Grønlands befolkning 1. januar 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands befolkning 1. januar 2006"

Transkript

1 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006

2 Indholdsfortegnelse Del Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar Oversigt 2 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter forældrenes og eget fødested... 5 Oversigt 3 Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar Oversigt 4 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter fødeland og statsborgerskab Befolkningens aldersfordeling... 7 Figur 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996 og Befolkningens geografiske fordeling... 8 Oversigt 5 Befolkningen pr. 1. januar fordelt på regioner... 8 Figur 2 Befolkningsandelen i de seks folkerigeste kommuner Oversigt 6 Befolkningen i Nuuk kommune pr. 1. januar Figur 3 Befolkningsudviklingen i byer og bygder Husstande Figur 4 Befolkningen fordelt efter husstandsstørrelse og bosted pr. 1. januar Figur 5 Gennemsnitlig husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar Befolkningsudviklingen Oversigt 7 Ind- og udvandringer Oversigt 8 Befolkningsudviklingen Figur 6 Grønlands befolkning pr. 1. januar 2005 og Metode Begreber Tabel 1.1 Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2005 og Tabel 1.2 Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2005 og Figur 7 Befolkningen fordelt på regioner pr. 1. januar Del 2 Figur 8 Befolkningen født i Grønland fordelt på regioner pr. 1. januar Tabel 2.1 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter forældrenes og eget fødested samt alder Tabel 2.2 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter forældrenes og eget fødested samt kommuner Tabel 3.1 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på køn, alder og civilstand Tabel 3.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar 2006 fordelt på alder, køn og civilstand 25 Tabel 4.1 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på kommuner, bosteder, fødested og køn Tabel 4.2 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på kommuner bosteder og aldersgrupper Tabel 5.1 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på kommuner, køn og alder Indholdsfortegnelse fortsættes. Side 2 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) Del Tabel 5.2 Bybefolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på køn og alder Tabel 5.3 Bygdebefolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på køn og alder Tabel 5.4 Personer født i Grønland pr. 1. januar 2006 fordelt på kommuner, køn og alder 56 Del Tabel 5.5 Personer født i Grønland pr. 1. januar 2006 fordelt på byer, køn og alder Tabel 5.6 Personer født i Grønland pr. 1. januar 2006 fordelt på bygder mm., køn og alder Del Tabel 6.1 Befolkningen pr. 1. januar fordelt på kommuner, by og bygd mm Tabel 6.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar fordelt på kommuner, by og bygd mm Tabel 7.1 Bygdebefolkningen pr. 1. januar Tabel 7.2 Bygdebefolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter bosteder og alder Tabel 8.1 Befolkningen pr. 1. januar fordelt på aldersgrupper og køn Tabel 8.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar fordelt på aldersgrupper og 88 køn... Tabel 9.1 Befolkningen pr. 1. januar fordelt på aldersgrupper og køn Tabel 9.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar fordelt på aldersgrupper og køn Tabel 10 Personer født i Grønland og med bopæl i Danmark pr. 1. januar fordelt på alder og køn Tabel 11 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på sundhedsdistrikter, fødested, aldersgrupper og køn Tabel 12 Husstande pr. 1. januar 2006 fordelt på husstandsstørrelse og bosted 99 Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 3

4 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik. Publikationen følger samme struktur som sidste år, og kan hentes som en pdf-fil direkte fra Grønlands Statistiks hjemmeside: Her er der også mulighed for at downloade tabellerne i publikationen i excel gennem Grønlands Statistiks Statistikbank. Skulle der være ønske om udspecificering af visse af tabellerne eller tabeller med andre strukturer kan disse rekvireres hos Grønlands Statistik mod betaling. Grønlands Statistik kan kontaktes på Grønlands Statistik april 2006 Per Lyster Pedersen Statistikchef Side 4 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

5 Befolkningen pr. 1. januar færre personer pr. 1. januar 2006 For første gang siden 1993 er befolkningstallet pr. 1. januar 2006 faldet. Der var personer i Grønland, og det er et fald på 68 personer i forhold til Befolkningen fordelt på fødested viser, at personer født i Grønland havde en stigning i antallet med 114 til , mens det faldt for personer født uden for Grønland med 182 til Dermed er antallet af personer født uden for Grønland pr. 1. januar 2006 det laveste registreret nogensinde i perioden , jf. oversigt 1. Grunden til faldet i befolkningen er, at der var usædvanlig mange unge i alderen år, som udvandrede i løbet af 2005, jf. oversigt 7. Der er tale om en nettoudvandring på 124 i 2005, mens der i 2004 var en nettoindvandringen på 13 personer for aldersgruppen år. Samlet var der en nettoudvandring på 448 i 2005 mod 236 i Oversigt 1. Grønlands befolkning pr. 1. januar I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Oversigt 2. Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter forældrenes og eget fødested Barns fødested I alt Begge forældre født i Grønland I alt Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forælder født i Grønland / anden født u. f. Grønland eller uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Begge forældre født uden for Grønland Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forælder født uden for Grønland / anden uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Begge uoplyst Født i Grl. Født u. Grl I oversigt 2 opdeles befolkningen ikke udelukkende efter eget fødested, men også efter moders og faders fødested. Antallet af personer, hvor den ene forælder eller begge forældre er født i Grønland udgør Det ses af oversigten at der findes en gruppe på personer, hvor der ikke er opgivet fødested for forældrene. Den primære grund til, at disse personers forældres personnumre ikke kan findes er følgende: I løbet af 1970 erne og 1980 erne var det en fast procedure at forældrehenvisningerne blev slettet fra barnets oplysninger, når barnet blev myndigt. Efterfølgende er disse henvisninger forsøgt genetableret i folkeregisteret, men med begrænset held. På baggrund af ovenstående antages det, at gruppen af personer, hvor det ikke har været muligt, at tilknytte forældreoplysninger, og hvor personen selv er født i Grønland har mindst én forælder der er født i Grønland. Dette underbygges af, at næsten alle i denne gruppe er 40 år eller derover personer med stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland Hvis mindst én af en persons forældre er født i Grønland, defineres personen som havende en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland. Medtages personer hvor begge forældres fødesteder er uoplyste og hvor personerne selv er født i Grønland i gruppen af personer, hvor mindst én af forældrene er født i Grønland, har personer en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland, jf. oversigt 3. Dette er 90 pct. af den samlede befolkning. Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 5

6 Oversigt 3. Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar 2006 Eget fødested I alt I alt I alt Begge forældre født i Grønland Forælder født i Grønland / anden født u. f. Grønland eller uoplyst Begge uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Født i Grl. Født u. Grl. I alt Født i Grl. Født u. Grl. Født i Grl Langt den overvejende del af de personer, som er født uden for Grønland, er født i Danmark. I oversigt 4 er befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab. Det fremgår, at under 1 pct. af befolkningen i Grønland har udenlandsk statsborgerskab, dvs. statsborgerskab i et land uden for rigsfællesskabet. Oversigt 4. Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter fødeland og statsborgerskab Fødeland I alt Danmark Statsborgerskab Norden i øvrigt Europa i øvrigt Nord Amerika Andre I alt Danmark Grønland Færøerne Norden i øvrigt Europa i øvrigt Nordamerika Andre

7 Befolkningens aldersfordeling Store forskelle på aldersklassernes størrelse Figur 1. I befolkningspyramiden, figur 1, er befolkningen i Grønland pr. 1. januar 1996 og 2006 fordelt på køn og fem års aldersintervaller, vist i en befolkningspyramide. Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996 og Mænd 1996 Mænd Kvinder 1996 Kvinder Fald i antallet af årige også færre børn i alderen 0-9 år Mest iøjnefaldende er ændringen i antallet af de og årige, som er blevet hhv. en tredjedel mindre og næsten halveret i perioden fra 1996 til Endvidere er der sket et betragteligt fald antallet af 0-9-årige børn. Med en stabil til faldende fertilitet og det mindre antal årige er der grund til at forvente et fald i antallet af fødsler i de kommende år. Næsten 35 pct. af befolkningen, der er født i Grønland, er under 20 år, mens den tilsvarende andel for befolkningen født udenfor Grønland er på 13 pct. Befolkningen født udenfor Grønland er dermed ældre end befolkningen født i Grønland, hvilket skyldes, at en stor andel af befolkningen født udenfor Grønland indvandrer i løbet af deres erhvervsaktive alder. Overvægt af mænd I figur 1 ses, at der i den samlede befolkning er en overvægt af mænd. Dette forhold skyldes primært, at flere mænd end kvinder indvandrer. Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 7

8 Befolkningens geografiske fordeling Oversigt 5 viser befolkningen i Grønland fordelt på regioner i perioden Oversigten illustrerer således ændringerne i befolkningens geografiske fordeling over en længere periode. Definition på regioner kan i afsnittet om befolkningsstatistikkens metode og begreber. Oversigt 5. Befolkningen pr. 1. januar fordelt på regioner Region Syd Region Midt Region Disko Region Nord og Øst Anm.: I regionsinddelingen er ikke medtaget befolkningen uden for kommunal inddeling. Summerne vil derfor ikke svare til offentliggjorte tal for hele befolkningen i perioden. I alt Region Midt tegner sig for den største vækst af de fire regioner. Befolkningen i denne region er steget med næsten 24 pct. fra 1982 til 2006, hvorimod befolkningen i Region Syd er faldet med 5 pct. Befolkningsudviklingen i de enkelte regioner er naturligvis bestemt af udviklingen i de enkelte kommuner. I figur 2 ses befolkningsudviklingen i de seks mest folkerige kommuner i perioden

9 Figur 2. Befolkningsandelen i de seks folkerigeste kommuner Pct. 30,0 Nuuk 25,0 20,0 15,0 10,0 Maniitsoq Ilulissat Sisimiut 5,0 0,0 Qaqortoq Aasiaat Befolkningskoncentration i Nuuk kommune I 1982 var 57 pct. af befolkningen bosat i de seks mest folkerige kommuner mod 64 pct. i januar 2006 boede 26 pct. af befolkningen i Grønland i Nuuk kommune. Oversigt 6 viser befolkningen i Nuuk kommune fordelt på fødested og bosted. Oversigt 6. Befolkningen i Nuuk kommune pr. 1. januar 2006 I alt Nuuk by Nuussuaq Bygder Station I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Indbyggertallet i byerne er steget siden 1982, mens befolkningstallet i bygderne generelt har været svagt faldende, jf. figur 3 nedenfor. Figur 3. Befolkningsudviklingen i byer og bygder Personer By Bygd Uden for by og bygd Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 9

10 Husstande Større husstande i bygd end i by Antallet af husstande 1 i Grønland er opgjort til pr. 1. januar Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er opgjort til 2,5 personer. Husstandene er generelt større i bygderne end i byerne. For mere detaljerede oplysninger henvises til tabel 12. I figur 4 er husstandene opdelt efter bosted og antal personer i husstanden. 39 pct. af husstandene i byerne og 40 pct. i bygderne består af én person. I bygderne er andelen af husstande med fem beboere og derover væsentligt større end i byerne. Der er grund til at være varsom med de her præsenterede husstandsoplysninger. Statistikkens kvalitet er afhængig af folkeregistrenes adresseoplysninger. Læs mere herom i afsnittet om befolkningsstatistikkens metode og begreber. Figur 4. Befolkningen fordelt efter husstandsstørrelse og bosted pr. 1. januar 2006 Pct By Bygd I figur 5 ses den gennemsnitlige husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar De største gennemsnitlige husstande findes i Upernavik kommune. Her bor der gennemsnitligt 3,5 person i hver husstand. 1 I befolkningsstatistikken regnes alle der bor på samme adresse som hørende til samme husstand. Antallet af husstande kan derfor ikke overstige antallet af eksisterende boliger. Antallet af husstande siger dermed ikke noget om behovet for boliger, idet man skal være tilmeldt en adresse. På adressen hvor man er tilmeldt i folkeregisteret bliver man således opgjort som værende tilhørende husstanden uagtet, at man er boligsøgende. Side 10 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

11 Figur 5. Gennemsnitlig husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar 2006 Antal personer 4,0 3,5 Hele Grønland 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Befolkningsudviklingen Dette afsnit er et lettere revideret genoptryk af en afsnit fra publikationen Grønlands befolkning pr. 1. januar Grunden er, at Grønlands Statistik mangler at validere de data om de fødte og døde i Dog er Oversigt 7 udvidet med aldersfordelingen for at underbygge det konstaterede fald i befolkningens størrelse pr. 1. januar Ingen kan med sikkerhed forudsige den fremtidige størrelse og sammensætning af befolkningen. De resultater, der præsenteres i denne publikation, er baseret på ganske bestemte forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling. Afviger den faktiske udvikling fra den forventede udvikling vil befolkningsudviklingen naturligvis afvige fra den forudsagte. Udgangsbefolkning Fertilitet Dødelighed Vandringer Med udgangspunkt i opgørelsen af befolkningens fordeling på køn, alder og fødested 1. januar 2005 er befolkningen blevet fremskrevet år for år frem til år 2015 ud fra forventningerne om størrelsen af den fremtidige fertilitet, dødelighed og vandring. Af disse forudsætninger er dødeligheden den variabel, hvis forløb normalt kan forudsiges med størst sikkerhed, hvorimod specielt det fremtidige niveau for vandring er overordentligt vanskeligt at forudsige, da vandringer udviser store udsving fra år til år. Fertilitetsantagelsen bygger på de gennemsnitlige erfaringer fra den forudgående femårs periode, Antagelsen om dødelighed tager sit udgangspunkt i dødelighedstavlen for Dødeligheden i de enkelte aldersklasser i fremtiden forventes at være den samme, som i perioden Det fremtidige vandringsomfang er vanskeligt at forudsige, især for en lille befolkning som den grønlandske, der oplever en stor ind- og udvandring. En stor del af de årlige vandringer foretages af personer født uden for Grønland og overvejende mellem Grønland og Danmark. Vandringsantagelserne tager deres udgangspunkt i erfaringerne fra perioden Da vandringsomfanget kan variere meget, ses der derfor kun på effekterne af fertiliteten og dødeligheden på befolkningen efter ti år. Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 11

12 Oversigt 7. Ind- og udvandringer Hele Grønland Indvandring i alt år år år år år Udvandring i alt år år år år år Netto i alt år år år år år Personer født i Grønland Indvandring i alt år år år år år Udvandring i alt år år år år år Netto i alt år år år år år Personer født uden for Grønland Indvandring i alt år år år år år Udvandring i alt år år år år år Netto i alt år år år år år Side 12 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

13 Udvandring af personer født i Grønland Indvandring af personer født i Grønland Antallet af udvandrede personer født i Grønland har i perioden ligget mellem 981 og Udvandrede personer født i Grønland antages at være personer om året de næste ti år, hvilket er det samme som et gennemsnit af de seneste 5 år. Antallet af indvandrede personer født i Grønland er steget i 2003 og 2004 i forhold til 2002, hvor indvandringen lå på det laveste niveau siden Indvandringen af personer født i Grønland antages at være 810 personer om året de næste ti år, svarende til gennemsnittet for de seneste 5 år. Antagelserne om det fremtidige vandringsomfang for personer født i Grønland medfører en nettoudvandring på 249 personer om året de næste ti år. Udvandring af personer født uden for Grønland Indvandring af personer født uden for Grønland Den fremtidige udvandring af personer født uden for Grønland antages at være et gennemsnit af de seneste 5 år. Det medfører en udvandring på personer årligt de næste ti år. Den fremtidige indvandring af personer født uden for Grønland antages at være personer årligt de næste ti år. Dette er som de andre vandringsantagelser et gennemsnit af udviklingen i perioden Ovenstående medfører en årlig nettoudvandring på 18 personer født uden for Grønland om året. Oversigt 8. Befolkningsudviklingen I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Befolkningstilvækst de næste 10 år Oversigt 8 viser befolkningsfremskrivningen for de kommende ti år. Det ses, at den del af befolkningen, der er født i Grønland vil være stigende i den betragtede periode, mens den del af befolkningen der er født uden for Grønland vil falde. Det medfører en forventning om, at befolkningen samlet vil stige med omkring personer, såfremt forudsætningerne for prognosen holder. I figur 6 vises befolkningspyramiden for hhv. befolkningen i 2005 og den fremskrevne befolkning i Såfremt befolkningsudviklingen bliver som beregnet i prognosen, vil der ske betydelige ændringer i befolkningens sammensætning efter alder og køn. Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 13

14 Figur 6. Grønlands befolkning pr. 1. januar 2005 og Mænd Mænd Kvinder 2005 kvinder Side 14 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

15 Metode Befolkningsstatistikregisteret Grundlaget for befolkningsstatistikken er Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister. Oplysningerne i dette register indhentes fra det Cpr kontorets folkeregister, der ajourføres af Indenrigsministeriet. Opgørelsen vedrører personer, der havde bopæl i landet pr. 1. januar Dette kriterium er nærmere beskrevet af Indenrigsministeriet i Vejledning vedrørende registrering af bopæl i folkeregistrene og CPR. Forsinkelse i indberetninger Vandringer Fødsler, dødsfald, flytninger m.m. indberettes med en vis forsinkelse. Ved opgørelsen af statistikken tages der hensyn til dette forhold med en afgrænsningsperiode, hvor man afventer de forsinkede indberetninger. Eksempelvis afventer man de sidste indberetninger fra det foregående år, når der laves befolkningsopgørelse pr. 1. januar. Dette gøres ved at vente hele januar og derved tage højde for indberetninger, der er forsinkede op til 30 dage. Oplysninger om den enkelte vandring hentes fra det kommunale folkeregister som registrerer oplysninger i det omfang disse kommer til kommunens kendskab. Ikke alle personer, der flytter, er opmærksomme på lovens krav om at melde flytning. I statistikken giver det anledning til at vi taler om forsinkede indberetninger. Når vi ser på hvor lang tid der går mellem en vandring og til denne er registreret kan vi se, at omkring 60 pct. af alle ind- og udvandringerne registreres indenfor den første uge Antal dage mellem hændelse og registrering i 2005 Indvandringer Udvandringer 90 pct. 31 dage 28 dage 95 pct. 51 dage 47 dage 99 pct. 140 dage 140 dage Dertil kommer vandringer som blev foretaget før 1. januar 2005, men som er registreret senere end 31 dage efter hændelsen frem til 31. januar I alt finder vi oplysninger om 455 sådanne vandringer. Nogle af disse kan skyldes fejl ved rapportering/registrering af flyttedato, andre er reelt meget gamle hændelser, der ikke tidligere er blevet registreret. For at gøre det enkelt medregnes vandringer i statistikken kun hvis der er mindre ind 5 år (1825 dage) mellem hændelse og rapportering/registreringen. Hvis der er mere end 5 år mellem hændelse og registrering betragtes det som en fejl. Oplysninger fra CPR-systemet I Befolkningsstatistikregisteret medtages ikke alle CPR-systemets oplysninger. Eksempelvis medtages ingen oplysninger om befolkningens tilknytningsforhold til folkekirken, stillingsoplysninger eller klartekstoplysninger som navne. Folkeregisterets grundoplysninger eftersøges for fejl. Oplysning om køn og alder afledes direkte fra personnummeret, som kun i enkeltstående tilfælde er fejlbehæftede. Disse fejl rettes typisk indenfor barnets første leveår. Bostedskoden dannes ud fra registrets adresseoplysninger. Der er generelt større usikkerhed forbundet med disse oplysninger, hvilket dels skyldes, at indberetningspligten påhviler den enkelte borger, og dels, at der er forskelle i, hvor præcis den enkelte adresseangivelse er anført i folkeregistrene. Husstandsopgørelser Ved dannelse af husstandsopgørelser anvendes adresseoplysningen på adressens mest detaljerede niveau, hvilket mindsker opgørelsens sikkerhed. Ivituut kommune

16 og områder uden for kommunal inddeling blev ikke medtaget i husstandsopgørelsen, da adresseoplysningerne i disse to områder ikke var tilstrækkeligt detaljerede. Begreber Geografiske inddelinger Den gennemgående geografiske inddeling er kommuner. Uden for den kommunale inddeling hører bl.a. civilbefolkningen i de forsvarsområder, der blev oprettet ved en dansk-amerikansk traktat i 1951, samt vejrstationer. Indenfor kommunerne skelnes mellem by, bygder og stationer. Regioner Byer Bygder Stationer Fangstpladser Slægtsmæssig tilknytning Husstand Region Syd omfatter kommunerne Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og Ivittuut. Region Midt inkluderer kommunerne Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Kangaatsiaq. Region Disko består af Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, og Qeqertarsuaq kommuner. Region Nord/Øst udgøres af kommunerne Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ammassalik og Illoqqortoormiut. Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq og Illoqqortoormiut. Til befolkningen i bygder henregnes personer i de egentlige bygder (bosteder med en bygdebestyrelse). I flere af opgørelserne medtages ligeledes personer på fåreholdersteder, fangstpladser eller andre små bosteder under bygder. I disse tilfælde er betegnelsen bygder mm. benyttet i tabellerne. Stationer er bosætninger, der er oprettet med henblik på en særlig teknisk funktion, fx bygning af vandkraftværk, flyveplads mm. Fangstpladser er ikke fast beboede, hvorfor folketallet kan variere fra år til år. At være slægtsmæssigt tilknyttet Grønland defineres ved, at en eller begge forældre er født i Grønland. En husstand er defineret som samtlige personer med identisk adresseangivelse i folkeregisteret. Side 16 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

17 Tabel 1.1 Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2005 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Kommuner i alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Tabel 1.1 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 17

18 Tabel 1.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2005 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune, og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne pr.1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Side 18 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

19 Tabel 1.2 Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2005 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Tabel 1.2 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 19

20 Tabel 1.2 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2005 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne pr.1.januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Figur 7. Befolkningen fordelt på regioner pr. 1. januar 2006 Ivittuut og Uden for inddeling 0,7 pct. Region Syd 13,8 pct. Region Nord og Øst 17,3 pct. Region Disko 18,8 pct. Region Midt 49,4 pct. Side 20 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

21

22 Figur 8. Befolkningen født i Grønland fordelt på regioner pr. 1. januar 2006 Ivittuut og Uden for inddeling 0,1 pct. Region Nord og Øst 18,6 pct. Region Syd 14,3 pct. Region Disko 19,7 pct. Region Midt 47,3 pct. Tabel 2.1 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter forældrenes og eget fødested samt alder Begge forældre født i Grønland Forælder født i Grønland, den anden født u. f. Grønland eller uoplyst Begge forældre født uden for Grønland Forælder født uden for Grønland/ anden uoplyst Begge uoplyst Eget fødested I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt Side 21 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

23 Tabel 2.2 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt efter forældrenes og eget fødested samt kommuner Begge forældre født i Grønland Forælder født i Grønland, den anden født u. f. Grønland eller uoplyst Begge forældre født uden for Grønland Forælder født uden for Grønland anden uoplyst Begge uoplyst Eget fødested I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Side 22 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

24 Tabel 3.1 Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på køn, alder og civilstand Mænd og kvinder Mænd Kvinder Alder I alt I alt Enke Skilt Gift Ugift I alt Enke Skilt Gift Ugift I alt Tabel 3.1 fortsættes Grønlands Befolkning 1. januar 2006 Side 23

25 Tabel 3.1 (fortsat) Befolkningen pr. 1. januar 2006 fordelt på køn, alder og civilstand Mænd og kvinder Mænd Kvinder Alder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt Side 24 Grønlands Befolkning 1. januar 2006

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher Arbejdsmarked 2003:3 Beskæftigelsen i Grønland i 2000 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen heraf på brancher for indkomståret

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder 33 3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Den befolkning, hvis størrelse, sammensætning og bevægelser søges belyst i dette hæfte, består (bortset fra de tabeller, der vedrører asylansøgninger)

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkningen i 150 år

Befolkningen i 150 år Befolkningen i 15 år Befolkningen i 15 år Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2 ISBN 87-51-1113-2 Pris: 12, kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 2. Omslag: Eleven Danes Tabel over Folkemængden Danmarks Statistiks

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden Socialstatistik 5. december 2017 De økonomisk udsatte I perioden 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2012-2016 -

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere