Indholdsfortegnelse DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse DANSK"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning Benyttede advarsler Sikkerhedsanvisninger Tilsigtet anvendelse Sikkerhedsanvisninger for driften af BiSecur Gateway Databeskyttelseshenvisning Systemoversigt BiSecur Home Leveringsomfang Beskrivelse af gateway'en LED-visning Ibrugtagning af gateway'en Systemkrav Android ios Hjemmenetværk Tilslutning BiSecur-applikation (app) Installation af app'en Hjælpefunktion Forklaring af app-symbolerne Betjening af app'en Systemindstillinger Garageport med vertikal åbning Garageport med horisontal åbning Sidehængt port, 1-fløjet Sidehængt port, 2-fløjet Skydelåge Andre apparater Betjening af apparaterne App'ens hovedside Niveau apparater Niveau scenarier Niveau indstillinger Niveau administrér brugere Info-knap WLAN Oprettelse af WLAN-drift mellem gateway'en og routeren Kontrol af WLAN-signalstyrken Tilføjelse af et apparat med en Hörmannmodtager Overførsel af en trådløs kode fra håndsenderen Indlæring af en trådløs kode fra gateway'en Oprettelse af scenarier Oprettelse af bruger Oprettelse af ny bruger og tildeling af brugerrettigheder Indstilling af den nye brugers app til drift i dit hjemmenetværk Indstilling af den nye brugers app til fjerndrift Hörmann Portal BiSecur Home Oprettelse af gateway-drift via Hörmann-portalen Oprettelse af forbindelse mellem app'en og Hörmann-portalen Navigation via Hörmann-portalen Informationer og hjælp Nulstilling af apparatet på gateway'en Sletning af gateway'en Sletning i app'en Sletning på portalens server Rengøring Bortskaffelse Tekniske data Gateway Netadapter EF-overensstemmelseserklæring Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller at meddele dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Overtrædelser medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes. 244 TR20N004 DX /

2 Kære kunde! Tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter. 1 Om denne vejledning Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige informationer om produktet. Overhold anvisningerne du skal især overholde alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. Opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den altid står til rådighed for brugeren af produktet. 1.1 Benyttede advarsler Det generelle advarselssymbol henviser til en fare, der kan medføre kvæstelser eller dødsfald. I tekstdelen anvendes det generelle advarselssymbol i forbindelse med de nedenfor beskrevne advarselstrin. I billeddelen henviser en ekstra henvisning til forklaringerne i tekstdelen. ADVARSEL Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. BEMÆRK! Henviser til en fare, der kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af produktet. 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Tilsigtet anvendelse BiSecur Gateway'en er en tovejs sendeenhed til styring af åbnere og åbnernes tilbehør samt forespørgsel om den aktuelle position. Den fungerer som grænseflade mellem dit hjemmenetværk og apparater med Hörmannmodtagere. Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga. forkert betjening. 2.2 Sikkerhedsanvisninger for driften af BiSecur Gateway ADVARSEL Risiko for kvæstelser ved bevægelse af porten / lågen Hvis BiSecur-app'en betjenes via en smartphone / tablet, kan personer komme til skade pga. portens / lågens bevægelser. Vær sikker på, at børn ikke kan få fat i din smartphone / tablet, som kun må bruges af personer, der er instrueret i det fjernstyrede portanlægs funktionsmåde. Hvis du betjener portanlægget via app'en uden udsyn til porten, skal der være tilsluttet ekstra sikkerhedsudstyr (en fotocelle); ikke kun kraftbegrænsningen, der er standardudstyr. Portåbninger på fjernstyrede portanlæg må først passeres, når porten befinder sig i yderstillingen ÅBEN! Ophold dig aldrig i områder, hvor porten bevæger sig. BEMÆRK! Forringelse af funktionen pga. miljøpåvirkninger I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen forringes! Beskyt gateway'en mod følgende påvirkninger: Direkte solstråler (tilladt omgivelsestemperatur: 20 C til +60 C) Fugt Støvbelastning Efter programmeringen eller udvidelsen af det trådløse system skal der gennemføres en funktionskontrol. Brug kun originale dele til udvidelsen af det trådløse system. De lokale forhold kan påvirke det trådløse systems rækkevidde. GSM-900-mobiltelefoner kan påvirke rækkevidden, hvis de bruges samtidig med det trådløse system. 2.3 Databeskyttelseshenvisning Ved fjernbetjening af gateway'en sker der en overførsel af produktstamdataene og koblingsprocesserne til Hörmann-portalen. Overhold databeskyttelseshenvisningerne for portalen eller app'en. TR20N004 DX /

3 DANSK 3 Systemoversigt BiSecur Home 4 Leveringsomfang Smartphone-app 1 Styring fra hjemmet pr. WLAN 3 4 Styring i hele verden via internettet 2 Hjemmenetværk 5 www Router Internet Trådløs styring via gateway WLAN BiSecur Gateway Netværkskabel CAT 5E, 1 m Netadapter V AC / 5 V DC / 1,0 A Kabel fra USB-A til DC Vejledning til lynstart / første ibrugtagning Beskrivelse af gateway'en Med Hörmann BiSecur Gateway kan du bekvemt styre dine port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre apparater med Hörmann-modtagere via en smartphone eller tablet. Derudover viser app'en dig også port- og lågeåbnernes position. LAN Gateway Styring af fx: garageporte, låger, hoveddøre og andre apparater LED, multicolor Knap Tilslutning for netadapter Tilslutning for netværkskabel Se filmen på: 246 TR20N004 DX /

4 5.1 LED-visning Grøn (GN) Tilstand Blinker Lyser konstant Lyser i 5 sek. Blå (BU) Tilstand Lyser i 1 sek. Lyser i 2 sek. Blinker langsomt i 4 sek., blinker hurtigt i 2 sek. Rød (RD) Tilstand Lyser i 2 sek. Lyser i 5 sek. Blinker langsomt i 4 sek., blinker hurtigt i 2 sek. Blå (BU) og grøn (GN) Tilstand Skiftevis blinken Funktion Efter tilslutningen af spændingen til oprettelsen af den aktive forbindelse med netværket Gateway'en kobler sig ikke på netværket Aktiv forbindelse med netværket God WLAN-modtagelse Funktion Statusforespørgsel Der sendes en trådløs kode (BiSecur) Gateway'en indlærer en trådløs BiSecur-kode fra håndsenderen Reset af apparatet Funktion Der sendes en trådløs kode (fast kode) Dårlig WLAN-modtagelse Gateway'en indlærer en fast kode-trådløs kode fra håndsenderen Funktion Statusforespørgsel 6 Ibrugtagning af gateway'en 6.1 Systemkrav Android fra softwareversion 2.3 min. 256 MB RAM ADOBE AIR fra version ios fra softwareversion ios 6 fra ipod touch 4. generation fra iphone 4 fra ipad 2 fra ipad mini Hjemmenetværk Bredbåndsinternet Internetbrowser Firefox fra version 14 Chrome fra version 22 Safari fra version 4 Internet Explorer fra version 10 Andre aktuelle webbrowsere, som understøtter JavaScript og CSS3 WLAN-router WLAN-standard IEEE b/g/n Kryptering WPA-PSK eller WPA2-PSK Netværksnavnet indeholder ikke mellemrum Adgang for yderligere slutenheder er tilladt Fri LAN-port på routeren Spændingsforsyning ( V AC / 50 / 60 Hz) Smartphone eller tablet med adgang til App Store SM eller Google play Placering med trådløs forbindelse til apparatet, der skal betjenes. Blå (BU) og rød (RD) Tilstand Skiftevis blinken i 15 sek. Funktion Modus overfør / send 6.2 Tilslutning Gateway'ens placering: Sikr dig, at apparaterne, der skal betjenes, kan betjenes trådløst fra den valgte placering. 1 Grøn (GN) og rød (RD) Tilstand Skiftevis blinken i 5 sek. Funktion Middelgod WLAN-modtagelse Forbind gateway'en (1) med routeren via netværkskablet (2). TR20N004 DX /

5 DANSK 7 BEMÆRK! Gateway'en beskadiges ved brug af en ikke godkendt netadapter. Hvis gateway'en ikke tages i brug med en netadapter fra vores firma, kan der opstå beskadigelser. Brug udelukkende den medfølgende netadapter eller reservedele fra vores firma. 3 BiSecur-applikation (app) Med app'en kan du betjene apparater med en smartphone eller tablet, fx port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre apparater med Hörmann-modtagere. Funktioner: Klargøring og administrering af apparater Betjening af apparater Statusforespørgsel Oprettelse af scenarier Tildeling af rettigheder BiSecur-app'en fås i App StoreSM eller hos Google play Forbind gateway'en (1) med strømnettet ( V AC / 50 / 60 Hz) via kablet (4) og netadapteren (3). 1. LED'en blinker grønt: Spændingen er tilsluttet. Der er ikke en aktiv forbindelse til netværket endnu. Tilmeldingen til netværket kan vare et par sekunder. 2. LED'en lyser konstant grønt: Der er en aktiv forbindelse til netværket. Gateway'en er parat til LAN-drift. 7.1 Installation af app'en 1. Installér BiSecur-app'en på din smartphone / tablet. 2. Forvis dig om, at din smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. 3. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 4. Vælg din gateway. 5. Anvend følgende adgangsdata til den første tilmelding: a. Brugernavn admin b. Password 0000 Af sikkerhedsårsager skal du ændre dit password efter den første tilmelding. App'ens hovedside åbnes. Gennemfør følgende trin for at betjene apparater med app'en: Tilføj det ønskede apparat Overfør / indlær den ønskede funktion 7.2 Se kapitel 9 Hjælpefunktion Der er en integreret hjælpefunktion, som bidrager til at gøre betjeningen af app'en lettere. Vælg -symbolet for at vise eller skjule hjælpesiden. 248 TR20N004 DX /

6 7.3 Forklaring af app-symbolerne Garageport med vertikal åbning Betjening af app'en Tilbage Bearbejd Tilføj Søg efter WLAN-netværker Status for WLAN-forbindelsen WLAN-forbindelse oprettet Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2 Empfänger: delvist åben / kører) Åben Automatisk lukning (afhængig af apparatet) Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl WLAN-forbindelse ikke oprettet Aktivér Slet Hjælpefunktion Aktualiser Info-knap Systemindstillinger Portalindstillinger Garageport med horisontal åbning Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben Automatisk lukning (afhængig af apparatet) Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl Sidehængt port, 1-fløjet Forbindelse med hjemmenetværket Forbindelse via internettet Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl TR20N004 DX /

7 7.3.6 Sidehængt port, 2-fløjet Betjening af apparaterne Lukket Impuls Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben Kørsel i retning ÅBEN (afhængig af apparatet) Kørsel i retning LUKKET (afhængig af apparatet) Der foreligger ingen data Delåbning BEMÆRK!: Fejl Portmotorlys Skydelåge TIL / FRA Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben 7.4 App'ens hovedside På hovedsiden står følgende niveauer til rådighed: Apparater Scenarier Indstillinger Administrér brugere Niveau apparater Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl Andre apparater Hoveddør Tilføj nye apparater Forespørg om status for apparater Omdøb apparater, deaktiver tilbagemeldingsevne, indlær ny kanal på apparatet, slet apparater helt eller slet enkelte kanaler Lys Stikdåse Tilføjede apparater anføres med følgende informationer: Betegnelse Fremstilling (ledhejseport, sidehængt port, skydelåge osv.) Aktuel status Tilføjede apparater kan du betjene direkte med de indlærte funktioner (impuls, kørsel i retning ÅBEN / LUKKET, delåbning osv.). For apparater med trådløs BiSecur-teknik kan du ligeledes forespørge om den aktuelle status. Tilføjelse af apparat med Hörmann-modtager, se kapitel TR20N004 DX /

8 7.4.2 Niveau scenarier Tilføj nyt scenarie Omdøb scenarier, tilføj et scenarie til apparatets funktioner, slet scenarier komplet eller slet kun enkelte funktioner Kombiner flere enkelte funktioner til et scenarie. Med et tryk på en knap kan du fx Betjene din garageport og låge på samme tid. Styre din hoveddør sammen med det udendørs lys. Indstille udluftningsstillingen på samme tid for to garageporte. Tilføjede scenarier anføres med deres betegnelse i en oversigt. Når du vælger et scenarie, udføres de gemte funktioner med det samme. Oprettelse af scenarier, se kapitel Niveau indstillinger a. Indlærte kanaler b. Slet gemte login-data Hvis du bekræfter sletningen af login-dataene med OK, skal du indtaste dit password igen, når du vælger gateway'en. c. Ændr password d. Hurtig adgang Hvis hurtig adgang er aktiveret for en gateway, logger app'en sig så vidt muligt automatisk på. e. Administrér pop-up-beskeder f. Ændr gateway-navn g. WLAN Niveau administrér brugere Tilføj ny bruger Aktivér brugerrettigheder Redigér bruger Som administrator kan du fastlægge, hvilke apparater der kan betjenes af de respektive brugere. Eksempel: Din nabo kan åbne lågen under din ferie, men ikke hoveddøren, så han eller hun kan komme ind i huset. Tilføjelse af nye brugere og tildeling af brugerrettigheder, se kapitel Info-knap Her finder du følgende informationer og funktioner: a. Informationer (generelt, FAQ) b. Log af c. Online hjælp 8 WLAN 8.1 Oprettelse af WLAN-drift mellem gateway'en og routeren Hvis din gateway befinder sig i umiddelbar nærhed af routeren, kan begge apparater forblive forbundet via LAN-forbindelse. Hvis det er tilfældet, kan du springe dette kapitel over. Forudsætninger: Gateway'en er forbundet med routeren via netværkskablet. Router-indstillingerne er korrekte, se kapitel App-adgangen lykkedes, se kapitel Vælg punktet Indstillinger på app'ens hovedside. Punktet Indstillinger åbnes. 2. Vælg feltet WLAN. Vinduet WLAN-netværk åbnes. 3. Vælg -symbolet. App'en søger automatisk efter aktive WLAN-netværk. Synlige netværk vises i et nyt vindue. 4. Vælg dit WLAN-netværk. 5. Indtast dit password for WLAN-adgangen. Under den automatiske søgning findes der kun synlige netværk. Hvis det ønskede netværk ikke vises automatisk, skal forbindelsen oprettes manuelt. Indtast de følgende angivelser: a. SSID b. Password 6. Vælg Forbind-knappen. Der vises en statusvisning. Hvis det ikke lykkes at oprette en forbindelse: Gentag trin 4 7. Når forbindelsen er oprettet, er gateway'en tilgængelig via WLAN. 7. Fjern netværkskablet. 8. Frameld dig fra app'en. Gateway'en er indstillet til betjening via smartphone / tablet med lokal WLAN-drift. TR20N004 DX /

9 8.2 Kontrol af WLAN-signalstyrken På gateway'en kan du kontrollere WLAN-signalstyrken med henblik på at finde den optimale placering for gateway'en. Under kontrollen af WLAN-signalstyrken er det ikke muligt at betjene gateway'en. 1. Gateway'en skal have en aktiv netværksforbindelse. LED'en lyser konstant grønt. 2. Tryk 1 kort på knappen på gateway'en. LED'ens aktuelle visning afbrydes efter 5 sek. WLAN-signalstyrken vises i 5 sek.: LED Tilstand Funktion Grøn (GN) Lyser i 5 sek. God WLANmodtagelse Grøn (GN) og rød (RD) Blinker på skift i 5 sek. Middelgod WLANmodtagelse Rød (RD) Lyser i 5 sek. Dårlig WLANmodtagelse 3. Gateway'en afslutter tilstandsvisningen. LED'en slukkes i kort tid. 4. Gateway'en skifter til den driftsmodus, som den befandt sig i inden kontrollen af signalstyrken. LED'en lyser konstant grønt. 9 Tilføjelse af et apparat med en Hörmann-modtager Den trådløse forbindelse mellem gateway'en og et apparat med Hörmann-modtager oprettes via app'en. Der er to forskellige muligheder for at oprette den trådløse forbindelse: a. Overførsel af en trådløs kode fra håndsenderen, se kapitel 9.1. b. Indlæring af en trådløs kode fra gateway'en, se kapitel 9.2. Hvis du bruger modtageren ESE eller ESEI BiSecur til portåbneren SupraMatic (serie 3) og ønsker at modtage en statustilbagemelding i procent, skal den trådløse kode for den integrerede modtager (åbneren) befinde sig på den første kanal på apparatet (app'en), der skal indstilles. 9.1 Overførsel af en trådløs kode fra håndsenderen Forudsætninger: Gateway'en og din smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. App-adgangen lykkedes, se kapitel 7.1. Apparaterne, der skal betjenes, kan betjenes trådløst. 1. Vælg punktet Apparater på app'ens hovedside. 2. Vælg -symbolet for at komme til menuen Tilføj apparat. Vinduet Tilføj åbnes. 3. Indtast følgende angivelser: a. Navn (fx garageport) b. Type (garageport med vertikal åbning) Afkrydsningsfelt egnethed til tilbagemelding Fjern markeringen, hvis dit apparat ikke egner sig til tilbagemelding. Informér dig om, hvorvidt dit apparat egner sig til at sende tilbagemelding. Du finder en liste med alle kompatible åbnere og modtagere samt systemkravene på 4. Vælg Næste-knappen. Vinduet Indlæring åbnes. For at kunne indlære de ønskede funktioner skal håndsenderen, hvis trådløse kode er indlært på apparatet, befinde sig i nærheden af gateway'en. Forsigtig Risiko for kvæstelser pga. utilsigtet port- / lågekørsel Under indlæringen af det trådløse system kan der optræde utilsigtede kørsler. Vær ved indlæringen af det trådløse system opmærksom på, at der ikke befinder sig personer eller genstande i portens / lågens bevægelsesområde. 5. Tryk på håndsenderknappen, hvis trådløse kode skal overføres, og hold den trykket ind. BiSecur Fast kode 868 MHz LED'en på håndsenderen lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes derefter. Efter 5 sek. blinker LED'en skiftevist rødt og blåt. Håndsenderens LED lyser konstant rødt. 6. Vælg en funktion i app'en, som apparatet kan udføre. Den nye trådløse kode tildeles til denne funktion. BiSecur Fast kode 868 MHz Gateway'ens LED blinker langsomt i 4 sek. med blå farve. LED'en blinker hurtigt med blå farve, hvis den trådløse kode registreres. Efter 2 sek. slukkes LED'en. Gateway'ens LED blinker langsomt i 4 sek. med rød farve. LED'en blinker hurtigt med rød farve, hvis den trådløse kode registreres. 7. Slip håndsenderknappen. 252 TR20N004 DX /

10 Indlæring af yderligere funktioner: Gentag trin Tryk på OK-knappen for at afslutte overførslen. Gateway'en er indstillet til betjening via smartphone / tablet i det lokale hjemmenetværk. Hvis der ikke registreres en gyldig trådløs kode inden for 25 sek., skifter gateway'en automatisk tilbage til driftsmodus. 9.2 Indlæring af en trådløs kode fra gateway'en Forudsætninger: Apparater med Hörmann-modtagere kan indlære trådløse BiSecur-koder fra gateway'en. Gateway'en og din smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. App-adgangen lykkedes, se kapitel 7.1. Apparaterne, der skal betjenes, kan betjenes trådløst. Vær opmærksom på apparaternes vejledninger til de følgende trin. 1. Vælg punktet Apparater på app'ens hovedside. 2. Vælg -symbolet for at komme til menuen Tilføj apparat. Vinduet Tilføj åbnes. 3. Indtast følgende angivelser: a. Navn (fx garageport) b. Type (garageport med vertikal åbning) c. Afkrydsningsfelt egnethed til tilbagemelding Fjern markeringen, hvis dit apparat ikke egner sig til tilbagemelding. Informér dig om, hvorvidt dit apparat egner sig til at sende tilbagemelding. Du finder en liste med alle kompatible åbnere og modtagere samt systemkravene på 4. Vælg Næste-knappen. Vinduet Indlæring åbnes. 5. Aktivér afkrydsningsfeltet Indlæring. 6. Stil apparatet i indlæringsmodus. 7. Vælg en funktion i app'en, som apparatet kan udføre. Den nye trådløse kode tildeles til denne funktion. 8. Aktivér funktionen Indlæring af en trådløs kode på apparatet. 9. Udfør de beskrevne trin i den pågældende vejledning til produktet. 10. Når apparatet er i indlæringsmodus, sendes den trådløse kode. Gateway'ens LED blinker rødt og blåt i 15 sek. 11. Når der registreres en gyldig trådløs kode på apparatet, signaliserer det, at indlæringsprocessen er afsluttet. Indlæring af yderligere funktioner: Gentag trin Bekræft afslutningen på indlæringen med OK-knappen. Gateway'en er indstillet til betjening via smartphone / tablet i det lokale hjemmenetværk. Hvis der ikke registreres en gyldig trådløs kode inden for 25 sek., skifter gateway'en automatisk tilbage til driftsmodus. 10 Oprettelse af scenarier Du kan kombinere flere enkelte funktioner til et scenarie, fx hjemme igen eller udluftningsstilling. Forudsætning: App-adgangen lykkedes, se kapitel Vælg -symbolet i niveauet Scenarier. 2. Tilføj et navn for et nyt scenarie. 3. Vælg Tilføj-knappen. En oversigt over apparaterne, der står til rådighed, åbnes. 4. Vælg et apparat. En anden oversigt åbnes med de tidligere indlærte funktioner for dette apparat. 5. Vælg den ønskede funktion. Funktionsbetegnelsen anføres i oversigten for dette scenarie. Tilføjelse af yderligere apparater og funktioner: Gentag trin Tryk på OK-knappen for at afslutte processen. Der er oprettet et nyt scenarie. 11 Oprettelse af bruger 11.1 Oprettelse af ny bruger og tildeling af brugerrettigheder Hvis en gateway betjenes af flere slutenheder eller brugere, skal der oprettes yderligere brugere. Forudsætning: App-adgangen lykkedes, se kapitel Vælg -symbolet i niveauet Administrér brugere. 2. Tilføj adgangsdataene for en ny bruger: a. Brugernavn b. Password c. Gentag password 3. Bekræft indtastningen med OK-knappen. Alle indlærte apparater vises. 4. Vælg apparaterne, som den nye bruger skal have adgang til. For de valgte apparater vises -symbolet som bekræftelse for enden af linjen. 5. Vælg Gem-knappen for at gemme dine valg. Brugerrettighederne er indstillet for betjeningen i hjemmenetværket. TR20N004 DX /

11 11.2 Indstilling af den nye brugers app til drift i dit hjemmenetværk 1. Installér BiSecur-app'en på den nye brugers smartphone / tablet. 2. Forvis dig om, at brugerens smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. 3. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 4. Vælg din gateway. 5. Indtast brugernavnet og det tilhørende password. App'ens hovedside åbnes. Den nye brugers app er indstillet til drift i dit hjemmenetværk Indstilling af den nye brugers app til fjerndrift Forudsætning: Den nye brugers app er indstillet til drift i dit hjemmenetværk, se kapitel Vælg menupunktet Administration på Hörmannportalen. 2. Vælg menupunktet Smartphones / tablets. 3. Registrér din smartphone / tablet. 4. Vælg -symbolet for at tilføje en smartphone / tablet. 5. Skriv apparat-id'en ned. 6. Udfyld de obligatoriske felter. 7. Gem dine indtastninger. 8. Log dig ud af Hörmann-portalen. 9. Forvis dig om, at den pågældende smartphone / tablet har en mobil dataforbindelse. 10. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 11. Vælg -symbolet. 12. Indtast den automatisk genererede apparat-id for den nye bruger og det fastlagte password fra Hörmann-portalen. 13. Bekræft portalindstillingerne med OK-knappen. Der vises en statusvisning. Den nye brugers app er indstillet til fjerndrift. 12 Hörmann Portal BiSecur Home På Hörmann-portalen tilmelder du din gateway og din smartphone / tablet til styring i hele verden via internettet. Den første tilmelding sker på en certificeret Hörmann-internetside, hvilket garanterer højeste datasikkerhed Oprettelse af gateway-drift via Hörmann-portalen Hvis du ønsker at kunne betjene gateway'en, når du er på farten (dvs. uden for dit hjemmenetværk): 1. Besøg Hörmann-portalen (www.bisecur-home.com). 2. Registrér dig. 3. Benyt dig af indstillingsassistenten og gennemfør følgende trin: a. Registrér gateway'en Indtast MAC-adressen gateway'ens kode. Du finder den på gateway'ens apparatmærkning. Gem dine indtastninger. b. Registrér din smartphone / tablet Vælg -symbolet for at tilføje en smartphone / tablet. Skriv apparat-id'en ned. Apparat-ID'en genereres automatisk af systemet og skal indtastes i app'en sammen med dit valgte password. Udfyld de obligatoriske felter. Gem dine indtastninger. c. Indstil adgang for smartphone / tablet gateway Vælg -symbolet for at tilføje en adgang. Vælg smartphonen / tabletten og gateway'en for at indstille fjernadgangen. Gem dine indtastninger. Registrering af yderligere gateways og smartphones / tablets samt administration af adgange. 1. Vælg menupunktet Administration på Hörmannportalen. 2. Foretag dine valg og udfør dem. 3. Log dig ud af Hörmann-portalen Oprettelse af forbindelse mellem app'en og Hörmann-portalen. 1. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 2. Vælg -symbolet. 3. Indtast den automatisk genererede apparat-id og dit fastlagte password fra Hörmann-portalen. 4. Bekræft portalindstillingerne med OK-knappen. Der vises en statusvisning. Hvis det ikke lykkes at oprette en forbindelse: Gentag trin 3 og 4. Hvis indstillingen lykkedes, er betjening via portalen nu aktiveret. 254 TR20N004 DX /

12 12.3 Navigation via Hörmann-portalen Mappe Undermappe Beskrivelse Startside Indstillingsassistent Navigationsoversigt Assistenten hjælper dig med indstillingerne. Indstillinger Login / logout Login Log på portalen. Logout Log dig ud af portalen. Registrer Indtast dine personlige data for at registrere dig. Bearbejd* Bearbejd detaljerne for de følgende punkter: Brugerkonto Kontaktoplysninger Protokol-indstillinger Nulstil password Rekvirer dine adgangsdata Brugernavn Password Administration* Gateways Administrér dine gateways. Smartphones Administrér de mobile apparater (smartphones, tablets) til fjernadgang på din gateway Apparat-ID'en genereres automatisk af systemet og skal indtastes i app'en sammen med dit valgte password. Adgang Administrér adgangen mellem mobile slutenheder og registrerede gateways. Protokol* Gateway Åbn protokollerne for gateway-forbindelserne for at få indblik i dem. Smartphones / tablets Åbn protokollerne for smartphone- / tabletforbindelserne for at få indblik i dem. Vejledning til installation og drift Download vejledningen til BiSecur Home som PDF-fil her. FAQs Ofte stillede spørgsmål (engelsk: Frequently Asked Questions, forkortelse: FAQs) og de tilhørende svar. Systemkomponenter Oversigt med kompatible åbnere, modtagere og apparater. Videoer Kortfilm, fx om gateway-installationen. Kolofon Ansvarlig for indholdet. Databeskyttelse Informationer om databeskyttelse fra den databeskyttelsesansvarlige person fra Hörmann KG. Vilkår for brugen Vilkår for brugen Hörmann Portal BiSecur Home BiSecur-app * Denne mappe er kun synlig for administratoren. TR20N004 DX /

13 13 Informationer og hjælp På kan du finde yderligere detaljer om installationen og gateway'ens drift. Informationer om håndtering af app'en finder du vha. info-knappen Fejl Mulig årsag Afhjælpning LED'en blinker konstant grønt gateway'en tilmelder sig ikke selvstændigt til routeren (kilde: gateway). WLAN-indstillingen er ikke mulig (kilde: gateway, app eller router). En forbindelse til gateway'en via internettet er ikke mulig (kilde: router). Ved betjening af gateway'en via internettet står den ikke til rådighed via routeren (kilde: router). Tilmeldte brugere logges af (kilde: app). BiSecur-app'en kan ikke betjene gateway'en via internettet (kilde: app). BiSecur-app'en kan ikke betjene gateway'en via internettet (kilde: portal). Dette pop-up-vindue åbnes: Fejl, dataforbindelse ikke tilstrækkelig til dette program (kilde: app). Router-indstillingerne forhindrer gateway'en i at tilmelde sig. Kontrollér router-indstillingerne og muliggør adgang for andre netværksdeltagere. Der er indstillet Mixed Mode (WPA + WPA2) i routeren. Indstil sikkerhedskrypteringen til WPA eller WPA2. Derefter skal du tilmelde alle andre WLANslutenheder igen i dit netværk. I router-indstillingen indeholder SSID'et (netværksnavnet) Indtast SSID'et (netværksnavnet) uden mellemrum i router-indstillingen. mellemrum. Derefter skal du tilmelde alle andre WLANslutenheder igen i dit netværk. Routeren står ikke til rådighed. Kontrollér router-indstillingerne. Problemer med IP-adressen. Indtast tildelingen MAC- / IP-adresse i routeren. Find frem til routerens DHCP-område. Find frem til gateway'ens IP-adresse (app). Indtast denne IP-adresse i din webbrowser. Deaktivér følgende på gateway'ens webserver under indstillinger LAN: DHCP LAN / WLAN. Tildel en fast IP-adresse for LAN / WLAN (uden for DHCP-området) på gateway'ens webserver. Flere brugere benytter Opret yderligere brugere. ens tilmeldingsdata på samme tid. Apparat-ID'en for din smartphone / tablet er ikke indtastet i app'en. Din smartphone / tablet har ingen forbindelse til internettet. Fejlagtig trådløs forbindelse / dataforbindelse. Gateway'en er ikke registreret på portalen. Din smartphone / tablet er ikke registreret på portalen. Adgangen via smartphone / tablet er ikke indstillet eller er ikke indstillet fuldstændigt. Din smartphone / tablet er uden for WLAN-rækkevidden. Din smartphone / tablet har ingen forbindelse til netudbyderen. Din smartphone / tablet befinder sig i et område mellem WLANforbindelsen og den mobile dataforbindelse. Din smartphone / tablet har en dårlig dataforbindelse. Opret en apparat-id via portalen og indtast ID'en i app'en. Opret en forbindelse til internettet med din smartphone / tablet. Aktualisér gateway-listen i app'en med -symbolet. Registrér gateway'en. Registrér din smartphone / tablet. Indstil adgangene fuldstændigt. Skift til en mobil dataforbindelse. Genopret WLAN-forbindelsen. Genopret den mobile dataforbindelse. Vælg -symbolet i app'en. Vælg -symbolet i app'en. 256 TR20N004 DX /

14 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Statustilbagemeldingen Der er en fejl mht. apparatets Frameld dig fra app'en. Genstart app'en. er forsinket (kilde: app). forespørgsel; derfor forsinkes forespørgslen eller vises slet ikke. Der er tilsluttet en tovejs modtageenhed ESE eller ESEI til åbneren. Statustilbagemeldingen vises ikke Den trådløse kode for den Kun for portåbneren SupraMatic, serie 3: i procent (kilde: app). integrerede modtager (åbner) er overført / indlært forkert eller er slet ikke overført / indlært. Den integrerede modtagers (åbners) trådløse kode skal befinde sig på den første kanal på apparatet (app'en), der skal indstilles. Apparatet understøtter ikke denne funktion. Der vises ikke nogen statustilbagemelding (kilde: app). Apparatet står ikke til rådighed. Kontrollér apparatet. Der er ikke aktiveret egnethed til tilbagemelding for apparatet. Apparater med fast kode 868 MHz egner sig til tilbagemelding. Aktivér egnethed til tilbagemelding for apparatet. TR20N004 DX /

15 14 Nulstilling af apparatet på gateway'en Gateway'en kan nulstilles helt til indstillingen fra fabrikkens side, hvis du udfører følgende trin. 1. Tryk på knappen og hold den trykket ind. LED'en blinker langsomt i 4 sek. med blå farve. LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve. LED'en lyser i lang tid med blå farve. 2. Slip knappen. Gateway'en befinder sig i tilstanden ved leveringen. Hvis knappen slippes i utide, afbrydes nulstillingen af apparatet; de trådløse koder slettes ikke. 15 Sletning af gateway'en Hvis du ikke længere har brug for gateway'ens funktioner, skal du slette den to steder Sletning i app'en 1. Start app'en. Oversigten Gateways åbnes. 2. Vælg -symbolet. Efter den inaktive gateway vises -symbolet. 3. Vælg -symbolet efter gateway'en, som du ønsker at slette / afinstallere. Vinduet Slet gateway åbnes. 4. Bekræft sletningen med Ja Sletning på portalens server Log dig ind på portalens server. 1. Vælg menupunktet Administration på Hörmannportalen. 2. Vælg menpunktet Gateways. Der åbnes en side, hvor du kan tilføje, bearbejde, se og slette gateways. 3. Vælg -symbolet efter gateway'en, som du vil slette. 4. Bekræft sletningen med OK. 16 Rengøring BEMÆRK! Beskadigelse af gateway'en pga. forkert rengøring Uegnede rengøringsmidler kan beskadige kabinettet. Rengør kun gateway'en med en ren og blød klud. 17 Bortskaffelse Elektriske og elektroniske apparater samt batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil indrettede samlesteder. 18 Tekniske data 18.1 Gateway Type Frekvens Spændingsforsyning Maks. effektforbrug Grænseflade Sendeenhed BiSecur Gateway 868 MHz BiSecur og 868 MHz fast kode 5 V DC 2 W RJ-45 (Ethernet) Kapslingsklasse III Beskyttelsesklasse IP 20 Till. 20 C til +60 C omgivelsestemperatur 18.2 Netadapter Spændingsforsyning Udgangsspænding Maks. effektforbrug Kapslingsklasse II Beskyttelsesklasse IP V AC / 50 / 60 Hz 5 V DC 5 W 258 TR20N004 DX /

16 19 EF-overensstemmelseserklæring (iht. R&TTE-direktivet 1999/5/EF) Hermed erklærer Firma Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg D Steinhagen at dette apparat Sendeenhed til apparater med Hörmannmodtagere Artikelbetegnelse Typebetegnelse CE-mærkning BiSecur Gateway BiSecur Gateway LAN / WLAN på grundlag af dets udformning og konstruktionsmåde samt den udførelse, vi har bragt i omløb, stemmer overens med de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i EF-direktivet 1999/5/EF. I tilfælde af ændringer på apparatet, der ikke er udført med vort samtykke, mister denne erklæring sin gyldighed. Anvendte og inddragne standarder og specifikationer DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Dette apparat må tages i drift i alle EU-lande, Norge, Schweiz og andre lande. Steinhagen, p.p. Axel Becker Forretningsfører TR20N004 DX /

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED NYHED BiSecur Gateway med smartphone-app Til betjening af port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre elektriske apparater. Komfortabelt til enhver tid i hele verden. BiSecur Gateway Til central styring af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015

Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 Kom godt i gang DRG 716/717 Fiberboks Trådløst netværk Januar 2015 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed på internettet 5 Opret trådløs forbindelse 6 Sådan får

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk

Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34 82 saniva@saniva.dk www.saniva.dk Author: JS.30.06.2013 SaniProLogic / Easy 3000/4000 Kom godt i gang - beboer Side 2/7 Brugerfladen på Internettet Saniva.dk

Læs mere