M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926."

Transkript

1 M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires The M/S INDIA was a true copy of the three-masted EAC ships and like these it was built with no funnel. Photographed here in Buenos Aires in 1926.

2 Ole Stig Johannesen Da Orient gik fra damp til diesel et blik på de nye motorskibe Forfatteren er lektor cand. mag. i fransk, tysk og russisk, men har også en maritim fortid. Han har desuden skrevet bøger om rederierne ØK, Ove Skou, Dansk-Fransk, A. P. Møller-Mærsk samt Norden og Torm. Denne artikel handler ikke kun om motorskibene, 1 men også om selve rederiet historie. Tilbageblik på rederiets opstartsfase Da ØK ønskede at skille sig helt af med sine dampskibe for at gå over til udelukkende motorskibe, blev der oprettet et nyt selskab, Dampskibsselskabet Orient A/S, hvortil der solgtes 10 dampskibe. Efter satsningen i 1912 med verdens første oceangående dieselmotorskib, det berømte SELANDIA, og kompagniets succes med motorskibene i de efterfølgende år stod det nemlig klart for folkene i ØK, at dampskibenes dage var ved at være talte. Man begyndte derfor at overveje, hvorledes man bedst kunne skille sig med kompagniets flåde af dampskibe, men en verdenskrig komplicerede processen. Selvfølgelig kunne kompagniet vente til krigen var forbi, men ingen kunne forudsige hvornår, og heller ikke hvorledes tonnagebehovet og priserne så ville være. Et salg til udlandet var vanskeligt med den nye lov fra efteråret 1915, ifølge hvilken provenuet ved et sådant salg skulle båndlægges til anskaffelse af ny tonnage. Tilbage var muligheden for et salg inden for landets grænser. Derved opstod tanken om at oprette et nyt rederi og sælge tonnagen hertil. Som tænkt så gjort. Et rederi, Dampskibsselskabet Orient A/S, 2 med en aktiekapital på 10 mio. kr. blev stiftet d. 15. september ØK beholdt selv 50 % af aktierne, og kompagniets aktionærer fik tilbudt den anden halvdel. Man var nu sikker på kontrol med selskabet og ved at sælge dampskibene hertil, sikrede man sig adgang til anvendelse af tonnagen, når der var behov derfor. Det skal ikke forstås således, at der var tale om gamle, udtjente og usælgelige skibe. Fem af skibene var bygget i 1914, de var egentlig tiltænkt den påbegyndte fart på Sydafrika, og to af dem var allerede overgået til det Sydafrikanske Handelsselskab, men ØK købte dem tilbage og lod dem tilgå Orient. Yderligere to skibe var kun to år gamle og kun et enkelt var tretten år gammelt. Det var en ganske genial plan, som ØK havde udtænkt; og skulle det gå dårligt for det nye rederi, ville det kun indirekte påvirke ØK via dets aktiebeholdning. Orient fik en god start. Det fik overladt de ti skibe til en ret favorabel pris på i alt 13,5 mio. kr., og det var noget under verdensmarkedsprisen; charteraftalen var også til stede, og tidspunktet var særdeles gunstigt, da konjunkturerne var bedre end da orient gik fra damp til diesel 75

3 nogensinde. Som leder af det nye rederi indsatte man den hidtidige leder af ØK s assuranceafdeling, kontorchef H. Gether, der dog også havde rederierfaring, og som undertiden var trådt i stedet for direktør Chr. Schmiegelow, 3 der forestod ØK s skibsafdeling. Desuden skulle Gether, der fik titel af forretningsfører, bistås af en bestyrelsesdelegation på to mand, men denne delegation kom fremover dog kun til at bestå af Schmiegelow. Orient fik bopæl i Frihavnen. 4 De ti dampskibe blev overtaget successivt. I månederne september - november 1915 var det følgende: RHODESIA (30. sept.) / ST. CROIX (7. okt.) / TRANSVAAL (25. okt.) / TRANQUE- BAR (nov.) / DELAGOA (nov.). I 1916 i månederne januar - februar KINA (15. jan.) / NATAL (15. jan.) / MAGDALA (31. jan.) / ARABIEN (9. febr.) / INDIEN. 5 Skibene kom med det samme i time charter til ØK, og i den sidste krigsperiode disponerede de Allierede over de fleste af skibene. Orients virkeområde kom i øvrigt lige fra begyndelsen til at ligge langt fra de hjemlige farvande, når de da ikke blev indsat lige direkte i kompagniets liniefart, der jo havde Skandinavien som sit udgangspunkt. Bortset herfra var det hovedsagelig sejlads på USA s vestkyst, Østen, Australien samt fart mellem Canada og Europa. Nogle gange også til såvel Sydafrika som Sydamerika. På trods af det pæne udbytte 6 til aktionærerne blev der også sparet op i en nybygningsfond, og i 1918 kontraherede man det første skib, motorskibet INDIEN, der blev leveret fra Nakskov Skibsværft i Her spores atter ØK s indflydelse. Dette værft skulle blive den fremtidige hovedleverandør med i alt ni skibe til Orient. Det specielle ved bygningen af INDIEN var, at det blev bygget ikke til en forud fastsat pris men efter regning, og regningen løb op. Skibet blev efter tidens forhold usædvanlig dyrt, 10,5 mio. kr. Da det blev solgt i 1937, var det endnu ikke fuldt afskrevet. I begyndelsen af 1920 erne forsøgte adskillige rederier sig med turbineskibe det var højeste mode., men det blev gerne ved et forsøg eller to. Dampturbinedrift egnede sig ikke til langsomtsejlende fragtskibe. Også Orient forsøgte sig og fik leveret to skibe med dampturbine fra værftet Schichau i Danzig. Disse to, BOLIVIA og PARANA, var dog ligesom det føromtalte motorskib alt for dyre. 7 Finansiel uro og et forsøg på selskabstømning Først i 1920 erne var der megen uro i finansverdenen, og besynderlige transaktioner forekom ofte. Bankerne var alt for involverede i rederierne bestyrelsesmedlemmer fra bankerne optrådte også i rederiernes bestyrelser og omvendt, og i forbindelse med først Discontobankens fallit og senere Landmandsbankens kollaps fik det alvorlige følger i rederiverdenen. Da der blev vedtaget en støtteordning på 100 mio. kr. for en rekonstruktion af Landmandsbanken, og ØK heraf hæftede for de 20 mio. kr., fandt kompagniet det belejligt at afhænde sine aktier i Orient, hvad der skete med god fortjeneste i Med dette salg slap ØK kontrollen med Orient, der herefter blev et mere selvstændigt selskab, men Orients skibe 76 Årbog 2009

4 havde dog fortsat deres hovedbeskæftigelse i charter til ØK. En gruppe spekulanter 9 begyndte nu at opkøbe Orientaktier, og efter at have erhvervet aktiemajoriteten gennemtvang man en større udbetaling til aktionærerne. 10 Landmandsbanken havde imidlertid en aktiepost på 1,6 mio. kr. nominelt, og endnu en spekulantgruppe kommer på scenen. Denne gang drejer det sig om at give Landmandsbanken et købstilbud på kurs 500 på aktierne og derefter sikre sig ledelsen i selskabet, afhænde skibene og tømme kassen. 11 Da Orient havde gennemskuet planen, blev en hastig redningsaktion sat i værk. Der var kun 48 timer at reagere i, men det lykkedes alligevel at samle penge sammen fra bl.a. andre danske rederier 12 og en kreds af privatpersoner (således også Chr. Schmiegelow) samt fra Orients egen kasse, så man kunne overtage aktieposten for næsen af spekulantgruppen, og Orient blev dermed reddet fra slagtning. Da rederiet selv havde opkøbt for kr. nominelt, blev aktiekapitalen nedskrevet til to mio. kr. Først sent i 1924, da der atter var faldet ro over vandene, udvidede man igen aktiekapitalen til fem mio. kr. Flådens fornyelse Allerede så tidligt som 4. februar 1916 solgte Orient det første af sine dampskibe, ST CROIX, til Norge. I 1918 blev dampskibet INDIEN sænket af en tysk ubåd, hvorfor man kunne give det to år senere byggede motorskib dette navn. Under konvojsejlads og i ballast på rejse fra Frankrig til Amerika brækkede TRANQUE- T/S BOLIVIA. Billedet er taget 4. jan i Port Perrie, Australien. Bemærk, der er endnu ikke malet noget hvidt bælte på skorstenen. Dette blev sandsynligvis først indført omkring T/S BOLIVIA. The picture was taken on 4th January 1924 in Port Perrie, Australia. Notice that as yet no white belt has been painted on the funnel. This was probably first introduced around BAR i februar 1918 rorstammen. INDIEN, der var i samme konvoj fik ordre til at gå til assistance og slæbe havaristen ind til Horta på Azorerne. Derefter genoptog det selv sejladsen vestpå d. 21. februar. Den 25. februar mærkedes der rystelser i maskinen, og det viste sig, at skruen var løs. Skibet drev nu for vind og sø indtil d. 28. marts, da det var lykkedes at udbedre skaden nogenlunde, og man styrede med langsom fart atter mod Azorerne. Den 31. marts om eftermiddagen, da skibet befandt sig ca. 130 sømil nord for Azorerne, da orient gik fra damp til diesel 77

5 M/S TACOMA. Vraget, der ligger seks meter under overfladen omkring 200 m. fra øen Gorée, er siden blev undersøgt af svømmedykkere, bl.a. i oktober 2007, og fotos herfra kan ses i Søfartsmuseets digitale billedsamling. M/S TACOMA. The wrecked ship, which lies 6 metres under the surface about 200 metres from the island of Gorée, has since been examined by divers, e.g. in October 2007, and photos from this examination can be seen in the digital image archive at the Danish Maritime Museum. M/S OLYMPIA. PÅ skibets første lastede rejse med kul fra Swansea til Montreal kom det ud i meget hårdt vejr i Nordatlanten. En sø trykkede hele den forreste del af midtskibshusets side ind og knuste redningsbåden. Her fotograferet af US Coast Guard under indsejling til Boston, april Det er i time charter til Isbrandtsen-Moller Co., hvad der også ses på skorstensmærket. M/S OLYMPIA. On the ship s first cargoladen voyage, carrying coal from Swansea to Montreal, it sailed into heavy weather in the North Atlantic. A wave pressed in the whole of the front part of the side of the midship house and crushed the lifeboat. Here it is photographed by the US Coast Guard while sailing into Boston, in April It was on time charter to Isbrandtsen- Moller Co., which can also be seen from the funnel markings. 78 Årbog 2009

6 blev det beskudt af en tysk ubåd. Besætningen på 38 mand gik i de fire redningsbåde, og hver båd fik udleveret en kasse kiks af ubåden. Kl blev INDIEN skudt i sænk, og ubåden forsvandt. Kun én redningsbåd nåede d. 6. april ind til Azorerne med ni mand om bord. En anden redningsbåd drev senere tom ind på øerne. De to andre redningsbåde fandt man aldrig nogen spor af. I alt 29 omkom. I 1923 frasælges tre skibe. MAGDALA (12. jan.) og DELAGOA (15. febr.) til Grækenland samt TRANQUEBAR til Tyskland. Det var en langsigtet strategi; der skulle skaffes penge i kassen, og flåden fornyes med motorskibe Efter levering af to nybygninger fra Nakskov i 1926, ASTORIA og TACOMA, frasælges atter tre dampskibe, ARABIEN (7. april), TRANS- VAAL (20. juni) og RHODESIA (7. juli) til det tyske rederi Globus. Desuden sælges også NA- TAL d. 20. jan til Sverige, efter at Orient i 1928 havde modtaget endnu to nybygninger fra Nakskov, VICTORIA og COLUMBIA. Endelig blev OLYMPIA leveret i Gør man status her 15 år efter rederiets stiftelse, er der forbavsende nok kun et dampskib tilbage af de oprindelige ti; der er dog tilgået to dampturbineskibe, men ellers er man gået over til motorskibe; det må betegnes som en særdeles hurtig omstilling. I disse år blev rederiet for øvrigt hårdt ramt af de dårlige tider, og flere af skibene blev lagt op. Således var BOLI- VIA i 1930 gennem flere måneder oplagt i Japan med fuld besætning. Da omkostningerne i forbindelse hermed skønnedes for store, foretrak rederiet at tage en tabsbringende fragt for at få skibet hjem til oplægning. Omsider frasælges d. 9. jan det sidste dampskib, KINA, til ophugning i England, og endnu to motorskibe anskaffes fra Nakskov, TASMANIA i 1935 og WESTRALIA i Ved anskaffelsen af disse to moderne motorskibe besluttede man samtidig at afhænde de to dampturbineskibe, der med rederiets egne ord ikke havde været nogen succes; også det første motorskib, INDIEN, skiller man sig af med i I 1934 mistede rederiet et af sine skibe, idet det kun seks år gamle VICTORIA strandede og totalforliste på Australiens kyst. Ser man på navneskikken blandt de nytilkomne skibe, genkender man et træk fra ØK. Skibene opkaldes efter geografiske stednavne, og navnene ender alle på bogstavet -a. INDIEN danner selvfølgelig en undtagelse; de to turbineskibe fik sydamerikanske navne, muligvis fordi Orient på dette tidspunkt havde en del sejlads på Sydamerika. De næste fem ovenfor citerede skibsnavne henviser alle til lokaliteter på USA s vestkyst. Fire bynavne i området for udskibning af træ og tømmer samt navnet på en flod sammesteds. 13 Det angiver således også, hvor skibene i disse år havde deres hovedbeskæftigelse, meget ofte i charter til Canadian Transport Co. for sejlads mellem British Columbia og Japan. Endelig antyder de to sidste skibe fart på Australien, hvortil en stor del af ladningerne med træ fragtedes. Krigssejlads og krigstab Ved 2. verdenskrigs begyndelse havde Orient seks skibe, der alle skibe indgik i udeflåden. Fire af skibene gik tabt under krigsperioden, da orient gik fra damp til diesel 79

7 M/S TASMANIA. Under et ophold i Shanghai 1937 blev skibet udsat for et japansk luftbombardement. Man kunne ikke forlade havnen og stikke til søs, da en tyfon hærgede umiddelbart uden for kysten, men da bomberne begyndte at falde for tæt på skibet, lykkedes det dog at forhale nogle mil længere op ad floden. Ved Danmarks besættelse var skibets fører den kendte kaptajn H. C. Røder, bestyrelsesmedlem i Den Danske Skibsførerforening. Efter ankomsten til England rettede han over B.B.C. en appel til danske søfolk om at sejle skibene til allierede havne og gå i allieret tjeneste. M/S TASMANIA. During a call of port in Shanghai in 1937 the ship was subjected to a Japanese air bombardment. It was not possible to leave harbour and put out to sea because a typhoon was raging just off the coast, but when the bombs started falling too close to the ship it did manage to shift berth a few miles further up the river. At the time of the occupation of Denmark the ship s master was the well-known captain H. C. Røder, a member of the board of the Danish Shipmasters Association. After his arrival in England he sent out an appeal over the BBC to Danish seamen urging them to sail their ships into allied harbours and to enter allied service. og med et tab på ²/³ af sin flåde havde Orient den højeste tabsprocent blandt danske rederier. TACOMA befandt sig den 9. april 1940 i Atlanterhavet på rejse fra Argentina til Danmark med foderstoffer, og man valgte at gå ind til Gibraltar, hvortil det ankom d. 17. april. England overlod en del af den danske tonnage til Frankrig, idet skibene blev sat i time charter til det franske fragtnævn, Transports Maritimes, og TACOMA blev sendt til Saigon efter en ladning ris. Det befandt sig senere i Dakar, hvor det lastet med palmekerner blev skudt i brand 24. sep af engelske skibe, og brændende blev det slæbt ud på Dakars red; da vraget senere drev ind mod land, blev det skudt i sænk, og det sunkne afmærket med en bøje. OLYMPIA og COLUMBIA blev begge beslaglagt i USA og gik begge tabt. (Se nærmere under omtalen af det enkelte skib). TASMANIA var d. 9. april 1940 i charter til ØK og befandt sig i Atlanterhavet omtrent ud for Lissabon på rejse fra Dairen og Madras til Århus. Man valgte at søge ind til Falmouth i England, hvortil skibet ankom d. 11. april og derefter blev beslaglagt. Skibet blev som TACOMA først sendt på en rejse til Saigon efter ris. I oktober 1942 blev det indsat i en langsomtsejlende konvoj (7 knob) bestående af 44 skibe fra Sydafrika til England med forsyninger. Ruten var planlagt vest og nord om Irland til Clyde. Under det andet ubådsangreb på konvojen ud for Nordafrika d. 28. okt. blev det britiske skib HOPECASTLE torpederet, og TASMANIA samlede alle 45 besætningsmedlemmer op. Under det fjerde 80 Årbog 2009

8 M/S WESTRALIA. Umiddelbart efter at værftet havde afleveret skibet efter prøveturen, og de indbudte gæster var sat i land, skete der et uheld med styregrejerne, således at der måtte tilkaldes bugserassistance for atter at bringe nybygningen ind til værftet. M/S WESTRALIA. Immediately upon delivery after its trial voyage, and after the invited guests had been set ashore, there was an accident with the steering gear. This meant that towing assistance had to be requested in order to return the newly built ship to the shipyard. angreb d. 30. oktober blev TASMANIA ramt af en torpedo i bagbords side. Der befandt sig på dette tidspunkt i alt 91 personer om bord. Nogle blev samlet op af det engelske BARON ELGIN og andre af det danske skib MANØ (rederiet Heimdal). De blev alle sat i land på Madeira. I alt omkom to af besætningsmedlemmerne fra TASMANIA og to af de tidligere reddede fra HOPECASTLE 14. ASTORIA og WESTRALIA sejlede begge for den australske regering under britisk flag frem til nytår 1944, hvorefter de fik tilladelse til at føre dansk flag igen. ASTORIA var d. 9. april 1940 i charter til et britisk selskab for transport af fosfat mellem Nauru (øgruppen Carolinerne i Stillehavet) og australske havne. Det havde forladt Bunberry på Australiens vestkyst d. 2. april 1940 i ballast. Den 10. april modtog kaptajnen et telegram fra de australske flådemyndigheder med opfordring til at gå ind til Sydney, hvortil det ankom d. 11. april, og hvor det efterfølgende blev beslaglagt. Første rejse gik til Shanghai med korn. Med undtagelse af en enkelt rejse til Aden og Beira (Østafrika) blev det derefter sat ind i Stillehavsfarten mellem Australien og det amerikanske kontinent. WESTRALIA lå i havn i Aden fra d. 7. april og blev sat under britisk flag med Adens våben. Det foretog rundrejser fra Australien til Ægypten og Indien med forsyninger til de australske styrker. I efteråret 1942 var det i fart udelukkende på australske havne og derefter indsat i Stillehavet. da orient gik fra damp til diesel 81

9 T/S PARANA. Afleveret til Orient i 1921 og solgt i Skibet blev torpederet i T/S PARANA. Delivered to the Orient Steamship Company Ltd. in 1921 and sold in The ship was torpedoed in M/S ASTORIA. Samme år som det blev leveret, vakte skibet opsigt, da det foretog en rejse fra Vancouver til Yokohama med en særdeles stor ladning tømmer og derefter retur i ballast på 35 døgn og 11 timer, hvilket gav en gennemsnitsfart på 11,6 knob. M/S ASTORIA. The same year it was delivered the ship attracted a lot of attention when it undertook a voyage from Vancouver toyokohama with a very big load of timber and then returned in ballast in 35 days and 11 hours, which gave an average speed of 11.6 knots. 82 Årbog 2009

10 Efterkrigsårene og ændring af strategi Rederiet Orient stod nu tilbage med en flåde på kun to skibe, og man måtte afvente afslutningen på erstatningssagerne, før man kunne tage endelig stilling til, hvilken kurs rederiet skulle følge. Som andre trampskibe blev også ASTORIA og WESTALIA pålagt at udføre kulrejser for Fragtnævnet til fragtrater, der lå væsentligt lavere end markedsraten. I 1953 afsluttedes endelig de sidste erstatningssager. Selskabet fik for brug og tab af skibene udbetalt et beløb på omkring 30 mio. kr. De fire forliste skibe var bogført til 3,5 mio. kr., men hertil skal så lægges fem års manglende indtægter. ASTORIA stod i 1954 foran større reparationer; navnlig maskineriet var stærkt udslidt og måtte i de seneste år gentagne gange repareres midlertidigt i udenlandske havne. Det blev derfor besluttet at sælge skibet og til erstatning kontrahere et nyt, TASMANIA, fra Nakskov Skibsværft til levering i Det kneb efterhånden sidst i 1950 erne at finde beskæftigelse for WESTRALIA, og i marts 1959 blev det lagt op i Nakskov; det lykkedes efterfølgende at sælge skibet i juli samme år. Også for det nye TASMANIA viste der sig vanskeligheder med befragtningen. Allerede i 1961 var det ude af drift i over en måned på grund af manglende beskæftigelse, og det følgende år var det oplagt juli og august i Nakskov, men det lykkedes derefter at få det i time charter i de følgende år. Efter en større brand i lasten blev det sat ind på en sidste rejse i rederiets tjeneste til Japan, hvor det blev overtaget af de nye ejere juli Dermed var det ikke slut med rederivirksomheden, for sammen med rederierne Motortramp og Norden deltog Orient i et partrederi, der d. 9. juli 1970 overtog en second hand bulk carrier, MORVEN. 15 Der var også blevet oprettet et interessentselskab bestående af de tre rederier, 16 og man begyndte at kontrahere bulktonnage i Japan. Det blev til i alt følgende 6 bulkskibe NORDTRAMP, NORD- POL, NORDKAP, NORDKYN, NORDHVAL, NORDGLIMT. Undervejs skiftede selskabet i 1976 navn til Nordtramp I/S. 17 Senere indkøbtes den hos B&W byggede produkttanker NORDTRAMP. 18 Orient havde allerede i de første efterkrigsår erkendt, at det var vanskeligt selv at operere med få skibe, og man havde med rederiet Norden indgået en aftale, der indebar, at Orient især skulle opkøbe aktier i Norden. Samarbejdet mellem de to rederier blev stadigt udbygget 19 ; dels var Orient blevet hovedaktionær i Norden, dels skyldtes det personspørgsmål. I perioden fra 1940 til 1970 var Orients direktør Aage Tonboe, der havde været elev i ØK, og som i 1915 var fulgt med over i det nystiftede rederi. I 1949 indtrådte Tonboe i Nordens bestyrelse, og da Tonboe i 1962 blev direktør i Norden, var det kun naturligt at Orient flyttede til Nordens bygning i Amaliegade fra sin hidtidige adresse i Dr. Tværgade 8, hvortil rederiet var flyttet efter de første år i Frihavnen. I 1994 kommer den endelige sammensmeltning i form af en fusion mellem de to rederier. Regnskabsmæssigt var det Orient, der fortsatte, men under Nordens navn. da orient gik fra damp til diesel 83

11 M/S VICTORIA. Skibet havde de sidste to år været i time charter til et australsk fosfatkompagni, da det med en ladning fosfat under en voldsom storm strandede d ved indsejlingen til Backstairpassagen på rejse fra Makatea-øerne til en plads i nærheden af Adelaide ved navn Wallaroo. Skibet blev slået læk, stævnen blev gennemskåret, og skibets overbygning hurtigt ødelagt af søerne; også maskinen var blevet stærkt beskadiget. Tre tilkaldte bugserskibe måtte opgive at få slæbeforbindelse. D forlod besætningen på 31 mand skibet, og man opgav yderligere forsøg på at bjærge det, da det efterhånden var slået til totalt vrag. Det formodedes, at ulykken skyldtes uforsigtig navigering. M/S VICTORIA. The ship had been in time charter to an Australian phosphate company for two years when it stranded with a cargo of phosphate during a violent storm on 5th October It happened when the ship was entering The Backstairs Passage on its way from the Makatea islands to a place called Wallaroo, near Adelaide. The ship sprang a leak, the stem was cut through, and the superstructure was quickly destroyed by the waves. The engine too was badly damaged. Three towboats tried and failed to get a towing hold. On 8th October the crew of 31 left the ship and further efforts to salvage the ship were abandoned, as by now it had been totally wrecked. It is assumed that the accident was caused by careless navigation. 84 Årbog 2009

12 Skibsliste INDIEN (II). Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov. Nr. 2. (søs ) afleveret til Orient dw; 5702 gt, 3583 nt; x 53 2 x Diesel. To 6 cyl. 4-takts B&W ihk. 2 skruer. Shelterdæk (awningdæk). Passageraptering. 3 master. 4 samsonposter. Solgt til Odd Godager, Oslo, uden navneændring. (Dette rederi havde også tidligere købt ØK-skibene SELANDIA og FALSTRIA). Solgt 1938 til Skibs-A/S Tropic, Oslo, og omdøbt TROPIC SEA. Solgt juni 1939 til Rederi-A/S Vindeggen, Oslo, og omdøbt VINDEG- GEN. På rejse med hvede Sydney Philadelphia blev det kapret i Atlanterhavet af en tysk hjælpekrydser. Med den norske besætning som fanger førtes skibet mod spansk havn, men da en engelsk ubåd dukkede op, sænkede tyskerne det kaprede skib med sprængladninger i Biscayabugten. Nordmændene kom på forskellig vis alle i land i Spanien. BOLIVIA. Bygget af F. Schichau, Danzig. Afleveret (anm.) til Orient dw, 5497 gt, 3425 nt; x 55 9 x Dampturbine. (2 turbiner gearet til en aksel) hk. Shelterdæk (awningdæk). Passageraptering. 2 master. 2 samsonposter. Efter at skibet gennem et par år havde været oplagt i Nakskov, solgtes det til Dampskibs-A/S Henneseid, Skien, og omdøbtes BJÖNN. Sænket af allierede fly ved Hustadsvika på rejse med malmerts fra Trondheimfjorden Danzig. PARANA. Bygget af F. Schichau, Danzig. Afleveret (anm. / reg.) / til Orient dw, 5497 gt, 3425 nt; x 55 9 x Dampturbine. (2 turbiner gearet til en aksel) hk. Shelterdæk (awningdæk). Passageraptering. 2 master. 2 samsonposter. Solgt til L. Gastos, Ithaca, og omdøbt KA- STOR. Torpederet af tysk ubåd nordøst for Trinidad på rejse Table Bay Trinidad. ASTORIA. Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 26), (søs ) afleveret til Orient dw, 4494 gt, 2647 nt; x 53 3 x Diesel. To 6 cyl. 4-takts B&W 6150 M ihk. To skruer. 10,5 knob. Shelterdæk (awningdæk). 12 passagerer. 4 lastrum. 5 luger. 2 master. Ti 3-tons bomme og en 15-tons. Besætning Overtaget april 1940 af den australske regering, men sat under britisk flag og bestyret af rederiets agent, Gibbs, Bright & Co., Sydney. Tilbageleveret i Australien. Kollideret i Atlanterhavet med amerikansk skib. Grundstødt i Vejle Fjord. Vinteren 1947 fik skibet under transport af kul til Danmark alvorlige isskader, der medførte, at det var ude af drift i seks uger. Efter afslutningen af en større reparation blev det genindsat i drift i januar På rejse i ballast Ålborg Kristiansand grundstødte det i usigtbart vejr på klipperne ud for Kristansand. Man havde gentagne gange forsøgt at lodde vanddybden, men ekkoloddet virkede ikke. Da skibet grundstødte med en fart af 10 knob, var bundskaderne ret betydelige, og det blev slæbt til Ålborg for reparation. Der forestod dog et retsligt efterspil, der resulterede i, at ud over bjærgelønnen til to bjærgningsselskaber fik også det norske forsvarsministerium tilkendt et beløb på 200,000 kr. i bjærgeløn. Det kom først i fart igen ultimo november. Solgt til Oliseal Compañia de Naviera Ltda, Puerto Limon, Portugal, og omdøbt PANAGHIA. Ankom til La Spezia for ophugning. TACOMA. Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 28), (søs ) afleveret (anm. / reg.) / 9100 dw, 4482 / 5905 gt, 2712 / 3637 nt; x 63 3 x Diesel 6150 M. To 6 cyl. 4-takts B&W ihk. To skruer. 10,5 knob. Shelterdæk (OSD/CSD). 12 passagerer. 4 lastrum. 5 luger. 2 master. Overgået april 1940 til Ministry of Transport, London. Overtaget i Dakar af Vichyregeringen ved Frankrigs kapitulation. Skudt i brand og sænket af engelske krigsskibe. Fire omkom. da orient gik fra damp til diesel 85

13 M/S COLUMBIA blev bygget på Nakskov Skibsværft i 1928 og var i fart for Orient indtil 2. Verdenskrig, hvor det blev overtaget af US War Shipping Administration og omdøbt til SIR HUON. Den blev det torpederet af en tysk ubåd og sank i nærheden af Trinidad. M/S COLUMBIA was built in 1928 at Nakskov Skibsværft and delivered to Orient. It sailed for the company until the Second World War when US Shipping Administration took over the management and the ship was renamed SIR HUON. On the it was torpedoed by a German u-boat and sank in the vicinity of Trinidad. M/S TASMANIA. Først med dette skib får Orient et skib med sammenbygget midtskibsbygning. De øvrige motorskibe var førkrigsskibe og havde følgelig, som det var skik og brug, en delt overbygning. M/S TASMANIA. With this ship for the first time the Orient Steamship Company got a vessel with a midship superstructure which was built together. The other motor vessels were pre-war models and therefore they had split superstructures, as was the tradition. 86 Årbog 2009

14 VICTORIA. Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 34), (søs ) afleveret til Orient dw, 4500 gt, 2747 nt; x 54 4 x Diesel. To 6 cyl. 4-takts B&W 6150 M ihk To skruer. 11 knob. Besætning 31. Shelterdæk. (OSD/CSD). 12 passagerer. 4 lastrum. 5 luger. 2 master. 2 samsonposter. Sunket efter stranding ved Porpoise Head, Australien, på rejse Makatea Wallaroo. COLUMBIA. Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 35), (søs ) afleveret til Orient / 9200 dw, 4488 / 6049 gt, 2738 / 3760 nt; x 54 4 x Diesel. To 6 cyl. 4-takts B&W 6150 M ihk. To skruer. 11 knob. Shelterdæk. (OSD/CSD). 12 passagerer. 4 lastrum. 5 luger. 2 master. 2 samsonposter. Skibet befandt sig d i søen på rejse til New York, hvortil det ankom 18. april. Det blev derefter oplagt i Baltimore. Overtaget af US War Shipping Administration, og omdøbt SIR HUON (hjemsted Panama). Bemandet i Baltimore. Kom fra USA på en rejse til Mellemøsten og havne ved Det Indiske Ocean; på hjemturen blev det torpederet af en tysk ubåd ud for Guyana på rejse Port Elisabeth Trinidad med stykgods. Skibet sank på et kvarter, men besætningen kom i bådene og satte kursen mod Trinidad. Den 6. sept. blev de samlet op af et forbipasserende skib. OLYMPIA. Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 40), (søs ) afleveret til Orient. (Skibet var færdigbygget kort før jul 1929, men blev på grund af det dårlige fragtmarked oplagt i Nakskov og ikke officielt afleveret før ti måneder senere) / 9200 dw, 4488 / 6049 gt, 2734 / 3760 nt; x 54 4 x Diesel. To 6 cyl. 4-takts B&W 6150 M ihk. To skruer. 11 knob. Shelterdæk. (OSD/CSD). 12 passagerer. 4 lastrum. 5 luger. 2 master. 2 samsonposter. Oplagt i Sydhavnen, København, medio juni 1932 medio okt Skibet befandt sig d i Atlanterhavet på rejse til Boston. Det forsejlede derefter 17. april til New York, hvor det foreløbig blev oplagt. Overtaget af US War Shipping Administration, og omdøbt SNARK (hjemsted Panama). Bemandet Minesprængt og totalforlist ved Noumea, Ny Caledonien, med amerikansk besætning om bord (ingen omkom). Skibet sank på lægt vand og kunne sikkert have været bjærget, hvis ulykkesstedet havde været nærmere civilisationen. TASMANIA (I). Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 67), (søs ) afleveret til Orient dw, 4460 gt, 2684 nt; x 56 4 x Diesel. To 5 cyl. 2-takts B&W 550-VF ihk. To skruer.13 knob. Besætning 35. Shelterdæk (OSD). (Blev i 1940 på udenlandsk værft ændret til awningdækker). 12 passagerer. 5 lastrum. 5 luger. Køleanlæg. 2 master. 2 samsonposter. Ti 5 tons bomme og en 25 tons. Overtaget april 1940 af Ministry of War Transport, London. Bestyret af Thos. Brocklebank Ltd., Liverpool. 24. jan beskadiget af engelsk mine ud for Skotland. Slæbt til Middlesbrough for reparation. På rejse i konvoj med stykgods Freetown England torpederet af tysk ubåd WESTRALIA. Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 76), (søs ) afleveret til Orient / 8100 dw, 6455 / 4568 gt, / 2745 nt; x 56 5 x Diesel. To 5 cyl. 2-takts B&W 550-VF ihk. To skruer. 13 knob. Besætning 35. Shelterdæk (OSD/CSD). 10 passagerer. 5 lastrum. 5 luger. 2 master. 2 samsonposter. Ti 5 tons bomme og en 25 tons. Overtaget april 1940 af Ministry of War Transport i Aden. Bestyret af British India Steam Navigation Co Ltd, London. Ingen navneændring, men hjemsted bliver Aden. Det sattes i charter til den australske regering med Westralian Farmers Ltd som administrator. Tilbageleveret i England. På rejse Århus Nakskov i ballast, da skibet med lods om bord sejlede i den minestrøgne rute i Storebælt, blev det beskadiget ved en minesprængning, hvorved bl.a. styremaskinen sprængtes. Den 17. april ankom det til Nakskov under bugsering og forlod atter værftet Solgt juli 1959 til Olistim Navigation Co. Panama / Monrovia, og omdøbt TOULA (hjemsted Beirut). Rapporteret solgt til ophugning i Kina da orient gik fra damp til diesel 87

15 TASMANIA (II). Bygget af Nakskov Skibsværft, Nakskov (Nr. 146), (søs ) afleveret til Orient / 9610 dw, 7727 / 5321 gt, 3016 / 4744 nt; 471 x x Diesel. 6 cyl. 2-takts B&W 674-VTBF ihk. 15 knob. Shelterdæk. (OSD/CSD). 8 passagerer. 4 lastrum. 5 luger. 2 master. 1 lademast. 2 samsonposter. Tolv 5 tons bomme. En 12 tons. En 28 tons. Kolliderede i Den engelske Kanal med et liberiansk skib. Ved sammenstødet blev skibet stærkt beskadiget i mandskabsapteringen, og to besætningsmedlemmer omkom, da ankeret fra det andet skib borede sig ind i et af kamrene på TASMANIA. På rejse fra Djibouti til Rotterdam og Hamburg med hørfrøkager måtte det søge nødhavn i Cape Town for slukning af brand i lasten. Rejsen blev først genoptaget 23. marts og afsluttedes 27. april i Hamburg. Solgt til overtagelse i Japan til Compañia Carica S.A., Panama, og omdøbt VORI (hjemsted Piræus) forladt af besætningen, da der udbrød brand i maskinrummet, medens skibet lå ud for Abidjan i Vestafrika. Skibet udbrændte totalt og ankom i slæb til Bilbao for ophugning. 88 Årbog 2009

16 Kilder Ole Stig Johannesen: Øks skibe, Ole Stig Johannesen: D/S Norden. Rederikoncernens flåde, H. C. Røder: Dansk skibsfarts renæssance I-II, Chr. Tortzen: Søfolk og skibe I-IV, Diverse årsberetninger fra D/S Orient A/S. noter 1 Overskriften motorskibene skal ikke forstås bogstaveligt, for også de to dampturbineskibe medtages i oversigten, såvel som der er et tilbageblik på de første dampskibe. 2 Som rederiflag valgtes et flag svarende til ØK s men med omvendte farver, altså et hvidt anker på en blå baggrund. Skorstensfarven var sort, senere med et hvidt bælte. På fotos taget tidligere end , ses dette hvide bælte ikke. 3 Den meget energiske og dygtige Chr. Schmiegelow var en af de to initiativtagere til oprettelsen af rederiet Torm i 1889, men allerede efter en halv snes år tilbød H. N. Andersen, ØK s stifter, ham en stilling som leder af ØK s skibsafdeling, men han fortsatte dog samtidig som bestyrelsesmedlem i Torm. 4 Som kuriosum kan nævnes, at Orients unge medarbejdere hver dag måtte gå turen fra Frihavne til ØK s hovedsæde for at få bindende underskrifter. 5 For nærmere beskrivelse af disse skibe henvises der til Ole Stig Johannesen: ØKs skibe, Således blev der for 1916 udbetalt 65 % og 80 % for Det blev aldrig helt klarlagt, hvad de kostede. Det er for øvrigt bemærkelsesværdigt så få informationer, der findes om disse to skibe. 8 Bankpakken var på 100 mio. kr., af hvilke staten garanterede for 40 mio., Nationalbanken for 25 mio., ØK for 20 mio., og selskabet Store Nordiske for 5 mio. kr. Kompagniet lånte ganske vist beløbet i Nationalbanken, men da det også var stærkt engageret i andre arrangementer, var fortjenesten på 7,5 mio. kr. ved salget af aktieposten et særdeles kærkommen tilskud til økonomien. 9 Det følgende afsnit baserer sig på H. C. Røder: Dansk skibsfarts renæssance. Fremstillingen af disse to stormløb mod Orient er dog ikke helt klar. 10 Udbetalingen var aktier på nominelt 7,5 mio. kr. til en kurs af 320, hvilket betød en udbetaling på 24. mio. kr. Orient måtte derefter nedskrive aktiekapitalen til 2,5 mio. kr. 11 Tanken var at sælge de to turbineskibe, danne et nyt selskab på basis af de resterende skibe, og dernæst likvidere Orient. 12 Således kan nævnes rederiet Norden, og hermed begyndte et livsvarigt bekendtskab mellem de to rederier. Bl.a. kan også nævnes rederiet Torm, der overtog en post på nominelt kr., og som året efter øgede til kr. I den nyvalgte bestyrelse (1924) indtrådte godsejer A. Reimann, der i 1925 stiftede rederiet Motortramp. 13 Flodnavnet er Columbia. 14 Om krigssejlads med TASMANIA se bl.a. H. Bødker Knudsen: Krigssejler, p Partrederiet af 18. juni Skibet solgtes atter 25. januar For nærmere omtale af dette skib henvises til Ole Stig Johannesen: D/S NORDEN. Rederikoncernens flåde I/S af 15. april For disse skibe henvises der ligeledes til den nævnte bog D/S NORDEN. 18 Købt 10. juli Skibet var bygget i 1986 til et kommanditselskab og havde været i charter til Nordtramp I/S. 19 Som tredjepart optrådte rederiet Motortramp, der efter mangeårige opkøb var blevet hovedaktionær i Orient. For nærmere om rederiets fortsatte virke henvises til den nævnte bog om Norden. da orient gik fra damp til diesel 89

17 Ole Stig Johannesen When the Orient changed from steam to diesel a look at the new motor vessels Summary When the Danish East Asiatic Company (ØK EAC) wanted to rid themselves entirely of their steamships in order to switch exclusively to motor vessels, they established a new firm for the purpose the Orient Steamship Company Ltd., and sold 10 steamships to the new company. If the new shipping company showed poor results it would not influence the EAC s accounts, and if it went well the company could take its share of the credit. What is more, this arrangement ensured that the EAC always had access to extra tonnage. The newly established shipping company actually managed very well, and in 1920 it had the first new motor vessel, INDIA, delivered from EAC s shipyard in Nakskov. The company did, however, have another go at using steamships, purchasing two steam turbine ships, just as many other shipping companies did at that time. In the 1920 s a group of speculators tried to take over control of the company in order to milk it of its assets. The coup failed, however, thanks to the intervention of many other shipping companies, who purchased shares in the company. In 1922 EAC pulled out of the company, which then became an independent firm. More motor vessels were acquired in the following years, the steamships as well as the two steam turbine ships were sold, and by the beginning of World War 2 the Orient Steamship Company was operating a fleet of six motor vessels, four of which were lost in allied service during the war. Only the ASTORIA and the WESTRALIA were delivered back after mainly being used in the traffic to Australia and the Pacific. The shipping company s last newly built ship, TAS- MANIA was delivered in 1957 and sold again in After this the Orient Steamship Company entered into collaboration with the shipping companies MOTOR- TRAMP and NORDEN, which it also shared an office building with. They jointly set up a bulk ship company, NORDTRAMP I/S, which had mainly Japanese-built tonnage. In 1974 the Orient merged with the NORDEN shipping company. 90 Årbog 2009

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 51233 H & S s43-52 13/11/06 12:17 Side 43 Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 I 1916 etableredes en række sejlskibsrederier, der søgte at udnytte de gunstige konjunkturer under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Ole Stig Johannesen: De fire rnotortrampere fra Kalvehave

Ole Stig Johannesen: De fire rnotortrampere fra Kalvehave Ole Stig Johannesen: De fire rnotortrampere fra Kalvehave Forfatteren er lektor cancl. mag. i fransk, tysk og russisk, men har også en maritim fortid. Han har desuden skrevet bøger om rederierne ØK, Ove

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Nordsøen og Den Engelske Kanal var trafikeret. Jan og 40 fods 3M Innovation hjemme igen ud for Helsingør. Foto: Per Heegaard.

Nordsøen og Den Engelske Kanal var trafikeret. Jan og 40 fods 3M Innovation hjemme igen ud for Helsingør. Foto: Per Heegaard. Jan Møllers syn på verdenshavene Efter 169 dage på verdenshavene giver den første dansker Jorden rundt nonstop, karakterer efter hvordan de er at sejle på. Vi talte med den 39- årige singlehand- sejler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener

tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener 7 Mk Dannesboe: tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener / artiklen berettes om skibsreder T. C. Christensen, der i sin karriere havde ledende poster i en halv snes rederier.

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Uanset om transporten med a.hartrodt foregår på en lastbil, om bord på et skib eller med fly, sker der engang imellem skader!

Uanset om transporten med a.hartrodt foregår på en lastbil, om bord på et skib eller med fly, sker der engang imellem skader! Beskyt dit gods Så længe dine varer befinder sig på din virksomhed, står de sikkert godt. Men når dine varer forlader din virksomhed eller din leverandør for at blive sendt ud i verden, er de meget ubeskyttede

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Som en Maage paa Vandet

Som en Maage paa Vandet Benjamin Asmussen Som en Maage paa Vandet nyt materiale om skoleskibet KØBENHAVN Benjamin Asmussen er historiker og museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet. Han har modtaget og registreret de nytilkomne

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring

Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring Kåre Lauring Den sidste rejse skrot, genbrug og designermøbler 22. april 2005 nåede DSB s gamle motorfærge KONG FREDERIK IX, under navnet RIKY, frem til Alang Beach i Indien, hvor ophugningsfirmaet Shreeji

Læs mere