Indholdsplan Hardsyssel Efterskole.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole."

Transkript

1 Indholdsplan Hardsyssel Efterskole. Indhold Værdigrundlag... 3 Historisk forankring... 3 Tillid og forventninger... 3 Hovedsigte... 4 Elever med specielle behov/støtteundervisning Dansk- 8. kl Dansk- 9 kl Dansk- 10 kl Matematik 8.kl Matematik 9.kl MATEMATIK 10. KL Engelsk 8. kl Engelsk 9. kl Engelsk 10 Kl TYSK 8. Kl TYSK 9. Kl TYSK 10. kl FYSIK 8. Kl FYSIK 9. Kl Fysik/kemi 10. kl Samfundsfag 8. Kl Samfundsfag 9. Kl IIL 10. Kl HISTORIE 8. kl HISTORIE 9. kl GEOGRAFI 8. Kl GEOGRAFI 9. Kl Biologi - 8. kl Biologi - 9. kl Liv & Tro (Kristendom) FILM Performance Billedkunst Outdoor Design FODBOLD HÅNDBOLD GUITAR

2 Innovativ redigering SPRINGGYMNASTIK RYTMISK GYMNASTIK Fransk Sammenspil Duelighed Klatring Kajak Ude-mad Jagt Andagt PRAKTISK ARBEJDE Musik, Sang og kor Pigestyrke Drengestyrke Dans Skydning Smedning Sysselmøde Gymnastik / fællesidræt Sysselting Køkkenarbejde Morgentur Stilletime Uddannelses- og erhvervsorientering Julefest Påskeprojekt Outdoortour Filmugen Kreta turen RENGØRING GALLAFEST Introforløbet OSO- opgaven i 10. klasse Projektuge i 9. klasse Gymnastikopvisninger Brobygning (10. kl.) Efterskolernes Dag Sidste tider Termins/øve ugen Forældresamtaler Skiturtur

3 Værdigrundlag Hardsyssel Efterskole ønsker med respekt for den enkeltes åndsfrihed at møde eleverne med budskabet om Jesus Kristus, fordi vi tror på, at mennesker har brug for et pejlemærke i deres tilværelse. Vi vil arbejde med den enkelte elevs selvforståelse. Identitet og samarbejdsevne som dele af selvforståelsen udvikles bedst indenfor rammerne af et fællesskab. Vi tilstræber gennem de tilbud, skolen giver, at udvikle elevernes livsduelighed ved, at hver enkelt elev møder udfordringer, der kan udvikle deres kreativitet, give succesoplevelser og dermed skabe selvværd. I et samfund under hastig forandring er det vigtigt, at den faglige læring giver kundskaber og færdigheder. Samtidig finder vi det afgørende, at elevernes ansvarlighed for egne handlinger og for fællesskabet fremmes ved at betro dem opgaver, give dem medindflydelse og vise dem tillid. Vi vil, at skolen i sit virke arbejder ud fra en sammenhængende livsforståelse, hvor ovenstående elementer er tydelige og fremmer en positiv fremadskuen. Historisk forankring Hardsyssel efterskole har sit afsæt i FDF. Skolen blev i 1970 oprettet af en flok FDF ere på Remmerstrandlejren og siden 1972 har skolen ligget i de nuværende bygninger, som løbende er blevet renoveret og udbygget, sidst med en helt ny værelsesfløj. Tillid og forventninger Vi møder vore elever med ubetinget tillid, og vi forventer, at de gør det sammen. Vi møder alle vore elever med forventningen om, at de er kommet på vores skole for at lære noget, og for at være en del af det fællesskab vi ønsker at have med hinanden. Ved indmeldelse på vores skole, melder man sig til en helhed, og vi forventer derfor at vores elever går positivt ind i alle gøremål på skolen. Vi ønsker at sætte vore elever i situationer, hvor de lærer noget, hvor de skal tage stilling og ikke bare adlyde. Det er afgørende at alle på skolen viser hensyn til hinanden, og derved skaber en atmosfære, hvor alle føler sig trygge og velkomne. Derfor har vi en række husregler, som hjælper med at give et godt samvær. Ud over disse har vi to ufravigelige regler: Spiritusholdige drikke må ikke indtages eller opbevares på skolen. Ligeledes må sådanne drikke ikke indtages på vej til eller fra skolen. Omgang med hash og andre narkotiske eller euforiserende midler er ikke tilladt på eller uden for skolen i det år eller de år, som opholdet varer. Det er ikke tilladt at gå ind på værelserne på andre sysler end elevens eget - dagligstuen på syslerne er åben for besøg hele dagen. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning. 3

4 Hovedsigte Livsoplysning Folkelig oplysning Demokratisk dannelse Livsoplysning: I enhver af hverdagenes situationer det være sig i undervisning, fritidsaktiviteter, i spisesituationer o.s.v. er en dialog mellem eleven og medarbejderen fundamental. I dialogen gennemleves og drøftes alle livets mulige problemstillinger, udviklingstrin, overlevering fra generation til generation. Ud over dialogen som det centrale berøres / medtages de store spørgsmål i tilværelsen også i Liv & tro, i andagten, til sysselmødet, i danskundervisningen mest i de humanistiske fag. Netop i persondannelsesprocessen for eleverne betyder overleveringen, analysen, bearbejdelsen hos den idealistiske og holdningsafklarede medarbejder en stor rolle. Enhver medarbejder skal i denne sammenhæng være sig sit ansvar bevidst i øvrigt som skolen skal være det. Det betyder, at man fastholder og udvikler skolens idegrundlag og holdning i takt med tiden og med dens brugere. Heri ligger hele eksistensberettigelsen for den frie skole. Netop den frie skole skal ikke være en pluralistisk skole, men være en holdningsskole med et kendt varemærke / brand, som brugeren frit kan vælge ud fra et kvalificeret valg (valg foretaget på basis af information, viden, erfaring og egne målsætninger). Folkelig oplysning: Hele skolens virksomhed bør tilrettelægges med henblik på den enkeltes dygtiggørelse ind i fællesskabets betingelse, styrke og svaghed. Efterskoleformen er en unik mulighed for konstant at udnytte og udvikle samspillet mellem det individuelle og det fælles. Eksempler fra virkelighedens verden, fra historien og fra kulturen i øvrigt skal medtages, hvor de falder naturligt ind. Demokratisk dannelse: Elevens suveræne valg af efterskolen som skoleform og af netop denne skole er et godt udgangspunkt for den demokratiske dannelse. Skolens struktur, som kan være en model på hele samfundets struktur, bør tilrettelægges med størst mulig offentlighed og synlighed i beslutningsgangene. Eleverne skal kunne se, hvordan og hvem der påvirker beslutningerne, og hvem der har ansvar for hvad. Hvilke kræfter råder. Hvordan opstår og løser man interessekonflikter. Med skolen som udgangspunkt motiveres eleverne til at fortsætte engagementet ud mod det omgivne samfund nationalt og internationalt. Ved andagt, ved foredrag, ved emner i undervisningen, ved avislæsning, ved undervisning i samfundsfag o.s.v. inddrages kræfternes spil og beslutningsprocesserne i et demokratisk samfund herunder flertalsstyre og mindretalshensyn. Dagens gang Morgenmad, andagt, løb, sysseloprydning Sysseltjek Undervisning ( 2 lektioner ) Formiddagspause med forfriskning 4

5 Undervisning ( 3 lektioner ) Middagsmad Undervisning ( 2 lektioner ) Eftermiddagspause med forfriskning Undervisning ( 1 lektioner ) Undervisning ( 1 lektion ) Rengøring Aftensmad Aftensang Stilletime Evt. aftenundervisning Hygge på syslerne Godnat - Ro på syslerne 5

6 Elever med specielle behov/støtteundervisning. Formål: At eleverne forbedrer standpunktet i det fag, de får støtteundervisning i. At eleverne på tilfredsstillende vis kan deltage i klassens undervisning og evt. ved skoleårets slutning kan gå op til prøve. Indhold: Inklusion på Hardsyssel Efterskole. Hardsyssel Efterskole kan efter aftale med forældre og elev tilbyde et inklusionsforløb i forhold til faglig støtte. Hardsyssel Efterskole er en almen efterskole for normalt begavede og velfungerende elever. Inklusionstilbuddet på Hardsyssel Efterskole aftales individuelt med en enkelt elev, forældre og evt. tidligere skole og evt. PPR. Det primære inklusionstilbud på Hardsyssel Efterskole er et tilbud om faglig støtte på små hold á 2 timer om ugen. Er der behov for støtte udover det faglige og udover de 2 timer, er elevoptagelsen afhængig af skolens vurdering på baggrund af samtaler med forældre, tidligere skole og evt. PPR. Hardsyssel drøfter hvert år i januar, hvorvidt inklusionstilbuddet skal ændres i forhold til optagne elever. Efter orienteringsaftenen i maj og på baggrund af de efterfølgende samtaler og vurderinger udarbejder skolen en individuel handleplan på baggrund af forældre-oplysninger og tidligere skolers udtalelser Vurderer skolen, at inklusionstilbuddet er mere egnet som individuel undervisning, kan dette også overvejes. Metoder. Didaktik og undervisningsmetoder fastsættes ud fra en vurdering af faglæreren og den enkelte elev. Skriftlig plan for den enkelte elev. Der skal udarbejdes en skriftlig plan med beskrivelse af skolens individuelle tilbud til eleven. Planen skal indeholde konkrete mål for elevens undervisning og øvrige pædagogiske aktiviteter. Evaluering: Den skriftlige plan er med andre ord et meget vigtigt omdrejningspunkt for planlægning, gennemførelse og dokumentation af indsatsen for den pågældende elev mht. både indhold og omfang. Den er et redskab for faglærer og kontaktlærer og danner grundlag for den løbende evaluering af skolens støtte til eleven og for dialogen med eleven og forældrene herom. Den underskrives af skolen og forældrene. For elever over 18 år dog af eleven selv. 6

7 Dansk- 8. kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. MÅL, DELMÅL, SLUTRESULTAT: INDHOLD: Vi arbejder med at samtale om og debattere emner. at læse litterære og faglige tekster, hvor eleverne bevidstgøres om læsemåde i forhold til læseformål og teksttype. at træne oplæsning af tekster. at skrive i forskellige genrer med fokus på sproglig variation og korrekthed, herunder stavning og tegnsætning. Vi arbejder også med orden og layout. at analysere, fortolke og vurdere tekster, herunder blandt andet genrer, personkarakteristik, miljøbeskrivelse, synsvinkel og sproglige virkemidler. at øge kendskabet til sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled. at træne elevernes retstavning. Vi har i år valgt følgende emneområder: Generationer Danmark i krig På kanten Dansk identitet Science fiction Had eller kærlighed Syndefald Ondskab 7

8 UNDERVISNINGSMATERIALER: Vi bestræber os på at have et varieret udbud af undervisningsmaterialer ARBEJDSFORMER: Klasseundervisning, gruppearbejde, drama, elev- og læreroplæsning, sang og musik, individuel og fælles tekstproduktion, øvelser og lege, skabende arbejde med ord og sprog og tekster. HJÆLPEMIDLER: Internet, bøger, projektor. EVALUERINGSFORMER: Lærerens rettearbejde og iagttagelser og vurdering af elevernes skriftlige og mundtlige arbejder. Diskussionsforum hvori indgår evaluering af dette. Selvevaluering efterår og før sommerferien. Lærere. Renate Johansen Dansk- 9 kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. MÅL, DELMÅL, SLUTRESULTAT: INDHOLD: Vi arbejder med at samtale om og debattere emner. at læse litterære og faglige tekster, hvor eleverne bevidstgøres om læsemåde i forhold til læseformål og teksttype. at træne oplæsning af tekster. at skrive i forskellige genrer med fokus på sproglig variation og korrekthed, herunder stavning og tegnsætning. Vi arbejder også med orden og layout. at analysere, fortolke og vurdere tekster, herunder blandt andet genrer, personkarakteristik, miljøbeskrivelse, synsvinkel og sproglige virkemidler. at øge kendskabet til sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled. at træne elevernes retstavning. 8

9 Vi har i år valgt følgende emneområder: Generationer Danmark i krig På kanten Dansk identitet Science fiction Had eller kærlighed Syndefald Ondskab UNDERVISNINGSMATERIALER: Vi bestræber os på at have et varieret udbud af undervisningsmaterialer ARBEJDSFORMER: Klasseundervisning, gruppearbejde, drama, elev- og læreroplæsning, sang og musik, individuel og fælles tekstproduktion, øvelser og lege, skabende arbejde med ord og sprog og tekster. HJÆLPEMIDLER: Internet, bøger, projektor. EVALUERINGSFORMER: Lærerens rettearbejde og iagttagelser og vurdering af elevernes skriftlige og mundtlige arbejder. Diskussionsforum hvori indgår evaluering af dette. Selvevaluering efterår og før sommerferien. FSA afsluttende prøver Lærere. Lasse Kvist og Anders Ahrenfeldt Dansk- 10 kl. FORMÅL: Eleverne skal gennem undervisningen erkende muligheder og begrænsninger i faget. Noget af undervisningen er projektorienteret. Eleverne skal gennem undervisningen desuden lære at tage stilling til kulturelle, politiske, etiske og miljømæssige spørgsmål, som gør dem i stand til at tage stilling til vigtige spørgsmål, der giver livet mening. Desuden i henhold til fælles mål. Se faghæfte for dansk MÅL, DELMÅL, SLUTRESULTAT: I henhold til fælles mål. Se faghæfte i dansk. INDHOLD: Hvem er jeg herunder essay. Nutids litteratur specielt fokus på 90erne. Norsk/Svensk og kortfilm 30-40erne 9

10 Kursusforløb i litteraturhistorie og tekster i forbindelse med det. Medier Kortfilm Reklamer Sagprosa Skriveværksted Grammatik Skriftlige forløb Kommunikationsmidler herunder mobiltlf, msn etc. 2 hovedværker: Blinkende lygter, Min fucking familie. Udover disse emner er der opsamling i forbindelse med eksamen. UNDERVISNINGSMATERIALER: Se indhold. Historisk materiale, som danner baggrund for de temaer, som vi arbejder med. I dansk indeholder faget ældre og nyere litteratur. Digte og digtskrivning herunder forskellige skriveprocesser. Film tegneserier, sagprosa, skærmtekster, billedanalyse, tekster på norsk og svensk, drama, søgning på nettet. IT kundskaber i forhold til layout, redigering, opsætning og mail af stile. ARBEJDSFORMER: I forbindelse med OSO i grupper, der følges af dansk og samfundslæreren. Samtale, individuel og gruppearbejde, drama, elev- og læreroplæsning, brug af bibliotek og samlinger og databaser, sang og musik, individuel og fælles tekstproduktion, øvelser og lege, skabende arbejde med ord og sprog og tekster, HJÆLPEMIDLER: Se materialer Internet, bøger, projekter, film, overhead. EVALUERINGSFORMER: Opsamling efter hvert tema ud fra fastlagte mål, arbejdsformer og elevernes individuelle behov ud fra selvevalueringen. Lærerens rette arbejde og iagttagelser og vurdering af elevernes skriftlige og mundtlige arbejder. Diskussionsforum, hvori indgår evaluering af dette. FS10 afsluttende prøver Selvevaluering efterår og før sommerferien. Lærere: Jens Laursen og Mette Mikkelsen FORMÅL: Matematik 8.kl. 10

11 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. MÅL: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i forskellige sammenhænge, så eleverne opbygger en viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. INDHOLD: opsamling og repetition de almindelige discipliner svarende til eksamenskravene problemløsning som disciplin praktiske øvelser selvstændige afleveringer ARBEJDSFORMER: veksling mellem teori og praksis klasseundervisning selvstændigt arbejde, men ofte to og to EVALUERINGSFORMER: Et læringsforløb afsluttes ofte med, at eleven evaluerer forløbet og udbyttet af det. Også her kan det være elevens egen evaluering eller en evaluering, som foretages i samarbejde mellem lærer og elev. Der behøver ikke at være tale om nogen meget formel evaluering. Ofte er en kort samtale tilstrækkelig for at klarlægge, hvad resultatet af forløbet har været, og for at tage stilling til, hvorledes det videre forløb skal være. Dokumentationen kan være i form af elevarbejder, lærernotater, elevnotater eller portefølje. Med hensyn til formuleringen af læringsmål for undervisningen vil der være tale om en udvikling, hvor eleven i stigende grad gennem skoleforløbet overtager mere og mere af rollen. På samme måde må eleven i stadig stigende grad gøre det til en del af en arbejdsproces, at den afsluttes med en personlig stillingtagen til arbejdets resultat. Når elevens eget ansvar således fremhæves, betyder det naturligvis ikke, at der tænkes på en skole befolket af individualister, som passer sig selv. I alle sammenhænge - det gælder både ved rene faglige forløb og ved arbejdet med tværgående emner og problemstillinger - er det af betydning, at elever indgår i et samarbejde med andre elever. Der vil derfor ofte være tale om fælles målsætninger, som gennem samarbejdet bliver tilgodeset på forskellig måde, alt efter elvernes forudsætninger, lyst og interesser. 11

12 Lærere: Jakob Sørensen Matematik 9.kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. MÅL: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i forskellige sammenhænge, så eleverne opbygger en viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. INDHOLD: opsamling og repetition de almindelige discipliner svarende til eksamenskravene problemløsning som disciplin praktiske øvelser selvstændige afleveringer ARBEJDSFORMER: veksling mellem teori og praksis klasseundervisning selvstændigt arbejde, men ofte to og to EVALUERINGSFORMER: Et læringsforløb afsluttes ofte med, at eleven evaluerer forløbet og udbyttet af det. Også her kan det være elevens egen evaluering eller en evaluering, som foretages i samarbejde mellem lærer og elev. Der behøver ikke at være tale om nogen meget formel evaluering. Ofte er en kort samtale tilstrækkelig for at klarlægge, hvad resultatet af forløbet har været, og for at tage stilling til, hvorledes det videre forløb skal være. Dokumentationen kan være i form af elevarbejder, lærernotater, elevnotater eller portefølje. Med hensyn til formuleringen af læringsmål for undervisningen vil der være tale om en udvikling, hvor eleven i stigende grad gennem skoleforløbet overtager mere og mere af rollen. På samme måde må eleven i stadig stigende grad gøre det til en del af en arbejdsproces, at den afsluttes med en personlig stillingtagen til arbejdets resultat. 12

13 Når elevens eget ansvar således fremhæves, betyder det naturligvis ikke, at der tænkes på en skole befolket af individualister, som passer sig selv. I alle sammenhænge - det gælder både ved rene faglige forløb og ved arbejdet med tværgående emner og problemstillinger - er det af betydning, at elever indgår i et samarbejde med andre elever. Der vil derfor ofte være tale om fælles målsætninger, som gennem samarbejdet bliver tilgodeset på forskellig måde, alt efter elvernes forudsætninger, lyst og interesser. FSA afsluttende prøver Lærere: Charlotte Steenkjær og Randi Vestergaard MATEMATIK 10. KL. FORMÅL: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. SLUTMÅL: Arbejde med tal og algebra Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende tal i forskellige sammenhænge arbejde med forskellige skrivemåder for tal udvikle og benytte regneregler bestemme størrelser ved måling og beregning læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning. Arbejde med geometri Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser 13

14 tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. Matematik i anvendelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed arbejde med grafiske fremstillinger anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger forholde sig til sandsynligheder erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller. Kommunikation og problemløsning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art* benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge veksle mellem praksis og teori anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk. INDHOLD: På dette klassetrin vil fagets anvendelse være knyttet til forhold, der vedrører natur, samfund og kultur. Eleverne skal arbejde med økonomiske forhold, fx vedrørende arbejde, fritid og sundhed. Sammenhænge mellem privatøkonomien og samfundsøkonomien inddrages. I arbejdet med menneskets samspil med naturen skal eleverne beskæftige sig med matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelses middel og som grundlag for at træffe beslutninger. Med udgangspunkt i den matematiske beskrivelse kan spørgsmål af betydning for miljø og menneskets levevilkår inddrages, fx om energiforbrug, affald og ressourcer. Eleverne skal ud fra autentisk materiale, fx ved at drøfte avisartikler eller tv-udsendelser, forholde sig til, hvordan matematik indgår i beskrivelser og argumentation. De skal fagligt begrunde egne overvejelser vedrørende sådanne situationer. UNDERVISNINGSMATERIALER: 14

15 Eleverne arbejder med faktor 10 begrebsbog og arbejdsbog 2. udgave og diverse supplerende opgaver. HJÆLPEMIDLER: Computere med tilhørende programmer, bl.a. Excel regneark og geogebra Lommeregner ARBEJDSFORMER: I forskellig grad kan eleverne arbejde med, hvordan matematikken opbygges, og hvordan fagets begreber og metoder anvendes. Det er muligt at arbejde med fælles begrebsområder, som behandles på forskellige abstraktionsniveauer. Der skal arbejdes med: en udvidet forståelse af funktionsbegrebet som et middel til at beskrive sammenhænge og forandringer. ikke lineære sammenhænge, fx procentuel vækst. statistiske beskrivelser, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning. - stikprøveundersøgelser, fx i forbindelse med meningsmålinger. geometriske beskrivelser af den omgivende verden, som den forekommer i teknologi, arkitektur, design og kunst. I arbejdet indgår systematiseringer og ræsonnementer dels i relation til matematikkens anvendelse, Dels i relation til teoretiske overvejelser. Ved 1øsning af problemer indgår overvejelser vedrørende valg af metode set i sammenhæng med den måde, problemet er beskrevet på. Arbejdet med ligninger og andre emner fra algebraen kan gennemføres ved hjælp af grafisk illustration, med elektronisk databehandling eller i en teoretisk sammenhæng. Ved 1øsning af geometrisk problemer benytter eleverne tegning, måling eller beregning. Edbprogrammer kan anvendes som hjælpemiddel. Elevernes større modenhed bevirker, at de på dette klassetrin er mere bevidste om deres fremtidige behov for at kunne forstå og benytte matematik. De områder, der er omtalt på afsluttende trin, og som man vælger at beskæftige sig med, kan få en bredere og mere dybtgående behandling. Eleverne inddrages i overvejelser over, på hvilket abstraktionsniveau og i hvilket omfang de vil behandle de udvalgte emner. Eksempler på temaer/emner der kan tages op i undervisningen: Opstilling af regnskab, statistiske beregninger og funktioner i regneark excel valg- statistik Gallupundersøgelser- sandsynlighed, chancer for at vinde i spil Økonomi - rentes rente, procentregning, opsparing og afbetaling. Besøg i bank. Arbejde med elevens egen privatøkonomi Alkohol de unges forbrug 15

16 Miljø forbrug af vand og el Eksempler på karakteristiske forløb i undervisningen: Arbejde med statistik og sandsynlighedsregning. Her går eleverne ind og laver statistik på hvad folk stemmer og laver forskellige sammenligninger med andre statistiker. EVALUERINGSFORMER: Hvert område/ emne evalueres fortløbende gennem mdt. Samtaler og skrft. Tests FS10 afsluttende prøver Lærere: Anja Sørensen og Jørgen Bendtsen Engelsk 8. kl. FORMÅL: Eleverne skal kunne tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk, samt udtrykke sig klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt. Desuden skal elevernes bevidsthed om det engelske sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse udvikles. Undervisningen skal give eleverne mulighed for oplevelse, indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, og derved styrke deres internationale forståelse. Dette skal ses i forhold til egne samfundsforhold. MÅL: Det er skolens mål at eleverne efter 8. klasse kan leve op til de vejledende trin- og slutmål, der ses beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside: INDHOLD: Aktiv lytning, hvor det engelske sprog er brugt som modersmål og et internationalt kommunikationsmiddel. Mundtlige færdigheder læsning og bearbejdning af forskellige tekster, fremlæggelse, samtale, diskussioner og debatter. Arbejde med forskellige medier og informationskilder, som EDB, tidsskrifter m.m. Forskellige præstationsformer som plancher, IT, cd, video og film, dramatiseringer og foredrag. Skriftligt arbejde med længere sammenhængende tekster, samt kortere øvelsesmæssige tekster. Desuden fremstilling af fortællinger og debatindlæg. I 8 klasse gennemgås følgende emner: Culture in India The Good Old West Love Stories UNDERVISNINGSMATERIALER: 16

17 Vi bestræber os på at have et varieret og opdateret udbud af undervisningsmaterialer. Bl.a. bruges novellesamlinger, antologier, film, undervisningssystemer, gæstelærere, engelske tidsskrifter, lydfiler og autentiske tekster fra nettet. ARBEJDSFORMER: Klasseundervisning, hvor vægten lægges på relevante områder til denne undervisningsform. Desuden arbejder eleverne i større eller mindre grupper, hvor det at tale og lytte til engelsk sprog samt efterfølgende bearbejdning vægtes. Pararbejde bruges til aktivering af alle elever, hvorved rollespil, kommunikationslege og -spil kan styrkes. Endvidere indgår værkstedsaktiviteter, hvor kreative elementer indgår. EVALUERINGSFORMER: Efter hvert emne evalueres på elevernes udbytte af undervisningen. Dette foregår bl.a. ved udfyldelse af evalueringsark, små tests, spil/lege, elev præsentationer osv. Lærere: Anja Sørensen Engelsk 9. kl. FORMÅL: Eleverne skal kunne tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk, samt udtrykke sig klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt. Desuden skal elevernes bevidsthed om det engelske sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse udvikles. Undervisningen skal give eleverne mulighed for oplevelse, indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, og derved styrke deres internationale forståelse. Dette skal ses i forhold til egne samfundsforhold. MÅL: Det er skolens mål at eleverne efter 9. klasse kan leve op til de vejledende trin- og slutmål, de ses beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside: INDHOLD: Aktiv lytning, hvor det engelske sprog er brugt som modersmål og et internationalt kommunikationsmiddel. Mundtlige færdigheder læsning og bearbejdning af forskellige tekster, fremlæggelse, samtale, diskussioner og debatter. Arbejde med forskellige medier og informationskilder, som EDB, tidsskrifter m.m. Forskellige præstationsformer som plancher, EDB, lydbånd/cd, video og film, dramatiseringer og foredrag. Skriftligt arbejde med længere sammenhængende tekster, samt kortere øvelsesmæssige tekster. Desuden fremstilling af fortællinger og debatindlæg. UNDERVISNINGSMATERIALER: 17

18 Vi bestræber os på at have et varieret og opdateret udbud af undervisningsmaterialer. Bl.a. bruges novellesamlinger, antologier, film, undervisningssystemer, gæstelærere, engelske tidsskrifter, lydfiler og autentiske tekster fra nettet. ARBEJDSFORMER: Klasseundervisning, hvor vægten lægges på relevante områder til denne undervisningsform. Desuden arbejder eleverne i større eller mindre grupper, hvor det at tale og lytte til engelsk sprog samt efterfølgende bearbejdning vægtes. Pararbejde bruges til aktivering af alle elever, hvorved rollespil, kommunikationslege og -spil kan styrkes. Endvidere indgår værkstedsaktiviteter, hvor kreative elementer indgår. EVALUERINGSFORMER: Efter hvert emne evalueres på elevernes udbytte af undervisningen. Dette foregår bl.a. ved udfyldelse af evalueringsark, små tests, spil/lege, elev præsentationer osv. Lærere: Jens Laursen og Karin Amby. Engelsk 10 Kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse. Undervisningen skal desuden medvirke til at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sproget. MÅL: Det er skolens mål at eleverne efter 10. klasse kan leve op til de vejledende trin- og slutmål, de ses beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside: INDHOLD: Young people and crime: drugs, crime and school shootings. America before and today: Slavery, The Emancipation Proclamation, KKK, Jim Crow Laws, Segregation, Martin Luther King, Gun Laws, crime and violence. American History X, Bowling for Columbine. Native People: Aborigines, Eskimos, Native Americans, Dancing with wolves, Rabbit Proof Fence. Terror and Conflict: 9/11, Madrid and London, Freedom of Speech, The Muhammed Drawings, Northern Ireland, In The Name of The Father, United 93 Eksempel på forløb fra Terror and Conflict: 18

19 Arbejde med filmen og tekst til United 93. Arbejde i grupper og tage stilling til problematikker i forbindelse med filmen. Lave et referat af filmen og skriftlig besvare givne spørgsmål. Arbejde med avisartikler Perspektivere problemerne til andre samfund. UNDERVISNINGSMATERIALER: Blue Cat, film, The New Choice, Passport to Australia, Passport to Great Britain, Passport to South Africa, Focus on Young Americans, School Times. Endvidere materialer fra nettet. ARBEJDSFORMER: Samtale, individuel og gruppearbejde, drama, elev- og læreroplæsning, brug af bibliotek og samlinger og databaser, sang og musik, individuel og fælles tekstproduktion, øvelser og lege, skabende arbejde med ord og sprog og tekster. HJÆLPEMIDLER: Se materialer. EVALUERINGSFORMER: Opsamling efter hver tema ud fra fastlagte mål, arbejdsformer og elevernes individuelle behov ud fra selvevalueringen, lærerne rettearbejde og iagttagelser og vurdering af elevernes skriftlige og mundtlige arbejder. Diskussionsforum hvori indgår evaluering af dette. Selvevaluering foregår efterår og før sommerferien. FSA afsluttende prøver. Lærere: Jens Laursen og Karin Amby. TYSK 8. Kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i tysk i 9. klasse er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtlig og i et enkelt skriftsprog. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Der lægges vægt på, at undervisningen bevarer og fremmer lysten til at lære sprog. Undervisningen skal give eleverne indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold, der ligger tæt op af deres hverdagssituation, for derigennem at fremme deres forståelse for andre og deres kultur. MÅL: 19

20 Det er skolens mål at eleverne ved afslutningen skal kunne leve op til de vejledende slutmål, beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside: INDHOLD: Vi arbejder med: At læse og bearbejde forskellige typer af tekster (noveller, nyhedstekster, sange m.m.) og derved udvikle elevernes aktive ordforråd. At øve mundtlig udtryksfærdighed, så de kan føre en samtale omkring enkle, dagligdags emner, samt give udtryk for meninger. At lytte til tekster på cd, bånd og film At skærpe elevernes opmærksomhed på udtale og intonation At gennemgå centrale grammatiske områder, oftest kombineret med små, skriftlige øvelser. I løbet af året udvikles med lidt længere skriftlige opgaver om enkle, dagligdags emner. At udnytte forskellige hjælpemidler som ordbøger, sprogprogrammer og grammatiske oversigter. At udbygge elevernes viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, fx under emneområder som fritidsliv, skoleliv og familieliv. UNDERVISNINGSMATERIALER: Vi bestræber os på at have et varieret og opdateret udbud af undervisningsmaterialer. Bl.a. bruges novellesamlinger, antologier, film, undervisningssystemer, bl.a. Ach so!, Alles Klappt, gæstelærere, tyske tidsskrifter, lydfiler og autentiske tekster fra nettet. ARBEJDSFORMER: Eleverne arbejder i undervisningen med Lyttefærdighed, ved hjælp af forskellige typer lytteøvelser, fx gennem arbejde med film, video, lydbånd, reklamespot og musik/ sang, Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed, bl.a. i spørgsmål svar situationer om dagligdags forhold Forskellige teksttyper, fx reklamer, dialoger, enkle fortællende tekster og tegneserier Forskellige præsentationsformer, fx plancher, små redegørelser og rollespil Faste udtryk og vendinger samt elementær grammatik, der er afgørende for at blive forstået At opbygge ordforrådet i takt med de emner og situationer, som ndervisningsindholdet kræver. Det er afgørende, at hver elev er aktiv, og der derfor skiftes mellem forskellige arbejds-og organisationsformer (individuelt, par, gruppe, EDB / IT og klasseundervisning) EVALUERINGSFORMER: Efter hvert emne evalueres på elevernes udbytte af undervisningen. Dette foregår bl.a. ved udfyldelse af evalueringsark, små tests, spil/lege, elev præsentationer osv. Lærere: Lasse Kvist 20

21 TYSK 9. Kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i tysk i 9. klasse er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtlig og i et enkelt skriftsprog. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Der lægges vægt på, at undervisningen bevarer og fremmer lysten til at lære sprog. Undervisningen skal give eleverne indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold, der ligger tæt op af deres hverdagssituation, for derigennem at fremme deres forståelse for andre og deres kultur. MÅL: Det er skolens mål at eleverne ved afslutningen skal kunne leve op til de vejledende slutmål, beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside: INDHOLD: Vi arbejder med: At læse og bearbejde forskellige typer af tekster (noveller, nyhedstekster, sange m.m.) og derved udvikle elevernes aktive ordforråd. At øve mundtlig udtryksfærdighed, så de kan føre en samtale omkring enkle, dagligdags emner, samt give udtryk for meninger. At lytte til tekster på cd, bånd og film At skærpe elevernes opmærksomhed på udtale og intonation At gennemgå centrale grammatiske områder, oftest kombineret med små, skriftlige øvelser. I løbet af året udvikles med lidt længere skriftlige opgaver om enkle, dagligdags emner. At udnytte forskellige hjælpemidler som ordbøger, sprogprogrammer og grammatiske oversigter. At udbygge elevernes viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, fx under emneområder som fritidsliv, skoleliv og familieliv. UNDERVISNINGSMATERIALER: Vi bestræber os på at have et varieret og opdateret udbud af undervisningsmaterialer. Bl.a. bruges novellesamlinger, antologier, film, undervisningssystemer, bl.a. Alles Klappt, gæstelærere, tyske tidsskrifter, lydfiler og autentiske tekster fra nettet. ARBEJDSFORMER: Eleverne arbejder i undervisningen med Lyttefærdighed, ved hjælp af forskellige typer lytteøvelser, fx gennem arbejde med film, video, lydbånd, reklamespot og musik/ sang, Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed, bl.a. i spørgsmål svar situationer om dagligdags forhold Forskellige teksttyper, fx reklamer, dialoger, enkle fortællende tekster og tegneserier Forskellige præsentationsformer, fx plancher, små redegørelser og rollespil Faste udtryk og vendinger samt elementær grammatik, der er afgørende for at blive forstået 21

22 At opbygge ordforrådet i takt med de emner og situationer, som ndervisningsindholdet kræver. Det er afgørende, at hver elev er aktiv, og der derfor skiftes mellem forskellige arbejds-og organisationsformer (individuelt, par, gruppe, EDB / IT og klasseundervisning) EVALUERINGSFORMER: Efter hvert emne evalueres på elevernes udbytte af undervisningen. Dette foregår bl.a. ved udfyldelse af evalueringsark, små tests, spil/lege, elev præsentationer osv. FSA afsluttende prøve Lærere: Mette Mikkelsen TYSK 10. kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i 10. klasse er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet tysk, samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug. Undervisningen skal give eleverne indsigt i tysktalende landes kultur- og samfundsforhold for derved at styrke deres internationale forståelse. Der lægges vægt på, at undervisningen fremmer lysten til at lære sproget. MÅL, DELMÅL, SLUTRESULTAT: Det er skolens mål, at eleverne skal kunne leve op til de vejledende slutmål, beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside: INDHOLD: I tysk i 10. klasse arbejder vi med: At læse og bearbejde forskellige typer af tekster (noveller, nyhedstekster, sange m.m.), hvorigennem mundtlige færdigheder trænes og udvikles. At fremlægge og deltage i samtaler. At udbygge det aktive ordforråd. At skærpe elevernes opmærksomhed på rytme og intonation. At gennemgå centrale grammatiske områder, oftest kombineret med skriftlige øvelser. At skrive længere, sammenhængende tekster/ stile. At udnytte forskellige hjælpemidler som ordbøger, sprogprogrammer og grammatiske oversigter. At udbygge elevernes viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. I arbejdet inddrages også historiske perspektiver. Eksempler på temaer/ emner: Arbeit/ Freizeit, Diskriminierung, Angst/Hoffnung, Deutschland, Jungsein, Schule, Die Schweiz. UNDERVISNINGSMATERIALER: Vi bestræber os på at have et varieret og opdateret udbud af undervisningsmaterialer, bl.a. noveller, autentiske tekster, film og tidsskrifter og undervisningssystemer. 22

23 ARBEJDSFORMER: Klasseundervisning, gruppearbejde, samtale, sang. Lærere: Renate Johansen FYSIK 8. Kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar vor brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for, at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdens billede. MÅL: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: -benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser -kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser -kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling -kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling -gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning -beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger -planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter -vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. INDHOLD: Stoffer og fænomener omkring os: -magnetisme -veksel- og jævnstrøm -syrer, baser og salte -elektrolyse - transformation Det naturvidenskabelige verdensbillede: - atomet - ioniserende stråling Liv og miljø: 23

24 - energiforbrug - baggrundsstråling - strålingsfare Teknologi: - anvendelse af magneter - produktion af strøm - elektrolyse - kernekraftværker Fagets arbejdsmetoder og betragtningsmåde: - den lille forsker - kemisk analyse - brug af apparater og materiel - anvendelse af periodisk system - anvendelse af teori og formler Fagets arbejdsmetoder og betragtningsmåder: - Brug af apparater og materiel - Anvendelse af periodisk system - Kendskab til Isotoptavlen - Anvendelse af teori og formler UNDERVISNINGSMATERIALERE: Fysik og Kemi 9. kl. Andersen og Norbøl side Prisma: Fysik 9 side 5-101, , ARBEJDSFORMER: Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori og arbejde i laboratoriet. Eleverne udfærdiger ved afslutning af et emne en skriftlig rapport, der indeholder forsøgsbeskrivelser og et resume af den gennemgåede teori. HJÆLPEMIDLER: Diverse udstyr i tilknytning til faglokalet Computer, internet EVALUERINGSFORMER: Efter hvert emne prøves eleverne mundtligt i nogle spørgsmål. Der tages en evaluerings runde på klassen over undervisningens form og indhold. Lærere: Randi Vestergaard 24

25 FYSIK 9. Kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar vor brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for, at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdens billede. MÅL: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: -benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser -kende til udviklingen i den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser -kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling -kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling -gøre rede for, diskutere og tage stilling til samfundets ressource- og energiforsyning -beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger -planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter -vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. INDHOLD: Stoffer og fænomener omkring os: -magnetisme -veksel- og jævnstrøm -syrer, baser og salte -elektrolyse - transformation Det naturvidenskabelige verdensbillede: - atomet - ioniserende stråling Liv og miljø: - energiforbrug - baggrundsstråling - strålingsfare Teknologi: - anvendelse af magneter - produktion af strøm - elektrolyse 25

26 - kernekraftværker Fagets arbejdsmetoder og betragtningsmåde: - den lille forsker - kemisk analyse - brug af apparater og materiel - anvendelse af periodisk system - anvendelse af teori og formler Fagets arbejdsmetoder og betragtningsmåder: - Brug af apparater og materiel - Anvendelse af periodisk system - Kendskab til Isotoptavlen - Anvendelse af teori og formler UNDERVISNINGSMATERIALERE: Fysik og Kemi 9. kl. Andersen og Norbøl side Prisma: Fysik 9 side 5-101, , ARBEJDSFORMER: Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori og arbejde i laboratoriet. Eleverne udfærdiger ved afslutning af et emne en skriftlig rapport, der indeholder forsøgsbeskrivelser og et resume af den gennemgåede teori. HJÆLPEMIDLER: Diverse udstyr i tilknytning til faglokalet Computer, internet EVALUERINGSFORMER: Efter hvert emne prøves eleverne mundtligt i nogle spørgsmål. Der tages en evaluerings runde på klassen over undervisningens form og indhold. Lærere: Anja Sørensen og Randi Vestergaard Fysik/kemi 10. kl. Undervisnings formål: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. 26

27 Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar vor brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for, at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdens billede. Det tilstræbes ligeledes, at eleverne bliver i stand til at tage stilling til samfundets fremstilling og forbrug af energi. Undervisningens indhold: 10. klasse: Stoffer og fænomener omkring os: - Alkaner - Alkener - Alkoholer - Fotosyntese - Forbrænding - Gæring - Enzymer - Grundstofforvandling - Radioaktiv stråling - Brint teknologi - Vindmøleteknologi Det naturvidenskabelige verdensbillede: - Niels Bohrs postulat - Relativitetsteorien Liv og miljø: - Ethanols forbrænding i kroppen - Drivhuseffekt - Syreregn - Energiforbrug - Strålingsfare - Solceller - Brændselsceller Teknologi: - Fremstilling af Eten - Fremstilling af alkohol - C-14 metoden - Kernekraftværk Fagets arbejdsmetoder og betragtningsmåder: - Brug af apparater og materiel - Anvendelse af periodisk system 27

28 - Kendskab til Isotoptavlen - Anvendelse af teori og formler Undervisningens metoder: Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori og arbejde i laboratoriet. Eksempler på temaer/emner der kan tages op i undervisningen: Sukkerfremstilling: Vi arbejder med at fremstille sukker udfra en sukkerroe Eksempel på karakteristisk undervisningsforløb i faget: Eleverne gærer sukker til Etanol. Den fremstillede væske destilleres og det påvises af Etanol kan brænde, og ved forbrænding bliver til H 2 O og CO 2. Der arbejdes ligeledes med forbrænding af Etanol i kroppen, hvor Etanol bliver til acetaldehyd (tømmermænd) og videre til Eddikesyre, der omdannes til H 2 O og CO 2. Eleverne fremstiller Eten af Etanol. Eten kan omdannes til polyeten (plastic) processen kan desværre ikke gennemføres i laboratoriet. Eksempel på udflugtsmuligheder relateret til emner Folkecentret for vedvarende energi. Forbrændingsanlæg Lærer: Ole Johansen Samfundsfag 8. Kl. FORMÅL: Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. MÅL, DELMÅL, SLUTRESULTAT: 28

Indholdsplan 2015 2016 Hardsyssel Efterskole. Indhold

Indholdsplan 2015 2016 Hardsyssel Efterskole. Indhold Indholdsplan 2015 2016 Hardsyssel Efterskole. Indhold Værdigrundlag... 4 Historisk forankring... 4 Tillid og forventninger... 4 Hovedsigte... 5 Elever med specielle behov/støtteundervisning.... 7 Dansk-

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan Hardsyssel Efterskole.

Indholdsplan Hardsyssel Efterskole. Indholdsplan 2017 2018 Hardsyssel Efterskole. 1 Indhold Grundlæggende.... 5 Værdigrundlag... 5 Historisk forankring... 5 Tillid og forventninger... 5 Hovedsigte... 6 Dagens gang... 7 Elever med specielle

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Indholdsplan Hardsyssel Efterskole

Indholdsplan Hardsyssel Efterskole Indholdsplan 2016 2017 Hardsyssel Efterskole 1 Indhold Grundlæggende.... 5 Værdigrundlag... 5 Historisk forankring... 5 Tillid og forventninger... 5 Hovedsigte... 6 Dagens gang... 7 Elever med specielle

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Årsplan matematik 6.A Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Undervisningen rettelægge jeg med den hensigt på at opfylde formålet for faget Matematik. Det overordnede formål lyder: Formålet med

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget FYSIK/KEMI FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget FYSIK/KEMI Indholdsfortegnelse: Fysik/kemi 1. Generelt for faget fysik/kemi.... 3 2. Formål for faget fysik/kemi... 4 3. Slutmål..

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere