kabinet og samtidig takke det gamle for et godt samarbejde i året, der nu snart er slut. Jeg ønsker megen fremgang for 106A gerne med nye medlemmer, hvad det angår indsamlinger er vi godt med. I Lions kamp mod Blindhed er der nu 13 modelklubber. Jeg kan også kun give roser til alle de hårdtarbejdende udvalg, der yder og har ydet et stort arbejde. Der venter to spændende projekter, som bliver afholdt, efter at jeg har skrevet dette indlæg, nemlig LIONS MESSEN den 17. maj 2008 (se omtale i dette nummer af A-Nyt) og ÅRSMØDET i Randers. Jeg håber, at se mange af Jer til Årsmødet og nogle spændende og fornøjelige timer i Randers. Tak for dette år og god vind fremover for distrikt 106 A. TIL KLUBBERNES SEKRETÆR Send dine referater til : (Sender automatisk til : DG, VDG, PRC, ZF)

2 Lions har sendt 1,5 millioner USD til jordskælvsofrene i Kina Som den eneste internationale frivillige-organisation i Kina hjælper Lions til med de umiddelbare og langsigtede behov. Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret Nældebjerg i Greve. LC Greve er glade og stolte over at klubben har skænket den eneste originale Helsegynge i Greve Kommune. Det har været et længe stort ønske for Hyggekrogen til gavn og glæde for Greve Kommunes demente borgere. Karin Jensen der er leder af demensindsatsen Greve Kommune udtaler: at i Helsegyngen får de demente mulighed for at genskabe minderne fra barndommen idet meget af det glemte lagres i hjernen, de kommer i kontakt med fantasi og får kreative tanker, gyngebevægelserne stimulerer tankevirksomheden og giver fantasien ny næring. Borgere med kredsløbs-problemer kan også have god effekt af en gyngetur, idet ben kraft og fodleds bevægelse er det der skal til, for at aktivere gyngen. Karin Jensen udtalte efter overrækkelsen : Hyggekrogens sansehave ved Nældebjerg Plejecenter THE MOST SWINGING IN TOWN GUVERNØRRÅDS- & KABINETS KALENDER 2007 / 08 Årsmøde juni 2008 i Randers 2008 / Kabinetsmøde 16. August Kabinetsmøde 25. Oktober Kabinetsmøde 03. Januar Kabinetsmøde 14. Marts 2009 Guvernørrådsmøderne afholdes 8 dage efter møderne 1, 2, 3 og 4. Andre officielle datoer: Konvention Juni 2008 i Bangkok, Thailand Den Internationale President Albert Brendel fra New York besøger Danmark og 106A August 2008 Europa Forum Oktober 2008 Cannes, Frankrig Midtvejsmøde 15. november 2008 i Ringsted NSR Januar 2009 Hurdalsjøen, Norge Distriktsmøde 25. April 2009 i Ramsø Årsmøde Juni 2009 i Herning Konvention Juli Minneapolis. USA En GRUK af Piet Hein: FORSTÅSIGPÅERNE Til en skrædder eller var det en litterat. I historiens store okkulte komedie er der ikke en scene replik eller akt, som skribenternes flok Greves borgmester Hans Barlach af professionelt snedige (K) klippede snoren over og indviede gyngen. ikke bagefter kunne ha forudsagt. 2

3 Nyhed fra Lions Mint Danmark. At vente og vente er ikke altid en sjov oplevelse. En nyhed fra Lions Mint Danmark kan gøre det lidt sjovere at vente, idet man har fået udviklet en speciel mint flot pakket ind i folie med Lions-logo ( uberørt af hænder ). Læs mere på LionsOffice eller kontakt Harry Nielsen på tlf eller klik ind på Lions Club Karlslunde inviterer til reception i anledning af 30 ÅRS JUBILÆUM Lørdag d. 7. juni 2008 kl Karlslunde Strandskole, Kongens Enge 40, 2690 Karlslunde Det vil glæde os hvis du/i vil komme forbi og være med til at fejre vores 30 års jubilæum. Aktivitets hvidbog Kabinettet har besluttet at der skal udfærdiges en hvidbog over de aktiviteter de enkelte klubber udfører for at tjene penge til donationer. Der vil snarest blive fremsendt et skema til Præsidenten for klubberne og vi beder om, at man vil udfylde skemaet senest 1. juli og fremsende det via mail til den adresse der står på skemaet. Blandt de fremsendte skemaer vil der blive trukket lod om en flaske Gammel Dansk, dette vil ske på det første kabinetsmøde i august. Hvorfor nu sådant et skema? Det kunne jo være at der var en klub, der manglede en aktivitet og som en anden klub har haft succes med, det kunne jo også være, at en klub havde nogle ting til en aktivitet f.eks. salgsvogn, flagstænger, telte, skilte m.v. som en anden klub kunne leje eller låne. Lad os stå sammen og hjælpe hinanden med at tjene penge til vores donationer, send skemaet retur når det kommer, TAK På vegne af udvalget Povl Schøn Af dagens program kan nævnes Kl Musikalsk indslag af Greve Pigegarde Kl Velkomst v/ Præsident Mogens Gervig Nielsen Diverse indlæg Uddeling af donationer Kl Afslutning Vor klub er still going strong, selv om vi ikke er så mange medlemmer. Idéen med en Lions Club i Karlslunde har vist sin eksistensberettigelse gennem de mange år. I jubilæumsåret uddeler Lions Club Karlslunde således kr. Med lionshilsen Mogens G. Nielsen Præsident

4 LIONS KAMP MOD BLINDHED - CAMPAIGN SIGHTFIRST II Af: Jens Christian Johansen CSFII Distriktskoordinator mennesker kan nu få hjælp til at redde synet fra vores Donationer. Her med ca. 1 1/2 måned tilbage af den verdensomspændende kampagne 40 kr. kan redde synet for et menneske, har vi ved vores donationer, opnået dette flotte resultat. Vi koordinatorer håber at klubberne, vil være med til at forbedre det yderligere med en flot slutspurt og for at kunne nå vores målsætning. Distriktet har d.d. 99 % af vores klubber med i aktiviteten og vi håber også at få den sidste med. Koordinatorerne ved at der er fuld gang i turboen og vor Distriktskasserer sidder klar til at modtage jeres donationer på Bankkonto Reg.nr Konto nr tydeligt mrk. Klubnavn og CSFII. Husk at der fortsat er materiale, på Lions kontoret. Bestillingsblanket på alt materiale til Lions kamp mod blindhed ligger på Lions Office og Web-butikken, alt kan ske via nettet. Lions skal i 2012 være den bedst kendt humanitære organisation i Danmark, så gør brug af det materiale vi har og hjælp med. Hele holdet bag LIONS KAMP MOD BLIND- HED, Campaign SightFirst II i distriktet, ønsker alle fortsat lykke og held med jeres aktiviteter / projekter og glæder os til at se slut resultaterne. Jens Christian Johansen CSFII Distriktskoordinator Mange bække små giver en stor å. DANKORTERMINAL Det er lykkedes os at opnå en flot rabat på 20 % til Lions (perioden fra nu og til 30.juni 2008) ved køb af en transportable Dankort terminal som blev afprøvet på Københavns Rådhus fra PBS. På verdensplan er der nu indsamlet ca. 168,000,000.- mill. $, så det samlet mål ligger inden for rækkevidde hvis vi alle hjælper til her i slutfasen. Husk også at sende jeres historier ind sammen med foto til distriktets PRC, så alle kan få glæde af oplevelserne og ideerne eller fortælle om kommende aktiviteter. Historier og fotos sendes til:

5 Løverne brølede i Roskilde. Lionsmessen 2008 Af PRC Povl Schøn For første gang i Danmark blev der den 17. maj afholdt en Lionsmesse i Roskilde og så i strålende solskin. De to distrikter 106 A og 106 D var gået sammen om, at afholde en messe på Slagteriskolen i Roskilde. Formålet var, at gøre Lions mere kendt, både blandt ikke Lions, men også at samle Lions fra de to distrikter og fortælle om, hvad Lions egentlig arbejder med. Lionsmessen havde tilbud på uddannelse med bl.a. Præsident-skole, sekretærskole, kasserer-skole, PR-skole, IT-skole og Merl-skole, der var mange der deltog i undervisningerne, men rekorden blev dog sat af MERL- skolen, her var der to lærere og en deltager (fra LC. Torslunde-Ishøj), men han havde en rigtig god oplevelse og lærte en del. På selve messen var der mange tilbud om orientering om alt det Lions beskæftiger sig med, IR KH Grønlandsfonden Misbrug YE Autistprojektet samt Lions Kamp mod Blindhed m.m. Klokken var der en teaterforestilling, hvor en tidligere Alkoholiker og stofmisbruger hudløst ærligt fortalte om sit liv som afhængig og hans vej ud af misbruget, det var måske noget klubberne kunne bruge til en klubaften. 106 A`s distriktaktivitet, Masanga Hospitalet, var også repræsenteret med en udstilling om projektet, Masanga sangen og Masanga filmen blev vist, det var to unge piger der skal derned i den kommende tid, som fortalte om projektet Under messen var det muligt at gå på loppemarked, købe en lille èn samt få lidt forskelligt at spise og man kunne også søge et nyt job ved at kontakte Lions Pris udvalget som tilfældigt havde fået en plads på Slagteriskolen, hvor man til dagligt kunne vejlede eleverne om muligheden for at få et job, det kunne være at formanden for Lions Prisudvalget Holger Menne kunne hjælpe udvalgsmedlemmet Henning Brøkker og redaktøren for THE LION Niels Erik Mortensen med at finde en sideløbende fritidsaktivitet ( måske en fisketur) hvor der ikke stod Lions på og slappe lidt af, erfaringen viser, at når man først er bidt af Lions så er man som en travhest, man har skyklapper på. Dette lille hip er ikke møntet på Henning og Niels, men er en generel betragtning som jeg tror at vi alle som Lions skal tænke på. Jeg synes at det har været en rigtig god dag med Lionsmessen og håber at den bliver gentaget, jeg må også erkende, at det største slæb har 106D taget og de havde også de fleste boder. Tak til 106D for den gode idé. Jeg håber vi ses næste år, måske i 106A.

6 Redaktøren takker af - PRC Povl Efter 8 år i kabinettet heraf 4 år som PRC, har jeg besluttet, at der nu skal nye kræfter til som presseansvarlig. Jeg vil her takke alle de klubber og Lions medlemmer som har sendt mig materiale til brug i A-NYT og THE LION og samtidig ønske min efterfølger, Jens Chr. Johansen, LC København Østerbro, held og lykke med det fremtidige arbejde. Vi ses på landevejen God Vind! Redaktionen på A-Nyt og Serviceholdet siger tak for godt samarbejde! Plan for juni 2008 Hvor er DG: juni Årsmøde Randers 09. juni Prinsefrokost Lions Pris juni Egen klub Hvor er VDG: 05. juni Egen klub juni Årsmøde Randers juni DG skole, Thailand juni Convention, Thailand MVJ John E. Karlsson og VDG Niels Erik Kjær Melvin Jones Fellowship. John E. Karlsson modtog ved generalforsamlingen hos LC Brøndby den største udmærkelse, som Lions kan give, nemlig en Melvin Jones Fellowship. John fik udmærkelsen for gennem mange år altid at have været hjælpsom og trådt til, når der var brug for hjælp. her på det sidste har han sammen med sin kone, Eli, overtaget Clubmesterhvervet, da den tidligere Clubmester forlod klubben p.g.a. arbejdspres i nyt firma. John har altid styr på tingene, og når man beder ham om noget, så bliver det lavet 100% korrekt. det er dejligt at have sådan en kapacitet i klubben. Hjertelig tillykke - John. Tillykke ønskes du også af Serviceholdet! Hvor er du?? 6

7 Emne: Re: Distriktsmøde 2008 Af PRC Povl Schøn Den 26. april havde LC Hvidovre inviteret til det årlig Distriktsmøde og 113 Lions medlemmer fra 42 klubber var mødt op på en dejlig og solrig lørdag. Mødet blev åbnet af Hvidovres Præsident Claus Jul Jeppesen som så gav ordet til byens Borgmester Milton Graff Pedersen., han takkede bl.a. LC Hvidovre for det store arbejde man gjorde for byens borgere. Efter velkomsten blev ledsagerne sendt af sted i en bus, de skulle besøge filmbyen i Avedøre, kunstmuseet Arken og spise frokost på Ishøj Vandrehjem som er berømt for sin mad. Mødet startede med, at gæstetaler Helge Hagenbo fra Hospiceforeningen holdt et spændende og tankevækkende foredrag om det Danske hospiceprojekt. Efter frokost startede selve distriktsmødet under ledelse af dirigenten Vagn Jørgensen fra LC Torslunde-Ishøj. Efter at alle embedsmænd havde mulighed for at komme med kommentarer til deres indsendte rapporter, blev regnskab og budget gennemgået af distriktskassereren Aage Stenholdt og blev godkendt. Den nye Distriktsguvernør Torben Lynggaard blev enstemmigt valgt, derefter skulle der vælges en Vicedistriktsguvernør, der var to der blev indstillet så der skulle være kampvalg. Valget var imellem Søren Klingemann fra LC Karlslunde og Niels Erik Kjær fra LC Brøndby og sidstnævnte blev valgt som kommende VDG. Det blev vedtaget, at tilskuddet til YE lejren blev forhøjet fra kr til kr På verdensplan er der for første gang i mange år en medlemsfremgang på medlemmer siden 1. juli 2007, heraf 4 medlemmer i vores distrikt. Godt begyndt er halvt fuldendt. Den internationale President Albert Brendel fra New York vil besøge Danmark den august og alle Lions kan møde ham den 27. august, mødestedet vil fremkomme senere. Aftenfesten blev afholdt på Restaurant Brøndby og var en stor succes. Der skal lyde en stor tak til LC Hvidovre for et flot og udbytterigt distriktsmøde og vi ses næste år i Ramsø. Distriktsmøde 2009 i Ramsø Velmødt!! Melvin Jones Fellowship. Peter Straarup, 90 år gammel og 50 år i Lions får en MJF. LC København fejrede den 12. marts Peter Straarup`s 50 års medlemskab af Lions ved at give ham en Melvin Jones Fellowship, den højeste udmærkelse inden for Lions. Klubben fejrede Peter med en middag hvor bl.a. DG Kirsten Reimers, Zoneformand Jørgen Ploug og klubbens Præsident Sonja Eriksen var til stede. DG overrakte MJF plaketten og nål til Peter samtidig fik han DG`s hædersmedalje for sit store arbejde inden for Lions. Til stede var også Peters gamle assistent fra Falck Preben Kjær, Peter var jo direktør her, Preben fortalte om tiden dengang og viste filmen Når nøden er størst som Peter i sin tid havde iværksat. Herefter fortalte Peter om sit Lions arbejde igennem 50 år. Det blev en fin og værdig Lions aften. Tillykke ønskes du af Serviceholdet!

8 HUSK AT! Materiale til det ny A-NYT nr. 1 - juli 2008 SKAL indsendes til PRCelect Jens Chr. Johansen SENEST den 15. juni 2008 Lions har sendt USD 1,5 millioner til jordskælvsofrene i Kina Som den eneste internationale frivilligeorganisation i Kina hjælper Lions til med de umiddelbare og langsigtede behov. Lions og LCIF har allerede indledt hjælpeinsatsen efter det kraftige jordskælv som ramte Sichuanprovinsen i det centrale Kina mandagen den 12 maj Lions i Hong Kong og Macau har indsamlet USD og LCIF har bevilget ca USD til at dække de umiddelbare behov, for exempel indkøb af medicin, klæder, tæpper, og vandrensnings-udrustning. De omkring boende Lions har også allerede sendt 5000 telte til dem, som er blevet hjemløse og flere telte er på vej. Takket være det omfattende netværk af lionmedlemmer i Hong Kong og i Kina sender Lions og LCIF hjælpegrupper ud til de ramte områder, for distribuere fornødenheder og hjælpe til. Som den eneste Internationale frivillige organisation i Kina kan Lions Clubs International Foundation arbejde hånd i hånd med lionmedlemmer i området for at bedømme og tilgodese de umiddelbare behov. Takket være vort netværk af lionmedlemmer i de ramte områder kan vi hurtigt udleverer fornødenheder til de mennesker, som er hårdest ramt, udtaler Lions Clubs International Foundations formand Jimmy Ross. Distriktsguvernør DG Kirsten Reimers Røsnæsvej Kalundborg Tlf.: Referater fra jeres klubmøde, skal sendes til Hjælp til Myanmar (Burma) K&H fonden var, efter storm og oversvømmelseskatastrofen i Myanmar, stillet i det samme dilemma som alle andre, der gerne ville hjælpe de ulykkelige mennesker. Vi havde ingen adgang til landet og er som Lions ikke selv repræsenteret i Myanmar. Alle andre nødhjælpsorganisationer havde heller ikke i de første og vanskelige dage efter stormen muligheder for at bringe hjælp ind. Men vi konstaterede at Læger uden Grænser (MSF) er tilstede i dette meget lukkede land og allerede ydede en stor indsats i landet ved hjælp af 43 internationale nødhjælpsarbejdere og mere end 1200 nationalt ansatte. Vi havde tidligere afholdt møde med MSF om et eventuelt samarbejde i en situation som denne og derfor, på det foreliggende grundlag, besluttede bestyrelsen at vi kunne gøre en forskel ved at hjælpe gennem MSF. En første bevilling på kr ,- blev givet, med omgående udbetaling, d. 9. maj 2008 og ved en tilbagemelding fra MSF d. 16. maj blev det bekræftet at pengene var anvendt til formålet og de første fly var sendt af sted, eller allerede landet, med presenninger til mennesker, 35 tons vand og sanitetsudstyr, samt yderligere 40 tons medicin og andet udstyr. Yderligere fly er på vej og ankommer indenfor de nærmeste dage. Vores første donation betyder, at man nu kan ansætte flere nationale medarbejdere på de lokale klinikker, en af dem har i øjeblikket mennesker indkvarteret. Det hele er her kontrolleret af MSF grundet deres lokale klinikker. Vi mener, at det er en så direkte og positiv anvendelse af de midler, vi har stillet til rådighed, at fondens bestyrelse har drøftet situationen igen. Her i weekenden og søndag d. 18. maj er vi så blevet enige om at forhøje vores donation med yderligere ,- kr. Det betyder at Danske Lions så har hjulpet i en meget vanskelig situation - i et meget fattigt land - med dårlig infrastruktur og stor lukkethed mod omverdenen, med i alt kr ,- kr. Bestyrelse for K&H Fonden 8

Glædelig Jul & Godt Nytår.

Glædelig Jul & Godt Nytår. DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 december 6 2007 nr. Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE Der er nu gået snart et halvt år, siden jeg tiltrådte som DG. På mine

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev januar 2010 Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 7 I dette nummer: Årgang 10, Nummer 7 Side 1 - DG's leder. Side 2 - Eventkalender

Læs mere

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.1 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 1 juli 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Eventkalender Side 3 - Kabinets og Guvernør kalender og Service holdet på arbejde Side

Læs mere

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009 LIONS - NYT Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk Tak for sidst til de af Jer der deltog på Distriktsmødet forleden lørdag. Det var dejligt at se så mange gode Lions venner og ledsagere

Læs mere

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 4 Februar 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Guvernørrådsformanden Kay C Pedersen Jeg oplever, at mange lions ikke er opdateret om den organisation, de er medlem af. Det skal der gøres noget ved.

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE FEBRUAR 4 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Nordisk Samråd...11-14 s Danmark... 2 s Internationalt...3-4 Aktuelt...5-9 Organisationen... 10 s Kamp mod blindhed...15-16 Nyt fra

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE Leder Guvernørrådsformanden skriver Når vi ser fremad, virker det som om vi har oceaner af tid, men ser vi tilbage, er tiden gået

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE APRIL 5 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE Indhold: Tema: Årsmøde i Randers...9-20 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-8 s Kamp mod blindhed...21-22 Nyt fra klubberne...23-27 Vi mindes...

Læs mere

Oktober 2008 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Oktober 2008 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 2 Oktober 2008 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Aktuelt Leder Kay C Pedersen Kay C Pedersen Guvernørrådsformand grf.md@lions.dk Den skarpsindige har bemærket, at vi har fået nyt logo. Det er måske mere

Læs mere

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund dg.d@lions.dk Tlf: 39 64 41 18 Mob. 28 10 48 42 kim@lionslarsen.info Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café.

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE 2007 DECEMBER nr. 3 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Europa Forum i Bukarest...10-13 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-6 Organisationen...7-9 Nyt fra klubberne...14-22

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Tour de Motionsløb i Charlottenlund den 4. august

Tour de Motionsløb i Charlottenlund den 4. august Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 http://www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 35 September 2008 4. Årgang Tour de Motionsløb i Charlottenlund den 4. august Det traditionelle

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 6Juli 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Af Vagn Jørgensen, PCC Årets musikkonkurrence ved Europa Forum havde rekorddeltagelse, idet ikke mindre end 17 lande havde sponseret et ungt musiktalents

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

istrikts nyt Nr. 6 december 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde dg.d@lions.dk Lotte og Løverne Af DS Jens Gjerløv

istrikts nyt Nr. 6 december 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde dg.d@lions.dk Lotte og Løverne Af DS Jens Gjerløv istrikts nyt Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde dg.d@lions.dk Tlf: 46 385 385 Mob. 40 158 222 mb@hansen.as Nr. 6 december 2009 2009-2010 Lotte og Løverne Af DS Jens Gjerløv Det var Lotte der slugte

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

5April 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve. Årsmøde 2009 i Herning. Se 12-sidet indlæg

5April 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve. Årsmøde 2009 i Herning. Se 12-sidet indlæg 5April 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Årsmøde 2009 i Herning Se 12-sidet indlæg Leder Guvernørrådsformanden Kay C Pedersen Guvernørrådsformand grf.md@lions.dk s ungdom og alderdom s kan nok ikke

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer

På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 WWW.106A.DK/OESTERBRO/INDEX.HTM Nr. 9 April 2006 1. Årgang På besøg i Vestre Fængsels Museum i februar Af Kim Radmer Det

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere