DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000"

Transkript

1 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER OKTOBER 2000

2

3 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 Undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår BIND III BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2000

4

5 Den danske subelites vilkår år 2000 undersøgelse af danske subeliteidrætsudøveres sociale og idrætslige vilkår Bind III. I alt 3 bind Klaus Nielsen, Anders Godthjælp Nielsen & Rasmus Klarskov Storm Roskilde Universitetscenter, oktober Læseren opfordres til først at orientere sig i Læsevejledning til bilag (side 1).

6 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG...1 BILAG TIL PARAMETEREN KØN...6 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER...7 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE...9 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI...10 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER...11 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN...12 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 14 (FORTSAT)...31 BILAG TIL SPØRGSMÅL 15 (FORTSAT)...36 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - vi

7 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 38 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 41 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 43 & BILAG TIL SPØRGSMÅL 45 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 58 & Bind III - vii

8 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL FORDELT PÅ IDRÆTSGRENE BILAG TIL SPØRGSMÅL Bind III - viii

9 BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL 94, 95 & BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL BILAG TIL SPØRGSMÅL & FORDELT EFTER PARAMETRE (HERUNDER IDRÆTSGRENE) BILAG: APPENDIKS: SPØRGESKEMAET TIL DENNE UNDERSØGELSE (NYE OG/ELLER ANDERLEDES SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL 1995-UNDERSØGELSEN) BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED 1995-UNDERSØGELSEN BILAG TIL SAMMENLIGNINGER MED BEFOLKNINGEN BILAG: INTERVIEW-UDSKRIFTER BILAG: LITTERATUR ANVENDT I UNDERSØGELSEN BILAG: SPØRGESKEMAET Bind III - ix

10 LÆSEVEJLEDNING TIL BILAG I dette bilagsbind forefindes svarfordelinger for alle spørgsmål. Dog er ganske få spørgsmål udeladt, hvilket vil fremgå af de berørte bilag. Først kommer bilagene til undersøgelsens parametre. Dernæst er bilagene indsat i rækkefølge efter spørgsmålets nummer, og i slutningen af bindet er spørgeskemaet indsat som reference. Der er kun ganske få forklaringer i forbindelse med bilagene, da deres funktion primært er at følge op på Bind I og Bind II. Bilagene bør derfor læses i sammenhæng med disse bind. Generelt er der tre typer af datarepræsentationer i bilagsbindet: 1. En figur, som viser alle gyldige svars fordelinger på det givne spørgsmål. I næsten alle tilfælde er data vist som en procentandel af N, hvor N står for antallet af gyldige besvarelser. Oftest er til selve repræsentationen valgt en histogramfordeling (eller et stolpediagram). I andre tilfælde en lagkage, eksempelvis når antallet af svarmuligheder er begrænset. 2. En tabel eller en figur, som opregner forskelle mellem parametergrupperne. I alle tilfælde er de fire faste parametre SOCIOØKONOMI, KØN, ALDER samt BESKÆFTIGELSE medtaget. Ved mange spørgsmål er desuden medtaget parameteren AMBITIONER. I tilfælde, hvor der er tale om kategoriserede svar (ordinalskala el. intervalskala), er tabelrepræsentationen valgt, og i nogle få tilfælde, hvor svarende er afgivet på en nulpunktsskala, er histogrammer over gns.værdier valgt. 3. En figur, som viser forskelle mellem de forskellige idrætsgrene. Altid et histogram, og for det meste med gennemsnitsværdier. På de følgende sider er der indsat forklarende eksempler på de 3 typer, hvilke læseren opfordres til at gennemse. Udover de tre hovedtyper i deres forskellige afskygninger findes der også andre typer repræsentationer. Eksempelvis forefindes samlinger af figurer som går på tværs af flere spørgsmål i forhold til idræt. Disse er typisk placeret efter bilaget for det sidste af de berørte spørgsmål. Ydermere er der udskrifter af udøvernes svar på de åbne spørgsmål, hvor udøverne selv har formuleret svaret. Sidst, men ikke mindst, forefindes de tabeller og figurer, der refereres til i Bind I & II, og som derfor skal læses i sammenhæng med de relevante kapitler herfra. Efter bilagene til de enkelte spørgsmål, og inden spørgeskemaet, findes de bilag hvortil der i øvrigt refereres i Bind I og Bind II. Bind III - 1

11 E KSEMPLER PÅ TYPE 1 Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar Hvilken betydning tillægger du dit uddannelsessted for, at du fremover får 4 succes i den idrætskarriere? (N=446) 3 29,8% Alle udøvere, som har besvaret spørgsmålet, er medtaget. I bind II findes en figur, der kun medtager svar fra udøvere, som har 2 22,9% 13,5% 23,8% angivet at have et uddannelsested. 10,1% Ingen betydning Lille betydning Nogen betydning Stor betydning Meget stor betydning Bemærk skaleringen Aksetitel Svarkategorier Svarkategoriens andel Evt. teksboks med forklaring Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering Antal gyldige svar 42. Mener du, at du har tilstrækkelig viden om idrætspsykologi og mental træning? (N=549) Nej, jeg savner meget mere viden 20, Ja 33,3% Nej, jeg savner lidt mere viden 46,6% Svarkategorier Svarkategoriens andel Forklaring I forhold til histogrammerne er det vigtigt at bemærke skaleringen. Forskelle og ligheder mellem de enkelte svarandele fremtræder mere eller mindre tydeligt, alt efter hvilken skala der er valgt. Dog skal det bemærkes, at for den samme type spørgsmål er det så vidt muligt forsøgt at lave samme skalering således, at man umiddelbart kan sammenligne på tværs af spørgsmålene. Bind III - 2

12 E KSEMPLER PÅ TYPE 2 Spørgsmålets nummer Svarkategorier Antal gyldige svar 49. Meget forkert Forkert Lidt forkert Hverken eller Lidt rigtigt Rigtigt Meget rigtigt N Forskel Socioøkonomi A 15,2 14,4 9,2 13,6 15,2 17,2 15,2 250 Signifikant Socioøkonomi B 27,6 25,7 13,6 10,3 11,4 5,5 5,9 272 Kvinde 25,7 22,8 11,1 7,6 13,5 10,5 8,8 171 Ikke Mand 19,8 18,9 11,6 14,4 13,0 11,3 11,0 354 Signifikant år 19,6 14,9 11,3 11,9 14,9 14,9 12, år 19,3 21,7 14,5 17,5 12,0 6,6 8,4 166 Signifikant år 25,7 23,6 8,9 7,9 12,6 11,5 9,9 191 Under uddannelse 21,7 19,5 12,5 13,2 11,8 12,5 8,8 272 Ikke Lønmodtager 22,6 21,6 10,5 10,5 12,1 10,5 12,1 190 Signifikant Større ambitioner 20,1 21,1 12,3 13,6 13,1 9,0 10,8 389 Ikke Mindre ambitioner 26,5 17,6 8,8 8,1 13,2 16,9 8,8 136 Signifikant Parametergrupper Svarkategoriens andel Signifikante forskelle (rastet baggrund) Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 16. Hvor mange timer bruger om ugen du normalt i konkurrencesæonen på Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge 38 35, OBS!! Skalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Arbejde/uddannelse incl. transport 38,6 39,0 38,0 37,1 36,4 36,4 35,9 35,2 34,5 34,4 Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: KØN, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE 36,2 UDØVERE Aksetitel Evt. teksboks med forklaring Parametergruppens gns. svar Signifikante forskelle Alle udøvere gns. svar Type 2-repræsentationerne viser forskelle og ligheder mellem parametergrupperne. I tilfælde med kategoriserede svarmuligheder (ordinalskala og intervalskala) er tabelformen valgt (den øverste af de to repræsentationer). De enkelte parametergrupper er oplistet med svarandelen for hver kategori i procent af N. Af den yderste kolonne fremgår det, hvorvidt der er Bind III - 3

13 signifikant forskel mellem de enkelte parametergruppers svarandele. Er dette tilfældet er baggrunden rastet. I den ovenstående tabel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren SOCIOØKONOMI. Som det fremgår er årsagen, at flere Socioøkonomi A-udøvere har svaret mod svarkategorierne Rigtigt og Meget rigtigt, mens flere Socioøkonomi B- udøvere har svaret mod Forkert og Meget forkert. Af pladshensyn er spørgsmålets formulering ikke medtaget i tabellen, men da alle tabeller kommer lige efter en type 1 repræsentation, kan formuleringen findes her. I nogle tilfælde har det været interessant at finde sammenhænge mellem andre parametre (typisk et andet spørgsmål), og det berørte spørgsmål. I sådanne tilfælde er tabellen gjort større. I tilfælde med svar på en nulpunktsskala er valgt histogrammer (den nederste af de to repræsentationer). Den enkelte parametergruppes gennemsnitlige svar er indsat, og under figuren er anført for hvilke parametre, der er signifikante forskelle. I ovenstående eksempel er der eksempelvis signifikant forskel for parameteren AMBITIONER, idet den ene gruppe bruger 3,8 timer mere end den anden, mens forskellen mellem Socioøkonomi A & B ikke er stor nok til at være signifikant. I disse histogrammer er desuden indsat gennemsnittet for alle udøveres svar som reference. Det er desuden også i dette tilfælde vigtigt at bide mærke i skaleringen. Bind III - 4

14 E KSEMPEL PÅ TYPE 3 Bemærk skaleringen Spørgsmålets nummer Spørgsmålets formulering 27. Min klub støtter mig så godt den kan! 3 2,2 Gennemsnitlige værdier ,7 1,0 1,2 1,2 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 1,3 1,5 1,8 1,3 1,1 1,3-3 Roning Gymnastik Motorsport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Forkert Rigtigt Aksetitel Idrætsgrenens gns. svar Alle udøvere gns. svar Type 3 repræsentationerne opregner forskelle og ligheder mellem de 15 idrætsgrene, som udgør parameteren IDRÆTSGREN. Tabellerne skal læses med de forbehold som diskuteres i Bind II, og der er derfor ikke beregnet signifikans. Som reference er indsat gennemsnittet for alle udøvere. Man bør, som i de andre tilfælde, bemærke skaleringen. I den ovenstående figur er der tale om et spørgsmål, hvor udøverne har kunnet svare på en skala fra -3 ( Meget forkert ) til +3 ( Meget rigtigt ). Gennemsnitsværdien er således udregnet efter de berørte svarkategoriers skala. Bind III - 5

15 BILAG TIL PARAMETEREN KØN Parameteren KØN (N=554) (baseret på: 1. Hvilket køn er du?) 7 66,6% ,4% Kvinde Mand Parameteren Kvinde Mand N Forskel KØN Socioøkonomi A 35,0 65,0 266 Ikke Socioøkonomi B 32,7 67,3 281 Signifikant Kvinde Mand år 37,7 62,3 183 Ikke år 30,3 69,7 175 Signifikant år 32,1 67,9 196 Under uddannelse 35,9 64,1 287 Ikke Lønmodtager 32,0 68,0 197 Signifikant Større ambitioner 32,0 68,0 406 Ikke Mindre ambitioner 37,2 62,8 148 Signifikant Bind III - 6

16 BILAG TIL PARAMETEREN ALDER 14% 2. Hvor gammel er du? (N=554) 12% 12% 8% 6% 4% 2% 3% 6% 7% 8% 7% 8% 5% 6% 4% 5% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år 34 år 35 år mere end 35 år Parameteren ALDER (N=554) 4 35,4% 33, 31,6% år år år Parameteren år år år N Forskel ALDER Socioøkonomi A 32,3 27,1 40,6 266 Signifikant Socioøkonomi B 33,8 34,9 31,3 281 Kvinde 37,3 28,6 34,1 185 Ikke Mand 30,9 33,1 36,0 369 signifikant år år år Under uddannelse 50,2 30,3 19,5 287 Signifikant Lønmodtager 10,2 33,5 56,3 197 Større ambitioner 36,7 34,2 29,1 406 Signifikant Mindre ambitioner 23,0 24,3 52,7 148 Bilag til parameteren ALDER fortsættes næste side Bind III - 7

17 32 2. Hvor gammel er du? (parameteren ALDER) 29,8 Gennemsnitlig alder ,2 23,3 23,5 23,8 22,2 23,3 26,6 23,5 25,5 23,7 18,5 17 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinder Mænd år år år Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE Bind III - 8

18 BILAG TIL PARAMETEREN BESKÆFTIGELSE 7 Parameteren BESKÆFTIGELSE (N=484) Baseret på spørgsmål ,3% ,7% Under uddannelse Lønmodtager Parameteren Under uddannelse Lønmodtager N Forskel BESKÆFTIGELSE Socioøkonomi A 54,8 45,2 230 Ikke Socioøkonomi B 63,5 36,5 252 signifikant Kvinde 62,0 38,0 166 Ikke Mand 57,9 42,1 318 signifikant år 87,8 12, år 56,9 43,1 153 Signifikant år 33,5 66,5 167 Under uddannelse Lønmodtager Større ambitioner 61,9 38,1 357 Ikke Mindre ambitioner 52,0 48,0 127 signifikant Bind III - 9

19 BILAG TIL PARAMETEREN SOCIOØKONOMI Parameteren SOCIOØKONOMI (N=547) 6 5 Baseret på spørgsmålene samt ,6% 51,4% Socioøkonomi A Socioøkonomi B Parameteren Socioøkonomi A Socioøkonomi B N Forskel SOCIOØKONOMI Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde 50,3 49,7 185 Ikke Mand 47,8 52,2 362 signifikant år 47,5 52, år 42,4 57,6 170 Signifikant år 55,1 44,9 196 Under uddannelse 44,1 55,9 286 Ikke Lønmodtager 53,1 46,9 196 signifikant Større ambitioner 54,5 45,5 402 Signifikant Mindre ambitioner 42,8 57,2 145 Bind III - 10

20 BILAG TIL PARAMETEREN AMBITIONER Parameteren AMBITIONER (N=554) 8 73,3% Baseret på spørgsmål ,7% Større ambitioner Mindre ambitioner Parameteren Større ambitioner Mindre ambitioner N Forskel AMBITIONER Socioøkonomi A 68,8 31,2 266 Signifikant Socioøkonomi B 77,9 22,1 281 Kvinde 70,3 29,7 185 Ikke Mand 74,8 25,2 369 signifikant år 81,4 18, år 79,4 20,6 175 Signifikant år 60,2 39,8 196 Under uddannelse 77,0 23,0 287 Ikke Lønmodtager 69,0 31,0 197 signifikant Større ambitioner Mindre ambitioner Bind III - 11

21 BILAG TIL PARAMETEREN IDRÆTSGREN Parameteren IDRÆTSGREN 60 Baseret på spørgsmål Roning Gymnastik Motorsport Judo, Jiu-Jitsu Skydning Orientering Ishockey Cricket Handicap Badminton Kano&Kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans Antal udøvere Kvinder 33,4% 36,7% 42,4% 0, 28,6% 34,8% 39,1% 0, 0, Mænd 66,6% 63,3% 57,6% 100, 71,4% 65,2% 60,9% 100, 100, år 33, 34,7% 66,7% 54,2% 53,6% 13, 0, 30, 65, år 31,6% 34,7% 15,2% 16,7% 28,6% 26,1% 52,2% 40, 35, år 35,4% 30,6% 18,2% 29,2% 17,9% 60,9% 47,8% 30, 0, Gns. Alder 23,7 22,5 20,1 21,6 20,7 27,3 25,6 22,9 19,0 Socioøkonomi A 48,6% 38,8% 46,9% 33,3% 53,6% 56,5% 47,8% 35,3% 57,9% Socioøkonomi B 51,4% 61,2% 53,1% 66,7% 46,4% 43,5% 52,2% 64,7% 42,1% Under uddannelse 53,5% 75,5% 78,1% 45,8% 66,7% 26,1% 43,5% 35,3% 77,8% Lønmodtagere 36,8% 20,4% 18,8% 37,5% 33,3% 69,6% 47,8% 52,9% 16,7% Anden beskæftigelse 9,7% 4,1% 3,1% 16,7% 0, 4,3% 8,7% 11,8% 5,6% Større ambitioner 73,3% 87,8% 54,5% 66,7% 85,7% 69,6% 73,9% 75, 85, Mindre ambitioner 26,7% 12,2% 45,5% 33,3% 14,3% 30,4% 26,1% 25, 15, 8. PARAMETEREN Alle Roning Gymnastisport Motor- Judo & Skyd- Orienteri Ishockey Cricket IDRÆTSGREN udøvere Jiu-Jitsu ning ng Udøvere i alt PARAMETEREN Alle Handicapidræton Badmin- Kano & Basket- Atletik Svøm- Sports- IDRÆTSGREN udøvere Kajak ball ning dans Udøvere i alt Kvinder 33,4% 52,6% 26,3% 27,8% 66,7% 64,7% 37,5% 53,3% Mænd 66,6% 47,4% 73,7% 72,2% 33,3% 35,3% 62,5% 46,7% år 33, 10,5% 31,6% 38,9% 16,7% 11,8% 56,3% 53,3% år 31,6% 21,1% 52,6% 38,9% 44,4% 17,6% 37,5% 33,3% år 35,4% 68,4% 15,8% 22,2% 38,9% 70,6% 6,3% 13,3% Gns. Alder 23,7 32,8 21,6 22,2 23,9 27,5 19,9 20,9 Socioøkonomi A 48,6% 42,1% 57,9% 47,1% 50, 41,2% 43,8% 40, Socioøkonomi B 51,4% 57,9% 42,1% 52,9% 50, 58,8% 56,3% 60, Under uddannelse 53,5% 35,7% 55,6% 55,6% 72,2% 50, 73,3% 57,1% Lønmodtagere 36,8% 50, 33,3% 22,2% 27,8% 43,8% 20, 21,4% Anden beskæftigelse 9,7% 14,3% 11,1% 22,2% 0, 6,3% 6,7% 21,4% Større ambitioner 73,3% 78,9% 68,4% 83,3% 61,1% 76,5% 75, 100, Mindre ambitioner 26,7% 21,1% 31,6% 16,7% 38,9% 23,5% 25, 0, Da nogle parametergrupper fordelt på idræt er for små til, at man statistisk kan forsvare at beregne signifikans, er dette ikke gjort. Læseren bedes selv notere sig forskellene mellem idrætsgrenene. Bind III - 12

22 BILAG TIL SPØRGSMÅL 3 3. Hvad er din aktuelle civilstand (N=553) Gift 5,6% Samlevende 22,8% Enlig 71,6% 3. Gift Samlevende Enlig N Forskel Socioøkonomi A 7,1 22,6 70,3 266 Ikke Socioøkonomi B 3,9 23,6 72,5 280 signifikant Kvinde 6,0 21,2 72,8 184 Ikke Mand 5,4 23,6 71,0 369 signifikant år 0,5 4,4 95, år 0,0 22,3 77,7 175 Signifikant år 15,4 40,5 44,1 195 Under uddannelse 1,0 16,4 82,5 286 Signifikant Lønmodtager 10,7 28,9 60,4 197 Bind III - 13

23 BILAG TIL SPØRGSMÅL 4 4. Har du børn? (N=553) 2 børn 27,8% Hvis ja, hvor mange? Nej 93,5% Ja 7% 3 børn 11,1% 4 børn 2,8% 1 barn 58,3% 4. Har ikke børn Har børn N Forskel Socioøkonomi A 91,7 8,3 266 Ikke Socioøkonomi B 94,6 5,4 280 signifikant Kvinde 94,6 5,4 184 Ikke Mand 92,7 7,3 369 signifikant år 100,0 0, år 99,4 0,6 175 Signifikant år 81,5 18,5 195 Under uddannelse 98,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 89,3 10,7 197 Bind III - 14

24 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvordan bor du? (N=553) 4 40,5% ,9% 26,9% 7,2% 1,4% Alene Med ægtefælle eller samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie 5. Alene Med ægtefælle /samlever Med forældre Med kammerat(-er) Med anden familie N Forskel Socioøkonomi A 21,8 27,1 38,2 5,7 2,1 280 Ikke Socioøkonomi B 25,6 27,4 42,9 8,6 0,8 266 signifikant Kvinde 21,7 25,0 42,4 8,2 2,7 184 Ikke Mand 24,9 27,9 39,6 6,8 0,8 369 signifikant år 6,6 2,2 86,9 3,8 0, år 31,4 21,1 30,3 13,7 3,4 175 Signifikant år 33,3 55,4 6,2 4,6 0,5 195 Under uddannelse 21,3 16,1 53,5 7,3 1,7 286 Signifikant Lønmodtager 28,4 38,6 22,8 8,6 1,5 197 Bind III - 15

25 BILAG TIL SPØRGSMÅL 6 6. Hvad bor du i? (N=553) 5 44,1% 45,8% ,1% Lejlighed Hus Kollegie el. Lign. 6. Lejlighed Hus Kollegie el. N Forskel lign. Socioøkonomi A 41,7 51,5 6,8 266 Signifikant Socioøkonomi B 46,1 40,7 13,2 280 Kvinde 79,0 92,0 13,0 184 Ikke Mand 165,0 161,0 43,0 369 signifikant år 20,8 73,8 5, år 51,4 31,4 17,1 175 Signifikant år 59,5 32,3 8,2 195 Under uddannelse 37,8 47,6 14,7 286 Signifikant Lønmodtager 56,9 37,6 5,6 197 Bind III - 16

26 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvad bor du som? (N=553) 43,2% 4 37,4% ,7% 6,7% Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis 7. Ejer Lejer Andelshaver Bor gratis N Forskel Socioøkonomi A 17,3 38,0 6,8 38,0 266 Signifikant Socioøkonomi B 8,2 47,9 6,8 37,1 280 Kvinde 9,8 43,5 6,5 40,2 184 Ikke Mand 14,1 43,1 6,8 36,0 369 signifikant år 2,7 17,5 0,0 79, år 5,7 60,0 6,3 28,0 175 Signifikant år 28,2 52,3 13,3 6,2 195 Under uddannelse 5,9 38,8 5,2 50,0 286 Signifikant Lønmodtager 20,3 49,2 10,2 20,3 197 Bind III - 17

27 BILAG TIL SPØRGSMÅL 8 8. Udøvernes specialforbundstilknytning (N=554) Dansk Tennis Forbund Dansk Sejlunion Dansk Gangforbund Dansk Fægte-Forbund Dansk Drageflyver Union Dansk Amatør Bokseunion Dansk Svæveflyver Union Dansk Ride Forbund Dansk Triathlon Forbund Dansk Karate Forbund Dansk Bueskytteforbund Dansk Vægtløftnings-Forbund Dansk Taekwondo Forbund Dansk Skiforbund Dansk Faldskærms Union Dansk Squash Forbund Danmarks CykleUnion Dansk Automobil Sports Union Dansk Vandski Forbund Dansk Hockey Union Dansk Golf Union Dansk Volleyball Forbund Dansk Bowling Forbund Dansk Rugby Union Dansk Boldspil Union Dansk BordTennis Union 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 2, 2, 2,2% 2,2% 2,2% Dansk Sportsdanserforbund Dansk Svømme og Livrednings Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Atletik Forbund Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Basketball-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Badminton Forbund Danmarks Ishockey Union Dansk Cricket-Forbund 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% Dansk Skytte Union Dansk Orienterings-Forbund 4,2% 4,2% Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Dansk Motor Union 5,1% 5,4% Dansk Gymnastik Forbund 6, Dansk Forening for Rosport 8,8% 2% 4% 6% 8% Se desuden bilag til parameteren Idrætsgren Bind III - 18

28 Svarandele fordelt på specialforbund. Returnerede spørgeskemaer i pct. af udsendte. Dansk Drageflyver Union (3 af 3) Dansk Bowling Forbund (11 af 11) Dansk Bueskytteforbund (6 af 6) 100, 100, 100, Dansk Forening for Rosport (49 af 55) 89,1% Dansk Vandski Forbund (10 af 12) Dansk Hockey Union (10 af 12) Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union (28 af 34) Dansk Orienterings-Forbund (23 af 28) Dansk Svæveflyver Union (4 af 5) Dansk Golf Union (10 af 13) Dansk Handicap Idræts-Forbund (19 af 25) Dansk Gangforbund (3 af 4) Dansk Motor Union (30 af 41) Dansk Svømme og Livrednings Forbund (16 af 22) Dansk Cricket-Forbund (20 af 28) Dansk Boldspil Union (12 af 17) Danmarks CykleUnion (9 af 13) Dansk Gymnastik Forbund (33 af 48) Dansk Triathlon Forbund (6 af 9) Dansk Kano og Kajak Forbund (18 af 27) Dansk Skytte Union (23 af 36) Dansk Basketball-Forbund (18 af 29) Dansk Atletik Forbund (17 af 28) Dansk Rugby Union (12 af 20) Dansk Fægte-Forbund (3 af 5) Dansk Automobil Sports Union (9 af 15) Dansk Badminton Forbund (19 af 32) Dansk Sportsdykker Forbund (17 af 29) Dansk Sportsdanserforbund (15 af 26) Danmarks Ishockey Union (20 af 35) Dansk Faldskærms Union (8 af 14) Dansk Taekwondo Forbund (8 af 15) Dansk Skiforbund (8 af 15) Dansk Volleyball Forbund (11 af 21) Dansk BordTennis Union (12 af 25) Dansk Squash Forbund (9 af 19) Dansk Vægtløftnings-Forbund (8 af 17) 83,3% 83,3% 82,4% 82,1% 80, 76,9% 76, 75, 73,2% 72,7% 71,4% 70,6% 69,2% 68,8% 66,7% 66,7% 63,9% 62,1% 60,7% 60, 60, 60, 59,4% 58,6% 57,7% 57,1% 57,1% 53,3% 53,3% 52,4% 48, 47,4% 47,1% Dansk Ride Forbund (4 af 10) Dansk Karate Forbund (6 af 17) 35,3% 40, Dansk Sejlunion (3 af 10) Dansk Amatør Bokseunion (3 af 11) 27,3% 30, Dansk Tennis Forbund (1 af 7) 14,3% Bind III - 19

29 Specialforbund Idrætsgrene/discipliner repræsenteret i denne undrsøgelse DABU Dansk Amatør Bokseunion Boksning DAF Dansk Atletik Forbund Kast; Mangekamp; Mellem/Lang; Spring; Sprint/Hæk DASU Dansk Automobil Sports Union Formel-bil; Ralley DBBF Dansk Basketball-Forbund Basketball DBF Dansk Badminton Forbund Badminton DBSF Dansk Bueskytteforbund Skiveskydning DBTU Dansk BordTennis Union Bordtennis DBU Dansk Boldspil Union Fodbold DBwf Dansk Bowling Forbund Bowling DCF Dansk Cricket-Forbund Cricket DCU Danmarks CykleUnion Landevejscykling; Mountainbike DDU Dansk Drageflyver Union Drageflyvning DFF Dansk Fægte-Forbund Fleuret DFfR Dansk Forening for Rosport Letvægtsroning; Roning; Roning tung DFU Dansk Faldskærms Union Formationsspring; Stil/Præcision DGaF Dansk Gangforbund Kapgang DGF Dansk Gymnastik Forbund Idrætsgymnastik;Rytmisk sp.gymn;spring-rytme;trampolin DGU Dansk Golf Union Golf DHIF Dansk Handicap Idræts-Forbund Ridning; Skydning; Svømning; DHU Dansk Hockey Union Hockey DIU Danmarks Ishockey Union E/U landshold; Senior mænd; Under 20 år DJU Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union Judo, Jiu-Jitsu DKarF Dansk Karate Forbund Karate, Kata, Kumite DKF Dansk Kano og Kajak Forbund Kano & Kajak DMU Dansk Motor Union BMX-cykling; Motorcross; Road racing; Speedway DOF Dansk Orienterings-Forbund Orienteringsløb DRF Dansk Ride Forbund Dressur, Springridning DRU Dansk Rugby Union Rugby DS Dansk Sportsdanserforbund 10 danse; Latin; Standard-dans DSejlU Dansk Sejlunion 470-jolle; 49'er; Europa Jolle; Laserjolle; Tornado DSkiF Dansk Skiforbund Alpin; Freestyle-ski; Langrend /Nordisk DSkyU Dansk Skytte Union Pistolskydning; Riffelskydning; DSFL Dansk Svømme og Livrednings Forbund Svømning DSpF Dansk Sportsdykker Forbund Finne- og apparatsvømning; Undervandsrugby DSqF Dansk Squash Forbund Squash DSvU Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvning DTaF Dansk Taekwondo Forbund Taekwon-Do DTF Dansk Tennis Forbund Tennis DTriF Dansk Triathlon Forbund Triathlon DVBF Dansk Volleyball Forbund Volleyball DVF Dansk Vægtløftnings-Forbund Vægtløftning DVSF Dansk Vandski Forbund Vandski S PECIALFORBUND UNDER DIF DER IKKE, ELLER KUN DELVIST, ER REPRÆSENTERET I UNDERSØGELSEN Danmarks Amerikansk-Idræts Forbund (DAIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Banegolf Union (DBGU) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Curling Forbund (DCuF) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Hockey og Floorball Forbund (DHFF) (repræsenteret af Dansk Hockey Union i nærværende undersøgelse) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk MultiSport Forbund organiserer Danmarks Moderne Femkampforbund (ingen udøvere i nærværende undersøgelse) samt Dansk Triathlon Forbund (har udøvere repræsenteret) Dansk Petanque Forbund (DPF) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Bind III - 20

30 Indplacerede på Team Danmarks Kandidatliste Maj 2000 (ifølge Team Danmarks egne opgørelser) Idrætsgren Indplacerede på Heraf i Elitegruppen Heraf i Kandidatgruppen Kandidatlisten i alt Atletik Automobilsport Badminton Billard Bordtennis Bowling Bueskydning Cricket Curling Cykling Drageflyvning Faldskærm Fodbold Fægtning Kapgang Golf Gymnastik Handicapidræt Håndbold Judo & jiu-jitsu Kano & kajak Karate Militæridræt Motorsport Orienteringsløb Ridning Roning Sejlsport Skisport Skydning Sportsdans Squash Svæveflyvning Svømning Taekwondo Tennis Triathlon Vandski I alt Bind III - 21

31 BILAG TIL SPØRGSMÅL 9 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 2 klub (N=549) 15% 5% 0,4% 0,4% 0,5% 1,8% 4,7% 6,9% 7,3% 7,7% 6, 10,6% 9,8% 8,4% 9,1% 7,1% 3,1% 2,9% 1,8% 0,7% 2,2% 1,6% 1,5% 1,3% 0,9% 0,9% 1,1% 0,4% 0, 0,2% 0,4% 0,4% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år Mere end 29 år 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 17 klub , ,3 Gennemsnitlig alder i antal år ,0 11,4 11,7 11,6 9,8 10,2 10,6 11,4 12,2 11,6 6 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde Mand år år år Under Uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE 9. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at dyrke idrætsgrenen i 18 klub Gennemsnitlig alder i antal år ,9 8,1 12,3 11,7 14,0 9,9 6,1 9,9 14,5 7,3 13,3 10,7 15,6 7,4 7,4 11,6 0 Roning Gymnastik Motor sport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Bind III - 22

32 BILAG TIL SPØRGSMÅL Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at træne målrettet med 2 henblik på en elitekarriere (N=546) 15% 13,9% 13,2% 5% 0, 0,2% 0, 1,1% 1,1% 2,4% 1,6% 5,1% 7,9% 9,5% 10,4% 5,7% 5,5% 3,7% 3,3% 2,7% 2, 1,8% 1,6% 1,6% 0,5% 0,5% 1,1% 3,3% 0-5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år Mere end 29år 10. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at træne målrettet med henblik på en elitekarriere 21, ,5 Gennemsnitlig alder i antal år ,7 16,9 17,4 17,2 14,0 15,9 15,5 16,9 18,3 17,2 12 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde Mand år år år Under Uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Mindre ambitioner Signifikant forskel: SOCIOØKONOMI, ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER ALLE UDØVERE 10. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren begyndte at træne målrettet med henblik på en elitekarriere ,7 24,7 21,2 Gennemsnitlig alder i antal år ,1 12,5 17,0 16,8 18,1 14,2 14,2 15,3 17,1 15,7 12,5 12,5 17,2 0 Roning Gymnastik Motor sport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Bind III - 23

33 BILAG TIL SPØRGSMÅL Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren var i kontakt med Team Danmark 2 (modtog en eller anden form for støtte fra TD) (N=530) 15% 15,1% 15,5% 12,3% 5% 0, 0, 0,2% 0,9% 3,2% 5,5% 9,8% 6, 3,8% 4,7% 3,6% 1,3% 2,6% 3,2% 3, 0,6% 1,7% 1,7% 5,3% 0-4 år 5-9 år år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år mere end 29 år 11. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren var i kontakt med Team Danmark (modtog en eller anden form for støtte fra TD) 24, ,4 Gennemsnitlig alder i antal år ,5 18,9 19,4 19,1 15,7 17,3 17,2 18,8 20,2 19,2 14 OBS!! Aldersskalaen er indrettet efter data, og starter derfor ikke med 0 Socioøkonomi A Socioøkonomi B Kvinde Mand år år år Under Uddannelse Lønmodtager Større ambitioner Signifikant forskel: ALDER, BESKÆFTIGELSE, AMBITIONER Mindre ambitioner ALLE UDØVERE 11. Alder (ca.) i forhold til første gang udøveren var i kontakt med Team Danmark (modtog en eller anden form for støtte fra TD) 28,8 Gennemsnitlig alder i antal år ,1 15,5 19,0 18,5 23,7 19,2 17,1 15,3 15,6 18,2 16,9 22,9 14,7 16,7 19,2 0 Roning Gymnastik Motor sport Judo & jiu-jitsu Skydning Orienteringsløb Ishockey Cricket Handicapidræt Badminton Kano & kajak Basketball Atletik Svømning Sportsdans ALLE UDØVERE Bind III - 24

34 BILAG TIL SPØRGSMÅL Har du på et tidspunkt I din idrætskarrieree været indplaceret på Team 10 Danmarks kandidat- eller elitelister? O B S Der forefindes ikke svarfordelinger for dette spørgsmål. Udøvernes svar er behæftet med så mange usikkerheder at en grafisk fremstilling vil være misvisende. Bind III - 25

35 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvordan vil du beskrive dine fremtidige sportslige ambitioner? (N=548) 8 74,1% ,7% 6,6% 5,7% Jeg vil forøge mit Jeg vil blive bedre, men Jeg vil forblive på mit Jeg vil nedtrappe nuværende sportslige forventer ikke at nå et nuværende niveau niveau til et internationalt internationalt eliteniveau eliteniveau 13. Forøge til Blive bedre Forblive Nedtrappe N Forskel superelite Forkortelser svarer til svarkategorier i ovenstående figur, og benyttes desuden i Bind I & II Socioøkonomi A 69,6 16,7 6,8 6,8 279 Ikke Socioøkonomi B 78,5 10,8 6,1 4,7 263 signifikant Kvinde 71,0 14,8 7,1 7,1 183 Ikke Mand 75,6 13,2 6,3 4,9 365 signifikant år 82,8 12,2 2,8 2, år 80,3 12,7 5,8 1,2 173 Signifikant år 60,5 15,9 10,8 12,8 195 Under uddannelse 77,8 13,4 4,9 3,9 284 Signifikant Lønmodtager 69,7 13,8 6,7 9,7 195 Bind III - 26

36 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvilke forhold er efter din opfattelse årsag til, at du eller dit hold ikke (endnu) er på niveau med de allerbedste i verden indenfor din sportsgren? 5 46,4% (N=547) 4 40,4% Svarandelene summer til mere 37,5% ,7% 21,8% 16,8% end 10, da udøverne kunne sætte kryds ud for flere udsagn 9, Jeg er på vej og forventer, at jeg eller mit hold kommer på niveau med de allerbedste fremover Jeg (eller mit hold) træner ikke så meget som der skal til Indholdet i min (eller mit holds) træningsindsats er ikke godt nok Konkurrencebetingelserne er ikke gode nok Jeg har været udsat for idrætsskader, der har forhindret det Mit (eller mit holds) talent er ikke tilstrækkeligt stort Andre forhold spiller ind (skriv hvilke[t]) 14. Er på vej Træningsmængde Træningsindsats Konkurrencebetingelser Skader Talent N Forskel Forkortelser svarer til svarkategorier i ovenstående figur, og benyttes desuden i Bind I & II Socioøkonomi A 30,6 29,8 9,5 14,4 9,0 6,7 389 Ikke Socioøkonomi B 32,7 24,4 9,0 14,7 13,5 5,7 422 signifikant Kvinde 29,5 29,2 8,1 14,4 12,9 5,9 271 Ikke Mand 32,8 26,1 9,7 14,8 10,4 6,2 548 signifikant år 38,3 25,0 8,3 14,0 8,0 6, år 35,0 26,6 8,4 13,3 13,3 3,4 263 Signifikant år 22,9 29,5 10,6 16,4 12,3 8,2 292 Under uddannelse 38,3 25,0 8,3 14,0 8,0 6,4 264 Ikke Lønmodtager 35,0 26,6 8,4 13,3 13,3 3,4 263 signifikant Større ambitioner Signifikant Mindre ambitioner Se desuden Bilag til spørgsmål 14 (fortsat) (side 31), hvor udøvernes svar på Andre forhold spiller ind (skriv hvilket) er oplistet. Bind III - 27

37 Gruppen af Forøge til superelites svar på spørgsmål 14 (N=406) 7 60,3% ,5% 10,8% 20, 17,2% 5,2% Er på vej Træningsmængde Trænings indsats Konkurrence betingelser Skader Talent Gruppen af Blive bedres svar på spørgsmål 14 (N=75) 7 61,3% ,3% 22,7% 32, 12, 18,7% Er på vej Træningsmængde Trænings indsats Konkurrence betingelser Skader Talent Gruppen af 'Forblive's svar på 14 (N=36) ,3% 25, 22,2% 19,4% 16,7% 2,8% Er på vej Træningsmængde Trænings indsats Konkurrence betingelser Skader Talent Bind III - 28

38 Gruppen af Nedtrappes svar på spørgsmål 14 (N=31) ,4% ,1% 19,4% 19,4% 25,8% 3,2% Er på vej Træningsmængde Trænings indsats Konkurrence betingelser Skader Talent 5 To gruppers svar på udvalgte spørgsmål om behov for forbedring af træningsbetingelser Gennemsnitlige værdier Forbedring Ikke nødvendig Nødvendig ,5 2,1 2,2 2,1 1,4 1, forbedring af idrætsfaciliteternes standard 72. forbedring af klubtræners kompetence 73..Forbedring af lands- eller centertræners kompetence Har angivet, at "Indholdet I min (eller mit holds) træningsindsats er ikke godt nok" (n=75) Har ikke angivet, at "Indholdet I min (eller mit holds) træningsindsats er ikke godt nok" (N=475) Bind III - 29

39 BILAG TIL SPØRGSMÅL Hvad er årsagen til, at din træningsmængde (tid) er mindre end det, der skal til for at nå op blandt de allerbedste indenfor din idrætsgren? (N=393) ,8% Spørgsmålets formulering indeholdt desuden følgende: "Du skal kun besvare dette spørgsmål, hvis du mener, at du ikke er på niveau fordi du ikke træner så meget som der skal til. Du må gerne sætte flere krydser". I denne histogram-fordeling er medtaget alle udøveres svar uden at tage Svarandelene summer til mere end 10, da udøverne kunne hensyn til dette. I bind II forefindes en figur hvor kun de udøvere som har svaret 'Manglende træningsmængde' i spørgsmål 14 er medtaget. 4,3% 5,6% 1,5% 1,8% 36,6% sætte kryds ud for flere udsagn 20,1% 21,1% Jeg ville gerne, Jeg ville gerne, Jeg har hverken Jeg har hverken Jeg har tid nok, Jeg ville gerne, Jeg ville gerne, Andet (skriv men har ikke tid men har ikke tid tid eller lyst på tid eller lyst på men har ikke lyst men har ikke råd men kan ikke få hvilket) på på grund af på grund af grund på grund grund af familie til at træne så nok træningstid job/uddannelse familie af meget job/uddannelse 15. Job/uddannelse Familie Ikke lyst job/udd Ikke lyst familie Ikke lyst Ikke råd Faciliteter N Forskel Forkortelser svarer til svarkategorier i ovenstående figur, og benyttes desuden i Bind I & II Socioøkonomi A 50,6 3,8 6,0 2,1 1,7 19,6 16,2 235 Signifikant Socioøkonomi B 50,9 2,5 2,5 0,3 0,9 30,2 12,6 318 Kvinde 50,5 2,7 3,7 1,6 2,7 25,0 13,8 188 Ikke Mand 50,9 3,2 4,0 0,8 0,5 26,1 14,3 371 Signifikant år 49,6 2,8 4,3 0,0 1,4 19,9 22, år 53,1 1,0 2,6 0,0 2,1 27,8 13,4 194 Signifikant år 49,6 4,9 4,9 2,7 0,4 27,7 9,8 224 Under uddannelse 50,4 2,2 4,8 0,7 1,5 23,5 16,9 272 Ikke Lønmodtager 52,4 3,9 3,0 1,3 1,3 27,9 10,3 233 Signifikant Større ambitioner Signifikant Mindre ambitioner Se Bilag til spørgsmål 15 (fortsat) (side 36), hvor udøvernes svar på Andet (skriv hvilket) er oplistet. Bind III - 30

40 BILAG TIL SPØRGSMÅL 14 (FORTSAT) ANDRE FORHOLD SPILLER IND, HVILKE( T ) Udøvernes svar på spørgsmål 14.7 oplistet efter kategoriseringen anvendt i Bind I & II. 50 UDSAGN KATEGORISERET UNDER DÅRLIG ØKONOMI Jeg mangler penge så jeg kan komme til at træne mere. Pengemangel til træning (spring). Økonomiske forhold gør det svært at træne og konkurrere optimalt - der er ikke tid til restitution pga. Arbejde. Succes i dansk motorsport er 8 kapital og 2 personlig indsats. Det omvendte forhold fører ikke til resultater. For dårlig økonomi til at idrætten kan satse 10. Penge har spillet ind et par gange. Jeg har ikke råd til at rejse ofte nok der hen i verden, hvor vejret er godt. Tidligere traditioner og økonomiske forhold. Fysiske størrelse (højde). Penge- økonomisk støtte. Økonomien rækker ikke til det! Økonomi! Jeg bruger mange ressourcer på at få studie og økonomi til at hænge sammen i forhold til idrætten. Træningsbetingelser er svære (60 km hver dag) uden støtte. De økonomiske forhold er ikke optimale... De økonomiske forhold i volleyball er for ringe, hvilket medfører manglende fokus og overskud til 10 fokusering på sporten. De økonomiske forhold. Tabt arbejdsfortjeneste. Der er ikke råd til stævner og træningslejre. Der er ikke tilstrækkelige faciliteter - ej heller økonomi til de foretrukne forhold! Der skal være flere penge i det, så vi kan være proffer, og ikke behøver at bruge for mange resurser på dagligt arbejde. Det er svært at træne/leve optimalt, når der samtidig skal 'mad på bordet', tjenes penge. Dårlige forhold vedr. fysioterapi til daglig træning. Ikke nok økonomisk støtte. Dårlige økonomiske forhold. Ikke råd til udenlandske stævner = ingen konkurrence i DK. Mangel på økonomiske ressourcer. Manglende konkurrence i DK, og for lidt penge til at udnytte udlandet nok. Manglende økonomisk støtte. Mangler økonomisk frihed. Mine økonomiske vilkår rækker ikke til mit sportslige niveau!. Pga. manglende økonomi Penge! Penge. Penge. Penge og sponsorer. Pga. økonomiske forhold samt manglende interesse for sporten her i landet. Tid, økonomi. Træningsforhold (redskaber etc.) er optimal; men økonomien der skal til for at opretholde en normal levestandard gør, at det ikke er muligt at træne mere end i øjeblikket. Mere træning vil være nødvendig for at nå int. niveau. Økonomi. Økonomi. Økonomi. Økonomi. Økonomi. Økonomi. Økonomi. Økonomi. Økonomi, for meget rejsetid til træningscentre. Økonomi, forholdene er ikke gode nok kan ikke træne optimalt pga. Arbejde, og man kan jo ikke leve uden penge. Økonomi, frihed fra arbejde. Økonomi/professionalismen mangler. Økonomi/uddannelse. Økonomi, bedre forhold til idrætsudøvere, når der kræves 2 gange daglig træning. fx. løn? Økonomisk - vi kan ikke købes fri til træning/turnering. Medfører trætte, økonomisk pressede. 37 UDSAGN KATEGORISERET UNDER DANSKE FORHOLD SOM ER SVÆRE AT ÆNDRE PÅ Danmark har ikke de fornødne træningsterræner, der kræves for at blive en god orienteringsløber. Antal af sportsudøvere inden for min sportsgren er for lav. Det er ikke muligt at træne mere fordi mange spillere spiller i udlandet til dagligt. Danmark er et lille land, og har derfor ikke et så stort udvalg af løbere; men jeg mener helt bestemt, at vi kan nå der op ad. Bind III - 31

41 Jeg har ikke de samme muligheder, som de andre nationer, hvor de lever som professionelle. Vi har heller ikke så mange kampe. Konkurrencen er ikke så stor i DK i forhold til resten verden, og det kan derfor være svært at vide. hvor meget træning der skal til. Min sportsgren er ikke særlig populær i DK. For lidt konkurrence, ikke nok udfordring for de bedre spillere i DK. Anderledes mentalitet i DK end i f.eks. østeuropæiske lande. Antal udøvere i Danmark er for lavt, og sportens internationale udbredelse er meget stor. Basketball er verdens største sport i forhold til antal udøvere, derfor er konkurrencen stor internationalt. Danmark er et lille land, og basketball er desværre ikke en stor sport her. Vi er derfor for få i talentmassen til at komme op på højeste plan i verden. Små sportsgrene set på verdensplan (ex. badminton og håndbold) har derfor større muligheder for at placere sig i verdenseliten. Bedre træningsbetingelser = (svenske, norske og finske skove!!!). Bredden er ikke stor nok. Cricket er en meget lille sport i DK. Talent massen er ikke stor nok. Der er ingen europæiske ligaer, såsom Europa cup eller lignende. DK er et lille land, hvor volleyball er en lille sportsgren. Derimod er den større på verdensplan, hvilket medfører, at vi har svært ved at følge med, når vi har færre spillere at vælge imellem. For få spillere får international kamperfaring (idrætsgrenen er ikke stor). Har dårligere vilkår end mange andre pga. det danske vejr i vinterhalvåret. Indendørs hockey = absolut topniveau, udendørshockey = manglende træningsmuligheder, for dårlige kunstbaner. Jeg skal udenlands for at få de terræner, der skal til. Jeg/vi har ikke nok træningspartnere i Danmark. Konkurrencebetingelser i Danmark er ikke gode nok. Lille sportsgren med for lille talentmasse, hvilket igen resulterer I, at de garvede spillere altid kan komme på landsholdet uden ekstra træningsindsats. Mangel på træningspartnere. Manglende træning med teknik som yngre. Mangler lidt kamptræning (udendørs). Mangler økonomi og tid til at opsøge de rigtige terræner i tilstrækkelig grad. Altså har ikke fri nok til at tage på træningsophold i Sverige, Norge og Finland. Meget lille sport i DK (Rugby). Hovedsponsor og TV-omtale =høj niveau. Mulighederne for at låne det fornødne hestemateriale i Danmark er ikke stort nok. Manglende internationale stævner (økonomi til det). Rammerne for sporten er ikke optimale. Rugby er en lille sport i Danmark. Sporten er ikke udbredt nok i DK til at kunne konkurrere med de bedste i verden. Sporten er meget lille, og bliver i Danmark anset for at være en børnesport og ikke en seriøs idrætsgren. Derfor er anlæggene meget ringe. Vi har ikke haft mulighed for at træne nok sammen, da vi bor i forskellige dele af landet Vi spiller for lidt på græs. Manglende ressourcer og interesse i pressen. 44 UDs AGN KATEGORISERET UNDER DÅRLIGE ELITEFORHOLD En satsning på kvindefodbold samt økonomisk støtte til elitespillere & klubberne, som skal udvikle disse spillere. Der er ikke tilstrækkelig tradition indenfor Basketball til at opnå en stor nok talentmasse. Dårlige faciliteter. Juniorlandstræneren! Manglende motivation; skyldes forbundets (DGF) sværhedsgrad med hensyn til prioritering (juniorerne havde tilsyneladende ikke stor betydning for forbundet. Jeg har for eksempel aldrig fået noget konkurrencetøj - bortset fra en træningsdragt. Og jeg har trods alt været med i truppen i tre år). Ikke kvalificeret træner. Utilstrækkelige muligheder for individuel træning med kompetent træner samt international sparring og konkurrence. Det er naturligvis en blanding af forskellige faktorer; men generelt synes jeg ikke støtten bag mig har været god nok. Da jeg selv må sørge for de fleste forberedelser bliver vejen til tops også det stykke længere. Der er ikke talenter nok at tage af inden for min sport. Derudover går der mange talenter tabt, fordi de ikke mener, det er attraktivt nok at spille på landsholdet, og være med til at højne niveauet. Bind III - 32

42 Sporten er for lille i DK, både mht. bredde og elite. Har tidligere manglet kvalificerede trænere. Dårlig opbakning fra DCU. Der er ikke penge nok til at tage til internationale stævner og træningslejre. I Danmark er det svært at skaffe sponsorer, og D.M.U har været for længe om, at plukke ud af talenterne, og give disse udøvere opbakningen, der er nødvendig. Da vores idrætsgren er speciel ved, at vi bl.a. skal ride på lånt hest, kan det være svært med optimal træning, da vi ikke altid kan få heste, som kan bruges. 2 sportsgrene deler samme træner - mangler kompetent trænerkapacitet til min specifikke sportsgren. Bliver ikke sendt til nok turneringer. Der er ikke træningsmuligheder nok. Dårlige træningsmuligheder. Dårlige træningsmuligheder. For centraliserede træningsbetingelser indenfor Team Danmark Forholdene er ikke gode nok. Vi har en bane i DK, og den er i Vejle. Forholdene i DKF er ikke til at hjælpe folk 10 på vej, ofte grundet økonomi + man ikke tør sende mere af sted som falder igennem. Har ikke fået tilstrækkelig opmærksomhed fra træner. Jeg mangler den internationale rutine, fordi jeg sjældent er ude at prøve kræfter med de allerbedste i verden. Er kommet for sent i gang med TD-støttet træning. Mangel på gode trænere! Manglende international erfaring! 23 UDSAGN KATEGORISERET UNDER ER PÅ VEJ Manglende ressourcer, og at vores forbund (DBBF) favoriserer herresiden (det er næsten for pinligt, at der kan være så stor forskel!). Måske for dårlig koordinering, således alle talenter ikke benyttes optimalt. Dvs. manglende overordnet styring. Træning har lidt skade pga. Bl.a. flere trænerskift. Træningsforhold, behandling er ikke med til at fremme præstationer i Danmark. Træningsforholdene i min klub er ikke optimale. Træningsmulighederne er ikke så gode på Sjælland. - Ikke økonomi til at tage til træningsmæssigt gode og relevante steder. Træningsstedet er ikke optimalt. Tysk landstræner kan ikke dansk. Ubalance i fordelingen af støtte fra større organisationer (TD). Utilstrækkelige træningsforhold og faciliteter. Utrolige dårlige træningsvilkår for roadracing i DK. (2 løb pr. År, ingen træning). Vi får ikke en tilstrækkelig støtte til at kunne være blandt de bedste. Vi får ikke nok støtte til at komme ud og få erfaringen!!! Vi har for dårlige træningsfaciliteter. Vi er langt bagud. Vi mangler prof. udenlandske trænere; bestyrer og først og fremmest græspitche. Vi skal over i mere professionelle tilstande. Vilkårene for danske spillere herhjemme er for dårlige; økonomi og træningsvilkår. Jeg ligger på et højt niveau rent internationalt! Det tager lang tid at nå verdenseliten. Alder. Blandt de allerbedste i Danmark. Dårligt spørgsmål. I siger direkte, at jeg og mit hold ikke er på niveau med de bedste. Hvordan kan i vide det? Vi er faktisk ligeså gode som de bedste! For mit egen vedkommende er der mange svar der er svære at svare på da jeg først er kommet ind på eliteniveua her år 2000, og er derfor uvidende om en hel del ting, derfor de manglende besvarelser. Der er mange ting jeg kan få svar på; men ikke selv har oplevet. Jeg er for ung, men det bliver jeg ikke ved med at være. Jeg er på niveau med de bedste i verden. Jeg er startet sent med målrettet elitetræning. Jeg forventer at være på niveau med de bedste i min klasse. Jeg har holdt pause fra eliteplanet af to omgange. Begge gange af et års varighed. Sidst i Jeg mener vi er på et meget højt niveau på nuværende tidspunkt. Jeg var på det niveau, som er muligt herhjemme. Lige blevet senior. Min unge alder. Netop oprykket i seniorklassen. Nr. 2 ved seneste EM og VM - i år er der sket generationsskifte på landsholdet. Bind III - 33

43 Ny-opstartet, mange unge nyoprykkede til senior A. Ung alder. Vi blev nr. 2 til EM for to år siden, så vi er vel på niveau med de bedste. Vi er blandt de allerbedste. Vi er et af de allerbedste hold. Vores landshold er på niveau med de allerbedste. 32 UDSAGN KATEGORISERET UNDER PROBLEMER MED AT KOMBINERE MED ARBEJDE/ UDDANNELSE Verdenseliten er kinesere og østeuropæere der kun træner og ikke tager en uddannelse sideløbende. De er omkring 120 cm høje og vejer kilo. Sociale forhold: uddannelse; vejledning Svært at være målrettet og samtidigt passe et fuldtidsarbejde. Arbejde, da man ikke kan leve af sporten i Danmark. Arbejde medfører mindre hvile, søvn. Arbejde, inkompetent landstræner. Der er ingen muligheder for hvile på grund af arbejde. Fuldtidsjob og eliteidræt er svært at kombinere. Grundet min uddannelse har jeg været splittet mellem den og min sport. Jeg afslutter i år (sommer 2000) min bachelorgrad og søger om orlov, så jeg kan hellige mig dansen i min. et år. Har haft svært ved at få tid pga. arbejde og gymnasiet. Har meget arbejde (chauffør) kører meget i udlandet som kurer. Jeg afslutter min 4-årige stud.eks år 2000, har hæmmet min trænings- og turneringsdeltagelse. Jeg er nødt til at arbejde 37 timer om ugen for af få det til at løbe rundt. Jeg har en uddannelse som også skal passes. Jeg har ikke haft tid pga. svendeprøve. Jeg har også et arbejde der skal passes, og en uddannelse (Anlægsgartner via AMUsystemet). Koordinering mellem uddannelse og træning. Kunne godt tænke mig mere tid alligevel, så træning blev endnu bedre, men skal også passe skole mm. Manglende tid i forhold til studie/ arbejde (Penge). Pga. arbejde er der ikke tid nok til den nødvendige træning. Arbejde. Studier. Tiden til træningen bliver mangelfuld fordi jeg er nød til at have job ved siden af (dårlig økonomi i min sport). Uddannelse. Uddannelse. Vi er amatører, fuldtidsarbejde/studie skal klares først, derefter træning. Vi mangler tid og penge pga. arbejde og studier for at kunne komme til at træne endnu mere (Se punkt 15). Der skal trænes mere, men tiden er ikke til det med arbejde ved siden af. Forhåbentlig bliver der mulighed for at gå på nedsat tid i konkurrencesæsonen. Jeg træner ikke så meget som der skal til pga. tidsmangel og lange dage der tager energien fra mig! Mangel på hvile. Er i gang med at afslutte uddannelse. 19 UDSAGN KATEGORISERET UNDER ANDRE ÅRSAGER Da springet er for højt da forskelle er for stor god/dårligt i int. Jeg har ikke det fornødne talent til absolut elite. Vi træner godt nok, men vi er ikke skarpe nok når vi skal være skarpe. Der bliver trænet for lidt med psyken. Man skal træne 5 psyke og 5 fysisk træning. Psykologisk. Det psykiske overtag. Mentale forhindringer. Allerbedste i Europa. Amatør status. De har nemmere, da de ikke behøves at arbejde for at få det til at hænge sammen. Jeg trapper jo ned, men før jeg gjorde det er mit svar hvor jeg har sat kryds; men jeg taler om pigeholdet. Jeg er ikke dopet - og vil ikke nå på højde med andre dopede atleter. Jeg har været skadet et år. Sygdom. Sygdom. Min højde (1,92cm). Spiller p.t. professionel basketball i Spanien - spm. vedr. hold og sponsor ikke besvaret da Bind III - 34

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAIF Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF Dansk Atletik Forbund DASU Dansk Automobilsports Union DBF Danmarks Badminton Forbund DBaSoF Dansk Baseball Softball Forbund DBBF Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring XXXXXX 3 INDHOLD Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?.... 5 Hvordan årsplan?.... 7 Opgaver.... 8 Værkstøjkassen - Nøgleområder.... 14 Klubhåndbog.... 15 Det første

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Rapport / November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Steffen Rask og Ulrik Holskov Rekvirent

Læs mere

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 1 MANUAL PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 3 INDHOLD PR-light manual for idrætsforeninger.... 4 Kanaler... 6 Lokalaviser...

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAI 1 aktivitet Dansk Arbejder Idrætsforbund DAFF 2 aktiviteter Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF 21 aktiviteter Dansk Atletik Forbund DASU 3 aktiviteter Dansk Automobilsports Union DBF 1 aktivitet

Læs mere

Klubbens årsplan. drift og styring

Klubbens årsplan. drift og styring Klubbens årsplan drift og styring XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?....

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt. Notat om nationale idrætsanlæg i Danmark

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt. Notat om nationale idrætsanlæg i Danmark Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt Notat om nationale idrætsanlæg i Danmark December 2005 Sammenfatning Team Danmark er blevet pålagt at komme med forslag til den overordnede

Læs mere

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 2 IDRÆTSPSYKOLOGI IDRÆTSPSYKOLOGI 3 indhold Hvad er idrætspsykologi?... 04 Den positive selvtale... 05 Sanseforestillinger -en udvidet visualisering...

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Din rolle som forælder

Din rolle som forælder For mig er dét at kombinere rollen som mentalcoach og forældrerollen rigtigt svært, netop på grund af de mange følelser som vi vækker, når vi opererer i det mentale univers. Samtidig føler jeg egentlig

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Tænk som en topatlet!

Tænk som en topatlet! At eliterytteren er en atlet på lige fod med alle andre atleter, og at det kræver benhårdt fysisk arbejde at ride sig i toppen og blive der - det er de fleste hestemennesker klar over. Men at man rent

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt Idrætsgren Anlæggets navn Adresse Kommune Kategori emærkninger Amerikansk Parken Øster Allé 50, 2100 København Ø. København Disp. banelængde

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Team Danmark. elitesport OG

Team Danmark. elitesport OG Team Danmark elitesport OG UNGDOMSUDDANNELSE 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere? Er svaret

Læs mere

DANMARKS BASKETBALL-FORBUND

DANMARKS BASKETBALL-FORBUND DANMARKS BASKETBALL-FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 24 20 Fax. +45 43 26 24 30 info@dbbf.dk Brøndby, den 13. januar 2012 Danmarks Basketball Forbunds høringssvar vedr.

Læs mere

Månedens profil: Fra OK-Gorm-løber til norsk landstræner

Månedens profil: Fra OK-Gorm-løber til norsk landstræner Månedens profil: Fra OK-Gorm-løber til norsk landstræner Der er stor succes blandt de danske o-løbere internationalt, og der hentes medaljer som aldrig før. Bag enhver succes som løber, hører der også

Læs mere

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Benjamin Boeskov Gabrielsen 2730 Herlev Atletik - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/benjamin-boeskov-gabrielsen

Læs mere

Special Olympics Idrætsfestival 2018

Special Olympics Idrætsfestival 2018 Special Olympics Idrætsfestival 2018 Helsingør Kommune som værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 2018 21-10-2014 Idræts- og Fritidskoordinator Jens Højberg Baggrund: Helsingør Kommune har gennem

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Handicappede i din i d r æ t s f o r e n i n g

Handicappede i din i d r æ t s f o r e n i n g Handicappede i din i d r æ t s f o r e n i n g Indledning Formålet med denne folder er at give idrætsverdenen en viden om, hvordan mennesker med handicap kan inddrages i idræt på forenings - og klubniveau.

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012 Ide katalog 20. Juni 2012 Hvad går godt i Odense Atletik? Gode Faciliteter Mandlig kastegruppe Ungdomsafdelingen Rigtig gode resultater fra et par profiler med fremtiden foran sig og flere andre på vej

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning eller den 3-årige ESAA ordning. Udover flytningen af timer og eksamener var en af de store fordele ved TD ordningen,

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Selvevaluering 2010/11

Selvevaluering 2010/11 Fra værdigrundlaget: Vi tilstræber at skabe rammer: for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv Selvevalueringen tager

Læs mere

SPORTSPRÆMIER 2007-08. Fade Medaljer Medaljebånd Vimpler Bannere Stofmærker Emblemer Navneskilte. www.jydskemblem.dk

SPORTSPRÆMIER 2007-08. Fade Medaljer Medaljebånd Vimpler Bannere Stofmærker Emblemer Navneskilte. www.jydskemblem.dk www.jydsk.dk SPORTSPRÆMIER 2007-08 Pokaler Fakler Fade Medaljer Medaljebånd Vimpler Bannere Stofmærker Emblemer Navneskilte Jydsk Emblem Fabrik A/S Tlf. 7027 4111 www.jydsk.dk INDHOLD Priserne en angivet

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Parti debat. Jørlunde Skytteforening BLIV SKYTTE

Parti debat. Jørlunde Skytteforening BLIV SKYTTE Aktivitetsdag i SIK Slangerup Idræts- og Kulturcenter Søndag den 1. september 2013 Klubberne i SIK har sammensat et program, med en masse aktiviteter. Partidebat fra kl. 15.15 til kl. 16.30 Området vil

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI).

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI). Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 17. december 2012 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Susan Roulund (SR), Jens Klarskov (JK), Ulrik Wilbek

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Notat Trygve Buch Laub Idrættens Analyseinstitut Juli 2012 Der findes 414 foreninger i Dansk Handicap Idræts-Forbund 1 (DHIF), som er et af de 61 specialforbund

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

FIF Hillerød Orientering

FIF Hillerød Orientering Træningsanbefalinger for fysisk træning af børn og unge i FIF Hillerød Orientering Introduktion FIFs træningsanbefalinger er lavet for at sikre en rød tråd i vores arbejde med unge atleter. I orienteringssporten

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Dansk ishockey savner klarhed ved hjernerystelser

Dansk ishockey savner klarhed ved hjernerystelser Dansk ishockey savner klarhed ved hjernerystelser Metal Ligaen rammes hver sæson af en række hjernerystelser, som har alvorlige konsekvenser for spillerne, det går ud over. Danmarks Ishockey Union arbejder

Læs mere

Badminton International succes Hvordan?

Badminton International succes Hvordan? Færøerne 21. januar 2010 Badminton International succes Hvordan? Udvikling af badmintonspillere Vi skal kigge på... Hvad der skal til for at få international succes Og give eksempler på det vi gør i dansk

Læs mere

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage?

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage? Ofte stillede spørgsmål vedr. Landshold Voltigering. Da vi på det seneste har fået stillet nogle væsentlige spørgsmål fra forskellige personer vedr. landsholdet, har vi valgt at lave en oversigt med svar

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

21 EREN. November 2013 OK ØST Birkerød. Sjælsøhallen. Peppes pizza i Roskilde. I Lyngby hos Helle og Pernille S. Hovedgade. Lissabon og Andalusien

21 EREN. November 2013 OK ØST Birkerød. Sjælsøhallen. Peppes pizza i Roskilde. I Lyngby hos Helle og Pernille S. Hovedgade. Lissabon og Andalusien 21 EREN November 2013 OK ØST Birkerød Program for klubbens halvunge og halvgamle medlemmer 21 er Battle Træning i Sverige Julefrokost - Spanien 21 er sommertur til Vestsjælland ALT OM 21 EREN Her kan du

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk Mental træning Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Sportscollege/ Idrætslinjen

Sportscollege/ Idrætslinjen Sportscollege/ Idrætslinjen Idrætslinjen findes på HG og HHX Kombinér din uddannelse med sport! Sport udvikling Uddannelse Center for Uddannelse og Erhverv Sportscollege EUC Nordvest i Thisted giver dig

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

DANSKE ELITE- RESULTATER 2014

DANSKE ELITE- RESULTATER 2014 DANSKE ELITE- RESULTATER 2014 Danmark fastholder historisk høj konkurrenceevne i international elitesport Rasmus K. Storm & Klaus Nielsen Notat / Juni 2015 Titel Danske eliteresultater 2014: Danmark fastholder

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

AQUAKONFERENCE. 14. september 2014 på Hotel Legoland Billund. Svømmere med handicap i vores klubber. Ved idrætskonsulent Jens Winther

AQUAKONFERENCE. 14. september 2014 på Hotel Legoland Billund. Svømmere med handicap i vores klubber. Ved idrætskonsulent Jens Winther AQUAKONFERENCE 14. september 2014 på Hotel Legoland Billund Svømmere med handicap i vores klubber Ved idrætskonsulent Jens Winther jens.winther@dhif.dk www.dhif.dk Indhold Lidt om Dansk Handicap Idræts-Forbund

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt - 24. maj 2012

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt - 24. maj 2012 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt - 24. maj 2012 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Sussie Olesen Jesper Vestergaard Jørn Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Andersen Dagsorden:

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere