FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014"

Transkript

1 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014

2 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Klare indsatsområder for folkeskolen 1. Faglig løft og en længere og mere varieret skoledag for eleverne 2. Kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere

4 Hovedindhold for folkeskolen kl.: 30 timer / 4.-6 kl.: 33 timer / kl.: 35 timer (gennemsnit over en uge over et skoleår). 2. Flere fagopdelte timer bl.a. mere dansk og matematik. 3. Indførelse af engelsk fra 1. klasse, 2. fremmedsprog i 5. klasse, obligatorisk valgfag fra 7. klasse

5 Hovedindholdet for folkeskolen 4. Forhøjelse af timetallet i de praktisk-musiske fag og natur/teknik. 5. Understøttende undervisning med lærere og pædagoger (bevægelse, læsebånd, lektiehjælp/studietid). 6. Alle skal bevæge sig dagligt 45 min. pr. dag. 7. Mere IT 8. Øget fokus på trivsel

6 Hovedindholdet for folkeskolen 9. Øget fokus på forældreinddragelse (forældre er en ressource og har ansvar opbakning og inddragelse). 10. I udskolingen skal der være fokus på overgang til ungdomsuddannelse. 11. Skolen skal være inkluderende.

7 Opfattelse af skoledagen Hele skoledagen består af læring Fagopdelt undervisning Understøttende undervisning Inddragelse af det omgivende samfund Etablering af partnerskaber Undervisningspligten kan opfyldes af foreninger, musikskole og ungdomsskole Elev- og uddannelsesplan integreres Uddannelsesparathedsvurdering fra 8. klasse

8 Vor vision for indskolingen: - Målet for eleverne er læring og dannelse. - Vi vil gøre en god indskoling bedre. - Fællesskab, forskellighed, faglighed og forandring implementeres i dagligdagen.

9 Vor vision for indskolingen: - Udvikle fra viden og forskning. - Inklusion søges hvor det giver mening. - Fokus på vor drengegruppe.

10 Givne vilkår: - Børnene skal i skole hver dag fra Engelsk fra 1. klasse. - Mere tid til musik, idræt og NT.

11 Givne vilkår: - Længden af lektionen bliver en time som det bærende element. Frikvarter mellem hver lektion. - Klassen er grundstammen, men årgangssamarbejdet opprioriteres.

12 Skema for klasse xx: 60 min lektioner Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag (12+18) Morgensang Trivselsbånd Morgensang Trivselsbånd Morgensang Trivselsbånd Morgensang Trivselsbånd Morgensang Trivselsbånd Dansk Dansk Dansk Matematik Billedkunst Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Engelsk Dansk Matematik Dansk Dansk efterår Billedkunst forår Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Matematik Musik NT efterår Engelsk forår NT Dansk Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Understøttende undervisning Understøttende undervisning Understøttende undervisning Idræt Matematik Kristendom Understøttende undervisning Understøttende undervisning Understøttende undervisning Historie

13 Vi vil: - opprioritere samarbejdet mellem lærere og pædagoger. - parallellægge timer i dansk og matematik og derigennem udnytte holddeling som et pædagogisk redskab. - lave en tidlig og forebyggende indsats.

14 Vi vil: - Lave to understøttende bånd. 1 om morgenen og et efter kl Om morgenen: Morgensang, kultur, dannelse, fortælling, trivsel o.l. - Efter kl : Understøttende undervisning

15 Vi vil: - lave en fagdag hver måned som udgangspunkt. - teste og evaluere, således der hele tiden sker en faglig udvikling. - udvikle vore skolehjem samtaler og årsplaner.

16 Mellemtrinnets vision i forhold til skolereformen: Holddannelse på tværs af årgangen. Det giver bl.a. mulighed for: Undervisning/læring på forskellige niveauer. Anvendelse af forskellige læringsstile. Undervisning /læring på store og små hold. Målsætning: Alle elever bliver udfordret, så de bliver så dygtige, de kan.

17 Forudsætning for holddannelse på tværs af årgangen: Parallellægning på årgangen, så alle elever så vidt muligt har samme fag samtidig. Udfordringer: Mellemtrinnet er kendetegnet ved mange praktisk/musiske fag og brug af faglokaler. Idræt, svømning, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab. Det betyder: På alle 3 årgange etableres en P-fags ordning, der indeholder en del af de praktisk/musiske fag.

18 Overordnede rammer: Alle elever har udgangspunkt i en fast klasse. I store periode undervises i hold på tværs af årgangen. Alle klasser vil få et fast grundskema. Grundskemaet har udgangspunkt i moduler af 2 x 45 min. I et antal uger vil grundskemaet være afløst af studieuger. Skoledagens længde: (3 dage) (2 dage)

19 4. årgang 4.årg. 30 lekt.: Da 7 Eng 2 His 2 Kri 1 Mat 5 n/t 3 idr 3 mus 2 bil 2 hån/slø/hje 3 Fagopdelt 30 lekt. Understøttende undervisning: Studietid Pauser Bevægelse 5 x 45 min (- 3 x idr) Læsebånd I alt = 22,50 klokketime = 3,00 klokketime = 4,17 klokketime = 1,66 klokketime = 1,66 klokketime = 33,00 klokketime P-fag = (hånd, slø, hjem, + evt. et 4. fag ) 4 hold 4 lærere. 4 perioder, hvor eleverne skifter hold. I læsebånd kan der udover læsning/faglig læsning indgå elementer fra UEA-orientering, sundheds- og seksualorientering, færselslære samt læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

20 Skema for 4. årgang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag eng mus/bil/idr a b c eng mus/bil/idr a b c Bevægelse 20 Bevægelse 20 mat n/t da mat n/t da Bevægelse 20 Bevægelse 20 Bevægelse 20 mat P-fag his da svøm/kri ab c P-fag his da svøm/kri n/t c ab Pause 30 Pause 30 Pause 30 Pause 30 Pause P-fag da mus/bil/idr b c a da da mus/bil/idr b c a Læsebånd 20 Læsebånd 20 Læsebånd Studietid Studietid Studietid mat mat Læsebånd 20 mus/bil/idr c a b mus/bil/idr c a b Læsebånd 20 P-fag = (hånd, slø, hjem, + evt. et 4. fag )

21 5. årgang 5.årg. 31 lekt.: Da 7 Eng 3 His 2 Kri 1 Mat 5 n/t 2 idr 3 mus 2 bil 1 hån/slø/hje 4 Tys 1 Fagopdelt 31 lekt. Understøttende undervisning: Studietid Pauser Bevægelse 5 x 45 min (- 3 x idr) Læsebånd I alt = 23,25 klokketime = 3,00 klokketime = 4,17 klokketime = 1,66 klokketime = 0,92 klokketime = 33,00 klokketime P-fag = Hån/slø/hje/mus/bil 7 lektioner (2+2+3) 5 hold - 5 lærere 5 perioder, hvor eleverne skifter hold. I læsebånd/studietid kan der udover læsning/faglig læsning indgå elementer fra UEA-orientering, sundheds- og seksualorientering, færselslære samt læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

22 Skema for 5. årgang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag da mat p-fag mat da da mat p-fag mat eng Bevægelse 20 Bevægelse 20 Bevægelse 20 Bevægelse eng da p-fag svøm/kri 5.ab/5.cd eng da tys svøm/kri 5.cd/5.ab Bevægelse Pause 30 Pause 30 Pause 30 Pause 30 Pause p-fag p-fag idr da his p-fag p-fag idr da his n/t n/t Læsebånd 11 studietid 9 Læsebånd 11 studietid 9 Læsebånd 11 studietid mat Studietid Studietid Læsebånd 11 studietid 9 Læsebånd 11 studietid 9 P-fag = Hån/slø/hje/mus/bil

23 6. årgang 6.årg. 31 lektioner: Da 7 Eng 3 His 2 Kri 2 Mat 5 n/t 2 idr 3 mus 1 hån/slø/hje 4 Tys 2 Fagopdelt 31 lekt. Understøttende undervisning: Lektiehjælp Pauser Bevægelse 5 x 45 min (- 3 x idr) Læsebånd I alt = 23,25 klokketime = 3,00 klokketime = 4,17 klokketime = 1,66 klokketime = 0,92 klokketime = 33,00 klokketime P-fag = Hån/slø/hje/mus/idr 6 lektioner (2+2+2) 5 hold - 5 lærere 5 perioder, hvor eleverne skifter hold. I læsebånd/studietid kan der udover læsning/faglig læsning indgå elementer fra UEA-orientering, sundheds- og seksualorientering, færselslære samt læringsaktiviteter der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

24 Skema for 6. årgang Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Da mat p-fag kri da Bevægelse 20 Da mat p-fag kri eng Bevægelse 20 Bevægelse 20 Bevægelse Eng da idr mat n/t Eng da idr mat n/t Bevægelse Pause 30 Pause 30 Pause 30 Pause 30 Pause p-fag p-fag tys da his p-fag p-fag tys da his Læsebånd 11 studietid 9 Læsebånd 11 studietid 9 Læsebånd 11 studietid mat Studietid Studietid Læsebånd 11 studietid 9 Læsebånd 11 studietid 9 P-fag = Hån/slø/hje/mus/idr

25 Overbygning og skolereform

26 Folkeskolereform Trives bedre lære mere 35 timer om ugen hver dag 32 fagopdelte lektioner om ugen Mindst 3 timer bevægelse om ugen 2 timer lektielæsning om ugen Understøttende undervisning

27 Kommunale mål Mere holddannelse Mere elevmedindflydelse Bedre forberedelse til ungdomsuddannelserne

28 Hvad vil vi? Anerkende de unge Give udfordringer Skabe fællesskaber Se fremtidsmuligheder

29 Årgangen fællesskab og faglighed Årgangen hører sammen i et fællesskab. Faglig læring sker på årgangen. Skiftende hold i løbet af året.

30 Primærgruppe Primærgruppe med elever fra 7., 8. og 9. årgang elever Primærlæreren har ansvaret for den unges trivsel og udvikling

31 Årets gang Skemauger i hold på årgangen Alternative uger med årgangen Primærdage - med primærgruppen

32 Skolehjem-samarbejde Forældremøder årgangsvis i september Skolehjemsamtaler med primærlærer: o Anerkende de unge o Give udfordringer o Skabe fællesskaber o Se fremtidsmuligheder

33 Folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler Lærerens ændrede arbejdsregler fra 1. august 2014 Skolepædagogernes ændrede arbejdstidsaftale fra 1. august 2014

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Program 19.05.14. 1. Afdeling:

Program 19.05.14. 1. Afdeling: Program 19.05.14 1. Afdeling: Velkomst + aftenens program i oversigtsform - CB Generel information om skolereformen - MB Kort orientering om vores proces og læringsforståelse - AU Hvordan udmøntes reformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere