HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 HOSPICE SJÆLLAND STØTTEFORENING Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V Nr. 2/2015 Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning

2 Formandens klumme I et kig i Hospice Sjællands årsskrift 2014 falder øjnene først på side 12 og 13, hvor året belyses i tal. Mulighed for at anskue effekten af øgningen fra 12 til 16 boliger er nærliggende. Antallet af ansøgere er i forhold til 2013 øget fra 611 til 716 I 2013 fik 201 ansøgere plads. Med udvidelsen har der i 2014 kunnet gives tilbud til yderligere 109 ansøgere, dvs. en 54 % forøgelse. Med 20 % flere beboere end forventeligt, er liggetiden faldet fra 22 dage til 19 dage. Muligt kan det tilskrives længerevarende forudgående behandling og senere beslutningstagen om at dø på hospice. 35 % af ansøgerne (248) døde inden en plads var ledig. Procentdelen er dog reduceret med 7 %. Det skyldes, at andelen af ansøgere som i 2014 fik tilbudt plads på andet hospice er steget til 22% i forhold til 11 % i Antallet af beboere i 2014 fordeler sig med 84 % fra Region Sjælland, 15% fra Region Hovedstaden og 1 % fra øvrige regioner. Et udvidet samarbejde, hvor Hospices ekspertise kortvarigt har været stillet til rådighed for Roskilde Sygehus, har bevirket udskrivning fra Hospice af 13 % mod 9 % i En fordeling mellem kvindelige og mandlige beboere i perioden 2006 til 2013: 60% og 40%, er bemærkelsesværdigt ændret til 54% kvinder og 46 % mænd i Måske et studium værd! 52 % af de indlagte beboere (i 2013: 44%) var i aldersgruppen år. Den yngste var 23 år. 2

3 I alderen år er der procentvis i forhold til indlagte et lille fald på 3%. Det øgede antal indlagte i 2014 i forhold til 2013 bevirker dog, at der var 67 % flere beboere i den aldersgruppe indlagt end i I alderen 80 år og opefter er der en lille stigning i forhold til Også her gør det øgede antal beboere i 2014 sig gældende, nemlig 65 % flere end i Ældste beboer var 96 år. Ak ja... her er alle muligheder for begrebsforvirring omkring procenter mv... af hvad! Men den gennemsnitlige alder for beboerne er i 2014 uændret 69 år. Rolf Birger Petersen 3

4 Oscar og den lyserøde dame. Det var overskriften på den monolog Pia Rosenbaum præsenterede ved 2 forestillinger i slutningen af marts 2015 i Laboratoriet på Musicon i Roskilde. Jeg fornemmer, at alle der oplevede Pia Rosenbaums 1½ time ene på scenen, blev berørt at den intensitet hvormed tante Rosa fribrydersken - opfordrede Oscar til at skrive til Gud og betro ham sine tanker, samt at få det maximale ud af livet - så længe vi har det. Og i Oscars sidste dage på hospitalet. Tak til Åben Dans og Roskilde Teater, samt medlemmer derfra, der muliggjorde dette arrangement, som godt nok vurderes at kunne have værdi for flere end de fremmødte. Rolf Birger Petersen 4

5 Hospice Sjælland - hvor livet leves! Sådan siges det ofte, når vi taler om Hospice Sjælland. I andre sammenhænge høres: Livet skal leves hele livet. Det var en lille gentagelse men for Hospice Sjælland Støtteforening er dette et af formålene med vores arbejde, og hertil behøver vi hjælp og støtte. Der er flere måder at hjælpe og støtte på. 1. Tegn et medlemskab i Hospice Sjælland Støtteforening. 2. Giv en gave (evt. med fradrag på selvangivelsen). 3. Muligheden at testamentere gaver til Støtteforeningen (her anbefaler vi, at du drøfter ønsket med din advokat). 4. I tilfælde af dødsfald, kan der i stedet for blomster og kranse anmodes om indbetaling af beløb til Støtteforeningen. Yderligere oplysninger kan fås hos støtteforeningens kasserer på telefon eller på mail Hospice Sjælland Støtteforenings konto i Nordea Bank er: reg. nr kontonr Under arbejdet med dette indlæg er der et par linier af Mads Nielsen, der har bidt sig fast hos mig, dem slutter jeg med: Hver dag er en sjælden gave, en skinnende mulighed. Anker Axelsen, kasserer. 5

6 Tilbageblik fra en pårørende Jeg kørte bil, da Rolf ringede og spurgte: Hanne, vil du mon skrive et indlæg til Støtteforeningens nyhedsbrev? Jeg svarede: Tja. det vil jeg lige tænke over og så giver jeg dig besked, Rolf. Hm. Gad vide, om jeg kan bidrage med noget, som andre kan have interesse i at læse? tænkte jeg. Og så gik mine tanker tilbage til tiden på Hospice Sjælland. Kort om min historie Min mand Finn døde på Hospice Sjælland den 3. juli 2012 efter at have været igennem et langt sygdomsforløb som følge af spiserørskræft. Finn blev indlagt på Hospice Sjælland den 30. april. Oprindeligt var opholdet tænkt som et rekreationsophold, men efter et enkelt hjemmebesøg i en weekend i vores hjem i Jyllinge stod det klart, at Finn ikke kunne klare at komme hjem igen. Da Finn var stærkt afhængig af min tilstedeværelse, blev jeg medindlagt på hospice den 30. maj. Vores 3 børn - trillinger på dengang 18 år - klarede at være alene i hjemmet sammen med familiens hund. De kom hver 6 dag og besøgte os på Hospice Sjælland og vi var alle ved Finns side, da han sov ind. Om livet på hospice Når jeg tænker tilbage til tiden på Hospice, bliver jeg varm om hjertet og føler en indre ro. Det lyder måske mærkeligt, for opholdet var selvfølgelig præget af usikkerhed og sorg, fordi vi jo vidste, at vi skulle tage afsked med min mand og børnenes far. Men personalet og de frivillige på hospice hjalp vores familie gennem en svær tid. Jeg er glad for og dybt taknemmelig over, at vi som familie kom godt igennem den svære tid og fik taget afsked med Finn på en god og værdig måde. Jeg er overbevist om, at

7 ånden fra hospice har hjulpet os alle sammen og jeg føler, at vi trods savnet nu er kommet godt videre i vores liv. Jeg har mange gode oplevelser og følelser fra Hospice og vil gerne dele nogle af dem med jer her. Morgensang Jeg elsker at synge og blev derfor glad, da jeg fandt ud af, at der var morgensang på Hospice. Den allerførste gang, vi var med til morgensang, foreslog jeg, at vi sang Det dufter lysegrønt af græs. Vi sang den smukke salme med den dejlige melodi. Derefter blev der fra anden side foreslået Du, som har tændt millioner af stjerner. Den salme berører mig altid, idet den jo ofte bliver sunget til bisættelser. Så midt i spisestuen blandt beboere og personale kæmpede jeg med tårerne, der til sidst bare flød ned ad mine kinder. Jeg husker endnu, hvordan jeg kæmpede, dels fordi jeg syntes det var pinligt at græde foran alle disse fremmede mennesker, dels fordi jeg var så ked af at vise Finn, hvor berørt jeg var af hele situationen. Og så var der endelig det, at specielt ét emne fyldte rigtig meget i mig og berørte mig dybt: Vi havde ikke haft den svære samtale og fået talt om Finns ønsker i forbindelse med hans død. Efter morgensangen tog Finn nu hele situationen i stiv arm og da vi blev os selv, kommenterede han blot, at de to salmer kunne han godt lide. Da vi senere i forløbet fik talt om Finns ønsker omkring bisættelse mv. og da vi havde besøg af vores præst og skulle vælge salmer til bisættelsen, valgte Finn bl.a. netop de to omtalte salmer, som vi havde sunget en af de første morgener, vi var på Hospice. Når jeg genoplever situationen herover, er der et par ting, jeg lige vil kommentere: Jeg fandt jo meget hurtigt ud af, at det IKKE var 7

8 pinligt at vise og snakke om følelser på Hospice Sjælland. Og da jeg den morgen, hvor tårerne løb ned ad kinderne, pludselig fik et hjerteligt kram fra en sygeplejerske, følte jeg en varme og en tryghed ved, at der sådan ganske uden ord blev vist forståelse for og accept af de følelser, der kørte rundt inde i mig. Når jeg herover skriver, at vi var blandt fremmede mennesker, så hænger det sammen med, at episoden fra morgensang var en af de allerførste dage, hvor vi var ankommet til Hospice. For både personalet, de frivillige, medpatienterne og pårørende betragter jeg i dag nu slet ikke som fremmede mennesker, hvilket jeg kommer tilbage til lidt senere. Markering af mærkedage Vi fejrede to ting i den tid, Finn var på Hospice. Den 7. maj havde vi bryllupsdag, som vi fejrede sammen med vores børn. Det var en 8 dejlig, solrig majdag og vi havde aftalt med Trine (harpeterapeut Trine Opsahl), at hun skulle spille lidt for os i Orangeriet. Det blev en meget stemningsfuld seance, som børnene og jeg taler om i hvert fald, når datoen hedder 7. maj. Den 18. juni havde Finn fødselsdag og vi vidste alle sammen godt, at det ville blive Finns sidste fødselsdag. Han blev både glad og rørt, da personalet og frivillige kom ind på stuen om morgenen og sang morgensang. Senere på dagen var der dækket op til kaffebord i Orangeriet og vi fik besøg af familie og venner, der havde medbragt boller og lagkage. Det er også en dag, som børnene og jeg ser tilbage på med

9 glæde. Vi følte det var vigtigt, at familie og venner var med til at markere Finns sidste fødselsdag. Og det var dejligt, at vi på Hospice Sjælland havde mulighed for at låne Orangeriet og få dækket op her, så vi alle kunne være sammen. I øvrigt har alle tre børn i dag et billede fra den dag af vores familie på deres værelse. Samværet med andre beboere og pårørende Jeg har et par gange nævnt, at personalet og de frivillige på hospice har betydet meget for mig. Men det har andre beboere og deres pårørende også. Det er jo sådan, at alle beboere og pårørende på Hospice er i samme situation: de har døden tæt inde på livet. Det er vel også derfor, at der ofte opstår relationer, når der fx under middagen drøftes nogle dybe emner, det kan være meget svært at tale med andre om. Når jeg tænker tilbage til tiden på Hospice, husker jeg, hvordan beboerne spurgte til hinandens helbred. Det synes jeg er prisværdigt. Alle beboere var syge, men havde alligevel overskud til oprigtigt at interessere sig for og bekymre sig om de andre beboere. Som pårørende var det også rart at have nogle af de andre beboeres pårørende i nærheden. Vi var i samme situation og selv om vi kun havde kendt hinanden i kort tid, var der knyttet nogle bånd, som gjorde, at vi kunne bruge hinanden som hinandens fortrolige. I dag har jeg stadig lidt kontakt til to af de pårørende, jeg mødte på hospice: Rolf, som i dag er formand for Støtteforeningen, og som mistede sin hustru, mens 9

10 Finn og jeg var på hospice - og Annie, som mistede sin mand få dage efter Finns død. Med deres tilladelse kan jeg sige, at vi fik knyttet nogle ganske særlige relationer, som vil bestå resten af livet. At lære noget af det svære forløb Der er mange andre episoder, jeg tænker positivt tilbage på. Fx stemningsfulde øjeblikke til andagter, når Niels (frivillig Niels Kølle) tirsdageftermiddage havde omdannet Orangeriet til et lille kirkerum, eller nogle af de musikalske stunder, hvor vi enten spontant eller planlagt hyggede os med sang og musik. En anden ting er de mange samtaler. Om aftenen eller på andre tidspunkter, når Finn sov, har jeg brugt personalet, frivillige og pårørende på Hospice til at dele tanker med og det er jo en kæmpe hjælp at have den mulighed, når livet er ved at rinde ud for ens kære. 10 Så hvis jeg meget overordnet skal sige noget positivt om at have været pårørende igennem et langt og træls sygdomsforløb, så er det, at forløbet har gjort mig i stand til at turde tale om døden og hjælpe andre, der har sygdom og død inde på tæt hold. Og det er ikke mindst takket være de mange dejlige mennesker, jeg mødte på Hospice Sjælland. Så derfor har jeg besluttet mig for at ringe til Rolf og sige, at jeg gerne vil skrive et indslag til støtteforeningens nyhedsbrev. Og emnet vil være et tilbageblik til livet på Hospice Sjælland stedet hvor livet leves. Venlig hilsen Hanne Høyer Pedersen I april startede man med at etablere en gangsti fra parkeringspladsen til Orangeriet

11 Sundhedsdagen 2015 Lørdag d. 29. august fra kl Så er det igen tid til at gøre opmærksom på årets Sundhedsdag, som i år kan fejre 20 års jubilæum, så mon ikke der vil komme nogle overraskelser i anledning af jubilæet? Sundhedsdagen arrangeres i et samarbejde mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og Dom Apoteket med apoteker Paul Bundgaard som den drivende kraft. Desværre bliver det sidste år for Paul Bundgaard og hans team, da Paul stoppede på Dom Apoteket d. 1. juli, for at gå på pension. Det vil blive noget af et savn, og vi foreninger skylder ham en stor tak, for alt hvad han har gjort for os gennem årene. Roskilde kommune er dog indstillet på, at der også fremover skal afholdes en Sundhedsdag i Roskilde. Støtteforeningen er som sædvanlig på banen sammen med de mange patientforeninger, Roskilde Kommune og Region Sjælland, så kom forbi og få en snak eller deltag i debatten i Det Store Telt, hvor årets tema er Sundhed og Livskvalitet patient/brugerinddragelse i fremtidens sundhedsvæsen. Debatopæg ved sygehusdirektør Henrik D. Villadsen, Roskilde og Køge sygehuse. I panelet vil du møde, Regionrådsformand Jens Stenbæk (V), Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune (A) samt Regionsrådsmedlemmerne Christian Wedell-Neergaard (C), Anne Møller Ronex (RV), Annemarie Knigge (A) og Tina Boel (SF). Ordstyrer: Mette Walsted Vestergaard, Radio og TV vært, Danmarks Radio. Et udførligt program for dagen vil kunne læses i Sundhedsavisen, som omdeles med lokalavisen i Roskilde en god uges tid for afholdelsen. Avisen vil endvidere blive lagt på Roskilde Avis s hjemmeside facebook, samt på Dom Apotekets hjemmeside Ingelise Møller 11

12 Foreningens adresse: Hospice Sjælland Støtteforening CVR-nr.: Bestyrelsen 2015/16: Rolf Birger Petersen, Lejre, (formand), tlf.: Karen Margrethe Lund, Roskilde, (næstformand), tlf.: Anker Axelsen, Roskilde, (kasserer), tlf.: Bodil Baltzer, Roskilde, (sekretær), tlf.: Ingelise Møller, Roskilde, tlf.: Hannelore Reisz, Greve, tlf.: Lissie Madvig, Roskilde, tlf.: webmaster og nyhedsbrevredaktør: Reginald Hansen, Kontingent: 2015: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende 2016: 125,- kr. for enlige. 200,- kr. for ægtefæller/samboende Bankkonto: reg.nr kontonr Husk navn og adresse: Så er du én af os!

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JUNI 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Maj måned har vi haft et rigtig godt frivilligmøde, tak til alle jer som kom. Referat her i nyhedsbrevet.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2008. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2008 Hospice Sjælland Årsrapport 2008 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 2. udgave - 1. oplag 2009 Oplag: 600 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

12 hverdagsfortællinger

12 hverdagsfortællinger inter 12 hverdagsfortællinger KOLDING KOMMUNE Forord I denne pjece finder du 12 såkaldte hverdagsfortællinger til inspiration for tilbudsgiverne i forbindelse med Kolding Kommunes udbud af nyt plejecenter

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere