GODE STEDER for JOLLESEJLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE STEDER for JOLLESEJLERE"

Transkript

1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 3 SUNDET N FISKEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten Per Stibolt ved roret. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN Ver

2 K 3 Sundet N s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING SØKORT NR OMFATTER 1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands Odde Hundested - Gilleleje 2 ISEFJORDEN Holbæk Fjord - Roskilde Fjord 3 SUNDET N 131 Gilleleje - Helsingør - Tårbæk Sverige Kullen-Hälsingborg-Landskrona-Barsebäck 4 KBH. HAVN Tårbæk - Kbh.HAVN Avedøre Sjællandsbro Sverige: Barsebäck - Lomma Bugt Malmö Limhamn - Öresundsbro 5 SUNDET S 132 Avedøre Brøndby-Køge-Stevns Klint m. fyret. Sverige: Öresundsbro Klagshamn Strandhem Skanör - Falsterbokanal. 6 FAXE BUGT 190 Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved 7 BØGESTRØMMEN Stege Bugt Ulvsund-Storstrømmen 8 GRØNSUND & MØN Grønsund Møn - Hesnæs 9 SW SJÆLLAND 160 Masnedø Karrebæk Næstved 164 Bisserup Omø Agersø-Korsør 10 STOREBÆLT- N 141 Korsør Reersø Kalundborg Fjord 11 SEJERØ BUGT 128 Røsnæs Nekselø Sejerø Sj. Odde 12 SMÅLANDSFARV S 160 Lolland N Askø Femø Fejø 142 Kragenæs Onsevig Tårs Fiskerihavn 13 GULDBORGSUND 163 Guldborg - Nykøbing F - Nysted 14 NAKSKOV FJORD 144 Albuen Enehøje Vejlø Slotø Nakskov KILDER Internet. Wikipedia. Eniro.se og KRAK.dk. Egne notater. Privat tryk Kort og Matrikelstyrelsens Søkort Auto-færdselskort, 1: Danmark Maremindet. Finn Havland. Gads Forlag Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2008? Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftsrådets ERFA-gruppe. 2012, m. positioner.

3 K 3 Sundet N s.3 JOLLESEJLADS Træf Fjordens Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB. Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyster og pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder. Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvande, end det velkendte. 14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD: A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE! B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at du er fører af fartøjet. C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres. Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer? Har du check et dig selv med søvejsreglerne? TS-skib.dk har sådan en prøve NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg! Disse afsnit er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet. Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a jour gennem kontakt til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt. Trailer? TS har et par stykker til udlejning. Hvad vejer din jolle i våd tilstand? Med en trailer kommer man vidt omkring til nye steder. Der er slæbested i de fleste havne. Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er glædeligt at se, hvordan vi på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden? Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Sorte Per.

4 K 3 Sundet N s.4 Noget om de praktiske ting Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med et lag klart plastic, som presses på med en billig laminerings-varme-presse. Der er ikke brugt tid på havne eller hoteller. Forholdene i TS s frihavne ses jo i Årbogen. Foruden De gode steder, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin jolle, bør man tillempe det hjemmefra. Der nævnes en del campingpladser og togstationer. Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS er - eller læse om de TS-skibe du møder. Det helt nye er at man med de moderne telefoner eller GPS-modtagere kan finde primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Friluftsrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser. Se detaljer i Det grønne Felt. Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort land og det at sejle. Sidetal. Hvert kapitel har sine sidetal fra 2 og opefter, så man kan hitte ud a det, hvis -? TS-lokalkvinde for Nordsjælland INGELISE BRANDT Tlf. ved større havari Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods. Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted tager ophold - skal det være mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9 = hele sommeren

5 3 Sundet N s. 5 Smakkejoller på Pokalsejlads ved Espergærde Foto: Per Stibolt. 3 SUNDET, Nordlige del. Søkort nr Område: Gilleleje til Tårbæk. Sverige: Mölle til Öresundsbroen. Sundet har altid været en vigtig handelsvej og Sundet er kendt af søfolk i hele verden. I dag er Øresund et overskueligt farvand med mange levende steder, tunge fragtskibe og lystsejlere i alle størrelser, en tumleplads for sejler, badende og rejsende. Stranden på begge sider er fyldt med bebyggelser og mange lystbådehavne. Her drejer det sig om naturoplevelser, det er nemt at sejle til badestrande og havne. Omvendt på den svenske kyst, her er både klippe og sten langs kysten, her er det bedst for en jollesejler, at sejle direkte til havnene. Positionerne viser plads et stykke udenfor. Ven - på dansk Hven - er den eneste større ø. Her levede Thyco Brahe. Han opdagede som den første, en Super Nova ~ nyfødt stjerne - år Trafikseparering. Der er virkelig tale om mange flittige handelsfartøjer over stk. der årligt passerer Hven. Skibe o. 300 tons skal følge trafiksepareringen, for at undgår havarier. De fleste handelsskibe sejler her med lods. Desværre er der altid nogle få, der sejler uden? Dét - og de store skibes vanskelighed med pludselige kursændringer udgør derfor en fare for kollision. Hold godt klar af De store! Flere af dem sejler med 20 kn/h. Især ved Helsingør og Hälsingborg skal lystsejlere holde stor afstand udenfor havneindsejlingen der er de passerende skibe og færgerne plus strømmen at holde styr på. Den valgte TS-repræsentant for Nordsjælland er Ingelise Brandt. Tlf Hun kan tilkaldes, hvis du som TS-medlem kommer voldsomt i klemme. Det hører til godt sømandskab, at opsøge havnefogeden straks efter ankomst Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over primitive pladser, til én á tre overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen OVERNATNING I DET FRI. Udgives fra har et kort over alle pladser. I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater. Disse koordinater kan indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan finde frem til pladsen. ELLER man finder en plads i nærheden på Med en I-phone gå man på nettet: Der er få enkle regler: Aftal med ejeren (nogle steder), max 25 kr. per person, pr telt og pr døgn, følg reglerne på netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af Naturstyrelsen, prøv og

6 K 3 Sundet N s.6 Retninger skrives med stort, f. ex.: NW og E for øst. Efter Kort- og Matrikelstyrelsens terminologi GPS koordinater er et sted ud for en havn, så man selv kan vurdere situationen. Eller et sted for en lejr. Forkortelser: TS - Træskibs Sammenslutningen. TS-havn - Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel. Lok.md. - Den valgte TS-Lokalmand M/K i pågældende egn. Tilkaldes kun hvis du har større problemer. Lok. TS er - TS medlem som ofte er i området og som måske kan gi en hånd med. Sm Sømil Stb. Styrbord (højre). Bb. Bagbord(venstre). Skibshallerne. Gilleleje Museum. Tlf Gilleleje Havn. Stor havn, som ejes af fiskerne selv. Herfra fiskes der stadig. I yderbassinet er der god plads til at bjerge sejl. Bådelauget VILHELM passer og sejler den kønne kvase. Her er det nemt at proviantere. Besøg Skibshallerne! Museum Skibshallerne Tlf / Tog til Helsingør og Hillerød. Øst for havnen er der sandstrand. Desuden den gamle fyrsti, hvor man spadserer op på den store klint Nakkehoved Fyr(Fl (3)20 s 54m 25M), med Gl. fyret og restaurant. Her passérer trækfuglene og her flyver paragliderne. Dronningmølle her er der en god badestrand. Det er sjældent, at vejret er så stabilt, at man kan overnatte. Efter Hulerød - midt mellem Munkerup og Villingebæk ser man en campingplads. Primitiv lejr tæt ved stranden, oppe bagved, NE for Lergravssøen i det grønne område. Ligger godt ned mod søen. 1,5 km længere ind i land ligger Rusland. Et pragtfuldt bulet lyngtæppe med flotte broncestatuer stående frit i landskabet. Det hele - landskab - museum og statuer er skabt af kunstneren Rudolph Tegner før krigen. Hornbæk Havn tlf / Kendt for en flot badestrand. Ved indsejlingen har man en mast klar til advarsel om grundt vand: Sort kugle og 3 røde faste lys. Vores lokale TS-mand Ingelise Brandt har en fidus til jollesejlere: I stedet for at sejle ind i havnens mylder, kan man nogle gange smutte Stb. om, lige bag yderste mole, her er en god strandbred med fred og ro. (Fortæl det nu ik te de anne r). På havnen: Havneforeningen med to smakkejoller stående udenfor. Åben hver søndag kl Formand Finn Svendsen, tlf Besøg Skurbyen. Der er en god fiskeforretning. Sejlklubben har en god restaurant. Lige øst for havnen - på stranden - en bålplads. Kabelfelt. Mellem Ellekilde Hage og Sverige ligger store stærkstrøms kabler mellem vore lande. Magnetfeltet kan påvirke kompasset. Aalsgaarde kendes på deres Langebro. Tilsandet, men god at fortøje til for joller. Dette gamle sted var for udskibning af tegl og mursten. Nu er der livligt med badende sommergæster. Proviant hentes ved Aalsgaarde Station 2 km inde i land ad Krogebakke.

7 3 Sundet N s.7 Efter den lille, smukke Hellebæk Kirke, kommer selve Hellebæk By, hvor Chr. IV fik produceret bøsser. De lokale har istandsat Hammer Mølle, en vandmølle, der virker. Ved Strandvejen lå der en stor klædefabrik, som nu er ændret til lejligheder. Efter villaerne kommer Julebækhus Restaurant og et diskret fyrhus Julebæk (Oc.WRG. 5s). Herfra er der 2 sm til Nordhavnen. Efter 1 sm vrimler det med båker og over-etmaster der advarer om opankring p.gr. a. kabler. Helsingør Nordhavn er TS-havn. Marinaen ligger W for Kronborg. Fyret (Oc (2) WRG. 6 s, 43 m). Da strømmen kan løbe op til 5 kn. er særreglen, at udsejlende skal holde tilbage for fartøjer, der anduver lystbådehavnen. Mellem Nordhavn og Kronborg er en lille bugt med sandstrand. Du finder en Bådebygger på Nordhavnsvej 2 B, tlf På Kronborg Slot kan man besøge Chr. IV s riddersal, eller gå på bastionerne åbnede det nye, nedgravede MS, Museet for Søfart, bygget i Store Dok. (Tidligere Handels- og Søfarts Museet.) Teknisk Museum er flyttet til Fabriksvej - et godt stykke op ad Kongevejen th. ad Klostermosevej tv. ad Fabriksvej 4 km. Der er vel en bybus! Kronborg Slot med fyr på hjørnet mod E. Baggrund: Nordhavnen. Strømmen ved Kronborg-pynten er ofte nordgående og kan løbe op til 5 knob. 10. Undgå Trafiksepareringen! Sejl mellem kysten og sideafmærkningen! VOGT DIG for færgerne! Tre færgeselskaber sejler med 18 færger i timen Hälsingborg - Helsingør. De sejler med ca. 20 kn/h. Helsingør Statshavn er ikke tilgængelig for lystsejlere. Det er for farligt med de mange færgeafgange. Snekkersten Havn Lille, hyggelig havn. Propfuld. Her holder smakkefolk til og de sejler hver tirsdag aften i sommerhalvåret. Havnefest med smakkesejlads i august, sidste weekend i skoleferien. På / klikkes på Smakkelauget. Oldermand: Jess Nielsen tlf Morten Høgsbro Holm med jollen ROSALINA, tlf S-for havnen er der en lille badestrand m. Store Stranddag den 3. torsdag i juli. Stejlepladsgruppen vedligeholder gamle fiskeredskaber. Holder til i Det gule Palæ. Videre mod S. Fra Snekkersten forbi alle husene. Når de stopper, kommer Egebæksvang Skov. Lige før ses den offentlige strandpark. For at finde Lejr N202, kan man gå i land efter badebroen, før husene mod S. Egebæksvang Lejrplads GPS Gå over Strandvejen til parkeringspladsen. I skoven er der et plateau m. primitiv lejrplads med udsigt over vandet. Max 2 telte max 2 nætter Toilet mod N på havnen. Tag dit affald med når du sejler videre.

8 K 3 Sundet N s.8 Espergærde Havn Er ikke stor. Men der er et smakkelaug - og badestrand syd for. Oppe i land ligger Flynderupgård Smakkemuseum. Agnetevej 9. Det bedste museum her i landet, hvad smakkejoller og fiskeri angår! Foto: Per Stibolt. Hyggesnak ved Espergærde Havn. Mette Brask og MAGDA fra Espergærde. Foto: M:Høgsbro. De fleste broer er private men Jarlens Grund ligger 1 km S for Espergærde Havn, m. teltplads? Spørg dig for! Humlebæk Havn Havnen ligger lige nedenunder Louisiana Kunstmuseum. HVIS man skal der op forlader man havnen mod N, drejer mod W op til Strandvejen, så mod S og et godt stykke for at komme til museets hovedindgang. Bjerre Strand Kommunal idrætsplads. Lejr lige oppe over stranden.

9 3 Sundet N s.9 Sletten Havn rummer det ældste smakkelaug i vor tid: FtSF Foreningen til Sprydstagens Forevigelse. Hvert år sejler de VM-pokalsejlads i en af havnene på Øresundskysten. Prøv: Peder Mads Strand Nr Syd for Sletten Havn kommer der et stort, åbent stykke. Landgang og op til Strandvejen. Gå tv. og th. ind i skoven ca. 200 m. Derinde findes en lejrplads under de gamle bøgetræer ved stenalder kystskrænten. Der er plads til 2 telte, max 2 nætter. Toilet på N-ende af Peder Mads Strand. Nivå Lystbådehavn er gravet ind i en teglværksgrav. GPS ude på vandet Ideen stammer fra TS første formand Åge L. N-for marinaen er der campingplads. Inde i Nivå finder du Nivågård-Samlingen. S-for Nivå havn er der en Kystnær lejrplads usikker position? Ved nr. 2 stenhøfte, dér hvor sandstranden løber sammen med høften. Max 2 telte, max 2 nætter, ikke telte på stranden affaldet med dig! Toiletter mod N på marinaen. Nivå Bugt er lavvandet, uren og kedelig. Rungsted Havn. GPS på vandet udenfor Stor lystbådehavn med store motoryacter- og alt, for den der har en god økonomi. 100 m til Rungstedlund med Karen Blixen. Turistbureauet er lige over Strandvejen i krydset, lige bag benzintanken. Th. i krydset Johs. Ewalds Mindehøj. 800 m til tog. Vedbæk Havn. Do. Do. (Undtagen Karen). Skodsborg Sanatorium. DSB-station. Strandmølleåens udløb Primitiv lejr N233. På Strandvejen 300 m N for åens udløb, går man mod W ved Brohuset hvidt hus m stråtag Følg Strandmøllevej ca. 200 m under kystbanen og videre 50 m mod N til Strandmølle Porthus rødt. Inden for porten er lejrpladsen. Der er ca. 250 m til Mølleåen. GPS - på land: Eremitageslottet kan ses ved det stykke af stranden, der ikke er bebygget. Sejl langsomt ved position Trepilelågen HVIS det er muligt at lande, arrangerer man en picnic til Eremitageslottet. For at holde bevægeapparatet OK! Taarbæk Havn Gammel, kringlet fiskerihavn overtaget af nogle få lystsejlere. Smut en tur op i Jægersborg Dyrehave! Svenskekysten Først og fremmest må og skal vi respektere De store Skibes sejlruter. De sejler hurtigt og kan ikke ændre kurs eller fart hvis der kommer en lille lystsejler i vejen fordi han har overvurderet situationen. Den bedste kurs er udenom trafikseparationen! Der MÅ IKKE ske havari, hvor en TS er er indblandet! De svenske havne lige overfor er forsynet med koordinater. Positionen er placeret udenfor havnen, så man selv kan vurdere situationen.

10 3 Sundet N s.10 Angående de svenske steder, vil vi MEGET GERNE - på TS-redaktionen - høre om jeres erfaringer: Mail, skriv eller ring! Den svenske kyst langs Sundet er anderledes: Sandede forløb, veksler med sten og klipper i alle størrelser. Meget uregelmæssig kyst med mange skær. Svært at sejle langs den kyst uden søkort. Med en kurs fra Sjælland til en bestemt havn, kan man godt sejle uden søkort, tag højde for strøm og afdrift UB. Midt i SUNDET N ligger Hven, med Thyco Brahe og hans Uranienborg og Stjerneborg. Der er 3 havne. På øen kan man leje cykler. Omtales senere. To-mast jolle vid Gullholmen. Sverige. Foto: Kjell Fjellsson. På Kullens nordside: I absolut stille vejr med en god vejrudsigt er det muligt at sejle til Kullens nordside og anløbe klippekysten, hvor kunstneren Lars Vilks stadig fornyer og ændrer på et kæmpe kunstværk af drivtømmer. Navnet er Nymys og det er tilladt at gå rundt i skulpturen. Børnene elsker den! Og der kan bades! Mölle Hamn: Anduves fra NV. Består at 3 bassiner. Benyt de to havne indenfor havnefyret, nærmest land. Indsejling om natten frarådes! Umulig at anløbe eller forlade i kuling fra N-NV, på grund af strøm. Meget besøgt sommerby. Herfra starter vandringer til Kullen. Fuglevigen Naturreservat med fugleudsigtstårn. Anduvnings position: Lerhamn: Naturhavn for joller. Anduves på en SE-lig kurs, vel inde drejes mod N. Urolig ved vind fra NV. Gammelt, lavvandet fiskerleje. Nyhamsläge: Lille havn. Pas på stenrevet Skärsbådan S for. Anduves bedst på en NW-lig kurs. Badestrand N for havnen. Tallbacken. På Her stikker et næs lidt ud ca. 3 sm S for Nyhamnsläge. Her vælger man side: N eller S - alt efter vindretningen. Gode badeforhold et stykke længere inde. Langören er et sydligere næs med bademuligheder. Position: Höganäs: Stor havn, god plads til at løbe i vinden. Trafikhavnen er mod N. Joller bør sejle ind i den S-lige del. Indenfor, er der plads til fiskefartøjer og gæstesejlere længst inde. Her er stadig stor fabrikation og udskibning af glas og hårdt brændte klinker - gennem flere hundrede år. Lerberget: Lille, hyggelig jollehavn. Anløbes ad to smalle løb. Sørg for præcis navigering! Joller drejer straks Stb. og sejler inde langs S-molen. Joller henvises til det sydlige bassin. Stranden N-for er badestrand. Her står joller trukket op.

11 3 Sundet N s.11 Svinbådan Fyr 2½ sm NW for Viken Havn står det meget synlige fyr på et fundament i Øresund. Efterprøv Positionen: Karakter: Iso WRG. 8s 24m 14M. Inde ved land er der en kringlet indsejling til dybt vand og stenrev plus en badestrand. Viken Havn Anduves på en åben NØ-lig kurs med havnefyret om Bb. Dækmolen er ca. 400 m lang. Velbesøgt havn. Pæn gammel by. S-for ses den gode badestrand Svanebäck Strand. Kabelfelt. Mellem Viken og Domsten er der trukket store stærkstrøms kabler mellem Sverige og DK. De rammer den danske kyst ved Ellekilde Hage. Magnetfeltet kan påvirke dit kompas? Domsten Havn: Anduves fra to sider. Den sydlige er snæver. Mindre havn med plads til en jolle. Præcis 1800 m ad landevejen mod SØ ligger det kønne gods, nu naturreservatet Kulla Gunnarstorp. Bestemt et besøg værd! På denne kyst er der mange steder med gode badestrande. Hver gang man søger mod land ad en vinkelret kurs. Der skal der være aktivt udkig forefter p.gr.a. stenene. Nord for Hälsingborg på , er der en god badestrand med badeanstalt - måske kaste anker og svømme ind?? Hälsingborg: Norrahamn: Strømfyldt farvand og tre færgeselskaber, hver med tre afgange i timen fra begge sider = 18 færger pr. time. Hver færge sejler ca. 20 knob/h. Derfor vælger du den eneste mulige indsejling for lystsejlere - nemlig Norrahamnen. Indsejlingen ses ved havnefyret ca. 500 m N for færgehavnen. Anduves fra SW afpasset efter strømmen Inde i forbassinet er der plads til at stryge sejl. Netop her er pladserne til gæstesejlere. Havnen ligger lige ved centrum. Kopparverket S for Hälsingborg Hamn, er industrihavn. Ikke for lystsejlere! Ca. 3 sm S-på - er der en dejlig badestrand med badebroer. Råå: Strømmen sætter - ud for indsejlingen! Følg det brede åløb indenfor nordre dækmole. Sejl forbi den store marina! I Rå åen er der en naturlig modstrøm. Det venlige smakkelaug holder til en sømil inde, efter bøjningen mod N? Ved stærk SØ-lig vind kan vandet falde over 1 m. Herfra og til Rydebäck er stranden fri for sten. Ellers et sted med aktiviteter på stranden af ukendt art. Bag de oprindelige huse ligger et nyt og meget stort boligområde med nybyggeri i 6 afdelinger. Ålabodana Hamn: Ved S og W vind er der kraftig strøm ud for havnen. Anduves fra SE med havnefyret om Bb. Hold tæt ind under dæk-molen. God plads til at løbe i vinden. Havnen har fået nye moler. Fiskerne ligger til Bb. Bagest mod NE er den gamle havn tæt ved byen. Øen VEN. Thyco Brahes Ø ( ) med Uranienborg og Stjerneborg. Hold klar af Trafiksepareringen på begge sider af øen. De tre havne er overfyldte i weekends. Norreborg: Lille fiskerihavn på N-siden. Kraftig SE-gående strøm. Vanskelig at besejle ved NV-lig vind. Kyrkbacken: På W-siden. Lang indsejling. Fiskerihavn. Kirken ses bag havnen. Man fortøjer med hækanker. Bäckviken mod SE: Ved N- og Ø-lige vinde og p.gr. af skibsfarten er der dønninger i havnen. Man fortøjer med hækanker. Obs! Ved langvarige vinde opstår der hvirvelstrøm ud for havnen. Er vejret godt, kan man søge ind under klinten lige S for Bäckviken. På øens SV-lige hjørne er der dybt vand. I land er der en sti, der fører op til udsigten. Lidt mere om Tycho på næste side og til sidst.

12 3 Sundet N s.12 Sundvik Meget lille havn. Formodentlig privat. Max. 15 pladser. Begrænsede faciliteter få huse. Rustningshamn Her ligger store kabler, sigt båkerne! Består kun af to ældre stenmoler og et enligt hus i et øde område. Et levn fra krigens tid? Hildesborg har også et kabel ud til VEN, tag sigte af retningen fra båkerne. Bostahusen: Anduves fra SW med havnefyret på Bb side. Ved indsejling - sejl tæt ved N-molen. Står vinden i Ø eller SØ, kan vandet falde en del. Moderne marina med broer på begge sider. Inde i land oplagspladser og butikker. Lindshamn Her er grundt vand. En usædvanlig havn til små fartøjer. Indsejlingen er en kanal m lang ind til en smal havn m lang - hvor man fortøjer langs kajen på begge sider. Faciliteter inderst på S-siden, hvor en vej Sjögången - fører til Strandvejen. Fra havnens SW-lige del fører strandstien ind til Landskrona og Citadellet med slottet ca. 1,5 km. Landskronas 4 Havne: Ta en pause ud for indsejlingen på pos og iagttag situationen. Færger og store skibe følger en lang, gravet rende. For en jolle er det muligt at sejle tæt udenfor afmærkningerne (1 2 m vand). Straks inde i selve havnen er der mod N en jollehavn, lige efter også mod N Ny Gammel Hamn. Så kommer Nyhamn med bådpladser og sidekanal ind til Stadshuset. Derfra er der 1½ sm i det store havnebassin mod S med borgruinen Gråen om Stb. Man passerer Södrahamnbassingen och Varvsuddan og sejler S ud i Öresund men holder Bb. over, hvorefter man anduver Lundåkrabassängen og mod NE sejler ind i pæn, stor gæstehavn. Vil man undgå de store skibe og lokale speedbåde sigter man fra Danmark Gräsrannan Fyr (Oc (2) WRG 7s 12M) og mod vindmøllerne S for. Møllerne holder man om Bb, og sejler direkte mod gæstehavnen. Der er lavt og synlige sten. Fortæl dem der vover det! Der er oven i købet 2 røde overét båker (fyr) for enden af gæste-bassinet. Lundåkra Bukten er stor og fuld af sandstrande. Her skulle man kunne søge land og tage ophold? Barsebäckshamn: Nem at anløbe ved at styre efter A- kraftværkets nu enlige bygning. Udmærket, mellemstor havn. Søg ind i den sydlige Gammelhavn! Atom-kraftværket ligger langt mod SE ved Saltviken. Tycho Brahe opdagede en ny stjerne i 1572 i stjernebilledet Cassiopeia. I 1600 blev Kepler hans elev. Kepler formulerede lovene for planeternes baner omkring solen. Denne opdagelse førte til, at Newton 100 år senere kunne bevise, at der findes en Tyngdekraft. På Hven byggede Tyge de to observatorier det kostede ca. 5% årligt af den tids kongelige indkomster. Kronen finansierede gavmildt såvel arbejdet som Tycho Brahes adelige levned. Efter Frederik 2.s død, blev Tycho Brahes forhold til den danske stat anstrengt. Hoffets misundelse? Det førte til, at han i 1597 måtte flytte sine aktiviteter til Bøhmen, hvor han slog sig ned i Prag, hvor han døde 1601 og blev begravet. Graven blev åbnet for nogle år siden. Man mener at der var tale om både kviksølv- og blyforgiftning fra den kunstige næse. SLUT Fortsættes i afsnit 4 og 5 Ver UB.

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND K 13 Guldborg Sund s 1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND Gedesbyskibet. Kopien AGNETE en dejlig skude fra sidst i 1200-tallet. Fragter 6.000 kg. Plankerne blev fundet i Bøtø Nor 1988. L: 12,5

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen. GODE STEDER for JOLLESEJLER 4 KØBENHAVNS HAVN KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen Ulf Brammer 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 4 Kbh. Havn s 2 INDHOLD

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN 0905-1635 Ver. 05-02-2015 8 Grønsund-Møn

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Overnatningsmuligheder ved

Overnatningsmuligheder ved HOLBÆK KAJAK KLUB Overnatningsmuligheder ved Sejerøbugten, Isefjorden og Roskilde Fjord 27. 28. 29. 9. 10. 11. 12. 8. Hvidt blink 26. 7. 6. 5. Jægerspris Skydeterræn Hvidt blink 25. 2. 3. 13. 24. 4. 16.

Læs mere

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage

Turbeskrivelser. Alsace-Lorraine, 1 uge. Sydfyn, 1 uge. Silkeborgsøerne, 3 dage. DSR-Rungsted, weekendtur. Sydfyn, 3 dage. Flensborg Fjord, 3-4 dage Turbeskrivelser I dette afsnit har vi samlet nogle få praktiske informationer om ture vi tidligere har gennemført. Informationerne er tænkt som en hjælp til andre der ønsker at arrangere en tur i det samme

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale )

Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Skjern Å 20 21. sep kl. 7:00 20:00 ( 90 km eller 50 km jf. aftale ) Kræver: Udholdenhed [4/5] : En del udholdenhed (Har du før roet 40 km, på en dag og kommet nogenlunde igennem, kan du også være med her)

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

Spilleregler. Vær opmærksom på, at spillet kan gennemføres ved kun at udføre 3 missioner (ud af de 6 der opført her).

Spilleregler. Vær opmærksom på, at spillet kan gennemføres ved kun at udføre 3 missioner (ud af de 6 der opført her). Spilleregler Denne lille guide har til formål at hjælpe dig som lærer med at få et overblik over de opgaver, eleverne skal udføre i løbet af spillet. Herunder kan du finde en trinvis gennemgang af, præcis

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR Prøveturen går blot til Husum, med en overnatning og hjem over Møgeltønder, Højer sluse og Rømø for derefter at køre retur

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE VELKOMMEN TIL ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE SJÆLLANDS ODDE RØRVIG NYKØBING SJÆLLAND ODDEN HAVN AUTENTISK OG CHARMERENDE HAVNEMILJØ HAVNEN er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Det er en af de få havne,

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet Velkommen til Prag HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet BELIGGENHED 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN: Lejligheden er på ca. 80 m² og består af en kombineret stue/køkken,

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

Uanset om man vil i dyrepark, på museum, ud at stå på skøjter eller noget helt fjerde, er der inspiration at hente på gratisgoder.dk.

Uanset om man vil i dyrepark, på museum, ud at stå på skøjter eller noget helt fjerde, er der inspiration at hente på gratisgoder.dk. 2 Krise eller ej Jeg begyndte som vært på DR1 s forbrugerprogram Rabatten i januar 2008. Halvandet år forinden var programmet blevet relanceret. Hvor der før havde været udbredt fokus på at få alting billigst

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten

Kysten. Kysten med mange gemmesteder CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry. Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Kysten Kysten med mange gemmesteder Aalbæk Havn Bratten Strand Hirsholmene Jerup Strand Køretur på stranden Lyngså Strand Neppens Havn Præstebugten Rugholm Å Strandby Enge Strandby Havn Voerså Havn De

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere