VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27

2 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554 København V Tlf.: , fax: i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Dr. Neergaardsvej 15, DK-2970 Hørsholm Telefon , fax Oktober 2007 Forsidefoto: Harry Nielsen Tegninger: Statens Byggeforskningsinstitut Tryk: Centraltrykkeriet Skive 28

3 Indhold Hvordan gør man? 2 Boliger til registrering 3 Oplysninger der noteres om boligen 4 1. Registrer bolig 4 2. Fortrinsret og boligstørrelse 5 3. Etager og adgang (Grundlæggende om boligen) 5 Opmålinger udenfor boligen 6 4. Parkering og kantsten 6 5. Gangarealer frem til boligen 8 6. Trin og trapper frem til boligen Eventuelle døre frem til boligen (fælles adgangsveje) Elevator frem til boligen Løfteplatform og trappelift frem til boligen 15 Opmålinger i boligen Døre i boligen Passagebredder i boligen Bad og toilet i boligen Soveværelse Køkken Øvrige oplysninger om boligen 22 Opmålinger af fælles faciliteter Fællesfaciliteter i bebyggelsen Serviceoplysninger 24 Indtastninger af oplysninger i databasen på internettet 25

4 Hvordan gør man? 1. Brug vejledningen her til at notere de rigtige oplysninger om boligerne. Vejledningen kan hentes på og printes ud. 2. Du skal bruge: tommestok / målebånd, vejledningen printet ud på papir, samt noget at skrive med. 3. Følg vejledningen og dens skitser, og skriv oplysningerne ind undervejs. 4. Klik ind på igen for at indtaste data. Gå til»log ind«for at indtaste data. Du skal bruge det brugernavn og password, som Landsbyggefonden har udsendt til formålet. 5. Et lille foto og en plantegning kan gøre det lettere at forstå, hvordan boligen er indrettet. Tag gerne et digitalt billede af boligen set udefra og et af plantegningen. Størrelsen skal helst ikke være meget over 300 x 300 pixels, gemt i»jpg«eller»gif«-format. Du kan lægge dem elektronisk ind i registreringen. Hvis billederne er større end dette, og du ikke selv kan formindske dem, kan du maile dem til hos Statens Byggeforskningsintitut. Vi returnerer dem i en passende størrelse. Hjælp Hvis du f.eks. ikke kan finde din adgangskode: Send en mail til Kontakt evt. Statens Byggeforskningsinstitut på direkte telefon Hvilke boliger bør registreres? Boliger med fortrinsret for handicappede. Ældreboliger, seniorboliger og boliger, der erfaringsmæssigt bør være egnede for handicappede. Boliger som vist på efterfølgende tegninger. 2

5 Boliger til registrering Boliger foreslås registreret i nedenstående rækkefølge. Saml gerne ens boliger i en enkelt registrering. 1. De vigtigste 2. De næstvigtigste 3. Øvrige Boliger i bygninger med kun en enkelt etage: - Ingen trin til boligen, dvs. man kan køre lige ind. - Rampe, løfteplatform eller trappelift accepteres Boliger med: - Indgang over stueetage - Ingen rampe, elevator, løfteplatform eller trappelift Denne type boliger kan med fordel registreres i større antal på et enkelt registreringsark. Boliger i stueetage, i et plan: - Ingen trin til boligen, dvs. man kan køre lige ind. - Rampe, løfteplatform eller trappelift accepteres. Boliger som 1. De vigtigste, dog accepteres: - Trin frem til indgang - Trin frem til elevator Boliger over stueetage, i et plan: - Elevator/løfteplatform/ trappelift til boligen. - Ingen trin til eller fra elevator. Boliger i to plan eller forskudt plan: - Ingen trin til boligen - Alternativt findes der elevator, løfteplatform eller trappelift - Køkken, bad/toilet og mindst et soveværelse skal findes i adgangsetagen 3

6 Oplysninger der noteres om boligen Spørgsmålene vises her i samme rækkefølge som ved indtastning på nettet. Dog er de fleste her forsynet med tegninger og yderligere vejledning. Spørgsmål, der er markeret med»tillægsspørgsmål«er ikke obligatoriske. 1. REGISTRER BOLIG Boligorganisation: Afdeling: Vælg fra liste (hentes hos LBF) Vælg fra liste (hentes hos LBF), som er koblet med valg af boligorganisation og afdeling. Kun relevante afdelinger for den valgte boligorganisation skal vises. Byggeafsnit: Adresser: Antal boliger: Beskrivelse: Vælg fra liste (hentes hos LBF), som er koblet med valg af boligorganisation og afdeling. Kun relevante vises. Indtast gadenavn og nummer på boligerne (Ikke postnummer). Hvis registreringen dækker 8 boliger med samme adgangsforhold skrives: 8. Hvis der kun er tale om en enkelt bolig skrives: 1 Kort, generel beskrivelse af boligerne (F.eks.: Kørestolsegnede boliger, dørautomatik, niveaufri adgang til have/altan, store badeværelser, rummelige køkkener. Tæt på indkøbsmuligheder og kollektiv transport.) Skriv din tekst her: Udført af: Dato: (Udfyldes automatisk ) (Udfyldes automatisk ) Tryk på Fortsæt knappen så du kommer videre til»indtast REGISTRERINGER«Hvis du har billeder klar: Læg dem ind i registreringen ved at trykke på»upload billeder«. Du kan også vente til efter du har tastet data ind. Dette kan gøres når som helst. Indlæg billede ved at: 1. Tryk på»gennemse«. 2. Find frem til dit billede på din computer og marker det. 3. Tryk på»åbn«eller»ok«i dialogboksen, så du kommer tilbage til skærmbilledet du ser her til venstre 4. Tryk på»send«. 5. Du kan nu se det valgte billede. Hvis det fylder mere end skærmens halve bredde, skal det formindskes. 4 HUSK: Sæt kryds ved»«ud for alle spørgsmål, som ikke er relevante og derfor ikke kan besvares. Ellers bedømmes boligen automatisk som»dårlig«.

7 02. udfyldes altid 03. udfyldes altid Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 5

8 Opmålinger udenfor boligen Parkeringsplads med tre pladser afmærket med kørestolssymbol på belægningen og/ eller opretstående skilt. Handicapparkeringspladserne på billedet er 250, 350 og 350 cm brede. Den første har dog et 100 cm bredt areal i venstre side, som kan bruges til at stige ind og ud på. Arealet ligger i samme niveau som belægningen på p-pladserne. Den effektive bredde er derfor også 350 cm. Vælg den bredeste plads, når du måler. Reserverede pladser med plads til at komme ind og ud af bilen er vigtige for mange gangbesværede og kørestolsbrugere. En handicapparkeringsplads til en almindelig bil bør være 350 cm bred, til en kassevogn med lift på siden 450 cm. 6 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

9 Kantsten udlignet med asfaltrampe Ofte er en kørestolsbruger nødt til at passere en kantsten på vej fra P-pladsen. Mål hvor høj kantstenen er i cm For kørestolsbrugere eller dårligt gående personer er trin og højdeforskydninger på gangarealer over 2,5 3 cm svære at passere. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 7

10 Jævn, fast og Delvist jævn, fast Ikke jævn, fast og skridhæmmende: og skridhæmmende: skridhæmmende f.eks. asfalt og betonfliser f.eks. granitsten og f.eks. græsarmeringssten f ast grus betonfliser og løst grus Belægninger gående fra helt jævne, faste og skridhæmmende til dårligt brugbare For kørestolsbrugere og gangbesværede er det afgørende med en jævn, fast og skridhæmmende belægning frem til boligen. Snittegning af rampe, f.eks. en naturlig terrænstigning på adgangsvej, eller en konstrueret rampe. Mål hvor meget terrænet omtrent stiger på en meter. Du kan ofte sigte langs soklen på huset, murstensfuger eller lignende. Hvis stigningen f.eks. er 6 cm på en meter, skriver du 6 % i rubrikken. For kørestolsbrugere eller dårligt gående personer er svage hældninger på både ramper og naturlige stigninger på stier afgørende for adgang. 8 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

11 Det giver synshandicappede øget sikkerhed mod at blive kørt ned, når bil- og cykeltrafik er adskilt fra gående trafik med en tydelig, følbar markering. Det kan f.eks. være en græsrabat, kantsten eller et hegn. For svagtseende er det en hjælp, at belysningen angiver hvilken retning, man skal gå i for at nå frem til boligen. Lamper, som ikke blænder og er anbragt med relativ kort afstand langs adgangsvejen, kan give en god retningsorientering. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 9

12 A udfyldes altid 3 trin over 2,5 cm. Skriv antal = 3. Skriv 0 hvis der ikke findes nogen. For kørestolsbrugere og rollatorbrugere er trin og højdeforskydninger på gangarealer over 2,5 cm svære at passere. B udfyldes altid Ud af de tre trin er det højeste 14 cm. Noter dette. Hvis det drejer sig om en trappe, tages målet på trappens højeste trin. Skriv 0 hvis der ikke findes trin. Trinhøjden er væsentlig for gangbesværede. F.eks. er trin over 15 cm svære at forcere for mange ældre. Fritstående trapper der rager ud i ganglinien udgør en kollisionsrisiko for blinde og svagtseende. Afskærmning med rækværk, blomsterkummer eller lignende kan imødegå dette. For svagtseende er det en hjælp at kunne orientere sig om trinenes placering på trapper ved hjælp af markering af trinforkanter. 10 For dårligt gående og personer med svage kræfter er det en hjælp at kunne støtte sig til og trække sig op sig ved håndliste. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

13 Plantegning af dør med vendearealer på inder- og yderside. Opmål det mindste af de vendearealer, det er nødvendigt at passere på vej frem til boligen. Hvis der er mere plads end 300 cm (f.eks. en lang gang), er der ingen grund til at opmåle nøjagtigt. Skriv 300 cm. Vendearealet afgør, om man kan komme uden om døren, når denne åbnes. Det skal også kunne lade sig gøre at vende foran døren og komme tilbage ad adgangsvejen. Plantegning af døråbning. Målet tages det smalleste sted mellem karm og dør. Den effektive passagebredde er den mest afgørende for, om en kørestol eller bred rollator kan passere 11 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

14 Snittegning af dørtrin. Tag målet på den side hvor det er højest. Trin over 2,5 cm er problematiske at passere for de fleste kørestolsbrugere og rollatorbrugere. Mange kan ikke klare dørtrin af betydning overhovedet. For svagtseende er markering af indgangspartier med belysning en god hjælp til at finde indgangen. Blinde kan tilsvarende have gavn af en følbar markering i belægningen, f.eks. en rist eller anden ændret belægning. For hørehandicappede er det en hjælp, når porttelefoner har markering af forbindelse vha. lyssignal, bedst med video, så man kan se, hvem man lukker ind i opgangen. 12 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

15 Mange elevatorer i ældre ejendomme ligger 3-7 trin oppe i forhold til indgangsdøren. Tæl disse trin. Gangbesværede kan i mange tilfælde klare et vist antal trin. Det er dog væsentligt at vide, om det er få eller mange, det drejer sig om. Plantegning af elevator (set fra oven) Angiv størrelse af frit og vandret vendeareal foran elevatordør i cm Arealet måles ud for midten af elevatoren til nærmeste forhindring f.eks. en væg eller en trappe For både rollatorbrugere og kørestolsbrugere er et frit manøvreareal foran elevatordøren nødvendigt for at kunne få adgang til den. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 13

16 Plantegning af elevator set fra oven. Opmål indgangen på det smalleste sted. Den effektive passagebredde er den mest afgørende for, om en kørestol eller bred rollator kan passere Plantegning af elevator set fra oven Især den indvendige længde er af stor betydning for en kørestolsbruger. En el- kørestol med respirator kan f.eks. være 170 cm lang, og en plejeseng 210 cm. Bredden afgør om man kan manøvrere i elevatoren og evt. vende Betjeningspaneler inde i elevatorer sidder ofte meget forskelligt. Tag derfor målet på den højest placerede knap for etagerne inde i elevatoren. En rækkehøjde på mere end 120 cm over gulv er det maksimale for mange brugere. De bedst egnede paneler har alle knapper under denne højde eller lavere. 14 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

17 For blinde og svagtseende er det en hjælp at kunne orientere sig om aktuel etage ved hjælp af ophævede knapper, gerne med ophøjet tekst eller tal ved siden. Snittegning af trappelift og løfteplatform. Trappelifte og løfteplatforme er oftest mindre end elevatorer, løfter færre kg og kræver, at man kan trykke på betjeningsknapperne hele tiden, medens de kører. Det er derfor rart for mange brugere at vide, om de skal bruge en af disse lifttyper på vej frem til boligen. Mange trappelifte er kun beregnet til 225 kg eller mindre. Det kan være for lidt til at løfte en stor el-kørestol og bruger. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 15

18 Plantegning af trappeløb med trappelift. Længden af den vandrette del af ladet måles. Eventuelle dele, der klapper op under kørsel, tages ikke med i målet. Ofte er trappelifte og løfteplatforme er meget smalle for at kunne indbygges i eksisterende trappeløb. Breddemålet er derfor en væsentlig oplysning for brugeren kan min kørestol være på ladet? 16 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

19 Opmålinger i boligen Målet tages det smalleste sted mellem karm og dør. Døren skal være åbnet 90 grader. Den effektive passagebredde er den mest afgørende for, om en kørestol eller bred rollator kan passere. Snittegning af dørtrin. Tag det højeste mål. Trin over 2,5 cm er problematiske at passere for de fleste kørestolsbrugere, og mange kan ikke klare dørtrin af betydning overhovedet. 17 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

20 Snittegning af dørtrin og forsænket gulv i badeværelse Gulvet i et badeværelse ligger ofte lavere end gulvet udenfor. Vær derfor opmærksom på at tage det største af målene. 18 Plantegning af typisk almen bolig i ældre ejendom. Passagebredderne i f.eks. toilet, køkken og smalle gange er vigtige for kørestolsbrugere. Opmål derfor disse steder på det smalleste sted. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

21 Plantegning af toilet med håndvask og wc-kumme Det fri vendeareal er vigtigt for at kunne placere en kørestol rigtigt inden overfl ytning til wc, benytte håndvasken eller manøvrere med en gulvlift. Bruseplads med adgang fra en eller to sider. Der er bedst plads til manøvrering og evt. hjælper hvis brusepladsen har adgang fra mindst to sider. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 19

22 Snittegninger af tre typiske situationer. Mål den største højdeforskel. Adgang til brusepladsen er lettest, når der ingen kanter er. For allergikere er det afgørende at kunne udlufte fugt i vådrum for at undgå allergiske reaktioner på svampe- og mugvækst. 20 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

23 Plantegning af soveværelse med løse skabe og seng. Opmål det største rum. Mål mellem væggene uden at tage hensyn til skabe, hvis disse kan flyttes. Pladsen til en eller to senge, evt. lift og hjælpere afgøres af rummets mål. Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes 21

24 Plantegning af køkken med faste højskabe og underskabe. Opmål det fri vendeareal udenfor skabene. Det fri vendeareal er vigtigt for rollatorbrugere og især kørestolsbrugere Hvis der forekommer faste tæpper, er dette en vigtig oplysning for mange personer med astma og allergi. 22 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

25 Opmålinger af fælles faciliteter Hvis det er nødvendigt at skulle over mere end to trin på vej til forsamlingsrummet sættes kryds ved Via 3 trin eller flere (trapper) Målet tages det smalleste sted mellem karm og dør. Døren skal være åbnet 90 grader Hvis det er nødvendigt at skulle over mere end to trin på vej til forsamlingsrummet sættes kryds ved Via 3 trin eller flere (trapper) 23 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

26 Find det toilet eller handicaptoilet, der har bedst plads, og mål det op. Selv om der ikke findes egentligt handicaptoilet ved evt. forsamlingsrum kan et andet måske tilpasses. Det kræver dog et vist vendeareal på forhånd. For allergikere er det afgørende at der er god luftudskiftning i fællesrum for at undgå f.eks. gener fra rygning 24 Husk at afkrydse når spørgsmål ikke er relevante og ikke besvares. Ellers bedømmes

27 26

28 Indtastninger af oplysninger i databasen på internettet Når du manuelt har gennemført en registrering af en eller flere boliger i papirudgaven af guiden, er du klar til indtastning. Klik ind på for at indtaste data. Sådan ser den rigtige hjemmeside ud. Gå til»log IND«for at indtaste data. Du skal bruge det tilsendte brugernavn og password. Klik på»registrer BOLIG«. Så kommer du til siden hvor boligens oplysninger om tilgængelighed indtastes. HUSK: Sæt kryds ved»«ud for alle spørgsmål, som ikke er relevante og derfor ikke kan besvares. Ellers bedømmes boligen automatisk som»dårlig«. Du kan redigere i registreringen senere ved at logge ind og vælge»rediger REGISTRERING«. Er du i tvivl så mail til eller ring på og spørg efter Philip Jensen eller Søren Ginnerup

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger Appendix Tilgængelighed - i forbindelse med ombygninger 1 Indhold Forord...................................... 3 Indledning.................................... 4 Bygningsreglementets ombygningsbestemmelser

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU. TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program - lørdag 10.00 10.45 12.00 13.00 13.45 14.00 15.00 introduktion

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

BILAGSMATERIALE til rapporten om

BILAGSMATERIALE til rapporten om ILAGSMATERIALE til rapporten om Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter August 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 ilagsmateriale

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen Tilgængelighed Afgangsspeciale: Tilgængelighed Bygningskonstruktør uddannelse på Via university college Forfatter: Christian Møller Rosensten Vejleder: Laurits Kristian Kristensen Afleveringsdato: 28.11.2011

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler redmose, Annette; Ginnerup, Søren Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Efter log ind: ex print screen:

Efter log ind: ex print screen: Hvilken information og kommunikation tilbyder Personlig Online patientbog? Det giver siderne her svar på vha. eksempler på print screen skærmbilleder. Personlig Online patientbog via Log Ind Personlige

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2.4 De ubebyggede arealer Bebyggelsesregulerende bestemmelser Opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Nyttige links: www.sonderborgkommune.dk

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

s. 664 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard.

s. 664 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard. Artikel fra HFB 22 1978 Projekteringsmæssige hensyn til bevægelseshæmmede Af arkitekterne m.a.a. Erik Bahn, Hanne Rasmussen og Poul Østergaard. At være bevægelseshæmmet er ikke en tilstand i sig selv,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Bygningsreglement. - Om tilgængelighedskravene OG BOLIGMINISTERIET TERIETS NYE TILLÆG

Bygningsreglement. - Om tilgængelighedskravene OG BOLIGMINISTERIET TERIETS NYE TILLÆG Bygningsreglement 1995 - Om tilgængelighedskravene! OPDATERET I OKTOBER OBER 2001 MED BY- OG BOLIGMINISTERIET TERIETS NYE TILLÆG 3 TIL BYGNINGSREGLEMENT 1995 Udgiver Center for Ligebehandling af Handicappede,

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Nytoften 1-37, Odense SØ Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som udlejer

Læs mere

Gå ind på www.effcaccidentreports.org (eller brug linket på www.foundationworld.org <0

Gå ind på www.effcaccidentreports.org (eller brug linket på www.foundationworld.org <0 Analyseprogram Brugervejledning Analyse af ulykker på byggepladser med funderingsarbejder og gg geotekniske arbejder 1 Registreringsprocedure Hvordan man opretter en konto og login-oplysningeroplysninger

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

BORNHOLM 2002. alle VI GÅR LIGE IND. Den Tilgængelige By.

BORNHOLM 2002. alle VI GÅR LIGE IND. Den Tilgængelige By. BORNHOLM 2002 alle VI GÅR LIGE IND Den Tilgængelige By. 1. Resumé / forord Manglende tilgængelighed er ofte forårsaget af topografiske forhold, af byggetraditioner eller en kombination af begge. På Bornholm

Læs mere

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A.

Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Vejledning ved benyttelse af handicap indgang A. Denne vejledning beskriver adgangen til Kildeskovshallens svømmehal for brugere der vil benytte handicap indgangen Indgang A. Adressen er Adolphsvej 25,

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere