Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P"

Transkript

1 Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og hans bøger. Læs side 13 Plan på vej for Malling Plejehjem 4 Fællesrådet og det sårbare vand 3 BMI: Investering giver udvikling 31 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerforening Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup LandsbyLaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Amatørteatret Spiren Andelsboligforening Majsvænget Askelunden Grundejerforening Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Centerforening Beder Børnecirkus Beder Dagtilbud Beder Fritids- og ungdomsklub Beder-Malling Egnsarkiv Beder NV. Grundejerforening Beder Skolebestyrelse Beder Skole SFO Beder Øst Ejerlav Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder- Malling Pensionistforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligforening Byagerparken, Afdelingsbestyrelse Byagervænget Grundejerforening Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Cantabile-koret Chrysilliskoret Det Kreative Værksted Digevænget Grundejerforening Efterskolen for Scenekunst Egelundparken, Afdelingsbestyrelse Erik den Røde FDF Beder-Malling Friluftsgården, Fløjstrup Fritids- og Ungdomsskolen, Aarhus syd Fulden Bakker Grundejerforening Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsforening Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Gartnergården Andelsboligforening Grundejerforeningen Amalieparken Grundejerforening Engdalgårdsvej Grundejerforening Mariendal Havbakker Grundejerforeningen Vilhelmsborg Grundejerforeningen Vilhelmsborgvænget Vest Hyttefonden Egehytten Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerforening Kirkebakken 80, Bofælleden Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalcentrene Syd, Eskegården Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsforening Majsvænget Grundejerforening Malling Bios Venner Malling Fritids- og ungdomsklub Malling Menighedsråd Malling Skole Malling Syd Beboerforening Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Malling Østerskov Grundejerforening Mallinghuse Andelsboligforening Menighedsrådet Beder Midgården Morænen Grundejerforening Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligforening Præstelodden Grundejerforening Regnbuen Grundejerforening Seldrup Bakker Ejerlaug Skovlyst Grundejerforening Skovly Grundejerforening Socialdemokratiet, Beder-Malling Sol og Vind Bofællesskab Stenhøjgård Børnehave Malling Stenhøj Beboerforening Svendgård, Legeplads Vejlgårdens Grundejerforening Venstre Århus, sydkredsen Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Den uendelige historie Kære borgere i Beder-Malling- Ajstrup-området, vi fortsætter vores ihærdige arbejde for at få Fællesbladet til at ramme samtlige postkasser i området. Det er ikke altid lige let - og en stor hjælp er det, at I, hvis I ikke har fået bladet, henvender jer til Forbrugerkontakt - FK Distribution - lige med det samme via deres hjemmeside - og klikker på billedet, hvorefter man ledes hen til en formular, som skal udfyldes. Se også en udførlig forklaring på www. bma.dk/fallesbladet. Hvis det ikke virker, kan man også vælge at skrive direkte til kundeservicechef Karsten Sjørup på denne mailadresse: eller ringe til ham på tlf Desuden vil vi også meget gerne have besked, så vi kan følge med i udviklingen - så send en til os på Så håber vi, at vi i fællesskab kan nærme os den optimale udbringning! Tak for hjælpen! Artikler Det sårbare grundvand... 3 Plejehjem kan blive til boliger og lokalcenter... 4 Fællesrådets halvårsmøde... 4 Historisk spejdermarked... 8 Egnsarkivet fortæller om Beder og Århusegnens Ungdomsskoler... 9 Lions julepakker og store bingo...16 Mindeord for Aksel Jensen FDF på sommerlejr Støt julemarkedet i Malling Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Eskegården Kalender Malling Skole Landbetjentens klumme Beder Skole Kirke & Sogn - Malling Pastorat Legepladsen Svendgård i Beder Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet Telefonliste Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr okt. udk. 21. nov. nr dec. udk. 16. jan. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Indlæg til bladet Stof sendes pr. til gmail.com eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have fil formatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Artikler og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet. 2 Nummer 5/2012

3 Det sårbare grundvand Af Jørgen Friis Bak, formand for Fællesrådets forretningsudvalg Under vore fødder ligger der et værdifuldt grundvandsreservoir. For at beskytte dette, har Aarhus Kommune lavet en plan, Indsatsplan Beder, der har været i høring hen over sommeren. Målsætningen er, at der i de sårbare områder ikke må opbevares eller anvendes pesticider, og at der i det hele taget at en det er et ret stort område, faktisk en tredjedel af de sårbare områder, som kun får denne bløde opfordring til at passe på grundvandet, hvorimod landmændene kan se frem til lovkrav med tvang om at passe på grundvandet. Målsætning Urimelig forskel på krav til udvises Det stor er omhu indsatsplanens med pesticid-anvendelsen. Fællesrådets forretningsudvalg diskute- målsætning: landmænd og haveejere at der ikke må opbevares, anvendes eller håndteres pesticider i sårbare Det sårbare område i Beder-Mallingområder og BNBO rede forslaget på sit møde den 13. juni Mårslet-området er på 1490 ha. Heraf er og fandt, at der er en urimelig forskel på 460 ha allerede at beskyttet håndtering ved udenfor frivillige de sårbare områder kun sker med de nødvendige kravene til landbrugsjord og til private aftaler, økologisk foranstaltninger drift, skovvækst til at sikre eller kommunalt at ejerskab. kortlægge, Tilbage undersøge der og afværge Derfor mulige indsendte eksisterende forretningsudvalget punktkildeforure- grundvandet haver ha, der fordeler ninger med sig pesticider, med 623 hvor ha der et er høringssvar, en risiko for, at hvor miljømålet der dels ikke blev nås. lagt op landbrugsareal, Grundlaget 310 for indsatserne ha boligområder, og målsætninger til, at er Aarhus nærmere Kommune beskrevet tilbyder i /15/. private virksomheder, veje m.m. og 97 ha natur. borgere og virksomheder i de berørte I indsatsplanen Sårbare og foreslås boringsnære der, beskyttelsesområder at mindst områder udgør gratis tinglysning ha ud af områdets af en ca. servitut på deres drift (459 arealer, ha se der tabel forbyder 3). Pesticidfri brug drift af % af ha. landbrugsarealet På en del af arealerne inden er der for i dag 5 pesticidfri år skal overgå opnået, til fordi pesticidfri Aarhus drift, Kommune ellers ikke pesticider, bruger pesticider og dels på at de indsatsen kommunale overfor arealer, vil det blive samt at påtvunget Aarhus Vand med A/S baggrund har finansieret i jordbrugere frivillige aftaler bliver om omlægning en intensiveret til pesticidfri indsats med frivillige aftaler uden trusler miljøbeskyttelsesloven. drift af landbrugsarealer. Det er Endelig beklageligvis ikke beskytter muligt en at vigtig pålægge del af parcelhus- de sårbare områder. er der arealer med økologisk drift. Disse indsatser om tvang om et antal år. ejere m.v. lignende restriktioner, så her I den tidligere indsatsplan for Beder indsatsområde fra 2006 blev de almene vandværker opfordret til at gennemføre frivillige aftaler. Siden 2006 er der indgået aftaler på 121 begrænses indsatsen til en oplysningsindsats og en henstilling om at lade være ha. For at sikre indsatsplanens målsætning om pesticidfri drift på de ca ha, der med at mangler bruge sprøjtegifte. beskyttelse, er Det det betyder, nødvendigt at intensivere denne indsats. Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 82 K, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Figur Kort, 5. der Sårbare viser områder området og BNBO for Indsatsplan samt områder, Beder. som allerede De mest er beskyttede kritiske mod punkter forurening er de med Bo- pesticider. ringsnære beskyttelsesområder (BNBO), men ellers er der fokus på hele det lyseblå område. Områder, markeret med grønt, er allerede beskyttet. Nummer 5/2012 3

4 Plejehjem kan blive til boliger og lokalcenter Af Carsten Schou, brugerrådsformand Der har været megen usikkerhed omkring Malling Plejehjems fremtid, der har været mange rygter, som helt eller delvist har haft udgangspunkt i sandheden. Denne usikkerhed ser nu ud til at være afklaret, dog skal vi lige vente på budgetforliget for 2013, før vi er helt sikre på, hvordan fremtiden vil komme til at se ud. Hvad vi forventer, vil ske 1. De 20 plejeboliger i hus A og C vil ved naturlig fraflytning blive omdannet til ældreboliger. Det vil sige, at de nuværende beboere selv kan bestemme, om de vil blive boende eller flytte til et andet plejehjem/ plejebolig. Beboerne vil holdes udgiftsneutrale, hvis de vælger at flytte. Om overgangen til ældreboliger vil kunne komme til at betyde en serviceforringelse for den enkelte beboer, vil fremtiden vise, men de vil fortsat oppebære hjælp fra hjemmeplejen. Der vil ikke være nogle beboere, der bliver flyttet imod egen vilje. 2. De 8 nuværende boliger i hus B vil man forsøge på at få et almennyttigt boligselskab til at omdanne til X antal boliger, der kan bebos af studerende, enlige, ægtepar eller familier. 3. Resten af bygning B håber vi på, at brugerrådet kan få råderet over, så der kan etableres et brugerstyret lokalcenter. Brugerstyret lokalcenter Et brugerstyret lokalcenter vil kunne tilbyde foreninger og interessegrupper lokaler til deres aktiviteter, både til permanente aktiviteter, men især til bestyrelsesmøder, almindelige møder, foredrag og meget andet. Et sådant lokalcenter vil skulle drives af frivillige kræfter, så når vi ved noget helt konkret, vil der blive indkaldt til et orienterende møde for repræsentanter for nogle af de formodede kommende brugere. Her vil blive nedsat en arbejdsgruppe som så efterfølgende indkalder til et borgermøde, hvor alle interesserede vil få lejlighed for at ytre sig. Afhænger af byrådet Omdannelsen af plejeboliger til ældreboliger er vi sikre på, vil komme til at finde sted. Men de øvrige planer afhænger af byrådets økonomiske prioriteringer, så her er der usikkerhed om, hvad der vil være en realistisk fremtid for Malling Plejehjem. Dette er en så præcis orientering, vi kan give her og nu. Vi vil følge op på orienteringen i næste nummer af Fællesbladet. Fællesrådets halvårsmøde Onsdag d. 10. oktober kl. 19:30 Beder Sognegård "Det sårbare grundvand" Kom og hør om, hvordan du kan undgå giftstoffer i haven. Hvad sker der med skovplantningen? Blandt andet er der flere stier på vej. Hvad skal der ske på den gamle genbrugsstation? Og hvad sker der i det hele taget i vores område? Hør nyt og vær med til at diskutere. Vel mødt! 4 Nummer 5/2012

5 oktober/november 2012 Ombygningen af Beder Kirke er nu ved at nærme sig sin afslutning. Den midlertidige væg, der har afskærmet ombygningsarealet fra den øvrige del af kirken, er fjernet, så at kirken atter fremstår i sin fulde længde. Pulpituret (balkonen) er opført, og det nye orgel er under montering. Indgangsdøren i tårnet er på plads, og tilbage står malerarbejde, færdiggørelse af orglet, montering af kirkebænke og diverse el-arbejder herunder belysning. Alt sker under kyndig ledelse af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S. Byggeriet startede med, at det gamle orgel blev taget ned og sendt til renovering. Det er efterfølgende sat op i Tulstrup Kirke ved Ry, hvor det gør god fyldest. Samtidig lånte Beder Kirke et lille flytbart orgel, så gudstjenester og kirkelige handlinger kunne fortsætte nogenlunde uforstyrret af ombygningen. ombygningen af beder kirke Åbningen af den tilmurede indgangsdør i tårnet foregik under overvågning af Nationalmuseets eksperter. Det viste sig, at tilmuringen bestod af to vægge med et stort hulrum i mellem - uden overraskelser i øvrigt. Tilmuringen er antagelig sket i første halvdel af 1800-tallet. Med den nye dør opnås bedre ind- og udgangsforhold i forbindelse med bryllup og begravelse og andre tjenester med processioner, Den svære stålkonstruktion, der bærer pulpituret, er på dette billede netop blevet fæstnet til gulv og murværk. Gennem døråbningen i den midlertidige støvvæg ses kirkens alter idet der nu er direkte adgang fra den nye vestdør i lige linie op til alteret. Og i tilgift løses et sikkerhedsproblem, ved at der nu bliver to udgange fra kirken. Også opførelsen af pulpituret blev i startfasen overvåget af Nationalmuseet. Det skulle sikre, dels at støbning af fundamenterne til pulpituret ikke ville forstyrre eventuelle grave under kirkegulvet, dels at der ikke kunne findes kalkmalerier på de områder af kirkens vægge, hvor pulpituret skulle fastgøres. Heldigvis for tidsplanen, var der ingen forhindringer, og håndværkerne fik grønt lys til at udføre de planlagte arbejdsopgaver. Pulpituret vil give mulighed for ekstra siddepladser i spidsbelastningssituationer som jul, konfirmation og ved bisættelser; ekstra pladser, som vi i dag ofte mangler. Det nye orgel, der er fremstillet af orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn orgelbyggeri A/S i Aabenraa, er placeret på pulpituret, således at passagen mellem de to mursøjler, der bærer tårnet, holdes fri. Orglet er på 15 stemmer. Det bliver færdiggjort og stemt i de kommende uger. Ombygningen forventes afsluttet til 1. søndag i advent, den 2. december Johannes Mortensen HØJSkoLeDAG For beder og malling SoGne lørdag den 6. oktober kl i Malling sognegård Forfatter og teolog Doris Ottesen: marie bregendahl - en overset mesterfortæller Pris for højskoledagen inkl. frokost og kaffe: 60 kr. Der kan købes øl og vand tilmelding til: Ruth Brohus, tlf , (Beder sogn) Nummer 5/2012 5

6 KEND DIN KIRKE GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Mark 2,14-22 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Joh 15,1-11 Sognedag med kirkefrokost Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 1,35-51 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 21,28-44 Søndag , kl BUSK 21. s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 13,1-9 Søndag , kl Alle helgens dag Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Matt 5,13-16/Matt 5,1-12 Søndag , kl s. e. trinitatis Annie Kyed Jensen Mark 12,38-44 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 5,17-29 Søndag , kl Sidste s. i kirkeåret Brian Ravn Pedersen Matt 11,25-30 Eskegården 2/10 og 6/11 kl Stillegudstjeneste Søndag d. 28. oktober kl : Stillegudstjeneste med Taizé salmer fra den nye danske udgivelse. Stillegudstjenester er enkle, meditative gudstjenester, hvor sang, musik og stilhed er de bærende elementer. Vi vil synge de smukke salmer fra det økumeniske klosterfællesskab i Taizé i Frankrig. Kirken er åben fra kl Foråret 2012, 3.B Kend din kirke er en gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende spisning i sognegården. Minikonfirmanderne fra 3. B på Beder skole er nu kommet godt fra start, og de færdes frit i både sognegård og kirke. Derfor vil vi gerne invitere forældre, søskende og bedsteforældre til Kend din kirke torsdag den 1. november kl i Beder kirke med efterfølgende spisning i sognegården. Minikonfirmanderne vil fortælle om Beder kirke og opføre et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Vi vil synge nye og gamle salmer og bede Fadervor sammen. Kl. ca er vi færdige i kirken, hvorefter vi samles i sognegården. Her er menighedsrådet vært ved aftensmaden: Spaghetti med kødsovs og salatbar. Arrangementet slutter ca. kl og er åbent for alle børnefamilier i Beder sogn. Sognedag - med gudstjeneste og kirkefrokost Søndag d. 7. oktober kl : Gudstjenesten starter kl Kl vil der blive serveret en lettere frokost (gratis) i sognegården. Kl vil der blive aflagt en mundtlig beretning af formand for menighedsrådet Johannes Mortensen. Beretningen vil omhandle det forgangne års aktiviteter og planer for det kommende år. Enhver såvel ung som gammel er velkommen til at deltage. ALLE HELGEN Søndag d. 4. november kl : Alle Helgens-gudstjeneste Gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste, hvor vi mindes vore afdøde kære. Søndagens specielle karakter understreges i en vekselvirkning mellem tekstlæsninger fra Biblen, salmer, bøn og stilhed. Navnene på de mennesker fra Beder, der døde i årets løb, siden sidste Alle Helgen, vil blive nævnt som et led i liturgien. Der er ingen dåb og ingen prædiken ved denne gudstjeneste. Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 1. oktober: Poul Smedegård Andersen: P.H, en vise om Danmark. Om kulturhåndværkeren og samfundsrevseren Poul Henningsen ( ). I over et halvt århundrede satte PH sit umiskendelige aftryk på dansk kultur med sin nyskabende og igangsættende vitalitet. I foredraget skildres Poul Henningsens liv i al sin mangfoldighed. Vi vil synge nogle af de mange viser, han har bedrevet i tidens løb. Så velkommen til en rejse i det PHske univers. Mandag d. 5. november: Jørgen Tranekjær Andersen: Min far og bedstefar overlevede Hitler. Foredraget beskriver grænselandets dramatiske historie fra tiden før 1. verdenskrig til 2. verdenskrigs afslutning gennem min families skæbne. Foredraget suppleres af private fotos, billeder, oversigtskort og korte audioindslag. Søndag d. 28. oktober kl. 9.30: BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt i samarbejde med FDF med særligt henblik på børn og unge, men dog ikke anderledes, end at alle aldersgrupper kan være med i dette guds-tjenestefællesskab. 6 Nummer 5/2012

7 Døbte siden sidst Hermann Lange Lucas Hellemann Møller Aja Hindhede Hansesgaard Bjørk Hindhede Hansesgaard Frederik Michelsen Ida Rosa Hesselbjerg Bruun Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 28. oktober: Agnete Balling Nørgaard: Sange om kærlighed Søndag d. 25. november: Frank Pedersen: efterår BABY-SANG I BEDER Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: KORSANG Ungdomskoret til Landsstævne i Aalborg, sommer 2012 Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni kilsgaard mobil SorG- og LIvSmoDSGrUPPe I vores LokALområDe Har du mistet én af dine nære? Sorg- og livsmodsgruppe for efterladte nu også i Beder, malling og Ajstrup Det kan være svært at finde mennesker i egen omgangskreds, som kan rumme og forstå den sorg, som tabet af en nærstående elsket indebærer. Mange kæmper derfor med sorgen alene - og meget længe. Det kan hjælpe at mødes med andre, der er i en tilsvarende situation. Det er der nu mulighed for i en lokal sorg- og livsmodsgruppe under Folkekirkesamvirket i Århus. Gruppen ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig til opgaven. Søndag d. 30. september Syng med Mandag d. 1. oktober Mandagstræf Lørdag d. 6. oktober Højskoledag Søndag d. 7. oktober Sognedag + kirkefrokost Søndag d. 28. oktober BUSK Søndag d. 28. oktober Syng med Søndag d. 28. oktober Stillegudstjeneste NAvNe og ADreSSer Kalenderen Gruppen er åben for alle, og det er gratis at deltage. mødetid er hver anden tirsdag kl i malling sognegård. Det første møde i efterårssæsonen blev afholdt den 4. september. Henvendelse med henblik på at deltage i gruppen kan rettes til sognepræst Emmy Haahr Jensen. Tlf , Eller man kan henvende sig direkte til Folkekirkesamvirkets sekretariat. Folkekirkesamvirket i Århus Klostergade 37, 8000 Århus C. Tlf: Mandag d. 29. oktober Menighedsrådsmøde Torsdag d. 1. november Kend din kirke Mandag d. 5. november Mandagstræf Søndag d. 11. november Kirkekaffe Tirsdag d. 13. november Menighedsrådsvalg Søndag d. 25. november Syng med SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 5/2012 7

8 Historisk spejdermarked Af Dan Zachariassen, redaktionen. Det er naturligvis sket før i Gedemarkedets mere end 40- årige historie, at det har været regnvejr, når spejderne har afviklet det årlige marked, men det er dog vistnok først anden gang, der har været tale om et egentligt skybrud. Sådan var det søndag d. 26. august datoen for årets Gedemarked, som nu hedder "Spejder for en dag", og derfor vil dagen helt sikkert gå over i historien som en af de vådeste nogensinde i markedets historie. Et gammelt mundheld siger imidlertid, at alt vejr er spejdervejr, og da dagens regnvejr jo ikke kom helt bag på arrangørerne, var de rigtig godt forberedt med overdækninger af bålpladser og et passende lager af grenflis, så de kunne imødegå det værste ælte. Markedet var også i år bygget op med en herlig blanding af lidt tivoligøgl, hobbyaktiviteter og nogle gedigne spejderaktiviteter. Blandt andet havde spejderne bygget en stor karrusel, som selv i de værste byger blev flittigt benyttet. Da markedet åbnede klokken 10, regnede det ret voldsomt, men heldigvis var der et ophold i regnen lige ved frokosttid, og det havde lige en tilpas længde til, at det lokkede så mange gæster til, at det blev muligt at servere de bålstegte uld- og vildsvin. Netop bålstegt svinekød er noget, som efterhånden har gjort Beder-Mallingspejderne kendte over det ganske land. For eksempel lavede de for år tilbage flere hundrede bålstegte svin på en gang. Det var på en af spejderkorpsets Blå sommerlejre, og der var vistnok tale en slags uofficiel verdensrekord. Stegemetoden er hentet så langt borte fra som Argentina, og den består ganske enkelt i, at en halv gris bliver snøret fast til et metalstativ, som derefter anbringes skråstillet ind over et glødebål. Da det under rolige vindforhold tager omkring 8 timer at stege en halv gris på denne måde, skal man i gang midt på natten for at kunne servere det færdige kød ved frokosttid. Allerede om lørdagen, da spejderne byggede markedet op, tog de højde for vejrudsigten og sørgede for at overdække bålpladserne, og da vinden i det mindste artede sig så nogenlunde, lykkedes det helt fint at blive færdig til frokosttid. Midt på eftermiddagen holdt regnen op, og dagen sluttede i herligt sensommervejr, men det kunne desværre ikke publikumsmæssigt redde markedet, der næppe i år vil give det sædvanligvis store tilskud til Hyttefondens arbejde. 8 Nummer 5/2012

9 Beder Ungdomsskole og Århusegnens Ungdomsskole Af Kirsten Williams, arkivleder på egnsarkivet, Tværgade i Malling anledning af at Efterskolen for I Scenekunst er begyndt i Malling i Landbrugsskolens tidligere bygninger, er det værd at fortælle historien om to tidligere lokale efterskoler eller ungdomsskoler, som de fleste blev kaldt i begyndelsen. I 1910 tog lærer A.M. Fogh fra Seldrup Skole initiativ til Beder Ungdomsskole i samarbejde med forstander P. Henriksen fra Beder Gartnerskole eller Havebrugsskolen, hvor lokalerne til undervisning lå på Beder Landevej 60. Vinterskolen begyndte 4. november til 31. marts og var målrettet piger og drenge fra år. Til at begynde med boede eleverne hjemme og kom til skolen med toget. Senere kunne de også bo på Havebrugsskolen. Skolen var statsanerkendt, så eleverne kunne søge tilskud både til kurset og ophold. I undervisningen lagde man især vægt på dansk og regning, der blev dog undervist i alle almindelige fag: historie, geografi, samfundslære, sundhedslære mv. Praktiske fag som regnskab, udfyldning af blanketter, hvordan man skriver en check indgik også. Pigerne havde derudover håndarbejde og drengene tegning og landmåling. Otte timers skoledag Skoledagen var på 8 timer Eleverne er almindelig hustugt undergivet, og det forlanges, at eleverne skal deltage i alle fag, møde præcist og deltage til stadighed i undervisningen, som der står i programmet. Der var dog heldigvis plads til andet. Dørene mellem undervisningslokalerne blev åbnet mellem lektionerne, og så havde gartnerskole- og ungdomsskoleelever fællessang, når en dobbelt skydedør blev åbnet. Det kunne heller ikke undgås, at eleverne mødtes i frikvartererne, og på trods af stor aldersforskel mellem de to grupper, kunne det hænde, at enkelte af de yngste gartnerelever kastede øjne på de ældste af ungdomsskolepigerne med alt, hvad det kunne indebære! I 1913 købte Niels og Kirstine Klougart Gartnerskolen. De fortsatte Ungdomsskolen, hvor Niels blev forstander. I 1932 blev den overdraget til lærer Peder Bonderup, der i kompagniskab med cand. agro. Sten Andersen flyttede undervisningen til Vilhelmsborg skovriderbolig, Beder Landevej 2, til P. Bonderup overtog herefter skolen, der skiftede navn til Beder Ungdoms- og Sløjdskole. Han opførte på Stationsvej 17 og 19 en bolig til sig selv og et hus til undervisning, hvor der også var sløjdundervisning i kælderen for områdets drenge en gang om ugen. Bonderup drev også en omfattende revisionsvirksomhed, så Beder Ungdomsskole sluttede undervisningen i Beder Ungdomsskole Århusegnens Ungdomsskole lå på Kirkebakken 80, Beder fra Harald Foged og hans hustru Ellen var forstanderpar i alle årene. Privatboligen blev bygget i 1947, en undervisningsbygning i 1950, hvor skolen begyndte, og endnu en bygning i 1953, hvor det var muligt at bo på skolen. På arkivet har vi meget få oplysninger om skolen. Vi har et par årsskrifter fra 1950'erne. Der eksisterer et jubilæumsskrift , så undervisningen må være begyndt i 1946 i andre lokaler. Vi efterlyser derfor billeder, jubilæumsskrift, årsskrifter mv. og vil være meget taknemmelige, hvis der dukker noget op. Nummer 5/2012 9

10 Lokalcenter Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf.: Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf: (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf.: Formand for Brugerrådet Carsten Schou tlf.: eller Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30 9:00 tlf.: Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-14:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. tlf.: Sundhedsklinik ved Eskegården, tlf Malling Plejehjem tlf Åbningstider: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamledere Helle R. Jensen tlf.: Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf.: el Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Dagcentret område Syd Telefonhenvendelse: kl. 8:30-9:30 man-, ond-, tors- og fredag. Tlf.: Malling Plejehjem tlf Kristiansgården tlf Brugerrådet informerer Pia Koller, Frivilligkoordinator, Område Syd - Beder/Malling/Mårslet Husk at blive vaccineret! Der er mulighed for alle pensionister over 65 år og førtidspensionister at blive vaccineret mod influenza torsdag den 4. oktober. Der tilbydes vaccination i sundhedsklinikken på Eskegården mellem kl og i sundhedsklinikken på Malling Plejehjem mellem kl Husk sygesikringsbevis. OBS! Der er også buffet i caféen kl på Eskegården på vaccinationsdagen! Lokalcenterdag torsdag d. 1. november Kl JA til hele livet et foredrag med Svend Andersen, Cand. psych. Se omtale nedenfor. Kl : buffet i caféen. Pris: 50 kroner. Kl : Kom og hør mere om de forskellige muligheder i dit lokalområde og på dit lokalcenter! Aktiviteter, træning, caféen, sundhedsklinikken, se en ældrebolig, høre om det frivillige engagement og de forebyggende hjemmebesøg. Brugerrådet kan træffes og byder gæsterne på kaffe. Alle er velkomne på Eskegården! Foredrag på Eskegården den 1. november kl Ja til hele livet! med Svend Andersen, Cand. psych. Når vi bliver hårdt ramt i livet, må vi vælge mellem at blive offer, eller tage det som en udfordring og lære af det. Vi kan lære en ny måde at forholde os på, hvor vi holder op med at give den anden, sygdommen, omgivelserne, skylden. I stedet sig JA til hele livet og opdag, at man selv skaber sit liv. Vil du spille whist på Eskegården? Har du lyst til at mødes til et spil whist i Eskegårdens hyggelige café, kan du ring til Menny Hougård tlf.: Ugedag og tidspunkt ligger ikke fast endnu. Julemarked på Eskegården 2012 Årets julemarked på Eskegården holdes søndag den 25. november kl Henvendelse herom til Ruth Brohus på tlf.: Beder Malling Pensionistforening Jens MKarl Rasmussen, formand ange af vores medlemmer ønskede at komme til Bornholm igen, sidst vi var på Bornholm, var i D. 13. august gik turen derover igen, en meget fin tur og med 50 deltagere 2. oktober: Åletur til Gjøl Kro, og dagen slutter på Glenholm Vingård v. Ranum. Lysbilledeftermiddag på Eskegården d. 13. november. Olav fra De Graa Busser vil orientere om næste års flytur, som efter planen skal gå til Kreta. Juletur til Dalsgaard Antik 20. november. 10 Nummer 5/2012

11 Hver onsdag kl. 14:00 Banko på Eskegården. Alle er velkomne. Eskegårdens Bankoklub. Hver torsdag kl. 14:00 Kom og syng med. Sang på Eskegården. Alle er velkomne. Tirsdag 2. okt. Åletur til Gjøl Kro og Glenholm Vingård ved Ranum. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 3. okt. kl. 9:00 Krolf i Tranbjerg. Tur med Veterantrav. Søndag 7. okt. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 10. okt. kl.19:30 Halvårsmøde. Beder sognegård. Fællesrådet. Lørdag 13. okt. kl. 19:00 Dørene åbnes kl. 18:30. Høstfest Ajstrup Forsamlingshus. Kuvertpris kr Tilmelding senest mand.8. okt. til Dorthe tlf Onsdag 17. okt. kl. 9:00 Rundt om Egå Engsø. Tur med Veterantrav. Søndag 21. okt. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Kalender Onsdag 31. okt. kl. 9:00 Forstbotanisk have samt Skulpturer i Slotshaven Tur med Veterantrav. Søndag 4. nov. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 4. nov. kl. 14:00 LIONS kæmpe bingo i Egelundhallen. Tirsdag 13. nov. kl. 14:00 Olav fra De Grå Busser vil vise lysbilleder og orientere om næste års tur som efter planen vil gå til Kreta. Sted: Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 14. nov. kl. 9:00 Tur i Mårslet. Tur med Veterantrav. Søndag 18. nov. kl. 14:00 Bankospil på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 20. nov. Juletur til Dalsgård Antik. Beder-Malling Pensionistforening. Lørdag 24. nov. kl. 11:00-16:00 Kæmpe kræmmer julemarked. Store sal + SFO på Malling skole. Arrangør: Malling Multibane. Søndag 25. nov. kl. 11:00-16:00 Julemarked på Eskegården. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider Mandag-Fredag kl Lørdag-søndag kl Salon FACE Dame & Herrefrisør Vognmand H. J. Thomsen ApS Postboks 55, 8330 Beder Tlf Mobil Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Aarhus Glarmesteri Alfred Jørgensens Mindelegat Af nævnte legat uddeles nogle legatportioner i oktober måned til værdigt trængende enlige forsørgere og ældre handicappede i Beder og Malling sognes områder. Legatportionerne er i størrelsen kr. Ansøgning sendes til: Nordea Bank, Beder Butikscenter, 8330 Beder. Mrk. Legat - Inden fredag 7. oktober Ved glasskade ring Nummer 5/

12 MALLING SKOLE Engelskdag Af Maja Skov Kristensen 5.b Vi havde engelskdag på Malling Skole d.13.juni. Hele mellemtrinnet (3., 4., 5. og 6. årgang). 5. klasse skulle undervise 3. klasse og 6. klasse skulle undervise 4. klasse. Vi startede nede i Store sal, hvor vi skulle synge sange med fagter. Det så rigtigt fedt ud, da vi alle sammen stod og gjorde det samme. Efter vi havde været i Store sal skulle vi undervise 3.b. Vi havde forberedt os i nogle hold fra vores engelsktimer. Der var fx nogle, der lavede memory (vendespil) og Simon says (Simon siger). Det syntes 3. klasserne var sjovt. I den sidste time skulle vi læse højt med dem. Jeg synes, at de var gode. Jeg synes, at det var en rigtig god dag, det vil jeg gerne have igen. Jeg tror også, at vi 5. klasser og 6. klasser har lært noget af dagen. Fx har vi lært, hvordan det kan være at være lærer, og at det ikke altid er lige nemt. Besøg fra Singapore Af Per Bisgaard, pædagogisk leder Malling Skole er sammen med 2 andre Aarhusskoler praktikskole for de internationale studerende ved Læreruddannelsen i Aarhus. Mandag den 20. august havde skolen besøg af 3 personer fra Singapore. Baggrunden for besøget var en evt. udvidelse af vores internationale samarbejde med Læreruddannelsen i Aarhus. De 3 professorer fra Singapore: Oon-Seng TAN, LIU Woon Chia og Mohammes Azhar Bin Yusof, fik under mødet en introduktion til det danske skolesystem og Malling Skole. Gensidig læring Jeg forventer, at samarbejdet bliver en realitet i næste skoleår, hvor 1 eller 2 lærerstuderende fra Singapore vil få en 5 ugers praktikperiode på Malling Skole. På mødet, hvor lærerne Tina Toftdal og Mette Møller Nielsen også deltog, havde vi en god skolepolitisk debat og en praksisnær debat om didaktik og pædagogik. Det var tydeligt, at vi gensidigt kan lære af hinanden og dermed udvikle vores skoleformer. I indeværende år modtager vi 2 grupper a 3 studerende fra Schweiz, Tyskland, Portugal, Ungarn og Spanien, i praktik i ugerne 43 og 44. Praktikkoordinater for internationale studerende er lærer Mette Møller Nielsen. Samarbejdet er med til at styrke vores internationale dimension i undervisningen. 12 Nummer 5/2012

13 Ole Lund Kirkegaard og hans bøger Af 4.y Torsdag den 31. maj havde vi et foredrag med Anne Lise Kirkegaard, Ole Lund Kirkegaards enke. Det var rigtig spændende. Hun fortalte nogle ting, som jeg slet ikke vidste. Vi fik besøg af Anne Lise Kirkegaard den 31. maj, og det syntes de fleste var rigtig spændende. Så det er godt :) Hun fortalte en hel masse ting. Bl.a. at Ole kun skrev om drenge, ikke fordi han ikke kunne lide piger, men bare fordi han ikke rigtig vidste noget om, hvordan piger var. Ole var faktisk den første, der skrev billedromaner. Ole sagde, at hvis de børn, der læste en bog, ikke kunne læse så godt, så kunne de jo bare kigge på billederne og på den måde forstå handlingen i bogen. Hun fortalte også, at et lille stykke tid før Ole døde, boede de faktisk ikke i samme hus. De blev ikke skilt, men de boede ikke sammen, fordi Ole levede i kulisser. Han spiste ikke før klokken 12 om aftenen, og han havde et alkoholproblem. Det duede jo ikke, fordi de havde to små børn. Vi giver foredraget 5 ud af 5 stjerner. Det var over alt forventning. Skrevet af: Ulrikke Dalkjær Riis 4.y og Sanne Munkvad 4.y Hun fortalte, at næsten alle hans bøger var fra oplevelser i hans barndom. Han var heller ikke særlig god til at stave, så Anne Lise læste altid bøgerne igennem, før de blev trykt. Nogle stavefejl lod hun bare være med at rette, fordi de skulle være med i historien. F.eks står der i bogen Otto er et næsehorn: Sille jeg elsker dej. Hun fortalte også om, hvordan Ole døde. Han skulle ned for at handle, men der var nogle, der inviterede ham ind på kroen. Han blev lidt for fuld den aften. Der var rigtig meget sne udenfor. Han skulle gå hjem. Han besvimede og døde af kulde i sneen Vi havde også mulighed for at stille Anne Lise nogle spørgsmål. Der var nogle, der havde forberedt spørgsmål hjemmefra, hvilket var godt. Anne Lise er en rigtig sød dame, og det var hyggeligt at have foredrag med hende. Så hvis jeg fik chancen, ville jeg gerne prøve igen. Skrevet af : Mille Bøtker 4.y Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 5/

14 Husketing Af Irene Mihlendorf, billedpædagog Tilbage i SFO'en er kommet nye og gamle børn. Vi er vendt tilbage til kulturen, vi slap inden ferien, - og dog, meget er sket i sommerens ingenmandsland, hvor vi har kunnet koble af for en stund. Vi er kommet ud på efterårssiden af ferien med nye indtryk, der har lagret sig i krop og sind sammen med det, der allerede var der, og måske er noget gammelt lige så stille forduftet, uden vi har bemærket det. På gulvet i Rema fangede mit øje en interessant børnetegning, troede jeg, med en ko med yver, der kigger efter en kylling, som tilsyneladende ignorerer koen. Fine farver. Der stod noget ovenover tegningen med en lidt ubehjælpelig skrift. Jeg ku ik la vær med at samle den op. HUSKETING stod der, og det viste sig alligevel ikke at være en børnetegning, men en huskeblok fra en kunstner i Viborg, der arbejder med et naivt udtryk i glade farver. Nedenunder stod der HUSK, og nedenunder igen var tilføjet med voksen rød skrift: mælk, kylling, sause, ris, is, rossé og nogle tomme linjer, der kunne symbolisere alt det, der går ind under betegnelsen impulskøb. Planlægning af dagens indkøb. Struktur og rammer eller blot en hurtig handling efter at have koblet køleskabets indhold med aftensmadens tanker, men alt sammen for at få dagen til at hænge sammen. Ikke for at blande dagligvarebutikker ind i dette eller udelukke andre, men blot for at fortælle, at det ikke alene er strukturen og rammerne, som sfo pædagogerne på skift har arbejdet med sommeren igennem i de nye lokaler både på ABC-spor og Trinbrættet, men det er også de dejlige børn, nye som gamle, der igen indtager lokalerne, som er med til at træde nye stier og skabe vores nye kultur med alle de farvenuancer, vi ønsker en blanding af det, der er skrevet med voksen rød skrift og det, de åbne linier udfyldes med. Vi har været en tur rundt i SFO'en med kameraet for at fange blot nogle af de stier, der blev trådt i løbet af august. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Carsten Holm, formand, Morten Dahl Githa C. Pedersen Henrik Wolff, Anette Østergaard Andersen Hans Jørgen Bohlbro Jens Jørgensen Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Pernille Bjerre Jakobsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleinspektør Nummer 5/2012

15 Landbetjentens klumme Computerchikane og bedrageri Af Ib Stidsen, landbetjent i Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg Tilsyneladende er mit polititelefonnummer ikke særligt kendt i hvert fald ikke i internationale kredse. Forleden blev jeg ringet op på dette nummer af en dame, der på engelsk forklarede, at hun ringede fra Microsoft, og at man havde konstateret problemer på min computer. Dersom jeg indvilligede i, at man fik lov til at fjernbetjene min computer, ville alle problemer være løst for en lille sum af penge. Som nogle læsere af dette blad måske husker, - især nok dem, der har oplevet en sådan henvendelse med tab af en del penge advarede jeg for længe siden om disse henvendelser. Man skal aldrig tillade, at fremmede får adgang til ens computer. Nå, men jeg hyggede mig lidt over denne henvendelse og optog i øvrigt samtalen på bånd og lod den meget insisterende dame gøre sine ihærdige anstrengelser for at overtale mig. Til sidst blev det for meget, og jeg oplyste hende om med mine bedste engelskkundskaber at hun i øvrigt havde ringet til politiet. Der blev lige en kunstpause, hvorefter jeg kun hørte en kliklyd og efterfølgende klartone. Det blev en lidt interessant uge i bedrageriets tegn, idet jeg nogle dage senere på min egen private adresse tilsyneladende fik en mail fra Nordea Bank, der oplyste, at man ønskede at verificere mit visakort, således at jeg ikke fik problemer med internethandel fremover. Denne så utrolig ægte ud med Nordealogo, Visalogo o.s.v. - Man skulle bare trykke på et link, der var angivet udfylde nogle oplysninger - og problemet ville være løst. Denne gik direkte i skraldespanden - fup igen. Jeg kontaktede herefter Nordea og gjorde dem bekendt med fup- en. Nordea var bekendt med denne , og advarede om den på deres forside. Men hvem læser lige forsiden på Nordeas hjemmeside hver dag jeg gør ikke og formentligt ej heller ret mange andre. Så derfor kære borgere - disse computerbedragerier er tydeligvis i hastigt voksende form. Husk, at INGEN firmaer, herunder Microsoft, Nordea eller andre banker for den sags skyld, Told og Skat og mange andre nogensinde retter henvendelse til jer via jeres computer med mindre I selv har forespurgt om et eller andet. Eller en pludselig til netop din adresse, der jvf. afsender er udtrukket blandt tusindvis af andre e- mailadresser, med en svimlende gevinst i vente, dersom man bare lige.. PAS PÅ DERUDE, de kriminelle bliver dygtigere og dygtigere - er man i tvivl, så slet mailen og ret selv henvendelse til den enkelte virksomhed gerne telefonisk. Jeg håber alle har haft en god sommer. Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Depot/opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal Priser fra 400,-/md Let af- og pålæsning Transporthjælp tilbydes Vi har foder og tilbehør til dine kæledyr, hest og et spændende sortiment til haveejeren. Vi er Mallings lokale telebutik, vi har ALTID et godt tilbud til dig og din familie. Vi glæder os til at se dig på Holmskovtoften, Malling dit mobile cykelværksted! Nummer 5/

16 Aut. vand- og gasmester Blikkenslager Gunnar Fredenslund Malling Bjergevej Malling Tlf Biltlf Julepakker Igen i julen 2012 vil Lions Club Beder-Malling tilbyde betrængte familier en hjælpende hånd til årets store højtid. Julepakkerne vil blive pakket og leveret op til højtiden. Der vil være tale om dagligvarer, tilpasset til højtiden. Ansøgning bedes sendt til: Tommy Nielsen, C.R. TRADING, Holmskovtoften 3, 8340 Malling inden 1. dec Diskretion en selvfølge. Lions Club Beder-Malling NYT I BEDER Få en sund og aktiv livsstil - hjælp til vægttab Birgit Christensen sundhedsvejleder idealvaegt.dk kode 1120 Lions Clubs årlige Bingo er d. 4. november Traditionen tro afholder Lions Club Beder Malling igen i år det årlige kæmpe Bingo i Egelundhallen den 4. november Vi starter kl og dørene åbnes kl Reserver allerede nu d. 4. november til Bingo i Egelundhallen. Der vil også år være mange spændende præmier og lotterier af forskellig art. PS Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Beder Ebeltoft Alle husstande i Beder Malling og Mårslet modtager en Bingoavis og 2 spilleplader. Så hvis du vil vinde skal du jo blot selv klippe og klistre og så selvfølgelig holde på dine favoritter som du påklæber i nummerorden. For at markere dagen, vil der i også år blive opsat flag i Beder og Malling. Lions medlemmerne har været på besøg hos mange af områdernes firmaer for at tegne annoncer, og modtage sponsorgaver af forskellige art. TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf Til bidragsyderne skal herfra lyde en stor TAK. Hold øje med bingoavisen og husk at sætte X i kalenderen d. 4. november. Lions Beder Malling Martin Jønsson Musik Kirkebakken 65, Beder. God musik til enhver lejlighed, solo, duo, trio, kvartet. Kontakt Martin: / Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Alle lørdage 9:00-16:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI 16 Nummer 5/2012

17 Så blev det endelig første skoledag Af Pia Nyrup Onsdag d. 15. august var den store dag på Beder Skole. Over 50 spændte børn med flotte skoletasker, og med et fast greb om mors eller fars hånd tog hul på deres skoleliv. Rigtig mange af børnene var dog allerede husvante idet de er startet i SFO i starten af august, men det var alligevel med stor spænding de nye skoleelever kom. Vi mødtes, sædvanen tro, ved flagstangen, hvor skoleleder Helle Mønster bød velkommen og præsenterede alle de voksne, børnene vil møde i deres første skoleår. Det var dog ikke helt nye ansigter, for børnene har været på skolen til flere arrangementer allerede før sommerferien. Da børnene var blevet delt ind i deres hold, gik de gennem skolen i flagalle, hvor de blev budt velkommen af skolens øvrige elever, en tradition der også bruges, når vi siger farvel til 9. årgang på deres sidste skoledag. De kommende børnehaveklasse elever starter op i to hold, og hvert hold vil i nogle timer om ugen være yderligere opdelt i to grupper afhængig af, hvornår SFO-pædagogerne er med om formiddagen. Eleverne vil få et skema, som dækker hele dagen, ikke fordi vi har udvidet skoledagen, men fordi vi gerne vil styrke sammenhængen mellem undervisning og fritid. Som hidtil vil der blive arbejdet med læring gennem leg, matematik og læsning. Kronprinsesse Mary og Red Barnets mobbekuffert vil få en mere markant plads end tidligere, ligesom der vil blive arbejdet med cooperative learning, læringsstile og elevernes evne til at mærke sig selv gennem mindfulness. De første ti uger af skoleåret vil børnehaveklassen have tilknyttet en assistent, senere på året dannes to klasser. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Anders Nørgaard / Britta Knudsen Lone Nørum Lund / Poul Volquartsen / Brian Fangel, / Lise Uhre Pless Oluf Jensen / Formand for SFO - forældrerådet Jan L. Rasmussen Skolens kontor: Beder SFO: Nummer 5/

18 Mindeord: Aksel Jensen (AJ): En æra er nu slut Af Lions Club Beder-Malling Vores gode kammerat, ven og ikke mindst én af de mest betydningsfulde løver i vores club, er ikke mere hos os. Aksel var med i clubben i mere end 15 år, og vil af alle blive husket som en uovertruffen løve, der brændte for alt, hvad han gik ind i. Altid initiativrig og arbejdsom, når nye projekter skulle løbe af stablen. Skulle der samles penge og gaver ind til vores kæmpebingo, havde Aksel en evne til at få erhvervslivets folk til at åbne for både tegnebøger og varelagre. Da Handelsstandsforeningen i Malling for ca. 10 år siden ophørte, herunder også med flagalleen, var Aksel hurtig til at få flagene til at vaje igen, nu i Lions regi. Foreningen i Beder lukkede senere, og også her blev AJ naturligt kontaktet af lokale erhvervsdrivende, så Lions igen kunne være med til at fastholde en rigtig god tradition i lokalsamfundet. Kort sagt gik Aksel ind i folk med træsko på. Han udstrålede en tillid og en troværdighed, der gjorde, at et nej var sjældent for AJ. Også ved Vilhelmsborg-festspillene, som Lions Club Beder-Malling gennem mange år har haft et godt samarbejde med, mødte AJ meget ofte op - også uden at være på listen. Han følte et stort ansvar for vores arbejde, og var der, når der var brug for hjælp. Aksel nåede tidligt at komme ind i bestyrelsesarbejdet, hvor han på sin egen facon fik gennemtruffet beslutninger, som andre havde svært ved. Han var ligetil og ikke forkromet, selv om han i sin virksomhed AJ Autodele havde stor succes med sine skærme. Hvis man på det mere private område havde vundet den tillid, der skal til for at kunne blive betragtet som en god ven, gik AJ gennem ild og vand for også her at hjælpe. Aksel gik bort i en al for tidlig alder, og vore tanker går i disse stunder til Aksels familie, der har mistet en ægtemand, en far og farfar. Kære Aksel, æret være dit minde - i stor respekt og taknemmelighed. Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Massage for gravide Oplev ro og velvære Massageterapeut Anette Krogh J.C. JENSEN & SØN VOGNMANDSFORRETNING v/ LEO JENSEN TLF.: NYLØKKEVEJ MALLING Brahe International Contract Management & Consultancy v/ Michael Brahe Mobile: Byagervej 79a, DK-8330 Beder M T D e p o t r u m Sofienlystvej 13, 8340 Malling. Tlf: Depotrum udlejes fra 300,00 kr. pr. md. 18 Nummer 5/2012

19 Spaghettigudstjenester er korte gudstjenester i børnehøjde med efterfølgende aftensmad: Spaghetti med kødsovs, salatbar/ frugt (ikke nødvendigvis altid spaghetti). Gudstjenesterne er enkle og varer ca minutter. Vi synger børnesange og salmer med fagter og bevægelse til. Vi kigger i kirkekufferten med overraskelser, hører bibelfortælling, beder Fadervor og får Guds velsignelse. Spaghettigudstjenesterne foregår på hverdage kl / Vi planlægger at holde spaghettigudstjeneste 6-7 gange om året. Efteråret 2012: Torsdag den 27. sept. Fredag den 26. okt. Torsdag den 22. nov. Forældre og børn i førskolealderen, søskende og bedsteforældre Af hensyn til madlavningen vil det være dejligt, at I tilmelder jer senest dagen før til Emmy. Send en sms på mobil eller send en mail til Mad: kr. 20 for voksne og gratis for børn. Sådan blev plakaten skabt - Af Vibeke Elling Når jeg arbejder med visuelt at gengive et udtryk, tager jeg udgangspunkt i stemningen og følelsernes karakter. Malling kirke har jeg gengivet med en skæv streg, som vidner om, Spaghetti Gudstjenesterne forbindes med et i hverdagen levende, legende og glad møde med det guddommelige. Et møde i nærværet med vores børn og vores indre kirkerum, såvel som i Malling kirkes fysiske kirkerum, hvor årstidens farverige eftermiddagssolnedgange indrammer kirken, i naturens store kirkerum med alle regnbuens farver og alle stemninger repræsenteret. Døren er åben, som et udtryk om alle er velkomne til Spaghetti Gudstjeneste, hvor det orange lys strømmer ud ad vin- Nummer 5/

20 er teolog, men hun har også læst litteratur. Efter i en årrække at have virket som præst i Den danske Folkekirke, tog hun sin afsked for at virke som folkeoplyser, formidler, forfatter og fortæller. Hun har arbejdet med H.C. Andersen, som så ubetinget er vores største fortæller af eventyr. Doris Ottesen koncentrerer sig om at genfortælle - også H.C. Andersens eventyr. Men hendes speciale er de store nordiske romanværker forfattet af Sigrid Undset, Herbjørg Wassmo, Selma Lagerlöf, Kerstin Ekman, Gøran Tunstrøm og Tage Skou-Hansen. På det seneste har hun arbejdet med Jeppe Aakjærs hustru - forfatter Marie Bregendahl - På Højskoledagen i Malling sognegård lørdag den 6. oktober vil Doris Ottesen tale over emnet: Huset har stået tomt i et år nu. I den periode har menighedsrådet udover bolig også drøftet, hvad der skal ske med den gamle bolig. Rådet er i fuld nu kommet godt fra start, og de færdes frit i både sognegård og kirke. gang med at afsøge mulighederne og har i den forbindelse en sag som kommunen i skrivende stund sagsbehandler. Menighedsrådet har ikke på nuværende tidspunkt (i slutningen af august 2012) taget stilling til, hvad der skal ske med den gamle præstebolig, det afhænger meget af hvilke rammer, forskellige myndigheder giver os. Menighedsrådet/ Birgitte Bay-Andersen Malling kirke og opføre et lille dramastykke over en kendt bibelhistorie. Vi vil synge nye og gamle salmer og bede Fadervor sammen. Kl. ca er vi færdige i kirken, hvorefter vi samles i sognegården. Her er menighedsrådet vært ved aftensmaden: Spaghetti med kødsovs og salatbar. Arrangementet slutter ca. kl og er åbent for alle børnefamilier i Malling sogn. er et forrygende orkester, der med den grammyvindende sangerinde i front, synger og spiller viser, sange og salmer fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene. således lyder dette orkesters bud på den særlige nordiske lyd eller tone Det er gratis at være med og der bliver sørget for hjemmebagt brød med kaffe og te. Der indledes med et par sange fra højskolesangbogen og efter kaffen kan man deltage i forskellige spil, man kan strikke, hækle, sy, snakke eller hvad man har lyst til. Der er mange kyndige behov for hjælp til f.eks. at komme i gang med forskelligt håndarbejde, så er der hjælp at hente. Der er også rig mulighed for at stifte bekendtskab med et nyt spil eller blot gå sammen med andre om at spille noget velkendt. Mulighederne er mange og det er deltagerne der bestemmer indholdet. Vi glæder os til at byde Jer hjertelig velkommen til nogle hyggelige eftermiddage. Der er ingen tilmelding. Sognecafeèn er tilrettelagt af Menighedsrådets aktivitetsudvalg i samarbejde med lederen af Besøgsvennerne i Beder-Malling og frivillige. 20 Nummer 5/2012

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 3 maj 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Alli Fabrin Malling har fået sit helt eget vægmaleri, skabt af Carl Krull. Det kan ses på gavlen af Multihallen ved Malling

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. BMI-bladet 29. september 2011. 23. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. BMI-bladet 29. september 2011. 23. årgang Nr. 5 september 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Hvad skal den nye sø ved hedde? (Foto: Alli Fabrin) 4 Halvårsmøde lægger op til debat 3 Plads til alle i Malling Fritidsklub

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22 Nr. 2 marts 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Flest ønsker, at den nye sø kaldes "Egelundssøen" 3 Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35. Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere