GODE STEDER for JOLLESEJLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE STEDER for JOLLESEJLERE"

Transkript

1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE 3 SUNDET N FISKEN af Hornbæk. Pokalsejlads v. Snekkersten Per Stibolt ved roret. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN ULF BRAMMER 2014 ISSN Ver

2 K 3 Sundet N s 2 INDHOLD 0 INDLEDNING SØKORT NR OMFATTER 1 KATTEGAT N for Sjæll. 129 Sjællands Odde Hundested - Gilleleje 2 ISEFJORDEN Holbæk Fjord - Roskilde Fjord 3 SUNDET N 131 Gilleleje - Helsingør - Tårbæk Sverige Kullen-Hälsingborg-Landskrona-Barsebäck 4 KBH. HAVN Tårbæk - Kbh.HAVN Avedøre Sjællandsbro Sverige: Barsebäck - Lomma Bugt Malmö Limhamn - Öresundsbro 5 SUNDET S 132 Avedøre Brøndby-Køge-Stevns Klint m. fyret. Sverige: Öresundsbro Klagshamn Strandhem Skanör - Falsterbokanal. 6 FAXE BUGT 190 Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved 7 BØGESTRØMMEN Stege Bugt Ulvsund-Storstrømmen 8 GRØNSUND & MØN Grønsund Møn - Hesnæs 9 SW SJÆLLAND 160 Masnedø Karrebæk Næstved 164 Bisserup Omø Agersø-Korsør 10 STOREBÆLT- N 141 Korsør Reersø Kalundborg Fjord 11 SEJERØ BUGT 128 Røsnæs Nekselø Sejerø Sj. Odde 12 SMÅLANDSFARV S 160 Lolland N Askø Femø Fejø 142 Kragenæs Onsevig Tårs Fiskerihavn 13 GULDBORGSUND 163 Guldborg - Nykøbing F - Nysted 14 NAKSKOV FJORD 144 Albuen Enehøje Vejlø Slotø Nakskov KILDER Internet. Wikipedia. Eniro.se og KRAK.dk. Egne notater. Privat tryk Kort og Matrikelstyrelsens Søkort Auto-færdselskort, 1: Danmark Maremindet. Finn Havland. Gads Forlag Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2008? Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftsrådets ERFA-gruppe. 2012, m. positioner.

3 K 3 Sundet N s.3 JOLLESEJLADS Træf Fjordens Th. MARCUS NOER fra Vikingeskibsmuseet. UB. Formålet med disse kapitler er at beskrive et farvand med dets kyster og pege på lune pladser for jollesejlere. Lidt lokalhistorie og seværdigheder. Det er også for at få de erfarne jollesejlere ud i andre farvande, end det velkendte. 14 kapitler er skrevet med disse FORBEHOLD: A. Du har mindst en bestået DUELIGHEDS PRØVE! B. Man sejler ikke, før alle ombord har accepteret at du er fører af fartøjet. C. Skibets fører påtager sig ansvaret for, at søvejsreglerne gennemføres. Du er en erfaren jollesejler? Du har sejlet meget i jolle de sidste 3 år? Har du været omhyggelig med vedligeholdelsen? Er dine reflekser i orden ved hurtige manøvrer? Har du check et dig selv med søvejsreglerne? TS-skib.dk har sådan en prøve NU er du velkommen til at sejle som TS-skib og din besætning kan være tryg! Disse afsnit er en slags huskeseddel sammen med søkortet/søsportskortet. Det handler ikke om vore fartøjer, mere om strømhvirvler og store sten, om de steder, som er en oplevelse værd. De fleste oplysninger er ført a jour gennem kontakt til TS-medlemmer i de nævnte områder. Steder med jollelaug er nævnt. Trailer? TS har et par stykker til udlejning. Hvad vejer din jolle i våd tilstand? Med en trailer kommer man vidt omkring til nye steder. Der er slæbested i de fleste havne. Man får en fornemmelse for, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Vi taler om kystkultur, og det er glædeligt at se, hvordan vi på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vore farvande. Mon ikke der hos mange af os rumsterer minder om vovelig færd for 1000 år siden? Tak for hjælpen til jer, der bidrog til disse sider! Og TAK til Egon & Sorte Per.

4 K 3 Sundet N s.4 Noget om de praktiske ting Det er meningen, at TS-medlemmer selv skal printe de ønskede sider ud - med tekst på begge sider. I en jolle skal alt kunne tåle vand, derfor bør man laminere papiret med et lag klart plastic, som presses på med en billig laminerings-varme-presse. Der er ikke brugt tid på havne eller hoteller. Forholdene i TS s frihavne ses jo i Årbogen. Foruden De gode steder, handler teksten om adgang til at proviantere, om adgang til toilet OG om mulighed for at finde et sted at sove. Hvis det ikke er bekvemt at sove i sin jolle, bør man tillempe det hjemmefra. Der nævnes en del campingpladser og togstationer. Husk at TS-Årbogen bør findes ombord, så du kan kontakte en lokal TS er - eller læse om de TS-skibe du møder. Det helt nye er at man med de moderne telefoner eller GPS-modtagere kan finde primitive teltpladser og shelters nær kysten. 10 foreninger er gået sammen med Friluftsrådet om at oprette, vedligeholde og bruge disse pladser. Se detaljer i Det grønne Felt. Man rejser uden at blive ruineret, man får kontakt med naturen og lærer mere om vort land og det at sejle. Sidetal. Hvert kapitel har sine sidetal fra 2 og opefter, så man kan hitte ud a det, hvis -? TS-lokalkvinde for Nordsjælland INGELISE BRANDT Tlf. ved større havari Der er adgang til næsten alle danske kyster, døgnet rundt, færdsel kun til fods. Hvis man vil blive nogle timer på et bestemt sted tager ophold - skal det være mindst 50 m fra nærmeste beboelsesbygning. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset strandbred i perioden 1/9 til 31. maj. Hunde må gerne være på stranden. De skal holdes i snor fra 1/4 til 30/9 = hele sommeren

5 3 Sundet N s. 5 Smakkejoller på Pokalsejlads ved Espergærde Foto: Per Stibolt. 3 SUNDET, Nordlige del. Søkort nr Område: Gilleleje til Tårbæk. Sverige: Mölle til Öresundsbroen. Sundet har altid været en vigtig handelsvej og Sundet er kendt af søfolk i hele verden. I dag er Øresund et overskueligt farvand med mange levende steder, tunge fragtskibe og lystsejlere i alle størrelser, en tumleplads for sejler, badende og rejsende. Stranden på begge sider er fyldt med bebyggelser og mange lystbådehavne. Her drejer det sig om naturoplevelser, det er nemt at sejle til badestrande og havne. Omvendt på den svenske kyst, her er både klippe og sten langs kysten, her er det bedst for en jollesejler, at sejle direkte til havnene. Positionerne viser plads et stykke udenfor. Ven - på dansk Hven - er den eneste større ø. Her levede Thyco Brahe. Han opdagede som den første, en Super Nova ~ nyfødt stjerne - år Trafikseparering. Der er virkelig tale om mange flittige handelsfartøjer over stk. der årligt passerer Hven. Skibe o. 300 tons skal følge trafiksepareringen, for at undgår havarier. De fleste handelsskibe sejler her med lods. Desværre er der altid nogle få, der sejler uden? Dét - og de store skibes vanskelighed med pludselige kursændringer udgør derfor en fare for kollision. Hold godt klar af De store! Flere af dem sejler med 20 kn/h. Især ved Helsingør og Hälsingborg skal lystsejlere holde stor afstand udenfor havneindsejlingen der er de passerende skibe og færgerne plus strømmen at holde styr på. Den valgte TS-repræsentant for Nordsjælland er Ingelise Brandt. Tlf Hun kan tilkaldes, hvis du som TS-medlem kommer voldsomt i klemme. Det hører til godt sømandskab, at opsøge havnefogeden straks efter ankomst Primitive teltpladser. Danmark er blevet forsynet med over primitive pladser, til én á tre overnatninger hvert sted. Du anskaffer bogen OVERNATNING I DET FRI. Udgives fra har et kort over alle pladser. I teksten er der korte beskrivelser af hvert sted + GPS koordinater. Disse koordinater kan indtastes direkte på din GPS-modtager eller smartphone og du kan finde frem til pladsen. ELLER man finder en plads i nærheden på Med en I-phone gå man på nettet: Der er få enkle regler: Aftal med ejeren (nogle steder), max 25 kr. per person, pr telt og pr døgn, følg reglerne på netop dét sted. Tag dit affald med, når du fortsætter. En flot ordning arrangeret af Naturstyrelsen, prøv og

6 K 3 Sundet N s.6 Retninger skrives med stort, f. ex.: NW og E for øst. Efter Kort- og Matrikelstyrelsens terminologi GPS koordinater er et sted ud for en havn, så man selv kan vurdere situationen. Eller et sted for en lejr. Forkortelser: TS - Træskibs Sammenslutningen. TS-havn - Frihavn for de fartøjer, der bærer årets mærkat og jomfruvimpel. Lok.md. - Den valgte TS-Lokalmand M/K i pågældende egn. Tilkaldes kun hvis du har større problemer. Lok. TS er - TS medlem som ofte er i området og som måske kan gi en hånd med. Sm Sømil Stb. Styrbord (højre). Bb. Bagbord(venstre). Skibshallerne. Gilleleje Museum. Tlf Gilleleje Havn. Stor havn, som ejes af fiskerne selv. Herfra fiskes der stadig. I yderbassinet er der god plads til at bjerge sejl. Bådelauget VILHELM passer og sejler den kønne kvase. Her er det nemt at proviantere. Besøg Skibshallerne! Museum Skibshallerne Tlf / Tog til Helsingør og Hillerød. Øst for havnen er der sandstrand. Desuden den gamle fyrsti, hvor man spadserer op på den store klint Nakkehoved Fyr(Fl (3)20 s 54m 25M), med Gl. fyret og restaurant. Her passérer trækfuglene og her flyver paragliderne. Dronningmølle her er der en god badestrand. Det er sjældent, at vejret er så stabilt, at man kan overnatte. Efter Hulerød - midt mellem Munkerup og Villingebæk ser man en campingplads. Primitiv lejr tæt ved stranden, oppe bagved, NE for Lergravssøen i det grønne område. Ligger godt ned mod søen. 1,5 km længere ind i land ligger Rusland. Et pragtfuldt bulet lyngtæppe med flotte broncestatuer stående frit i landskabet. Det hele - landskab - museum og statuer er skabt af kunstneren Rudolph Tegner før krigen. Hornbæk Havn tlf / Kendt for en flot badestrand. Ved indsejlingen har man en mast klar til advarsel om grundt vand: Sort kugle og 3 røde faste lys. Vores lokale TS-mand Ingelise Brandt har en fidus til jollesejlere: I stedet for at sejle ind i havnens mylder, kan man nogle gange smutte Stb. om, lige bag yderste mole, her er en god strandbred med fred og ro. (Fortæl det nu ik te de anne r). På havnen: Havneforeningen med to smakkejoller stående udenfor. Åben hver søndag kl Formand Finn Svendsen, tlf Besøg Skurbyen. Der er en god fiskeforretning. Sejlklubben har en god restaurant. Lige øst for havnen - på stranden - en bålplads. Kabelfelt. Mellem Ellekilde Hage og Sverige ligger store stærkstrøms kabler mellem vore lande. Magnetfeltet kan påvirke kompasset. Aalsgaarde kendes på deres Langebro. Tilsandet, men god at fortøje til for joller. Dette gamle sted var for udskibning af tegl og mursten. Nu er der livligt med badende sommergæster. Proviant hentes ved Aalsgaarde Station 2 km inde i land ad Krogebakke.

7 3 Sundet N s.7 Efter den lille, smukke Hellebæk Kirke, kommer selve Hellebæk By, hvor Chr. IV fik produceret bøsser. De lokale har istandsat Hammer Mølle, en vandmølle, der virker. Ved Strandvejen lå der en stor klædefabrik, som nu er ændret til lejligheder. Efter villaerne kommer Julebækhus Restaurant og et diskret fyrhus Julebæk (Oc.WRG. 5s). Herfra er der 2 sm til Nordhavnen. Efter 1 sm vrimler det med båker og over-etmaster der advarer om opankring p.gr. a. kabler. Helsingør Nordhavn er TS-havn. Marinaen ligger W for Kronborg. Fyret (Oc (2) WRG. 6 s, 43 m). Da strømmen kan løbe op til 5 kn. er særreglen, at udsejlende skal holde tilbage for fartøjer, der anduver lystbådehavnen. Mellem Nordhavn og Kronborg er en lille bugt med sandstrand. Du finder en Bådebygger på Nordhavnsvej 2 B, tlf På Kronborg Slot kan man besøge Chr. IV s riddersal, eller gå på bastionerne åbnede det nye, nedgravede MS, Museet for Søfart, bygget i Store Dok. (Tidligere Handels- og Søfarts Museet.) Teknisk Museum er flyttet til Fabriksvej - et godt stykke op ad Kongevejen th. ad Klostermosevej tv. ad Fabriksvej 4 km. Der er vel en bybus! Kronborg Slot med fyr på hjørnet mod E. Baggrund: Nordhavnen. Strømmen ved Kronborg-pynten er ofte nordgående og kan løbe op til 5 knob. 10. Undgå Trafiksepareringen! Sejl mellem kysten og sideafmærkningen! VOGT DIG for færgerne! Tre færgeselskaber sejler med 18 færger i timen Hälsingborg - Helsingør. De sejler med ca. 20 kn/h. Helsingør Statshavn er ikke tilgængelig for lystsejlere. Det er for farligt med de mange færgeafgange. Snekkersten Havn Lille, hyggelig havn. Propfuld. Her holder smakkefolk til og de sejler hver tirsdag aften i sommerhalvåret. Havnefest med smakkesejlads i august, sidste weekend i skoleferien. På / klikkes på Smakkelauget. Oldermand: Jess Nielsen tlf Morten Høgsbro Holm med jollen ROSALINA, tlf S-for havnen er der en lille badestrand m. Store Stranddag den 3. torsdag i juli. Stejlepladsgruppen vedligeholder gamle fiskeredskaber. Holder til i Det gule Palæ. Videre mod S. Fra Snekkersten forbi alle husene. Når de stopper, kommer Egebæksvang Skov. Lige før ses den offentlige strandpark. For at finde Lejr N202, kan man gå i land efter badebroen, før husene mod S. Egebæksvang Lejrplads GPS Gå over Strandvejen til parkeringspladsen. I skoven er der et plateau m. primitiv lejrplads med udsigt over vandet. Max 2 telte max 2 nætter Toilet mod N på havnen. Tag dit affald med når du sejler videre.

8 K 3 Sundet N s.8 Espergærde Havn Er ikke stor. Men der er et smakkelaug - og badestrand syd for. Oppe i land ligger Flynderupgård Smakkemuseum. Agnetevej 9. Det bedste museum her i landet, hvad smakkejoller og fiskeri angår! Foto: Per Stibolt. Hyggesnak ved Espergærde Havn. Mette Brask og MAGDA fra Espergærde. Foto: M:Høgsbro. De fleste broer er private men Jarlens Grund ligger 1 km S for Espergærde Havn, m. teltplads? Spørg dig for! Humlebæk Havn Havnen ligger lige nedenunder Louisiana Kunstmuseum. HVIS man skal der op forlader man havnen mod N, drejer mod W op til Strandvejen, så mod S og et godt stykke for at komme til museets hovedindgang. Bjerre Strand Kommunal idrætsplads. Lejr lige oppe over stranden.

9 3 Sundet N s.9 Sletten Havn rummer det ældste smakkelaug i vor tid: FtSF Foreningen til Sprydstagens Forevigelse. Hvert år sejler de VM-pokalsejlads i en af havnene på Øresundskysten. Prøv: Peder Mads Strand Nr Syd for Sletten Havn kommer der et stort, åbent stykke. Landgang og op til Strandvejen. Gå tv. og th. ind i skoven ca. 200 m. Derinde findes en lejrplads under de gamle bøgetræer ved stenalder kystskrænten. Der er plads til 2 telte, max 2 nætter. Toilet på N-ende af Peder Mads Strand. Nivå Lystbådehavn er gravet ind i en teglværksgrav. GPS ude på vandet Ideen stammer fra TS første formand Åge L. N-for marinaen er der campingplads. Inde i Nivå finder du Nivågård-Samlingen. S-for Nivå havn er der en Kystnær lejrplads usikker position? Ved nr. 2 stenhøfte, dér hvor sandstranden løber sammen med høften. Max 2 telte, max 2 nætter, ikke telte på stranden affaldet med dig! Toiletter mod N på marinaen. Nivå Bugt er lavvandet, uren og kedelig. Rungsted Havn. GPS på vandet udenfor Stor lystbådehavn med store motoryacter- og alt, for den der har en god økonomi. 100 m til Rungstedlund med Karen Blixen. Turistbureauet er lige over Strandvejen i krydset, lige bag benzintanken. Th. i krydset Johs. Ewalds Mindehøj. 800 m til tog. Vedbæk Havn. Do. Do. (Undtagen Karen). Skodsborg Sanatorium. DSB-station. Strandmølleåens udløb Primitiv lejr N233. På Strandvejen 300 m N for åens udløb, går man mod W ved Brohuset hvidt hus m stråtag Følg Strandmøllevej ca. 200 m under kystbanen og videre 50 m mod N til Strandmølle Porthus rødt. Inden for porten er lejrpladsen. Der er ca. 250 m til Mølleåen. GPS - på land: Eremitageslottet kan ses ved det stykke af stranden, der ikke er bebygget. Sejl langsomt ved position Trepilelågen HVIS det er muligt at lande, arrangerer man en picnic til Eremitageslottet. For at holde bevægeapparatet OK! Taarbæk Havn Gammel, kringlet fiskerihavn overtaget af nogle få lystsejlere. Smut en tur op i Jægersborg Dyrehave! Svenskekysten Først og fremmest må og skal vi respektere De store Skibes sejlruter. De sejler hurtigt og kan ikke ændre kurs eller fart hvis der kommer en lille lystsejler i vejen fordi han har overvurderet situationen. Den bedste kurs er udenom trafikseparationen! Der MÅ IKKE ske havari, hvor en TS er er indblandet! De svenske havne lige overfor er forsynet med koordinater. Positionen er placeret udenfor havnen, så man selv kan vurdere situationen.

10 3 Sundet N s.10 Angående de svenske steder, vil vi MEGET GERNE - på TS-redaktionen - høre om jeres erfaringer: Mail, skriv eller ring! Den svenske kyst langs Sundet er anderledes: Sandede forløb, veksler med sten og klipper i alle størrelser. Meget uregelmæssig kyst med mange skær. Svært at sejle langs den kyst uden søkort. Med en kurs fra Sjælland til en bestemt havn, kan man godt sejle uden søkort, tag højde for strøm og afdrift UB. Midt i SUNDET N ligger Hven, med Thyco Brahe og hans Uranienborg og Stjerneborg. Der er 3 havne. På øen kan man leje cykler. Omtales senere. To-mast jolle vid Gullholmen. Sverige. Foto: Kjell Fjellsson. På Kullens nordside: I absolut stille vejr med en god vejrudsigt er det muligt at sejle til Kullens nordside og anløbe klippekysten, hvor kunstneren Lars Vilks stadig fornyer og ændrer på et kæmpe kunstværk af drivtømmer. Navnet er Nymys og det er tilladt at gå rundt i skulpturen. Børnene elsker den! Og der kan bades! Mölle Hamn: Anduves fra NV. Består at 3 bassiner. Benyt de to havne indenfor havnefyret, nærmest land. Indsejling om natten frarådes! Umulig at anløbe eller forlade i kuling fra N-NV, på grund af strøm. Meget besøgt sommerby. Herfra starter vandringer til Kullen. Fuglevigen Naturreservat med fugleudsigtstårn. Anduvnings position: Lerhamn: Naturhavn for joller. Anduves på en SE-lig kurs, vel inde drejes mod N. Urolig ved vind fra NV. Gammelt, lavvandet fiskerleje. Nyhamsläge: Lille havn. Pas på stenrevet Skärsbådan S for. Anduves bedst på en NW-lig kurs. Badestrand N for havnen. Tallbacken. På Her stikker et næs lidt ud ca. 3 sm S for Nyhamnsläge. Her vælger man side: N eller S - alt efter vindretningen. Gode badeforhold et stykke længere inde. Langören er et sydligere næs med bademuligheder. Position: Höganäs: Stor havn, god plads til at løbe i vinden. Trafikhavnen er mod N. Joller bør sejle ind i den S-lige del. Indenfor, er der plads til fiskefartøjer og gæstesejlere længst inde. Her er stadig stor fabrikation og udskibning af glas og hårdt brændte klinker - gennem flere hundrede år. Lerberget: Lille, hyggelig jollehavn. Anløbes ad to smalle løb. Sørg for præcis navigering! Joller drejer straks Stb. og sejler inde langs S-molen. Joller henvises til det sydlige bassin. Stranden N-for er badestrand. Her står joller trukket op.

11 3 Sundet N s.11 Svinbådan Fyr 2½ sm NW for Viken Havn står det meget synlige fyr på et fundament i Øresund. Efterprøv Positionen: Karakter: Iso WRG. 8s 24m 14M. Inde ved land er der en kringlet indsejling til dybt vand og stenrev plus en badestrand. Viken Havn Anduves på en åben NØ-lig kurs med havnefyret om Bb. Dækmolen er ca. 400 m lang. Velbesøgt havn. Pæn gammel by. S-for ses den gode badestrand Svanebäck Strand. Kabelfelt. Mellem Viken og Domsten er der trukket store stærkstrøms kabler mellem Sverige og DK. De rammer den danske kyst ved Ellekilde Hage. Magnetfeltet kan påvirke dit kompas? Domsten Havn: Anduves fra to sider. Den sydlige er snæver. Mindre havn med plads til en jolle. Præcis 1800 m ad landevejen mod SØ ligger det kønne gods, nu naturreservatet Kulla Gunnarstorp. Bestemt et besøg værd! På denne kyst er der mange steder med gode badestrande. Hver gang man søger mod land ad en vinkelret kurs. Der skal der være aktivt udkig forefter p.gr.a. stenene. Nord for Hälsingborg på , er der en god badestrand med badeanstalt - måske kaste anker og svømme ind?? Hälsingborg: Norrahamn: Strømfyldt farvand og tre færgeselskaber, hver med tre afgange i timen fra begge sider = 18 færger pr. time. Hver færge sejler ca. 20 knob/h. Derfor vælger du den eneste mulige indsejling for lystsejlere - nemlig Norrahamnen. Indsejlingen ses ved havnefyret ca. 500 m N for færgehavnen. Anduves fra SW afpasset efter strømmen Inde i forbassinet er der plads til at stryge sejl. Netop her er pladserne til gæstesejlere. Havnen ligger lige ved centrum. Kopparverket S for Hälsingborg Hamn, er industrihavn. Ikke for lystsejlere! Ca. 3 sm S-på - er der en dejlig badestrand med badebroer. Råå: Strømmen sætter - ud for indsejlingen! Følg det brede åløb indenfor nordre dækmole. Sejl forbi den store marina! I Rå åen er der en naturlig modstrøm. Det venlige smakkelaug holder til en sømil inde, efter bøjningen mod N? Ved stærk SØ-lig vind kan vandet falde over 1 m. Herfra og til Rydebäck er stranden fri for sten. Ellers et sted med aktiviteter på stranden af ukendt art. Bag de oprindelige huse ligger et nyt og meget stort boligområde med nybyggeri i 6 afdelinger. Ålabodana Hamn: Ved S og W vind er der kraftig strøm ud for havnen. Anduves fra SE med havnefyret om Bb. Hold tæt ind under dæk-molen. God plads til at løbe i vinden. Havnen har fået nye moler. Fiskerne ligger til Bb. Bagest mod NE er den gamle havn tæt ved byen. Øen VEN. Thyco Brahes Ø ( ) med Uranienborg og Stjerneborg. Hold klar af Trafiksepareringen på begge sider af øen. De tre havne er overfyldte i weekends. Norreborg: Lille fiskerihavn på N-siden. Kraftig SE-gående strøm. Vanskelig at besejle ved NV-lig vind. Kyrkbacken: På W-siden. Lang indsejling. Fiskerihavn. Kirken ses bag havnen. Man fortøjer med hækanker. Bäckviken mod SE: Ved N- og Ø-lige vinde og p.gr. af skibsfarten er der dønninger i havnen. Man fortøjer med hækanker. Obs! Ved langvarige vinde opstår der hvirvelstrøm ud for havnen. Er vejret godt, kan man søge ind under klinten lige S for Bäckviken. På øens SV-lige hjørne er der dybt vand. I land er der en sti, der fører op til udsigten. Lidt mere om Tycho på næste side og til sidst.

12 3 Sundet N s.12 Sundvik Meget lille havn. Formodentlig privat. Max. 15 pladser. Begrænsede faciliteter få huse. Rustningshamn Her ligger store kabler, sigt båkerne! Består kun af to ældre stenmoler og et enligt hus i et øde område. Et levn fra krigens tid? Hildesborg har også et kabel ud til VEN, tag sigte af retningen fra båkerne. Bostahusen: Anduves fra SW med havnefyret på Bb side. Ved indsejling - sejl tæt ved N-molen. Står vinden i Ø eller SØ, kan vandet falde en del. Moderne marina med broer på begge sider. Inde i land oplagspladser og butikker. Lindshamn Her er grundt vand. En usædvanlig havn til små fartøjer. Indsejlingen er en kanal m lang ind til en smal havn m lang - hvor man fortøjer langs kajen på begge sider. Faciliteter inderst på S-siden, hvor en vej Sjögången - fører til Strandvejen. Fra havnens SW-lige del fører strandstien ind til Landskrona og Citadellet med slottet ca. 1,5 km. Landskronas 4 Havne: Ta en pause ud for indsejlingen på pos og iagttag situationen. Færger og store skibe følger en lang, gravet rende. For en jolle er det muligt at sejle tæt udenfor afmærkningerne (1 2 m vand). Straks inde i selve havnen er der mod N en jollehavn, lige efter også mod N Ny Gammel Hamn. Så kommer Nyhamn med bådpladser og sidekanal ind til Stadshuset. Derfra er der 1½ sm i det store havnebassin mod S med borgruinen Gråen om Stb. Man passerer Södrahamnbassingen och Varvsuddan og sejler S ud i Öresund men holder Bb. over, hvorefter man anduver Lundåkrabassängen og mod NE sejler ind i pæn, stor gæstehavn. Vil man undgå de store skibe og lokale speedbåde sigter man fra Danmark Gräsrannan Fyr (Oc (2) WRG 7s 12M) og mod vindmøllerne S for. Møllerne holder man om Bb, og sejler direkte mod gæstehavnen. Der er lavt og synlige sten. Fortæl dem der vover det! Der er oven i købet 2 røde overét båker (fyr) for enden af gæste-bassinet. Lundåkra Bukten er stor og fuld af sandstrande. Her skulle man kunne søge land og tage ophold? Barsebäckshamn: Nem at anløbe ved at styre efter A- kraftværkets nu enlige bygning. Udmærket, mellemstor havn. Søg ind i den sydlige Gammelhavn! Atom-kraftværket ligger langt mod SE ved Saltviken. Tycho Brahe opdagede en ny stjerne i 1572 i stjernebilledet Cassiopeia. I 1600 blev Kepler hans elev. Kepler formulerede lovene for planeternes baner omkring solen. Denne opdagelse førte til, at Newton 100 år senere kunne bevise, at der findes en Tyngdekraft. På Hven byggede Tyge de to observatorier det kostede ca. 5% årligt af den tids kongelige indkomster. Kronen finansierede gavmildt såvel arbejdet som Tycho Brahes adelige levned. Efter Frederik 2.s død, blev Tycho Brahes forhold til den danske stat anstrengt. Hoffets misundelse? Det førte til, at han i 1597 måtte flytte sine aktiviteter til Bøhmen, hvor han slog sig ned i Prag, hvor han døde 1601 og blev begravet. Graven blev åbnet for nogle år siden. Man mener at der var tale om både kviksølv- og blyforgiftning fra den kunstige næse. SLUT Fortsættes i afsnit 4 og 5 Ver UB.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen. GODE STEDER for JOLLESEJLER 4 KØBENHAVNS HAVN KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen Ulf Brammer 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 4 Kbh. Havn s 2 INDHOLD

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN 0905-1635 Ver. 05-02-2015 8 Grønsund-Møn

Læs mere

I Sverige igen. Hjemturen

I Sverige igen. Hjemturen I Sverige igen En rejsebeskrivelse af Birgit og Henrik fra deres sejltur i Albin Balladen Viva i perioden 04. juni 2008 til 13. september 2008 op langs den Svenske østkyst og tilbage igen Hjemturen -1-

Læs mere

NR. 4 / 2013 TURSEJLEREN. FYRTÅRNET VISER DEN SIKRE VEJ side 28 VÆLG DEN RIGTIGE PROPEL side 12. LOVENS LANGE ARM TIL SØS side 6 TURSEJLERTEST side 24

NR. 4 / 2013 TURSEJLEREN. FYRTÅRNET VISER DEN SIKRE VEJ side 28 VÆLG DEN RIGTIGE PROPEL side 12. LOVENS LANGE ARM TIL SØS side 6 TURSEJLERTEST side 24 NR. 4 / 2013 TURSEJLEREN LOVENS LANGE ARM TIL SØS side 6 TURSEJLERTEST side 24 FYRTÅRNET VISER DEN SIKRE VEJ side 28 VÆLG DEN RIGTIGE PROPEL side 12 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation www.ffpkom.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Stiftet 1974. Æresmedlem Paul Elvstrøm.

Stiftet 1974. Æresmedlem Paul Elvstrøm. MDK - BESTYRELSE Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvstrøm. Formand: Anja Nøttrup Greve, Engtoften 2, 5320 Agedrup 2281 7076 njordfyn@gmail.com Næstform: Henrik Hilligsøe, Kongebakken 16, st.tv., 4000 Roskilde

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117

September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635. Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 September 2006 Årgang 35 nr. 4 ISSN0905-1635 Foto: Sven Bülow. Se tekst side 117 REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort,

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014 Klassisk Nr. 122 December 2014 Sylvig i Skotland Klassisk skønhed fra England 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 122, december 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer

Læs mere

Introduktion til interview med Svend Billesbølle:

Introduktion til interview med Svend Billesbølle: Introduktion til interview med Svend Billesbølle: På Cypern havde jeg en Albin Vega 27 og drømte om at sejle ud på de store oceaner. Da jeg kom til Danmark, blev jeg forelsket i en Junker 22 og sagde til

Læs mere

Håndbog i vedligehold

Håndbog i vedligehold Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12-25 fod Af Ulf Brammer. Tilrettelæggelse og tegninger af Sven Bülow. ISSN 0905 1635. Ver. 04-02-2012 2011 På sejlerstævnet Vinden Drar Fejø 2009, tog Ib

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Tursejleren. Farvel til sæson 2008. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 4 november 2008 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Farvel til sæson 2008. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 4 november 2008 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 4 november 2008 www.tursejleren.dk Farvel til sæson 2008 INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads i Nordtyskland...6 Efterretninger

Læs mere

Bådoptagning efteråret 2006

Bådoptagning efteråret 2006 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november.

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere

Sjælland Rundt i havkajak - juli 2005.

Sjælland Rundt i havkajak - juli 2005. Sjælland Rundt i havkajak - juli 2005. Deltagere: Per Steen, Ove Stoffregen og Max Rasmussen. Et tilbageblik i klubbladene vil afsløre, at Sjælland Rundt har været annonceret som et ønske og et mål i flere

Læs mere

DFÆL bladet. Skønhed og sejlglæde. Nr. 114 december 2012

DFÆL bladet. Skønhed og sejlglæde. Nr. 114 december 2012 DFÆL bladet Skønhed og sejlglæde Nr. 114 december 2012 1 Nr. 114, december 2012 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

Beretning. Glyngøre-Stockholm-Götakanal 2003 F DEN 720 Pauline

Beretning. Glyngøre-Stockholm-Götakanal 2003 F DEN 720 Pauline Beretning Glyngøre-Stockholm-Götakanal 2003 F DEN 720 Pauline Et familieprojekt Vi havde i mange år snakket om, at vi skulle på en rigtig lang sejltur i vores båd. Det skulle være et familieprojekt, og

Læs mere

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING?

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? NR. 1 / 2015 TURSEJLEREN MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4 ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? side 12 KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation

Læs mere

LOLLAND FALSTER & MØN

LOLLAND FALSTER & MØN LOLLAND FALSTER & MØN - i cykelhøjde Frede Lauritsen En historie om cykelferien 1997 Side 2 Tradition Hvor hurtigt kan en handling blive en tradition? Efter at vi sidste år havde debuteret med cykelferie

Læs mere

Forsamlingshuset får en ny chance

Forsamlingshuset får en ny chance Forsamlingshuset får en ny chance 154, august 2013, pris 20,- Nu ejer Orøs borgere selv forsamlingshuset. Men hvad skal det så bruges til? Det er der borgermøde om den 26. september. Foto: Ib Ballisager

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. M A R T S 2 0 1 2 N U M M E R 2 2 N Y T F R A K. A. S. Invitation til Reception Onsdag den 4. april Vores allesammens formand Niels Erik Andersen

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

Baracuda. Næste Baracuda-blad udkommer i oktober 2 013

Baracuda. Næste Baracuda-blad udkommer i oktober 2 013 Nr. 3 august 2013 1 Jan M. Ole E. Tom D. Baracuda 42. årgang Nr. 3 august 2013 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 4468 3334 Hjemmeside: www.baracuda.dk

Læs mere

Litorinas rejser_. Nordsøodyssé 2011

Litorinas rejser_. Nordsøodyssé 2011 Litorinas rejser_ Nordsøodyssé 2011 Lyseblåt spor: Første fire uger Mellemblåt spor: Sidste fire uger Forberedelser Etapeliste Rejsebrev 1: Kiel - Rejsebrev 2: Cuxhaven - Rejsebrev 3: Groningen - Rejsebrev

Læs mere

Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905-1635

Årbog 2007 December 2007. Årgang 36 nr. 5 ISSN 0905-1635 Årbog December. Årgang nr. ISSN 9-1 Vikingeskibsmuseets Áttamannafar TROLLE for fuld maskine i sekundmeter. Foto: Werner Karrasch REDAKTIONEN: Redaktør Per Hjort, St.Karlsmindevej 1, 9 Hundested ph@cervus.nu

Læs mere