Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse. xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 ÅRSREGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse. xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse xxxxxxxxxx Årsregnskab ÅRSREGNSKAB

2 2 Vejle og Københavns amter og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om screening for tarmkræft. Svend Erik Jørgensen fra Børkop deltog i pilotprojektet og fik opdaget og helbredt sin sygdom inden for en måned.

3 Fem år i hovedtal Årsregnskab 2005 Fem år i hovedtal I femårs perioden 2001 til 2005 er indtægterne øget med 99,1 mio. kr. til godt 421,8 mio. kr. I den betragtede periode har der været udsving i de samlede indtægter fra de laveste på 322,7 mio. kr. i 2001 til de højeste på 421,8 mio. kr. i Posten Indsamlede midler, der bl.a. indeholder indtægter fra arv, medlemskontingenter, landsindsamlinger, tilskud til konkrete forskningsprojekter m.v., udgør i 2005 i alt 297,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 45,8 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen kan primært henføres til en stigning i arveindtægterne fra 2004 til 2005 på 20,6 mio. kr. Efter en nedgang i antallet af nye arvesager i 2003 og 2004 er det positivt at kunne konstatere, at antallet af nye sager er steget i I 2005 modtog Kræftens Bekæmpelse tillige en ekstraordinær stor udlodning fra Fællesfonden til støtte for Kræftens Bekæmpelse på 9,5 mio. kr. Overskud ved Lotterier, genbrug og varesalg er i 2005 steget til 58,2 mio. kr. mod 49,8 mio. kr. i I forhold til starten af femårs perioden, hvor disse indtægter beløb sig til 42,2 mio. kr., er der sket en stigning på 16 mio. kr. Kapitalindtægterne, der omfatter indtjente renter, udbytter og lejeindtægter har udvist en faldende trend i de første tre år af femårs perioden. Denne udvikling er i 2004 vendt til en stigning på 9,5 mio. kr. I 2005 er kapitalindtægterne dog faldet til 38,3 mio. kr. forårsaget af en nedgang i obligationsrenteindtægterne. Posten Offentlige tilskud er fra 2001 vokset med 10,3 mio. kr. til 27,6 mio. kr. i Fremgangen skyldes, at amterne fra år 2002 bidrager til finansieringen af RehabiliteringsCenter Dallund med et beløb i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. årligt og fra 2004 medfinansierer kræftrådgivningerne med 4-5 mio. kr. årligt. Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed, som består af drift af marketingafdelingen og projektudgifter til medlemspleje, analyser og udvikling af nye indtægtsformer og spil, udgør 38,3 mio. kr. i Det er en stigning i forhold til 2004 på 1,5 mio. kr. I forhold til år 2001 er stigningen på 7,9 mio. kr. Udgiften til forskning har i perioden svinget fra det laveste niveau i år 2002 på 154,4 mio. kr. til i år 2005 at være det højeste med 187,4 mio. kr. Patientstøtteaktiviteterne er i 2005 på 79,8 mio. kr., hvilket er det højeste i femårs perioden og en stigning på 18,9 mio. kr. eller 31 pct. i forhold til Udgifterne til oplysning var i 2002 på det laveste niveau med 40,7 mio. kr. I 2005 toppede udgiften til 53,6 mio. kr. Administrationsudgiften har i det meste af perioden ligget stabilt omkring de 20 mio. kr., dog stiger administrationsudgifter i 2005 til 21,8 mio. kr. Den væsentligste aktivpost er beholdningen af værdipapirer, som i femårs perioden har svinget mellem den laveste værdi på 422,4 mio. kr. i 2002 til i 2005 at nå det højeste niveau på 536,5 mio. kr. Udsvingene skyldes primært værdireguleringer som følge af ændringer i renteniveauet og særlige kraftige aktiekursfald i 2001 og 2002 samt pæne aktiekursstigninger i 2004 og Indholdsfortegnelse Fem år i hovedtal 3 Begivenheder i Regnskabsberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Noter til regnskab 20 Redaktion: Økonomi- og adm.chef Ole Reinbach Regnskabschef Susanne Gregersen Chefsekretær Jonna Rahbek Kommunikationsafdelingen Design og produktion: Esben Bregninge Design Oplag: Foto: Tomas Bertelsen Tryk: Holbæk Express Forsidefoto: Tomas Bertelsen 3

4 Fem år i hovedtal Årsregnskab 2005 FEM ÅR I HOVEDTAL Resultatopgørelse kr Indsamlede midler Lotterier, genbrug, varesalg mv Kapitalindtægter Offentlige tilskud Indtægter i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Nettoindtægter i alt Forskning Patientstøtte Oplysning Administrationsudgifter Forbedring af bygninger til egne aktiviteter Afskrivninger Udgifter i alt Til anvendelse i efterfølgende år Balance kr Ejendomme Øvrige anlægsaktiver Værdipapirer Likvide beholdninger Diverse tilgodehavender Aktiver i alt Egenkapital og hensættelser Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde Diverse skyldige udgifter og acontoarvebeløb Passiver i alt

5 Resultatopgørelse i pct Fordeling af indtægter i pct.: Indsamlede midler Lotterier, genbrug, varesalg mv Kapitalindtægter Offentlige tilskud Fordeling af udgifter i pct.: Forskning Patientstøtte Oplysning Administrationsudgifter Udvalgte nøgletal Beløb i kr Antal ansatte omregnet til årsværk Medlemsantal Indgået medlemskontingent mv Bidrag pr. medlem i kr Arveindtægter Antal afsluttede arvesager Provenu pr. arvesag Eksterne tilskud til konkrete forskningsprojekter Antal indsamlere ved landsindsamling Overskud ved landsindsamlinger Overskud pr. indsamler i kr Overskud ved lotterier Overskud ved arrangementer og salg af julekort Offentlige tilskud Afkast i pct. af værdipapirbeholdning inkl. kursreguleringer 0,7-4,2 6,4 7,0 9,6 Afkast af udlejningsejendomme i procent 8,5 9,2 9,6 10,0 10,4 Soliditetsgrad (Egenkapital i procent af samlede aktiver)

6 Begivenheder i 2005 Årsregnskab 2005 BEGIVENHEDER I 2005 Landsindsamling og det frivillige arbejde Den 3. april blev den årlige landsindsamling gennemført i 270 af landets 271 kommuner. Resultatet blev det bedste i 20 år. Nettoresultatet blev 24,3 mio. kr. mod 21,1 året før. Dette skyldes primært, at der var godt frivillige indsamlere mod ca i Kræftens Bekæmpelse åbnede sin ottende genbrugsbutik i 2005 i Snekkersten ved Helsingør. I butikkerne landet over arbejder ca. 350 frivillige medarbejdere med indsamling, klargøring og salg af donerede effekter. Det samlede nettoresultat steg med 0,6 mio. kr. til 2,3 mio. kr. Institut for Biologisk Kræftforskning Center for Gentoksisk Stress blev åbnet i april 2005 på baggrund af en fem-årig bevilling fra Dansk Grundforskningsfond. Centret kombinerer ekspertise fra tre af instituttets forskningsgrupper, der kan supplere hinanden inden for områderne cellecyklus, mikroskopi af levende celler, DNA-skader og celledødsmekanismer. Centerets vigtigste resultat i 2005 var opdagelsen af, at alle menneskers celler har et indre alarmberedskab mod kræft. Resultatet blev offentliggjort i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter, Nature. I 2005 offentliggjorde medarbejdere fra Center for Gentoksisk Stress 64 videnskabelige artikler i peer-reviewed internationale tidsskrifter. Bevillinger fra nationale og internationale fonde og institutioner udgjorde 22,7 mio. kr. i 2005, hvilket er 3,5 mio. kr. mere end i Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Den epidemiologiske forskning i Kræftens Bekæmpelse har i 2005 bl.a. fokuseret på følgende områder: Vaccine mod livmoderhalskræft. Kræftens Bekæmpelse er i det absolutte førerfelt, når det gælder kapløbet om den første forebyggende vaccine mod kræft. I 2005 kom de første resultater af fase 3-undersøgelsen. De viste, at vaccination beskytter 100 pct. mod de svære celleforandringer, der forårsages af HPV type 16 og 18. Personlighed og kræft. To omfattende undersøgelser, som instituttet gennemførte i 2005, viser, at ens personlighed ikke øger risikoen for kræft. Resultatet er vigtigt, fordi kræftpatienter ofte spørger, om deres personlighed er årsag til deres sygdom. Samtidig offentliggjorde instituttet de første resultater af en lodtrækningsundersøgelse blandt patienter med modermærkekræft. Undersøgelsen viste, at patienter, som indgik i et psykologstyret undervisningsprogram kunne reducere deres psykiske sårbarhed. For øjeblikket undersøges mulighederne for at udbrede tilbuddet til hele patientgruppen. Mange kræftpatienter har problemer med mad både før og efter, at de har været syge. Diætist Pia Gronemann lærte nogle tidligere patienter at lave appetitlig og nærende mad. Opskrifterne blev bragt i Kræftens Bekæmpelses medlemsblad, tætpåkræft i september

7 7

8 8

9 Begivenheder i 2005 Årsregnskab 2005 Partikelfiltre og miljøzoner har været debatteret som midler til at mindske luftforurening fra trafik. Instituttet har iværksat undersøgelser, der skal finde ud af, om luftforureningen i Danmark øger risikoen for kræft, dødelighed og luftvejssygdomme hos børn og voksne, og i givet fald hvor mange dødsfald og sygdomstilfælde, det drejer sig om. For at afklare betydningen af livsstil og genetiske forhold for prognosen efter en kræftsygdom har vi igangsat en opfølgende undersøgelse af 1000 kvinder fra Kost, Kræft og Helbredkohorten, som har fået påvist brystkræft. Vi indsamler nye oplysninger om livsstil, nyt biologisk materiale, og indhenter relevante kliniske informationer. Der er gode nyheder til personer, som har overvundet en kræftsygdom som barn: Selv om strålebehandling og kemoterapi øger risikoen for flere kroniske sygdomme senere i livet, har ny forskning på Institut for Epidemiologisk Kræftforskning vist, at det samme heldigvis ikke gælder næste generation. Her er risikoen for dødfødsler og medfødte misdannelser på niveau med den danske befolkning som helhed. I 2005 publicerede medarbejdere på Institut for Epidemiologisk Kræftforskning 88 videnskabelige artikler i internationale fagtidsskrifter. Bevillinger fra internationale fonde udgjorde 12,8 mio. kr. I alt 4 ph.d.-studerende afsluttede deres afhandling og fik en ph.d.-grad. Forebyggelses- og oplysningsarbejdet Der er revideret standarder for rygestopkurser i Danmark og udgivet en ny lærebog Rygeafvænning til sundhedspersonalet. Et udviklingsprojekt om rygning og social ulighed støttet af Sundhedsstyrelsen blev afsluttet. Statusrapport over kampagnen Gi alle et røgfrit valg viste, at idrætssteder, hvor man kan bliver udsat for passiv røg, nu er halveret. Rygestopsystem på nettet, viser en stoprate, som ligger over det dobbelte af andre rygestopmetoder. Der er uddannet rygestopinstruktører specielt til unge. I samarbejde med Matas er der udsendt syv nye solråd til pædagoger og forældre til små børn sammen med pjecen Plant legepladsen grøn. I arbejdet med fysisk aktivitet er legepatruljer nu etableret på 80 skoler, og websiden er etableret. Sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Kræftens Bekæmpelse udgivet bogen Alle børn i bevægelse til skoler, forvaltninger o.a. Stuens Kalender til 0-6 årige børn blev tilbudt til daginstitutioner og dagplejeordninger, ligesom OmSorg-handleplan 0-6 år blev udgivet. Begge dele blev meget positivt modtaget. Kræftens Bekæmpelse deltager i Netværk mod Passiv Rygning, hvor 16 organisationer med Kræftens Bekæmpelse som formand for redaktionen udarbejdede en hvidbog om passiv rygning. Hvidbogen dannede oplæg til en konference på Christiansborg. Pjecen/pegebogen Ren luft til ungerne blev udsendt til sundhedsplejersker, praktiserende læger og jordemødre. Udover arbejdet med screening for livmoderhalskræft og brystkræft deltager Kræftens Bekæmpelse i et udviklingsprojekt om screening for tarmkræft. Til de etniske minoriteter er der udgivet en folder på syv sprog om symptomer på kræft. Fra Nordcan databasen har vi leveret data og beregninger for nye tilfælde, dødsfald, fremskrivning og overlevelse efter otte store kræftformer til den ny kræftplan II. Patientstøttearbejdet Samarbejdet med amterne om kræftrådgivning og rehabilitering fortsætter. Derudover er samarbejdet i flere amter udvidet til også at omfatte rådgivning om etablering og drift af hospice. Målet om en kræftrådgivning i alle amter blev en realitet i Kræftrådgivningen i Vejle Amt blev indviet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary den 26. august, og Kræftrådgivningen i Vestsjællands Amt blev indviet den 18. november. Frugt og grønt til møder på arbejdspladser var det centrale Arbejdet med at etablere en kræftrådgivning i nye rammer tema for en række aktiviteter. Konceptet Move n eat om mad og ved Århus Sygehus, Nørrebrogade, er fortsat. Der er indgået madkultur til børn i idrætten blev udviklet i samarbejde med aftale med den amerikanske arkitekt Frank Gehry om tegning af erhvervet, og 10 nye og sundere fast food produkter sælges nu huset, og fundraising af midler til projektet er i fuld gang. Kræftrådgivningen i Århus Amt flyttede i efteråret 2005 til midlertidi- til sportshaller over hele landet. ge lokaler på Århus Sygehus, hvor konceptet om den åbne 2005 Johnnie Andrew Nielsen fik lungekræft efter et liv med mange cigaretter. Han er ikke selv tynget af skyld. Men en dag vil mine børnebørn sige, at det aldrig var gået sådan, hvis jeg ikke havde røget, sagde Johnnie Andrew Nielsen til Kræftens Bekæmpelses medlemsblad, tætpåkræft i marts

10 Begivenheder i 2005 Årsregnskab 2005 rådgivning afprøves. Der arbejdes på, at det nye hus står færdigt i efteråret Med samtaler i 2005 er Kræftlinien den væsentligste kilde til opsamling af patienterfaringer. Den viden giver Kræftens Bekæmpelse en stærk platform i foreningens påvirkningsarbejde. Kræftlinien har ud over de telefoniske samtaler åbnet en brevkasse for kræftpatienter og pårørende på RehabiliteringsCenter Dallund har haft 584 patienter på kursus, hvilket er et mindre fald i forhold til I 2005 var der samarbejde med 11 amter og H:S. Derudover er der aftale med to amter om betaling for patienter i lodtrækningsforsøget FOCARE. En opgørelse over patienternes tilfredshed med opholdet på RehabiliteringsCenter Dallund viser, at 98 pct. af patienterne er tilfredse eller meget tilfredse. Kræftens Bekæmpelses patientstøtteudvalg tog i 2004 initiativ til at afdække kræftpatienternes vigtigste behov i de forskellige faser af patientforløbet. Målet er at få en bedre viden om, hvor Kræftens Bekæmpelse skal fokusere sin patientstøtteindsats fremover. Kortlægningen omfatter litteraturgennemgang, personlige interviews, fokusgruppeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt kræftpatienter. Spørgeskemaundersøgelsen er ved at være færdig, og undersøgelsens resultater bliver offentliggjort på et pressemøde i maj Kræftens Bekæmpelse har samarbejdsaftale med og giver økonomisk støtte til 13 patientforeninger og et mindre antal patientnetværk. Samarbejdet med disse foreninger og andre frivillige er et værdifuldt samspil med afdelingens professionelle rådgivning. Da størstedelen af alle kræftpatienter benytter alternativ behandling, har hovedbestyrelsen besluttet at prioritere dette område. Der arbejdes på flere fronter: offentlige seminarer, styrkelse af forskning, opsamling af viden på og styrkelse af rådgivningen til kræftpatienter. Indsamlingsarbejdet Telefonen er stadig et vigtigt værktøj, når Kræftens Bekæmpelse skal hverve nye medlemmer. Medlemshvervning over for udvalgte spillermålgrupper har også givet flere medlemmer. Kræftens Bekæmpelse har også sat fokus på muligheden for at tegne familiemedlemskaber, hvilket også har bidraget til et godt resultat - både økonomisk og i forhold til medlemstallet. I 2005 fortsatte vi med at tilbyde medlemmerne at give øremærket ekstrastøtte til specifikke projekter. Kræftens Bekæmpelse prøver også at målrette kommunikationen med medlemmer og bidragydere som et led i en langsigtet strategi for at fastholde medlemmerne og øge incitamentet til at støtte foreningen. Hvervning af støtter i erhvervslivet foregår for størstepartens vedkommende via direct marketing. Bidrag fra massemarkedsføringen af erhvervspartnerskaber og forskningsgaver udgør fortsat den største part af indtægterne fra erhvervslivet. Der er en relativ høj vækst inden for området, hvilket primært skyldes en målrettet indsats overfor mindre virksomheder. Kræftens Bekæmpelse har sendt tilbud til eksisterende og nye støtter som led i strategien om at skræddersy de enkelte henvendelser til specifikke segmenter. Det danske kosmetikfirma GOSH fortsatte sit samarbejde med Kræftens Bekæmpelse på projekt OmSorg for fjerde år i træk. Ligeledes blev andre samarbejdsaftaler forhandlet, som f.eks. Matas på forebyggelsesområdet om sol. Pink Cup fortsatte for tredje år i træk som landets største golfturnering for kvinder, hvor mere end kvinder slog et slag i velgørenhedsmatchen til fordel for kampen mod brystkræft. Foreningen fortsatte i 2005 indrykningen af arveannoncer i udvalgte medier. Kræftens Bekæmpelse vil gerne vende et mangeårigt fald i antallet af arvesager og skabe fokus på arveindtægternes betydning for Kræftens Bekæmpelse I Aalborg har Kræftens Bekæmpelse været med til at starte et motionshold for kræftpatienter. Yoga-/tai chi-/gymnastikholdet blev en øjeblikkelig succes. I dag støtter Aalborg Kommune projektet. 10

11 11

12 Regnskabsberetning Årsregnskab 2005 REGNSKABSBERETNING Indtægterne: Kræftens Bekæmpelses nettoindtægter udgjorde i alt 383,6 mio. kr. i 2005 mod 331,4 mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 52,2 mio. kr. eller knap 16 pct. Nettoindtægter Mio. kr '96 '97 Indtægter 2005 Erhverv 4 pct. '98 Konkrete projekttilskud 11 pct. Offentlige tilskud 7 pct. Arveindtægter 31 pct. '99 '00 Indsamlede midler (note 1) Provenuet fra Arv og testamentariske gaver beløb sig til 132,3 mio. kr. i 2005 mod 111,7 mio. kr. i år 2004, svarende til en stigning på 20,6 mio. kr. eller 18,5 pct. Antallet af afsluttede arvesager udgjorde 266 mod 270 i Provenuet er det højeste i foreningens historie, og vi ser da også positivt på udviklingen i de kommende år, idet en truende udvikling med nedgang i antallet af nyindkomne arvesager i 2003 og 2004 er erstattet med et stigende antal nye sager i Antallet af nye indkomne sager er således steget med 31 sager fra 256 i 2004 til 287 i Indgået medlemskontingent og bidrag fra medlemmer og faste bidragydere er steget med 4,1 mio. kr. og udgør 53,4 mio. kr. i år 2005 mod 49,3 mio. kr. året før. Ved udgangen af år 2005 var der registreret medlemmer mod i 2004, dvs. en fremgang på medlemmer eller 8,7 pct. Kræftens Bekæmpelses forskningsafdelinger, forebyggelsesafdeling og patientstøtteafdeling har i 2005 modtaget eksterne tilskud til konkrete forskningsprojekter mv. på i alt 45,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,9 i forhold til '01 '02 '03 '04 '05 Kapitalindtægter 9 pct. Øvrige indtægter 5 pct. Lotterier 10 pct. Landsindsamling 6 pct. Medlemskontingenter 13 pct. Bidrag fra fonde 4 pct. Bidrag fra fonde er steget fra 8,9 mio. kr. i 2004 til 18,9 mio. kr. i Den store stigning skyldes en ekstraordinær stor udlodning til Kræftens Bekæmpelse fra Fællesfonden til støtte for Kræftens Bekæmpelse på 9,5 mio. kr. Indtægter Mio. kr Medlemskontingenter Arveindtægter Erhverv, gaver og tilskud Bidrag til fonde Konkrete projekttilskud Landsindsamling Lotterier Kapitalindtægter Offentlige tilskud Øvrige indtægter Posten Erhverv udgør 15,7 mio. kr. i år 2005 mod 12,8 mio. kr. i Fremgangen skyldes primært, at der er indgået flere store samarbejdsaftaler med erhvervslivet. Det er dog fortsat massemarkedsføringen, der med virksomhedsmedlemskab og forskningsgaver trækker det store læs. Gaver og tilskud udgør 7,5 mio. kr. i år 2005 mod 4,2 mio. kr. i Fremgangen kan især tilskrives udløsningen af et 15 år gammelt gavetilsagn i 2005 på ca. 1,8 mio. kr. Nettoprovenuet af Indsamlinger steg med 3,1 mio. kr. til i alt 24,3 mio. kr. i Der blev samlet ind i 270 af landets 271 kommuner. Godt frivillige indsamlere deltog i indsamlingen, hvilket er omkring flere end i Lotterier, genbrug, varesalg mv. (note 2) Overskud ved lotterier havde også fremgang i 2005 til knap 43 mio. kr. mod 40,1 mio. kr. i Kræftens Bekæmpelses lotteri har i de seneste mange år haft en vigende markedsandel i konkurrencen med de statslige spil og lotterier. Denne tendens ventes at fortsætte til trods for indtægtsfremgangen i Overskuddet i de 8 genbrugsbutikker igen blev på 2,3 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end i Dette skyldes en øget omsætning generelt, samt etableringen af en ny butik, der ud over dækning af etableringsomkostningerne, også har givet et godt overskud. Øvrige arrangementer og salg af julekort steg med 5,0 mio. kr. til 12,9 mio. kr. i år 2005 mod 7,9 mio. kr. året før. Stigningen kan især henføres til salg af Live strong armbånd og telemarketing donation fra erhvervslivet. Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed (note 3) er steget 1,5 mio. kr. til i alt 38,3 mio. kr. i år Stigningen relaterer sig primært til øgede projektudgifter og udvikling af aktiviteter, som skal sikre fortsat stigning i indtægterne. Kapitalindtægterne (note 4) er faldet fra 40,7 mio. kr. i 2004 til 38,3 mio. kr. i 2005, primært på grund af et fald i obligationsrenteindtægterne på 6,0 mio. kr. 12

13 Offentlige tilskud (note 5), der overvejende omfatter tilskud fra tips- og lottomidler og tilskud fra amter, udgjorde 27,6 mio. kr. i 2005 mod 25,7 mio. kr. i Udgifterne: De samlede udgifter til forskning, patientstøtte, oplysning, administration og bygningsforbedringer androg 346,8 mio. kr. i 2005 mod 323,3 mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 23,5 mio. kr. eller 7,2 pct. Udgifter Mio. kr. Forskning Udgifter 2005 Administration 6 pct. Oplysning 16 pct. Patientstøtte Oplysning Administration 2004 Ombygn./bygn.afskr Forskning 55 pct. I beløbet på de 91,2 mio. kr. til drift af egne forskningsafdelinger er der medregnet i alt 35,5 mio. kr., som er finansieret af eksterne kilder, f.eks. fra EU samt fonde m.m. i Danmark og udlandet. De eksternt finansierede forskningsudgifter fordeler sig på Institut for Biologisk Kræftforskning med 22,7 mio. kr. og Institut for Epidemiologisk Kræftforskning med 12,8 mio. kr. Udgifterne til patientstøtte (note 9) er steget med 6 mio. kr. til 79,8 mio. kr. i 2005, heraf udgør RehabiliteringsCenter Dallund 12,3 mio. kr. I beløbet indgår endvidere 2,3 mio. kr. fra eksterne bevillinger. Udgifterne til RehabiliteringsCenter Dallund er alene steget med 0,8 mio. kr. Oplysningsudgifterne (note 10) er steget med 2,5 mio. kr. til 53,6 mio. kr. i Stigningen kan primært henføres til stigende aktivitet i forebyggelsesvirksomheden. I beløbet indgår 7,9 mio. kr. fra eksterne bevillinger. Balancen: Foreningens ejendomme (note 12) er medtaget i balancen til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger og udgør 107 mio. kr., hvoraf 105,0 mio. kr. vedrører ejendomme anvendt til udlejning. Afkastet af udlejede ejendomme udgør 10,4 pct. mod 10 pct. i De resterende ejendomme, der er bogført til 2,8 mio. kr., vedrører arveudlagte ejendomme, hvor der påhviler beboelsesrettigheder mv. Ejendomme til foreningens egne aktiviteter er bogført til 0 kr. Aktivernes sammensætning Aktiver i alt 777 mio. kr. Værdipapirer 69 pct. Likvider 12 pct. Patientstøtte 23 pct. Ejendomme 14 pct. Tilgodehavender 5 pct. Administrationsudgifterne (note 6) dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning. I 2005 udgjorde disse udgifter 21,8 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end i Stigningen kan især henføres til stigende omkostninger til it, løn og pension samt personaleforøgelse medio Udgifter til forskning (note 8) udgjorde 187,4 mio. kr. i 2005 mod 173,1 mio. kr. i 2004, svarende til en stigning på 14,3 mio. kr. eller 8,3 pct. I 2005 fordeler udgifterne sig med 91,2 mio. kr. til drift af egne forskningsafdelinger mod 88,6 mio. kr. i 2004, og 94,9 mio. kr. til bevillinger fra forskningsudvalgene og hovedbestyrelsen samt udgifter til forskningsbevillingsadministrationen på 1,3 mio. kr., hvilket er i alt 14,3 mio. kr. mere end i Beholdningen af værdipapirer (note 14), der består af obligationer, aktier og pantebreve, udgør det væsentligste aktiv i balancen. Beholdningen er steget med 51,6 mio. kr. til 535,7 mio. kr. i Fremgangen sammensætter sig af en stigning i obligationsbeholdningen på 23,1 mio. kr. til 394,2 mio. kr., samt en stigning i aktiebeholdningen på 28,5 mio. kr. til 141,5 mio. kr. Foreningen tilstræber til stadighed at anbringe beholdningen af værdipapirer, således at der opnås størst muligt afkast under hensyntagen til den latent hvilende kursrisiko. Driftsfonden (note 15) udgør 394,5 mio. kr. ved udgangen af Til brug for de af hovedbestyrelsen godkendte aktiviteter i 2005 er der i alt disponeret 335,3 mio. kr. Kursreguleringsfonden (note 16) andrager 81,1 mio. kr. ultimo 2005, og er således steget med 31,8 mio. kr. i Denne 13

14 Regnskabsberetning Årsregnskab 2005 stigning sammensætter sig primært af en kursstigning på aktiebeholdningen på 36,3 mio. kr., og et kursfald på obligationsbeholdningen på 3,1 mio. kr. Renterisiko/kursrisiko Den latente hvilende kursrisiko på foreningens obligationsbeholdning, der har en varighed på 4,94 vil ved en rentestigning på 1 pct. medføre et kursfald på 19,5 mio. kr. Foreningens kursreguleringsfond, der ultimo 2005 udgjorde 81,1 mio. kr., vil således kunne modsvare et kursfald på obligationsbeholdningen svarende til en rentestigning på ca. 4 pct. Antal beskæftigede Foreningen har gennemsnitligt beskæftiget 490 medarbejdere i 2005 omregnet til heltidsansatte, hvilket er en stigning på 32 medarbejdere sammenlignet med året før. 195 medarbejdere er tilknyttet forskning mod 177 året før, 111 medarbejdere er tilknyttet patientstøtteafdelingen mod 105 året før, og 73 medarbejdere er tilknyttet oplysningsvirksomheden mod 68 året før, 60 medarbejdere er beskæftiget med indsamlingsvirksomhed mod 57 året før, og 51 medarbejdere med administration, hvilket er uændret fra året før. 490 ansatte i foreningen fordeler sig således på hovedaktiviteter i 2005 Administration 51 Eksterne forskningsafd. 39 Egne forsknings- afd. 156 Marketing 60 Patientstøtte 111 Oplysning/ Kommunikation 73 Administration af fonde Kræftens Bekæmpelse administrerer 33 selvstændige fonde, hvoraf 26 fondes afkast tilgår Kræftens Bekæmpelse i henhold til fundatsernes bestemmelser. Ultimo 2005 udgjorde disse fondes kapitaler 203,1 mio. kr. mod 179,4 mio. kr. året før. Det samlede afkast udgjorde 16,8 mio. kr. i 2005 mod 6,9 mio. kr. i Den store stigning i afkastet skyldes en fortjeneste på ca. 12,5 mio. kr. realiseret af Fællesfonden til støtte for Kræftens Bekæmpelse ved salg af en ejendom i Århus, hvoraf 9,5 mio. kr. er udloddet til Kræftens Bekæmpelse. Fondenes afkast indgår i regnskabsposten "Bidrag fra fonde". Afkastet fra de øvrige fonde uddeles i henhold til særlige bestemmelser i fundatserne. Kapitalerne er ved udgangen af 2005 opgjort til 9,7 mio. kr. I forvaltningsafdelingerne i danske pengeinstitutter administreres et antal legater, som er båndlagt til rentenydelse for legatarer. Kapitalerne kunne ultimo 2004 opgøres til 58 mio. kr. Når rentenydelsen ophører, vil kapitalerne helt eller delvist tilgå Kræftens Bekæmpelse. Forventninger til 2006 Kræftens Bekæmpelses forventninger til år 2006 er et svagt faldende resultat sammenlignet med år Forventningen om et mindre resultat i 2006 er navnlig begrundet i, at foreningen i 2005 modtog en ekstraordinær stor engangsudlodning på 9,5 mio. kr. fra Fællesfonden til støtte for Kræftens Bekæmpelse. På arveindtægterne, som er foreningens største indtægtskilde forventes en mindre nedgang i 2006 i forhold til 2005, idet 2005 var et rekordår med hensyn til arveprovenu. Årsagen hertil var både, at antallet af nye sager - særlig i årets første måneder - steg betydeligt, og at indtægten var kraftigt påvirket af de stigende boligpriser - og i et vist omfang også af stigende aktiekurser. Eftersom målsætningen for medlemstallet nu er løftet til medlemmer, vil der også i år 2006 blive satset på en nettotilgang af medlemmer, som primært hverves via telefonen. Derudover vil vi fortsætte indsatsen for at minimere afgangen blandt medlemmerne og opbygge en stærkere medlemsloyalitet. Dette er særlig vigtigt, eftersom vi forventer at gennemføre en kontingentforhøjelse for 2007, hvilket erfaringsmæssigt vil give et lille dyk i svarprocenterne, når der udsendes kontingentopfordring med det nye kontingentniveau. Endvidere vil der i 2006 blive arbejdet mere intensivt med kommunikation og støttemuligheder målrettet de lidt yngre befolkningsgrupper, som ikke er i så tæt berøring med kræft og derfor kræver en mere intensiv bearbejdning for at blive motiveret til at støtte kræftsagen. Massemarkedsføringen vil kontinuerligt blive udviklet overfor alle segmenter i erhvervslivet, dog med mere fokus på de mindre nye virksomheder og de eksisterende støtter. Konverteringsraten vil blive forsøgt forbedret, gennem mere skræddersyede tilbud og med en mere direkte/pågående henvendelsesform. Alle eksisterende samarbejdsaftaler vil videreudvikles og tilpasses den enkelte virksomhed. Produktsalg i samarbejdet med udvalgte forhandlere vil der endvidere sættes fokus på. Indtægterne fra direct mail lotterierne forventes trods fremgangen i at falde en anelse. Lotterierne er og vil også fremover blive udsat for hårdere konkurrence end nogensinde fra de statslige spil, og udenlandske spil på internettet. Kræftens Bekæmpelses egenkapital Foreningens egenkapital der består af foreningens driftsfond og kursreguleringsfond udgør 475,6 mio. kr. ved udgangen af 2005, mod 407,1 mio. kr. i Stigningen på 68,5 mio. kr. udgøres af årets resultat på 36,7 mio. kr. og nettokursgevinster på 31,8 mio. kr. Årets resultat overføres til Driftsfonden, der anvendes til finansiering af budget 2006, der er disponeret med 335,3 mio. kr. jf. note 15. Kursreguleringsfonden skal sikre, at kurstab på værdipapirbeholdningen ikke medfører begrænsninger i foreningens planlagte aktivitetsniveau. Kursreguleringsfonden andrager 81,1 mio. kr. ultimo

15 Da Amanda Lund (forrest) fik kræft som ni-årig, var hendes forældre ikke i tvivl om at søge alternativ behandling til hende. Familien blev interviewet til tætpåkræft i juni Kræftens Bekæmpelses politik er, at de midler der indtjenes i det ene år, skal anvendes i det efterfølgende år. Dette medfører, at der bliver en tidsforskydning eller et lag mellem det tidspunkt, hvor indtægten indgår og udgiften afholdes, hvorved der midlertidigt opsamles midler. Disse endnu ikke forbrugte midler investeres midlertidigt i værdipapirer for at kunne opnå et så stort afkast som muligt til gavn for kræftsagen. 15

16 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2005 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsbekendtgørelsen og god regnskabsskik. Regnskabet afspejler årets økonomiske beslutninger/bevillinger, uanset at disse først realiseres i de kommende år. RESULTATOPGØRELSE Indsamlede midler Arv og testamentariske gaver indtægtsføres, når endelig boopgørelse foreligger, mens modtagne acontoindbetalinger medtages i balancen under posten Acontoarvebeløb til senere opgørelse. Medlemsbidrag, bidrag fra fonde, samt erhverv, gaver og tilskud indtægtsføres på realisa-tionstidspunktet. Modtagne tilskud til konkrete forskningsprojekter indtægtsføres i takt med at tilskuddene anvendes. Resultatet af indsamlinger indtægtsføres, når de endelige indsamlingsresultater foreligger. Lotterier m.v. Resultatet af lotterier indtægtsføres ved afslutning af de enkelte spil. Kapitalindtægter Kapitalindtægter omfatter periodiserede renteindtægter og -udgifter, udbytter samt lejeindtægter fratrukket udgifter ved drift af udlejningsejendomme. Offentlige tilskud Offentlige tilskud indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Udgifter Der foretages sædvanlig periodisering af udgifter. Udgifterne henføres direkte til de forbrugende afdelinger/aktiviteter. Fællesudgifter til lokaledrift på Strandboulevarden og edb m.m. belastes de enkelte aktiviteter efter forbrug. Inventar- og laboratorieudstyr m.v. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Forskningsbevillinger/flerårige projekter Bevillinger til et eller flerårige forskningsprojekter udgiftsføres på bevillingstidspunktet. Bevillinger, der på statustidspunktet endnu ikke er anvendt, optages som gæld under posten Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde. Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der ikke kan henføres til foreningens ordinære aktiviteter, opføres som ekstraordinære poster. Salg af materialer mv. indtægtsføres på faktureringstidspunktet. BALANCEN Ejendomme Bygninger bestemt til udlejning værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af forbedringsudgifter og med fradrag af afskrivninger. Bygninger afskrives med 2% p.a. Bygninger til egne formål samt forbedringsudgifter på disse udgiftsføres i anskaffelsesåret. Arveudlagte ejendomme, der er bestemt til videresalg, eller hvor der påhviler beboelsesret mv. optages til de oprindelige udlægsværdier. Værdipapirer Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til markedsværdien ved regnskabsårets udløb. Pantebreve m.v. optages til en skønnet forsigtig værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab posteres direkte på kursreguleringsfonden. 16

17 Revisionspåtegning Årsregnskab 2005 København, den 6. april 2006 DIREKTION Arne Rolighed FORRETNINGSUDVALG Anne Rahbek Thomassen Jørgen Nørgaard Mikael Rørth formand næstformand Jette Hansen Bent Knie-Andersen REVISIONSPÅTEGNING Til hovedbestyrelsens medlemmer i Kræftens Bekæmpelse. Vi har revideret årsregnskabet for Kræftens Bekæmpelse for 2005, der aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt "Bekendtgørelse om regnskab og revision mv. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Finansministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål". Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. København, den 6. april 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jesper Jørgensen statsautoriseret revisor Niels Kierkegaard statsautoriseret revisor 17

18 Resultatopgørelse Årsregnskab 2005 RESULTATOPGØRELSE kr. Note Indsamlede midler Lotterier, genbrug, varesalg mv Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Andre ordinære indtægter: Kapitalindtægter Offentlige tilskud Nettoindtægter i alt Administrationsudgifter Forbedring af bygninger til egne aktiviteter Afskrivninger Resultat til udlodning til Kræftens Bekæmpelses formål Forskning Patientstøtte Oplysning Årets resultat

19 Balance Årsregnskab 2005 BALANCE kr. Note Aktiver Anparter i Kræftens Bekæmpelses Forlag ApS Ejendomme Anlægsaktiver i alt Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter mv Mellemregning med diverse fonde Mellemregning med Kræftens Bekæmpelses Forlag ApS Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Driftsfond Kursreguleringsfond Egenkapital i alt Skyldige udgifter m.v Mellemregning med diverse fonde 0 28 Acontoarvebeløb til senere opgørelse Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde Gæld i alt Passiver i alt

20 Noter til regnskabet Årsregnskab 2005 NOTER TIL REGNSKABET kr. Brutto- Direkte Resultat Resultat indtægt udgifter NOTE 1 Indsamlede midler: Arv og testamentariske gaver Indgået medlemskontingent og bidrag fra medlemmer og faste bidragydere Tilskud til konkrete forskningsprojekter Bidrag fra fonde Erhverv Gaver og tilskud Indsamlinger: Landsindsamling Indsamlede midler i alt NOTE 2 Lotterier, genbrug, varesalg mv.: Lotterier *) Genbrugsbutikker Øvrige arrangementer og salg af julekort Lotterier, genbrug, varesalg mv. i alt *) Der er i 2005 udbetalt 19,2 mio. kr. i gevinster og gevinstafgifter med fradrag af 1,1 mio. kr. i sponsorbidrag i lotterierne. NOTE 3 Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed: Drift af marketingafdeling Projektudgifter (medlemspleje, analyser og udvikling af nye spil samt vedligeholdelse af eksisterende spil) Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt

Årsregnskab 2002. Årsregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Årsregnskab 2002. Årsregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE 5 års hovedtal 3 Begivenheder i år 2002 6 Regnskabsberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 12 Revisors erklæring 13 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab 2004 Kræftens Bekæmpelse

Årsregnskab Årsregnskab 2004 Kræftens Bekæmpelse Årsregnskab 2004 Årsregnskab 2004 Kræftens Bekæmpelse Fem år i hovedtal Fem år i hovedtal I femårs perioden 2000 til 2004 er indtægterne øget med 48,9 mio. kr. til godt 368 mio. kr. I den betragtede periode

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1 Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1 Å RSREGNSKAB 2001 I årsregnskabet gør vi rede for, hvor vi har fået pengene fra, og for hvordan vi forvalter de midler, danskerne betror os. Du kan bestille videnregnskabet

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Årsregnskab Årsregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Årsregnskab 2003 Årsregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Femårs hovedtal 3 Begivenheder i 2003 6 Regnskabsberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 16 Revisors erklæring 17 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsberetning Årsregnskab 2006 Kræftens Bekæmpelse ÅRSREGNSKAB

Årsberetning Årsregnskab 2006 Kræftens Bekæmpelse ÅRSREGNSKAB Årsberetning Årsregnskab 2006 Kræftens Bekæmpelse ÅRSREGNSKAB 2006 Indholdsfortegnelse Fem år i hovedtal 3 Begivenheder i 2005 6 Regnskabsberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 18 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gaia Aid Foundation P^CBA^ERHOUSEQOPERS. Årsrapport for 2004. CVR-nr. 26 19 45 39

Gaia Aid Foundation P^CBA^ERHOUSEQOPERS. Årsrapport for 2004. CVR-nr. 26 19 45 39 P^CBA^ERHOUSEQOPERS PricewaterhouseCoopers Østergade 40 Postboks 160 6900 Skjem Telefon 96 80 10 00 Telefax 96 80 10 01 Gaia Aid Foundation CVR-nr. 26 19 45 39 Årsrapport for 2004 PricewaterhouseCoopers

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre. Årsregnskab CVR nr

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre. Årsregnskab CVR nr Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Årsregnskab 2010 CVR nr. 16 74 13 02 Godkendt på foreningens Årsmøde den 7. maj 2011 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere