Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000"

Transkript

1 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation for pulished version (APA): Nielsen, K., Nielsen, A., & Storm, R. K. (2000). Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III: Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og sportslige vilkår. (1 udg.) Roskilde: Roskilde Universitetscenter. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 21. Sep. 2015

2 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER OKTOBER 2000

3

4 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår BIND III BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2000

5

6 Den danske subelites vilkår år 2000 undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår Bind III. I alt 3 bind Klaus Nielsen, Anders Godthjælp Nielsen & Rasmus Klarskov Storm Roskilde Universitetscenter, oktober Læseren opfordres til først at orientere sig i Læsevejledning til bilag (side 1).

7 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG...1 BILAG TIL PARAMETEREN KØN...6 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER...7 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE...9 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI...10 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER...11 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN...12 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 14 (FORTSAT)...31 BILAG TIL SPØRGSMÅL 15 (FORTSAT)...36 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - vi

8 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 38 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 41 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 43 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 45 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 58 & Bind III - vii

9 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL FORDELT PÅ IDRÆTSGRENE BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - viii

10 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 94, 95 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL & FORDELT EFTER PARAMETRE (HERUNDER IDRÆTSGRENE) BILAG: APPENDIKS: SPØRGESKEMAET TIL DENNE UNDERSØGELSE (NYE OG/ELLER ANDERLEDES SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL 1995-UNDERSØGELSEN) BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED 1995-UNDERSØGELSEN BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED BEFOLKNINGEN BILAG: INTERVIEW-UDSKRIFTER BILAG: LITTERATUR ANVENDT I UNDERSØGELSEN BILAG: SPØRGESKEMAET Bind III - ix

11 LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG I dette bilagsbind forefindes svarfordelinger for alle spørgsmål. Dog er ganske få spørgsmål udeladt, hvilket vil fremgå af de berørte bilag. Først kommer bilagene til undersøgelsens parametre. Dernæst er bilagene indsat i rækkefølge efter spørgsmålets nummer, og i slutningen af bindet er spørgeskemaet indsat som reference. Der er kun ganske få forklaringer i forbindelse med bilagene, da deres funktion primært er at følge op på Bind I og Bind II. Bilagene bør derfor læses i sammenhæng med disse bind. Generelt er der tre typer af datarepræsentationer i bilagsbindet: 1. En figur, som viser alle gyldige svars fordelinger på det givne spørgsmål. I næsten alle tilfælde er data vist som en procentandel af N, hvor N står for antallet af gyldige besvarelser. Oftest er til selve repræsentationen valgt en histogramfordeling (eller et stolpediagram). I andre tilfælde en lagkage, eksempelvis når antallet af svarmuligheder er begrænset. 2. En tabel eller en figur, som opregner forskelle mellem parametergrupperne. I alle tilfælde er de fire faste parametre SOCIOØKONOMI, KØN, ALDER samt BESKÆFTIGELSE medtaget. Ved mange spørgsmål er desuden medtaget parameteren AMBITIONER. I tilfælde, hvor der er tale om kategoriserede svar (ordinalskala el. intervalskala), er tabelrepræsentationen valgt, og i nogle få tilfælde, hvor svarende er afgivet på en nulpunktsskala, er histogrammer over gns.værdier valgt. 3. En figur, som viser forskelle mellem de forskellige idrætsgrene. Altid et histogram, og for det meste med gennemsnitsværdier. På de følgende sider er der indsat forklarende eksempler på de 3 typer, hvilke læseren opfordres til at gennemse. Udover de tre hovedtyper i deres forskellige afskygninger findes der også andre typer repræsentationer. Eksempelvis forefindes samlinger af figurer som går på tværs af flere spørgsmål i forhold til idræt. Disse er typisk placeret efter bilaget for det sidste af de berørte spørgsmål. Ydermere er der udskrifter af udøvernes svar på de åbne spørgsmål, hvor udøverne selv har formuleret svaret. Sidst, men ikke mindst, forefindes de tabeller og figurer, der refereres til i Bind I & II, og som derfor skal læses i sammenhæng med de relevante kapitler herfra. Efter bilagene til de enkelte spørgsmål, og inden spørgeskemaet, findes de bilag hvortil der i øvrigt refereres i Bind I og Bind II. Bind III - 1

12 E KSEMPLER PÅ TYPE 1 Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar Hvilken betydning tillægger du dit uddannelsessted for, at du fremover får 4 succes i den idrætskarriere? (N=446) 3 29,8% Alle udøvere, som har besvaret spørgsmålet, er medtaget. I bind II findes en figur, der kun medtager svar fra udøvere, som har 2 22,9% 13,5% 23,8% angivet at have et uddannelsested. 10,1% Ingen betydning Lille betydning Nogen betydning Stor betydning Meget stor betydning Bemærk skaleringen Aksetitel Svarkategorier Svarkategoriens andel Evt. teksboks med forklaring Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar 42. Mener du, at du har tilstrækkelig viden om idrætspsykologi og mental træning? (N=549) Nej, jeg savner meget mere viden 20, Ja 33,3% Nej, jeg savner lidt mere viden 46,6% Svarkategorier Svarkategoriens andel Forklaring I forhold til histogrammerne er det vigtigt at bemærke skaleringen. Forskelle og ligheder mellem de enkelte svarandele fremtræder mere eller mindre tydeligt, alt efter hvilken skala der er valgt. Dog skal det bemærkes, at for den samme type spørgsmål er det så vidt muligt forsøgt at lave samme skalering således, at man umiddelbart kan sammenligne på tværs af spørgsmålene. Bind III - 2

13 E KSEMPLER PÅ TYPE 2 Spørgsmålets nummer Svarkategorier Antal gyldige svar 49. Meget forkert Forkert Lidt forkert Hverken eller Lidt rigtigt Rigtigt Meget rigtigt N Forskel Socioøkonomi A 15,2 14,4 9,2 13,6 15,2 17,2 15,2 250 Signifikant Socioøkonomi B 27,6 25,7 13,6 10,3 11,4 5,5 5,9 272 Kvinde 25,7 22,8 11,1 7,6 13,5 10,5 8,8 171 Ikke Mand 19,8 18,9 11,6 14,4 13,0 11,3 11,0 354 Signifikant år 19,6 14,9 11,3 11,9 14,9 14,9 12, år 19,3 21,7 14,5 17,5 12,0 6,6 8,4 166 Signifikant år 25,7 23,6 8,9 7,9 12,6 11,5 9,9 191 Under uddannelse 21,7 19,5 12,5 13,2 11,8 12,5 8,8 272 Ikke Lønmodtager 22,6 21,6 10,5 10,5 12,1 10,5 12,1 190 Signifikant Større ambitioner 20,1 21,1 12,3 13,6 13,1 9,0 10,8 389 Ikke Mindre ambitioner 26,5 17,6 8,8 8,1 13,2 16,9 8,8 136 Signifikant Parametergrupper Svarkategoriens andel Signifikante forskelle (rastet baggrund) Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 16. Hvor mange timer bruger om ugen du normalt i konkurrencesæonen på Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge 38 35, OBS!! Skalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Arbejde/uddannelse incl. transport 38,6 39,0 38,0 37,1 36,4 36,4 35,9 35,2 34,5 34,4 Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: KØN, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE 36,2 UDØVERE Aksetitel Evt. teksboks med forklaring Parametergruppens gns. svar Signifikante forskelle Alle udøvere gns. svar Type 2-repræsentationerne viser forskelle og ligheder mellem parametergrupperne. I tilfælde med kategoriserede svarmuligheder (ordinalskala og intervalskala) er tabelformen valgt (den øverste af de to repræsentationer). De enkelte parametergrupper er oplistet med svarandelen for hver kategori i procent af N. Af den yderste kolonne fremgår det, hvorvidt der er Bind III - 3

14 signifikant forskel mellem de enkelte parametergruppers svarandele. Er dette tilfældet er baggrunden rastet. I den ovenstående tabel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren SOCIOØKONOMI. Som det fremgår er årsagen, at flere Socioøkonomi A-udøvere har svaret mod svarkategorierne Rigtigt og Meget rigtigt, mens flere Socioøkonomi B- udøvere har svaret mod Forkert og Meget forkert. Af pladshensyn er spørgsmålets formulering ikke medtaget i tabellen, men da alle tabeller kommer lige efter en type 1 repræsentation, kan formuleringen findes her. I nogle tilfælde har det været interessant at finde sammenhænge mellem andre parametre (typisk et andet spørgsmål), og det berørte spørgsmål. I sådanne tilfælde er tabellen gjort større. I tilfælde med svar på en nulpunktsskala er valgt histogrammer (den nederste af de to repræsentationer). Den enkelte parametergruppes gennemsnitlige svar er indsat, og under figuren er anført for hvilke parametre, der er signifikante forskelle. I ovenstående eksempel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren AMBITIONER, idet den ene gruppe bruger 3,8 timer mere end den anden, mens forskellen mellem Socioøkonomi A & B ikke er stor nok til at være signifikant. I disse histogrammer er desuden indsat gennemsnittet for alle udøveres svar som reference. Det er desuden også i dette tilfælde vigtigt at bide mærke i skaleringen. Bind III - 4

15 E KSEMPEL PÅ TYPE 3 Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 27. Min klub støtter mig så godt den kan! 3 2,2 Gennemsnitlige værdier ,7 1,0 1,2 1,2 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 1,3 1,5 1,8 1,3 1,1 1,3-3 Roning Gymnastik Motorsport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Forkert Rigtigt Aksetitel Idrætsgrenens gns. svar Alle udøvere gns. svar Type 3 repræsentationerne opregner forskelle og ligheder mellem de 15 idrætsgrene, som udgør parameteren IDRÆTSGREN. Tabellerne skal læses med de forbehold som diskuteres i Bind II, og der er derfor ikke beregnet signifikans. Som reference er indsat gennemsnittet for alle udøvere. Man bør, som i de andre tilfælde, bemærke skaleringen. I den ovenstående figur er der tale om et spørgsmål, hvor udøverne har kunnet svare på en skala fra -3 ( Meget forkert ) til +3 ( Meget rigtigt ). Gennemsnitsværdien er således udregnet efter de berørte svarkategoriers skala. Bind III - 5

16 BILAG TIL PARAMETEREN KØN Parameteren KØN (N=554) (baseret på: 1. Hvilket køn er du?) 7 66,6% ,4% Kvinde Mand Parameteren Kvinde Mand N Forskel KØN Socioøkonomi A 35,0 65,0 266 Ikke Socioøkonomi B 32,7 67,3 281 Signifikant Kvinde Mand år 37,7 62,3 183 Ikke år 30,3 69,7 175 Signifikant år 32,1 67,9 196 Under uddannelse 35,9 64,1 287 Ikke Lønmodtager 32,0 68,0 197 Signifikant Større ambitioner 32,0 68,0 406 Ikke Mindre ambitioner 37,2 62,8 148 Signifikant Bind III - 6

17 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER 14% 2. Hvor gammel er du? (N=554) 12% 12% 8% 6% 4% 2% 3% 6% 7% 8% 7% 8% 5% 6% 4% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år 34 år 35 år mere end 35 år Parameteren ALDER (N=554) 4 35,4% 33, 31,6% år år år Parameteren år år år N Forskel ALDER Socioøkonomi A 32,3 27,1 40,6 266 Signifikant Socioøkonomi B 33,8 34,9 31,3 281 Kvinde 37,3 28,6 34,1 185 Ikke Mand 30,9 33,1 36,0 369 signifikant år år år Under uddannelse 50,2 30,3 19,5 287 Signifikant Lønmodtager 10,2 33,5 56,3 197 Større ambitioner 36,7 34,2 29,1 406 Signifikant Mindre ambitioner 23,0 24,3 52,7 148 Bilag til parameteren ALDER fortsættes næste side Bind III - 7

18 32 2. Hvor gammel er du? (parameteren ALDER) 29,8 Gennemsnitlig alder ,2 23,3 23,5 23,8 22,2 23,3 26,6 23,5 25,5 23,7 18,5 17 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE Bind III - 8

19 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE 7 Parameteren BESKÆFTIGELSE (N=484) Baseret på spørgsmål ,3% ,7% Under uddannelse Lønmodtager Parameteren Under uddannelse Lønmodtager N Forskel BESKÆFTIGELSE Socioøkonomi A 54,8 45,2 230 Ikke Socioøkonomi B 63,5 36,5 252 signifikant Kvinde 62,0 38,0 166 Ikke Mand 57,9 42,1 318 signifikant år 87,8 12, år 56,9 43,1 153 Signifikant år 33,5 66,5 167 Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner 61,9 38,1 357 Ikke Mindre ambitioner 52,0 48,0 127 signifikant Bind III - 9

20 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI Parameteren SOCIOØKONOMI (N=547) 6 5 Baseret på spørgsmålene samt ,6% 51,4% Socioøkonomi A Socioøkonomi B Parameteren Socioøkonomi A Socioøkonomi B N Forskel SOCIOØKONOMI Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde 50,3 49,7 185 Ikke Mand 47,8 52,2 362 signifikant år 47,5 52, år 42,4 57,6 170 Signifikant år 55,1 44,9 196 Under uddannelse 44,1 55,9 286 Ikke Lønmodtager 53,1 46,9 196 signifikant Større ambitioner 54,5 45,5 402 Signifikant Mindre ambitioner 42,8 57,2 145 Bind III - 10

21 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER Parameteren AMBITIONER (N=554) 8 73,3% Baseret på spørgsmål ,7% Større ambitioner Mindre ambitioner Parameteren Større ambitioner Mindre ambitioner N Forskel AMBITIONER Socioøkonomi A 68,8 31,2 266 Signifikant Socioøkonomi B 77,9 22,1 281 Kvinde 70,3 29,7 185 Ikke Mand 74,8 25,2 369 signifikant år 81,4 18, år 79,4 20,6 175 Signifikant år 60,2 39,8 196 Under uddannelse 77,0 23,0 287 Ikke Lønmodtager 69,0 31,0 197 signifikant Større ambitioner Mindre ambitioner Bind III - 11

22 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN Parameteren IDRÆTSGREN 60 Baseret på spørgsmål Roning Gymnastik Motorsport Judo, Jiu-Jitsu Skydning Orientering Ishockey Cricket Handicap Badminton Kano&Kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans Antal udøvere Kvinder 33,4% 36,7% 42,4% 0, 28,6% 34,8% 39,1% 0, 0, Mænd 66,6% 63,3% 57,6% 100, 71,4% 65,2% 60,9% 100, 100, år 33, 34,7% 66,7% 54,2% 53,6% 13, 0, 30, 65, år 31,6% 34,7% 15,2% 16,7% 28,6% 26,1% 52,2% 40, 35, år 35,4% 30,6% 18,2% 29,2% 17,9% 60,9% 47,8% 30, 0, Gns. Alder 23,7 22,5 20,1 21,6 20,7 27,3 25,6 22,9 19,0 Socioøkonomi A 48,6% 38,8% 46,9% 33,3% 53,6% 56,5% 47,8% 35,3% 57,9% Socioøkonomi B 51,4% 61,2% 53,1% 66,7% 46,4% 43,5% 52,2% 64,7% 42,1% Under uddannelse 53,5% 75,5% 78,1% 45,8% 66,7% 26,1% 43,5% 35,3% 77,8% Lønmodtagere 36,8% 20,4% 18,8% 37,5% 33,3% 69,6% 47,8% 52,9% 16,7% Anden beskæftigelse 9,7% 4,1% 3,1% 16,7% 0, 4,3% 8,7% 11,8% 5,6% Større ambitioner 73,3% 87,8% 54,5% 66,7% 85,7% 69,6% 73,9% 75, 85, Mindre ambitioner 26,7% 12,2% 45,5% 33,3% 14,3% 30,4% 26,1% 25, 15, 8. PARAMETEREN Alle Roning Gymnastisport Motor- Judo & Skyd- Orienteri Ishockey Cricket IDRÆTSGREN udøvere Jiu-Jitsu ning ng Udøvere i alt PARAMETEREN Alle Handicapidræton Badmin- Kano & Basket- Atletik Svøm- Sports- IDRÆTSGREN udøvere Kajak ball ning dans Udøvere i alt Kvinder 33,4% 52,6% 26,3% 27,8% 66,7% 64,7% 37,5% 53,3% Mænd 66,6% 47,4% 73,7% 72,2% 33,3% 35,3% 62,5% 46,7% år 33, 10,5% 31,6% 38,9% 16,7% 11,8% 56,3% 53,3% år 31,6% 21,1% 52,6% 38,9% 44,4% 17,6% 37,5% 33,3% år 35,4% 68,4% 15,8% 22,2% 38,9% 70,6% 6,3% 13,3% Gns. Alder 23,7 32,8 21,6 22,2 23,9 27,5 19,9 20,9 Socioøkonomi A 48,6% 42,1% 57,9% 47,1% 50, 41,2% 43,8% 40, Socioøkonomi B 51,4% 57,9% 42,1% 52,9% 50, 58,8% 56,3% 60, Under uddannelse 53,5% 35,7% 55,6% 55,6% 72,2% 50, 73,3% 57,1% Lønmodtagere 36,8% 50, 33,3% 22,2% 27,8% 43,8% 20, 21,4% Anden beskæftigelse 9,7% 14,3% 11,1% 22,2% 0, 6,3% 6,7% 21,4% Større ambitioner 73,3% 78,9% 68,4% 83,3% 61,1% 76,5% 75, 100, Mindre ambitioner 26,7% 21,1% 31,6% 16,7% 38,9% 23,5% 25, 0, Da nogle parametergrupper fordelt på idræt er for små til, at man statistisk kan forsvare at beregne signifikans, er dette ikke gjort. Læseren bedes selv notere sig forskellene mellem idrætsgrenene. Bind III - 12

23 BILAG TIL SPØRGSMÅL 3 3. Hvad er din aktuelle civilstand (N=553) Gift 5,6% Samlevende 22,8% Enlig 71,6% 3. Gift Samlevende Enlig N Forskel Socioøkonomi A 7,1 22,6 70,3 266 Ikke Socioøkonomi B 3,9 23,6 72,5 280 signifikant Kvinde 6,0 21,2 72,8 184 Ikke Mand 5,4 23,6 71,0 369 signifikant år 0,5 4,4 95, år 0,0 22,3 77,7 175 Signifikant år 15,4 40,5 44,1 195 Under uddannelse 1,0 16,4 82,5 286 Signifikant Lønmodtager 10,7 28,9 60,4 197 Bind III - 13

24 BILAG TIL SPØRGSMÅL 4 4. Har du børn? (N=553) 2 børn 27,8% Hvis ja, hvor mange? Nej 93,5% Ja 7% 3 børn 11,1% 4 børn 2,8% 1 barn 58,3% 4. Har ikke børn Har børn N Forskel Socioøkonomi A 91,7 8,3 266 Ikke Socioøkonomi B 94,6 5,4 280 signifikant Kvinde 94,6 5,4 184 Ikke Mand 92,7 7,3 369 signifikant år 100,0 0, år 99,4 0,6 175 Signifikant år 81,5 18,5 195 Under uddannelse 98,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 89,3 10,7 197 Bind III - 14

25 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvordan bor du? (N=553) 4 40,5% ,9% 26,9% 7,2% 1,4% Alene Med ægtefælle eller samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie 5. Alene Med ægtefælle /samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie N Forskel Socioøkonomi A 21,8 27,1 38,2 5,7 2,1 280 Ikke Socioøkonomi B 25,6 27,4 42,9 8,6 0,8 266 signifikant Kvinde 21,7 25,0 42,4 8,2 2,7 184 Ikke Mand 24,9 27,9 39,6 6,8 0,8 369 signifikant år 6,6 2,2 86,9 3,8 0, år 31,4 21,1 30,3 13,7 3,4 175 Signifikant år 33,3 55,4 6,2 4,6 0,5 195 Under uddannelse 21,3 16,1 53,5 7,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 28,4 38,6 22,8 8,6 1,5 197 Bind III - 15

26 BILAG TIL SPØRGSMÅL 6 6. Hvad bor du i? (N=553) 5 44,1% 45,8% ,1% Lejlighed Hus Kollegie el. Lign. 6. Lejlighed Hus Kollegie el. N Forskel lign. Socioøkonomi A 41,7 51,5 6,8 266 Signifikant Socioøkonomi B 46,1 40,7 13,2 280 Kvinde 79,0 92,0 13,0 184 Ikke Mand 165,0 161,0 43,0 369 signifikant år 20,8 73,8 5, år 51,4 31,4 17,1 175 Signifikant år 59,5 32,3 8,2 195 Under uddannelse 37,8 47,6 14,7 286 Signifikant Lønmodtager 56,9 37,6 5,6 197 Bind III - 16

27 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvad bor du som? (N=553) 43,2% 4 37,4% ,7% 6,7% Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis 7. Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis N Forskel Socioøkonomi A 17,3 38,0 6,8 38,0 266 Signifikant Socioøkonomi B 8,2 47,9 6,8 37,1 280 Kvinde 9,8 43,5 6,5 40,2 184 Ikke Mand 14,1 43,1 6,8 36,0 369 signifikant år 2,7 17,5 0,0 79, år 5,7 60,0 6,3 28,0 175 Signifikant år 28,2 52,3 13,3 6,2 195 Under uddannelse 5,9 38,8 5,2 50,0 286 Signifikant Lønmodtager 20,3 49,2 10,2 20,3 197 Bind III - 17

28 BILAG TIL SPØRGSMÅL 8 8. Udøvernes specialforbundstilknytning (N=554) Dansk Tennis Forbund Dansk Sejlunion Dansk Gangforbund Dansk Fægte-Forbund Dansk Drageflyver Union Dansk Amatør Bokseunion Dansk Svæveflyver Union Dansk Ride Forbund Dansk Triathlon Forbund Dansk Karate Forbund Dansk Bueskytteforbund Dansk Vægtløftnings-Forbund Dansk Taekwondo Forbund Dansk Skiforbund Dansk Faldskærms Union Dansk Squash Forbund Danmarks CykleUnion Dansk Automobil Sports Union Dansk Vandski Forbund Dansk Hockey Union Dansk Golf Union Dansk Volleyball Forbund Dansk Bowling Forbund Dansk Rugby Union Dansk Boldspil Union Dansk BordTennis Union 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 2, 2, 2,2% 2,2% 2,2% Dansk Sportsdanserforbund Dansk Svømme og Livrednings Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Atletik Forbund Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Basketball-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Badminton Forbund Danmarks Ishockey Union Dansk Cricket-Forbund 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% Dansk Skytte Union Dansk Orienterings-Forbund 4,2% 4,2% Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Dansk Motor Union 5,1% 5,4% Dansk Gymnastik Forbund 6, Dansk Forening for Rosport 8,8% 2% 4% 6% 8% Se desuden bilag til parameteren Idrætsgren Bind III - 18

29 Svarandele fordelt på specialforbund. Returnerede spørgeskemaer i pct. af udsendte. Dansk Drageflyver Union (3 af 3) Dansk Bowling Forbund (11 af 11) Dansk Bueskytteforbund (6 af 6) 100, 100, 100, Dansk Forening for Rosport (49 af 55) 89,1% Dansk Vandski Forbund (10 af 12) Dansk Hockey Union (10 af 12) Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union (28 af 34) Dansk Orienterings-Forbund (23 af 28) Dansk Svæveflyver Union (4 af 5) Dansk Golf Union (10 af 13) Dansk Handicap Idræts-Forbund (19 af 25) Dansk Gangforbund (3 af 4) Dansk Motor Union (30 af 41) Dansk Svømme og Livrednings Forbund (16 af 22) Dansk Cricket-Forbund (20 af 28) Dansk Boldspil Union (12 af 17) Danmarks CykleUnion (9 af 13) Dansk Gymnastik Forbund (33 af 48) Dansk Triathlon Forbund (6 af 9) Dansk Kano og Kajak Forbund (18 af 27) Dansk Skytte Union (23 af 36) Dansk Basketball-Forbund (18 af 29) Dansk Atletik Forbund (17 af 28) Dansk Rugby Union (12 af 20) Dansk Fægte-Forbund (3 af 5) Dansk Automobil Sports Union (9 af 15) Dansk Badminton Forbund (19 af 32) Dansk Sportsdykker Forbund (17 af 29) Dansk Sportsdanserforbund (15 af 26) Danmarks Ishockey Union (20 af 35) Dansk Faldskærms Union (8 af 14) Dansk Taekwondo Forbund (8 af 15) Dansk Skiforbund (8 af 15) Dansk Volleyball Forbund (11 af 21) Dansk BordTennis Union (12 af 25) Dansk Squash Forbund (9 af 19) Dansk Vægtløftnings-Forbund (8 af 17) 83,3% 83,3% 82,4% 82,1% 80, 76,9% 76, 75, 73,2% 72,7% 71,4% 70,6% 69,2% 68,8% 66,7% 66,7% 63,9% 62,1% 60,7% 60, 60, 60, 59,4% 58,6% 57,7% 57,1% 57,1% 53,3% 53,3% 52,4% 48, 47,4% 47,1% Dansk Ride Forbund (4 af 10) Dansk Karate Forbund (6 af 17) 35,3% 40, Dansk Sejlunion (3 af 10) Dansk Amatør Bokseunion (3 af 11) 27,3% 30, Dansk Tennis Forbund (1 af 7) 14,3% Bind III - 19

30 Specialforbund Idrætsgrene/discipliner repræsenteret i denne undrsøgelse DABU Dansk Amatør Bokseunion Boksning DAF Dansk Atletik Forbund Kast; Mangekamp; Mellem/Lang; Spring; Sprint/Hæk DASU Dansk Automobil Sports Union Formel-bil; Ralley DBBF Dansk Basketball-Forbund Basketball DBF Dansk Badminton Forbund Badminton DBSF Dansk Bueskytteforbund Skiveskydning DBTU Dansk BordTennis Union Bordtennis DBU Dansk Boldspil Union Fodbold DBwf Dansk Bowling Forbund Bowling DCF Dansk Cricket-Forbund Cricket DCU Danmarks CykleUnion Landevejscykling; Mountainbike DDU Dansk Drageflyver Union Drageflyvning DFF Dansk Fægte-Forbund Fleuret DFfR Dansk Forening for Rosport Letvægtsroning; Roning; Roning tung DFU Dansk Faldskærms Union Formationsspring; Stil/Præcision DGaF Dansk Gangforbund Kapgang DGF Dansk Gymnastik Forbund Idrætsgymnastik;Rytmisk sp.gymn;spring-rytme;trampolin DGU Dansk Golf Union Golf DHIF Dansk Handicap Idræts-Forbund Ridning; Skydning; Svømning; DHU Dansk Hockey Union Hockey DIU Danmarks Ishockey Union E/U landshold; Senior mænd; Under 20 år DJU Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Judo, Jiu-Jitsu DKarF Dansk Karate Forbund Karate, Kata, Kumite DKF Dansk Kano og Kajak Forbund Kano & Kajak DMU Dansk Motor Union BMX-cykling; Motorcross; Road racing; Speedway DOF Dansk Orienterings-Forbund Orienteringsløb DRF Dansk Ride Forbund Dressur, Springridning DRU Dansk Rugby Union Rugby DS Dansk Sportsdanserforbund 10 danse; Latin; Standard-dans DSejlU Dansk Sejlunion 470-jolle; 49'er; Europa Jolle; Laserjolle; Tornado DSkiF Dansk Skiforbund Alpin; Freestyle-ski; Langrend /Nordisk DSkyU Dansk Skytte Union Pistolskydning; Riffelskydning; DSFL Dansk Svømme og Livrednings Forbund Svømning DSpF Dansk Sportsdykker Forbund Finne- og apparatsvømning; Undervandsrugby DSqF Dansk Squash Forbund Squash DSvU Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvning DTaF Dansk Taekwondo Forbund Taekwon-Do DTF Dansk Tennis Forbund Tennis DTriF Dansk Triathlon Forbund Triathlon DVBF Dansk Volleyball Forbund Volleyball DVF Dansk Vægtløftnings-Forbund Vægtløftning DVSF Dansk Vandski Forbund Vandski S PECIALFORBUND UNDER DIF DER IKKE, ELLER KUN DELVIST, ER REPRÆSENTERET I UNDERSØGELSEN Danmarks Amerikansk-Idræts Forbund (DAIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Banegolf Union (DBGU) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Curling Forbund (DCuF) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Hockey og Floorball Forbund (DHFF) (repræsenteret af Dansk Hockey Union i nærværende undersøgelse) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk MultiSport Forbund organiserer Danmarks Moderne Femkampforbund (ingen udøvere i nærværende undersøgelse) samt Dansk Triathlon Forbund (har udøvere repræsenteret) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Bind III - 20

31 Indplacerede på Team Danmarks Kandidatliste Maj 2000 (ifølge Team Danmarks egne opgørelser) Idrætsgren Indplacerede på Heraf i Elitegruppen Heraf i Kandidatgruppen Kandidatlisten i alt Atletik Automobilsport Badminton Billard Bordtennis Bowling Bueskydning Cricket Curling Cykling Drageflyvning Faldskærm Fodbold Fægtning Kapgang Golf Gymnastik Handicapidræt Håndbold Judo & jiu-jitsu Kano & kajak Karate Militæridræt Motorsport Orienteringsløb Ridning Roning Sejlsport Skisport Skydning Sportsdans Squash Svæveflyvning Svømning Taekwondo Tennis Triathlon Vandski I alt Bind III - 21

32 BILAG TIL SPØRGSMÅL 9 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 2 klub (N=549) 15% 5% 0,4% 0,4% 0,5% 1,8% 4,7% 6,9% 7,3% 7,7% 6, 10,6% 9,8% 8,4% 9,1% 7,1% 3,1% 2,9% 1,8% 0,7% 2,2% 1,6% 1,5% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1% 0,4% 0, 0,2% 0,4% 0,4% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år Mere end 29 år 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 17 klub , ,3 Gennemsnitlig alder i antal år ,0 11,4 11,7 11,6 9,8 10,2 10,6 11,4 12,2 11,6 6 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde Mand år år år Under Uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 18 klub Gennemsnitlig alder i antal år ,9 8,1 12,3 11,7 14,0 9,9 6,1 9,9 14,5 7,3 13,3 10,7 15,6 7,4 7,4 11,6 0 Roning Gymnastik Motor sport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Bind III - 22

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Læs mere

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2015. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Danskerne slipper billigt i skat på arbejde Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside.

Citation for pulished version (APA): Jensen, A. M. (2012). Demens Film: Ekspertgruppens anbefalinger. VIOLA Hjemmeside. Danish University Colleges Demens Film Jensen, Anders Møller Publication date: 2012 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen har endnu ikke gennemgået peer-review

Læs mere

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 30, 2015 Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Jyllnor, Per; Mondrup, Thomas Fænø Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAIF Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF Dansk Atletik Forbund DASU Dansk Automobilsports Union DBF Danmarks Badminton Forbund DBaSoF Dansk Baseball Softball Forbund DBBF Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Nye solceller på markedet - plastsolceller

Nye solceller på markedet - plastsolceller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 14, 2015 Nye solceller på markedet - plastsolceller Lauritzen, Hanne Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Lauritzen, H. (2012). Nye solceller

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten

Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Aalborg Universitet Eksperter: Økonomisk tvang får ikke syge i arbejde Andersen, John; Müller, Maja; Larsen, Jørgen Elm; Ejrnæs, Niels Morten Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere

Aalborg Universitet. Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Medhør uden medbestemmelse? Caraker, Emmett; Jørgensen, Henning; Madsen, Mogens Ove Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14.

Citation for published version (APA): Lindvang, C. (2014). PROMUSA: et nyt skud på stammen - i København. Dansk Musikterapi, 11(2), 11-14. Aalborg Universitet PROMUSA Lindvang, Charlotte Published in: Dansk Musikterapi Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere