Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College:"

Transkript

1 Praktisk information vedr. Silkeborg Fodbold College: Hjemmeside og struktur: Du kan læse mere om Silkeborg IF talentstruktur på Silkeborg Fodbold College (SFC) udgør sammen med Silkeborg Kajakklub og BSV College de 3 idrætsgreenheder i Silkeborg Sports College (SSC). Indholdet på SFC udgøres af 3 gange ugentlig morgentræning, ungdomsuddannelse og personlig udvikling som en integreret helhed. I SSCs koordinatorgruppe arbejdes der tæt sammen omkring skole og fodbolduddannelse så eleverne lykkes optimalt med begge dele. Dette er naturligvis i tæt sammenhæng med klubfodbolden i Silkeborg IF. Økonomi: Du skal forvente følgende større udgifter i forbindelse med dit ophold vedr. skole og SFC: SSC-fodbold: - kontingent (årligt) - træningslejr (pr. tur) 1. Årgang 2. Årgang 3. Årgang kr kr kr kr kr Uddannelsesinstitution - studietur - STX ca. kr HHX ca. kr I starten af hvert skoleår, medio august, vil du blive bedt om dels at indbetale et kontingent (kr i 2014), som er den årlige standardudgift for opholdet på fodbolduddannelsen. Dette beløb dækker administration, træning, deltagelse i morgenmad på alle skoledage, tøjpakke samt daglig vask heraf, adgang til fysioterapeut og styrkerum m.m. Desuden skal du også betale for at deltage på træningslejrene på 1. og 2. årgang. De sidste 2 år er turen gået til Tyrkiet, hvor der er optimale faciliteter og internationale modstandere på topniveau. Priserne er kun cirkapriser, da udgiften kan variere lidt. Standardudgiften for at gå på Fodbold College betales for et år ad gangen og refunderes ikke ved evt. stop i et igangværende skoleår. Det forventes, at der kan etableres en aftensmadordning i Søholthuset tirsdag og torsdag i Søholthuset. Hidtil har det været en tradition, at mange collegeelever spiser i klubhuset tirsdag og torsdag aften. Prisen har sædvanligvis været ca kr.

2 Vedr. boliger: Prisen for et enkeltværelse er ca. kr ,- kr. Der er separat køkken og bad. Indskud er på kr Boligerne hører under Midtjysk Boligselskab. Der er også mulighed for at bo i et dobbeltværelse med en anden elev, hvor prisen sammenlagt er ca. kr ,-. Hvis der er ledige 2- værelses lejligheder, er der mulighed for, at én elev kan bo alene dér. Hvis du vil have informationer vedr. kollegiet på Søholt, kan du google afdeling 98 og Midtjysk Boligselskab. Klik på første link og når billedet kommer frem klik på søg bolig i højre side. Priseksemplet for TV-pakke svar til en stor TV-pakke, som også kan vælges som lille og mellem. Der kan ansøges om boligsikring hos Silkeborg Kommune, som oftest vil blive godkendt fra beboerens 18. år. Se i øvrigt bilag 1 (bagerst i hæftet) vedr. regler for college på Søholt. Som elev på SFC kan man vælge at bo hjemme. Dog er man sikret et kollegieværelse på Sportskollegiet, hvis man ønsker det. Kollegiet ligger lige op ad faciliteterne på Søholt. Vedr. fordelingen af boliger samler koordinatorerne fra SSC op, når eleverne er optaget. Det vil ske omkring 1. maj. SSC har anvisningsret til lejlighederne; men det er ikke altid, at det kan gå 100 % op i forhold til elevernes ønsker om enkelt- og dobbeltværelser, samt hvilken afdeling man ønsker at bo i. Derfor gives der ikke garantier for opfyldelse af ønskerne; men det garanteres, at man får en god lejlighed! Al økonomi vedr. boliger er et mellemværende mellem lejer og Midtjysk Boligselskab. SSC er ikke på nogen måde økonomisk involveret i dette; men har blot anvisningsret for boligerne. Dog er boligselskaberne og SSC naturligvis i tæt samarbejde om beboerne. I afdelingen forefindes en værtsbolig, hvor den ansvarlige involverer sig i miljøet og har opsyn med blandt andet rengøring. Boligerne er klar til indflytning d. 16. juli Træning: Skoleskemaet er tilrettelagt således, at der er mulighed for 3 ugentlige træningspas mandag, tirsdag og torsdag morgen i tidsrummet fra kl til I tidsrummet fra kl til 9.10 spises der morgenmad i Søholthuset. Mødetid i skolen er disse dage 9.25 eller For STX-elever foregår træning mandag morgen dog kl til 7.45 på Søholt nogle dage, da der ikke er skemafri for STX-elever om mandagen. Hér er mødetid i skolen kl Stort set alle elever på SFC spiller i Silkeborg IF. Dog har enkelte elever på 3. årgang nogle gange valgt at spille i andre klubber i seniorregi. Der er stor konkurrence om pladserne i SIF og blandt SFCs spillere, og der kan ikke på noget tidspunkt garanteres en plads på 1. holdet hos U17 og U19 lige så vel, som der ikke kan på et superligahold! Niveauet på de forskellige hold varierer naturligvis, og der kan være forskel i de tilbud som opleves om eftermiddagen i regi af 1. eller 2. holdet. Træningen på SFC vil dog altid være tilgængelig, så man kan forbedre sin konkurrencesituation og dygtiggøre sig. Silkeborg Fodbold College har et meget stærkt instruktørkorps bestående af trænere omkring 1. holdet i Silkeborg IFs professionelle afdeling, samt elitetrænere fra U-19 og U-17 holdene. De fleste af instruktørerne er beskæftiget på fuld tid omkring fodbold, hvilket giver god mulighed for at have fingeren på pulsen i forhold til eleverne. Alle trænerne er i besiddelse af UEFA A-licens eller i gang med uddannelsen. Målmandstræning foregår 2 gange ugentlig med målmandstræneren for 1. holdet i prof. afdelingen. Der trænes i grupper af varierende størrelse på SFC. Grupperne kan være inddelt efter niveau, position, årgang mv. Der trænes lige målrettet i alle grupperne. 2

3 Morgentræningen tager udgangspunkt i at udvikle spillernes formelle færdigheder. Det sker på såvel det tekniske, fysiske, mentale og taktiske plan. Værdierne OVERSKUD, FORMAT og VILJE er også gennemgående på træningsbanen. Træningen er differentieret efter niveau indenfor de forskellige temaer. Der er stor fokus på spillernes fysiske niveau i forhold til at sikre en tilvænning til øget træningsmængde og dosering med en jævn progression mod målet om træning af eksplosiv karakter med stor belastning. Således udvikles den optimale spiller, der kan udføre alsidige, tekniske færdigheder i højt tempo, er eksplosiv, hurtig, mentalt stærk og mest af alt en vindertype! Som supplement til spillernes individuelle udvikling, tages der også hensyn til sæsonplanlægning i forhold til klubfodbold. I Silkeborg Fodbold Colleges historie er efterhånden mange spillere blevet professionelle. Forløbene har været vidt forskellige. Nogle var store talenter fra første dag. Andre har taget det lange seje træk og kommet fra baghjul. Det primære fokus er dog, at få det optimale ud af den enkelte uanset niveau processen hvordan når man til målet? SFC har gode og optimale faciliteter til rådighed. Således er der gode græsbaner, kunstgræsbane, styrketræningsfaciliteter osv. Træningslejre på 1. og 2. årgang foregår i sammenhæng med eliteholdene i SIF og finder sted i uge 7 (Vinterferien). Træningsstart for Silkeborg IF U17 og U19 eliteholdene er fastsat til d. 16. juli 2014, og i samme ombæring starter træning på SFC op. Træningsplan herfor samt holdtræning sendes inden sommerferien. Det forventes, at alle er klar til træning på denne dato. Det er en vigtig egenskab som elitespiller, at man er klar til at prioritere sin sport og indordne sig under holdets præmisser. Spillernes trivsel: En spillers optimale præstation findes, når der er balance og afstemte forventninger omkring spilleren. Det søger vi at sikre ved nedenstående model. 3

4 Samarbejdet mellem skolernes koordinatorer og den uddannelsesansvarlige på SFC er vigtig for samspillet mellem uddannelse og fodbold, og der afholdes koordinatormøde månedligt og dertil dialog efter behov. Skolen prioriteres højt og er fundamentet for, at man kan træne optimalt. Målet med den samlede uddannelse er at kulturen skal kvalificere eleverne ud fra vore fælles værdier, så de står stærke og selvstændige, når de bliver studenter. Uanset om det bliver til en professionel karriere eller man skal i gang med uddannelse, job eller andet. Det er målet, ud fra være værdier, at uddanne målrettede, vedholdende, unge, mennesker, som tør sætte sig mål og sætter handling bag. På SFC findes en kontaktordning, der sikrer, at hver elev på 1. årgang har en kontaktinstruktør, der skal sikre, at eleven kommer godt i gang, og at han trives. Alle nye elever tilknyttes også en mentorgruppe med en anden ny elev samt 2 eksisterende elever, som vi ved er gode kulturbærere. Desuden gør skolerne et stort arbejde for at sikre, at eleverne trives og lykkes. Der forventes en øget grad af selvstændighed for eleverne senere i forløbet, og at de kan videregive den hjælp, de selv har modtaget, og vise vejen for nye elever. I nogle tilfælde har vi medvirket til etablering af en kontaktfamilie for elever langt fra Silkeborg. Hen over skoleåret tages der fra trænerside initiativ til 4-6 arrangementer med primær fokus i opstartsforløbet. Desuden har alle elever adgang til SIFs 1. holdskampe på stadion og BSVs håndboldligakampe. Dette er for at involvere sig i elevernes fritidsliv og være med til at skabe en målrettet, hyggelig og optimal kultur. Det er en elitetræner, der kender spillerne, som varetager værtsfunktionen på Sportskollegiet. Det kan også være en mulig kontakt, hvis der opstår problemer. Optagelse 2014/15: Vi påregner at skulle optage drenge til det kommende skoleår fordelt med ca. 4-5 elever på Silkeborg Gymnasium, STX, og 7-10 elever på Silkeborg Handelsskole, HHX samt evt. elever på HG. Ansøgningsfristen er d. 10. marts for Fodbold College og d. 15. marts på skolerne. Herfra inviteres de mest kvalificerede spillere til samtale omkring 1. april. Skolens koordinatorer har også ønsker i forhold til optagelse, og i denne sammenhæng vælges de potentielt bedste spillere/elever. Det fodboldmæssige indtryk vurderes ud fra det allerede eksisterende kendskab til spillere, Åbent Hus, åbne træninger, praktikbesøg, scouting af spillere i muligt omfang og evt. ved at kontakte spillernes nuværende eller tidligere trænere. Alle optagne spillere skal ved optagelsen have som indgangsvinkel, at de vil forfølge deres mål gennem alle 3 år, og at man minimum vil gennemføre det første år, uanset hvilke udfordringer, der måtte opstå. Økonomisk forpligter man sig for et år ad gangen. Konkurrencen i SIF betyder, at der kun er et lille spring fra den bedste på 1. holdet til den yderste spiller på 2. holdet. Det kan være en frustration, som man skal være indstillet på at tackle over et langt forløb. Evnen til at tackle og overvinde modgang er en uundgåelig del af opholdet på SFC og en god bagage fremadrettet. En udfordring som mange fravælger i nutidens zapperkultur. Evnen til at være vedholdende og målrettet er en evne, som kun udvikles via opbakning og støtte fra såvel trænere og forældre. Forældreforening SFC: På Silkeborg Fodbold College findes en Forældreforening, som har til funktion at støtte op om aktiviteter og rammer for elevernes sociale forhold. Forældreforeningen består af 6 medlemmer 2 fra hver årgang, som tilsammen har primære opgaver omkring: - Afvikling af to årlige sociale arrangementer for elever og forældre - Deltage i 2 årlige møder med SFC s ledelse. - Sparringspartner for Midtjysk Boligselskab i forhold til at støtte op om rammerne på kollegiet 4

5 Nøgleordene på Silkeborg Fodbold College og SIF er: Overskud Format Vilje Disse ord gennemsyrer alt, hvad der foregår i SFC og SIF regi. Man viser Overskud i forhold til klub, skole, holdkammerater og trænere og deltager gerne i arbejdet med materialer, slæbe mål eller rengøring på college, styrkerum mv. Man har Format ved at være ærlig og redelig og en god kammerat, som hjælper vennerne til at blive bedre. At få sine medmennesker til at fungere godt i forhold til én selv. Din egen succes er afhængig af teamets. Man overholder aftaler, så vi kan stole på hinanden på holdet. Vilje er vinderkultur. At yde maximalt i skolen og til træning. At være vedholdende i jagten mod det langsigtede mål. At få sin søvn og leve sundt. At komme til tiden. Man tør sætte sig ambitiøse mål og har det hele tiden i baghovedet, selv når det bliver svært undervejs i processen. Det kræver overskud, format og vilje. Alt i alt handler det om, at skabe udpræget vilje til at vinde hos hver enkelt collegeelev, som kan bruges i det videre livsforløb, hvad enten det er på eller uden for banen. Samme nøgleord kendetegner ikke kun collegespillere, men hele organisationen, både salgsmedarbejdere, holdledere og superligaspillere. 5

6 Laursen: College betød ekstremt meget Den tidligere SIFer Martin Laursen er igen blevet kåret til årets fodboldspiller og at han skulle nå så vidt, er Silkeborg Fodbold College en god del af forklaringen på. Som ungt talent fra Fårvang IF blev førsteårs-ynglingespilleren Martin Laursen indskrevet på Silkeborg Fodbold College. Her gennemgik han de tre års uddannelse på både skolebænken og træningsbanen, og det var her, at fundamentet til den professionelle karriere blev lagt. Først på SIFs førstehold, hvor det blev til 35 kampe - og siden på både landsholdet og i europæiske storklubber som Verona, Milan og Aston Villa, hvor han i dag er anfører: - At gå på Silkeborg Fodbold College betød ekstremt meget for min fodboldmæssige udvikling. Jeg fik jo muligheden for at træne en hel masse på et højt niveau med dygtige trænere og spillere. Der var meget høj kvalitet i træningen - og tilmed også masser af kvantitet. Vi brugte rigtig mange timer på træningsbanen, og det gav mig utroligt meget, forklarer Martin Laursen, der i lørdags på Danmarks Radio af sine fodboldkolleger blev kåret som Årets Fodboldspiller En hæder, han også tog sig af i programmet Dansk Fodbold Award på TV2 i slutningen af Også på det menneskelige plan fik landsholdsspilleren en god ballast med sig fra Silkeborg Fodbold College: - Kammeratskabet var helt suverænt. Vi boede jo sammen, delte glæder og sorger og gik i skole sammen. Det er helt klart de tre bedste skoleår, jeg nogensinde har haft. Alting var meget intenst, og der blev knyttet fantastiske venskaber. Man er meget tæt på de andre elever på College, for vi delte jo tilværelse og drømme og havde samme interesser. Det hele smeltede sammen, og det er tre år, som jeg tænker tilbage på med stor glæde, siger Premier League-anføreren. Han gennemførte samtidig med de mange træninger på fodboldbanen sin uddannelse på Silkeborg Handelsskole - og selv om det godt kunne være svært at få alle enderne til at mødes, er han taknemmelig over den bagage, han har kunnet tage med. Også udover det fodboldmæssige: - Det var selvfølgelig hårdt til tider at passe både skolen og fodbolden - man var aldrig i tvivl om, hvad tiden skulle bruges på. Men det er for mig at se utroligt vigtigt, at man også får skolegangen med - det er en ballast, man altid kan bygge videre på. Om man er heldig og dygtig nok til at bryde igennem som professionel fodboldspiller eller ej. Alt i alt kan jeg kun på det allervarmeste anbefale unge fodboldtalenter at gå på Silkeborg Fodbold College, lyder roserne fra Martin Laursen. 6

7 Bilag 1 Regler for college på Søholt (tillæg til lejekontrakt) 1. Ro på college efter kl i hverdagen og kl. 23 i weekender. 2. Rygning, snus og indtagelse af alkohol er strengt forbudt på college. Derfor må det heller ikke opbevares på college. 3. Rengøring skal være i henhold til den gældende plan. 4. Gangene skal være ryddelige og se pæne ud. Tøj mv. på gangene er på eget ansvar. Der må ikke, på noget tidspunkt, stå skraldespande på gangarealer eller udenfor. 5. Døren til vaskekælderen skal altid være aflåst. 6. Døre til gange skal være låst i ferier. 7. Affald, herunder reklamer, skal lægges i skraldespandene. Ikke ved siden af. 8. Cykler skal parkeres ordentligt i cykelskurene eller i cykelstativ. 9. Der spilles ikke om penge på college. 10. Respekter hinanden samt behandl tingene på college med omhu. 11. Vi skal være stolte af og værne om vores fælles college. Det vil komme alle til gavn og være synligt i form af husleje og forbedringer. 12. Ved ophør på SSC opsiges lejemålet pr. automatik. 13. Tag kontakt til vicevært, så snart noget går i stykker. 14. Boldspil foregår udenfor og ikke i opholdsrummet i kælderen og på gange. SSC og Midtjysk Boligselskab vil i samråd vurdere følgerne, såfremt ovenstående punkter overtrædes. For pkt. 2 s vedkommende vil det være direkte bortvisning; mens det i andre sammenhænge vurderes ud fra den respektive overtrædelse. 7

8 Vigtige datoer i 2014 Onsdag d. 22. januar Åbent Hus på Silkeborg Fodbold College 10. marts Ansøgningsfrist til Silkeborg Fodbold College (ansøg på ) 15. marts Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser (se ultimo uge 12 Ca. 1. april: medio april Du får brev om ikke optaget eller invitation til samtale Optagelsessamtaler for inviterede ansøgere Besked til optagede ansøgere Ikke optagede ansøgere overføres automatisk til deres 2.prioritet, jf. skemaet til ansøgning om optagelse til ungdomsuddannelser 16. juli Træningsstart for Silkeborg IF U17 og U19 + SFC 8

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingsmiljøer Talentudviklingsmiljøer I mange år har forskere prøvet at finde ud af, hvad der gør at nogle bliver verdensstjerner og andre ikke gør. De har prøvet at finde ud af, om dem der klarer det er født med noget

Læs mere

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012. - for dig, der vil videre

Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012. - for dig, der vil videre Hvor uddannelse og sport mødes 2011-2012 - for dig, der vil videre Fodbold Håndbold Ishockey Floorball Badminton Brydning Nordjyllands Sports College er et tilbud til dig, der er ung og har ambitioner

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet d. 26. april 1876. I de første par år blev der kun spillet langbold, men i 1879 indførtes fodbold og cricket, og fra 1883 blev

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

FODBOLD I BRØNDBY. Transferstatus. Islandsk power. Humør på træningsbanen. Modgang gør stærk. Magien tilbage. Svensk scoop

FODBOLD I BRØNDBY. Transferstatus. Islandsk power. Humør på træningsbanen. Modgang gør stærk. Magien tilbage. Svensk scoop Supra Societatem Nemo FODBOLD I BRØNDBY September 2007 / 24. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com Transferstatus Læs side 6 Islandsk power Læs side 8 Humør på træningsbanen

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Du er: / Nyheder / Nyhedsarkiv 2009 / Marts 2009 / Sponsor sikrer optimale vilkår for ungdomslandholdet. Foto: Lars Johansen

Du er: / Nyheder / Nyhedsarkiv 2009 / Marts 2009 / Sponsor sikrer optimale vilkår for ungdomslandholdet. Foto: Lars Johansen Sponsor sikrer optimale vilkår for ungdomslandholdet Side 1 af 1 Sitemap Abonnér Links Kontakt Badminton.dk Aktiviteter for: Søg Forsiden Nyheder Spil Badminton Om DBF Shop English Events Denmark Open

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere