Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted"

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Døgnhus Thy- Mors Korsgade 18, 7700 Thisted tlf er en almen voksenpsykiatrisk afdeling, og er en del af Psykiatrien Region Nord. Døgnhus Thy-Mors modtager sygeplejestuderende fra Thisted Sygeplejeskole Samarbejdsrelationer Udover brugeren og dennes pårørende er vore nærmeste samarbejdspartnere de to teamfunktioner, som dækker hhv. Morsø og Thisted kommuner. I hvert team er der ansat læger, sygeplejersker, plejer, psykolog, socialrådgiver og sekretærer. Teamet har den ambulante kontakt før indskrivningen og efter udskrivningen fra Døgnhuset. Vi samarbejder desuden med Daghus Thisted og Morsø. Har patienten brug for et ophold i et intensiv lukket afsnit, bliver det på afsnit N16 i Brønderslev. Øvrige samarbejdsrelationer er: Mobil Team, Opsøgende Psykoseteam, kommunale sagsbehandlere, egen praktiserende læge, hjemmeplejen, kommunernes socialpsykiatriske tilbud. ECT på Ålborg Psykiatriske sygehus Patient/borger kategorier Døgnhus Thy-Mors er normeret til 16 patienter. Optageområdet er Thisted og Morsø kommuner. Patientgruppen er mennesker over 18 år, som kræver indlæggelse i døgnafsnit. Der bliver hovedsageligt indlagt mennesker med: Skizofreni, affektive lidelser, reaktiv psykose, personlighedsforstyrrelse. Desuden har en del patienter problemer med misbrug af alkohol og stoffer. Enkelte kan være suicidalfarlige. De fleste brugere er indlagt frivilligt, men tvangstilbageholdelse kan forekomme. Centrale kliniske problemstillinger Som følge af de mange forskellige psykiatriske diagnoser stilles der krav til personalet om at forholde sig Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 6

2 til mange forskelligartede og komplekse problematikker. De hyppigst forekomne kliniske problemstillinger hos målgruppen er mennesker med: Lavt selvværd, dårlig egenomsorgskapacitet, kontakt svaghed, isolationstendens, angst, grænseløs/grænseoverskridende adfærd, risikofaktorer i.f.t. KRAM, koncentrationsbesvær, sociale problemer, hallucinationer vrangforestillinger, tristhed, opgivenhed, opstemthed. Tværfaglige og tværsektorielle forhold I Døgnhus Thy-Mors er følgende personalekategorier ansat: 11 sygeplejersker, 7 SSA, 1 fysioterapeut, 1 sekretær, 2 rengøringsassistenter, 1 økonoma, 1 køkkenassistent, 1 leder (sygeplejerske), 1 stedfortræder (sygeplejerske) Alle indlagte har mulighed for at tale med en overlæge fra Teamet en gang om ugen.( Desuden er der en vagtordning blandt teamets læger, så man kan komme i telefonisk kontakt med en læge døgnet rundt.) På behandlingskonference deltager socialrådgiver og psykolog fra Teamet, der også kan medinddrages i.f.t. den enkelte patient. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer I Døgnhus Thy-Mors modtages patienter til udredning, behandling og pleje for psykiatriske lidelser. Den sygeplejefaglige opgave i afsnittet bliver således: Observation ud fra Gunn von Kroghs statusbegreber relateret til psykiske lidelser og videreformidling af observationer i det psykiatriske fagsprog. Identificering og prioritering af sygeplejefaglige indsatsområder Planlægning af indsatsen i samarbejde med patienten Evaluering af indsatsen Planlægning af patientens videre forløb i samarbejde med patient, pårørende, og tværfaglige/tværsektorielle samarbejdspartnere Sygeplejefaglige opgaver Etablere, vedligeholde og afslutte en professionel relation. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 2 af 6

3 Observation og identifikation af funktion og symptomer hos den enkelte og videregive sine observationer i relevante fora Prioritere, planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygeplejeinterventioner i forhold til observationerne Udarbejde og arbejde efter aktivitetsplaner i henhold til psykiatriens aktivitetspolitik Medicin administration (dosering, observation af virkning og eventuelle bivirkninger) Ledsage til ECT behandling. Psykoeducation Kontakt til samarbejdspartnere. Udviklings- og forskningsområder og tiltag Sygeplejecardex ud fra Gunn von Kroghs begreber Rygestop instruktør. KRAM faktorer Tilbyde og deltage i familiesamtaler, mhp at spørge ind til børnene. Den danske Kvalitetsmodel Klinisk vejleder deltager i et to-årigt forskningsprojekt om sygeplejestuderendes læring i praksis, ledet af Linda Kragelund. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Miljøterapeutiske tiltag. Tiltag fra kognitiv terapi. GAF score og NIP score. Tildeling af to kontakt personer til hver bruger. To grupper. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 3 af 6

4 Behandling og udskrivelses konferencer. Supervision ved psykoterapeut til grupperne enkeltvis hver 4. uge Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Kliniskvejleder udarbejder en generel studieplan før den studerende starter under hensyntagen til tid, praktiske rammer og med baggrund i læringsudbyttet for modul 8. I forbindelse med forventnings-samtale aftales der individuelle tiltag ud fra den studerendes erfaring og læringsstil. Da de studerende tilknyttes hver sin gruppe og klinisk vejleder er tilknyttet den ene gruppe og indgår i vagtdækning, vil de studerende komme til følges tæt med en i forvejen aftalt sygeplejerske, de første to uger. Derefter aftales øget selvstændighed. Studerende vil mest have dagvagter, men også en del aftenvagter, da der i Døgnhuset også er gode læringsmuligheder om aftenen. Kun hvis den studerende har et specielt ønsker om det, kan der aftales en enkelt nattevagt i forløbet. Der vil indgå enkelte weekend vagter overvejende sammen med klinisk vejleder. I starten af forløbet vil der især være fokus på det at indgå i relations arbejde og at benytte kommunikation som arbejdsredskab. Senere vil der være fokus på områder som miljøterapi, psykiatrisk sygepleje og psyko-farmakologi sammenholdt med de mest sete lidelser. Der afholdes forventningssamtale en af de første dage. I forløbet indgår to studieaktiviteter i form af en fastlagt studieaktivitet: en kommunikationsrapport, som tilstræbes lavet og gennem gået i løbet af den tredje uge, hvor der også afholdes midtvejsevaluering med deltagelse af klinisk vejleder og sygeplejerlærer. Derudover en planlagt studieaktivitet i form af en egoprofil. I sidste uge af studieforløbet afholdes den kliniske prøve. Læringsmiljø /Studiemiljø Den Sundhedsfaglige Højskole Side 4 af 6

5 Det tilstræbes at de studerende er på vagt 8 timer af gangen og med ca. 4 vagter om ugen. Vejlednings timerne er placeret inden for disse vagter. Der er adgang til IT, Døgnhusets faglitteratur og studierum, men det forventes at det meste af læsning foregår på studiedage, da det anses for vigtigt at være tilstedet i miljøet for at opnå optimal læring. Vejlednings- og evalueringstilbud Der planlægges ugentlige vejledningstimer fælles for begge studerende med klinisk vejleder, hvor der lægges op til refleksion ud fra de studerendes logbog og undring. Desuden planlægges der undervisning fra de studerende ud fra aftalte emner. Der laves fremad rettede aftaler for en uge af gangen med angivelse i den individuelle kliniske studieplan. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er Anne Marie Veje Dahlgaard, som har 17 års erfaring som psykiatrisk sygeplejerske og som gennem flere år været med- vejleder. Hun tog i 2001 klinisk vejlederuddannelsen og har siden 2005 fungeret som klinisk vejleder. Hun deltager i øjeblikket i forskningsprojektet ud fra Linda Kragelunds ph.d. projekt om Kategoriserings-model for sygepleje studerendes læreprocesser. Uddannelsesansvarlig er stedfortræder Karin Fenger Madsen. Hun har 13 års erfaring som psykiatrisk sygeplejerske. Tog i Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje. Blev i 2003 uddannet klinisk vejleder, og har erfaring som klinisk vejleder i 3 år. Er i i gang med en lederuddannelse under DISPUK Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Liv Strand: Fra kaos mod samling mestring og helhed. Erno Metze og Jørgen Nystrup: Samtaletræning Clarence Crafoord: Udviklende fortrolighed. Tanker om kontaktpersonsfunktionen Den Sundhedsfaglige Højskole Side 5 af 6

6

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945

Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe. Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Praktikstedsbeskrivelse Afsnit E1 Voksenpsykiatrien Esbjerg og Ribe Gl. Vardevej 100, 6715 Esbjerg N Tlf. 7918 2945 Målsætning / værdigrundlag Grundlæggende værdier Respekt At respektere den sindslidende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere