Indholdsfortegnelse DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse DANSK"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning Benyttede advarsler Sikkerhedsanvisninger Tilsigtet anvendelse Sikkerhedsanvisninger for driften af BiSecur Gateway Databeskyttelseshenvisning Systemoversigt BiSecur Home Leveringsomfang Beskrivelse af gateway'en LED-visning Ibrugtagning af gateway'en Systemkrav Android ios Hjemmenetværk Tilslutning BiSecur-applikation (app) Installation af app'en Hjælpefunktion Forklaring af app-symbolerne Betjening af app'en Systemindstillinger Garageport med vertikal åbning Garageport med horisontal åbning Sidehængt port, 1-fløjet Sidehængt port, 2-fløjet Skydelåge Andre apparater Betjening af apparaterne App'ens hovedside Niveau apparater Niveau scenarier Niveau indstillinger Niveau administrér brugere Info-knap WLAN Oprettelse af WLAN-drift mellem gateway'en og routeren Kontrol af WLAN-signalstyrken Tilføjelse af et apparat med en Hörmannmodtager Overførsel af en trådløs kode fra håndsenderen Indlæring af en trådløs kode fra gateway'en Oprettelse af scenarier Oprettelse af bruger Oprettelse af ny bruger og tildeling af brugerrettigheder Indstilling af den nye brugers app til drift i dit hjemmenetværk Indstilling af den nye brugers app til fjerndrift Hörmann Portal BiSecur Home Oprettelse af gateway-drift via Hörmann-portalen Oprettelse af forbindelse mellem app'en og Hörmann-portalen Navigation via Hörmann-portalen Informationer og hjælp Nulstilling af apparatet på gateway'en Sletning af gateway'en Sletning i app'en Sletning på portalens server Rengøring Bortskaffelse Tekniske data Gateway Netadapter EF-overensstemmelseserklæring Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller at meddele dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Overtrædelser medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes. 244 TR20N004 DX /

2 Kære kunde! Tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter. 1 Om denne vejledning Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige informationer om produktet. Overhold anvisningerne du skal især overholde alle sikkerhedsanvisninger og advarsler. Opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den altid står til rådighed for brugeren af produktet. 1.1 Benyttede advarsler Det generelle advarselssymbol henviser til en fare, der kan medføre kvæstelser eller dødsfald. I tekstdelen anvendes det generelle advarselssymbol i forbindelse med de nedenfor beskrevne advarselstrin. I billeddelen henviser en ekstra henvisning til forklaringerne i tekstdelen. ADVARSEL Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. BEMÆRK! Henviser til en fare, der kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse af produktet. 2 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Tilsigtet anvendelse BiSecur Gateway'en er en tovejs sendeenhed til styring af åbnere og åbnernes tilbehør samt forespørgsel om den aktuelle position. Den fungerer som grænseflade mellem dit hjemmenetværk og apparater med Hörmannmodtagere. Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga. forkert betjening. 2.2 Sikkerhedsanvisninger for driften af BiSecur Gateway ADVARSEL Risiko for kvæstelser ved bevægelse af porten / lågen Hvis BiSecur-app'en betjenes via en smartphone / tablet, kan personer komme til skade pga. portens / lågens bevægelser. Vær sikker på, at børn ikke kan få fat i din smartphone / tablet, som kun må bruges af personer, der er instrueret i det fjernstyrede portanlægs funktionsmåde. Hvis du betjener portanlægget via app'en uden udsyn til porten, skal der være tilsluttet ekstra sikkerhedsudstyr (en fotocelle); ikke kun kraftbegrænsningen, der er standardudstyr. Portåbninger på fjernstyrede portanlæg må først passeres, når porten befinder sig i yderstillingen ÅBEN! Ophold dig aldrig i områder, hvor porten bevæger sig. BEMÆRK! Forringelse af funktionen pga. miljøpåvirkninger I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen forringes! Beskyt gateway'en mod følgende påvirkninger: Direkte solstråler (tilladt omgivelsestemperatur: 20 C til +60 C) Fugt Støvbelastning Efter programmeringen eller udvidelsen af det trådløse system skal der gennemføres en funktionskontrol. Brug kun originale dele til udvidelsen af det trådløse system. De lokale forhold kan påvirke det trådløse systems rækkevidde. GSM-900-mobiltelefoner kan påvirke rækkevidden, hvis de bruges samtidig med det trådløse system. 2.3 Databeskyttelseshenvisning Ved fjernbetjening af gateway'en sker der en overførsel af produktstamdataene og koblingsprocesserne til Hörmann-portalen. Overhold databeskyttelseshenvisningerne for portalen eller app'en. TR20N004 DX /

3 DANSK 3 Systemoversigt BiSecur Home 4 Leveringsomfang Smartphone-app 1 Styring fra hjemmet pr. WLAN 3 4 Styring i hele verden via internettet 2 Hjemmenetværk 5 www Router Internet Trådløs styring via gateway WLAN BiSecur Gateway Netværkskabel CAT 5E, 1 m Netadapter V AC / 5 V DC / 1,0 A Kabel fra USB-A til DC Vejledning til lynstart / første ibrugtagning Beskrivelse af gateway'en Med Hörmann BiSecur Gateway kan du bekvemt styre dine port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre apparater med Hörmann-modtagere via en smartphone eller tablet. Derudover viser app'en dig også port- og lågeåbnernes position. LAN Gateway Styring af fx: garageporte, låger, hoveddøre og andre apparater LED, multicolor Knap Tilslutning for netadapter Tilslutning for netværkskabel Se filmen på: 246 TR20N004 DX /

4 5.1 LED-visning Grøn (GN) Tilstand Blinker Lyser konstant Lyser i 5 sek. Blå (BU) Tilstand Lyser i 1 sek. Lyser i 2 sek. Blinker langsomt i 4 sek., blinker hurtigt i 2 sek. Rød (RD) Tilstand Lyser i 2 sek. Lyser i 5 sek. Blinker langsomt i 4 sek., blinker hurtigt i 2 sek. Blå (BU) og grøn (GN) Tilstand Skiftevis blinken Funktion Efter tilslutningen af spændingen til oprettelsen af den aktive forbindelse med netværket Gateway'en kobler sig ikke på netværket Aktiv forbindelse med netværket God WLAN-modtagelse Funktion Statusforespørgsel Der sendes en trådløs kode (BiSecur) Gateway'en indlærer en trådløs BiSecur-kode fra håndsenderen Reset af apparatet Funktion Der sendes en trådløs kode (fast kode) Dårlig WLAN-modtagelse Gateway'en indlærer en fast kode-trådløs kode fra håndsenderen Funktion Statusforespørgsel 6 Ibrugtagning af gateway'en 6.1 Systemkrav Android fra softwareversion 2.3 min. 256 MB RAM ADOBE AIR fra version ios fra softwareversion ios 6 fra ipod touch 4. generation fra iphone 4 fra ipad 2 fra ipad mini Hjemmenetværk Bredbåndsinternet Internetbrowser Firefox fra version 14 Chrome fra version 22 Safari fra version 4 Internet Explorer fra version 10 Andre aktuelle webbrowsere, som understøtter JavaScript og CSS3 WLAN-router WLAN-standard IEEE b/g/n Kryptering WPA-PSK eller WPA2-PSK Netværksnavnet indeholder ikke mellemrum Adgang for yderligere slutenheder er tilladt Fri LAN-port på routeren Spændingsforsyning ( V AC / 50 / 60 Hz) Smartphone eller tablet med adgang til App Store SM eller Google play Placering med trådløs forbindelse til apparatet, der skal betjenes. Blå (BU) og rød (RD) Tilstand Skiftevis blinken i 15 sek. Funktion Modus overfør / send 6.2 Tilslutning Gateway'ens placering: Sikr dig, at apparaterne, der skal betjenes, kan betjenes trådløst fra den valgte placering. 1 Grøn (GN) og rød (RD) Tilstand Skiftevis blinken i 5 sek. Funktion Middelgod WLAN-modtagelse Forbind gateway'en (1) med routeren via netværkskablet (2). TR20N004 DX /

5 DANSK 7 BEMÆRK! Gateway'en beskadiges ved brug af en ikke godkendt netadapter. Hvis gateway'en ikke tages i brug med en netadapter fra vores firma, kan der opstå beskadigelser. Brug udelukkende den medfølgende netadapter eller reservedele fra vores firma. 3 BiSecur-applikation (app) Med app'en kan du betjene apparater med en smartphone eller tablet, fx port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre apparater med Hörmann-modtagere. Funktioner: Klargøring og administrering af apparater Betjening af apparater Statusforespørgsel Oprettelse af scenarier Tildeling af rettigheder BiSecur-app'en fås i App StoreSM eller hos Google play Forbind gateway'en (1) med strømnettet ( V AC / 50 / 60 Hz) via kablet (4) og netadapteren (3). 1. LED'en blinker grønt: Spændingen er tilsluttet. Der er ikke en aktiv forbindelse til netværket endnu. Tilmeldingen til netværket kan vare et par sekunder. 2. LED'en lyser konstant grønt: Der er en aktiv forbindelse til netværket. Gateway'en er parat til LAN-drift. 7.1 Installation af app'en 1. Installér BiSecur-app'en på din smartphone / tablet. 2. Forvis dig om, at din smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. 3. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 4. Vælg din gateway. 5. Anvend følgende adgangsdata til den første tilmelding: a. Brugernavn admin b. Password 0000 Af sikkerhedsårsager skal du ændre dit password efter den første tilmelding. App'ens hovedside åbnes. Gennemfør følgende trin for at betjene apparater med app'en: Tilføj det ønskede apparat Overfør / indlær den ønskede funktion 7.2 Se kapitel 9 Hjælpefunktion Der er en integreret hjælpefunktion, som bidrager til at gøre betjeningen af app'en lettere. Vælg -symbolet for at vise eller skjule hjælpesiden. 248 TR20N004 DX /

6 7.3 Forklaring af app-symbolerne Garageport med vertikal åbning Betjening af app'en Tilbage Bearbejd Tilføj Søg efter WLAN-netværker Status for WLAN-forbindelsen WLAN-forbindelse oprettet Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2 Empfänger: delvist åben / kører) Åben Automatisk lukning (afhængig af apparatet) Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl WLAN-forbindelse ikke oprettet Aktivér Slet Hjælpefunktion Aktualiser Info-knap Systemindstillinger Portalindstillinger Garageport med horisontal åbning Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben Automatisk lukning (afhængig af apparatet) Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl Sidehængt port, 1-fløjet Forbindelse med hjemmenetværket Forbindelse via internettet Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl TR20N004 DX /

7 7.3.6 Sidehængt port, 2-fløjet Betjening af apparaterne Lukket Impuls Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben Kørsel i retning ÅBEN (afhængig af apparatet) Kørsel i retning LUKKET (afhængig af apparatet) Der foreligger ingen data Delåbning BEMÆRK!: Fejl Portmotorlys Skydelåge TIL / FRA Lukket Delvist åben (i kombination med en HET-E 2-modtager: delvist åben / kører) Åben 7.4 App'ens hovedside På hovedsiden står følgende niveauer til rådighed: Apparater Scenarier Indstillinger Administrér brugere Niveau apparater Der foreligger ingen data BEMÆRK!: Fejl Andre apparater Hoveddør Tilføj nye apparater Forespørg om status for apparater Omdøb apparater, deaktiver tilbagemeldingsevne, indlær ny kanal på apparatet, slet apparater helt eller slet enkelte kanaler Lys Stikdåse Tilføjede apparater anføres med følgende informationer: Betegnelse Fremstilling (ledhejseport, sidehængt port, skydelåge osv.) Aktuel status Tilføjede apparater kan du betjene direkte med de indlærte funktioner (impuls, kørsel i retning ÅBEN / LUKKET, delåbning osv.). For apparater med trådløs BiSecur-teknik kan du ligeledes forespørge om den aktuelle status. Tilføjelse af apparat med Hörmann-modtager, se kapitel TR20N004 DX /

8 7.4.2 Niveau scenarier Tilføj nyt scenarie Omdøb scenarier, tilføj et scenarie til apparatets funktioner, slet scenarier komplet eller slet kun enkelte funktioner Kombiner flere enkelte funktioner til et scenarie. Med et tryk på en knap kan du fx Betjene din garageport og låge på samme tid. Styre din hoveddør sammen med det udendørs lys. Indstille udluftningsstillingen på samme tid for to garageporte. Tilføjede scenarier anføres med deres betegnelse i en oversigt. Når du vælger et scenarie, udføres de gemte funktioner med det samme. Oprettelse af scenarier, se kapitel Niveau indstillinger a. Indlærte kanaler b. Slet gemte login-data Hvis du bekræfter sletningen af login-dataene med OK, skal du indtaste dit password igen, når du vælger gateway'en. c. Ændr password d. Hurtig adgang Hvis hurtig adgang er aktiveret for en gateway, logger app'en sig så vidt muligt automatisk på. e. Administrér pop-up-beskeder f. Ændr gateway-navn g. WLAN Niveau administrér brugere Tilføj ny bruger Aktivér brugerrettigheder Redigér bruger Som administrator kan du fastlægge, hvilke apparater der kan betjenes af de respektive brugere. Eksempel: Din nabo kan åbne lågen under din ferie, men ikke hoveddøren, så han eller hun kan komme ind i huset. Tilføjelse af nye brugere og tildeling af brugerrettigheder, se kapitel Info-knap Her finder du følgende informationer og funktioner: a. Informationer (generelt, FAQ) b. Log af c. Online hjælp 8 WLAN 8.1 Oprettelse af WLAN-drift mellem gateway'en og routeren Hvis din gateway befinder sig i umiddelbar nærhed af routeren, kan begge apparater forblive forbundet via LAN-forbindelse. Hvis det er tilfældet, kan du springe dette kapitel over. Forudsætninger: Gateway'en er forbundet med routeren via netværkskablet. Router-indstillingerne er korrekte, se kapitel App-adgangen lykkedes, se kapitel Vælg punktet Indstillinger på app'ens hovedside. Punktet Indstillinger åbnes. 2. Vælg feltet WLAN. Vinduet WLAN-netværk åbnes. 3. Vælg -symbolet. App'en søger automatisk efter aktive WLAN-netværk. Synlige netværk vises i et nyt vindue. 4. Vælg dit WLAN-netværk. 5. Indtast dit password for WLAN-adgangen. Under den automatiske søgning findes der kun synlige netværk. Hvis det ønskede netværk ikke vises automatisk, skal forbindelsen oprettes manuelt. Indtast de følgende angivelser: a. SSID b. Password 6. Vælg Forbind-knappen. Der vises en statusvisning. Hvis det ikke lykkes at oprette en forbindelse: Gentag trin 4 7. Når forbindelsen er oprettet, er gateway'en tilgængelig via WLAN. 7. Fjern netværkskablet. 8. Frameld dig fra app'en. Gateway'en er indstillet til betjening via smartphone / tablet med lokal WLAN-drift. TR20N004 DX /

9 8.2 Kontrol af WLAN-signalstyrken På gateway'en kan du kontrollere WLAN-signalstyrken med henblik på at finde den optimale placering for gateway'en. Under kontrollen af WLAN-signalstyrken er det ikke muligt at betjene gateway'en. 1. Gateway'en skal have en aktiv netværksforbindelse. LED'en lyser konstant grønt. 2. Tryk 1 kort på knappen på gateway'en. LED'ens aktuelle visning afbrydes efter 5 sek. WLAN-signalstyrken vises i 5 sek.: LED Tilstand Funktion Grøn (GN) Lyser i 5 sek. God WLANmodtagelse Grøn (GN) og rød (RD) Blinker på skift i 5 sek. Middelgod WLANmodtagelse Rød (RD) Lyser i 5 sek. Dårlig WLANmodtagelse 3. Gateway'en afslutter tilstandsvisningen. LED'en slukkes i kort tid. 4. Gateway'en skifter til den driftsmodus, som den befandt sig i inden kontrollen af signalstyrken. LED'en lyser konstant grønt. 9 Tilføjelse af et apparat med en Hörmann-modtager Den trådløse forbindelse mellem gateway'en og et apparat med Hörmann-modtager oprettes via app'en. Der er to forskellige muligheder for at oprette den trådløse forbindelse: a. Overførsel af en trådløs kode fra håndsenderen, se kapitel 9.1. b. Indlæring af en trådløs kode fra gateway'en, se kapitel 9.2. Hvis du bruger modtageren ESE eller ESEI BiSecur til portåbneren SupraMatic (serie 3) og ønsker at modtage en statustilbagemelding i procent, skal den trådløse kode for den integrerede modtager (åbneren) befinde sig på den første kanal på apparatet (app'en), der skal indstilles. 9.1 Overførsel af en trådløs kode fra håndsenderen Forudsætninger: Gateway'en og din smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. App-adgangen lykkedes, se kapitel 7.1. Apparaterne, der skal betjenes, kan betjenes trådløst. 1. Vælg punktet Apparater på app'ens hovedside. 2. Vælg -symbolet for at komme til menuen Tilføj apparat. Vinduet Tilføj åbnes. 3. Indtast følgende angivelser: a. Navn (fx garageport) b. Type (garageport med vertikal åbning) Afkrydsningsfelt egnethed til tilbagemelding Fjern markeringen, hvis dit apparat ikke egner sig til tilbagemelding. Informér dig om, hvorvidt dit apparat egner sig til at sende tilbagemelding. Du finder en liste med alle kompatible åbnere og modtagere samt systemkravene på 4. Vælg Næste-knappen. Vinduet Indlæring åbnes. For at kunne indlære de ønskede funktioner skal håndsenderen, hvis trådløse kode er indlært på apparatet, befinde sig i nærheden af gateway'en. Forsigtig Risiko for kvæstelser pga. utilsigtet port- / lågekørsel Under indlæringen af det trådløse system kan der optræde utilsigtede kørsler. Vær ved indlæringen af det trådløse system opmærksom på, at der ikke befinder sig personer eller genstande i portens / lågens bevægelsesområde. 5. Tryk på håndsenderknappen, hvis trådløse kode skal overføres, og hold den trykket ind. BiSecur Fast kode 868 MHz LED'en på håndsenderen lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes derefter. Efter 5 sek. blinker LED'en skiftevist rødt og blåt. Håndsenderens LED lyser konstant rødt. 6. Vælg en funktion i app'en, som apparatet kan udføre. Den nye trådløse kode tildeles til denne funktion. BiSecur Fast kode 868 MHz Gateway'ens LED blinker langsomt i 4 sek. med blå farve. LED'en blinker hurtigt med blå farve, hvis den trådløse kode registreres. Efter 2 sek. slukkes LED'en. Gateway'ens LED blinker langsomt i 4 sek. med rød farve. LED'en blinker hurtigt med rød farve, hvis den trådløse kode registreres. 7. Slip håndsenderknappen. 252 TR20N004 DX /

10 Indlæring af yderligere funktioner: Gentag trin Tryk på OK-knappen for at afslutte overførslen. Gateway'en er indstillet til betjening via smartphone / tablet i det lokale hjemmenetværk. Hvis der ikke registreres en gyldig trådløs kode inden for 25 sek., skifter gateway'en automatisk tilbage til driftsmodus. 9.2 Indlæring af en trådløs kode fra gateway'en Forudsætninger: Apparater med Hörmann-modtagere kan indlære trådløse BiSecur-koder fra gateway'en. Gateway'en og din smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. App-adgangen lykkedes, se kapitel 7.1. Apparaterne, der skal betjenes, kan betjenes trådløst. Vær opmærksom på apparaternes vejledninger til de følgende trin. 1. Vælg punktet Apparater på app'ens hovedside. 2. Vælg -symbolet for at komme til menuen Tilføj apparat. Vinduet Tilføj åbnes. 3. Indtast følgende angivelser: a. Navn (fx garageport) b. Type (garageport med vertikal åbning) c. Afkrydsningsfelt egnethed til tilbagemelding Fjern markeringen, hvis dit apparat ikke egner sig til tilbagemelding. Informér dig om, hvorvidt dit apparat egner sig til at sende tilbagemelding. Du finder en liste med alle kompatible åbnere og modtagere samt systemkravene på 4. Vælg Næste-knappen. Vinduet Indlæring åbnes. 5. Aktivér afkrydsningsfeltet Indlæring. 6. Stil apparatet i indlæringsmodus. 7. Vælg en funktion i app'en, som apparatet kan udføre. Den nye trådløse kode tildeles til denne funktion. 8. Aktivér funktionen Indlæring af en trådløs kode på apparatet. 9. Udfør de beskrevne trin i den pågældende vejledning til produktet. 10. Når apparatet er i indlæringsmodus, sendes den trådløse kode. Gateway'ens LED blinker rødt og blåt i 15 sek. 11. Når der registreres en gyldig trådløs kode på apparatet, signaliserer det, at indlæringsprocessen er afsluttet. Indlæring af yderligere funktioner: Gentag trin Bekræft afslutningen på indlæringen med OK-knappen. Gateway'en er indstillet til betjening via smartphone / tablet i det lokale hjemmenetværk. Hvis der ikke registreres en gyldig trådløs kode inden for 25 sek., skifter gateway'en automatisk tilbage til driftsmodus. 10 Oprettelse af scenarier Du kan kombinere flere enkelte funktioner til et scenarie, fx hjemme igen eller udluftningsstilling. Forudsætning: App-adgangen lykkedes, se kapitel Vælg -symbolet i niveauet Scenarier. 2. Tilføj et navn for et nyt scenarie. 3. Vælg Tilføj-knappen. En oversigt over apparaterne, der står til rådighed, åbnes. 4. Vælg et apparat. En anden oversigt åbnes med de tidligere indlærte funktioner for dette apparat. 5. Vælg den ønskede funktion. Funktionsbetegnelsen anføres i oversigten for dette scenarie. Tilføjelse af yderligere apparater og funktioner: Gentag trin Tryk på OK-knappen for at afslutte processen. Der er oprettet et nyt scenarie. 11 Oprettelse af bruger 11.1 Oprettelse af ny bruger og tildeling af brugerrettigheder Hvis en gateway betjenes af flere slutenheder eller brugere, skal der oprettes yderligere brugere. Forudsætning: App-adgangen lykkedes, se kapitel Vælg -symbolet i niveauet Administrér brugere. 2. Tilføj adgangsdataene for en ny bruger: a. Brugernavn b. Password c. Gentag password 3. Bekræft indtastningen med OK-knappen. Alle indlærte apparater vises. 4. Vælg apparaterne, som den nye bruger skal have adgang til. For de valgte apparater vises -symbolet som bekræftelse for enden af linjen. 5. Vælg Gem-knappen for at gemme dine valg. Brugerrettighederne er indstillet for betjeningen i hjemmenetværket. TR20N004 DX /

11 11.2 Indstilling af den nye brugers app til drift i dit hjemmenetværk 1. Installér BiSecur-app'en på den nye brugers smartphone / tablet. 2. Forvis dig om, at brugerens smartphone / tablet befinder sig i dit hjemmenetværk. 3. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 4. Vælg din gateway. 5. Indtast brugernavnet og det tilhørende password. App'ens hovedside åbnes. Den nye brugers app er indstillet til drift i dit hjemmenetværk Indstilling af den nye brugers app til fjerndrift Forudsætning: Den nye brugers app er indstillet til drift i dit hjemmenetværk, se kapitel Vælg menupunktet Administration på Hörmannportalen. 2. Vælg menupunktet Smartphones / tablets. 3. Registrér din smartphone / tablet. 4. Vælg -symbolet for at tilføje en smartphone / tablet. 5. Skriv apparat-id'en ned. 6. Udfyld de obligatoriske felter. 7. Gem dine indtastninger. 8. Log dig ud af Hörmann-portalen. 9. Forvis dig om, at den pågældende smartphone / tablet har en mobil dataforbindelse. 10. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 11. Vælg -symbolet. 12. Indtast den automatisk genererede apparat-id for den nye bruger og det fastlagte password fra Hörmann-portalen. 13. Bekræft portalindstillingerne med OK-knappen. Der vises en statusvisning. Den nye brugers app er indstillet til fjerndrift. 12 Hörmann Portal BiSecur Home På Hörmann-portalen tilmelder du din gateway og din smartphone / tablet til styring i hele verden via internettet. Den første tilmelding sker på en certificeret Hörmann-internetside, hvilket garanterer højeste datasikkerhed Oprettelse af gateway-drift via Hörmann-portalen Hvis du ønsker at kunne betjene gateway'en, når du er på farten (dvs. uden for dit hjemmenetværk): 1. Besøg Hörmann-portalen (www.bisecur-home.com). 2. Registrér dig. 3. Benyt dig af indstillingsassistenten og gennemfør følgende trin: a. Registrér gateway'en Indtast MAC-adressen gateway'ens kode. Du finder den på gateway'ens apparatmærkning. Gem dine indtastninger. b. Registrér din smartphone / tablet Vælg -symbolet for at tilføje en smartphone / tablet. Skriv apparat-id'en ned. Apparat-ID'en genereres automatisk af systemet og skal indtastes i app'en sammen med dit valgte password. Udfyld de obligatoriske felter. Gem dine indtastninger. c. Indstil adgang for smartphone / tablet gateway Vælg -symbolet for at tilføje en adgang. Vælg smartphonen / tabletten og gateway'en for at indstille fjernadgangen. Gem dine indtastninger. Registrering af yderligere gateways og smartphones / tablets samt administration af adgange. 1. Vælg menupunktet Administration på Hörmannportalen. 2. Foretag dine valg og udfør dem. 3. Log dig ud af Hörmann-portalen Oprettelse af forbindelse mellem app'en og Hörmann-portalen. 1. Start app'en. App'en søger efter eksisterende Hörmanngateways. Denne procedure kan vare nogle sekunder. 2. Vælg -symbolet. 3. Indtast den automatisk genererede apparat-id og dit fastlagte password fra Hörmann-portalen. 4. Bekræft portalindstillingerne med OK-knappen. Der vises en statusvisning. Hvis det ikke lykkes at oprette en forbindelse: Gentag trin 3 og 4. Hvis indstillingen lykkedes, er betjening via portalen nu aktiveret. 254 TR20N004 DX /

12 12.3 Navigation via Hörmann-portalen Mappe Undermappe Beskrivelse Startside Indstillingsassistent Navigationsoversigt Assistenten hjælper dig med indstillingerne. Indstillinger Login / logout Login Log på portalen. Logout Log dig ud af portalen. Registrer Indtast dine personlige data for at registrere dig. Bearbejd* Bearbejd detaljerne for de følgende punkter: Brugerkonto Kontaktoplysninger Protokol-indstillinger Nulstil password Rekvirer dine adgangsdata Brugernavn Password Administration* Gateways Administrér dine gateways. Smartphones Administrér de mobile apparater (smartphones, tablets) til fjernadgang på din gateway Apparat-ID'en genereres automatisk af systemet og skal indtastes i app'en sammen med dit valgte password. Adgang Administrér adgangen mellem mobile slutenheder og registrerede gateways. Protokol* Gateway Åbn protokollerne for gateway-forbindelserne for at få indblik i dem. Smartphones / tablets Åbn protokollerne for smartphone- / tabletforbindelserne for at få indblik i dem. Vejledning til installation og drift Download vejledningen til BiSecur Home som PDF-fil her. FAQs Ofte stillede spørgsmål (engelsk: Frequently Asked Questions, forkortelse: FAQs) og de tilhørende svar. Systemkomponenter Oversigt med kompatible åbnere, modtagere og apparater. Videoer Kortfilm, fx om gateway-installationen. Kolofon Ansvarlig for indholdet. Databeskyttelse Informationer om databeskyttelse fra den databeskyttelsesansvarlige person fra Hörmann KG. Vilkår for brugen Vilkår for brugen Hörmann Portal BiSecur Home BiSecur-app * Denne mappe er kun synlig for administratoren. TR20N004 DX /

13 13 Informationer og hjælp På kan du finde yderligere detaljer om installationen og gateway'ens drift. Informationer om håndtering af app'en finder du vha. info-knappen Fejl Mulig årsag Afhjælpning LED'en blinker konstant grønt gateway'en tilmelder sig ikke selvstændigt til routeren (kilde: gateway). WLAN-indstillingen er ikke mulig (kilde: gateway, app eller router). En forbindelse til gateway'en via internettet er ikke mulig (kilde: router). Ved betjening af gateway'en via internettet står den ikke til rådighed via routeren (kilde: router). Tilmeldte brugere logges af (kilde: app). BiSecur-app'en kan ikke betjene gateway'en via internettet (kilde: app). BiSecur-app'en kan ikke betjene gateway'en via internettet (kilde: portal). Dette pop-up-vindue åbnes: Fejl, dataforbindelse ikke tilstrækkelig til dette program (kilde: app). Router-indstillingerne forhindrer gateway'en i at tilmelde sig. Kontrollér router-indstillingerne og muliggør adgang for andre netværksdeltagere. Der er indstillet Mixed Mode (WPA + WPA2) i routeren. Indstil sikkerhedskrypteringen til WPA eller WPA2. Derefter skal du tilmelde alle andre WLANslutenheder igen i dit netværk. I router-indstillingen indeholder SSID'et (netværksnavnet) Indtast SSID'et (netværksnavnet) uden mellemrum i router-indstillingen. mellemrum. Derefter skal du tilmelde alle andre WLANslutenheder igen i dit netværk. Routeren står ikke til rådighed. Kontrollér router-indstillingerne. Problemer med IP-adressen. Indtast tildelingen MAC- / IP-adresse i routeren. Find frem til routerens DHCP-område. Find frem til gateway'ens IP-adresse (app). Indtast denne IP-adresse i din webbrowser. Deaktivér følgende på gateway'ens webserver under indstillinger LAN: DHCP LAN / WLAN. Tildel en fast IP-adresse for LAN / WLAN (uden for DHCP-området) på gateway'ens webserver. Flere brugere benytter Opret yderligere brugere. ens tilmeldingsdata på samme tid. Apparat-ID'en for din smartphone / tablet er ikke indtastet i app'en. Din smartphone / tablet har ingen forbindelse til internettet. Fejlagtig trådløs forbindelse / dataforbindelse. Gateway'en er ikke registreret på portalen. Din smartphone / tablet er ikke registreret på portalen. Adgangen via smartphone / tablet er ikke indstillet eller er ikke indstillet fuldstændigt. Din smartphone / tablet er uden for WLAN-rækkevidden. Din smartphone / tablet har ingen forbindelse til netudbyderen. Din smartphone / tablet befinder sig i et område mellem WLANforbindelsen og den mobile dataforbindelse. Din smartphone / tablet har en dårlig dataforbindelse. Opret en apparat-id via portalen og indtast ID'en i app'en. Opret en forbindelse til internettet med din smartphone / tablet. Aktualisér gateway-listen i app'en med -symbolet. Registrér gateway'en. Registrér din smartphone / tablet. Indstil adgangene fuldstændigt. Skift til en mobil dataforbindelse. Genopret WLAN-forbindelsen. Genopret den mobile dataforbindelse. Vælg -symbolet i app'en. Vælg -symbolet i app'en. 256 TR20N004 DX /

14 Fejl Mulig årsag Afhjælpning Statustilbagemeldingen Der er en fejl mht. apparatets Frameld dig fra app'en. Genstart app'en. er forsinket (kilde: app). forespørgsel; derfor forsinkes forespørgslen eller vises slet ikke. Der er tilsluttet en tovejs modtageenhed ESE eller ESEI til åbneren. Statustilbagemeldingen vises ikke Den trådløse kode for den Kun for portåbneren SupraMatic, serie 3: i procent (kilde: app). integrerede modtager (åbner) er overført / indlært forkert eller er slet ikke overført / indlært. Den integrerede modtagers (åbners) trådløse kode skal befinde sig på den første kanal på apparatet (app'en), der skal indstilles. Apparatet understøtter ikke denne funktion. Der vises ikke nogen statustilbagemelding (kilde: app). Apparatet står ikke til rådighed. Kontrollér apparatet. Der er ikke aktiveret egnethed til tilbagemelding for apparatet. Apparater med fast kode 868 MHz egner sig til tilbagemelding. Aktivér egnethed til tilbagemelding for apparatet. TR20N004 DX /

15 14 Nulstilling af apparatet på gateway'en Gateway'en kan nulstilles helt til indstillingen fra fabrikkens side, hvis du udfører følgende trin. 1. Tryk på knappen og hold den trykket ind. LED'en blinker langsomt i 4 sek. med blå farve. LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve. LED'en lyser i lang tid med blå farve. 2. Slip knappen. Gateway'en befinder sig i tilstanden ved leveringen. Hvis knappen slippes i utide, afbrydes nulstillingen af apparatet; de trådløse koder slettes ikke. 15 Sletning af gateway'en Hvis du ikke længere har brug for gateway'ens funktioner, skal du slette den to steder Sletning i app'en 1. Start app'en. Oversigten Gateways åbnes. 2. Vælg -symbolet. Efter den inaktive gateway vises -symbolet. 3. Vælg -symbolet efter gateway'en, som du ønsker at slette / afinstallere. Vinduet Slet gateway åbnes. 4. Bekræft sletningen med Ja Sletning på portalens server Log dig ind på portalens server. 1. Vælg menupunktet Administration på Hörmannportalen. 2. Vælg menpunktet Gateways. Der åbnes en side, hvor du kan tilføje, bearbejde, se og slette gateways. 3. Vælg -symbolet efter gateway'en, som du vil slette. 4. Bekræft sletningen med OK. 16 Rengøring BEMÆRK! Beskadigelse af gateway'en pga. forkert rengøring Uegnede rengøringsmidler kan beskadige kabinettet. Rengør kun gateway'en med en ren og blød klud. 17 Bortskaffelse Elektriske og elektroniske apparater samt batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil indrettede samlesteder. 18 Tekniske data 18.1 Gateway Type Frekvens Spændingsforsyning Maks. effektforbrug Grænseflade Sendeenhed BiSecur Gateway 868 MHz BiSecur og 868 MHz fast kode 5 V DC 2 W RJ-45 (Ethernet) Kapslingsklasse III Beskyttelsesklasse IP 20 Till. 20 C til +60 C omgivelsestemperatur 18.2 Netadapter Spændingsforsyning Udgangsspænding Maks. effektforbrug Kapslingsklasse II Beskyttelsesklasse IP V AC / 50 / 60 Hz 5 V DC 5 W 258 TR20N004 DX /

16 19 EF-overensstemmelseserklæring (iht. R&TTE-direktivet 1999/5/EF) Hermed erklærer Firma Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg D Steinhagen at dette apparat Sendeenhed til apparater med Hörmannmodtagere Artikelbetegnelse Typebetegnelse CE-mærkning BiSecur Gateway BiSecur Gateway LAN / WLAN på grundlag af dets udformning og konstruktionsmåde samt den udførelse, vi har bragt i omløb, stemmer overens med de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i EF-direktivet 1999/5/EF. I tilfælde af ændringer på apparatet, der ikke er udført med vort samtykke, mister denne erklæring sin gyldighed. Anvendte og inddragne standarder og specifikationer DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Dette apparat må tages i drift i alle EU-lande, Norge, Schweiz og andre lande. Steinhagen, p.p. Axel Becker Forretningsfører TR20N004 DX /

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0

ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220. Betjeningsvejledning. Version 1.0 ABUS 4/8/16-kanal 650 TVL Realtime digitaloptager TVVR41200 / TVVR41210 / TVVR41220 Betjeningsvejledning Version 1.0 235 Dansk Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige henvisninger til idriftsættelse

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

j Betjeningsvejledining

j Betjeningsvejledining j Betjeningsvejledining Indholdsfortegnelse: 1. Tilslutning af Wireless LAN router...side 03 2. Konfiguration af styresystem og computer...side 04 3. Konfiguration af Wireless LAN router...side 05 3.1

Læs mere

TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus.

TVIP21560. Betjeningsvejledning. Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus. TVIP21560 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden www.abus.com Version 05/2015 Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk Trådløs N+ ROUTER N600 DB Brugervejledning F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00 Dansk Indhold Kom godt i gang... 1 Hvad er der i æsken... 1 Den første installation... 1 Sådan installeres den... 2 Tilslut dine

Læs mere

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea)

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea) Logitech Netværksmusiksystem Brugervejledning dansk (emea) Brugervejledning til Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Sådan får du hjælp...2 Kassen indeholder...3 Systemkrav...3 Inden du begynder...4

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere