Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet."

Transkript

1 Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

2 Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, Nyborg Tlf: Sekretær Jette Larsen Lersey Allé Frørup Tlf: Kasserer Anna-Marie Lyder Grubbens Allé Frørup Tlf: Bestyrelsesmedlem Erik Sørensen Bøgevej 2 A 5853 Ørbæk Tlf: Redaktør (uden for bestyrelsen) John Jacobsen Korkendrupvej Ullerslev Tlf: Lokal- Klubkontingent kr. 50,00 Ansvarshavende, blad: Ingrid Larsen og Anna-Marie Lyder Foreningens konto: Reg: 5960 Konto Indlæg til næste blad sendes senest: 15/ Så gik sommeren 2014, vel nok den varmeste og tørreste i mange år. De bier jeg havde til bestøvning af hvidkløver havde travlt, da kløverblomsterne var afblomstret ca. 14 dage før end tidligere år. Så det var ikke den store mængde kløver-honning der blev samlet, men frøavleren var tilfreds med høstudbyttet, og har bestilt bier igen til næste år. For dem der ikke sælger alt deres honning på glas, er prisen desværre ikke særlig høj, men vi må håbe den retter sig. I skolebigården var der 9 nye biavlere. De fik hver en familie med hjem, og vi håber at de har udviklet sig godt efter flytningen. Flemming og Erik har skiftet 3 dronninger ud, med tro på at de vil blive bedre end dem vi købte sidste år. I august/september var vi 3 uger på familiebesøg i Island, hvor der ikke er mange bier. Derfor havde man der i 2013 besluttet at købe nogle bifamilier fra Finland (de skulle være ret rolige). Man undlod dog at lukke for bierne da de skulle transporteres, med det resultat, at der ikke var bier tilbage da de kom til Island. I 2014 prøvede man igen og huskede at lukke for kasserne, men man lod dem stå på et lager, hvor der var for varmt og de døde alle. Ja, man skal tænke sig om, når man har med levende dyr at gøre. / Knud Oxalsyredrypning Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende i den yngelfri periode. I kan se mere på: Skal gives lunken direkte på bierne. Opblandede rester bør kasseres.

3 Lokalforeningens blad. Dette er det sidste blad i papirform, der automatisk bliver udsendt til medlemmerne! Bestyrelsen har besluttet at bladet fremover bliver udsendt elektronisk og desuden som nu bliver lagt på vores hjemmeside. Er der medlemmer, som fortsat ønsker at modtage bladet i papirform - tilsendt med posten, er de nødt til at betale et gebyr til tryk og porto på 50 kr. ud over foreningens almindelige kontingent på 50 kr. Det koster foreningen 5000 kr. om året at udsende 4 blade, og vi får 2700 kr. ind i sponsorpenge. Det er en udgift, som vi i denne IT-tid ønsker at minimere. Mailadresser. Foreningen har mailadresser på de fleste af vores medlemmer. Hvordan kan man nu se om foreningen har ens mailadresse? Ja, det kan man ved at se i sin mailboks. Hvis I har modtaget en indbydelsen til generalforsamlingen på mail, betyder det, at I er i vores mailadresseliste. Hvis I ikke har modtaget indbydelsen til generalforsamlingen på mail, bedes I sende jeres mailadresse til Cafe Anthon Mellemgade Nyborg Tlf. & fax. : Støt vore annoncører de støtter os! 3

4 Bestyrelsesmøde torsdag d. 7/9-14 hos Knud Tilstede var Erik Knud Flemming - Anna Marie og Jette 1. Referat fra sidste møde blev godkendt 2. Beholdning 6 mdr. konto kr. Anfordring kr. Glas 0 Honning på glas 69 stk. 3. Skolebigård Erik fortsætter med at holde styr på skolebigården og gennemgår de forskellige bi familier sammen med kursisterne. Vi har besluttet at skolebigårdens bistader skal gennemgåes før kursisternes egne familier. Flemming og Erik har gennemgået nogle af vores familier efter Danmarks Biavlerforenings forskrifter for at se hvordan varroa behandlingen har virket( Flemming skriver en rapport til bladet ) 4. Dato for maling af container Det bliver d. 22/9 Kl hvis vejret holder. 5. Indkaldelse til generalforsamling Hvem er på valg? Vi holder generalforsamling d. 12/ kl med smørrebrød på Kaliffenlund Valg af bestyrelse. Formand Knud Næstformand Allan ( på valg ) Kasser Anna Marie ( på valg ) Sekretær Jette ( på valg) Medlem Erik 1. Suppleant Lykke Pedersen ( på valg ) 4 Østfyns Korn & Foderstoffer ApS Foder til dyr Brændsel til fyr Åben: Mandag-fredag Lørdag Hjulbyvej Nyborg Tlf: Støt vore annoncører de støtter os!

5 2. Suppleant Anders Chr. Hansen 1. Revisor Flemming Alexandersen 2.Revisor John Jacobsen ( på valg ) Revisorsuppleant Frede Madsen Indkaldelsen foregår via vores blad og en husker over mail. 6. Vintermøder Anna Marie og Ingrid var til fællesmøde med de andre foreninger på Fyn da Knud ikke kunne. De har en konto på 7.283,00 kr. Der kom forskellige forslag om hvad de fælles møder kunne bruges på (det vil blive oplyst senere i vores blad ) Hos os vil mødet blive onsdag i uge Evt. Vi var 27 medlemmer til grillaftens møde og det gik rigtig godt. På grund af manglende interesse bliver der ikke bi-sløjd i år, men vi prøver på at få et kursus i pileflet arrangeret, først i det nye år. Hold øje med vores hjemmeside. Vi talte lidt om at afskaffe bibladet og bruge hjemmesiden i stedet. Det koster mere at sende bladet ud end vi får ind i reklamer, eller skal vi udsende det på mail og dem der ikke har mail kan få det på tryk for 100 kr. i kontingent. Det blev ikke vedtaget hvad og hvordan det skal gøres i praksis? Med venlig hilsen / Jette Bøg Larsen 12. november kl Generalforsamling. Se side 7. Husk tilmelding. 6. december kl. 10 (lørdag) I er velkommen til at være med til at udrydde de sidste varoamider i skolebigården med en gang oxalsyredrypning 25. november kl Vintermøde. Se indstiksfolder 14. januar kl Vintermøde. Se indstiksfolder 18. marts kl Vintermøde. Se indstiksfolder 9. maj Tur til Endelave følg din mail/hjemmesiden 5

6

7 Generalforsamling onsdag den 12. november 2014 klokken Hermed indkaldes til Vindinge Herreds Biavlerforenings ordinære generalforsamling afholdes på Kaliffenlund 2, Ullerslev. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Formanden aflægger beretning 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret 50 kr i lokalkontingent for de medlemmer, der frem over vil modtage Vindinge Herreds biblad digitalt. For medlemmer, der fortsat ønsker at få bibladet tilsendt i papirform, foreslår bestyrelsen at lokalkontingentet stiger til 100 kr. Kontingentet til Danmarks Biavlerforening er 710 kr. 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen Formand Knud Jensen (ikke på valg) Næstformand (Allan Hansen (på valg) Kasserer ( Anna-Marie Lyder ( på valg) Sekretær Jette Larsen (på valg) Medlem Erik Sørensen ( ikke på valg) 1. suppleant Lykke Pedersen (på valg) 2. suppleant Anders Chr. Hansen ( ikke på valg) 1. revisor Flemming Alexandersen ( ikke på valg) 2. revisor John Jacobsen ( på valg) Revisor suppleant Frede Madsen ( ikke på valg) 9. EVT. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved en gang smørrebrød samt en øl/vand. Derfor bedes I tilmelde jer senest den 7. november. Tilmeldingen skal ske til Jette Larsen eller på mail: 7

8 Varroa behandling i skolebigården Bestyrelsen havde i år besluttet at varroa behandle bierne i skolebigården på følgende måde: 3 familier blev behandlet med fri myresyre og tre familier blev behandlet med Bienenwohl. Efter varroa behandlingen fik jeg en bestilling på tre dronninger til skolebigården. Disse dronninger blev tilsat de tre familier, der var behandlet med Bienenwohl. Dette er/var jeg lidt ked af, fordi jeg har en formodning om, at bier behandlet med Bienenwohl har flere varroa mider (flere varroa mider er lig med mere syge bier), så kan det hedde sig, at Flemmings dronninger ikke er sygdomsfri. Efter at mine dronninger var tilsat familierne, aftalte jeg med Erik, at vi ville undersøge varroa trykket i bierne. Mandag den 8 september troppede Erik og jeg op i skolebigården for at undersøge varroa trykket. Fra hver familie blev der indsamlet ca. 500 bier fra yngellejet. Disse blev hældt i en 100 ml beholder med tætsluttende låg. Når man gør dette, dør bierne på få minutter. Man kan også lægge dem i fryseren. Derefter vejes/tælles bierne, så man har det præcise tal. 100 bier vejer ca. 10 gram. Bierne fyldes i et honning glas - gerne er sekskantet. Glasset fyldes op med vand tilsat opvaskemiddel i forholdet 1/20 altså 50ml opvaskemiddel til en liter vand. Glasset med bier og opvaskevand rystes nu kraftigt i tre minutter. Derefter hældes indholdet ned i en dobbelt honning si. Bierne, som nu ligger foroven i sierne, skylles grundigt i et par minutter med vand. I den nederste si ligger nu de varroa mider, som sad på bierne. Så er det bare ren matematik - antal varroa delt med antal bier. På dette tidspunkt af året mener forskergruppe biavl i Flakkebjerg at: 0-5 varroa pr 100 bier er acceptabelt 5-10 varroa pr 100 bier. Det kan være kritisk Over 10 varroa pr 100 bier. Det er kritisk Og hvad viste Erik og mit arbejde så. Den første familie, der havde fået fri myresyre: 2,40 mider pr 100 bier Den anden familie, der havde fået fri myresyre: 1,88 mider pr 100 bier Den tredje familie, der havde fået fri myresyre: 0,81 mide pr 100 bier Den første familie, der havde fået Bienenwohl: 5,08 mide pr 100 bier Den anden familie, der havde fået Bienenwohl: 4,03 mide pr 100 bier Den tredje familie, der havde fået Bienenwohl: 1,90 mide pr 100 bier Alt i alt ser det ikke så dumt ud, men alligevel, hvis man regner et gennemsnit ud for de to behandlings former, er der en forskel, som man bør bide mærke i. Gennemsnittet for de tre familier, der blev behandlet med fri myresyre, er 1,7 varroa pr 100 bier, og for Bienenwohl er der 3,67 varroa pr 100 bier, altså ca dobbelt så mange varroa i de familier, som er behandlet med Bienenwohl. Jeg vil antage, at hvis man til næste år gør det samme igen, er vi tæt på, at familierne bryder sammen. Jeg vil anbefale sammen med Danmarks Biavlerforening, at man i skolebigården følger Den Sikre Strategi. Se den nye side fra Danmarks Biavlerforening 8 / Mvh Flemming Alexandersen

9 Lindevej 26, 5474 Veflinge, Fyn Tlf: Åbningstider: Fra d. 1/4 til d. 1/10 Onsdag16-19 Fredag14-19 Fra d. 1/10 til d. 1/04 Fredag Eller efter aftale!

10 6. august sluttede bigårdsmøderne med en gang grill. Knud var som sædvanlig grill-mester og som sædvanlig var det bare perfekt. Både kødet og tilbehør smagte dejligt og der blev snakket bier, honning og meget andet. Bl.a. også om at der trængte til en gang oprydning og beskæring af småbuske og brændenælder, så der var heldigvis nogle stykker der meldte sig til at klare dette. Det var egentlig planlagt at bierne skulle have første gang myresyre, medens grillen blev varmet op, men vejrguderne syntes åbenbart stadig det var højsommer, så vi var nødt til at vente til senere på aftenen, hvor det ikke var så varmt mere. Det er en fordel at bierne er hjemme og er det for varmt fordamper syren hurtigere med risiko for flere skader på bierne. Og da de nye biavlere skulle have deres bifamilier med hjem blev familierne gennemgået sammen med Flemming for at kontrollere om dronningen var i fuld gang med æglægningen. Da bierne var gået til ro, blev flyvehullerne lukket med en gang skumgummi og staderne forsigtig sat i trailer eller bagagerum. Jeg tror alle syntes det havde været en dejlig aften Vestergade 33, 5800 Nyborg Tlf , Fax CVR-Nr ,

11 11

12 Støt vore annoncører de støtter os!

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning

Januar 2000. Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning 1 Januar 2000 Lad os kippe med flaget Side 2 Månedens arbejde Side 3 Konsulenternes hjørne Side 6 Saunahonning Side 7 Tanker om fremtiden Side 8 Den gamle skole Side 12 Coumafos resistens Side 16 Kort

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 28. 10. årgang januar 2012. Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 28. 10. årgang januar 2012 Foto: Helle Christiansen Et nyt år og foreningens jubilæumsår... af Helle Christiansen Så har vi taget hul på foreningens 10. år. Foreningen holdt stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden FTK Auktion 8 jan kl 19.00 I klubhuset Tilmelding til VHF kursus Havfiskeri 29 dec i Nyborg 11 Jan i Middelfart 4 dec Jule Tam tam Lørdag den 16 nov., mødte

Læs mere