7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme"

Transkript

1 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug.

2 FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES. RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR ADVARSEL: UNDLAD AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT AF HENSYN TIL FAREN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. UNDLAD AT ÅBNE KABINETTET, DA APPARATET INDEHOLDER DELE, DER KAN GIVE ALVORLIGE STØD. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet på at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. Til kundens brug: Skriv serienummeret, som findes i bunden af apparatet. Gem oplysningerne, hvis du skulle få brug for dem senere. Model nr. DPF-746 Serienummer 2

3 ADVARSEL: Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte denne fotoramme for regn eller fugt. Apparatet indeholder strømførende dele, der kan udgøre en helbredsrisiko. Undlad at åbne kabinettet. FORSIGTIG: Undgå risiko for elektrisk stød ved altid at trykke stikproppen helt ind i stikkontakten. Beskyt din hørelse: Audiologer fraråder konstant lytning ved høj lydstyrke. Hvis du hyppigt lytter ved høj lydstyrke i lange perioder ad gangen, kan det beskadige din hørelse. Hvis du oplever ringen for ørerne eller nedsat hørelse, bør du omgående slukke apparatet og søge rådgivning hos din læge. 3

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1. Læs betjeningsvejledningen: Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene fotorammen. 2. Gem betjeningsvejledningen: Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt. 3. Vær opmærksom på advarslerne: Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af fotorammen, som du finder i betjeningsvejledningen. 4. Følg instruktionerne: Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges. 5. Rengøring: Fjern stikket fra stikkontakten, inden du rengør fotorammen. Brug ikke flydende rensemidler eller spray. Brug en fugtig klud til rengøringen. 6. Ekstra tilbehør: Anvend udelukkende tilbehør, der anbefales af producenten. Anvendelse af ikke-kompatibelt ekstraudstyr kan udgøre en fare. 7. Vand og fugt : Anvend aldrig fotorammen nær vand (f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskebalje, i en fugtig kælder, nær et svømmebassin eller på lignende steder). 8. Tilbehør : Stil aldrig denne fotoramme på et ustabilt underlag, stander, stativ, vægophæng, hylde eller bord. Stil altid fotorammen på et stabilt underlag, stander, rullebord, stativ, vægophæng eller et bord, der er anbefalet af producenten eller blev købt sammen med fotorammen. Ophængning af fotorammen bør altid ske i overensstemmelse med producentens anbefalinger og med brug af tilbehør anbefalet af producenten. 9. Hvis fotorammen står på et rullebord, bør du være forsigtig, hvis bordet skal flyttes. Hurtige stop, unødig kraft og færdsel på ujævne underlag kan føre til, at bordet med fotorammen tipper og vælter. 10. Ventilation: Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sørge for driftssikkerhed og beskytte mod overophedning. Disse åbninger bør aldrig blokeres ved, at fotorammen anbringes på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. Apparatet bør aldrig indbygges i et reolsystem eller et skab, med mindre der sørges for tilstrækkelig ventilation omkring det, eller placeringen er i overensstemmelse med producentens vejledning. 11. Strømkilder: Dette apparat bør udelukkende forsynes med strøm fra en strømkilde svarende til den, der er angivet på den påsatte label. Hvis du ikke er klar over, hvilken strømtype og -styrke, der leveres til dit hjem, bør du spørge din forhandler eller dit lokale elektricitetsværk. For oplysninger om produkter, der er beregnet til at køre på batterier eller på andre strømkilder, skal du kigge i betjeningsvejledningen. 12. Jordledning eller Polarisation: Dette apparat kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Stikket kan kun vende på én måde i stikkontakten. Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan få stikket helt ind i 4

5 stikkontakten, skal du prøve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt. Du bør aldrig forsøge at omgå denne sikkerhedsanordning eller sætte den ud af kraft. 13. Beskyttelse af strømførende ledninger: Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især opmærksom på overgangene mellem ledning og stikprop, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet apparatet. 14. Stikkontakt med overbelastningsbeskyttelse: Produktet kan være udstyret med en stikprop med overbelastningsbeskyttelse. Dette er en sikkerhedsanordning. Se betjeningsvejledningen, hvor du finder oplysninger om udskiftning eller nulstilling af sikkerhedsanordningen. Hvis stikproppen kræver udskiftning, skal du sikre dig, at serviceteknikeren anvender en ny stikprop med en overbelastningsbeskyttelse modsvarende den, som angives af producenten. 15. Lynnedslag: Under tordenvejr, hvis du forlader hjemmet i længere tid, eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten og/eller afmontere antennen eller trække antennekablet ud. På den måde forhindrer du, at der opstår skade på apparatet, hvis lynet skulle slå ned og påvirke strømforsyningen. 16. Højspændingsledninger: Et udendørs antennesystem bør ikke opstilles i nærheden af luftbårne højspændingsledninger eller andre strømførende ledninger eller -kredsløb eller på steder, hvor antennen kan falde ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når du opsætter en udendørs antenne, bør du være yderst påpasselig med ikke at berøre sådanne ledninger eller kredsløb, da det kan være livsfarligt at komme i kontakt med dem. 17. Overbelastning: Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser med flere stik, da dette kan medføre fare for brand eller elektrisk stød. 18. Genstande og væsker: Lad ikke genstande af nogen art komme i kontakt med de strømførende dele, der findes inde i apparatet, da berøring kan medføre kortslutning, hvilket igen kan føre til brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på apparatet. 19. Service: Forsøg aldrig selv at reparere apparatet, da du ved at åbne kabinettet risikerer at komme i kontakt med farer som bl.a. strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at kunne forårsage skade på personer ved elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. 20. Skade, der kræver serviceeftersyn: Ledningen til apparatet bør tages ud af stikkontakten og apparatet kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder: a) Netledningen eller stikproppen er blevet beskadiget. b) Du har tabt en genstand eller spildt væske på apparatet. c) Apparatet har været udsat for regn eller vand. d) Apparatet lader ikke til at fungere normalt, når du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. Stil kun på de knapper, der er nævnt i betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af andre knapper kan medføre skade på apparatet, hvilket ofte vil nødvendiggøre en større gennemgang af apparatet hos en autoriseret reparatør, inden apparatet igen er i stand til at fungere normalt. e) Apparatet har været tabt eller på anden måde beskadiget. f) Apparatet opfører sig mærkbart anderledes end det plejer - dette indikerer, at apparatet trænger til et serviceeftersyn. 5

6 21. Reservedele: Hvis der bliver brug for reservedele, skal du sikre dig, at reparatøren anvender de af producenten anbefalede reservedele eller reservedele, der har samme karakteristika som de originale reservedele. Brug af uoriginale reservedele kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød eller medføre andre problemer. 22. Sikkerhedstjek : Efter enhver reparation eller serviceeftersyn bør du altid bede teknikeren foretage et sikkerhedstjek af apparatet for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt. 23. Ophængning på væg eller loft: Hvis du ønsker at montere apparatet på væg eller loft, bør dette kun finde sted i overensstemmelse med producentens anbefalinger. 24. Varme: Placér ikke apparatet i nærheden af varmekilder så som radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre indretninger (inkl. forstærkere), der genererer varme. 6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE FORHOLDSREGLER... 2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 INDHOLDET I PAKKEN... 8 OVERSIGT OVER FOTORAMMEN... 9 Funktionsknapper...9 MONTERING AF STØTTEBENET TILSLUTNING TIL LYSNETTET...11 KOM GODT I GANG Isætning af hukommelseskort Sådan tænder og slukker du fotorammen MENUEN Foto Favorit Redigering Auto-Strøm URET Ur Kalender MENUEN OPSÆTNING Opsætning FEJLFINDING SPECIFIKATIONER

8 INDHOLDET I PAKKEN Kontrollér venligst, at alle nedenfor viste dele er med i pakken. Skulle der mangle noget, bedes du kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. b a c a b c Fotoramme Adapter Betjeningsvejledning 8

9 OVERSIGT OVER FOTORAMMEN Knapper og kontroller 1. TFT Skærm 2. ENTER (ok) Tryk på knappen og hold den inde, når du vil tænde eller slukke fotorammen. Tryk på knappen, mens du står i en menu, hvis du vil bekræfte et valg i menuen. Tryk på knappen under visning af slide show, hvis du vil holde pause i afspilningen. 3. Pileknap venstre/ højre Tryk på knapperne for at flytte cursor mod venstre/ højre i menuen. Knappen anvendes også til sideskift i fuldskærmsvisning. 4. MENU Tryk på knappen og hold den inde for at kalde menuen opsætning frem på skærmen. 5. Pileknap op/ ned Tryk på knapperne for at flytte cursor op/ ned i menuen. Knappen anvendes også til sideskift samt til at rotere billeder i fuldskærmsvisning. 6. USB-terminal Tilslutning af USB-enhed. 7. Kortlæser Her isættes SD/MMC/MS hukommelseskort. 8. Støtteben Holder apparatet stående i enten portræt- eller landskabsposition. 9. Tilslutning af netledning Forbindes til en stikkontakt. 9

10 MONTERING AF STØTTEBENET Montering af støttebenet Skub støttebenets fæste ind i holderen på fotorammens bagside og tryk det i pilens retning til det sidder fast. Hvis du vil afmontere støttebenet, skal du trække i modsat retning. Fotorammen kan stå i enten portræt- eller landskabsposition, hvilket format, der passer dig bedst. a). attached left b). attached right a) fastgjort mod venstre b) fastgjort mod højre 10

11 TILSLUTNING TIL LYSNETTET Tilslutning til lysnettet Forbind den medfølgende adapters ene stik til strømstikket i bunden af fotorammen og sæt adapterens stikprop i en stikkontakt med AC V. Når du tænder for fotorammen, vises standardlogoet på skærmen. Hvis der allerede er tilsluttet en ekstern lagerenhed, starter afspilningen automatisk. Tryk på knappen ENTER og hold den inde, hvis du vil tænde eller slukke fotorammen efter, at den er forbundet til lysnettet, ellers starter afspilningen automatisk, når adapteren bliver tilsluttet. Tag adapterstikket ud, når enheden ikke er i brug. Forbind aldrig fotorammen til en strømkilde med anden spænding/styrke end den, der er nævnt her eller angivet på fotorammens label, da tilslutning til en ikke-kompatibel strømkilde kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Undlad at håndtere stikproppen med våde hænder, da du ellers udsætter dig for risiko for elektrisk stød. Anvend udelukkende en AC adapter af den her angivne type, da anvendelse af en ikke-kompatibel adaptertype kan medføre risiko for brand eller beskadigelse af fotorammen. 11

12 KOM GODT I GANG Isætning af hukommelseskort Din digitale fotoramme er kompatibel med følgende korttyper: Secure Digital-kort (SD) Multimedia kort (MMC) MS kort (Ikke alle modeller) Sæt kortet i fotorammens kortlæser med labelsiden ud mod dig selv. Tving ikke kortet ind i kortlæseren. Hvis kortet ikke glider nemt på plads, kan det skyldes, at kortet vender forkert. Sådan tænder og slukker du fotorammen Når du tænder for strømmen, begynder fotorammen automatisk afspilning og viser demo slide show'et. Tryk på knappen ENTER for at tænde/ slukke fotorammen under afspilning. MENUEN Når du har tændt fotorammen og isat et kort indeholdende fotos i et understøttet filformat, viser fotorammen automatisk demo slide show'et. Tryk på knappen MENU for at kalde hovedmenuen frem på skærmen, som vist herunder: Tryk på pileknap venstre/ højre for at vælge det ønskede punkt i menuen og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. 12

13 Foto Når du åbner menuen foto, viser skærmen de tilgængelige signalkilder: USB, SD/MMC, MS. Brug pileknapperne venstre/ højre og vælg den ønskede signalkilde. Når ikonet for den valgte signalkilde er markeret, skal du trykke på knappen ENTER for at starte afspilningen. Favorit Du kan gemme dine yndlingsfotos og vise dem med denne funktion. Redigering Når du åbner menuen Redigering (Edit), vises dialogboksen Redigering (Edit Dialog) på skærmen, og du kan nu vælge en af mulighederne Copy/Delete (Kopiér/ Slet), hvis du vil kopiere eller slette filer. Vælg Exit, hvis du vil annullere, tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Auto-Strøm Når du vælger punktet Auto-Strøm, vises menuen for auto-power (auto-tænd/ -sluk). Indstillinger for Auto-Strøm Valg Beskrivelse Standard Auto-tænd aktiveret Her aktiveres funktionen auto-tænd. fra Auto-sluk aktiveret Her aktiveres funktionen auto-sluk. fra Indstillinger for tid Her kan du vælge tidsindstillinger for auto-tænd og auto-sluk. Vælg punktet strøm til/ fra og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede tidsindstilling. EXIT(afslut) Lukker menuen Auto-Strøm. 13

14 MENUEN UR Ur Indstilling af uret Valg Display Tidsformat Indstilling af uret Indstilling af dato EXIT(afslut) Kalender Vælg mellem visning af Ur (Clock), Analogt ur (Analog Clock) eller Ur og kalender (Clock & Calender). Her vælger du tidsformat; 12- eller 24-timers visning. Standardindstillingen er 12-timers visning. Tryk på venstre/ højre pileknap for at vælge den tidsindstilling, du vil justere. Tryk dernæst på pil op/ ned for at indsætte værdien. Tryk på venstre/ højre pileknap for at vælge datoen. Tryk dernæst på pil op/ ned for at indsætte værdien. Lukker menuen indstilling af ur. 1. Vælg kalender og tryk på knappen ENTER for at kalde kalenderen frem på skærmen. 2. Hvis den valgte signalkilde indeholder JPEG-filer, vises disse i højre side af skærmen i billedvisningstilstand. 3. Du kan indstille ur og dato i menuen Ur, se punktet om indstilling af uret. 4. Tryk på knappen Menu, når du vil lukke kalenderen. 14

15 MENUEN OPSÆTNING Opsætning Vælg punktet Opsætning i hovedmenuen eller tryk på knappen MENU og hold den inde, hvis du vil åbne menuen opsætning. MENUEN OPSÆTNING Valg Beskrivelse Standard Zoom Zoom-funktion. Tryk på knappen MENU og hold den inde for at åbne menuen Opsætning og slå funktionen ZOOM til. Tryk igen på knappen MENU for at afslutte opsætningen. Du kan nu trykke gentagne gange på knappen ENTER, hvis du vil zoome ind eller ud på billederne. fra Billedinterval Overgangseffekt Her vælges længden på intervallet mellem billedskift. Åben punktet og tryk på pil op/ ned for at indsætte det ønskede interval. Her vælges overgangseffekt. Åben punktet og tryk på pil op/ ned for at vælge overgangseffekt. Her vælger du, om billedet skal tilpasses skærmen eller fylde hele skærmen (evt. beskåret). Her indstilles magisk billedvisning. 5 sekunder Vilkårlig Visningstype Tilpas til skærm Magisk fra billedvisning TFT Lysstyrke Her justeres skærmens lysstyrke. 0 TFT Kontrast Her justeres skærmens kontrast. 0 TFT Her justeres skærmens farvemætning. 0 Farvemætning OSD sprog Her vælges sprog til OSD menuen. Engelsk Automatisk til rotation Her vælger du, om automatisk rotation skal være slået til eller fra. Når funktionen er slået til, roteres billedet automatisk og vises i det format, portræt eller landskab, det oprindeligt blev gemt i. Standard Gendanner fotorammens standardindstillinger. Læs EXIT(afslut) Lukker menuen opsætning. 15

16 FEJLFINDING Fotorammen vil ikke starte. Kontrollér, at fotorammen er tændt. Kontrollér, om netledningen er forbundet til en tændt stikkontakt. Jeg kan ikke vælge et hukommelseskort. Kontrollér, at der rent faktisk er isat et hukommelseskort. Kontrollér, at kortet sidder korrekt i kortlæseren. Kontrollér kortet for evt. skader. Fotorammen fungerer ikke korrekt Sluk fotorammen og vent i ca. 30 minutter. Tænd herefter fotorammen igen, hvorefter gendannelsesfunktionen vil genstarte fotorammen. 16

17 SPECIFIKATIONER Displaytype 7" fuldfarve TFT LCD Skærmopløsning 480 x 3 (RGB) x 234 Hukommelse Understøtter mikro SD-kort. Multimedia kort (MMC) USB (standard) Billedformater JPEG, BMP USB Højhastigheds USB 2.0 Strømkrav DC 5V, 1A, V AC adapter Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, 17

18

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere