Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte"

Transkript

1 Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion: Hvad hvis det var jer? 3 - Drivhuseffekt og klimaændringer 4 Delforløb 1: Vandets vej og kloaker 4 - Vandets vej 4 - Kloaksystemer 5 - Opgaveark 1 6 Delforløb 2: Jordens hydrauliske ledningsevne 7 - Øvelsesvejledning1 9 - Øvelsesvejledning Perspektiverende diskussion 12 Delforløb 3: LAR løsninger 12 - Introduktion til LAR 15 - Genanvendelse af regnvand? 16 - LAR-løsninger 17 - Afkrydsningsskema: Kom godt i gang med LAR-løsninger 18 Delforløb 4: Produktet 19 - Øvelsesvejledning Produktkrav 23 - Produktpræsentation 24 - Vurderingskema 25 Datablade på LAR-løsninger SIDE 1

3 Læsevejledning Dette elevhæfte er ikke lektier! Dette elevhæfte indeholder alt materiale til undervisningsforløbet Lokal Anvendelse af Regnvand i fremtidens bymiljø. Hele forløbet ligger også på caseweb.dk, hvorfra I kommer til at tilgå links igennem forløbet, og hvor opgaver samt vejledninger kan genfindes separat under forskellige delforløb. Nogle af de links, der er henvist til, vil blive gennemgået af jeres lærer, mens andre er nogle I selv skal arbejde med. I kan tilgå forløbet ved at logge ind på caseweb.dk, både hjemme og i klassen, med det brugernavn og adgangskode som jeres lærer har udleveret. Forløbet kommer til at vare 10 lektioner som er fordelt på følgende delforløb: Lektion Delforløb Emne Lektion 1 Introduktion Monsterregn, Drivhuseffekt og klimaændringer Lektion 2 Delforløb 1 Vandets vej og kloaker Lektion 3-4 Delforløb 2 Jordens hydrauliske ledningsevne Lektion 5-6 Delforløb 3 LAR løsninger Lektion 7-10 Delforløb 4 Produktet God fornøjelse! SIDE 2

4 Introduktion Indledning I dette forløb vil I komme til at lære mere om monsterregn, kloakker og jordtyper, og få præsenteret et værktøj, som kan være med til at sikre os alle mod fremtidige oversvømmelser ved kraftige regnbyger. Skybrud, eller monsterregn, beskriver et vejrfænomen, hvor der falder mere end 15 mm regn på 30min. Den 2. juli 2011 var der et voldsomt skybrud i København som I nu skal se nogle videoklip fra. Diskussions noter: - Hvad hvis var jer (der oplevede et skybrud)? Noter til gennemgang af Drivhuseffekt og klimaændringer : Teorien gennemgås af læreren eller kan findes på caseweb.dk under Viden. SIDE 3

5 Delforløb 1 Vandets vej og kloaker For at vide hvordan man kan undgå oversvømmelser i forbindelse med monsterregn, må vi vide noget mere om vandets vej i naturen og i vores kloakker. Noter til vandets vej i naturen: Teori gennemgås af læren. Kloaksystemer Men vandets vej i en by er lidt anderledes. Her pumper vi vand op fra grundvandet, og anvender det i husholdninger og i industrien. Efter brug kaldes vandet spildevand, og det ledes væk i en kloak. Regnvand der falder på byens flader ledes også i kloakken, så vi kan gå tørskoet gennem byen. I skal nu svare på opgaveark 1 om kloaksystemer (næste side). Informationerne til at kunne svare findes på caseweb.dk under Viden. Til sidst kommer I til at se en film hvor en medarbejder fra det rådgivende ingeniør firma, Orbicon, fortæller om separat kloakering. Orbicon har været med til at udvikle dette undervisningsforløb og vil have en gennemgående rolle i forløbet. SIDE 4

6 Opgaveark 1 Kloaksystemer På caseweb.dk under viden findes tre links som I skal bruge for at svare på følgende: 1. Beskriv forskellen på separat- og fælles-kloakering 2. Beskriv fordele og ulemper ved separat kloakering Skriv jeres konklusioner ind i logbogen på caseweb.dk under delforløb 1, hvor hvert emne får hver sin overskrift. SIDE 5

7 Delforløb 2 Jordens hydrauliske ledningsevne Grundskolen Når regnen falder i din have eller baggård kan den enten ende i kloakken, sive ned og blive til grundvand eller fordampe til luften. Hvad der sker med regnen afhænger både af hvilken overflade den lander på og hvilket materiale der er under overfladen. Regnvand kan kun nedsive til grundvand hvis både overfladen og de underliggende jordlag er gennemtrængelige for vand. Mens det er let at vurdere overfladens gennemtrængelighed kan det være sværere at få en ide om de underliggende jordlags evne til at lade vandet passere. Vi skal nu arbejde med jordens evne til at lade vand nedsive den hydrauliske ledningsevne K. Enheden for den hydrauliske ledningsevne er m/s. I skal arbejde med én af to øvelser - Øvelse 1. Kornstørrelse versus hydraulisk ledningsevne - Øvelse 2. Den aktuelle jords hydrauliske ledningsevne (K-værdien) De to øvelsesvejledninger kan findes på de næste par sider. SIDE 6

8 Øvelsesvejledning 1 Kornstørrelsens betydning for hydraulisk ledningsevne Den hydrauliske ledningsevne (K-værdien) i jorden er den vandhastighed, som vandet kan nedsive med i den aktuelle jord og angives i meter pr. sekund. Forsøgsmaterialer: - En klump ler - Tre glas-bægerglas - Tre petriskåle - Papir til at tegne forsøgsopstilling på - Tre spande og en skovl - En beholder til at have vand i - En sodavands flaske - En saks/sav der kan skære/klippe bunden af flasken - Skydelære eller lineal til at bestemme kornstørrelser - Tidsmåler Mål At undersøge følgende: - Hvordan hænger kornstørrelsen i jordtyper sammen med jordtypens hydrauliske ledningsevne? - Er der andre faktorer der påvirker den hydrauliske ledningsevne? Fremgangsmåde 1. Fyld de tre spande med hhv. sand, grus og muldjord som I selv finder på skolens grund, og tag dem tilbage i klassen. 2. Lav en hypotese til hvert spørgsmål og beskriv samt tegn et forsøg der kan vise om hypotesen er sand eller falsk. 3. Hypotese og forsøgsopstilling skal godkendes af læreren før forsøget sættes i gang. Diskussion og konklusioner I skal skrive deres hypoteser og konklusioner i logbogen på caseweb.dk under overskriften Kornstørrelsens betydning for hydraulisk ledeevne, efter de er godkendt af læreren. SIDE 7

9 Hypotese og forsøgsopstilling: Noter: SIDE 8

10 Øvelsesvejledning 2 Den aktuelle jords hydrauliske ledningsevne Den hydrauliske ledningsevne (K-værdien) i jorden er den vandhastighed, som vandet kan nedsive med i den aktuelle jord. Formål At undersøge den akutelle hydrauliske ledningsevne for jorden i jeres lokale område. Fremgangsmåde 1. Med et pælebor graves et 1 meter dybt hul i jorden der skal testes. 2. Hullet fyldes med vand, og jorden mættes efter 5 minutter genfyldes hullet. 3. Efter 15 minutter måles, hvor meget vandstanden er faldet: - Er vandet helt forsvundet, er der tale om groft sand. - Er vandstanden faldet med mindst 10 cm, er der tale om fint sand. - Er vandstanden faldet med mindst 1 cm, er der tale om silt. 4. Er vandstanden ikke faldet efter 15 minutter bør måles med et større tidsinterval: - Er vandstanden kun faldet med 1 cm efter 1 time, er der tale om sandet ler. - Varer det 5 timer eller mere for vandstanden at falde 1 cm, er der tale om siltet ler. Da der ikke er tid til at vente længe antages en K-værdi på 1 x 10-6 m/sek. (Sandet ler), hvis det tager længere end 15min. Jordtype Hydrauliske ledningsevne omregnet til m/time Groft sand K-værdi = 1 x 10-3 m/sek. 3,6 m/time Fint sand K-værdi = 1 x 10-4 m/sek. 0,36 m/time Silt K-værdi = 1 x 10-5 m/sek. 0,0036 m/time Sandet ler K-værdi = 1 x 10-6 m/sek. 0,00036 m/time Siltet ler K-værdi = 1 x 10-7 m/sek. 0, m/time Til sammenligning har en middelstørrelses regnorm en gennemsnitsfart på 1,8m/time og en snegl en gennemsnitsfart på 5 m/time. Mål gerne på flere forskellige steder og vedtag en K-værdi for jorden i jeres område. Prøv også i at måle i en sand kasse og i løst grus hvis der er ekstra tid. SIDE 9

11 Resultaterne indføres i logbogen på caseweb.dk, under Delforløb 2, under overskriften Den aktuelle jords hydrauliske ledningsevne. Sørg for få godkendt resultaterne af læreren før de skrives ind. Resultater og noter : SIDE 10

12 Diskussion i klassen: Indfør jeres konklusioner i logbogen på caseweb.dk under delforløb 2 med overskriften Perspektiverende diskussion. 1. Hvis man i et bymiljø vil til at nedsive alt sit regnvand i stedet for at lede det i kloak, hvilke undersøgelser bør man da foretage først? 2. Hvordan skal man designe et bymiljø for at man får mest mulig nedsivning af regnvand? Tilsidst kommer I til at se en medarbejder fra Orbicon fortælle om vigtigheden af at kende den hydrauliske ledningsevne når man skal lave LAR løsninger. SIDE 11

13 Delforløb 3 LAR løsninger Introduktion til Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) Pga. klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder er det bedre at forsøge at tage sig af regnvandet, der hvor det falder, så det ikke ender i kloakken. Mulighederne for at udvide kloaknettet eller lave separat kloakering er ikke altid til stede, pga. mangel på plads og/eller penge. Håndtering af regnvand så tæt på hvor det falder som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal afledning (eller afledning) af regnvand. I skal til start se en film om fordelene ved Lokal anvendelse af regnvand. Ved Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) forstås ethvert tiltag, der kan begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. Elementerne i LAR er: Nedsivning hvor vandet trænger gennem overfladen og videre ned til grundvand. Forsinkelse af vandet indtil der er plads i kloaksystemet fx i bassiner Fordampning af vandet enten direkte fra overflader eller efter optag i planter Præsentation af LAR model LAR kan laves på mange måder men det virker altid via en eller flere af disse tre elementer; Nedsivning, forsinkelse og fordampning. Det der ses på modellen er ét eksempel på hvordan elementerne kan anvendes. Vi kommer også til at se hvordan sådanne anlæg kan se ud i virkeligheden i denne lektion. Modellen på næste side er delt op i hhv. et klassiske eksempel på håndtering af regnvand samt lokal afledning af regnvand (se øverst på figuren). SIDE 12

14 Den klassiske håndtering (til venstre) Den klassiske håndtering af regnvand er at alt vand (rødt=spildevand, blåt =regnvand) ledes i fælles kloakken og det fortyndede spildevand (orange) ledes til rensningsanlæg. Under ekstreme regnskyl kan fælleskloakken ikke håndtere de store vandmængder og man kommer til at opleve at kloakvandet løber tilbage i husene. Hvad man ikke ser på figuren er separat kloakering hvor regnvand ledes i separate rør ud i naturen og man herved undgår kapacitets problemer i spildevandskloakken. Denne løsning er dog ikke altid mulig enten pga. pris eller pladsforhold. Lokal Anvendelse af Regnvand (til højre) Under lokal anvendelse af regnvand håndteres regnvandet via 1. fordampning, hvor vandmængderne reduceres 2. nedsivning, hvor vandet ledes til grundvand 3. forsinkelse, hvor der blot tilbageholdes for senere langsomt at udledes til kloakken.. SIDE 13

15 1. Fordampning Når vandet at samles på overfladen, kan der også ske fordampning. Mængderne der kan fordampes er typisk væsentligt mindre end det der kan nedsives. 2. Nedsivning (venstre side af LAR huset) Nedsives vandet til grundvand afhænger nedsivningshastigheden af jordtypens hydrauliske ledningsevne. Ikke alle jorde er egnet til LAR hvis jorden er leret eller hårdt stampet kan man ikke nedsive regnvandet hurtigt nok, også er det ikke forsvarligt at lave nedsivningsanlæg. Ved nedsivning undgås at regnvandet bliver til spildevand, men bliver i stedet til en ressource nemlig grundvand. Grundvandsdannelse er en fordel ved den lokale håndtering af regnvand som ikke opnås ved separat kloakering. Ved at bruge LAR løsninger i byerne, der ellers er dækket med asfalt og bebyggelse, sikrer man at der under byerne forsat dannes nye grundvandsreserver til byens befolkning. Hvis ikke Nedsivning sker fx i regnbede regnvandet nedsives vil vandet fra veje, pladser, hustage osv. blive ledt via kloaksystemet ud til hav eller vandløb - langt væk fra hvor regnen faldt. 3. Forsinkelse (højre side af LAR huset på figuren) Man kan også forsinke regnvandet ved at anvende et buffersystem et magasin - hvor vand kan oplagres (magasineres) og kun udledes lidt ad gangen. Formålet med magasinet er ikke at overbelaste kloakken længere nede i systemet, så den løber over. Magasinet skal være stort nok til at Man forsinker vandet rumme vandet indtil det over tid løber langsomt ud i kloakken. Udover at fx i tørre bassiner undgå overbelastning giver opbevaring i et magasin mulighed for fordampning som vil reducerer mængden af vand. Er regnvandet i magasinet af god kvalitet (forholdsvist uforurenet) kan det også ledes til nedsivning eller ud i hav eller vandløb. Om vandkvalitet og dimensionering Fordampning sker fx i grønne tage Vandkvalitet og rensning af regnvand Det er dog nødvendigt at overveje kvaliteten af det vand vi sender ned i grundvandet. Når regnvand falder på vores beskidte veje opblandes en del forurenende stoffer i regnvandet, herunder tungmetaller. Nedsivning renser vandet da mange af de forurenende stoffer filtreres fra i de øverste jordlag. Rensningen er bedst gennem finkornet materiale hvor nedsivningen dog er langsomst. Allerbedst er nedsivning gennem græs eller andet organisk lag da det fine materiale filtrerer forurening fra og de biologiske processer i laget også nedbryder en del af de forurenende stoffer. Men dette er ikke altid tilstrækkeligt til at undgå, at der siver farlige stoffer ned i vores drikkevandsressourcer. Det kan derfor være nødvendigt at lave forudgående rensningsskridt før vandet får lov at sive ned og danne grundvand. Fx kan man bruge en olieudskiller ved de udløb som opsamler regnvand fra fx parkeringspladser. SIDE 14

16 Et regnvandsbassin hvor forurenende partikler får lov at bundefælde før vandet ledes videre har en stor rensende effekt på regnvandet men kræver plads. Regnvand fra separat kloakker ender i sådanne bassiner før det endeligt ledes tilbage til naturen. Grundskolen Er regnvandet af for dårlig kvalitet det kunne fx være afløbsvand fra en benzin tank vil det være uforsvarligt at lade et nedsive. Her må vandet Regnvandsbassiner renser vandet ledes til rensningsanlæg. Man vil dog stadig kunne undgå overbelastning af kloaksystemet ved i stedet at forsinke regnvandet. Dimensionering Hvad enten der er tale om anlæg til fordampning, nedsivning eller forsinkelse så er det vigtigt at anlæggene dimensioneres så de kan håndtere regnmængderne uden at flyde over. I tilfælde af nedsivning skal viden om nedsivningsegnethed bruges til at beregne hvor stort et areal der skal bruges for at kunne nedsive regnvandet tilstrækkeligt hurtigt til at anlægget ikke flyder over. Man bør tænke over hvad der sker hvis de flyder over i et særdeles kraftigt regnskyl og sørge for at det overskydende vand ledes til andre LAR tiltag, i kloak eller ud i naturen et sted hvor det gør mindst skade. Diskussion: - Er genanvendelse af regnvand en god LAR løsning? Indskriv jeres konklusioner i logbogen på caseweb.dk, delforløb 3, under overskriften Genanvendelse af regnvand. SIDE 15

17 LAR løsninger I skal nu arbejde med konkrete LAR løsninger som kan bruges til at håndtere regnvand lokalt. På caseweb.dk under viden (og sidst i dette hæfte) findes en række datablade. Databladene indeholder: 8 LAR løsninger og 1 datablad for Rør Databladene er lavet på baggrund af data fra Orbicon a/s samt Teknologisk Institut. På caseweb.dk findes desuden under Film om LAR små videoklip og reklamer der kan give et levende billede af løsningerne. Filmene er fundet på følgende links. I skal udfylde afkrydsningsskemaet Kom godt i gang med LAR-løsninger (næste side) med den viden I får fra databladene og videoklippene. Databladene er lavet på baggrund fra data fra Orbicon a/s, samt Teknologisk Institut. Ekstra viden om LAR løsningerne i form af de oprindelige datablade fra Teknologisk Institut, kan findes på caseweb.dk under Viden, delforløb 3. Se billede til højre. SIDE 16

18 Afkrydsningsskema Kom godt i gang med LAR løsninger Grundskole På de udleverede data kort, kan I læse om forskellige typer af LAR løsninger. I skal nu gøre jer bekendt med disse løsninger ved at læse databladene og udfylde nedstående skema. 1. Tag stilling til hvilke elementer der indgår i hver LAR løsning; forsinkning, nedsivning og/eller fordampning. 2. Find også svar på følgende - Har LAR løsningen en rensende effekt på regnvandet? - Optager løsningen plads som ikke kan bruges til andet? - Giver LAR løsningen andre værdier til området end regnvandssikring (multifunktionel anvendelse)? Svar muligheder er angivet øverst der kan godt være flere rigtige svar muligheder. LAR løsning Forsink Nedsivning Fordamp Rensning Pladsoptag Andre værdier else -ning Svar muligheder x x x God/Dårlig Ja/Nej Nej/ Nævn hvilken værdi Faskine Plan B - Opstuvning på terræn Gennemtrængelige belægninger Våde bassiner Tørre bassiner Grønne tage Regnbede Render og grøfter Rør

19 Delforløb 4 Produktet På caseweb.dk ser I en film om Orbicon a/s som til dagligt arbejder med at lave LAR løsninger. Nu er jeres opgave at designe LAR løsninger til jeres lokale område. Øvelsesvejledning til dette findes på caseweb.dk og på de næste par sider. SIDE 18

20 Øvelsesvejledning 3 LAR i jeres bymiljø Formål: At udtænke LAR løsninger til at håndtere regnvandet fra et lokal og kendt byområde Dette opnås ved at gennemarbejde alle nedenstående punkter. 1. Valg af område Vælg et område som har store befæstede arealer og som I ofte besøger. Det kunne være skolens grund, det lokale torv, midt byen eller andet. Befæstede arealer er arealer der er dækket af asfalt, fliser, tage og så videre hvorfra regnvand skal opsamles og afledes. 2. Identificér de befæstede arealer på området Først findes et kort over målområdet på arealinfo.dk, via caseweb.dk, under Opgave links - Indskriv adresse i søgefeltet - Zoom så langt ind som muligt idet hele området stadig kan ses - Vælg evt. et ortofoto som baggrundskort Print kortet og marker de forskellige typer befæstede arealer; veje, stier, tage, parkeringspladser og så videre. 3. Udregn befæstede arealer Det kan gøres på arealinfo.dk - Vælg Vis værktøjslinien øverst til højre - Vælg Koordinater og mål i den fremkomne værktøjslinie - Vælg herunder Opmål areal - Lav en polygon på kortet omkring de befæstede arealer og aflæs arealerne en efter en Arealet for hvert stykke befæstet område noteres på jeres printede kort 4. Dimensionering Afhængig af hvilke anlæg I vælger at bruge er der forskellige måder at regne ud, hvor store de skal være for, at kunne håndtere det regnvand der falder på området arealer. Se filmen fra Orbicon hvor en medarbejder fortæller om dimensionering. SIDE 19

21 Regn dimensionerne for de forskellige typer anlæg ud for hvert befæstet areal. Så kan I bagefter tage stilling til hvilke type anlæg I ønsker at bruge og om der er plads til det i området. Man kan godt samle vand fra flere typer arealer og behandle i samme anlæg så skal arealerne blot lægges sammen og man skal overveje hvordan vandet opsamledes og ledes hen til anlægget. Nedsivningsanlæg: På caseweb.dk under Opgave link, findes en metode til at udregne dimensionering af LAR nedsivningsanlæg. Regnearket hedder SVK LAR dimensionering ver1.1 og findes nederst på siden som Kloakmesterudgaven. Vejledning til brug af regnearket: 1. I skal gemme regnearket på jeres egen computer (fx på skrivebordet) og køre det derfra. Vær desuden opmærksom på, at jeres computer skal være sat til at køre makroer. 2. De faktorer der skal ændres på findes i kolonne B. 3. Har I lavet øvelse 2 i delforløb 2, taster I egne tal ind i synketesten. Ellers antages en værdi for sandet ler på 1 cm. pr. 60 min. 4. Årsnedbøren kan aflæses på kortet nederst i regnearket 5. Gentagelsesperioden bevares på 5 år 6. Befæstet areal i m 2 er det areal som I har udregnet på arealinfo.dk 7. Der kan også ændres på en af dimensionerne på LAR anlæggene. 8. Tryk på BEREGN for at få dimensioneringen der passer til det befæstede areal. Husk at tjekke kolonne F om der er 4 grønne OK under beregningstjek (ellers er beregningen forkert). For hver udregnede befæstede areal bestemmes således, hvor stort et nedsivningsanlæg der skal bruges for at aftage regnvandet SIDE 20

22 Grønne tage og øvrige forsinkningsanlæg: Skybrud er defineret som regnvejr hvor der falder over 15mm på 30min. Den 2. juli 2011 i København faldt 135,4mm regn på et døgn. En nedbørsmængde på 1 mm regn svarer til 1 liter, målt over et grundareal på 1 m². Udregn hvor meget vand der ville falde på hvert af jeres befæstede arealer i tilfælde af et voldsomt skybrud som i København den 2. juli Her ud fra kan I udregne hvor stort et volumen forsinkelsesanlæg der skal til for at rumme denne mængde vand (1L = 1m 3 ). Dimensionerne af anlæggene kan bestemmes herudfra dvs. at hvis I regner jer frem til at der falder 100L vand på et areal, så skal volumenet på anlægget være 100m 3 (fx 10m bred x 10m lang x 1m dyb). Kan evt. være mindre da der i København var tale om et særligt kraftigt skybrud som meget sjældent vil opleves. Gå ud fra at et grønt tag kan opsuge 10mm. regn før det er vandmættet. Dette kan så trækkes fra den samlede volumen vand der skal håndteres fra tagarealet hvis I beslutter jer for at bruge grønne tage. Der sker ikke nævneværdig fordampning i løbet af den korte tid hvor regnvejret står på. 5. Valg og placering af LAR anlæg I skal nu bestemme hvilke LAR anlæg I vil designe ind i området for at håndtere regnvandet. - Tænk over hvilke typer anlæg der vil passe godt ind i området (se datablade for LAR løsninger) - Overvej om anlæggene kan give en merværdi til området - Find på arealinfo.dk områder hvor LAR anlæggene kan placeres, idet I tager hensyn til at sikre en dimensioneringen af anlæggene så de kan klare de regn mængder der falder på området. - Overvej hvordan I vil lede vandet fra hvor det falder og hen til LAR løsningerne (grøfter/render/underjordiske rør/terrænhældning). - Overvej hvor vandet flyder hen hvis jeres anlæg flyder over Indtegn løsningerne på et printet kort. 6. Områdets topografi Skal man lave LAR løsninger der skal afhjælpe regnvandsproblemer i hele byer må man overveje hvor løsningerne skal lægges for at gøre mest gavn. Her er det altafgørende at se på hele områdets topologi. Hør fx om et projekt i Lystrub på caseweb.dk under Film. SIDE 21

23 Til jeres produkt produceres et højde profil kort ved hjælp af linket på caseweb.dk, under Opgave link. 1. Læs først vejledningen i toppen. 2. Vælg satellit visning 3. Zoom kun så meget ud at strukturerne i indsatsområdet stadig kan genkendes - vi vil her gerne have en føling med hvilken vej vandet generelt bevæger sig i et større område omkring indsatsområdet. 4. Marker målområdet på profilen ved at holde kursoren ned over højdeprofilen. 5. Print profiler for syd-nord og øst-vest hvorpå mål-området er markeret (se illustration) Tag stilling til følgende: - Vurdér ud fra højdeforskellene i hele området om jeres indsatsområde er i risiko for at blive oversvømmet ved voldsom regn. - Hvorfor kan det give god mening at lave LAR i et højt beliggende område? SIDE 22

24 Produktkrav (opgaveark 3) Produktet der skal fremstilles er en plakat der illustrerer jeres LAR løsninger for området. I produktet skal indgå: - Et kort over området med jeres LAR løsninger indtegnet. - En højdeprofil over området - En beskrivelse af hvilken værdi jeres løsninger giver området i forhold til; klimasikring, økonomisk, rekreative, natur - Beskrivelse af det problem der løses inddrag her drivhus effekt og klimaændringer samt konsekvenser af oversvømmelse I skal kunne svare på følgende spørgsmål i forbindelse med præsentationen af jeres poster - Hvorfor har I brugt netop disse LAR løsninger? - Hvad kan man se ud af højdeprofilen? Produkt præsentation Præsentationen af posterne sker ved at I skal vurdere de andre holds postere. Én fra holdet skal på skift blive tilbage ved jeres poster og præsentere den for de andre hold. For at sikre ensartet vurdering skal I udfylde et vurderings skema (næste side). Alle postere skal gives et nummer som kan anføres på vurderingsskemaet når der vurderes. I skemaet indskrives om alle krav er opfyldt for hvad produktet skal indeholde, om holdets repræsentant kan svare på spørgsmålene og der gives i øvrigt karakter i for følgende - Kreativitet i valg af løsning - Almen gavn af løsning - Overskuelighed af produktet - Æstetik (hvor flot er posteren) - Mundtlig fremstilling af produkt Når alle postere er blevet vurderet skal hver gruppe indlevere ét fælles vurderingsskema for hver poster. Point optælles af lærerne og vinderne kåres. SIDE 23

25 Opgaveark 4 Vurderings skema Poster der vurderes: I skal nu vurdere hinandens postere. For at få en ensartet vurdering skal I udfylde dette skema for hver poster. I skal kigge om alle kriterier er opfyldt og sætte flueben hvis de er. Indeholder posteren Kort med LAR løsninger Beskrivelse af det problem der løses Beskrivelse af værdi af løsningerne Højdeprofil Kan holdet svare på følgende spørgsmål? Hvorfor har I brugt netop disse LAR løsninger? Hvad kan man se ud af højdeprofilen? Derudover skal I give karakterer for; 1. Kreativitet i valg af løsning. Er LAR løsningen brugt på en særlig spændende måde? 2. Almen gavn af løsning. Giver LAR løsningen andre værdier til området i form af æstetik eller et rekreativt element. 3. Overskuelighed af posteren. Er budskabet tydeligt og ikke rodet? 4. Mundtlig fremstilling af produktet. Kan de svare på spørgsmålene og hvor godt præsenteres budskabet i øvrigt mundtligt? Karaktererne gives i nedenstående skema idet. Karakteren 3 er bedst Bedst Karakter Kreativitet Almen gavn Overskuelighed Mundtlig fremstilling (se flueben)? Indeholder plakaten det den skal (se flueben)? Samlede points SIDE 24

26 LAR løsning Grundskole Permeable (gennemtrængelige) belægninger Beskrivelse: Belægninger, der tillader regnvandet, at sive igennem. Det kan være fliser med brede fuger, græsarmeringssten, permeabelt asfalt eller bare grus. Det er en forudsætning at jorden under belægningen er egnet til nedsivning. Anvendelse: De permeable belægninger kan som udgangspunkt anvendes på alle typer af arealer som veje, cykelstier, gårdarealer, indkørsler mv. Rensende effekt: Hvis nedsivning sker gennem græs (se billedet), vil der være en effektiv fjernelse af byforurening, mens et underlag af grus og sand giver en dårlig rensning af regnvandet. Det skyldes, at finkornede materialer er bedre til at filtrere vandets urenheder fra, og fordi de biologiske processer i græslaget nedbryder en del af forureningen. Se film om gennemtrængelig belægning på

27 LAR løsning Grundskole Grønne tage Beskrivelse: Grønne tage er dækket med forskellige former for planter, der kan tåle at få meget vand men også at tørre ud. Der anvendes typisk moslignende plantevækster på grønne tage. Grønne tage kan dog også være egentlige taghaver medgræs og buske (se billede), mendet kræver et tykt (og tungt) jordlag. Regnvandet optages i planterne, og fordamper i sidste ende, hvorved vandmængden reduceres. Derudover tilbageholdes regnvandet af rødder og jord indtil taget er vandmættet. Denne forsinkelse har dog ringe effekt under skybrud, hvor taget lynhurtigt mættedes. Anvendelse: Grønne tage kan anvendes overalt hvor tagkonstruktionen kan holde til vægten - på enfamiliehuse, garager, etageboliger, små og store erhvervs- og industribygninger, forretningsområder mv. Rensende effekt: Taget har en god filtrerende evne og fjerner byskabte forureninger(partikler/støv). Se film om grønne tage på

28 LAR løsning Grundskole Faskiner Beskrivelse: En faskine skaber hulrum i jorden, hvor regnvandet opsamles og derefter siver ned til grundvand. Hulrummene kan skabes ved brug af sten, lecanødder, plastkassetter (som på billedet) eller lignende. Nedsivningen af regnvand kan ske over tid og uden at genere brugen af arealerne på jordoverfladen, da faskiner er gravet ned og dækket med jord. Anvendelse: Faskiner kan anvendes både ved enfamiliehuse, etageejendomme og erhvervsejendomme til at forsinke samt nedsive regnvand, enten selvstændigt eller i kombination med andre LAR-anlæg. Rensende effekt:ringe rensning af regnvandet da faskinen har store porer, der lader vandet trænge hurtigt igennem. Desuden foregår ingen biologisk nedbrydelse af stoffer i faskinen, da den ikke indeholder mikroorganismer ligesom sand og især muldjord. Se video om faskiner på

29 LAR løsning Grundskole Plan B -opstuvningpå terræn Beskrivelse: Under de sjældne meget kraftige regnskyl, kan hverken LAR anlæg eller kloakker håndtere vandmængderne, da de er dimensionerede til oftere forekommende regnmængder. Daerdet nødvendigt,at have enplanb.mankanf.eks.indretteområdermedfliser/asfalt, hvor regnvandet midlertidigt kan fylde området op. Sådanne områder kan laves ved at sænke arealet, etablere høje kantsten eller lave støtte-mure, således at der er et volumen som vandet kan fylde ud (se billede). Anvendelse: Opstuvning på terræn kan anvendes på mindre arealer ved parcelhuse, men vil nok have mere berettigelse på større anlæg som skoler, industri, boligforeninger, rekreative områder mv. Eksempler på egnede arealer til midlertidig opstuvning er fx sænkede pladser, boldbaner og P-arealer. Mange arealer benyttes alligevel ikke under regnvejr. Det vil derfor ikke væretilgene,hvisderstodvandnogletimerifxendelafetgårdrum. Rensende effekt: Ingen

30 LAR løsning Grundskole Regnbede Beskrivelse: Regnbede er beplantede fordybninger i terræn. De forsinker regnvandet og tillader nedsivning samt fordampning. Regnbede kan være meget smukke og give rigt dyre og fugle liv, når man vælger en varieret beplantning (se til venstre). Anvendelse: Regnbede kan anvendes mange steder. En nedsænket græsfodboldbane kan anvendes som en form for regnbed (se nedenfor). Ved boliger, erhverv, forretningsområder mv. anlægges regnbede som en del af have- og gangarealer. Regnvand fra veje og parkeringsarealer kan ledes til regnbede opbygget i vejsiden eller som afgrænsning mellem parkeringsbåse. Her skal planterne kunne tåle vejsalt. Rensende effekt:særdeles effektiv idet der sker en filtrering og nedbrydning af forurenende stoffer i muldlaget. Se film om regnbed på

31 Render og grøfter LAR løsning Grundskole Beskrivelse: Kan lede vandet hen til et passende sted, enten LAR løsning eller i kloak. Er rendens bund gennemtrængelig for vand (se de to billede eksempler) kan der ske nedsivning af regnvandet. Der kan lægges store sten i renderne og grøfterne for at forsinke og fordele vandet (se til venstre). Herved bliver vandet tilbageholdt og kan langsomt sive ned til grundvandet. Er renderne lavet af beton sker der naturligvis ingen nedsivning til grundvand og funktionen er udelukkende transport af vand. Anvendelse:Leder regnvand væk fra tage eller store flader som fx veje. Rensende effekt: Render og grøfter med beplantning er gode til at rense regnvandet for opløste forurenende stoffer (herunder tungmetaller), idet vandet filtreres gennem et finmasket biologisk aktivt muldlag, når det nedsives. Beton render tillader ikke nedsivning og har ingen rensende effekt.

32 LAR løsning Grundskole Våde bassiner Beskrivelse: Bassiner forsinker regnvandet som magasineres, og kun langsomt forlader bassinet via et lille udløb. Bassiner har en fast bund og tillader ikke nedsivning. Et vådt bassin eller dam indeholder altid vand, og har således en høj rekreativ værdi fx i grønne områder. Anvendelse: Kan forsinke store mængder regnvand fra alle slags flader. Rensende effekt: God rensende effekt, idet forurenende stoffer, bl.a. tungmetaller og andre farlige stoffer, bundfældes i bassinets stillestående vand. Organisk stof nedbrydes af planter, alger og bakterier i våde bassiner. Olie nedbrydes af solens lys.

33 LAR løsning Grundskole Tørre bassiner Beskrivelse: Bassiner forsinker regnvandet som magasineres og kun langsomt forlader bassinet via et lille udløb. Bassiner har en fast bund, og tillader ikke ned-sivning. I et tørt bassin er der normalt vand i 2-3 dage efter et regnvejr. Herefter er bassinet tømt for vand, og kan bruges til andre ting indtil næste regnvejr fx som fodboldbane eller skaterbane(se billede). Anvendelse: Kan forsinke store mængder regnvand fra alle slags flader. Rensende effekt: Hvis vandmasserne får lov at stå i længere tid i et bassin vil forurenende stoffer bundfælde, og olie rester nedbrydes af solens lys. Et tørt bassin tømmes normalt hurtigt efter et regnvejr, og giver derfor ringe rensning af vandet, idet forurenende stoffer hverken tillades at bundfælde eller omdannes af mikroorganismer. Se film om regnvandsbassin på

34 LAR løsning Grundskole Rør Beskrivelse: Rør kan lede regnvandet fra hvor det falder, og videre til LAR-løsninger eller i kloak. Rør er ikke i sig selv en LAR-løsning, da der hverken sker forsinkelse, fordampning eller nedsivning under ledningen af vandet. Det er dog en vigtig del af et samlet system til håndtering af regnvand, idet vandet først skal ledes hen tillarløsningenforatdenneharnogeneffekt. Det synlige alternativ til rør under jorden er åbne render og grøfter. Anvendelse:Bruges til at transportere regnvand Rensende effekt: Ingen

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Lærervejledning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø

Lærervejledning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø Lærervejledning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø Om forløbet Anvendelse Dette er et 12-lektioners (á 50min) supplerende materiale til geografiundervisningen eller tværfaglige forløb om

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Nedsivning af regnvand partikel størrelser

Nedsivning af regnvand partikel størrelser Nedsivning af regnvand partikel størrelser Kort om forløbet I forløbet skal eleverne først undersøge sammenhængen mellem jordtypers partikelstørrelse og nedsivningsevne. Derefter skal de ud og lave nedsivning

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Rumfang og regnvand. Under kopiark finder I forløbet opdelt i mindre sektioner, som kan printes efter behov til eleverne.

Rumfang og regnvand. Under kopiark finder I forløbet opdelt i mindre sektioner, som kan printes efter behov til eleverne. Rumfang og regnvand Kort om forløbet I dette forløb skal eleverne først arbejde med opgaver omkring rumfang i klassen, hvor de via praktiske øvelser får repeteret dette begreb. Bagefter skal eleverne ud

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

De blå-grønne, rekreative oaser

De blå-grønne, rekreative oaser De blå-grønne, rekreative oaser Av Erling Holm Erling Holm er Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har siden 1996 arbejdet i eget firma, Erling Holm ApS, og har i den forbindelse bl.a.

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Dimensionering af bassin

Dimensionering af bassin Dimensionering af bassin Formål At arbejde med regnvandsbassiner som løsningsforslag til menneskeskabte klimaudfordringer i form af øgede regnmængder. Samtidig arbejdes med opmåling, rumfangs udregning,

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Vandafstrømning på vejen Formål: Hvordan forsinker man vandet der hvor det rammer? Her skal I styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Mindre regnvand i kloakken Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Nedsivning af regnvand Der er mange muligheder for at bruge regnvandet i haven. Du lede det direkte i et hulrum under jorden eller

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD

AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD NOTAT Projekt : AAB afdeling 50 Helhedsplan Kundenavn : Arbejdernes Andels Boligforening Emne : NOTAT VEDR. IMPLEMENTERING AF LAR I PROJEKT AAB AFD. 50, SJÆLØR BOULEVARD Til : Lisbeth Dam Larsen Fra :

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker.

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker. 15/12/2017 FASKINER Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i Danmark, hvor store mængder af nedbør har overbelastet kloaksystemerne de seneste par år. En faskine baseret på Leca letklinker, kan

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1 1 Indholdsfortegnelse LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1 HVAD ER LAR?... 1 HVORFOR SKAL VI NEDSIVE REGNVAND?... 1 HVAD KOSTER DET AT NEDSIVE REGNVAND?... 1 FORURENING AF REGNVAND... 2 Forureningerne

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand

Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand Rørcentret 2016 Titel: Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven Rekvirent: Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 3, 6700

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog Introduktion til LAR-metodekatalog LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 LAR I AALBORG KOMMUNE... 3 1.2 LAR-METODER, FORSINKELSESMETODER OG RENSEMETODER... 4 1.3 OPBYGNING AF LAR-KATALOG...

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 5: Beregning af afledte flow til kloaksystemet 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER I bilaget gennemgås de dimensioneringsforudsætninger for kloakering

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Nedsivningsbrønde Oktober 2011 Ref.: Nedsivningsbrønde Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav

Læs mere