Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte"

Transkript

1 Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion: Hvad hvis det var jer? 3 - Drivhuseffekt og klimaændringer 4 Delforløb 1: Vandets vej og kloaker 4 - Vandets vej 4 - Kloaksystemer 5 - Opgaveark 1 6 Delforløb 2: Jordens hydrauliske ledningsevne 7 - Øvelsesvejledning1 9 - Øvelsesvejledning Perspektiverende diskussion 12 Delforløb 3: LAR løsninger 12 - Introduktion til LAR 15 - Genanvendelse af regnvand? 16 - LAR-løsninger 17 - Afkrydsningsskema: Kom godt i gang med LAR-løsninger 18 Delforløb 4: Produktet 19 - Øvelsesvejledning Produktkrav 23 - Produktpræsentation 24 - Vurderingskema 25 Datablade på LAR-løsninger SIDE 1

3 Læsevejledning Dette elevhæfte er ikke lektier! Dette elevhæfte indeholder alt materiale til undervisningsforløbet Lokal Anvendelse af Regnvand i fremtidens bymiljø. Hele forløbet ligger også på caseweb.dk, hvorfra I kommer til at tilgå links igennem forløbet, og hvor opgaver samt vejledninger kan genfindes separat under forskellige delforløb. Nogle af de links, der er henvist til, vil blive gennemgået af jeres lærer, mens andre er nogle I selv skal arbejde med. I kan tilgå forløbet ved at logge ind på caseweb.dk, både hjemme og i klassen, med det brugernavn og adgangskode som jeres lærer har udleveret. Forløbet kommer til at vare 10 lektioner som er fordelt på følgende delforløb: Lektion Delforløb Emne Lektion 1 Introduktion Monsterregn, Drivhuseffekt og klimaændringer Lektion 2 Delforløb 1 Vandets vej og kloaker Lektion 3-4 Delforløb 2 Jordens hydrauliske ledningsevne Lektion 5-6 Delforløb 3 LAR løsninger Lektion 7-10 Delforløb 4 Produktet God fornøjelse! SIDE 2

4 Introduktion Indledning I dette forløb vil I komme til at lære mere om monsterregn, kloakker og jordtyper, og få præsenteret et værktøj, som kan være med til at sikre os alle mod fremtidige oversvømmelser ved kraftige regnbyger. Skybrud, eller monsterregn, beskriver et vejrfænomen, hvor der falder mere end 15 mm regn på 30min. Den 2. juli 2011 var der et voldsomt skybrud i København som I nu skal se nogle videoklip fra. Diskussions noter: - Hvad hvis var jer (der oplevede et skybrud)? Noter til gennemgang af Drivhuseffekt og klimaændringer : Teorien gennemgås af læreren eller kan findes på caseweb.dk under Viden. SIDE 3

5 Delforløb 1 Vandets vej og kloaker For at vide hvordan man kan undgå oversvømmelser i forbindelse med monsterregn, må vi vide noget mere om vandets vej i naturen og i vores kloakker. Noter til vandets vej i naturen: Teori gennemgås af læren. Kloaksystemer Men vandets vej i en by er lidt anderledes. Her pumper vi vand op fra grundvandet, og anvender det i husholdninger og i industrien. Efter brug kaldes vandet spildevand, og det ledes væk i en kloak. Regnvand der falder på byens flader ledes også i kloakken, så vi kan gå tørskoet gennem byen. I skal nu svare på opgaveark 1 om kloaksystemer (næste side). Informationerne til at kunne svare findes på caseweb.dk under Viden. Til sidst kommer I til at se en film hvor en medarbejder fra det rådgivende ingeniør firma, Orbicon, fortæller om separat kloakering. Orbicon har været med til at udvikle dette undervisningsforløb og vil have en gennemgående rolle i forløbet. SIDE 4

6 Opgaveark 1 Kloaksystemer På caseweb.dk under viden findes tre links som I skal bruge for at svare på følgende: 1. Beskriv forskellen på separat- og fælles-kloakering 2. Beskriv fordele og ulemper ved separat kloakering Skriv jeres konklusioner ind i logbogen på caseweb.dk under delforløb 1, hvor hvert emne får hver sin overskrift. SIDE 5

7 Delforløb 2 Jordens hydrauliske ledningsevne Grundskolen Når regnen falder i din have eller baggård kan den enten ende i kloakken, sive ned og blive til grundvand eller fordampe til luften. Hvad der sker med regnen afhænger både af hvilken overflade den lander på og hvilket materiale der er under overfladen. Regnvand kan kun nedsive til grundvand hvis både overfladen og de underliggende jordlag er gennemtrængelige for vand. Mens det er let at vurdere overfladens gennemtrængelighed kan det være sværere at få en ide om de underliggende jordlags evne til at lade vandet passere. Vi skal nu arbejde med jordens evne til at lade vand nedsive den hydrauliske ledningsevne K. Enheden for den hydrauliske ledningsevne er m/s. I skal arbejde med én af to øvelser - Øvelse 1. Kornstørrelse versus hydraulisk ledningsevne - Øvelse 2. Den aktuelle jords hydrauliske ledningsevne (K-værdien) De to øvelsesvejledninger kan findes på de næste par sider. SIDE 6

8 Øvelsesvejledning 1 Kornstørrelsens betydning for hydraulisk ledningsevne Den hydrauliske ledningsevne (K-værdien) i jorden er den vandhastighed, som vandet kan nedsive med i den aktuelle jord og angives i meter pr. sekund. Forsøgsmaterialer: - En klump ler - Tre glas-bægerglas - Tre petriskåle - Papir til at tegne forsøgsopstilling på - Tre spande og en skovl - En beholder til at have vand i - En sodavands flaske - En saks/sav der kan skære/klippe bunden af flasken - Skydelære eller lineal til at bestemme kornstørrelser - Tidsmåler Mål At undersøge følgende: - Hvordan hænger kornstørrelsen i jordtyper sammen med jordtypens hydrauliske ledningsevne? - Er der andre faktorer der påvirker den hydrauliske ledningsevne? Fremgangsmåde 1. Fyld de tre spande med hhv. sand, grus og muldjord som I selv finder på skolens grund, og tag dem tilbage i klassen. 2. Lav en hypotese til hvert spørgsmål og beskriv samt tegn et forsøg der kan vise om hypotesen er sand eller falsk. 3. Hypotese og forsøgsopstilling skal godkendes af læreren før forsøget sættes i gang. Diskussion og konklusioner I skal skrive deres hypoteser og konklusioner i logbogen på caseweb.dk under overskriften Kornstørrelsens betydning for hydraulisk ledeevne, efter de er godkendt af læreren. SIDE 7

9 Hypotese og forsøgsopstilling: Noter: SIDE 8

10 Øvelsesvejledning 2 Den aktuelle jords hydrauliske ledningsevne Den hydrauliske ledningsevne (K-værdien) i jorden er den vandhastighed, som vandet kan nedsive med i den aktuelle jord. Formål At undersøge den akutelle hydrauliske ledningsevne for jorden i jeres lokale område. Fremgangsmåde 1. Med et pælebor graves et 1 meter dybt hul i jorden der skal testes. 2. Hullet fyldes med vand, og jorden mættes efter 5 minutter genfyldes hullet. 3. Efter 15 minutter måles, hvor meget vandstanden er faldet: - Er vandet helt forsvundet, er der tale om groft sand. - Er vandstanden faldet med mindst 10 cm, er der tale om fint sand. - Er vandstanden faldet med mindst 1 cm, er der tale om silt. 4. Er vandstanden ikke faldet efter 15 minutter bør måles med et større tidsinterval: - Er vandstanden kun faldet med 1 cm efter 1 time, er der tale om sandet ler. - Varer det 5 timer eller mere for vandstanden at falde 1 cm, er der tale om siltet ler. Da der ikke er tid til at vente længe antages en K-værdi på 1 x 10-6 m/sek. (Sandet ler), hvis det tager længere end 15min. Jordtype Hydrauliske ledningsevne omregnet til m/time Groft sand K-værdi = 1 x 10-3 m/sek. 3,6 m/time Fint sand K-værdi = 1 x 10-4 m/sek. 0,36 m/time Silt K-værdi = 1 x 10-5 m/sek. 0,0036 m/time Sandet ler K-værdi = 1 x 10-6 m/sek. 0,00036 m/time Siltet ler K-værdi = 1 x 10-7 m/sek. 0, m/time Til sammenligning har en middelstørrelses regnorm en gennemsnitsfart på 1,8m/time og en snegl en gennemsnitsfart på 5 m/time. Mål gerne på flere forskellige steder og vedtag en K-værdi for jorden i jeres område. Prøv også i at måle i en sand kasse og i løst grus hvis der er ekstra tid. SIDE 9

11 Resultaterne indføres i logbogen på caseweb.dk, under Delforløb 2, under overskriften Den aktuelle jords hydrauliske ledningsevne. Sørg for få godkendt resultaterne af læreren før de skrives ind. Resultater og noter : SIDE 10

12 Diskussion i klassen: Indfør jeres konklusioner i logbogen på caseweb.dk under delforløb 2 med overskriften Perspektiverende diskussion. 1. Hvis man i et bymiljø vil til at nedsive alt sit regnvand i stedet for at lede det i kloak, hvilke undersøgelser bør man da foretage først? 2. Hvordan skal man designe et bymiljø for at man får mest mulig nedsivning af regnvand? Tilsidst kommer I til at se en medarbejder fra Orbicon fortælle om vigtigheden af at kende den hydrauliske ledningsevne når man skal lave LAR løsninger. SIDE 11

13 Delforløb 3 LAR løsninger Introduktion til Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) Pga. klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder er det bedre at forsøge at tage sig af regnvandet, der hvor det falder, så det ikke ender i kloakken. Mulighederne for at udvide kloaknettet eller lave separat kloakering er ikke altid til stede, pga. mangel på plads og/eller penge. Håndtering af regnvand så tæt på hvor det falder som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal afledning (eller afledning) af regnvand. I skal til start se en film om fordelene ved Lokal anvendelse af regnvand. Ved Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) forstås ethvert tiltag, der kan begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. Elementerne i LAR er: Nedsivning hvor vandet trænger gennem overfladen og videre ned til grundvand. Forsinkelse af vandet indtil der er plads i kloaksystemet fx i bassiner Fordampning af vandet enten direkte fra overflader eller efter optag i planter Præsentation af LAR model LAR kan laves på mange måder men det virker altid via en eller flere af disse tre elementer; Nedsivning, forsinkelse og fordampning. Det der ses på modellen er ét eksempel på hvordan elementerne kan anvendes. Vi kommer også til at se hvordan sådanne anlæg kan se ud i virkeligheden i denne lektion. Modellen på næste side er delt op i hhv. et klassiske eksempel på håndtering af regnvand samt lokal afledning af regnvand (se øverst på figuren). SIDE 12

14 Den klassiske håndtering (til venstre) Den klassiske håndtering af regnvand er at alt vand (rødt=spildevand, blåt =regnvand) ledes i fælles kloakken og det fortyndede spildevand (orange) ledes til rensningsanlæg. Under ekstreme regnskyl kan fælleskloakken ikke håndtere de store vandmængder og man kommer til at opleve at kloakvandet løber tilbage i husene. Hvad man ikke ser på figuren er separat kloakering hvor regnvand ledes i separate rør ud i naturen og man herved undgår kapacitets problemer i spildevandskloakken. Denne løsning er dog ikke altid mulig enten pga. pris eller pladsforhold. Lokal Anvendelse af Regnvand (til højre) Under lokal anvendelse af regnvand håndteres regnvandet via 1. fordampning, hvor vandmængderne reduceres 2. nedsivning, hvor vandet ledes til grundvand 3. forsinkelse, hvor der blot tilbageholdes for senere langsomt at udledes til kloakken.. SIDE 13

15 1. Fordampning Når vandet at samles på overfladen, kan der også ske fordampning. Mængderne der kan fordampes er typisk væsentligt mindre end det der kan nedsives. 2. Nedsivning (venstre side af LAR huset) Nedsives vandet til grundvand afhænger nedsivningshastigheden af jordtypens hydrauliske ledningsevne. Ikke alle jorde er egnet til LAR hvis jorden er leret eller hårdt stampet kan man ikke nedsive regnvandet hurtigt nok, også er det ikke forsvarligt at lave nedsivningsanlæg. Ved nedsivning undgås at regnvandet bliver til spildevand, men bliver i stedet til en ressource nemlig grundvand. Grundvandsdannelse er en fordel ved den lokale håndtering af regnvand som ikke opnås ved separat kloakering. Ved at bruge LAR løsninger i byerne, der ellers er dækket med asfalt og bebyggelse, sikrer man at der under byerne forsat dannes nye grundvandsreserver til byens befolkning. Hvis ikke Nedsivning sker fx i regnbede regnvandet nedsives vil vandet fra veje, pladser, hustage osv. blive ledt via kloaksystemet ud til hav eller vandløb - langt væk fra hvor regnen faldt. 3. Forsinkelse (højre side af LAR huset på figuren) Man kan også forsinke regnvandet ved at anvende et buffersystem et magasin - hvor vand kan oplagres (magasineres) og kun udledes lidt ad gangen. Formålet med magasinet er ikke at overbelaste kloakken længere nede i systemet, så den løber over. Magasinet skal være stort nok til at Man forsinker vandet rumme vandet indtil det over tid løber langsomt ud i kloakken. Udover at fx i tørre bassiner undgå overbelastning giver opbevaring i et magasin mulighed for fordampning som vil reducerer mængden af vand. Er regnvandet i magasinet af god kvalitet (forholdsvist uforurenet) kan det også ledes til nedsivning eller ud i hav eller vandløb. Om vandkvalitet og dimensionering Fordampning sker fx i grønne tage Vandkvalitet og rensning af regnvand Det er dog nødvendigt at overveje kvaliteten af det vand vi sender ned i grundvandet. Når regnvand falder på vores beskidte veje opblandes en del forurenende stoffer i regnvandet, herunder tungmetaller. Nedsivning renser vandet da mange af de forurenende stoffer filtreres fra i de øverste jordlag. Rensningen er bedst gennem finkornet materiale hvor nedsivningen dog er langsomst. Allerbedst er nedsivning gennem græs eller andet organisk lag da det fine materiale filtrerer forurening fra og de biologiske processer i laget også nedbryder en del af de forurenende stoffer. Men dette er ikke altid tilstrækkeligt til at undgå, at der siver farlige stoffer ned i vores drikkevandsressourcer. Det kan derfor være nødvendigt at lave forudgående rensningsskridt før vandet får lov at sive ned og danne grundvand. Fx kan man bruge en olieudskiller ved de udløb som opsamler regnvand fra fx parkeringspladser. SIDE 14

16 Et regnvandsbassin hvor forurenende partikler får lov at bundefælde før vandet ledes videre har en stor rensende effekt på regnvandet men kræver plads. Regnvand fra separat kloakker ender i sådanne bassiner før det endeligt ledes tilbage til naturen. Grundskolen Er regnvandet af for dårlig kvalitet det kunne fx være afløbsvand fra en benzin tank vil det være uforsvarligt at lade et nedsive. Her må vandet Regnvandsbassiner renser vandet ledes til rensningsanlæg. Man vil dog stadig kunne undgå overbelastning af kloaksystemet ved i stedet at forsinke regnvandet. Dimensionering Hvad enten der er tale om anlæg til fordampning, nedsivning eller forsinkelse så er det vigtigt at anlæggene dimensioneres så de kan håndtere regnmængderne uden at flyde over. I tilfælde af nedsivning skal viden om nedsivningsegnethed bruges til at beregne hvor stort et areal der skal bruges for at kunne nedsive regnvandet tilstrækkeligt hurtigt til at anlægget ikke flyder over. Man bør tænke over hvad der sker hvis de flyder over i et særdeles kraftigt regnskyl og sørge for at det overskydende vand ledes til andre LAR tiltag, i kloak eller ud i naturen et sted hvor det gør mindst skade. Diskussion: - Er genanvendelse af regnvand en god LAR løsning? Indskriv jeres konklusioner i logbogen på caseweb.dk, delforløb 3, under overskriften Genanvendelse af regnvand. SIDE 15

17 LAR løsninger I skal nu arbejde med konkrete LAR løsninger som kan bruges til at håndtere regnvand lokalt. På caseweb.dk under viden (og sidst i dette hæfte) findes en række datablade. Databladene indeholder: 8 LAR løsninger og 1 datablad for Rør Databladene er lavet på baggrund af data fra Orbicon a/s samt Teknologisk Institut. På caseweb.dk findes desuden under Film om LAR små videoklip og reklamer der kan give et levende billede af løsningerne. Filmene er fundet på følgende links. I skal udfylde afkrydsningsskemaet Kom godt i gang med LAR-løsninger (næste side) med den viden I får fra databladene og videoklippene. Databladene er lavet på baggrund fra data fra Orbicon a/s, samt Teknologisk Institut. Ekstra viden om LAR løsningerne i form af de oprindelige datablade fra Teknologisk Institut, kan findes på caseweb.dk under Viden, delforløb 3. Se billede til højre. SIDE 16

18 Afkrydsningsskema Kom godt i gang med LAR løsninger Grundskole På de udleverede data kort, kan I læse om forskellige typer af LAR løsninger. I skal nu gøre jer bekendt med disse løsninger ved at læse databladene og udfylde nedstående skema. 1. Tag stilling til hvilke elementer der indgår i hver LAR løsning; forsinkning, nedsivning og/eller fordampning. 2. Find også svar på følgende - Har LAR løsningen en rensende effekt på regnvandet? - Optager løsningen plads som ikke kan bruges til andet? - Giver LAR løsningen andre værdier til området end regnvandssikring (multifunktionel anvendelse)? Svar muligheder er angivet øverst der kan godt være flere rigtige svar muligheder. LAR løsning Forsink Nedsivning Fordamp Rensning Pladsoptag Andre værdier else -ning Svar muligheder x x x God/Dårlig Ja/Nej Nej/ Nævn hvilken værdi Faskine Plan B - Opstuvning på terræn Gennemtrængelige belægninger Våde bassiner Tørre bassiner Grønne tage Regnbede Render og grøfter Rør

19 Delforløb 4 Produktet På caseweb.dk ser I en film om Orbicon a/s som til dagligt arbejder med at lave LAR løsninger. Nu er jeres opgave at designe LAR løsninger til jeres lokale område. Øvelsesvejledning til dette findes på caseweb.dk og på de næste par sider. SIDE 18

20 Øvelsesvejledning 3 LAR i jeres bymiljø Formål: At udtænke LAR løsninger til at håndtere regnvandet fra et lokal og kendt byområde Dette opnås ved at gennemarbejde alle nedenstående punkter. 1. Valg af område Vælg et område som har store befæstede arealer og som I ofte besøger. Det kunne være skolens grund, det lokale torv, midt byen eller andet. Befæstede arealer er arealer der er dækket af asfalt, fliser, tage og så videre hvorfra regnvand skal opsamles og afledes. 2. Identificér de befæstede arealer på området Først findes et kort over målområdet på arealinfo.dk, via caseweb.dk, under Opgave links - Indskriv adresse i søgefeltet - Zoom så langt ind som muligt idet hele området stadig kan ses - Vælg evt. et ortofoto som baggrundskort Print kortet og marker de forskellige typer befæstede arealer; veje, stier, tage, parkeringspladser og så videre. 3. Udregn befæstede arealer Det kan gøres på arealinfo.dk - Vælg Vis værktøjslinien øverst til højre - Vælg Koordinater og mål i den fremkomne værktøjslinie - Vælg herunder Opmål areal - Lav en polygon på kortet omkring de befæstede arealer og aflæs arealerne en efter en Arealet for hvert stykke befæstet område noteres på jeres printede kort 4. Dimensionering Afhængig af hvilke anlæg I vælger at bruge er der forskellige måder at regne ud, hvor store de skal være for, at kunne håndtere det regnvand der falder på området arealer. Se filmen fra Orbicon hvor en medarbejder fortæller om dimensionering. SIDE 19

21 Regn dimensionerne for de forskellige typer anlæg ud for hvert befæstet areal. Så kan I bagefter tage stilling til hvilke type anlæg I ønsker at bruge og om der er plads til det i området. Man kan godt samle vand fra flere typer arealer og behandle i samme anlæg så skal arealerne blot lægges sammen og man skal overveje hvordan vandet opsamledes og ledes hen til anlægget. Nedsivningsanlæg: På caseweb.dk under Opgave link, findes en metode til at udregne dimensionering af LAR nedsivningsanlæg. Regnearket hedder SVK LAR dimensionering ver1.1 og findes nederst på siden som Kloakmesterudgaven. Vejledning til brug af regnearket: 1. I skal gemme regnearket på jeres egen computer (fx på skrivebordet) og køre det derfra. Vær desuden opmærksom på, at jeres computer skal være sat til at køre makroer. 2. De faktorer der skal ændres på findes i kolonne B. 3. Har I lavet øvelse 2 i delforløb 2, taster I egne tal ind i synketesten. Ellers antages en værdi for sandet ler på 1 cm. pr. 60 min. 4. Årsnedbøren kan aflæses på kortet nederst i regnearket 5. Gentagelsesperioden bevares på 5 år 6. Befæstet areal i m 2 er det areal som I har udregnet på arealinfo.dk 7. Der kan også ændres på en af dimensionerne på LAR anlæggene. 8. Tryk på BEREGN for at få dimensioneringen der passer til det befæstede areal. Husk at tjekke kolonne F om der er 4 grønne OK under beregningstjek (ellers er beregningen forkert). For hver udregnede befæstede areal bestemmes således, hvor stort et nedsivningsanlæg der skal bruges for at aftage regnvandet SIDE 20

22 Grønne tage og øvrige forsinkningsanlæg: Skybrud er defineret som regnvejr hvor der falder over 15mm på 30min. Den 2. juli 2011 i København faldt 135,4mm regn på et døgn. En nedbørsmængde på 1 mm regn svarer til 1 liter, målt over et grundareal på 1 m². Udregn hvor meget vand der ville falde på hvert af jeres befæstede arealer i tilfælde af et voldsomt skybrud som i København den 2. juli Her ud fra kan I udregne hvor stort et volumen forsinkelsesanlæg der skal til for at rumme denne mængde vand (1L = 1m 3 ). Dimensionerne af anlæggene kan bestemmes herudfra dvs. at hvis I regner jer frem til at der falder 100L vand på et areal, så skal volumenet på anlægget være 100m 3 (fx 10m bred x 10m lang x 1m dyb). Kan evt. være mindre da der i København var tale om et særligt kraftigt skybrud som meget sjældent vil opleves. Gå ud fra at et grønt tag kan opsuge 10mm. regn før det er vandmættet. Dette kan så trækkes fra den samlede volumen vand der skal håndteres fra tagarealet hvis I beslutter jer for at bruge grønne tage. Der sker ikke nævneværdig fordampning i løbet af den korte tid hvor regnvejret står på. 5. Valg og placering af LAR anlæg I skal nu bestemme hvilke LAR anlæg I vil designe ind i området for at håndtere regnvandet. - Tænk over hvilke typer anlæg der vil passe godt ind i området (se datablade for LAR løsninger) - Overvej om anlæggene kan give en merværdi til området - Find på arealinfo.dk områder hvor LAR anlæggene kan placeres, idet I tager hensyn til at sikre en dimensioneringen af anlæggene så de kan klare de regn mængder der falder på området. - Overvej hvordan I vil lede vandet fra hvor det falder og hen til LAR løsningerne (grøfter/render/underjordiske rør/terrænhældning). - Overvej hvor vandet flyder hen hvis jeres anlæg flyder over Indtegn løsningerne på et printet kort. 6. Områdets topografi Skal man lave LAR løsninger der skal afhjælpe regnvandsproblemer i hele byer må man overveje hvor løsningerne skal lægges for at gøre mest gavn. Her er det altafgørende at se på hele områdets topologi. Hør fx om et projekt i Lystrub på caseweb.dk under Film. SIDE 21

23 Til jeres produkt produceres et højde profil kort ved hjælp af linket på caseweb.dk, under Opgave link. 1. Læs først vejledningen i toppen. 2. Vælg satellit visning 3. Zoom kun så meget ud at strukturerne i indsatsområdet stadig kan genkendes - vi vil her gerne have en føling med hvilken vej vandet generelt bevæger sig i et større område omkring indsatsområdet. 4. Marker målområdet på profilen ved at holde kursoren ned over højdeprofilen. 5. Print profiler for syd-nord og øst-vest hvorpå mål-området er markeret (se illustration) Tag stilling til følgende: - Vurdér ud fra højdeforskellene i hele området om jeres indsatsområde er i risiko for at blive oversvømmet ved voldsom regn. - Hvorfor kan det give god mening at lave LAR i et højt beliggende område? SIDE 22

24 Produktkrav (opgaveark 3) Produktet der skal fremstilles er en plakat der illustrerer jeres LAR løsninger for området. I produktet skal indgå: - Et kort over området med jeres LAR løsninger indtegnet. - En højdeprofil over området - En beskrivelse af hvilken værdi jeres løsninger giver området i forhold til; klimasikring, økonomisk, rekreative, natur - Beskrivelse af det problem der løses inddrag her drivhus effekt og klimaændringer samt konsekvenser af oversvømmelse I skal kunne svare på følgende spørgsmål i forbindelse med præsentationen af jeres poster - Hvorfor har I brugt netop disse LAR løsninger? - Hvad kan man se ud af højdeprofilen? Produkt præsentation Præsentationen af posterne sker ved at I skal vurdere de andre holds postere. Én fra holdet skal på skift blive tilbage ved jeres poster og præsentere den for de andre hold. For at sikre ensartet vurdering skal I udfylde et vurderings skema (næste side). Alle postere skal gives et nummer som kan anføres på vurderingsskemaet når der vurderes. I skemaet indskrives om alle krav er opfyldt for hvad produktet skal indeholde, om holdets repræsentant kan svare på spørgsmålene og der gives i øvrigt karakter i for følgende - Kreativitet i valg af løsning - Almen gavn af løsning - Overskuelighed af produktet - Æstetik (hvor flot er posteren) - Mundtlig fremstilling af produkt Når alle postere er blevet vurderet skal hver gruppe indlevere ét fælles vurderingsskema for hver poster. Point optælles af lærerne og vinderne kåres. SIDE 23

25 Opgaveark 4 Vurderings skema Poster der vurderes: I skal nu vurdere hinandens postere. For at få en ensartet vurdering skal I udfylde dette skema for hver poster. I skal kigge om alle kriterier er opfyldt og sætte flueben hvis de er. Indeholder posteren Kort med LAR løsninger Beskrivelse af det problem der løses Beskrivelse af værdi af løsningerne Højdeprofil Kan holdet svare på følgende spørgsmål? Hvorfor har I brugt netop disse LAR løsninger? Hvad kan man se ud af højdeprofilen? Derudover skal I give karakterer for; 1. Kreativitet i valg af løsning. Er LAR løsningen brugt på en særlig spændende måde? 2. Almen gavn af løsning. Giver LAR løsningen andre værdier til området i form af æstetik eller et rekreativt element. 3. Overskuelighed af posteren. Er budskabet tydeligt og ikke rodet? 4. Mundtlig fremstilling af produktet. Kan de svare på spørgsmålene og hvor godt præsenteres budskabet i øvrigt mundtligt? Karaktererne gives i nedenstående skema idet. Karakteren 3 er bedst Bedst Karakter Kreativitet Almen gavn Overskuelighed Mundtlig fremstilling (se flueben)? Indeholder plakaten det den skal (se flueben)? Samlede points SIDE 24

26 LAR løsning Grundskole Permeable (gennemtrængelige) belægninger Beskrivelse: Belægninger, der tillader regnvandet, at sive igennem. Det kan være fliser med brede fuger, græsarmeringssten, permeabelt asfalt eller bare grus. Det er en forudsætning at jorden under belægningen er egnet til nedsivning. Anvendelse: De permeable belægninger kan som udgangspunkt anvendes på alle typer af arealer som veje, cykelstier, gårdarealer, indkørsler mv. Rensende effekt: Hvis nedsivning sker gennem græs (se billedet), vil der være en effektiv fjernelse af byforurening, mens et underlag af grus og sand giver en dårlig rensning af regnvandet. Det skyldes, at finkornede materialer er bedre til at filtrere vandets urenheder fra, og fordi de biologiske processer i græslaget nedbryder en del af forureningen. Se film om gennemtrængelig belægning på

27 LAR løsning Grundskole Grønne tage Beskrivelse: Grønne tage er dækket med forskellige former for planter, der kan tåle at få meget vand men også at tørre ud. Der anvendes typisk moslignende plantevækster på grønne tage. Grønne tage kan dog også være egentlige taghaver medgræs og buske (se billede), mendet kræver et tykt (og tungt) jordlag. Regnvandet optages i planterne, og fordamper i sidste ende, hvorved vandmængden reduceres. Derudover tilbageholdes regnvandet af rødder og jord indtil taget er vandmættet. Denne forsinkelse har dog ringe effekt under skybrud, hvor taget lynhurtigt mættedes. Anvendelse: Grønne tage kan anvendes overalt hvor tagkonstruktionen kan holde til vægten - på enfamiliehuse, garager, etageboliger, små og store erhvervs- og industribygninger, forretningsområder mv. Rensende effekt: Taget har en god filtrerende evne og fjerner byskabte forureninger(partikler/støv). Se film om grønne tage på

28 LAR løsning Grundskole Faskiner Beskrivelse: En faskine skaber hulrum i jorden, hvor regnvandet opsamles og derefter siver ned til grundvand. Hulrummene kan skabes ved brug af sten, lecanødder, plastkassetter (som på billedet) eller lignende. Nedsivningen af regnvand kan ske over tid og uden at genere brugen af arealerne på jordoverfladen, da faskiner er gravet ned og dækket med jord. Anvendelse: Faskiner kan anvendes både ved enfamiliehuse, etageejendomme og erhvervsejendomme til at forsinke samt nedsive regnvand, enten selvstændigt eller i kombination med andre LAR-anlæg. Rensende effekt:ringe rensning af regnvandet da faskinen har store porer, der lader vandet trænge hurtigt igennem. Desuden foregår ingen biologisk nedbrydelse af stoffer i faskinen, da den ikke indeholder mikroorganismer ligesom sand og især muldjord. Se video om faskiner på

29 LAR løsning Grundskole Plan B -opstuvningpå terræn Beskrivelse: Under de sjældne meget kraftige regnskyl, kan hverken LAR anlæg eller kloakker håndtere vandmængderne, da de er dimensionerede til oftere forekommende regnmængder. Daerdet nødvendigt,at have enplanb.mankanf.eks.indretteområdermedfliser/asfalt, hvor regnvandet midlertidigt kan fylde området op. Sådanne områder kan laves ved at sænke arealet, etablere høje kantsten eller lave støtte-mure, således at der er et volumen som vandet kan fylde ud (se billede). Anvendelse: Opstuvning på terræn kan anvendes på mindre arealer ved parcelhuse, men vil nok have mere berettigelse på større anlæg som skoler, industri, boligforeninger, rekreative områder mv. Eksempler på egnede arealer til midlertidig opstuvning er fx sænkede pladser, boldbaner og P-arealer. Mange arealer benyttes alligevel ikke under regnvejr. Det vil derfor ikke væretilgene,hvisderstodvandnogletimerifxendelafetgårdrum. Rensende effekt: Ingen

30 LAR løsning Grundskole Regnbede Beskrivelse: Regnbede er beplantede fordybninger i terræn. De forsinker regnvandet og tillader nedsivning samt fordampning. Regnbede kan være meget smukke og give rigt dyre og fugle liv, når man vælger en varieret beplantning (se til venstre). Anvendelse: Regnbede kan anvendes mange steder. En nedsænket græsfodboldbane kan anvendes som en form for regnbed (se nedenfor). Ved boliger, erhverv, forretningsområder mv. anlægges regnbede som en del af have- og gangarealer. Regnvand fra veje og parkeringsarealer kan ledes til regnbede opbygget i vejsiden eller som afgrænsning mellem parkeringsbåse. Her skal planterne kunne tåle vejsalt. Rensende effekt:særdeles effektiv idet der sker en filtrering og nedbrydning af forurenende stoffer i muldlaget. Se film om regnbed på

31 Render og grøfter LAR løsning Grundskole Beskrivelse: Kan lede vandet hen til et passende sted, enten LAR løsning eller i kloak. Er rendens bund gennemtrængelig for vand (se de to billede eksempler) kan der ske nedsivning af regnvandet. Der kan lægges store sten i renderne og grøfterne for at forsinke og fordele vandet (se til venstre). Herved bliver vandet tilbageholdt og kan langsomt sive ned til grundvandet. Er renderne lavet af beton sker der naturligvis ingen nedsivning til grundvand og funktionen er udelukkende transport af vand. Anvendelse:Leder regnvand væk fra tage eller store flader som fx veje. Rensende effekt: Render og grøfter med beplantning er gode til at rense regnvandet for opløste forurenende stoffer (herunder tungmetaller), idet vandet filtreres gennem et finmasket biologisk aktivt muldlag, når det nedsives. Beton render tillader ikke nedsivning og har ingen rensende effekt.

32 LAR løsning Grundskole Våde bassiner Beskrivelse: Bassiner forsinker regnvandet som magasineres, og kun langsomt forlader bassinet via et lille udløb. Bassiner har en fast bund og tillader ikke nedsivning. Et vådt bassin eller dam indeholder altid vand, og har således en høj rekreativ værdi fx i grønne områder. Anvendelse: Kan forsinke store mængder regnvand fra alle slags flader. Rensende effekt: God rensende effekt, idet forurenende stoffer, bl.a. tungmetaller og andre farlige stoffer, bundfældes i bassinets stillestående vand. Organisk stof nedbrydes af planter, alger og bakterier i våde bassiner. Olie nedbrydes af solens lys.

33 LAR løsning Grundskole Tørre bassiner Beskrivelse: Bassiner forsinker regnvandet som magasineres og kun langsomt forlader bassinet via et lille udløb. Bassiner har en fast bund, og tillader ikke ned-sivning. I et tørt bassin er der normalt vand i 2-3 dage efter et regnvejr. Herefter er bassinet tømt for vand, og kan bruges til andre ting indtil næste regnvejr fx som fodboldbane eller skaterbane(se billede). Anvendelse: Kan forsinke store mængder regnvand fra alle slags flader. Rensende effekt: Hvis vandmasserne får lov at stå i længere tid i et bassin vil forurenende stoffer bundfælde, og olie rester nedbrydes af solens lys. Et tørt bassin tømmes normalt hurtigt efter et regnvejr, og giver derfor ringe rensning af vandet, idet forurenende stoffer hverken tillades at bundfælde eller omdannes af mikroorganismer. Se film om regnvandsbassin på

34 LAR løsning Grundskole Rør Beskrivelse: Rør kan lede regnvandet fra hvor det falder, og videre til LAR-løsninger eller i kloak. Rør er ikke i sig selv en LAR-løsning, da der hverken sker forsinkelse, fordampning eller nedsivning under ledningen af vandet. Det er dog en vigtig del af et samlet system til håndtering af regnvand, idet vandet først skal ledes hen tillarløsningenforatdenneharnogeneffekt. Det synlige alternativ til rør under jorden er åbne render og grøfter. Anvendelse:Bruges til at transportere regnvand Rensende effekt: Ingen

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Regnvandsfaskine. Afled og rens regnvandet enkelt, effektivt og miljøvenligt. Sådan etableres en effektiv BIO-BLOK. Let håndtering EXPO-NET

Regnvandsfaskine. Afled og rens regnvandet enkelt, effektivt og miljøvenligt. Sådan etableres en effektiv BIO-BLOK. Let håndtering EXPO-NET Gør det selv Regnvandsfaskine Sådan etableres en effektiv BIO-BLOK regnvandsfaskine Let håndtering Inden arbejdet påbegyndes, skal du huske at indhente en tilladelse fra den lokale myndighed til at anlægge

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Regnvand er en ressource

Regnvand er en ressource Pas på dit regnvand Haveselskabet 40.000 medlemmer 11 numre af magasinet Haven (186.000 læsere) Deltagelse i landsdækkende havefestival Deltagelse i 1.000 arrangementer i hele landet Gratis rådgivning

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere