Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32"

Transkript

1 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se Servicenumre pr. minut** 1,00 Standard SMS takst*** 0,32 SMS pr. stk. til udenlandske numre 3,20 Videotelefoni pr. minut**** 1,60 MMS pr. stk. 2,00 Pris pr. MB (GPRS/3G) 8,00 Maxpris WAP pr. dag 8,00 Maxpris Internet pr. dag 40,00 Standard opkaldsforsøgsafgift 0,20 Standard opkaldsafgift***** 0,20 Nummerændring 50,00 Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms. Telenor Erhvervsabonnement er minuttakseret. Opkald til specialtakserede numre samt fax- og dataopkald er sekundtakseret. * Standard minuttakst er gældende takst for opkald og viderestillinger til mobil, fastnet og telefonsvareren. **Plus operatørens til enhver tid gældende pris ***Standard sms takst er gældende for sendte sms er, sms kvitteringer samt sms beskeder fra telefonsvareren. ****Videotelefoni er minuttakseret. ***** Standard opkaldsafgift er gældende for almindelige opkald og viderestillinger til mobil, fastnet og telefonsvarer. 1

2 Tilvalgsmuligheder Fastpris i Lokalnummerplan abonnement pr. måned 12,00 Valgfri Vis Nummer oprettelse 150,00 Valgfri Vis Nummer abonnement pr. måned 5,00 DobbeltSIM oprettelse 280,00 DobbeltSIM abonnement pr. måned 10,00 Fri SMS pr. måned 80,00 Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. Moms 2

3 Rabatter Rabat på abonnementsafgifter Antal abonnementer Rabat 1-4 0% % % % % Flere abonnementer Kontakt Telenor Rabatten gives på Erhvervsabonnement Mobildata* Mobilfax Mobilt Bredbånd* Zoneplan inkl. F2M, Udlandszone, Søgeplan, Søgeplan Statistik, Velkomsthilsen, Statusplan, Flexiplan, Fastpris i Lokalnummerplan, Valgfri Vis Nummer, Mobilt Omstillingsbord, Mobildata*, Fax og Fri SMS som tillægsabonnement (Tillægsabonnementer regnes ikke med ved opgørelsen af antallet af abonnementer). *Der ydes ikke rabat på Mobildata Plus abonnement og Mobilt Bredbånd tillægsabonnementer. Der ydes rabat på Mobilt Bredbånd Udland. 3

4 Rabat på forbrug Opkald til Indland Forbrug 12 måneder 24 måneder 36 måneder % 2% 6% % 8% 12% % 16% 20% % 17% 21% Større forbrug Kontakt Telenor Rabatten gives på: Indenlandske samtaler Opkaldsafgift ved indenlandske samtaler Den nationale del af opkald til udlandet MMS Maxpris WAP og Maxpris Internet (GPRS/3G) Mobildata* Indenlandske opkald i Lokalnummerplan (til og fra abonnementer, som er omfattet af Erhvervsaftalen og tilmeldt Forbrug pr. md. i DKK ekskl. moms Der gives ekstra 2% samlerabat på indenlandske samtaler ved indgåelse af min. 24 mdr. binding på GSM Erhvervsaftale og min. 24 mdr. binding på Telenor Fastnetaftale. De 2% samlerabat træder kun i kraft, når der er tale om standardrabatter på både mobil og fastnet. * Der ydes ikke rabat på Mobildata Plus og Mobilt Bredbånd 79. 4

5 Rabat på forbrug Opkald til Udland Forbrug 12 måneder 24 måneder 36 måneder % 10% 14% % 18% 22% % 20% 24% % 24% 28% Større forbrug Kontakt Telenor Rabatten gives på: Den internationale del af opkald til udlandet. Forbruget gøres op månedsvis på afslutningsdagen i faktureringsperioden. Der ydes ikke rabat på opkaldsafgift ved opkald til udlandet. Forbrug pr. md. i DKK ekskl. moms Rabat på SMS Antal SMS pr. md. 12 måneder 24 måneder 36 måneder % 2% 5% % 7% 10% % 12% 15% % 17% 20% Større forbrug Kontakt Telenor Rabatten gives på: Erhvervsabonnement SMS Adgang Data2Mobil Adgang SMS i Outlook Industriabonnementer Virksomhedens samlede antal afsendte SMS-beskeder Ved opgørelse af forbruget medregnes udelukkende SMS sendt fra abonnementer, der er omfattet af Erhvervsaftalen. Følgende services følger med Erhvervsaftalen: Lokalnummerplan Omstilling Saldotjek Gruppekald/ Banke På Telefonsvarer SMS fra Outlook Nummerreservation Vis Nummer Forbrugskontrol Viderestilling 5

6 Vilkår 1 Generelt Generelle Betingelser for Telenor Erhverv er gældende, medmindre andet fremgår af aftalen. Kunden hæfter for betaling af samtlige beløb, der registreres i forbindelse med abonnementer omfattet af aftalen. Kunden hæfter for betaling af samtlige beløb, der registreres i forbindelse med abonnementer omfattet af Erhvervsaftalen. Erhvervsaftalen omfatter Erhvervsabonnement, Fastprisabonnement, Mobildata, Mobil Fax og Mobilt Bredbånd. Erhvervsabonnementer kan oprettes som tale-, data- og/eller fax-abonnementer. Abonnementer, der skal omfattes af aftalen, skal påføres aftalenummeret. Telenors grundpriser er de til enhver tid gældende angivet i Priser og vilkår for Erhvervsabonnement, Priser og vilkår for Fastprisabonnement, Priser og vilkår for Mobilt Bredbånd, for Multiplan, samt Priser og vilkår for Mobildata og fax - eller i andre oversigter udgivet som erstatning for eller supplement til disse. Kunden kan til enhver tid rette henvendelse til Telenor og rekvirere dette materiale. Telenor giver rabat ud fra abonnementernes grundtakster. 2 Ikrafttræden og løbetid Erhvervsaftalen træder i kraft ved aftalens underskrift. Aftalen er uopsigelig for begge parter i aftaleperioden. Herefter kan aftalen opsiges med et skriftligt varsel på minimum 60 dage til udløb af faktureringsperiode. 3 Særligt for abonnementer, hvor der er ydet tilskud til køb af terminal Telenor kan yde tilskud til køb af ny mobiltelefon mod at kunden forpligter sig til et aftalt månedligt minimumsforbrug på erhvervsabonnementet i en uopsigelighedsperiode på 12 eller 24 måneder. Prisen på mobiltelefonen afhænger af kundens valg af uopsigelighedsperiode. Hvis det fakturerede forbrug efter rabat i en måned er lavere end 99 kr., opkræves differencen op til de 99 kr. Forbrug overføres ikke fra en måned til en anden. Ved udløb af den valgte uopsigelighedsperiode ophører kravet om et minimumsforbrug. Abonnenten kan herefter igen få tilskud til køb af mobiltelefon mod at indgå ny aftale om minimumsforbrug i en uopsigelighedsperiode. Yder Telenor ikke tilskud til terminal, er kunden ikke forpligtet til et minimumsforbrug. Fastpris abonnement er ikke omfattet af minimumsforbrug. Følgende forbrug tæller med i opgørelse af minimumsforbrug Alt forbrug på abonnementet opgjort efter rabat Alle tillægsabonnementsafgifter på abonnementet opgjort efter rabat Oprettelsesafgifter på abonnementet Specielle regler for opsigelse/konvertering af abonnementer inden for minimumsforbrug uopsigelighedsperioden. Hvis et abonnement opsiges eller konverteres inden for uopsigelighedsperioden vil der blive opkrævet minimumsforbrug 99 kr. pr. måned for den resterende uopsigelighedsperiode. 4 Lokalnummerplan Lokalnummerplan følger gratis med ved oprettelse af Telenor Erhvervsaftale. Virksomheden er selv ansvarlig for opsætning af PABX, og betaler selv omkostningerne ved det. 5 Eksterne lokalnumre Mobiltelefoner der befinder sig i udlandet, kan ikke foretage opkald via kortnummer. Ved opkald fra bruger i Danmark til mobiltelefon i udlandet kan der stadig anvendes kortnummer.

7 6 Lokalnummerplan udland Mobiltelefoner der befinder sig i udlandet, kan ikke foretage opkald via kortnummer. Ved opkald fra bruger i Danmark til mobiltelefon i udlandet kan der stadig anvendes kortnummer. 7 Fri SMS SMS må ikke anvendes kommercielt eller videresælges til 3. part. Fri SMS inkluderer SMS beskeder sendt i Danmark til danske mobilnumre. Billedbeskeder (MMS) og indholdstakerede sms, sms beskeder sendt fra udlandet og sms beskeder sendt til udenlandske telefonnumre er ikke inkluderet i Fri SMS og takseres særskilt. 8 Omstilling Omstilling er en del af Erhvervsaftalen. Omstilling er muligheden for at kunne omstille et igangværende opkald til 3. part. Omstilling fungerer og takseres således: A - > B omstilling -> C. Takseringen for denne tjeneste er: A betaler som normalt kaldet til B. B betaler for omstillingen til C. Dette betyder, at B betaler for den totale samtalepris, som kaldet B -> C genererer, indtil kaldet mellem A -> C afsluttes. Når du har omstillet et kald, har du ikke kontrol over længden af samtalen mellem A og C og derved den pris, du betaler for kaldet. Såfremt C omstiller til D, vil du stadig betale for samtalens længde. Hvis B og C er indenfor samme Lokalnummerplan vil omstillingen være gratis. Muligheden for at kunne omstille et igangværende opkald, kan spærres. 9 Rabatter Rabatterne i Erhvervsaftalen opgøres pr. faktureringsperiode. Forbrugsintervallerne i Erhvervsaftalen er opgjort pr. måned. De rabatprocenter, der er anført i Erhvervsaftalen, ydes for samtlige omfattende abonnementer og alt rabatgivende forbrug i faktureringsperioden. Antallet af abonnementer gøres op på faktureringstidspunktet og er afgørende for, hvilken rabat der gives. Rabatten ydes på Telenors grundpriser. 10 Begrænsninger på rabatter Forbrug i udlandet (International roaming) er ikke omfattet af rabataftalen. Der ydes ikke rabat på opkaldsforsøg og opkald til særligt takserede numre og tjenester, opkaldsafgift ved kald til udlandet, MobilData Plus forbrug ud-over inkluderet forbrug, videotelefoni, indholdstakserede SMS/MMS, SMS/MMS til udenlandske numre, Telefonbeskeder sendt til og Dobbeltsim. 11 Udløb af rabatter Ved aftaleperiodens udløb bortfalder rabatterne. Kunden kan forlænge aftalen med yderligere 12 mdr. på uændrede vilkår ved skriftligt at meddele Telenor dette senest 60 dage inden aftaleperiodens udløb. 12 Overdragelse til tredjemand I aftaleperioden kan Erhvervsaftalen og tilhørende abonnementer overdrages til tredjemand. Tredjemand skal påtage sig samtlige forpligtelser gældende for Erhvervsaftalen og underliggende abonnementer. Telenor skal dog godkende overdragelsen herunder kreditgodkende den tredjemand, som Erhvervsaftalen og abonnementer overdrages til. 13 Fastprisabonnement Fastprisabonnement kan kun anvendes sammen med en Erhvervsaftale, Foreningsaftale eller Basis-aftale. Vælger man at oprette Fastpris-abonnementer, skal minimum fem abonnementer være med Fastprisabonnement. Desuden skal fastprisabonnementerne udgøre mindst 75% af det samlede antal abonnementer under aftalen. Sonfon gør antallet af abonnementer op hvert halve år, første gang 6 måneder efter aftalens indgåelse. Udgør antallet af Fastprisabonne-menter mindre end 75% af det samlede antal abonnementer under aftalen, forbeholder Telenor sig ret til at konvertere abonnementerne til Erhvervsabonne-menter mod, at kunden betaler et gebyr på 100,00 kr. pr. abonnement. Fastprisabonnement må ikke benyttes i forbindelse med andet hardware end mobiltelefoner. Det udelukker brug af Fastprisabonnement i f.eks. GSM gateways,

8 automatiske opkaldsmaskiner og lignende. Ved overtrædelse af dette er Telenor berettiget til at lukke det pågældende SIMkort med et varsel på 30 dage. 14 Opsigelse af Erhvervsabonnement og Fastprisabonnement 1. Abonnementer omfattet af aftalen kan opsiges af kunden med skriftligt varsel på mindst 90 dage. Dog gælder at abonnementer omfattet af Erhvervsaftalen er uopsigelige i den længste af følgende perioder: A Aftaleperioden B 8 mdr. fra abonnementets oprettelse. Skulle Telenor varsle ændringer af priser eller betingelser til ugunst for kunden, er kunden dog berettiget til at opsige aftalen om Telenor Erhvervsabonnement med et skriftligt varsel på 30 dage. 2. Abonnementer omfattet af Erhvervsaftale kan uanset pkt. 1 opsiges med 90 dages varsel mod betaling af den til enhver tid gældende listepris for abonnementet for den længste af følgende perioder: A Den resterende del af aftaleperioden eller B 8 mdr. fra abonnementets oprettelse Ved valg af AFTALEPERIODE på 24 eller 36 mdr. kan KUNDEN, uanset det forudgående, og uden betaling af det i pkt. 2 angivne beløb, opsige op til 10 % af det samlede antal abonnementer én gang årligt, første gang 12 mdr. efter PRODUKTAFTALENs ikrafttræden og herefter på årsdagen for PRODUKTAFTALENs indgåelse. Opsigelsen skal fremsendes skriftligt til Telenor med et varsel på 90 dage til ophør på årsdagen for PRODUKTAFTALENs ikrafttræden. 15 Ændringer i pris og vilkår Telenor er berettiget til at ændre i de i Erhvervsaftalen anførte beløb, rabatprocenter og vilkår. Ændringer til ugunst for kunden vil blive varslet minimum 30 dage, før ændringen træder i kraft. I sådanne tilfælde er kunden berettiget til, inden 14 dage fra varslet er givet, at opsige Erhvervsaftalen med et skriftligt varsel på minimum 14 dage. 16 Fakturering Abonnementer faktureres forud. Øvrigt forbrug under Erhvervsaftalen opgøres og faktureres bagud. Tillægsprodukter faktureres i henhold til de vilkår, der gælder for dem. Abonnement, trafik, udgifter til opkaldsforsøg og øvrige omkostninger opgøres og faktureres månedsvis. Betalingsbetingelser: Fakturadato + 21 dage. 17 Fortrolighed Alle oplysninger i Erhvervsaftalen er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart. Dette gælder dog ikke videregivelse af de oplysninger, som følger af lovgivning eller administrative forskrifter eller oplysninger, som er offentligt tilgængelige. 18 Konvertering Det er ikke muligt at konvertere til anden abonnementstype i abonnementets uopsigelighedsperiode. 19 Viderestilling Viderestilling er muligheden for betinget eller ubetinget at stille opkald til abonnentens Telenor Erhvervsabonnement videre til et DobbeltSIM bikort, et andet mobil- eller fastnetnummer eller til Telefonsvaren. 20 SMS kvitteringer SMS-kvitteringer er muligheden for at få dels kvitteringer/rapporter om afsendte smsbeskeders aflevering til modtageren, dels kvittering/rapporter fra telefonsvareren om modtagne beskeder. Begge dele er en service, der kan til- og fravælges på det enkelte abonnement. 21 Standard takster Standard takster er de gældende takster for forbrug af denne type (minutter, SMS, opkaldstakster ol.) på abonnementet med mindre andet er angivet. Telenor A/S Telefon: Skelagervej 9 Fax: Aalborg telenor.dk/kontakt CVR Web:

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til e-mail

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til e-mail

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Alle priser er i DKK ekskl. moms Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Abonnement Business+ Basis

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB. Abonnement pr. md. 49 kr. 79 kr. 119 kr. 199 kr. 299 kr. 499 kr. Forbrug pr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 25 GB 100 GB 200 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær.

Kontraktnr. Mobilnummer (Mobilnummer som skal overdrages) Efternavn(e) Vær./ Gade/vej Husnr. Evt. bogstav Etage Dør. Efternavn(e) Vær. OVERDRAGELSE Telia Mobiltelefoni Indsendes til: Telia, Att. Activation, Holmbladsgade 139, 2300 København S, Erhvervskunde: Tlf. 80 40 40 30, Privatkunde: Tlf. 80 40 40 40 Telia eksemplar Kontraktoplysninger

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere