E-business. Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub."

Transkript

1 Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel trykt i E-business internet, der giver dig overblik og indsigt. xxxxxxxxxxxxx Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. xx xxxxx Børsen Forum A/S, 2005 Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.xxxxxx xxx Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade 19 DK-1140 København K Tel: Fax:

2 Event Driven Architecture Event Driven Architecture af Henrik Hvid Jensen, Virksomheder skal i dag være mere omstillingsparate end nogensinde før. Gartner definerer den behændige virksomhed (RTE realtime enterprise) som den fuldstændige kompression af forsinkelse mellem at en hændelse opdages, rapportering af denne hændelse, beslutningen og svaret på hændelsen. For ens kunder, ledelsen og alle andre der har behov for information hurtigt for at træffe beslutninger, er det en drøm, der bliver til virkelighed. Gartner estimerer også at, i 2006 vil de dominerende spillere i hvert forretningssegment have opnået førerskab eller forstærket deres førerskab gennem brug af reel tids-teknologi. Vigtigste forretningshændelser ligger slumrende Organisationer der prøver at blive behændige virksomheder, der opererer i reel tid, er ofte ikke opmærksomme på, at deres vigtigste forretningshændelser ligger slumrende, lukket inde i de sikre rammer af deres komplekse system. Hændelsesbaseret eller Event Driven Architecture (EDA) tilbyder muligheden for at åbne for forretningspotentialet i en verden, hvor forretningsprocesser og deres afhængighed af forretningshændelser sker uden forsinkelse. Forestil en virksomhed hvor: Enhver vigtig forretningshændelse let, effektivt og troværdigt kan blive identificeret, opfanget og offentliggjort til virksomhedens besked-bus uden omkostningsfuld og risikabel applikationsombygning Informationen, der beskriver hændelsen, fortsætter gennem virksomheden med potentiale til at påvirke flere forretningsenheder, der kan udlede unik værdi ved at abonnere på disse hændelser Forretningsanalytiker kan dynamisk konfigurere hele systemet uden at iværksætte komplekse tekniske implementeringsopgaver. 1/Februar 2005 E-business 1

3 Event Driven Architecture Mange virksomheder har allerede afløst traditionelle forretningsprocesser med hændelsesbaserede processer. For eksempel: En virksomhed med en konventionel politik om at producere til lager forsøger at vedligeholde dets lagerbeholdning af færdige produkter indenfor en øvre og nedre grænse, bestemt af forudsigelser baseret på tidligere salg. En hændelses-drevet, producer til ordre -virksomhed afventer ankomsten af en kundeordre og initierer øjeblikkeligt produktion af den ønskede enhed. Flyselskaber benytter hændelses-baseret strategier for hyppigt at tilpasse priser baseret på kunders efterspørgsel (dynamisk prissætning i forhold til statisk prissætning). Indtjeningen er maksimeret ved at sætte en højere pris, hvis efterspørgslen er stærk og sætte en mindre for at fylde flere sæder, hvis efterspørgslen er svag. Det er kun muligt hvis software kontinuert følger kundernes billetindkøb (en hændelse) separat for hvert fly og dato. Ledelsen, transportplanlæggere og shippingmedarbejder bliver udstyret med browser-baserede grafisk instrumentbræt, der opdateres ofte for at give synlighed i leverancekanalaktiviteterne. Det muliggør hurtigere reaktion på potentielle problemer og muligheder for at kapitalisere på hændelser hvis timing og type ikke kan forudses (leverancekanalovervågning i forhold til periodiske rapporter og ad-hoc forespørgsler). Traditionelle processer er statiske og upræcise, fordi de påtvinger en forud planlagt sekvens af aktiviteter uafhængig af de øjeblikkelige betingelser. Hændelses-baserede processer reagerer på betingelser, som de er i virkeligheden, frem for hvordan de forventes at være. En hændelses-baseret tilgang kan ikke automatisk løse problemer, der fremkommer ved ekstreme betingelser, men det kan fange og rapporter undtagelser hurtigere end konventionelle systemer og derved give mere tid og data, som muliggør et bedre svar, når menneskelig involvering er nødvendig. Et nyt begreb indenfor it-arkitektur er dukket op på det seneste og bliver ofte præsenteret som efterfølgeren til en Service Orienteret Arkitektur (SOA). Dette dokument vil give et overblik over hvad en Event Driven Arkitektur (EDA) indeholder og hvordan den passer ind i en SOA. 2 E-business 1/Februar 2005

4 Event Driven Architecture Det væsentligste budskab er, at EDA ikke er en separat arkitektur-tilgang, men er et væsentlig element i, hvordan en virksomhed bør implementere SOA korrekt. SOA er en tilgang til distribueret computerbehandling, hvor softwarefunktionalitet tilbydes som services på et netværk. En Event Driven Arkitektur er en tilgang, hvor en hændelse/event afstedkommer, at en asynkron besked sendes mellem uafhængige software komponenter. Beskeden er envejs i forhold til service-interaktioner, hvor kommunikationen typisk er en tovejs anmod/svar kommunikation mellem en serviceforbruger og en serviceleverandør. 1. Hvad forstås ved event/hændelse? Når begrebet event eller hændelse bruges, forstås en hændelse, der sker i den virkelige verden. Det vil sige noget, som ændrer tingenes tilstand fra et stadie til et andet. Det kan f.eks. være en forretningshændelse såsom en ordre, ankomsten af et parti vare til rampen eller betaling af en regning. Disse hændelser registreres typisk som en besked fra et stykke software til et andet og i mange tilfælde vil flere hændelser blive samlet til en ny samlet hændelse. Når der diskuteres it-arkitektur, er det typisk beskeden, der sendes mellem softwareenhederne, der betragtes som hændelsen. Princippet i events har været kendt længe på et teknisk niveau indenfor systemsoftware, såsom operativsystemer og netværk- og systemhåndteringsværktøjer. Der er ikke så meget disse eventtyper, som dette dokument vil fokuserer på. Fokus vil være på hændelser, der sker i relation til organisationens forretningsområde. I en EDA behøves de enkelte softwarekomponenter ikke at have noget kendskab til hinanden. En eventafsender sender typisk beskeden gennem noget middleware-integrationsmekanismer såsom en bus og denne middleware offentliggør beskeden til de objekter, som abonnerer på hændelsen. De vil derefter foretage sig nogle aktiviteter baseret på hændelsen. Selve hændelsen indkapsler en aktivitet og er en komplet beskrivelse af en specifik aktivitet. Når to deltagere i en hændelse ikke behøver at have nogen information om hinanden for at interagere, betragtes disse deltagere som afkoblet. 1/Februar 2005 E-business 3

5 Event Driven Architecture Kobling er et begreb der beskriver niveauet af fælles viden, som er nødvendig i en distribueret computer-udveksling. Der er tre begreber: I en tæt koblet udveksling skal programmøren af den ene deltager have et detaljeret kendskab til opførslen af den anden deltager for succesfuldt at kunne udføre den krævede interaktion mellem to stykker software. Interaktionen vil typisk blive defineret på udviklingstidspunktet. Der vil typisk være behov et vist kendskab til, hvordan hver deltager er opbygget internt. I en løs koblet udveksling skal deltagerne have specifik men begrænset viden om hinanden, typisk beskrevet i en WSDLservicekontrakt. Servicekontrakten er et eksternt dokument, som leverer den information, hver deltagere behøver at vide for at kunne interagere med hinanden. Den eneste afhængighed mellem deltagerne er altså servicekontrakten og afhængigheden sker først på kørselstidspunktet ikke udviklingstidspunktet. På kørselstidspunktet henter forbrugeren servicekontrakten og baseret på indholdet i denne, dannes dynamisk en besked, der sendes til leverandøren. Serviceforbrugeren har intet kendskab til formatet af beskederne eller placeringen af servicen, før det skal bruge servicen. Der er intet behov for, at vide hvordan den anden part er opbygget internt. I en afkoblet udveksling skal deltagerne ikke have nogen viden om hinanden for at kunne interagere. Det vil sige, at der er ikke behov for en servicekontrakt mellem deltagerne. Den eneste forbindelse mellem eventleverandøren og forbrugeren er offentliggør- og abonner-aktiviteterne. Der er derfor ikke tale om helt afkoblede udvekslinger, de skal have information om disse hændelser. Så afkobling betyder egentlig mere løst koblet end kontraktbeskrevne services. En helt afkoblet interaktion er en situation, hvor de to parter i interaktionen overhovedet ikke har nogen viden om strukturen eller indholdet af interaktionen, f.eks. i situationer hvor et stykke software offentliggøre en hændelse uden at levere nogen information om hændelsen og abonnenter på den hændelse kan modtage den og behandle dem, som de har lyst. En sådan interaktion vil typisk involvere mennesker til at forstå og fortolke hændelsen. 4 E-business 1/Februar 2005

6 Event Driven Architecture At kunne reagere dynamisk og fleksibelt på nye hændelser Figur 1, Kobling er et flydende begreb, illustrerer, at kobling er et relativt begreb, hvor der ikke er klare afgrænsninger mellem hvornår man er tæt koblet, løst koblet og afkoblet. Man kan nærmere sige, at man er mere eller mindre koblet i forhold til andre distribuerede computerbehandlingsaktiviteter. Men generelt kan man sige, at jo mere man bevæger sig mod højre, jo større bliver it-infrastrukturens og derved virksomhedens behændighed. Men samtidig bevæger man sig væk fra de trygge forudsigelige rammer til en mere abstrakt situation med krav om at kunne reagere dynamisk og fleksibelt på nye hændelser. Der er ikke et ideelt niveau af løs kobling, det drejer sig primært om at bruge det rigtige værktøj til opgaven. Figur 1. Kobling er et flydende begreb og Figur 2, Illustration af serviceorienteret interaktion og hændelsesbaseret notifikation, sammenligner en serviceorienteret og eventbaseret kommunikation. 1/Februar 2005 E-business 5

7 Event Driven Architecture Tabel 1. Sammenligning mellem en hændelsesstyret- og servicestyret-kommunikation Hændelse / event-baseret kommunikation Udløseren er en forretningshændelse, der typisk sker på uforudsigelige tidspunkter Understøtter en til en, en til mange og mange til mange kommunikationer De resulterende aktiviteter bestemmes af modtageren baseret på den modtagne besked Understøtter dynamiske, parallelle asynkrone arbejdsgange gennem et netværk af processer Serviceorienteret kommunikation Processer er initieret under forudsigelige betingelser En til en kommunikation Aktiviteter er kontrolleret af klienten (afsenderen) Lineær eksekveringssti gennem et hierarki af services Figur 2. Illustration af serviceorienteret interaktion og hændelsesbaseret notifikation 2. Hvornår serviceorientering? Hvornår hændelsesbaseret? Applikationsdesignere vil ofte mikse service og hændelsesrelationer i den samme applikation. En event-afsender behøver ikke at vide, hvem eller hvad der forventes at modtage eventen eller hvad modtageren vil gøre med det. Ligesom en objektorienteret udvikler ser på og definerer sine objekter, vil event-orienteret udviklere tænke på og definere deres hændelse som det primære fokusområde. 6 E-business 1/Februar 2005

8 Event Driven Architecture Et nyt mere virtuelt syn på virksomheden Formålet for både SOA og EDA er at kombinere multiple moduler til store distribuerede applikationer, ved at separere interfacedefinitionen eller hændelsesbeskrivelsen fra software implementeringen. De kan begge benytte Web Services, men ingen kræver brug af Web Services (se dog Figur 3, SOA, EDA og Web Services giver størst værdi når de bruges sammen). I en SOA vil en forbruger finde, forbinde og derefter starte en service. I en event-baseret relation (notifikation) skal en afsender ikke finde, forbinde eller starte en modtager, den eneste kommunikation sker gennem data i eventen. Det tillader et nyt mere virtuelt syn på virksomheden, som spreder sig ud over de faste virksomhedsgrænser til at omfatte enhver anden forretningsenhed, som kunne blive berørt af hændelsen. Figur 3. SOA, EDA og Web Services giver størst værdi når de bruges sammen En serviceorienteret og eventbaseret applikation er forskellige på den måde, de strukturerer relationerne mellem modulerne, hvilket gør dem brugbare til forskellige formål. Services skal bruges, når forretningsproblemet, der skal løses, kræver en anmod/svar relation, hvor klientmodulet får nogle svar øjeblikkeligt eller forsinket fra en underordnet procedure, før det kan afslutte dets arbejde. Applikationer, der henter data fra nye og gamle ressourcer, passer fint med SOA. Ældre programmer kan blive indkapslet og moderniseret til at udstille deres funktionalitet gennem WSDL-interfaces og derefter tilgået fra nye kaldende applikationer. Multikanals og sammensatte applikationer er de bedste kandidater til serviceorientering. Forretningskomponenter, som opererer uafhængigt EDA er bedre egnet til at bygge autonome forretningskomponenter, som opererer uafhængigt. Virksomheder bør bruge hændelser til applikationer hvor multiple behandlingsstrømme kan eksekveres samtidigt; hvor timingen af 1/Februar 2005 E-business 7

9 Event Driven Architecture hændelsen, såsom begyndelse og afslutning af et trin er uforudsigeligt, eller ankomsten af yderligere eksternt input er uforudsigeligt; eller der er behov for dynamisk at tilføje, afbryde eller modificere procestrin uden at ændre andre kørende moduler. EDA forøger også forståelsen for, hvad der sker i en forretningsproces. Event-baseret design vil blive en central komponent i forretningsarkitekturen og i it, fordi det giver muligheder for at understøtte dynamiske og mangesidet forretningsprocesser. Event vil komplementer ikke udskifte services i en serviceorienteret arkitektur. Det er gennem en kombination af serviceorientering og eventbaseret, at virksomheden vil opnå den ønskede behændighed. 3. Typer af hændelser Event-baserede forretningsapplikationer kan inddeles i fire kategorier: Simple event-baserede (eller beskedbaserede) applikationer, hvor applikationer eksplicit sender eller modtager en besked direkte til eller fra hinanden. F.eks. gennem Web Services eller beskedorienteret middleware (BOM/MOM). Beskeden betragtes kun som en hændelse, hvis det afspejler fremkomsten af en ordinær hændelse. Der vil være grænsetilfælde, mellem hvornår det er en besked og hvornår det er en hændelse. F.eks. et XML dokument med en indkøbsordre, låneansøgning eller lignende transaktion kan betragtes som en slags hændelse, hvis de kun sendes en vej, da de jo afspejler en forretningshændelse. De er mindre rene end en klart designet hændelse, der rapporterer en enkel ændring af tilstand. Et dokument bliver sendt fra en applikation til en anden, så der er et løbende log af tilstandsændringer. Hvis dokumentet bruges i et to-vejs anmod/svar-mønster, er det ikke en hændelse. 8 E-business 1/Februar 2005

10 Event Driven Architecture Figur 4. Illustration af simple hændelser Event-baserede applikationer med en integrationsmægler som mellemled. Integrationsmægleren kan lave syntaktiske og semantiske transformationer og sender simple hændelsesbeskeder i henhold til nogle logiske regler. Den bruger ofte offentliggør abonner-kommunikation. Mæglerne tilfører altså noget intelligens ved brug af regler, dette i sammenligning med traditionelle BOM som kun understøtter basale hændelsesleverancer. Brugen af et mellemled er et væsentligt trin i forhold til simpel hændelsesbaseret applikationer, fordi en del af beslutningerne om dataflow og kontrolflow er flyttet fra applikationen og ind i mægleren. En mægler vil også understøtte en SOA, så den skal ikke kun ses som værktøjer til at håndtere hændelser. 1/Februar 2005 E-business 9

11 Event Driven Architecture Figur 5. Illustration af mægler Håndterer hele processen ved brug af specielle typer af event Event-baserede applikationer der er dirigeret af en forretningsproceshåndteringsenhed (Business Process Management BPM). Den håndterer hele processen ved brug af specielle BPM-orienterede typer af event. BPM håndtere procesflowet ved at huske status for hver instans af processen. Den bruger regler til at evaluere indhold og hændelser og iværksætter udførslen af det næste hensigtsmæssige trin. Den bruger ofte specielle skræddersyede BPM hændelsesbeskeder til at kommunikere mellem en BPM adapter og en central proces for at markere start og slut af en aktivitet. Disse specielle hændelser understøtter koordinationen af BPM processen, men er ikke forretningshændelser. De bærer ikke applikationsdata og er ikke sendt eller modtaget af et applikationsprogram. BPM værktøjerne bruger sådanne hændelser til at opsplitte og samle kontrolflow baseret på logiske regler. 10 E-business 1/Februar 2005

12 Event Driven Architecture Figur 6. Illustration af BPM Komplekse hændelsesbehandlings-applikationer (Complex-event processing CEP). Hvor en sofistikeret hændelsesansvarlig enhed logisk evaluerer multiple hændelser for at muliggøre afkoblede, parallelle, asynkrone applikationsbehandlinger. CEP bruger en central hændelsesansvarlig eller et antal distribuerede hændelses-behandlings-agenter (EPA), som bruger regler til at filtrere hændelser, sammenstille en mængde af hændelser til et højere niveau af komplekse hændelser ved at sammenholde hændelserne med mønstre og finde hændelsesmønstre, der ikke overholder visse betingelser. En hændelsesansvarlig kan danne nye hændelser, som sendes til applikationer eller til andre hændelsesansvarlige. 1/Februar 2005 E-business 11

13 Event Driven Architecture Figur 7. Illustration af CEP I mange miljøer med multiple adskilte informationssystemer, vil en væsentlig hændelse kun blive opdaget ved at evaluere, sammenligne og sammenstille nye informationer eller ændringer med data tilgængelig fra andre kilder. For eksempel når et skib kommer i havnen, behøves det ikke være en hændelse af nok betydning til at udstede en alarm, men hvis andre systemer viser, at en interessant person tidligere har været en del af skibets besætning, kan en mere dybdegående undersøgelse være på sin plads. I denne situation er hændelsen at et nyt skib er ankommet placeret i et system, mens informationen om den interessante person er placeret i et andet. En CEP tillader virksomheder at udnytte multiple informationskilder som del af en enkelt proces, sådan at data fra multiple systemer kan bruges i reel tid til at evaluere hvilket svar, der skal ske baseret på en ny hændelse. Denne beskedforædling er et vigtigt krav, da faktorer tilstede på det tidspunkt hvor hændelsen sker, kan levere essentiel kontekst forståelse for at gøre hændelsen brugbar. Et andet eksempel på en ikke planlagt forretningshændelse er, når indtjeningen falder regionalt. Reaktionen på denne hændelse kan være at starte en service, der kan undersøge hændelsen (f.eks. bestemme om den lokale leverandørs lager er tomt, om efterspørgslen er faldet, om medarbejderomkostningerne er steget) og derefter kalde en anden ser- 12 E-business 1/Februar 2005

14 Event Driven Architecture vice, som adresserer problemet (indhenter varer fra en anden leverandør, lancerer en marketingkampagne eller starter produktion hos tredjepart). Projektstyringssystemerne separeret fra logistiksystemer I mange produktionsmiljøer er projektstyringssystemerne separeret fra logistiksystemer, der holder rede på leverance af aktiver, der influere på projektets afslutning. CEP leverer muligheden for, at integrere adskilte systemer, der indeholder data, der konstant skal sammenholdes. F.eks. kan en projektleder specificere en opgave i projektstyringssystemet (f.eks. at bygge en sektion af et fly på en bestemt dato). For at denne sektion af flyet kan afsluttes som skemalagt, skal aktiver, som følges i totalt separerede logistik systemer, leveres til tiden. I mange situationer vil en person få til opgave at sammenstille hændelser i logistiksystemet med opgaver i projektstyringssystemet. Ved at placere en CEP ovenpå begge systemer vil alle hændelser blive håndteret automatisk. Brugere kan tilgå et enkelt browserbaseret interface for at se hændelser og data som sker i de enkelte systemer og hvis et konkret aktiv ikke leveres til tiden, kan CEP beslutte, om den skal advisere den ansvarlige, baseret på hvordan den forventede leverancedato influerer på det samlede projekt. Figur 8. Brug af Event Driven Architecture (kilde Gartner) Gartner har i Figur 8, Brug af Event Driven Architecture (kilde Gartner), vurderet hvor stor en del af behandlingen, der håndteres af de enkelte hændelsesformer. Gartner vurderer, at brugen af Enterprise Service Bus (ESB) vil understøtte serviceorienteret og eventbaseret design i en brugervenlig, standardbaseret middleware infrastruktur. Den stigende brug af BPM værktøjer vil forøge brugen af mere 1/Februar 2005 E-business 13

15 Event Driven Architecture kraftfulde former for hændelser, mens væksten i brugen af CFP vil være mere langsom, dels fordi mulighederne er mere begrænsede og dels fordi det kræver væsentlig større ekspertise at udvikle løsninger og gøre brug af resultatet. 4. Hændelsesbaseret integration De fleste integrationsinitiativer har været pull eller anmod/svar orienterede. Det betyder at timing af integrationsprocessen sker under kontrol af selve integrationsplatformen. Integrationsplatformen anmoder eller trækker information fra underliggende applikationssystemer for at have information tilgængelig. Denne udtrækningsproces sker på foruddefinerede intervaller. Sådanne initiativer har tilført en del forretningsværdi, men er kun et trin for at gøre organisationen mere behændig. For at reducere friktionen inde i forretningsprocessen må forretnings- og integrationsprocesser ofte udløses af hændelser, der sker i det underliggende system i reel tid. En hændelsesbaseret integrationsstrategi kan leverer konsistent information på tværs af virksomheden hurtigt. Ofte er hændelsesdrevet integration den eneste måde at sikre konsistens, da mange hændelser kun giver mening, hvis de er opfanget præcis på det tidspunkt, hvor de skete. I mange virksomheder sker større forsinkelser I mange virksomheder sker der større forsinkelser mellem at en hændelse sker og den er blevet identificeret af afdelingen, der skal håndtere den. Afhængig af typen af en hændelse og dets vigtighed kan værdien af en hændelse formindskes proportionalt med den tid, der er gået, siden den skete. For visse hændelser er alt andet end øjeblikkelig behandling uacceptabelt. For andre kan timer eller dage passere uden væsentlig forringelse af forretningsværdien. Hændelsesbaseret integration er essentiel for den første og kan repræsentere interessante nye forretningsmuligheder for den sidste. Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på, hurtig at få informationen der beskriver hændelsen hen til modtageren. Det skal i hvert fald ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes. 5. Hændelsesbaseret design Hændelses-baseret design er en mulighed for at forøge den behændige og allestedsnærværende computerbehandling. 14 E-business 1/Februar 2005

16 Event Driven Architecture Hændelser er baseret på notifikationer, en afkoblet type af kommunikation der er mere skalerbar og fleksible end tæt koblede eller løst koblede interaktioner. Hændelser tilbyder to yderligere former for behændighed: Instansbehændighed Hver instans af en forretningsproces behandles individuelt, såsom at sætte forskellige enheder og farver på hver enkelt bil på samlebåndet Procesbehændighed Modificerer processen som svar på ændringer i verden. Såsom at ændrer samlebåndet til at bygge MPV i stedet for sedan. Selvom eventbaserede forretningsprocesser primært er et forretningsanliggende, har de implikationer for it-afdelingen. Mange aspekter af hændelses-baserede forretningsstrategier kan kun blive implementeret, hvis de underliggende applikationssystemer også er eventbaserede. Traditionel applikationsarkitektur er for statisk, ufleksibel, for svære at skalere og uhåndterlig til at implementere den type af proaktiv opførsel, som hændelses-baserede processer behøver. Event-baserede applikationer tillader processer at blive modificeret hurtigt og reagere på fejl og exceptionelle hændelser, der forstyrre konventionelle processer. 6. Forventninger Virksomheder må forberede sig på, at alle typer af applikationer vil udsende en kontinuer strøm af beskeder, hver gang der sker en væsentlig aktivitet. Gartner beskriver en situation, hvor der udover disse strømme af hændelser også vil være muligt rutinemæssigt at skanne dokumenter, filer og beskeder, der strømmer gennem virksomhedens netværk, for meningsfyldt information. At der vil være opstillede strategisk placerede sensorer, der observerer hændelser, der sker i den fysiske verden udenfor it. Alle disse hændelser vil blive opsamlet og der vil være adgang til disse informationer for mennesker og for maskiner, der begge kan reagere hensigtsmæssigt baseret på mønstre i disse hændelser. For at opnå et sådant niveau af forståelse er det nødvendigt at implementere simple metoder til opsamling af eventdata, intelligente agenter må installeres i netværket for at evaluere eventbeskeder og afvise dem, som der ikke er behov for og opsummere lavniveau observationer til højere niveauer af komplekse hændelser passende til at blive præsenteret for 1/Februar 2005 E-business 15

17 Event Driven Architecture mennesker eller som afstedkommer automatiske opfølgningsaktiviteter. Semantic Web standarderne bliver ikke direkte nævnt i litteraturen omkring EDA, men Semantic Web tankegangen vil være én væsentlig komponent i en sådan situation. Figur 9. Hvordan hændelsesbaserede forretningskrav håndteres af hændelsesbaserede applikationer Hændelsesbaserede forretningsproceskrav Reducere den samlede tid en samlet proces tager Behandler hver instans af en forretningsproces individuelt (instans behændighed) eller modificerer selve processen (proces behændighed) Reagerer på undtagelser og andre nye hændelser kontinuert gennem hver enkelt forretningsprocesinstans livscyklus Løses af hændelsesbaseret applikationer ved Håndtere hændelser individuelt, frem for samlet Kører aktiviteter parallelt frem for serielt Bruger push ikke pull kommunikation Notificerer mennesker selektivt Trækker forretningsregler ud af applikationsprogrammer Data- og procesflow-beslutninger er foretaget hos mæglere, BPM løsninger og andre regelbaserede løsninger Modulært design Dynamisk arkitektur Håndtering af komplekse hændelser 7. Industristandarder Industristandarderne for hændelsesbaserede applikationer er ufuldstændige, men efterhånden som de modnes, vil de forøge brugen af hændelseskonceptet og tilbyde konsistent hændelseshåndtering og forståelse mellem softwareprodukter. I øjeblikket er de væsentligste standarder, der er under udvikling WS-Eventing og WS-Notification, disse to specifikationer vil blive samlet under WS-Eventing. Den er en standard for asynkron notifikation af hændelser mellem XML-baserede Web Services. Det er et antal protokoller, beskedformater og interface, der tillader Web Services at abonnere eller acceptere abonnenter til hændelsesnotifikation. Derudover er standarder, som f.eks. WS-Reliable Messaging til at sikre fælles forståelse for status for leverance af hændelsen og WS-Adressing der kan bruges til at under- 16 E-business 1/Februar 2005

18 Event Driven Architecture støtte nogle af de opgaver, som kræves af en mægler, væsentlige indenfor en EDA. Det bliver også en opgave for diverse industriorganisationer at definere hændelser indenfor deres industrisegment, så der kan være en fælles forståelse for hændelsernes betydning indenfor deres domæne. Semantic Web standarderne vil være velegnede til at beskrive de enkelte hændelser. 8. WS-Notification Web Services Notification er en familie af specifikationer, der definerer en standard Web Services tilgang til notifikation ved brug af en emne/topic-baseret offentliggør/abonner mønster. Det inkluderer en standard beskedudveksling, der skal implementeres af serviceleverandøren, der ønsker at deltage i notifikationer, standard beskedudveksling for en leverandør af notifikationsmæglerservice (det tillader offentliggørelse af beskeder fra enheder, der ikke selv er serviceleverandører). En XML model der beskriver emner og operationelle krav til serviceleverandør og anmoder der deltager i notifikationen. 9. WS-Eventing Denne specifikation definerer en protokol for hvordan en Web Service kaldet en event sink kan registrere interesse (abonnerer) i en anden Web Service og modtage beskeder om hændelser. 10. Opsummering Hændelsesbaserede processer er mere informationsintensive end konventionelle processer, fordi hændelser bliver genereret for at markere ting, som normalt ikke ville være blevet registreret. Applikationsudviklere har traditionelt ikke set et behov for øjeblikkeligt at transmittere en hændelsesbesked for hver ændring af tilstand bare for at forøge synligheden af processen eller accelerere aktiviteterne hos andre forretningsenheder eller applikationer. Men den teknologiske udvikling både i form at hurtigere, billigere og mere stabile netværk 1/Februar 2005 E-business 17

19 Event Driven Architecture samt den generelle tilgængelighed af nye teknologier såsom radio-frequency identification mærkater (RFID), gør det praktisk at opsamle og udsende hændelsesinformation mere bredt end tidligere. Der er finansielle og strategiske fordele ved at implementere hændelses-baserede forretningsprocesser, fordi de nedarver den hændelsesbaserede natur af mange aspekter i den virkelige verden. Hændelsesbaserede applikationer tillader processer at blive modificeret hurtigt og hurtigt reagere på fejl og exceptionelle betingelser, som forstyrrer konventionelle processer. Generelle anbefalinger: Design alle nye virksomhedsapplikationer som et antal tilgængelige moduler frem for med en monolitisk arkitektur Brug et centralt integrationskompetencecenter til at vedligeholde dokumentation for SOA interfaces og hændelsesbeskrivelser Brug SOA og de tre simple former for hændelsesdesign i almindelige projekter Event Driven Architecture tilbyder yderligere værdi til eksisterende it-systemer ved at åbenbare tidligere gemte hændelser, der kan udløse værdifulde, tværgående forretningsprocesser i reel tid. I sammenligning med traditionel pull (svar/anmod) informationsflow, vil hændelsesbaseret integration tilbyde en mere effektiv måde at identificere forretningshændelser og accelerere initieringen af hændelsesafhængige forretningsprocesser. Serviceorientering og eventhåndtering bør ikke betragtes som to separate koncepter, men mere som en måde at tilvejebringe værdi til organisationen under en samlet SOA-banner. 18 E-business 1/Februar 2005

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption Agenda Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption (c) SOA Network, 2004 1 Husk Vælg en udviklingsplatform Microsoft.Net BEA Oracle Eclipse IBM Udviklingsopgaven

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Governance kræver en beholder til metadata

Governance kræver en beholder til metadata Governance kræver en beholder til metadata Whitepaper af Henrik Hvid Jensen 12. september 2006 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY 36607-v1-Metadata_Repository_Whitepaper.DOC. Indholdsfortegnelse Governance

Læs mere

Serviceorienteret Arkitektur

Serviceorienteret Arkitektur Serviceorienteret Arkitektur Seniorkonsulent, forfatter og Ekstern Konsulent Henrik Hvid Jensen Enterprise Architecture, Dansk IT, København 1. juni 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN 2 ASCOM telecare WP En aldrende og mere krævende befolkning, personalemangel, aldersrelateret sygdom og relativt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder EH SmartView Euler Hermes Online EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder www.eulerhermes.dk EH SmartView Overvåg risici og grib mulighederne, når de opstår I en usikker verden kræver det viden at beskytte

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Indvirkning på virksomheder

Indvirkning på virksomheder (c) SOA Network, 2004 1 Indvirkning på virksomheder Datalogisk Institut Københavns Universitet 29. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network (www.soanetwork.dk) henrikhvid@soanetwork.dk

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

/marius hartmann Integrationskrav 2. Logningskrav 3. Konsekvenser for kommunen

/marius hartmann Integrationskrav 2. Logningskrav 3. Konsekvenser for kommunen /marius hartmann maha31@frederiksberg.dk 20141002 Ang./ Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks version 1.3 Denne fælleshenvendelse, som dækker it-arkitekterne fra Ballerup, Odense,

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 C2 Komponentopdelt applikationslandskab... 2 2 Serviceplatform... 3 3 Opsamling af data i borgers hjem... 4 3.1 LOP... 5 3.2 Centralt opsamlingspunkt ()... 7 3.2.1 XDS og converter... 8 3.2.2

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMArisk RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere