SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Lørdagsklubben. Det lille musikteater opfører Dyrene i Hakkebakkeskoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Lørdagsklubben. Det lille musikteater opfører Dyrene i Hakkebakkeskoven"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2001 juni - juli - august Lørdagsklubben Det lille musikteater opfører Dyrene i Hakkebakkeskoven

2 Døbte 11. marts i Rødding kirke: Andreas Theil, Ålborgvej marts i Rødding kirke: Simon Koplev, Soltoften marts i Løvel kirke: Casper Vinther Sørensen, Gl. Ålborgvej april i Rødding kirke: Casper Mejdahl Madsen, Vansøgårdsvej april i Løvel kirke: Kasper Skriver Vorre, Rørbækvej april i Løvel kirke: Julie Søgaard Jensen, Ålborgvej april i Pederstrup kirke: Maj Bjerge, Løvelbrovej maj i Rødding kirke: Lauge Norup Kjær, Fædalhøjvej 1. Viede 7. april i Løvel kirke: Marian Louise Skriver og Ole Jensen Vorre, Rørbækvej april i Rødding kirke: Ulla Bisgaard Christensen og Torben Lindgaard Kristensen, Meldgårdsvej maj i Pederstrup kirke: Helle Gertrud Krog og Holger Nielsen, Vråvej 7. Begravede 3. marts i Løvel kirke: Dennis Bisgaard, Gl. Ålborgvej marts i Rødding kirke: Leif Jensen Bech, Højen 4F, Ørum. 20. april i Rødding kirke: Jokum Nielsen, Ingstrupholmvej maj i Rødding kirke: Villy Ahm Winther, Enghavevej 34.

3 Indsamling gav fint resultat Alle tre sogne var med i år, da Folkekirkens Nødhjælp arrangerede landsdækkende indsamling den 4. marts. De fleste husstande blev besøgt, hvilket det fine resultat også afspejler. I Rødding blev der samlet 6562,75 kr. ind. Løvel manglede et par indsamlere og nåede ikke de yderste adresser i sognet. Men det blev alligevel til 3260,25 kr. Pederstrup toppede med det største beløb pr. husstand. I alt 1416, 50 kr. I pastoratet som helhed blev der altså indsamlet ,50 kr. Pengene går til fattige kvinder i Afrika. Kvinderne er i høj grad samfundsbærende, samtidig med at deres muligheder for uddannelse, frihed og retssikkerhed generelt er væsentlig ringere end mændenes. Derfor støtter Folkekirkens Nødhjælp kvindernes undervisning og oplysning. Tak til alle indsamlere og bidragydere. SOGNET redigeres af: Inge Hansen, Lisbeth Pedersen, Connie Kvorning, Tina Hvid, Helle Martensen, Jan van Ewijk, Niels Peter Jaocbsen. Dead-line for næste nummer af SOGNET: 1. august 2001 Kirkekaffe Menighedsrådene i både Løvel og Pederstrup ønsker at eksperimentere med forskellige former for kirkekaffe. Det overordnede mål er at give menigheden en bedre mulighed for også at få noget socialt ud af kirkegangen. Afhængig af vejr og vind vil det komme til at foregå enten i kirkerummet eller uden for kirken. I Løvel byder menighedsrådet på kaffe og rundstykker inden gudstjenesten den 10. juni. Kaffen er klar kl Så er der chance for at få tygget af munden, inden gudstjenesten begynder kl De, der ikke har tid eller lyst til denne form for formiddagskaffe, kan selvfølgelig stadig komme direkte til gudstjenesten. Den 24. juni giver Pederstrup menighedsråd kaffe og småkager til menigheden. Her vil det dog foregå efter gudstjenesten. Men ligesom i Løvel vil kirkerummet blive brugt, hvis ikke vejret tillader udendørs kaffe og snak.

4 Menighedsrådene arbejder... Under denne overskrift vil SOGNET fremover præsentere de tanker og konkrete sager, som menighedsrådene aktuelt arbejder med. Det er ikke sikkert, at alle tre råd har noget at fortælle hver gang. Men rådene vil gerne være så synlige og åbne som muligt. Det skal også forstås som en invitation til dialog. Spørgsmål, kommentarer og kritik modtages gerne. Rødding Så er vi ved at være kommet fra start i det nye menighedsråd. Synsudsat, tiltrædelsesprotokollat, budgetsamrådsmøder. Som ny menighedsråd er der mange ting at sætte sig ind i. Den første tid i menighedsrådet er da også overvejende gået med at finde ud af alle de praktiske forhold omkring menighedsrådsarbejdet. Samtidig har et sandt tæppebombardement af breve til den nybagte formand, bevirket at man går med en konstant fornemmelse af at have overset noget vigtig. Men nu begynder der dog at blive plads og overskud til også at arbejde med det, der er det egentlige og meningsfulde: at arbejde for at styrke menighedslivet omkring kirken. Som et af vores første mål har vi valgt at søge at styrke det musikalske liv omkring kirken. Debatten om det nye salmebogsforslag har inspireret os til at tage dette emne op. Vi har en rig salmeskat i den danske salmebog, men der er også brug for salmer med nutidig sprog og musik. Sangen har altid betydet meget for vores fællesskabsoplevelse. I fællessangen i menigheden har vi oplevelsen af at gøre noget sammen og at være en del af et menighedsfællesskab. I takt med at vores liv i sognene uden for menighedsfællesskabet bliver mere og mere forskelligt fra hinanden, tror jeg, at det at synge sammen bliver vigtigere og vigtigere for menighedsfællesskabet i det moderne samfund. I menighedsrådet vil vi derfor gerne arbejde for at udvikles og styrkes en sangtradition, som mange mennesker føler det naturlig og berigende at deltage i. Nye tekster og melodier For at udvikle og styrke fællesskabet omkring salmerne, mener vi, at der er brug for også at indrage nye salmer. Der er brug for salmetekster der udtrykker sig i et sprog som børn og unge i dag føler sig hjemme

5 i, og i billeder, så man kan føle og forstå at det kristne budskab også har relevans for det liv, vi lever i verden i dag. I denne forbindelse er det også vigtig, at vi føler os hjemme i det musikalske sprog, der knytter sig til salmerne. I vores tid er det den rytmiske musik, som mange børn og unge føler sig hjemme i. Vi mener derfor, at det er vigtig, at også de rytmiske salmemelodier får plads i kirken. Nyt elklaver Som et led i at styrke fællesskabet omkring salmesangen i menigheden, har vi i menighedsrådet købt et nyt elklaver til kirken, der er velegnet til de mere rytmiske salmer. Men et klaver gør det ikke i sig selv. I Rødding er der mange gode musikalske kræfter, som også kan spille og synge rytmiske salmer. Men der er brug for at vi får inddraget disse kræfter og i fællesskab får skabt en tradition for at synge. Vi vil forsøge at sætte dette i gang i løbet af efteråret, bl.a. med rytmiske gudstjenesterne og sangaftner. Den første smagsprøve kan opleves ved grundlovsfesten, hvor Kulturrøddernes kor bl.a. vil synge nogle af de nye rytmiske salmer, akkompagneret af Grethe Kvistgård på det nye klaver. Egon Noe, menighedsrådsformand. Med god hjælp fra Grethe Kvistgaard forsøger Egon at lytte sig frem til det klaver, som passer bedst i kirkerummet.

6 Løvel Fremtidens kirke - hvordan ser den ud? Menighedsrådet er begyndt på en ny 4-årig valgperiode, hvor vi har forpligtiget os til at virke for kirkens liv og vækst og opgaverne er mange og mangfoldige. Opgaverne, vi skal diskutere, er for eksempel økonomi, kirkegårdsarealer, medarbejdersamtaler- og møder, kirkesyn og mange andre opgaver. For at sikre liv og vækst i og omkring kirken er vi fra forskellige sider blevet inspireret til at udarbejde en målsætning for menighedsrådsarbejdet ved Løvel Kirke. I menighedsrådet er vi derfor begyndt på en målsætningsdebat, der skal synliggøre, hvad det er, vi vil med Løvel Kirke, og vise hvilke kirkelige indsatsområder vi vil fremme til gavn for det kirkelige liv i Løvel. Processen forløber over tid og vil til stadighed viderebearbejdes og resultere i nye tiltag omkring vores kirke. Som menighedsrådsmedlem, har vi en mulighed for at præge fremtidens kirke ved at være medaktører i det kirkelige liv. Og vi mener, at en målsætningsdebat kan være med til at sikre, at arbejdet ikke drukner i økonomi, gravsten og kirkegårdsdiger. Konkret tog målsætningsdebatten sit udgangspunkt i en idéfase, hvor forslag, tanker og overvejelser omkring Løvel Kirkes liv og vækst blev fremført og diskuteret. Spørgsmål som disse dannede oplæg til idefasen: Hvad vil vi bruge kirken til? Hvad vil vi gerne kunne? Hvordan gør vi det, vi vil? Hvad har vi brug for for at kunne det? Idéfasen resulterede i flere forslag til, hvad vi ville arbejde videre med. Dernæst affødte idefasen en livlig og konstruktiv diskussion omkring Løvel Kirkes fremtid. Forslagene blev opdelt i følgende punkter: 1. Midler til synlighed i hverdagen 2. Kirkens målgrupper 3. Kirkens medarbejdere 4. Mål for Løvel Kirke 5. Kirkegangen Har du kommentarer og ideer til, hvad en målsætningsdebat også kunne indeholde, er du meget velkommen til at kontakte rådet. Det er nu rådets intention og ønske at arbejde videre med ovennævnte forslag til gavn for Løvel Kirkes liv og vækst. Udfra målsætningsdebatten bliver vores første tiltag: Formiddagskaffe i kirken. Se side 3.

7 Pederstrup Sidste år bød på meget store forandringer omkring Pederstrup kirke. Mange buske og træer blev fjernet fra kirkegården. Gamle gravsten blev samlet på en nyanlagt plæne på den nordlige del af kirkegården. Der blev anlagt urnegravsted. Jordgangene blev belagt med lyst grus. Også kirkegårdsdigerne mærkede forandringens vinde blæse. Buske, græs og jord blev fjernet fra digerne, som Pederstrup kirke ligger nu mere frit i landskabet efter at mange gamle træer og buske er fældet. derved blev mere synlige. Selvom arbejdet ikke er helt færdigt endnu, har menighedsrådet valgt at holde en pause med forandringerne. Kirkegårdskonsulenten er blevet bedt om at komme med en udtalelse om digerne. Så det venter vi på. Derfor får diget vest for kirkegavlen lov til at ligge urørt indtil videre, mens menighedsrådet sammen med fagfolk finder ud af, hvordan stilen skal være i fremtiden. Skal græsset gro vildt uden for diget eller skal det klippes? Skal der plantes bunddække inden for diget eller skal der lægges et lag barkflis på? Det er bl.a. de spørgsmål, der er under overvejelse i øjeblikket. Skal græsset gro vildt uden for diget eller skal det klippes? Her ses begge modeller i brug på én gang.

8 Tillykke... Rødding Bagerst: Annette Lars Mikael Torben Allan Simon Thomas Jesper Søren Thomas Søren Lars Troels Ingeborg Forrest: Mette Karin Mille Charlotte Charlotte Tine Sabine Henriette Henriette Maja

9 Løvel: Bagerst: Kristina Tanja Rasmus Kenneth Lennart Mathias René Inge Nathalie Forrest: Søs Jannie Christina Mette Anne Sophie Trine Jeanette Christina...konfirmander!!

10 Under lup Redaktionen vil satse på fremover at bringe en lille undervisende artikel i hvert nummer af SOGNET. Ideen med artikelserien er at beskrive forskellige sider af den kristne tro. For at begynde med manér har redaktionen bedt biskop Karsten Nissen om at belyse det første emne, som er : Nadveren En dreng på omkring de syv år var med sin far i kirke. Drengen kedede sig bravt. Salmerne var lange, prædiken ligeså, men han holdt tappert ud. Efter prædikenen gik han med til alters og fik brød og vin. Da de kom ned på plads igen, sukkede drengen højt og sagde, så det kunne høres i hele kirken: Det hjalp! Endelig var der noget konkret: brød og vin i stedet for de mange ord. Nadveren bygger bro fra vores konkrete, fysiske verden til Guds åndelige virkelighed. Vi holder nadver, fordi vi skal huske på, at vi i troen på Jesus er blevet frie mennesker. Helt siden dengang, Israels folk forlod Ægyptens fangenskab for at drage ud i friheden tilbage til det forjættede land fejrede man i den jødiske familie påskemåltid ved at spise lam, usyrede brød, bitre urter og vin. Og aftenen før Jesus blev korsfæstet, spiste han dette påskemåltid sammen med sine disciple. Det var ved det måltid, der skete følgende, som evangelisten Mattæus har fortalt: Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag det og spis det; dette er mit legeme.«og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde:»drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og siden dengang har den kristne kirke holdt nadver i forbindelse med gudstjenesten. Nadveren er et ritual. Men ritualerne står aldrig alene. De har en mening også de ritualer der findes i hverdagen. Når værts-

11 parret ved middagsbordet hæver glasset for endnu en gang at byde gæsterne velkommen, er det fordi de vil give udtryk for deres glæde over at se gode venner i deres hjem. Når Peter Schmeichel før fodboldkampen først sparker på den ene, og derefter på den anden målstang, er det fordi han vil fortælle: Her hersker jeg! Det er mit territorium, og dette bur agter jeg at holde rent! Og når vi holder nadver sammen i kirken, er det fordi Gud vil fortælle os om fællesskabet imellem ham og os. I dåben blev vi hans børn én gang for alle. I nadveren bliver vi fastholdt i denne tro. Gud vil også igennem nadveren fortælle os, at vi har en fremtid. Vi skal ikke altid slæbe rundt på alt det forkerte vi sagde eller gjorde. Hans tilgivelse løfter byrden fra vore skuldre, så vi frimodigt kan møde livet og tage det på vore skuldre. En tilgivelse, man bare kan huske, betyder ingenting. En gammel tilgivelse der er skrevet op og kan læses, er ingen tilgivelse længere. Nåden er altid ny, og det er tilgivelsen også. Det møder vi i nadveren. Måske spørger vi: Hvordan kan et lille stykke brød og nogle dråber vin betyde alt dette? Dertil må svares, at der kan ikke nævnes én eneste åndelig virkelighed, som ikke er nødt til at have en fysisk bro over til os. J. S. Bachs vidunderlige Mattæus-passion fandtes oprindelig som en åndelig virkelighed inde i ham. I hans sjæl eller tanke. Hvordan kunne vi nogensinde få glæde og i bedste forstand opbyggelse af den, hvis vi sagde: Vi vil ikke tage imod noget så enkelt, laset og simpelt som nogle gamle ark papir med sorte prikker og streger såkaldte noder. Eller hvis vi sagde nej til at lytte til denne åndelige virkelighed, som når os igennem menneskelige stemmer og instrumenter og vort øres fysiske mulighed for at høre. Sådan er nadveren en fysisk bro til den åndelige virkelighed. Til Guds rige. Til Gud selv. Til fællesskabet og tilgivelsen. Derfor sagde drengen: Det hjalp! Karsten Nissen

12 Bibelkredsen Vi er en lille flok, som samles 1 gang om måneden, for at gennemgå nogle tekster fra Biblen, som vi læser, taler om og uddyber. Det er jo ikke sikkert, at vi opfatter tingene helt på samme måde. Derfor kan det blive til stor hjælp og forståelse, samt berigelse for den enkelte. Vi har haft flere forskellige pjecer om bestemte emner. Eksempler på dette er: De 10 Bud, Fadervor, Helligånden og Del glæden med andre, samt mange flere. Vi har lige sluttet et emne om fremmede kulturer og religioner. Det har været meget spændende at studere og fordybe sig i. Vi begynder aftenen med at synge en salme og bede en kort bøn. Derefter læser vi det igennem, som er aftenens emne med henvisninger til Biblen. Vi prøver at besvare de spørgsmål, der stilles. Det kan nogle gange være meget svært (men så har Niels Peter hjulpet os med at samle tingene op, ved et møde, når vi var færdige med en pjece. Det har vi været meget glade for.) Vi slutter aftenen med at bede fadervor i kor og synge en salme, hvorefter vi får en tiltrængt kop kaffe og en snak om løst og fast. Det er nogle meget berigende aftener, hvor vi synger og deler Guds Ord med hinanden. Det er IKKE en lukket kreds, der er plads til alle, som har Lyst til at deltage. Skulle der være nogle, Konfirmander lyddæmpes Siden konfirmandstuen blev renoveret i 1998, har der været problemer med akustikken. Selv små lyde kom til at fylde meget. Det har selvfølgelig været en stressfaktor i konfirmandundervisningen. Også menighedsrådsmøderne og kirkekaffen har lidt under det. Almindelig samtale rundt om bordene blev besværlig. Men nu bliver der gjort noget ved problemet. Fire rammer med lydabsorberende materiale bliver hængt op under loftet. Så kan de forstyrrende smålyde forhåbentlig blive hængende der. som efter at have læst dette indlæg, har lyst til at deltage, er de meget velkomne til at møde op. Mødetider og steder står i Kirkebladet. Vel mødt Laurits Nielsen

13 Fremtid og håb for mission Sudanmissionen holder sit årsmøde i Viborg den august. Temaet for årsmødet er: Fremtid og håb. To biskopper belyser emnet. Den ene er Gbonda fra Sierra Leone og den anden er Karsten Nissen, Viborg. Der er fremtid og håb i mere end en forstand set med Sudanmissionens øjne. Der er fremtid og håb, når vi som kristne har med den levende Gud at gøre. Men der er også fremtid og håb i mission. Sudanmissionen bliver nu 90 år, men der er stadig behov for mission og inspiration fra Danmark til Afrika - og omvendt. Der er fremtid og håb for Afrika. Selvom mange af vores samarbejdspartnere har problemer i kirken, lider under borgerkrig eller andet, så viser kirken igen og igen, at den selv kan og er en levende kirke. Vores rolle som missionsselskab er under forandring. Vi skal fortsat sende missionærer, men i højere grad være sparringspartner for kirkens egen mission. Jeg synes i høj grad, der er fremtid og håb for Afrika set fra vores side, siger generalsekretær Carsten Haugaard Nielsen. To biskopper medvirker To biskopper medvirker bl.a. i årsmødet. Det er biskop Karsten Nissen, som skal tale over årsmødets tema ved festaftenen lørdag. Desuden medvirker biskop Gbonda fra Sierra Leone. Temaet fremtid og håb, vil helt sikkert blive set i et lidt andet lys, eftersom Gbonda har levet under den borgerkrig, som hærger Sierra Leone, og har gjort det i snart et årti. I mere end 40 år har Elisabeth Vingborg været missionær i Nigeria. Hun har derfor en stor viden om mission, og hvad der er behov for i Afrika. Hun skal lørdag eftermiddag sige noget om emnet: Fremtid og håb for mission i Afrika. Medvirker i gudstjenester Søndag formiddag bliver der årsmødegudstjeneste i Viborg Domkirke. Sudanmissionens formand, sognepræst Aage Nielsen, tager sig af gudstjenesten. Desuden vil andre af Sudanmissionens medarbejdere medvirke ved gudstjenesterne i omegnens kirker. Ønsker man at deltage i Sudanmissionens årsmøde kan programmer rekvireres på tlf.: , eller programmet kan læses på hjemmesiden fra primo juni:

14 Lørdagsklubben 8/9 Lørdagsklubben begynder igen efter en lang sommerferie. KFUM & KFUK 8/6 Familiemylder i Fredebo 19/8 Udflugt. Program følger. Bibelkredsen 6/6 Anna og Laurits Nielsen, Iversvej 2. 4/7 Tina Hvid, Tinggade 19. 1/8 Gerda Vestergaard, Krogen 3a. 5/9 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8. Se præsentationen af Bibelkredsen på side 8. Fredebo 15/6 Familieaften ved børnekonsulent Aase Rigtrup Stoltenberg, Hjerm. 28/9 Høstfest ved sognepræst Keld Hvolsbøl Rasmussen. Grundlovsfest Traditionen holdes i hævd. Grundloven fejres den 5. juni i Rødding kirke og præstegård. Ingredienserne er de velkendte. Festgudstjenste med faner og det hele. Folkedans ved Rødding og omegns folkedanserforening. Korsang ved Kulturrødderne. Spejderne bager snobrød. Kaffe, lagkage. Sommer, sol og glade mennesker. Grundlovstalen holdes i år af Eigil Jensen, Batum. Som de fleste ved, er Eigil Jensen medlem af kommunalbestyrelsen i Tjele. Alle er velkomne, både unge og gamle. Tag gerne en havestol med. Menighedsrådsmøder Der er ingen møder i denne periode. Gæsteprædikant I anledning af Sudanmissionens årsmøde i Viborg sidste weekend i august (se foregående side) vil pastor Niels Rønnest medvirke ved gudstjenesten i Pederstrup 26. august. Niels Rønnest var missionær i Nigeria fra Senere var han sognepræst i Bjerring og Mammen. Sommerferie Præsten holder sommerferie fra 23. juli til 12. august. Og igen fra 25. august til 2. september. I begge perioder passes embedet af Jesper Hornstrup, som er sognepræst i Vammen. Han træffes på telefon

15 Ny adresse på sognenes hjemmeside Det er nu helt nemt at finde hjemmesiden for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Menighedsrådene har nemlig valgt at købe eget domænenavn. Hvert sogn har fået sit eget navn, hvori bynavnet indgår. Rødding og Løvel sogne må dog acceptere, at ø bliver til o. Selvom der nu er tre forskellige navne, så er det stadig den samme fælles hjemmeside, der henvises til. Skriv en af disse tre adresser: Så har du straks adgang til en mængde oplysninger om gudstjenestetider, arrangementer, menighedsråd, konfirmander, adresser, kirkernes historie og de sidste nye tiltag. Sognenes hjemmeside. Herfra er der adgang til alle relevante oplysninger om sognene. Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf Kasserer for alle 3 sogne: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Karin Antonsen, Sødalvej 37, Rødding, tlf Organist: Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tapdrup, tlf Graver: Kirsten Hansen, Gl Ålborgvej 49, Viborg, tlf Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf Kirkeværge: Esther Døssing, Korsbakken 38, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf Kirkesanger ved begravelser: Rigmor Rasmussen, Lokesvej 5, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Kai Jensen, Gillebakken 33, Løvel, tlf Formand: Connie Kvorning, Møllevej 9, Løvel, tlf Kirkeværge: Karsten Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, Pederstrup sogn: Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Laila Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 3/6 Pinsedag ingen 4/6 2. pinsedag ingen ingen 5/6 Grundlovsdag ingen ingen 10/6 Trinitatis ingen K ingen 17/6 1.s.e.trin ingen 24/6 2.s.e.trin. ingen ingen K 1/7 3.s.e.trin ingen 8/7 4.s.e.trin K ingen ingen 15/7 5.s.e.trin. ingen ingen 22/7 6.s.e.trin ingen 29/7 7.s.e.trin. ingen ingen JH 5/8 8.s.e.trin ingen JH ingen 12/8 9.s.e.trin JH ingen ingen 19/8 10.s.e.trin Telt ingen 26/8 11.s.e.trin. ingen ingen NR 2/9 12.s.e.trin ingen JH ingen K = Kirkekaffe, Telt = Gudstjeneste i byfestteltet JH = Jesper Hornstrup, Vammen NR = Niels Rønnest, Sudanmissionen, se side 13 og 14

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2006 juni - juli - august Ved sidste års grundlovsfest stod spejderne til søs. Bålet blev tændt på en tømmerfl åde og kanoerne blev brugt til at

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden. Se Lørdagsklubbens program på side 10.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden. Se Lørdagsklubbens program på side 10. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2002 marts - april - maj Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden. Se Lørdagsklubbens program på side 10. Døbte Siden sidst Begravede 2. december

Læs mere

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2004 sept. - okt. - nov. Læs om menighedsrådsvalget på side 6-9 Siden sidst Døbte 31. maj i Rødding kirke: Josefine Stisen Varnum, Sødalvej 35, Rødding.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNET Tiderne skifter. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nye gudstjenestetider fra 1. marts. Se side 11.

SOGNET Tiderne skifter. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nye gudstjenestetider fra 1. marts. Se side 11. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2001 marts - april - maj Tiderne skifter 9.00 10.00 9.30 10.30 Nye gudstjenestetider fra 1. marts. Se side 11. Døbte 3. december i Rødding kirke:

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Samarbejde mellem 6 sogne.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Samarbejde mellem 6 sogne. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2001 sept. - okt. - nov. Samarbejde mellem 6 sogne. Her ses en del af holdet bag den nye sognemedhjælper. Fra venstre: Knud Østergaard, Hans Kristiansen,

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2003 juni - juli - august Jubilæumsbogen 'Af støv er du kommet' er klar til salg. Læs om bogen og jubilæumsfesten på side 4-7. Siden sidst Døbte

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Julemotiv fra Rødding kirke, se side 2.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Julemotiv fra Rødding kirke, se side 2. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2001 dec. - jan. - febr. Julemotiv fra Rødding kirke, se side 2. Siden sidst Døbte 29. juli i Pederstrup kirke: Carl Emil Hjorth Christiansen, Vråvej

Læs mere

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Friluftsgudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark onsdag 2. juni kl. 18.

SOGNET. Rødding - Løvel - Pederstrup. Kirkeblad for. Friluftsgudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark onsdag 2. juni kl. 18. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2004 juni - juli - august Friluftsgudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark onsdag 2. juni kl. 18.00 Se side 7 Jacob og Rasmus ved søen i Ingstrupmølle

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet.

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2002 sept. - okt. - nov. Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet. Siden sidst Døbte 16. juni i Rødding kirke: Laura

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst Nadver Af Julie Sløk, hjælpepræst Julie@dankirkeny.org Til de fleste højmesser (søndagsgudstjenester) er der nadver. I dag skal du lære om det. Det er vigtigt, at du læser teksterne og laver opgaverne.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag Findes der noget bedre end at samles omkring et godt måltid mad sammen med gode venner?

Prædiken til Skærtorsdag Findes der noget bedre end at samles omkring et godt måltid mad sammen med gode venner? Prædiken til Skærtorsdag 2013 Findes der noget bedre end at samles omkring et godt måltid mad sammen med gode venner? Vi er samlet i dag i vores gudstjeneste her omkring et måltid. Et ganske særligt måltid.

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2006 marts - april - maj Stop den stille sult Støt indsamlingen søndag den 5. marts Læs mere på side 5 Siden sidst Døbte 20. november i Løvel kirke:

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra Menighedsrådsloven fylder 100 år

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra Menighedsrådsloven fylder 100 år SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2002 juni - juli - august Uddrag af Løvel menighedsråds forhandlingsprotokol fra 1905 Menighedsrådsloven fylder 100 år I den anledning vil menighedsrådene

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august KIRKEBLAD FOR Vammen, Bigum, Lindum-Sjørring DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august Sommer Konfirmation i Vammen kirke, søndag den 27.april 2014 Fra venstre: Pastoren; Anna M.H.Kristensen; Nina

Læs mere

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET. Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.1, 2003 marts - april - maj Under arbejdet med at udforske sognehistorien (se s. 7) er der også dukket enkelte konfirmandfotos op. Her er det holdet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Skærtorsdag. 2.april 2015. Vinderslev kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.19.30.

Skærtorsdag. 2.april 2015. Vinderslev kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.19.30. Skærtorsdag. 2.april 2015. Vinderslev kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.19.30. Salmer: 178-203- 459/ 179 472-671 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Den første dag under de usyrede brøds

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2007 juni - juli - august Ny graver på Løvel kirkegård Læs præsentationen af Hans-Jørn Brøndum på side 7. SIDEN SIDST Døbte 21. jan. i Løvel kirke:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2008 juni - juli - august Læs om valget på side 8-11 SIDEN SIDST Døbte 16. marts i Løvel kirke: Oliver Topp Madsen, Rødkløvervej 4, Løvel. 6. april

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Skærtorsdag I. Sct. Pauls kirke 2. april 2015 kl. 10.00. Salmer: 178/434/473/456//458/192/190

Skærtorsdag I. Sct. Pauls kirke 2. april 2015 kl. 10.00. Salmer: 178/434/473/456//458/192/190 1 Skærtorsdag I. Sct. Pauls kirke 2. april 2015 kl. 10.00. Salmer: 178/434/473/456//458/192/190 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Den stille Uge. Påskefesten begynder, fem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2005 dec. - jan. - febr. I denne tidlige udgave af kirkebladet er der blændet ned for Laila Sørensens alterbillede til Pederstrup kirke. Billedet

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2011 juni - juli - august De fleste af sangerlaugets medlemmer på orgelbænken i Rødding kirke. Kirkesangerlauget har nu eksisteret i lidt mere end

Læs mere