Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?"

Transkript

1 Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.?

2 Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling

3 1. Skolereformen generelt Tre overordnede målsætninger Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 Konkrete mål Der er i reformen opstillet 4 konkrete resultat mål som kommunerne er forpligtet til at overholde: - Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test - Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning og matematik, skal falde år for år - Elevernes trivsel skal øges

5 Mere....men ikke blot mere af det samme!! Vi skal fortsat levere høje faglige resultater Vi skal også drive skole på en ny måde, hvor vi skal løfte elevernes faglige kunnen (det samme i 8.kl som i 9.kl.) Målet er ikke længere Det vi skal men i snarere Det vi kan

6 Hvad bliver anderledes..? En længere og mere varieret skoledag Understøttende undervisning Mere motion og bevægelse Lektiehjælp og tid til faglig fordybelse Øget fokus på udskoling Øget fokus på holddeling/uv diff.

7 Flere timer En lektion i dansk i kl. En lektion i matematik i 4.-9.kl. En lektion i natur/teknik i 2. og 4.kl. En lektion i engelsk i 1. og 2. kl. En lektion i tysk i 5. kl. og to i 6.kl. Hjemkundskab bliver til madkundskab Sløjd og håndarbejde bliver til håndværk og design En lektion i musik i 1. og 5. kl. En lektion i idræt i 1. kl. En lektion flyttes fra 8.kl. til 7.kl. i geografi

8 Ugentlig skoletid Indskolingen 30 timer inkl. 2 til lektiehjælp Mellemtrin 33 timer inkl. 3 til lektiehjælp Udskolingen 35 timer inkl. 2 til lektiehjælp (7. kl. evt. + 2 timer til konfirmationsforb.)

9 Hvad mere er nyt? Åben skole inddragelse af lokale muligheder Nye fælles mål for undervisningen i alle fag (frivilligt i skoleår ) Større fokus på elevernes læring (Fra undervisning til læring)

10 2. Konkret på Vittenbergskolen Afdelingsopdelt skole teamsamarbejde (vigtigt at strukturen giver øget mulighed for samarbejde og fælles forberedelse) Holddannelse / Læreres samarbejde på tværs af klasser Kontaktlærer/ klasselærer Øget brug af IT i undervisning Forsøg med klasselæsemøder 2 gange årligt

11 Konkret på Vittenbergskolen Udviklingsprojekter Fælles drøftelse og holdning til lektier på Vittenbergskolen Fælles efteruddannelse omkring bevægelse i fagene Deltage i fælles Udviklingsarbejde omkring fælles mål Implementering af nye Fælles mål.

12 Understøttende undervisning Formål med understøttende undervisning - Højne elevernes faglige niveau, særligt i dansk og matematik - Øge mulighederne for at eleverne lærer på forskellige måder. - Øge muligheden for at koble teori og praksis. - Lektiehjælp og faglig fordybelse - Motion og bevægelse

13 Mere Motion og bevægelse - Vittenbergskolen Motion og bevægelse skal integreres i alle elevers skoledag. Motion og bevægelse skal fremme elevernes læring. Dette gøres ved at have øget fokus på motivation, trivsel og elevernes sundhed. Motion og bevægelse skal både indgå i den faglige undervisning samt i den understøttende undervisning. Det aftales i de enkelte team, hvordan teamet sikre, at alle elever i gennemsnit får ca. 45 minutters motion og bevægelse om dagen. Klassens lærere skal lave en oversigt, hvoraf det fremgår, hvem der har ansvaret for motion og bevægelse i løbet af skoleåret, samt i hvilke perioder bevægelse primært skal understøtte motivation og læring og i hvilke perioder, der er fokus på at pulsen skal op. Forældre skal ved skoleårets start gøres bekendt med denne oversigt.

14 Dagsrytme Første Modul Pause Andet modul Pause Tredje modul ? Fjerde modul eller lektielæsning

15 Faglig fordybelse og lektiehjælp De overordnede rammer - Antal timer til lektiehjælp og fagligfordybelse Er frivilligt, men skal tilbydes af skolen - Fra 1-9 årgang skal det varetages af medarbejdere med uv kompetence = lærere. - Skal støtte op om elevernes faglige læring.

16 Konkret på Vittenbergskolen - SB udarbejder pt. princip for faglig fordybelse og lektiehjælp - Bemandes som hovedregel af medarbejdere eleverne kender fra årgangen (da/mat) - I løbet af fælles holdning til begrebet lektier - Succes med faglig fordybelse/lektiehjælp kræver forældrenes opbakning - Ønske fra skolen: Alle elever følger faglig fordydelse/ lektiehjælp fra skoleårets start. - Planlægger, at der kommer en udmelding fra underviseren til elever/forældre omkring hvad indholdet vil være den næste periode dvs. framelding for en hel periode.

17 Skole/hjemsamarbejde Alle samtaler og møder omkring enkelte elever inden kl. 17 Fortsat tilbud om 2 skolehjemsamtaler (indtil nyt princip er vedtaget) Henvendelser til i lærernes arbejdstid via intra eller på mobil (alle medarbejdere har fået arbejdsmobil) Efter lærernes arbejdstid sker tlf. henvendelser til skolens ledelse hvis der opstår behov Beskeder på Intra og mobil besvares hurtigst muligt. Forældremøder (hvor hele klassens forældre deltager) efter kl. 17

18 Lærernes arbejdstid Rammerne: Al arbejdstid skal placeres på skolen ml. kl gange årligt mulighed for aftenarbejde Mere undervisning ca. 60 timer årligt Den enkelte lærer orienterer via intra ved skoleårets start omkring dennes tilstedeværelses tid Alle medarbejdere har fået individuel arbejdsplads, samt pc og tlf

19 3. Indskolingen - fokusområder Tæt samarbejde personalegrupperne imellem Sammenhæng i forløbet Førskole tredje klasse. Mulighed for varierede undervisningsformer Fortsat stort fokus på læseindlæring Fortsat udeskole Den specialpædagogiske indsats holddeling og kurser og lektiehjælp

20 Indskolingen Understøttende undervisning Understøttende undervisning = pædagoger eller lektiehjælp Frivillig musikundervisning som en del af skoledagen Bevægelse i fagene Frivillig daglig lektiehjælp eller faglig fordybelse

21 Eksempel på elevskema i indskolingen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:00-08:45 Dansk Mat N/T Musik Dansk 08:45-09:30 Dansk Mat N/T Musik Dansk 09:30-10:00 10:00-10:45 Mat Understøt. Billedk. Dansk Understøt 10:45-11:30 Mat Dansk Billedk. Dansk Krist. 11:30-12:00 12:00-12:45 Engelsk Dansk Dansk Mat Idræt 12:45-13:30 Understøt. Dansk Understøt. Understøt. Idræt 13:30-14:00 LekMe Understøt. LekMe LekMe LekMe

22 3. Mellemtrin - fokusområder Fokus på læring og tydelige læringsmål elevens egne målsætninger Holddeling i dansk og matematik Mulighed for varierede undervisningsformer Den specialpædagogiske indsats holddeling og kurser og lektiehjælp

23 Mellemtrin Understøttende undervisning Understøttende undervisning som en del af fagene primært dansk og matematik De timeløsefag, Trivsel, Lektiehjælp og faglig fordybelse

24 Eksempel på elevskema i mellemtrin Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:00-08:45 Dansk Engelsk Mat. Sløjd Idræt 08:45-09:30 Dansk Tysk Understøt. Sløjd Idræt 09:30-10:00 10:00-10:45 Madk. Historie Dansk Tysk Krist. 10:45-11:30 Madk. Krist. Dansk Historie Engelsk 11:30-12:00 12:00-12:45 N/T Mat. Musik Mat Dansk 12:45-13:30 N/T Mat. Idræt Dansk Mat 13:30-13:45 13:45-14:30 Dansk Engelsk LekMe LekMe 14:30-15:00 LekMe LekMe LekMe

25 Overbygningen - fokusområder Stort fokus på den enkelte elevs læring og tydelige læringsmål Holddeling i dansk og matematik Forsøg med holddeling på tværs af årgangene (hele overbygningen) Høje ambitioner fokus på den enkeltes målsætninger Øget inddragelse af IT Kontaktlærere

26 Overbygning - fokusområder IT i undervisningen medbring egne maskiner med på daglig basis (skolen udarbejder pt. IT startegi) Øget fokus på holddeling Læringsmål - effektmåling Valgfag i overbygningen fx musik, drama, arbejdskendskab, medier, billedkunst, filmkundskab eller madkundskab På sigt - linjer i udskolingen

27 Overbygningen understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse Understøttende undervisning som en del af fagene primært dansk og matematik UU vejledning Timeløsefag

28 Eksempel på elevskema i udskolingen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:00-08:45 Geo. Bio. Idræt Præst Dansk 08:45-09:30 Geo. Bio. Idræt Præst Dansk 09:30-10:00 10:00-10:45 Design Mat. Engelsk Dansk Tysk 10:45-11:30 Design Mat. Engelsk Understøt. Historie 11:30-12:00 12:00-12:45 Tysk Tysk Fysik/Kemi Historie Valgfag 12:45-13:30 Dansk Engelsk Fysik/Kemi Mat. Valgfag 13:30-13:45 13:45-14:30 Dansk Dansk Dansk Mat. Mat. 14:30-15:00 Understøt. Understøt. Understøt. Understøt. Understøt. 15:00-16:00 LekMe LekMe

29 Drøftelser Spørgsmål??? Gode ideer

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere