Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000"

Transkript

1 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation for pulished version (APA): Nielsen, K., Nielsen, A., & Storm, R. K. (2000). Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III: Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og sportslige vilkår. (1 udg.) Roskilde: Roskilde Universitetscenter. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 21. Sep. 2015

2 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER OKTOBER 2000

3

4 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår BIND III BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2000

5

6 Den danske subelites vilkår år 2000 undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår Bind III. I alt 3 bind Klaus Nielsen, Anders Godthjælp Nielsen & Rasmus Klarskov Storm Roskilde Universitetscenter, oktober Læseren opfordres til først at orientere sig i Læsevejledning til bilag (side 1).

7 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG...1 BILAG TIL PARAMETEREN KØN...6 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER...7 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE...9 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI...10 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER...11 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN...12 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 14 (FORTSAT)...31 BILAG TIL SPØRGSMÅL 15 (FORTSAT)...36 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - vi

8 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 38 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 41 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 43 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 45 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 58 & Bind III - vii

9 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL FORDELT PÅ IDRÆTSGRENE BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - viii

10 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 94, 95 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL & FORDELT EFTER PARAMETRE (HERUNDER IDRÆTSGRENE) BILAG: APPENDIKS: SPØRGESKEMAET TIL DENNE UNDERSØGELSE (NYE OG/ELLER ANDERLEDES SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL 1995-UNDERSØGELSEN) BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED 1995-UNDERSØGELSEN BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED BEFOLKNINGEN BILAG: INTERVIEW-UDSKRIFTER BILAG: LITTERATUR ANVENDT I UNDERSØGELSEN BILAG: SPØRGESKEMAET Bind III - ix

11 LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG I dette bilagsbind forefindes svarfordelinger for alle spørgsmål. Dog er ganske få spørgsmål udeladt, hvilket vil fremgå af de berørte bilag. Først kommer bilagene til undersøgelsens parametre. Dernæst er bilagene indsat i rækkefølge efter spørgsmålets nummer, og i slutningen af bindet er spørgeskemaet indsat som reference. Der er kun ganske få forklaringer i forbindelse med bilagene, da deres funktion primært er at følge op på Bind I og Bind II. Bilagene bør derfor læses i sammenhæng med disse bind. Generelt er der tre typer af datarepræsentationer i bilagsbindet: 1. En figur, som viser alle gyldige svars fordelinger på det givne spørgsmål. I næsten alle tilfælde er data vist som en procentandel af N, hvor N står for antallet af gyldige besvarelser. Oftest er til selve repræsentationen valgt en histogramfordeling (eller et stolpediagram). I andre tilfælde en lagkage, eksempelvis når antallet af svarmuligheder er begrænset. 2. En tabel eller en figur, som opregner forskelle mellem parametergrupperne. I alle tilfælde er de fire faste parametre SOCIOØKONOMI, KØN, ALDER samt BESKÆFTIGELSE medtaget. Ved mange spørgsmål er desuden medtaget parameteren AMBITIONER. I tilfælde, hvor der er tale om kategoriserede svar (ordinalskala el. intervalskala), er tabelrepræsentationen valgt, og i nogle få tilfælde, hvor svarende er afgivet på en nulpunktsskala, er histogrammer over gns.værdier valgt. 3. En figur, som viser forskelle mellem de forskellige idrætsgrene. Altid et histogram, og for det meste med gennemsnitsværdier. På de følgende sider er der indsat forklarende eksempler på de 3 typer, hvilke læseren opfordres til at gennemse. Udover de tre hovedtyper i deres forskellige afskygninger findes der også andre typer repræsentationer. Eksempelvis forefindes samlinger af figurer som går på tværs af flere spørgsmål i forhold til idræt. Disse er typisk placeret efter bilaget for det sidste af de berørte spørgsmål. Ydermere er der udskrifter af udøvernes svar på de åbne spørgsmål, hvor udøverne selv har formuleret svaret. Sidst, men ikke mindst, forefindes de tabeller og figurer, der refereres til i Bind I & II, og som derfor skal læses i sammenhæng med de relevante kapitler herfra. Efter bilagene til de enkelte spørgsmål, og inden spørgeskemaet, findes de bilag hvortil der i øvrigt refereres i Bind I og Bind II. Bind III - 1

12 E KSEMPLER PÅ TYPE 1 Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar Hvilken betydning tillægger du dit uddannelsessted for, at du fremover får 4 succes i den idrætskarriere? (N=446) 3 29,8% Alle udøvere, som har besvaret spørgsmålet, er medtaget. I bind II findes en figur, der kun medtager svar fra udøvere, som har 2 22,9% 13,5% 23,8% angivet at have et uddannelsested. 10,1% Ingen betydning Lille betydning Nogen betydning Stor betydning Meget stor betydning Bemærk skaleringen Aksetitel Svarkategorier Svarkategoriens andel Evt. teksboks med forklaring Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar 42. Mener du, at du har tilstrækkelig viden om idrætspsykologi og mental træning? (N=549) Nej, jeg savner meget mere viden 20, Ja 33,3% Nej, jeg savner lidt mere viden 46,6% Svarkategorier Svarkategoriens andel Forklaring I forhold til histogrammerne er det vigtigt at bemærke skaleringen. Forskelle og ligheder mellem de enkelte svarandele fremtræder mere eller mindre tydeligt, alt efter hvilken skala der er valgt. Dog skal det bemærkes, at for den samme type spørgsmål er det så vidt muligt forsøgt at lave samme skalering således, at man umiddelbart kan sammenligne på tværs af spørgsmålene. Bind III - 2

13 E KSEMPLER PÅ TYPE 2 Spørgsmålets nummer Svarkategorier Antal gyldige svar 49. Meget forkert Forkert Lidt forkert Hverken eller Lidt rigtigt Rigtigt Meget rigtigt N Forskel Socioøkonomi A 15,2 14,4 9,2 13,6 15,2 17,2 15,2 250 Signifikant Socioøkonomi B 27,6 25,7 13,6 10,3 11,4 5,5 5,9 272 Kvinde 25,7 22,8 11,1 7,6 13,5 10,5 8,8 171 Ikke Mand 19,8 18,9 11,6 14,4 13,0 11,3 11,0 354 Signifikant år 19,6 14,9 11,3 11,9 14,9 14,9 12, år 19,3 21,7 14,5 17,5 12,0 6,6 8,4 166 Signifikant år 25,7 23,6 8,9 7,9 12,6 11,5 9,9 191 Under uddannelse 21,7 19,5 12,5 13,2 11,8 12,5 8,8 272 Ikke Lønmodtager 22,6 21,6 10,5 10,5 12,1 10,5 12,1 190 Signifikant Større ambitioner 20,1 21,1 12,3 13,6 13,1 9,0 10,8 389 Ikke Mindre ambitioner 26,5 17,6 8,8 8,1 13,2 16,9 8,8 136 Signifikant Parametergrupper Svarkategoriens andel Signifikante forskelle (rastet baggrund) Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 16. Hvor mange timer bruger om ugen du normalt i konkurrencesæonen på Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge 38 35, OBS!! Skalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Arbejde/uddannelse incl. transport 38,6 39,0 38,0 37,1 36,4 36,4 35,9 35,2 34,5 34,4 Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: KØN, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE 36,2 UDØVERE Aksetitel Evt. teksboks med forklaring Parametergruppens gns. svar Signifikante forskelle Alle udøvere gns. svar Type 2-repræsentationerne viser forskelle og ligheder mellem parametergrupperne. I tilfælde med kategoriserede svarmuligheder (ordinalskala og intervalskala) er tabelformen valgt (den øverste af de to repræsentationer). De enkelte parametergrupper er oplistet med svarandelen for hver kategori i procent af N. Af den yderste kolonne fremgår det, hvorvidt der er Bind III - 3

14 signifikant forskel mellem de enkelte parametergruppers svarandele. Er dette tilfældet er baggrunden rastet. I den ovenstående tabel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren SOCIOØKONOMI. Som det fremgår er årsagen, at flere Socioøkonomi A-udøvere har svaret mod svarkategorierne Rigtigt og Meget rigtigt, mens flere Socioøkonomi B- udøvere har svaret mod Forkert og Meget forkert. Af pladshensyn er spørgsmålets formulering ikke medtaget i tabellen, men da alle tabeller kommer lige efter en type 1 repræsentation, kan formuleringen findes her. I nogle tilfælde har det været interessant at finde sammenhænge mellem andre parametre (typisk et andet spørgsmål), og det berørte spørgsmål. I sådanne tilfælde er tabellen gjort større. I tilfælde med svar på en nulpunktsskala er valgt histogrammer (den nederste af de to repræsentationer). Den enkelte parametergruppes gennemsnitlige svar er indsat, og under figuren er anført for hvilke parametre, der er signifikante forskelle. I ovenstående eksempel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren AMBITIONER, idet den ene gruppe bruger 3,8 timer mere end den anden, mens forskellen mellem Socioøkonomi A & B ikke er stor nok til at være signifikant. I disse histogrammer er desuden indsat gennemsnittet for alle udøveres svar som reference. Det er desuden også i dette tilfælde vigtigt at bide mærke i skaleringen. Bind III - 4

15 E KSEMPEL PÅ TYPE 3 Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 27. Min klub støtter mig så godt den kan! 3 2,2 Gennemsnitlige værdier ,7 1,0 1,2 1,2 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 1,3 1,5 1,8 1,3 1,1 1,3-3 Roning Gymnastik Motorsport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Forkert Rigtigt Aksetitel Idrætsgrenens gns. svar Alle udøvere gns. svar Type 3 repræsentationerne opregner forskelle og ligheder mellem de 15 idrætsgrene, som udgør parameteren IDRÆTSGREN. Tabellerne skal læses med de forbehold som diskuteres i Bind II, og der er derfor ikke beregnet signifikans. Som reference er indsat gennemsnittet for alle udøvere. Man bør, som i de andre tilfælde, bemærke skaleringen. I den ovenstående figur er der tale om et spørgsmål, hvor udøverne har kunnet svare på en skala fra -3 ( Meget forkert ) til +3 ( Meget rigtigt ). Gennemsnitsværdien er således udregnet efter de berørte svarkategoriers skala. Bind III - 5

16 BILAG TIL PARAMETEREN KØN Parameteren KØN (N=554) (baseret på: 1. Hvilket køn er du?) 7 66,6% ,4% Kvinde Mand Parameteren Kvinde Mand N Forskel KØN Socioøkonomi A 35,0 65,0 266 Ikke Socioøkonomi B 32,7 67,3 281 Signifikant Kvinde Mand år 37,7 62,3 183 Ikke år 30,3 69,7 175 Signifikant år 32,1 67,9 196 Under uddannelse 35,9 64,1 287 Ikke Lønmodtager 32,0 68,0 197 Signifikant Større ambitioner 32,0 68,0 406 Ikke Mindre ambitioner 37,2 62,8 148 Signifikant Bind III - 6

17 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER 14% 2. Hvor gammel er du? (N=554) 12% 12% 8% 6% 4% 2% 3% 6% 7% 8% 7% 8% 5% 6% 4% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år 34 år 35 år mere end 35 år Parameteren ALDER (N=554) 4 35,4% 33, 31,6% år år år Parameteren år år år N Forskel ALDER Socioøkonomi A 32,3 27,1 40,6 266 Signifikant Socioøkonomi B 33,8 34,9 31,3 281 Kvinde 37,3 28,6 34,1 185 Ikke Mand 30,9 33,1 36,0 369 signifikant år år år Under uddannelse 50,2 30,3 19,5 287 Signifikant Lønmodtager 10,2 33,5 56,3 197 Større ambitioner 36,7 34,2 29,1 406 Signifikant Mindre ambitioner 23,0 24,3 52,7 148 Bilag til parameteren ALDER fortsættes næste side Bind III - 7

18 32 2. Hvor gammel er du? (parameteren ALDER) 29,8 Gennemsnitlig alder ,2 23,3 23,5 23,8 22,2 23,3 26,6 23,5 25,5 23,7 18,5 17 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE Bind III - 8

19 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE 7 Parameteren BESKÆFTIGELSE (N=484) Baseret på spørgsmål ,3% ,7% Under uddannelse Lønmodtager Parameteren Under uddannelse Lønmodtager N Forskel BESKÆFTIGELSE Socioøkonomi A 54,8 45,2 230 Ikke Socioøkonomi B 63,5 36,5 252 signifikant Kvinde 62,0 38,0 166 Ikke Mand 57,9 42,1 318 signifikant år 87,8 12, år 56,9 43,1 153 Signifikant år 33,5 66,5 167 Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner 61,9 38,1 357 Ikke Mindre ambitioner 52,0 48,0 127 signifikant Bind III - 9

20 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI Parameteren SOCIOØKONOMI (N=547) 6 5 Baseret på spørgsmålene samt ,6% 51,4% Socioøkonomi A Socioøkonomi B Parameteren Socioøkonomi A Socioøkonomi B N Forskel SOCIOØKONOMI Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde 50,3 49,7 185 Ikke Mand 47,8 52,2 362 signifikant år 47,5 52, år 42,4 57,6 170 Signifikant år 55,1 44,9 196 Under uddannelse 44,1 55,9 286 Ikke Lønmodtager 53,1 46,9 196 signifikant Større ambitioner 54,5 45,5 402 Signifikant Mindre ambitioner 42,8 57,2 145 Bind III - 10

21 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER Parameteren AMBITIONER (N=554) 8 73,3% Baseret på spørgsmål ,7% Større ambitioner Mindre ambitioner Parameteren Større ambitioner Mindre ambitioner N Forskel AMBITIONER Socioøkonomi A 68,8 31,2 266 Signifikant Socioøkonomi B 77,9 22,1 281 Kvinde 70,3 29,7 185 Ikke Mand 74,8 25,2 369 signifikant år 81,4 18, år 79,4 20,6 175 Signifikant år 60,2 39,8 196 Under uddannelse 77,0 23,0 287 Ikke Lønmodtager 69,0 31,0 197 signifikant Større ambitioner Mindre ambitioner Bind III - 11

22 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN Parameteren IDRÆTSGREN 60 Baseret på spørgsmål Roning Gymnastik Motorsport Judo, Jiu-Jitsu Skydning Orientering Ishockey Cricket Handicap Badminton Kano&Kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans Antal udøvere Kvinder 33,4% 36,7% 42,4% 0, 28,6% 34,8% 39,1% 0, 0, Mænd 66,6% 63,3% 57,6% 100, 71,4% 65,2% 60,9% 100, 100, år 33, 34,7% 66,7% 54,2% 53,6% 13, 0, 30, 65, år 31,6% 34,7% 15,2% 16,7% 28,6% 26,1% 52,2% 40, 35, år 35,4% 30,6% 18,2% 29,2% 17,9% 60,9% 47,8% 30, 0, Gns. Alder 23,7 22,5 20,1 21,6 20,7 27,3 25,6 22,9 19,0 Socioøkonomi A 48,6% 38,8% 46,9% 33,3% 53,6% 56,5% 47,8% 35,3% 57,9% Socioøkonomi B 51,4% 61,2% 53,1% 66,7% 46,4% 43,5% 52,2% 64,7% 42,1% Under uddannelse 53,5% 75,5% 78,1% 45,8% 66,7% 26,1% 43,5% 35,3% 77,8% Lønmodtagere 36,8% 20,4% 18,8% 37,5% 33,3% 69,6% 47,8% 52,9% 16,7% Anden beskæftigelse 9,7% 4,1% 3,1% 16,7% 0, 4,3% 8,7% 11,8% 5,6% Større ambitioner 73,3% 87,8% 54,5% 66,7% 85,7% 69,6% 73,9% 75, 85, Mindre ambitioner 26,7% 12,2% 45,5% 33,3% 14,3% 30,4% 26,1% 25, 15, 8. PARAMETEREN Alle Roning Gymnastisport Motor- Judo & Skyd- Orienteri Ishockey Cricket IDRÆTSGREN udøvere Jiu-Jitsu ning ng Udøvere i alt PARAMETEREN Alle Handicapidræton Badmin- Kano & Basket- Atletik Svøm- Sports- IDRÆTSGREN udøvere Kajak ball ning dans Udøvere i alt Kvinder 33,4% 52,6% 26,3% 27,8% 66,7% 64,7% 37,5% 53,3% Mænd 66,6% 47,4% 73,7% 72,2% 33,3% 35,3% 62,5% 46,7% år 33, 10,5% 31,6% 38,9% 16,7% 11,8% 56,3% 53,3% år 31,6% 21,1% 52,6% 38,9% 44,4% 17,6% 37,5% 33,3% år 35,4% 68,4% 15,8% 22,2% 38,9% 70,6% 6,3% 13,3% Gns. Alder 23,7 32,8 21,6 22,2 23,9 27,5 19,9 20,9 Socioøkonomi A 48,6% 42,1% 57,9% 47,1% 50, 41,2% 43,8% 40, Socioøkonomi B 51,4% 57,9% 42,1% 52,9% 50, 58,8% 56,3% 60, Under uddannelse 53,5% 35,7% 55,6% 55,6% 72,2% 50, 73,3% 57,1% Lønmodtagere 36,8% 50, 33,3% 22,2% 27,8% 43,8% 20, 21,4% Anden beskæftigelse 9,7% 14,3% 11,1% 22,2% 0, 6,3% 6,7% 21,4% Større ambitioner 73,3% 78,9% 68,4% 83,3% 61,1% 76,5% 75, 100, Mindre ambitioner 26,7% 21,1% 31,6% 16,7% 38,9% 23,5% 25, 0, Da nogle parametergrupper fordelt på idræt er for små til, at man statistisk kan forsvare at beregne signifikans, er dette ikke gjort. Læseren bedes selv notere sig forskellene mellem idrætsgrenene. Bind III - 12

23 BILAG TIL SPØRGSMÅL 3 3. Hvad er din aktuelle civilstand (N=553) Gift 5,6% Samlevende 22,8% Enlig 71,6% 3. Gift Samlevende Enlig N Forskel Socioøkonomi A 7,1 22,6 70,3 266 Ikke Socioøkonomi B 3,9 23,6 72,5 280 signifikant Kvinde 6,0 21,2 72,8 184 Ikke Mand 5,4 23,6 71,0 369 signifikant år 0,5 4,4 95, år 0,0 22,3 77,7 175 Signifikant år 15,4 40,5 44,1 195 Under uddannelse 1,0 16,4 82,5 286 Signifikant Lønmodtager 10,7 28,9 60,4 197 Bind III - 13

24 BILAG TIL SPØRGSMÅL 4 4. Har du børn? (N=553) 2 børn 27,8% Hvis ja, hvor mange? Nej 93,5% Ja 7% 3 børn 11,1% 4 børn 2,8% 1 barn 58,3% 4. Har ikke børn Har børn N Forskel Socioøkonomi A 91,7 8,3 266 Ikke Socioøkonomi B 94,6 5,4 280 signifikant Kvinde 94,6 5,4 184 Ikke Mand 92,7 7,3 369 signifikant år 100,0 0, år 99,4 0,6 175 Signifikant år 81,5 18,5 195 Under uddannelse 98,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 89,3 10,7 197 Bind III - 14

25 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvordan bor du? (N=553) 4 40,5% ,9% 26,9% 7,2% 1,4% Alene Med ægtefælle eller samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie 5. Alene Med ægtefælle /samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie N Forskel Socioøkonomi A 21,8 27,1 38,2 5,7 2,1 280 Ikke Socioøkonomi B 25,6 27,4 42,9 8,6 0,8 266 signifikant Kvinde 21,7 25,0 42,4 8,2 2,7 184 Ikke Mand 24,9 27,9 39,6 6,8 0,8 369 signifikant år 6,6 2,2 86,9 3,8 0, år 31,4 21,1 30,3 13,7 3,4 175 Signifikant år 33,3 55,4 6,2 4,6 0,5 195 Under uddannelse 21,3 16,1 53,5 7,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 28,4 38,6 22,8 8,6 1,5 197 Bind III - 15

26 BILAG TIL SPØRGSMÅL 6 6. Hvad bor du i? (N=553) 5 44,1% 45,8% ,1% Lejlighed Hus Kollegie el. Lign. 6. Lejlighed Hus Kollegie el. N Forskel lign. Socioøkonomi A 41,7 51,5 6,8 266 Signifikant Socioøkonomi B 46,1 40,7 13,2 280 Kvinde 79,0 92,0 13,0 184 Ikke Mand 165,0 161,0 43,0 369 signifikant år 20,8 73,8 5, år 51,4 31,4 17,1 175 Signifikant år 59,5 32,3 8,2 195 Under uddannelse 37,8 47,6 14,7 286 Signifikant Lønmodtager 56,9 37,6 5,6 197 Bind III - 16

27 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvad bor du som? (N=553) 43,2% 4 37,4% ,7% 6,7% Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis 7. Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis N Forskel Socioøkonomi A 17,3 38,0 6,8 38,0 266 Signifikant Socioøkonomi B 8,2 47,9 6,8 37,1 280 Kvinde 9,8 43,5 6,5 40,2 184 Ikke Mand 14,1 43,1 6,8 36,0 369 signifikant år 2,7 17,5 0,0 79, år 5,7 60,0 6,3 28,0 175 Signifikant år 28,2 52,3 13,3 6,2 195 Under uddannelse 5,9 38,8 5,2 50,0 286 Signifikant Lønmodtager 20,3 49,2 10,2 20,3 197 Bind III - 17

28 BILAG TIL SPØRGSMÅL 8 8. Udøvernes specialforbundstilknytning (N=554) Dansk Tennis Forbund Dansk Sejlunion Dansk Gangforbund Dansk Fægte-Forbund Dansk Drageflyver Union Dansk Amatør Bokseunion Dansk Svæveflyver Union Dansk Ride Forbund Dansk Triathlon Forbund Dansk Karate Forbund Dansk Bueskytteforbund Dansk Vægtløftnings-Forbund Dansk Taekwondo Forbund Dansk Skiforbund Dansk Faldskærms Union Dansk Squash Forbund Danmarks CykleUnion Dansk Automobil Sports Union Dansk Vandski Forbund Dansk Hockey Union Dansk Golf Union Dansk Volleyball Forbund Dansk Bowling Forbund Dansk Rugby Union Dansk Boldspil Union Dansk BordTennis Union 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 2, 2, 2,2% 2,2% 2,2% Dansk Sportsdanserforbund Dansk Svømme og Livrednings Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Atletik Forbund Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Basketball-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Badminton Forbund Danmarks Ishockey Union Dansk Cricket-Forbund 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% Dansk Skytte Union Dansk Orienterings-Forbund 4,2% 4,2% Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Dansk Motor Union 5,1% 5,4% Dansk Gymnastik Forbund 6, Dansk Forening for Rosport 8,8% 2% 4% 6% 8% Se desuden bilag til parameteren Idrætsgren Bind III - 18

29 Svarandele fordelt på specialforbund. Returnerede spørgeskemaer i pct. af udsendte. Dansk Drageflyver Union (3 af 3) Dansk Bowling Forbund (11 af 11) Dansk Bueskytteforbund (6 af 6) 100, 100, 100, Dansk Forening for Rosport (49 af 55) 89,1% Dansk Vandski Forbund (10 af 12) Dansk Hockey Union (10 af 12) Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union (28 af 34) Dansk Orienterings-Forbund (23 af 28) Dansk Svæveflyver Union (4 af 5) Dansk Golf Union (10 af 13) Dansk Handicap Idræts-Forbund (19 af 25) Dansk Gangforbund (3 af 4) Dansk Motor Union (30 af 41) Dansk Svømme og Livrednings Forbund (16 af 22) Dansk Cricket-Forbund (20 af 28) Dansk Boldspil Union (12 af 17) Danmarks CykleUnion (9 af 13) Dansk Gymnastik Forbund (33 af 48) Dansk Triathlon Forbund (6 af 9) Dansk Kano og Kajak Forbund (18 af 27) Dansk Skytte Union (23 af 36) Dansk Basketball-Forbund (18 af 29) Dansk Atletik Forbund (17 af 28) Dansk Rugby Union (12 af 20) Dansk Fægte-Forbund (3 af 5) Dansk Automobil Sports Union (9 af 15) Dansk Badminton Forbund (19 af 32) Dansk Sportsdykker Forbund (17 af 29) Dansk Sportsdanserforbund (15 af 26) Danmarks Ishockey Union (20 af 35) Dansk Faldskærms Union (8 af 14) Dansk Taekwondo Forbund (8 af 15) Dansk Skiforbund (8 af 15) Dansk Volleyball Forbund (11 af 21) Dansk BordTennis Union (12 af 25) Dansk Squash Forbund (9 af 19) Dansk Vægtløftnings-Forbund (8 af 17) 83,3% 83,3% 82,4% 82,1% 80, 76,9% 76, 75, 73,2% 72,7% 71,4% 70,6% 69,2% 68,8% 66,7% 66,7% 63,9% 62,1% 60,7% 60, 60, 60, 59,4% 58,6% 57,7% 57,1% 57,1% 53,3% 53,3% 52,4% 48, 47,4% 47,1% Dansk Ride Forbund (4 af 10) Dansk Karate Forbund (6 af 17) 35,3% 40, Dansk Sejlunion (3 af 10) Dansk Amatør Bokseunion (3 af 11) 27,3% 30, Dansk Tennis Forbund (1 af 7) 14,3% Bind III - 19

30 Specialforbund Idrætsgrene/discipliner repræsenteret i denne undrsøgelse DABU Dansk Amatør Bokseunion Boksning DAF Dansk Atletik Forbund Kast; Mangekamp; Mellem/Lang; Spring; Sprint/Hæk DASU Dansk Automobil Sports Union Formel-bil; Ralley DBBF Dansk Basketball-Forbund Basketball DBF Dansk Badminton Forbund Badminton DBSF Dansk Bueskytteforbund Skiveskydning DBTU Dansk BordTennis Union Bordtennis DBU Dansk Boldspil Union Fodbold DBwf Dansk Bowling Forbund Bowling DCF Dansk Cricket-Forbund Cricket DCU Danmarks CykleUnion Landevejscykling; Mountainbike DDU Dansk Drageflyver Union Drageflyvning DFF Dansk Fægte-Forbund Fleuret DFfR Dansk Forening for Rosport Letvægtsroning; Roning; Roning tung DFU Dansk Faldskærms Union Formationsspring; Stil/Præcision DGaF Dansk Gangforbund Kapgang DGF Dansk Gymnastik Forbund Idrætsgymnastik;Rytmisk sp.gymn;spring-rytme;trampolin DGU Dansk Golf Union Golf DHIF Dansk Handicap Idræts-Forbund Ridning; Skydning; Svømning; DHU Dansk Hockey Union Hockey DIU Danmarks Ishockey Union E/U landshold; Senior mænd; Under 20 år DJU Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Judo, Jiu-Jitsu DKarF Dansk Karate Forbund Karate, Kata, Kumite DKF Dansk Kano og Kajak Forbund Kano & Kajak DMU Dansk Motor Union BMX-cykling; Motorcross; Road racing; Speedway DOF Dansk Orienterings-Forbund Orienteringsløb DRF Dansk Ride Forbund Dressur, Springridning DRU Dansk Rugby Union Rugby DS Dansk Sportsdanserforbund 10 danse; Latin; Standard-dans DSejlU Dansk Sejlunion 470-jolle; 49'er; Europa Jolle; Laserjolle; Tornado DSkiF Dansk Skiforbund Alpin; Freestyle-ski; Langrend /Nordisk DSkyU Dansk Skytte Union Pistolskydning; Riffelskydning; DSFL Dansk Svømme og Livrednings Forbund Svømning DSpF Dansk Sportsdykker Forbund Finne- og apparatsvømning; Undervandsrugby DSqF Dansk Squash Forbund Squash DSvU Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvning DTaF Dansk Taekwondo Forbund Taekwon-Do DTF Dansk Tennis Forbund Tennis DTriF Dansk Triathlon Forbund Triathlon DVBF Dansk Volleyball Forbund Volleyball DVF Dansk Vægtløftnings-Forbund Vægtløftning DVSF Dansk Vandski Forbund Vandski S PECIALFORBUND UNDER DIF DER IKKE, ELLER KUN DELVIST, ER REPRÆSENTERET I UNDERSØGELSEN Danmarks Amerikansk-Idræts Forbund (DAIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Banegolf Union (DBGU) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Curling Forbund (DCuF) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Hockey og Floorball Forbund (DHFF) (repræsenteret af Dansk Hockey Union i nærværende undersøgelse) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk MultiSport Forbund organiserer Danmarks Moderne Femkampforbund (ingen udøvere i nærværende undersøgelse) samt Dansk Triathlon Forbund (har udøvere repræsenteret) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Bind III - 20

31 Indplacerede på Team Danmarks Kandidatliste Maj 2000 (ifølge Team Danmarks egne opgørelser) Idrætsgren Indplacerede på Heraf i Elitegruppen Heraf i Kandidatgruppen Kandidatlisten i alt Atletik Automobilsport Badminton Billard Bordtennis Bowling Bueskydning Cricket Curling Cykling Drageflyvning Faldskærm Fodbold Fægtning Kapgang Golf Gymnastik Handicapidræt Håndbold Judo & jiu-jitsu Kano & kajak Karate Militæridræt Motorsport Orienteringsløb Ridning Roning Sejlsport Skisport Skydning Sportsdans Squash Svæveflyvning Svømning Taekwondo Tennis Triathlon Vandski I alt Bind III - 21

32 BILAG TIL SPØRGSMÅL 9 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 2 klub (N=549) 15% 5% 0,4% 0,4% 0,5% 1,8% 4,7% 6,9% 7,3% 7,7% 6, 10,6% 9,8% 8,4% 9,1% 7,1% 3,1% 2,9% 1,8% 0,7% 2,2% 1,6% 1,5% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1% 0,4% 0, 0,2% 0,4% 0,4% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år Mere end 29 år 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 17 klub , ,3 Gennemsnitlig alder i antal år ,0 11,4 11,7 11,6 9,8 10,2 10,6 11,4 12,2 11,6 6 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde Mand år år år Under Uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 18 klub Gennemsnitlig alder i antal år ,9 8,1 12,3 11,7 14,0 9,9 6,1 9,9 14,5 7,3 13,3 10,7 15,6 7,4 7,4 11,6 0 Roning Gymnastik Motor sport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Bind III - 22

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 1 MANUAL PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 3 INDHOLD PR-light manual for idrætsforeninger.... 4 Kanaler... 6 Lokalaviser...

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 2 IDRÆTSPSYKOLOGI IDRÆTSPSYKOLOGI 3 indhold Hvad er idrætspsykologi?... 04 Den positive selvtale... 05 Sanseforestillinger -en udvidet visualisering...

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

Klubbens årsplan. drift og styring

Klubbens årsplan. drift og styring Klubbens årsplan drift og styring XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?....

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Den danske juniorelite klarer sig bedre end seniorerne. Det viser en gennemgang af resultaterne i 2008. Selvom man ikke skal tillægge et enkelt års gode resultater

Læs mere

PROJEKTER fra idé til handling

PROJEKTER fra idé til handling PROJEKTER fra idé til handling 3 GODT MØDE INDHOLD Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

LEDELSE et spørgsmål om stil

LEDELSE et spørgsmål om stil LEDELSE et spørgsmål om stil XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?.... 4 Lederfunktioner.... 5 Opgaver.... 6 RAFI modellen.... 7 Ledertyper.... 8 De stærke sider.... 10 De ekstreme ledere.... 11 Samarbejde

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20 Afdeling: Atletik og motion Konto: 2 Budget 21 Administration 13.65-13.65 Møder 1.2-1.2 Porto og kontorhold Rekvisitter 5-5 IT-udstyr 1.5-1.5 Kørsel 3.3-3.3 Repræsentation og gaver Diverse DFIF Bøder Instruktion/kurser

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten

Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Syddansk Universitet Stress blandt unge Nielsen, Line; Vinther-Larsen, Mathilde; Rod, Naja Hulvej; Grønbæk, Morten Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: 2002. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2002. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kontraktspillere i fodbold og håndbold: Undersøgelse af sociale, uddannelsesmæssige og sportslige vilkår for danske kontraktspillere 2002 Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

FægteKlubben Trekanten Vordingborg

FægteKlubben Trekanten Vordingborg FægteKlubben Trekanten Vordingborg Det vil vi kunne tilbyde : Fægtetræning for - B&U, bredde, talent og elite. ( mindst 2 træningspas om ugen for alle grupper ) Træning i Moderne 5-kamp - løb/skydning,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen

Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen Danmark skal placere sig blandt de 10 bedste bridgenationer i verden Et ideoplæg af Morten Lund Madsen Overskriften dækker over en af hovedbestyrelsens (HB) overordnede målsætninger fra formandens klumme

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Skiveordningen 2012 1

Skiveordningen 2012 1 Skiveordningen 2012 1 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK 2010-2012

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere