BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel"

Transkript

1 BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde må kun udføres af uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være nemt tilgængelig. Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig strømspænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet et udråbstegn i en trekant henleder brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i vejledningen, der følger med produktet. Kun til det amerikanske marked! Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med nærværende vejledning, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp. Kun til det canadiske marked: ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød bør du ikke anvende det polariserede stik, som følger med dette apparat, i forbindelse med en forlængerledning, stikdåse eller andet udtag, medmindre de flade stikben kan indsættes helt, så de ikke er blottede. Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr.

3 Indhold 3 Placering af musiksystemet, 4 Find ud af, hvordan du placerer BeoCenter 2 og stikpanelet. Tilslutning af kablerne, 6 Find ud af, hvordan du slutter alle kabler til stikpanelet. Montering af vægbeslag, 8 Find ud af, hvordan du monterer vægbeslaget (ekstraudstyr) til stikpanelet. Audio/video-system, 10 Find ud af, hvordan du indstiller dine produkter til den korrekte Option og betjener forskellige audio/video-systemer. Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Find ud af, hvordan du rengør systemet og dine diske. Indeks, 13

4 4 Placering af musiksystemet Sørg for, at musiksystemet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter musiksystemet op: 1 Forbind kablet mellem masterenheden og stikpanelet 2 Sæt alle kabler i deres respektive stik i stikpanelet husk, at stikket ikke må sættes i stikkontakten endnu! 3 Før kablerne gennem åbningen i begge ender af stikpanelet 4 Monter låget til stikkene på stikpanelet 5 Sæt stikket til produkterne i stikkontakten Hvis du ønsker at montere stikpanelet på et vægbeslag, skal du se de følgende sider. Sådan placerer du masterenheden og stikpanelet... Placer dit musiksystem på en solid overflade, helst et bord, en skænk eller stand, hvor det skal stå permanent. Brug kun Bang & Olufsens godkendte stande og vægbeslag. Anbring ikke genstande oven på BeoCenter 2. Musiksystemet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på ºC. Undgå at placere systemet i direkte sollys, nær radiatorer eller andre varmekilder. Du må ikke slutte nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne (se side 6). Der kan kun slukkes helt for strømmen til musiksystemet ved at koble det fra strømforsyningen. Derfor bør musiksystemet være tilsluttet en lettilgængelig stikkontakt. Hvis stikpanelet placeres tæt ved gulvet, er det bedst at slutte alle nødvendige kabler til stikpanelet, før du monterer det på vægbeslaget. Du skal også sørge for, at der er tilstrækkelig plads til at fjerne stikpanelet fra vægbeslaget igen. Før du monterer vægbeslaget, skal du sørge for, at alle kabler er tilstrækkeligt lange. Stikpanelet kan placeres lodret eller vandret, fx på gulvet men det er vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation. Stikpanelet kan evt. fastgøres til væggen med det vedlagte vægbeslag (se side 8). Husk, at der skal være god plads til siderne, så dørene kan åbnes. For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af stikpanelet og 10 cm over det. Stikpanelet må under ingen omstændigheder tildækkes af fx isoleringsmateriale.

5 5 1 2 Du kan montere stikpanelet vandret eller lodret. Bemærk, at vægbeslagets låsemekanisme kræver, at stikkene vender nedad, hvis du monterer stikpanelet vandret. Dæksel til stik: For at få adgang til stikkene er det nødvendigt at fjerne dækslet. Løft den ene ende af dækslet, skub det til side, og løft det af. Kablerne skal føres gennem åbningen i begge ender af stikpanelet. Strømkabel: Dækslet skal monteres af sikkerhedsgrunde. Når netledningen er ført gennem åbningen i enden af stikpanelet, og dækslet er monteret, kan netledningen ikke trækkes ud af stikket ved en fejl.

6 6 Tilslutning af kablerne Brug diagrammet og illustrationerne bag på stikpanelet, når du skal finde stikkene. Bemærk, at de gråtonede stik kun er til stede, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før alle de andre kabler er tilsluttet. For at få adgang til stikpanelet, skal du først fjerne dækslet se side 5 samt figurerne på dækslet. AUX IN R AUX OUT R Master Link tilslutning til andre rum... DAB FM AM POWER LINK MASTER LINK AV ~ LINE OUT VIDEO S-VIDEO CTRL R L L L DIG.OUT MASTER UNIT Tilslutning af masterenhed Slut masterenheden til stikpanelet med det vedlagte kabel. Du kan få længere kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. Socket Unit Master Link tilslutninger Brug et Master Link kabel til at forbinde stikkene mærket Master Link på stikpanelet og fjernsynet. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink.

7 7 Antennetilslutninger AM/FM/DAB Det anbefales at tilslutte DAB-antennen, før du tilslutter de øvrige antenner. DAB-radioprogrammer er kun tilgængelige, hvis musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed. Slut DAB-antennen til stikket mærket DAB, FMantennen til stikket mærket FM og AM-antennen til stikket mærket AM. Hvis du bruger en AM-rammeantenne eller FM-dipolantenne... Indstil på det ønskede radioprogram, og drej derefter antennen vandret, indtil du modtager det bedst mulige signal. Hvis du bruger en DAB-antenne... Brug menuen DAB-ANTENNE JUSTERING, som beskrevet på side 10 i vejledningen til BeoCenter 2, for at finde ud af, hvor du skal placere antennen. Menuen viser dig, hvor stærkt DAB-signalet er. Sørg for at hænge eller montere antennen lodret. Undlad at montere BeoCenter 2 eller stikpanelet permanent fx i et vægbeslag før du har fundet ud af, hvor signalet er stærkest og har placeret systemet i overensstemmelse hermed! Højttalertilslutninger Power Link Slut dine aktive højttalere til stikket mærket Power Link, og sløjf signalet igennem fra højttaler til højttaler. Se de vejledninger, der følger med BeoLab højttalerne. Når hovedtelefonerne tilsluttes, slås de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, fra. Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade! Audio/video-tilslutninger AV Dette stik er kun tilgængeligt, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Brug et 21-benet AV-kabel til at forbinde stikkene mærket AV på stikpanelet og fjernsynet. Se spalten til højre vedrørende tilslutning uden et 21-benet AV-kabel. DIG.OUT Hvis du slutter dit musiksystem til et Bang & Olufsen fjernsyn med et indbygget surround sound-modul, skal du slutte stikket DIG.OUT til indgangen INPUT 1 på fjernsynet eller højttalerne. Hvis det nødvendige kabel ikke følger med, kan du få det hos din Bang & Olufsen forhandler. Tilslutning til lysnet Sæt netledningen i stikket mærket ~ på stikpanelet, men sæt ikke stikket i stikkontakten, før du har gennemført alle tilslutninger. Audio/video-tilslutning uden et 21-benet AV-kabel... Selvom dit fjernsyn ikke er udstyret med et 21-benet AV-stik, kan du stadig slutte det til musiksystemet. Dette gælder dog kun, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2! > Forbind CTRL-stikket på stikpanelet med CTRL-stikket på fjernsynet. > Forbind S-VIDEO-stikket på stikpanelet med S-VIDEO-stikket på fjernsynet. > Forbind VIDEO-stikket på stikpanelet med VIDEO-stikket på fjernsynet. > Tilslut DIG.OUT-stikket på stikpanelet til den digitale indgang på fjernsynet. > Forbind stikkene LINE OUT R og L for højre og venstre lydkanal på stikpanelet med stikkene R og L på fjernsynet. Tilslutning af ekstraudstyr... AUX IN R L Til tilslutning af ekstraudstyr, fx en pladespiller. AUX OUT R L Til tilslutning af ekstraudstyr, fx en minidisk eller båndoptager.

8 8 Montering af vægbeslag Stikpanelet kan monteres på det vedlagte vægbeslag i vandret eller lodret position. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du monterer vægbeslaget: 20 cm 8" 27 cm 10.6" 17.5 cm 6.9" 27 cm 10.6" 17.5 cm 6.9" 10 cm 3.9" Brug vægbeslaget til at markere placeringen af de huller, der skal bores i væggen. Tegningen med mål på denne side viser 5.5 cm 2.2" placeringen af stikpanelet i forhold til vægbeslaget Monter vægbeslaget på væggen Monter stikpanelet på vægbeslaget. Hvis du placerer panelet tæt på gulvet, anbefales det at tilslutte alle kabler, før du monterer stikpanelet på beslaget Se det særlige afsnit om lette skillevægge på næste side. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har spørgsmål om skruer. Montering af vægbeslag: Der skal bruges to skruer, der kan klare en belastning på minimum 6 kg hver. Fastgøring af stikpanelet til vægbeslaget: Før stikpanelet på plads på vægbeslaget. Sørg for at skubbe stikpanelet helt ned, så de to låsemekanismer klikker på plads.

9 9 Sådan fjernes stikpanelet fra vægbeslaget: For at sikre, at stikpanelet sidder sikkert på vægbeslaget, er vægbeslaget udstyret med to låsemekanismer (A), der skal udløses, før panelet kan fjernes. 2 Pres de to clips ind mod væggen, og løft panelet ud af beslaget. A A 1 Vedrørende lette skillevægge Hvis du vil hænge BeoCenter 2 stikpanelet på en gipsvæg (kaldes også tørmur eller vægplade), skal vægbeslaget fastgøres til en lodret stolpe. Vandret placering: Den ene skrue skal være en fransk skrue (4 mm forsænket/#8), der gennembryder gipsen og skrues mindst 15 mm ind i en lodret stolpe. Af hensyn til stabiliteten skal der bruges mindst én skrue, der er beregnet til gipsvægge, i et af de andre huller. Lodret placering: Brug to franske skruer (4 mm forsænket/#8), der gennembryder gipsen og skrues mindst 15 mm ind i en lodret stolpe.

10 10 Audio/video-system Du kan bruge musiksystemet som et selvstændigt system eller som et audio/video-system, hvis du forbinder systemerne med et Master Link kabel. Hvis du forbinder dit musiksystem og videosystem, skal du sørge for, at de er sat op, så de kan fungere sammen. Det betyder, at du er nødt til at indstille det til den korrekte Option med Beo4, som beskrevet på denne side. Når musiksystemet er tilsluttet videosystemet via et Master Link kabel, kan du vælge, om du vil bruge de højttalere, der eventuelt er tilsluttet musiksystemet, eller om du vil bruge de højttalere, der er tilsluttet videosystemet. I menuen DVD LYD beslutter du hvilke højttalere, der skal bruges (se desuden side 21 i BeoCenter 2 vejledningen). Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Sådan indstiller du Option for musiksystemet via Beo4 fjernbetjeningen... > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i displayet på Beo4. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil A.OPT vises i displayet på Beo4. Indtast derefter det relevante nummer (0, 1, 2, 5 eller 6). Vælg V.OPT for at indstille en Option til dit videosystem. Musiksystemet har fem forskellige Option indstillinger: Option 0: Bruges, når musiksystemet er sluttet til videosystemet, og der ikke er sluttet højttalere direkte til musiksystemet. Hvis du ønsker at ændre indstillingen af Option til 0 fra en anden indstilling, skal du først ændre den til 1 og derefter til 0. Option 1: Bruges, når musiksystemet er sat op alene eller sluttet til et videosystem, og når der er sluttet højttalere til musiksystemet. Option 2: Bruges, når musiksystemet er sat op i ét rum og sluttet til et videosystem, der er sat op i et andet rum. Option 5: Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der også står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 6: Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der ikke står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 2 Option 0 Et audio/video-system. Når musiksystemet er sluttet til et videosystem, og højttalerne er sluttet til videosystemet, overtager videosystemet nogle af de funktioner, der er beskrevet i vejledningen til BeoCenter 2, fx Timer-programmering. Option 1 En selvstændig opsætning.

11 11 Audio- og videosystem sat op i ét rum Hvis BeoCenter 2 er sat op med sine egne højttalere og sluttet til et fjernsyn (Option 1 1), kan du lytte til radio, mens du ser DVD. Al nærbetjening er dog rettet mod radioen. DVD-betjening med Beo4 går via fjernsynet. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Sådan lytter du til lyd fra videosystemet på musiksystemets højttalere uden at tænde for fjernsynet... > Tryk på LIST flere gange, indtil AV vises i displayet på Beo4. > Tryk derefter på en videokildeknap, fx TV. Audio- og videosystem sat op i to rum Hvis højttalerne er sluttet til musiksystemet, behøver audio- og videosystemerne ikke at være placeret i det samme rum (Option 2 2). Men hvis du har sluttet en DVD-afspiller til BeoCenter 2 og så aktiverer DVD-afspilning i det rum, som BeoCenter 2 står i, tændes der ikke for fjernsynet. Option 1 Option 1 Audio- og videosystem sat op i ét rum Option 2 Option 2 Hvis du trykker på en kildeknap, før eller efter AV vises i displayet på Beo4, tændes fjernsynsskærmen. Sådan lytter du til lyd fra musiksystemet på fjernsynets højttalere... > Tryk på LIST flere gange, indtil AV vises i displayet på Beo4. > Tryk derefter på en kildeknap, fx RADIO. Audio- og videosystem sat op i to rum.

12 12 Vedligeholdelse af musiksystemet Normal vedligeholdelse, fx rengøring af musiksystemet, er brugerens ansvar. Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat. Pas på dine diske. Hvis du altid holder omkring kanten på disken og lægger den tilbage i den originale kassette, når du tager den ud af afspilleren, vil rengøring ikke være nødvendig. Rengøring af musiksystemet Tør støv af systemets overflader med en blød, tør klud. Fedtpletter eller vanskelig snavs fjernes om nødvendigt med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel. Forsøg ikke at rengøre optikken på systemet eller at åbne nogen del af musiksystemet selv. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. Håndtering af diske: Når du rengør dine diske, skal du tørre i en lige linje fra midten ud mod kanten. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af systemet! Bemærk! Hvis disken bliver snavset som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Brug aldrig opløsnings- eller slibemidler på diskene. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine diske.

13 Indeks 13 Audio/video-system Brug af et audio/video-system, 11 Option indstilling, 10 Tilslutning af musiksystemet til et videosystem, 6 Beo4 fjernbetjeningen Brug af Beo4 fjernbetjeningen, BeoCenter 2 vejledning, s. 22 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 CD-afspiller Afspilning af en CD, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Afspilning af yndlingsmusiknumre alene, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Gentagelse af en CD-afspilning i op til 12 timer, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Isætning af en disk, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Navngivning af CD er, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning af CD-navne, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 DAB-radioprogrammer DAB-antennestik, 6 Indstilling af DAB-radioprogrammer, BeoCenter 2 Guide, s Justering af DAB-antenne, BeoCenter 2 vejledning, s. 11 Justering af lydsignalkomprimering DAB DRC, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Displaytekster Forståelse og ændring af displaytekster, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 og 15 DVD Afspilning af en DVD, BeoCenter 2 vejledning, s. 18 Betjening af DVD, BeoCenter 2 vejledning, s. 18 DVD børnesikring, BeoCenter 2 vejledning, s DVD lydsprog, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 DVD skærmmenuer, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 DVD undertekstsprog, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 Menuen DVD OPTIONS, BeoCenter 2 vejledning, s. 20 Førstegangsopsætning Fremgangsmåde for førstegangsopsætning, BeoCenter 2 vejledning, s. 8 Hovedtelefoner Tilslutning af hovedtelefoner, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Højttalere Tilslutning af højttalere, 6 Indikatorlampe Indikatorlampen, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Indstillinger Indstilling af uret, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Indstillinger for DVD-afspilning, BeoCenter 2 vejledning, s Justering af lyden, BeoCenter 2 vejledning, s. 14 Kabler Montering af kabeldæksel, 5 Tilslutning af kablerne, 6 Kontakt Kontakt Bang & Olufsen, BeoCenter 2 vejledning, s. 25

14 14 >> Indeks Lyd Justering eller fjernelse af lyden, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 Ændring af lyd fra stereo til mono, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Ændring af lydstyrke, bas, diskant eller loudness, BeoCenter 2 vejledning, s. 14 Master Link Audio/video-opsætning, 10 Brug af et audio/video-system, 11 Indstilling af Options, 10 Menuer Sådan bruges menuerne, BeoCenter 2 vejledning, s. 7 Sådan læses menusymbolerne, BeoCenter 2 vejledning, s. 6 Musiknumre Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Afspilning af yndlingsmusiknumre alene, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Navngivning Navngivning af en CD, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Navngivning af et radioprogram, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Sletning af CD-navne, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 N.Music Afspilning af N.MUSIC, BeoCenter 2 vejledning, s. 9 N.Radio Afspilning af N.RADIO, BeoCenter 2 vejledning, s. 9 Option Indstilling af musiksystemet til den korrekte Option, 10 Pinkode Aktivering af pinkodesystemet, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Brug af pinkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Glemt pinkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Ændring eller sletning af pinkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Åbning for masterkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Placering Placering af musiksystemet, 4 Radio Aktivering af radioen, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 Flytning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Indstilling af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Navngivning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Sletning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Random Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Rengøring Håndtering af dine CD er, 12 Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Repeat Gentagelse af CD-afspilning, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning Sletning af CD-navne, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning af en række musiknumre, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Sprog Ændring af DVD-sprog, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 Ændring af sproget på displayet, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Stikpanel Oversigt over stik, 6 Tilslutninger Antennestik, 6 Stikpanel, 6 Tilslutning af hovedtelefoner, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Tilslutning af højttalere, 6 Tilslutning af musiksystemet til et videosystem, 6 Timer Aktivering af Timer-afspilning, BeoCenter 2 vejledning, s. 13 Automatisk aktivering eller deaktivering af musiksystemet, BeoCenter 2 vejledning, s. 13 Indstilling af det indbyggede ur, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Visning, redigering eller sletning af Timer, Ur BeoCenter 2 vejledning, s. 13 Indstilling af det indbyggede ur, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Vægbeslag Montering af vægbeslag (ekstraudstyr), 8

15 Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel

16

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet www.bose.com/musicians DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989

Din brugermanual YAMAHA CVP-309/CVP-307 http://da.yourpdfguides.com/dref/839989 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i YAMAHA CVP-309/CVP-307 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere