Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000"

Transkript

1 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation for pulished version (APA): Nielsen, K., Nielsen, A., & Storm, R. K. (2000). Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III: Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og sportslige vilkår. (1 udg.) Roskilde: Roskilde Universitetscenter. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 21. Sep. 2015

2 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER OKTOBER 2000

3

4 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår BIND III BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2000

5

6 Den danske subelites vilkår år 2000 undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår Bind III. I alt 3 bind Klaus Nielsen, Anders Godthjælp Nielsen & Rasmus Klarskov Storm Roskilde Universitetscenter, oktober Læseren opfordres til først at orientere sig i Læsevejledning til bilag (side 1).

7 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG...1 BILAG TIL PARAMETEREN KØN...6 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER...7 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE...9 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI...10 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER...11 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN...12 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 14 (FORTSAT)...31 BILAG TIL SPØRGSMÅL 15 (FORTSAT)...36 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - vi

8 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 38 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 41 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 43 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 45 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 58 & Bind III - vii

9 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL FORDELT PÅ IDRÆTSGRENE BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - viii

10 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 94, 95 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL & FORDELT EFTER PARAMETRE (HERUNDER IDRÆTSGRENE) BILAG: APPENDIKS: SPØRGESKEMAET TIL DENNE UNDERSØGELSE (NYE OG/ELLER ANDERLEDES SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL 1995-UNDERSØGELSEN) BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED 1995-UNDERSØGELSEN BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED BEFOLKNINGEN BILAG: INTERVIEW-UDSKRIFTER BILAG: LITTERATUR ANVENDT I UNDERSØGELSEN BILAG: SPØRGESKEMAET Bind III - ix

11 LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG I dette bilagsbind forefindes svarfordelinger for alle spørgsmål. Dog er ganske få spørgsmål udeladt, hvilket vil fremgå af de berørte bilag. Først kommer bilagene til undersøgelsens parametre. Dernæst er bilagene indsat i rækkefølge efter spørgsmålets nummer, og i slutningen af bindet er spørgeskemaet indsat som reference. Der er kun ganske få forklaringer i forbindelse med bilagene, da deres funktion primært er at følge op på Bind I og Bind II. Bilagene bør derfor læses i sammenhæng med disse bind. Generelt er der tre typer af datarepræsentationer i bilagsbindet: 1. En figur, som viser alle gyldige svars fordelinger på det givne spørgsmål. I næsten alle tilfælde er data vist som en procentandel af N, hvor N står for antallet af gyldige besvarelser. Oftest er til selve repræsentationen valgt en histogramfordeling (eller et stolpediagram). I andre tilfælde en lagkage, eksempelvis når antallet af svarmuligheder er begrænset. 2. En tabel eller en figur, som opregner forskelle mellem parametergrupperne. I alle tilfælde er de fire faste parametre SOCIOØKONOMI, KØN, ALDER samt BESKÆFTIGELSE medtaget. Ved mange spørgsmål er desuden medtaget parameteren AMBITIONER. I tilfælde, hvor der er tale om kategoriserede svar (ordinalskala el. intervalskala), er tabelrepræsentationen valgt, og i nogle få tilfælde, hvor svarende er afgivet på en nulpunktsskala, er histogrammer over gns.værdier valgt. 3. En figur, som viser forskelle mellem de forskellige idrætsgrene. Altid et histogram, og for det meste med gennemsnitsværdier. På de følgende sider er der indsat forklarende eksempler på de 3 typer, hvilke læseren opfordres til at gennemse. Udover de tre hovedtyper i deres forskellige afskygninger findes der også andre typer repræsentationer. Eksempelvis forefindes samlinger af figurer som går på tværs af flere spørgsmål i forhold til idræt. Disse er typisk placeret efter bilaget for det sidste af de berørte spørgsmål. Ydermere er der udskrifter af udøvernes svar på de åbne spørgsmål, hvor udøverne selv har formuleret svaret. Sidst, men ikke mindst, forefindes de tabeller og figurer, der refereres til i Bind I & II, og som derfor skal læses i sammenhæng med de relevante kapitler herfra. Efter bilagene til de enkelte spørgsmål, og inden spørgeskemaet, findes de bilag hvortil der i øvrigt refereres i Bind I og Bind II. Bind III - 1

12 E KSEMPLER PÅ TYPE 1 Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar Hvilken betydning tillægger du dit uddannelsessted for, at du fremover får 4 succes i den idrætskarriere? (N=446) 3 29,8% Alle udøvere, som har besvaret spørgsmålet, er medtaget. I bind II findes en figur, der kun medtager svar fra udøvere, som har 2 22,9% 13,5% 23,8% angivet at have et uddannelsested. 10,1% Ingen betydning Lille betydning Nogen betydning Stor betydning Meget stor betydning Bemærk skaleringen Aksetitel Svarkategorier Svarkategoriens andel Evt. teksboks med forklaring Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar 42. Mener du, at du har tilstrækkelig viden om idrætspsykologi og mental træning? (N=549) Nej, jeg savner meget mere viden 20, Ja 33,3% Nej, jeg savner lidt mere viden 46,6% Svarkategorier Svarkategoriens andel Forklaring I forhold til histogrammerne er det vigtigt at bemærke skaleringen. Forskelle og ligheder mellem de enkelte svarandele fremtræder mere eller mindre tydeligt, alt efter hvilken skala der er valgt. Dog skal det bemærkes, at for den samme type spørgsmål er det så vidt muligt forsøgt at lave samme skalering således, at man umiddelbart kan sammenligne på tværs af spørgsmålene. Bind III - 2

13 E KSEMPLER PÅ TYPE 2 Spørgsmålets nummer Svarkategorier Antal gyldige svar 49. Meget forkert Forkert Lidt forkert Hverken eller Lidt rigtigt Rigtigt Meget rigtigt N Forskel Socioøkonomi A 15,2 14,4 9,2 13,6 15,2 17,2 15,2 250 Signifikant Socioøkonomi B 27,6 25,7 13,6 10,3 11,4 5,5 5,9 272 Kvinde 25,7 22,8 11,1 7,6 13,5 10,5 8,8 171 Ikke Mand 19,8 18,9 11,6 14,4 13,0 11,3 11,0 354 Signifikant år 19,6 14,9 11,3 11,9 14,9 14,9 12, år 19,3 21,7 14,5 17,5 12,0 6,6 8,4 166 Signifikant år 25,7 23,6 8,9 7,9 12,6 11,5 9,9 191 Under uddannelse 21,7 19,5 12,5 13,2 11,8 12,5 8,8 272 Ikke Lønmodtager 22,6 21,6 10,5 10,5 12,1 10,5 12,1 190 Signifikant Større ambitioner 20,1 21,1 12,3 13,6 13,1 9,0 10,8 389 Ikke Mindre ambitioner 26,5 17,6 8,8 8,1 13,2 16,9 8,8 136 Signifikant Parametergrupper Svarkategoriens andel Signifikante forskelle (rastet baggrund) Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 16. Hvor mange timer bruger om ugen du normalt i konkurrencesæonen på Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge 38 35, OBS!! Skalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Arbejde/uddannelse incl. transport 38,6 39,0 38,0 37,1 36,4 36,4 35,9 35,2 34,5 34,4 Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: KØN, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE 36,2 UDØVERE Aksetitel Evt. teksboks med forklaring Parametergruppens gns. svar Signifikante forskelle Alle udøvere gns. svar Type 2-repræsentationerne viser forskelle og ligheder mellem parametergrupperne. I tilfælde med kategoriserede svarmuligheder (ordinalskala og intervalskala) er tabelformen valgt (den øverste af de to repræsentationer). De enkelte parametergrupper er oplistet med svarandelen for hver kategori i procent af N. Af den yderste kolonne fremgår det, hvorvidt der er Bind III - 3

14 signifikant forskel mellem de enkelte parametergruppers svarandele. Er dette tilfældet er baggrunden rastet. I den ovenstående tabel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren SOCIOØKONOMI. Som det fremgår er årsagen, at flere Socioøkonomi A-udøvere har svaret mod svarkategorierne Rigtigt og Meget rigtigt, mens flere Socioøkonomi B- udøvere har svaret mod Forkert og Meget forkert. Af pladshensyn er spørgsmålets formulering ikke medtaget i tabellen, men da alle tabeller kommer lige efter en type 1 repræsentation, kan formuleringen findes her. I nogle tilfælde har det været interessant at finde sammenhænge mellem andre parametre (typisk et andet spørgsmål), og det berørte spørgsmål. I sådanne tilfælde er tabellen gjort større. I tilfælde med svar på en nulpunktsskala er valgt histogrammer (den nederste af de to repræsentationer). Den enkelte parametergruppes gennemsnitlige svar er indsat, og under figuren er anført for hvilke parametre, der er signifikante forskelle. I ovenstående eksempel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren AMBITIONER, idet den ene gruppe bruger 3,8 timer mere end den anden, mens forskellen mellem Socioøkonomi A & B ikke er stor nok til at være signifikant. I disse histogrammer er desuden indsat gennemsnittet for alle udøveres svar som reference. Det er desuden også i dette tilfælde vigtigt at bide mærke i skaleringen. Bind III - 4

15 E KSEMPEL PÅ TYPE 3 Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 27. Min klub støtter mig så godt den kan! 3 2,2 Gennemsnitlige værdier ,7 1,0 1,2 1,2 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 1,3 1,5 1,8 1,3 1,1 1,3-3 Roning Gymnastik Motorsport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Forkert Rigtigt Aksetitel Idrætsgrenens gns. svar Alle udøvere gns. svar Type 3 repræsentationerne opregner forskelle og ligheder mellem de 15 idrætsgrene, som udgør parameteren IDRÆTSGREN. Tabellerne skal læses med de forbehold som diskuteres i Bind II, og der er derfor ikke beregnet signifikans. Som reference er indsat gennemsnittet for alle udøvere. Man bør, som i de andre tilfælde, bemærke skaleringen. I den ovenstående figur er der tale om et spørgsmål, hvor udøverne har kunnet svare på en skala fra -3 ( Meget forkert ) til +3 ( Meget rigtigt ). Gennemsnitsværdien er således udregnet efter de berørte svarkategoriers skala. Bind III - 5

16 BILAG TIL PARAMETEREN KØN Parameteren KØN (N=554) (baseret på: 1. Hvilket køn er du?) 7 66,6% ,4% Kvinde Mand Parameteren Kvinde Mand N Forskel KØN Socioøkonomi A 35,0 65,0 266 Ikke Socioøkonomi B 32,7 67,3 281 Signifikant Kvinde Mand år 37,7 62,3 183 Ikke år 30,3 69,7 175 Signifikant år 32,1 67,9 196 Under uddannelse 35,9 64,1 287 Ikke Lønmodtager 32,0 68,0 197 Signifikant Større ambitioner 32,0 68,0 406 Ikke Mindre ambitioner 37,2 62,8 148 Signifikant Bind III - 6

17 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER 14% 2. Hvor gammel er du? (N=554) 12% 12% 8% 6% 4% 2% 3% 6% 7% 8% 7% 8% 5% 6% 4% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år 34 år 35 år mere end 35 år Parameteren ALDER (N=554) 4 35,4% 33, 31,6% år år år Parameteren år år år N Forskel ALDER Socioøkonomi A 32,3 27,1 40,6 266 Signifikant Socioøkonomi B 33,8 34,9 31,3 281 Kvinde 37,3 28,6 34,1 185 Ikke Mand 30,9 33,1 36,0 369 signifikant år år år Under uddannelse 50,2 30,3 19,5 287 Signifikant Lønmodtager 10,2 33,5 56,3 197 Større ambitioner 36,7 34,2 29,1 406 Signifikant Mindre ambitioner 23,0 24,3 52,7 148 Bilag til parameteren ALDER fortsættes næste side Bind III - 7

18 32 2. Hvor gammel er du? (parameteren ALDER) 29,8 Gennemsnitlig alder ,2 23,3 23,5 23,8 22,2 23,3 26,6 23,5 25,5 23,7 18,5 17 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE Bind III - 8

19 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE 7 Parameteren BESKÆFTIGELSE (N=484) Baseret på spørgsmål ,3% ,7% Under uddannelse Lønmodtager Parameteren Under uddannelse Lønmodtager N Forskel BESKÆFTIGELSE Socioøkonomi A 54,8 45,2 230 Ikke Socioøkonomi B 63,5 36,5 252 signifikant Kvinde 62,0 38,0 166 Ikke Mand 57,9 42,1 318 signifikant år 87,8 12, år 56,9 43,1 153 Signifikant år 33,5 66,5 167 Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner 61,9 38,1 357 Ikke Mindre ambitioner 52,0 48,0 127 signifikant Bind III - 9

20 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI Parameteren SOCIOØKONOMI (N=547) 6 5 Baseret på spørgsmålene samt ,6% 51,4% Socioøkonomi A Socioøkonomi B Parameteren Socioøkonomi A Socioøkonomi B N Forskel SOCIOØKONOMI Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde 50,3 49,7 185 Ikke Mand 47,8 52,2 362 signifikant år 47,5 52, år 42,4 57,6 170 Signifikant år 55,1 44,9 196 Under uddannelse 44,1 55,9 286 Ikke Lønmodtager 53,1 46,9 196 signifikant Større ambitioner 54,5 45,5 402 Signifikant Mindre ambitioner 42,8 57,2 145 Bind III - 10

21 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER Parameteren AMBITIONER (N=554) 8 73,3% Baseret på spørgsmål ,7% Større ambitioner Mindre ambitioner Parameteren Større ambitioner Mindre ambitioner N Forskel AMBITIONER Socioøkonomi A 68,8 31,2 266 Signifikant Socioøkonomi B 77,9 22,1 281 Kvinde 70,3 29,7 185 Ikke Mand 74,8 25,2 369 signifikant år 81,4 18, år 79,4 20,6 175 Signifikant år 60,2 39,8 196 Under uddannelse 77,0 23,0 287 Ikke Lønmodtager 69,0 31,0 197 signifikant Større ambitioner Mindre ambitioner Bind III - 11

22 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN Parameteren IDRÆTSGREN 60 Baseret på spørgsmål Roning Gymnastik Motorsport Judo, Jiu-Jitsu Skydning Orientering Ishockey Cricket Handicap Badminton Kano&Kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans Antal udøvere Kvinder 33,4% 36,7% 42,4% 0, 28,6% 34,8% 39,1% 0, 0, Mænd 66,6% 63,3% 57,6% 100, 71,4% 65,2% 60,9% 100, 100, år 33, 34,7% 66,7% 54,2% 53,6% 13, 0, 30, 65, år 31,6% 34,7% 15,2% 16,7% 28,6% 26,1% 52,2% 40, 35, år 35,4% 30,6% 18,2% 29,2% 17,9% 60,9% 47,8% 30, 0, Gns. Alder 23,7 22,5 20,1 21,6 20,7 27,3 25,6 22,9 19,0 Socioøkonomi A 48,6% 38,8% 46,9% 33,3% 53,6% 56,5% 47,8% 35,3% 57,9% Socioøkonomi B 51,4% 61,2% 53,1% 66,7% 46,4% 43,5% 52,2% 64,7% 42,1% Under uddannelse 53,5% 75,5% 78,1% 45,8% 66,7% 26,1% 43,5% 35,3% 77,8% Lønmodtagere 36,8% 20,4% 18,8% 37,5% 33,3% 69,6% 47,8% 52,9% 16,7% Anden beskæftigelse 9,7% 4,1% 3,1% 16,7% 0, 4,3% 8,7% 11,8% 5,6% Større ambitioner 73,3% 87,8% 54,5% 66,7% 85,7% 69,6% 73,9% 75, 85, Mindre ambitioner 26,7% 12,2% 45,5% 33,3% 14,3% 30,4% 26,1% 25, 15, 8. PARAMETEREN Alle Roning Gymnastisport Motor- Judo & Skyd- Orienteri Ishockey Cricket IDRÆTSGREN udøvere Jiu-Jitsu ning ng Udøvere i alt PARAMETEREN Alle Handicapidræton Badmin- Kano & Basket- Atletik Svøm- Sports- IDRÆTSGREN udøvere Kajak ball ning dans Udøvere i alt Kvinder 33,4% 52,6% 26,3% 27,8% 66,7% 64,7% 37,5% 53,3% Mænd 66,6% 47,4% 73,7% 72,2% 33,3% 35,3% 62,5% 46,7% år 33, 10,5% 31,6% 38,9% 16,7% 11,8% 56,3% 53,3% år 31,6% 21,1% 52,6% 38,9% 44,4% 17,6% 37,5% 33,3% år 35,4% 68,4% 15,8% 22,2% 38,9% 70,6% 6,3% 13,3% Gns. Alder 23,7 32,8 21,6 22,2 23,9 27,5 19,9 20,9 Socioøkonomi A 48,6% 42,1% 57,9% 47,1% 50, 41,2% 43,8% 40, Socioøkonomi B 51,4% 57,9% 42,1% 52,9% 50, 58,8% 56,3% 60, Under uddannelse 53,5% 35,7% 55,6% 55,6% 72,2% 50, 73,3% 57,1% Lønmodtagere 36,8% 50, 33,3% 22,2% 27,8% 43,8% 20, 21,4% Anden beskæftigelse 9,7% 14,3% 11,1% 22,2% 0, 6,3% 6,7% 21,4% Større ambitioner 73,3% 78,9% 68,4% 83,3% 61,1% 76,5% 75, 100, Mindre ambitioner 26,7% 21,1% 31,6% 16,7% 38,9% 23,5% 25, 0, Da nogle parametergrupper fordelt på idræt er for små til, at man statistisk kan forsvare at beregne signifikans, er dette ikke gjort. Læseren bedes selv notere sig forskellene mellem idrætsgrenene. Bind III - 12

23 BILAG TIL SPØRGSMÅL 3 3. Hvad er din aktuelle civilstand (N=553) Gift 5,6% Samlevende 22,8% Enlig 71,6% 3. Gift Samlevende Enlig N Forskel Socioøkonomi A 7,1 22,6 70,3 266 Ikke Socioøkonomi B 3,9 23,6 72,5 280 signifikant Kvinde 6,0 21,2 72,8 184 Ikke Mand 5,4 23,6 71,0 369 signifikant år 0,5 4,4 95, år 0,0 22,3 77,7 175 Signifikant år 15,4 40,5 44,1 195 Under uddannelse 1,0 16,4 82,5 286 Signifikant Lønmodtager 10,7 28,9 60,4 197 Bind III - 13

24 BILAG TIL SPØRGSMÅL 4 4. Har du børn? (N=553) 2 børn 27,8% Hvis ja, hvor mange? Nej 93,5% Ja 7% 3 børn 11,1% 4 børn 2,8% 1 barn 58,3% 4. Har ikke børn Har børn N Forskel Socioøkonomi A 91,7 8,3 266 Ikke Socioøkonomi B 94,6 5,4 280 signifikant Kvinde 94,6 5,4 184 Ikke Mand 92,7 7,3 369 signifikant år 100,0 0, år 99,4 0,6 175 Signifikant år 81,5 18,5 195 Under uddannelse 98,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 89,3 10,7 197 Bind III - 14

25 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvordan bor du? (N=553) 4 40,5% ,9% 26,9% 7,2% 1,4% Alene Med ægtefælle eller samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie 5. Alene Med ægtefælle /samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie N Forskel Socioøkonomi A 21,8 27,1 38,2 5,7 2,1 280 Ikke Socioøkonomi B 25,6 27,4 42,9 8,6 0,8 266 signifikant Kvinde 21,7 25,0 42,4 8,2 2,7 184 Ikke Mand 24,9 27,9 39,6 6,8 0,8 369 signifikant år 6,6 2,2 86,9 3,8 0, år 31,4 21,1 30,3 13,7 3,4 175 Signifikant år 33,3 55,4 6,2 4,6 0,5 195 Under uddannelse 21,3 16,1 53,5 7,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 28,4 38,6 22,8 8,6 1,5 197 Bind III - 15

26 BILAG TIL SPØRGSMÅL 6 6. Hvad bor du i? (N=553) 5 44,1% 45,8% ,1% Lejlighed Hus Kollegie el. Lign. 6. Lejlighed Hus Kollegie el. N Forskel lign. Socioøkonomi A 41,7 51,5 6,8 266 Signifikant Socioøkonomi B 46,1 40,7 13,2 280 Kvinde 79,0 92,0 13,0 184 Ikke Mand 165,0 161,0 43,0 369 signifikant år 20,8 73,8 5, år 51,4 31,4 17,1 175 Signifikant år 59,5 32,3 8,2 195 Under uddannelse 37,8 47,6 14,7 286 Signifikant Lønmodtager 56,9 37,6 5,6 197 Bind III - 16

27 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvad bor du som? (N=553) 43,2% 4 37,4% ,7% 6,7% Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis 7. Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis N Forskel Socioøkonomi A 17,3 38,0 6,8 38,0 266 Signifikant Socioøkonomi B 8,2 47,9 6,8 37,1 280 Kvinde 9,8 43,5 6,5 40,2 184 Ikke Mand 14,1 43,1 6,8 36,0 369 signifikant år 2,7 17,5 0,0 79, år 5,7 60,0 6,3 28,0 175 Signifikant år 28,2 52,3 13,3 6,2 195 Under uddannelse 5,9 38,8 5,2 50,0 286 Signifikant Lønmodtager 20,3 49,2 10,2 20,3 197 Bind III - 17

28 BILAG TIL SPØRGSMÅL 8 8. Udøvernes specialforbundstilknytning (N=554) Dansk Tennis Forbund Dansk Sejlunion Dansk Gangforbund Dansk Fægte-Forbund Dansk Drageflyver Union Dansk Amatør Bokseunion Dansk Svæveflyver Union Dansk Ride Forbund Dansk Triathlon Forbund Dansk Karate Forbund Dansk Bueskytteforbund Dansk Vægtløftnings-Forbund Dansk Taekwondo Forbund Dansk Skiforbund Dansk Faldskærms Union Dansk Squash Forbund Danmarks CykleUnion Dansk Automobil Sports Union Dansk Vandski Forbund Dansk Hockey Union Dansk Golf Union Dansk Volleyball Forbund Dansk Bowling Forbund Dansk Rugby Union Dansk Boldspil Union Dansk BordTennis Union 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 2, 2, 2,2% 2,2% 2,2% Dansk Sportsdanserforbund Dansk Svømme og Livrednings Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Atletik Forbund Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Basketball-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Badminton Forbund Danmarks Ishockey Union Dansk Cricket-Forbund 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% Dansk Skytte Union Dansk Orienterings-Forbund 4,2% 4,2% Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Dansk Motor Union 5,1% 5,4% Dansk Gymnastik Forbund 6, Dansk Forening for Rosport 8,8% 2% 4% 6% 8% Se desuden bilag til parameteren Idrætsgren Bind III - 18

29 Svarandele fordelt på specialforbund. Returnerede spørgeskemaer i pct. af udsendte. Dansk Drageflyver Union (3 af 3) Dansk Bowling Forbund (11 af 11) Dansk Bueskytteforbund (6 af 6) 100, 100, 100, Dansk Forening for Rosport (49 af 55) 89,1% Dansk Vandski Forbund (10 af 12) Dansk Hockey Union (10 af 12) Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union (28 af 34) Dansk Orienterings-Forbund (23 af 28) Dansk Svæveflyver Union (4 af 5) Dansk Golf Union (10 af 13) Dansk Handicap Idræts-Forbund (19 af 25) Dansk Gangforbund (3 af 4) Dansk Motor Union (30 af 41) Dansk Svømme og Livrednings Forbund (16 af 22) Dansk Cricket-Forbund (20 af 28) Dansk Boldspil Union (12 af 17) Danmarks CykleUnion (9 af 13) Dansk Gymnastik Forbund (33 af 48) Dansk Triathlon Forbund (6 af 9) Dansk Kano og Kajak Forbund (18 af 27) Dansk Skytte Union (23 af 36) Dansk Basketball-Forbund (18 af 29) Dansk Atletik Forbund (17 af 28) Dansk Rugby Union (12 af 20) Dansk Fægte-Forbund (3 af 5) Dansk Automobil Sports Union (9 af 15) Dansk Badminton Forbund (19 af 32) Dansk Sportsdykker Forbund (17 af 29) Dansk Sportsdanserforbund (15 af 26) Danmarks Ishockey Union (20 af 35) Dansk Faldskærms Union (8 af 14) Dansk Taekwondo Forbund (8 af 15) Dansk Skiforbund (8 af 15) Dansk Volleyball Forbund (11 af 21) Dansk BordTennis Union (12 af 25) Dansk Squash Forbund (9 af 19) Dansk Vægtløftnings-Forbund (8 af 17) 83,3% 83,3% 82,4% 82,1% 80, 76,9% 76, 75, 73,2% 72,7% 71,4% 70,6% 69,2% 68,8% 66,7% 66,7% 63,9% 62,1% 60,7% 60, 60, 60, 59,4% 58,6% 57,7% 57,1% 57,1% 53,3% 53,3% 52,4% 48, 47,4% 47,1% Dansk Ride Forbund (4 af 10) Dansk Karate Forbund (6 af 17) 35,3% 40, Dansk Sejlunion (3 af 10) Dansk Amatør Bokseunion (3 af 11) 27,3% 30, Dansk Tennis Forbund (1 af 7) 14,3% Bind III - 19

30 Specialforbund Idrætsgrene/discipliner repræsenteret i denne undrsøgelse DABU Dansk Amatør Bokseunion Boksning DAF Dansk Atletik Forbund Kast; Mangekamp; Mellem/Lang; Spring; Sprint/Hæk DASU Dansk Automobil Sports Union Formel-bil; Ralley DBBF Dansk Basketball-Forbund Basketball DBF Dansk Badminton Forbund Badminton DBSF Dansk Bueskytteforbund Skiveskydning DBTU Dansk BordTennis Union Bordtennis DBU Dansk Boldspil Union Fodbold DBwf Dansk Bowling Forbund Bowling DCF Dansk Cricket-Forbund Cricket DCU Danmarks CykleUnion Landevejscykling; Mountainbike DDU Dansk Drageflyver Union Drageflyvning DFF Dansk Fægte-Forbund Fleuret DFfR Dansk Forening for Rosport Letvægtsroning; Roning; Roning tung DFU Dansk Faldskærms Union Formationsspring; Stil/Præcision DGaF Dansk Gangforbund Kapgang DGF Dansk Gymnastik Forbund Idrætsgymnastik;Rytmisk sp.gymn;spring-rytme;trampolin DGU Dansk Golf Union Golf DHIF Dansk Handicap Idræts-Forbund Ridning; Skydning; Svømning; DHU Dansk Hockey Union Hockey DIU Danmarks Ishockey Union E/U landshold; Senior mænd; Under 20 år DJU Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Judo, Jiu-Jitsu DKarF Dansk Karate Forbund Karate, Kata, Kumite DKF Dansk Kano og Kajak Forbund Kano & Kajak DMU Dansk Motor Union BMX-cykling; Motorcross; Road racing; Speedway DOF Dansk Orienterings-Forbund Orienteringsløb DRF Dansk Ride Forbund Dressur, Springridning DRU Dansk Rugby Union Rugby DS Dansk Sportsdanserforbund 10 danse; Latin; Standard-dans DSejlU Dansk Sejlunion 470-jolle; 49'er; Europa Jolle; Laserjolle; Tornado DSkiF Dansk Skiforbund Alpin; Freestyle-ski; Langrend /Nordisk DSkyU Dansk Skytte Union Pistolskydning; Riffelskydning; DSFL Dansk Svømme og Livrednings Forbund Svømning DSpF Dansk Sportsdykker Forbund Finne- og apparatsvømning; Undervandsrugby DSqF Dansk Squash Forbund Squash DSvU Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvning DTaF Dansk Taekwondo Forbund Taekwon-Do DTF Dansk Tennis Forbund Tennis DTriF Dansk Triathlon Forbund Triathlon DVBF Dansk Volleyball Forbund Volleyball DVF Dansk Vægtløftnings-Forbund Vægtløftning DVSF Dansk Vandski Forbund Vandski S PECIALFORBUND UNDER DIF DER IKKE, ELLER KUN DELVIST, ER REPRÆSENTERET I UNDERSØGELSEN Danmarks Amerikansk-Idræts Forbund (DAIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Banegolf Union (DBGU) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Curling Forbund (DCuF) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Hockey og Floorball Forbund (DHFF) (repræsenteret af Dansk Hockey Union i nærværende undersøgelse) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk MultiSport Forbund organiserer Danmarks Moderne Femkampforbund (ingen udøvere i nærværende undersøgelse) samt Dansk Triathlon Forbund (har udøvere repræsenteret) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Bind III - 20

31 Indplacerede på Team Danmarks Kandidatliste Maj 2000 (ifølge Team Danmarks egne opgørelser) Idrætsgren Indplacerede på Heraf i Elitegruppen Heraf i Kandidatgruppen Kandidatlisten i alt Atletik Automobilsport Badminton Billard Bordtennis Bowling Bueskydning Cricket Curling Cykling Drageflyvning Faldskærm Fodbold Fægtning Kapgang Golf Gymnastik Handicapidræt Håndbold Judo & jiu-jitsu Kano & kajak Karate Militæridræt Motorsport Orienteringsløb Ridning Roning Sejlsport Skisport Skydning Sportsdans Squash Svæveflyvning Svømning Taekwondo Tennis Triathlon Vandski I alt Bind III - 21

32 BILAG TIL SPØRGSMÅL 9 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 2 klub (N=549) 15% 5% 0,4% 0,4% 0,5% 1,8% 4,7% 6,9% 7,3% 7,7% 6, 10,6% 9,8% 8,4% 9,1% 7,1% 3,1% 2,9% 1,8% 0,7% 2,2% 1,6% 1,5% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1% 0,4% 0, 0,2% 0,4% 0,4% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år Mere end 29 år 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 17 klub , ,3 Gennemsnitlig alder i antal år ,0 11,4 11,7 11,6 9,8 10,2 10,6 11,4 12,2 11,6 6 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde Mand år år år Under Uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 18 klub Gennemsnitlig alder i antal år ,9 8,1 12,3 11,7 14,0 9,9 6,1 9,9 14,5 7,3 13,3 10,7 15,6 7,4 7,4 11,6 0 Roning Gymnastik Motor sport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Bind III - 22

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

DOF Udflytningspolitik

DOF Udflytningspolitik DOF Udflytningspolitik DOF-diplomtrænerprojekt af Johan Mac Lassen og Michael Sørensen Februar 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Metodevalg, arbejdsproces, spørgeskema...5 4.

Læs mere

Elitesportsmiljøet i Danmark 2012

Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Analyse af det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Rasmus K. Storm og Lau Tofft-Jørgensen

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG

10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3. HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: farvel til FRøKEN AALBORG 10. ÅRGANG A u G ust 2008 NR. 3 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: HENRIETTE OG FRIDA fotograf Jan Christensen har fulgt henriette Mikkelsen i løbet af hendes graviditet og efter fødslen. en periode

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE,

Læs mere

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

IDRÆTSLIV. Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset. Tema: For billigt at dyrke sport. Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren

IDRÆTSLIV. Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset. Tema: For billigt at dyrke sport. Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren Nr. 3 Marts 2008 IDRÆTSLIV Jagten på anerkendelse Dansk basketball vil frem i lyset Tema: For billigt at dyrke sport Pulsen skal op Interview med sundhedsministeren Hanna Britt Milling, redaktør Det er

Læs mere

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode:

Læs mere

Aalborg Universitet. Uren pædagogik Pedersen, Lene Tanggaard. Published in: På vej... Analyse og perspektiver i heltidsundervisningen

Aalborg Universitet. Uren pædagogik Pedersen, Lene Tanggaard. Published in: På vej... Analyse og perspektiver i heltidsundervisningen Aalborg Universitet Uren pædagogik Pedersen, Lene Tanggaard Published in: På vej... Analyse og perspektiver i heltidsundervisningen Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Aalborg Universitet. Kvinder i elfaget Bloksgaard, Lotte. Publication date: 2010. Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint)

Aalborg Universitet. Kvinder i elfaget Bloksgaard, Lotte. Publication date: 2010. Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Aalborg Universitet Kvinder i elfaget Bloksgaard, Lotte Publication date: 2010 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20.

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20. Aalborg Universitet Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012 Dirckinck-Holmfeld, Kasper Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Læs mere