Turisme. Flypassagerstatistikken :2. Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning"

Transkript

1 Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct. i forhold til Figur 1 viser udviklingen i det estimerede antal turister i Grønland fra 2000 til Af figuren fremgår det, at antallet af turister i 2004 har været det højeste siden Således er det estimerede antal turister i 2004 tæt på niveauet i Udvikling i det estimerede antal turister Turister Spørgeskemaundersøgelsen i 2004 har tilvejebragt en række data om turismen. Resultaterne har vist fortsatte ændringer i sammensætningen af turismen med hensyn til fx rejsens varighed og formål. Skema 1 nedenfor indeholder en oversigt over de ændringer eller trends der er registreret i antal og sammensætning af turister i Skema 1. Ændringer i turismen i 2004 i forhold til 2003 Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Antal turister Antal turister på ferie Andel af hotelovernatninger Andel af overnatninger ved private Antallet af turister er steget med 6,1 pct. fra til Stigningen svarer til personer. Antallet af turister på ferie er steget med 10,7 pct. fra til Stigningen svarer til personer. Andelen af turister der har overnattet på et hotel er steget med 7,1 pct. fra til Stigningen svarer til 777 personer. Andelen af turister der har overnattet på et privat hjem er steget med 10,0 pct. fra til Stigningen svarer til 903 personer. Fortsættes på næste side

2 Skema 1 (fortsat) Ændringer i turismen i 2004 i forhold til 2003 Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Antal turister i Region Syd Antal turister i Region Midt Antal turister i Region Nord Antal turister i Region Disko Antal turister i Region Øst Andel af turister i alderen 60 år og opefter Alder i snit Opholdslængde i snit Antallet af turister i Region Syd er steget med 76 personer fra til Stigning på 2,2 pct. Antallet af turister i Region Midt er steget med 447 personer fra til Stigning på 2,8 pct. Antallet af turister i Region Nord er steget med 28 personer fra 969 til 997. Stigning på 2,8 pct. Antallet af turister i Region Disko er steget med 215 personer fra til Stigning på 2,5 pct. Antallet af turister i Region Øst er steget med 536 turister fra 729 til Stigning på 73,5 pct. Andelen af turister der er 60 år gamle eller derover er steget med 28,4 pct. fra til Stigningen svarer til personer. Turisternes gennemsnitlige alder er steget fra 44 år til 45 år. Den gennemsnitlige opholdslængde er steget fra 14,9 dage til 15,8 dage. Side 2 Flypassagerstatistikken 2004

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Figur 1. Udvikling i det estimerede antal turister Skema 1. Ændringer i turismen i 2004 i forhold til Kapitel 1 Indledning Definition af turisme Kapitel 2 Datagrundlag Kapitel 3 Turismen i Tabel 1. Turisternes fordeling på rejsens formål og regioner 2004, pct Tabel 2. Turisternes fordeling på indkvarteringsform og regioner 2004, pct Tabel 3. Turisternes fordeling efter opholdets længde og regioner 2004, pct Kapitel 4 Udviklingen i turismen Figur 2. Turister fordelt på måneder , antal Tabel 4. Turister fordelt på landeregioner , antal og pct Tabel 5. Turister fordelt på top 10 lande , pct Figur 3. Turisternes fordeling på rejsens formål , pct Tabel 6. Turisternes fordeling på rejsens formål , antal og pct Figur 4. Turisternes fordeling på indkvarteringsform , pct Tabel 7. Turisternes fordeling på indkvarteringsform , antal Figur 5. Turisternes fordeling efter opholdets længde , pct Tabel 8. Turisternes fordeling i forhold til opholdets længde , antal Figur 6. Turisternes fordeling på aldersgrupper , pct Tabel 9. Turisternes fordeling på aldersgrupper , antal Figur 7. Turisternes fordeling på regioner , pct Tabel 10. Turister fordelt på regioner , antal Tabel 11. Afrejsende passagerer til udlandet , antal Kapitel 5 Metode Tabel 12. Besvarede spørgeskemaer fordelt på måneder 2004, antal og pct Tabel 13. Sammensætningen af besvarelser; fordeling på herboende, ansatte og besøgende turister i 2004, antal og pct Flypassagerstatistikken 2004 Side 3

4 Kapitel 1 Indledning I denne publikation præsenteres Flypassagerstatistikken Statistikken er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt afrejsende med rutefly fra Grønland til udlandet. En tilsvarende undersøgelse er gennemført i 1997 samt i perioden Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Air Greenland A/S, Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavnsvæsen/GLV) og Greenland Tourism A/S. Definition af turismen Turismestatistikken er baseret på den brede, internationalt anerkendte definition af turisme, der anvendes af World Tourism Organisation (WTO). Ifølge denne definition er en turist en person, der: bevæger sig i tid og rum udover sit sædvanlige miljø; ikke oppebærer løn fra det sted, som personen rejser til; overnatter i det pågældende land og ikke opholder sig i det pågældende land i mere end et år. WTO s definition omfatter ikke kun rejsende på ferie, men også personer, der besøger et land i forbindelse med studier eller forretning. Turister er dermed også besøgende, der gæster et land med det formål at deltage i konferencer, kursus- og studieaktiviteter. Endvidere omfatter definitionen rejsende, der ankommer med det formål at besøge venner og/eller familie. Oplysninger vedrørende turister, der ankommer til Grønland med skib, primært krydstogtsturister, indgår ikke i publikationen. Kapitel 2 Datagrundlag Spørgeskemaundersøgelsen i 2004 er baseret på besvarelser. Af disse opfylder passagerer WTO s definition af turister. Figurerne og tabellerne er udarbejdet ud fra disse besvarelser. Rejsende til Grønland, som har benyttet sig af en anden befordring end den vanlige rutetrafik eller den indenlandske rutetrafik, er ikke medtaget i undersøgelsen. De generelle konklusioner er baseret på estimater Datagrundlaget giver basis for generelle konklusioner om antallet og sammensætningen af de turister, der rejste med rutefly fra Grønland i Konklusionerne er baseret på estimater. Disse estimater er beregnet ved at antage, at den procentvise fordeling blandt besvarelserne mellem turister og ikke-turister svarer til fordelingen blandt det samlede antal passagerer. Det understreges, at estimaterne kan være forbundet med en vis usikkerhed og derfor skal tages med et vist forbehold. Der er redegjort nærmere for disse forbehold i Kapitel 5 - Metode. Side 4 Flypassagerstatistikken 2004

5 Kapitel 3 Turismen i 2004 I dette kapitel gennemgås resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i Tabellerne er udarbejdet på baggrund af udfyldte spørgeskemaer, der er udfyldt af turister i henhold til WTO s definition af turisme. I tabel 1 vises fordelingen af turister i de enkelte regioner og for hele Grønland samt formålet med deres besøg. Omtrent otte ud af ti turister, der besøgte Region Øst, er rejst med det formål at holde ferie, mens kun omkring fire ud af ti turister, der har besøgt Region Midt for at holde ferie. Region Midt har haft den relativt største andel af turister på studieophold, mens Region Øst har den laveste relative andel af turister på studieophold. Tabel 1. Turisternes fordeling på rejsens formål og regioner 2004, pct. Regioner Grønland i alt Syd Midt Disko Nord Øst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forretnings- eller tjenesterejse 24,4 18,9 30,6 16,5 34,8 9,9 Ferie 47,2 54,5 36,1 61,5 39,7 81,7 Familiebesøg 18,3 17,3 21,7 13,6 16,7 3,7 Studieophold 3,4 3,4 4,0 2,6 1,6 1,3 Konference (kursus) 2,3 1,1 2,8 2,5 1,0 0,3 Andet 4,2 4,7 4,5 3,2 6,2 2,9 Uoplyst 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 I tabel 2 vises den procentvise fordeling på forskellige former for indkvartering i de enkelte regioner samt for hele Grønland. Indkvartering på hoteller og i private hjem er de hyppigst anvendte former for indkvartering i alle regioner. Indkvartering på vandrehjem er mest udbredt i Region Syd efterfulgt af Region Midt og Region Disko. Tabel 2. Turisternes fordeling på indkvarteringsform og regioner 2004, pct. Regioner Grønland i alt Syd Midt Disko Nord Øst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Hotel 37,3 22,8 32,1 50,8 31,3 64,0 Sømandshjem 4,4 3,5 6,0 2,5 1,6 1,0 Vandrehjem 12,3 15,5 14,0 10,4 6,4 3,6 Privat 31,6 32,8 36,4 23,2 37,4 9,4 Telt 6,3 16,0 3,2 6,0 10,5 17,2 Hytte/fåreholdersted 1,1 2,4 1,0 0,6 1,6 0,2 Krydstogt 0,5 0,2 0,4 0,9 0,2 0,2 Skib 1,5 1,5 1,4 2,1 0,6 1,1 Andet 4,8 5,1 5,3 3,3 9,7 3,1 Uoplyst 0,0 0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 Som det fremgår af tabel 3, opholder turisterne sig generelt kortest tid i Region Øst (1-7 dage), og længst i Region Nord, hvor hver femte turist besøger området mellem 15 og 21 dage, mens ca. en ud af fem turister besøger området mellem 29 og 90 dage. Flypassagerstatistikken 2004 Side 5

6 Tabel 3. Turisternes fordeling efter opholdets længde og regioner 2004, pct. Regioner Grønland i alt Syd Midt Disko Nord Øst I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1-7 dage 33,7 17,2 41,4 26,4 9,9 60, dage 38,7 44,1 33,2 49,5 34,4 21, dage 14,3 19,4 13,2 13,6 20,6 11, dage 4,7 8,2 3,8 3,8 13,6 2, dage 7,0 9,4 6,7 5,6 18,1 3,1 90+ dage 1,6 1,7 1,7 1,2 3,5 0,6 Kapitel 4 Udviklingen i turismen Flest turister i juli og august Figur 2. Turismen er traditionelt på sit højeste i sommermånederne, og denne tendens gjorde sig også gældende i Figur 2 viser estimatet over antallet af turister fra januar 2002 til december Det største antal turister opholdt sig i landet i juli og august. Antallet af turister er generelt lavere i starten af året for at stige hen over foråret og toppe i sommermånederne. Turismen falder så igen henover efteråret og vinteren. Turister fordelt på måneder , antal Turister Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turismen i Grønland har historisk været koncentreret på et begrænset antal lande. Dette gælder fortsat. I 2004 er de fleste turister, der har besøgt Grønland, fra Skandinavien. Andre store grupper af turister kommer fra Nordeuropa i øvrigt. I 2004 kom således 83,8 pct. af turisterne fra Skandinavien. Tabel 4 og 5 på næste side viser den procentvise fordeling af turister på lande og regioner samt på de ti lande, hvorfra flest turister besøgte Grønland i Hvis man udelukkende ser på top-10 landene (jf. tabel 5), udgør turister fra Danmark 81,8 pct. Tyskland, Sverige og Norge udgør mellem 3,8 pct. og 2,7 pct. Top-10 landene udgjorde 93,6 pct. af samtlige turister i Side 6 Flypassagerstatistikken 2004

7 Tabel 4. Turister fordelt på landeregioner , antal og pct. Antal I alt ,0 100,0 100,0 Skandinavien ,0 84,4 83,8 Nordeuropa i øvrigt ,9 7,1 7,0 Syd- og Mellemeuropa ,8 4,7 5,2 Østeuropa ,5 0,5 0,3 Mellemøsten ,0 0,1 0,1 Fjernøsten ,0 1,0 0,8 Afrika ,0. 0,0 Nordamerika ,4 1,9 2,1 Syd- og Mellemamerika ,2 0,0 0,1 Uoplyst ,2 0,3 0,5 Tabel 5. Turister fordelt på top 10 lande , pct. I alt ,0 100,0 100,0 Danmark ,8 83,6 81,8 Tyskland ,2 4,2 3,8 Sverige ,8 2,4 2,9 Norge ,5 2,3 2,7 Frankrig ,7 1,9 2,2 England ,5 1,6 2,1 USA ,0 1,4 1,7 Schweitz ,0 1,1 1,2 Holland ,8 0,9 0,8 Færøerne ,7 0,6 0,8 Turisternes baggrund for at besøge Grønland er meget forskellige, som det fremgår af figur 3 og tabel 6. I 2004 har størsteparten af turisterne (47,2 pct.) været i Grønland med det formål at holde ferie. Figur 3 viser, at der har været en fremgang i andelen af turister der kommer til Grønland for at holde ferie fra 2003 til Der har været et fald i antallet af turister, som har været i Grønland på forretnings- eller tjenesterejse, studieophold samt konference (kursus) i forhold til Samtidig har der været en mindre stigning i antallet af turister, der er rejst til Grønland på grund af familiebesøg. Figur 3. Turisternes fordeling på rejsens formål , pct Forretningseller tjenesterejse Ferie Familiebesøg Studieophold Konference (kursus) Andet Uoplyst Flypassagerstatistikken 2004 Side 7

8 Tabel 6. Turisternes fordeling på rejsens formål , antal og pct. Antal I alt ,0 100,0 100,0 Forretnings- eller tjenesterejse ,9 25,1 24,4 Ferie ,5 45,3 47,2 Familiebesøg ,8 18,2 18,3 Studieophold ,1 4,1 3,4 Konference (kursus) ,4 2,9 2,3 Andet ,3 4,3 4,2 Uoplyst ,0 0,2 0,1 Turisternes brug af forskellige former for indkvartering varierer afhængig af rejsens formål, tidspunktet på året samt længden af turistens ophold i Grønland. I 2004 var den primære overnatningsform hotel med 37,3 pct. efterfulgt af privat indkvartering med 31,6 pct. og vandrehjem med 12,3 pct. Den samlede fordeling fremgår af figur 4 og tabel 7. Figur 4. Turisternes fordeling på indkvarteringsform , pct. Uoplyst 2004 Andet Skib Krydstogt Hytte/fåreholdersted Telt Privat Vandrehjem Sømandshjem Hotel Tabel 7. Turisternes fordeling på indkvarteringsform , antal I alt Hotel Sømandshjem Vandrehjem Privat Telt Hytte/fåreholdersted Krydstogt Skib Andet Uoplyst Af figur 5 og tabel 8 på næste side fremgår det, hvor længe turisterne opholdt sig i Grønland. Omkring syv ud af ti turister var i Grønland i under to uger i I forhold til 2003 har der i 2004 været en stigning med hensyn til ophold mellem 2-7 dage og 90+ dage. Derimod har der været et fald i ophold mellem 8-14 dage og dage mens resten har været stabile. Opholdets længde i Grønland varierer afhængig af bl.a. Side 8 Flypassagerstatistikken 2004

9 årstiden og rejsens formål. Det gennemsnitlige opholdslængde for hver enkelt turist var på 14,9 dage i Opholdslængden steg i 2004 til 15,8 dage. Figur 5. Turisternes fordeling efter opholdets længde , pct dage 8-14 dage dage dage dage 90+ dage Tabel 8. Turisternes fordeling i forhold til opholdets længde , antal I alt dage dage dage dage dage dage Den aldersmæssige fordeling blandt turisterne fremgår af figur 6 og tabel 9. Af figur 6 fremgår det, at antallet af turister i aldersgrupperne 0-9 årige, årige samt 60+ årige er steget. Derimod har der været relativ færre turister i de øvrige aldersgrupper i forhold til 2003, undtagen aldersgruppen årige, der er uændret. Mere end fire ud af ti turister tilhører aldersgruppen 50 år og opefter. Den gennemsnitlige alder pr. turist var på 44 år i 2003, mens tallet er steget til 45 år i Figur 6. Turisternes fordeling på aldersgrupper , pct Uoplyst 0-9 årige årige årige årige årige årige 60+ årige Flypassagerstatistikken 2004 Side 9

10 Tabel 9. Turisternes fordeling på aldersgrupper , antal I alt Uoplyst årige årige årige årige årige årige årige Figur 7 og tabel 10 viser, hvilke regioner turisterne typisk besøger. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at ca. fem ud af ti turister i 2004 har opholdt sig i Region Midt, som dækker Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq. I forhold til 2003 har alle regionerne haft en stigning i antallet af turister i Grønlands Statistik har i 2004 modtaget flere udfyldte spørgeskemaer fra Region Øst end i Dette har bl.a. bidraget til, at den relative fordeling mellem regionerne er ændret. Figur 7. Turisternes fordeling på regioner , pct Region Syd Region Midt Region Disko Region Nord Region Øst Uoplyst Tabel 10. Turister fordelt på regioner , antal I alt Region Syd Region Midt Region Disko Region Nord Region Øst Uoplyst Af tabel 11 på næste side fremgår fordelingen af afrejsende passagerer i perioden Det fremgår, at antallet af afrejsende passagerer er steget med passagerer, hvilket svarer til en stigning på 3,0 pct. Det ses desuden, at besvarelsesprocenten for spørgeskemaer i 2004 er steget markant i forhold til Således steg besvarelsesprocenten til 52,4 pct. i 2004 fra 40,5 pct. i Side 10 Flypassagerstatistikken 2004

11 Tabel 11. Afrejsende passagerer til udlandet , antal Afrejsende passagerer i alt Herboende Ansatte fra udlandet Turister Besvarede spørgeskemaer Besvarelsesprocent ,8 35,9 35,0 40,5 52,4 Anm.: Antallet af afrejsende af herboende, ansatte fra udlandet samt turister er estimeret på baggrund af spørgeskemaerne samt oplysninger fra Mittarfeqarfiit (GLV) om det totale antal afrejsende. Bemærk: Ansatte fra udlandet er personer, som ikke bor, men som er lønnet i Grønland. Flypassagerstatistikken 2004 Side 11

12 Kapitel 5 Metode En totaltælling med frafald Fordeling af besvarelser og besvarelsesprocenter Tabel 12. Spørgeskemaundersøgelsen i 2004 er designet som en totaltælling. Målet er at uddele spørgeskemaer til alle passagerer, der rejser fra Grønland med rutefly. Trods en høj uddelingsprocent 1 i 2004 på 96 pct., udgør det samlede antal besvarelser imidlertid en om end betydelig andel på 52,4 pct. blandt alle afrejsende passagerer. Der har dermed været et vist frafald og det foreliggende datagrundlag må betegnes som en stikprøve. Frafaldet i totaltællingen kan have betydning for datagrundlagets repræsentativitet og dermed analyseresultaternes generelle gyldighed for turismen i Dette er en tilbagevendende problematik i spørgeskemaundersøgelsen. Sammensætningen af besvarelser samt besvarelsesprocenter i spørgeskemaundersøgelsen i 2004 fremgår af tabel 12 og 13. Besvarede spørgeskemaer fordelt på måneder 2004, antal og pct. Antal afrejsende til udlandet Besvarelser i pct. Antal af afrejsende besvarelser til udlandet I alt ,4 Januar ,5 Februar ,5 Marts ,0 April ,9 Maj ,7 Juni ,8 Juli ,5 August ,8 September ,5 Oktober ,5 November ,7 December ,0 Tabel 13. Sammensætningen af besvarelser; fordeling på herboende, ansatte og besøgende turister i 2004, antal og pct. I alt Turister Ansatte Antal Herboende I alt Turister Ansatte Herboende I alt ,0 50,8 4,4 44,8 Januar ,0 35,1 6,1 58,7 Februar ,0 41,7 6,4 51,9 Marts ,0 56,3 4,6 39,1 April ,0 61,2 4,2 34,7 Maj ,0 40,8 5,0 54,2 Juni ,0 41,8 3,0 55,2 Juli ,0 50,4 1,8 47,8 August ,0 63,8 4,1 32,1 September ,0 51,2 5,0 43,9 Oktober ,0 47,9 5,5 46,6 November ,0 65,9 14,2 19,9 December ,0 69,8 17,2 12,9 1 Air Greenland A/S månedlige opgørelse over alle udleverede spørgeskemaer til afrejsende til udlandet. Grønlands Statistik modtager denne opgørelse hver måned. Side 12 Flypassagerstatistikken 2004

13 Usikkerhed ved estimering af antal turister Estimeringen af antal turister er beregnet ud fra en antagelse om, at fordelingen blandt besvarelserne mellem turister og ikke-turister svarer til den faktiske fordeling blandt de afrejsende passagerer med rutefly fra Grønland. Dette estimat er forbundet med en vis usikkerhed dels af de grunde, der er nævnt ovenfor, og dels som følge af en risiko for skævheder i mønstret af besvarelser. Besvarelsen af spørgeskemaerne er frivillig. Herboende personer, som rejser ofte og derfor gentagne gange modtager et skema, kan tænkes over tid at fravælge deltagelse i undersøgelsen. Modsat vil rejsende fra udlandet, der er i Grønland og modtager et spørgeskema for første gang, sandsynligvis være mere tilbøjelige til at returnere en besvarelse. Der opstår dermed en risiko for, at turisterne overrepræsenteres i undersøgelsen. Antal afrejsende passagerer med fly fra Grønland til udlandet var i I dette tal er der ikke taget forbehold for, om det er fastboende i Grønland eller turister. Ud af de afrejsende har passagerer besvaret spørgeskemaet, som de har fået udleveret i de forskellige lufthavne. Dette giver en besvarelsesprocent på 52,4 pct. Til sammenligning var antallet af besvarelser i 2003 på , svarende til en besvarelsesprocent på 40,5 pct. Spørgeskemaerne uddeles af Air Greenlands personale ved check-in. Der uddeles skemaer i 14 lufthavne og heliporte. Air Greenlands personale laver daglige optællinger over deres udleveringer af spørgeskemaer til afrejsende i hver lufthavn. Det foregår sådan, at personalet, dagen før, tæller hvor mange personer der skal rejse ud af Grønland. Derefter stiller de antal spørgeskemaer svarende til antal afrejsende i check-in klar til udlevering. Når alle dagens passagerer er rejst, tæller personalet hvor mange de har udleveret til afrejsende ud af Grønland. Indsamlingen foregår i opstillede indsamlingsbokse, der er placeret ved indsamlingsstederne. Den praktiske gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen er uændret i forhold til Spørgeskemaets indhold i 2004 De afrejsende passagerer med bopæl i udlandet bliver i spørgeskemaet bedt om at besvare ni spørgsmål om deres baggrund og ophold i Grønland. Rejsende bosat i Grønland bliver alene bedt om at oplyse måned for afrejse samt navn og adresse. Besvarelserne tilvejebringer følgende oplysninger om de rejsende: Køn Alder Bopælsland Måned og lufthavn ved udrejse fra Grønland Længden af opholdet i Grønland Primær indkvarteringsform under opholdet i Grønland Eventuelt ansættelsesforhold i Grønland Om og hvor mange gange vedkommende har været i Grønland før Navn på den by/bygd, hvor den rejsende har ophold sig i længst tid. Anvendt fordeling af regioner I afsnittet om turisternes fordeling på opholdssteder, er følgende fordeling på regioner anvendt: Region Syd: Nanortalik, Qaqortoq, Narsarsuaq, Narsaq, Ivittuut og Paamiut Region Midt: Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq Region Disko: Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Aasiaat, Ilulissat og Qeqertarsuaq Region Nord: Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq Region Øst: Illoqqortoormiut, Tasiilaq samt bygden Kulusuk, hvor lufthavnen er placeret. Flypassagerstatistikken 2004 Side 13

14 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Josef Kajangmat Turisme 2005:2 18. marts 2005 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Flypassagerstatistikken 1999

Flypassagerstatistikken 1999 Turisme 2000:2 Flypassagerstatistikken 1999 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 2 Definition af turisme... 2 Hvor mange turister kom til Grønland i 1999?... 3 Turisternes fordeling på lande...

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Rettet juli 2013 Turisme

Rettet juli 2013 Turisme Rettet juli 2013 Turisme 2013:1 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2007-30. sep. 2012 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Færre overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen 1. Vores budskab Vi har undersøgt Grønlands lufthavne. Der er Tre store lufthavne,

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere