Januar / Februar Nr Årgang 16955

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955"

Transkript

1 Januar / Februar 2008 Nr Årgang 16955

2 16956

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr Januar / februar Årgang Indhold Vær velkommen Lyngby Sø Andespillet Catch and release ved Furesøkonkurrecen? Sjælsø-nyt Forsiden Motortilladelser på Furesøen Vinterbådene Godt Nytår Foreningsmeddelser Vær velkommen......herrens år, har mange af os sikkert sunget her for ganske nyligen. Det betyder lettere omskrevet - at vi nu befinder os i Lystfiskeriforeningens 122. fiskeår. Lystfiskeritidende er gået hen og blevet 120 år og vi er nu nået til nr. udgave En rent ud sagt fantastisk, fascinerende og stærk historie og tradition ligger os til grund. Når vi ser fremad, hvad venter så foreningens Brave fremover? Jeg vil gerne love godt fiskevejr (dog ikke hver dag), store fisk, mange fisk, godt kammeratskab og en fortsat høj standard af foreningens både, materiel og stationer. Dette vil alt være til stede men alt sammen: materiel, stationer, både, vedligehold, fiskeret, lejeaftaler, Tidende, Regnskab, medaljer, fiskekammerater mm. kræver en indleven og en indsats fra os alle. Mange frivillige hænder (og hoveder) arbejder for foreningen i stort og småt men flere skal være velkomne. Overinspektøren søger inspektører og opsynsmænd på pt. 3 stationer, Tidende kan ifølge redaktøren ALTID bruge godt og spændende stof om fiskeri, gerne tilsat fotografier. Vi nærmer os hastigt vort 125. års jubilæum tag godt imod Per Ekstrøm når han higer og søger. Giv ham en hjælpende hånd. Både der skal flyttes og til reparation hjælp bådudvalget når de ringer. Opgaverne på stationerne går lidt lettere når inspektørerne får en hjælpende hånd med; og sådan kunne jeg blive ved. Er dette tegn på på hensygnen og forfald NEJ!, det er et udtryk for rettidig omhu for, at vi i en stor livskraftig familie som Lystfiskeriforeningen, da hjælper vi da hinanden med at blive en tand bedre. Hver en udstrakt hånd til Lystfiskeriforeningen Vær Velkommen sådan hilser vi for resten også på hverandre i foreningen. Knæk og bræk for 122. gang Formanden 16957

4 Udsalg Vi starter onsdag den 2. januar kl Gratis udsalgskatalog med masser af flere varer på eller ring/mail og bestil det. Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

5 Lyngby Sø I Lommebog for Lystfiskeriforeningens Medlemmer fra 1889 står der under afsnittet om Lyngby og Bagsværd Sø flg.: Båden L.F. 6. er beliggende ved Foreningens Baadebro ved Søens nordlige Bred lige Vest for Jernbanedæmningen. Adgangen til Broen sker ad Prindsessestien; fra Lyngby Station er der 15 Min. Gang. D`Hrr. Fabrikant C h r. Ø b e r g og Propietair M y h r e have Ret til hver at have en Baad fortøjet ved Broen. Broen er aflukket ved en tillaaset Laage. Nøglen og de til Baaden hørende Sager samt Bambusstænger og Kætser udleveres af Banevogteren i Banevogterhuset lige Nord for Prindsessestiens Overgang over Banen mod Forevisning af Medlemskort. Banevogteren har kun Opsigt med Baaden, men er ikke forpligtet til at yde Medlemmerne personlig Assistance. Det kan kun finde Sted efter privat Overenskomst. Man tegner sig for Baaden i Bureauet efter de Gjældende Regler. Om Tirsdagen er Baaden stillet til Giverens, Herr Grosserer C a r l K j æ r s Disposition

6 Den ovenfor nævnte båd blev lagt ud i Lyngby Sø d.1.maj 1888, og d. 24 maj samme år meddeltes det i Meddelelse til Lystfiskeriforeningens Medlemmer at bestyrelsen havde købt en landgangsbro samt en båd Lystfiskeriforeningen nr. 5 som henlægges. (se ovenfor) (Tilsyneladende har båden skiftet nummer i løbet af det følgende år, men det er vel tilgivet.) Lyngby sø er derfor én af de ældste søer i Danmark, hvor vi har kendskab til organiseret lystfiskeri. I 1894 forpagtede Lystfiskeriforeningen fiskeretten og har herefter siden sørget for udsætninger af gedder, sandart, ål og karper. Lystfiskeriet i søen og søens i dag gode fiskebestande er derfor uløseligt knyttet til LF. Fiskeretten er matrikuleret separat. Dette er almindeligt for Krongods, hvilket søen var, indtil slægten Schulin fik den overdraget i Selv om Lyngby Sø i dag fremstår som et naturligt åndehul midt i storbyen, er den et eksempel på det man i dag kan kalde et stærkt kulturpåvirket vådområde. Den er oprindelig det dybe parti i en smeltevands- eller tunneldal dannet under istiden. Efter denne periode har søen formentlig været relativ lavvandet og efterhånden stærkt tilgroningstruet. Vandkraften med de første vandmøller, som sandsynligvis er kommet til omkring år 1000 eller lige derefter betød, at vandstanden ved hjælp af simple spærreanordringer og efterhånden ved effektiv dæmningsbyggeri under Valdemarerne, blev stemmet 1,3 1,4 m op. Denne forskel i vandniveau findes stadig i dag, opretholdt ved vandmøllen i Lyngby. Industrialiseringen i Lyngby i begyndelsen af forrige århundrede medførte at søen fik store tilskud af spildevand fra Københavns Gardinfabrik bygget på søbredden , samt Dansk Farveri og Merceriseringsanstalt næsten sammesteds. Efter at de første vandskyllende klosetter blev installeret i 1905, fik søen yderligere tilskud af kloakvand i stigende mængder. Først da det store rensningsanlæg ved Mølleåen i Lundtofte blev taget i brug i 1960 slap søen for yderligere tilskud af koncentreret spildevand. Forureningen har betydet, at der adskillige gange har været bundvendinger med betragtelig fiskedød til følge. 70 tons fisk døde i 1957 (24 juni og 15 juli) Søens store depoter af næringssalte vil, sammen med udvaskningen fra Bagsværd Sø og Furesøen, stadig give en grøn og meget næringsrig sø i sommerhalvåret. For fiskeriet betyder det, at fredfiskene (brasen og skalle) har gode vækstbetingelser, men også at karperne har gode vilkår, forudsat at fødekonkurrencen med brasenerne ikke er for hård. Kort og Matrikelstyrelsen (A.06-07) Reproduceret efter 3. bind i serien om Danmarks Søer med forfatteren Thorkild Høy s venlige tilladelse

7 Søen er 58,7 ha stor med en max dybde på 3,3 m. Den gennemløbes af Mølleåen, således at vandets opholdstid i søen er fra 1,3 måned til 4 måneder alt efter nedbørsmængden. Den har forbindelse til Bagsværd Sø (119 ha), som den derfor deler sine fisk med. Søen er generelt lavvandet med store åkandebælter. Bunden er en blanding af dyndpuder og sandpletter. Den dybeste del ligger omkring Mølleåens rende midt i søen, men generelt er der et stort dybere område vest for øerne. Den nordlige del, Åmosen, er en stadig voksende mosevegetation. I dag kan der fiskes fra såvel land som båd, men bådfiskeriet kræver enten medlemskab af LF eller at man har en båd i søen med et særskilt LF fiskekort. Medlemmer af Lyngby Grundejerforening har en særordning med LF, der omfatter dens medlemmers både. Fiskeriet fra land er frit, men underlagt restriktioner, og kan bl.a. kun foregå fra nordsiden af søen mellem Mølleåens ind- & udløb. Undtaget er søens nordøstlige hjørne, Lottenborgbugten, der er privat. En hæk omkranser området. Jeg er helt vild med den station var indledningen fra Lyngbystationens inspektør Arne Schultz, efter at redaktøren havde inviteret sig selv på besøg for at få noget at vide om selve søen og stationen. Herefter viste Nuller, som inspektøren også hedder, rundt på herlighederne

8 det). Og LF`ere fanger rigtig mange gedder i november og december. Ud over dette er der efterhånden igen rigtig godt med sandart. Der er fanget adskillige i år. Fisk op til 5 kg. De fleste bliver udsat med den begrundelse, at når der er flere store, så kan de få flere små fisk og så bliver der flere store at fiske efter. Aborrebestanden er også ganske god. Der mange op til 1 kg. Der skal dog ledes en del efter dem. Inspektøren er for længst holdt op med at fiske aborrer andre steder. Hvorfor skulle han dog det, når de er lige uden for døren. Og så er der karperne. Som der også er en ganske god bestand af. Karpefiskerne siger ikke så meget om deres fangster, men der er vedholdende rygter om en karpe på 26 kg fra søen. Inspektøren mener den er god nok. Udendørs ligger de velpassede både klar til brug ved broen, som, når dette læses, vil have fået et nyt brodæk. Selvfølgelig i lærk (betalt af Kommunen og LF). Så kan LF erne ikke mere træde gennem broplankerne, som efterhånden er ganske mørnede. Der er borde, stole og op til flere grillsteder, der kan benyttes, hvis man er til udendørs madlavning Der er ikke mange ålefiskere på Lyngby Sø i øjeblikket, og det er en skam, for der er rigtig mange ål.. De der fisker ål går meget stille med dørerne, men de fanger mange. LF har for fisketegnsmidlerne sat åleyngel ud i en årrække. Bestanden skulle være rimelig god. Og der Indendørs er stationen så vel udstyret, at det vil være muligt at holde en mindre ferie. Der er alt det kogegrej og bestik der er nødvendigt for tilberedelsen og indtagelsen af ikke blot fisk, men også andre spiser, der normalt bliver indkøbt hos slagteren m.m. Samtidig kan man nyde de fine malerier der pryder væggene i det hyggelige lokale. Og hvis man efter dagens strabadser trænger til en god nats hvile er der 2 køjer til rådighed. Den ene sågar med myggenet. Nuller har fisket på Lyngby Sø siden 1950 og må siges at være kendt med hver eneste kvardratmeter af søen. Der er mange gedder. En ikke LFér har lige fanget og genudsat en rigtig stor en (14 kg og der er vidner på 16962

9 er foruden almindelige ål, rigtig mange store ål, som vist både skal saltes og koges. Hvis de ikke skal ryges på den til stationen hørende røgrovn. Desværre har området været hærget af vilde mink, der, som et gode har taget alle rotterne, men som desuden stort set har taget alle svømmefuglenes ællinger i søen. Selv større fugle er set i gabet på minkene. Inspektør Schultz har derfor hjulpet Skov og Naturstyrelsen med bekæmpelsen af mink. 20 stk. er det blevet til de sidste 2 år. Hvis man er til fiskeri med levende har stationen et sænkenet med stage til fri afbenyttelse. Normalt er det tilstrækkeligt at sejle lidt op i kanalen, så kan man få alle de agnfisk der behøves. Husk at hænge den ind igen efter endt brug. Der kunne være andre der har fået samme ide.. Og hvis man er til er lidt vågen og er til fuglekiggeri er der netop(sidst i november) set både vandstær og isfugl. Søens karper v. Thomas Vedel Hvornår Lyngby Sø fik sine første karper, er et åbent spørgsmål. De første udsætninger kan meget vel ligge tilbage i midten af 1500-tallet omkring indførelsen af karpen til Danmark. Med en beliggenhed så tæt på hovedstaden og de store kongelige besiddelser, er der al mulig grund til at forvente, at der er faldet lidt i søen undervejs. Men nogenlunde sikkert kan det fastslås at der fra 1740 erne var gang i karpe-produktionen i Hulsø komplekset på Frederiksdal gods, der jo afvander til Bagsværd Sø. Egentlige større udsætninger af karper i Lyngby Sø finder først sted år 1900, da LF udsætter 500 ét-årige karper fra udklækningsanstalten i Audebo (ved Lammefjorden). I 1922 fanges en 7 kilos skælkarpe nedenfor slusen i Frederiksdal (ses i dag som træ-relief over hytten i Frederiksdal), og det formodedes dengang at fisken stammer fra denne udsætning. De gode LF ere har muligvis ikke været klar over, at der allerede fandtes karper i systemet, og at denne fisk lige såvel kan være efterkommer af de gamle fisk fra Hulsø. Skælkarper kan i øvrigt stadigvæk fanges, men de er meget sjældne og ser ret gamle ud. Det er hændt flere gange at woblerdørgende sandartfiskere på Bagsværd Sø, har fejlkroget skælkarper

10 Lyngy Sø Set lidt fra oven. Foto: KN Indtil 60 erne er det ikke meget man hører til karperne i søen. Søen rammes af bundvendiger og omfattende fiskedød, men et par rapporteringer bliver det da til, eks. i 1964 hvor der fundet en død karpe på 40 cm (DFU arkiv). Der sker imidlertid først noget i 1984 da LF forsøger sig igen. Denne gang udsættes 500 stk. 2 års spejlkarper fra Bregentved Gods. Mange af dem er meget små, og man må frygte at de fleste er endt som geddeføde. Men nu er der altså med sikkerhed fisk igen. I 1987 udsættes der spejlkarper fra Bregentved igen. Denne gang udsættes ca. 300 stk. med en snitvægt på ca. 800 gram (0,2 til 2,0 kg). Det er disse fisk vi primært fanger i dag. Skal man gøre status over hvor mange karper der er i søen, og vel også medregnet Bagsværd sø, bliver det meget usikkert, for ingen kender jo dødeligheden og reproduktionen må antages at være nul med alle de konkurrerende fiskearter. Et godt bud vil ligge mellem 200 og 300 over 5 kg, men tallet kan lige så vel 100. Hvor mange der så er over 10 kg er meget usikkert. Måske kun 50. Hvem ved? De to største spejlkarper vejer over 15 kg. Den største fangne skælkarpe er på 7 kg så vidt vides. Hovedparten af de fisk der fanges ligger mellem 8 og 10 kg. Karperne har gode betingelser i søen. Den flade næringsrige bund og de store åkandebælter, giver dem gode forhold. De ynder at trække rundt langs disse bælterne, og kan træffes bogstaveligt talt over hele søen. I takt med det øgede fiskepres er de blevet mere sky, og de bedste fangster gøres nu af medlemmer af LF fra båd. Karper er normalt mest aktive i dæmpet lys, mens de om dagen hviler sig under åkanderne. Herinde, i sikkerhed for fiskere, bådfarten og andre fredsforstyrrere, kan man både se og høre dem dagen lang. Når mørket og freden sænker sig, begynder ædetrækket, og karperne tager nu af sted på lange vandringer over søens mange ædeområder. Sæsonen strækker sig fra medio maj til og med september. Trods intensivt vinterfiskeri har søen ikke kastet noget videre af sig i koldt vand. Det kan dog oplyses, at det vides at de overvintrer sammen med de øvrige fredfisk, i søens lidt dybere midterrende

11 Andespillet 2007 Fotos: Tue Askaa 16965

12 Catch and release ved Furesøkonkurrecen? Foranlediget af mit indlæg om Fuesøkonkurrencen har et af vore medlemmer Carsten Teddy Nielsen reageret på mit spørgsmål om den manglende interesse for deltagelse i den årlige fiskedyst på Furesøen. Først og fremmest er jeg glad for, at han ulejliger sig med at svare på mit spørgsmål, for det er altid rart at få svar på tiltale. Og ja!. Det har været drøftet i bestyrelsen, om man skulle indføre denne mulighed, men omstædighederne taget i betragtning, er der enighed om, at det ikke er løsningen. Som udgangspunkt formoder jeg, at alle catch and release fiskere har den holdning, at fisken skal undgå så meget gene som muligt, da den jo skal genudsættes. Det vil sige en hurtig vejning i en vejepose, måske et lynhurtigt foto og så retur i det rette våde element. Maksimalt 2, måske 3 minutter ude af vandet. Hvis vi indfører kontrolvejning ved dommerbåden, kan der meget nemt gå lang tid før en vejning kan finde sted. Furesøen er stor, og der er en maksimal godkendt hastighed på 8 knob. Der kan derfor let gå op til minutter før en fisk kan blive vejet, hvis dommerbåden befinder sig i den ene ende af søen og fangeren i den anden. Måske endnu længere, hvis der er rigtig gang i den. Et forhold man også skal tage i betragtning, er årstiden, hvor konkurrencen finder sted. En af årets varmeste måneder, hvor temperaturen i vandoverfladen, og i den dybde hvor fiskene hugger, har store forskelle. Søens dybde er selvsagt heller ikke et positivt plus i den sammenhæng. Hales fisken op fra meters dybde, udsættes den for en trykforandring på op til 2 atmosfære, hvilket gør den noget bimme-lim og stresset. Jeg ved af erfaring, at selv i de koldere måneder, kan det være svært at få en gedde retur efter kun kort tid, og det er mange gange ikke engang nok. Jeg har også iagttaget eftervirkninger af catch and release fiskere, hvor flere fisk har ligget med bugen i vejret og gispet efter ilt. Det er ikke noget kønt syn, idet det skal bemærkes, at jeg ikke anklager nogen for bevidst være ligeglade med, hvordan fisken klarer sig. Mange gange går fisken ned, men kommer op kort tid efter, måske uden man bemærker det, og en sådan fisk har svært ved at overleve. Vi har jo alle den indstilling, at fisken ikke må lide unødigt. Bestyrelsen har derfor indført den regel, at fisk der skal indvejes, skal være aflivet. Sidst men ikke mindst så kunne man måske overveje, bare den ene dag om året at give fisken en på panden for efterfølgende at smide den på panden, blot for at foretage sig noget så primitivt som at sætte tænderne i den. Dybest set er det jo derfor, mennesket fisker. For at få noget at spise. Både aborrer, gedder og sandarter er højt skattede spisefisk, der faktisk smager godt. Og når man nu værdsætter LF`s mange gode sider, så bør vi vel lige prale med, at vi har det ganske fornøjeligt, både før, under og efter konkurrencen. Bestyrelsen har naturligvis respekt for Carsten s argument for at undlade at deltage i Furesøkonkurrencen. Det er enhver frit for, og der er plads til alle i LF, bare medlemmernes fiskeri foregår på et etisk forsvarligt niveau. Alt andet lige, så skal vi også lige huske på, at der er tale om levende væsener, der skal behandles så nænsomt som muligt. Det mener bestyrelsen ikke, at kunne stå på mål for, hvis reglerne bliver ændret som foreslået. På bestyrelsens vegne. Per Ekstrøm Foto: Per Ekstrøm 16966

13 GREJAUKTION Lystfiskeriforeningens traditionsrige grejauktion finder som tidligere nævnt sted onsdag d. 23. januar 2008 Sted: Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby. Der er eftersyn fra kl , og selve auktionen starter kl Overinspektøren Sjælsø-nyt Per Mikkelsen skriver, at han har været et par gange på Sjælsø og har haft et fint fiskeri, selv om gedderne fortsat ligger under Esrum Sø størrelsen. Dog har der været en 3 stykker over 5 kg og der synes generelt at være kommet lidt mere sul på dem. Aborrerne er der, og selvom det er svært at finde dem koncentreret, er det blevet til et par pæne. D. 4. november fik han således en på levende, som vejede hele 1,55 kg. Red. Forsiden Hvis vinteren bliver mild, vil der, indtil sidst i marts måned være mulighed for at fange gode fisk på vore vintersøer. Billedet er fotograferet af Tue Askaa en dag sidste år, da han kom forbi Bagsværd Sø. Red

14 BK 05/ / Motortilladelser på Furesøen Efter at have været lukket for tilgang siden 19. maj 2005, er ventelisten for motortilladelser til Furesøen genåbnet pr. 1. december Skriftlige ansøgninger sendes til Overinspektøren. Jens Thusholt skal presses en del, før han indrømmer at have fanget gode fisk. Vinterbådene De ærede vinterfiskere gøres opmærksom på, at indtrufne omstændigheder har nødvendiggjort følgende ændringer i udvalget af vinterbåde: På vores Frederiksdal station er vinterbådene LF16 og LF20 indtil udgangen af april. I Esrum er der p.t. 4 vinterbåde : LF43, LF44, LF46 og LF47, alle til udgangen af marts. På grund af branden på Søndersøstationen vil samtlige 7 både være vinterbåde indtil udgangen af marts. Husk at tage varmt tøj på! 6.august. Gedde 9 kg 13.oktober. Laks 8,9 kg 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Overinspektøren Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Helge Kartman, Birkevej 21, 4140 Borup Telf.: Læs om seniorerne på

15 Godt Nytår v. Kaj Nielsen Her ved årsskiftet synes redaktøren, at det må være et passende tidspunkt at takke alle, der har bidraget til Lystfiskeri- Tidende s indhold, det være sig på skrift, ved billeder, oplysninger om dette og hint de sidste år. Det kan ikke gentages for ofte, at bladet, ud over at være et meddelelsesmedie for Lystfiskeriforeningen, også er medlemmernes blad. Her er der mulighed for at komme til orde med ris og ros, spørgsmål om fiskeri, historier fra vore fiskevande, og fra gamle dage. Kort sagt, alt, hvad der måtte være af relevans for verdens bedste fiskeklub, er berettiget til at komme i bladet. Redaktøren ønsker et rigtigt godt nyt fiskeår. Specielt håber han på et år med mange gode historier, billeder, m.m. fra medlemmerne, således, at redaktøren både kan holde et par år mere, og at bladet stadig vil være, som det har været siden 1889, LF medlemmernes blad.! Deadlines! De ærede medlemmer bedes huske, at indlæg til Lystfiskeri-Tidende skal indleveres til redaktøren, enten pr. fodpost eller pr. inden flg. datoer: Marts - nummeret 28. januar April - nummeret 3. marts Maj - nummeret 2. april Glæd din redaktør i det nye år med billeder og historier fra vore fiskevande samt fiskeoplevelser fra det store udland. Foreningsmeddelser NYE MEDLEMMER 2,15 Nicolai Abildgaard Rigensgade 11, København K ,15 Peter W. Christensen Danmarksvej 39 A st.th 2800 Kongens Lyngby ,45 Klavs Koppel Strandvejne 153, 2 th 2900 Hellerup ADRESSEÆNDRINGER 31 Michael A. Bank Norgesgade 20, København S ,99 Hans Povlsen Mågevangen 2 A 8400 Ebeltoft Magnus Bundgaard Hellebo Park Helsingør ,09 Andreas Hedeby Jensen Vestergade 22, 1 th 4000 Roskilde ,2 Steen Jensen Dronningens Tværgade 39, st København K Tommy Melchert Jonas Lies Vej 9, 1 th 2860 Søborg ,5 Per Sommer-Rasmussen Bakkebøllevej 47 A 4760 Vordingborg ,05 Lars Rytter Jensen Østre Landevej 24 st. tv 4930 Maribo UDMELDTE 288,6 Lars Henning Nielsen Solhøj Park Farum ,66 Jesper Strømsted Mølle Alle 14, 4 tv 2500 Valby ,5 Hotho Vestergaard Kagerup Park Helsinge

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand & Sekretær: Gert Bendix Christensen Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Henrik Pedersen Gurrevej 351, 3000 Helsingør Telf Redaktør: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17, 3200 Helsinge Telf Sekretariat: Sussie Jørgensen Tirsdag og torsdag mellem 18 og 19 Helligdage lukket, Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9 og 17 (kun hverdage) Lørdag 9 og 14 (kun hverdage) Telf Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Ungdomsudvalg: Per Ekstrøm, Telf Bådudvalg: Niels Boes, Telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Bogtrykkeri. Telf Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Et anderledes put & take eventyr

Et anderledes put & take eventyr Danmarks vildest Et anderledes put & take eventyr Med den rørformede mund på undersiden af hovedet støvsuger støren bunden for føde og i dette tilfælde vores agn. Størfiskeri i Canada og Rusland har de

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Nr. 1132 116. Årgang

Nr. 1132 116. Årgang Nr. 1132 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1132 Oktober 2004 116. Årgang Fotomodeller i Lystfiskeriforeningen... 16393 Der mangler en banke... 16394 Bogen om ABU...

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere