7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme"

Transkript

1 7" Widescreen Farve TFT LCD Digital fotoramme DPF-746 BRUGSANVISNING Læs vejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug.

2 FORHOLDSREGLER FORSIGTIG ADVARSEL AVIS: RISIKO FOR STØD: MÅ IKKE ÅBNES. RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR ADVARSEL: UNDLAD AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT AF HENSYN TIL FAREN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. UNDLAD AT ÅBNE KABINETTET, DA APPARATET INDEHOLDER DELE, DER KAN GIVE ALVORLIGE STØD. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet på at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. Til kundens brug: Skriv serienummeret, som findes i bunden af apparatet. Gem oplysningerne, hvis du skulle få brug for dem senere. Model nr. DPF-746 Serienummer 2

3 ADVARSEL: Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte denne fotoramme for regn eller fugt. Apparatet indeholder strømførende dele, der kan udgøre en helbredsrisiko. Undlad at åbne kabinettet. FORSIGTIG: Undgå risiko for elektrisk stød ved altid at trykke stikproppen helt ind i stikkontakten. Beskyt din hørelse: Audiologer fraråder konstant lytning ved høj lydstyrke. Hvis du hyppigt lytter ved høj lydstyrke i lange perioder ad gangen, kan det beskadige din hørelse. Hvis du oplever ringen for ørerne eller nedsat hørelse, bør du omgående slukke apparatet og søge rådgivning hos din læge. 3

4 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1. Læs betjeningsvejledningen: Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene fotorammen. 2. Gem betjeningsvejledningen: Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt. 3. Vær opmærksom på advarslerne: Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af fotorammen, som du finder i betjeningsvejledningen. 4. Følg instruktionerne: Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges. 5. Rengøring: Fjern stikket fra stikkontakten, inden du rengør fotorammen. Brug ikke flydende rensemidler eller spray. Brug en fugtig klud til rengøringen. 6. Ekstra tilbehør: Anvend udelukkende tilbehør, der anbefales af producenten. Anvendelse af ikke-kompatibelt ekstraudstyr kan udgøre en fare. 7. Vand og fugt : Anvend aldrig fotorammen nær vand (f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskebalje, i en fugtig kælder, nær et svømmebassin eller på lignende steder). 8. Tilbehør : Stil aldrig denne fotoramme på et ustabilt underlag, stander, stativ, vægophæng, hylde eller bord. Stil altid fotorammen på et stabilt underlag, stander, rullebord, stativ, vægophæng eller et bord, der er anbefalet af producenten eller blev købt sammen med fotorammen. Ophængning af fotorammen bør altid ske i overensstemmelse med producentens anbefalinger og med brug af tilbehør anbefalet af producenten. 9. Hvis fotorammen står på et rullebord, bør du være forsigtig, hvis bordet skal flyttes. Hurtige stop, unødig kraft og færdsel på ujævne underlag kan føre til, at bordet med fotorammen tipper og vælter. 10. Ventilation: Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og skal sørge for driftssikkerhed og beskytte mod overophedning. Disse åbninger bør aldrig blokeres ved, at fotorammen anbringes på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. Apparatet bør aldrig indbygges i et reolsystem eller et skab, med mindre der sørges for tilstrækkelig ventilation omkring det, eller placeringen er i overensstemmelse med producentens vejledning. 11. Strømkilder: Dette apparat bør udelukkende forsynes med strøm fra en strømkilde svarende til den, der er angivet på den påsatte label. Hvis du ikke er klar over, hvilken strømtype og -styrke, der leveres til dit hjem, bør du spørge din forhandler eller dit lokale elektricitetsværk. For oplysninger om produkter, der er beregnet til at køre på batterier eller på andre strømkilder, skal du kigge i betjeningsvejledningen. 12. Jordledning eller Polarisation: Dette apparat kan være udstyret med et polariseret vekselstrømsstik (et stik, hvor det ene ben er bredere end det andet). Stikket kan kun vende på én måde i stikkontakten. Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan få stikket helt ind i 4

5 stikkontakten, skal du prøve at vende stikket. Hvis stikket stadig ikke passer, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt. Du bør aldrig forsøge at omgå denne sikkerhedsanordning eller sætte den ud af kraft. 13. Beskyttelse af strømførende ledninger: Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. Vær især opmærksom på overgangene mellem ledning og stikprop, stikdåser og det punkt, hvor ledningen er tilsluttet apparatet. 14. Stikkontakt med overbelastningsbeskyttelse: Produktet kan være udstyret med en stikprop med overbelastningsbeskyttelse. Dette er en sikkerhedsanordning. Se betjeningsvejledningen, hvor du finder oplysninger om udskiftning eller nulstilling af sikkerhedsanordningen. Hvis stikproppen kræver udskiftning, skal du sikre dig, at serviceteknikeren anvender en ny stikprop med en overbelastningsbeskyttelse modsvarende den, som angives af producenten. 15. Lynnedslag: Under tordenvejr, hvis du forlader hjemmet i længere tid, eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten og/eller afmontere antennen eller trække antennekablet ud. På den måde forhindrer du, at der opstår skade på apparatet, hvis lynet skulle slå ned og påvirke strømforsyningen. 16. Højspændingsledninger: Et udendørs antennesystem bør ikke opstilles i nærheden af luftbårne højspændingsledninger eller andre strømførende ledninger eller -kredsløb eller på steder, hvor antennen kan falde ned på sådanne ledninger eller kredsløb. Når du opsætter en udendørs antenne, bør du være yderst påpasselig med ikke at berøre sådanne ledninger eller kredsløb, da det kan være livsfarligt at komme i kontakt med dem. 17. Overbelastning: Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser med flere stik, da dette kan medføre fare for brand eller elektrisk stød. 18. Genstande og væsker: Lad ikke genstande af nogen art komme i kontakt med de strømførende dele, der findes inde i apparatet, da berøring kan medføre kortslutning, hvilket igen kan føre til brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på apparatet. 19. Service: Forsøg aldrig selv at reparere apparatet, da du ved at åbne kabinettet risikerer at komme i kontakt med farer som bl.a. strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at kunne forårsage skade på personer ved elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. 20. Skade, der kræver serviceeftersyn: Ledningen til apparatet bør tages ud af stikkontakten og apparatet kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder: a) Netledningen eller stikproppen er blevet beskadiget. b) Du har tabt en genstand eller spildt væske på apparatet. c) Apparatet har været udsat for regn eller vand. d) Apparatet lader ikke til at fungere normalt, når du følger instruktionerne i betjeningsvejledningen. Stil kun på de knapper, der er nævnt i betjeningsvejledningen, da uautoriseret justering af andre knapper kan medføre skade på apparatet, hvilket ofte vil nødvendiggøre en større gennemgang af apparatet hos en autoriseret reparatør, inden apparatet igen er i stand til at fungere normalt. e) Apparatet har været tabt eller på anden måde beskadiget. f) Apparatet opfører sig mærkbart anderledes end det plejer - dette indikerer, at apparatet trænger til et serviceeftersyn. 5

6 21. Reservedele: Hvis der bliver brug for reservedele, skal du sikre dig, at reparatøren anvender de af producenten anbefalede reservedele eller reservedele, der har samme karakteristika som de originale reservedele. Brug af uoriginale reservedele kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød eller medføre andre problemer. 22. Sikkerhedstjek : Efter enhver reparation eller serviceeftersyn bør du altid bede teknikeren foretage et sikkerhedstjek af apparatet for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt. 23. Ophængning på væg eller loft: Hvis du ønsker at montere apparatet på væg eller loft, bør dette kun finde sted i overensstemmelse med producentens anbefalinger. 24. Varme: Placér ikke apparatet i nærheden af varmekilder så som radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre indretninger (inkl. forstærkere), der genererer varme. 6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE FORHOLDSREGLER... 2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 INDHOLDET I PAKKEN... 8 OVERSIGT OVER FOTORAMMEN... 9 Funktionsknapper...9 MONTERING AF STØTTEBENET TILSLUTNING TIL LYSNETTET...11 KOM GODT I GANG Isætning af hukommelseskort Sådan tænder og slukker du fotorammen MENUEN Foto Favorit Redigering Auto-Strøm URET Ur Kalender MENUEN OPSÆTNING Opsætning FEJLFINDING SPECIFIKATIONER

8 INDHOLDET I PAKKEN Kontrollér venligst, at alle nedenfor viste dele er med i pakken. Skulle der mangle noget, bedes du kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. b a c a b c Fotoramme Adapter Betjeningsvejledning 8

9 OVERSIGT OVER FOTORAMMEN Knapper og kontroller 1. TFT Skærm 2. ENTER (ok) Tryk på knappen og hold den inde, når du vil tænde eller slukke fotorammen. Tryk på knappen, mens du står i en menu, hvis du vil bekræfte et valg i menuen. Tryk på knappen under visning af slide show, hvis du vil holde pause i afspilningen. 3. Pileknap venstre/ højre Tryk på knapperne for at flytte cursor mod venstre/ højre i menuen. Knappen anvendes også til sideskift i fuldskærmsvisning. 4. MENU Tryk på knappen og hold den inde for at kalde menuen opsætning frem på skærmen. 5. Pileknap op/ ned Tryk på knapperne for at flytte cursor op/ ned i menuen. Knappen anvendes også til sideskift samt til at rotere billeder i fuldskærmsvisning. 6. USB-terminal Tilslutning af USB-enhed. 7. Kortlæser Her isættes SD/MMC/MS hukommelseskort. 8. Støtteben Holder apparatet stående i enten portræt- eller landskabsposition. 9. Tilslutning af netledning Forbindes til en stikkontakt. 9

10 MONTERING AF STØTTEBENET Montering af støttebenet Skub støttebenets fæste ind i holderen på fotorammens bagside og tryk det i pilens retning til det sidder fast. Hvis du vil afmontere støttebenet, skal du trække i modsat retning. Fotorammen kan stå i enten portræt- eller landskabsposition, hvilket format, der passer dig bedst. a). attached left b). attached right a) fastgjort mod venstre b) fastgjort mod højre 10

11 TILSLUTNING TIL LYSNETTET Tilslutning til lysnettet Forbind den medfølgende adapters ene stik til strømstikket i bunden af fotorammen og sæt adapterens stikprop i en stikkontakt med AC V. Når du tænder for fotorammen, vises standardlogoet på skærmen. Hvis der allerede er tilsluttet en ekstern lagerenhed, starter afspilningen automatisk. Tryk på knappen ENTER og hold den inde, hvis du vil tænde eller slukke fotorammen efter, at den er forbundet til lysnettet, ellers starter afspilningen automatisk, når adapteren bliver tilsluttet. Tag adapterstikket ud, når enheden ikke er i brug. Forbind aldrig fotorammen til en strømkilde med anden spænding/styrke end den, der er nævnt her eller angivet på fotorammens label, da tilslutning til en ikke-kompatibel strømkilde kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Undlad at håndtere stikproppen med våde hænder, da du ellers udsætter dig for risiko for elektrisk stød. Anvend udelukkende en AC adapter af den her angivne type, da anvendelse af en ikke-kompatibel adaptertype kan medføre risiko for brand eller beskadigelse af fotorammen. 11

12 KOM GODT I GANG Isætning af hukommelseskort Din digitale fotoramme er kompatibel med følgende korttyper: Secure Digital-kort (SD) Multimedia kort (MMC) MS kort (Ikke alle modeller) Sæt kortet i fotorammens kortlæser med labelsiden ud mod dig selv. Tving ikke kortet ind i kortlæseren. Hvis kortet ikke glider nemt på plads, kan det skyldes, at kortet vender forkert. Sådan tænder og slukker du fotorammen Når du tænder for strømmen, begynder fotorammen automatisk afspilning og viser demo slide show'et. Tryk på knappen ENTER for at tænde/ slukke fotorammen under afspilning. MENUEN Når du har tændt fotorammen og isat et kort indeholdende fotos i et understøttet filformat, viser fotorammen automatisk demo slide show'et. Tryk på knappen MENU for at kalde hovedmenuen frem på skærmen, som vist herunder: Tryk på pileknap venstre/ højre for at vælge det ønskede punkt i menuen og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. 12

13 Foto Når du åbner menuen foto, viser skærmen de tilgængelige signalkilder: USB, SD/MMC, MS. Brug pileknapperne venstre/ højre og vælg den ønskede signalkilde. Når ikonet for den valgte signalkilde er markeret, skal du trykke på knappen ENTER for at starte afspilningen. Favorit Du kan gemme dine yndlingsfotos og vise dem med denne funktion. Redigering Når du åbner menuen Redigering (Edit), vises dialogboksen Redigering (Edit Dialog) på skærmen, og du kan nu vælge en af mulighederne Copy/Delete (Kopiér/ Slet), hvis du vil kopiere eller slette filer. Vælg Exit, hvis du vil annullere, tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Auto-Strøm Når du vælger punktet Auto-Strøm, vises menuen for auto-power (auto-tænd/ -sluk). Indstillinger for Auto-Strøm Valg Beskrivelse Standard Auto-tænd aktiveret Her aktiveres funktionen auto-tænd. fra Auto-sluk aktiveret Her aktiveres funktionen auto-sluk. fra Indstillinger for tid Her kan du vælge tidsindstillinger for auto-tænd og auto-sluk. Vælg punktet strøm til/ fra og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Tryk på pil op/ned for at vælge den ønskede tidsindstilling. EXIT(afslut) Lukker menuen Auto-Strøm. 13

14 MENUEN UR Ur Indstilling af uret Valg Display Tidsformat Indstilling af uret Indstilling af dato EXIT(afslut) Kalender Vælg mellem visning af Ur (Clock), Analogt ur (Analog Clock) eller Ur og kalender (Clock & Calender). Her vælger du tidsformat; 12- eller 24-timers visning. Standardindstillingen er 12-timers visning. Tryk på venstre/ højre pileknap for at vælge den tidsindstilling, du vil justere. Tryk dernæst på pil op/ ned for at indsætte værdien. Tryk på venstre/ højre pileknap for at vælge datoen. Tryk dernæst på pil op/ ned for at indsætte værdien. Lukker menuen indstilling af ur. 1. Vælg kalender og tryk på knappen ENTER for at kalde kalenderen frem på skærmen. 2. Hvis den valgte signalkilde indeholder JPEG-filer, vises disse i højre side af skærmen i billedvisningstilstand. 3. Du kan indstille ur og dato i menuen Ur, se punktet om indstilling af uret. 4. Tryk på knappen Menu, når du vil lukke kalenderen. 14

15 MENUEN OPSÆTNING Opsætning Vælg punktet Opsætning i hovedmenuen eller tryk på knappen MENU og hold den inde, hvis du vil åbne menuen opsætning. MENUEN OPSÆTNING Valg Beskrivelse Standard Zoom Zoom-funktion. Tryk på knappen MENU og hold den inde for at åbne menuen Opsætning og slå funktionen ZOOM til. Tryk igen på knappen MENU for at afslutte opsætningen. Du kan nu trykke gentagne gange på knappen ENTER, hvis du vil zoome ind eller ud på billederne. fra Billedinterval Overgangseffekt Her vælges længden på intervallet mellem billedskift. Åben punktet og tryk på pil op/ ned for at indsætte det ønskede interval. Her vælges overgangseffekt. Åben punktet og tryk på pil op/ ned for at vælge overgangseffekt. Her vælger du, om billedet skal tilpasses skærmen eller fylde hele skærmen (evt. beskåret). Her indstilles magisk billedvisning. 5 sekunder Vilkårlig Visningstype Tilpas til skærm Magisk fra billedvisning TFT Lysstyrke Her justeres skærmens lysstyrke. 0 TFT Kontrast Her justeres skærmens kontrast. 0 TFT Her justeres skærmens farvemætning. 0 Farvemætning OSD sprog Her vælges sprog til OSD menuen. Engelsk Automatisk til rotation Her vælger du, om automatisk rotation skal være slået til eller fra. Når funktionen er slået til, roteres billedet automatisk og vises i det format, portræt eller landskab, det oprindeligt blev gemt i. Standard Gendanner fotorammens standardindstillinger. Læs EXIT(afslut) Lukker menuen opsætning. 15

16 FEJLFINDING Fotorammen vil ikke starte. Kontrollér, at fotorammen er tændt. Kontrollér, om netledningen er forbundet til en tændt stikkontakt. Jeg kan ikke vælge et hukommelseskort. Kontrollér, at der rent faktisk er isat et hukommelseskort. Kontrollér, at kortet sidder korrekt i kortlæseren. Kontrollér kortet for evt. skader. Fotorammen fungerer ikke korrekt Sluk fotorammen og vent i ca. 30 minutter. Tænd herefter fotorammen igen, hvorefter gendannelsesfunktionen vil genstarte fotorammen. 16

17 SPECIFIKATIONER Displaytype 7" fuldfarve TFT LCD Skærmopløsning 480 x 3 (RGB) x 234 Hukommelse Understøtter mikro SD-kort. Multimedia kort (MMC) USB (standard) Billedformater JPEG, BMP USB Højhastigheds USB 2.0 Strømkrav DC 5V, 1A, V AC adapter Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, 17

18

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND

BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND BRUGSANVISNING TIL DIGITAL FOTORAMME TELEFUNKEN DPF 10332 DIAMOND I. Om rammen / Installering... 2 1. Pakkens indhold... 3 2. Rammediagrammer... 3 3. Installations... 3 II. Sådan bruges rammen... 3 1.

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere