SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16"

Transkript

1 SILKEB RG IF SIF UDDANNELSE SKOLEÅR 2015/16 Om SIF Uddannelse: Dette magasin giver dig information om vores uddannelsesstruktur og hvordan denne er koblet til et elitært fodboldforløb i SIF. Læs i dette nummer: Talent Team klasse Silkeborg Efterskole Silkeborg Fodbold College Handelsskolen Silkeborg Silkeborg Gymnasium

2 2

3 SIF UDDANNELSE Formål SIF Uddannelse har til formål at informere om vores sammenhæng mellem elitefodbold i SIF og en uddannelse hos vores samarbejdspartnere, da disse to ting hænger tæt sammen hos os. Udgiver Silkeborg IF Invest A/S, Papirfabrikken 34, 8600 Silkeborg. Mail: Redaktion Silkeborg IF Invest A/S Handelsskolen Silkeborg Silkeborg Gymnasium Annoncesalg FL SportMarketing, Silkeborg IF Invest A/S Udgivelser Magasinet SIF Uddannelse udkommer 1 gang årligt. Oplag 500 eksemplarer. Forsidefoto Anførerne for SIFs hold efterår 2014: U13: Lasse Bak Laursen U14: Anders Sønderby U15: Luc Park U17: Nicklas Røjkjær U19: Emil Søgaard 1. hold: Frank Hansen INDHOLDSFORTEGNELSE SIF Uddannelsesmagasin 2015/16 SIF Fodboldskolen Talent Team klasse på Sølystskolen Portræt af Jeppe Okkels, Talent Team Silkeborg Efterskole Portræt af Mikkel Brogens, Silkeborg Efterskole Silkeborg Fodbold College HHX på Handelsskolen Silkeborg HG på Handelsskolen Silkeborg STX på Silkeborg Gymnasium Optagelse på Silkeborg Fodbold College Praktisk information Silkeborg Fodbold College Vigtige datoer 2015 Portræt af Robert Skov, Fodbold College Vores værdier Spilleren i centrum OVERSKUD - FORMAT - VILJE 3

4 4

5 SIF UDDANNELSESMAGASIN 2015/2016 Et af de allervigtigste ben i SIFs talentstruktur er koblingen til uddannelse for at sikre de bedste rammer og kobling mellem elitesport og uddannelse. Det er særligt vigtigt i de år, hvor træningsmængden stiger og kravene vokser sig større, hvilket de i vores struktur særligt gør fra 7. klasse i folkeskolen og til endt ungdomsuddannelse. I sidste ende er det væsentligste for SIF, at vi kan stå inde for, at drengene gives de bedste muligheder for at indfri deres fodboldpotentiale, at de får en god uddannelse og at de rammer, som de optræder i, kommer til at sætte et positivt og givtigt præg på deres personlige udvikling i nogle vigtige ungdomsår. De ansatte, som optræder i denne struktur, vil gøre deres bedste for at sikre disse mål. Vi er vort ansvar bevidst, og tror på, at vi har muligheden for at give de drenge, som gennemgår vores struktur noget helt ekstraordinært med på vejen. Vi er naturligvis dybt afhængige af et godt samarbejde med såvel spillere og forældre. Vort særkende er, at vi går efter det optimale i et konkurrencemiljø, hvor man skal yde sit bedste som individ og team. Der er vigtig læring at hente i forhold til, hvordan man holder fast i processen og de langsigtede mål, selv om der i et elitemiljø altid vil være en risiko for, at man ikke når sine mål. Men bevidstheden og erfaringerne med at forsøge, vil uden tvivl komme SIFs drenge til gode i deres videre livsforløb. Og i sidste ende vil det også udmønte sig i dygtige og mentalt stærke spillere, som kan repræsentere SIF på allerbedste vis i de kommende år ud fra værdierne Overskud - Format - Vilje. Vores samlede elitestruktur er som det fremgår af nedenstående. I dette magasin, er det særligt søjlen til venstre, der er i spil. Uddannelse SIF-hold Scouting Fodbold College Ungdomsuddannelser Silkeborg Efterskole 9. / 10. klasse Talent Team klasse SIF 1. hold 40 % egen avl U19 U17 U15 U14 U13 National / international SIF Fodboldskolen U12 og yngre 5

6 6

7 SIF FODBOLDSKOLEN: JACOB TIND Den motoriske guldalder er et begreb, der knytter sig til den fase, hvor børn har de største udviklingsmuligheder set i forhold til indsats og indlæring. Generelt set er denne fase når børnene er ca. 8 år til ca. 13 år, og det hænger sammen med, at vækstspurten endnu ikke er sat ind. Det er i netop denne fase, at de kritiske forudsætninger for at blive en (fodbold)atlet bliver dannet. Netop derfor er SIF Fodboldskolen målrettet spillere i samme aldersgruppe. Med store muligheder følger stort ansvar, og det ansvar ønsker vi at bidrage til. Vi prioriterer de gode børnefodboldmiljøer, så vi kan være med til at danne grundlaget for fremtidens talentudvikling. Vi tror på, at vores professionelle tilgang til børnefodbold kan være med til at sikre flere toptalenter fra Silkeborg-området. Værdierne Overskud - Format - Vilje sætter rammerne for vores dagligdag, og vi sætter en ære i at uddanne spillerne som mennesker. Vi ønsker, at vores fodboldspillere - også dem på 8 år - kan være rollemodeller for jævnaldrende kammerater. Det kan vi vise gennem vores træning, vores spil og vores handlinger. Denne indsats ønsker vi skal fortsætte i skolelivet. Vores fornemme mål er at kvalificere spillerne til at kunne indgå i Talent Team på Sølystskolen. Her samles de bedste fodboldspillere med dygtige udøvere fra andre idrætsgrene i et miljø, der fortsætter det elitetære mind-set, som SIF Fodboldskolen danner grundlaget for. Elitetræning i børnehøjde er et udtryk, vi tør sige og som vi tør stå ved. Vi er ikke bange for, at vores børnefodboldspillere taber noget på de sociale kompetencer, eller har for få fritidsinteresser. Vi tror på, at børn med samme tilgang til fodbold har det bedst i samme miljø; et miljø, der baserer sig på kvalitetsundervisning, pædagogik i børnehøjde og en ambition om at være blandt de bedste. Hvis du vil vide mere om vores generelle arbejde for børn og trænere i Silkeborg, så klik ind på vores hjemmeside og læs magasinet SIF Fodboldskolen: Hvis du vil se videoeksempler af vores træning og kampe, så besøg vores side på Facebook: Spørgsmål om SIF Fodboldskolen kan rettes til Jacob Tind tlf

8 TALENT TEAM Talentudvikling fra Silkeborgs lokalområde spiller en stor rolle i Silkeborg IF. Målsætningen om, at 40% af spillerne på klubbens førstehold, skal have været en del af talentstrukturen, stiller store krav til, hvorledes talentudviklingen gennemføres. Talent Team har derfor en vigtig rolle i denne vision. Et andet mål for klubben er, at de 40 % skal være en del af superligaen via klubbens 1. seniorhold. Der arbejdes med andre ord med høje målsætninger, som stiller krav til indhold, kultur osv. Talent Team er et uddannelsestilbud til unge eliteidrætsudøvere for 7., 8. og 9. klasse, som startede op i 2007 med primært drengefodbold, håndbold og gymnastik som idrætsgrenene. Linjen har siden udviklet sig markant og indeholder nu en bred vifte af idrætsgrene, som alle kan tilbyde et eliteforløb, og hvor der er mange flere ansøgere, end der er disponible pladser. Eleverne gives mulighed for at kombinere skolegang med sin sportsgren på højt fagligt niveau. Formålet er at fremme talentudviklingen og få flere lokale unge til tops i eliteidræt. Som seneste nyt er Silkeborg Kommune udnævnt som Team Danmark kommune i starten af 2014 med elitesilkeborg som omdrejningspunkt. Talent Team bliver fremadrettet en væsentlig del af elitetilbuddet i elitesilkeborg, hvor eleverne kan få optimale rammer for at lykkes med skole og idræt. De primære idrætslige aktiviteter foregår mandag morgen, hvor der er idræt på programmet på tværs af idrætsgrene. Eleverne gennemgår en 3-årig plan frem mod en mulig idrætseksamen, hvor de gennemgår elementerne i bekendtgørelsen, men med en særlig vinkel på eliteidræt, så de blandt andet kommer igennem en basispakke af ATK (aldersrelateret træningskoncept), mentaltræning og kostvejledning. Dertil er der mulighed for fysioterapi, skadesbehandling osv. OM TALENT TEAM 7., 8., 9. klasse Del af elitesilkeborg Ligger på Gran Allé, 1 km fra Søholts baner Optagelse primært via SIF Fodboldskolen og SIF U13 Tilknyttet fysioterapeut fortsættes og coach 8

9 TALENT TEAM fortsat To andre morgener om ugen er der fodboldtræning på programmet, hvor spillerne gennemgår et målrettet træningsforløb, som skal give spillerne en solid basispakke af individuelle færdigheder, som både giver et højt alsidigt niveau, men også særlige spidskompetencer. Trænerne er de samme trænere, som træner eliteholdene om eftermiddagen, og såmænd også i klasseværelset i forskellige fag. Dette giver enorm kvalitet og helhed omkring drengene. Fodboldtræningen ligger onsdag og fredag fra kl på Søholts anlæg enten på kunst eller almindelig græs. For Silkeborg IF har Talent Team medvirket til et markant løft i fodbolduddannelsen og det niveau, som spillerne opnår. Et eksempel er, at der ved Talent Teams start stort set ikke var ungdomslandsholdsspillere i Silkeborg IF. I 2014 har klubben været repræsenteret med 11 forskellige spillere på diverse landhold. Spillerne som optages på Talent Team er udvalgt fra Silkeborg og omegn og primært via forløbet på SIF Fodboldsskolen og SIFs U13 elitehold. For de dygtigste og mest målrettede talenter, vil der være mulighed for et 3-årigt forløb i folkeskolen samt efterfølgende tre år på Silkeborg Fodbold College, evt. med et års skolegang på Silkeborg Efterskole. Find os på Facebook: https://da-dk.facebook.com/pages/talent-team-officiel-side/ TRÆNINGSINDHOLD Formelle færdigheder inden for Aflevering, modtagelse Afslutte, heade, clearing Presfærdigheder Spring og sprint Positionsbestemt træning Målmandstræning 9

10 FODBOLDANSVARLIG PÅ TALENT TEAM: PC HANSEN Når vi har udvalgt spillere til Talent Team, starter et tæt samarbejde mellem skole og fodbold. Vi udvælger efter fodboldfærdigheder, og ikke efter hvor godt man klarer sig i skolen. Dog skal man være i stand til at kunne klare et almindeligt grundskoleforløb. Vi forlanger, at man forsøger at gøre sit bedste i skolen og i øvrigt opfører sig ordentligt. Som Talent Team-elev bliver man set op til af skolens øvrige elever, og yngre spillere i klubben - og man repræsenterer sin klub. Fodboldspillerne lever efter værdierne: overskud - vilje - format og opfylder derfor til fulde skolens forventninger. Blandt skolens ansatte findes Henrik Skov og Peter Christian Hansen, der begge er trænere på SIF ungdomselitehold - samt Jane Meyer-Zeuthen, der er mentaltræner for SIFs elitespillere. Det giver et godt overblik og forståelse for fodbolddrengenes hverdag i skole og i klub. Generelt er det faglige niveau højt blandt Sølystskolens Talent Team-elever. Eleverne kommer fra alle skoler i området, og har sporten som fællesnævner. Men elever og forældre har generelt også store mål indenfor skoledelen, da mange er klar over, at det er svært at komme igennem nåleøjet, og det derfor er vigtigt at klare sig godt i skolen. Derfor oplever skolens ansatte stor opbakning til skolen på mange områder. Efter folkeskolen Kombinationen med skole og sport opleves meget motiverende for eleverne, og trivslen er høj blandt sportseleverne. Det er fuldt legitimt at bruge meget tid på fodbold, hvor det i almindelige klasser kan være svært for udenforstående at forstå, hvorfor man går så meget op i sin sport. Karaktererne hos vores afgangselever på Talent Team er på højde med de bedste skoler i Silkeborg Kommune. Set i forhold til hvor meget tid vores elever bruger på sport, er det en flot bedrift år efter år. De fleste elever vælger efterfølgende en gymnasial ungdomsuddannelse, evt. efter et efterskoleophold. Her er det for vores fodboldspillere oplagt at fortsætte på Silkeborg Fodbold College. Skolen - med støtte fra EliteSilkeborg - forsøger at skabe en god hverdag for Talent Team-eleverne. Derfor er der oprettet en obligatorisk madordning, hvor der serveres frokost hver dag - samt en række mellemmåltider til de lange dage, som skolereformen har medført. Der er ansat en fysioterapeut og coach, som kan vejlede i forskellige udfordringer, som kan opstå undervejs i forløbet. fortsættes 10

11 FODBOLDANSVARLIG PÅ TALENT TEAM: PC HANSEN fortsat Sølystskolen ligger på Granallé, ca. 1 km fra Søholt, og er derfor let tilgængeligt for vores fodboldspillere. Det prioriteres, at holdtræningen om eftermiddagen afvikles i forlængelse af skolen - således at man kan gå direkte fra skole og til træning. Der skulle derfor være mulighed for, at spillerne kan komme hjem og spise med familien og have tid til venner og afslapning. Sådan træner vi I træningen følger vi SIFs periodeplan, der dækker alle ungdomselitehold. En periodeplan er en god rettesnor, så spillerne kommer igennem et fodboldpensum, der kan give adgang til klubbens førstehold. Træningen er organiseret således, at det primært er formel træning om morgenen - værktøjskassen fyldes - hvorefter det er mere funktionelt og spilrelateret om eftermiddagen - værktøjskassen bruges. Til en af morgentræningerne deles spillerne op i positioner, så man kan træne specifikt i sin position på banen - mens den anden træning foregår i grupper, hvor et bestemt tema øves. Spillerne oplever ikke, at de bliver væsentligt dygtigere i de første måneder. Her er det stadig et spørgsmål om tilpasning til alt det nye, de oplever i skole og klub. Men lidt efter lidt giver den øgede træningsmængde og fokus på detaljerne udslag, som også kan ses under kampe i weekenden. Synlige resultater Inden Talent Team opstod, havde SIF svært ved at kvalificere sig til de bedste ungdomsrækker kontinuerligt - og få spillere omkring DBU. Det er ændret nu, og på trods af stor konkurrence blandt større byer eller opland, er SIF nu konkurrencedygtig på alle årgange år efter år. Vi oplever et stort kammeratskab på tværs af klasser og hold, blandt fodboldspillerne i mellem, og blandt trænerne. Unge spillere kan se tidligere Talent Team-elever klare sig godt på klubbens ældre hold - og endda på 1. holdet. Det giver en stolthed og glæde omkring projektet, samt en tro på at det kan lade sig gøre at gå hele vejen - det har andre før vist. For spørgsmål vedr. fodbolddelen og optagelse, kontakt ansvarlig for fodboldlinjen, Peter Chr. Hansen på eller tlf

12 Mads Clausens Vej Silkeborg Tlf Devils Ink Aps Hostrupsgade Silkeborg Tlf:

13 PORTRÆT AF JEPPE OKKELS En af SIFs yngste landsholdsprofiler er Jeppe Okkels, som har været under SIFs vinger siden U13. Nu går han i 9. klasse på Talent Team sammen med mange af sine holdkammerater, heriblandt U16-landsholdskollega, Anders Iversen. Jeppe Okkels har spillet på SIFs ungdomselitehold siden han var 12 år gammel, hvor han skiftede fra barndomsklubben, ØBG, for at spille på byens Superligaligaklubs bedste U13-hold. Siden da har Jeppe imponeret SIFs elitetrænerne på alle årgange, og i begyndelsen af sommerferien efter 8. klasse høstede han de første store frugter af sit hårde arbejde. Først på sommeren var han sammen med en større gruppe af landets mest fremtrædende U15-spillere samlet i Vildbjerg, hvor han efterfølgende blev forhåndsudtaget til det nye U16-landshold under Per Holm, og en lille måned senere underskrev han sammen med Silkeborg IFs talentchef, Jesper Stüker, sin første ungdomskontrakt. Jeppe Okkels er et godt eksempel på en spiller, som i SIF har gennemgået det optimale udviklingsforløb med børnefodbold i ØBG, U12-forløb i SIF Fodboldskolen, udtagelse til SIFs U13-hold og opstart på Talent Team på Sølystskolen i 7. klasse. Selv siger Jeppe Okkels, at den målrettede træning sammen med et skoleforløb, der giver plads til træning i et elitært miljø, har haft stor betydning for den udvikling, han har gennemgået i løbet af sine år i SIF. - Jeg er rigtig glad for at spille i SIF, og det betyder meget for mig at have fået kontrakt. Jeg har haft nogle rigtig gode trænere, siden jeg kom til klubben som 12-årig og også mine år på Sølystskolens Talent Team har gjort rigtig meget, er jeg sikker på, siger Jeppe Okkels, som har spillet fodbold siden 3-4-årsalderen og har haft hele sin fodboldopvækst i Silkeborg. I løbet af efteråret har Jeppe spillet tæt på fuld tid i tre ud af fire U16-landskampe og lagde blandt andet op til målet i holdets hidtil eneste sejr. Udtagelsen til det nye U16-landshold er et stort klap på skulderen og en god motivation for Jeppe til at arbejde videre mod drømmen om at blive professionel fodboldspiller på SIFs Superligahold. Det har da også medført stor beundring fra kammeraterne både i og uden for fodboldbanen, at Jeppe nu kan kalde sig landsholdsspiller. Talentchef i SIF, Jesper Stüker, har med glæde fulgt Jeppe Okkels udvikling siden U13 og i løbet af de seneste to et halvt år på Talent Team. - Jeppe er en meget talentfuld spiller, som har taget godt for sig af fodboldretterne i SIFs talentstruktur på Talent Team og på klubbens ungdomselitehold. Han har nogle gode alsidige færdigheder og nogle stærke, personlige spidskompetencer. Derudover er Jeppe en yderst læringsparat og solid fyr, som passer godt ind i SIFs værdier om at udvise overskud, format og vilje, sagde Jesper Stüker i forbindelse med underskrivningen af kontrakten med det lovende talent, der i holdets tredje turneringskamp scorede sit første U17-mål i kampen mod OB. 13

14 14

15 SILKEBORG EFTERSKOLE Silkeborg Efterskole ændrede ved indgangen til skoleåret 2012/13 form fra husholdningsskole til efterskole. I sammenhæng med dette blev der oprettet en fodboldlinje i samarbejde med Silkeborg IF. Samarbejdet har været en stor succes lige siden. For SIF har skolen medvirket til, at de spillere, som har ønsket et efterskoleophold, har fået mulighed herfor, samtidig med, at man har kunnet fortsætte med elitefodbold for fuld blus. Samtidig har det for nogle været første lejlighed til at indgå i en struktur, hvor der var mulighed for at træne i større omfang som en del af skoleskemaet. Det har især været tilfældet for drenge, som ikke havde bopæl tæt på Silkeborg by. Efterskolen har også givet mulighed for at optage nye SIFspillere, som i løbet af skoleåret har fundet ud af, om de havde talent og mulighed for at fortsætte i SIFs elitemiljø i kobling med en ungdomsuddannelse. Indtil videre er der rigtigt mange positive erfaringer med samarbejdet. Efterskoleopholdet giver noget helt særligt på det personlige plan og modner spillerne på bedste vis, hvilket har forplantet sig til fodboldbanen. Samtidig har fodboldspillerne givet noget særligt til efterskolemiljøet, som i bund og grund går ganske fint i tråd med Grundtvig, fællesskab og andre elementer på Silkeborg Efterskole. Landsholdsspillere I skoleåret 2014/15 optræder tre tidligere elever fra Silkeborg Efterskole på fuld tid i SIFs 1. holdstrup. Dertil har hele fem af skolens nuværende eller tidligere elever optrådt på et ungdomslandshold i Tal, der fortæller, at Silkeborg Efterskoles fodboldlinje har vist sig som en vigtig grundsten i SIFs talentstruktur. Men mest af alt har rigtigt mange elever oplevet et givtigt efterskoleår på mange områder, hvor en målrettet fodbolduddannelse har været kombineret med et efterskoleforløb med stor personligt udbytte. Fodboldlinjen trænes i et samarbejde med cheftræneren på Silkeborg Efterskole og cheftræneren for SIFs U17 elitehold. Der er træning på skolen tre gange ugentligt hele skoleåret på både almindelige græsbaner og kunstgræs. De dygtigste spillere gives mulighed for at indgå i træning på Silkeborg Fodbold College. Desuden kan træningen især i vinterperioden indeholde teori, styrketræning, anden formel fysisk træning og fælles idrætsundervisning med alle skolens elever. Der undervises i indhold fra SIFs årsplan, som indebærer udvikling inden for de klassiske hovedområder: teknik, fysik og taktik i en målrettet træningskultur, hvor der også er fokus på spillernes personlige udvikling igennem den mentale tilgang til spillet. Disse temaer evalueres dels på banen, men også ved individuelle spillerudviklingssamtaler. Klubber Der er mulighed for at spille fodbold i andre klubber end SIF på forskellige niveauer i Silkeborg om eftermiddagen. Cheftræneren fra Silkeborg Efterskole hjælper med at formidle kontakten til klubberne. Silkeborg Efterskole støtter op med betaling af kontingent. Spørgsmål med specifik fokus vedrørende fodboldlinjen kan rettes til Mads Steen, Silkeborg Efterskole, på tlf og mail Anders Veller, U17-cheftræner SIF, på tlf og mail eller Jesper Stüker, talentchef SIF, på tlf eller mail 15

16 FODBOLDANSVARLIG PÅ SILKEBORG EFTERSKOLE: ANDERS VELLER Lige siden samarbejdets opstart har jeg været meget begejstret for Silkeborg Efterskole. De sidste år har mange dygtige lokale spillere nydt godt af den mulighed, der nu er i SIF for at kombinere efterskole med fodbold på eliteplan. Ligeledes har flere talentfulde spillere fra andre klubber spillet sig ind i gruppen gennem et års hårdt og seriøst arbejde med træningen - og har dermed efter Silkeborg Efterskole kunnet fortsætte som elev på Silkeborg Fodbold College. For mig personligt er det en stor glæde at deltage i Efterskolens regi. Dagligdagen, der rummer nogle rigtig gode værdier, som både jeg og spillerne kan lære af - og ligeledes føler jeg, at vi i SIF med vores værdisæt med Overskud - Format - Vilje kan give nogle gode ting den anden vej. Samarbejdet med efterskolen betyder, at vi favner endnu bredere i vores uddannelsestilbud til talenterne - og strukturen i forhold til træningsmuligheder og træningsopbygning er afgjort på højeste niveau i Danmark. Vores træningsplan er godt integreret i periodeplanlægningen for SIFs elite ungdomshold - og vores mulighed for at matche de bedste spillere i vores morgentræning på Silkeborg Fodbold College er helt sikkert en afgørende faktor, når vi ser på vores fine statistik med førsteholdsspillere i SIF og spillere på de danske U-landshold. OM SILKEBORG EFTERSKOLE 9. og 10. klasses tilbud Ligger på Gudenåvej 2, 10 minutter fra Søholts baner Fokus på kost og ernæring Lægger vægt på selvværd, ansvarlighed, tolerance og faglige kundskaber Fodboldsamarbejde med SIF 16

17 PORTRÆT AF MIKKEL BROGENS Mikkel Brogens har spillet på Silkeborg IFs bedste ungdomshold siden U13, men på grund af sin bopæl i Hammel, er det først efter, han er begyndt på Silkeborg Efterskole, at han for alvor er blevet en del af et større socialt fællesskab udenfor fodboldbanen Mikkel Brogens kom til SIF allerede inden U12 og har været en del af samtlige elitehold siden U13, men det er først fra denne sæson, at han også er blevet en del af uddannelsesstrukturen omkring SIF, efter han er begyndt på Silkeborg Efterskole. Mikkel er vokset op i Hammel og har derfor ikke haft mulighed for at gå på Talent Team sammen med sine holdkammerater, og samtidig betød afstanden mellem skole og træning, at der heller ikke var meget tid tilovers til at se vennerne i Hammel uden for skoletiden. I august begyndte Mikkel Brogens på Silkeborg Efterskoles fodboldlinje sammen med blandt andre flere holdkammerater fra SIF, og han nyder nu at være blevet en del af et sammenhold, der rækker ud over både fodboldbanen og klasselokalet. - Vi har det rigtig godt sammen på efterskolen og er venner på kryds og tværs af de fire sportslinjer (håndbold, fodbold, fitness og idræt. red.). Jeg er hurtigt kommet godt ind i fællesskabet. Det er rigtig dejligt, fortæller Mikkel Brogens, der i en tidlig alder måtte ofre lidt mere end mange jævnaldrende for at gå efter drømmen om at spille fodbold på højt plan. Selv om Mikkel nu bor i Silkeborg og er kommet ind i skolemiljøet omkring SIFs elitehold, kræver det stadig store mængder disciplin at spille med på klubbens bedste U17-hold. Dagen begynder klokken 7 med enten en løbetur eller halvanden times fodboldtræning, hvorefter den står på faglig undervisning indtil klokken 15. Efter skole har eleverne fri indtil aftensmaden klokken 18, medmindre der er sport, fortæller Mikkel. - Vi på fodboldlinjen, der spiller i SIF, træner halvanden time hver dag, så vi får virkelig meget tid til at arbejde med vores færdigheder. Det er rigtig fedt, siger Mikkel Brogens. Samtidig nyder U17-profilen også at have tid til vennerne og sætter derfor stor pris på de fritimer, der er indlagt i dagligdagen på efterskolen, hvor eleverne har fri til at tage ind til byen, spille lidt pool eller bare hygge med kammeraterne på skolen. - Det er noget, jeg aldrig har haft ret meget tid til, så det er fedt at dyrke den del nu, og det regner jeg også med fortsætter de næste tre år, hvor det er planen, jeg begynder på Fodbold College, siger Mikkel Brogens, der regner med at tage sin ungdomsuddannelse på Silkeborg Handelsgymnasium, mens han arbejder videre mod målet om at få Superligadebut på klubbens bedste hold. 17

18 SILKEBORG FODBOLD COLLEGE Silkeborg Fodbold College er Silkeborg IFs betegnelse for rammen om det samarbejde, der findes for elitefodboldspillere, som indgår på en ungdomsuddannelse. Der er muligheder for at gå i sportsklasser på Silkeborg Handelsgymnasium (HHX), Silkeborg Handelsskole (HG) og Silkeborg Gymnasium (STX), hvor der i skoleskemaet gives plads til at træne 3 morgener om ugen. Du kan læse mere om de respektive uddannelser og deres linjer på de følgende sider. Silkeborg Fodbold College blev oprettet i 1994, som det første af sin art i Danmark. Hensigten var og er at kombinere uddannelse med sportslige ambitioner og give helhed i elevernes hverdag, så de kan få de bedste betingelser for at lykkes med både fodbold- og ungdomsuddannelse. Samtidig er dette rammen om elevenes personlig udvikling med fokus på de værdier, som er knyttet til SIF som eliteudøver - Overskud - Format - Vilje. På træningsbanen er træningen lagt i hænderne på erfarne og kompetente trænere, der systematisk og grundigt fører eleverne igennem tre års struktureret, målrettet og alsidig træning. Træningen på Fodbold College har til formål at give spillerne de individuelle, formelle færdigheder af teknisk, fysisk, mental og taktisk karakter, som kræves for at begå sig på højeste niveau. I holdregi om eftermiddagen foldes disse færdigheder ud i funktionelle og holdmæssige rammer. De fleste af eleverne fra Silkeborgegnen bor hjemme hos deres forældre. Dog har de og spillere fra andre steder mulighed for at bo på Sportskollegiet på Søholt, så hverdagen fungerer så optimalt som muligt uden spildtid. Silkeborg Fodbold College anviser boligerne, som hører under Midtjysk Boligselskab. Historisk set har rigtig mange spillere valgt at søge ind på Silkeborg Fodbold College for at søge de bedste rammer for at gå efter drømmen som professionel fodboldspiller. Silkeborg Fodbold College er således stadig en mulighed for at modtage nye SIF-spillere. Det kræver dog, at man har et højt niveau, hvis man skal ind og have fodfæste blandt de drenge, som har en lang elitefortid på Talent Team og-/eller efterskole. OM FODBOLD COLLEGE HHX, HG og STX-elever 3 x morgentræning Integreret i SIFs filosofi Sidste step før prof fodbold Det første af sin slags i Danmark 18

19 FODBOLDANSVARLIG PÅ COLLEGE: DENNIS PEDERSEN Skoleskemaet er tilrettelagt således, at der er mulighed for tre ugentlige træningspas mandag, tirsdag og torsdag morgen i tidsrummet fra kl til I tidsrummet fra kl til 9.10 spises der morgenmad i Søholthuset. Mødetid i skolen er disse dage kl eller kl For STX-elever foregår træningen mandag morgen dog kl til 7.45 på Søholt, da der ikke er skemafri for STX-elever om mandagen. Hér er mødetid i skolen kl Morgentræningen tager udgangspunkt i at udvikle spillernes formelle færdigheder. Det sker på såvel det tekniske, fysiske, mentale og taktiske plan. Der arbejdes ud fra en periodeplan, som er grundlaget for det komplette træningsindhold for hele SIFs talentsektor. Der arbejdes typisk med temaer af 4-6 ugers varighed, således at der skabes mulighed for fordybelse og forståelse for indholdet. Det sikrer, at spillerne kommer omkring samtlige væsentlige aspekter af fodboldspillet, således at værktøjskassen er i orden. Værdierne OVERSKUD, FORMAT og VILJE er også gennemgående på træningsbanen. Silkeborg Fodbold College har et meget stærkt instruktørkorps bestående af trænere fra Silkeborg IFs professionelle afdeling. De fleste af instruktørerne er beskæftiget på fuld tid omkring fodbold, hvilket giver god mulighed for at have fingeren på pulsen i forhold til eleverne. Alle trænerne er i besiddelse af UEFA A-licens eller i gang med uddannelsen. Målmandstræning foregår to gange ugentlig med målmandstræneren for SIFs 1. hold. Træningslejre på 1. og 2. årgang finder sted i uge 7 (vinterferien). Ud over gode rammer og modstandere på højt, internationalt niveau, giver træningslejren mulighed for at fordybe sig i forhold til for eksempel taktiske og mentale elementer af såvel individuel og holdmæssig karakter. Træningsstart for Silkeborg IF U17 og U19 eliteholdene starter i uge 29. For U19 om mandagen og lørdag for U17. Decideret collegetræning følger skoleugerne. Det vil sige, at træningen starter i fuldt omgang i uge 33. I Silkeborg Fodbold Colleges historie er efterhånden mange spillere blevet professionelle. Forløbene har været vidt forskellige. Nogle var store talenter fra første dag. Andre har taget det lange seje træk og kommet fra baghjul. Det primære fokus er dog, at få det optimale ud af den enkelte uanset niveau - processen - hvordan når man til målet? Det er vort mål, ud fra vore værdier, at uddanne målrettede, vedholdende, unge mennesker, som tør sætte sig mål og sætte handling bag i alle livets facetter. Spørgsmål til Silkeborg Fodbold College kan rettes til Dennis Pedersen - - tlf

20 elisabeth katballe Søndergade Silkeborg Tlf Østergade Aarhus C Tlf Sabroesvej Silkeborg Tlf

21 HHX PÅ SILKEBORG HANDELSSKOLE SPORTSKLASSEN: UNNUR CHRISTENSEN Sportslinjen er for de elever, som ønsker at kombinere træning på et højt niveau med en gymnasial uddannelse. Kombinationen af sport og uddannelse giver nogle af de efterspurgte kompetencer i erhvervslivet: Selvdisciplin, koncentration, evnen til at samarbejde og til at fungere optimalt under pres samt at træffe beslutninger og tage ansvar, hvilket læres i en kultur, hvor idræt prioriteres højt, og hvor træning, konkurrence og kampe skal harmonere med at gå i skole og læse lektier. På studieretningen Sport Undervisningen tilrettelægges, så der er mulighed for morgentræning og frihed til ekstra udfordringer forbundet med sport. Ud over Silkeborg Fodbold College har vi et samarbejde med BSV College (håndbold) og Silkeborg kajakklub. Desuden er flere andre idrætsgrene på vej ind via samarbejdet med elitesilkeborg, således at der skabes et bredt fagligt og socialt fællesskab med andre sports- og idrætsudøvere. Studieretningsfagene er virksomhedsøkonomi, afsætning og idræt, hvor der er særlig fokus på at inddrage områder som sportsbranchen, kost og ernæring i undervisningen. Med denne studieretning har du mulighed for at læse videre på alle videregående uddannelser. Men det kunne også være oplagt at læse videre inden for idræt, marketing, økonomi eller oplevelsesøkonomi. Du kan naturligvis også vælge at søge en elevplads, eller arbejde med salg og økonomi indenfor sportsbranchen. Du vil have forudsætninger for det hele. Specielt for Sport Vi ved, hvordan det er at dyrke idræt på et højt niveau. Derfor har vi tilrettelagt et skema, hvor der er plads til træning, plads til teori og plads til at være sammen med ligesindede unge mennesker i et hyggeligt, sjovt og socialt fællesskab. Klassens studietur indebærer et helt specielt program, så det passer med det fokus Sportslinjen har. På andet år af uddannelsen planlægges således et ugelangt program til varmere himmelstrøg. Det bliver den ultimative sammensmeltning af teori, træning og socialt sammenhold. I januar 2015 går denne tur til La Santa Sport. Du skal regne med, at det koster ca kroner alt inkl. for deltagelse i en sådan tur. Denne studieretning fokuserer på selvstændighed, ansvarsbevidsthed og godt kammeratskab og det at have "en sund sjæl i et sund legeme", hvilket tages alvorligt. Vort primære ansvar er den sunde sjæl, og klubberne har det primære ansvar for det sunde legeme. Vi har sørget for, at der er en kostpakke til jer to dage om ugen. Denne kostpakke beløber sig til kr. for det første år. Vi stiller sammen med klubberne også træningsfaciliteter og instruktører til rådighed for jer, så dele af jeres individuelle træning ikke behøver at foregå i klubben. Koordinering: Som ansvarlig koordinator for Sportslinjen, er det min opgave, at være kontaktperson for eleverne og samarbejde med kontraktpersonerne for de andre idrætsgrene, således også koordinatoren for Silkeborg Fodbold College. Koordineringen går både i forhold til det faglige, trivsel og idrætsaktiviteterne, så eleverne får det hele til at fungere. Ud over koordinatorfunktionen har det været traditionen, at jeg har været lærer for samtlige sportsklasser i virksomhedsøkonomi, hvilket giver mulighed for at være i kontakt med eleverne på stort set daglig basis. Spørgsmål vedr. HHX sker til Unnur Christensen: - tlf:

Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College:

Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College: Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College: Hjemmeside og struktur: Du kan læse mere om Silkeborg IF talentstruktur på www.silkeborgif.com. Silkeborg Fodbold College (SFC) udgør sammen med Silkeborg

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Om SIF Fodboldskolen: Dette magasin giver dig information om vores aktiviteter målrettet børnefodboldspillere og trænere i vores lokalområde.

Om SIF Fodboldskolen: Dette magasin giver dig information om vores aktiviteter målrettet børnefodboldspillere og trænere i vores lokalområde. SILKEB RG IF SIF FODBOLD- SKOLEN Om SIF Fodboldskolen: Dette magasin giver dig information om vores aktiviteter målrettet børnefodboldspillere og trænere i vores lokalområde. Læs i dette nummer: Børnefodbold

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd

Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd Lidt historie Forældre Samarbejdsskoler: Haderslev Realskole Skolen ved Kløften EUC Syd Haderslev Katedralskole Haderslev Handelsskole VUC Sønderjylland Haderslev

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Danmarks bedste 10. klasse

Danmarks bedste 10. klasse Danmarks bedste 10. klasse 2016-2017 INFO-AFTEN Tirsdag 24. november 2015 kl. 17.30-19.30 I et samarbejde med LÆS: Derfor er det fedt VELKOMMEN Randers Realskole er Danmarks største privatskole - og det

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

den hurtigste vej til et fedt job

den hurtigste vej til et fedt job HG den hurtigste vej til et fedt job Et fedt sted at lære Århus Købmandsskole er et fedt sted at lære. Her finder du: Et spændende studiemiljø med flotte omgivelser Engagerede lærere, der tager dig alvorligt

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere