SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16"

Transkript

1 SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16 Om SIF Uddannelse: Dette magasin giver dig information om vores uddannelsesstruktur og hvordan denne er koblet til et elitært fodboldforløb i SIF. Læs i dette nummer: Talent Team klasse Silkeborg Efterskole Silkeborg Fodbold College Handelsskolen Silkeborg Silkeborg Gymnasium

2 2

3 SIF UDDANNELSE Formål SIF Uddannelse har til formål at informere om vores sammenhæng mellem elitefodbold i SIF og en uddannelse hos vores samarbejdspartnere, da disse to ting hænger tæt sammen hos os. Udgiver Silkeborg IF Invest A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg. Mail: Redaktion Silkeborg IF Invest A/S Handelsskolen Silkeborg Silkeborg Gymnasium Annoncesalg FL SportMarketing, Silkeborg IF Invest A/S Udgivelser Magasinet SIF Uddannelse udkommer 1 gang årligt. Oplag 500 eksemplarer. Forsidefoto Anførerne for SIFs hold efterår 2014: U13: Lasse Bak Laursen U14: Anders Sønderby U15: Luc Park U17: Nicklas Røjkjær U19: Emil Søgaard 1. hold: Frank Hansen INDHOLDSFORTEGNELSE SIF Uddannelsesmagasin 2015/16 SIF Fodboldskolen Talent Team klasse på Sølystskolen Portræt af Jeppe Okkels, Talent Team Silkeborg Efterskole Portræt af Mikkel Brogens, Silkeborg Efterskole Silkeborg Fodbold College HHX på Handelsskolen Silkeborg HG på Handelsskolen Silkeborg STX på Silkeborg Gymnasium Optagelse på Silkeborg Fodbold College Praktisk information Silkeborg Fodbold College Vigtige datoer 2015 Portræt af Robert Skov, Fodbold College Vores værdier Spilleren i centrum OVERSKUD - FORMAT - VILJE 3

4 4

5 SIF UDDANNELSESMAGASIN 2015/2016 Et af de allervigtigste ben i SIFs talentstruktur er koblingen til uddannelse for at sikre de bedste rammer og kobling mellem elitesport og uddannelse. Det er særligt vigtigt i de år, hvor træningsmængden stiger og kravene vokser sig større, hvilket de i vores struktur særligt gør fra 7. klasse i folkeskolen og til endt ungdomsuddannelse. I sidste ende er det væsentligste for SIF, at vi kan stå inde for, at drengene gives de bedste muligheder for at indfri deres fodboldpotentiale, at de får en god uddannelse og at de rammer, som de optræder i, kommer til at sætte et positivt og givtigt præg på deres personlige udvikling i nogle vigtige ungdomsår. De ansatte, som optræder i denne struktur, vil gøre deres bedste for at sikre disse mål. Vi er vort ansvar bevidst, og tror på, at vi har muligheden for at give de drenge, som gennemgår vores struktur noget helt ekstraordinært med på vejen. Vi er naturligvis dybt afhængige af et godt samarbejde med såvel spillere og forældre. Vort særkende er, at vi går efter det optimale i et konkurrencemiljø, hvor man skal yde sit bedste som individ og team. Der er vigtig læring at hente i forhold til, hvordan man holder fast i processen og de langsigtede mål, selv om der i et elitemiljø altid vil være en risiko for, at man ikke når sine mål. Men bevidstheden og erfaringerne med at forsøge, vil uden tvivl komme SIFs drenge til gode i deres videre livsforløb. Og i sidste ende vil det også udmønte sig i dygtige og mentalt stærke spillere, som kan repræsentere SIF på allerbedste vis i de kommende år ud fra værdierne Overskud - Format - Vilje. Vores samlede elitestruktur er som det fremgår af nedenstående. I dette magasin, er det særligt søjlen til venstre, der er i spil. Uddannelse SIF-hold Scouting Fodbold College Ungdomsuddannelser Silkeborg Efterskole 9. / 10. klasse Talent Team klasse SIF 1. hold 40 % egen avl U19 U17 U15 U14 U13 National / international SIF Fodboldskolen U12 og yngre 5

6 6

7 SIF FODBOLDSKOLEN: JACOB TIND Den motoriske guldalder er et begreb, der knytter sig til den fase, hvor børn har de største udviklingsmuligheder set i forhold til indsats og indlæring. Generelt set er denne fase når børnene er ca. 8 år til ca. 13 år, og det hænger sammen med, at vækstspurten endnu ikke er sat ind. Det er i netop denne fase, at de kritiske forudsætninger for at blive en (fodbold)atlet bliver dannet. Netop derfor er SIF Fodboldskolen målrettet spillere i samme aldersgruppe. Med store muligheder følger stort ansvar, og det ansvar ønsker vi at bidrage til. Vi prioriterer de gode børnefodboldmiljøer, så vi kan være med til at danne grundlaget for fremtidens talentudvikling. Vi tror på, at vores professionelle tilgang til børnefodbold kan være med til at sikre flere toptalenter fra Silkeborg-området. Værdierne Overskud - Format - Vilje sætter rammerne for vores dagligdag, og vi sætter en ære i at uddanne spillerne som mennesker. Vi ønsker, at vores fodboldspillere - også dem på 8 år - kan være rollemodeller for jævnaldrende kammerater. Det kan vi vise gennem vores træning, vores spil og vores handlinger. Denne indsats ønsker vi skal fortsætte i skolelivet. Vores fornemme mål er at kvalificere spillerne til at kunne indgå i Talent Team på Sølystskolen. Her samles de bedste fodboldspillere med dygtige udøvere fra andre idrætsgrene i et miljø, der fortsætter det elitetære mind-set, som SIF Fodboldskolen danner grundlaget for. Elitetræning i børnehøjde er et udtryk, vi tør sige og som vi tør stå ved. Vi er ikke bange for, at vores børnefodboldspillere taber noget på de sociale kompetencer, eller har for få fritidsinteresser. Vi tror på, at børn med samme tilgang til fodbold har det bedst i samme miljø; et miljø, der baserer sig på kvalitetsundervisning, pædagogik i børnehøjde og en ambition om at være blandt de bedste. Hvis du vil vide mere om vores generelle arbejde for børn og trænere i Silkeborg, så klik ind på vores hjemmeside og læs magasinet SIF Fodboldskolen: Hvis du vil se videoeksempler af vores træning og kampe, så besøg vores side på Facebook: Spørgsmål om SIF Fodboldskolen kan rettes til Jacob Tind tlf

8 TALENT TEAM Talentudvikling fra Silkeborgs lokalområde spiller en stor rolle i Silkeborg IF. Målsætningen om, at 40% af spillerne på klubbens førstehold, skal have været en del af talentstrukturen, stiller store krav til, hvorledes talentudviklingen gennemføres. Talent Team har derfor en vigtig rolle i denne vision. Et andet mål for klubben er, at de 40 % skal være en del af superligaen via klubbens 1. seniorhold. Der arbejdes med andre ord med høje målsætninger, som stiller krav til indhold, kultur osv. Talent Team er et uddannelsestilbud til unge eliteidrætsudøvere for 7., 8. og 9. klasse, som startede op i 2007 med primært drengefodbold, håndbold og gymnastik som idrætsgrenene. Linjen har siden udviklet sig markant og indeholder nu en bred vifte af idrætsgrene, som alle kan tilbyde et eliteforløb, og hvor der er mange flere ansøgere, end der er disponible pladser. Eleverne gives mulighed for at kombinere skolegang med sin sportsgren på højt fagligt niveau. Formålet er at fremme talentudviklingen og få flere lokale unge til tops i eliteidræt. Som seneste nyt er Silkeborg Kommune udnævnt som Team Danmark kommune i starten af 2014 med elitesilkeborg som omdrejningspunkt. Talent Team bliver fremadrettet en væsentlig del af elitetilbuddet i elitesilkeborg, hvor eleverne kan få optimale rammer for at lykkes med skole og idræt. De primære idrætslige aktiviteter foregår mandag morgen, hvor der er idræt på programmet på tværs af idrætsgrene. Eleverne gennemgår en 3-årig plan frem mod en mulig idrætseksamen, hvor de gennemgår elementerne i bekendtgørelsen, men med en særlig vinkel på eliteidræt, så de blandt andet kommer igennem en basispakke af ATK (aldersrelateret træningskoncept), mentaltræning og kostvejledning. Dertil er der mulighed for fysioterapi, skadesbehandling osv. OM TALENT TEAM 7., 8., 9. klasse Del af elitesilkeborg Ligger på Gran Allé, 1 km fra Søholts baner Optagelse primært via SIF Fodboldskolen og SIF U13 Tilknyttet fysioterapeut fortsættes og coach 8

9 TALENT TEAM fortsat To andre morgener om ugen er der fodboldtræning på programmet, hvor spillerne gennemgår et målrettet træningsforløb, som skal give spillerne en solid basispakke af individuelle færdigheder, som både giver et højt alsidigt niveau, men også særlige spidskompetencer. Trænerne er de samme trænere, som træner eliteholdene om eftermiddagen, og såmænd også i klasseværelset i forskellige fag. Dette giver enorm kvalitet og helhed omkring drengene. Fodboldtræningen ligger onsdag og fredag fra kl på Søholts anlæg enten på kunst eller almindelig græs. For Silkeborg IF har Talent Team medvirket til et markant løft i fodbolduddannelsen og det niveau, som spillerne opnår. Et eksempel er, at der ved Talent Teams start stort set ikke var ungdomslandsholdsspillere i Silkeborg IF. I 2014 har klubben været repræsenteret med 11 forskellige spillere på diverse landhold. Spillerne som optages på Talent Team er udvalgt fra Silkeborg og omegn og primært via forløbet på SIF Fodboldsskolen og SIFs U13 elitehold. For de dygtigste og mest målrettede talenter, vil der være mulighed for et 3-årigt forløb i folkeskolen samt efterfølgende tre år på Silkeborg Fodbold College, evt. med et års skolegang på Silkeborg Efterskole. Find os på Facebook: https://da-dk.facebook.com/pages/talent-team-officiel-side/ TRÆNINGSINDHOLD Formelle færdigheder inden for Aflevering, modtagelse Afslutte, heade, clearing Presfærdigheder Spring og sprint Positionsbestemt træning Målmandstræning 9

10 FODBOLDANSVARLIG PÅ TALENT TEAM: PC HANSEN Når vi har udvalgt spillere til Talent Team, starter et tæt samarbejde mellem skole og fodbold. Vi udvælger efter fodboldfærdigheder, og ikke efter hvor godt man klarer sig i skolen. Dog skal man være i stand til at kunne klare et almindeligt grundskoleforløb. Vi forlanger, at man forsøger at gøre sit bedste i skolen og i øvrigt opfører sig ordentligt. Som Talent Team-elev bliver man set op til af skolens øvrige elever, og yngre spillere i klubben - og man repræsenterer sin klub. Fodboldspillerne lever efter værdierne: overskud - vilje - format og opfylder derfor til fulde skolens forventninger. Blandt skolens ansatte findes Henrik Skov og Peter Christian Hansen, der begge er trænere på SIF ungdomselitehold - samt Jane Meyer-Zeuthen, der er mentaltræner for SIFs elitespillere. Det giver et godt overblik og forståelse for fodbolddrengenes hverdag i skole og i klub. Generelt er det faglige niveau højt blandt Sølystskolens Talent Team-elever. Eleverne kommer fra alle skoler i området, og har sporten som fællesnævner. Men elever og forældre har generelt også store mål indenfor skoledelen, da mange er klar over, at det er svært at komme igennem nåleøjet, og det derfor er vigtigt at klare sig godt i skolen. Derfor oplever skolens ansatte stor opbakning til skolen på mange områder. Efter folkeskolen Kombinationen med skole og sport opleves meget motiverende for eleverne, og trivslen er høj blandt sportseleverne. Det er fuldt legitimt at bruge meget tid på fodbold, hvor det i almindelige klasser kan være svært for udenforstående at forstå, hvorfor man går så meget op i sin sport. Karaktererne hos vores afgangselever på Talent Team er på højde med de bedste skoler i Silkeborg Kommune. Set i forhold til hvor meget tid vores elever bruger på sport, er det en flot bedrift år efter år. De fleste elever vælger efterfølgende en gymnasial ungdomsuddannelse, evt. efter et efterskoleophold. Her er det for vores fodboldspillere oplagt at fortsætte på Silkeborg Fodbold College. Skolen - med støtte fra EliteSilkeborg - forsøger at skabe en god hverdag for Talent Team-eleverne. Derfor er der oprettet en obligatorisk madordning, hvor der serveres frokost hver dag - samt en række mellemmåltider til de lange dage, som skolereformen har medført. Der er ansat en fysioterapeut og coach, som kan vejlede i forskellige udfordringer, som kan opstå undervejs i forløbet. fortsættes 10

11 FODBOLDANSVARLIG PÅ TALENT TEAM: PC HANSEN fortsat Sølystskolen ligger på Granallé, ca. 1 km fra Søholt, og er derfor let tilgængeligt for vores fodboldspillere. Det prioriteres, at holdtræningen om eftermiddagen afvikles i forlængelse af skolen - således at man kan gå direkte fra skole og til træning. Der skulle derfor være mulighed for, at spillerne kan komme hjem og spise med familien og have tid til venner og afslapning. Sådan træner vi I træningen følger vi SIFs periodeplan, der dækker alle ungdomselitehold. En periodeplan er en god rettesnor, så spillerne kommer igennem et fodboldpensum, der kan give adgang til klubbens førstehold. Træningen er organiseret således, at det primært er formel træning om morgenen - værktøjskassen fyldes - hvorefter det er mere funktionelt og spilrelateret om eftermiddagen - værktøjskassen bruges. Til en af morgentræningerne deles spillerne op i positioner, så man kan træne specifikt i sin position på banen - mens den anden træning foregår i grupper, hvor et bestemt tema øves. Spillerne oplever ikke, at de bliver væsentligt dygtigere i de første måneder. Her er det stadig et spørgsmål om tilpasning til alt det nye, de oplever i skole og klub. Men lidt efter lidt giver den øgede træningsmængde og fokus på detaljerne udslag, som også kan ses under kampe i weekenden. Synlige resultater Inden Talent Team opstod, havde SIF svært ved at kvalificere sig til de bedste ungdomsrækker kontinuerligt - og få spillere omkring DBU. Det er ændret nu, og på trods af stor konkurrence blandt større byer eller opland, er SIF nu konkurrencedygtig på alle årgange år efter år. Vi oplever et stort kammeratskab på tværs af klasser og hold, blandt fodboldspillerne i mellem, og blandt trænerne. Unge spillere kan se tidligere Talent Team-elever klare sig godt på klubbens ældre hold - og endda på 1. holdet. Det giver en stolthed og glæde omkring projektet, samt en tro på at det kan lade sig gøre at gå hele vejen - det har andre før vist. For spørgsmål vedr. fodbolddelen og optagelse, kontakt ansvarlig for fodboldlinjen, Peter Chr. Hansen på eller tlf

12 Mads Clausens Vej Silkeborg Tlf Devils Ink Aps Hostrupsgade Silkeborg Tlf:

13 PORTRÆT AF JEPPE OKKELS En af SIFs yngste landsholdsprofiler er Jeppe Okkels, som har været under SIFs vinger siden U13. Nu går han i 9. klasse på Talent Team sammen med mange af sine holdkammerater, heriblandt U16-landsholdskollega, Anders Iversen. Jeppe Okkels har spillet på SIFs ungdomselitehold siden han var 12 år gammel, hvor han skiftede fra barndomsklubben, ØBG, for at spille på byens Superligaligaklubs bedste U13-hold. Siden da har Jeppe imponeret SIFs elitetrænerne på alle årgange, og i begyndelsen af sommerferien efter 8. klasse høstede han de første store frugter af sit hårde arbejde. Først på sommeren var han sammen med en større gruppe af landets mest fremtrædende U15-spillere samlet i Vildbjerg, hvor han efterfølgende blev forhåndsudtaget til det nye U16-landshold under Per Holm, og en lille måned senere underskrev han sammen med Silkeborg IFs talentchef, Jesper Stüker, sin første ungdomskontrakt. Jeppe Okkels er et godt eksempel på en spiller, som i SIF har gennemgået det optimale udviklingsforløb med børnefodbold i ØBG, U12-forløb i SIF Fodboldskolen, udtagelse til SIFs U13-hold og opstart på Talent Team på Sølystskolen i 7. klasse. Selv siger Jeppe Okkels, at den målrettede træning sammen med et skoleforløb, der giver plads til træning i et elitært miljø, har haft stor betydning for den udvikling, han har gennemgået i løbet af sine år i SIF. - Jeg er rigtig glad for at spille i SIF, og det betyder meget for mig at have fået kontrakt. Jeg har haft nogle rigtig gode trænere, siden jeg kom til klubben som 12-årig og også mine år på Sølystskolens Talent Team har gjort rigtig meget, er jeg sikker på, siger Jeppe Okkels, som har spillet fodbold siden 3-4-årsalderen og har haft hele sin fodboldopvækst i Silkeborg. I løbet af efteråret har Jeppe spillet tæt på fuld tid i tre ud af fire U16-landskampe og lagde blandt andet op til målet i holdets hidtil eneste sejr. Udtagelsen til det nye U16-landshold er et stort klap på skulderen og en god motivation for Jeppe til at arbejde videre mod drømmen om at blive professionel fodboldspiller på SIFs Superligahold. Det har da også medført stor beundring fra kammeraterne både i og uden for fodboldbanen, at Jeppe nu kan kalde sig landsholdsspiller. Talentchef i SIF, Jesper Stüker, har med glæde fulgt Jeppe Okkels udvikling siden U13 og i løbet af de seneste to et halvt år på Talent Team. - Jeppe er en meget talentfuld spiller, som har taget godt for sig af fodboldretterne i SIFs talentstruktur på Talent Team og på klubbens ungdomselitehold. Han har nogle gode alsidige færdigheder og nogle stærke, personlige spidskompetencer. Derudover er Jeppe en yderst læringsparat og solid fyr, som passer godt ind i SIFs værdier om at udvise overskud, format og vilje, sagde Jesper Stüker i forbindelse med underskrivningen af kontrakten med det lovende talent, der i holdets tredje turneringskamp scorede sit første U17-mål i kampen mod OB. 13

14 14

15 SILKEBORG EFTERSKOLE Silkeborg Efterskole ændrede ved indgangen til skoleåret 2012/13 form fra husholdningsskole til efterskole. I sammenhæng med dette blev der oprettet en fodboldlinje i samarbejde med Silkeborg IF. Samarbejdet har været en stor succes lige siden. For SIF har skolen medvirket til, at de spillere, som har ønsket et efterskoleophold, har fået mulighed herfor, samtidig med, at man har kunnet fortsætte med elitefodbold for fuld blus. Samtidig har det for nogle været første lejlighed til at indgå i en struktur, hvor der var mulighed for at træne i større omfang som en del af skoleskemaet. Det har især været tilfældet for drenge, som ikke havde bopæl tæt på Silkeborg by. Efterskolen har også givet mulighed for at optage nye SIFspillere, som i løbet af skoleåret har fundet ud af, om de havde talent og mulighed for at fortsætte i SIFs elitemiljø i kobling med en ungdomsuddannelse. Indtil videre er der rigtigt mange positive erfaringer med samarbejdet. Efterskoleopholdet giver noget helt særligt på det personlige plan og modner spillerne på bedste vis, hvilket har forplantet sig til fodboldbanen. Samtidig har fodboldspillerne givet noget særligt til efterskolemiljøet, som i bund og grund går ganske fint i tråd med Grundtvig, fællesskab og andre elementer på Silkeborg Efterskole. Landsholdsspillere I skoleåret 2014/15 optræder tre tidligere elever fra Silkeborg Efterskole på fuld tid i SIFs 1. holdstrup. Dertil har hele fem af skolens nuværende eller tidligere elever optrådt på et ungdomslandshold i Tal, der fortæller, at Silkeborg Efterskoles fodboldlinje har vist sig som en vigtig grundsten i SIFs talentstruktur. Men mest af alt har rigtigt mange elever oplevet et givtigt efterskoleår på mange områder, hvor en målrettet fodbolduddannelse har været kombineret med et efterskoleforløb med stor personligt udbytte. Fodboldlinjen trænes i et samarbejde med cheftræneren på Silkeborg Efterskole og cheftræneren for SIFs U17 elitehold. Der er træning på skolen tre gange ugentligt hele skoleåret på både almindelige græsbaner og kunstgræs. De dygtigste spillere gives mulighed for at indgå i træning på Silkeborg Fodbold College. Desuden kan træningen især i vinterperioden indeholde teori, styrketræning, anden formel fysisk træning og fælles idrætsundervisning med alle skolens elever. Der undervises i indhold fra SIFs årsplan, som indebærer udvikling inden for de klassiske hovedområder: teknik, fysik og taktik i en målrettet træningskultur, hvor der også er fokus på spillernes personlige udvikling igennem den mentale tilgang til spillet. Disse temaer evalueres dels på banen, men også ved individuelle spillerudviklingssamtaler. Klubber Der er mulighed for at spille fodbold i andre klubber end SIF på forskellige niveauer i Silkeborg om eftermiddagen. Cheftræneren fra Silkeborg Efterskole hjælper med at formidle kontakten til klubberne. Silkeborg Efterskole støtter op med betaling af kontingent. Spørgsmål med specifik fokus vedrørende fodboldlinjen kan rettes til Mads Steen, Silkeborg Efterskole, på tlf og mail Anders Veller, U17-cheftræner SIF, på tlf og mail eller Jesper Stüker, talentchef SIF, på tlf eller mail 15

16 FODBOLDANSVARLIG PÅ SILKEBORG EFTERSKOLE: ANDERS VELLER Lige siden samarbejdets opstart har jeg været meget begejstret for Silkeborg Efterskole. De sidste år har mange dygtige lokale spillere nydt godt af den mulighed, der nu er i SIF for at kombinere efterskole med fodbold på eliteplan. Ligeledes har flere talentfulde spillere fra andre klubber spillet sig ind i gruppen gennem et års hårdt og seriøst arbejde med træningen - og har dermed efter Silkeborg Efterskole kunnet fortsætte som elev på Silkeborg Fodbold College. For mig personligt er det en stor glæde at deltage i Efterskolens regi. Dagligdagen, der rummer nogle rigtig gode værdier, som både jeg og spillerne kan lære af - og ligeledes føler jeg, at vi i SIF med vores værdisæt med Overskud - Format - Vilje kan give nogle gode ting den anden vej. Samarbejdet med efterskolen betyder, at vi favner endnu bredere i vores uddannelsestilbud til talenterne - og strukturen i forhold til træningsmuligheder og træningsopbygning er afgjort på højeste niveau i Danmark. Vores træningsplan er godt integreret i periodeplanlægningen for SIFs elite ungdomshold - og vores mulighed for at matche de bedste spillere i vores morgentræning på Silkeborg Fodbold College er helt sikkert en afgørende faktor, når vi ser på vores fine statistik med førsteholdsspillere i SIF og spillere på de danske U-landshold. OM SILKEBORG EFTERSKOLE 9. og 10. klasses tilbud Ligger på Gudenåvej 2, 10 minutter fra Søholts baner Fokus på kost og ernæring Lægger vægt på selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber Fodboldsamarbejde med SIF 16

17 PORTRÆT AF MIKKEL BROGENS Mikkel Brogens har spillet på Silkeborg IFs bedste ungdomshold siden U13, men på grund af sin bopæl i Hammel, er det først efter, han er begyndt på Silkeborg Efterskole, at han for alvor er blevet en del af et større socialt fællesskab udenfor fodboldbanen Mikkel Brogens kom til SIF allerede inden U12 og har været en del af samtlige elitehold siden U13, men det er først fra denne sæson, at han også er blevet en del af uddannelsesstrukturen omkring SIF, efter han er begyndt på Silkeborg Efterskole. Mikkel er vokset op i Hammel og har derfor ikke haft mulighed for at gå på Talent Team sammen med sine holdkammerater, og samtidig betød afstanden mellem skole og træning, at der heller ikke var meget tid tilovers til at se vennerne i Hammel uden for skoletiden. I august begyndte Mikkel Brogens på Silkeborg Efterskoles fodboldlinje sammen med blandt andre flere holdkammerater fra SIF, og han nyder nu at være blevet en del af et sammenhold, der rækker ud over både fodboldbanen og klasselokalet. - Vi har det rigtig godt sammen på efterskolen og er venner på kryds og tværs af de fire sportslinjer (håndbold, fodbold, fitness og idræt. red.). Jeg er hurtigt kommet godt ind i fællesskabet. Det er rigtig dejligt, fortæller Mikkel Brogens, der i en tidlig alder måtte ofre lidt mere end mange jævnaldrende for at gå efter drømmen om at spille fodbold på højt plan. Selv om Mikkel nu bor i Silkeborg og er kommet ind i skolemiljøet omkring SIFs elitehold, kræver det stadig store mængder disciplin at spille med på klubbens bedste U17-hold. Dagen begynder klokken 7 med enten en løbetur eller halvanden times fodboldtræning, hvorefter den står på faglig undervisning indtil klokken 15. Efter skole har eleverne fri indtil aftensmaden klokken 18, medmindre der er sport, fortæller Mikkel. - Vi på fodboldlinjen, der spiller i SIF, træner halvanden time hver dag, så vi får virkelig meget tid til at arbejde med vores færdigheder. Det er rigtig fedt, siger Mikkel Brogens. Samtidig nyder U17-profilen også at have tid til vennerne og sætter derfor stor pris på de fritimer, der er indlagt i dagligdagen på efterskolen, hvor eleverne har fri til at tage ind til byen, spille lidt pool eller bare hygge med kammeraterne på skolen. - Det er noget, jeg aldrig har haft ret meget tid til, så det er fedt at dyrke den del nu, og det regner jeg også med fortsætter de næste tre år, hvor det er planen, jeg begynder på Fodbold College, siger Mikkel Brogens, der regner med at tage sin ungdomsuddannelse på Silkeborg Handelsgymnasium, mens han arbejder videre mod målet om at få Superligadebut på klubbens bedste hold. 17

18 SILKEBORG FODBOLD COLLEGE Silkeborg Fodbold College er Silkeborg IFs betegnelse for rammen om det samarbejde, der findes for elitefodboldspillere, som indgår på en ungdomsuddannelse. Der er muligheder for at gå i sportsklasser på Silkeborg Handelsgymnasium (HHX), Silkeborg Handelsskole (HG) og Silkeborg Gymnasium (STX), hvor der i skoleskemaet gives plads til at træne 3 morgener om ugen. Du kan læse mere om de respektive uddannelser og deres linjer på de følgende sider. Silkeborg Fodbold College blev oprettet i 1994, som det første af sin art i Danmark. Hensigten var og er at kombinere uddannelse med sportslige ambitioner og give helhed i elevernes hverdag, så de kan få de bedste betingelser for at lykkes med både fodbold- og ungdomsuddannelse. Samtidig er dette rammen om elevenes personlig udvikling med fokus på de værdier, som er knyttet til SIF som eliteudøver - Overskud - Format - Vilje. På træningsbanen er træningen lagt i hænderne på erfarne og kompetente trænere, der systematisk og grundigt fører eleverne igennem tre års struktureret, målrettet og alsidig træning. Træningen på Fodbold College har til formål at give spillerne de individuelle, formelle færdigheder af teknisk, fysisk, mental og taktisk karakter, som kræves for at begå sig på højeste niveau. I holdregi om eftermiddagen foldes disse færdigheder ud i funktionelle og holdmæssige rammer. De fleste af eleverne fra Silkeborgegnen bor hjemme hos deres forældre. Dog har de og spillere fra andre steder mulighed for at bo på Sportskollegiet på Søholt, så hverdagen fungerer så optimalt som muligt uden spildtid. Silkeborg Fodbold College anviser boligerne, som hører under Midtjysk Boligselskab. Historisk set har rigtig mange spillere valgt at søge ind på Silkeborg Fodbold College for at søge de bedste rammer for at gå efter drømmen som professionel fodboldspiller. Silkeborg Fodbold College er således stadig en mulighed for at modtage nye SIF-spillere. Det kræver dog, at man har et højt niveau, hvis man skal ind og have fodfæste blandt de drenge, som har en lang elitefortid på Talent Team og-/eller efterskole. OM FODBOLD COLLEGE HHX, HG og STX-elever 3 x morgentræning Integreret i SIFs filosofi Sidste step før prof fodbold Det første af sin slags i Danmark 18

19 FODBOLDANSVARLIG PÅ COLLEGE: DENNIS PEDERSEN Skoleskemaet er tilrettelagt således, at der er mulighed for tre ugentlige træningspas mandag, tirsdag og torsdag morgen i tidsrummet fra kl til I tidsrummet fra kl til 9.10 spises der morgenmad i Søholthuset. Mødetid i skolen er disse dage kl eller kl For STX-elever foregår træningen mandag morgen dog kl til 7.45 på Søholt, da der ikke er skemafri for STX-elever om mandagen. Hér er mødetid i skolen kl Morgentræningen tager udgangspunkt i at udvikle spillernes formelle færdigheder. Det sker på såvel det tekniske, fysiske, mentale og taktiske plan. Der arbejdes ud fra en periodeplan, som er grundlaget for det komplette træningsindhold for hele SIFs talentsektor. Der arbejdes typisk med temaer af 4-6 ugers varighed, således at der skabes mulighed for fordybelse og forståelse for indholdet. Det sikrer, at spillerne kommer omkring samtlige væsentlige aspekter af fodboldspillet, således at værktøjskassen er i orden. Værdierne OVERSKUD, FORMAT og VILJE er også gennemgående på træningsbanen. Silkeborg Fodbold College har et meget stærkt instruktørkorps bestående af trænere fra Silkeborg IFs professionelle afdeling. De fleste af instruktørerne er beskæftiget på fuld tid omkring fodbold, hvilket giver god mulighed for at have fingeren på pulsen i forhold til eleverne. Alle trænerne er i besiddelse af UEFA A-licens eller i gang med uddannelsen. Målmandstræning foregår to gange ugentlig med målmandstræneren for SIFs 1. hold. Træningslejre på 1. og 2. årgang finder sted i uge 7 (vinterferien). Ud over gode rammer og modstandere på højt, internationalt niveau, giver træningslejren mulighed for at fordybe sig i forhold til for eksempel taktiske og mentale elementer af såvel individuel og holdmæssig karakter. Træningsstart for Silkeborg IF U17 og U19 eliteholdene starter i uge 29. For U19 om mandagen og lørdag for U17. Decideret collegetræning følger skoleugerne. Det vil sige, at træningen starter i fuldt omgang i uge 33. I Silkeborg Fodbold Colleges historie er efterhånden mange spillere blevet professionelle. Forløbene har været vidt forskellige. Nogle var store talenter fra første dag. Andre har taget det lange seje træk og kommet fra baghjul. Det primære fokus er dog, at få det optimale ud af den enkelte uanset niveau - processen - hvordan når man til målet? Det er vort mål, ud fra vore værdier, at uddanne målrettede, vedholdende, unge mennesker, som tør sætte sig mål og sætte handling bag i alle livets facetter. Spørgsmål til Silkeborg Fodbold College kan rettes til Dennis Pedersen - - tlf

20 elisabeth katballe Søndergade Silkeborg Tlf Østergade Aarhus C Tlf Sabroesvej Silkeborg Tlf

21 HHX PÅ SILKEBORG HANDELSSKOLE SPORTSKLASSEN: UNNUR CHRISTENSEN Sportslinjen er for de elever, som ønsker at kombinere træning på et højt niveau med en gymnasial uddannelse. Kombinationen af sport og uddannelse giver nogle af de efterspurgte kompetencer i erhvervslivet: Selvdisciplin, koncentration, evnen til at samarbejde og til at fungere optimalt under pres samt at træffe beslutninger og tage ansvar, hvilket læres i en kultur, hvor idræt prioriteres højt, og hvor træning, konkurrence og kampe skal harmonere med at gå i skole og læse lektier. På studieretningen Sport Undervisningen tilrettelægges, så der er mulighed for morgentræning og frihed til ekstra udfordringer forbundet med sport. Ud over Silkeborg Fodbold College har vi et samarbejde med BSV College (håndbold) og Silkeborg kajakklub. Desuden er flere andre idrætsgrene på vej ind via samarbejdet med elitesilkeborg, således at der skabes et bredt fagligt og socialt fællesskab med andre sports- og idrætsudøvere. Studieretningsfagene er virksomhedsøkonomi, afsætning og idræt, hvor der er særlig fokus på at inddrage områder som sportsbranchen, kost og ernæring i undervisningen. Med denne studieretning har du mulighed for at læse videre på alle videregående uddannelser. Men det kunne også være oplagt at læse videre inden for idræt, marketing, økonomi eller oplevelsesøkonomi. Du kan naturligvis også vælge at søge en elevplads, eller arbejde med salg og økonomi indenfor sportsbranchen. Du vil have forudsætninger for det hele. Specielt for Sport Vi ved, hvordan det er at dyrke idræt på et højt niveau. Derfor har vi tilrettelagt et skema, hvor der er plads til træning, plads til teori og plads til at være sammen med ligesindede unge mennesker i et hyggeligt, sjovt og socialt fællesskab. Klassens studietur indebærer et helt specielt program, så det passer med det fokus Sportslinjen har. På andet år af uddannelsen planlægges således et ugelangt program til varmere himmelstrøg. Det bliver den ultimative sammensmeltning af teori, træning og socialt sammenhold. I januar 2015 går denne tur til La Santa Sport. Du skal regne med, at det koster ca kroner alt inkl. for deltagelse i en sådan tur. Denne studieretning fokuserer på selvstændighed, ansvarsbevidsthed og godt kammeratskab og det at have "en sund sjæl i et sund legeme", hvilket tages alvorligt. Vort primære ansvar er den sunde sjæl, og klubberne har det primære ansvar for det sunde legeme. Vi har sørget for, at der er en kostpakke til jer to dage om ugen. Denne kostpakke beløber sig til kr. for det første år. Vi stiller sammen med klubberne også træningsfaciliteter og instruktører til rådighed for jer, så dele af jeres individuelle træning ikke behøver at foregå i klubben. Koordinering: Som ansvarlig koordinator for Sportslinjen, er det min opgave, at være kontaktperson for eleverne og samarbejde med kontraktpersonerne for de andre idrætsgrene, således også koordinatoren for Silkeborg Fodbold College. Koordineringen går både i forhold til det faglige, trivsel og idrætsaktiviteterne, så eleverne får det hele til at fungere. Ud over koordinatorfunktionen har det været traditionen, at jeg har været lærer for samtlige sportsklasser i virksomhedsøkonomi, hvilket giver mulighed for at være i kontakt med eleverne på stort set daglig basis. Spørgsmål vedr. HHX sker til Unnur Christensen: - tlf:

Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College:

Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College: Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College: Hjemmeside og struktur: Du kan læse mere om Silkeborg IF talentstruktur på www.silkeborgif.com. Silkeborg Fodbold College (SFC) udgør sammen med Silkeborg

Læs mere

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere...

Time Out. I dette nummer kan du læse om: Talent 2016. Idrætsfagets historie. Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... Time Out I dette nummer kan du læse om: Talent 2016 Idrætsfagets historie Kenneth Hansen, Haderslev Idrætsakademi, Idrætsklasserne og meget mere... En dag uden træning, er en dag længere fra målet www.elitesport.haderslev.dk

Læs mere

FODBOLD I BRØNDBY. Transferstatus. Islandsk power. Humør på træningsbanen. Modgang gør stærk. Magien tilbage. Svensk scoop

FODBOLD I BRØNDBY. Transferstatus. Islandsk power. Humør på træningsbanen. Modgang gør stærk. Magien tilbage. Svensk scoop Supra Societatem Nemo FODBOLD I BRØNDBY September 2007 / 24. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com Transferstatus Læs side 6 Islandsk power Læs side 8 Humør på træningsbanen

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol.

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol. SPONS! Ajax København sponsormagasin Vol. 1 2011 CSR -i et lokalt perspektiv AJAX historie Fra polo til håndbold Rundt om AJAX Talentudvikling 1 12-15 18-19 Chefredaktør, skribent og annonceansvarlig Pernille

Læs mere

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1 Årsrapport 2009 ESAA årsrapport 2009-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2009 Forord................................ Side 3 Mission/Vision... Side 4 Team Danmark/Elitelandsby............... Side 5 Faciliteter/Styrketræning..................

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Special Edition 2013. Danmarks stærkeste... miljø. - når du vil kombinere sport og uddannelse

Special Edition 2013. Danmarks stærkeste... miljø. - når du vil kombinere sport og uddannelse Special Edition 2013 Danmarks stærkeste... miljø - når du vil kombinere sport og uddannelse Vi spiller hinanden gode Svendborg Kommune kører gerne i team med idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og

Læs mere

pillernyt // CORNELIUS KRAGH HÅRDT ARBEJDE OG DEDI- KATION SKAL BANE VEJEN FOR ÅRETS 1. DIVISIONS- SPILLER

pillernyt // CORNELIUS KRAGH HÅRDT ARBEJDE OG DEDI- KATION SKAL BANE VEJEN FOR ÅRETS 1. DIVISIONS- SPILLER // CORNELIUS KRAGH HÅRDT ARBEJDE OG DEDI- KATION SKAL BANE VEJEN FOR ÅRETS 1. DIVISIONS- SPILLER // KONTRAKTER HVAD SKAL DU SOM UNG SPILLER VÆRE OPMÆRK- SOM PÅ //KÅRINGER ÅRETS BEDSTE KÅRET AF DERES KOLLEGAER

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1

Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Årsrapport 2010 ESAA-EIA årsrapport 2010-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Forord.... Side 3 ESAA 2010... Side 4 Det politiske spil for talentklasserne... Side 5 Udannelse og eliteidræt.... Side 6

Læs mere

FC Svendborg magasinet

FC Svendborg magasinet FC Svendborg magasinet 2013 Høje Bøge SvendB org Open Air Lørdag 11. maj 2013 Portene åbnes kl. 13.00 SaYBIa 20.30 alphabeat 22.30 mads Langer 16.30 aura 18.30 die Herren 14.30 www.jeresband.dk 13.30 Pris:

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Det er vigtigt for EUC Nordvest, at du trives og udvikler dig personligt, uddannelsesmæssigt og inden for din idræt, hvorfor vi vil

Det er vigtigt for EUC Nordvest, at du trives og udvikler dig personligt, uddannelsesmæssigt og inden for din idræt, hvorfor vi vil Sportscollege EUC Nordvest ligger i Thisted og giver dig nogle rigtigt gode muligheder for at kombinere uddannelse og sport over tre år. Du kan vælge enten Handelsgymnasium (Hhx) eller Teknisk Gymnasium

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012. - for dig, der vil videre

Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012. - for dig, der vil videre Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012 - for dig, der vil videre Fodbold Håndbold Ishockey Floorball Badminton Brydning Nordjyllands Sports College er et tilbud til dig, der er ung og har ambitioner

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Af Gitte Minor, koordinator

Af Gitte Minor, koordinator SPORT STUDY SYDFYN no. 11 oktober Nyhedsbrev Sport & Uddannelse Indhold: Gitte Minor udpeget til DIF s udviklingsudvalg 2 En royal hjertesag 3 De første skridt for folkesundheden 4 Sport Study Sydfyn på

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere