Honning Tidende. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010"

Transkript

1 11 Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening Honning Tidende 26. juni er skolebørn igen på besøg i skolebigården Nordagerskolens 2. kl. besøger Skolebigården 20. juni Morgenmøde i Henning Drejers bigård 20. juni 2010 Gamle kursister til træf i skolebigården11. maj September På vej med Grethes hjemmebag til børnene Kolonien 4H på besøg 28. juli Sponsorerne De støtter os og vi støtter dem Se dem også på vores hjemmeside

2 1 10 Vejret og sommerens arrangementer Bestyrelse og kontingent Kolde Danmark trodser global varmerekord Mens foråret globalt set har været varmere end nogensinde før, har vejret givet Danmark det koldeste første halvår siden DMI oplyser, at den danske middeltemperatur i perioden fra 1. januar til 30. juni lå på 4,7 gr. - næsten en` grad koldere end de normale 5,5 gr. Det er blot tredje gang de seneste tyve år, at årets første halvår har befundet sig under 5,5 gr. Varmeste juli siden 1874 Juli 2010 blev sammen med Juli 1914 den 4. varmeste juli måned siden målingerne startede i 1874, oplyser DMI. Topplaceringer for de 5 varmeste juli måneder er: 1) 18,7 C. (2010) 2) 19,8 C (2006) 3) 19,5 C (1994) 4) 18,8 C (1941) 5) 18,7 C (1914) Sommerens arrangementer. I alt planlagt 4 arrangementer, hvoraf vi desværre måtte aflyse besøget i Ove Olesens bigård p. gr. a. sygdom. Glædelig vis var Ove tilbage i undervisningen i skolebigården allerede i midten af juni. Sommerens øvrige arrangementer blev alle afviklet med god deltagelse fra foreningens medlemmer. Morgenmøder søndag med morgenkaffe forsøger bestyrelsen igen at puste liv i igen og første morgenmøde var i Henning Drejers bigård d. 20. juni. Sommerudflugten gik til kartoffelmuseet og skitsesamlingen på godset Hofmansgave og besøg i dronningeavler Per Cartons bigård på Enebær Odde - en god oplevelse i et flot vejr. Per Carton fortalte levende og interessant om sin dronningavl, om hvorfor han har valgt Enebær Odde til parringsstation og vilkårene for at arbejde der. Per Cartons dronningavl kan også besøges på nettet: mvh Olav Salten Formand / webmaster Olav Salten Rosenvænget Ullerslev Tlf Næstformand Aksel Scheby Kirketoften Ringe Tlf Kasserer for aftenskole Poul Emil Frederiksen Åvang Kværndrup tlf Kasserer Henning Jørgensen Banehøjvænget 10 Højby, 5260 Odense S Sekretær Per Holme Holmevej Ringe Suppleant Frede Frandsen Vandmøllevej 22 Davinde 5220 Odense Tlf Skolebigården Gitte Hansen Via 18, Korinth 5600 Fåborg Tlf Vært for skolebigården Erik Pedersen Herringevej Ringe Kontingent til Danmarks biavlerforening og lokalforening. Danmarks Biavlerforening kr. 670,00 om året. Lokal kontingentet er kun kr. 85,00 om året. Ved at være medlem af begge foreninger bliver det samlede kontingent på kr. 755,00 om året. Som medlem af DBF får du 12 gode og spændende blade om biavl og har ansvarsforsikret dine bier. Kan betales på net-bank her bruges kort art 01 giro Foreningen har ved bankoverførsel reg. nr konto nr Dette giro nr. kan også bruges til betaling af andre arrangementer, ligeledes kan du benytte bankoverførsel, husk gerne en besked med navn og hvilken betaling. Når Rønnebærrene er røde, er honningtrækket øde. Kilde: Håndbog i biavl 1942 Honning Tidende udsendes elektronisk til medlemmer med mailadresse og som blad til øvrige medlemmer. Henvendelse til sekretæren, hvis bladet udebliver. Honning Tidende sendes også gerne elektronisk til andre interesserede modtagere. Send venligst din mailadresse til sekretæren hvis foreningen ikke har den, så sparer foreningen porto.

3 9 2 Indvintring af bierne Doolittle ( ) biavler i staten New York siger: Vent ikke på nogen måde til det bliver koldt, før du ordner bierne til vinteren. Hvis der er en ting, der frem for noget andet har en stor indflydelse på overvintrings-problemet, så er det sikringen af et passende vinterforråd nær ved og omkring biernes vinterklynge. For at opnå en god overvintring i de nordlig egne, må der sørges for, at dette forråd er til stede og fuldkommen forseglet før midten af september. For at bierne kan behandle og anbringe dette forråd på den rette måde og forsegle det, fordres der varmt vejr. Derfor vil en kunne indse, hvor fejlagtigt det er et opsætte dette til bliver koldt. Uforseglet foder bliver ofte surt og tyndt i vinterens løb og forårsager sygdomme. Masser af bier går tabt hvert år, fordi fodringen opsættes til september og oktober og bierne bliver nødt til at spise dårligt foder, der forårsager bugløb, fordi bierne ikke kan fordampe alt det vand, der indeholdes i det alt for tynde foder. Med rigelig og forseglet foder kan bierne tåle stæk kulde. Doolittle fortæller om en periode, hvor termometeret viste 37 gr. C under frysepunktet og dog led bierne ikke noget ved det. Bierne æder honning og brænder det som brændsel og ved forsøg med selvregistrerende termometer har jeg fundet, at når der er 28 gr. kulde i det fri, da er temperaturen tæt inde ved biklyngen 7 gr. varmt, samtidigt med at der midt inde i klyngen er plus 17 gr. Dette viser, at bierne langt fra fryser ihjel. Elisha Gallup fra Canada fortæller: 60 dage viste termometeret minus 18 gr. og i mere end 8 dage var kviksølvet frosset. Dog kom bierne i kassestader igennem vinteren i udmærket stand. c/o Erling Christoffersen, Højmevej 12, 5250 Odense SV Colony Collapse Disorder ny sygdom medfører store tab af Honningbier i store dele af verden. Over store dele af verden dør honningbier i store antal. Forskere forsøger at finde årsagen, mens danske biavlere ser på fremtiden med bekymring. I 2006 opdagede man første gang at noget var galt. I USA begyndte honningbier uden påviselig grund at forlade deres kuber og gå til grunde. Året efter blev fænomenet set i Frankrig og andre steder i Sydeuropa. I 2008 mistede danske biavlere 33% af deres familier. Syndromet hedder nu Colony Collapse Disorder. Forskere fra hele verden mødtes i uge 32 til konference om sygdommen på Københavns universitet. Sygdommen handler ikke blot om penge, men også om den biologiske mangfoldighed som følge af manglende bestøvning. Tabene i Danmark har de 2 seneste år været 5 og 14 pct., men i USA har tabet i flere år været 30 til 40 pct. Californien har de seneste år importeret store mængder af bier fra andre dele af USA. På Lolland Falster har man hentet bier fra Tyskland for at få hvidkløveren bestøvet. Noget tyder på at en virus svækker biernes immunforsvar. Det kan også spille ind, at vi i dag avler honningbier med langt større evne til at samle honning end for 50 år siden og det er måske lige på grænsen til, hvad de kan klare, forklarer Asger Søgaard Jørgensen fra Danmarks biavlerforening. (Kviksølv fryser og bliver fast stof ved - 38,83 gr. Celsius) Alm. Brand Odense Tlf

4 3 8 Biavlsbesøgene i år var en blanding af hobbybiavl og professionel biavl. Men begge former for biavl er interessante at opleve, i år var det Ungarn. V/ Jan Staldgaard Skovsbovej 360 Egense 5700 Svendborg Mit første år med bier Bendt Johansen, Lundsager 4, 554o Ullerslev skriver Efter jeg så et opslag i den lokale brugs om et kursus i biavl, fik jeg lyst til at deltage. Kursusplanen som går fra marts til oktober dækker årets gang i bigården og det lød spændende. Allerede efter første aften var jeg klar over at det lige var mig. Jeg måtte investerer i en familie, jeg kunne ikke vente til næste besøg i bigården. Så var jeg i gang. Når jeg havde været i bigården og lære om eftersyn, om der var æg, laver og yngel, så var det hjem og prøve. Efter vi havde lært om varroa bekæmpelse og dronetavler skulle vi i gang med at lave vores egen familie. Det måtte jeg også prøve hjemme. En aften var vi over og se Oves bier. Ove havde "sat" en sværm i et af hans træer så her fik vi lært hvordan man får en sværm hjem til de rette omgivelser. Det var heldigt for mig, for en formiddag da jeg sad og studerede mine bier, så jeg at der sad en sværm over i vores blommetræ. Heldigt at jeg lige havde lært hvad man gør. Så var der klargøring til slyngning i skolebigården. Efterfølgende lørdag Fratagning af honning og slyngning. En dejlig dag hvor vi hyggede os med morgenbrød og smagte på den nyslynget honning. I skrivende stund er vores bifamilier ( 17 nye familier ) klar til at blive fordelt til nye steder i Ringe og omegn. Jeg har fået min med hjem, så nu er jeg oppe på 4 familier i min have. Selv opnåede jeg at høste 31 kg på min familie og det er jeg stolt af. Jeg glæder mig til jeg skal i skolebigården igen. Så tager vi hul på sidste etape i året varroa bekæmpelse. Det første besøg var hos en hobbybiavler, der hed Bertalan Imre ved Pushi. Aktiv indenfor biavl i 20 år. I dag er han pensionist og går meget op i sin biavl. Han laver faktisk alle sine magasiner og rammer selv. De har et mål der meget ligner Langstroth. Endvidere har han selv lavet en bitømmermaskine der består af nogle valser med tynde lameller af plastik, der kører med en hurtig hastighed, så bierne blæses ned i en lukket kasse herved undgår han at de flyver rundt overalt. Kan virke lidt simpel i opbygningen, men det fungere fint ifølge hans forklaring. Han laver faktisk de fleste ting selv. De fleste af hans honningtavler bliver opbevaret i en slags kølerum hvor han kan sænke temperaturen og herved undgå at voksmøllene gnaskede det hele i sig. Omkring varroabehandling havde han sin egen metode, som kunne virke lidt ejendommelig set med danske øjne. En lille gasbrænder hvorpå der var monteret udstyr med en lille beholder med en terpentinlignende væske der blev opvarmet så den dampede - denne damp blev indpumpet i bistaderne, så varroaerne skulle kollapse og falde ned. Vi var lidt skeptiske og megen diskussion kunne høres rundt omkring. Bertalan Imre tog os med på en større markvandring, hvor vi skulle se hans bistader, der stod i en meget lang linje. De skulle senere flyttes ud i området når de store træk kom. Hans bier var tilsyneladende rolige og til at håndtere uden de store sværdslag. Hans bier er primært Carnica. Vi blev beværtet med kaffe, saftevand og kage. Hele familien deltog i arrangementet. Åbningstider: Hverdage Lørdag

5 7 4 Varroabehandling Ny i bestyrelsen SUNDE BIFAMILIER. Er en bifamilie svækket, pga. dårlig udvintring eller mange varroamider, vil der komme flere følgesygdomme til. Vi kan ikke udrydde varroa, vi må leve med at de altid er tilstede i bifamilien. Men med en fornuftig bekæmpelse kan miderne uden problemer holdes under enhver form for skadetærskel. Læs mere om den sikre strategi her: 3,2 % oxalsyre opløsning til 20 familie: 30 g oxalsyre 400 gr. sukker 4 dl. Vand Blandingen giver 2/3 liter. Bierne dryppes med 3 ml i hver tavlegade sidst i oktober Ringe Biavl i Ungarn april Frede Fransen, Vandmølle vej 22, Davinde skriver om busturen: Ved generalforsamlingen d. 23 marts blev 2 nyvalgte til bestyrelsen. Per holme Jeg er født 1959 og gift med Herdis og har 2 voksne børn på 19 og 22. Jeg er uddannet landmand i 1979 på Dalum Landbrugsskole. I 1982 købte jeg et landbrug ved siden af mine forældres og arbejdede på mine forældres gård indtil 1986 hvor jeg købte den. Jeg har haft en mindre svineproduktion indtil efteråret Vi har i mange år lavet korn og græsfrø på gården, det er ikke noget der kræver bier! Men nu er vi begyndt af lave lidt havefrø, som der skal bruges bier til at bestøve. Derfor startede jeg med 1 bistade i 2009 og en tur på biskolen i Herringe. Det var en rigtig god oplevelse at møde så mange positive mennesker med en mening om bier. Det gav mod på at lære lidt mere, så jeg kan blive i stand til at passe 7-8 bistade, som jeg skal bruge til mit frø. Hvis der så skulle komme lidt honning ud af det ville det jo også være sjovt. venlig hilsen Damhusvej 16, 5750 Ringe Per Holme Bertalan Imre Bertalan Imres lange bigård Ringe Lokalkontor Villavej Ringe

6 Henning Jørgensen Kalenderen Torsdag d. 23. september kl Møde med forfatteren og debattøren Peter Bastian på biblioteket i Ringe Emne: Alle ønsker forandring men ingen ønsker at forandre sig. Pris 50 kr. Jeg hedder Henning Jørgensen, er 46 år gammel, gift og har 3 store børn, hvor kun de 2 er hjemmeboende. Jeg bor i Højby i et ældre villakvarter og har mine bier hjemme. Mit bihold er ikke særligt stort, da det er en lille grund vi bor på. Men det gør det nu ikke mindre spændende at arbejde med. Til daglig arbejder jeg som post i Ringe og min øvrige fritid bruges mest på hus og have. venlig hilsen Henning Jørgensen Honning og Jordbærdagen Vores forening markerede Honning og Jordbærdagen med stande ved Brugsen i Ringe, Brugsen i Gislev og Midtfyns kulturfestival på Ryslinge Højskole. Initiativet med at skabe Midtfyns Kulturfestival er godt og stedet er velvalgt og håbet er, at festivalen med tiden kan udvikle sig og blive en værdig afløser for hedengangne Midtfyns Festival i Ringe. Vejret var slet ikke med festivalen i år og besøgstallet var betydelig mindre end ventet. Alligevel blev det 2 gode dage, hvor mange besøgte vores stand og smagte jordbær med flydende honning fra vores skolebigård. Skolebigården og kursister stod for standen på udmærket vis. Prisen på Honning stiger igen Kilde: DBF August 2010 / Asger Søgaard Jørgensen Der blev i maj måned importeret 257 tons honning til Danmark. Prisen var 21,32 kr. pr. kg. Eksporten var på 160 tons til en pris af 27,33, kr. Noget kan tyde på at lagrene af meget billig honning er ved at være udtømt på verdensmarkedet Onsdag d. 13 okt. kl. 19 Besøg på Rimi most, Vestergade 30, Ringe Max 25 deltagere Tilmelding senest 10. okt Torsdag d. 28. okt. kl. 19 Aksel Michelsen: Det nye indenfor bi forskning (4. november intet møde) Torsdag d. 11. november kl. 19 Ann Lundbjerg fra Kold College: Hvorfor GMO og hvad kan man bruge det til og er det nødvendigt Torsdag d. 18. november kl. 19 Viking / Biavler Carl Peter Kjær: Om bier og salg af biting Torsdag d. 25. nov. Kl. 19 Per Kryger fra Danmarks Biavlerforening: Hvordan har bierne det? Torsdag d. 2. december kl. 19 John Svarre: Om honning og bedømmelse af honningens kvalitet - juleafslutning - Vil du have bedømt din honning, skal du medbringe det den 18/11 Gerne tilmelding til møderækken 3 dage før til / af hensyn til kaffen Korinth entreprenør A/S Hågerupvej Fåborg / Pris for møderækken og Kaffen: 260 kr. Enkelt møde 70 kr. Medbring selv Alle møder på Tingagerskolen i Ringe - Indkørsel fra Lombjergevej

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

Formanden har ordet. God sommer. Knud Jensen

Formanden har ordet. God sommer. Knud Jensen Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20 99 12 10 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger 1 Januar 1998 Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger Side Varroa s formering Side 15 Kort Side 18 Annoncer Side 20 Møder Side 27 132.

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer...

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Møder 1 Januar 2002 Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Side 10 Antal medlemmer i lokalforeninger Side 11 Botulismebakterie

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

DCH Grindsted/Billund

DCH Grindsted/Billund DCH Grindsted/Billund Nr. 3 2015 Bestyrelse 2015 Formand Jacob Lykkegård Jensen Tlf.: 51 80 32 85 Mail: Formand@dch-grindsted-billund-dk Næstformand Thomas Præstegaard Tlf.: 40 51 75 02 Mail: praeste88@hotmail.com

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning 1 Januar 2000 Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning Side 7 Tanker om fremtiden Side 8 Den gamle skole Side 12 Coumafos resistens Side 16 Kort

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015 HONNING & JORDBÆR Lørdag den 20. juni var indbyggerne i Hørsholm inviteret til honning og jordbær -dag i Skolebigården. Mange tog imod

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Pressetyve fanget af skolens videokamera Vi blev bestjålet på dagen, hvor årets honninghøst skulle bjærges. Østeuropæere, der sandsynligvis

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere