Service Orienteret Arkitektur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Orienteret Arkitektur"

Transkript

1 Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network (c) SOA Network, Indførelse af et servicelag (c) SOA Network,

2 Skifte i måden at betragte software-ressourcer på Traditionelt Funktionalitet til at understøtte er specifikt forretningsforhold Installeret det sted den skal bruges Virksomhedscentreret Forudsætter alle relevante teknologiske ressourcer placeret i samme virksomhed Store udfordringer når forbindelser skulle etableres Services Designet uden forudgående kendskab til deres brug Uafhængig af fysisk placering Fokuserer på interoperabilitet mellem heterogene it-miljøer Funktionalitet kan tilgås hvor og hvornår der er behov Specielt værdifuldt når teknologiske ressourcer skal forbindes på tværs af virksomheder (c) SOA Network, Definition af en service Indkapslede, løst koblede, genbrugelige softwarekomponenter, som semantisk veldefineret beskriver dets funktionalitet og opførsel, og som kan tilgås via programmer (c) SOA Network,

3 Byens Taxi Store Taxi Hurtig Taxi SMS 0121: Get Taxi SMS Service Taxa Service Mobil A/S Virksomhed A/S Bank A/S (c) SOA Network, Dynamisk opdagelse Hurtig Taxi Sammensætning Byens Taxi Store Taxi SMS 0121: Get Taxi Mægling SMS Service Taxa Service Mobil A/S Betalingsservice Betalingsservice Virksomhed A/S Mellemled Bank A/S (c) SOA Network,

4 Kernen i en serviceorienteret arkitektur (c) SOA Network, Roller og aktiviteter Roller: Serviceleverandør: Det system, der tilbyder servicen. Klient (Serviceforbruger): Systemet, der ønsker at finde og bruge servicen Servicemægler (Broker): Tilgængelig for alle parter, opbevaringssted for information omkring andre services. Aktiviteter: Offentliggør: Leverandøren sender information, der beskriver servicen til servicemægleren. Forespørg: Forespørger hos servicemægleren og modtager som svar en beskrivelse af servicen. Hvor man finder den, Hvordan man kommunikerer med den, og hvad kommunikationen skal indeholde. Forbind: Forbrugeren kontakter leverandøren og udfører den ønskede kommunikation. (c) SOA Network,

5 SOAs fire primære søjler (c) SOA Network, SOA er distribueret Ingen krav om kendskab til placering Placeres hvor det er mest optimalt Lettere at mobilisere tilgængelige services Kræver ikke nyudvikling Forøge den innovative kapacitet Opnås gennem generelt tilgængeligt interface Web Services sikrer uafhængighed af Operativsystem, objektmodel, programmeringssprog, udvikling, platform, organisation osv. (c) SOA Network,

6 SOAs fire primære søjler (c) SOA Network, SOA er løst koblet Den grad af afhængighed der er mellem komponenterne Undgå at kode faste forbindelser mellem to applikationer I dag er mange integrationsløsninger tæt koblede Kræver hensyntagen til det andet system Omkostninger i form af hastighed og udviklingsomkostninger Der eksisterer ikke et perfekt niveau af løs kobling Brug af Web Services standarderne giver ikke automatisk løs kobling (c) SOA Network,

7 Løs kobling understøttes af Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform-uafhængige beskeder (c) SOA Network, Interfaces skal kunne udvides Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform uafhængige beskeder Nye versioner skal ikke kræve opdatering af alle klienter Undgå omfattende og kostbare opgraderinger Udvidelser (a) Fremad/bagud kompatible udvikling Inkompatible udvikling Web Services-standarderne er opbygget udvidelsesbart Web Services nedarver ikke automatisk disse aspekter Kræver versionsuafhængig udvikling (c) SOA Network,

8 Udvikling af leverandør og forbruger Leverandør +1 Bagud kompatibilitet Forbruger +1 Leverandør Fremad kompatibilitet Forbruger Udvidelse: Muligheden for at andre end ophavsmanden kan tilføje elementer Versionering: Tilføjelse af komponenter under ophavsmandens kontrol. (c) SOA Network, Eksempel på organisation med versioneringsudfordringer Ligeledes skal det sikres, at ændringer i data dokumenteres, således at de historiske informationer er tilgængelig for eftertiden. For at leve op til denne forpligtigelse vil KMS opbygge et digitalt arkiv, hvor alle relevante arkivalier er tilgængelige. Kilde: Kort & Matrikelstyrelsens indsatsområder Data genbruges. It-arkitekturen skaber en ramme, således at teknologivalg, konkrete applikationer, dataformater, platforme, versioner mm. ikke udgør barrierer for genbrug af data mellem forskellige instanser og systemer. Ved ubesværet multianvendelse menes, at data let kan anvendes og genanvendes i alle sammenhænge, hvor det er relevant set fra brugerens synspunkt. KMS grænseflader understøtter dette (både de interne og eksterne i forbindelse med datamodtagelse og afsendelse). Kilde: Vision for it-arkitektur (c) SOA Network,

9 Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Tidlig binding kræver Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform uafhængige beskeder kendskab til alle APIer (c) SOA Network, Sen binding opnås gennem standardisering (c) SOA Network,

10 Synkron kommunikation Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform uafhængige beskeder (c) SOA Network, Asynkron kommunikation (c) SOA Network,

11 Udfordringer ved asynkron kommunikation Udvikle eventdrevet Selvtilstrækkelige dokumenter Forståelsen skal også være løst koblet Udvikle dokumentorienteret (c) SOA Network, Messagingserver (c) SOA Network,

12 Giver løsere kobling ved: Kommunikationen er asynkron Udføre andre aktiviteter Uafhængighed af øjeblikkelig tilgængelighed Applikationen er modulær Servicekvaliteten placeres i messagingserveren Uafhængig af modtagers platform Skal blot kunne sende beskeden til messagingserveren Applikationen skalerer godt Asynkron kommunikation kræver ikke øjeblikkelig svar Planlægning ud fra gennemsnitlig belastning Kompleksiteten placeres i messaginginfrastrukturen (c) SOA Network, Pålidelig beskedudveksling WS-Reliable Messaging Uafhængig af mellemliggende platform Sikrer at beskeder udveksles som forventet Sikrer fælles opfattelse af beskedernes status Eksempler på funktionalitet i en messagingserver Tillade, at beskeder bliver prioriteret. Levere beskeder, enten synkront eller asynkront. Garantere, at beskeder leveres én og kun én gang eller mindst én gang. Garantere, at beskeder leveres i den rigtige rækkefølge. Understøtte beskedbekræftelse. Angive antal gange, en besked skal forsøges sendt, før der opgives. (c) SOA Network,

13 Interfaces skal kunne udvides Sen binding Veldefinerede interfaces Asynkrone udvekslingsmønstre Grovkornede beskeder Leverandør- og platform uafhængige beskeder Grovkornede beskeder (c) SOA Network, Betydningen af løs kobling Indkapsle applikation fra ændringer Ofrer optimeringen for at opnå fleksibilitet Målet er at forøge genbrugeligheden og tilpasningen til det uforudsete Væsentligste fordel Hurtigere tilpasning til nye ændringer Reducering af risici Billigere udvikling Understøttelse af forretningsinnovation Uafhængig systemudvikling En måde at designe på ikke en ny teknologi (c) SOA Network,

14 SOAs fire primære søjler (c) SOA Network, Standarder Repræsenterer en aftale mellem forskellige virksomheder og organisationer om at implementere specifikke teknologier på en specifik måde Web Services- og SOA-forventningerne er under forudsætning af, at de rette standarder bliver udviklet og efterlevet. Selve eksistensen af integrationsproblemer skyldes en mangel på standardiseringer af applikationer og datainterface. Standarder eliminerer den semantiske kaos Det er kun gennem standarder, at virksomheder kan samarbejde mere effektivt, præcist og fleksibelt. De Facto standarder vil fremkomme Både horisontalt og vertikalt Drevet af markedslederne (c) SOA Network,

15 Isoleret set er standarder uhensigtsmæssige Mange udviklere, der er vant til at optimere alt, vil kigge på XML og sige Jeg kan bygge noget, det er ikke helt XML, men det er en slags XML, og jeg er sikker på, at det vil være hurtigere og fylde mindre. Men det fungerer ikke i det lange løb. Til syvende og sidst er standarderne standarder, og de har en stor værdi på grund af det. Standarden Overlag Behov A Behov B Behov C Behov D Behov E Standard Standard Standard Standard Standard Behov (c) SOA Network, Implementer en bevidst standardstrategi Stor vækst i standarders betydning Fælles forståelse af interface Skal være bredt accepteret Standardstrategi Hovedreglen er at standarder skal efterleves 100% Undtagelser skal godkendes Sikre sig at alle standarder kan udvides Vælg åbne standarder Følg industristandarderne Undgå at lave egne standarder for noget der allerede eksisterer Også internt i organisationen Direkte eller indirekte deltagelse i industristandardgrupper (c) SOA Network,

16 Standarder har en netværkseffekt Værdien af Web Services har en såkaldt netværkseffekt, hvilket betyder, at jo flere virksomheder, der bruger disse standarder til interaktion, jo mere værdi får hver virksomhed ud af dens Web Service-investering. (c) SOA Network, Resultatet af åbne standarder Leverandører må konkurrere inden for åbne standarder Et kundekrav Softwareudvikling ændres Funktioner kan leveres over nettet Leverandører af virksomhedssoftware vil udnytte kørselstidspunktintegrationen Ikke låst til en leverandør Standardisering af interfacet ikke kildekoden Web Service samarbejde med partnere bliver mere reglen end undtagelsen (c) SOA Network,

17 SOAs fire primære søjler (c) SOA Network, Procescentreret perspektiv Byggeklodser der afspejler forretningsprocesser SOA betragtes som et forretningsprocesoperativsystem Udarbejder forretningsprocesser fra eksisterende byggeklodser Understøtter kortsigtede operative forretningsinitiativer Svarer til forretningens forståelse Letter kommunikation SOA er en samling af processer på et netværk der kommunikere med hinanden Skjuler tekniske implementering Fremkomst af en Bizmasterrolle (c) SOA Network,

18 Roller (c) SOA Network, Der skal f.eks. opnås erfaring i: at identificere, hvilke funktionaliteter der skal udstilles, at opnå erfaring med at udtrække disse fra vidt forskellige systemer selve softwaren vil jo stadig ligge på heterogene systemer, som kræver forskellige udviklingsevner, at udvikle Web Servicens underliggende programkode, at opnå erfaring med at opbygge Web Services i den rette grovkornethed, at integrere Web Services, at gøre det hele på en sikker måde. (c) SOA Network,

19 Fokus på standarder og forretningsprocesser Underliggende tekniske kompleksitet skjules Fysiske placering er uden betydning Adgang til alle tilgængelige ressourcer Interne såvel som eksterne Giver hele værdikæden adgang til distribueret information Understøtter netværksdata Beslutninger kan træffes på bedre grundlag (c) SOA Network, Opsummering (c) SOA Network,

20 Serviceudviklere skal udvikle: Arkitekturen skal understøtte: Asynkront Baseret på hændelser Til messagingserver Til standarder Versionerbart Med hensyntagen til udvidelser Dokumentorienteret Selvtilstrækkelige dokumenter Grovkornet Ved processammensætning Beskedorienteret Løst koblet Fleksibelt Mod en mægler (c) SOA Network, Opsummering SOA betragter softwareressourcer som: Løst koblede Standardbaserede Services tilgængelig på et netværk Opbygge forretningsprocesser uafhængigt af implementationsplatform Trække mere værdi ud af it-ressourcer Implementeres gradvist for begrænsede initiale omkostninger I dag vil flertallet af services eksponere eksisterende ressourcer Genbrug og standardisering tillader én-til-mange fremfor én-til-én løsninger Kræver engagement, beslutninger og ekspertise (c) SOA Network,

21 Spørgsmål? (c) SOA Network,

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption Agenda Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption (c) SOA Network, 2004 1 Husk Vælg en udviklingsplatform Microsoft.Net BEA Oracle Eclipse IBM Udviklingsopgaven

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Hvorfor en behændig itinfrastruktur?

Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Datalogisk Institut Københavns Universitet 18. november 2004 v/ Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network,

Læs mere

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Arkitekturkonferencen Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis

Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis Serviceorienteret arkitektur og webservices anvendt i praksis Peter Andersen, Arne Jørgensen og Lotte Simonsen 4. november 2005 må offentliggøres på biblioteket Indhold 1. Forord 7 2. Introduktion 7 2.1.

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer

Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Diagnose af IT Infrastrukturer baseret på eksplicitte afhængighedsrelationer Silas Hansen & Morten Fachmann Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng-2012-23 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...5 2 Analyse...7 2.1

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

B 103 - Bilag 3 Offentligt

B 103 - Bilag 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Berlingske Tidende har d.d. bragt en artikel med titlen: Hemmelig

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere