Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Charlottenlund Stationsplads Charlottenlund Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50"

Transkript

1 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Charlottenlund Stationsplads Charlottenlund Tlf Fax Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K 21. januar 2015 Meddelelse nr /PSH Tvangsindløsning af Jensen & Møller Invest A/S minoritetsaktionærer Jensen & Møller Invest A/S har fra Jensen & Møller Holding A/S modtaget anmodning om at offentliggøre vedlagte meddelelse samt udsende denne til selskabets navnenoterede aktionærer. Der henvises til selskabsmeddelelse Eventuelle spørgsmål i anledning af denne meddelelse kan rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Jensen & Møller Invest A/S Per Solberg Hansen Direktør

2 Charlottenlund Januar 2015 Til aktionærerne i Jensen & Møller Invest A/S Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Jensen & Møller Invest A/S (CVR.nr ) i medfør af selskabsloven Som meddelt den 19. december 2014 har Jensen & Møller Holding A/S, cvr.nr.: overtaget stk. aktier i Jensen og Møller Invest A/S, svarende til 91,48 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Jensen & Møller Invest A/S, ekskl. Jensen & Møller Invest A/S egne aktier. Som ligeledes meddelt den 19. december 2014 har Jensen & Møller Holding A/S på denne baggrund truffet beslutning om, at de øvrige aktionærer i Jensen & Møller Invest A/S skal lade deres aktier indløse ved overdragelse til Jensen & Møller Holding A/S i henhold til selskabslovens Aktionærerne i Jensen & Møller Invest A/S opfordres herved til inden for en frist på 4 uger fra denne opfordring til og med 19. februar 2015 at overdrage deres aktier i Jensen & Møller Invest A/S til Jensen & Møller Holding A/S. Aktierne skal overdrages til Jensen & Møller Holding A/S til kurs DKK pr. aktie á DKK Afregning sker umiddelbart efter udløb af indløsningsperioden den 19. februar Alle aktier, der overdrages til Jensen & Møller Holding A/S, skal være frie og ubehæftede. Enhver aktionær i Jensen & Møller Invest A/S bør inden 19. februar 2015 henvende sig til sit eget kontoførende pengeinstitut med accept af at overdrage den pågældende aktionærs aktier i Jensen & Møller Invest A/S til Jensen & Møller Holding A/S, og med anmodning om, at denne accept meddeles til: Nordea Bank Danmark Issuer Services Danmark /Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Taastrup Postadresse: Postboks 850, 0900 København C Kontaktperson: Niels Krøjer, telefon: , Denne meddelelse er vedlagt en blanket til brug for overdragelsen af aktierne. Indløsningskursen er fastsat med udgangspunkt i den børskurs, der har været noteret på NASDAQ Copenhagen i en periode på 3 måneder fra den 1. september 2014 til 1. december 2014, der er den seneste fulde 3 måneders periode før planerne om tvangsindløsning den 19. december 2014 blev offentliggjort. Der er tillige foretaget en beregning af den vægtede gennemsnitskurs af gennemførte handler i Jensen & Møller Invest A/S aktien i perioden fra 1. september 2014 frem til offentliggørelsen af planerne om tvangsindløsning den 19. december Indløsningskursen på DKK pr. aktie á DKK ligger over denne vægtede gennemsnitskurs, som er DKK pr. aktie á DKK

3 Der er samtidig taget hensyn til, at kurs DKK pr. aktie á DKK indebærer en præmie på 17,2 % i forhold til kurs 4.777, som er bogført indre værdi i Jensen og Møller Invest A/S i henhold til kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal Under henvisning til foranstående anses indløsningskursen som rimelig. Såfremt en minoritetsaktionær alligevel skulle være uenig i den fastsatte indløsningskurs, kan minoritetsaktionæren i henhold til Selskabsloven 70, stk. 2, 2. punktum anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten i Lyngby. Indløsningskursen fastsættes herefter af skønsmanden i henhold til Selskabsloven 67, stk. 3. Omkostningerne til skønsmanden bæres som udgangspunkt af den minoritetsaktionær, der ønsker skønsmandsvurderingen foretaget, jf. Selskabslovens 70, stk. 3. Hvis skønsmandens vurdering efter selskabslovens 67, stk. 3 fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Jensen & Møller Holding A/S, har denne højere indløsningskurs også gyldighed for de minoritetsaktionærer, der ikke har fremsat ønske om vurderingen. De minoritetsaktionærer, der ikke inden den ovennævnte frist på fire uger har overdraget deres aktier i Jensen & Møller Invest A/S til Jensen & Møller Holding A/S, vil i henhold til Selskabsloven 72, stk. 1 ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system med et varsel på 3 måneder blive opfordret til at overdrage deres aktier til Jensen & Møller Holding A/S. Såfremt ikke alle aktierne i Jensen & Møller Invest A/S er overdraget til Jensen & Møller Holding A/S efter udløbet af fristen på 3 måneder i henhold til ovenstående, vil aktierne automatisk blive noteret i Jensen & Møller Holding A/S navn ved periodens udløb. Efter udløbet af fristen vil indløsningssummen for disse eventuelt ikke overdragne aktier blive deponeret i henhold til lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering, jf. Selskabslovens 72, stk. 3. Charlottenlund den 21. januar 2015 Jensen & Møller Holding A/S

4 Udtalelse fra bestyrelsen i Jensen & Møller Invest A/S om betingelserne for tvangsindløsningen af Jensen & Møller Invest A/S minoritetsaktionærer. Bestyrelsen i Jensen & Møller Invest A/S har modtaget og gennemgået ovenstående meddelelse med henblik på denne udtalelse om de samlede betingelser for indløsningen, jf. selskabslovens 70 stk. 2. Det vægtede gennemsnit af handler i aktier i Jensen & Møller Invest A/S på NASDAQ Copenhagen i perioden fra 1. september 2014 og frem til offentliggørelsen af planerne om tvangsindløsningen den 19. december 2014 var DKK pr. aktie á DKK Indløsningskursen på DKK pr. aktie á DKK overstiger denne vægtede gennemsnitskurs af gennemførte handler i den nævnte periode. Kurs DKK pr. aktie á DKK indebærer derudover en præmie på 17,2 % i forhold til kurs DKK pr. aktie á DKK 1.000, som var bogført indre værdi i Jensen og Møller Invest A/S i henhold til kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal De samlede betingelser for indløsningen anses på denne baggrund som rimelige. Charlottenlund den 21. januar Bestyrelsen i Jensen & Møller Invest A/S

5 ACCEPTBLANKET Acceptance form Accept af salg af aktier i Jensen & Møller Invest A/S Acceptance of sale of shares in Jensen & Møller Invest A/S Denne blanket skal indleveres i udfyldt og underskrevet stand til Deres pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Deres pengeinstitut eller børsmæglerselskab skal have den i hænde, så de kan videresende den til Nordea Bank Danmark A/S (Securities Operations, Telefax: , Mail: inden torsdag d. 19. februar 2015 kl (dansk tid), hvilket er tidspunktet for udløb af den anførte 4-ugers tidsfrist. This form must be completed, signed and submitted to your bank or stockbroking company. Your bank or stockbroking company needs to receive the form in due time to be able to forward it to Nordea Bank Danmark A/S (Securities Operations, fax: , Mail: no later than Thursday the 19 th February 2015 at hrs CET which is the time of expiry of the stipulated 4 weeks deadline. På de vilkår, der er anført i meddelelse af onsdag d. 21. januar 2015 fra Jensen & Møller Holding A/S vedrørende tvangsindløsning af de resterende aktionærer i Jensen & Møller Invest A/S i overensstemmelse med Selskabslovens 70-72, afgiver undertegnede hermed en ordre om salg af: On the conditions stipulated in announcement of Wednesday the 21 th January 2015 from Jensen & Møller Holding A/S concerning compulsory redemption of the remaining shareholders in Jensen & Møller Invest A/S in accordance with sections of the Danish Companies Act, the undersigned hereby orders the transfer of: Antal aktier Number of shares stk. Jensen & Møller Invest A/S aktier/ejerbeviser á nominelt DKK 1000,00 ISIN DK no. of Jensen & Møller Invest A/S shares/share certificates of nominal value of DKK 1000,00 ISIN DK Aktierne overføres fra undertegnedes depot Pengeinstituttets navn og adresse: Name and address of bank: CD_ident The shares are transferred from the undersigned s deposit VP-kontonummer VP account number Ordren er uigenkaldelig, og undertegnede bekræfter endvidere, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende. This order is irrevocable, and the undersigned further confirms that the traded shares are free from encumbrances in any respect Provenuet fra de solgte aktier overføres til Aktierne overføres fra ovennævnte VP-kontonummer, og provenuet fra de solgte aktier indsættes på den tilknyttede afkastkonto. Reg.nr. The proceeds from the traded shares are transferred to The shares are transferred from above VP account number and the proceeds from the transferred shares are to be deposited into the designated proceeds account. Kontonummer Cash account number Personlige kontaktoplysninger Navn: Name: Personal contact information Adresse: Address: Telefonnummer: Phone number: Dato: Date: CPR-nr. eller CVR-nr.: CPR no. or VAT no/org. no..: Underskrift: Signature: Udfyldes af Deres pengeinstitut eller børsmæglerselskab CVR-nr.: VAT no./org.no.: CD-ident: To be filled in by your bank or stockbroker company Firmastempel og underskrift: Company stamp and signature:

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

Berlin III A/S Betinget tilbud til aktionærerne om køb af aktier i Berlin III A/S. Betinget tilbud til aktionærerne. om køb af.

Berlin III A/S Betinget tilbud til aktionærerne om køb af aktier i Berlin III A/S. Betinget tilbud til aktionærerne. om køb af. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 95 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Betinget tilbud til aktionærerne om køb af aktier i Berlin III A/S. Betinget tilbud til

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr.

24. MAJ 2007 ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. ANBEFALET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Codan A/S (CVR NR. 56771212) Fremsat af RSA Overseas Holdings B.V. (Reg. nr. 33291495) 24. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 6 2 BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET...10

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE i ISS A/S (CVR nr. 10 16 16 14) fremsat af PurusCo A/S (CVR nr. 28 50 47 99) 13. maj 2005 Settlement agent: Danske Bank Indholdsfortegnelse Side Det Pligtmæssige

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere