med hammerslaget eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK 6'400 DKK B'000 el I er transportere di n vare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "med hammerslaget eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK 6'400 DKK B'000 el I er transportere di n vare."

Transkript

1 rrn : aclmi nfiqnr.rgr ri n - dk Sendt: 5. q-ftober : 11 ril: med hammerslaget Kare kunde B ruge rnavn: _! i: Kundenf.: l>/7/ nuktionen for Lot nr' ("spisestqq i i860 i"it.t;) er-aisluttet og dir har fiet Hammerslaget blev DKK DKK Hammerslag.,, ralt tii betaling.. DKK 6'400 DKK B'000 eq med t historiske stole fra slut hlmmersl aget. Salar (25% af hammerslag) DKK eel obet bedes 'i ndbetal t -i nden 3 dage ' Derudover ska-l der tillagges 5% hvis hammerslag.ink'l' salar men ekskl ' moms er over DKK 2.2S0 (Euro 300) ved u"i"i-*"d Uetegn6li"ii io-e.ller dds' Dette belob er en kunstnerafg"ift ti1 copy-oan. Varen er kobt i Arhus afdelingen (cvr nn. Cvr nr' ) og skal betales veo-itfrentninq eller indbetales til : Sparbank vest regnr kontonr e nedenfor angaende betaling fra udlandet' Betal i ngstekst : /78OOr/Las Det.ermegetVlgtistIg _9n-:II:k*ivbehandlingafditlot,atbetalingsteksten ;15;:i;n"31;?l;3.=31"13'fi!,i"3lY:: betarinssteksten ved afhentnins varer. Gausuin nukt.ionui'x;h;r";lheae-d"i,jaiu"iib-izi r-rioinsssade Arhus c Nir v'j har regi streret betal i.ngen, kan varen,afhentes hos : enftalegrundlaget for dit kob. er med udlevering-fra fast forretninqssted' som er det showroom hvor varen er kobt. eirg;in hal-aftai" *eo-forskell'ige firmaer' der "i."n-iir.r.ul-i"nou efter anmodni ng"i.u'big, el I er transportere di n vare. Sifremt du anmoder Gauguin om at fi sendt-din vare giver du hermed fuldmagt t-ii ar Gauguin mi ojiraiiq;i-ain u"." ii1"n;(11ng-og for6ende'lse samt a1: futdmaotshuu".,iaeitriijui ior-modtagelse if varen pi dine vegne' Se nedenfor angaende forsendelse af varer' Det Koster DKK 250 for administration af-forsendelsen og paknino' inklus'iv udgifter ti1 polii*i"n,-iiuqtruni'"ii"i'riqne"de-i;; n.iiaie ro.iendelser' ved srorre rorsenqelser (mobl"r, r"te.i;;; tys6kroner-og 1iq!;)-\11 ui arrangere inaiuiauut iorsenjetie. pi'isen afhanger af stsrrelse oq afstand' Gauquin.dk kan;iii; Aiisur iii;;;;;i-roi skader forvoldt pi kobte varer under f;;;;;a;il"'*ttei for f6rsvundne forsendelser' rontakt os for at hore narmere. Kl i k -i nd pi gaugui n. dk for ibni ngsti der i de forskel l i ge showrooms ' Rl henvende-lse angiende dette Lot bedes rettet til: Gauquin afdelinq: Arhus aarhusgqauguin,dk S'ide 'u' /ttt' iir'!,, "-i ;

2 K Dokumentation(Gaugu'in[1].dk A,nsker tr llykke nreo nanrrrrer >rdscl''/ t1 f.u: + (45) l1 getaling fra udlandet: gank: Sparbank vest SWIFT: SKIVDK22 reanl-code : 0K nfhentning skal forega 'inden. B dage fra auktlonens -i afslutning' Grundet pt adsmansel "i I ;;;;;; ;;i_1r<[e-6'r-af6eniei nden I dasg, b j i,ve aot et "qa[;gi;if,lg:,-l"o"inipi'-ygg.g'.250"dkr' -pil opbevarersessebyr-pi orr?!g p. ar hammers taqet, sel obet er i kke en de-l li l<obspr.i sen ' o6ttb gebyr er i kke refund6rbirt ved fortrydei se. For varen er betalt og afhentet (herunder,ved fuldmagt overdraget til 3' person) er handt en i kke ;;;"YYsi ;; 'k;b.; t',ai r+ dases fortrlde'lsesret efter Forbrugeraftaleloven $ 17. Eiendomsretten til det solgte overgdr forst t'il ksberen ved kobesummens fulde eilaqqelse. Den i.*"6v0". ioi En-aiden, forpf igter sig-derved.som ietvi(yldnerkaut.ionist. vi gr. opil*i[iom pi', "t iiq-titges.i den stand' hvori det ved hammersl "lil:: qausuin.dk ud ou3?"1"t',"?,[:islifliri*: f;n,,::!il;:?'f;!":1]f'0". dot 6te for kober-s regn-i ng og ri si ko ' efter betaling og afhentning 1f efter kobel ovens req I er om sa I g varen er salget afsluttet og fra fast forietningssted. reklamation sker Vi takker for, at du benytter dig af vores netauktioner og hiber du bl'iver tilfreds med varen. Har du kommerlt"i "iiei foiitjg til foibedringer af vores iervi ce, er du vel kommen ti I at kontakte os ' Med ven.li g hi 1 sen gaugui n. dk No virus found in this incotning message' Checked by evc Free Edlt.ion. version:7':*.4o7lvirusdatabase:268'l2't2/4il-neleasedate: sr0e

3 q.-raugufr.ok iti r]-=ii,,j" Srde I af 3 'lop 10 :;lleci'.iiit{:ter fifir {lr-rr-rgi-riri gt;!i't : f'4pl-rkel' : Aat$:ikke ii, i!u,ii'e ; D*taEjes' :'.iii..i i,i,-: r: i.t ' i id e.ni I r: rt"e ai'r e-i:- ESetaEter- - D :;, lr'i f,:,,rl' Ti l:ll t-fii:: Shourroorn l $llitier: Tid tilbagel qfar lnric' Vurcierii'rg: Seneste bllci: Spisestue ieg ni*r! I'rrist*ris,ta;:;ic'ir: ii'a :;ir.;t 1",3i10 i:a{iet.180i]i AII:L5 iis"l0-? :10:u7 :,: t l.'e:it.-.:t,.-:i* rtt: ir.tl*1,.;:i. il.. DKK O Dril{ Df{!i 4,4{}i} (Buclfrisi:orre) iirf* Spisestue i eg ixed I historiske stole fra slut LB00-tailet. $tolene ei- oprindeligi kobi af! kvirerrtens fanrilie fra auktion pb Boller Siot vecj Hors sider"r. Stolene er nred htj ryg {3.12 cm) nied spiraluilsk8rire sider og flotte r-rdske:'ir':t v8beirskjald. hlar leec{,e fseede, hvot'ai nogle i5 frenrst&r l-i-reci pletier og l:rrirgspatiua. Alt er renovere'c l"or f3 ir siden. Ved rjen lejtiglreci blev en till g$ plade fastr-rronterel i anclen plaeie fi-emster lois. Sarcirn l: Lxbxh: L67'rg2*78 cn. Tiiiixqsplacle r-:48 t:r'i-:.lyt solindfald. Fieget flot stand. Effekterne bortauktioneres fra rekvirerltens adresse i8260 Viiry J. Besigtigelse og ai'i rted Gaugr-iin Arhr-rs - rnobii r&r-rsrtieci ',% Slartside + S.irg ir'i!-rfoiiltai:icrl '? {ofiteikl c$ 'ir,lob i Gaugr_tii-l ':' Pecl Barnei i"lv'ei5i,j t D!'es 5i{ie 'i'i!t-r-reli-iing ji.i: ni:i:r tcj'"gt:iiwtnru,v.gauguier.clkl,auotion/xeapview{.te:ln.a.sp?i.8-}:?t100tr 08"-0X."2.0tr?

4 \JAU6Urrr.UA blde / al J A,ir n * il f.:e.f ir;a Gt:r;q; l,* ["r,1terielaftlr-$ Viforhandler Marimekko produkter Bestlite lamper, Henry- Kloss radio. l.;!:rl',.r-r.i:-)l.aili,.ii1 ::r:.i:.-t i ia..., jl F*rugtq111Eb!e,r og indretning. Stort udvalg. Gor en god handel p6 EIL; fi li{i-rri,-r i :l.:". ;ik Sengie,Msb!e{ Finde din drommesofa til en drommepris n*"$ ittti.itzz-i.tlk Earcelslrae hair: Tilbud Originalt Knoll produkt - kopipris Spar 20% hos os kun kr \:r,{,j'.,1...j$! r rg:.eliir4-;:f rr:4; I,ii,; Arrnoncer i:6 c{etie I $tgt : I I wtv-w. gauguilr. dw Aaclti on/)(eafviewntem "rrsp?i.{}:tsoci i 0E-0i"-2007

5 Vis detalier - Postering Hentet 06: bord Betalingstype: Kontooverforsel Netbank Status: Fra konto: Tekst pb kontoudskrift: Bel0b: Dato: Rentedato: Kvittering til afsender: , Nej Til kontor BanK: SPARBANK VEST. ARTiUS Tekst pe modtagers kontoudskrift: A001/las Referencenummer: Kopier,.. LJdskriv... i https :l/nethank. b gban k. dk/b G'?wl o g=ok

6 'Fra: Sendt: Til: Emne: Kanna Ulsen / Jcccc.oKJ 11. oktober :58 rlr fnittsfoiittllbud FRA JH TRANSPoRT APS TRANSPORTTILBUD FRA Vi takker for Deres JH TRANSPORT APS. henvendel-se og kan tilbycle :i,.mr;:i,borbiift 4i),, t ransport af: GARHUS * 'lil: ITI A S1\NblE Transportpris: TRANSPORT + 2 5% MOI4S TOTAT, DKK DKK DKK 2.500,00 625,0Q 3.125,00 L;ragtbel,obct skal indbetales rned kredilkorl pi voles itjemmeside: Mecl anci vcl.se af ordrenumjner: Indbetalingen vil blive registreret hos os omgaende' og vi planlegger afhentning af Deres varer indenfor 1-3 arbejdsdage i Danmark, 1-6 arbejdsdage i sverige og 1-10 arbejdsdage fra Hamburg, oslo og Wels' vi kontakter Dem i goc trd inden levering for naermere aftale. chauffaren kfarer: i de fleste tilfalde rndberrng selv, men i enkel-te t:-ifelde, ma vi bede Dem vere beh ja)-pel ig. Hvis udlobsfristen for afhentning overskrides, becies De kontakte auktionshuset og oplyse, at De har bestilt transport hos os' Med venlig hilsen / l(i.nd regards, Karina OIsen JH Transport APS TeI: 1+45) 43' Fax: (+45) E-maiI: kog dk Transport e-l,ler opbevaring af f lyttegods sker I frenhold t j-l DMF's AIrilrndeIrgc Betingelser, som kan hentes pi vores hjemmeside (www dk). AIIe andre opgaver udfores i henhol-d til NSAB 2000 (besog vol:es hjernmeside og se den fulde tekst). Bestemmelserne begrenser vores ansvar for bortkomst forringelse eller beskadrgelse af gods til SDR 8,33 pr' kilo og for forsrnlelse op ti] fragtbelobet, miksimalt SDR ,00 for hver ordre' Ved oplagring er vores samlede ansvar for skade ven 6n og samme hendelse Uegrensei tif SDR ,00 (S 2?). SarJ-ig opmarksomhed henledes pi, at krav mod os foraldes efter I 5r (S 30) og, at panteretten (S 14) omfatter s6vei aktuelle som tidlrgere krav. Krav pi fragt mv. skal- honoreres uanset handelsaftalerr-s l-everinqsbel-ingelser (S 10). Kunden er ikke berettiget tri at for:etage rnoclregninq i vores krav p6 fragt i { i

7 can be found at our website (www dk). All other servtces rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Associatj-on of Freight Forwarders (NSAB 2000) (visit- our website to -;;;-;;" iut1 worainql. under these conditions our liability for loss of, deterj-oration of, or damage to goods is limited to SDR 8.33 per kilo and our Iiability for delay is limitecl to the amount of the freight, but not exceeding SDR 500, per order. In connection with storage, our fotal Iiabil-]ty f or damage is limited to SDR 500, f or ar{\7 incident of damage occurred (clause 2i). Specia-1- attention is djrected to the stipulations thal claims against us are statute-barred after I year (clause 30) and that the l-ien on goods (clause 14) applies Lo both current and previous claims' Claims for frerght etc. must be honoured regardless of the terms of delivery under the contract of sale or freight. agreement (clause 10) - The costumer is not entitled to sei off any claim aqainst our claim for freight and other payments for services rendere'c' f.f. ui,ua f ound in this l-ncomrng messaqe. Checkecl by AVG Fi:ee Editi.on. -l.i-401 Version: / V rus Database t /466 - Release Date: ii,

8 Fra: Sendh Til: Emne: 27. november :04 Vedr. Lot nr Vedheftedefi er:transporttilbudfrajhtransportaps.b( Hejl Jeg har ksbt lot nr , og har,bedt.jh Transport i ishoj om a-t hente som star i Adnus' lilgung: Det var d. 11 / (se vedhaftet fil), men Gauguin Arhus har endnu iklie udleverei tingene, ogs r selvom at JH ogsa kan hente det iviby J. Vil i som hovedkontor sorge for at jeg kan fa mine ting udleveret snarest, da jeg har ksbt og betalt tingene 5/ PA forhand tak f i i " i r / l J : \. i.t,..! I a \r J

9 Gaugutn Admtnlstratlon System:. Aukttoner Vedlrgeholdese'. Huske"Kalender ' Brugere. Bruger Retbgheder Lister: o Blokerede Ematls Brlling SYstem:. Regstr6r Indbetaltng. FaKurertng t---*r- l,,4,.)- I grugen Admnflnustratnon Edrt User Inforrnatton [.!ser OvcnYlew User Name Full Name l.as r rlb Emall -li;1,1 Enable/Dosah0e [.osen Thrs user ts currently Enah0ed [..0sen Capabo0ltoes CapabrlrtY Value AUCPOST V fsetcl-] CADPOST V fs"f" Nl NEWSPOST v i-: NEWSVIEW V ts'tt"n PA1 V i-set t" Nl PAz N [_s '"Y-l pa3 N t sddn R.eql stnatlon nnfonrnatnosn Udfyld trl meldrngsforrnular. User F{ame Full Name Ematl Address Brrth Date CompanY t{ame Phone No Alt Phone Street Address Stre t Address Ltne 2 Crty F F I- zrplpostal code liil CountrY aodrev I tgt--! fa'.n,r"'] lld t Created - Last Updateo Actrvrty I2_07_ZOO , { l i t \.i http //www gaugum dl</membershrpfftjdaclmusers asp?cmd=edi'i&userid:25 f O Ol ZOOS

10 top l0 SPecralrteter Om Gauguln ffi Auktlon + Startsrde + 5 g + lnformatron + Kootakt os + Job r Gaugurn + Red Barnet friedlemmer o Overslgt q Deres Srde o Trlmeldrn9 ('Konto TV 2 Charlle & Gaugurn dk Ttlmeldlng Brugeraftale Herunder frnder du de betlngelserdu skal acceptere for at kunne bruge vores srde Lls dem venlrgst grundrgt f- r du gf-lr vrdeft Auktronsbettngelser :, I Budgrvntng K'lber er den byder-fidbr lor hammerslaget Kun by.dere der nui,j"ntin."rdi srq o'grr- et et kundenumrner kan byde Gaugurn dk kan p' for angendebedebyderomatdokumenterederesbeta rngsevnegaugutndk er altrd berettrget t,r ut nittu at acceptere et bud, hvrs ptl.forlangende tkke trlstrfikkelrg srkkerhed er strllet eller en passende o conto betalrng har fundet sted Gaugurn dk kan oqsl, scfremt en mlnlmumsprts' ved en mennest(ellg eller masktnel rejl lkke er noteret ellcr er noteret forkert, n'9te at acceptere de rndkomne bud for en auktton Gaugurn dk bestemmer ovel cuddets itorrelse og troffer lrgeledes afg:trelse r alle.tvrvls trlftrlde orn budglvnrngen Ved trlmeldrng acceptere byder-at Gauqurn dk kan fremsende Informatloner pj marl omkrrng nyheder pi.i Gaugurn dk f 2 Betaltng Kilbesummen er hamrnerslagsprlsen med trl{og af 25o/o r a ktr o n so mkostn tn g er r n k I u s r ve a f 9 I ft f o r a ktro n sn u m re' d t t^t-'-, : 1u::' ^ - ^ brugtmoms Ved et bud prt kr 1000, vrl der.blrve trllagt Kr t>u I sdrrtreus auktronsomkostnlnger Vrsse katalognumre handles efter s!rll9e regler tll fuf dmoms, s{: uoover auktronsomkostnrngerne OO 2Oo/2' beregnes -moms pl 2So/o af hammerslag og auktronsomkostnrnger Hvrlke katalognumre 0er iurgui t'f fuldmomifremgur af netkataloger nled o*li eller/og ancen anql,rerse Danske momsiegrstrerede kobere skal overfor os oplyse deres 5Enu#,rn"r, da det sl<al anfures pu de fakturaer, hvor varen kobes r fuld moms For udenlarrdske kobere gulder der s'jrlrge regler for afgrftsfrrtagelse ]f J 3 Afgrftsfrliageise omfatter rkke EU-prrvaie ki bere/ sorn lrgestrlles med danske-k.-,bere }f lov 1,24 om handel med brugte varer,.kunstgenstande' samleoblekter og antlkvtteter KDbesummen forfalder trl betalrng veo hammerllaget Betalrng kan frnde sted umrddelbart efter auktlonen og unoer alle omstlrndrgheder slial betalrnq frnde sted senest 3 dage efter aukttonen er afsluttet Beta es kobesummen lkke retttdlgt, skal der svares rente heraf med 2olo pr p-lbegfndt rrlirned Betales k'lbesummen og renter t<ke rnden 3 dage efter at Gaugurn dk har afsendt p;krav herom ttl kirber er Gaugurn dk berettrget trl at annullere kobet og bortsnlge det knbte pd ny auktlon eller underhilnden og afkr[ve kcber ethvert opst0et tab Et eventuelt overskud trlfalder den der hare rndleveret det kr,bte ttl auktron Har den mlslrgholdende kliber trlgodehavender fra salg af effekter hos Gaugurn dk' er Gaugurn dk berettrget trl at bortstl lge si dinne effekter po auktron hos Gaugutn dk eller hos tre-dlemand, uden 5t u.:r" bunden af den mrslrgholdende k rber fastsat mrnrmumsprts Den mlslrgholdencle kjber er rkke berettlget trl at kruve effekterne rndlevere[ trl salg udleveret' sl longe forfalden gtld tll Gaugurn dk tkke er betalt, uanser v'lrdien af sidanne elfekter mctte anses at overstrge forfalden gcld Enhver tvrst vedrorende tndleverrng, kob' betalrng eller -er afregnttrg alene et rnellemvorende rntellem kunden og det show-room hvor uar.n u.-op.ettet og udbudt lvert show-room er en franchlcetager og selvstoncirg ;urldrsli"nnuo rhnu"r Nrst kan pj Ingen mode vedrorer andre franchrsetjgereller show-r'ooms rndenfor www gaugutn dk aukttonerne Udenlandske kobere med bop6l uden for EU og som opfylder nedenndvnte betrngelser betaler 20o/o af hammerstaget og birver rkke belastet med danske afgtfter Ki'ibere, som er momsreglstreret let andet EU-land' frrtages for at betale dansk moms, n-r momsregrstrertngen dokumenteres oveffor Gaugurn dk, som skal pr,'fr- re momsnummeret pl fakturaen trl kuber' sarnl pflvate k :bere med bop:l uden for EU, nrjr forsendelsen af effekterne sker qennem en af Gauqurn dk godkendt spedrtfr i4udleverlngudlever n9ki.-besummenska vt,rebeta t,lndendetkibte kan udleveres trl krlberen Det kdbte henlrgger fra hammerslaget for kibers regntng og rtsrko KCbte varer der er betalt men rkke afhentet' vrl efter 3 mtneder blrve vrcleresolgt for kjbers reqnrng ved auktron eller under hilnden For varer der rkke er afhlntet senest B dage efter k-b, vrl blve opkr'lvet el t i J \ hno //web archtve ore/rveb/200510?802i 112/rwv-w gaugum cll</membershrpixudre I

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

FoneRucERsryRELsEN AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET. ti.'.,c5 {, Klager:

FoneRucERsryRELsEN AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET. ti.'.,c5 {, Klager: ! :.:t FoneRucERsryRELsEN ti.'.,c5 {, AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,1E VNET Heidi Kjar Nielsen Klager: Indklagede: Admin strationssel skabetaf 3. marts 2001 C/O Olivero Henningsens Alle 33 2900 Hellerup

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

- :.4. FonsRucERsrYRELsEN. Gauguin Auktioner ApS CVR-nummer: 25934865 Vesterlundvej l5 273O Herlev

- :.4. FonsRucERsrYRELsEN. Gauguin Auktioner ApS CVR-nummer: 25934865 Vesterlundvej l5 273O Herlev - :.4 FonsRucERsrYRELsEN -. t.. \ _ r e \.. \.. AFGORELSE FRA F O RB RU GERKLA GEN,'E VNET Sag 650/7-l I l2 JULP/JULP Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS CVR-nummer: 25934865 Vesterlundvej l5 273O

Læs mere

FonsRueERsrYRELsEN. Poul Anders Kjargaard Tidligere: Hede & Kjzergaard VS (cvr. 2803287O) Marselis Boulevard lb, 2. th.

FonsRueERsrYRELsEN. Poul Anders Kjargaard Tidligere: Hede & Kjzergaard VS (cvr. 2803287O) Marselis Boulevard lb, 2. th. FonsRueERsrYRELsEN R. "".t 1 AFGORELSE FRA FO RB RU GERKLA GEN.IE VNE T Henrik Lundgaard Sedenmark Klager: Indklagedel: Moften Christian Hede Tidligere: Hede & Kjrrgaard US (cvr. 28032870) Ndr. Strandvej

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

0.-"\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev

0.-\ L. FonenucERsryRErsEN. AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET. Klager: - - - Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev FonenucERsryRErsEN 0.-"\ L AFGORELSE FRA FORB RUGERKLAGEN,lE VNET Sag 642/1-l19 KAMP/KAMP Klager: - - - Indklagede:, Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvei l5 2730 Herlev Klageemne: Annullation af auktionskgb

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland

Rieber & Søn Danmark A/S. Distribution Tyskland Rieber & Søn Danmark A/S Distribution Tyskland Side 1 Rieber & Søn Fragtoplæg 2013 BIH Dec. 2012 Løsning 1 Sendinger mellem 1-8 paller: Dobbeltdæktrailer DAG 0 Dobbeltdæktrailer med kapacitet på 66 paller.

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Handelsbetingelser: Vilkår og betingelser som gøres gældende ved handel med www.swisstime.dk service udbudt af:

Handelsbetingelser: Vilkår og betingelser som gøres gældende ved handel med www.swisstime.dk service udbudt af: Handelsbetingelser: Vilkår og betingelser som gøres gældende ved handel med www.swisstime.dk service udbudt af: JF Trading Group IVS CVR: 32317162 Tel.: +45 22 28 94 12 / +45 30 50 76 79 E-Mail.: Info@swisstime.dk

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev.

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev. i {l^\l Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET Sag 642/7-136 MKI/MKI Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev Klageemne: Nrcvnets sagkyndige: Kgb af ring

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

8," AL c) Salesaftale Gauguin Trading APS Henningsens Alle 33 2900 HelleruP Gauguin Auktioner APS Vesterlundvej 15 2730 Herlev Det er aftalt af kober, kober af salger kopi af kundedatabase som bestar af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Insurance services. Info. Buyer. Description. Ext. description. Version 1. Publish date 12/24/2013 5:05 AM. Bid due date 1/20/2014 2:00 PM

Insurance services. Info. Buyer. Description. Ext. description. Version 1. Publish date 12/24/2013 5:05 AM. Bid due date 1/20/2014 2:00 PM Insurance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42534392.aspx External tender id 437893-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated procedure

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Jobsko - sko, støvler og sandaler.

Jobsko - sko, støvler og sandaler. Jobsko - sko, støvler og sandaler. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36069097.aspx Ekstern udbuds ID 327153-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Atlanten: Medlemsblad For Foreningen "De Danske Atlanterhavsoer.," Volume 1 - Primary Source Edition (Danish Edition) By Theodor Westermann;Ib

Atlanten: Medlemsblad For Foreningen De Danske Atlanterhavsoer., Volume 1 - Primary Source Edition (Danish Edition) By Theodor Westermann;Ib Atlanten: Medlemsblad For Foreningen "De Danske Atlanterhavsoer.," Volume 1 - Primary Source Edition (Danish Edition) By Theodor Westermann;Ib Windfeld If you are searched for the book by Theodor Westermann;Ib

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Udgående dokument Indhentelse af tilbud fra mægler på udarbejdelse af købsaftale - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd.

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer)

Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius. 2. Msde vedr. tag (udhenq) 1. OTfS (Etevatorer) EJERFORENINGEN ARNBJERG ALLE Referat af bestvrelsesmade afholdt den 3. maj?ol3 hos Marius Deltagere: Marius, Kent, Anni og Tina (refbrent) 1. OTfS (Etevatorer) Bestyrelsen har sagt ja til tilbud fra OTIS,

Læs mere

TEND~tiitq. )O rvov. Faktura. Odense Rådhus, Flakhaven 2. Odense Byråd

TEND~tiitq. )O rvov. Faktura. Odense Rådhus, Flakhaven 2. Odense Byråd TEND~tiitq Odense Byråd Odense Rådhus, Flakhaven 2 5000 Odense C Danmark Tenderbar ApS Birkedommervej 27 2400 København NV Danmark CVR-nr.: 35035389 Tlf.: 70208130 info@tenderbar.dk )O rvov Faktura-nr.:

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Oversæ 槡 else og tolkning Public rela ons og kommunika on EASTERN CONCEPT ApS EASTERN TECHTRANS ApS

Oversæ 槡 else og tolkning Public rela ons og kommunika on EASTERN CONCEPT ApS EASTERN TECHTRANS ApS Date: 09.11.2016 CVR number 32676138 Address Universitetsparken 7 Himmelev Postal code and city 4000 Roskilde Start date 21.01.2010 Company type Adver sing protec on Status Anpartsselskab No Normal Expanded

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

25t01t2011 www. tvan g sa uktioner.d k. 10t42. ils i,*rri 5Sl. I T,r :-.':(li. Tvangsauktionsvilkdr se 3 sidste sider. 'l'i t,.;i:*l S;- i* t(r:i i.

25t01t2011 www. tvan g sa uktioner.d k. 10t42. ils i,*rri 5Sl. I T,r :-.':(li. Tvangsauktionsvilkdr se 3 sidste sider. 'l'i t,.;i:*l S;- i* t(r:i i. 'l'i t,.;i:*l S;- i* t(r:i i., l:.r:e.':., -;' '. ri :,.l (l l-i i :: 'i ii t. : :l-iti : i) l'. : ils i,*rri 5Sl. I T,r :-.':(li 25t01t2011 www. tvan g sa uktioner.d k Tvangsauktionsvilkdr se 3 sidste

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Danskundervisning for voksne udlændinge og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36688190.aspx Tender type Tender Payment condition Cash on delivery

Læs mere

Login til DOLL Visitor Center kalender

Login til DOLL Visitor Center kalender Log Ind C: Hjælp Venligst log ind Login til DOLL Visitor Center kalender Bruger Login Email: [din@email-adresse.dk Adgangskode:.,.. FILL IN TO LOGIN Hold mig logget ind O Husk min e-mail 0 Spørg mig hver

Læs mere

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ C]VR http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ \''irksomhedso plvs ninge r 19.02.201 13:44 CE NIELSEN ApS under konkurs Starndata A bonn

Læs mere

Her svar på dit spørgsmål ang. Weee: Det er op til importøren af USB sticks at være medlem af el retur Danmark.

Her svar på dit spørgsmål ang. Weee: Det er op til importøren af USB sticks at være medlem af el retur Danmark. 23.04.09 - Unfair konkurrence på elektronik købt i udlandet af slutbruger bl.a. USB Ifølge referatet fra generalforsamlingen punkt K fremsendes nedenstående korrespondance, som Kisten fra 3DP-Steka Reklame

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune.

Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Frugtordning til elever i Glostrup Kommune. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38523385.aspx Ekstern udbuds ID 207300-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg.

Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/36993235.aspx Ekstern udbuds ID 248167-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013

Ofte stilte Spørgsmål Bestille på MYHERBALIFE.COM Danmark, Januar 18, 2013 Tryk på et af ofte stilte spørgsmål forneden for at få svar. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, venligst tag kontakt til Forhandler service på 3848 7766. Generelt Kan jeg bestille produkter

Læs mere

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p...

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... CVR hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... \r\ I ll \\ it ft\ ir i:l ii \:\ r*l; \..\ I \\t i. i::t r. NNN Virksomhe dso plysningc r 19.02.201 I l3:35

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Købsblanket Byggegrunde

Købsblanket Byggegrunde Købsblanketten skal printes, udfyldes og underskrives. Herefter kan den scannes og mailes til erik.janne@webspeed.dk - eller afleveres/postes til: EB Holding Randers ApS Kongelysdalen 14 8930 Randers NØ

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere