Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg"

Transkript

1 Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005

2 Indhold Forord Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring Generatoranlæg som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning Generatoranlæg og strømme i nulledere og PE-ledere. Cirkulerende harmoniske strømme Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Generatoranlægs beskyttelse mod termiske påvirkninger Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg Generatoranlæg til midlertidig installation eller til transportabelt materiel Generatoranlæg som er taget i brug før 1. april Transformerstationers jordingsanlægs anvendelse som jordelektrode til generatoranlæg Specielt vedrørende TN-S systemer og trepolet omskifter Nulledere i kabelskabe, i lavspændingsluftledninger og i stikledninger Elleverandørers mobile generatoranlæg Drift af generatoranlæg Ombygning af bestående generatoranlæg Generatoranlæg med driftsleder Generatoranlæg, Maskindirektivet og Lavspændingsdirektivet

3 Figurer Figur 1 Generatoranlæg som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning. 11 Figur 2 Generatoranlæg som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning. 12 Figur 3 Generatoranlæg som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning. 13 Figur 4 Figur 4a Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Figur 4b Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Figur 4c Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Figur 4d Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Figur 5 Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg Figur 5a Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg Figur 6 Figur 7 Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg. Forsyning til en midlertidig installation eller til transportabelt materiel Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg. Forsyning til en midlertidig installation eller til transportabelt materiel Figur 8 Opstilling af generator indenfor stationsområdet Figur 9 Anvendelse af transformerstationers jordingsanlæg til generatoranlæg Figur 10 Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning ved TN-S system Figur 11 Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning ved TN-S system

4 Forord Denne publikation indeholder en kort vejledning med tilhørende figurer vedrørende generatoranlæg - både generatoranlæg, som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning og generatoranlæg, som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning. Publikationen må kun betragtes som en støtte til forståelse af de lovmæssige bestemmelser. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitlerne 55 og 816, indeholder de lovmæssige bestemmelser for generatoranlæg. For transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg med en effekt på op til ca. 10 kw kan ISO anvendes som alternativ til kapitel 55 og 816. Der er tale om generatoranlæg med driftsspænding op til 1000 V vekselspænding og 1500 V jævnspænding. For generatoranlæg med større driftsspænding henvises til: - DS/EN , "Maskinsikkerhed Elektrisk materiel på maskiner Del 11: Bestemmelser for HV-maskinel for spændinger over 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. og ikke overstiger 36 kv - Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, Udførelse af elforsyningsanlæg - Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg. N. Kr. Mogensen 4

5 Generatoranlæg, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 55 og Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring Generatoranlæg med tilhørende styretavler skal som andet elektrisk materiel med udsatte dele være omfattet af beskyttelse mod indirekte berøring. Små generatoranlæg kan for nogle fabrikaters vedkommende købes i klasse II-udførelse. Andre fremstilles kun i klasse I-udførelse og skal altså beskyttes mod indirekte berøring, normalt ved TT- eller ved TN-system. 1.2 Generatoranlæg som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning Generatoranlæg, som kun kan fungere i parallel med den offentlige forsyning, kan beskyttes mod indirekte berøring ved TN-system eller ved TT-system. Er der tale om TN-system, skal Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel opfyldes, dvs. Z s. I a U 0. Ved TT-system skal Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel opfyldes, dvs. R A. I a 50 V. Som udløseorgan for beskyttelse mod indirekte berøring kan anvendes en fejlstrømsafbryder, maksimalafbryder eller særligt måle- eller registreringsudstyr (differensstrømsrelæ) i forbindelse med maksimalafbryder med underspændingsudløser. Anlægget skal være indrettet således, at generatoren holder op med at generere spænding, når der sker udkobling som følge af en fejl. Det kan anbefales at anvende fejlstrømsafbryder eller maksimalafbryder med differensstrømsrelæ, indbygget eller som selvstændigt modul, som vist på figur 1 og 2. Af driftsmæssige grunde skal en maksimalafbryder nemlig stilles højt - i forhold til generatorens mærkestrøm, og det bevirker, at der skal optræde store fejlstrømme, før der sker udkobling. Anvendelse af en fejlstrømsafbryder eller maksimalafbryder med differensstrømsrelæ vil i fejltilfælde medføre udkobling ved lave fejlstrømme og derved medføre mindre risiko for ødelæggelse af materiel samt bevirke en forøgelse af personsikkerheden i forbindelse med fejlsøgning og måling, hvortil spændingen er nødvendig Generatoranlæg og strømme i nulleder og PE-ledere. Cirkulerende harmoniske strømme Ved generatoranlæg med nullederen ført til generatorens stjernepunkt af grunde som er nævnt under 1.3, fig. 4c, kan der i den normale driftssituation optræde uligheder i belastningen og i generatorviklingerne, som medfører nulstrøm. Strømmen deler sig mellem nullederen og PE-ledere efter impedansernes størrelse. Se figur 3. Ved valg af fejlstrømsafbryder eller maksimalafbryder med differensstrømsrelæ skal der tages hensyn hertil med hensyn til mærkeudløsestrøm, respektive indstilling. PE-ledere må på lige fod med fase- og nulledere naturligvis ikke adskilles under drift. 5

6 Cirkulerende harmoniske strømme mellem generatoranlægget og transformeren i det offentlige net, eller hvor to eller flere generatorer fungerer i parallel, skal begrænses efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Hvis et sådant generatoranlæg, der er vist på figur 4, skal beskyttes mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen, skal anlægget være indrettet sådan, at der ikke kan opretholdes en prospektiv berøringsspænding, der overstiger 50 V i så lang tid, at den medfører risiko for personer, som er i samtidig berøring med tilgængelige ledende dele, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel En fejl i styretavlen, som er illustreret på figur 4a, medfører ikke berøringsfare, fordi personen ikke indgår i fejlkredsen. Den på figur 4b markerede fejl i generatoren vil imidlertid medføre berøringsfare. Forestiller man sig, at styretavlen er anbragt på en væg, og at ledningsimpedansen er ens i PElederen og i nullederen mellem styretavlen og generatoren, vil personen i værste tilfælde være udsat for den halve fasespænding - når der ses bort fra impedansen i fejlstedet og impedansen i generatorviklingen. Fejlen på figur 4b medfører imidlertid slet ikke fare for berøring af generatoren, hvis stjernepunktet forbindes til generatorens stel, som vist på figur 4c, fordi personen ikke indgår i fejlkredsen. Men til gengæld vil en fejl i styretavlen nu blive følelig ved berøring af generatoren, efter at stjernepunktet er forbundet til generatorens stel. Se figur 4d. Ses der igen bort fra impedansen i fejlstedet og impedansen i generatorviklingen, og regnes ledningsimpedanserne for ens, vil personen i værste tilfælde blive udsat for en tredjedel af fasespændingen. Så risikoen er ikke så stor, som vist på figur 4b. Det er en nem og billig foranstaltning til nedbringelse af berøringsfaren. Hvis styretavle og generator udgør et sammenhængende stel med en forsvindende lille impedans imellem sig, vil førnævnte regel om en maksimal 50 V prospektiv berøringsspænding være tilgodeset Generatoranlægs beskyttelse mod termiske påvirkninger Det siger sig selv, at generatoranlæg ud over at skulle overholde reglerne om beskyttelse mod indirekte berøring også skal være indrettet sådan, at de i tilfælde af fejl ikke må kunne medføre: - Forbrænding, antændelse eller nedbrydning af materialer - Risiko for forbrændinger (brandsår) - Forringelse af driftssikkerheden for andet elektrisk materiel Det fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel

7 1.4 Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg Generatorer efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 816 skal bl.a. være forsynet med en modstand mellem stjernepunktet og PE-lederen, som begrænser en fejlstrøm til 60 ma. - se figur 5. Bemærk, at HFI- eller HPFI-afbryderen, som sådanne anlæg skal være forsynet med, beskytter den tilsluttede installation mod indirekte berøring - og ikke generatoranlægget. En fejl i generatoren eller i styretavlen, som vist på figur 5a, vil kun give anledning til en forsvindende lille berøringsspænding. Så godt som hele spændingsfaldet i fejlkredsløbet vil ligge over den store modstand R, fordi styretavle og generator udgør et sammenhængende stel med forsvindende lille impedans imellem sig. Bestemmelserne i førnævnte Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 421 angående beskyttelse mod termiske påvirkninger skal også opfyldes ved disse transportable generatoranlæg Generatoranlæg til midlertidig installation eller til transportabelt materiel Udelades forbindelse til jord efter reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel , er der tale om en separat strømkreds, som ikke er orienteret i forhold til jord, og der optræder ikke farlig berøringsspænding på generatoranlæggets udsatte dele. Se figur 6. Bemærk, at beskyttelses- og overvågningsudstyr, herunder HFI- og HPFI-afbrydere og modstanden R, ikke kan udelades, og at alle udsatte dele skal forbindes indbyrdes i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel , og at generatoranlægget heller ikke under denne driftsform må være til anden fare, jf. omtalte Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 421. Bemærk dog ligeledes, at generatoranlæg til midlertidig installation eller til transportabelt materiel også må være udført efter kapitel 55, hvilket indebærer, at generatoranlægget fx ikke behøver at være forsynet med en HFI- eller HPFI-afbryder og en modstand R, som nævnt ovenfor. Der er stadig tale om en separat strømkreds, som ikke er orienteret i forhold til jord. Der optræder ikke farlig berøringsspænding på generatoranlæggets udsatte dele, men alle udsatte dele skal fremdeles forbindes indbyrdes efter nævnte regler i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Se figur 7. Se dog også Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel med hensyn til beskyttelse af stikkontakter til og med 32 A på en byggeplads. 1.5 Generatoranlæg som er taget i brug før 1. april 1994 Den indledende note til 37 i Stærkstrømsreglementets afsnit 6, 3. udgave fra 1978, skulle forstås sådan, at der ikke var krav om beskyttelse af sådanne generatorer mod indirekte berøring (dengang kaldet ekstrabeskyttelse), hvis opfyldelsen indebar særlige foranstaltninger med hensyn til generatorernes udførelse, installation og anvendelse. Kravet om beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring gælder kun generatoranlæg, som er taget i brug den 1. april 1994 eller senere. Brugte generatoranlæg skal beskyttes mod indirekte berøring, når de installeres på ny. 7

8 2 Transformerstationers jordingsanlægs anvendelse som jordelektrode til generatoranlæg Efter indhentet tilladelse hos elleverandøren er det bedst jordingsanlægget bruges som jordelektrode ved TN- og TT-systemer, når generatoranlægget er opstillet inden for stationsområdet. Ved stationsområdet forstås det område, som er under indflydelse af stationspotentialet i tilfælde af en jordfejl på højspændingssiden af transformeren. Potentialstigningen U E på transformerstationens jordingsanlæg kan tilnærmelsesvis beregnes som produktet af jordingsanlæggets resulterende overgangsmodstand Z E til jord og jordstrømmen I E - ved slukkespolejordede højspændingsnet skal der regnes med jordreststrømmen. U E ~ I E Z E [V]. Ønskes en mere nøjagtig dimensionering, skal der tages hensyn til skærmfaktoren (reduktionsfaktoren), idet en del af jordstrømmen ledes tilbage gennem skærmen i højspændingskablerne. Figur 8 illustrerer, at der ved jordfejl på højspændingsanlægget kan blive tale om en berøringsspænding på generatoren på langt over 50 V i TT-systemer, når der er anvendt en jordelektrode uden for stationsområdet til generatoren. Hvis en generator skal opstilles inden for stationsområdet i TT-system, er det derfor nødvendigt at anvende transformerstationens jordingsanlæg som jordelektrode for generatoren. Figur 9 viser den korrekte anvendelse af transformerstationers jordingsanlæg som jordelektrode til generatoranlæg. 2.1 Specielt vedrørende TN-S systemer og trepolet omskifter Bemærk, at man ved reserveforsyning i TN-S systemer nødvendigvis både skal fremføre en separat, isoleret forbindelse mellem generatorens stjernepunkt og transformerstationens jordingsanlæg til driftsmæssig jordforbindelse af generatoren, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel , og en separat PE-leder fra udsatte dele på generatoranlægget enten til transformerstationens jordingsanlæg eller til installationens PEleder, som et led i generatoranlæggets beskyttelse mod indirekte berøring. Se figur 10. Hvis der fra generatoranlæggets stjernepunkt og udsatte dele fremføres en fælles leder til transformerstationens jordingsanlæg, ødelægges TN-S systemet under netdrift, fordi nulleder og PE-leder derved bliver forbundet sammen i installationen. Bemærk, at der ikke må lægges en forbindelse mellem generatorens stjernepunkt og generatorens stel. Beskyttelse af generatoranlægget mod indirekte berøring må tilvejebringes uden denne foranstaltning. TN-S systemet ødelægges dog ikke, hvis der i stedet for en trepolet omskifter (som vist på figur 10) bruges en firepolet omskifter mellem net og generatoranlæg. Se figur Nulledere i kabelskabe, i lavspændingsluftledninger og i stikledninger Anvendelse af nullederen i kabelskabe, lavspændingsluftledninger og stikledninger kan ikke accepteres som jordelektrode. Der skal etableres en lokal jordelektrode med en overgangsmodstand til jord, som ikke overstiger 100 Ω. Se dog

9 2.3 Elleverandørers mobile generatoranlæg Ved mobile generatoranlæg, som anvendes af ejere af offentlige forsyningsnet, fx for at opretholde forsyningen under arbejde på nettet, er det - uanset det i 2.2 nævnte - tilladt at etablere driftsmæssig jordforbindelse alene ved tilslutning til nettets nulleder, forudsat at denne bibeholdes jordforbundet og intakt, mens generatoranlægget er i drift. 3 Drift af generatoranlæg Generatoranlæg for op til 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding skal idriftsættes, drives og vedligeholdes som almindelige brugerinstallationer efter bestemmelserne i Del 6. Der kræves således ikke længere driftsleder for sådanne anlæg. Bestående anlæg, som drives efter bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg under ansvar af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt driftsleder, skal dog fortsat drives på denne måde, med mindre driftslederen afmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Afmelding kan kun ske for anlæg, som opfylder bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, eller som ved ombygning bringes til at opfylde disse bestemmelser. 3.1 Ombygning af bestående generatoranlæg Hvis generatoranlæg, som er udført og installeret efter tidligere bestemmelser, skal bringes til at opfylde Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, vil en ombygning indebære, at generatoranlægget med tilhørende styretavle er beskyttet mod indirekte berøring. Ved paralleldrift med den offentlige forsyning gælder desuden, - at der findes midler, som kan adskille generatoranlægget fra den offentlige forsyning, - at midlerne til adskillelse altid skal være tilgængelige for elleverandøren, - at ejeren af generatoranlægget træffer aftale med elleverandøren med hensyn til sikring af betjeningsorganer mod uønsket betjening, og - at ejeren får en ordning med elleverandøren med hensyn til samarbejde og kontaktperson over for elleverandøren. Bemærk, at eventuelle transformere indskudt mellem en lavspændingsgenerator og elleverandørens højspændingsnet stadig skal have en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt driftsleder. 3.2 Generatoranlæg med driftsleder Bestående anlæg, som ikke ombygges, skal fortsat drives efter bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg under ansvar af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt driftsleder. 4 Generatoranlæg, Maskindirektivet (MD) og Lavspændingsdirektivet (LVD) Generatoranlæg er omfattet af MD og LVD. Det indebærer, at generatoranlæg skal CEmærkes og ledsages af en overensstemmelseserklæring bl.a. med angivelse af, hvilke standarder anlægget er udført efter, eller hvilke andre forholdsregler man har taget for at overholde bestemmelserne i MD. 9

10 For det elektriske materiel kan standarden EN , Maskinsikkerhed Elektrisk materisl på maskiner Del 1, Almindelige bestemmelser anvendes til at opfylde de grundlæggende sikkerhedskrav i MD. Standarden EN :1997 findes på dansk i en oversat udgave, der er benævnt Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 204-1, 2. udgave. Man skal være opmærksom på at der er en ny udgave undervejs, der forventes ratificeret medio 2005 og oversat til dansk ultimo For det elektriske materiel, der indgår i det samlede anlæg, gælder desuden LVD med de tilhørende bestemmelser om CE-mærkning. En CE-mærkning angiver, at bestemmelserne i alle relevante direktiver for det pågældende produkt er overholdt

11 Figur 1. 11

12 Figur 2 12

13 Figur 3 13

14 Figur 4 14

15 Figur 4a 15

16 Figur 4b 16

17 Figur 4c 17

18 Figur 4d 18

19 Figur 5 19

20 Figur 5a 20

21 Figur 6 21

22 Figur 7 22

23 Figur 8 23

24 Figur 9 24

25 Figur 10 25

26 Leder tilbage til transformerstationens jordingsanlæg eller til installationens jordelektrode. Figur 11 26

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk Spar på energien! Af. Ernst Boye ielsen, EREL.dk Alt for mange nødforsyninger, både PS-anlæg og generatoranlæg forsynes i dag over en skilletransformer og jordforbindes til en separat driftsjord på max.

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

24/7. Operations Secured. Om Coromatic

24/7. Operations Secured. Om Coromatic Om Coromatic Funktionaliteten imellem installationerne som nøgle til at sikre al drift Uanset hvilken type infrastruktur en virksomhed og dens installationer er bygget på, så er denne nerven i enhver organisation

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Systemjordinger for elektriske baner: Med reference til EN Generelt, Samt til danske forhold: Af Ernst Boye Nielsen; ERNEL.

Systemjordinger for elektriske baner: Med reference til EN Generelt, Samt til danske forhold: Af Ernst Boye Nielsen; ERNEL. Systemjordinger for elektriske baner: Med reference til EN 50 122- Generelt, Samt til danske forhold: Af Ernst Boye Nielsen; ERNEL.dk 2 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er systemjord 2. Strømforsyningssystemer

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. Væsentlige ændringer i kravene til Elektrisk Sikkerhed Generelle krav, samt dokumentation; v. E. Boye Nielsen, ERNEL IDA Elteknik De nye Stærkstrømsbekendtgørelser; november 2016: Nye bekendtgørelser i

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 6

Undervisningsplan Side 1 af 6 Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: Lektioner i henhold til lektionsfordelingsskema, fordelt i blokke af 2 lektioner hvor det er muligt, ellers som enkelte lektioner gældende for både KW, KN og

Læs mere

ELELS 3 Installationer nr. 11/94

ELELS 3 Installationer nr. 11/94 - ELELS 3 Installationer nr. 11/94 ELEKTRICITET~~DET, Gothersgade 160, 1123 Knbenhavn K Tlf. 331 1 65 82 Fa>; 3391 1950 21. juni 1994 Udligningsforbindelser. Indledning. tfdge 413.1.2.1 i Stærkstramsbekendtgmelsen

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg!

2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! 2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! ormativ sikkerhed! ormer, standarder og bekendtgørelser, nationale såvel som internationale

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Udarbejdet af: KN/CK. Undervisningsemne tilrettelægges med i alt 20 ECTS point fordelt på M4 og M5. M4 afvikles med 10 ECTS point

Udarbejdet af: KN/CK. Undervisningsemne tilrettelægges med i alt 20 ECTS point fordelt på M4 og M5. M4 afvikles med 10 ECTS point EL 3 AU Side 1 af 12 1. Formål. Den studerende skal som driftsleder være i stand til på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at kunne forestå drift, fejlfinding og vedligehold af el-forsyningsanlæg, udført

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Elektricitetsrådet 4. Udgave Maj 2002

Elektricitetsrådet 4. Udgave Maj 2002 Elektricitetsrådet 4. Udgave Maj 2002 Vedrørende Stærkstrømsbekendtgørelsen Maskinsikkerhed Elektrisk materiel på maskiner Afsnit 204-1, 2. udgave 4. udgave Maj 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler

Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler Dialogmøde om nye elsikkerhedsregler 29. oktober 2015 Hotel Munkebjerg 1 Velkomst og introduktion til de nye elsikkerhedsregler Vicedirektør Stefan Søsted, Sikkerhedsstyrelsen 2 To tiltag Aftale om en

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Optimal beskyttelse for personer og udstyr, ved konstant overvågning af lækstrømme. Fejlstrømsafbryder CBRB47.-125H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Type CBRB er en komplet beskyttelse

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser IDA El-teknik Lars Niemann Aftale om en Vækstpakke 2014 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ENERGINET.DK LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER AKTIVITET 6 - OPGRADERING AF EL-DISTRIBUTIONSNET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Regler for ombygning af belysningsarmaturer

Regler for ombygning af belysningsarmaturer Regler for ombygning af belysningsarmaturer Ombygning af elektrisk materiel generelt Når fx et belysningsarmatur eller en tavle opsættes/installeres og idriftsættes, skifter disse status fra at være en

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Berøringsspænding i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling - metalliske rørledninger

Berøringsspænding i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling - metalliske rørledninger Berøringsspænding i den spændingsløse pause ved enpolet genindkobling - metalliske rørledninger 30. januar 2012 TOL/TOL Version Dato Kommentar v1 18. januar 2011 Behandlet på Nærføringsudvalgets møde nr.

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

Transformerstation, kontrol og service

Transformerstation, kontrol og service Transformerstation, kontrol og service INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, kontrol og service... 3 Transformerstation, kontrol og service... 4 Stikordsregister... 37 2-37 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:24

Læs mere

KASER møde 30.09.08. Af; Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S

KASER møde 30.09.08. Af; Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S KASER møde 30.09.08 Grundlæggende jordings- og udligningsprincipper for elektriske forsyninger, lavspænding, højspænding samt elektriske baner, herunder problemstillinger ved nærføring mellem de forskellige

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 01.00 Udgavedato: 11.11.2010

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Kabelskabe Kabelskabsbetegnelser: Kabelskabe, som er monteret efter den 1. januar 2014 betegnes som et 'nyt kabelskab'. Kabelskabe, som er monteret

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen

09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen Formiddag 09:00 09:30 Velkomst og registrering 09:30 10:40 SKS-D, krav til anlægsejere og driftsledere v/carsten Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen 10:40 10:55 Pause 10:55 11:55 Sikkerhedsstyrelsens tilsyn

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde)

Der skal sendes målerværdier med timeopløsning til Energinet.dk. 8.600 kr./år ekskl. moms. (Afregningsart: B kunde) A2 Forbrugstarif data: Kunden er tilsluttet og målt på kv station. Der måles på 10 kv niveau. Kunden ejer selv 10 kv kabel, transformere mm. efter måleren. Stikledning er tilsluttet på 10 kv niveau på

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere