VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27

2 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554 København V Tlf.: , fax: i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Dr. Neergaardsvej 15, DK-2970 Hørsholm Telefon , fax Oktober 2007 Forsidefoto: Harry Nielsen Tegninger: Statens Byggeforskningsinstitut Tryk: Centraltrykkeriet Skive 28

3 Indhold Hvordan gør man? 2 Boliger til registrering 3 Oplysninger der noteres om boligen 4 1. Registrer bolig 4 2. Fortrinsret og boligstørrelse 5 3. Etager og adgang (Grundlæggende om boligen) 5 Opmålinger udenfor boligen 6 4. Parkering og kantsten 6 5. Gangarealer frem til boligen 8 6. Trin og trapper frem til boligen Eventuelle døre frem til boligen (fælles adgangsveje) Elevator frem til boligen Løfteplatform og trappelift frem til boligen 15 Opmålinger i boligen Døre i boligen Passagebredder i boligen Bad og toilet i boligen Soveværelse Køkken Øvrige oplysninger om boligen 22 Opmålinger af fælles faciliteter Fællesfaciliteter i bebyggelsen Serviceoplysninger 24 Indtastninger af oplysninger i databasen på internettet 25

4 Hvordan gør man? 1. Brug vejledningen her til at notere de rigtige oplysninger om boligerne. Vejledningen kan hentes på og printes ud. 2. Du skal bruge: tommestok / målebånd, vejledningen printet ud på papir, samt noget at skrive med. 3. Følg vejledningen og dens skitser, og skriv oplysningerne ind undervejs. 4. Klik ind på igen for at indtaste data. Gå til»log ind«for at indtaste data. Du skal bruge det brugernavn og password, som Landsbyggefonden har udsendt til formålet. 5. Et lille foto og en plantegning kan gøre det lettere at forstå, hvordan boligen er indrettet. Tag gerne et digitalt billede af boligen set udefra og et af plantegningen. Størrelsen skal helst ikke være meget over 300 x 300 pixels, gemt i»jpg«eller»gif«-format. Du kan lægge dem elektronisk ind i registreringen. Hvis billederne er større end dette, og du ikke selv kan formindske dem, kan du maile dem til hos Statens Byggeforskningsintitut. Vi returnerer dem i en passende størrelse. Hjælp Hvis du f.eks. ikke kan finde din adgangskode: Send en mail til Kontakt evt. Statens Byggeforskningsinstitut på direkte telefon Hvilke boliger bør registreres? Boliger med fortrinsret for handicappede. Ældreboliger, seniorboliger og boliger, der erfaringsmæssigt bør være egnede for handicappede. Boliger som vist på efterfølgende tegninger. 2

5 Boliger til registrering Boliger foreslås registreret i nedenstående rækkefølge. Saml gerne ens boliger i en enkelt registrering. 1. De vigtigste 2. De næstvigtigste 3. Øvrige Boliger i bygninger med kun en enkelt etage: - Ingen trin til boligen, dvs. man kan køre lige ind. - Rampe, løfteplatform eller trappelift accepteres Boliger med: - Indgang over stueetage - Ingen rampe, elevator, løfteplatform eller trappelift Denne type boliger kan med fordel registreres i større antal på et enkelt registreringsark. Boliger i stueetage, i et plan: - Ingen trin til boligen, dvs. man kan køre lige ind. - Rampe, løfteplatform eller trappelift accepteres. Boliger som 1. De vigtigste, dog accepteres: - Trin frem til indgang - Trin frem til elevator Boliger over stueetage, i et plan: - Elevator/løfteplatform/ trappelift til boligen. - Ingen trin til eller fra elevator. Boliger i to plan eller forskudt plan: - Ingen trin til boligen - Alternativt findes der elevator, løfteplatform eller trappelift - Køkken, bad/toilet og mindst et soveværelse skal findes i adgangsetagen 3

6 Oplysninger der noteres om boligen Spørgsmålene vises her i samme rækkefølge som ved indtastning på nettet. Dog er de fleste her forsynet med tegninger og yderligere vejledning. Spørgsmål, der er markeret med»tillægsspørgsmål«er ikke obligatoriske. 1. REGISTRER BOLIG Boligorganisation: Afdeling: Vælg fra liste (hentes hos LBF) Vælg fra liste (hentes hos LBF), som er koblet med valg af boligorganisation og afdeling. Kun relevante afdelinger for den valgte boligorganisation skal vises. Byggeafsnit: Adresser: Antal boliger: Beskrivelse: Vælg fra liste (hentes hos LBF), som er koblet med valg af boligorganisation og afdeling. Kun relevante vises. Indtast gadenavn og nummer på boligerne (Ikke postnummer). Hvis registreringen dækker 8 boliger med samme adgangsforhold skrives: 8. Hvis der kun er tale om en enkelt bolig skrives: 1 Kort, generel beskrivelse af boligerne (F.eks.: Kørestolsegnede boliger, dørautomatik, niveaufri adgang til have/altan, store badeværelser, rummelige køkkener. Tæt på indkøbsmuligheder og kollektiv transport.) Skriv din tekst her: Udført af: Dato: (Udfyldes automatisk ) (Udfyldes automatisk ) Tryk på Fortsæt knappen så du kommer videre til»indtast REGISTRERINGER«Hvis du har billeder klar: Læg dem ind i registreringen ved at trykke på»upload billeder«. Du kan også vente til efter du har tastet data ind. Dette kan gøres når som helst. Indlæg billede ved at: 1. Tryk på»gennemse«. 2. Find frem til dit billede på din computer og marker det. 3. Tryk på»åbn«eller»ok«i dialogboksen, så du kommer tilbage til skærmbilledet du ser her til venstre 4. Tryk på»send«. 5. Du kan nu se det valgte billede. Hvis det fylder mere end skærmens halve bredde, skal det formindskes. 4 HUSK: Sæt kryds ved»«ud for alle spørgsmål, som ikke er relevante og derfor ikke kan besvares. Ellers bedømmes boligen automatisk som»dårlig«.

7 02. udfyldes altid 03. udfyldes altid Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 5

8 Opmålinger udenfor boligen Parkeringsplads med tre pladser afmærket med kørestolssymbol på belægningen og/ eller opretstående skilt. Handicapparkeringspladserne på billedet er 250, 350 og 350 cm brede. Den første har dog et 100 cm bredt areal i venstre side, som kan bruges til at stige ind og ud på. Arealet ligger i samme niveau som belægningen på p-pladserne. Den effektive bredde er derfor også 350 cm. Vælg den bredeste plads, når du måler. Reserverede pladser med plads til at komme ind og ud af bilen er vigtige for mange gangbesværede og kørestolsbrugere. En handicapparkeringsplads til en almindelig bil bør være 350 cm bred, til en kassevogn med lift på siden 450 cm. 6 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

9 Kantsten udlignet med asfaltrampe Ofte er en kørestolsbruger nødt til at passere en kantsten på vej fra P-pladsen. Mål hvor høj kantstenen er i cm For kørestolsbrugere eller dårligt gående personer er trin og højdeforskydninger på gangarealer over 2,5 3 cm svære at passere. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 7

10 Jævn, fast og Delvist jævn, fast Ikke jævn, fast og skridhæmmende: og skridhæmmende: skridhæmmende f.eks. asfalt og betonfliser f.eks. granitsten og f.eks. græsarmeringssten f ast grus betonfliser og løst grus Belægninger gående fra helt jævne, faste og skridhæmmende til dårligt brugbare For kørestolsbrugere og gangbesværede er det afgørende med en jævn, fast og skridhæmmende belægning frem til boligen. Snittegning af rampe, f.eks. en naturlig terrænstigning på adgangsvej, eller en konstrueret rampe. Mål hvor meget terrænet omtrent stiger på en meter. Du kan ofte sigte langs soklen på huset, murstensfuger eller lignende. Hvis stigningen f.eks. er 6 cm på en meter, skriver du 6 % i rubrikken. For kørestolsbrugere eller dårligt gående personer er svage hældninger på både ramper og naturlige stigninger på stier afgørende for adgang. 8 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

11 Det giver synshandicappede øget sikkerhed mod at blive kørt ned, når bil- og cykeltrafik er adskilt fra gående trafik med en tydelig, følbar markering. Det kan f.eks. være en græsrabat, kantsten eller et hegn. For svagtseende er det en hjælp, at belysningen angiver hvilken retning, man skal gå i for at nå frem til boligen. Lamper, som ikke blænder og er anbragt med relativ kort afstand langs adgangsvejen, kan give en god retningsorientering. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 9

12 A udfyldes altid 3 trin over 2,5 cm. Skriv antal = 3. Skriv 0 hvis der ikke findes nogen. For kørestolsbrugere og rollatorbrugere er trin og højdeforskydninger på gangarealer over 2,5 cm svære at passere. B udfyldes altid Ud af de tre trin er det højeste 14 cm. Noter dette. Hvis det drejer sig om en trappe, tages målet på trappens højeste trin. Skriv 0 hvis der ikke findes trin. Trinhøjden er væsentlig for gangbesværede. F.eks. er trin over 15 cm svære at forcere for mange ældre. Fritstående trapper der rager ud i ganglinien udgør en kollisionsrisiko for blinde og svagtseende. Afskærmning med rækværk, blomsterkummer eller lignende kan imødegå dette. For svagtseende er det en hjælp at kunne orientere sig om trinenes placering på trapper ved hjælp af markering af trinforkanter. 10 For dårligt gående og personer med svage kræfter er det en hjælp at kunne støtte sig til og trække sig op sig ved håndliste. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

13 Plantegning af dør med vendearealer på inder- og yderside. Opmål det mindste af de vendearealer, det er nødvendigt at passere på vej frem til boligen. Hvis der er mere plads end 300 cm (f.eks. en lang gang), er der ingen grund til at opmåle nøjagtigt. Skriv 300 cm. Vendearealet afgør, om man kan komme uden om døren, når denne åbnes. Det skal også kunne lade sig gøre at vende foran døren og komme tilbage ad adgangsvejen. Plantegning af døråbning. Målet tages det smalleste sted mellem karm og dør. Den effektive passagebredde er den mest afgørende for, om en kørestol eller bred rollator kan passere 11 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

14 Snittegning af dørtrin. Tag målet på den side hvor det er højest. Trin over 2,5 cm er problematiske at passere for de fleste kørestolsbrugere og rollatorbrugere. Mange kan ikke klare dørtrin af betydning overhovedet. For svagtseende er markering af indgangspartier med belysning en god hjælp til at finde indgangen. Blinde kan tilsvarende have gavn af en følbar markering i belægningen, f.eks. en rist eller anden ændret belægning. For hørehandicappede er det en hjælp, når porttelefoner har markering af forbindelse vha. lyssignal, bedst med video, så man kan se, hvem man lukker ind i opgangen. 12 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

15 Mange elevatorer i ældre ejendomme ligger 3-7 trin oppe i forhold til indgangsdøren. Tæl disse trin. Gangbesværede kan i mange tilfælde klare et vist antal trin. Det er dog væsentligt at vide, om det er få eller mange, det drejer sig om. Plantegning af elevator (set fra oven) Angiv størrelse af frit og vandret vendeareal foran elevatordør i cm Arealet måles ud for midten af elevatoren til nærmeste forhindring f.eks. en væg eller en trappe For både rollatorbrugere og kørestolsbrugere er et frit manøvreareal foran elevatordøren nødvendigt for at kunne få adgang til den. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 13

16 Plantegning af elevator set fra oven. Opmål indgangen på det smalleste sted. Den effektive passagebredde er den mest afgørende for, om en kørestol eller bred rollator kan passere Plantegning af elevator set fra oven Især den indvendige længde er af stor betydning for en kørestolsbruger. En el- kørestol med respirator kan f.eks. være 170 cm lang, og en plejeseng 210 cm. Bredden afgør om man kan manøvrere i elevatoren og evt. vende Betjeningspaneler inde i elevatorer sidder ofte meget forskelligt. Tag derfor målet på den højest placerede knap for etagerne inde i elevatoren. En rækkehøjde på mere end 120 cm over gulv er det maksimale for mange brugere. De bedst egnede paneler har alle knapper under denne højde eller lavere. 14 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

17 For blinde og svagtseende er det en hjælp at kunne orientere sig om aktuel etage ved hjælp af ophævede knapper, gerne med ophøjet tekst eller tal ved siden. Snittegning af trappelift og løfteplatform. Trappelifte og løfteplatforme er oftest mindre end elevatorer, løfter færre kg og kræver, at man kan trykke på betjeningsknapperne hele tiden, medens de kører. Det er derfor rart for mange brugere at vide, om de skal bruge en af disse lifttyper på vej frem til boligen. Mange trappelifte er kun beregnet til 225 kg eller mindre. Det kan være for lidt til at løfte en stor el-kørestol og bruger. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 15

18 Plantegning af trappeløb med trappelift. Længden af den vandrette del af ladet måles. Eventuelle dele, der klapper op under kørsel, tages ikke med i målet. Ofte er trappelifte og løfteplatforme er meget smalle for at kunne indbygges i eksisterende trappeløb. Breddemålet er derfor en væsentlig oplysning for brugeren kan min kørestol være på ladet? 16 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

19 Opmålinger i boligen Målet tages det smalleste sted mellem karm og dør. Døren skal være åbnet 90 grader. Den effektive passagebredde er den mest afgørende for, om en kørestol eller bred rollator kan passere. Snittegning af dørtrin. Tag det højeste mål. Trin over 2,5 cm er problematiske at passere for de fleste kørestolsbrugere, og mange kan ikke klare dørtrin af betydning overhovedet. 17 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

20 Snittegning af dørtrin og forsænket gulv i badeværelse Gulvet i et badeværelse ligger ofte lavere end gulvet udenfor. Vær derfor opmærksom på at tage det største af målene. 18 Plantegning af typisk almen bolig i ældre ejendom. Passagebredderne i f.eks. toilet, køkken og smalle gange er vigtige for kørestolsbrugere. Opmål derfor disse steder på det smalleste sted. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

21 Plantegning af toilet med håndvask og wc-kumme Det fri vendeareal er vigtigt for at kunne placere en kørestol rigtigt inden overfl ytning til wc, benytte håndvasken eller manøvrere med en gulvlift. Bruseplads med adgang fra en eller to sider. Der er bedst plads til manøvrering og evt. hjælper hvis brusepladsen har adgang fra mindst to sider. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 19

22 Snittegninger af tre typiske situationer. Mål den største højdeforskel. Adgang til brusepladsen er lettest, når der ingen kanter er. For allergikere er det afgørende at kunne udlufte fugt i vådrum for at undgå allergiske reaktioner på svampe- og mugvækst. 20 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

23 Plantegning af soveværelse med løse skabe og seng. Opmål det største rum. Mål mellem væggene uden at tage hensyn til skabe, hvis disse kan flyttes. Pladsen til en eller to senge, evt. lift og hjælpere afgøres af rummets mål. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 21

24 Plantegning af køkken med faste højskabe og underskabe. Opmål det fri vendeareal udenfor skabene. Det fri vendeareal er vigtigt for rollatorbrugere og især kørestolsbrugere Hvis der forekommer faste tæpper, er dette en vigtig oplysning for mange personer med astma og allergi. 22 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

25 Opmålinger af fælles faciliteter Hvis det er nødvendigt at skulle over mere end to trin på vej til forsamlingsrummet sættes kryds ved Via 3 trin eller flere (trapper) Målet tages det smalleste sted mellem karm og dør. Døren skal være åbnet 90 grader Hvis det er nødvendigt at skulle over mere end to trin på vej til forsamlingsrummet sættes kryds ved Via 3 trin eller flere (trapper) 23 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

26 Find det toilet eller handicaptoilet, der har bedst plads, og mål det op. Selv om der ikke findes egentligt handicaptoilet ved evt. forsamlingsrum kan et andet måske tilpasses. Det kræver dog et vist vendeareal på forhånd. For allergikere er det afgørende at der er god luftudskiftning i fællesrum for at undgå f.eks. gener fra rygning 24 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

27 26

28 Indtastninger af oplysninger i databasen på internettet Når du manuelt har gennemført en registrering af en eller flere boliger i papirudgaven af guiden, er du klar til indtastning. Klik ind på for at indtaste data. Sådan ser den rigtige hjemmeside ud. Gå til»log IND«for at indtaste data. Du skal bruge det tilsendte brugernavn og password. Klik på»registrer BOLIG«. Så kommer du til siden hvor boligens oplysninger om tilgængelighed indtastes. HUSK: Sæt kryds ved»«ud for alle spørgsmål, som ikke er relevante og derfor ikke kan besvares. Ellers bedømmes boligen automatisk som»dårlig«. Du kan redigere i registreringen senere ved at logge ind og vælge»rediger REGISTRERING«. Er du i tvivl så mail til eller ring på og spørg efter Philip Jensen eller Søren Ginnerup

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A.

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Denne vejledning beskriver adgangen til Kildeskovshallens svømmehal for brugere der vil benytte handicap indgangen Indgang A. Adressen er Adolphsvej 25,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

EUROPEAN COMMISSION DG XIII Telematics Applications Programme Disabled and Elderly Sector PARAT, START, NU! En manual til dig, der har brug for hjælpemidler Rapport D05.4 Projekt DE 3402 FORORD Forord

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere