DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø Projekterings- og installationsguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide"

Transkript

1 Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø Projekterings- og installationsguide

2 Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, tele- og antennenet DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Modem Kabelmodem (L5) (L4) (L3) Tlf. NTP HPFI Måler (L7) fyr Antennekabel Vand Gas fjernvarme Max. 125 A Forsyning Billede 1

3 Beskrivelse af installation I det følgende bruges som eksempel en almindelig boliginstallation. På figuren ses gasfyr, telefon, PC med modem og Radio/TV, der kan være forbundet til fællesantenne eller tilsluttet egen antenne eller parabol. (Mange andre apparater kunne vises, men antallet er begrænset for overskuelighedens skyld). Installationen er forsynet fra et kabelnet, der er systemjordet som TT-net. Den viste installation er beskyttet mod indirekte berøring med en fejlstrømsafbryder her vist som HPFI. Mange ældre installationer har stadig HFI-afbrydere. Mange installationer fra før 1975 har ikke jordelektrode og beskyttelsesledere fremført i installationen. Principperne og produkterne, som anvendes i denne guide, kan også anvendes på større elinstallationer i bygninger uden ydre lynbeskyttelsesanlæg, hvor der ønskes beskyttelse imod overspændinger. Det er dog vigtigt at være opmærksom på den fysiske afstand (kabellængder) mellem tavler, udstyr, etc., da det kan betyde, at der skal indsættes yderligere beskyttelse. Påvirkningerne fra lyn giver de samme virkninger, uanset om det er en stor eller lille installation!

4 DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Særligt udsat udstyr Modem Kabelmodem (L5) (L4) (L3) HPFI Antennekabel Tlf. NTP Måler (L7) Vand Gas fjernvarme Max. 125 A Forsyning Billede 2

5 Særligt udsatte apparater apparater tilsluttet flere net I denne installation er det særligt PC en, TV et og gasfyret, der er udsatte for skader i tordenvejr. At de er særligt udsatte skyldes, at de er tilsluttet flere net, der hver især er forbundet til fjern jord. En telefon, der udsættes for en overspænding via telenettet, vil normalt bare svirpe op på et højt potentiale, hvorefter overspændingen reflekteres tilbage til telenettet. Men hvis telefonen via et modem har forbindelse til PC en, der er tilsluttet forsyningsnettet, er der derimod stor risiko for, at overspændingen slår over til netforsyningen og dermed anretter skade. Det samme forhold gør sig gældende med TV et, der er tilsluttet både forsynings- og antennenettet, og gasfyret, der har forbindelse til både el-, vand- og gasnettets potentiale. Hvis der sættes overspændingsbeskyttelse ind i et af nettene, vil der ved afledning af en overspænding (strøm) altid opstå et spændingsfald i forhold til de andre net. Derfor skal der potentialudlignes og beskyttes i samtlige net. Jording Hvis der er tale om en installation fra før 1975, hvor der ikke er jordelektrode, skal der i forbindelse med overspændingsbeskyttelsen etableres en sådan. Kravene til jordelektroden skal først og fremmest opfylde kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) afsnit 6 vedrørende beskyttelse mod indirekte berøring. Det betyder, at overgangsmodstanden skal være max R=50 V/I n, hvor 50 V er max. berøringsspænding, og I n er fejlstrømsafbryderens udløsestrøm. Ved en udløsestrøm på 30 ma skal overgangsmodstanden således være under 1660 ohm. Det anbefales at etablere en jordelektrode på en længde af min. 3 m i forbindelse med udførelsen af overspændingsbeskyttelsen. Der bør altid anvendes kobber- eller kobberbeklædte jordspyd, som placeres så tæt på gruppetavlen som muligt, da det er vigtigt, at induktansen fra overspændingsbeskyttelsen til jordspyd er lavest mulig. Jordlederen fra elektroden til gruppetavlen bør altid være mindst 6 mm 2.

6 DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Modem Kabelmodem Der etableres hovedudligningsforbindelser (L3) (L4) (L5) > Selv om tv og radiomodtagere ikke er ret følsomme på antenneindgangen (høj isolation i forhold til forsyning), kan det anbefales at udligne antenneskærmen Tlf. NTP HPFI Måler (L7) fyr (L1) Antennekabel > > > Vand Gas fjernvarme Rørbøjle i rustfrit stål Max. 125 A Forsyning Billede 3 Potentialudligningsskinne

7 Potentialudligning etablering af hovedudligningsforbindelser En meget vigtig del af beskyttelsen er potentialudligning. Hovedudligningsforbindelserne etableres ved, at der fra jordklemmen i gruppetavlen lægges en min. 6 mm 2 grøn/gul leder (vist som L1) til indføringen af vand, varme og gas, såfremt disse rør er af metal. L1 skal være så kort og lige som muligt for at sikre mindst muligt spændingsfald. Der sløjfes mellem de forskellige rør i klemmen på rørbøjlen, gerne uden at lederen brydes. Bruges uisoleret kabel, skal det mærkes grøn/gul. Hvis der sættes ny jordklemme op i gruppetavlen, skal der i henhold til de nye bestemmelser være en klemme for hver beskyttelsesleder. TV og radiomodtagere er ikke ret følsomme på antenneindgangen (høj isolation i forhold til forsyning), men vi anbefaler alligevel, at der udlignes til antennekablets skærm og evt. antenne på taget. Dette er dog ikke et krav og kan undlades, hvis det er meget upraktisk f.eks hvis antennekablet kommer ind i den anden ende af huset. Iflg. SB, afsnit 6, skal hovedudligningsforbindelserne tilsluttes de fremmed ledende installationer så tæt som muligt ved det sted, hvor de føres ind i bygningen. Det skal dog understreges, at der primært skal skabes kontakt til fremmed ledende installationer inde i bygningen og ikke uden for bygningen. Tidligere blev f.eks vandrør anvendt som jordelektrode, men efter ændringer i lovgivningen kan dette ikke lade sig gøre i dag. Derimod er fjernvarmerør i stål meget effektive som afledningsvej i forbindelse med overspændingsbeskyttelse.

8 DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Modem Kabelmodem Der etableres hovedudligningsforbindelser (L4) (L5) > Overspændings - beskyttelse monteres i hovedtavlen (L3) Tlf. NTP HPFI Måler A (L7) fyr (L1) Antennekabel > > > Vand Gas fjernvarme Max. 125 A Max Ω DEHNguard modulartt 275 Forsyning Billede 4

9 Stærkstrømsbeskyttelse I hovedtavlen indsættes aflederen DEHNguard TT, som vist på figuren. Ifølge SB, afsnit 6, 534, skal der ved montage af overspændingsbeskyttelse foran fejlstrømsafbryderen i TT-net anvendes den specielle 3+1 kobling. DEHNguard TT kan nominelt klare 20 ka (8/20) altså meget kraftige transienter. Det er meget vigtigt, at alle tilslutningslederne er så korte og lige som muligt, som beskrevet i SB, afsnit 6, Forbindelsen fra DEHNguard TT til jordklemmen bør være mindst 6 mm 2. Korrekt montage er afgørende for beskyttelsens effektivitet gennemlæs derfor montagevejledningen for DEHNguard TT inden montage! DEHNguard modular Overspændingsbeskyttelse, type 2 DEHNguard modular er en flerpolet afleder til beskyttelse af installationer og apparater imod overspændinger. Monteres i forsyningstavlen. Leveres som færdig enhed bestående af basisdel og stikbare beskyttelsesmoduler. Modulerne holdes sikkert på plads af en låsemekanisme, og de kan udskiftes uden brug af hjælpeværktøj. Der er funktionsovervågning med optisk fejlindikering på alle moduler - nu også overvågning af N - PE gnistgab. DEHNguard modular har meget lav restspænding, og findes i udgaver til TT-, TNC- og TNS-net for 230 / 400 V, samt med potentialfri kontakt til fjernmelder (type FM). DEHNguard kan også leveres for andre spændinger - kontakt os for yderligere oplysninger. DEHNguard er testet efter EN

10 DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Modem Kabelmodem Der etableres hovedudligningsforbindelser (L3) (L4) (L5) > Overspændings - beskyttelse monteres i hovedtavlen Overspændingsbeskyttelse for telefon net monteres Tlf. NTP (L2) HPFI Måler A (L7) fyr (L1) Antennekabel > > > Vand Gas fjernvarme DEHNlink BLITZDUCTOR Max. 125 A Forsyning Max Ω Billede 5 DEHNconnect

11 Telebeskyttelse Der monteres overspændingsbeskyttelse i telefonlinien efter NTP (nettermineringspunktet), der normalt er det første stik eller forgreningspunkt inde i bygningen. Overspændingsbeskyttelsen til telefonen f.eks Blitzductor XT er en beskyttelseskobling, hvor telefonledningerne føres igennem. Beskyttelsen tilsluttes jordklemmen i gruppetavlen eller via nærmeste udligningsforbindelse med forbindelsen L2, der skal være så kort og lige som muligt. DEHNlink Telebeskyttelse DEHNlink er en transientbeskyttelse med indbygget grov- og finbeskyttelse samt lampe for status. DEHNlink anvendes til beskyttelse af telefonanlæg imod overspændinger. Monteres på væg. DEHNlink kan anvendes til beskyttelse af analoge, ISDN eller ADSL telelinier ved NTP (nettermineringspunktet) før nettermineringen. Tilslutningen foregår med RJ 45 stik, og tilslutningskabel medfølger. DEHNlink kan også leveres til beskyttelse af ISDN efter NT, kontakt os for yderligere oplysninger. BLITZDUCTOR XT Blitzductor XT er en universel 2 eller 4-polet transientbeskyttelse med indbygget grov- og finbeskyttelse. Universel basisdel passer til alle beskyttelsesmoduler. Monteres på DIN-skinne. DEHNconnect DEHNconnect er en to-polet transientbeskyttelse med indbygget grov- og finbeskyttelse til beskyttelse af svagstrømsudstyr imod overspændinger. DEHNconnect monteres på DIN-skinne. DEHNconnect kan anvendes til beskyttelse af mange typer af svagstrøms- og telefonforbindelser og kan leveres til V. Til beskyttelse af analoge, ISDN eller ADSL telelinier anvendes 170 V udgaven. DEHNconnect kan også leveres i andre udgaver, kontakt os for yderligere oplysninger.

12 DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Modem Kabelmodem Der etableres hovedudligningsforbindelser (L3) (L4) (L5) > (L6) Overspændings - beskyttelse monteres i hovedtavlen Overspændingsbeskyttelse for telefon net monteres Tlf. NTP (L2) HPFI Måler A (L7) fyr (L1) Antennekabel > > > Vand Gas fjernvarme overspændingsbeskyttelse for radio, TV eller bredbånd monteres Max. 125 A Max Ω DEHNgate GFF TV Forsyning Billede 6

13 Antennebeskyttelse Man kan effektivt beskytte PC, radio- og TV-modtagere ved de forskellige antennetilslutninger. Som beskyttelse på antenneindgangen kan man anvende bredbåndbeskyttelsen DEHNgate GFF TV. Som minimum bør man, hvor det er praktisk muligt, udligne antenneskærmen. DEHNgate Antennebeskyttelse DEHNgate kan leveres som en lynstrøms- eller transientbeskyttelse til beskyttelse af modtagere og udstyr imod lyn- og overspændinger fra egne antenner eller fællesantenne. DEHNgate kan monteres på væg eller på DIN-skinne. DEHNgate kan anvendes til beskyttelse af alle signaler både for radio / TV og bredbånd for internet. Tilslutningen foregår med F-connectorer, og der er samtidig målebøsning for signalniveau.

14 DESITEK A/S Sunekær 8 DK-5471 Søndersø Tlf Modem Kabelmodem Der etableres hovedudligningsforbindelser (L3) (L4) (L5) > (L6) Overspændingsbeskyttelse monteres i hovedtavlen Overspændingsbeskyttelse for telefonnet monteres Tlf. NTP (L2) HPFI Måler A (L7) fyr (L1) Antennekabel > > > Vand Gas fjernvarme overspændingsbeskyttelse for radio og TV monteres Beskyttelsen er færdigmonteret Max. 125 A Max Ω Forsyning Billede 7

15 Beskyttelsens effektivitet Effektiviteten af beskyttelsen er meget afhængig af ledningsforbindelsernes længder, især L1 og L2. Også længderne af L3-L7 har betydning, og generelt kan man sige, at hvis længderne overstiger 20m, kan det anbefales at installere supplerende beskyttelse direkte foran apparaterne både på net- og signalsiden. Man kan i dag købe stikbare kombibeskyttelser, men det er en vigtig forudsætning, at der er beskyttet primært, som beskrevet i det foregående. Ved meget energirige lynnedslag tæt på installationen eller direkte nedslag i forsynings- eller telefonnet kan der ske en overbelastning af overspændingsbeskyttelsen. I sådanne tilfælde kan der opstå mindre skader i installationen og de tilsluttede apparater. Beskyttelse i tilfælde af direkte lynnedslag i bygningen kræver yderligere foranstaltninger. For yderligere information om lyn- og overspændingsbeskyttelse kontakt DESITEK A/S på tlf eller besøg

16 Anvendt materiel uddrag af produktprogram Beskrivelse Art. nr. EAN-nr. Hovedudligningsforbindelser Potentialudligningsskinne MS 7x25 mm Laske Rørbøjler i rustfrit stål Kan normalt anvendes på rør af alle materialer for tilslutning af 4-25 mm 2 Potentialudligningsskinne For 3/4-2 (27-60 mm Ø) For 3/4-4 ( mm Ø) For 3/4-6 ( mm Ø) Rørbøjle Lasker Aluminium Rustfri A2/ Overspændingsbeskyttelse 230/400 V DEHNguard M TT 275 (4-polet) DEHNguard M TNC 275 (3-polet) DEHNguard M TNS 275 (4-polet) DEHNguard M TT 275 FM DEHNguard M TNC 275 FM DEHNguard M TNS 275 FM Telefon DEHNconnect MD Endedæksel for DEHNconnect BLITZDUCTOR XT ML2 BD Sokkel til BLITZDUCTOR XT DEHNlink TC 2 I DSM TC 2 SK Antenne DEHNgate GFF TV (lynbesk.) DEHNgate FF TV (trans. besk.) DEHNguard modular TT DSM TC DEHNgate GFF TV Blitzductor DEHNlink DEHNconnect PP1000/0508

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

DESITEK A/S. DEHN beskytter solcelleanlæg. www.desitek.dk

DESITEK A/S. DEHN beskytter solcelleanlæg. www.desitek.dk DESITEK A/S DEHN beskytter solcelleanlæg www.desitek.dk Udnyt solens kraft Solcelleenergien er én af de stærkeste teknologier inden for udviklingen af grøn energi, og det forventes at den strøm, der i

Læs mere

EMC - potentialudligning og jordingsformer

EMC - potentialudligning og jordingsformer INDUSTRI Magasinet Maj. 2005 EMC - potentialudligning og jordingsformer SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Introduktion af VLT AutomationDrive FC301 EMC i industrien I

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

Indhold. Fleksibel underholdning for den moderne familie 2. Let at ændre udtagenes funktion 26. Mærkning 27. Opbygning af LK IHC Net 6

Indhold. Fleksibel underholdning for den moderne familie 2. Let at ændre udtagenes funktion 26. Mærkning 27. Opbygning af LK IHC Net 6 LK Håndbog Indhold Fleksibel underholdning for den moderne familie 2 Let at ændre udtagenes funktion 26 Opbygning af LK 6 Mærkning 27 LK Alt hvad der behøves til et multimedienetværk 8 Afprøvning og certificering

Læs mere

Fleksibel underholdning for den moderne familie 4

Fleksibel underholdning for den moderne familie 4 LK IHC Net håndbog 2 Indhold Fleksibel underholdning for den moderne familie 4 Opbygning af LK IHC Net 8 Alt hvad der behøves til et multimedienetværk 12 Montering af IHC Net konnektoren 22 Montage i dobbelt

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Kapitel 15. Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg. Afstandsafhængighed

Kapitel 15. Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg. Afstandsafhængighed Kapitel 15 Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg Magnetfelter fra elektriske anlæg kan give generende følgevirkninger på visse tekniske apparater og anlæg. Se kapitel 9. Ofte kan de praktiske

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET

ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ANLÆGSPLAN: KABEL- OG FIBERNETTET ER INDDELT I SEGMENTER - SOM VI KALDER ØER. Eriksminde kabel- og fibernet dækker hele Eriksmindekvarteret. Der er tilslutningsstandere placeret

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere