ÅRGANG - NR. 6 - AUGUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 122. ÅRGANG - NR. 6 - AUGUST"

Transkript

1 Organet for Dansk Afholdsbevægelse ÅRGANG - NR. 6 - AUGUST 2015 Mere ædrueligheds venlige signaler må forventes fra Aarhus bispestol Keld Hom Afgående biskop i Aarhus, Kjeld Holm, har med sine alkoholforherligende udtalelser og ditto praksis kostet Folkekirken medlemmer, og han bliver ved til det sidste. Således da han på TV gav bispevalgets taber, forstander på diakonhøjskolen i Aarhus Jens Maibom-Pedersen, dette råd: Drik en snaps og syng en salme! - Mit råd er: Syng to salmer og hæld alkoholen i kloakken! Jens Maibom Pedersen Den nyvalgte biskop, Henrik Wigh-Poulsen, er begyndt med at præsentere sin bispeværdighed væsentlig mere seriøs end sin forgænger: Den dag, han blev valgt, blev han flere gange fotograferet med en danskvand i hånden. Henrik Wigh-Poulsen har forsket i og skrevet bøger om salmedigter, valgmenighedspræst og forfatter, Jakob Knudsen ( ). Jeg vil foreslå den nyvalgte biskop også at forske i en anden betydelig grundtvigsk mand: Salmedigter og biskop i Aalborg Stift, Christian Ludwigs ( ). Han var hele sit voksenliv medlem af Danmarks Afholdsforening. Hvis Henrik Wigh- Poulsen også kan se en opgave i at videreføre Christian Ludwigs afholdsholdning, vil han tilføre bispekollegiet og dermed Folkekirken øget troværdighed. Henrik Wigh-Poulsen af Henning Sørensen Den afhængige personlighed En af de mest udbredte sygdomme i det danske samfund er afhængighed (addictiv) ligesom det er en af de dyreste. Det er ikke kun alkohol og andre kemiske stoffer som folk er afhængige af, nej, der findes hundrede tusinder af mennesker som aldrig indtager stemningsændrende midler for at føle sig påvirket. Disse mennesker er forfaldne til mad, arbejde, sex, spil, shopping osv. Det som kendetegner den afhængige er at de mister kontrollen, da det at være afhængig er en mental besættelse og en tvangsmæssig adfærd. Alkoholikeren oplever sin rus når han indtager alkohol, gambleren når han satser et beløb på spillebordet, ligesom de mennesker som oplever en stemningsændring ved at shoppe. Det som kendetegner en afhængig personlighed er at de bliver ved med at bruge disse stemningsæn- -drende midler, til trods for gentagne negative konsekvenser. Det bliver midlet som kontrollere personen, og ikke omvendt. For den afhængige bliver livet meget ensomt og isoleret, hvilket øger den afhængiges behov for at bruge sit middel. Når smerte skaber et følelsesmæssigt behov, vil den afhængige opsøge sit middel for at få en form for lindring. Et sygeligt forhold til et middel indebærer at afvige fra det, som regnes for sundt og normalt. En anden måde at udtrykke dette på er at sige, at den afhængige har et abnormt forhold til sit middel. Alle disse midler har en normal, socialt accepteret funktion. Fortsætter side 3 Inde i bladet Seks typer spritbilister...2 Den afhængige personlighed...3 Ægteparret Bajers samfundsengagement...4 Blå Kors 120 år i Danmark...5 Du er ikke alene ( boganmendelse)...6 Program for Efterårskursus Årsmødet Om tre krus...11 Debat og læserbreve...12 Årsmøde referater...13 lkoholreklamer skal stoppes...14 Oplysninger, og arrangementer...15 DAF hovedbestyrelse...16

2 SIDE 2 AGITATOREN AUGUST 2015 AGITATOREN ISSN Seks typer spritbilister UDGIVER: Foreningen Agitatoren med tilslutning fra Danmarks Afholdsforening FORMAND: Margit Brandi Herredsvej 44, 9600 Års Tlf. og fax: REDAKTION: Benny Finderup Ansvarshavende redaktør Toldbodgade 10, 1.th Viborg Tlf.: Bjarne Buhl Tlf Henning Sørensen Irisvej Grenaa Tlf. og fax: Mobil: EKSPEDITION: Leif Jensen Blokhusvej Pandrup Tlf Nørresundby Bank: Reg. nr: 7449 kontonr: UDKOMMER: Ultimo februar, april, juni, august, oktober, december Stof skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden før udgivelsen. ABONNEMENT: 6 nummre årligt: 100 kr. Medlemsskab af Foreningen Agitatoren: 140 kr. ANNONCER: kontakt Benny Finderup. 2 kr. pr. spalte mm + moms Web side: Tryk: Grefta Tryk Grenaa Chancebilisterne: De er som navnet indikerer, de spritbilister, som en sjælden gang imellem forsøger at snige en brandert hjem, fordi de oplever, at der ikke er andre alternativer, og fordi de ikke finder risikoen for at blive taget af politiet (eller at køre galt) stor nok til at lade være. De ved godt, at det er forkert, men de tager alligevel chancen. Når de kører spritkørsel, er det oftest efter en mere spontan social sammenkomst, hvor det ikke på forhånd var planlagt, at de skulle drikke alkohol eller de fik drukket mere end planlagt. Vanekørerne: De er de spritbilister, der gentagne gange kører spritkørsel, fordi de oplever at slippe godt fra det gang på gang. Erfaringen siger dem, at de har kontrol over situationen, fordi de aldrig eller sjældent kommer galt af sted. Og da de heller aldrig møder politiet, ligger det lige for at køre hjem, selvom man måske har haft en lidt våd aften. De oplever selv, at de har kontrol over situationen og stoler fuldt og fast på deres egen dømmekraft af deres tilstand og evner som bilist. De undervurderer ofte deres promille. De overraskede: De bilister, der selv er overbevist om, at de ikke har drukket for meget til at køre. De føler sig ikke fulde og bliver meget overraskede, når de bliver taget af politiet. De tror fuldt og fast på, at de er på den sikre side. De ved ikke, hvor lidt der skal til, før promillen kommer over 0,5 og de ved ikke, hvor lang tid det tager at forbrænde alkohol. Dagen-derpå-bilisterne: De er de bilister, der i princippet gør alt det rigtige. De kører ikke berusede hjem efter festen, men planlægger et alternativ som fx at overnatte på stedet eller tage en taxa hjem. Alligevel kommer de til at køre spritkørsel, når de fx skal hjem næste morgen eller har andre gøremål dagen efter, hvor de kører bil og tror, at de er blevet ædru. Deres problem er, at de er længere tid om at forbrænde alkoholen, end de havde regnet med. Affekt-kørerne spritbilister: De der kører i affekt. De ved godt, de har fået for meget, men de bliver så påvirkede af en situation, at de kører alligevel. De kan fx være, at de bliver uvenner med kæresten/ vennerne/familien til en fest. Det kan også være, at der opstår en akut situation, der gør, at de føler de bliver nødt til at køre, selvom de har drukket. Samtidig gør alkoholen, at de synes, de har mere styr på dét med at køre, end de reelt har. Alkoholmisbrugerne: De er de bilister, der har et decideret alkoholproblem. Deres høje, daglige forbrug af alkohol gør, at spritkørsel er et ud af mange, andre og store problemer i deres liv. Nogle bliver taget gentagne gange med høje promiller og er blevet ligeglade med det og kører alligevel også selv om nogle af dem har mistet kørekortet for længst. Deres hovedproblem er oftest selve alkoholmisbruget. Behandling af misbruget er den mest effektive middel til at stoppe deres spritkørsel. Planlæg din hjemtransport og grib ind og forhindre, at folk sætter sig bag rattet, hvis de har drukket Der er alkohol involveret i ca. 20% af dødsulykkerne, og derfor er det vigtigt, at man lader bilen stå der hjemme, hvis man skal til julefrokost og drikke alkohol. På den måde bliver man ikke fristet af at tage bilen, når man sidst på aftenen er træt og vil hjem. Desuden opfordrer Rådet for Sikker Trafik og Tryg- Fonden flere til at blande sig, hvis en person fisker bilnøglerne frem efter at have drukket alkohol. I en repræsentativ undersøgelse som vi har lavet (3000 personer er blevet spurgt), siger 97% af danskerne, at det er helt uacceptabelt eller uacceptabelt at køre spritkørsel. De resterende få procent svarer, at det kan smutte af og til eller svært at undgå, hvis der ikke er andre måder at komme hjem på. (se mere på

3 SIDE 3 AGITATOREN AUGUST 2015 Den afhængige personlighed Fortsat fra forsiden følelser. Mad giver os næring, spil giver os fornøjelse og spænding, stoffer kan være lægemidler, og alkohol kan være et socialt smøremiddel. Alle disse eksempler kan betegnes som normale forhold til et middel og er socialt accepteret. Den afhængige derimod fjerner sig fra det, man regner for at være en normal, socialt accepteret anvendelse og etablerer et abnormt forhold til sit middel. Det er alt andet end sundt at søge tilfredsstillelse af følelsesog intimitetsbehov gennem at bruge et stemningsændrede middel. Normalt får man disse behov tilfredsstillet gennem tætte forbindelser med andre mennesker. På denne måde får de fleste mennesker en sund følelsesmæssig næring. Disse mennesker har ingen illusioner om, at lykken ligger i at anvende et stemningsændrende middel. Gennem at anvende sit middel oplever den afhængige således illusionen af at have kontrol. Dette hjælper med til at modvirke den følelse af magtesløshed og uhåndterlighed, som den afhængige bærer rundt på. Der er mange forføriske aspekter i afhængighedsprocessen. Afhængighed er en proces, hvor den afhængige køber sig ind på falske forventninger som eksempelvis: Lindring, følelsesmæssig tryghed og en fornemmelse af virkeliggørelse og intimitet med omverdenen Den afhængige person vil benægte hvordan det i virkeligheden er for ham eller hende. At benægte er en forsvarsmekanisme og ikke en bevidst løgn. Den beskytter den afhængige mod den smerte, det ville være at se virkeligheden i øjnene. afhængige. sig selv, når vedkommende bilder sig ind, at brugen af et middel kan give noget andet end en midlertidig stemningsændring. Afhængighedens vanvid ligger i, at den afhængige i processen oftest taber evnen til at lære af egne erfaringer. Vedkommende bliver ude af stand til at kunne se sin egen virkelighed og behøver hjælp for at kunne overgive sig til de faktiske omstændigheder. Kim Wiese Sdr. Strandvej Nexø Uddannet Alkolog Grafisk Produktion af enhver art... Du er ikke én i flokken Grefta Tryk A/S Markedsgade Grenaa Tlf Det, som gør brugen af et middel så attraktivt, er den stemningsændring, det forårsager. Man lærer sig hurtigt, at det med garanti virker hver gang! Ingen menneskelig relation kan give samme garanti. Dette gør den afhængiges tillid til hans/hendes middel mere forståelig. En afhængig kan stole på, at oplevelsen af en stemningsændring vil finde sted, hver gang midlet anvendes. Ved at bruge sit stemningsændrende middel oplever brugeren, at han/ hun kan kontrollere sine Dette selvbedrag bliver til sidst den afhængiges virkelighed. Således er det første skridt i den egentlige behandling af afhængighedssygdommen at hjælpe ham/ hende til at se sin egen virkelighed. Det er ikke bare forholdet til et middel, som er farligt for den Det er også farligt at jagte efter denne form for uærlighed mod sig selv. At virkeliggøre sig selv ved hjælp af et stemningsændrende middel er en illusion. En person lyver overfor

4 SIDE 4 AGITATOREN AUGUST 2015 Om ægteparret Bajers samfundsengagement Grundlovsdag viste TV2 et indslag, hvor to ældre damer lagde en krans ved en mindeplade for deres oldeforældre, Matilde Bajer ( ) og Frederik Bajer ( ). Begge ægtefæller udførte et banebrydende arbejde for kvindernes valgret, der Grundlovsdag fejrede sit 100 års jubilæum. Som godsejerdatter havde Matilde rødder i overklassen, men viede sit liv for samfundets småfolk og for kvindernes ligeberettigelse. I 1871 tog hun initiativ til at stifte Dansk Kvindesamfund, hvor hun en kort periode var formand, indtil socialistforskrækkede kvinder gennemtvang en national linje. Det medførte, at Matilde Bajer. i 1885 stiftede den venstreorienterede og internationalt orienterede Kvindelig Fremskridtsforening. Fredrik Bajer var præstesøn. Han fik en militær uddannelse og var som officer med i krigen i 1864, hvor han blev hædret for tapperhed. Efter nederlaget blev han afskediget og ernærede sig siden som oversætter, journalist og lærer. I 1880 nåede den internationale afholdsorganisation, IOGT, til Danmark, hvor ægteparret Bajer straks blev medlemmer og resten af livet var aktive afholdsfolk. Frederik Bajer var i valgt til folketinget Tegning af Jens Nex af partiet Venstre, hvis venstrefløj han tilsluttede sig. I 1905 var han medstifter af Det Radikale Venstre. I folketinget virkede han for kvindernes ligeberettigelse. Samt på det udenrigspolitiske område, hvor han især virkede for dansk neutralitet og afviste alle tanker om dansk deltagelse i en revanchekrig mod Tyskland. rigsdagen den 13. december Ved Fredrik Bajers. død i 1922 skrev red. LarsenLedet i Afholdsdagbladet bl.a.: Frederik Bajers dybt alvorlige engagement i såvel fredssag som afholdssag udsprang nok først og fremmest af hans og hans hustrus virke for kvindesagen, da såvel krig som alkoholisme især går ud over kvinder og børn. I 1882 tog Frederik Bajer initiativ til at stifte Foreningen til Danmarks Neutralisering, der i 1885 tog navnforandring til Dansk Fredsforening, hvor Frederik Bajer i en årrække var formand. I 1908 fik Frederik Bajer som den første dansker Nobels Fredspris, som han dog måtte dele med den svenske politiker, Klas Arnoldson. Efterhånden udviklede Fredrik Bajer sig til pacifist og var blandt dem, der under 1. Verdenskrig agiterede for, at Danmark burde have en militærnægterlov. Den blev vedtaget af - Henning Sørensen Få din historie med i næste AGITATOREN Send dit materiale til F

5 Blå Kors er stiftet i Schweiz af den reformerte præst, Louis Rochat, i I de følgende år bredte Blå Kors sig i den kristne kulturkreds. D. 1. februar 1895 blev der i sognepræst H. P. Mollerups dagligstue i København stiftet en dansk afdeling af Blå Kors. Initiativtageren var overbibliotekar H. O. Lange. Mollerup tog i 1912 i initiativ til at stifte Kirkens Korshær. Han forblev til sin død medlem af Blå Kors. Det samme gjorde H. O. Lange. Tilknyttet Indre Mission Den dag i dag står i Indre Missions årsberetning, at Blå Kors er tilknyttet Indre Mission. Allerede sidst i 1920rne frasagde Kirkens Korshær sig tilknytningen til Indre Mission. Et fint jubilæumshæfte 3-4 mdr. efter 120 års jubilæet udkom et fint jubilæumshæfte på 12 rigt illustrerede sider. Samme menneskesyn i de 120 år Indledningsvis får læserne at vide, at menneskesynet har været det samme i alle årene: Ethvert menneske er værdifuldt og skabt af Gud. Sprog og behandlingsmetoder har ændret sig. Men grundlaget angives at være uændret. Behandlingsarbejdet D. 25. oktober 1906 indviede Blå Kors det første redningshjem, som det hed den gang. Det var på Kærshovedgaard ved SIDE 5 AGITATOREN AUGUST 2015 Blå Kors 120 år i Danmark Bording i Midtjylland. Behandlingen bestod i mange år af landbrugsarbejde og kristelig påvirkning. - I slutningen af 1930rne kritiserede en statslig kommission denne form for behandling. Og siden er der sket en meget stor ændring på dette område. I nutiden har en ekspert på området, Birgit Trembacs, udtalt: For mig at se har Blå Kors været rummelig for både nytænkning og udvikling i behandlingen. Og man har også selv været med til at drive noget i udviklingen. Arbejdet blandt børn og unge Arbejdet blandt børn og unge I 1904 oprettedes Blå Kors børneforening, Håbet, der angives at have lignet søndagsskoler, men også advarede mod brug af alkohol. Jeg husker malermester Emil Christensen i Grenaa ( ), der i mange år ledede Håbet i Grenaa. Udover at forkynde Kristendom for børnene sagde han altid: Og husk så, børn, når I bliver voksne altid at afholde jer fra alkohol! Emil Christensen Allerede i 1947 afholdtes særlige ungdomsmøder i Blå Kors regi i Aarhus. I 1943stiftedes Blå Kors Ungdom, der i mange årvar særdeles aktiv. I 1975 talte jeg ved et Blå Kors pinsestævne i Blå Kors daværende lejrbygning i Vorbasse. Mit emne var: En ungdomsoprører fra 50erne ser på 70ernes ungdom. Der var over 50 deltagere. Og publikum var lydhørt og vågent - Størstedelen af de af deltagerne, jeg har kunnet følge, har desværre tillagt sig et moderat alkoholforbrug. I nutiden driver Blå Kors TUBA, der blev oprettet i 1997 og har afdelinger i 19 danske byer. TUBA s opgave er at rådgive unge, der er vokset op i hjem, hvor forældrene eller den ene af dem har haft alkoholproblemer. TUBA søger bl.a. at forebygge, at de unge videre fører barndomshjemmets alkoholforbrug. I Aalborg og København driver Blå Kors et Barnets Hus, hvor der ydes hjælp til børn, som vokser op i hjem med misbrugsproblemer. Begge disse institutioner udfører et dygtigt, professionelt arbejde. - Men om Håbet og Blå Kors Ungdom endnu findes, fremgår ikke. Tilbagegang i medlemstallet I 1917 toppede Blå Kors med medlemmer i 525 lokalforeninger. i 1989 var medlemstallet faldet til ca medlemmer i 100 lokalforeninger, hvoraf mange ikke længere havde mødeaktiviteter. Den samme udvikling, som de øvrige afholdsorganisationer gennemlevede i samme tidsrum. Blå Kors formænd Kun én af Blå Kors 7 formænd i de 106 år, hvor Blå Kors var en afholdsforening, har sit billede med i jubilæumshæftet. Men hans navn nævnes ikke. Det er forstander Jens Boje, Hobro, der var formand Han er den eneste af de 7 formænd (den ene en kvinde), der har haft et alkoholproblem. De øvrige var fødte afholdsfolk - De, der ønsker at vide mere om de 7 formænd m/k, kan finde beskrivelser af dem i min bog, Afholdsbevægelsen i Norden (Forlaget Hovedland 2012) s Jeg er sandsynligvis den eneste eller én af de få nulevende, der har truffet dem alle. Da Blå Kors forlod afholdsbevægelsen I 2001 forlod Blå Kors afholdslinien og åbnede for medlemmer med et ikke problemgivende alkoholforbrug De første år skulle ledende poster dog besættes med personer, der var afholdende fr alkohol. Men i 2009 blev kravet til alle i Blå Kors kun at være, at man ikke havde et problemgivende forbrug af alkohol. - De allerfleste alkoholikere hævder, at de ikke har problemer med alkohol. Skæbnesvanger beslutning Det, at Blå Kors ophørte med at være en afholdsforening, førte til, at Afholdsselskabernes Landsforbund i 2003 mod bl.a. min stemme blev til det alkoholliberale Alkoholpolitisk Landsråd, der Fortsat fra side side 11

6 SIDE 6 AGITATOREN AUGUST 2015 DU ER IKKE ALENE Boganmeldelse ved Kristian Kristiansen Vi må lige ha et ord sammen, du. Lige nu vender et barn sig angst og søvnløst i sengen. Fordi det ved, at om lidt skal det unævnelige endnu en gang finde sted. Manden, der kommer op på hendes værelse under foregivelse af at ville sige godnat til hende. De har en hemmelighed sammen, siger han. Han kalder sig ved forskellige navne; navnene er undertiden fremmede. Hendes angst er derimod kun alt for velkendt. Og om lidt, når det hele er overstået, og han er gået, og hun falder i søvn, er der alligevel ingen hvile i den, for hun savner den hovedpude, der kan tage af for faldet. Hun er en lille pige, der aldrig har kendt til sådan noget som helt almindelige børne-bekymringer. Når natten er væk, er der altid en ny dag, som truer. Hun skal være taknemlig. Det sker, at han først bliver fuld op ad dagen. Det er hårdt at skulle leve op til at være voksen, når man slet ikke er det. Det er hårdt at skulle skjule så store partier af éns liv. Hun kan godt føle sig lidt alene henne i skolen. En stille pige, kalder de hende. Hvis de kendte hende bedre, ville de vide, at der var en grund til det. Det er også hårdt at være den, der står alene tilbage, når tingene bare sker. Det er hårdt ikke bare at være nøglebarn, men også at have mistet nøglen til sit liv og sin tryghed. Det er alligevel hårdt at skulle give afkald på dét liv. At skulle give slip. Kender du dét barn? Var det dig, hun sendte sit stille nødråb, måske spurgte om vej, og var du der mon for hende? Vedkendte du dig hendes mørke ordløshed? Har du forstået, at i det øjeblik hun kigger ned i afgrunden, stirrer den hende bundløst tilbage i øjnene? Er du dén, der svigtede dét barn? Er jeg selv så meget bedre? Er vi ikke begge skyldige, en del af problemet? Hvilke spørgsmål skal vi stille, hvis vi gerne vil være en del af løsningen i stedet? Eller er det altsammen noget, vi bare ikke taler om? generelt: vennerne og kollegerne. Og de helt nære: konerne og børnene. Børnene frem for alt. Her er ingen stræbsomhed, ingen hast med bramfriheden. Her vil ties. Her vil bies. Voksne børn af alkoholikere er en upåagtet udsattegruppe. Rockmusikeren og -poeten Michael Falch skriver i sit forord til en ny bog, at selvom deres baggrunde aldrig er helt identiske, kan man alligevel pege på en række fællestræk i de problemer, som /de/ senere... kommer til at opleve som invaliderende.... Du er ikke alene, hedder bogen, og den er skrevet af Kristina Hermann, der er psykolog og tidl. leder af familiebehandlingen på Behandlingscenter Tjele. Hun har i dag egen praksis, hvor hun siden 2000 har hjulpet pårørende til alkoholikere. Der er tale om en - rimelig - letlæst selvhjælpsbog, som kun skal have de bedste anbefalinger med på vejen herfra. Og selvom bogens primær-publikum som allerede nævnt er voksne børn af alkoholikere, er der også stof, substans og viden at hente for alkoholbehandlere, sundhedspersonaler og socialrådgivere. Bogens psykologiske øvelser vil kunne hjælpe mange til fx at være/blive sin egen omsorgsfulde forælder, og der er også par-øvelser at finde i bogen. Kristina Hermann: Du er ikke alene - En opvækst med alkoholproblemer. Muusmann forlag, sider. 300 kr. Den altfor oversete danske forfatter Knud Hjortø ( ) bemærker noget så rammende: Dansk beskedenhed er intetsteds mere påfaldende, end når talen er om, hvad vi drikker. Vore alkoholister reklamerer ikke med deres druk; de drikker sig ihjel stræbsomt, men bramfrit. Anderledes er det med ofrene, de nære relationer -

7 SIDE 7 AGITATOREN AUGUST 2015 Danmarks Afholdsforenings - Efterårskursus 2015 Danmarks Afholdsforenings Efterårskursus 2015 St. Binderup Kro, Møllegårdsvej 7, 9600 Aars Tlf PROGRAM Lørdag d. 24. oktober Kl. 11,30 Ankomst og indkvartering Kl. 12,00 Frokostbuffet Kl. 15,00 Eftermiddagskaffe Kl. 16,00 Foredrag ved Jens Jacob Øster: Erindringer fra min afholds familie Kl. 18,00 3 retters Festmiddag Kl. 20,00 Foredrag ved Ulla Rothe: Min far skuespilleren Bendt Rothe Kl. 20,00 Hyggeligt samvær / Aftenkaffe m. hjemmebagt kringle Søndag d. 25. oktober Kl. 08,00 Kl. 09,00 Kl. 10,00 Kl. 10,30 Kl. 12,00 Kl. 13,00 Kl. 15,00 Morgenmad Mulighed for gudstjeneste i en nærliggende kirke Formiddagskaffe m. frisk frugt Foredrag ved Ulf Harbo: Mine erfaringer med alkohol, som socialpolitisk problem Frokostbuffet Udflugt til Sundhedsmesse i Aars Messecenter Eftermiddagskaffe og hjemrejse Der kan ske justeringer af programmet I håb om mange deltagere, er det besluttet, at prisen for deltagelse i år kun skal være 300 kr. Dette dækker hele programmet inkl. overnatning fra frokost lørdag d. 24. oktober kl.: til eftermiddagskaffe søndag d. 25. oktober kl.: Efterårs kursusset er åben for alle medlemmer såvel som støttemedlemmer, og vi håber, at så mange som muligt deltager for at være med til at lægge planer for foreningens fremtid. Tilmelding til kontoret senest onsdag d. 1. oktober. Adresse som sædvanlig: Danmarks Afholdsforenings kontor, Skolevænget 6, Lunde, 5450 Otterup. Tlf E- mail: Jens Jacob Øster: Erindringer fra min afholds familie Ulla Rothe: Min far skuespilleren Bendt Rothe Ulf Harbo Alkohol, som socialpolitisk problem

8 SIDE 8 AGITATOREN AUGUST 2015 Årsmødet 2015 på Feriecenter Slettestrand Landsformand T. Nørgaard oplæste bl.a. en længere og velskreven beretning om, hvad der var sket siden årsmødet i Hvalpsund i Den obligatoriske rækkefølge af DAGSORDNEN blev selvfølgelig fulgt, bl.a. regnskab/status for 2014, indkomne forslag, arbejdsprogram frem til årsmødet Tid og sted for kommende årsmøde / evt. Bogense. Så kom dagen den 20. juni 2015, dagen vi alle havde set frem til. Biler fra nær og fjern ankom i rette tid til Feriecenteret. Feriecenter Slettestrand ligger nær ved det dejlige Vesterhav. Vejret var godt, humøret ligeledes, og vi fik hilst hjerteligt på hinanden. Klokken var næsten og sulten stod for døren ind til frokostbuffeten. Meget veldækkede borde, med et væld af lækre anretninger, som man umuligt kunne komme helt igennem for de fleste af os. Efter frokosten var der HB- møde samt indkvartering. Dejlige værelser, hvor de fleste var indrettet handicapvenlige, alt var i skønneste orden, både med hensyn til inventaret og den vigtige rengøring. Efter en dejlig eftermiddagskaffe kl igen med mængder af lækre indtagelser, fortsatte forhandlingerne med flere mindre, men gode indlæg. Ægteparret JORUNN og HÅKON HOLSEN fra Norsk Afholdsforening fortalte en rigtig god beretning om deres forhold til alkoholen og reglerne/lovene, i Norge, hvor man som medlem ikke må byde sine medmennesker alkohol modsat her i Danmarks Afholdsforening. Kl blev der budt velkommen af landsformand Torsten Nørgaard. Ved åbningsmødet fremsatte landsformanden Torsten Nørgaard følgende alkoholpolitiske betragtninger: I årene fremover vil behovet for arbejdskraft i Danmark stige, da afgangen til pension vil værre større, end nytilgangen af unge. Blandt andet på baggrund af dette må mængden af arbejdstid, der spildes pga. alkoholbetinget fravær, fysisk eller praktisk, reduceres. Næsten alle arbejdspladser forbyder i dag alkoholindtagelse, men også udenfor arbejdspladserne er det nødvendigt at trænge brugen af alkohol tilbage. Især finder vi det problematisk, at nogle kommuner tillader alkoholsalg og udskænkning på sociale cafeer. Sådanne cafeer har bla. som formål at få mennesker, der er i udkanten af arbejdsmarkedet gjort parate til at tage et arbejde. KFUMs Sociale Arbejde driver en lang række sociale cafeer landet over. De er alkoholfrie. Disse bør være et forbillede for kommunerne. Danmarks Afholdsforening finder det forkasteligt, at kommuner, der alle har udgifter til alkoholrelaterede problemer, lader sig spænde foran drikkeskikkenes vogne. Kl begyndte årsmødeforhandlingerne, hvor DAGSORDEN blev oplæst. Jorunn Holzen Klokken nærmede sig Festmiddagen glimtede som stjerner i vore øjne. Forret: Laks. Hovedret: Oksekød. Dessert: Isbar ad libitum. Igen var alt virkelig godt tilberedt. Fortsætter næste side

9 Fortsat fra side 8 SIDE 9 AUGUST 2015 og opvokset på denne egn. En del kørte sammen med Allan og så denne skønne egn og dens seværdigheder. Der var frit valg, og en anden lille gruppe kørte til gudstjeneste i Tranum kirke, hvor sognepræst John Kristensen holdt en glimrende prædiken og salmerne sunget af en meget dygtig kirkesanger Per Iversen, uddannet på musikkonservatorium. AGITATOREN Klokken nærmede sig Festmiddagen glimtede som stjerner i vore øjne. Forret: Laks. Hovedret: Oksekød. Dessert: Isbar ad libitum. Igen var alt virkelig godt tilberedt. Omkring kl var der hyggeaften. Fru Kronborg, medejer af Feriecenter Slettestrand og tidligere lærer fortalte levende om historien bag feriecentret og frem til i dag. Vandring over Svinklovene Inger Marie Kronborg Før i tiden, under tidligere ledere, var skæbnen flere gange ved at lukke dørene for centret. Efter nogle år lykkedes det familien Kronborg, børn svigerbørn, at få sat ny struktur og nye aktiviteter, bl.a Mountain Bike konkurrencer, hvor deltagerne kommer fra flere lande. En stor del af succesen skylden også at hovedparten af værelserne er handicapvenlige. I dag er der omkring 75 ansatte. Efter denne gode beretning om Feriecenter Slettestrand og lidt om egnen, var der dækket op med kaffe, småkager, snacks og æblekage. Igen manglede der intet. Udsigten fra Svinklovene Søndag den 21. juni. Godmorgen kl. er og nu ind til den veldækkede buffet - indtil AGITATORENS Generalforsamling. Den sædvanlige dagsorden, med formand Henning Christensen, Brønderslev Afholdsforening som ordstyrer. Formand: Margit Brandi. Bestyrelsessuppleant: Jan S. Jensen. Revisor: Leo Hansen. Revisorsuppleant: Heine B. Nielsen. Nu nærmede kl. sig og nu er der en tur ud i det blå tilrettelagt af Allan Guldhammer, som er født og Lyngmøllen Efter frokostbufetten gik vi til stranden for at besøge Han Herred Havbåde, Slettestrand. Vi skulle her høre et foredrag i det lille, men flotte skibsværft. Han Herred Havbåde blev dannet i Lild Strand, Thorupstrand og Slettestrand i Formålet er at anvende og videre udvikle bygning og brug af havbåde på den åbne strands landingspladser samt de kulturmiljøer, der hører kystkulturen til. Foreningen restaurerer og vedligeholder havbåde af forskellig alder, størrelse og art med henblik på at bruge dem aktivt på havet og viderebringe den kundskab og erfaring i praksis, der er en forudsætning for vor kystkulturs fremtid. Fortsætter næste side

10 SIDE 10 AGITATOREN Foredrag om skibsbyggeri Skibsværftet på Slettestrand Tid til racerløb Efter en meget dejlig og spændende weekend, var vort sidste samvær denne gang afslutningen med kaffe/te og selvfølgelig dejlige kager. Tak for denne gang og på gensyn. Referent: Finn Albertsen, Brønderslev Afholdsforening.. AUGUST 2015

11 SIDE 11 AGITATOREN AUGUST 2015 Blå Kors 120 år i Danmark - fortsat fra side 5 har opløst sig selv. - Dette har jeg tidligere redegjort for i Agitatoren. Men Blå Kors i Danmark har også revet International Blå Kors med sig i faldet, idet der ikke længere kræves afholdenhed i medlemsorganisationerne. Danmarks Afholdsforenings svenske samarbejdsorganisation, Blå Bandet, er også med i Det internationale Blå Kors. Blå Bandet er stadig en afholdsorganisation. Men også der har Blå Kors i Danmark været med til at gie Fanden en lillefinger. På et tidspunkt tager han nok erfaringsmæssigt hele hånden. Er Gud med i det? Førnævnte malermester Emil Christensen i Grenaa, der var formand for Grenaa Blå Kors, hævdede, at når Blå Kors gik mindre tilbage end de øvrige afholdsforeninger, så var det, fordi Gud var med det. - Når jeg besøger Emil Christensens grav på Grenaa Kirkegård, stiller jeg undertiden det spørgsmål: Hvad vil du sige til den udvikling, der er sket i Blå Kors siden 2001? Ifølge sagens natur får jeg intet svar. Blå Kors har altid haft en svag afholdsprofil Blå Kors har ikke på noget tidspunkt været en fundamentalistisk afholdsorganisation. Afholdsløftet har altid kun omfattet personlig afholdenhed. - Blå Kors første landsformand ( ), sognepræst Niels Juhl, mente, at når man selv var afholdsmand, skænkede man heller ikke alkohol for sine gæster. Og det - tror jeg - holdt stik. I årenes løb har jeg været med til fester hos flere Blå Kors folk. Og de har alle holdt festen alkoholfri. Blå Kors har ikke på noget tidspunkt haft spiritusforbud på programmet. Men da hele den vestlige kulturkreds i årene omkring 1. Verdenskrig stod i spiritusforbuddets tegn, var der en del af de præster, som var Blå Kors medlemmer, der i deres kirke bøn om søndagen bad flor spiritusforbudets indførelse. Blå Kors hvide elefant udtaler sig En række navngivne personer udtaler sig kort i jubilæumshætet. Én af disse er fhv. værkfører Kaj Flemming Petersen Valby, der oplyses at være frivillig i Blå Kors Genbrug i Borgergade i København. Han udtaler: Jeg ønsker for Blå Kors og for de mennesker md alkoholproblemer, vi ønsker at hjælpe, at kommunerne lader være med at skære ned på bevillingerne til de svageste i samfundet. Vi har tidligere haft væresteder, som nu er lukkede. Jeg spurgte så de mennesker, som kom der, hvad der ville ske. De svarede: Så havner vi på bænken igen. Kaj Flemming Petersen Jeg har kendt Kaj Flemming Petersen, fra vi var unge. Når han er blevet bedt om at udtale sig, er det sandsynligvis, fordi han er den af Blå Kors nuværende medlemmer, der har længst medlemskab, idet læserne får oplyst, at han er 86 år gammel og har været medlem i 72 år. Hvilket i gammel dansk sprogbrugkaldes organisationens hvide elefant. - Kaj Flemming Petersen er 2. generation i en Blå Kors familie. Han er selv afholdsmand, men han har til et af Danmarks Afholdsforenings medlemmer fortalt, at han går ind for den nye alkoholliberale linie, da det er næsten umuligt at bevæge nutidens mennesker til at underskrive et afholdsløfte, Jeg vil dog mene, at hvis Blå Kors havde brugt lige så megen energi på at markedsføre afholdsstandpunktet, som de brugte i de første år efter 2001 til at fortælle, at Blå Kors ikke er en afholdsorganisation, så havde der været mulighed for at overbevise nogle om afholdsstandpunktets værdi. Jubilæumshæftet kan rekvireres fra Blå Kors kontor. Henning Sørensen Mindeord Fhv. konsulent i Danmarks Afholdsforening, Jørgen Byrgesen, er død 68 år gammel. Jeg har kendt familien Byrgesen hele livet. Da jeg i 1950 på foranledning af Jørgen Byrgesens mor, Lise Byrgesen, blev medlem af Danmarks Af holdsforening, fik jeg min om end ikke daglige gang så dog regelmæssige gang hos familien Byrgesen på Klostervej. I 1979 tog Jørgen Byrgesen, der var uddannet blikkenslager, sin slægts afholds traditioner op, og der var noget at leve op til. På sin mors side var han fjerde generation af afholdsfolk. Hans far var også afholdsmand, og ligeledes på fædrene side - havde hans oldefar været afholdsmand. Jørgen havde masser af ideer. Og der skete virkelig noget i Danmarks Afholdsforening i de år. - Da jeg i 1992 blev valgt til landsformand lod Jørgen mig forstå, at han kunne tænke sig at komme til at arbejde med afholdssagen og alkoholproblemer på fuld tid. Via dem jeg kendte på Christiansborg, lykkedes det at skaffe midler til at ansætte Jørgen på fuld tid som konsulent. I de følgende år kom Danmarks Afholdsforening ind i en dynamisk udvikling. I 2001 ønskede Jørgen at prøve nye udfordringer. Han blev ansat i afholdsorganisationen, IOGT, hvor Jørgen lod sig vælge som næstformand, da han gik på efterløn. Jeg har mistet en god ven i Jørgen Byrgesen, og jeg ville gerne have fulgt ham det sidste stykke vej Men et trafikuheld bevirker, at jeg en tid endnu er bundet til seng og stol. Når jeg igen er så rask, som en 83 årig nu kan blive, vil jeg besøge Jørgens grav. Og så længe, jeg lever, vil jeg ære hans minde. Henning Sørensen

12 SIDE 12 AGITATOREN AUGUST 2015 AGITATOREN s debatsider og læserbreve Var Hans Larsen-Ledet blevet genvalgt i 1990, hvis han var forblevet afholdsmand? Hans Larsen-Ledet ( ) var søn af gårdejer Christian Larsen-Ledet og fru Magda, Overgaard ved Løkken. Begge ægtefæller var ivrige medlemmer af Danmarks Afholdsforening. Og da Hans i 1935 blev konfirmeret, indmeldte han sig også i Danmarks Afholdsforening, hvor han efterhånden blev betroet flere tillidsposter. Bl.a. i den daværende ungdomsafdeling. Han fik en grundig landbrugsuddannelse og flere ledende poster i De Danske Husmandsforeninger, hvor han i flere år var formand. - Midt i 1970erne udmeldte han sig af Danmarks Afholdsforening. Hvilket især var en skuffelse for Danmarks Afholdsforenings landsformand ( ), typograf Kaj Rasmussen, Aarhus. - I 1981 blev Hans Larsen-Ledet valgt i folketinget for Det Radikale Venstre, der havde opstillet ham i Aars kredsen i det daværende Aalborg Amt. Lørdag d. 20. juni i år kørte Ulla Helweg Rothe samt Ellen og jeg med Danmarks Afholdsforenings formandspar, Britta og Torsten Nørgaard, gennem Himmerland til Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Slettestrand. To dage før havde der været folketingsvalg. Der hang endnu mange valgplakater langs landevejen. Bl.a. for Det Radikale Venstres leder, Marianne Jelved, der havde opnået genvalg. Dette fik mig til at erindre en begivenhed, der optog sindene meget omkring folketingsvalget i Marianne Jelved var opstillet for sit parti i Aalborg Amt. Hvilket efter de flestes opfattelse ville medføre Hans Larsen- Ledets fald. Noget, mange i og udenfor DRV fandt tarveligt. I god tid før valget skrev jeg en artikel, som jeg havde i bl.a. dagbladene i Nordjylland, (dem var der flere af dengang.) hvori jeg gjorde det synspunkt gældende, at hvis Hans Larsen-Ledet havde fortsat som afholdsmand, kunne radikale afholdsfolk (dem var der også flere af dengang.) muligvis have sikret Hans Larsen-Ledets genvalg. Jeg henviste bl.a. til det historiske radikale afholdsmandat i Ribe Amt. Min artikel var skrevet i så god tid, at Hans Larsen-Ledet kunne have nået at skifte spor endnu en gang. Det gjorde han ikke. Han faldt ved valget. - Et par uger efter valget modtog jeg et meget venligt brev fra Hans Larsen- Ledet, hvori han takkede for min interesse for hans liv og virke. Men hans liv havde udviklet sig sådan, at han af personlige grunde ikke mere så sig i stand til at være afholdsmand. Men han havde dyb respekt for Danmarks Afholdsforening. Få uger før red. Lars Larsen-Ledets død i 1958 meddelte rådmand - senere borgmester i Aarhus, Bernhard Jensen (S), at han havde meldt sig ud af afholdsorganisationen, IOGT, hvor han havde været medlem siden barndommen, da han som politiker nødvendigvis - måtte udskænke alkohol for byens gæster. Bernhard Jensen var uddannet som journalist på Afholdsdagbladet hos Lars Larsen-Ledet. Bernhard Jensens udmeldelse fik hans læremester til at skrive sin sidste artikel, der under overskriften i de finere kredse sarkastisk tog rådmandens udmeldelse underbehandling. Indlægget blev bragt blandt andet i Jyllands Posten og i Afholdsdagbladets efterfølger, månedsbladets Afholdsbladet, som indtil det gik ind i blev redigeret af Lars Larsen-Ledets svigersøn, provst Steen Christiansen, Gram, der hele sit liv var medlem af IOGT. - Hvis Lars Larsen-Ledet havde oplevet, at hans nevø forlod afholdsbevægelsen og afholdsstandpunktet, havde han sikkert også i den anledning fremsat særdeles ironiske betragtninger. Henning Sørensen Om tre krus I mange år drak jeg hver dag the af et krus med en tegning af Missionshotellet Vildsund Strand. Da dette I fik spiritusbevilling, smagte teen pludselig modbydelig., så forærede jeg kruset bort. Kort tid efter havde Danmarks Afholdsforening som så ofte før og senere hovedbestyrelsesmøde på Fredericia Sømandshjem. Jeg købte der et krus med et billede af det udmærkede og selvsagt alkoholfrie sømandshjem. Da sømandshjemmet blev solgt og fik spiritusbevilling, tabte jeg kruset med dets motiv på gulvet, hvor det gik itu. Jorun Skistad Holzen Ved Danmarks Afholdsforenings årsmøde på Slettestrand i år overrakte formanden for Det Norske Totalafholdsselskab, Jorunn Skistad Holsen, til Danmarks Afholdsforenings formand, Torsten Nørgaard, en æske med krus med en tegning af vores norske søsterorganisations smukke bomærke. - Til min store glæde forærede min kære efterfølger som Danmarks Afholdsforenings landsformand mig et af disse krus. Jeg er overbevist om, at den ideologi, som dette krus udtrykker, bliver fastholdt, i hvert fald til jeg har drukket den sidste kop the. Henning Sørensen Grafisk Produktion af enhver art... Du er ikke én i flokken Grefta Tryk A/S Markedsgade Grenaa Tlf

13 SIDE 13 AGITATOREN AUGUST 2015 Referater fra Årsmødet på Slettestrand 2015 Generalforsamling og Årsmøde på Feriecenter Slettestrand. 20. juni Mødet åbnedes med fællessang: Jylland mellem tvende have. Hvor efter Formand Torsten Nørgård bød alle velkommen. 1. Oplæsning af repræsentantskabsliste. 2. Valg af dirigent, valgt Henning Christensen og referent, valgt Leif Jensen. 3. Forretningsorden godkendes. 4. Hovedbestyrelsens beretning ved formand Torsten Nørgård Henning Sørensen takker for beretningen og beder deltagerne skrive på en hilsen til Kristian Kristiansen og en til Jens Peter Lauge som begge ikke kunne være til stede i dag. Henning Sørensen havde også en lille historie om et afholdsmøde i Lemvig i Det var kommet frem at kaffe, the og sodavand var til skade for mave, tarm og nerver baner, hvorefter der kun blev serveret mælk til dette møde. 5. Regnskabet blev gennemgået ved Henning Christensen og godkendt. 6. Der vat ikke indkomne forslag. 7. Ulla Rothe havde et forslag om besøg på en cafe for nydanskere i Grenå, for derved at gøre opmærksom på DAF arbejde, Henning Sørensen og Ulla Rothe vil tage sig af dette. Torsten Nørgård mente også at man kunne invitere nydanskere til møde og foredrag. Ulla Rothe vil forsøge sig med besøg på Røde Kors centre. Efterårskursus vil foregå i omegnen af Års. Der er på nuværende 2 foredragsholdere, men programmet er ikke færdig udarbejdet i nu. 24 okt. Vil der være sundheds messe i Års hvor DAF vil være til stede med en stand. Benny søger frivillige. 8.Kontingent 180 kr. pr. år vedtaget. 9.Budget 2016 fremlagt ved Henning Christensen. Det gav ikke anledning til bemærkninger. 10.Valg til hovedbestyrelse. Hovedkasserer Henning Christensen. genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Benny Finderup. genvalgt for 2 år. Til suppleant blev foreslået Kurt Madsen, Jan S Jensen og Ulla Rothe, da der kun var 2 på valg skulle der stemmes. Der kunne afgives 12 stemmer. Til 1. suppleant var stemme optællingen således: Kurt Madsen 5 stemmer Jan S Jensen 3 stemmer Ulla Rothe 4 stemmer Kurt Madsen valgt Til 2. suppleant var stemmeoptællingen således: Jan S. Jensen 7 stemmer Ulla Rothe 4 stemmer Ugyldig 1 stemmer. Jan S Jensen valgt 11. Næste Årsmøde i 2016 vil blive nær Bogense på Fyn Mødet vil blive afholdt juni Ang. 10 i vedtægterne som omhandler foreningens ophør. Hvad skal der blive af evt. midler, hvis foreningen bliver nedlagt. Der var bred enighed om at pengene bør blive i Danmark og ikke gå til søster organisationer i Norge eller Sverige Sonja Hald kom med forslag om at oprette en fond til støtte for udsatte børn. Henning Sørensen mente at pengene burde gå til Frelsens Hær, da de stadig har afholdsløfte. Bodil Nielsen mente at man kunne udbygge det sociale arbejde i Blå Kors, som hun havde oplevet i Kristiansund. Finn Albertsen spurgte hvor mange medlemmer der er i Total Afholds Foreningen i Norge. Hvis midlerne skulle gå til en forening med total afholds løfte Jorunn Holsen kunne meddele at der på nuværende ca. er 2000 medlemmer, men de er også i tilbagegang. Blå Bandet i Sverige var også nævnt, men man var ikke klar over hvordan det var med afholdsløftet. Leif Jensen nævnte Tempel Ridder Ordenen som en mulig modtager af midler fra DAF Brøderne afgiver afholds løfte ved optagelsen i logen. Der står også i lovene at man vil støtte ædrulighedsarbejdet i Danmark. Henning Sørensen havde inden afslutningen en lille historie, som knyttede sig til Slettestrand. Han havde fundet et gammelt notat i et manuskript til en bog. Det kom frem at der var begået et mord i Slettestrand og Larsen Ledet, der var journalist ved Vendsyssels Tidende fra 1897 til 1901, skulle tage sig af sagen i redaktørens fravær. Mordet blev omtalt i flere landsdækkende aviser. Da redaktøren vendte tilbage opdagede han at der ikke var skrevet om mordet i Vendsyssel Tidende hvorefter han straks kontaktede Larsen Ledet for at få en forklaring. Larsen Ledet kunne meddele redaktøren - Fortsætter næste side

14 Fortsat fra side 13 SIDE 14 AGITATOREN AUGUST 2015 at der ikke var noget mord i Slettestrand, redaktøren beordrede Larsen Ledet om straks at gå i gang med en artikel om mordet. En time senere kunne Larsen Ledet meddele redaktøren at den myrdede fra Slettestrand var i telefonen og gerne vil afkræfte at han var myrdet. Larsen Ledet fik ved den lejlighed en lønstigning på 3,30 kr. om måneden, for at vise at Vendsyssels Tidende var til at stole på, modsat landets andre aviser. Afslutning ved Formand Torsten Nørgård. AGITATOREN s Genralforsomling Foreningen Agitatoren 1. Ordstyrer Henning Christensen, referent Leif Jensen 2. Generalforsamlingen og dagsorden blev godkendt 3. Da de fleste af punkterne i beretningen var fremlagt i DAF s møde dagen forinden, nøjedes formanden Margit Brandi med at oplyse at der sidste år blev valgt ny forretningsfører, Leif Jensen og at Benny Finderup er redaktør. Ridder Templet SKT. Budolfus har tegnet kollektiv abonnement. 4. Forretningsfører Leif Jensen fremlagde et delvis færdigt regnskab. Det havde ikke været muligt at færdiggøre regnskabet pga. nogle manglende dokumenter fra Nykredit, det er ikke helt på plads med fuldmagter til den nye forretningsfører. Margit undersøger i samarbejde med Leif, hvordan det kan løses. Leif ville undersøge om der kunne spares noget ved at ændre bladstørrelsen fra A4 til A5. 5. Der var ingen indkomne forslag. 6. Der er ingen ændring i kontingent og abonnement. 7. Der blev ikke fremlagt budget. 8. Valg: Formand Margit Brandi Genvalg Bestyrelses suppleant Jan S Jensen Genvalg Revisor Allan g Nielsen Nyvalg Revisorsuppleant Sigrid Christensen Nyvalg 9. Der var en del indlæg ang. bladets fremtid. Benny mente at man kunne sende bladet som nyhedsbrev eller som mail i PDF format, dette ville være i farver. Henning Sørensen mente at bladet ikke skulle laves i farver, da det ville virke for poppet, Agitatoren er et seriøst blad og kan sagtens komme frem med budskabet, i en sort hvid udgave. Det blev foreslået at sætte antallet af blade ned til 4 stk. om året mod 6 stk. som det er nu, Henning Sørensen kunne tilføje at der i 1959 udkom et blad hver anden uge. Før i tiden abonnerede IOGT også på bladet og forkvinden i IOGT er blevet spurgt om det kunne tænkes at de ville det igen, der er ikke blevet svaret. Finn Albertsen syntes bladet skulle udgives i farver for bedre at kunne fange unges opmærksomhed, blikfanget mangler konkluderede han. Man blev enige om at Benny vil lave et forsøgs nummer i farver. Det er lagt over til bestyrelsen at beslutte om bladet evt. skal udkomme i farver. Allan G Nielsen havde denne kommentar til debatten, mit barnebarn spurgte mig om farverne ikke var opfundet, da han var dreng, barnebarnet havde set ham på et sort hvidt billede. Hvordan får vi flere til at interessere sig for blade? Det må være igennem digitale medier, da mange unge mennesker ikke læser aviser og blade, men kun hvad der er på nettet, mente Sonja Hald. Det er blandt andet ikke længere muligt at sælge annoncer til Sømandshjem, de vil ikke have en annonce i bladet selv om den er gratis, det må give stof til eftertanke. 10. Herefter var den en livlig debat, som nok burde have været holdt under DAF møde dagen forinden, ang. hvordan man bedre i DAF kan gøre opmærksom på sig selv. Alle var enige om at det bør ske gennem internettet, da der de senere år kun er kommet henvendelser denne vej, dog vil Henning Christensen undersøge hvad en annonce koster i lokal blade på landsplan. Herefter takkede formanden for deltagelsen i mødet og hævede der med mødet. Afholds- og Højskolehotellet i København ApS Nybrogade København K Tlf Nu er det gået for langt! Alkoholreklamer skal stoppes ved døren Markedsdomstolen åbnede i maj for, at alkoholreklamer nu kan havne direkte hjemme i postkassen. Dommen viser, hvor nødvendigt det er, at alkoholreklamer og markedsføring af alkohol stoppes. Som privatperson kan du på din brevsprække og postkasse kan sætte mærkater, som stopper alkoholreklamer. I Sverige har de desuden en Folknykterhetsdag. En årlig ædruelighedsdag. Min kommentar: a. vedrørende. en årlig ædruelighedsdag har Henning Sørensen for nylig foreslået Alternativet at indføre en alkoholfri dag. Som afholdsfolk kunne vi måske tage det første skridt og vise vejen i stedet for at vente på ubestemt tid? b. En mærkat på postkassen er en glimrende ide. Den kan dog ikke stoppe de reklamer, der fremsendes i adresserede omslag. - Derudover har jeg længe brugt et slogan, som jeg har lånt af d. red. Lars Larsen-Ledet: Alkohol i blodet er hul i hovedet. Jeg har for nylig fået lavet et lille stempel, hvor der står: Alkohol i blodet = hul i ho det. Fakta er jo, at alkohol er årsag til både skrumpelever og Alzheimers (skrumpehjerne). Ved skrumpelever skrumper immunforsvaret, indtil patienten ikke længere er i stand til at leve. Ved Alzheimers skrumper hjernen, så patienten trinvis invalideres. Jens Peter Lauge Giversen

15 SIDE 15 AGITATOREN AUGUST 2015 Oplysninger / arrangementer m.m. Brønderslev Afholdsforening September 2015 uge 40 Fælles arrangement afholdes i Aalborg Nærmere info sendes til Lokalsfdelingerne Oktober 2015 Lørdag den 24 og Søndag den 25 oktober Danmarks Afholdsforenings Årskursus Se programmet side 7, her i bladet Nærmere info sendes til lokalforeningerne Viborg Afholdsforening September 2015 uge 40 Fælles arrangement afholdes i Aalborg Nærmere info sendes til Lokalsfdelingerne Oktober 2015 Lørdag den 24 og Søndag den 25 oktober Danmarks Afholdsforenings Årskursus Se programmet side 7, her i bladet Nærmere info sendes til lokalforeningerne ALKOHOL RÅDGIVNING Gratis PC- og IT- undervisning for absolutte begyndere Danmarks Afholdsforening tilbyder gratis, anonym alkoholrådgivning. Kunne det være noget for dig eller din familie? Så, kontakt èn af vore alkoholrådgivere. Vi er startet igen den 1. oktober 2015 Nye kursister er velkomne Alle kan deltage, vi starter fra bunden Vi sørger også for at få det sociale med, så vi får nogle gode timer. Har du selv en PC (bærbar), er du meget velkommen til at anvende denne ved undervisningen. Ulla Rothe Grenå Jan S. Jensen Hjørring Jens P. Lauge Giversen Sønderborg Benny Finderup Viborg Der serveres gratis kaffe/the ved undervisningen. Materialeudgift på ca. 100 kr. må påregnes. Sted: Viborg Afholdsforening Toldbodgade 10, st. tv Viborg Hver anden torsdag fra kl til Underviser/tilmelding/kontakt: Uge (Alkoholfri uge) I lighed med tidligere år vil Danmarks Afholdsforening i forbindelse med sundhedsstyrelsens kampagne Alkoholfri uge i uge 40 afholde et arrangement/foredrag. Kampagnen vil i år være rettet mod voksne mænd 45+. Arrangementet vil i år blive afholdt i Aalborg. Foreningerne i Brønderslev og Viborg vil i fælleskab stå for afviklingen af arrangementet. Nærmere information og program vil senere blive udsendt til afdelingerne eller kan rekvireres hos Jan S. Jensen eller Benny Finderup. Benny Finderup. Tlf Tilmeldning er nødvendigt

16 SIDE 16 AGITATOREN AUGUST 2015 Returneres ved varig adresseændring Afsender: Foreningen Agitatoren Blokhusvej 30, 9400 Pandrup Danmarks Afholdsforenings Hovedbestyrelse ÆRESMEDLEM Henning Sørensen Villa Pax Irisvej 17, 8500 Grenaa Tlf. og fax: Mobil: LANDSFORMAND Torsten Nørgaard Skolevænget 6, Lunde, 5450 Otterup Tlf. og fax: Mobil: HOVEDKASSERER Henning Christensen Aalborgvej 442, st. th., 9352 Dybvad Tlf: Mobil: Nordjyske Bank: Reg. nr kontonr NÆSTFORMAND Benny Finderup Toldbodgade 10, 1.th Viborg Mobil: BESTYRELSESMEDLEM Margit Brandi Herredsvej 44, Nyrup 9600 Års Tlf. og fax: Mobil: BESTYRELSESMEDLEM Kristian Kristiansen 5250 Odense V HOVEDKONTOR Britta A. Nørgaard Skolevænget 6, Lunde, 5450 Otterup Tlf. og fax: Mobil: IOGT Viborg og Viborg Afholdsforening tilbyder anonym og gratis rådgivning til familier og enkeltpersoner, hvor alkohol er blevet et problem Vi er her for at hjælpe og guide dig og dine nærmeste til bedre livskvalitet og en sundere livsstil. Tilbuddet gælder alle som ønsker en bedre livsstil, uanset om du er pårørende eller aktiv. Vi ser dine muligheder i stedet for begrænsninger. Åbningstider: Mandag: kl Onsdag: kl Toldbodgade 10, st. tv Viborg Benny: telefon Kære læsere, medlemmer og alle andre intresserede I opfordres jer hermed til at sende mig jeres mail adresse. Det vil give mig mulighed for at sende jer nyhedsbreve og AGITATOREN Benny Finderup F o r b e h o l d t P o s t v æ s e n e t

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

KD bag forebyggelsesplan

KD bag forebyggelsesplan KD bag forebyggelsesplan Nr 2 2012 8. årgang Af Christian Bjerre, Byrådsmedlem KD har nået et vigtigt politisk resultat. Vi prioriterede forebyggelsesområdet højt i valgkampen. Det var derfor et delmål,

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o

Program for efterårets tema. Norddjurs Biblioteker. Norddjurs Biblioteker. A o h o Grenaa Bibliotek N.P. Josiassensvej 17 8500 Grenaa 89 59 27 67 grenaa.bib@norddjurs.dk Program for efterårets tema A lk o h o a oholtema l Torvegade 1A 8963 Auning 89 59 43 00 kulturperronen@norddjurs.dk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere