SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER"

Transkript

1 NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode Dette notat omhandler idrætsforeningers relative tilfredshed med afgangen til samt vurdering af kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som de lokale foreninger bruger. Data kommer fra en undersøgelse i 2013, hvis resultater tidligere er blevet udgivet af DIF i et notat kaldet Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår (Borch et al., 2013). Tidligere er disse tilfredshedsdata med idrætsfaciliteter blevet analyseret og rangeret på kommuneniveau, men i dette notat bliver data opdelt på de enkelte specialforbund i DIF, således at der finder en samlet rangering sted af specialforbundenes relative tilfredshed med de kommunale idrætsfaciliteter. Den samlede rangering tages som udtryk for, at foreningerne i de 61 specialforbund i gennemsnit oplever adgangen til og kvaliteten af kommunale faciliteter vidt forskelligt. Dette er ikke ensbetydende med, at enkeltstående foreninger i specialforbund, der ligger i toppen af den samlede rangering, ikke kan opleve store udfordringer mht. faciliteter. Omvendt er rangeringen dog et udtryk for, at løsningen på mange specialforbunds udfordringer ikke altid synes at være bedre facilitetsdækning. Data er indsamlet i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt DIF s idrætsforeninger. I alt deltog foreninger fra alle DIF s specialforbund i undersøgelsen, svarende til en samlet besvarelsesprocent på 41,9 pct., hvilket er ganske tilfredsstillende. Svarprocenten i de enkelte forbund varierer dog meget fra 14,29 pct. til 87,50 pct. mellem de forskellige specialforbund (se bilag 2 med de enkelte specialforbunds svarprocenter). I undersøgelsen var i alt fire spørgsmål, der omhandlede idrætsforeningernes brug af idrætsfaciliteter. To af spørgsmålene går på tilfredsheden med adgangen til idrætsfaciliteter. De to spørgsmål lyder: 1. Hvordan mener du, at udviklingen i at sikre foreningen adgang til kommunale faciliteter har været gennem de sidste fire år? 2. Vurder hvor enig eller uenig du er i udsagnet: Det er nemt at få adgang til de kommunale idrætsfaciliteter som foreningen ønsker at benytte.

2 De to andre spørgsmål omhandler specialforbundenes tilfredshed med kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som foreningen bruger i dag. Spørgsmålene lyder således: 1. Hvordan oplever foreningen kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som foreningen benytter? 2. Vurder hvor enig eller uenig du er i udsagnet: De kommunale faciliteter, som foreningen benytter, er i god stand. De fire spørgsmål danner basis for en vurdering af hvilke specialforbund, der har relativt nemmest ved at få adgang til idrætsfaciliteter samt hvilke specialforbund, der er relativt mest tilfredse med de idrætsfaciliteter, som de bruger. Hvert specialforbund har på hvert af de fire spørgsmål fået tildelt en rangering fra 1-61, svarende til antallet af specialforbund i DIF. En placering som nr. 1 svarer til den bedste placering (mest tilfredse), mens en placering som nr. 61 svarer til den dårligste (mindst tilfredse). SIDE 2 AF 10 Via rangeringen bliver det tydeliggjort hvilke forbund, der er relativt mest tilfredse og utilfredse med henholdsvis adgang til og kvaliteten af idrætsfaciliteter. På baggrund af placeringen i de fire respektive spørgsmål er specialforbundene blevet rangeret i en samlet rangering. Det samlede resultaterne kan ses herunder. Resultater: Tabel 1 viser en samlet rangering over de samlet set ti mest tilfredse specialforbund i DIF. Se bilag 1 for en samlet oversigt over de enkelte specialforbunds placering, både i forhold til de fire respektive spørgsmål og i forhold til den samlede rangering. Tabel 1: De ti mest tilfredse specialforbund adgang til og kvalitet af faciliteter Samlet rangering Forbund 1 Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF) 2 Dansk Rugby Union (DRU) 3 Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 4 Dansk Cricket-Forbund (DCF) 5 Dansk Minigolf Union (DMgU) 6 Danmarks Skiforbund (DSkiF) 7 Dansk Faldskærms Union (DFU) 8 Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund (DKTF) 9 Dansk Kegle Forbund (DKeF) 10 Dansk Orienterings-Forbund (DOF) Tendensen i den samlede rangering er tydelig: Det er de små specialforbund 1, der samlet set er de mest tilfredse. Faktisk er der kun to specialforbund, der ligger i top 20 1 Det mest tilfredse specialforbund er det mindste forbund i DIF: Danmarks Moderne Femkampforbund havde 86 medlemmer i den seneste medlemsopgørelse. Dog skal det tages i betragtning, at kun én forening i Danmarks Moderne Femkampsforbund har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, hvorfor den statistiske usikkerhed er ganske betragtelig mht. dette

3 med hensyn til antal medlemmer, som samtidig også er repræsenteret i ovenstående tabel (Danmarks Sportsdanserforbund og Danmarks Skiforbund). De resterende medlemstunge specialforbund ligger alle i den nedre halvdel i den samlede rangering. I nedenstående tabel 2 kan en samlet oversigt over de samlet set mest utilfredse specialforbund ses. Tabel 2: De ti mest utilfredse specialforbund adgang til og kvalitet af faciliteter Samlet rangering Forbund 52 Dansk Ride Forbund (DRF) 53 Dansk Automobil Sports Union (DASU) 54 Dansk Skytte Union (DSkyU) 55 Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 56 Dansk Svømmeunion (SVØM) 57 Danmarks Motor Union (DMU) 58 Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) SIDE 3 AF Danmarks Ishockey Union (DIU) 60 Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) 61 Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) Blandt de ti mest utilfredse forbund findes nogle af de største specialforbund i DIF. Blandt andre ligger Dansk Svømmeunion og Dansk Ride Forbund relativt langt nede på listen i den samlede rangering. Generelt ses en klar tendens til, at de mest utilfredse forbund er forbund med højst medlemstal, mens de mere tilfredse forbund er forbund med lavere medlemstal. I nedenstående afsnit ses en gennemgang af resultaterne for hvert af de fire spørgsmål, der har dannet baggrund for den samlede rangering. Delresultater tilfredshed med adgangen til faciliteter Ingen af de største forbund (målt på medlemstal 2013) er mere tilfredse end det samlede DIF-gennemsnit ift. adgangen til kommunale faciliteter. Dette er med til at understrege en relativt stor forskel på de største og de mindste specialforbund. Det er også værd at bemærke, at alle de ti største specialforbund finder det sværere end DIF-gennemsnittet ift. de konkrete spørgsmål at sikre foreningen adgang til kommunale faciliteter. Det er typisk specialforbund, hvis foreningsmedlemmer deler faciliteter med andre idrætsudøvere, der ligger i bunden. Disse specialforbund oplever tilsyneladende at skulle kæmpe mod hinanden for at sikre netop sin egen forenings fortsatte adgang til en fælles idrætsfacilitet (eksempelvis til haltimer). Blandt de mest utilfredse forbund med adgangen ligger Dansk Svømmeunion. Dansk Svømmeunions foreninger finder det således markant sværere at skaffe adgang til kommunale svømmefaciliteter end andre specialforbund i gennemsnit oplever adgangen til netop deres faciliteter. Dog ligger Dansk Boldspil-Union (DBU) over gennemsnittet for DIF på det ene af de fire spørgsmål, der spørger ind til vurderingen af om det er nemt at få adgang til de forbund og ikke med sikkerhed kan tages som udtryk for en samlet generelt tilfredshed fra forbundets side.

4 kommunale idrætsfaciliteter som foreningen ønsker at benytte. I denne sammenhæng placerer DBU sig på en samlet 30. plads, og finder det dermed adgangen nemmere end gennemsnittet af andre specialforbund. Dette kunne være udtryk for, at DBU har en lokalpolitisk indflydelse i forbindelse med kommunale idrætsog facilitetspolitiker. Delresultater tilfredshed med kvaliteten af faciliteter I relation til tilfredsheden med kvaliteten af idrætsfaciliteterne, tegner der sig et nogenlunde tilsvarende billede af forskellen mellem de største og mindste specialforbund. De store specialforbund er relativt set mere utilfredse end de små og samtlige af de ti største specialforbund ligger under det samlede DIF-gennemsnit. Forskellen mellem de store og små specialforbund er dog ikke helt så skarpt i relation til vurderinger af faciliteterne kvalitet som tilfældet var ved ovenstående tilfredshedsmåling med adgangen til idrætsfaciliteterne. Dette kan indikere, at det ikke udelukkende er specialforbundene, der kan forklare forskellen i tilfredshedsgraden med idrætsfaciliteternes kvalitet, hvorfor der også er behov for at forstå de forskelle, der er kommunerne imellem i relation til foreningernes kvalitetsvurderinger. SIDE 4 AF 10 Delresultater - de 10 største forbund Som det ses i nedenstående tabel 3, så er de ti største specialforbund med flest medlemmer også blandt de specialforbund, der er relativt set mest utilfredse med både adgangen til og kvaliteten af idrætsfaciliteterne. Kun Dansk Tennis Forbund, der de senere år har oplevet medlemstilbagegang, skiller sig positivt ud på (samt det tværgående Dansk Arbejder Idrætsforbund, som er lidt svært at sammenligne se evt. note). Dansk Skytteunion er med en samlet placering som 54 ud af 61 det af de største specialforbund, der er relativt set mest utilfreds. Dette kan hænge sammen med, at der er ofte er tale om nogle mørke skydefaciliteter placeret i en kommunalt idrætsfacilitets kælder. Tabel 3: Samlet rangering af de ti største forbund (efter medlemstal 2013) Forbund Medlemstal 2013 Samlet rangering Dansk Boldspil-Union Dansk Svømmeunion Danmarks Gymnastik Forbund Dansk Golf Union Dansk Håndbold Forbund Badminton Danmark Dansk Ride Forbund (Dansk Arbejder Idrætsforbund) Dansk Tennis Forbund Dansk Skytte Union Dansk Sejlunion Dansk Arbejder Idrætsforbund er svære at sammenligne med de andre specialforbund på facilitetsområdet, da DAI er et tværgående forbund med mange forskellige idrætsaktiviteter under sig. Derfor er facilitetsbrugen ikke sammenlignelig.

5 Opsamling og analyse De store specialforbund er samlet set markant mere utilfredse med adgangen til og kvaliteten af idrætsfaciliteterne end de små specialforbund. Dette ses både i delresultaterne samt i det samlede resultat. Det er interessant, at bl.a. Dansk Svømmeunion, som i de seneste år har oplevet en relativt stor medlemsvækst, ligger blandt de samlet set mest utilfredse forbund på en samlet 56. plads. Man kan forestille sig, at tildelingen af svømmetid ikke er fulgt med medlemsudviklingen, hvorfor der muligvis er tale om mere trængsel i den begrænsede svømmetid, som foreningen råder over. Vi ser også, at Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) med en samlet placering som nr. 61 er det mest utilfredse forbund af alle. Også DVF har oplevet pæne medlemsstigninger i de seneste år bl.a. med satsningen på crossfit. Omvendt ser vi, at Badminton Danmark, der i modsætning til Svømmeunionen og Dansk Vægtløftnings-Forbund har været gennem en massiv medlemsnedgang, samlet set ligger blandt de mindst utilfredse af de store specialforbund. SIDE 5 AF 10 På denne måde kan der være en omvendt proportional sammenhæng mellem tilfredshedsgraden både med adgangen til de faciliteter, som foreningen bruger og den relative medlemsudvikling, som et specialforbund har været igennem: Jo flere medlemmer, jo mindre tilfreds er forbundet samlet set. I andre tilfælde som Danmarks Motor Union (DMU), Danmarks Basketball-Forbund (DBBF), Danmarks Ishockey Union (DIU), Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) der alle ligger helt i bunden på den samlede rangering, er der sandsynligvis tale om en mere banal mangel på faciliteter og facilitetstid som forklaring på deres bundplaceringer. Specialforbundenes rangering skyldes dog næppe alene spørgsmålet om størrelsen på og tilbage- eller fremgang i medlemstal alene. Den relative tilfredshed dækker med stor sandsynlighed også over andre og mere jordnære forhold: Idrætsgrenes specifikke krav til de fysiske rammer, spørgsmålet om faciliteternes deles med andre idrætter, det relative vedligeholdelsesniveau og -efterslæbet på faciliteterne, foreningernes gennemsnitsalder samt indendørs kontra udendørsfaciliteter.

6 Bilag 1: Samlede rangeringer for alle specialforbund i DIF samt specialforbunds rangering ift. de fire respektive spørgsmål. Spørgsmålene er oplistet i samme rækkefølge, som tidligere angivet i notatet Samlet rangering Forbund Adgang 1 Adgang 2 Kvalitet 1 Kvalitet 2 Totalscore Sp: Hvordan mener du, at udviklingen i at sikre foreningen adgang til kommunale faciliteter har været på gennem de sidste fire år? Sp: Vurder hvor enig eller uenig du er i udsagnet: Det er nemt at få adgang til de kommunale idrætsfaciliteter som foreningen ønsker at benytte. Sp: Hvordan oplever foreningen kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter, som foreningen benytter? Sp: Vurder hvor Rangeringspoint enig eller uenig i alt du er i udsagnet: De kommunale faciliteter, som SIDE 6 AF 10 foreningen benytter, er i god stand. 1 Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF) Dansk Rugby Union (DRU) Danmarks Sportsdanserforbund (DS) Dansk Cricket-Forbund (DCF) Dansk Minigolf Union (DMgU) Danmarks Skiforbund (DSkiF) Dansk Faldskærms Union (DFU) Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund (DKTF) Dansk Kegle Forbund (DKeF) Dansk Orienterings-Forbund (DOF) Dansk Svæveflyver Union (DSvU) Dansk Dart Union (DDarU) Dansk Curling Forbund (DCuF) Danmarks Bokse-Union (DaBU) KFUMs Idrætsforbund (KFUM) Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) Dansk Tennis Forbund (DTF) Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Dansk Forening for Rosport (DFfR) Dansk Floorball Union (DaFU) Dansk Sportsdykker Forbund (DSpF) Den Danske Billard Union (DDBU) Danmarks Cykle Union (DCU) Dansk Vandski & Wakeboard Forbund (DVWF) Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) Dansk Triathlon Forbund (DTriF) Dansk Hockey Union (DHU) Dansk Fægte-Forbund (DFF) Dansk Karate Forbund (DKarF) Dansk Atletik Forbund (DAF) Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) Dansk Softball Forbund (DSoF)

7 35 Dansk Squash Forbund (DSqF) Danmarks Brydeforbund (DB) Dansk Klatreforbund (DKlaF) Danmarks Badminton Forbund (DBF) Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) Dansk Skøjte Union (DSkøU) Dansk Volleyball Forbund (DVBF) Dansk Sejlunion (DSejlU) Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) Dansk Boldspil-Union (DBU) Dansk Bueskytteforbund (DBSF) Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) Dansk BordTennis Union (DBTU) Dansk Håndbold Forbund (DHF) Dansk Golf Union (DGU) Dansk Petanque Forbund (DPF) SIDE 7 AF Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) Dansk Ride Forbund (DRF) Dansk Automobil Sports Union (DASU) Dansk Skytte Union (DSkyU) Danmarks Bowling Forbund (DBwF) Dansk Svømmeunion (SVØM) Danmarks Motor Union (DMU) Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) Danmarks Ishockey Union (DIU) Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) DIF Total Det vægtede gennemsnit for DIF

8 Bilag 2: Svarprocent fordelt på specialforbund Forbund Svarprocent Bueskydning Danmark 14,29 Danmarks Basketball-Forbund (DBBF) 14,81 Danmarks Bokse-Union (DaBU) 16,00 Danmarks Bowling Forbund (DBwF) 18,07 SIDE 8 AF 10 Danmarks Brydeforbund (DB) 20,00 Danmarks Cykle Union (DCU) 21,37 Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) 21,72 Danmarks Ishockey Union (DIU) 21,74 Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF) 21,98 Danmarks Motor Union (DMU) 23,08 Danmarks Rulleskøjte Union (DRSU) 24,19 Danmarks Skiforbund (DSkiF) 24,30 Danmarks Sportsdanserforbund (DS) 25,00 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) 26,53 Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) 26,63 Dansk Atletik Forbund (DAF) 27,45 Dansk Automobil Sports Union (DASU) 28,57 Dansk Boldspil-Union (DBU) 29,39 Dansk BordTennis Union (DBTU) 29,41 Dansk Cricket-Forbund (DCF) 30,65 Dansk Curling Forbund (DCuF) 30,77 Dansk Dart Union (DDarU) 31,11 Dansk Faldskærms Union (DFU) 31,62 Dansk Floorball Union (DaFU) 31,62 Dansk Forening for Rosport (DFfR) 32,02 Dansk Fægte-Forbund (DFF) 32,84 Dansk Golf Union (DGU) 32,87 Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) 33,33 Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU) 33,33 Dansk Hockey Union (DHU) 33,33 Dansk Håndbold Forbund (DHF) 33,78 Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) 33,82 Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) 34,09

9 Dansk Karate Forbund (DKarF) 35,03 Dansk Kegle Forbund (DKeF) 35,42 Dansk Kick- og Thaiboxing Forbund (DKTF) 35,48 Dansk Klatreforbund (DKlaF) 35,83 Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) 36,49 Dansk Minigolf Union (DMgU) 36,84 Dansk Orienterings-Forbund (DOF) 37,16 Dansk Petanque Forbund (DPF) 38,10 Dansk Ride Forbund (DRF) 38,10 Dansk Rugby Union (DRU) 39,15 Dansk Sejlunion (DSejlU) 39,29 Dansk Skytte Union (DSkyU) 40,00 Dansk Skøjte Union (DSkøU) 40,15 SIDE 9 AF 10 Dansk Softball Forbund (DSoF) 41,84 Dansk Sportsdykker Forbund (DSpF) 41,94 Dansk Squash Forbund (DSqF) 42,27 Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) 46,05 Dansk Svæveflyver Union (DSvU) 47,22 Dansk Svømmeunion (SVØM) 47,57 Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) 48,39 Dansk Tennis Forbund (DTF) 50,00 Dansk Triathlon Forbund (DTriF) 52,41 Dansk Vandski & Wakeboard Forbund (DVWF) 54,02 Dansk Volleyball Forbund (DVBF) 57,14 Dansk Vægtløftnings-Forbund (DVF) 58,97 Den Danske Billard Union (DDBU) 61,11 KFUMs Idrætsforbund (KFUM) 87,50 DIF total 41,90

10 Reference List Borch, M., Fester, M., Kirkegaard, K. L., Gottlieb, P., Gudnitz, J., & Bernth, M. D. (2013). Idrætsforeninger i Danmark - rammer og vilkår. Brøndby: Danmarks Idrætsforbund. SIDE 10 AF 10

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre

LEDERREKRUTTERING flere gør mindre LEDERREKRUTTERING flere gør mindre XXXXXX 3 INDHOLD Lederrekruttering.... 4 Anerkendelse.... 5 Hvorfor leder?....... 6 Hvorfor siger man nej?.... 7 Succeskriterier.... 8 Klubmagnetisme.... 10 Klubbens

Læs mere

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger

PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER MANUAL. PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 1 MANUAL PR-LIGHT MANUAL for idrætsforeninger PR-LIGHT MANUAL FOR IDRÆTSFORENINGER 3 INDHOLD PR-light manual for idrætsforeninger.... 4 Kanaler... 6 Lokalaviser...

Læs mere

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring XXXXXX 3 INDHOLD Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?.... 5 Hvordan årsplan?.... 7 Opgaver.... 8 Værkstøjkassen - Nøgleområder.... 14 Klubhåndbog.... 15 Det første

Læs mere

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1

idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 idrætspsykologi - ja tak! Træning IDRÆTSPSYKOLOGI 1 2 IDRÆTSPSYKOLOGI IDRÆTSPSYKOLOGI 3 indhold Hvad er idrætspsykologi?... 04 Den positive selvtale... 05 Sanseforestillinger -en udvidet visualisering...

Læs mere

medlemssucces rekruttering og fastholdelse

medlemssucces rekruttering og fastholdelse medlemssucces rekruttering og fastholdelse XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Indledning... 4 Hvad er frafald?...

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

Klubbens årsplan. drift og styring

Klubbens årsplan. drift og styring Klubbens årsplan drift og styring XXXXXX 3 Indhold Delit do odit del dolore dunt illa feugue do lorer il inim ilum ercillum uzrit quipis augue modolore volore. Hvorfor årsplan?.... 4 Hvad er en årsplan?....

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000

DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 DEN DANSKE SUBELITES VILKÅR ÅR 2000 UNDERSØGELSE AF DANSKE SUBELITEIDRÆTSUDØVERES SOCIALE OG IDRÆTSLIGE VILKÅR BIND III KLAUS NIELSEN ANDERS GODTHJÆLP NIELSEN RASMUS KLARSKOV STORM BILAG ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAIF Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF Dansk Atletik Forbund DASU Dansk Automobilsports Union DBF Danmarks Badminton Forbund DBaSoF Dansk Baseball Softball Forbund DBBF Danmarks Basketball-Forbund

Læs mere

Godkendte Danmarksmesterskaber

Godkendte Danmarksmesterskaber DAI 1 aktivitet Dansk Arbejder Idrætsforbund DAFF 2 aktiviteter Danmarks Amerikansk Fodbold Forbund DAF 21 aktiviteter Dansk Atletik Forbund DASU 3 aktiviteter Dansk Automobilsports Union DBF 1 aktivitet

Læs mere

LEDELSE et spørgsmål om stil

LEDELSE et spørgsmål om stil LEDELSE et spørgsmål om stil XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?.... 4 Lederfunktioner.... 5 Opgaver.... 6 RAFI modellen.... 7 Ledertyper.... 8 De stærke sider.... 10 De ekstreme ledere.... 11 Samarbejde

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

PROJEKTER fra idé til handling

PROJEKTER fra idé til handling PROJEKTER fra idé til handling 3 GODT MØDE INDHOLD Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

projekter fra idé til handling

projekter fra idé til handling projekter fra idé til handling 3 Godt møde Indhold e. Forord.... 4 Introduktion hvad er et projekt?.... 5 Projektets grundelementer.... 6 Projektmetoden.... 7 Nogle vigtige pointer omkring projektarbejde....

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten

Håndbolden og den brændende platform - temperaturen på håndboldsporten DHF s Breddeseminar 2013 Oplæg v. Kasper Lund Kirkegaard Forskningsansvarlig analytiker ved Danmarks Idræts-Forbund 1 Program Hovedspørgsmålet skal håndboldsporten fortsat være en kulturbærer i dansk idræt?

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere

Godt møde. effektiv mødeledelse aktive deltagere Godt møde effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 Indhold e. Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000

Syddansk Universitet. Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Syddansk Universitet Den danske subelites vilkår år 2000: Bind III Nielsen, Klaus; Nielsen, Anders; Storm, Rasmus K. Publication date: 2000 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub Foreningskonference, lørdag d. 23. august kl. 10-18 i Ballerup Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig

Læs mere

TEENAGEFRAFALD MYTE ELLER SANDHED?

TEENAGEFRAFALD MYTE ELLER SANDHED? NOTAT MAJ 2015 DIF ANALYSE TEENAGEFRAFALD MYTE ELLER SANDHED? Fra: Team Analyse v. Martin Borch Resumé Notatet kommer frem til, at foreningsidrætten både generelt set og i Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Læs mere

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI).

Til stede fra administrationen: Michael Andersen (MAN), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Morten Olesen (MOL) og Søren Willeberg (SWI). Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 17. december 2012 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Susan Roulund (SR), Jens Klarskov (JK), Ulrik Wilbek

Læs mere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere

GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere GODT MØDE effektiv mødeledelse aktive deltagere XXXXXX 3 INDHOLD Godt møde.... 4 Mødeformål... 5 Mødetyper.... 6 Møde hvordan?.... 8 Dagsorden.... 9 Mødedeltagere.... 10 Mødeledelse.... 12 Under mødet....

Læs mere

HURRA jeg er blevet leder

HURRA jeg er blevet leder HURRA jeg er blevet leder XXXXXX 3 INDHOLD Hvad er ledelse?... 4 Ledelsesformer... 5 Hvad er en klub?... 6 Vedtægter... 7 Ansvar... 8 Målsætning... 9 Ledertilfredshed... 10 Nye klubmedlemmer frafald...

Læs mere

Referat DKF. Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Mødegruppe: Dato: 9. oktober 2011 Sted:

Referat DKF. Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Mødegruppe: Dato: 9. oktober 2011 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Dato: 9. oktober 2011 Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: BE Quality Hotel Høje Taastrup

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Rapport / November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Steffen Rask og Ulrik Holskov Rekvirent

Læs mere

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik.

De 22 parametre er fordelt på 4 overordnede emner: økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Undersøgelse foretaget af Danmarks Idrætsforbund(DIF) DIF har foretaget en undersøgelse af idrætsforeningernes muligheder for at agere i 93 danske kommuner.

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2014 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester, Peter Gottlieb og Kasper Lund Kirkegaard 2015 Titel Idrætten i tal 2014 status på foreningsidrætten i Danmark Hovedforfatter Michael

Læs mere

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Notat Trygve Buch Laub Idrættens Analyseinstitut Juli 2012 Der findes 414 foreninger i Dansk Handicap Idræts-Forbund 1 (DHIF), som er et af de 61 specialforbund

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2016 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2017 Titel Idrætten i Tal 2016 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2016 Hovedforfatter Michael

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 Rapportens formål Identificere ligheder og forskelle mellem kommunernes idrætspolitiske prioriteringer Analysere og sammenligne idrætsforeningers rammevilkår

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

ÅRSMØDE 2016 Danmarks Idrætsforbund

ÅRSMØDE 2016 Danmarks Idrætsforbund ÅRSMØDE 2016 Danmarks Idrætsforbund 2 ÅRSMØDE 2016 ÅRSMØDE 2016 DANMARKS IDRÆ TSFORBUND INDHOLD DAGSORDEN 5 REGNSKAB 13 INDKOMNE FORSLAG 79 VALG 111 EVENTUELT 153 3 4 ÅRSMØDE 2016 5 DAGSORDEN DEN 30. APRIL

Læs mere

3. Bestyrelsesrapport (orientering) MAN orienterede om status på det sportslige område herunder om den netop afviklede OL-studietur til Rio.

3. Bestyrelsesrapport (orientering) MAN orienterede om status på det sportslige område herunder om den netop afviklede OL-studietur til Rio. Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 16. december 2013 Til stede fra bestyrelsen: Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Susan Roulund (SR), Jens Klarskov (JK) og Niels-Christian

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår

Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Idrætsforeninger i Danmark rammer og vilkår Præsentation Kultur- og Fritidsudvalget 5. november 2013 www.ballerup.dk Indledende bemærkninger Undersøgelsen ønsker at identificere forskelle og ligheder mellem

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt

Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt Rapport for DGI af Epinion Oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Struktur for rapporten...3 2 Analyse

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015

Tørring Idrætsforening. Generalforsamling den 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 Dagsorden Fællessang: Valg af dirigent Aflæggelse af beretninger Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag Godkendelse af aktivitetsgebyr Valg

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen,

Læs mere

IDRÆTSFORENINGER I DANMARK

IDRÆTSFORENINGER I DANMARK IDRÆTSFORENINGER I DANMARK - RAMMER OG VILKÅR Martin Borch Michael Fester Kasper Lund Kirkegaard Peter Gottlieb Jan Gudnitz Danmarks Idrætsforbund, oktober 2013 Titel Idrætsforeninger i Danmark rammer

Læs mere

REFERAT 31. MARTS 2016

REFERAT 31. MARTS 2016 REFERAT 31. MARTS 2016 MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 3. Mødedato: Den 19. marts Mødestart: Den 19. marts kl. 9 Mødested: Comwell, Aarhus Referent: RLI. Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Team Danmark. elitesport OG

Team Danmark. elitesport OG Team Danmark elitesport OG UNGDOMSUDDANNELSE 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere? Er svaret

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009

STATUSRAPPORT 2008/2009 STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Kommune Bilassamlin Sammenslutninen af Idrætsforeniner i Kommune 1 Indhold Side SIGs introduktionsbrev til idrætsklubberne om Statusrapport 2008/2009

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt. Notat om nationale idrætsanlæg i Danmark

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt. Notat om nationale idrætsanlæg i Danmark Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 68 Offentligt Notat om nationale idrætsanlæg i Danmark December 2005 Sammenfatning Team Danmark er blevet pålagt at komme med forslag til den overordnede

Læs mere

t æ r pid a ic d n a H

t æ r pid a ic d n a H Handicapidræt Goalball: Et boldspil udviklet til synshandicappede Idræt for handicappede Denne pjece fortæller om idræt for personer med handicap i Danmark og Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF). Her

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark

Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Forening i forandring? - En undersøgelse af idrætsforeninger i Danmark Michael Fester DIF Analyse 2016 Bevæg dig for livet Forening i forandring? INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 INDLEDNING... 3 METODE...

Læs mere

FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012. Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester

FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012. Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester FLERE FJER 1. DELANALYSE MEDLEMSUDVIKLINGEN I DANSKE BADMINTONKLUBBER 2001-2012 Kasper Lund Kirkegaard Michael Fester 2014 Titel Flere fjer -1. delanalyse. Medlemsudviklingen i danske badmintonklubber

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Skiveordningen 2012 1

Skiveordningen 2012 1 Skiveordningen 2012 1 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2011/2012

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2011/2012 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2011/2012 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak

1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1 1 2 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1 2 1 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 2 1 4 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 2 2 3 1316 Kerteminde Kajakklub

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer Opsamling om spørgeskemaer til organisationer 1. Om spørgeskemaundersøgelserne 2. Omfang a. Medlemsorganisationer på spørgeskema b. Medlemsorganisationer på kontaktpersoner c. Analyse centralt kontra lokalt

Læs mere

-idræt for mennesker med udviklingshandicap

-idræt for mennesker med udviklingshandicap Special Olympics -idræt for mennesker med udviklingshandicap Special Olympics er en verdensomspændende organisation, som organiserer og udvikler idræt for mennesker med udviklingshandicap og via idrætten

Læs mere

Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger

Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger www.pwc.dk Hørsholm Kommune Analyse af tilskud til idrætsforeninger 2. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund og formål...4 1.2 Afgrænsing af opgaven...4 1.3 Metode...4 2. Sammenfatning...

Læs mere

Idrætsforeningernes syn på kommunerne

Idrætsforeningernes syn på kommunerne Idrætsforeningernes syn på kommunerne Fakta om landsundersøgelsen Et repræsentativt udsnit på 1.849 af DIF s medlemsforeninger er blevet udvalgt 960 af dem har svaret, svarprocenten er på 51,9 % Derudover

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

KLUBBENS HJEMMESIDE - som omdrejningspunkt

KLUBBENS HJEMMESIDE - som omdrejningspunkt KLUBBENS HJEMMESIDE - som omdrejningspunkt 2 KLUBBENS HJEMMESIDE INDHOLD Hvorfor en hjemmeside?... 4 Forberedelsen... 5 Formål... 5 Mål... 5 SWOT-analyse... 6 Interessentanalyse... 8 Primær målgruppe...

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere