Tanker på 70-års-dagen for den 5. maj 1945 af Ejlif Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker på 70-års-dagen for den 5. maj 1945 af Ejlif Pedersen"

Transkript

1 Tanker på 70-års-dagen for den 5. maj 1945 af Ejlif Pedersen På denne dag, som var en fantastisk festdag for 70 år siden, går mange tanker igennem en, fordi man selv har været med og oplevet det. Men for bedre at forstå hvad der skete og hvorfor det skete, vil jeg gå længere tilbage i historien og nævne de ting, der er årsagen til at der blev en 5. maj. Historien Sidste år mindedes vi krigen 1864 mellem Danmark, Preussen og Østrig. Vi tabte krigen og mistede Slesvig, Holsten og Lauenborg. Ved fredsslutningen blev det bestemt, at Slesvig skulle administreres af Preussen og Holsten af Østrig. Efter krigen blev Preussen og Østrig ukammerater 1866, og der blev en kortvarig krig, og ved fredsslutningen i Prag forlangte Napoleon den 3. af Frankrig at der blev indsat en bestemmelse, Paragraf 5, hvori der stod at slesvigerne ved passende lejlighed selv skulle bestemme om de ville høre til Preussen eller Danmark. Efter 1. verdenskrig, der sluttede i 1918, hvor Preussen havde tabt krigen, kom genopbygningstiden. Det var derfor, at der efter 1. verdenskrigs afslutning med Versailles Freden 1919 blev bestemt at i 1920 skulle der være en afstemning i Slesvig i zone 1 og zone 2. Der blev 81% flertal i zone 1 for at vende tilbage til Danmark, og det skete så med virkning fra 15. juni Og det er her vi bor, i Sønderjylland. En grænse, der bliver lagt politisk tager ikke hensyn til enkelte personers sindelag og der var en del dansksindede der måtte blive under tysk styre syd for grænsen, ligesom der var en del tysksindede der måtte bo i Danmark nord for grænsen var krisetider i såvel Danmark som i Tyskland, særligt landmændene havde vanskelige økonomiske forhold, og der var stor arbejdsløshed i store dele af verden. Efter at kejseren i 1918 var abdiceret i Preussen ophørte monarkiet, og 1919 blev Weimarrepublikken dannet og demokratiet indført en præsident skulle vælges. Der opstod imidlertid en hyperinflation i Tyskland og flere partier opstod, bl.a. et parti der hed nationalsocialisterne, som mente de kunne rette op på forholdene. Det var Adolf Hitler der stod i spidsen for partiet, som ret hurtigt blev benævnt nazisterne. Hitler fik regeringsmagten i 1933 og blev rigskansler. Allerede en uge efter at han var kommet til magten boykottede han jøderne og få måneder efter oprettede han den første koncentrationslejr i en nedlagt fabrik. Det viste sig ret hurtigt at det vi kalder menneskerettighederne i dag, dem respekterede han slet ikke.

2 Men Hitler fik arbejdsløsheden til at gå ned ved at han 1935 indførte almindelig værnepligt, der forøgede hærens størrelse meget, og fabrikker skulle så producere de nødvendige våben til soldaterne. Optrapning til krig Da Hitler havde fået alt op at stå skulle hæren også bruges, og han erobrede så Østrig i marts Umiddelbart efter begyndte han at interessere sig for Sudeterland de tysktalende grænseområder ved Tjekkoslovakiet, som han mente de måtte afstå. Europa begyndte at blive bekymret og den engelske premierminister Chamberlain fik nu et møde med Hitler den 15. september 1938 og udtrykte at nu ville være fred i vor tid. Men 1. oktober indtog Hitler Sudeterland, og i marts 1939 indtog han Prag og resten af Tjekkoslovakiet. Hitler interesserede sig nu for Polen, men havde først fået en ikke angrebspagt med Rusland. Dette bevirkede, at russerne to noget af det land tilbage, som de havde mistet ved fredsslutningen efter 1. verdenskrig. Det var dele af Polen, Rumænien og senere Estland, Letland og Litauen. De ville også have Finland, men her mødte de modstand i Vinterkrigen Chamberlain meddelte nu Hitler, at hvis han gik ind i Polen, så måtte han være klar over, at så var han i krig med England og Frankrig. I september 1939 gik Hitler ind i Polen, og 2. verdenskrig var startet. På grund af alt dette havde Danmark i 1939 erklæret sig som neutral ligesom Sverige, og så skulle det jo være på plads. Et par dage før den 9. april 1940 fik min far at vide af min fætter, der var ansat å Lyngby Radio, som overvågede alt hvad man kunne opfange fra æteren, at der var store opmarcheringer af tropper lige syd for den danske grænse, og at noget var i gære. Min opvækst og den 9. april Jeg blev født i Tønder i 1932, efter at mine forældre var flyttet til Tønder Mejeri, her havde jeg en dejlig barndom selvom kårene var anderledes end de er i dag for mine børnebørn. Men det er udelukkende tiden under krigen jeg erindrer som min barndom og ungdom. Jeg gik i skole på Tønder Statsseminariums Øvelsesskole i 1939, og jeg husker udmærket den 9. april 1940, den dag de tyske tropper invaderede Danmark. Den 9. april om morgenen var det første en voldsom overflyvning af tyske militærflyvere i lav højde, som smed flyveblade ud, som jeg fandt en del af på Tønders gader. Det er det OPROP til det danske folk og militær, som er omdelt i kopi på bordene. Det var uhyggeligt, og så kun 20 år efter at vi her var blevet en del af Danmark. Jeg syntes at militærflyene var kæmpestore, og min far fortalte at han troede at de var ved at ramme mejeriskorstenen, så lavt fløj de. Min mor fulgte os i skole den dag, og det tog nogen tid at komme over Søndergade, for det var gaden de tyske tropper marcherede ind til byen ad. Ud over den stadige indmarch af tropperne, stod en del af de tysksindede danskere og tog imod besættelsesmagten.

3 I min klasse var vi ikke mange der var mødt, jeg tror en 4 stykker ud af godt 20. Dagligdagen normaliserede sig ret hurtigt, selvom stemningen var meget trykket i min familie, og de familier vi mødtes med. Mørkelægning Der blev omgående indført bestemmelser om mørklægning af byen alle skulle have rullegardiner op, der kunne lukke for lyset om aftenen så de allieredes fly ikke kunne bruge lyset som landkending. Var der en enkelt gang det blev glemt, skød soldaterne op i luften ud for vinduet, og så fik man i en hast slukket lyset. Tønder Statsskole Efter nogle år på Øvelsesskolen skiftede jeg skole, efter at jeg havde bestået optagelsesprøven til Tønder Statsskole, her kunne man få realeksamen og studentereksamen. Mens vi gik der blev skolens bygninger på et tidspunkt taget af besættelsesmagten til brug som lazaret, og vi måtte så holde skole rundt omkring i byen (bagerens café, børnebiblioteket, et stort ubeboet hus i Jernbanegade, m.fl. steder). Lærerene cyklede rundt i byen fra time til time. Det var jo stadig i besættelsestiden og vi elever var skam også patriotisk indstillet, vi brød os jo ikke om at være besat af den tyske værnemagt, så vi boykottede simpelthen tyskundervisningen, ligeledes vendte vi ryggen til de tyske tropper når de marcherede igennem byen og kikkede imens ind i det udstillingsvindue, der var nærmest mens de passerede. En aften jeg havde været til fest i elevforeningen lød luftalarmen, og vi pilede alle hjemad. Jeg løb fra opgang til opgang for flyverne skød med deres maskinkanoner og der faldt bomber i Jernbanegade i et hus hvor en af vore lærere boede. Kedelige episoder Der skete jo mange ting, som kun skete fordi der ikke var fred, og at vi var besat. Jeg husker noget vi kaldte spadeslaget. Det var det Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti (NSDAP). Deres leder, en læge Frits Clausen, mente den 8. september 1940 at nu ville han demonstrere at han var stærkere end politiet og at han nu ville til at være statsleder i Danmark. Demonstrationen foregik i Haderslev, men var ikke anmeldt til politiet og det skal alle demonstrationer altid. Med tilladelse fra den tyske Major Enemark fik politiet tilladelse til at skride ind mod hans 400 spadebevæbnede partifæller, og de blev noget brutalt sendt hjem igen. Drengeslagsmål I Spikergade, hvor min fars mejeri lå, havde vi af far fået lov til at bygge et legehus på halvtaget. Der var børn fra nogle hjemmetyske hjem der var lidt misundelige, og det førte til slagsmål os imellem med stenkast og andet. Min storebror smed jo også med sten og ramte uheldigt det gamle Tønderhuses store vindue, så det blev smadret. Og på et tidspunkt hvor vi ikke var til stede hængte de tysksindede børn et hagekorsflag på vores hule. Det blev for meget for min far, og vi vidste jo hvem der havde gjort det så far gik hen med flaget til skomager Riggelsen og beklagede sig. Der var trods alt både før og under besættelsen en vis respekt mellem

4 forretningsfolk, man skulle jo leve af hinanden, så skomageren kaldte sine børn ind og de fik en ordentlig endefuld i min fars påsyn. Rationeringsmærker Fødevarerne begyndte at blive sparsomme. Kaffe og frugter som bananer og appelsiner var der ikke noget af mere. Men sukker, mel og smør og andre ting kom på rationeringsmærker. Når man ikke havde flere mærker, kunne man ikke købe mere. Ja, selv når man skulle ind på en restaurant skulle man aflevere mærker, så der var 10g brødmærker og smørmærker ned til 2½g, og det var et farligt arbejde når et hotel skulle købe smør ved min far, og kom med disse 2½g-mærker, så skulle der jo tælles 100 op til en pakke smør. Der opstod også en vis sortbørshandel, som vi kaldte det nogle solgte deres mærker til andre hvis de kunne få nok for dem. Der blev også ved lov indført maksimalpriser for at priserne ikke skulle flyve op i skyerne på de produkter der var mangelvare, alt dette holdt krisepolitiet styr på. Brændsel blev knapt Det blev heller ikke til at få det nødvendige brændsel, så man måtte sløjfe centralvarmen og indsætte kakkelovne i de enkelte rum man kunne opvarme. Og brændslet var jo tørv eller brunkul, alt sammen produceret i Danmark. Det var ikke altid lige varmt, for det var nogle særdeles kolde vintre under krigen temperaturer helt ned til minus 32 grader, varende i længerede tid. Storebælt frøs til, og der var nogen der kørte i bil på isen over bæltet. Benzin var der heller ikke noget af, så de biler man ville have til at køre fik påmonteret en gasgenerator, en stor rund beholder, hvor man fyrede med bøgebrænde og fik fremstillet gas, som motoren så kunne køre på. På lange ture skulle chaufføren af og til ud og fyre. Det kneb også med at få cykler og dæk til disse. Jeg husker engang hvor min familie ville til Alslevkro for at besøge min farbror. Vi havde kun 2 cykler, og så cyklede min bror og jeg et stykke vej, smed cyklerne i vejgrøften og spadserede videre. Mine forældre spadserede til de mødte cyklerne og tog dem og kørte forbi os og smed cyklerne i vejgrøften, og sådan gik det derudaf. Min fritid Fritiden gik med at gå vil violinundervisning hos Musikdirektør Ribel, der var pensioneret leder af den danske militærmusik i Tønder, og jeg spillede også med i Tønder Spejderorkester, der ligeledes blev indøvet med Ribels hjælp. Under besættelsen husker jeg især, at vi på Kongens fødselsdag spillede op til 3 steder samme aften, for denne dag blev virkelig festligholdt, og ellers var vi tit ude i forskellige forsamlingshuse for at underholde. I maj når bøgen var sprunget ud plejede vi at gå gennem byen med bøgegrene ud på sygehuset og fordele dem på stuerne til de syge. Det blev også delvist forbudt under krigen, vi måtte ikke marchere i samlet flok igennem byen, men måtte dele os i små grupper på 6 ad gangen, og så et stort mellemrum inden næste gruppe kom. Da vi kom ind i april måned 1945, samledes orkestermedlemmerne og vi øvede os på frihedssangen. Det foregik i et haveskur et eller andet sted i Tønder. Frihedssangen eller frihedsmarchen blev skrevet i efteråret 1944 og der blev sat melodi på den i februar og så blev den spillet og sunget fra den danske stemme

5 fra London, den illegale radio som vi altid lyttede til. Ribel havde skaffet noderne, der var blevet trykt i februar i de illegale blade, og vi hørte jo også melodien på radioen, så mange kendte den. Undtagelsestilstand Da besættelsesmagten internerede det danske politi og Grænsegendarmeriet i 1944, blev der erklæret undtagelsestilstand. Det betød bl.a., at vi ikke måtte færdes i byen efter kl om aftenen, så hvis vi mente vi skulle i byen så måtte vi overnatte. Min spejderfører Erik Svendsen blev sat fast, som vi kaldte det arresteret og endte i Neuengamme, en koncentrationslejr i Tyskland, og kom aldrig hjem. Det samme skete for min gymnastiklærer på statsskolen, Lærer Rosenkjær, han kom heller aldrig tilbage. Der er ingen tvivl om, at de var modstandsfolk og havde gjort nogle ting mod besættelsesmagten. Der var mange der gik under jorden, dvs. forsvandt fra deres hjem, men fortsat var et eller andet sted i Danmark. Vi fik ofte besøg af nogle personer, der skulle hilse fra Oluf eller et andet navn vi kendte dem ikke, mine forældre ej heller, men med det rigtige kodeord blev de budt velkommen og blev en 14 dages tid, og så gik turen videre til et andet opholdssted. Mindegudstjeneste Der blev arrangeret en mindegudstjeneste i Tønder Kirke for dem og jeg blev på Statsskolen udtaget af Poul Nielsen til at skulle synge solo til denne mindehøjtidelighed. det gjorde jeg så, og det var muligvis godt, for dagen efter stod der i aviserne så lød der en smuk ung pigestemme fra koret det var ikke nemt at komme i skole dagen efter. Når nogen blev sat fast som vi udtrykte det, var det ikke nemt at komme fri af Gestapos kløer, men det kunne dog lykkes. Jeg ved at min farbror Søren Petersen, Mejeriet Arnaa, ringede til en af dem vi kaldte hjemmetyskerne, en absolut personlighed, og sagde at den og den var blevet taget - og du må sørge for at få ham fri. Det kan jeg ikke svarede han Jo, du kan gøre hvad du kan, vi skal jo også leve sammen efter dette her. Han fik manden fri. Vi dansksindede her i Sønderjylland delte de tysksindede op i to grupper: Nazi-tyskere og kejsertyskerne. Kejsertyskerne kunne man betro alt og diskutere situationen som den var, uden risiko. Den anden gruppe var det bedst ikke at fortælle alt. Det er jo ingen forbrydelse at være tysker eller englænder eller andet, det har det aldrig været og det er det bestemt heller ikke i dag. Ikke alle tyskere var nazister, og det var jo den umenneskelige indstilling nazistpartiet havde der var fjenden. 4. og 5. maj 1945 Den 4. maj, da vi over radioen havde hørt at den tyske hær havde kapituleret og at der var fred fra den 5. maj, fandt min mor nogle kaffebønner frem hun havde gemt og malede dem, og så fik alle i huset ægte kaffe.

6 Jeg fik besked fra orkesteret på at vi skulle stille næste dag i gallauniform, som var spejderuniformen påsat rød-hvide bånd på venstre skulder. Så kom den herlige dag den 5. maj, og om morgenen kl ringede kirkeklokkerne fred og frihed i en time. Kl gik Spejderorkesteret gennem Tønder bys gader i samlet flok og spillede frihedssangen adskillige gange, det var fantastisk, og sikke en stemning der var blandt os alle, og de begejstrede Tøndringer, der tog imod vores musik det var som om der var elektricitet i luften. I dag I dag kan vi glæde os over, at vi nu har levet 70 år i fred og fordragelighed og har et fint samliv i grænselandet, så vi er blevet et stort eksempel for andre lande. Bonn-erklæringen af 29. marts 1955, foreslået af den danske udenrigsminister H. C. Hansen, har gjort gavn og efterleves af Danmark nord for grænsen og af Tyskland syd for grænsen. Fredelig sameksistens i et grænseområde forudsætter overalt på jorden og til enhver tid, at mindretallene accepterer og respekterer de love, der gælder i det land de opholder sig i. Men hverken sindelag eller sameksistens kan tvinges, her handler det om vilje, gavmildhed og det åbne møde. Til slut vil jeg citere et vers fra en af NFS Grundtvigs salmer, og det er det vers, som jeg sang for over 70 år siden i Tønder Kirke: Guds fred med vore døde I Danmarks Rosengård! Guds fred med dem, som bløde Af dybe hjerte-sår! Vor kærlighed med alle, De store og de små, Som vilde stå og falde Med Løven askegrå! Tak fordi I lyttede. Nu vil jeg bede forsamlingen om at synge Frihedssangen. Øster Højst Forsamlingshus, 5. maj 2015 Ejlif Pedersen

7 Danmarks frihedssang Melodi: Knudåge Riisager og Sv. Møller Kristensen Tekst: Knudåge Riisager og Sv. Møller Kristensen En vinter lang og mørk og hård på fem forbandede år har knuget landet i sin favn med kulde og sult og savn, og der gik slid på skoven, skår på skår, og der gik råddenskab i svage træer. Gå til modstand, alle danske, alle mand som en, og gør Danmark frit. Med tvang og terror gik de år, men nu går vinter mod vår. Det samler sammen til en tø, hvor vinter og vold skal dø. På trods af mord og brand og fængsel er en folkevilje vokset og brudt frem. Gå til modstand... En storm, en skyllende april, en sidste niende april, en storm, der renser landet ud med opgørets skarpe lud. Fej alle vissengrønne væk og lad os se det friske grønne land igen. Gå til modstand... En lærke letted Melodi: Math. Christensen 1945 Tekst: Mads Nielsen 1945 En lærke letted, og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang, og byer blomstred i rødt og hvidt, og det var forår og Danmark frit, ja, Danmark frit. Det var en morgen som tusind andre og ingen morgen i tusind år, da Danmark vågned med klare øjne til glædestimer og frimandskår, og landet lyste fra sund til klit, for det var forår og Danmark frit, og Danmark frit. Vi mindes stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn, og takken søger til dem, der segned, og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og stridt, til det blev forår og Danmark frit, og Danmark frit. Men du, som styrter de stoltes riger og løser fangne af bolt og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, vor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark frit, Velsign det, Herre, fra sund til klit, fra sund til klit.

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Korning under krigen 1940-45. Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen

Korning under krigen 1940-45. Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen Korning under krigen 1940-45 Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen Forord I 1998 skrev Therkel Johansen, Korning bogen Korning Kirkes historie og Sognets menighedsliv gennem 200 år. Therkel Johansens

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Dagbog fra Lyngby under krigen (5)

Dagbog fra Lyngby under krigen (5) Dagbog fra Lyngby under krigen (5) Af Christian Madsen Nielsen (1924-1987) Fortsat fra Årbog 2006, 2007 og 2008 og 2009. Se Forord i Årbog 2006 af Knud Madsen Nielsen, Vestervig Søndag den 20. august 1944

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mit liv. Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45. af Hans Larsen

Mit liv. Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45. af Hans Larsen Mit liv Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45 af Hans Larsen Indhold Mit liv... 1 Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45... 1 Forord... 5 Introduktion.... 6 Barndom... 9 Min far...

Læs mere

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918)

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs start har jeg tilladt mig "digitalisere" en beretning om min Farfars deltagelse i 1. verdenskrig, som

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Det hele startede i september 2006. Arthur, Eva og Kaj var ved at planlægge en tur gennem Ukraine og Rusland helt til Sibirien. Vi var netop kommet hjem

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 GUNNAR RYGE PETERSEN X AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG 1995 Gunnar Ryge Petersen,f 25. jan. 1914, der i efterkrigstiden

Læs mere

RESPEKT TES. Aamir, 11 år, og hvide. respekt er, alle ens. Far i fængsel Mads ven sladrede til hele klassen. Alle har respekt for. s.

RESPEKT TES. Aamir, 11 år, og hvide. respekt er, alle ens. Far i fængsel Mads ven sladrede til hele klassen. Alle har respekt for. s. Er du med i en bande? / act /RESPEKT / 1 RESPEKT Far i fængsel Mads ven sladrede til hele klassen s.20 Biljana er roma: De synes, jeg er beskidt s.10 Alle har respekt for Røde Kors Men HVORFOR egentlig?

Læs mere

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt

Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt Gr. 5 - Ensomhed - Bilagsoversigt I dette dokument følger bilag til rapporten: Interviewguide Billeder anvendt til kreativ metode Nyhedsoverskrifter anvendt til minireception 4 transskriberede interviews

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere