Børn i arbejde og leg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn i arbejde og leg"

Transkript

1 Børn i arbejde og leg i og 1800-tallet

2 Frederik den 5.s børn De er fint klædt på, og håret er sat op. Børneliv i 1700-tallet Fin kjole fra tallet. Venstre side af billedet viser, hvad man havde under den fine kjole. Inderst er underkjolen, uden på denne korsettet, og på hofterne sidder pocherne. Børn har altid leget, og selvom nogle børn skulle arbejde, har de fundet tid til at lege. Børn har også altid haft legetøj, men der var forskel på rige og fattige børns legetøj. Nogle børn fik købelegetøj, andre børn lavede selv deres legetøj af grene, træ, sten, muslingeskaller eller 2 en rest stof. Selvom børn altid har leget, har de voksne ikke altid ment, at det var noget, der var vigtigt for børn. Den lille voksne I starten af 1700-tallet, altså for 300 år siden, tænkte de fleste ikke på børn som en særlig gruppe med egne behov og rettigheder. Børneværelser, børnemøbler eller børnebøger var ikke almindelige. Børn var små voksne, der ventede på at blive store. Det kunne man se på tøjet. Især kunne man se det hos familier, der havde råd til at følge moden. Børn fra rige familier lignede små, velklædte voksne. Deres tøj var voksentøj i børnestørrelse. Hør bare, hvordan den 11-årige præstedatter Frederike i 1776 blev pyntet, inden hun skulle til fest. Hun fortalte, at når frisuren var bygget op af ståltråd, filtpuder og hårnåle, skulle hun have kjole og sko på. Det gjorde ondt at få sat håret, og hun følte, at hovedet blev fanget i

3 frisuren: Men hvis hovedet var en stakkels ulykkelig fange, skrev Frederike, så kan I tro, at kroppen heller ikke havde det godt. Den blev snøret ind i et korset. For enden af korsettet sad pocherne, en slags hoftepuder, der helt omskabte kroppens form. På fødderne fik man styltesko med hæle på seks-syv centimeter. Vanskabt så man ud, men alligevel skulle man danse! Omtrent sådan ville Frederikes beskrivelse have lydt i dag. Frederike blev senere forfatter. Barndommen opdages I løbet af 1700-tallet begyndte man at tænke nye tanker om, hvordan børn skulle opdrages. Nu skulle børn ikke mere være små voksne. De skulle have lov til at være børn og lege med andre børn og med deres legetøj. Deres tøj skulle ikke længere være ligesom de voksnes tøj. Og de slap for at få håret sat op på samme måde som Frederikke. Børn skulle gøre deres egne erfaringer. Gerne mens de legede ude i naturen i den friske luft. De skulle gå let og enkelt klædt og lære at tænke selv. Det var en helt ny slags opdragelse, men selvom den var anderledes end før, var den stadig skrap. Børnene skulle hærdes og fik f.eks. kolde bade. Et af de første børn, der blev opdraget på denne måde i Danmark, var kronprinsen, den senere Frederik 6. Han fik almindelig mad og gik klædt i en let kjole, mens han legede med sin legekammerat Karl. Der var forskel på drenge og piger, og det var kun drengene, der skulle lære at tænke selv. Det var dem, der skulle ud i verden og tjene penge. De lærte sprog, geografi, historie, regning og skrivning. Piger skulle opdrages til at blive gode mødre og husmødre. De lærte at brodere, læse og regne. For børn på landet spillede de nye tanker om barndom, leg og opdragelse ikke nogen rolle. Her var det vigtigste, at børn kom med i det daglige arbejde, så snart de kunne give en hånd med. Indtil børnene kunne hjælpe til med arbejdet, var de en byrde, fordi de skulle have mad og passes på. Børnedødelighed I og 1800-tallet fødte en kvinde mange flere børn, end en kvinde gør i dag. En kvinde kunne godt få op til 8 børn, men ikke alle børnene blev voksne. Omkring år 1800 døde 25% af alle spædbørn, inden de blev 1 år. Det vil sige, at hvis en mor fik 8 børn i hele sit liv, ville 2 af disse børn dø, inden de blev 1 år. Den store dødelighed skyldtes bl.a. sygdom og epidemier, dårlig hygiejne og for dårlig eller for lidt mad. Dødeligheden var størst i fattige familier, hvor kulde og sult var med til at tage livet af mange børn. Der var også farlige, smitsomme sygdomme, som lægerne ikke kunne gøre noget ved. Mange af disse sygdomme ramte både fattig og rig. Et eksempel var sygdommen kopper, som var meget smittefarlig. Vaccination mod kopper blev fundet kort før 1800, og det var et fremskridt. Andre sygdomme som tuberkulose og engelsk syge, som der var mange tilfælde af i slutningen af 1800-tallet, ramte især de fattige. I 1900 var børnedødeligheden blevet mindre. Nu var det 10% af alle nyfødte børn, som døde, inden de blev 1 år. I dag er det kun 0,8 %, der dør, inden de bliver 1 år. Kronprins Frederik leger med en ven Drenge havde kjole på, så længe de var små. 3

4 Maleri af en vogterdreng fra omkring Sammenlign med billedet af vogterdrengen på side 6. Børneliv på landet i 1800-tallet I 1800-tallet boede de fleste på landet. Men der var stor forskel på, hvordan de levede. En gårdmand havde både gård, jord og dyr, og tjenestefolk til at hjælpe med arbejdet. Var man husmand, havde man kun et lille stykke jord. Og der var ikke jord nok til, at en familie kunne leve af det, så det var nødvendigt at kunne et håndværk eller at arbejde for gårdmændene. Landarbejderne havde slet ingen jord, og var helt afhængige af at arbejde på gårdene. Husmænd og landarbejdere havde det dårligt i 1800-tallet. Befolkningen på landet voksede meget, og der var hverken jord eller arbejde nok. Mange flyttede til byen for at prøve lykken i det nye industrisamfund. Eller de rejste helt til Amerika, hvor der var jord nok. 4 Arbejde og skolegang De fleste børn på landet kom tidligt i gang med at arbejde. Især børn af husmænd og landarbejdere kom ud at tjene tidligt. Det vil sige, at de flyttede hjemmefra, og boede og arbejdede på en gård hele sommeren. Hvis der var mange børn, kunne familien ikke skaffe mad nok til dem alle. Mange kom derfor hjemmefra, allerede når de var 6-7 år. Nogle kunne

5 Kartoffeloptagning. vente, til de var 12 år. Børnene arbejdede f.eks. som gåsepiger og hyrdedrenge. Også børn fra større gårde skulle hjælpe til, men gårdmandsbørn arbejdede som regel hjemme, indtil de blev konfirmeret. I 1814 kom der en lov om, at børn skulle gå i skole. Men når der var travlt i landbruget, kom børnene slet ikke i skole, og resten af tiden gik mange kun i skole hver anden dag. Man arbejdede altså den ene dag og gik i skole den anden. Nogle gik kun i skole om vinteren, hvor der var mindre arbejde, og arbejdede så hele sommeren. Efter konfirmationen var barndommen helt forbi. Det var slut med at gå i skole. Man var voksen og skulle klare sig selv, derfor kom man ud at tjene som tjenestepige eller tjenestekarl på en gård. Barn på en bondegård Jeg var fem år, da den store afgørelse faldt: Det skulle prøves, om jeg kunne falde til i Drongstrup og føle mig hjemme på den store slægtsgård. Da afgørelsen faldt, søgte mor at forberede mig på den store begivenhed. Den lille dreng, der i 1890 måtte hjemmefra, var søn af en gårdmand, der havde mistet sin gård. Han kom derfor i huset hos sin fars storebror, som havde beholdt slægtsgården. Om sin tid på denne gård fortæller han videre: På den tid var det almindeligt, at børn så tidligt som muligt skulle lære at gøre nytte... Hver aften skulle jeg lukke for gæssene, når de var gået ind i deres hus. En aften fik jeg en slem forskrækkelse: Da jeg satte lemmen for, stak gasen næbbet frem og nappede mig i fingeren. Det gjorde meget ondt, den rev et stykke hud af!... men forkarlen, John, lærte mig, hvordan jeg skulle vinde over gasen: Jeg skulle bare gribe den om halsen, så var jeg den stærkeste... Der var mange folk på gården, 2 karle, en stor dreng og en voksen pige var det sædvanlige; desuden en hyrdedreng eller -pige. Jeg kom 5

6 Drengen på billedet hedder Ingvard Jørgensen. Han var vogterdreng i starten af 1900-tallet. Sammenlign med maleriet af vogterdrengen på side 4. En høstvogn i legetøjsstørrelse. således i berøring med mange mennesker i de 12 år, jeg var i Drongstrup. Hver skiftedag (i maj og november) kom der nye tjenestefolk. Enkelte tjente dog 2-3 år i deres plads. Jeg var nu seks år, og det var på tide, jeg fik lært at læse. Det var svært at lære bogstaverne, og jeg holdt slet ikke af det, når jeg blev sat til arbejdet. Tante Mariane lærte mig en vise om alfabetet, og det hjalp noget. 6 Det var ikke let for den lille dreng at forlade sit hjem, kun fem år gammel. Men han kom til at bo hos sin onkel og tante, som behandlede ham godt. Han lærte også at læse og skrive og behøvede ikke at skifte plads. Vogterdrenge Historien om Marius Langeland, som var søn af en husmand, begynder et andet sted. Marius fortæller om sin barndoms tomme mave: Vi børn var altid sultne og spiste vor skolegriffel (en slags blyant); vi spiste store mængder af syreblade, et surt ukrudt, som groede i grøften. En turnips var et herligt måltid. Vi var altædende. Skovæbler og sure slåen kunne også bruges... Da Marius som 8-årig kom ud at tjene, fik han for første gang i sit liv nok at spise. Men det var også det bedste, der var at sige om det. Arbejdet var hårdt. Han vogtede køer, og gårdmanden udnyttede ham groft. Han fik kun lov at sove i fem-seks timer, fortæller

7 Træpinden forestiller en ko med en tøjrepæl. han, og der var ikke tid til skolegang. En dag overraskede gårdmanden Marius, mens han sad og skar et legetøjsgevær af hyldetræ. En hyldebøsse, som det blev kaldt. Gårdmanden knuste hyldebøssen, for tiden skulle bruges på arbejde, ikke på fornøjelser! Helt kunne han dog ikke forhindre Marius i at lege: Alligevel skal man ikke tro, at hyrdedrengene gik og blev hængehoveder eller martyrer, fordi vi blev udsat for strabadser af forskellig art,fortæller Marius. Nej, vi var en vågen, frisk og munter hyrdeflok. Det var en stor by med mange drenge. Og det var ikke altid, vi rettede os efter det, som var foreskrevet for en hyrdedreng. Kludedukken er lavet af Christine Mikkelsen fra Grenå, da hun var 5 år. Leg og legetøj på landet i 1800-tallet Gårde og huse lå ofte samlet i en landsby. Derfor var der næsten altid nogen at lege med og følges til skole med. Meget af legetøjet var hjemmelavet. Pigerne syede dukker af klude. Drengene samlede muslingeskaller og sten på stranden. De store blev til køer, de små blev til får på bondegårde, som man byggede af pinde på jorden. En gammel træsko kunne bruges til båd. En pind var masten, og en lap papir var sejl. Om foråret, når køerne tabte hårene, samlede børnene dem sammen og lavede bolde af dem. De spillede langbold og legede sanglege. De spillede et spil, der hed pind, og gik på hjemmelavede stylter. Drengene skar fløjter, flitsbuer eller slangebøsser af træ. Om vinteren byggede børnene snehuler, sloges med sne eller kælkede. Børn lavede selv bolde af håret fra får eller køer. Bagefter syede man fine mønstre af farvet garn udenpå. Man havde sine lereller marmorkugler i en stofpose. 7

8 Børn der arbejdede på Holbæk Cigar- og Tobaksfabrik. Tæl, hvor mange børn der er! Børneliv i byen i 1800-tallet I 1800-tallet voksede byerne, man fik industri og fabrikker. I årene mellem 1870 og 1890 var der rigtig mange, der tog til byerne for at arbejde på de nye fabrikker. Det var bl.a. husmænd og landarbejdere, der flyttede fra landet til byen for at få arbejde. Men netop disse 20 år var de hårdeste for arbejderne: Arbejdsdage på 11 timer, ingen ferie, en lejlighed med kun et værelse til en familie med fem-seks børn. Og meget ofte for lidt og for dårlig mad. Var man heldig, var der varm mad til middag hver dag. Ellers spiste man rugbrød med fedt. I de fattigste familier var det kun faderen, der fik pålæg på brødet. Alle hjalp med til at skaffe mad, tøj og brændsel. Moderen arbejdede ofte med vask og strygning for de rige familier. Hun lavede også mad og syede og reparerede tøj. Nyt tøj fik man ikke tit. Som regel blev tøjet genbrugt, lappet og syet om mange gange. Strømperne blev stoppet igen og igen. Børnene passede deres små søskende, pudsede sko og hjalp med at finde brænde og lave mad. Når de blev større, fik de arbejde som bud og barnepige, eller arbejdede på værksteder og fabrikker. Tobaksfabrikken Lauritz Jessen arbejdede på en tobaksfabrik. Her var han med til at lave skrå, tobak til at tygge. Den rå tobak blev først lagt ned i en særlig sovs af sukker, rosiner, lakrids, svesker og vand. Lauritz fortæller om, hvordan det var at tage 8

9 skrå op af en iskold beholder: Skråene skulle fiskes op. Det måtte vi gøre med opsmøgede ærmer og med de bare hænder. Bagefter skulle de stables på en rist. Det var meget ubehageligt, men det kunne gå an om sommeren. Men om vinteren! I guder, hvor det kunne være koldt! Karrene stod i et koldt værelse, og sovsen frøs først ved 8-10 graders kulde. Dog skete det, at den var frosset til grødis. I denne forfærdelige kolde væske måtte man stikke de bare næver ned, fiske skråene op og stable dem på risten. Det bed og skar i fingrene som glødende knive. Smerterne pressede tit tårerne frem i øjnene. Vi forsøgte at skjule det man skulle jo være en rask dreng... og vi var kun år gamle. I 1872 kunne et barn på en tobaksfabrik tjene 2,75 kr. om ugen og en pakke skrå.men så var arbejdsdagen også over 10 timer. Det var ikke kun tobaksfabrikker, der ansatte børn. Tændstikfabrikker og glasværker var også almindelige arbejdspladser for børn. Det samme var cikoriefabrikker, hvor man lavede en slags kaffe af cikorieplanternes rødder. Det var billigere end ægte kaffe. Mange blandede derfor cikorie i kaffen. Børnene leger skole i gården. I hjørnet bag børnene kan man se dasset. måtte arbejde på fabrikker, og kun 6 1 /2 time om dagen. Om søndagen og i de få fritimer legede børnene. Legekammerater var der som regel nok af. Men indendørs var der sjældent plads til leg. Så brugte man gaden eller baggården. Man legede skjul, gemmelege og tagfat. Pigerne sjippede, hinkede, spillede bold og legede sanglege. Drengene legede med top, spillede med knapper eller kugler og løb med trillebånd. Dyrt legetøj og cykler var der ingen arbejderbørn, der havde. Arbejde, skole og leg i byen Ligesom på landet gik børns arbejde ud over skolegangen. Nogle steder gik børnene i skole den halve dag og arbejdede resten af dagen. Andre steder arbejdede de en dag og gik i skole den næste. Nogle børn var så trætte, at de faldt i søvn i timen. De blev som regel vækket med et rap over fingrene. Nogle lærere havde dog ondt af børnene og lod dem sove videre. Men i 1873 begrænsede en lov børnearbejdet. Kun børn over 10 år Arbejdsdrenge fra klædefabrikken Brede. 9

10 Peters Jul: Peter, Knud og Hanne leger med det legetøj, de har fået til jul. Borgerskabets børn lærer gode manerer I 1800-tallet var det borgerskabet, der havde pengene. Det var borgerskabets mænd, der stod i spidsen for industri og handel. I borgerskabets familier havde konen som regel tjenestepiger til at hjælpe i huset. Børnene skulle lære gode manerer og klaverspil. Mange drenge blev undervist, så de kunne overtage farens virksomhed. Pigerne skulle lære at brodere og at lede en husholdning. De skulle også vide noget om kunst og litteratur. Større børn blev inviteret til baller. Pigerne fik balkort, hvor drengene skrev sig på efter tur for at komme til at danse. Der var også tid til at lege. Meget legetøj blev i 1800-tallet lavet på maskine. Der kom også mekaniske ting, der kunne bevæge sig. Piger holdt sig dog stadig til dukker, dukkehuse og glansbilleder. Drenge legede med toppe, bolde, tøndebånd, kugler, tinsoldater og legetøjsvåben. I børnebogen Peters Jul, som er fra 1866, er der et vers om, hvordan Peter og hans søster og lillebror leger med deres julegaver på spisebordet: Knud har en æske med dyr og træer, mine soldater marcherer her og Hanne sit køkken har hentet. Jeg sender hende en tinsoldat, som spørger om maden er parat, hun siger, at den har ventet. Drenge legede med soldater lavet af tin. 10

11 Fine dukker var lavet af porcelæn. Mange fik kun lov til at lege med dukken om søndagen. Dukken på billedet har ekstra tøj og et korset. Bedstemor med alle sine børnebørn. Drengene er alle i matrostøj. Ligesom Peter på billedet på side 10. En velklædt lille pige I 1800-tallet blev det moderne med særligt tøj til børn: Lange bukser og en blusekjole eller matrostøj til større drenge. Pigerne havde en løs kjole på, men under den var der mange lag undertøj. Det var ikke så nemt at klæde sig på. Edith Rode, som var en lille pige i slutningen af 1800-tallet, fortæller her, hvad hun skulle have på: Først skulle normalundertrøjen med halværmerne på. Den skulle trækkes over hovedet, og den var snæver. Og så var der to knapper, som altid smuttede, når man ville knappe dem, og som man ikke måtte vride, for så gik de af. Når de endelig var puttet ind i knaphullerne, kom chemisen, som var af hvidt lærred med en feston med fransk broderi... de hvide bukser med festoner magen til chemisens blev knappet på underlivet. Og at knappe bukseklappen bagi var en prøve på, hvor stor man var!... jeg skyndte mig at trække den røde flonelsklokke over hovedet. Så kom bommesiskørtet med tunger forneden, og så det tykke, vatterede, sorte lastingskørt. Heldigvis var det tilladt at blive hjulpet af barnepigen med kjolen, for den skulle hægtes i ryggen. Og de lange knapstøvler kunne jeg heller ikke selv klare... Pigen har ligesom Edith Rode støvler og fint tøj på. Måske syntes hun også, at det var svært at klæde sig på. 11

12 2002 Nationalmuseet og Skoletjenesten. Tekst: Inge Damm. Redaktion: Ida Lund-Andersen og Karl-Johann Hemmersam. Layout: Marianne Bisballe/Skoletjenesten. Tryk: Kailow Graphic Peters Jul: Den fattige Rasmus mødes med Peter og hans søskende. Rig og fattig mødes Edith Rode blev født i 1879 i en borgerfamilie i København. Dengang var der meget store forskelle mellem rig og fattig i Danmark, og ligesom andre borgerbørn levede Edith et helt andet liv end et barn af en fabriksarbejder. I Peters Jul, som foregår i en velstående borgerfamilie, er der to vers om et møde mellem rig og fattig. En dag mellem jul og nytår får Peter og hans to søskende besøg af Rasmus: Den fattige Rasmus er kommet herhen. Han har det derhjemme kun dårligt; men nu skal vi ham nok fornøje. Et godt stykke legetøj skal han få, og mor hun siger, at hun vil gå og hente min ældste trøje. De billedbøger, vi har, skal han se, og så vil han nok blive glad og le, og vi vil med Rasmus lege. Og mor en kop kaffe ham skænke vil og skære af julekagen dertil, og vi vil ham æbler stege. Billedfortegnelse: Forsiden: Lilian Brøgger. Side 2 og 3: Udsnit af maleri af C. Foltmar Nationalhistorisk museum på Frederiksborg, Foto af Roberto Fortuna. Nationalmuseet. Stik af J.F. Clemmens efter tegning af J.F. Mandelberg Org. i Kobberstiksamlingen. Efter fotografi på Nationalmuseet. Side 4 og 5: Maleri af Carlo Dalgas 1840 Nationalmuseet. Xylografier fra Dansk Bondeliv Gunnar Knudsen. Side 6 og 7: Foto af Kjeld Gravesen, Ølgod museum, En lille høstvogn, ko i træ, kludedukke o. 1850, bolde og kugler Nationalmuseet. Side 8 og 9: Holbæk Cigar- og Tobaksfabrik Nationalmuseet, børn der leger skole Elfelts samling Det Kgl. bibliotek, arbejdsdrenge i Brede Nationalmuseet. Side 10 og 11: Fra Peters Jul 14. oplag Illustration af Herluf Jensenius, tinsoldater, dukke, bedstemor med børnebørn og pige i ternet kjole. Nationalmuseet. Side12: Fra Peters Jul 14. oplag Illustration af Herluf Jensenius.

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Leg og fritid. Barndommens Museum. 1902 Den første Teddybamse ser dagens lys. 1960 Der er ca. 600.000 biler på vejene

Leg og fritid. Barndommens Museum. 1902 Den første Teddybamse ser dagens lys. 1960 Der er ca. 600.000 biler på vejene Leg og fritid 1902 Den første Teddybamse ser dagens lys 1909 Spejderbevægelsen kommer til Danmark 1940-45 Mørklægning under 2. verdenskrig. Alle skal være inde kl. 20 om aftenen 1949 De første LEGO klodser

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

1982 Kvinden og manden beholder automatisk sit efternavn, når de gifter sig, men begge kan søge om at få den anden parts efternavn

1982 Kvinden og manden beholder automatisk sit efternavn, når de gifter sig, men begge kan søge om at få den anden parts efternavn Familie 1810 Pligt til vaccination mod kopper (calmette) indføres 1866 Lov om at kvinder, som har fået foretaget abort, kan få 8 års forbedringsarbejde 1922 Mødre får samme ret som fædre til forældremyndighed

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver U N D E R VISNINGS MATERIALE - leg - børn skal have det sjovt! Børn legede selvfølgelig også i 1800-tallet. Derhjemme havde de måske lidt legetøj. Det var dog mest børn i byerne og de rigeste, der havde

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul Tre eventyr inspireret af Els Cools univers Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater Af Anneline Köhler Juul Svendborg d. 3.oktober 2013 Springe i skov Drengen spurgte elefanten,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere