Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år"

Transkript

1 Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

2 Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service til de af vores borgere, der har behov for hjælp - uanset om hjælpen gives i eller uden for eget hjem. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som vi har fastlagt for kommunens borgere. Formålene med kvalitetsstandarderne er at sikre, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og den hjælp, du modtager. Kvalitetsstandarden skal bidrage til en ensartet service. Det siger loven: Kommunalbestyrelsen skal efter Sundhedsloven 140 tilbyde gratis genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus, har en genoptræningsplan, jf. Sundhedsloven 84. Sundhedslovens 84 forpligter sygehuset til at tilbyde en individuel, skriftlig genoptræningsplan til alle patienter, uanset alder, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 2

3 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Formålet med genoptræning - SUL 140 Formålet med genoptræningsplanen udformet af sygehuset er at sikre et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb efter udskrivning fra sygehuset. Målgruppen for genoptræning efter 140 er borgere udskrevet fra sygehuset, hvor sygehusets læge har vurderet, at der er et behov for genoptræning. Lægen har udformet en genoptræningsplan omhandlende almen, kommunal genoptræning. 3

4 Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune Genoptræning 140 Hvordan iværksættes træning? Hvis du har fået en genoptræningsplan på almen genoptræning med dig hjem fra sygehuset, vil du inden for 5 hverdage modtage et informationsbrev fra Aalborg Kommunes udskrivningsenhed. Frit leverandørvalg Aalborg Kommune har frit leverandørvalg på det ortopædkirurgiske område (undtaget ved udskrivning efter amputation af ben). Dog gælder det frie leverandørvalg ikke for beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud. Hvis du er omfattet af det frie leverandørvalg, får du tilsendt en liste over kommunens godkendte træningsleverandører, du kan vælge imellem. Nå du har foretaget dit valg, skal du melde valget tilbage til Udskrivningsenheden, som herefter giver leverandøren besked. Derefter vil den leverandør, du har valgt, kontakte dig senest 10 hverdage efter og planlægge det videre genoptræningsforløb sammen med dig. Ikke frit leverandørvalg Hvis din genoptræningsplan er fra andre områder end det ortopædkirurgiske eller drejer sig om genoptræning efter benamputation, eller du er beboer på plejehjem eller botilbud, vil genoptræningen blive udført af Træningsenheden Aalborg Kommune, som vil kontakte dig senest 10 hverdage efter modtagelsen af informationsbrevet. Genoptræningen er gratis. Er du henvist til specialiseret genoptræning vil denne foregå ambulant på sygehuset, og sygehuset vil kontakte dig vedrørende træningen. Hvor og hvordan foregår genoptræningen? Uanset hvilken leverandør der leverer genoptræningen, kan du få genoptræning ved ergoterapeut og/eller fysioterapeut, og genoptræningen foregår, hvor ergo- og fysioterapeuten vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt: for eksempel i dit eget hjem, i nærmiljøet, eller i et træningslokale. Genoptræningen kan foregå som individuel genoptræning eller på et hold. Din genoptræning tager udgangspunkt i det genoptræningsbehov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset. Ergo- og fysioterapeuten opstiller sammen med dig mål for genoptræningen. I den periode, hvor du modtager genoptræning efter Sundhedslovens 140, har du ikke samtidig ret til at modtage tilskud til behandling for samme lidelse hos praktiserende fysioterapeut efter Sundhedslovens 140a (vederlagsfri fysioterapi), eller træning efter Servicelovens 86, stk. 1 og 2. 4

5 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Genoptræning 140 Frit valg af genoptræning i en anden kommune end den, du bor i Du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners egne institutioner. Du har ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en privat leverandør. En kommunes genoptræningsenhed kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage fritvalgspatienter, der har bopæl i en anden kommune, hvis institutionen har længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningsenheder, og hvis væsentlige hensyn til patienter fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Kørsel til genoptræning Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere dig selv til genoptræning, kan du søge om befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedslovens 172. Hvis du er pensionist, er det en forudsætning for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at udgiften med det billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 25, 00 kr. pr. dag. Hvis du ikke er pensionist, har du ret til befordring eller befordringsgodtgørelse: hvis din tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler eller hvis afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km Det er en forudsætning for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at udgiften med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60,00 kr. pr. dag. Vælger du genoptræning i en anden kommune end bopælskommunen, er du ikke berettiget til kørsel, men kun berettiget til befordringsgodtgørelse svarende til det, som du evt. ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning i egen kommune. Du skal i disse tilfælde rette henvendelse til den udskrivningskoordinator, som har skrevet bevillingen. Leverandørens forpligtigelser Når du har en genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140, bliver du kontaktet af den valgte leverandør for planlægning af det videre genoptræningsforløb senest 10 hverdage efter, at du har modtaget informationsbrevet om træning. Det vil af genoptræningsplanen fremgå om træningen skal foregå som kategori 1 eller 2. I henhold til sundhedsaftalen skal kategori 1 genoptræning opstartes indenfor 1-3 uger efter modtagelse af genoptræningsplanen, mens kategori 2 skal opstartes indenfor 2-6 uger efter modtagelse af genoptræningsplanen. Leverandøren har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times forsinkelse, ellers skal leverandøren give dig besked. Hvis leverandøren under særlige omstændigheder er nødt til at ændre tiden, skal du tilbydes en ny tid. Hvis ergo og fysioterapeuterne udebliver, skal du kontakte leverandøren. Du har ret til en ny tid. Leverandøren vil tilstræbe, at det så vidt muligt altid er den samme ergo eller fysioterapeut, der varetager træningen. Dine forpligtigelser Vi forventer, at du er motiveret for genoptræning. Du skal være i stand til aktivt at tage del i genoptræningen og være i stand til at modtage instruktion/ny indlæring. Vi forventer, at du prioriterer genoptræningen og møder op og deltager aktivt. Hvis du ikke prioriterer genoptræningen og gentagne gange melder afbud eller udebliver, vil din bevilling blive afsluttet. Du skal meddele leverandøren, hvis dine forhold ændres. Hvis du er forhindret i at modtage genoptræning på det aftalte tidspunkt, skal du give besked straks og senest dagen før, medmindre der opstår noget akut. Hvis du selv aflyser træningen, kan du ikke forvente at få en anden tid. Hvis en medarbejder beskadiger ting i dit hjem, skal leverandøren straks have besked med henblik på en eventuel erstatning. 5

6 Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune Særlige forhold Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven uanset om genoptræningen foregår på et center, i træningslokaler, i nærmiljøet eller i borgerens eget hjem. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Aalborg Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Det kan derfor ikke pålægges en medarbejder at arbejde, mens der er røg i lokalet. Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er hørt op. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af borgeren. Hvis medarbejderne overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. 6

7 Aalborg Kommune Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Klagemuligheder Hvis du er utilfreds med den faglige vurdering af dit genoptræningsbehov anført i genoptræningsplanen, kan du klage til Patientombuddet. Hvis du er utilfreds med serviceniveauet, herunder ventetider og organisering af genoptræningen, kan du klage til Den Åbne Linje på tlf

8 Kontaktoplysninger Det er Aalborg Kommunes Udskrivningsenhed, der har ansvaret for, at din genoptræningsplan fra sygehuset bliver gennemført enten via den kommunale leverandør, Træningsenheden Aalborg Kommune eller via de godkendte private leverandører (kun ortopædkirurgiske genoptræningsplaner). Kontakt Udskrivningsenheden Tlf Ældre og Handicapforvaltningen Udskrivningsenheden Mølleparkvej 8A 9000 Aalborg Tlf

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere