Uenighed om ansættelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uenighed om ansættelser"

Transkript

1 1 2. SEPTEMB ER U G E 37 Uenighed om ansættelser Fordel med flere der kan vurdere ansøgere Medarbejderorganisationerne støtter ikke den nye handlingsplan for rekruttering, fordi afsnit om at medarbejderne skal sidde med ved bordet, når der ansættes, ikke kom med linjers udeladt tekst har slået et skår i enigheden mellem medarbejdere og ledelse om DRs personalepolitik. Det drejer sig om den handlingsplan for rekruttering, der blev præsenteret tidligere på ugen. Målet med planen er at lave fælles retningslinjer for, hvordan man opslår og besætter stillinger i DR, og planen er godkendt af DRs direktion. Men medarbejdernes organisationer, KUV og Journalistgruppen, vender altså tommelfingrene nedad. Formuleringerne i handlingsplanen har set dagens lys i en styregruppe, hvor både medarbejdere og ledelse sad med ved bordet. I styregruppens forslag til handlingsplanen var der indarbejdet et afsnit, der slog fast, at der som hovedregel SKAL være medarbejderrepræsentanter med i ansættelsesudvalg og rekrutteringsteams. Men afsnittet blev pillet ud af den endelige formulering af handlingsplanen på et møde i DRs direktion i juni. Tilbage er en række formuleringer, der slår fast, at chefen KAN sammensætte et rekrutteringsteam, når der skal ansættes medarbejdere. Stig Paulsen er formand for Kontaktudvalget, paraplyorganisationen, der favner alle fagforeningerne i DR bortset fra Dansk Journalistforbund. Han var med i det udvalg, der støbte kuglerne til handlingsplanen, og hvor både ledelsesog medarbejderside var repræsenteret - og han mener, at der var enighed om et afsnit, der slog fast, at der som hovedregel altid skal nedsættes et ansættelsesudvalg eller et rekrutteringsteam, når en stilling i DR skal besættes. 1

2 Der er mange fordele ved, at der sidder medarbejdere i ansættelsesudvalg og rekrutteringsteams. Det er en hjælp til chefen, at der er flere til at vurdere ansøgernes stærke og svage sider, og det er jo også vigtigt, at den, der bliver ansat, har en kemi, der passer med de øvrige medarbejderes, siger Stig Paulsen, der også peger på, at det også er en god ting for den nye, at han eller hun har haft lejlighed til at møde en kommende kollega. Men afsnittet om rekrutteringsteams blev altså pillet ud af dokumentet af DRs direktion. Både hos KUV og den anden store medarbejderorganisation, Journalistgruppen, er der fortørnelse over, at det skete uden yderligere debat eller tilbagemelding. Det færdige papir med handlingsplanen - uden afsnittet om rekrutteringsteams - blev efterfølgende præsenteret på Hovedsamarbejdsudvalgets møde i begyndelsen af september. Et spørgsmål om samarbejdsklimaet Ikke et bombastisk krav Det understreges jo flere gange i handlingsplanen, at der sagtens kan nedsættes ansættelsesudvalg med medarbejdere i, så der er jo ikke noget til hinder for, at det kan ske? Jeg tror, at det, man vil se, er, at i de afdelinger, hvor man har et godt samarbejde, vil medarbejderne sidde med ved ansættelsesbordet, mens man ikke vil se det de steder, hvor samarbejdet knirker. Og det vil forøge utilfredsheden og modarbejde DRs intentioner om et godt samarbejde, siger Stig Paulsen. Hvis der partout skal sidde medarbejdere med ved bordet, så bliver processen omkring nogle ansættelser måske unødigt bureaukratisk - i en tid, hvor der er brug for at få taget nogle beslutninger og se at komme videre i stedet for at sidde og holde møder? Fint med mig - men i DRs overordnede personalepolitik står der, citat: Vi vil skabe åbenhed og medarbejderinddragelse i ansættelsesprocedurerne. Hvis man ikke mener det for alvor, må man lade være med at skrive det, slutter Stig Paulsen. DRs generaldirektør Kenneth Plummer siger, at han vælger at hæfte sig ved det meget fine samspil, der har været mellem medarbejdere og ledelse om de øvrige mange punkter i personalepolitikken. Det er et paradigmeskift i forhold til DRs tidligere ledelse, siger han. Men her er der altså et punkt, hvor vi ikke er enige, og så forbeholder jeg mig min ret til at skære igennem, siger Kenneth Plummer. 2

3 Hvorfor skulle afsnittet ud? Vi ønsker ikke et bombastisk krav om, at der i alle ansættelsessituationer skal nedsættes et ansættelsesudvalg. Men i langt de fleste tilfælde synes jeg, at det er en rigtig god ide - og jeg kan da nævne, at i alle de rekrutteringer, jeg selv har været med til i DR, har vi haft kolleger til den kommende medarbejder med i ansættelsesudvalget. I DRs personalepolitik står der, at DR vil skabe åbenhed og medarbejderinddragelse i ansættelsesprocedurer. Hvorfor må det så ikke stå i handlingsplanen, at medarbejdere skal sidde med i ansættelsesudvalgene? Åbenhed og inddragelse i processen er mange forskellige ting. Det er også noget med ens spilleregler overalt - og medarbejderne kan inddrages mange steder i processen. Der er hjemmearbejdet inden stillingen bliver slået op, og der er selve opslagsprocessen, hvor det er vigtigt, at der er mulighed for at komme til orde. Det er ikke kun det, der foregår i mødelokalet, det handler om. Risikerer man ikke, at afdelinger, hvor samarbejdet er godt, inddrager medarbejdere, når der skal ansættes nye, mens chefen bestemmer enerådigt de steder, hvor samarbejdet er mindre godt? Jeg vælger at være optimist - og hvis der er dårligt samarbejdsklima, så må vi arbejde på at få det gjort bedre. Hvilken betydning mener du, det har, at medarbejderne siger fra i forhold til handlingsplanen for rekruttering? Vi har så godt et samarbejde og så stor en gensidig respekt, at jeg ikke forventer, at det her vil skabe væsentlige problemer i vores generelle samarbejde i DR, siger Kenneth Plummer, der tilføjer, at man i HSU har besluttet at evaluere handlingsplanen om et år. bnc Journalister er mimoser Jeg har tit været forbløffet over, hvor svært det kan være at sætte spørgsmålstegn ved noget, der er blevet sendt. Journalister er ofte mimoser - især tv-journalister! En bredside fra Jacob Mollerup, manden, der som en del af sit job har til opgave at kritisere produkter fra det firma, der betaler hans løn. Senest har han svunget pisken over et mad-program, hvor sponsorerne efter hans mening fik lidt for meget for deres penge i form af positiv omtale - og da der blev brugt skjult kamera for at afsløre uværdig behandling af psykisk syge på et plejecenter, rynkede Lytternes og 3

4 seernes redaktør brynene, så det kunne ses og høres også uden for DR. Jacob Mollerups job går ud på andet end at kritisere kolleger, der træder ved siden af almindelig fairness-praksis i almindelighed og DRs etiske retningslinjer i særdeleshed. Han er også manden, lyttere og seere kan gå til, hvis de ikke synes, de fik en ordentlig behandling, da de klagede over en udsendelse. Det arbejde har han netop gjort status over i sin Redaktørberetning for 1. halvår 2008, der blev fremlagt for DRs bestyrelse forleden. Hvordan er det at være den, der nogle gange bider og snerrer af kolleger? Det kan nemt være et lidt ensomt job. Jeg har ikke en redaktion eller en gruppe, som jeg kan diskutere etiske spørgsmål med. Til gengæld taler jeg tit med de andre læser- seer- og lytterredaktører herhjemme - og jeg er medlem af bestyrelsen i den internationale Organisation of News Ombudsmen ONO (forkortelsen udtales: Oh No!, red.) Det værste ville være bovlam journalistik Hvordan reagerer folk, når du kritiserer det, de har lavet? Det er meget forskelligt. Nogle reagerer ved at blive rasende - men når vi har talt tingene igennem ender det som regel med, at de kan leve med konklusionen i kritikken, selv om de ikke nødvendigvis er enige. I andre tilfælde hører jeg ingenting. Måske sidder der 20 mennesker et sted i DR og snakker om, hvad idioten nu har skrevet, men jeg får det ikke at vide. Det er en lidt pudsig fornemmelse. Der er journalister i DR, der føler sig hængt ud, når du kritiserer deres indslag offentligt. Hvordan har du det med det? Jeg forstår dem godt. De er i en meget udsat position og bliver skudt på fra mange sider. Når så én fra ens eget hus bidrager til skyderiet, kan temperamentet blive bragt i kog. På den anden side kan man ikke tillade sig at være så håndsky, at éns produkt ikke må diskuteres, for det er vigtigt at lære af de fejl, der bliver begået. Men jeg vil absolut fraråde, at man af frygt for kritik forsøger at undgå at lave noget, man kan blive kritiseret for. Så bliver journalistikken bovlam, og det er det værste, der kan ske! De, der kritiseres, føler ikke altid, at deres version af historien er hørt? Når jeg skal have en sag belyst, henvender jeg mig typisk til chefen for afdelingen eller redaktionen. Det er gået op for mig, at det ikke er altid, cheferne sørger for, at medarbej- 4

5 derne bliver ordentligt orienteret. Det vil jeg arbejde på bliver forbedret, slutter Jacob Mollerup - men tilføjer så: Folk skal være velkomne til at synes, at jeg er en idiot - men det skal helst være på et oplyst grundlag... bnc Reddet ombord efter avis-forlis Glade for Nyhedsavisen Det hele er lidt forvirrende. Der er mange tekniske systemer, jeg skal sættes ind i. Men jeg skal nok komme efter det. Jacob Fejrskov Pedersen er praktikant på DR Østjylland, men det er ret nyt. Faktisk meget nyt. DRåben fangede ham på hans fjerde arbejdsdag i DR, hvor han nu får en del af sin journalistuddannelse, efter at han ufrivilligt måtte sige farvel til sin rigtige praktikplads: Den nu lukkede Nyhedsavisen. Da gratisavisens medarbejdere 31. august om aftenen fik at vide, at pengekassen var tom og at avisen ikke ville udkomme den følgende dag, stod 11 journalistpraktikanter uden uddannelsesplads. Men ikke længe: Politiken, Jyllands- Posten, Fyens Stiftstidende og Metro Express slog dørene til redaktionslokalerne op, og det samme gjorde DR, der agerede redningsbåd for to praktikanter: Jacob Fejrskov Pedersen, der kom til DR Østjylland, og Rasmus Mark Pedersen, der havnede hos DR Nyheder. DRåben fandt Rasmus på Ide-redaktionen, der udvikler egne historier til TV Avisen og Radioavisen. Mit umiddelbare indtryk er: Nøj, hvor er det kæmpestort. Det er fedt at få lov til at være en del af DR, folk er hamrende dygtige, og man fornemmer en vis stolthed over at være her - men også en lidt institutionaliseret tankegang, hvor man skal henvende sig ét sted for at få en klipsemaskine og et andet sted for at få en telefon. Der er heller ikke den samme fornemmelse af total fællesskabsfølelse, at vi er én mod alle de andre, som der var på Nyhedsavisen, siger Rasmus, der havde sin første arbejdsdag i DR onsdag i sidste uge. Da vi fik at vide, at avisen lukkede, tænkte jeg faktisk i første omgang overhovedet ikke på, hvad der dog skulle blive af mig. Jeg var bare ked af, at avisen var gået ned. Det var først, da jeg hørte om nogle af de andre, der havde fået plads på Jyllands-Posten, at jeg tænkte: Oh shit - du skal jo også finde et sted. Så greb jeg telefonen og ringede til DR, der havde vist interesse for mig, da praktikpladserne skulle fordeles, siger han. 5

6 Fælles for Rasmus og Jacob er, at de nåede at få præcis en måned på Nyhedsavisen, inden den lukkede. Det er også et fælles træk, at de begge søgte tv-stillinger, da praktikpladserne skulle fordeles, men havnede på avisen. Alligevel vil Jacob Fejrskov Pedersen ikke gå så langt som til at kalde det held i uheld, at han nu befinder sig på et praktikstedsted, hvor der er mulighed for at komme til at lave tv - heller ikke selv om han faktisk udelukkende søgte tv-stillinger på panikdagen, da praktikanterne blev fordelt på de forskellige medier. I min korte tid på Nyhedsavisen blev jeg faktisk så glad for at være der, at jeg begyndte at overveje, om min fremtid måske alligevel lå på en avis, siger han. Rasmus Mark Pedersen har det lidt på samme måde: I løbet af den måned, jeg fik på Nyhedsavisen, kom jeg til den konklusion at Yes, jeg har valgt rigtigt! Da jeg så pludselig skulle skifte, måtte jeg lige tænke tilbage og forsøge at huske, hvorfor jeg også godt kunne lide at lave tv og radio, siger han. Rasmus Mark Pedersen er praktikant i DR Nyheder fra nu af og frem til august Jacob Fejrskov Pedersens kontrakt med DR Østjylland løber frem til den 1. februar bnc Militærnægter gør karriere Vil du have noget at drikke? Hvad med at komme til frisør? Trænger du til nye bukser? Det er uvant for den nye Boogie-vært Jeppe Voldum pludselig at være den, som skal opvartes. Han er netop kommet om på den anden side af kameraet som vært efter at have været militærnægter i DR Ung - og blandt andet gå til hånde i studiet. Det hele er lige vendt 180 grader for mig, fra at folk sagde hent lige en kop kaffe til mig til sig til, hvis du har brug for noget. Det er noget helt nyt, at al opmærksomhed pludselig er rettet mod mig. Jeg er jo ligesom de andre, står bare på den anden side af kameraet. For Jeppe Voldum var det et tilfælde, at han valgte at blive militærnægter i DR. Han ville egentlig have aftjent sin værnepligt på almindelig vis, men da det viste sig, at han skulle til Aalborg, valgte han i stedet at blive militærnægter. På introduktionskurset for militærnægtere mødte han Rasmus Vilhelmsen, som var inviteret til at lave PR for DR som militærnægter-arbejdsplads. Jeppe var allerede ansat på et mindre produktionsselskab og tænkte: Fedt, det er jo det samme, som jeg laver nu. 6

7 Efter militærnægtertjenesten på fire måneder fik han lejlighed til at øve sig som medvært på Roskilde Festival-tema i sommer - og blev bagefter opfordret til at blive vært for ungdomsprogrammet Boogie. Flere eksempler DR er attraktiv for nægtere Faktisk er der flere af DRs medarbejdere, som har startet deres karriere på den måde, hvor især webudvikling er et attraktivt jobområde for tidligere militærnægtere. En af dem er hypermediesystemudvikler, som han kalder sig selv, Mikkel Munch Mortensen. Han har nu været ansat i tre år som systemudvikler efter sin militærnægtertjeneste. Før han startede, var Mikkel Munch Mortensen kernebruger på Skum, og benyttede sine kontakter i DR Ung til at blive militærnægter her - efter at han havde tilbragt 14 dage på kasernen i Fredericia som almindelig værnepligtig. Selvom militærnægtere egentlig skal lave forefaldende arbejde som fx kaffe, er det lykkedes mig fra starten at være med til at udvikle systemer til nettet, og det er jeg så fortsat med, siger Mikkel Munch Mortensen. En af de tidligere militærnægtere, som er blevet til noget i DR, er musik- og koncerthuschef Leif Lønsmann, som har været i DR i 30 år: Jeg blev indkaldt til ni måneder som kok på en ubåd, men valgte i stedet 11 måneder med mere meningsfyldt arbejde i DR. Det blev så til 30 år i indtil videre ti meget forskellige stillinger. Leif Lønsmann lavede radio i ti år, havde derefter forskelllige lederjobs, og blev efter ni år som radiodirektør chef for Koncerthuset og DRs Musikdivision. I militærnægteradministrationen i Hedehusene mærker man også, at DR er et attraktivt sted at aftjene sin militærnægter-tjeneste. Kontorfuldmægtig Karen Nielsen fra Militærnægteradministrationen siger: Vi har i øjeblikket tre udstationeret i DR, to i Perspektiv og en på P3. DR er et attraktivt sted at være militærnægter, men alle kan jo ikke komme i DR. Vi kan ikke fylde op med militærnægtere som gratis arbejdskraft et sted, hvor der har været så mange fyringer. Karen Nielsen siger også, at det ikke er ualmindeligt, at militærnægtere på andre udstationeringssteder end DR får job. Der er for øjeblikket en lille stigning i antallet af militærnægtere, efter det en tid har været mere populært at aftjene sin værnepligt. eva 7

8 Pianoparade Næstved får motion Der kom et, der kom to - der kom 18 nye sortskinnende pianoer til DR Byens Koncerthus tirsdag eftermiddag. Og yderligere syv følger senere. Pianoerne, der havde gjort den 900 km lange tur fra Seilen værkstedet i Bayern i en form for dobbeltdækker lastvogn og iført hvert sit vatterede overtræk, blev straks fordelt ud i de øverum, dirigent- og solistrum, hvor de skal gøre tjeneste. Men helt ærligt - 25 splintrende nye klaverer - er det nu også nødvendigt?, måtte DRåben spørge. Ja, det er det, forklarer orkester- og koradministrator Gordon Alsing. For musikere, sangere og dirigenter er et piano et væsentligt arbejdsredskab. Det svarer til, at journalister bruger computer, fotografer et kamera osv. Gordon Alsing forklarer, at mange af sangerne og musikerne i de forskellige ensembler ikke har mulighed for at øve hjemme. I Koncerthuset har vi derfor indrettet en række øverum, og selv om man spiller obo, tuba eller trompet, kan man have brug for at stemme sit instrument, spille sammen eller indstudere svære passager i de værker, der skal opføres. Nu er der mulighed for at give dette arbejde nogle ordentlige vilkår helt svarende ti,l hvad vi oplever på turnéer rundt til andre koncerthuse. De 25 nye pianoer suppleres med de tre, man hidtil har måttet klare sig med i Radiohuset. kit Motion er tidens løsning og i den sammenhæng var onsdag en stor dag i DRs forlægning i Næstved, for sidst på formiddaagen kunne DR Sjælland nemlig indvie sit eget motionsrum. Siden DR Sjællands indendørs svømmehal blev nedlagt omkring årtusindskiftet, har den eneste mulige motion været løbeture op til stationens lokaler på 2. sal. Det rådes der nu bod på takket være et velbestykket motionsrum. Her kan medarbejderne pine diverse muskelgrupper i udstyr, der dels stammer fra DRIs overskudslager, dels er doneret af medarbejdere. Rummet er altid tilgængeligt for medarbejderne, mens det er omklædningsfaciliteterne ved det nu hedengangne svømmebassin, der stadig kan benyttes. Rummet er indrettet af Henny Mortensen og René Sabro Pedersen, og onsdag 8

9 blev det røde bånd klippet af redaktionschef Mette Rasmussen. kit Ugens debat Jubilæer Hvorfor er aftensmaden ikke færdig kl , så vi kan komme til at spise, når vi har pause?, spurgte en medarbejdere ved TV Avisen og fik svar om, at det vil blive rettet. Sidste uges spørgsmål om den pris, DR må betale for mobiltelefoner affødte et svar om, at DR i sin aftale med den nye leverandør, Telia, har fokuseret på at opnå så lave priser som muligt på tale- og trafiktakster, hvilket har betydet en besparelse på et tocifret millionbeløb årligt. De to pitchdage, der blev afviklet i ugens slutning, hvor medarbejdere kunne forsøge at komme ideer til nye radio-, tv- eller internetsatsninger, affødte et indlæg om, hvordan DR behandler medarbejdere med gode ideer, og hvorfor man ikke belønner dem, der er kreative. Hvorfor vente i over et halvt år, når det kan nås inden udgangen af denne måned?, lød spørgsmålet i et indlæg, der argumenterede for, at direktionen hurtigt finder en løsning med hensyn til detaljeret tidsregistrering af teknikernes arbejdsopgaver, så denne gruppe ikke skal føle sig dsikrimineret i forhold til andre dele af produktionen. I anledning af ressourcespecialist Christin Lists 25 års jubilæum 22. september, skriver driftschef Mette Lina: I disse dage går Christian List rundt i Århus og brummer sin karakteristiske lille Nnnn lyd. En lyd som kommer fra ham, når han enten koncentrerer sig rigtig meget om komplicerede tekniske spørgsmål, eller hvis der er noget, han undrer sig over og ikke rigtigt forstår. Årsagen til lyden denne gang er det sidstnævnte. For oprindeligt ønskede han kun at være ansat hos DR i maks. et halvt år. Han var overbevist om, at han skulle arbejde ude i branchen og så sit engagement som autodidakt lydmand på tv i DR som et kortere bekendtskab. Sådan skulle det heldigvis ikke være, og her 25 år efter at han underskrev sin første ansættelseskontrakt, går han så rundt og undrer sig over, hvad der egentligt skete. Kære Christian. Jeg vil forsøge at komme med et bud på en forklaring. Som vi jo alle ved, er DR et sted i evig forandring og bedst som man tror: Nu er der ro på, så sker der noget nyt. For nogen kan det være ret frustrerende, men ikke for dig. Jeg tror, DR har passet rigtig godt til dit temperament og din 9

10 store lyst til konstant at møde nye faglige udfordringer og udviklingsmuligheder. For når jeg kigger tilbage på dine 25 år i DR, så er der nemlig en ting, som går igennem hele vejen. Du er altid med der, hvor tingene sker. Der hvor du kan være med til at præge udviklingen og der, hvor du bliver udfordret på din store faglige nysgerrighed og kompetence. Jeg tror, at DR og du har matchet hinanden rigtigt godt. DR har haft brug for dig og dine kompetencer igennem alle årene, og du har fået mulighed for at beskæftige dig med ting, du brænder for og fået nye udfordringer, før du har kedet dig. Du startede som lydmand på TV Avisen i Radiohuset og var med den weekend, hvor man flyttede til den nye TV By i Gyngemosen. Siden hen rykkede du til Århus, hvor du blev en del af optageholdene, som dækkede både programproduktionen og nyhedsproduktionen. Du uddannede dig på et tidspunkt til redigeringstekniker og var med fra starten i PP digitaliseringsprojektet. I dag er du ressourcespecialist med hovedfokus på tv-produktionen i Århus. Du har om nogen formået at følge med i udviklingen indenfor ufatteligt mange områder. Ord som 16mm, jam-sync af 1/4" til video, EFP vogne, mobil-redigering, SNG, SNV, Adobe Premiere, Pinnacle, Avid, Protools, lyslofter, Virtuel produktion, telepromter, 3G, Camcorder, LanShare, mediearkivet. Ja, jeg kunne blive ved og ved - dækker alle begreber, som du ved en hel masse om. Det vidner om din store evne til at kunne favne mange forskellige områder og meget komplekse systemer. Nu tror man måske, at vi har med en super nørd at gøre. Men man skal ikke tage fejl af dig. En nørd - det er du. På den gode måde. For du har altid brugerne og produktionerne i centrum. Du har et overordnet mål om at forbedre og optimere workflowet - og dermed gøre vores produktioner endnu bedre. Du er samtidig en meget dygtig underviser og formidler, og du elsker at give din viden og begejstring videre til de mennesker, som skal bruge systemerne. Du er der, når der opstår problemer undervejs. Du finder en vej ud og har øje med alle systemer i produktion. En af dine tætte kolleger har fortalt, at du er så hjælpsom og altid tilstedeværende, at hun flere gange har taget sig i at ringe dit nummer op, når hun efter en stresset dag på arbejdet skulle have fat i sin mand! Det kan faktisk være meget svært at få dig til at gå hjem fra arbejdet. For der er lige en server, der skal gøres plads på og lige - og lige. Det er nok noget, som din kone Ida kan nikke gengældende til. 10

11 Du er ikke sådan lige at imponere, og man skal ikke tro, at man kan stikke dig blår i øjnene. Du har noget at have din sunde skepsis i, fordi du er så fantastisk dygtig på det faglige plan. Fx kunne du under digitaliseringsprojektet altid følge med selv den mest nørdede leverandør, og ingen smart sælger slap fra møder med dig med flosklerne i behold. Senere ramte dette projekt teknologiens begrænsende virkelighed, men du har aldrig opgivet at ændre virkeligheden. Det kan blive bedre kammerat - er li'som dit motto. For du er visionær, og proaktiv og følger konstant med i udviklingen og har en imponerende energi. Du tager ejerskab på de projekter, du går ind i og ser problemerne, før de opstår. Du er en fremragende systemtester og en meget grundig fejlfinder. Du er meget ambitiøs, både på egne, men også på hele DRs vegne og du HADER når nogen eller noget er utjekket. Du kan blive noget så gal i skralden, når man går på kompromis med kvaliteten, hvis der ikke bliver fulgt op på tingene eller hvis det efter din mening går for langsomt. Du kalder det selv et udtryk for et voldsomt temperament. Jeg oplever det i stedet som et udtryk for, at du er en ildsjæl, som gerne vil, at tingene skal være i orden - og helst lidt mere end det. Du gør ikke meget væsen af dig selv. Umiddelbart får man indtryk af, at du er en stille og lidt tilbageholdende mand. Men her skal man heller ikke tage fejl. Du har din egen humor, og den kommer på banen på de mest velplacerede og nogle gange uforudsigelige tidspunkter. Du er for det meste glad og spreder gerne din glæde og engagement ud til dem, du omgås. Du er samtidig et meget omsorgsfuldt menneske, og det betyder meget for dig, at kollegerne omkring dig har det godt og trives. Du er meget værdsat af dine kolleger, og du er højt respekteret for din store faglighed og ikke mindst din hjælpsomhed. Man kan regne med dig. 11

12 Dette billede fra et at jeres redigerings rum i Århus, taler for sig selv. Kan det siges tydeligere? Så Christian: Jeg vil blot på vegne af rigtig mange kolleger, sige dig tusind tak fordi du lod dig overtale til mere end en et halvt års freelance ansættelse dengang for 25 år siden. Jeg håber, at du vil fortsætte i mange år endnu med din ubrydelige loyalitet over for programproduktionen, og jeg håber også, du en dag når dit mål: Det optimale workflow. Reception Dødsfald Ansættelser og fratrædelser For flere år siden besluttede jeg, at jeg ville stoppe i DR, når jeg blev 62 år. Det blev til 36 år i alt. Mange gode år på P2 og 16 år i DR Symfoniorkestrets/Kors regi, hvor et tæt samarbejde mellem kolleger, musikere, sangere, danske og udenlandske dirigenter og solister var enestående. Derfor vil jeg gerne sige farvel med en afskedsreception mandag den 29. september kl i Musikerfoyer, 3. sal i Koncerthuset Rita Mortier, kontorfuldmægtig DR RSO og kor Film- og tv-fotograf Ole Schultz er død 28. august, 64 år. Han forlod DR i Journalist Bent Nørgaard, tidligere TV Avisen, er død 4. september, 64 år. Fastansatte Casper Heinig, økonom, ØD MD Økonomi, 1. aug. Katrine Aadal Andersen, kons., DR Programprod., 1. aug. Irene Thyrri, prog.medarb., DR Jylland Red. 6, 1. aug. Tina Foged Hansen, økonom, Øko.dir. Sekretariat, 1. aug. Ane Yde Skaksen, økonom, ØD MD Økonomi, 1. aug. Ulrike Heisler, jur. kons., DR Jur. & Politisk Sekre., 1. aug. 12

13 Martin Kristiansen, sprogkons., DR Programprod., 1. aug. Marianne Holmbjerg, koncernregnskabschef, ØD, 1. aug. Jeanette Reutzer, strategikons., DR Medier, 1. aug. Trine Nielsen, økonomikonsulent, GD ØD Økonomi, 1. aug. Michelle Priess, projektleder, DR TES, 1. aug. Lasse Eskildsen, studievært, DR Event, 4. aug. Steen Balslev, økonomileder, ØC PD Fiktion, 11. aug. Johny Christiansen, controller, ØC PD, 11. aug. Birgitte Vestermark, journalist, DR Perspektiv, 11. aug. Mette Vibe Utzon, studievært, Horisont, 15. aug. Erik Johan Karlström, koncertsanger, Radio Koret, 15. aug. Lone Jessen, økonom, ØC PD Økonomi Musik, 18. aug. Tidsbegrænsede ansættelser Maja Lykketoft, prog.medarbejder, Kultur/videnskab, 1. aug. Pernille Rudbæk, journalist, Indland, 1. aug. Ann-Mee Nielsen, journalist, Indland, 1. aug. Mikkel Skovsgaard, journalist, DR Jylland Red.2, 1. aug. Ninette Zacho Bradsted, journalist, DR Jylland Red.1, 1. aug. Iben Herrik, assistent, DR Licens & Programservice, 1. aug. Laurits Nansen, journalist, Penge, 1. aug. Jacob Jægesen Wilkens, journalist, DR Jylland Red.7, 1. aug. Charlotte Rudiengaar Rasmussen, journalist, Indland, 1. aug. Sally Hamilton, programmedarbejder, TVA Update, 1. aug. Thomas Jakobsen, programtekniker, ND Teknik, 1. aug. Tom Carstensen, journalist, Indland, 1. aug. Jonas Schmidt, journalist, DR Jylland Redaktion4, 1. aug. Trine Ruby Laursen, journalist, Radioavisen, 1. aug. Iben Thranholm, prog.medarb., DR Jylland Red.3, 1. aug. Kim Vester, journalist, DR P3, 1. aug. Lena Geert-Jørgensen, journ., DR Medier, Presse, 1. aug. Jesper Christiansen, programmedarbejder, Udland, 1. aug. Martin Wøldike, journalist, Indland, 1. aug. Mikkel From Nielsen, journalist, DR Jylland Red.1, 1. aug. Kenneth Sperling, programmedarbejder, TVA Update, 1. aug. Emilie Brandt, produktionsleder, Fiktion M1, 1. aug. Bjarke Balleby Søndergaard, regissør, DR Event, 1. aug. Julie Borup Petersen, projektass., DR TES, 1. aug. Bjarni Olsen, webdesigner, DR Perspektiv, 4. aug. Eva Christensen, økonom, Øko.dir. Sekretariat, 4. aug. Peter Sigsgaard, redaktionsteko, ND Teknik afvikling, 4. aug. Finn Olofsen, snedker, DR Visuelt Udtryk Snedkere, 4. aug. Lars Wissing, off-line koordinator, Fiktion M1, 4. aug. Jens Hjorth-Larsen, ass., DR Jur. & Politisk Sekre., 4. aug. Marco Møller, tv-tekniker, DR Jylland Teknik, 5. aug. Nanna Birk, medhjælper, DR Medier, Medieforskning, 5. aug. 13

14 Augusta Glahn-Abrahamsen, prod.ass., Fiktion M1, 11. aug. Henrik Janning Juul, it-konsulent, DR TES appl., 11. aug. Thomas Bjerregaard Nielsen, journalist, Fiktion M1, 11. aug. Katrine Holst, webmedarbejder, DR Skole og Gym., 11. aug. Luciano Di Renzo, violinist, Musik RSO ork.løn, 11. aug. Nils Giversen, journ., DR Perspektiv Dokumentar, 11. aug. Ane Havgaard Lauersen, prog.medarb., Deadline, 13. aug. Anne Köhncke, redaktør, DR Medier, DR2, 15. aug. Lise Thorsøe-Jacobsen, red.sekretær, Indland, 15. aug. Rune Munkholm Jensen, webdesign., DR Interaktiv, 18. aug. Jesper Nyborg Matthiesen, journ., DR Jylland Red.4, 18. aug. Mikkel Munch-Fals, prog.medarb., Kultur/videnskab, 18. aug. Kaare Svejstrup, journalist, DR København, 22. aug. Ane Wibroe Sonne, medhjælper, DR Programudv., 25. aug. Svend Rastrup Andersen, prog.medarb., DR Musik, 25. aug. Fratrådte Anders Skovgaard-Petersen, prog.med., Ung/hist., 6. aug. Henriette Bentsen, journalist, DR Perspektiv, 6. aug. Mette Grønnegaard, redaktionschef, DR Aktualitet, 31. aug. Henning Nørskov, ekspeditionssekretær, DR TES, 31. aug. Birgit Jensen, producer, DR B&U Afdelingen, 31. aug. Henrik Christian Isaksen, journ., DR Jylland Red.2, 31. aug. Tim Cenius, producent, DR B&U Afdelingen, 31. aug. Palle B. Stjernholm Nielsen, systemkons., DR TES, 31. aug. Henriette Winther, journalist, Deadline/orient, 31. aug. Casper Olsen, tv-tekniker, DR TES, 31. aug. Malou Halling, jurist, DR Juridisk & Politisk Sekre., 31. aug. Morten Steen Johansen, økonom, ØD MD Økonomi, 31. aug. Bodil Kofoed, journalist, Indland, 31. aug. Frantz Erik Larsen, driftsassistent, Bånd og film, 31. aug. Dorte Skovgaard, ass., DR Jylland administration, 31. aug. Heidi Bruhn, redaktionschef, DR Medier, Multimedie, 31. aug. Iben Wurbs, journalist, DR B&U Afdelingen, 31. aug. Bjørn Carl Nielsen, solo-oboist, Musik RSO ork.løn, 31. aug. Thomas Hammer-Jakobsen, prog.chef, DR Medier, 31. aug. Anne Sophie Bonefeld, journalist, Udland, 31. aug. Birthe Larsen, overvagtmester, DR TES, 31. aug. Julie Schytte Ralund, projektleder, Ung/historie, 31. aug. Johan Stahl Winthereik, prog.medarb., Ung/Tema, 31. aug. Anette Sørensen, overass., DR TES Distrib. Vest, 31. aug. Anette Tony Hansen, journalist, DR B&U Afdelingen, 31. aug. Mads Lindemann, projektleder, DR Live - TV Events, 31. aug. Peter Nielsen Mose, planlægger, ND APS, 31. aug. Helle Brusch, produktionsleder, DR Kultur Portalen, 31. aug. Flemming Nielsen, prog.medarb., DR Jylland Red. 7, 31. aug. 14

15 Vicky Lene Aaquist, adm. medarb., ØD PD, 31. aug. Kjeld Richart Hansen, driftsass., DR TES, 31. aug. June Baunsgaard, kontorfuldm., DR TES, 31. aug. Søren Bindslev, journalist, ND Indenrigsredaktion, 31. aug. Maria Evald, journalist, DR Bornholm, 31. aug. Poul Schøn Andersen, driftsassistent, ND APS, 31. aug. Jens Reiermann, journalist, DR Perspektiv, 31. aug. Bent Jensen, maskintekniker, DR TES Ejendomme, 31. aug. Kalle Sommer Nielsen, it-konsulent, DR TES Appl., 10. aug. Christine Kovacs, produktionsassistent, Fiktion M1, 10. aug. Bente Laurenz Jacobsen, rekvisitør, Fiktion M1, 10. aug. Niels Enevoldsen, musikreg., DR Musik & Medier, 14. aug. Jesper Jakobsen, tv-tekniker, DR Jylland Teknik, 15. aug. Niels Bak Henriksen, journalist, Udland, 17. aug. Ole Stentebjerg Jessen, driftsass., DR TES, 22. aug. Frederik Rothaus Nørregaard, ass., DR Licens, 31. aug. Mette-Line Bjørn Jakobsen, biblio., Arkivservice, 31. aug. Puk Elgård Nielsen, journalist, DR Jylland Red.1, 31. aug. Gry Brøndum, journalist, Radioavisen, 31. aug. Henriette Kirkegaard, journalist, Radioavisen, 31. aug. Johanne Algren, programmedarbejder, Fiktion M1, 31. aug. Pernille Rudbæk, journalist, Indland, 31. aug. Lise-Lotte Clausen, assistent, DR Byen, 31. aug. Sally Hamilton, programmedarbejder, TVA Update, 31. aug. Thomas Jakobsen, programtek., ND Teknik, 31. aug. Nete Poulsen, assistent, DR Programudvikling, 31. aug. Trine Ruby Laursen, journalist, Radioavisen, 31. aug. Teis Boysen Møller, assistent, Nyheder Research, 31. aug. Simon Helle Nielsen, it-udv.kons., DR Interaktiv, 31. aug. Jesper Christiansen, programmedarbejder, Udland, 31. aug. Mette Knudsen, ass., DR Medier, Medieforskning, 31. aug. Kenneth Sperling, prog.medarb., TVA Update, 31. aug. Iben Maria Zeuthen, journalist, DR P3, 31. aug. Marie Eich Høy, journalist, Udland, 31. aug. Simon Brørup, adm. medarb., DR Perspektiv, 31. aug. Ledige stillinger HR konsulent til jura og forhandling 6 HR konsulenter arbejder som nøglepersoner omkring overenskomstforhold, ansættelsesvilkår, afskedigelser og anden rådgivning af chefer omkring personaleforhold. HR konsulenterne behandler komplicerede personalesager, afskedigelser, aktindsigt og yder rådgivning om personalepolitik m.m. Vi er løbende involveret i projekter om HR forhold og udvikling af vores ydelser, tit i tæt dialog med de faglige 15

16 organisationer i DR. HR konsulenterne supplerer hinanden og har hver sine specialer og ansvarsområder. Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for DR HR Personale Marianne Mygind, /eller Skriv 201/2008 på din ansøgning og send den elektronisk til: senest mandag den 22. september kl. 12. Se opslag: Reportere til Deadline på DR2 Vil du være med til at skabe Danmarks mest seriøse og respekterede nyhedsprogrammer på tv? Deadline søger reportere, der skal producere Deadline 17 og Deadline 22.30, to af DR2s vigtigste programmer. Udover et grundigt indblik i tv-produktion, forventer vi at du har stærke journalistiske ambitioner og ønsker at komme længere og dybere. Du har en solid viden om samfundsforhold i ind- og udland, flair for at finde andre vinkler og skal have lyst til både at producere indslag og finde egnede studiegæster til programmerne. Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte redaktionsleder på Deadline, Mette Hybel, eller chef for Deadline, DR2 Udland og Orientering, Olav Skaaning Andersen, Skriv 204/2008 på din ansøgning og send den elektronisk til: senest mandag den 15. september kl. 12. Se opslag: Redaktionsleder til DR Sporten DR Sporten søger en redaktionsleder, der kan styrke og lede vores daglige nyhedsdækning på flere medier, med særligt fokus på DR1s daglige nyhedsprogram SportNyt. Du skal først og fremmest være en dedikeret ildsjæl, der går til arbejdet med energi, begejstring, masser af mod og lysten til at sætte nye standarder for udvikling af både nye og eksisterende programmer. Du er klar til at gå foran, være inspirator og både spillende træner og spilfordeler for redaktionen. Du skal som redaktionsleder have evne til at inspirere dine omgivelser. Du får ansvaret for den daglige nære ledelse af nyhedsredaktionen, og du vil selv indgå i den daglige produktion, når du varetager en del af vagterne. Du styrer både vagtplaner og de store sportsbegivenheder med sikker hånd og i samarbejde, og du vil både sidde for bordenden når Sportens ledelse styrer hele butikken - og vil tage arbejdstøjet på og lede og inspirere medarbejderne til at lave de helt rigtige sportsnyhedsprogrammer dag efter dag. Du kan både få de originale ideer og være stærk i planlægning 16

17 af større begivenheder - og så lige holde styr på pengene også. Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for DR Sporten Judith Skriver, Skriv 205/2008 på din ansøgning og send den elektronisk til: senest mandag den 22. september kl. 12. Se opslag: DRåbens redaktion DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Redaktion: Ansvarshavende redaktør Bent Ketil Christensen , Journalist Kirsten Stubbe-Teglbjærg , Journalist Eva Birgitte Jensen , Journalist Jette Damgaard Citater fra tekster tilladt med kildeangivelse 17

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk

Jonas Schnack Krog. Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk CV Jonas Schnack Krog Tlf. 40 26 25 03 www.jonaskrog.dk 1 2014 VJ Nordisk Film, program til TV2. Tilrettelægger X Factor 2015. Posttilrettelægger Reality-pilot, Mastiff TV, Bikini Island. 8. semester på

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget mandag 17. sep 2012. Uge 38, mandag 17. sep 2012 18/09/2012 15:10. 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Side 1 Uge 38, mandag 17. sep 2012 17:30 P1 Debat på DR2 Ny tekst Hvis du gerne vil være gravid skal du undgå stress, for meget soja, hvidt sukker og rødt kød. Du bør hverken ryge eller drikke og skal

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere