BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel"

Transkript

1 BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde må kun udføres af uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være nemt tilgængelig. Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig strømspænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet et udråbstegn i en trekant henleder brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i vejledningen, der følger med produktet. Kun til det amerikanske marked! Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med nærværende vejledning, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp. Kun til det canadiske marked: ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød bør du ikke anvende det polariserede stik, som følger med dette apparat, i forbindelse med en forlængerledning, stikdåse eller andet udtag, medmindre de flade stikben kan indsættes helt, så de ikke er blottede. Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr.

3 Indhold 3 Placering af musiksystemet, 4 Find ud af, hvordan du placerer BeoCenter 2 og stikpanelet. Tilslutning af kablerne, 6 Find ud af, hvordan du slutter alle kabler til stikpanelet. Montering af vægbeslag, 8 Find ud af, hvordan du monterer vægbeslaget (ekstraudstyr) til stikpanelet. Audio/video-system, 10 Find ud af, hvordan du indstiller dine produkter til den korrekte Option og betjener forskellige audio/video-systemer. Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Find ud af, hvordan du rengør systemet og dine diske. Indeks, 13

4 4 Placering af musiksystemet Sørg for, at musiksystemet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter musiksystemet op: 1 Forbind kablet mellem masterenheden og stikpanelet 2 Sæt alle kabler i deres respektive stik i stikpanelet husk, at stikket ikke må sættes i stikkontakten endnu! 3 Før kablerne gennem åbningen i begge ender af stikpanelet 4 Monter låget til stikkene på stikpanelet 5 Sæt stikket til produkterne i stikkontakten Hvis du ønsker at montere stikpanelet på et vægbeslag, skal du se de følgende sider. Sådan placerer du masterenheden og stikpanelet... Placer dit musiksystem på en solid overflade, helst et bord, en skænk eller stand, hvor det skal stå permanent. Brug kun Bang & Olufsens godkendte stande og vægbeslag. Anbring ikke genstande oven på BeoCenter 2. Musiksystemet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på ºC. Undgå at placere systemet i direkte sollys, nær radiatorer eller andre varmekilder. Du må ikke slutte nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne (se side 6). Der kan kun slukkes helt for strømmen til musiksystemet ved at koble det fra strømforsyningen. Derfor bør musiksystemet være tilsluttet en lettilgængelig stikkontakt. Hvis stikpanelet placeres tæt ved gulvet, er det bedst at slutte alle nødvendige kabler til stikpanelet, før du monterer det på vægbeslaget. Du skal også sørge for, at der er tilstrækkelig plads til at fjerne stikpanelet fra vægbeslaget igen. Før du monterer vægbeslaget, skal du sørge for, at alle kabler er tilstrækkeligt lange. Stikpanelet kan placeres lodret eller vandret, fx på gulvet men det er vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation. Stikpanelet kan evt. fastgøres til væggen med det vedlagte vægbeslag (se side 8). Husk, at der skal være god plads til siderne, så dørene kan åbnes. For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af stikpanelet og 10 cm over det. Stikpanelet må under ingen omstændigheder tildækkes af fx isoleringsmateriale.

5 5 1 2 Du kan montere stikpanelet vandret eller lodret. Bemærk, at vægbeslagets låsemekanisme kræver, at stikkene vender nedad, hvis du monterer stikpanelet vandret. Dæksel til stik: For at få adgang til stikkene er det nødvendigt at fjerne dækslet. Løft den ene ende af dækslet, skub det til side, og løft det af. Kablerne skal føres gennem åbningen i begge ender af stikpanelet. Strømkabel: Dækslet skal monteres af sikkerhedsgrunde. Når netledningen er ført gennem åbningen i enden af stikpanelet, og dækslet er monteret, kan netledningen ikke trækkes ud af stikket ved en fejl.

6 6 Tilslutning af kablerne Brug diagrammet og illustrationerne bag på stikpanelet, når du skal finde stikkene. Bemærk, at de gråtonede stik kun er til stede, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før alle de andre kabler er tilsluttet. For at få adgang til stikpanelet, skal du først fjerne dækslet se side 5 samt figurerne på dækslet. AUX IN R AUX OUT R Master Link tilslutning til andre rum... DAB FM AM POWER LINK MASTER LINK AV ~ LINE OUT VIDEO S-VIDEO CTRL R L L L DIG.OUT MASTER UNIT Tilslutning af masterenhed Slut masterenheden til stikpanelet med det vedlagte kabel. Du kan få længere kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. Socket Unit Master Link tilslutninger Brug et Master Link kabel til at forbinde stikkene mærket Master Link på stikpanelet og fjernsynet. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink.

7 7 Antennetilslutninger AM/FM/DAB Det anbefales at tilslutte DAB-antennen, før du tilslutter de øvrige antenner. DAB-radioprogrammer er kun tilgængelige, hvis musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed. Slut DAB-antennen til stikket mærket DAB, FMantennen til stikket mærket FM og AM-antennen til stikket mærket AM. Hvis du bruger en AM-rammeantenne eller FM-dipolantenne... Indstil på det ønskede radioprogram, og drej derefter antennen vandret, indtil du modtager det bedst mulige signal. Hvis du bruger en DAB-antenne... Brug menuen DAB-ANTENNE JUSTERING, som beskrevet på side 10 i vejledningen til BeoCenter 2, for at finde ud af, hvor du skal placere antennen. Menuen viser dig, hvor stærkt DAB-signalet er. Sørg for at hænge eller montere antennen lodret. Undlad at montere BeoCenter 2 eller stikpanelet permanent fx i et vægbeslag før du har fundet ud af, hvor signalet er stærkest og har placeret systemet i overensstemmelse hermed! Højttalertilslutninger Power Link Slut dine aktive højttalere til stikket mærket Power Link, og sløjf signalet igennem fra højttaler til højttaler. Se de vejledninger, der følger med BeoLab højttalerne. Når hovedtelefonerne tilsluttes, slås de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, fra. Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade! Audio/video-tilslutninger AV Dette stik er kun tilgængeligt, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Brug et 21-benet AV-kabel til at forbinde stikkene mærket AV på stikpanelet og fjernsynet. Se spalten til højre vedrørende tilslutning uden et 21-benet AV-kabel. DIG.OUT Hvis du slutter dit musiksystem til et Bang & Olufsen fjernsyn med et indbygget surround sound-modul, skal du slutte stikket DIG.OUT til indgangen INPUT 1 på fjernsynet eller højttalerne. Hvis det nødvendige kabel ikke følger med, kan du få det hos din Bang & Olufsen forhandler. Tilslutning til lysnet Sæt netledningen i stikket mærket ~ på stikpanelet, men sæt ikke stikket i stikkontakten, før du har gennemført alle tilslutninger. Audio/video-tilslutning uden et 21-benet AV-kabel... Selvom dit fjernsyn ikke er udstyret med et 21-benet AV-stik, kan du stadig slutte det til musiksystemet. Dette gælder dog kun, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2! > Forbind CTRL-stikket på stikpanelet med CTRL-stikket på fjernsynet. > Forbind S-VIDEO-stikket på stikpanelet med S-VIDEO-stikket på fjernsynet. > Forbind VIDEO-stikket på stikpanelet med VIDEO-stikket på fjernsynet. > Tilslut DIG.OUT-stikket på stikpanelet til den digitale indgang på fjernsynet. > Forbind stikkene LINE OUT R og L for højre og venstre lydkanal på stikpanelet med stikkene R og L på fjernsynet. Tilslutning af ekstraudstyr... AUX IN R L Til tilslutning af ekstraudstyr, fx en pladespiller. AUX OUT R L Til tilslutning af ekstraudstyr, fx en minidisk eller båndoptager.

8 8 Montering af vægbeslag Stikpanelet kan monteres på det vedlagte vægbeslag i vandret eller lodret position. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du monterer vægbeslaget: 20 cm 8" 27 cm 10.6" 17.5 cm 6.9" 27 cm 10.6" 17.5 cm 6.9" 10 cm 3.9" Brug vægbeslaget til at markere placeringen af de huller, der skal bores i væggen. Tegningen med mål på denne side viser 5.5 cm 2.2" placeringen af stikpanelet i forhold til vægbeslaget Monter vægbeslaget på væggen Monter stikpanelet på vægbeslaget. Hvis du placerer panelet tæt på gulvet, anbefales det at tilslutte alle kabler, før du monterer stikpanelet på beslaget Se det særlige afsnit om lette skillevægge på næste side. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har spørgsmål om skruer. Montering af vægbeslag: Der skal bruges to skruer, der kan klare en belastning på minimum 6 kg hver. Fastgøring af stikpanelet til vægbeslaget: Før stikpanelet på plads på vægbeslaget. Sørg for at skubbe stikpanelet helt ned, så de to låsemekanismer klikker på plads.

9 9 Sådan fjernes stikpanelet fra vægbeslaget: For at sikre, at stikpanelet sidder sikkert på vægbeslaget, er vægbeslaget udstyret med to låsemekanismer (A), der skal udløses, før panelet kan fjernes. 2 Pres de to clips ind mod væggen, og løft panelet ud af beslaget. A A 1 Vedrørende lette skillevægge Hvis du vil hænge BeoCenter 2 stikpanelet på en gipsvæg (kaldes også tørmur eller vægplade), skal vægbeslaget fastgøres til en lodret stolpe. Vandret placering: Den ene skrue skal være en fransk skrue (4 mm forsænket/#8), der gennembryder gipsen og skrues mindst 15 mm ind i en lodret stolpe. Af hensyn til stabiliteten skal der bruges mindst én skrue, der er beregnet til gipsvægge, i et af de andre huller. Lodret placering: Brug to franske skruer (4 mm forsænket/#8), der gennembryder gipsen og skrues mindst 15 mm ind i en lodret stolpe.

10 10 Audio/video-system Du kan bruge musiksystemet som et selvstændigt system eller som et audio/video-system, hvis du forbinder systemerne med et Master Link kabel. Hvis du forbinder dit musiksystem og videosystem, skal du sørge for, at de er sat op, så de kan fungere sammen. Det betyder, at du er nødt til at indstille det til den korrekte Option med Beo4, som beskrevet på denne side. Når musiksystemet er tilsluttet videosystemet via et Master Link kabel, kan du vælge, om du vil bruge de højttalere, der eventuelt er tilsluttet musiksystemet, eller om du vil bruge de højttalere, der er tilsluttet videosystemet. I menuen DVD LYD beslutter du hvilke højttalere, der skal bruges (se desuden side 21 i BeoCenter 2 vejledningen). Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Sådan indstiller du Option for musiksystemet via Beo4 fjernbetjeningen... > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i displayet på Beo4. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil A.OPT vises i displayet på Beo4. Indtast derefter det relevante nummer (0, 1, 2, 5 eller 6). Vælg V.OPT for at indstille en Option til dit videosystem. Musiksystemet har fem forskellige Option indstillinger: Option 0: Bruges, når musiksystemet er sluttet til videosystemet, og der ikke er sluttet højttalere direkte til musiksystemet. Hvis du ønsker at ændre indstillingen af Option til 0 fra en anden indstilling, skal du først ændre den til 1 og derefter til 0. Option 1: Bruges, når musiksystemet er sat op alene eller sluttet til et videosystem, og når der er sluttet højttalere til musiksystemet. Option 2: Bruges, når musiksystemet er sat op i ét rum og sluttet til et videosystem, der er sat op i et andet rum. Option 5: Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der også står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 6: Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der ikke står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 2 Option 0 Et audio/video-system. Når musiksystemet er sluttet til et videosystem, og højttalerne er sluttet til videosystemet, overtager videosystemet nogle af de funktioner, der er beskrevet i vejledningen til BeoCenter 2, fx Timer-programmering. Option 1 En selvstændig opsætning.

11 11 Audio- og videosystem sat op i ét rum Hvis BeoCenter 2 er sat op med sine egne højttalere og sluttet til et fjernsyn (Option 1 1), kan du lytte til radio, mens du ser DVD. Al nærbetjening er dog rettet mod radioen. DVD-betjening med Beo4 går via fjernsynet. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Sådan lytter du til lyd fra videosystemet på musiksystemets højttalere uden at tænde for fjernsynet... > Tryk på LIST flere gange, indtil AV vises i displayet på Beo4. > Tryk derefter på en videokildeknap, fx TV. Audio- og videosystem sat op i to rum Hvis højttalerne er sluttet til musiksystemet, behøver audio- og videosystemerne ikke at være placeret i det samme rum (Option 2 2). Men hvis du har sluttet en DVD-afspiller til BeoCenter 2 og så aktiverer DVD-afspilning i det rum, som BeoCenter 2 står i, tændes der ikke for fjernsynet. Option 1 Option 1 Audio- og videosystem sat op i ét rum Option 2 Option 2 Hvis du trykker på en kildeknap, før eller efter AV vises i displayet på Beo4, tændes fjernsynsskærmen. Sådan lytter du til lyd fra musiksystemet på fjernsynets højttalere... > Tryk på LIST flere gange, indtil AV vises i displayet på Beo4. > Tryk derefter på en kildeknap, fx RADIO. Audio- og videosystem sat op i to rum.

12 12 Vedligeholdelse af musiksystemet Normal vedligeholdelse, fx rengøring af musiksystemet, er brugerens ansvar. Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat. Pas på dine diske. Hvis du altid holder omkring kanten på disken og lægger den tilbage i den originale kassette, når du tager den ud af afspilleren, vil rengøring ikke være nødvendig. Rengøring af musiksystemet Tør støv af systemets overflader med en blød, tør klud. Fedtpletter eller vanskelig snavs fjernes om nødvendigt med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel. Forsøg ikke at rengøre optikken på systemet eller at åbne nogen del af musiksystemet selv. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. Håndtering af diske: Når du rengør dine diske, skal du tørre i en lige linje fra midten ud mod kanten. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af systemet! Bemærk! Hvis disken bliver snavset som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Brug aldrig opløsnings- eller slibemidler på diskene. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine diske.

13 Indeks 13 Audio/video-system Brug af et audio/video-system, 11 Option indstilling, 10 Tilslutning af musiksystemet til et videosystem, 6 Beo4 fjernbetjeningen Brug af Beo4 fjernbetjeningen, BeoCenter 2 vejledning, s. 22 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 CD-afspiller Afspilning af en CD, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Afspilning af yndlingsmusiknumre alene, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Gentagelse af en CD-afspilning i op til 12 timer, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Isætning af en disk, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Navngivning af CD er, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning af CD-navne, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 DAB-radioprogrammer DAB-antennestik, 6 Indstilling af DAB-radioprogrammer, BeoCenter 2 Guide, s Justering af DAB-antenne, BeoCenter 2 vejledning, s. 11 Justering af lydsignalkomprimering DAB DRC, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Displaytekster Forståelse og ændring af displaytekster, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 og 15 DVD Afspilning af en DVD, BeoCenter 2 vejledning, s. 18 Betjening af DVD, BeoCenter 2 vejledning, s. 18 DVD børnesikring, BeoCenter 2 vejledning, s DVD lydsprog, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 DVD skærmmenuer, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 DVD undertekstsprog, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 Menuen DVD OPTIONS, BeoCenter 2 vejledning, s. 20 Førstegangsopsætning Fremgangsmåde for førstegangsopsætning, BeoCenter 2 vejledning, s. 8 Hovedtelefoner Tilslutning af hovedtelefoner, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Højttalere Tilslutning af højttalere, 6 Indikatorlampe Indikatorlampen, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Indstillinger Indstilling af uret, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Indstillinger for DVD-afspilning, BeoCenter 2 vejledning, s Justering af lyden, BeoCenter 2 vejledning, s. 14 Kabler Montering af kabeldæksel, 5 Tilslutning af kablerne, 6 Kontakt Kontakt Bang & Olufsen, BeoCenter 2 vejledning, s. 25

14 14 >> Indeks Lyd Justering eller fjernelse af lyden, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 Ændring af lyd fra stereo til mono, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Ændring af lydstyrke, bas, diskant eller loudness, BeoCenter 2 vejledning, s. 14 Master Link Audio/video-opsætning, 10 Brug af et audio/video-system, 11 Indstilling af Options, 10 Menuer Sådan bruges menuerne, BeoCenter 2 vejledning, s. 7 Sådan læses menusymbolerne, BeoCenter 2 vejledning, s. 6 Musiknumre Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Afspilning af yndlingsmusiknumre alene, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Navngivning Navngivning af en CD, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Navngivning af et radioprogram, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Sletning af CD-navne, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 N.Music Afspilning af N.MUSIC, BeoCenter 2 vejledning, s. 9 N.Radio Afspilning af N.RADIO, BeoCenter 2 vejledning, s. 9 Option Indstilling af musiksystemet til den korrekte Option, 10 Pinkode Aktivering af pinkodesystemet, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Brug af pinkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Glemt pinkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Ændring eller sletning af pinkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Åbning for masterkode, BeoCenter 2 vejledning, s. 16 Placering Placering af musiksystemet, 4 Radio Aktivering af radioen, BeoCenter 2 vejledning, s. 4 Flytning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Indstilling af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Navngivning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Sletning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Random Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Rengøring Håndtering af dine CD er, 12 Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Repeat Gentagelse af CD-afspilning, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning Sletning af CD-navne, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning af en række musiknumre, BeoCenter 2 vejledning, s. 12 Sletning af radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning, s. 10 Sprog Ændring af DVD-sprog, BeoCenter 2 vejledning, s. 19 Ændring af sproget på displayet, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Stikpanel Oversigt over stik, 6 Tilslutninger Antennestik, 6 Stikpanel, 6 Tilslutning af hovedtelefoner, BeoCenter 2 vejledning, s. 5 Tilslutning af højttalere, 6 Tilslutning af musiksystemet til et videosystem, 6 Timer Aktivering af Timer-afspilning, BeoCenter 2 vejledning, s. 13 Automatisk aktivering eller deaktivering af musiksystemet, BeoCenter 2 vejledning, s. 13 Indstilling af det indbyggede ur, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Visning, redigering eller sletning af Timer, Ur BeoCenter 2 vejledning, s. 13 Indstilling af det indbyggede ur, BeoCenter 2 vejledning, s. 15 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Vægbeslag Montering af vægbeslag (ekstraudstyr), 8

15 Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel

16

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com Quick Guide Version 1.0 www.protectglobal.com PROTECT ZOLO Pakken indeholder: Enhed Antal ZOLO GSM Alarmsystem/PIR-sensor... 1 Fjernbetjening... 1 ZOLO Kommunikationskort... 1 PIR-sensor... 1 USB-kabel...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere