Sundhedsberedskabet i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabet i Grønland"

Transkript

1 Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed

2 Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR - helikopterberedskabet. 6) Lægemiddelberedskabet. 7) Særligt beredskab. 8) Arbejdsgruppe vedr. sundhedsberedskabet.

3 Grønland verdens største Ø 85% dækket af is indbyggere 17 byer ( indbyggere) 60 bygder (19% bor i bygder) Arktisk klima. Veludbygget transportsystem Ingen veje mellem byerne Havneanlæg i alle byer Anløbsbroer i alle bygder 59 flyvepladser (13 lufthavne, 5 heliporte og 41 helistop) Veludbygget televæsen.

4 Beredskabskommissionen Formål: At skabe grundlag for en koordineret indsats og en koordineret anvendelse af grønlandske/danske ressourcer ved større ulykker, katastrofer eller krise- og krigssituationer. Opgaver: Sikre at der udarbejdes en samlet beredskabsplan for Grønland. Vurdere/overveje beredskabsniveauet. Rådgive og informere landsstyre og øvrige myndigheder.

5 Sundhedsberedskabet Defineres som sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab i fredstidskatastrofer og under krise eller krig. Sundhedsberedskabet er en del af det samlede beredskab i Grønland. Landsstyremedlemmet for Sundhed har ansvaret for, at der indenfor landsstyreområdet planlægges for og træffes foranstaltninger vedrørende sundhedsberedskabet. Det samlede sundhedsberedskab består af: Sygehusberedskabet. Beredskabet i den primære sundhedstjeneste. Lægemiddelberedskabet. Det kriseterapeutiske beredskab.

6 Sundhedsvæsenets organisation Landsstyremedlem for Sundhed Direktoratet for Sundhed Dronning Ingrids Hospital I Nuuk -landshospital 152 senge - speciallæger Kystledelsen 17 sundhedsdistrikter/sygehuse -Lægebetjening - tandlægebetjening - bygdebetjening Center for Sundhedsuddannelser -sundhedsuddannelser -kursus og efteruddannelse

7 Lægedistrikter og lægefordeling Sydgrønland Midtgrønland Diskobugten Nordvestgrønland Nordgrønland Østgrønland Lægedistrikt Evt. dansk navn Antal læger Befolkning Nanortalik Qaqortoq Julianehåb Narsaq Paamiut Frederikshåb Nuuk Godthåb Maniitsoq Sukkertoppen Sisimiut Holsteinsborg Aasiaat inkl. Egedesminde Kangaatsiaq Qasigiannguit Christianshåb Ilulissat Jakobshavn Qeqertarsuaq Godhavn Uummannaq Upernavik Qaanaaq Thule Tasiilaq Angmassalik Ittoqqortoormiut Scoresbysund 1 549

8 Sundhedsvæsenets katastrofeplaner Finder anvendelse ved: Alvorlige ulykker, snekatastrofer o.lign. Flystyrt. Større skibsulykker / ulykker på krydstogtskibe. Større brandsituationer på sygehuse og institutioner. Brand i elværk eller boligblokke.. Ulykker ved atomkraftanlæg i nabolande.

9 Definition på en katastrofe En katastrofe er en situation, hvor et større antal borgeres liv og helbred er truet, og hvor der kræves en særlig indsats. I visse byer i Grønland kan en ulykke med 1-5 implicerede betragtes som en fatal katastrofe, afhængig af arten af hændelsen og tilstedeværelsen af kvalificerede fagpersoner For at løse denne kræves en ekstraordinær indsats med massiv hjælp fra andre områder og samarbejdspartnere.

10 Central katastrofeledelse Politimesterembedet i i Nuuk Nuuk Kommandostation Kommandostation på påpolitigården Overordnet alarmeringsplan Dronning Ingrids Hospital Dronning Ingrids Hospital Direktoratet for Sundhed Direktoratet for Sundhed Lægeklinikken i Nuuk Lægeklinikken i Nuuk Embedslægen Embedslægen

11 Udsendelse af lægehold mv. Ved større ulykker skaber den centrale katastrofeledelse overblik over de til rådighed værende transportmuligheder, og vurderer behov for udsendelse af hjælpehold og indchartring af nødvendigt materiel. Det indchartrede anvendes til den efterfølgende patienttransport fra skadested til lokalsygehus / andet sygehus. Sundhedsvæsenet har en aftale med Rigshospitalet (RH) i Danmark om patientbehandling men endnu ingen aftale om udsendelse af lægehold eller anden form for bistand ifm større ulykker. Militære relationer Forsvarskommandoen/Flådestation Grønnedal yder bistand ifm eftersøgnings- og redningstjeneste og redningsberedskab. Forsvars kommandoen råder over både fly, skibe og militære hjælpedepoter

12 Ambulancetjeneste og portørkorps Grønland har endnu intet lovgrundlag for opbygning og funktionalitet af en ambulancetjeneste. Der er få ambulancer i Nuuk - i øvrige byer har sygehusets biler flere funktioner (patienttransport, post- og affaldskørsel mv.). Ambulancetjenesten udføres af portørkorpset - stor udskiftning i portørgruppen, og mange er ufaglærte. Portøruddannelse igangsat - forbedres løbende. Sygehusene råder over et beskedent førstehjælpsudstyr til at medbringe til skadested. Dette udstyr er ikke standardiseret. I bygderne udgør akuttaskerne bygdens førstehjælpsudstyr bygdepersonalet opkvalificeres gennem årlige kurser.

13 Helikopterplaceringer 2006 SAR opgaver SAR er betegnelsen for operationer, der sættes til værks til lands, søs og i luften for at redde nødstedte. Til opgaver på land og i lokale farvande anvendes ofte helikoptere. Skibe anvendes mest ifm nødstedte skibe I 2005 var der 122 eftersøgnings- og redningsoperationer.

14 Lægemiddelberedskab Sundhedsvæsenet har indgået leverandøraftale med Københavns Amts Centralapotek (KAS), hvorfra medicin sendes direkte til det enkelte sygehus pr. skib eller fly. Landets sygehuse ligger inde med forsyninger svarende til 3-6 måneders forbrug. Der er Indgået aftale med KAS om forsyning med medicin under krig og krigslignende tilstande. Afskæres forsyningsforbindelsen til Danmark vil Grønland være afhængig af medicinimport fra andre lande fx Canada, Island eller USA. Under biologisk krigsførelse skal Grønland sikres vaccineforsyning fra alternative leverandører, hvis forbindelsen med SSI afbrydes.

15 Særligt beredskab - lufthavne Lufthavnsvæsen, brandvæsen og sundhedsvæsen samarbejder omkring øvelser og beredskabet i lufthavnene. De 2 internationale lufthavne har begge status som bygd.. Der er kun få ansatte på sygeplejestationerne i lufthavnene og ingen læge. Katastrofeberedskabet koordineres fra det tilhørende sundhedsdistrikt. Sygeplejestationerne har et beskedent katastrofemedicinsk lager, og har ikke personale, uddannelse eller materiel til at varetage de sikkerhedsprocedurer, som man kunne forvente af internationale lufthavne. Sundhedsvæsenet er ikke tilført ressourcer til det katastrofemedicinske beredskab i takt med udbygning af landets lufthavne. Grønlands Hjemmestyre agter at iværksætte planlægning mhp at tilvejebringe det fornødne katastrofeberedskab i lufthavnene herunder sikring af standardiseret katastrofemateriel.

16 Særligt beredskab - CBRN Beredskabet indenfor CBRN området er et rigsanliggende. Ansvaret påhviler det danske Forsvarsministerium og er fordelt på flere forskellige myndigheder/institutioner. Indenfor alle områder er der etableret døgnberedskab, og udarbejdet beredskabsplaner. Ved mistanke om eller ved konstateret hændelse indberettes denne straks med underretning til Politimesteren i Grønland og relevante beredskabsmyndigheder. Embedslægen har indgået aftale med Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, så Grønland er sikret ekspertise fra Center for Biologisk Beredskab. Under biologisk terrorangreb eller krigsførelse er Grønland sikret vaccineforsyning fra SSI, men ikke fra alternative leverandører.

17 Kriseterapeutisk beredskab Det kriseterapeutiske beredskab aktiveres ifm ulykker eller hændelser, hvor behovet for akut psykisk krisehjælp ikke kan dækkes via sundhedsvæsenets almindelige beredskab. Et centralt kriseberedskab er placeret i Familiedirektoratet, som i tilfælde af alvorlige begivenheder kan yde støtte til krisehjælp i lokalsamfundene ved udsendelse af rejsehold. Rejseholdets sammensætning afhænger af den konkrete hændelse. Det kriseterapeutiske beredskab er et supplement til det kriseterapeutiske beredskab, der håndteres inden for sundhedsvæsenets daglige ressourcemæssige rammer ifm mindre ulykker.

18 Arbejdsgruppe vedr. sundhedsberedskabet Direktoratet for Sundhed har nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde oplæg vedr. behov for udvikling af sundhedsberedskabet med særlig sigte på: Opdatering og koordinering af sundhedsvæsenets katastrofeplaner. Beskrivelse af mål og økonomi for uddannelse af personale i katastrofeberedskab (håndtering, ledelse, organisation, kommunikation, koordination mv). Etablering af fornødent katastrofeberedskab i de internationale lufthavne i Grønland. Fastsættelse af standarder for katastrofemateriel samt terminer for øvelser med samarbejdspartnere.

19 Mange Tak for jeres opmærksomhed

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Grønlands Sundhedsvæsen. Årsberetning 2000

Grønlands Sundhedsvæsen. Årsberetning 2000 Grønlands Sundhedsvæsen Årsberetning 2000 Direktoratet for Sundhed 2001 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. BESKRIVELSE AF SUNDHEDSVÆSENET...

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009

Ishøj Kommune. Beredskabsplan 2009 Ishøj Kommune Beredskabsplan 2009 Indhold Forord 1. Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 7 1.3 Planens omfang... 8 1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Sundhedsvæsenet Årsberetning 2001. Oktober 2002. Redaktion: Direktoratet for Sundhed Udviklings- og Planlægningssektionen.

Sundhedsvæsenet Årsberetning 2001. Oktober 2002. Redaktion: Direktoratet for Sundhed Udviklings- og Planlægningssektionen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqinnissamut Pisortaqarfik - Direktoratet for Sundhed Postbox 1160-3900 Nuuk. Tlf. (+299) 34 50 00. Telefax (+299) 32 55 05. Sundhedsvæsenet Årsberetning

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 5 1 INDLEDNING... 7 1.1 Overordnet problemstilling....

Læs mere

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK SUNDHEDSMINISTERIET OG AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK SEPTEMBER 1991 PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK Udvalget om præhospital behandling BETÆNKNING NR. 1225 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos

Læs mere

Publikationen kan købes i boghandelen eller hos. STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K

Publikationen kan købes i boghandelen eller hos. STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K ISBN 87-503-9322-7 (bd. 1-2) Schultz Grafisk A/S In 00-389-bet Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3.1. Bilag 3.2. Bilag

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk beretning 2008 Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk Beretning 2008 FM 2008 / 54 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV)

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) 15. juli 2009 Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Anders Koch, Malene Børresen, Nina Nielsen, Bolette Søborg og Mikael Andersson

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN 1. udkast til høring Indhold: 1. Indledning Styregruppen og arbejdsgruppens medlemmer side 3 2. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 4 Opgaver side

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S

Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere