Januar / Februar Nr Årgang 16955

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955"

Transkript

1 Januar / Februar 2008 Nr Årgang 16955

2 16956

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr Januar / februar Årgang Indhold Vær velkommen Lyngby Sø Andespillet Catch and release ved Furesøkonkurrecen? Sjælsø-nyt Forsiden Motortilladelser på Furesøen Vinterbådene Godt Nytår Foreningsmeddelser Vær velkommen......herrens år, har mange af os sikkert sunget her for ganske nyligen. Det betyder lettere omskrevet - at vi nu befinder os i Lystfiskeriforeningens 122. fiskeår. Lystfiskeritidende er gået hen og blevet 120 år og vi er nu nået til nr. udgave En rent ud sagt fantastisk, fascinerende og stærk historie og tradition ligger os til grund. Når vi ser fremad, hvad venter så foreningens Brave fremover? Jeg vil gerne love godt fiskevejr (dog ikke hver dag), store fisk, mange fisk, godt kammeratskab og en fortsat høj standard af foreningens både, materiel og stationer. Dette vil alt være til stede men alt sammen: materiel, stationer, både, vedligehold, fiskeret, lejeaftaler, Tidende, Regnskab, medaljer, fiskekammerater mm. kræver en indleven og en indsats fra os alle. Mange frivillige hænder (og hoveder) arbejder for foreningen i stort og småt men flere skal være velkomne. Overinspektøren søger inspektører og opsynsmænd på pt. 3 stationer, Tidende kan ifølge redaktøren ALTID bruge godt og spændende stof om fiskeri, gerne tilsat fotografier. Vi nærmer os hastigt vort 125. års jubilæum tag godt imod Per Ekstrøm når han higer og søger. Giv ham en hjælpende hånd. Både der skal flyttes og til reparation hjælp bådudvalget når de ringer. Opgaverne på stationerne går lidt lettere når inspektørerne får en hjælpende hånd med; og sådan kunne jeg blive ved. Er dette tegn på på hensygnen og forfald NEJ!, det er et udtryk for rettidig omhu for, at vi i en stor livskraftig familie som Lystfiskeriforeningen, da hjælper vi da hinanden med at blive en tand bedre. Hver en udstrakt hånd til Lystfiskeriforeningen Vær Velkommen sådan hilser vi for resten også på hverandre i foreningen. Knæk og bræk for 122. gang Formanden 16957

4 Udsalg Vi starter onsdag den 2. januar kl Gratis udsalgskatalog med masser af flere varer på eller ring/mail og bestil det. Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

5 Lyngby Sø I Lommebog for Lystfiskeriforeningens Medlemmer fra 1889 står der under afsnittet om Lyngby og Bagsværd Sø flg.: Båden L.F. 6. er beliggende ved Foreningens Baadebro ved Søens nordlige Bred lige Vest for Jernbanedæmningen. Adgangen til Broen sker ad Prindsessestien; fra Lyngby Station er der 15 Min. Gang. D`Hrr. Fabrikant C h r. Ø b e r g og Propietair M y h r e have Ret til hver at have en Baad fortøjet ved Broen. Broen er aflukket ved en tillaaset Laage. Nøglen og de til Baaden hørende Sager samt Bambusstænger og Kætser udleveres af Banevogteren i Banevogterhuset lige Nord for Prindsessestiens Overgang over Banen mod Forevisning af Medlemskort. Banevogteren har kun Opsigt med Baaden, men er ikke forpligtet til at yde Medlemmerne personlig Assistance. Det kan kun finde Sted efter privat Overenskomst. Man tegner sig for Baaden i Bureauet efter de Gjældende Regler. Om Tirsdagen er Baaden stillet til Giverens, Herr Grosserer C a r l K j æ r s Disposition

6 Den ovenfor nævnte båd blev lagt ud i Lyngby Sø d.1.maj 1888, og d. 24 maj samme år meddeltes det i Meddelelse til Lystfiskeriforeningens Medlemmer at bestyrelsen havde købt en landgangsbro samt en båd Lystfiskeriforeningen nr. 5 som henlægges. (se ovenfor) (Tilsyneladende har båden skiftet nummer i løbet af det følgende år, men det er vel tilgivet.) Lyngby sø er derfor én af de ældste søer i Danmark, hvor vi har kendskab til organiseret lystfiskeri. I 1894 forpagtede Lystfiskeriforeningen fiskeretten og har herefter siden sørget for udsætninger af gedder, sandart, ål og karper. Lystfiskeriet i søen og søens i dag gode fiskebestande er derfor uløseligt knyttet til LF. Fiskeretten er matrikuleret separat. Dette er almindeligt for Krongods, hvilket søen var, indtil slægten Schulin fik den overdraget i Selv om Lyngby Sø i dag fremstår som et naturligt åndehul midt i storbyen, er den et eksempel på det man i dag kan kalde et stærkt kulturpåvirket vådområde. Den er oprindelig det dybe parti i en smeltevands- eller tunneldal dannet under istiden. Efter denne periode har søen formentlig været relativ lavvandet og efterhånden stærkt tilgroningstruet. Vandkraften med de første vandmøller, som sandsynligvis er kommet til omkring år 1000 eller lige derefter betød, at vandstanden ved hjælp af simple spærreanordringer og efterhånden ved effektiv dæmningsbyggeri under Valdemarerne, blev stemmet 1,3 1,4 m op. Denne forskel i vandniveau findes stadig i dag, opretholdt ved vandmøllen i Lyngby. Industrialiseringen i Lyngby i begyndelsen af forrige århundrede medførte at søen fik store tilskud af spildevand fra Københavns Gardinfabrik bygget på søbredden , samt Dansk Farveri og Merceriseringsanstalt næsten sammesteds. Efter at de første vandskyllende klosetter blev installeret i 1905, fik søen yderligere tilskud af kloakvand i stigende mængder. Først da det store rensningsanlæg ved Mølleåen i Lundtofte blev taget i brug i 1960 slap søen for yderligere tilskud af koncentreret spildevand. Forureningen har betydet, at der adskillige gange har været bundvendinger med betragtelig fiskedød til følge. 70 tons fisk døde i 1957 (24 juni og 15 juli) Søens store depoter af næringssalte vil, sammen med udvaskningen fra Bagsværd Sø og Furesøen, stadig give en grøn og meget næringsrig sø i sommerhalvåret. For fiskeriet betyder det, at fredfiskene (brasen og skalle) har gode vækstbetingelser, men også at karperne har gode vilkår, forudsat at fødekonkurrencen med brasenerne ikke er for hård. Kort og Matrikelstyrelsen (A.06-07) Reproduceret efter 3. bind i serien om Danmarks Søer med forfatteren Thorkild Høy s venlige tilladelse

7 Søen er 58,7 ha stor med en max dybde på 3,3 m. Den gennemløbes af Mølleåen, således at vandets opholdstid i søen er fra 1,3 måned til 4 måneder alt efter nedbørsmængden. Den har forbindelse til Bagsværd Sø (119 ha), som den derfor deler sine fisk med. Søen er generelt lavvandet med store åkandebælter. Bunden er en blanding af dyndpuder og sandpletter. Den dybeste del ligger omkring Mølleåens rende midt i søen, men generelt er der et stort dybere område vest for øerne. Den nordlige del, Åmosen, er en stadig voksende mosevegetation. I dag kan der fiskes fra såvel land som båd, men bådfiskeriet kræver enten medlemskab af LF eller at man har en båd i søen med et særskilt LF fiskekort. Medlemmer af Lyngby Grundejerforening har en særordning med LF, der omfatter dens medlemmers både. Fiskeriet fra land er frit, men underlagt restriktioner, og kan bl.a. kun foregå fra nordsiden af søen mellem Mølleåens ind- & udløb. Undtaget er søens nordøstlige hjørne, Lottenborgbugten, der er privat. En hæk omkranser området. Jeg er helt vild med den station var indledningen fra Lyngbystationens inspektør Arne Schultz, efter at redaktøren havde inviteret sig selv på besøg for at få noget at vide om selve søen og stationen. Herefter viste Nuller, som inspektøren også hedder, rundt på herlighederne

8 det). Og LF`ere fanger rigtig mange gedder i november og december. Ud over dette er der efterhånden igen rigtig godt med sandart. Der er fanget adskillige i år. Fisk op til 5 kg. De fleste bliver udsat med den begrundelse, at når der er flere store, så kan de få flere små fisk og så bliver der flere store at fiske efter. Aborrebestanden er også ganske god. Der mange op til 1 kg. Der skal dog ledes en del efter dem. Inspektøren er for længst holdt op med at fiske aborrer andre steder. Hvorfor skulle han dog det, når de er lige uden for døren. Og så er der karperne. Som der også er en ganske god bestand af. Karpefiskerne siger ikke så meget om deres fangster, men der er vedholdende rygter om en karpe på 26 kg fra søen. Inspektøren mener den er god nok. Udendørs ligger de velpassede både klar til brug ved broen, som, når dette læses, vil have fået et nyt brodæk. Selvfølgelig i lærk (betalt af Kommunen og LF). Så kan LF erne ikke mere træde gennem broplankerne, som efterhånden er ganske mørnede. Der er borde, stole og op til flere grillsteder, der kan benyttes, hvis man er til udendørs madlavning Der er ikke mange ålefiskere på Lyngby Sø i øjeblikket, og det er en skam, for der er rigtig mange ål.. De der fisker ål går meget stille med dørerne, men de fanger mange. LF har for fisketegnsmidlerne sat åleyngel ud i en årrække. Bestanden skulle være rimelig god. Og der Indendørs er stationen så vel udstyret, at det vil være muligt at holde en mindre ferie. Der er alt det kogegrej og bestik der er nødvendigt for tilberedelsen og indtagelsen af ikke blot fisk, men også andre spiser, der normalt bliver indkøbt hos slagteren m.m. Samtidig kan man nyde de fine malerier der pryder væggene i det hyggelige lokale. Og hvis man efter dagens strabadser trænger til en god nats hvile er der 2 køjer til rådighed. Den ene sågar med myggenet. Nuller har fisket på Lyngby Sø siden 1950 og må siges at være kendt med hver eneste kvardratmeter af søen. Der er mange gedder. En ikke LFér har lige fanget og genudsat en rigtig stor en (14 kg og der er vidner på 16962

9 er foruden almindelige ål, rigtig mange store ål, som vist både skal saltes og koges. Hvis de ikke skal ryges på den til stationen hørende røgrovn. Desværre har området været hærget af vilde mink, der, som et gode har taget alle rotterne, men som desuden stort set har taget alle svømmefuglenes ællinger i søen. Selv større fugle er set i gabet på minkene. Inspektør Schultz har derfor hjulpet Skov og Naturstyrelsen med bekæmpelsen af mink. 20 stk. er det blevet til de sidste 2 år. Hvis man er til fiskeri med levende har stationen et sænkenet med stage til fri afbenyttelse. Normalt er det tilstrækkeligt at sejle lidt op i kanalen, så kan man få alle de agnfisk der behøves. Husk at hænge den ind igen efter endt brug. Der kunne være andre der har fået samme ide.. Og hvis man er til er lidt vågen og er til fuglekiggeri er der netop(sidst i november) set både vandstær og isfugl. Søens karper v. Thomas Vedel Hvornår Lyngby Sø fik sine første karper, er et åbent spørgsmål. De første udsætninger kan meget vel ligge tilbage i midten af 1500-tallet omkring indførelsen af karpen til Danmark. Med en beliggenhed så tæt på hovedstaden og de store kongelige besiddelser, er der al mulig grund til at forvente, at der er faldet lidt i søen undervejs. Men nogenlunde sikkert kan det fastslås at der fra 1740 erne var gang i karpe-produktionen i Hulsø komplekset på Frederiksdal gods, der jo afvander til Bagsværd Sø. Egentlige større udsætninger af karper i Lyngby Sø finder først sted år 1900, da LF udsætter 500 ét-årige karper fra udklækningsanstalten i Audebo (ved Lammefjorden). I 1922 fanges en 7 kilos skælkarpe nedenfor slusen i Frederiksdal (ses i dag som træ-relief over hytten i Frederiksdal), og det formodedes dengang at fisken stammer fra denne udsætning. De gode LF ere har muligvis ikke været klar over, at der allerede fandtes karper i systemet, og at denne fisk lige såvel kan være efterkommer af de gamle fisk fra Hulsø. Skælkarper kan i øvrigt stadigvæk fanges, men de er meget sjældne og ser ret gamle ud. Det er hændt flere gange at woblerdørgende sandartfiskere på Bagsværd Sø, har fejlkroget skælkarper

10 Lyngy Sø Set lidt fra oven. Foto: KN Indtil 60 erne er det ikke meget man hører til karperne i søen. Søen rammes af bundvendiger og omfattende fiskedød, men et par rapporteringer bliver det da til, eks. i 1964 hvor der fundet en død karpe på 40 cm (DFU arkiv). Der sker imidlertid først noget i 1984 da LF forsøger sig igen. Denne gang udsættes 500 stk. 2 års spejlkarper fra Bregentved Gods. Mange af dem er meget små, og man må frygte at de fleste er endt som geddeføde. Men nu er der altså med sikkerhed fisk igen. I 1987 udsættes der spejlkarper fra Bregentved igen. Denne gang udsættes ca. 300 stk. med en snitvægt på ca. 800 gram (0,2 til 2,0 kg). Det er disse fisk vi primært fanger i dag. Skal man gøre status over hvor mange karper der er i søen, og vel også medregnet Bagsværd sø, bliver det meget usikkert, for ingen kender jo dødeligheden og reproduktionen må antages at være nul med alle de konkurrerende fiskearter. Et godt bud vil ligge mellem 200 og 300 over 5 kg, men tallet kan lige så vel 100. Hvor mange der så er over 10 kg er meget usikkert. Måske kun 50. Hvem ved? De to største spejlkarper vejer over 15 kg. Den største fangne skælkarpe er på 7 kg så vidt vides. Hovedparten af de fisk der fanges ligger mellem 8 og 10 kg. Karperne har gode betingelser i søen. Den flade næringsrige bund og de store åkandebælter, giver dem gode forhold. De ynder at trække rundt langs disse bælterne, og kan træffes bogstaveligt talt over hele søen. I takt med det øgede fiskepres er de blevet mere sky, og de bedste fangster gøres nu af medlemmer af LF fra båd. Karper er normalt mest aktive i dæmpet lys, mens de om dagen hviler sig under åkanderne. Herinde, i sikkerhed for fiskere, bådfarten og andre fredsforstyrrere, kan man både se og høre dem dagen lang. Når mørket og freden sænker sig, begynder ædetrækket, og karperne tager nu af sted på lange vandringer over søens mange ædeområder. Sæsonen strækker sig fra medio maj til og med september. Trods intensivt vinterfiskeri har søen ikke kastet noget videre af sig i koldt vand. Det kan dog oplyses, at det vides at de overvintrer sammen med de øvrige fredfisk, i søens lidt dybere midterrende

11 Andespillet 2007 Fotos: Tue Askaa 16965

12 Catch and release ved Furesøkonkurrecen? Foranlediget af mit indlæg om Fuesøkonkurrencen har et af vore medlemmer Carsten Teddy Nielsen reageret på mit spørgsmål om den manglende interesse for deltagelse i den årlige fiskedyst på Furesøen. Først og fremmest er jeg glad for, at han ulejliger sig med at svare på mit spørgsmål, for det er altid rart at få svar på tiltale. Og ja!. Det har været drøftet i bestyrelsen, om man skulle indføre denne mulighed, men omstædighederne taget i betragtning, er der enighed om, at det ikke er løsningen. Som udgangspunkt formoder jeg, at alle catch and release fiskere har den holdning, at fisken skal undgå så meget gene som muligt, da den jo skal genudsættes. Det vil sige en hurtig vejning i en vejepose, måske et lynhurtigt foto og så retur i det rette våde element. Maksimalt 2, måske 3 minutter ude af vandet. Hvis vi indfører kontrolvejning ved dommerbåden, kan der meget nemt gå lang tid før en vejning kan finde sted. Furesøen er stor, og der er en maksimal godkendt hastighed på 8 knob. Der kan derfor let gå op til minutter før en fisk kan blive vejet, hvis dommerbåden befinder sig i den ene ende af søen og fangeren i den anden. Måske endnu længere, hvis der er rigtig gang i den. Et forhold man også skal tage i betragtning, er årstiden, hvor konkurrencen finder sted. En af årets varmeste måneder, hvor temperaturen i vandoverfladen, og i den dybde hvor fiskene hugger, har store forskelle. Søens dybde er selvsagt heller ikke et positivt plus i den sammenhæng. Hales fisken op fra meters dybde, udsættes den for en trykforandring på op til 2 atmosfære, hvilket gør den noget bimme-lim og stresset. Jeg ved af erfaring, at selv i de koldere måneder, kan det være svært at få en gedde retur efter kun kort tid, og det er mange gange ikke engang nok. Jeg har også iagttaget eftervirkninger af catch and release fiskere, hvor flere fisk har ligget med bugen i vejret og gispet efter ilt. Det er ikke noget kønt syn, idet det skal bemærkes, at jeg ikke anklager nogen for bevidst være ligeglade med, hvordan fisken klarer sig. Mange gange går fisken ned, men kommer op kort tid efter, måske uden man bemærker det, og en sådan fisk har svært ved at overleve. Vi har jo alle den indstilling, at fisken ikke må lide unødigt. Bestyrelsen har derfor indført den regel, at fisk der skal indvejes, skal være aflivet. Sidst men ikke mindst så kunne man måske overveje, bare den ene dag om året at give fisken en på panden for efterfølgende at smide den på panden, blot for at foretage sig noget så primitivt som at sætte tænderne i den. Dybest set er det jo derfor, mennesket fisker. For at få noget at spise. Både aborrer, gedder og sandarter er højt skattede spisefisk, der faktisk smager godt. Og når man nu værdsætter LF`s mange gode sider, så bør vi vel lige prale med, at vi har det ganske fornøjeligt, både før, under og efter konkurrencen. Bestyrelsen har naturligvis respekt for Carsten s argument for at undlade at deltage i Furesøkonkurrencen. Det er enhver frit for, og der er plads til alle i LF, bare medlemmernes fiskeri foregår på et etisk forsvarligt niveau. Alt andet lige, så skal vi også lige huske på, at der er tale om levende væsener, der skal behandles så nænsomt som muligt. Det mener bestyrelsen ikke, at kunne stå på mål for, hvis reglerne bliver ændret som foreslået. På bestyrelsens vegne. Per Ekstrøm Foto: Per Ekstrøm 16966

13 GREJAUKTION Lystfiskeriforeningens traditionsrige grejauktion finder som tidligere nævnt sted onsdag d. 23. januar 2008 Sted: Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby. Der er eftersyn fra kl , og selve auktionen starter kl Overinspektøren Sjælsø-nyt Per Mikkelsen skriver, at han har været et par gange på Sjælsø og har haft et fint fiskeri, selv om gedderne fortsat ligger under Esrum Sø størrelsen. Dog har der været en 3 stykker over 5 kg og der synes generelt at være kommet lidt mere sul på dem. Aborrerne er der, og selvom det er svært at finde dem koncentreret, er det blevet til et par pæne. D. 4. november fik han således en på levende, som vejede hele 1,55 kg. Red. Forsiden Hvis vinteren bliver mild, vil der, indtil sidst i marts måned være mulighed for at fange gode fisk på vore vintersøer. Billedet er fotograferet af Tue Askaa en dag sidste år, da han kom forbi Bagsværd Sø. Red

14 BK 05/ / Motortilladelser på Furesøen Efter at have været lukket for tilgang siden 19. maj 2005, er ventelisten for motortilladelser til Furesøen genåbnet pr. 1. december Skriftlige ansøgninger sendes til Overinspektøren. Jens Thusholt skal presses en del, før han indrømmer at have fanget gode fisk. Vinterbådene De ærede vinterfiskere gøres opmærksom på, at indtrufne omstændigheder har nødvendiggjort følgende ændringer i udvalget af vinterbåde: På vores Frederiksdal station er vinterbådene LF16 og LF20 indtil udgangen af april. I Esrum er der p.t. 4 vinterbåde : LF43, LF44, LF46 og LF47, alle til udgangen af marts. På grund af branden på Søndersøstationen vil samtlige 7 både være vinterbåde indtil udgangen af marts. Husk at tage varmt tøj på! 6.august. Gedde 9 kg 13.oktober. Laks 8,9 kg 1/1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Overinspektøren Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Helge Kartman, Birkevej 21, 4140 Borup Telf.: Læs om seniorerne på

15 Godt Nytår v. Kaj Nielsen Her ved årsskiftet synes redaktøren, at det må være et passende tidspunkt at takke alle, der har bidraget til Lystfiskeri- Tidende s indhold, det være sig på skrift, ved billeder, oplysninger om dette og hint de sidste år. Det kan ikke gentages for ofte, at bladet, ud over at være et meddelelsesmedie for Lystfiskeriforeningen, også er medlemmernes blad. Her er der mulighed for at komme til orde med ris og ros, spørgsmål om fiskeri, historier fra vore fiskevande, og fra gamle dage. Kort sagt, alt, hvad der måtte være af relevans for verdens bedste fiskeklub, er berettiget til at komme i bladet. Redaktøren ønsker et rigtigt godt nyt fiskeår. Specielt håber han på et år med mange gode historier, billeder, m.m. fra medlemmerne, således, at redaktøren både kan holde et par år mere, og at bladet stadig vil være, som det har været siden 1889, LF medlemmernes blad.! Deadlines! De ærede medlemmer bedes huske, at indlæg til Lystfiskeri-Tidende skal indleveres til redaktøren, enten pr. fodpost eller pr. inden flg. datoer: Marts - nummeret 28. januar April - nummeret 3. marts Maj - nummeret 2. april Glæd din redaktør i det nye år med billeder og historier fra vore fiskevande samt fiskeoplevelser fra det store udland. Foreningsmeddelser NYE MEDLEMMER 2,15 Nicolai Abildgaard Rigensgade 11, København K ,15 Peter W. Christensen Danmarksvej 39 A st.th 2800 Kongens Lyngby ,45 Klavs Koppel Strandvejne 153, 2 th 2900 Hellerup ADRESSEÆNDRINGER 31 Michael A. Bank Norgesgade 20, København S ,99 Hans Povlsen Mågevangen 2 A 8400 Ebeltoft Magnus Bundgaard Hellebo Park Helsingør ,09 Andreas Hedeby Jensen Vestergade 22, 1 th 4000 Roskilde ,2 Steen Jensen Dronningens Tværgade 39, st København K Tommy Melchert Jonas Lies Vej 9, 1 th 2860 Søborg ,5 Per Sommer-Rasmussen Bakkebøllevej 47 A 4760 Vordingborg ,05 Lars Rytter Jensen Østre Landevej 24 st. tv 4930 Maribo UDMELDTE 288,6 Lars Henning Nielsen Solhøj Park Farum ,66 Jesper Strømsted Mølle Alle 14, 4 tv 2500 Valby ,5 Hotho Vestergaard Kagerup Park Helsinge

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand & Sekretær: Gert Bendix Christensen Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Henrik Pedersen Gurrevej 351, 3000 Helsingør Telf Redaktør: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17, 3200 Helsinge Telf Sekretariat: Sussie Jørgensen Tirsdag og torsdag mellem 18 og 19 Helligdage lukket, Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9 og 17 (kun hverdage) Lørdag 9 og 14 (kun hverdage) Telf Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Ungdomsudvalg: Per Ekstrøm, Telf Bådudvalg: Niels Boes, Telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Bogtrykkeri. Telf Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315 Januar / Februar 2010 Nr. 1185 122. Årgang 17315 17316 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1185 Januar / Februar 2010 122. Årgang Indhold Noget

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang December 2012 Nr. 1214 124. Årgang 17827 PENN TRQ TRQ 12 329 meter / 0.31 TRQ 15 293 meter / 0.36 TRQ 25 293 meter / 0.46 TRQ 30 402 meter / 0.46 TRQ 40 320 meter / 0.56 Normalpris kr. 3.999,- Nu kun:

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013 Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 213 Fra d. 2. til 21. august 213 udførte Rudersdal Kommune en undersøgelse af fiskebestanden i Birkerød Sø. Dette notat beskriver metoder og resultater fra undersøgelsen.

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267 Oktober 2009 Nr. 1182 121. Årgang 17267 17268 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1182 Oktober 2009 121. Årgang Indhold Efterår... 17269 Åbent

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

December Nr Årgang 17299

December Nr Årgang 17299 December 2009 Nr. 1184 121. Årgang 17299 17300 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Perspektiver ved liv og lystfiskeri... 17301 Fru Fortuna og andespil... 17302 Grejauktion... 17304 Bådtegningsreglementet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang Juli / August 2011 Nr. 2000 123. Årgang 17555 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 2000 Juli / August 2011 123. Årgang Indhold Blandede bolcher og meddelelser... 17557 Furesøens

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363 Maj 2010 Nr. 1188 122. Årgang 17363 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang 17491 PRISER I VERDENSKLASSE Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang Maj 2013 Nr. 1218 125. Årgang 17891 Guldfest i Hvidovre Sport Starter mandag den 6. maj kl. 8.00 Hvidovre Sport fylder 50 år og det vil vi gerne markere med ekstra gode priser De fleste tilbud er til langt

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang Oktober 2013 Nr. 1222 125. Årgang 17971 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,- Nu

Læs mere

D cember 2005 ecember 2005 Nr Årgang

D cember 2005 ecember 2005 Nr Årgang December 2005 Nr. 1144 117. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 119. fiskeår. Nr. 1144 December 2005 117. Årgang Hvad du ønsker skal du få...... 16601 Grejauktion... 16603 Kære LF ere...

Læs mere

Nr 1124 December 2003 115. Årgang

Nr 1124 December 2003 115. Årgang Nr 1124 December 2003 115. Årgang Den flotte gedde fra Tissø, der er den største fanget i LF gennem tiderne. Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1124 December 2003 115. Årgang Glædelig

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747

Oktober 2006. Nr. 1152 118. Årgang 16747 Oktober 2006 Nr. 1152 118. Årgang 16747 16748 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1152 Oktober 2006 118. Årgang Indhold To skridt frem og et tilbage fremdrift... 16749 Restaurering

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nr 1117 April 2003 115. Årgang

Nr 1117 April 2003 115. Årgang Nr 1117 April 2003 115. Årgang Aprilfiskeri er dette billede ikke fra, men derimod fra februar. Læs mere inde i bladet. Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1117 April 2003 115. Årgang

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891 September 2007 Nr. 1161 119. Årgang 16891 16892 Tyvfiskeri... 16893 Furesøkonkurrencen 2007 - sikken en herlig dag!... 16894 Lige ved siden af!... 16898 Inspektører og opsynsmænd 2007... 16900 Medlemsblad

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Klippebloggen. Af formanden

Klippebloggen. Af formanden Fredag d. 19. april. Vi er som små drenge fem minutter i juletræ, med al lystfiskeriets spænding liggende foran os, de næste 7 dage er afsat til kystfiskeri på Bornholms kyster.. Grejet tjekkes pakkes

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

November Nr Årgang 16939

November Nr Årgang 16939 November 2007 Nr. 1163 119. Årgang 16939 16940 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1163 November 2007 119. Årgang Indhold Årstidens fisk... 16941 Karrusel på Lyngby Sø 1950...

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Nr 1121 September 2003 115. Årgang

Nr 1121 September 2003 115. Årgang Nr 1121 September 2003 115. Årgang En karpe fra Gentofte Sø. Fangeren hedder Henrik Carl og karpen vejer 12,1 kilo. LF s ældste karpevand leverer få men fine fisk. September regnes i øvrigt for den bedste

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011 Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby

Læs mere

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang Juni 2014 Nr. 1229 126. Årgang 18099 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Af: Christina Bølling, foto: Ditte Capion Jeg har altid taget store portioner, både af mad og af livet Efter

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere