BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN"

Transkript

1 BRUGERMANUAL BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN HENKELMAN BV Adresse Veemarktkade 8 / D AE s-hertogenbosch The Netherlands Post adresse P.O. Box CC s-hertogenbosch The Netherlands Tel (+ 31) (0) Fax (+ 31) (0) Internet Version DIG.DK

2 Denne manual omhandler BOXER, MARLIN, FALCON og POLAR serien. De generelle anvisninger gælder for modeller i denne kategori. Henkelman B.V. kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes afvigelser i maskinens specifikationer. Denne manual er udarbejdet omhyggeligt. Henkelman B.V. påtager sig intet ansvar for fejl i manualen og/eller misfortolkninger af manualen. Henkelman B.V. kan ikke drags til ansvar for skader som skyldes anvendelse af reservedele, som ikke er leveret af Henkelman B.V. Henkelman B.V. forbeholder sig ret til ændring af specifikationer eller reservedele, uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Manualen eller dele af denne må ikke kopieres, udskrives eller på anden made mangfoldiggøres, uden tilladelse fra Henkelman B.V. ERSTATNINGSANSVAR 1. Vi påtager os alene det erstatningsansvar som loven foreskriver. 2. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige ordrens samlede beløb. 3. Udover de generelle lovbestemte regler for forretningsforhold og god tro, er vi ikke erstatningspligtige for nogen form for skader, direkte eller indirekte, inklusiv produktionstab, følgeskader eller personskader for modparten eller tredje part. 4. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for skader som skyldes en anvendelse af produktet, til andre formal end det tiltænkte. GARANTI 1. Der ydes 12 måneders garanti på det leverede produkt, dog med nedenstående undtagelser. Garantien er begrænset til fabrikationsfejl og inkluderer derfor ikke nedbrud som involverer dele af produktet, som er udsat for normalt slid. 2. Garantien på dele eller udstyr som er leveret af tredje part, er begrænset til denne leverandørs garanti. 3. Garantien bortfalder hvis produktet anvendes af uautoriserede personer. 4. Garantien bortfalder ligeledes hvis der udføres nogen form for uautoriseret arbejde med, eller modifikationer på produktet. 5. Ved udskiftning af dele under garantien, er den udskiftede del vor ejendom. 6. Hvis kunden helt eller delvist, undlader at opfylde betingelserne i kontrakten, bortfalder garantien, så længe denne situation er gældende. Vore normale salgs- og leveringsbetingelser fremsendes til kunden efter anmodning. Version DIG.DK 2

3 INDHOLD INTRODUKTION / ANSVAR / GARANTI... 2 INDHOLD... 3 MASKINREGISTRERING... 4 VIGTIGT FOR INSTALLATION LÆSES FØRST!!!! VIGTIGT FOR BRUG LÆSES FØRST!!!! 7 ADVARSELSSKILTE... 8 VIGTIGT MASKINDELE... 9 OPSTART OG BETJENING ON/OFF afbryder 11 Sleep funktion 11 Start af maskinen 11 Betjening 12 BETJENINGSPANEL Kontrolpanel version 13 Kontrolpanel layout 14 PROGRAMMERING VEDLIGEHOLDELSE Driftsmode Programmode Andre modes Driftstimetæller Manuel programmering 18 Automatisk programmering Generelt 21 Vigtigt før og under vedligeholdelse 21 Standard vedligeholdelse 22 Vakuumpumpe vedligeholdelse 22 Klargøringsprogram 22 Svejsesystem vedligeholdelse 25 Silikoneholder og lågpakning vedligeholdelse 27 Liste over vedligeholdelsesdele 29 TEKNISKE SPECIFIKATIONER EL-DIAGRAMMER FEJLKODER PNEUMATIK DIAGRAMMER PROBLEMLØSNING FABRIKSINDSTILLINGER SPECIALAPPLIKATIONER Maskine med gasskylning 40 Pakning af flydende produkter 40 Ekstern vakuumering af beholdere 41 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA/NOTER AFMONTERING AF FRONTPANEL Version DIG.DK 3

4 FØR MASKINEN TAGES I BRUG, SKAL MASKINREGISTRERINGEN UDFYLDES AF BRUGEREN Maskinen registreres med følgende data. Disse oplysninger vigtige for alle henvendelser vedrørende maskinen. TYPESKILT Relevante data for henvendelser findes på maskinens typeskilt. Typeskiltet er placeret bagpå maskinen. Noter følgende data: 1. MASKINTYPE 2. MASKINNUMMER 3. SPÆNDING KONTROLPANEL DATA Når maskinen startes vises to koder på displayet, før styringen skifter til brugermode. Den første kode angiver softwareversionen for styringen og den anden kode angiver de aktive options. Skriv begge koder ind i nedenstående felter: 4. KODE 1 5. KODE 2 Version DIG.DK 4

5 VIGTIGT FOR INSTALLATION!!! LÆSES FØRST!!! GENERELT Læs omhyggeligt manualen før maskinen tages i brug. Manualen indeholder vigtige anvisninger for opstart, vedligeholdelse og applikationer. Ved problemer som kunne have været undgået ved at studere manualen, bortfalder garantien. Henkelman BV ønsker kunden mange års tilfredshed med maskinen. I tilfælde af problemer står vi naturligvis altid til disposition med råd og vejledning. MILJØ Maskinen skal transporteres i lodret stilling. Maskinen må IKKE vippes, da dette kan skade vakuumpumpen. Placer maskinen på et plant og bæredygtigt underlag. Dette er vigtigt for en fejlfri drift. Sørg for tilstrækkelig plads omkring maskinen, for at sikre god ventilation. Der skal være mindst 5 cm fri plads. Maskinens omgivelsestemperatur skal ligge mellem 5 0 C og 30 0 C. Ved drift under andre temperature, skal leverandøren kontaktes. Placer ALDRIG maskinen tæt på varmekilder eller dampende udstyr (f.eks. en opvasker eller lignende). FORSYNINGSSPÆNDING/JORD Kontroller at forsyningsspændingen svarer til den angivne på typeskiltet. Maskinen skal altid jordforbindes forskriftsmæssigt. Forsyningskablet skal oplægges frit, så det ikke udsættes for mekanisk overlast. Ved skader på kablet skal dette omgående udskiftes. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller fejlsøgning på maskinen, skal forsyningsspændingen afbrydes. Hvis maskinen hensættes i længere tid, skal forsyningsspændingen afbrydes. Version DIG.DK 5

6 VAKUUMPUMPE Kontroller at der er olie på vakuumpumpen før maskinen startes (se side 16). Start ALDRIG maskinen uden olie på vakuumpumpen. Brug altid den rigtige olietype til pumpen (se side 24). Efter flytning/transport skal olieniveauet kontrolleres, før maskinen sættes i drift. Når maskinen starts første gang eller længere tids stilstand, skal klargøringsprogrammet køres først (se side 22). TILSLUTNING AF GASSKYLNINGSSYSTEM (option) Brug ALDRIG brændbare gasser eller gasblandinger som indeholder meget ilt. Der kan være fare for eksplosioner ved brug af sådanne gasser. Henkelman BV kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes brug af sådanne gasser. Gasflaskerne skal altid være korrekt sikrede. Hvis gasskylning ikke bruges, skal hovedhanen på flasken altid være lukket. Trykket på reduktionsventilen på gasflasken må aldrig indstilles højere end 1 atmosfære. Højere tryk kan skade maskinen. Diameteren på slangekonnektoren er 6 mm (BOXER og MARLIN 42/42 XL), 13 mm (POLAR 2-85 og 2-95), og 8 mm for andre maskiner. Konnektorerne er placeret bagpå maskinen. Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om gasflasker TILSLUTNING AF EKSTERN TRYKLUFT TIL SVEJSETRYK (option) Trykket må ALDRIG indstilles højere end 1 atmosfære, højere tryk kan skade maskinen. Kun ren og tør trykluft må bruges til eksternt svejsetryk. Diameteren på slangekonnektoren er 6 mm (bagpå maskinen). Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om trykluft. Version DIG.DK 6

7 VIGTIGT FOR BETJENING!!! LÆSES FØRST!!! GENERELT Pak aldrig produkter som kan skades under eller efter vakuumering. Levende organismer må aldrig vakuumeres. Se manualen ved tvivl om betjening eller funktion. Hvis manualen ikke giver løsningen, kontakt da leverandøren. Garanti og ansvar bortfalder hvis skaden skyldes reparationer eller ændringer, som er udført af kunden. Kontakt altid vor serviceafdeling ved fejlfunktioner. Ved funktionsfejl skal maskinen stoppes og sikres mod genindkobling, ved at afbryde forsyningsspændingen. VEDLIGEHOLDELSE GENERELT Det er vigtigt at maskinen servicers regelmæssigt, for at sikre en optimal drift og en god tilstand på maskinen. Denne vedligeholdelse er beskrevet tydeligt på side 15. Hvis de foreskrevne intervaller ikke overholdes, bortfalder garantien. Det samme er gældende ved mangelfuld vedligeholdelse. Afbryd altid forsyningsspændingen før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. Ved tvivl om vedligeholdelsesarbejdet eller hvis maskinen ikke fungerer korrekt, kontakt da vor tekniske afdeling. TRANSPARENT LÅG Placer aldrig maskinen nær varmekilder, dette kan skade låget. Placer aldrig varme, skarpe eller tunge objekter på låget, dette kan skade låget. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af låget. Kontroller låget for revner mindst en gang om ugen. Ved synlige revner i låget skal maskinen OMGÅENDE slukkes og først tages i brug igen når låget er udskiftet. Hvis arbejdet fortsættes er der fare for at låget imploderer. Ved drift med et revnet låg, bortfalder alle garanti- og erstatningskrav. Det transparente låg skal udskiftes hvert 4 år, som en del af den forebyggende vedligeholdelse. Version DIG.DK 7

8 VAKUUMPUMPE Kontroller jævnligt niveauet og kvaliteten af olien i pumpen. Ved for lav oliestand eller for dårlig kvalitet, skal der efterfyldes hhv. olien skal udskiftes (se side 23). Lad pumpens klargøringsprogram køre mindst en gang før olien udskiftes (se side 22). Brug altid den foreskrevne olietype (se side 24). Brug klargøringsprogrammet mindst en gang om ugen for at sikre en lang og sikker pumpedrift (se side 22). BRUG AF GASSKYLNINGSSYSTEM (option) Brug ALDRIG brændbare gasser eller gasblandinger som indeholder meget ilt. Der kan være fare for eksplosioner ved brug af sådanne gasser. Henkelman BV kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes brug af sådanne gasser. Gasflaskerne skal altid være korrekt sikrede. Hvis gasskylning ikke bruges, skal hovedhanen på flasken altid være lukket. Trykket på reduktionsventilen på gasflasken må aldrig indstilles højere end 1 atmosfære. Højere tryk kan skade maskinen. Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om gasflasker ADVARSELSSKILTE PÅ MASKINEN!!! BEMÆRK korrekt forsyningsspænding. Sæt stikket forsvarligt i udtaget. Skal jordforbindes forskriftsmæssigt. Under vedligeholdelse eller ved hensætning, skal forsyningsspændingen afbrydes. Brug ALDRIG brændbare gasser eller blandinger med meget ilt. Dette kan medføre fare for eksplosioner Ved brug af ovenstående bortfalder alle garantikrav og ansvar for Henkelman BV. Version DIG.DK 8

9 VIGTIGE MASKINDELE BOXER SERIE MARLIN SERIE Vakuumkammer Sidesnit BOXER maskiner MARLIN maskine set bagfra BOXER maskine set bagfra Svejsebom i vakuumkammer monteres med et kliksystem 2. Silkoneholdere monteret på transparent låg 3. Gasskylningsdyser 4. Gummipakning i låg for hermetisk lukning 5. Gasfjedre for åbning af låg efter maskincyklus 6. Vakuum / Ventilationsåbning 7. Kontrol panel 8. Vakuummeter 9. ON/OFF Afbyrder 10. Hovedafbryder (kun MARLIN serie) 11. Oilaftapning 12. Oilpåfyldning 13. Skueglas 14. Forsyningskabel 15. Sikringsholder med sikring (kun BOXER serie og MARLIN 42 og 42 XL) 16. Gastilslutning, bemærk max 1 Bar 17. Typeskilt 18. Advarselsskilt Udseendet kan variere fra maskinen til maskine Version DIG.DK 9

10 FALCON SERIE POLAR SERIE FALCON og POLAR enkelt kammer model set bagfra Inderside låg POLAR serie POLAR dobbelt kammer model med åben side 1 1. Svejsebom monteret med bolte 2. Silikoneholder på holdere i vakuumkammer (FALCON) eller på arbejdsplade (POLAR) 3. Gasdyser monteret på silikoneholdere 4. Gummipakning i låg for hermetisk lukning 5. Vakuum / Dekompression / Sugerør 6. Kontrolpanel 7. ON/OFF Afbryder 8. Vakuummeter 9. Hovedafbryder 10. Olieaftapning 11. Oliepåfyldning 12. Skueglas 13. Oliefilterhus 14. Forsyningskabel 15. Gastilslutning, bemærk max. 1 bar 16. Tryklufttilslutning, bemærk max. 1 bar 17. Typeskilt 18. Advarselsskilt Udseende kan variere fra maskine til maskine POLAR dobbelt kammer model set bagfra Version DIG.DK 10

11 START OG BETJENING AF MASKINEN AFBRYDER HOVEDAFBRYDER Afbryderen bruges til at tænde og slukke for maskinen. FORSIGTIG Afbryderen afbryder ikke spændingen til maskinen komplet. For BOXER serien, MARLIN 42, MARLIN 42 XL og andre modeller som kører på 1 fase, er det nødvendigt at fjerne stikket fra udtaget på væggen, for at afbryde al spænding til maskinen. For andre MARLIN modeller, FALCON serien, POLAR serien og andre modeller som kører på trefaset forsyning, skal hovedafbryderen slukkes for at gøre maskinen spændingsløs. Sørg for at maskinen er helt spændingsløs, før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL Når maskinen er tændt kører vakuumpumpen kun under vakuumcyklussen. MARLIN / FALCON / POLAR serien Når maskinen er tændt kører pumpen kontinuerligt. De 3-fasede pumper kræver længere opvarmningstid og start og stop ad disse vil reducere levetiden. Hvis maskinen er tændt, men ikke bruges, slukker pumpen automatisk efter 10 minutter. Dette er for at undgå at olien overophedes og reducere tilsmudsningen af filteret. Dette kaldes sleep funktionen. SLEEP FUNKTION På modellerne: Marlin, Falcon og Polar, er sleep funktionen sat til som standard. Dette betyder at pumpen stopper efter 10 minutter, hvis maskinen ikke bruges. Når låget lukkes starter cyklussen og pumpen samtidigt. START AF MASKINEN Når maskinen er tilsluttet og hovedafbryderen er tændt, kan maskinen tændes via afbryderen. Når maskinen startes vises der to koder på displayet, før panelet skifter til driftsstatus. Den første kode angiver softwareversionen og den anden kode angiver maskinens aktive optioner. Husk at notere begge koder på side 4 i manualen. Dette er VIGTIGT for leverandøren, ved alle henvendelser. Når der er skiftet til brugermode er maskinen klar til brug. Hvis maskinen er ny eller ikke har været brugt i længere tid, er det VIGTIGT at køre klargøringsprogrammet for pumpen (15 minutter). Se side 17 for anvisninger vedrørende dette. Efter skift til brugermode kan displayet vise [ OIL ]. Dette betyder at driftstimetælleren er sat til og at det indstillede timetal er nået. Timetælleren er slået fra som standard, men brugeren kan aktivere denne som en hjælp til at huske vedligeholdelsesintervallerne. Hvis [Oil] vises på displayet, kan maskinen stadigt bruges, men det anbefales at slukke timetælleren eller nulstille denne. Kontakt leverandøren for yderligere information om indstilling af driftstimetælleren. Version DIG.DK 11

12 STANDARDBETJENING AF MASKINEN 1. Tænd maskinen via afbryderen. Varm pumpen op via klargøringsprogrammet, hvis maskinen har stået stille i længere tid (se side 22). 2. Fyld vakuumposen med produkt. Vælg en korrekt posestørrelse som lægger sig pænt omkring produktet, men som ikke er for stor. Vær opmærksom på hygiejnen omkring denne håndtering. Emballage, produkt og hænder skal være ren og gerne tørre. 3. Læg vakuumposen i kammeret. Den åbne side skal ligge over svejsebommen, dog må posen ikke rage ud fra kammeret. Hvis produktet er meget lavere end højden på svejsebommen, skal de medfølgende indlægsplader bruges.. Dette letter funktionen og reducerer cyklustiden. 4. Vakuumposen må ikke folde over svejsebommen. 5. Ved gasskylningssystem skal posens åbning trækkes ind over gasdysen (se skitse). 6. Hvis svejsebommen er længere end poseåbningen kan der placeres flere poser ad gangen. Poserne må dog aldrig overlappe hinanden på svejsebommen. Hvis der er flere svejsebomme kan disse naturligvis bruges samtidigt. 7. Via [PROG] tasten vælges det ønskede program, se side 18 for programmering. 8. Luk låget, maskinen starter automatisk den fulde cyklus for de installerede funktioner. Låget åbnes automatisk når sidste funktion ventilation er afsluttet. 9. Om nødvendigt kan cyklussen afbrydes helt eller delvist ved at trykke på tasten [VAKUUM STOP] eller [STOP] tasten. Tasten [VAKUUM STOP] afbryder den aktive funktion (vakuum eller svejsning) og springer automatisk videre til næste funktion. [STOP] tasten afbryder hele cyklussen og skifter direkte til ventilation. 10. Det pakkede produkt kan fjernes fra maskinen. 11. Hvis maskinen er forsynet med klippesystem kan den resterende flap rives af vakuumposen. SIKKERHED og PRODUKTBESKYTTELSE Pakkeprocessen kan afbrydes helt eller delvist når som helst: Stop aktiv funktion, tryk på tasten [VAKUUM STOP] Stop cyklussen helt, tryk på [STOP] tasten OPTIMALT OG EFFEKTIVT PAKKERESULTAT Brug poser af korrekt størrelse og god kvalitet Fyld maksimalt 75 % produkt i posen Placer vakuumposen uden folder på svejsebommen (brug indlægsplader efter behov) Version DIG.DK 12

13 KONTROLPANEL KONTROLPANEL VERSION Generelt Det digitale kontrolpanel har 9 forvalgsprogrammer, som kan programmeres individuelt med forskellige funktionsværdier. Program 0 kan ikke indstilles, dette bruges til service og test. En programcyklus er et komplet sæt af funktioner som maskinen kører gennem, under pakningen. Kontrolpanelet har et driftsmode og et programmeringsmode. Driftsmode bruges under drift til valg af programnummer. De indstillede værdier kan ses i driftsmode, men ikke ændres. Program mode bruges til at ændre de indstillede værdier. Kontrolpanelet er som standard forsynet med et klargøringsprogram til regelmæssig vedligeholdelse af pumpen og to STOP taster til afbrydelse af hele programmet eller den aktuelle programdel. Ligeledes er den en række serviceprogrammer. Kontakt leverandøren vedrørende disse. Digital tidsstyring Digital sensorstyring Værdien for alle aktive funktioner kan indstilles på en bestemt tid. Vakuumfunktion, gasskylning (option) og ventilation, kan indstilles i hele sekunder, op til 99 sekunder. Svejsefunktionen kan indstilles i tiendedele sekunder op til 6.0 sekunder. Værdien for vakuumfunktion og gasskylning (option) kan indstilles som en procentdel af vakuummet. Dette er procentdelen af vakuumtrykket i kammeret i forhold til det udvendige tryk på 1 atmosfære (0 %). Den maksimale indstilling er 99 %. Dette betyder at kammeret skylles med gas til 30 % undertryk i forhold til 1 atmosfæres tryk. Dette udtrykkes ofte som 70 % (99+ % - 30 % = 70 %). Tiden for ventilation kan indstilles i hele sekunder op til 99 sekunder. Tiden for svejsning kan indstilles i tiendedele sekunder op til 6 sekunder. Den digitale sensorstyring er standard for VAKUUM PLUS funktionen. VAKUUM PLUS funktionen er en tidsstyret ekstra vakuumfunktion for ekstra tid efter 99 % værdi for vakuumfunktion (kun hvis vakuum er sat til 99 %). Denne funktion bruges til fjernelse af eventuel restluft i pakken. Kontakt leverandør for oplysninger om specielle betjeningspaneler. Version DIG.DK 13

14 KONTROLPANEL LAYOUT Lille display Viser aktive programdele og program mode. 2. Stort display Viser aktuel funktionsværdi under programcyklus eller den indstillede værdi under drift og program mode. 3. PROG 0-9 tast Vælger programnummer i drift eller programmering. 4. REPROG tast Skifter fra drift til programmering og omvendt. Efter indstilling af en værdi skal tasten altid bruges til kvittering af ændringen, for at gemme denne i hukommelsen. 5. FUNKTIONSTAST Vælger funktion for det aktuelle program. Funktionen er valgt hvis lampen foran funktionen lyser. 6. KLARGØRINGSTAST Starter klargøringsprogrammet (varer 15 minutter), Se side 22 for yderligere oplysninger. 7. FUNKTIONSLAMPER Lampen foran funktionsindikatoren lyser når funktionen er aktiv eller hvis funktionen er valgt under programmering. Specielle bemærkninger Der findes en ekstra tidsstyret vakuumfunktion for digital sensorstyring, VAKUUM PLUS funktionen. Denne vises ikke på displayet. VAKUUM PLUS funktionen kan kun aktiveres hvis vakuummet er indstillet til 99 % VAKUUM PLUS funktionsvisning under cyklus: Vakuumindikatorens lys forbliver tændt efter at 99 % vakuum er nået, i den indstillede tid for VAKUUM PLUS. Under VAKUUM PLUS cyklussen lyser en prik i nederste højre hjørne af det store display. Visning under drift og programmering: hvis VAKUUM PLUS tiden aktiveres under det valgte program, lyser en lille prik nederst til højre på displayet, under drift og programmering. Hvis funktionen vælges via funktionstasterne, vil indikatoren foran VAKUUM tænde 2 gange, og vakuum procent og vakuum plus tid vises i rækkefølge. Hvis maskinen er forsynet med gasskylning og denne funktion aktiveres, for det aktuelle program, vises en prik forneden til højre på det lille display, når det pågældende programnummer vælges. Version DIG.DK 14

15 8. + / STOP VAKUUM Funktion under cyklus Funktion programmering 9. - / STOP tast Funktion under cyklus Funktion programmering Afbryder den aktive funktion under programforløb. Cyklussen går omgående videre med næste funktion. Hæver værdien for den valgte funktion. Afslutter hele programforløbet. Cyklussen skifter omgående til ventilation. Reducerer værdien for den valgte funktion. 10. Vakuummeter Viser vakuumtrykket i vakuumkammeret. Se nedenstående tabel for forhold mellem vakuummeter og procentdel vakuum. Position vakuummeter Vakuum procent Afbryder Afbryderen bruges til at tænde og slukke maskinen med. Afbryder alle enheder i maskinen. Forsigtig, afbryderen afbryder ikke al spænding til maskinen. DRIFTSMODE Når maskinen tændes skifter den til driftsmode, efter at de 2 koder er vist (se side 4). Driftsmode er standardindstilling for kontrolpanelet til pakning af produkter. Indstillingsværdier kan ikke ændres her. Via PROG tasten og funktionstasterne kan de forskellige værdier aflæses. Hvis maskinen er klar til pakning og der er produkt i kammeret, skal der blot vælges produkt via [PROG] tasten og derefter skal låget lukkes. Programcyklussen starter nu automatisk og kører gennem alle funktionerne. Beskrivelse af programcyklus for digital tidsstyring 1. Vælg program nummer via PROG tast og lille display. Hvis det pågældende program omfatter gasskylning, vises en prik nederst til højre på det lille display. 2. Luk låget. 3. Vakuumfunktion Maskinen starter vakuumering af kammeret. Lyset foran [VAKUUM] tænder. Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter stiger mod venstre. Version DIG.DK 15

16 4. Gasskylning Når vakuumeringen er afsluttet starter gasskylningen af kammeret. (option) Lampen foran [GAS] tænder. Stort display: tæller ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter falder mod højre. 5. Svejsefunktion Når vakuumering er gasskylning er afsluttet starter svejsefunktionen. Lampen foran [SEAL] tænder. Stort display: tæller ned i tiendedele sekunder (max. 6.0 sec.). Vakuummeteret forbliver uændret. 6. Soft ventilation funktion Efter svejsning starter softventilationen en langsom ventilering af kammeret. (option) Lampen foran [SOFT AIR] tænder. Stort display: tæller ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter flader mod højre. 7. Ventilationsfunktion Efter svejsning eller softventilation starter ventileringen af kammeret til 1 atmosfæres tryk og låget åbner. Alle funktionslamper er slukket. Stort display: linjer kører op og ned til låget er åbent. Vakuummeter går tilbage til nulstilling og låget åbner automatisk. 8. Produkterne kan nu fjernes. Beskrivelse af programcyklus for digital sensorstyring 1. Vælg program nummer via PROG tast og lille display. Hvis det pågældende program omfatter gasskylning, vises en prik nederst til højre på det lille display. Hvis det valgte program har VAKUUM PLUS funktion, vises en prik nederst til højre på det store display. 2. Luk låget. 3. Vakuumfunktion Maskinen starter vakuumering af kammeret. Lyset foran [VAKUUM] tænder. Stort display: viser vakuumprocent op til indstilling (max. 99 %) og en prik nederst til højre hvis VAKUUM PLUS funktion er aktiveret. Vakuummeter stiger mod venstre. 4. VAKUUM PLUS funktion Maskinen fortsætter vakuumering efter at 99 % er nået. (option) Lampen foran [VAKUUM] tænder. Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). En prik vises nederst til højre. Vakuummeteret stiger svagt til venstre. Bemærk: kræver at vakuumindstillingen er sat til 99 %. 5. Gasskylning Når vakuumering er afsluttet starter gasskylningen og blæser gas ind i vakuumkammeret. (option) Lampen foran [GAS] tænder. Stort display: tæller vakuumprocent ned til min. 30 %. Vakuummeter falder mod højre. Version DIG.DK 16

17 6. Svejsefunktion Når vakuumfunktionen eller gasskylningen er afsluttet, starter svejsefunktionen med svejsning af posen (poserne). Lyset foran [SEAL] tænder. Stort display: tæller tiden ned i tiendedele sekunder, starter fra den indstillede tid (max. 6.0 sek.). Aflæsningen på vakuummeteret forbliver den samme. 7. Softventilation Efter svejsning starter softventilationen med langsomt at ventilere kammeret. (option) Lampen foran [SOFT AIR] tænder. Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). Vakuummeter falder langsomt mod højre. 8. Ventilationsfunktion Efter afslutning af svejsning eller softventilation starter ventilationen, denne ventilerer kammeret til 1,0 atmosfære og låget åbner. Alle funktionslamper er slukket. Stort display: linjer kører op og ned indtil låget er åbent. Vakuummeteret kører tilbage til nul og låget åbnes automatisk. 9. Produkterne kan nu fjernes. PROGRAM MODE Program mode bruges til at ændre funktionsværdier i programmerne. Se side for information om programmering. ANDRE MODES Kontrolpanelet er også forsynet med en række serviceprogrammer, som kan være nyttige under vedligeholdelse eller reparation. Klargøringsprogrammet for pumpen er det mest brugte serviceprogram (se beskrivelse på side 22). Driftstimetæller En af servicefunktionerne er driftstimetælleren, som bruges til at indikere regelmæssige servicekrav. Denne funktion indstiller timetallet som pumpen kører for hver 10 timer. Bemærk at for BOXER serien og MARLIN XL, kører pumpen ikke kontinuerligt. Når det indstillede timetal nås, vises beskeden [OIL] på displayet (se side 11). Maskinen kan stadigt bruges, men beskeden vil blive ved med at komme frem på displayet. Fabriksindstillingen for timetælleren er OFF (slukket). Følgende trin bruges til at aktivere timetælleren eller nulstille denne: Tryk på tasten FUNKTIONSTASTEN i mindst 3 sekunder. Efter 3 sekunder vises antal driftstimer i 2 sekunder. Efter 2 sekunder vises det indstillede antal driftstimer. Når timetælleren slukkes vises antal driftstimer ikke, i stedet vises beskeden [OFF] hvis tasten aktiveres i 3 sekunder. Den oprindelige indstilling kan ændres via + og tasterne (fra 0 til 990 timer). Ved indstilling på 0 vises den næste tid automatisk. Nye indstillinger gemmes via tasten REPROG. Det aktuelle timetal nulstilles samtidigt. Efter tryk på REPROG tasten, skifter kontrolpanelet automatisk til driftsmode. Version DIG.DK 17

18 PROGRAMMERING Funktionsværdierne for et valgt program kan ændres via manuel eller automatisk programmering. For enheder, område og grænser, se foregående afsnit KONTROLPANEL. 10 programmer kan vælges og indstilles, nummer 0 til 9. Bemærk: program 0 kan ikke programmeres. Værdierne i dette program er for service og reference brug. MANUEL PROGRAMMERING Udgangspunkt: maskine i normal driftsmode og låget åbent A. Vælg det ønskede program via PROG 0-9 tasten for indstilling af funktionsværdier. Programnummeret vises på det lille display. B. Tryk på tasten REPROG for at skifte til programmering. Programnummeret blinker nu på displayet. C. Vælg den ønskede funktion via tasten FUNKTIONSTASTEN. Indikatorlampen foran funktionen tænder. Bemærk: Svejsefunktion for 1-2 klippesvejsning For denne funktion vil indikatoren tænde 2 gange hvis den vælges. Første gang for indstilling af svejsetid og anden gang for indstilling af klippetid. Bemærk: Digital sensorstyring For denne funktion vil indikatoren tænde 2 gange hvis den vælges. Første gang er for vakuumfunktion (%). Anden gang er for vakuum plus funktion (tidslængde), se side 14,16. D. Digital tidsstyring Indstil den ønskede tid via + og tasterne. Digital sensorstyring Indstil det ønskede vakuum i % for den aktuelle funktion, via + og tasterne Bemærk Indstillingsværdier vises på det store display. Funktionerne vakuum plus (sensorstyring), gasskylning og softventilation kan afbrydes efter ønske i programmet. For at slukke funktionen, tryk på tasten til OFF vises på displayet. E. Gentag trin C og D for indstilling af andre funktionsværdier. F. Tryk på tasten REPROG efter indstilling af alle relevante funktioner i programmet. Styringen skifter derved automatisk tilbage til driftsmode og maskinen er klar til brug. De nye indstillede værdier er nu indlæst i programmet. Version DIG.DK 18

19 AUTOMATISK PROGRAMMERING Udgangspunkt: Maskine i normalt driftsmode og låget åbent. A. Vælg det ønskede program via PROG 0-9 tasten. Programnummeret vises på det lille display. B. Tryk derefter på tasten REPROG for at skifte til programmering. Programnummeret blinker på det lille display. Luk låget. Maskincyklussen starter automatisk. C. VAKUUM FUNKTION Digital tidsstyring Tiden øges. Så snart vakuummeteret når 1 tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. Bemærk: digital tidsstyring Lad vakuumfunktionen køre 2 til 4 sekunder længere når 1 er nået, således at eventuelt indespærret luft i pakken suges ud. Digital sensorstyring Vakuumprocenten øges. Så snart værdien når 99 % tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. Bemærk Hvis der ikke kræves fuldt vakuum, tryk da på tasten STOP VAKUUM når det ønskede vakuum er nået. D. VAKUUM PLUS FUNKTION (kun med digital sensorstyring) Digital sensorstyring Tiden øges. Tryk på tasten STOP VAKUUM på den ønskede tid. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. Bemærk VAKUUM PLUS funktionen kan kun deaktiveres via manuel programmering. VAKUUM PLUS funktionen kører kun hvis VAKUUM funktion er indstillet til 99 %. E. GASSKYLNING (option) Digital tidsstyring Tiden øges. Så snart vakuummeteret når det indstillede undertryk, tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til den næste funktion. Digital sensorstyring Vakuumprocenten falder. Så snart den ønskede vakuumværdi nås, tryk på tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til den næste funktion. Bemærk Det mindst tilrådelige undertryk er 0.5 bar eller 50 % vakuum. Det mindste undertryk der kan indstilles er 0.3 bar eller 30 %. GASSKYLNING kan kun deaktiveres i manuel programmering. Version DIG.DK 19

20 F. SVEJSEFUNKTION Kan kun programmeres manuelt. For automatisk programmering vil den indstillede tid køres og maskinen skifter automatisk til næste funktion. G. SOFTAIR FUNKTION / GEM FUNKTIONSVÆRDIER I PROGRAM Digital tids- og sensorstyring Tiden øges. Så snart indstillingen nås, tryk på tasten STOP VAKUUM. Herefter starter softair funktionen og låget åbner. Værdierne gemmes automatisk og kontrolpanelet skifter automatisk tilbage til driftsmode. Maskinen er klar til brug. Bemærk Softair funktionen kan kun deaktiveres via manuel programmering. SPECIELT VEDRØRENDE PROGRAMMERING For digital sensorstyring Værdien som indstilles for gasskylning er den endelige vakuumprocent i kammeret efter gasskylning. Hvis denne f.eks. indstilles til 99 % og gasskylningen sættes til 60 %, betyder dette at der skylles med gas til der er 60 % vakuum og 40 % gas i kammeret (reelt 39 %). For automatisk programmering Kontroller at alle funktioner er aktiveret i det valgte program. Det vil sige at funktionen er tildelt en værdi. Hvis værdien er OFF betyder det at funktionen ikke er aktiveret og derfor ikke inkluderes i programcyklussen. For maskiner med gasskylning (option) Hvis et program sættes op med gasskylning, indikeres dette via en prik i nederste højre hjørne på det lille display, når dette program vælges. For maskiner med sensorstyring (option) Hvis et program sættes op med sensorstyring, indikeres dette via en prik i nederste højre hjørne på det store display, når dette program vælges. Hvis en funktionsværdi er sat til OFF, kan denne kun aktiveres via manuel programmering. Kontakt leverandør vedrørende oplysninger om programmering. Version DIG.DK 20

21 MASKINVEDLIGEHOLDELSE GENERELT Regelmæssig, grundig vedligeholdelse er afgørende for maskinens levetid, for at undgå funktionsfejl og for at opnå et optimalt pakkeresultat. Hvis maskinen bruges intensivt (over 4 timer pr. dag) anbefales et serviceeftersyn hver 6 måned. I andre tilfælde vil et årligt eftersyn være tilstrækkeligt, dog afhængigt af miljø og produkter. Der er dog også mindre vedligeholdelsesopgaver som skal udføres regelmæssigt og som brugeren selv kan udføre. Den følgende side viser en oversigt over disse opgaver. VIGTIGT FØR OG UNDER VEDLIGEHOLDELSE Før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen, skal forsyningsspændingen afbrydes og sikres mod utilsigtet indkobling. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller frembringer unormal støj, skal afbryderen omgående slukkes og en servicetekniker tilkaldes. Hvis maskinen er forsynet med gasskylning, skal gashanen altid lukkes før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. Sørg for at trykket aldrig er over 1 atmosfære. Højere tryk kan medføre skader på maskine. Brændbare gasser må ALDRIG bruges. Ved rengøring af transparente låg, må der ALDRIG bruges midler som indeholder opløsningsmidler. Kontroller mindst en gang om ugen om der er opstået revner i låget. I tilfælde af dette skal maskinen omgående afbrydes og en servicetekniker tilkaldes. Højtryksrensning er ikke tilladt, dette kan medføre alvorlige skader på maskinens elektroniske dele og andre dele af maskinen. Vand må aldrig trænge ind i udsugningsdysen eller pumpens udblæsningshul. Dette kan medføre uoprettelige skader på pumpen. Større serviceopgaver bør overlades til en autoriseret servicetekniker. BOXER og MARLIN 42 og 42XL maskiner er beregnet til maksimalt 5 timers drift pr. dag. Andre maskiner er beregnet il 8 timers daglig drift. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes en overskridelse af denne grænse uden forudgående aftale. Maskine skal flyttes og transporteres i lodret stilling. Maskinen må IKKE vippes, da dette kan medføre skader på pumpen. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes en tilsidesættelse af vedligeholdelsesanvisningerne i denne manual. I tvivlstilfælde bør leverandøren kontaktes. Version DIG.DK 21

22 STANDARD VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN Daglig Ugentlig Hver 6 måned Rengør vakuumkammer, låg og hus med en fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmidler som indeholder opløsningsmidler. Brug aldrig højtryksrenser. Kontroller olieniveau, udskift olien hvis denne er grumset og fyld op efter behov. Se side 23. Aktiver klargøringsprogrammet for pumpen mindst en gang om ugen. Kontroller svejsebom for skader. Udskift teflontapen/svejsetråden hvis svejsningen ikke længere er tilfredsstillende, se side 26. Kontroller lågpakning og udskift hvis denne er skadet eller strukket, se side 27. Kontroller låget for revner. Ved synlige revner skal maskinen omgående afbrydes og en servicetekniker tilkaldes. Udskift olien. Årligt Kontroller oliefilter for tilstopning. Udskift ved tilstopning, se side 24. Tilkald servicetekniker. Hvert 4 år Udskift transparent låg og gasfjedre. Udskift svejsecylinder og membraner. VAKUUMPUMPE VEDLIGEHOLDELSE Regelmæssig vedligeholdelse af pumpen er meget vigtig, for at sikre en lang og korrekt drift. Følgende opgaver er vigtige for en korrekt vedligeholdelse. Hvis maskinen bruges regelmæssigt tilrådes et årligt eftersyn af pumpen. Dette bør udføres af en autoriseret servicetekniker. Klargøringsprogram Klargøringsprogrammet sikrer at pumpen renses grundigt. Under programmet kommer pumpen og olien op på driftstemperatur, således at olien bedre kan absorbere fugt og urenheder og filtrere disse. Den høje temperatur får eventuel fugt til at fordampe og derved nedsætte risikoen for korrosion i pumpen. Programmet varer 15 minutter og bør køres mindst 1 gang om ugen. Tænd maskinen, tryk på tasten for klargøringsprogram og luk låget. Programmet kører automatisk. Under programmet viser displayet skiftende prikker. Programmet kan afbrydes via [STOP] tasten, det er dog vigtigt for en god vedligeholdelse, at programmet køres helt igennem, stop derfor kun programmet hvis dette er absolut nødvendigt. Programmet bør også køres før maskinen tages i brug første gang og hvis maskinen har stået stille i længere tid. Programmet er især vigtigt før et olieskift. Version DIG.DK 22

23 Udskiftning/påfyldning af olie Olieniveauet og kvaliteten skal kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Til dette findes der et skueglas. Efterfyld hvis olieniveauet er for lavt. Udskift olien hvis den er grumset. Olien skal udskiftes mindst hver 6 måned. BOXER serien Oliepåfyldning 2. Olieaftapning 3. Skueglas 4. Olieskilt Brug altid den korrekte olietype til pumpen. 2 Pas på varme oliedampe under aftapning. MARLIN / FALCON / POLAR serien Aftapning Hvis olien er hvid eller grumset skal den udskiftes. Før olien aftappes skal klargøringsprogrammet køres, således at fugt og snavs opsuges af olien og denne lettere kan aftappes. Efter programmet fjernes aftapningsproppen. FORSIGTIG, når proppen løsnes kan der komme varme oliedampe. Lad nu olien løbe ned i en passende opsamlingsbakke. Når olien er løbet ud vippes maskinen lidt, for at få det sidste olie ud. Skru nu proppen i igen. Placeret bagpå maskinen, udseendet kan variere. Påfyldning Efter aftapning eller hvis niveauet er faldet, skal der påfyldes olie. Påfyldningsproppen fjernes med en fastnøgle og pumpen kan derefter fyldes med olie. Vær opmærksom på den rigtige mængde (se side 24). BEMÆRK: Påfyld kun små mængder ad gangen. Fyld op til toppen af markeringen. BEMÆRK: Husk at skifte oliefilter før påfyldning. Olietyper og mængder Det er vigtigt at bruge den korrekte type og mængde til pumpen. Forkert eller for meget olie kan skade pumpen. Maskinens omgivelsestemperatur er også vigtig, se tabellen på næste side for mængde og type i forhold til omgivelsestemperaturen. Godkendte typer af standard olie er Shell Vitrea, Aral Motanol GM, BP Energol CS, eller Texaco Regal R+ O med tilhørende viskositet. Hvis maskinen ligger udenfor normale specifikationer vedrørende omgivelsestemperatur, kontakt leverandøren af maskinen eller Henkelman BV. Version DIG.DK 23

24 Maskintype Pumpe kapacitet Vol. (liter) Standard Olietype o C Ambient Temperature Kold Olietype 5-10 o C Varm Olietype o C BOXER m 3 /h 0.4 Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 BOXER 42 / 42 XL - MARLIN 42 / 42 XL 021 m 3 /h 0.4 Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 MARLIN m 3 /h 1.0 Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 MARLIN 52 / 90 - FALCON 52 / 2-60 POLAR 52 / m 3 /h 1.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 FALCON POLAR m 3 /h 2.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 POLAR m 3 /h 5.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 POLAR 2-85 / m 3 /h 7.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 Maskiner leveres med standard olietype.. Kapaciteten for modeller med 063 m3/h pumpe og 60Hz spænding er 2.0 liter i stedet for 1.0 liter. Udskiftning af oliefilter Pumperne på alle modeller undtagen BOXER serien og MARLIN 42 & 42 XL har oliefiltre. Ved udskiftning af olie skal filtrene også udskiftes. Oliefilteret er skruet bagpå oliefilterhuset. Ved olieskift aftappes først olien og derefter skrues filteret af og et nyt monteres. Nu kan der påfyldes olie. For korrekt filtertype, se side 29. Kontrol og udskiftning af oliefilter Oliefilter Der findes et eller flere filtre i pumpen som opfanger og filtrerer oliedampe. Disse fíltre vil blive mættet med oliedampe efter en tid og skal derfor udskiftes. Normalt for hver 12 til 18 måned. Hvis filtrene er mættede er det ikke muligt at opnå maksimalt vakuum. Filterhustyper Filterhuset kan være placeret på siden af maskinen eller bagpå. Udseendet kan variere fra maskine til maskine m3/h m3/h m3/h Version DIG.DK 24

25 Udskiftning af oliefiltre Åbn maskinen for adgang til pumpen Skru afdækningen af filterhuset Filteret er placeret bag holdebøjlen. Løsn holdebøjlen med en tang Placer og spænd det nye filter, kontroller at pakningen sidder korrekt i huset. Skru afdækningen på igen. Skru afdækningspladen på maskinen igen. Fjern bøjle og filter fra huset. Pas på at filterpakningen ikke efterlades i huset. Pumper og hus kan variere fra maskine til maskine. Brug altid korrekt filtertype, se side 29 for filtertypei forhold til pumpetype. Arbejdet bør udføres af en autoriseret servicetekniker. VEDLIGEHOLDELSE AF SVEJSESYSTEM Alle eller nogle af følgende systemer kan findes i BOXER/MARLIN/FALCON/POLAR serien. Det er vigtigt at kende det aktuelle system. DOBBELT SVEJSNING 2 x 3,5 mm KLIPPESVEJSNING 1 x 3,5 mm svejs 1 x 1,1 mm klip enkelt tidsindst. 1-2 KLIPPESVEJSNING 1 x 3,5 mm svejs 1 x 1,1 mm klip individuel tidsindst. BRED SVEJSNING 1 x 8,0 mm svejs BI-AKTIV SVEJSNING 1 x 5,0 mm svejs over og under Servicering af svejsebomme er stort set identisk for alle systemer. Svejsekvaliteten er for en stor del afhængig af denne vedligeholdelse. Den vigtigste vedligeholdelse er den daglige rengøring af svejsebommen og silikoneholderen, med en fugtig klud, samt en ugentlig kontrol af svejsebomme, med eventuel udskiftning af svejsetråd, teflontape eller silikonegummi, hvis disse er uregelmæssige eller svejsningen ikke er tilfredsstillende. Svejsebommen bør som hovedregel efterses mindst 1 gang hver 3 måned. (Dette interval er vejledende og skal tilpasses de aktuelle driftsbetingelser.) Version DIG.DK 25

26 Udskiftning af svejsetråd og teflontape 1. Fjern svejsebommen fra holderen (i kammer eller låg) ved at udløse kliksystemet eller løsne skruerne. 2. Fjern teflontapen fra svejsebommen. Fjern teflontapen 3. De gamle svejsetråde og klippetråde (option) kan afmonteres ved at løsn klemmen (se illustration) og trække trådene ud af sporene. 4. Fjern teflontapen fra toppen af svejsebommen og monter et nyt stykke, efter at have rengjort og affedtet bommen med en ren fnugfri klud. 5. Klip en ny svejsetråd og klippetråd af, på samme længde som bommen, plus 15 cm. Hvis der er monteret 2 tråde på bommen skal der naturligvis afklippes to nye på samme længde. 6. Placer enden af tråden i sporet på siden af svejsebommen og spænd tråden fast i bunden. Løsn og fjern svejsetråden 7. Placer svejsebommen omvendt i en skruestik og træk tråden (trådene) gennem sporene i svejsebommen. 8. Stram tråden op med en tang og spænd den fast. Kontroller at tråden er trukket stramt til og ligger helt lige i sporet, før den spændes helt fast. 9. Det er en fordel at bruge en tang til at stramme tråden op med. Sæt enden af svejsebommen fast i skruestikken og stram tråden ved at presse bommen nedad. Monter nyt tape. 10. Klip enden (enderne) af, efter tilspændingen. 11. Afklip et stykke teflontape med samme længde som bommen, plus 5 cm. 12. Klæb tapen fast over svejsetråden (e). Kontroller at tapen er helt glat og uden folder. 13. Klip tapen af så enderne ikke klæber fast på siderne af klemmen, men således at det går ud over enden af klemmerne. Spænd den nye tråd fast under pladen. 14. Placer svejsebommen i maskinen. Kontroller at den klikker fast på plads eller at skruerne er spændt fast til. Stram tråden hårdt op med en tang og spænd klemmepladen.. Specielt for biaktivt svejsesystem Svejsetråden skal være præcist placeret på over- og underbommen, således at trådene ligger præcist overfor hinanden under svejsning. Se side 29 for korrekte dele og antal Klip enden af tråden og klæb tapen fast på bommen uden folder. Version DIG.DK 26

27 SILIKONEHOLDER OG LÅGPAKNING VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af silikonegummiholder Silikoneholderen skal kontrolleres hver uge for ujævnheder på gummiet (oftest som følge af varmen fra svejsetråden). Ved uregelmæssigheder skal silikonegummiet udskiftes. Som udgangspunkt skal gummiet udskiftes hver 6 måned (Denne angivelse er vejledende. Frekvensen afgøres af driftsbetingelserne.) 1. Fjern det gamle silikonegummi fra holderen. 2. Klip et nyt stykke af på samme mål. Dette er meget vigtigt da et for kort eller for langt stykke vil medføre driftsproblemer. 3. Placer det nye stykke i holderen. Kontroller at det ligger jævnt og ens i spalten. Det er også vigtigt at overfladen på gummiet er jævn og glat og at det ikke viser tegn på spændinger, når det er monteret. Udseendet kan variere, men princippet er det same. Udskiftning af lågpakning Lågpakningen sikrer at vakuumkammeret er helt tæt under maskincyklussen. Dette er afgørende for at opnå det nødvendige vakuum. Lågpakningen slides på grund af den store trykforskel og skal derfor udskiftes med jævne mellemrum. Pakningen skal kontrolleres ugentligt for skader og slid. Normalt skal pakningen udskiftes hver 6 måned. (Dette gælder maskiner med 5 timers daglig drift og standard produkter, men intervallet skal afstemmes efter driftsbetingelserne). Længden på den nye pakning udmåles efter den gamle. Hvis pakningen er for lang eller for kort kan dette medføre problemer ved lukning eller utætheder. Kontroller at enderne passer præcist sammen. Pakningen skal ligge jævnt og uden spændinger i holderen. Enderne skal klippes lige af og ligge stramt mod hinanden, for at undgå utætheder. Version DIG.DK 27

28 OVERSIGT OVER SLIDDELE VAKUUMPUMPE BUSCH VAKUUMPUMPER HENKELMAN MODELLER 016 m 3 /h BOXER m 3 /h BOXER 42 / 42 XL / 42 XL BA MARLIN 42 / 42 XL 040 m 3 /h MARLIN m 3 /h 50Hz MARLIN 52 / 90 FALCON 52 / 2-60 POLAR 52 / m 3 /h FALCON 80 / 2-70 POLAR 80 / m 3 /h POLAR m 3 /h POLAR 2-85 / 2-95 BUSCH STANDARD OLIE OLIEFILTER OLIETÅGEFILTER Henkelman Henkelman Henkelman Type Liter Type Type Reference Reference Reference Antal 016 m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h 50Hz VG Hz m 3 /h 60Hz VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz m 3 /h VG Hz SVEJSESYSTEM PART SPECIFIKATIONER HENKELMAN REFERENCE ANTAL Teflontape 46 mm bred teflontape Længde svejsebom + 5 cm Dobbelt svejsning 2 x 3.5 mm rund tråd tråde længde svejsebom + 15 cm Klippesvejsning 1 x 3.5 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1 x 1.1 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1-2 klippesvejsning 1 x 3.5 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1 x 1.1 mm rund tråd tråd længde svejsebom + 15 cm Bred svejsning 1 x 8.0 mm flad tråd tråd længde svejsebom + 15 cm Bi-Aktiv svejsning 1 x 5.0 mm flad tråd tråd længde svejsebom + 15 cm 1 x 8.0 mm flad tråd tråd længde svejsebom + 15 cm Silikonegummi Silikone 17 x Længde silikoneholder Version DIG.DK 28

29 LÅGPAKNING MODEL HENKELMAN REFERENCE LÆNGDE PR. MODEL (i cm) BOXER SERIEN MARLIN 42 / 42 XL BOXER 35 BOXER 42 / MARLIN 42 BOXER 42 XL / BOXER 42 XL BA / MARLIN 42 XL MARLIN 46 / 52 / 90 FALCON SERIEN POLAR 52 / 80 / 2-40 / MARLIN 46 MARLIN 52 / FALCON 52 / POLAR 52 MARLIN 90 FALCON 80 / POLAR 80 FALCON 2-60 / 2-70 POLAR 2-40 / / / 300 POLAR 2-75 / 2-85 / POLAR 2-75 / 2-85 / / 390 / 440 Længden opgives altid lidt for lang og skal afklippes. Version DIG.DK 29

30 TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL VAKUUMKAMMER ARBEJDSPLADE LÅG HUS DIMENSIONER (mm) PUMP (m 3 /h) SLUT VAKUUM (%) BOXER SERIEN 35 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 450x525x ,80 % 42 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x525x ,80 % 42 XL Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x ,80 % 42 XL Bi-aktiv Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x ,80 % MARLIN SERIEN 42 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x525x ,80 % 42 XL Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x ,80 % 46 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 780x660x ,98 % 52 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 700x690x ,98 % 90 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 1065x480x ,98 % FALCON SERIEN 52 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 700x690x ,98 % 80 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 900x820x ,98 % 2-60 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 1060x880x ,98 % 2-70 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 1260x1010x ,98 % POLAR SERIEN 52 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 700x730x ,98 % 80 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 920x790x ,98 % 2-40 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1480x790x1090 * ,98 % 2-50 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1480x970x1120 * ,98 % 2-75 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1545x1150x1150 * ,99 % 2-85 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1900x1300x1150 * ,99 % 2-95 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 2420x1210x ,99 % Punkter markeret med * er ny type med sugerør i låg. Standard omgivelsestemperatur For afvigende omgivelsestemperatur Max. drift pr. dag 5 0 C 30 0 C se side 24 for specielle oliespecifikationer BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL 5 timer pr. dag Andre maskiner: 8 timer pr. dag Elektrisk forsyning: Spænding: se typeskilt Frekvens: se typeskilt Effekt: se typeskilt Forsyningsspænding Max. afvigelse ± 10 % Gasflaske tilslutning BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL diameter 6 mm (option) POLAR 2-85 / 2-95: diameter 13 mm ANDRE MODELLER: diameter 8 mm Max. gastryk (option) Eksternt svejsetryk tilslutning (option) Lydtryk 1 ATO diameter 6 mm < 70 DB Version DIG.DK 30

31 EL-DIAGRAMMER Styrestrømsdiagram BOXER serien / MARLIN 42/42 XL Hovedstrømsdiagram BOXER serien / MARLIN 42/42 XL Diagrammerne viser en standard konfiguration. Version DIG.DK 31

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32 KEN Storkøkken Salg tlf.: 86 24 84 00 Service tlf.: 87 411 499 Side 1 af 1. GENERELT... 3 1.1 SYMBOLER I DENNE MANUAL... 3 1.2 SYMBOLER PÅ KOMFURET... 3 1.3 KONTROL AF SAMHØRIGHED MELLEM MANUAL OG KOMFUR...

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-CL160P SA-CL200P SA-CL164H SA-CL205H SA-CL160G SA-CL200G SANTAFE SERIEN : SF-CL160P SF-CL200P

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere