Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE"

Transkript

1 Energirigtig velvære GULVVARME OG KØLING I LAVENERGIHUSE

2 Hvorfor lavenergihuse? Byggesektoren tegner sig for 40 % af EU s energiforbrug og 36 % af CO 2 -udslippet. Mere end 90 % af miljøbelastningen fra en bygning stammer fra dens energiforbrug (opvarmning, køling, ventilation og belysning). Øget energieffektivisering er nøglen til både at reducere omkostninger, forbedre konkurrencedygtighed, sikre fremtidig energiforsyning og overholde forpligtelserne i forhold til klimaændringer, fastsat i internationale aftaler. Energieffektive varme- og kølesystemer Energieffektive varme- og kølesystemer er en nødvendighed i lavenergihuse for at leve op til fremtidens krav. Nye byggestandarder i Europa kræver bedre varmeisolering af klimaskærmen, bedre U-værdier for vinduer og mindre infilt ation gennem klimaskærmen, alt sammen for at reducere varmetabet. I 2020 vil bygningsvedtægterne blive reguleret til et energiniveau på næsten nul. Sammenlignet med byggestandarder i 2005 vil varmetabet være reduceret med mere end 80 %. Fremtidige beboelseshuse vil have varmespidsbelastninger på W/m 2, og den tætte og velisolerede klimaskærm vil medføre et behov for køling i sommerperioden. Kølespidsbelastningerne kan være væsentlige op til 40 W/m % -20 % kwh/m 2 pr. år % Drivhusgasniveau Energiforbrug Vedvarende energi i energimiks Tendens for energirammen frem mod 2020 EU s plan har fastsat følgende mål år 2020: 20 % reduktion af EU s drivhusgasudslip 20 % energi fra vedvarende energikilder 20 % stigning i energieffektivitet EU-politik i UPONOR ENERGIRIGTIG VELVÆRE

3 Fremtidssikker vedvarende energi med maksimal effektivitet Opvarmning med lav temperatur og køling med høj temperatur Vandbårne gulvvarme og gulvkølings systemer arbejder ved temperaturer som ligger tæt på den ønske indendørstemperatur. Opvarmning med lav temperatur (typisk C) og køling med høj temperatur (typisk C) øger effektiviteten for varmekilderne, som f.eks. varmepumper, og gør det muligt at anvende frikøling. Et jordvarmeanlæg med varmepumpe fungerer ideelt sammen med et gulvvarmesystem. Varmepumpens effektivitet vil øges betydeligt sammenlignet med traditionelle højtemperatursystemer og luftopvarmning, da en varmepumpes effektivitet afhænger af temperaturen som leveres fra jordslangerne såvel som fremløbstemperaturen i varmesystemet. En tommelfinger egel siger, at hvis man reducerer fremløbstemperaturen i gulvvarmesystemet med 1 C, vil det årlige energiforbrug blive reduceret med ca. 2 %. Designet til fremtiden elle fremtidige lokale energiløsninger. Det er af stor betydning både for den årlige energiudgift og for den fremtidige ejendomsværdi. Integrerede løsninger giver komfort med minimalt energiforbrug Selv lavenergihuse skal have en vis energitilførsel for at opretholde et godt indeklima. Udfordringen er at tilføre denne energi på den mest bæredygtige måde. Studier af lavenergihuse konkluderer samstemmende, at optimal komfort og minimalt energiforbrug opnås ved at anvende en kombination af vandbaserede systemer og ventilation med varmegenvinding. Mekanisk ventilation er nødvendig af hensyn til kravene til bygningstæthed og luftskifte. At anvende ventilationssystemet som det eneste varmesystem fører imidlertid til ineffektivitet. Et typisk varmegenvindingssystem kan ikke alene give den energitilførsel, som kræves om vinteren. Desuden kræver luftopvarmning relativt høje temperaturer, hvilket medfører ringe effektivitet af de anvendte energikilder. Et lavtemperatursystem giver den bedste energieffektivitet på grund af den lave driftstemperatur. COP C 50 C 60 C C Varmepumpens varmefaktor, COP (Coefficient Of erformance) som en funktion af primærsidens fremløbstemperatur (jordtemperatur) og forskellige varmesystemers vandforsyningstemperaturer (35 C, 50 C og 60 C). kwh pr. år Gas Forsyning med gulvvarme 35 C En bygnings levetid ligger mellem 50 og 100 år. Det er derfor af afgørende betydning at installere et varme- og kølesystem, der kan anvende fremtidige energikilder. Med et indbygget gulvvarme- og kølesystem er bygningen praktisk talt fremtidssikret, da det vil kunne fungere effektivt med ethvert fremtidigt energiforsyningssystem også med individuelle løsninger så som sol- og jordvarme eller eventu- Fjernvarme Luft-vandvarmepumpe Jord-vandvarmepumpe Forsyning med luftopvarmning til varmeveksler 60 C Enfamiliehus simuleret i Danmark 165 m 2 inkl. energi til rumopvarmning, varmt vand og ventilation. UPONOR ENERGIRIGTIG VELVÆRE 3

4 Gulvvarme giver optimal komfort Forventet procent utilfredse Vintertøj isolering: 1,0 Et optimalt indeklima kræver omhyggeligt design af det termiske miljø, luftkvalitet, akustiske betingelser og belysning. Et godt designet gulvvarmesystem er det første skridt mod god indendørs komfort året rundt. Det giver ideel temperaturfordeling, eliminerer kuldetræk og kan give mulighed for hurtig regulering af rumtemperaturen. Optimal indendørs temperatur Uponor gulvvarmesystmer er designet til at give optimale rumtemperaturer, hvilket garanterer en perfekt termisk komfort året rundt. Individuel rumregulering sikrer, at man kan opnå forskellige temperaturer alt efter brugerens behov. Den optimale temperatur i henhold til ISO 7730 er ca C om vinteren og C om sommeren. Energiudveksling: 1,2 Operativ temperatur Optimal temperatur med vinter- og sommertøj Sommertøj isolering: 0,5 Ideel opvarmning Strålevarme i loft [ C] Vertikal temperaturprofil med orskellige strålesystemer Ideel varmefordeling Et velfungerende gulvvarmesystem resulterer i et vertikal temperaturprofil i rummet tæt på det ideelle. Dette sikrer en perfekt varmebalance mellem kroppen og dens omgivelser. Gulvvarme giver optimal varmekomfort, fordi energiudvekslingen foregår som stråling fra gulvet. Strålevarmeudvekslingen resulterer i ensartede temperaturer på alle overflader i rummet, og der er derfor ingen konvektion med cirkulerende luft. Risikoen for kuldetræk og træk fra den mekaniske ventilation er praktisk talt elimineret C Gulvvarme Radiatoropvarmning på væg = Temperatur på gulvoverflad = Rumtemperatur Selvregulerende og hurtig reaktion Indendørs temperaturen i lavenergihuse er meget følsom over for hurtige ændringer i varmeoptagelsen fra for eksempel solstråler gennem vinduer. Det er derfor nødvendigt, at varmesystemet kan reducere eller øge varmeeffekten relativt hurtigt. Den såkaldte selvregulerende effekt af gulvvarme og gulvkøling bidrager til at opretholde en stabil indendørs temperatur. Den selvregulerende effekt opstår, fordi den termiske masse i gulvet absorberer og frigiver energi, når huset udsættes for uventede belastninger. c køling = 10,5 W/m 2 c b a b opvarmning = 13,9 W/m 2 a opvarmning = 19,1 W/m 2 Tid (t) Selvregulerende effekt hvor energiudvekslingen mellem overflade og rum er enten positiv eller negativ 4 UPONOR ENERGIRIGTIG VELVÆRE

5 Optimal regulering af rumtemperaturen med Uponor Control System Opfylder de behov, som husets beboere har til indeklimaet Den rette temperatur på det rette tidspunkt og sted er altafgørende for individuel komfort. Beboerne foretrækker forskellige temperaturer i forskellige rum på forskellige tidspunkter på dagen, f.eks. 22 C i dagligstuen, 19 C i soveværelset og 24 C på badeværelset. I lavenergihuse er der stor forskel på varmetabet fra rum til rum afhængig af rummets placering og størrelsen på glasarealet (op til 50 %). Uden separat rumregulering vil rummet med de højeste varmekrav eller indstillingspunkt påvirke de andre rum og føre til unødvendigt energiforbrug og skabe overopvarmning af de rum, som har mindre varmebehov. Den eventuelle besparelse er op til 30 % med individuel rumregulering sammenlignet med zoneregulering. Rumtemperatur/indstillingspunkt C Dagligstue Soveværelse Hjemmekontor Badeværelse W/m 2 Et eksempel på den typiske afvigelse i de foretrukne rumtemperaturer Et eksempel på den typiske forskel i varmebehovet i et lavenergihus Uponor Control System designet til lavenergihuse Uponor Control System med DEM teknologi er designet til lavenergihuse og er i stand til at styre opvarmning og køling med individuel rumregulering og fugtighedsregulering. Uponor Controller C-56 Radio og Uponor Interface I-76 sammen med Uponor termostat med display T-75 Radio og Uponor Climate Controller C-46 til vandforsyningsregulering og dugpunktsstyring. DEM teknologien (Dynamic Energy Management) styrer vandgennemstrømningen ved dynamisk at analysere det aktuelle behov for bestemte belastningskredse og frigive energi ved hjælp af et selvlærende system, som tilpasser sig det aktuelle forhold i rummet. Uponor Control System med DEM teknologi vil give besparelser på optil 10 % sammenlignet med almindelige tænd-sluk reguleringssystemer. UPONOR ENERGIRIGTIG VELVÆRE 5

6 Behovet for køling i lavenergihuse Ekstern og intern varmeoptagelse Lavenergihuse er tætte og velisolerede. Dette sikrer et reduceret varmeforbrug, men der er stor risiko for indendørs overophedning om sommeren. Et kombineret gulvvarme- og gulvkølesystem kan levere frikøling og derved sikre et komfortabelt indeklima året rundt. Godt lavenergidesign omfatter optimeret arkitektur og bygningsplacering med tilstrækkelig afskærmning af vinduer og glasfacader. Beboernes erfaringer med at bo i et lavenergihus samt tekniske termiske simuleringer konkluderer klart, at behovet for køling ikke kan imødekommes ved solafskærmning alene. Dagslys er nødvendigt i huset af hensyn til beboernes trivsel, men direkte sollys gennem vinduer medfører overopvarmning. En for høj indendørs temperatur opstår ikke kun om sommeren, men også om foråret og efteråret, når solen står lavt på himlen. Ud over solstråler bidrager mennesker og elektrisk udstyr også til at øge indendørs temperaturen til uacceptable niveauer. Den mest effektive afskærmning med en afskærmningsfaktor på 85 % kan reducere det samlede kølebehov med op til 50 % men ikke eliminere behovet for køling. Det tætte og velisolerede lavenergihus lader ikke varmen slippe ud, og afskærmning og rullegardiner vil kun delvist løse problemet. Aktiv køling er derfor påkrævet, men traditionel air-conditioning bruger elektricitet og er derfor ikke en mulighed inden for energirammen. Løsningen er at anvende frikøling fra jorden kombineret med et gulvvarmesystem, som simpelthen anvendes til køling om sommeren ved at tilføre vand med jordtemperatur. W/m 2 2 % 5 % 3 % 10 % Varme fra ventilatorer Varme fra beboere (inkl. latent) Varme fra udstyr Varme fra vægge og gulve (struktur) Varme fra belysning Varme fra dagslys (direkte sol) Varme fra vinduer (inkl. absorberet solenergi) og åbninger 52 % 13 % Kølebehov i et enfamiliehus placeret i Danmark 15 % Fordeling af varmeoptagelse i et enfamiliehus placeret i Danmark 6 UPONOR ENERGIRIGTIG VELVÆRE

7 Gulvvarmesystem som kølesystem med jordenergi som en fri kølekilde Frikøling køling næsten uden driftsomkostninger 25 Europæisk Sæson Energi Effektivitets Ratio (ESEER) Da et gulvkølingsystem kan køle ved relativt høje temperaturer, kan det faktisk anvende de normale jordtemperaturer om sommeren uden brug af en varmepumpe. Resultatet er helt tydeligt, frikøling hvor den eneste driftsomkostning opstår fra pumperne, som cirkulerer brine/vand. Som det ses af figuren giver frikøling det største udbytte i forhold til inputtet Luft-luftvarmepumpe Luft-vandvarmepumpe Brine-vandvarmepumpe Fri køling ESEER svarer til en ydelsesfaktor i fyringssæsonen Varmefunktion, frikølingen deaktiveres Kølefunktion, frikølingen aktiveres Ovenstående illustration viser et Uponor varme- og kølesystem kombineret med en jord-vand-varmepumpe og en Uponor frikøling pumpe/veksler kaldet EPG inkl. en Uponor Climate Controller C-46, som kan styre opvarmning og køling med individuel rumregulering, vandforsyning og fugtighedsregulering. UPONOR ENERGIRIGTIG VELVÆRE 7

8 Uponor A/S T Uponor VVS F Kornmarksvej 21 W Brøndby F , Teknisk Service

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Energioptimering af kontorbygninger

Energioptimering af kontorbygninger Energioptimering af kontorbygninger Introduktion 3 Bygningstyper 4 Oversigt 5 Varmeakkumulering 6 Vinduesareal 7 Solafskærmning 8 9 Ventilation 1 Køling 11 og udstyr 12 Superoptimering 13 Efterskrift I

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri idworks.dk / 3577 / 1.8 FBBB Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) har til formål at styrke indsatsen for bæredygtige byer

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012

Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Energi +Hus P1 Projekt Gruppe D315 Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 19. december 2012 Studenterrapport Første Studieår v/ Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Byggeri og Anlæg Strandvejen

Læs mere