E-business. Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-business. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub."

Transkript

1 Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel trykt i E-business internet, der giver dig overblik og indsigt. xxxxxxxxxxxxx Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. xx xxxxx Børsen Forum A/S, 2005 Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.xxxxxx xxx Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade 19 DK-1140 København K Tel: Fax:

2 Event Driven Architecture Event Driven Architecture af Henrik Hvid Jensen, Virksomheder skal i dag være mere omstillingsparate end nogensinde før. Gartner definerer den behændige virksomhed (RTE realtime enterprise) som den fuldstændige kompression af forsinkelse mellem at en hændelse opdages, rapportering af denne hændelse, beslutningen og svaret på hændelsen. For ens kunder, ledelsen og alle andre der har behov for information hurtigt for at træffe beslutninger, er det en drøm, der bliver til virkelighed. Gartner estimerer også at, i 2006 vil de dominerende spillere i hvert forretningssegment have opnået førerskab eller forstærket deres førerskab gennem brug af reel tids-teknologi. Vigtigste forretningshændelser ligger slumrende Organisationer der prøver at blive behændige virksomheder, der opererer i reel tid, er ofte ikke opmærksomme på, at deres vigtigste forretningshændelser ligger slumrende, lukket inde i de sikre rammer af deres komplekse system. Hændelsesbaseret eller Event Driven Architecture (EDA) tilbyder muligheden for at åbne for forretningspotentialet i en verden, hvor forretningsprocesser og deres afhængighed af forretningshændelser sker uden forsinkelse. Forestil en virksomhed hvor: Enhver vigtig forretningshændelse let, effektivt og troværdigt kan blive identificeret, opfanget og offentliggjort til virksomhedens besked-bus uden omkostningsfuld og risikabel applikationsombygning Informationen, der beskriver hændelsen, fortsætter gennem virksomheden med potentiale til at påvirke flere forretningsenheder, der kan udlede unik værdi ved at abonnere på disse hændelser Forretningsanalytiker kan dynamisk konfigurere hele systemet uden at iværksætte komplekse tekniske implementeringsopgaver. 1/Februar 2005 E-business 1

3 Event Driven Architecture Mange virksomheder har allerede afløst traditionelle forretningsprocesser med hændelsesbaserede processer. For eksempel: En virksomhed med en konventionel politik om at producere til lager forsøger at vedligeholde dets lagerbeholdning af færdige produkter indenfor en øvre og nedre grænse, bestemt af forudsigelser baseret på tidligere salg. En hændelses-drevet, producer til ordre -virksomhed afventer ankomsten af en kundeordre og initierer øjeblikkeligt produktion af den ønskede enhed. Flyselskaber benytter hændelses-baseret strategier for hyppigt at tilpasse priser baseret på kunders efterspørgsel (dynamisk prissætning i forhold til statisk prissætning). Indtjeningen er maksimeret ved at sætte en højere pris, hvis efterspørgslen er stærk og sætte en mindre for at fylde flere sæder, hvis efterspørgslen er svag. Det er kun muligt hvis software kontinuert følger kundernes billetindkøb (en hændelse) separat for hvert fly og dato. Ledelsen, transportplanlæggere og shippingmedarbejder bliver udstyret med browser-baserede grafisk instrumentbræt, der opdateres ofte for at give synlighed i leverancekanalaktiviteterne. Det muliggør hurtigere reaktion på potentielle problemer og muligheder for at kapitalisere på hændelser hvis timing og type ikke kan forudses (leverancekanalovervågning i forhold til periodiske rapporter og ad-hoc forespørgsler). Traditionelle processer er statiske og upræcise, fordi de påtvinger en forud planlagt sekvens af aktiviteter uafhængig af de øjeblikkelige betingelser. Hændelses-baserede processer reagerer på betingelser, som de er i virkeligheden, frem for hvordan de forventes at være. En hændelses-baseret tilgang kan ikke automatisk løse problemer, der fremkommer ved ekstreme betingelser, men det kan fange og rapporter undtagelser hurtigere end konventionelle systemer og derved give mere tid og data, som muliggør et bedre svar, når menneskelig involvering er nødvendig. Et nyt begreb indenfor it-arkitektur er dukket op på det seneste og bliver ofte præsenteret som efterfølgeren til en Service Orienteret Arkitektur (SOA). Dette dokument vil give et overblik over hvad en Event Driven Arkitektur (EDA) indeholder og hvordan den passer ind i en SOA. 2 E-business 1/Februar 2005

4 Event Driven Architecture Det væsentligste budskab er, at EDA ikke er en separat arkitektur-tilgang, men er et væsentlig element i, hvordan en virksomhed bør implementere SOA korrekt. SOA er en tilgang til distribueret computerbehandling, hvor softwarefunktionalitet tilbydes som services på et netværk. En Event Driven Arkitektur er en tilgang, hvor en hændelse/event afstedkommer, at en asynkron besked sendes mellem uafhængige software komponenter. Beskeden er envejs i forhold til service-interaktioner, hvor kommunikationen typisk er en tovejs anmod/svar kommunikation mellem en serviceforbruger og en serviceleverandør. 1. Hvad forstås ved event/hændelse? Når begrebet event eller hændelse bruges, forstås en hændelse, der sker i den virkelige verden. Det vil sige noget, som ændrer tingenes tilstand fra et stadie til et andet. Det kan f.eks. være en forretningshændelse såsom en ordre, ankomsten af et parti vare til rampen eller betaling af en regning. Disse hændelser registreres typisk som en besked fra et stykke software til et andet og i mange tilfælde vil flere hændelser blive samlet til en ny samlet hændelse. Når der diskuteres it-arkitektur, er det typisk beskeden, der sendes mellem softwareenhederne, der betragtes som hændelsen. Princippet i events har været kendt længe på et teknisk niveau indenfor systemsoftware, såsom operativsystemer og netværk- og systemhåndteringsværktøjer. Der er ikke så meget disse eventtyper, som dette dokument vil fokuserer på. Fokus vil være på hændelser, der sker i relation til organisationens forretningsområde. I en EDA behøves de enkelte softwarekomponenter ikke at have noget kendskab til hinanden. En eventafsender sender typisk beskeden gennem noget middleware-integrationsmekanismer såsom en bus og denne middleware offentliggør beskeden til de objekter, som abonnerer på hændelsen. De vil derefter foretage sig nogle aktiviteter baseret på hændelsen. Selve hændelsen indkapsler en aktivitet og er en komplet beskrivelse af en specifik aktivitet. Når to deltagere i en hændelse ikke behøver at have nogen information om hinanden for at interagere, betragtes disse deltagere som afkoblet. 1/Februar 2005 E-business 3

5 Event Driven Architecture Kobling er et begreb der beskriver niveauet af fælles viden, som er nødvendig i en distribueret computer-udveksling. Der er tre begreber: I en tæt koblet udveksling skal programmøren af den ene deltager have et detaljeret kendskab til opførslen af den anden deltager for succesfuldt at kunne udføre den krævede interaktion mellem to stykker software. Interaktionen vil typisk blive defineret på udviklingstidspunktet. Der vil typisk være behov et vist kendskab til, hvordan hver deltager er opbygget internt. I en løs koblet udveksling skal deltagerne have specifik men begrænset viden om hinanden, typisk beskrevet i en WSDLservicekontrakt. Servicekontrakten er et eksternt dokument, som leverer den information, hver deltagere behøver at vide for at kunne interagere med hinanden. Den eneste afhængighed mellem deltagerne er altså servicekontrakten og afhængigheden sker først på kørselstidspunktet ikke udviklingstidspunktet. På kørselstidspunktet henter forbrugeren servicekontrakten og baseret på indholdet i denne, dannes dynamisk en besked, der sendes til leverandøren. Serviceforbrugeren har intet kendskab til formatet af beskederne eller placeringen af servicen, før det skal bruge servicen. Der er intet behov for, at vide hvordan den anden part er opbygget internt. I en afkoblet udveksling skal deltagerne ikke have nogen viden om hinanden for at kunne interagere. Det vil sige, at der er ikke behov for en servicekontrakt mellem deltagerne. Den eneste forbindelse mellem eventleverandøren og forbrugeren er offentliggør- og abonner-aktiviteterne. Der er derfor ikke tale om helt afkoblede udvekslinger, de skal have information om disse hændelser. Så afkobling betyder egentlig mere løst koblet end kontraktbeskrevne services. En helt afkoblet interaktion er en situation, hvor de to parter i interaktionen overhovedet ikke har nogen viden om strukturen eller indholdet af interaktionen, f.eks. i situationer hvor et stykke software offentliggøre en hændelse uden at levere nogen information om hændelsen og abonnenter på den hændelse kan modtage den og behandle dem, som de har lyst. En sådan interaktion vil typisk involvere mennesker til at forstå og fortolke hændelsen. 4 E-business 1/Februar 2005

6 Event Driven Architecture At kunne reagere dynamisk og fleksibelt på nye hændelser Figur 1, Kobling er et flydende begreb, illustrerer, at kobling er et relativt begreb, hvor der ikke er klare afgrænsninger mellem hvornår man er tæt koblet, løst koblet og afkoblet. Man kan nærmere sige, at man er mere eller mindre koblet i forhold til andre distribuerede computerbehandlingsaktiviteter. Men generelt kan man sige, at jo mere man bevæger sig mod højre, jo større bliver it-infrastrukturens og derved virksomhedens behændighed. Men samtidig bevæger man sig væk fra de trygge forudsigelige rammer til en mere abstrakt situation med krav om at kunne reagere dynamisk og fleksibelt på nye hændelser. Der er ikke et ideelt niveau af løs kobling, det drejer sig primært om at bruge det rigtige værktøj til opgaven. Figur 1. Kobling er et flydende begreb og Figur 2, Illustration af serviceorienteret interaktion og hændelsesbaseret notifikation, sammenligner en serviceorienteret og eventbaseret kommunikation. 1/Februar 2005 E-business 5

7 Event Driven Architecture Tabel 1. Sammenligning mellem en hændelsesstyret- og servicestyret-kommunikation Hændelse / event-baseret kommunikation Udløseren er en forretningshændelse, der typisk sker på uforudsigelige tidspunkter Understøtter en til en, en til mange og mange til mange kommunikationer De resulterende aktiviteter bestemmes af modtageren baseret på den modtagne besked Understøtter dynamiske, parallelle asynkrone arbejdsgange gennem et netværk af processer Serviceorienteret kommunikation Processer er initieret under forudsigelige betingelser En til en kommunikation Aktiviteter er kontrolleret af klienten (afsenderen) Lineær eksekveringssti gennem et hierarki af services Figur 2. Illustration af serviceorienteret interaktion og hændelsesbaseret notifikation 2. Hvornår serviceorientering? Hvornår hændelsesbaseret? Applikationsdesignere vil ofte mikse service og hændelsesrelationer i den samme applikation. En event-afsender behøver ikke at vide, hvem eller hvad der forventes at modtage eventen eller hvad modtageren vil gøre med det. Ligesom en objektorienteret udvikler ser på og definerer sine objekter, vil event-orienteret udviklere tænke på og definere deres hændelse som det primære fokusområde. 6 E-business 1/Februar 2005

8 Event Driven Architecture Et nyt mere virtuelt syn på virksomheden Formålet for både SOA og EDA er at kombinere multiple moduler til store distribuerede applikationer, ved at separere interfacedefinitionen eller hændelsesbeskrivelsen fra software implementeringen. De kan begge benytte Web Services, men ingen kræver brug af Web Services (se dog Figur 3, SOA, EDA og Web Services giver størst værdi når de bruges sammen). I en SOA vil en forbruger finde, forbinde og derefter starte en service. I en event-baseret relation (notifikation) skal en afsender ikke finde, forbinde eller starte en modtager, den eneste kommunikation sker gennem data i eventen. Det tillader et nyt mere virtuelt syn på virksomheden, som spreder sig ud over de faste virksomhedsgrænser til at omfatte enhver anden forretningsenhed, som kunne blive berørt af hændelsen. Figur 3. SOA, EDA og Web Services giver størst værdi når de bruges sammen En serviceorienteret og eventbaseret applikation er forskellige på den måde, de strukturerer relationerne mellem modulerne, hvilket gør dem brugbare til forskellige formål. Services skal bruges, når forretningsproblemet, der skal løses, kræver en anmod/svar relation, hvor klientmodulet får nogle svar øjeblikkeligt eller forsinket fra en underordnet procedure, før det kan afslutte dets arbejde. Applikationer, der henter data fra nye og gamle ressourcer, passer fint med SOA. Ældre programmer kan blive indkapslet og moderniseret til at udstille deres funktionalitet gennem WSDL-interfaces og derefter tilgået fra nye kaldende applikationer. Multikanals og sammensatte applikationer er de bedste kandidater til serviceorientering. Forretningskomponenter, som opererer uafhængigt EDA er bedre egnet til at bygge autonome forretningskomponenter, som opererer uafhængigt. Virksomheder bør bruge hændelser til applikationer hvor multiple behandlingsstrømme kan eksekveres samtidigt; hvor timingen af 1/Februar 2005 E-business 7

9 Event Driven Architecture hændelsen, såsom begyndelse og afslutning af et trin er uforudsigeligt, eller ankomsten af yderligere eksternt input er uforudsigeligt; eller der er behov for dynamisk at tilføje, afbryde eller modificere procestrin uden at ændre andre kørende moduler. EDA forøger også forståelsen for, hvad der sker i en forretningsproces. Event-baseret design vil blive en central komponent i forretningsarkitekturen og i it, fordi det giver muligheder for at understøtte dynamiske og mangesidet forretningsprocesser. Event vil komplementer ikke udskifte services i en serviceorienteret arkitektur. Det er gennem en kombination af serviceorientering og eventbaseret, at virksomheden vil opnå den ønskede behændighed. 3. Typer af hændelser Event-baserede forretningsapplikationer kan inddeles i fire kategorier: Simple event-baserede (eller beskedbaserede) applikationer, hvor applikationer eksplicit sender eller modtager en besked direkte til eller fra hinanden. F.eks. gennem Web Services eller beskedorienteret middleware (BOM/MOM). Beskeden betragtes kun som en hændelse, hvis det afspejler fremkomsten af en ordinær hændelse. Der vil være grænsetilfælde, mellem hvornår det er en besked og hvornår det er en hændelse. F.eks. et XML dokument med en indkøbsordre, låneansøgning eller lignende transaktion kan betragtes som en slags hændelse, hvis de kun sendes en vej, da de jo afspejler en forretningshændelse. De er mindre rene end en klart designet hændelse, der rapporterer en enkel ændring af tilstand. Et dokument bliver sendt fra en applikation til en anden, så der er et løbende log af tilstandsændringer. Hvis dokumentet bruges i et to-vejs anmod/svar-mønster, er det ikke en hændelse. 8 E-business 1/Februar 2005

10 Event Driven Architecture Figur 4. Illustration af simple hændelser Event-baserede applikationer med en integrationsmægler som mellemled. Integrationsmægleren kan lave syntaktiske og semantiske transformationer og sender simple hændelsesbeskeder i henhold til nogle logiske regler. Den bruger ofte offentliggør abonner-kommunikation. Mæglerne tilfører altså noget intelligens ved brug af regler, dette i sammenligning med traditionelle BOM som kun understøtter basale hændelsesleverancer. Brugen af et mellemled er et væsentligt trin i forhold til simpel hændelsesbaseret applikationer, fordi en del af beslutningerne om dataflow og kontrolflow er flyttet fra applikationen og ind i mægleren. En mægler vil også understøtte en SOA, så den skal ikke kun ses som værktøjer til at håndtere hændelser. 1/Februar 2005 E-business 9

11 Event Driven Architecture Figur 5. Illustration af mægler Håndterer hele processen ved brug af specielle typer af event Event-baserede applikationer der er dirigeret af en forretningsproceshåndteringsenhed (Business Process Management BPM). Den håndterer hele processen ved brug af specielle BPM-orienterede typer af event. BPM håndtere procesflowet ved at huske status for hver instans af processen. Den bruger regler til at evaluere indhold og hændelser og iværksætter udførslen af det næste hensigtsmæssige trin. Den bruger ofte specielle skræddersyede BPM hændelsesbeskeder til at kommunikere mellem en BPM adapter og en central proces for at markere start og slut af en aktivitet. Disse specielle hændelser understøtter koordinationen af BPM processen, men er ikke forretningshændelser. De bærer ikke applikationsdata og er ikke sendt eller modtaget af et applikationsprogram. BPM værktøjerne bruger sådanne hændelser til at opsplitte og samle kontrolflow baseret på logiske regler. 10 E-business 1/Februar 2005

12 Event Driven Architecture Figur 6. Illustration af BPM Komplekse hændelsesbehandlings-applikationer (Complex-event processing CEP). Hvor en sofistikeret hændelsesansvarlig enhed logisk evaluerer multiple hændelser for at muliggøre afkoblede, parallelle, asynkrone applikationsbehandlinger. CEP bruger en central hændelsesansvarlig eller et antal distribuerede hændelses-behandlings-agenter (EPA), som bruger regler til at filtrere hændelser, sammenstille en mængde af hændelser til et højere niveau af komplekse hændelser ved at sammenholde hændelserne med mønstre og finde hændelsesmønstre, der ikke overholder visse betingelser. En hændelsesansvarlig kan danne nye hændelser, som sendes til applikationer eller til andre hændelsesansvarlige. 1/Februar 2005 E-business 11

13 Event Driven Architecture Figur 7. Illustration af CEP I mange miljøer med multiple adskilte informationssystemer, vil en væsentlig hændelse kun blive opdaget ved at evaluere, sammenligne og sammenstille nye informationer eller ændringer med data tilgængelig fra andre kilder. For eksempel når et skib kommer i havnen, behøves det ikke være en hændelse af nok betydning til at udstede en alarm, men hvis andre systemer viser, at en interessant person tidligere har været en del af skibets besætning, kan en mere dybdegående undersøgelse være på sin plads. I denne situation er hændelsen at et nyt skib er ankommet placeret i et system, mens informationen om den interessante person er placeret i et andet. En CEP tillader virksomheder at udnytte multiple informationskilder som del af en enkelt proces, sådan at data fra multiple systemer kan bruges i reel tid til at evaluere hvilket svar, der skal ske baseret på en ny hændelse. Denne beskedforædling er et vigtigt krav, da faktorer tilstede på det tidspunkt hvor hændelsen sker, kan levere essentiel kontekst forståelse for at gøre hændelsen brugbar. Et andet eksempel på en ikke planlagt forretningshændelse er, når indtjeningen falder regionalt. Reaktionen på denne hændelse kan være at starte en service, der kan undersøge hændelsen (f.eks. bestemme om den lokale leverandørs lager er tomt, om efterspørgslen er faldet, om medarbejderomkostningerne er steget) og derefter kalde en anden ser- 12 E-business 1/Februar 2005

14 Event Driven Architecture vice, som adresserer problemet (indhenter varer fra en anden leverandør, lancerer en marketingkampagne eller starter produktion hos tredjepart). Projektstyringssystemerne separeret fra logistiksystemer I mange produktionsmiljøer er projektstyringssystemerne separeret fra logistiksystemer, der holder rede på leverance af aktiver, der influere på projektets afslutning. CEP leverer muligheden for, at integrere adskilte systemer, der indeholder data, der konstant skal sammenholdes. F.eks. kan en projektleder specificere en opgave i projektstyringssystemet (f.eks. at bygge en sektion af et fly på en bestemt dato). For at denne sektion af flyet kan afsluttes som skemalagt, skal aktiver, som følges i totalt separerede logistik systemer, leveres til tiden. I mange situationer vil en person få til opgave at sammenstille hændelser i logistiksystemet med opgaver i projektstyringssystemet. Ved at placere en CEP ovenpå begge systemer vil alle hændelser blive håndteret automatisk. Brugere kan tilgå et enkelt browserbaseret interface for at se hændelser og data som sker i de enkelte systemer og hvis et konkret aktiv ikke leveres til tiden, kan CEP beslutte, om den skal advisere den ansvarlige, baseret på hvordan den forventede leverancedato influerer på det samlede projekt. Figur 8. Brug af Event Driven Architecture (kilde Gartner) Gartner har i Figur 8, Brug af Event Driven Architecture (kilde Gartner), vurderet hvor stor en del af behandlingen, der håndteres af de enkelte hændelsesformer. Gartner vurderer, at brugen af Enterprise Service Bus (ESB) vil understøtte serviceorienteret og eventbaseret design i en brugervenlig, standardbaseret middleware infrastruktur. Den stigende brug af BPM værktøjer vil forøge brugen af mere 1/Februar 2005 E-business 13

15 Event Driven Architecture kraftfulde former for hændelser, mens væksten i brugen af CFP vil være mere langsom, dels fordi mulighederne er mere begrænsede og dels fordi det kræver væsentlig større ekspertise at udvikle løsninger og gøre brug af resultatet. 4. Hændelsesbaseret integration De fleste integrationsinitiativer har været pull eller anmod/svar orienterede. Det betyder at timing af integrationsprocessen sker under kontrol af selve integrationsplatformen. Integrationsplatformen anmoder eller trækker information fra underliggende applikationssystemer for at have information tilgængelig. Denne udtrækningsproces sker på foruddefinerede intervaller. Sådanne initiativer har tilført en del forretningsværdi, men er kun et trin for at gøre organisationen mere behændig. For at reducere friktionen inde i forretningsprocessen må forretnings- og integrationsprocesser ofte udløses af hændelser, der sker i det underliggende system i reel tid. En hændelsesbaseret integrationsstrategi kan leverer konsistent information på tværs af virksomheden hurtigt. Ofte er hændelsesdrevet integration den eneste måde at sikre konsistens, da mange hændelser kun giver mening, hvis de er opfanget præcis på det tidspunkt, hvor de skete. I mange virksomheder sker større forsinkelser I mange virksomheder sker der større forsinkelser mellem at en hændelse sker og den er blevet identificeret af afdelingen, der skal håndtere den. Afhængig af typen af en hændelse og dets vigtighed kan værdien af en hændelse formindskes proportionalt med den tid, der er gået, siden den skete. For visse hændelser er alt andet end øjeblikkelig behandling uacceptabelt. For andre kan timer eller dage passere uden væsentlig forringelse af forretningsværdien. Hændelsesbaseret integration er essentiel for den første og kan repræsentere interessante nye forretningsmuligheder for den sidste. Hændelsesbaseret integration skal derfor fokusere på, hurtig at få informationen der beskriver hændelsen hen til modtageren. Det skal i hvert fald ske så hurtigt, at værdien af hændelsen ikke degraderes. 5. Hændelsesbaseret design Hændelses-baseret design er en mulighed for at forøge den behændige og allestedsnærværende computerbehandling. 14 E-business 1/Februar 2005

16 Event Driven Architecture Hændelser er baseret på notifikationer, en afkoblet type af kommunikation der er mere skalerbar og fleksible end tæt koblede eller løst koblede interaktioner. Hændelser tilbyder to yderligere former for behændighed: Instansbehændighed Hver instans af en forretningsproces behandles individuelt, såsom at sætte forskellige enheder og farver på hver enkelt bil på samlebåndet Procesbehændighed Modificerer processen som svar på ændringer i verden. Såsom at ændrer samlebåndet til at bygge MPV i stedet for sedan. Selvom eventbaserede forretningsprocesser primært er et forretningsanliggende, har de implikationer for it-afdelingen. Mange aspekter af hændelses-baserede forretningsstrategier kan kun blive implementeret, hvis de underliggende applikationssystemer også er eventbaserede. Traditionel applikationsarkitektur er for statisk, ufleksibel, for svære at skalere og uhåndterlig til at implementere den type af proaktiv opførsel, som hændelses-baserede processer behøver. Event-baserede applikationer tillader processer at blive modificeret hurtigt og reagere på fejl og exceptionelle hændelser, der forstyrre konventionelle processer. 6. Forventninger Virksomheder må forberede sig på, at alle typer af applikationer vil udsende en kontinuer strøm af beskeder, hver gang der sker en væsentlig aktivitet. Gartner beskriver en situation, hvor der udover disse strømme af hændelser også vil være muligt rutinemæssigt at skanne dokumenter, filer og beskeder, der strømmer gennem virksomhedens netværk, for meningsfyldt information. At der vil være opstillede strategisk placerede sensorer, der observerer hændelser, der sker i den fysiske verden udenfor it. Alle disse hændelser vil blive opsamlet og der vil være adgang til disse informationer for mennesker og for maskiner, der begge kan reagere hensigtsmæssigt baseret på mønstre i disse hændelser. For at opnå et sådant niveau af forståelse er det nødvendigt at implementere simple metoder til opsamling af eventdata, intelligente agenter må installeres i netværket for at evaluere eventbeskeder og afvise dem, som der ikke er behov for og opsummere lavniveau observationer til højere niveauer af komplekse hændelser passende til at blive præsenteret for 1/Februar 2005 E-business 15

17 Event Driven Architecture mennesker eller som afstedkommer automatiske opfølgningsaktiviteter. Semantic Web standarderne bliver ikke direkte nævnt i litteraturen omkring EDA, men Semantic Web tankegangen vil være én væsentlig komponent i en sådan situation. Figur 9. Hvordan hændelsesbaserede forretningskrav håndteres af hændelsesbaserede applikationer Hændelsesbaserede forretningsproceskrav Reducere den samlede tid en samlet proces tager Behandler hver instans af en forretningsproces individuelt (instans behændighed) eller modificerer selve processen (proces behændighed) Reagerer på undtagelser og andre nye hændelser kontinuert gennem hver enkelt forretningsprocesinstans livscyklus Løses af hændelsesbaseret applikationer ved Håndtere hændelser individuelt, frem for samlet Kører aktiviteter parallelt frem for serielt Bruger push ikke pull kommunikation Notificerer mennesker selektivt Trækker forretningsregler ud af applikationsprogrammer Data- og procesflow-beslutninger er foretaget hos mæglere, BPM løsninger og andre regelbaserede løsninger Modulært design Dynamisk arkitektur Håndtering af komplekse hændelser 7. Industristandarder Industristandarderne for hændelsesbaserede applikationer er ufuldstændige, men efterhånden som de modnes, vil de forøge brugen af hændelseskonceptet og tilbyde konsistent hændelseshåndtering og forståelse mellem softwareprodukter. I øjeblikket er de væsentligste standarder, der er under udvikling WS-Eventing og WS-Notification, disse to specifikationer vil blive samlet under WS-Eventing. Den er en standard for asynkron notifikation af hændelser mellem XML-baserede Web Services. Det er et antal protokoller, beskedformater og interface, der tillader Web Services at abonnere eller acceptere abonnenter til hændelsesnotifikation. Derudover er standarder, som f.eks. WS-Reliable Messaging til at sikre fælles forståelse for status for leverance af hændelsen og WS-Adressing der kan bruges til at under- 16 E-business 1/Februar 2005

18 Event Driven Architecture støtte nogle af de opgaver, som kræves af en mægler, væsentlige indenfor en EDA. Det bliver også en opgave for diverse industriorganisationer at definere hændelser indenfor deres industrisegment, så der kan være en fælles forståelse for hændelsernes betydning indenfor deres domæne. Semantic Web standarderne vil være velegnede til at beskrive de enkelte hændelser. 8. WS-Notification Web Services Notification er en familie af specifikationer, der definerer en standard Web Services tilgang til notifikation ved brug af en emne/topic-baseret offentliggør/abonner mønster. Det inkluderer en standard beskedudveksling, der skal implementeres af serviceleverandøren, der ønsker at deltage i notifikationer, standard beskedudveksling for en leverandør af notifikationsmæglerservice (det tillader offentliggørelse af beskeder fra enheder, der ikke selv er serviceleverandører). En XML model der beskriver emner og operationelle krav til serviceleverandør og anmoder der deltager i notifikationen. 9. WS-Eventing Denne specifikation definerer en protokol for hvordan en Web Service kaldet en event sink kan registrere interesse (abonnerer) i en anden Web Service og modtage beskeder om hændelser. 10. Opsummering Hændelsesbaserede processer er mere informationsintensive end konventionelle processer, fordi hændelser bliver genereret for at markere ting, som normalt ikke ville være blevet registreret. Applikationsudviklere har traditionelt ikke set et behov for øjeblikkeligt at transmittere en hændelsesbesked for hver ændring af tilstand bare for at forøge synligheden af processen eller accelerere aktiviteterne hos andre forretningsenheder eller applikationer. Men den teknologiske udvikling både i form at hurtigere, billigere og mere stabile netværk 1/Februar 2005 E-business 17

19 Event Driven Architecture samt den generelle tilgængelighed af nye teknologier såsom radio-frequency identification mærkater (RFID), gør det praktisk at opsamle og udsende hændelsesinformation mere bredt end tidligere. Der er finansielle og strategiske fordele ved at implementere hændelses-baserede forretningsprocesser, fordi de nedarver den hændelsesbaserede natur af mange aspekter i den virkelige verden. Hændelsesbaserede applikationer tillader processer at blive modificeret hurtigt og hurtigt reagere på fejl og exceptionelle betingelser, som forstyrrer konventionelle processer. Generelle anbefalinger: Design alle nye virksomhedsapplikationer som et antal tilgængelige moduler frem for med en monolitisk arkitektur Brug et centralt integrationskompetencecenter til at vedligeholde dokumentation for SOA interfaces og hændelsesbeskrivelser Brug SOA og de tre simple former for hændelsesdesign i almindelige projekter Event Driven Architecture tilbyder yderligere værdi til eksisterende it-systemer ved at åbenbare tidligere gemte hændelser, der kan udløse værdifulde, tværgående forretningsprocesser i reel tid. I sammenligning med traditionel pull (svar/anmod) informationsflow, vil hændelsesbaseret integration tilbyde en mere effektiv måde at identificere forretningshændelser og accelerere initieringen af hændelsesafhængige forretningsprocesser. Serviceorientering og eventhåndtering bør ikke betragtes som to separate koncepter, men mere som en måde at tilvejebringe værdi til organisationen under en samlet SOA-banner. 18 E-business 1/Februar 2005

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption

Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption Agenda Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption (c) SOA Network, 2004 1 Husk Vælg en udviklingsplatform Microsoft.Net BEA Oracle Eclipse IBM Udviklingsopgaven

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008. Gert Galster, SundIT http://sundit.dk

Projekt SFI-2. Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008. Gert Galster, SundIT http://sundit.dk Projekt SFI-2 Terminologi- og SFI-workshop 2. september 2008 Gert Galster, SundIT http://sundit.dk SFI-2 - formål At levere et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af en it-infrastruktur, så man rationelt

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag!

www.blh.dk/okonomi Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Ny inspiration og viden fra Per Nikolaj Bukh Prøv gratis i dag! Mød Per Nikolaj Bukh og hans netværk i 2007 Børsen Ledelseshåndbøger Med Børsen Ledelseshåndbøger får du den mest aktuelle viden, sparring og frem for alt inspiration til alle de udfordringer, der præger

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE A.1. Generelt ScaleIT veje software er et Windows baseret dataopsamlings program, dedikeret til håndtering af vejedata og integration af veje processen i selskabets

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere