VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ vi har den gode historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie"

Transkript

1 VHMnyt MAJ vi har den gode historie NR. 25 Alle kender Mammutten En ø ved verdens ende Museumsforeningen: Bestyrelsens beretning for 2011

2 Indhold Forord... s. 3 Bevaring er ikke bare opbevaring Lone Venderby, Hjørring Kommunearkiv... s. 4 Flytning af mellemarkivet fra Codanhus Michael Johansen, arkivar, Hjørring Kommunearkiv... s. 6 En ø ved verdens ende Anders Fischer, arkæolog og gæsteforsker ved VHM... s. 7 Vi kender allesammen mammutten Michael S. Jensen, palæontolog... s. 10 Nyt fra Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg Jakob Kofoed, naturvejleder, VHM... s. 12 Bestyrelsens beretning for 2011 Jørgen Ugilt, form. for Museumsforeningen ved VHM... s. 14 De uheldige Korstogshelte Mireille Soa, studerende, UCN... s. 16 Kort & Godt... s. 17 Nye ansigter på kommunearkivet Jesper Helbo, Hjørring Kommunearkiv... s. 18 vhmnyt redaktionen Ansvarshavende Signe Langberg Layout og grafik Karsten Winther Jensen Adresse VHMnyt Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf.: ISSN: VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og udkommer 3 gange årligt. Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest den 1. august 2012 og sendes som elektronisk tekstdokument i wordformat til Billeder vedhæftes separat og skal være højtopløselige i et af følgende formater: jpg, tif, eps eller pdf eller sendes som almindelig hardcopy. Billeder i hardcopy leveres tilbage efter brug. Ved indsendelse af materiale til VHMnyt overlader man alle rettigheder til bladet. VHMnyt forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i såvel trykt som elektronisk medie. vhmnyt 2 Forside: Carta Marina. Udsnit af Olaus Magnus ( ) kort over Skandinavian og Nordatlanten, 1539.

3 forord Sommeren er ved at nærme sig, og museets seks udstillingssteder er ved at være klar til at tage imod de forhåbentlig mange gæster, der vælger at holde ferie i Nordjylland og besøge netop os. I Hirtshals og i Tornby vil der være helt nye udstillinger at se, mens afdelingen i Hjørring viser en ny særudstilling frem. Den kan du læse mere om i bladet s. 16. Med de nye udstillinger og de mange aktivitetstilbud ved afdelingerne i Mosbjerg, Rubjerg og på Bunkermuseet i Hirtshals synes vi dermed at have givet vores bidrag til en aktiv og spændende ferie i det nordjyske. I dette nummer af VHMnyt kan du læse om nogle af de aktiviteter, som der er blevet arbejdet med hen over vinteren og foråret. For, som altid: på et museum er der altid travlt, uanset om det er vinter, forår, sommer eller efterår. God fornøjelse med bladet, den nye aktivitetskalender og, ikke mindst, god sommer. vhmnyt 3

4 Bevaring er ikke bare opbevaring Bevæbnet med hårtørrer, vægt og en god portion tålmodighed, renser Rikke, Jesper og Lisbeth et sagsomslag for tape. af Lone Venderby Hjørring Kommunearkiv vhmnyt 4 Ved du, hvordan man renser et sagsomslag, der er klistret til i tape eller fjerner svampesporer fra en gammel protokol? Det gør vi på kommunearkivet i Sindal. Vi har nemlig haft besøg af Lisbeth Præstegaard Jensen fra Bevaringscenter Nordjylland, som gav gode råd til, hvordan vi bliver endnu bedre til at passe på vores uerstattelige materialer. Hverdagens små dilemmaer I tre dage havde arkivet glæde af Lisbeths ekspertise inden for bevaring af papirarkivalier og tre dage var bestemt ikke for meget, for vi arkivarer møder ofte dilemmaer i forhold til, hvilke hensyn der skal veje tungest i omgangen med arkivalierne. Skal man fx skære ryggen af en lokalplan, hvis den er limet sammen med tape, der kan skade det øvrige materiale? Man ødelægger jo arkivaliets oprindelige form, men til gengæld er man sikker på, at lokalplanen ikke vil lide yderligere skade. Og hvad med sagsomslag, der er klistret til i tape? Vi ved nu, hvordan vi mest hensigtsmæssigt fjerner den skadelige tape til gengæld er det en meget tidskrævende proces, og der skal tages stilling til, om vi har ressourcer til at bruge så lang tid, eller om vi fx skal nøjes med at tage en kopi af det tilklistrede sagsomslag. I tilfælde som de to ovenstående handler det ofte om at vurdere værdien af det enkelte arkivalie. Vi ville selvsagt aldrig skære i fx en gammel protokol, men

5 Lone og Lisbeth renser de fugtskadede protokoller for svampesporer. Et arbejde der skal foregå udendørs iført støvmaske. når der er tale om sagsomslag, der ofte har et indhold, som ikke er unikt, så har vi ikke ressourcerne til at bruge en halv time på at rense hvert enkelt sagsomslag fuldstændigt for tape. De farlige svampesporer En anden og meget vigtig lærdom, vi fik med os fra besøget, er en viden om, hvordan vi skal behandle materialer, der er blevet skadet af fugt. For kort tid siden modtog arkivet eksempelvis en stor mængde materiale fra Sindal Kommunale Tandpleje, som havde været udsat for fugt. Der var heldigvis ingen tegn på, at der havde nået at udvikle sig skimmelsvampe i materialet. Derfor er alle kasserne nu blevet åbnet, så papirerne kan tørre. Værre stod det til med en række hovedbøger fra 1930 erne fra Vrå-Em sognekommune, som var fugtskadede. Selvom det er en gammel skade, lever svampesporerne nemlig videre og kan ved tilførsel af ny fugt sprede sig og ødelægge hele bogen. Her viste Lisbeth os, hvordan vi med sodsvampe og pensler kan fjerne alle løse svampesporer, så vi sikrer os, at skaden ikke forværres. Et arbejde der foregik udendørs og med støvmasker på, da svampesporer kan give allergi og andre sundhedsmæssige gener. Efter de tre dage i Sindal besøgte vi Lisbeth på Bevaringscenter Nordjylland i Vodskov, så vi kunne se, hvordan de der løser de mere krævende bevaringsopgaver. vhmnyt 5

6 Flytning af Mellemarkivet fra Codanhus af Michael Johansen daglig leder og arkivar, Hjørring Kommunearkiv vhmnyt 6 Til sommer flytter Hjørring Kommunes administration ud af Codanhus pga. ombygningen. Ombygningen betyder også et uigenkaldeligt farvel til papirarkiver i Hjørring Kommunes administration. Hjørring Kommunearkiv har i den forbindelse fået til opgave at flytte samtlige arkivalier fra Codanhus til anden adresse. Det er blevet besluttet, at Codanhus skal igennem en større ombygning, som efter planen allerede går i gang til sommer. Det betyder bl.a., at magasinet på Codanhus skal tømmes for indhold inden byggestart. Magasinet rummer et mellemarkiv, som indeholder papirarkivalier fra de fire foregående kommuner (Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal Kommuner). Arkivalier skal kasseres, når de ikke længere er i administrativt brug eller retsligt gældende. I modsætning hertil befinder alle de bevaringsværdige arkivalier sig i magasiner ved Sindal Administrationscenter. Hjørring Kommunearkiv har, ud over at skulle flytte arkivalierne, fået til opgave at gennemføre en gennemgribende kassation af arkivalier. De resterende arkivalier pakkes og flyttes efterfølgende til Vrå Administrationscenter. De arkivalier, som der er mange ekspeditioner i, bliver sat på reol. De øvrige forbliver i flyttekasserne. Hele opgaven er selvfølgelig mandskabskrævende, og derfor har Hjørring Kommunearkiv fået en ekstra bevilling til ansættelse af to studentermedarbejdere. Ud over ansættelsen af studentermedarbejdere skal den ekstra bevilling ligeledes dække transport fra Codanhus til Vrå, samt materialeforbrug. Opgaven forventes løst i løbet af april og maj måneder. Flytningen betyder selvfølgelig, at der vil være en periode, hvor der fra Mellemarkivet vil være lukket for ekspeditioner til Kommunens forvaltningsområder. Hjørring Kommunearkiv har bedt de forvaltningsområder, som skal flytte ud af Codanhus, om at aflevere deres papirarkivalier inden den 1. maj. På den måde sikrer Kommunearkivet, at alle papirarkivalier flyttes på én gang. Flytningen af Mellemarkivet betyder også, at det er slut med at producere papirarkivalier i Hjørring Kommune. For fremtiden vil al sagsbehandling og kommunikation (både intern og ekstern) foregå digitalt. Mellemarkivet vil langsomt forsvinde i takt med løbende kassationer. Der vil ikke ske en tilvækst. Hvis alt går vel, vil det kunne nedlægges den 31/

7 En ø ved verdens ende af Anders Fischer arkæolog og gæsteforsker ved VHM Godt 300 år før vor tidsregning nedskrev den græske geograf Pytheas oplysninger om Europas fjerneste egne. Et ikke nærmere forklaret sted længst mod nord fandtes øen Thule, Udsnit af et kort fra 1539 med en mytologisk ø, omgivet af frygtindgydende havdyr. Sagnene om denne ø har en vis lighed med virkelighedens Vendsyssel i slutningen af istiden. hvor klimaet var barskt, og havet nord for øen stod i ét med himmel og is. I eftertidens digtning blev dette yderste land til et myteomspundet sted, hvor menneskene levede en enkel, men lykkelig tilværelse. På et kort over Skandinavien og Nordatlanten fra 1539 (»Carta Marina«) har man valgt at placere sagnøen langt ude i Atlanterhavet, omgivet af bl.a. et monster, en bardehval og en spækhugger. Sagnenes fortællinger om øen har en vis lighed med virkelighedens Vendsyssel i slutningen af istiden til år før vor tidsregning. Der var tale om en ø, omgivet af hav, hvor isbjørne, bardehvaler og spækhuggere boltrede sig, og det var menneskehedens yderste, nordvestlige udpost i Europa. Vendsyssel Historiske Museum har en af landets største samlinger af redskaber fra den epoke af istidens afslutning, der kaldes Bromme-kulturen og dateres til ca til f. Kr. Det drejer sig dels om løsfund af flintspidser, som sandsynligvis er gået tabt under jagt, dels om en række små bopladser med håndværksaffald og redskaber af flint. Beboelsespladserne er kun nogle få meter i tværmål, og der er ganske få oldsager på dem, så det kræver kyndighed og tålmodighed at finde dem. Fundene fra Bromme-kulturens bopladser vidner om en teknologisk vhmnyt 7

8 Forfatteren ses her mellem de to lokale amatørarkæologer Emil Kristensen (tv) og Finn Frandsen (th), der er eksperter i at finde bopladser fra slutningen af istiden. Her beundres fundet af en flintspids fra Bromme-kulturen. Foto Per Lysdahl. Den nyfundne Bromme-spids med groft tilhugget skæftnings tunge (nederst t.v.). Dens od (øverst t.h.) er knust ved indskydning i et større dyr. Foto Anders Fischer. vhmnyt 8 yderst enkel hverdag. Man klarede sig med kun tre typer af redskaber projektilspidser, stikler og skrabere og man forarbejdede flinten på en meget simpel og yderst råstofforbrugende måde. Teknologisk set er disse fund væsentligt mere enkle end alt, hvad der kendes fra de forudgående mange årtusinder, hvor menneskene levede længere mod syd. Selv om oldsagerne fra disse tidligste tider af Danmarkshistorien ser primitive ud for nutidsmennesker, afspejler de reelt et systematisk og kompetent håndværk. Datidens menneskers motoriske og åndelige evner fejlede bestemt ikke noget. Det var bare ikke nødvendigt at gøre sig de store anstrengelser. Klimaet var over kort

9 VHM s righoldige arkæologiske samling indgår for tiden i et projekt om de første mennesker, som kom til Nordeuropa, da istiden sluttede. Foto Per Lysdahl. tid blevet markant mildere. Store landarealer i Nordeuropa var blevet befriede for indlandsis. Her var der mængder af føde og rigeligt med flint til de mennesker, som tog landet i besiddelse. Mange spørgsmål om menneskenes levevis i disse fjerne dele af Danmarks forhistorie er endnu ubesvarede. Vi ved for eksempel ikke, om man kun levede af bakkelandets storvildt, eller om man også fiskede i søer og vandløb og udnyttede havets rigdomme af muslinger, sæler og hvaler. Det søger jeg at få belyst i et igangværende forskningsprojekt i regi af Nationalmuseet og med midler fra Statens Forskningsråd for Kultur og Kommunikation. Jeg er i den forbindelse taknemmelig for stor hjælp og gæstfrihed på Vendsyssel Historiske Museum. Her er jeg for tiden i gang med at studere den store og meget alsidige arkæologiske og naturhistoriske samling, som er tilvejebragt gennem generationers flittig og kyndig museumsvirksomhed. Spidser til jagtvåben, efterladt af mennesker, som levede i Vendsyssel i istidens slutning, godt år før vor tidsregning. Disse oldsager af flint er mellem 7 og 10 cm lange. Man ved endnu ikke, om de blev brugt som od på pile, spyd, lanser eller harpuner. VHM s imponerende samling af skeletter fra den tids dyreverden viser, at der var mulighed for at nedlægge såvel ren og elg som sæl, spækhugger, narhval og blåhval. Foto Anders Fischer. vhmnyt 9

10 Vi kender allesammen mammutt af Michael S. Jensen palæontolog vhmnyt 10 Let bearbejdet kort efter Michael Houmark- Nielsen i»varv«nr. 2, Vi er i slutningen af den midterste del af den sidste istid, Weichsel. Istidshavet, det såkaldte Skærumhede hav, dækkede det meste af Vendsyssel, og kystlinjen lå omtrent i en lige linje fra Hanstholm til Hals. Den arktiske steppe strakte sig langt ud i den vestlige og sydlige del af Nordsøen, der på det tidspunkt var tørlagt. Utallige fund af tænder og knogler vidner om, at de udstrakte stepper har myldret af liv. Et af de mest kendte og spektakulære dyr er mammutten. I virkeligheden var mammutterne en meget stor gruppe, der deles ind i mindst 12 arter. Til sammenligning har vi kun tre elefantarter i dag. To i Afrika og en i Indien. På VHM er der udstillet en tand, der stammer fra en Uldhåret Mammut (Mammuthus primigenius). De uldhårede mammutter var vidt udbredt i slutningen af istiden, og de kendes fra USA i vest og helt over til Kamchatka i det østligste Rusland.

11 en Baggrundsbillede af mammut. Med tilladelse fra Zoologisk Museum Kindtanden på VHM er komplet og meget velbevaret og stammer fra et relativt ungt dyr. Datering ved hjælp af kulstof 14 metoden viser, at tanden er ca år gammel. Tanden er fundet i 1926 i en grusgrav ved Lundebjerg, men mammutten har sandsynligvis ikke levet lige der, da tanden formentlig er transporteret af et isfremstød. På oversiden af tanden kan man tydeligt se det sirlige mønster, der giver en perfekt ru overflade til at findele de ca. 300 kg græs og buske, en mammut åd om dagen. Den Uldhårede Mammut var veltilpasset til det kolde arktiske klima. Den havde lang strid pels og et fint lag af kort uldhår tættest på kroppen, som den har fået sit navn efter. Derudover havde den et tyndt isolerende fedtlag under huden, så på en del områder adskiller den sig væsentligt fra dens nulevende slægtninge i Indien og Afrika. Normalt kan man ikke sige noget om hår og fedtlag på fossiler, men der er fundet en del velbevarede frosne mammutter i Sibirien, så man har et forbløffende godt kendskab, ikke kun til mammutternes skelet, men også deres bløddele og kost. Den yngste mammut der nogensinde er fundet, er kun 3700 år gammel og døde altså i starten af bronzealderen, flere hundrede år efter ægypterne byggede de berømte pyramider i Giza. VHMfakta Litteratur Kim Aaris-Sørensen, 1988: Danmarks forhistoriske dyreverden; Fra istid til Vikingetid. Gyldendal. vhmnyt 11

12 Der pløjes med hest på marken ved husmandsstedet i Mosbjerg. Nyt fra Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg af Jakob Kofoed naturvejleder, VHM vhmnyt 12 Vendsyssel Historiske Museum har i lang tid gerne villet opprioritere aktiviteterne på formidlingsstedet i Mosbjerg. Derfor er det glædeligt, at det nu er lykkedes at skaffe naturvejledermidler fra Friluftsrådet til et projekt, som skal forløbe over 3 år. Projektet består af flere forskellige formidlingsinitiativer. Det er et særkende med de mange frivillige og den store lokale opbakning, der er til museet i Mosbjerg, og et af projektets hovedformål er at få bragt noget af al den erfaring, der er gemt hos de frivillige i de forskellige laug, ud til så mange gæster som muligt. Museet har en forpligtigelse til at formidle kultur- og naturhistorien i området, og der vil derfor i de næste år blive afprøvet nogle nye aktiviteter. Det kan f.eks. være at afholde en forårsdag og en hødag som supplement til de kendte høst- og kartoffeldage. Det kan også være at afholde nogle arrangementer, hvor kun et enkelt laug er aktivt, f.eks. grønsagsaften med havelauget eller»en aften i bigården«med bilauget. Der vil også blive lavet langt flere arrangementer og ture i området, f.eks. naturture hele året igennem og kulturog naturforedrag i Laden. Enkelte ar-

13 Naturvejleder Jakob Kofoed fortæller en gruppe interesserede om skålstenen, der findes i skoven ved Bjørnager. Jakob Kofoed orienterer om Museumsområdet i informationsudstillingen. rangementer vil blive målrettet særlige grupper som børnefamilier, handikappede og patientforeninger. Udstillingerne vil også løbende blive udbygget, så de understøtter et besøg i området. Det er planen, at en riderute og en cykelrute skal føres forbi stedet. For at opfylde dette formål bliver der også satset mere på markedsføring og formidling bl.a. på smartphone og hjemmeside. Et særligt fokus bliver der med emnet Måltidets spor i Landskabet. Her vil der ved en række forskellige arrangementer blive fortalt om, hvordan landskabet til forskellige tider er blevet udnyttet og Leen er fundet frem til formidlingsbrug. præget af menneskers aktiviteter for at skaffe mad. Ved hvert arrangement vil der være et oplæg om den aktuelle periode, og derefter vil der blive serveret et måltid, som knytter sig til den tid. Første arrangement er planlagt til søndag den 4. november og har jægerstenalderen i fokus. Her bliver der serveret østers, rensdyrkød, rødder og havtorn. Vi forventer, at museet i Mosbjerg vil fremstå fornyet, når de tre år er gået, og at nogle af aktiviteterne vil udvikle sig til nye traditioner, til gavn og glæde for flere mennesker. vhmnyt 13

14 Bestyrelsens beretning for 2011 ved generalforsamlingen den 14. marts 2012 af Jørgen Ugilt formand for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum vhmnyt 14 Museumsforeningen har i 2011 mestendels haft et godt år. Een af de positive ting har været, at vort medlemstal endnu engang er steget. Da vi sluttede 2010, havde vi omregnet 763 medlemmer. Ved afslutningen af 2011 havde vi omregnet i alt 784 medlemmer. ( ) Vi mener også, at vi med hensyn til arrangementer og aktiviteter har haft et positivt år. I bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at planlægge og gennemføre arrangementer, som kan være af interesse for vore medlemmer. ( ) Det forløbne år begyndte med, at Gert Jensen efter generalforsamlingen fortalte om Børglumbispen Stygge Krumpen. I maj var vi på besøg på Sæbygaard, hvor vi på sagkyndig vis af museumsinspektør Jens Thiedemann blev guidet rundt. I juni havde vi i samarbejde med Foreningen for Bygningsog Landskabskultur en interessant tur til Den gamle By i Århus. Een af oplevelserne på turen var at stå foran Hjørring-huset fra 1902, mens håndværkere fortalte om genopbygningen af huset på dets nye sted. I september havde vi et inspirerende arrangement»hvad er det værd?«- hvor Peter Holm fra Nordjyske-Auktion vurderede vore gamle klenodier. Der kom 100 mennesker, og vi har besluttet, at vi vil gentage samme arrangement til efteråret. ( ) På grund af de bebudede kommunale reduktioner på tilskudssiden har VHM igennem 2011 måttet gennemføre forskellige besparelser. Disse er blevet gennemført, så de har kunnet mærkes mindst muligt af museets besøgende. Vi har i bestyrelsen besluttet, at for- Peter Holm fra Nordjyske-Auktion vurderer gamle klenodier ved arrangementet»hvad er det værd«den 17. september eningen yder et tilskud til museet på 10 kr. per medlem om året. Det er faktisk i overensstemmelse med en gammel aftale, som er gået i glemmebogen. ( ) Til sidst vil jeg nævne, at bestyrelsen overvejer at samle stof til en ny bog. Den foreløbige arbejdstitel er»originaler og andet godtfolk«. Hvem har ikke hørt om»det våde wienerbrød«, Stam-Peter, Fistelæ,»Den syngende skyggebokser fra Hørby«for blot at nævne nogle af dem. Jeg vil tro, at mange af jer kan bidrage med fortællinger til denne bog. I skal nok blive opfordret, og I må gerne allerede nu melde jer som bidragydere. Jeg vil slutte med at takke mine 5 medlemmer af bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde, og tak til museets ledelse og medarbejdere og til vore samarbejdspartnere, der alle er med til at berige os med varierede og spændende oplevelser.

15 Bliv medlem! Adgangskort til alle VHMs afdelinger VHMkalenderen årskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter o.m.m. 10 % rabat på varer i Museumsbutikkerne i Hjørring og Hirtshals, samt kiosker ne i Mos bjerg og Rubjerg (undtaget spise- og drikkevarer) 25 % rabat på VHMs egne arrangementer 25 % rabat på VHMs egne bogudgivelser (dog ikke nedsatte) Årbogen»Vendsyssel Nu & Da«Invitation til VHMs årlige Nytårssammenkomst en hyggelig og uformel sammen komst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år VHMnyt, der udkommer tre gange årligt Ønsker du medlemskab send os en mail med fulde navn og adresse til For yderligere information klik ind på eller ring på Museumsforeningen for Vendsyssel Historiske Museum

16 vhmnyt 16 skriver. Under muslimernes overvågning nåede de at se nogle af de hellige steder, men da de på et tidspunkt blev overfaldet af Richard Løvehjertes folk, som ville slå dem ihjel, bestemte de sig for, at det nu nok var bedst at rejse hjem til deres familier i Danmark igen. Umiddelbart lyder fortællingen som den rene fiasko, men mon ikke de danske korsfarere blev hyldet som helte, da de derhjemme kunne fortælle vidt og bredt om deres farefulde korstog? Hyldet, det bliver de i hvert fald i»beretningen om Danernes færd til Jerusalem«, som er titlen på et værk, der er nedskrevet sidst i 1100-tallet af en anonym forfatter, der kalder sig»broder X«, og som var kannik i Vendsyssel. Det er Broder X s fortælling, som danner grundlaget for udstillingen. Denne historie er en lille dansk perle, som indeholder mange facetter. Den tager os med på en lokalhistorisk rejse, videre til en mere nationalhistorisk rejse, senere videre til en europæisk problematik omkring regnum (kejseren) eller sacerdotium (paven). Dette er en lille øjenåbner for, hvad religion engang har drevet os til, og hvad det egentlig vil sige at være korsridder. I tidslinjen befinder vi os omkring Kong Knud den 6. sad på tronen efter sin far, Valdemar den Store. Fortællingen tager os med på en fantastisk rejse gennem Nordjyllands historie, igennem forundring over, hvad grunden var til, at disse stormænd valgte at drage til Norge efter allierede frem for at samarbejde med egne landsmænd. En faktor som infrastruktur var bl.a. en af årsagerne til, at vi havde denne tætte tilknytning til Norge. Dengang tog det et døgn at rejse fra Hjørring til Aalborg, mens det kun tog en nat at sejle fra Vendsyssel til Noraf Mireille Soa studerende, UCN De uheldige Korstogshelte Som et led i min uddannelse på Natur- og Kulturformidling på University College Nordjylland arbejder jeg i øjeblikket sammen med Gert Jensen og Michael Jensen om at lave en udstilling til Vendsyssel Historiske Museum. Vi har valgt at kalde udstillingen»de uheldige Korstogshelte«. Udstillingens historie tager sit udspring i sommeren 1191, da en større flåde stævnede ud fra Hals, bemandet med en kampklar dansk korsfarerhær, der var fast besluttet på at sejle til Det Hellige Land for at hjælpe med at befri Jerusalem, som fire år før var blevet indtaget af den muslimske sultan Saladin. Men de løb ind i det ene uheld efter det andet. Først var de blevet ca. tre år forsinket i deres forberedelser, derefter havde de nogle uheldige oplevelser i Norge, hvor de skulle slutte sig til ca. 400 norske korsfarere. Da de endelig sejlede fra Norge, blev deres skibe ødelagt i en voldsom storm i Nordsøen, så de blev nødt til at rejse ned gennem Europa til Venezia og derfra sejle til Det Hellige Land. Men da de endelig ankom, havde Richard Løvehjerte sluttet fred med Saladin, og»fredens ro hindrede dem i at kæmpe«, som en samtidig forfatter

17 ge, så vi havde en naturlig forbindelse til Norge. Men infrastrukturen var ikke altafgørende i denne relation. En anden faktor leder os over på vores mere nationalpolitiske historie. Det var den nordjyske Thrugotslægt, der, i samarbejde med børglumbispen og præmonstratenserordenen, iværksatte dette nordjyske korstog. Thrugotslægten var en magtfuld stormandsslægt i Danmark. Men efter et mislykket oprør mod Valdemar 1. den Store i begyndelsen af 1170 erne mistede Thrugotslægten sin politiske betydning til fordel for Hvideslægten. Kongekuppet kunne være en af grundene til, at 10 ud af de oprindelige 15 stormænd ikke deltog i det nordjyske korstog, og hvorfor det tog korsridderne 4 år at komme af sted. Hvis man var kongens tilhænger, havde man højst sandsynligt ikke lyst til at drage i krig sammen med Thrugot slægten, som var kongens modstander. Udstillingen kan ses i Sindal gamle Præstegård på Vendsyssel Historiske Museum fra fredag den 25. maj og frem til 30. september Ny udstilling på Hirtshals Museum Fredag den 27. april åbner en ny udstilling på Hirtshals Museum»Hirtshals ved Havet«hedder den, og den handler om Hirtshals by, om fiskeri, færgefart, havnebyggeri og meget mere. Udstillingen, der er permanent, har været i støbeskeen i lang tid og er en del af museets store formidlingsprojekt»skibet er lastet med«. kort & godt Sæsonåbninger på Strandfogedgården og på Bunkermuseet I maj måned åbner de to af museets afdelinger, der kun har åbent i sommersæsonen, nemlig Strandfogedgården i Rubjerg og Bunkermuseet i Hirtshals. Sidstnævnte åbner for sæsonen tirsdag den 1. maj og har åbent tirsdag til lørdag fra 11 til 16. I hele maj måned er der rundvisninger på museet søndage Kl For øvrige åbnings- og omvisningstider, se Strandfogedgården åbner lørdag den 19. maj og har i første omgang kun weekendåbent fra Fra 18. juni er der åbent alle dage fra kl For yderligere oplysninger, se eller hent museets aktivitetskalender i museumsbutikkerne på Strandfogedgården, Hirtshals Museum eller museet i Hjørring. Åbningstider på Hirtshals Museum i 2012 Fra tirsdag den 1. maj er museet i Hirtshals atter åbent for fuld kraft. I årets første måneder har museet været lukket for udstillinger pga. opbygningen af en ny. Åbningstiderne for resten af året ser ud som følger: maj, juni, september, oktober: tirsdag-torsdag kl , fredag kl Juli, august og uge 42: mandag-fredag kl , lørdag kl oktober, november og december: tirsdag og torsdag kl vhmnyt 17

18 Nye ansigter på kommunearkivet af Jesper Helbo Hjørring Kommunearkiv vhmnyt 18 Tilbage i august måned 2011 begyndte jeg (Jesper Helbo) og Jonas Bidstrup Lauritsen på kommunearkivet. Jeg er i et job med løntilskud, og Jonas er ansat som studentermedarbejder. Hvor Jonas er lokalkendt i Hjørring og Sindal, kommer jeg fra Aalborg, hvor jeg har boet de sidste mange år, mens jeg læste historie, så mit kendskab til Hjørring og Sindal var noget begrænset. Da jeg fik muligheden for at komme i job med løntilskud på Hjørring kommunearkiv og fandt ud af, at arkivet lå i Sindal, skulle jeg derfor lige finde ud af, hvor Sindal var, og hvordan man kom der til. Dette viste sig heldigvis at være overraskende let, så med det praktiske på plads var jeg klar til at begynde arbejdet. Det næste store spørgsmål var: Hvad laver man på et kommunearkiv? Jeg har ofte benyttet mig af arkiver, både i forbindelse med mit studie, hvor mit speciale omhandlede danske udvandrere til Nebraska, og i forbindelse med slægtsforskning, der er en af mine fritidsinteresser. Begge er områder, hvor der findes meget arkivmateriale, men jeg havde kun prøvet at bestille og få udleveret arkivmateriale, så jeg kunne kun gætte mig til, hvad der rent praktisk foregik på et kommunearkiv. Siden august har Jonas og jeg hovedsageligt arbejdet med at få registreret arkivets samlinger. Jonas arbejder med billedsamlingen, mens jeg registrerer arkiverede sager fra Hjørring kommunes borgmesterforvaltning i perioden fra 1970 til Så samtidig Jesper Helbo og Jonas Bidstrup med at jeg lærer meget om det praktiske arkivarbejde, som hvordan man folder og pakker en arkivkasse, samt hvilket system man manuelt sorterer arkivalierne efter, og hvordan de registreres i Arkibas (edb-program til brug for arkiver), har jeg også lært en del om udviklingen i Hjørring kommune. Alt sammen er det noget, der kan være ret langt fra den noget teoretiske historieuddannelse, og generelt må jeg indrømme, at arkivarbejdet er noget mere fysisk krævende, end Jonas og jeg havde regnet med. Ikke mindst i forbindelse med flytning af arkivalier men fysisk arbejde skulle jo være sundt! Overordnet må siges, at arbejdet på kommunearkivet sjældent er ensformigt; den ene dag kan man registrere arkivalier, og den næste stå udenfor iført maske og gummihandsker og rense arkivalier for skimmelsvamp. jf. artiklen»bevaring er ikke bare opbevaring«, s. 4. Jeg har derfor efterhånden fået svar på mit spørgsmål om, hvad man laver på et kommunearkiv, og må sige, at det er et ret spændende arbejdsområde.

19 indsamling Historisk Arkiv mangler billeder af pølsevogne, ishuse o.lign. Så se efter i dine gemmer om du har billeder som kan indgå i arkivets billedsamling (helst som original, men scanning kan også bruges). Billederne kan afleveres på Historisk Arkiv eller i Museumsbutikken. HISTORISK Adresse: Museumsgade Hjørring Tlf.: Åbningstider: tirsdag - torsdag: kl Derudover holder vi åben fra september til april : 1. lørdag i måneden: kl

20 vhmudstillingssteder TORNBY RUBJERG HIRTSHALS MOSBJERG HJØRRING Vendsyssel Historiske Museum (1) Museumsgade Hjørring Tlf: Fax: Historisk Arkiv (2) Museumsgade Hjørring Tlf.: Fax: Strandfogedgården (3) Langelinie 2, Rubjerg 9480 Løkken Tlf: Tlf.: Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg (4) Jerupvej 613, Mosbjerg 9870 Sindal Tlf: Hirtshals Museum (5) Sophus Thomsensgade Hirtshals Tlf: Bunkermuseet (6) Kystvejen 9850 Hirtshals Tlf.: Tornby Strand v/det gamle skudehandlerpakhus (7) Strandvejen, Tornby 9850 Hirtshals Tlf: For åbningstider mv. klik ind på

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Jægerstenalder. Stenalderen. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jægerstenalder. Stenalderen. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jægerstenalder Vidste du... at der levede ca. 1000 mennesker i Danmark i begyndelsen af jægerstenalderen? I dag er vi 5,5 millioner mennesker i Danmark. I jægerstenalderen levede mennesket af at jage,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Tillykke FUK og tillykke med lillebror

Tillykke FUK og tillykke med lillebror 3 0. å r g a n g - N R. 8-2 0 1 3 O k t o b e r Tillykke FUK og tillykke med lillebror Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere