Idékatalog for vedvarende energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog for vedvarende energi"

Transkript

1 Idékatalog for vedvarende energi

2

3 Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i For større etageboligområder findes der en række muligheder baseret på fjernvarme systemer baseret på overskudsvarme og vedvarende energiproduktion. I villa-kvarterene vil disse løsninger i mange tilfælde være uøkonomiske. Derfor præsenteres i dette katalog en række muligheder for at forsyne villaer med decentral, vedvarende energi. 3

4 Indholdfortegnelse Indledning Luft-vand varmepumpe Jordvarmepumpe Geotermi (lodret jordvarme) Solfangere (vandbåret) 12 Solenergi (solceller) 16 Træpillefyr 18 Mere information

5 Indledning Strategisk energiplan for Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune har som led i kommuneplanstrategien Grønt Lys vedtaget en klimastrategi, med en vision om at være en sammenhængende, grøn og bæredygtig kommune, der med robust helhedsorienteret planlægning, bl.a. skal arbejde for at reducere CO2-udslippet. Sideløbende med klimastrategien har kommunen igangsat arbejde med en strategisk energiplan, der bl.a. skal være med til at belyse mulighederne for at nå målet om 20 % CO2-reduktion i Planen belyser de mest samfundsøkonomiske løsninger, tilpasset fremtidens bysamfund og energisystem. Energiplanen har fokus på de mest oplagte muligheder, der er for at udnytte vedvarende energi og overskudsvarme til opvarmningsformål. I energiplanen forudsættes store dele af de tæt bebyggede områder i Lyngby-Taarbæk Kommune forsynet med fjernvarme, som fortrinsvis vil komme fra Vestforbrænding. Der er imidlertid dele af kommunen, hvor det inden for en årrække ikke vil være økonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme. Hverken ud fra en samfundsøkonomisk vurdering eller ud fra privatøkonomiske overvejelser. Det drejer sig primært om kommunens villakvarterer. Idékatalog for vedvarende energi I villaområderne vil grundejerne derfor være henvist til at anvende den nuværende opvarmningsform i en årrække frem. I den forbindelse har Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet dette katalog over alternative opvarmningsformer primært for villakunder. 5

6 Således vil det i villaområder kunne overvejes at skifte til en af de i kataloget præsenterede opvarmningsformer, når det nuværende varmeanlæg skal udskiftes. Det er Lyngby-Taarbæk Kommunes håb at dette katalog kan virke som inspiration for villaejere med det formål at få fortrængt de fossile brændsler fra opvarmningssektoren i løbet af en årrække. Lyngby-Taarbæk Kommune vil gennem oplysningsvirksomhed søge at stimulere overgangen til mere klimavenlige opvarmningsformer i de kommende år. Eventuelle spørgsmål inden for energiområdet kan stilles til Center for Miljø og Plan tlf.: mail: dk. 6

7 7

8 Luft-vandvarmepumpe Opvarm dit hjem og brugsvand med energi fra luften En luft-vand varmepumpe udnytter varmeenergien i luften til rumvarme og varmt brugsvand. Det er et rigtig godt alternativ til jordvarme, hvis du ikke har plads til at nedgrave jordslangerne. Med en luft-vand varmepumpe kan du spare op til 40% på din varmeregning. En luft-vand varmepumpe udnytter udeluftens naturlige varme. Den naturlige varme fra luften udenfor bliver i varmepumpen omdannet til varmt vand og varme i boligen. Luft-vand varmepumpen virker hele året. 8

9 Fordele: Totalløsning med varmt brugsvand og rumvarme Fremløbstemperaturer på op til 80 grader Nem at installere Stor besparelse på varmeudgiften (op til 40 %) Diskret anlæg Minimal vedligeholdelse Ingen krav om jordareal som ved jordvarme Særdeles velegnet til gulvvarme Holder typisk i mere end 15 år Virker også ved udetemperaturer under minus 15 grader Man skal ikke grave hele haven op Ulemper: Støj fra kompressor I huse med elvarme skal der installeres vandbåret varmesystem Luft-vand varmepumpesystemet er ikke så effektivt som andre varmepumpesystemer Huset skal være velisoleret og helst have gulvvarme 9

10 Jordvarmepumpe Opvarm dit hjem og brugsvand med jordens energi Et jordvarmeanlæg udnytter varmeenergien i jorden til rumvarme og varmt brugsvand. Et jordvarmeanlæg bruger strøm til at drive pumpen, men i forhold til anlæggets effektivitet er det alligevel muligt at opnå en varmebesparelse på op mod 50 %. Anlægget kræver ingen særlig vedligeholdelse, og du skal ikke bekymre dig om at købe brændsel. Et jordvarmeanlæg giver ingen støjgener og kan forsyne din bolig med varme og varmt brugsvand hele året. Lige meget hvor koldt det er udenfor, udnytter jordvarmepumpen oplagret solenergi i jorden, man skal dog være opmærksom på at der skal graves mange meter slanger ned, hvilket kræver en stor grund (2-3 m² have pr m² hus) 10

11 Fordele: Velegnet til både nybyggeri og ældre huse Kræver kun strøm Minimal vedligeholdelse Særdeles velegnet til gulvvarme Driftsikker Totalløsning med varmt brugsvand og rumvarme Meget lavere varmeregning, op mod 50 % besparelse. Effektiv året rundt Kort tilbagebetalingstid på cirka 9 år i forhold til investeringen Varmepumpen holder sædvanligvis i mere end 20 år Jordvarmeslangerne holder typisk i mere end 50 år Ulemper: Kræver et jordareal til nedgravning af slanger I el-opvarmede huse skal der installeres radiatorer med vandcirkulation Forholdsvis høje anskaffelsesomkostninger Der kan være problemer med for lav fremløbstemperatur, specielt på ældre eksisterende varmeanlæg der kræver høj fremløbstemperatur. 11

12 Geotermi (lodret jordvarme) Opvarm dit hjem og brugsvand med energi fra dybden i jorden. Et jordvarmeanlæg udnytter varmeenergien i jorden til rumvarme og varmt brugsvand. Det fungerer ved at der i jordvarmesonden er en antifrostvæske der opsamler varmen i jorden til en temperatur på omkring 4 celsius. Herefter løber varmen ind i varmepumpen som omdanner varmen til energi med en høj temperatur. Varmepumpen sender så energien videre til husets varmeanlæg, hvor varmen bliver sendt til radiatorer og varmtvandsbeholder. Derefter løber antifrostvæsken tilbage til jorden og processen gentages. Jordvarmeanlægget virker hele året uanset hvor koldt det er, da der altid er temperaturer i boringens dybde. Jordvarmeanlægget kræver ingen særlig vedligeholdelse, og du skal ikke bekymre dig om at købe brændsel. Et jordvarmeanlæg giver ingen støjgener og kan forsyne din bolig med varme og varmt brugsvand hele året. 12

13 Fordele: Velegnet til både nybyggeri og ældre huse Kræver kun strøm Også velegnet til små haver (har brug for ca. 2 m² til boringen) Minimal vedligeholdelse Mindre synlig i forhold til andre vedvarende energiløsninger, da jordvarmesonden går lodret ned i jorden. Særdeles velegnet til gulvvarme Driftsikker Totalløsning med varmt brugsvand og rumopvarmning Meget lavere varmeregning, op mod 50 % besparelse. Effektiv året rundt Varmepumpen holder sædvanligvis i mere end 20 år Jordvarmesonden holder typisk i mere end 100 år Ulemper: Det er ikke alle steder at kommunerne kan godkende boringen I el-opvarmede huse skal der installeres radiatorer med vandcirkulation Forholdsvis høje anskaffelsesomkostninger Der kan være problemer med fremløbstemperaturer, specielt på ældre centralvarmeanlæg, der kræver høj fremløbstemperatur. 13

14 Solfangere (vandbåret) Opvarm dit brugsvand med solens energi Virkningen er naturligvis kraftigst om sommeren, når solen står højt. Men solens stråler trænger også igennem om vinteren, eller når det er overskyet. Et solfangeranlæg består af en eller flere solfangere, der indeholder en antifrostvæske. Det er denne væske der opvarmes og føres ind i husets varmtvandsbeholder, hvor den afgiver sin varme for derefter at løbe retur til solfangeren igen. Et solfangeranlæg udnytter solens energi til opvarmning af vand. Om sommeren kan solfangeranlægget bruges som eneste varmekilde til det varme brugsvand, men i de kolde vintermåneder har man brug for et supplement til rumopvarmning. Dette kan f.eks. være en kondenserende naturgaskedel eller oliekedel. Anskaffelse af et solvarmeanlæg vil være særligt økonomisk fordelagtigt, hvis det installeres samtidig med udskiftning af f.eks. den gamle varmtvandsbeholder, en ældre kedel eller ved konvertering fra elvarme til andre former for opvarmning via vandbåret anlæg. Prisen på solvarmeanlægget kan i sådanne tilfælde næsten blive halveret. 14

15 Fordele: Solvarme er et godt alternativ, hvis du ønsker at bruge vedvarende energi til opvarmning af bolig og varmt vand. Hvis solfangeren har en hældning på over 30 er den i praksis selvrensende Generelt er solvarme billig varme Minimal vedligeholdelse Ulemper: Giver ikke så meget varme om vinteren, hvor behovet er størst, derfor skal der suppleres med en anden varmekilde om vinteren. Solfangeren er synlig på taget eller husmuren. Du skal investere i en varmtvandsbeholder, der er beregnet til solfangeranlæg. 15

16 Solenergi (solceller) Udnyt engergien fra solen til elektricitet Et solcelleanlæg producerer strøm ved at omdanne sollys til elektricitet. De er mest effektive i sollys, men de producerer også strøm i overskyet vejr. Når lyset rammer solcellerne, produceres der jævnstrøm. Jævnstrømmen sendes videre til en omformer som konverterer strømmen til vekselstrøm, som almindelige el-apparater benytter. Solceller producerer el helt uden bevægelige dele, og der er derfor tale om en meget robust og driftsikker teknologi. Solcelleanlæg kan omsætte op til 20% af solens energi til strøm. Du kan sænke din elregning markant med strøm fra solceller på dit tag eller facade. En ekstra fordel er, at solceller er en ret enkel og vedligeholdelsesfri teknologi, som er blandt de nemmeste af de vedvarende energiformer at få installeret i din bolig. Solcelleanlæg kan med fordel bruges til at producere den strøm der skal bruges til varmepumper, og på den måde være med til at nedbringe brugen af fossile brændsler. 16

17 Fordele: Solceller er støjfri Producerer strøm i dagtimerne, hvor behovet er størst. Lang levetid Minimal vedligeholdelse Kan levere billig strøm til f.eks. varmepumper Ulemper: Har brug for sollys til at fungere, der må derfor ikke være noget der skygger for solcellerne Solcellerne er synlige på tag eller facader. Skal vende mod syd for optimalt udbytte. 17

18 Træpillefyr Dit hjem kan også opvarmes med biomasse I et pillefyr fyres med træpiller i stedet for olie, gas eller brænde. Træpillerne er lavet af sammenpressede træspåner og savsmuld. Pillefyret afgiver varme til husets varmeanlæg og varmtvandsbeholder på samme måde som et olie- eller naturgasfyr. Det er nødvendigt, at huset har et fyrrum, der er stort nok til fyret og til et lager af træpiller. Et fyrrum på ca. 9 m² er som regel fint til formålet, det er også muligt at montere pillefyret i et fyrrum på 3-4 m², og så opbevare pillerne i et magasin på ca. 5 m². Magasinet kan placeres op til 20 meter fra fyret. Det er vigtigt at magasinet er tørt, da træpillerne smuldrer, hvis de bliver udsat for fugt. Et almindeligt parcelhus på 125m² bruger ca. 3 tons træpiller årligt, (3 tons træpiller svarer til ca liter olie) 18

19 Fordele Et nyt træpillefyr kræver ikke meget pasning. Besparelse på varmeregningen på omkring 50% grundet den lave pris på træpiller. Billig vedligehold og drift. Er velegnet til at kombinere med solvarme. Træpiller betragtes som CO2-neutrale. Et pillefyr forbrænder træpillerne næsten fuldstændigt, så fyret forurener meget lidt. Hvis du vælger et nyt fuldautomatisk pillefyr, er varmekomforten at sammenligne med olie- og gasfyring. Ulemper Du skal have besøg af en skorstensfejer Plads til opbevaring af træpiller. Hvis ikke du vælger et modulerende fyr, skal du selv fylde fyrets beholder op med træpiller cirka én gang om ugen. Kvaliteten af træpiller kan variere en del, dårlige træpiller har en lav brændeværdi og vil medføre et større forbrug. Selv om et træpillefyr ikke kræver meget pasning er der en del mere arbejde end ved et naturgas- eller oliefyr. Det skal renses jævnligt for at sikre det bedste udbytte af varmen. Der kan forekomme støjgener fra fyrets blæser, motor og snegl. 19

20 Hvor kan jeg få mere at vide? Du kan finde mere information om alternative energikilder, og få hjælp og vejledning hos en række af disse offentlige instanser, der altid er beredte på at yde service overfor interesserede borgere og virksomheder

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Din nye varme. Varmepumper

Din nye varme. Varmepumper Din nye varme Varmepumper 2 Vi er førende inden for udvikling af varmepumper. Et godt valg både for miljøet og din økonomi. Indhold Verdens blik rettes mod Tranås 4 Din varmepumpe vil tjene sig ind 6 Vores

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere