BeoLab 5. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLab 5. Vejledning"

Transkript

1 BeoLab 5 Vejledning

2 Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret servicepersonale. ADVARSEL: For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Træk strømforsyningsledningen ud af AC-stikdåsen for helt at koble udstyret fra vekselstrømslysnettet. Dette symbol angiver, at farlig spænding, som giver risiko for elektrisk stød, er til stede i dette produkt. Dette symbol angiver, at den litteratur, som følger med dette produkt, indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse. BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet, og i henhold til kap. 15 i FCC-reglerne overholder det de grænser, som er angivet for digitale klasse B-apparater. Disse grænser er udarbejdet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod generende elektromagnetisk støj i installationer i private hjem. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udsende højfrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage generende elektromagnetiske forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå støj i særlige installationer. Hvis udstyret fremkalder generende elektromagnetiske forstyrrelser i radio- eller fjernsynsmodtagelsen, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for det, råder vi brugeren til at forsøge at fjerne de elektromagnetiske forstyrrelser ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: Drej eller flyt modtageantennen. Øg afstanden mellem udstyr og modtager. Tilslut udstyret til en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker, som kan hjælpe dig. Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper.

3 Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan man sætter et sæt BeoLab 5 højttalere op og gør dem klar til brug. Vejledningen giver nyttige oplysninger, når du sætter højttalerne op første gang, og senere, hvis du skal flytte eller ændre på din opsætning. Se den vejledning, der følger med Beo4 fjernbetjeningen (ekstraudstyr), eller de vejledninger, der følger med dit Bang & Olufsen video- eller musiksystem, for at få en beskrivelse af Beo4 fjernbetjeningen. Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Daglig brug, 4 Find oplysninger om, hvordan du bruger BeoLab 5, om det indbyggede højttalerbeskyttelsessystem, og om hvordan du rengør BeoLab 5. Opsætning af BeoLab 5, 6 Vigtige oplysninger, der skal overvejes, før du sætter BeoLab 5 op. Tilslutning af kabler, 8 Find oplysninger om stik og om, hvordan du forbinder BeoLab 5 til dit musik- eller videosystem. Tilpas BeoLab 5 til dit system, 11 Find ud af, hvordan du vælger en Option-indstilling, der passer til din opsætning, og hvordan du ændrer indstillingen for LINE-indgangsniveauet. Tilpas BeoLab 5 til rummet, 12 Læs om det unikke Adaptive Bass Control system, og om hvordan du kalibrerer BeoLab 5 til lige nøjagtigt dit rum. Brug af PIN-kodesystemet, 14 Find ud af, hvordan PIN-kodesystemet fungerer. Indikatorlamper og lydsignaler, 17 En oversigt over indikatorlamper og lydsignaler. Indeks, 18 Find det emne, du gerne vil vide mere om.

4 4 Daglig brug Når du har sat højttaleren op, som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte musik- eller videosystemets stik i stikkontakten. Højttaleren er beregnet til at stå i stand-by, når den ikke er i brug, så lad være med at slukke for strømmen. Adaptive Bass Control systemet sikrer, at basniveauet passer til højttalerens placering. Hvis du flytter højttaleren, skal du derfor gennemføre en ny kalibrering, som forklaret i Tilpas BeoLab 5 til rummet (s ). Tænd og sluk Når du tænder for dit Bang & Olufsen system, tænder du samtidig for højttaleren. Indikatorlampen lyser grønt* som tegn på, at højttaleren er tændt. Når du slukker for dit Bang & Olufsen system, skifter indikatorlampen til rødt som tegn på, at højttaleren ikke er i brug. Hvis højttaleren er tilsluttet et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, skal du se på næste side for at få oplysninger om, hvordan du tænder og slukker, skruer op og ned for lydstyrken, justerer lydbalancen og programmerer et lydstyrkeniveau. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et varmebeskyttelsessystem, der beskytter enheden mod overophedning. Hvis der opstår en fejl, sætter systemet automatisk højttaleren i stand-by, og indikatorlampen blinker rødt. For at vende tilbage til udgangssituationen: > Afbryd strømmen til højttaleren. > Giv systemet tid til at vende tilbage til de oprindelige værdier (ca. 3 5 minutter). > Tilslut atter strøm til højttaleren. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Indikatorlampe Rør ikke ved de to højttalerkupler. Når højttalerne skal rengøres, må du kun bruge den vedlagte børste! Rengøring Rengør højttalerens overflade med en blød, fnugfri klud, der er hårdt opvredet i lunkent vand. Brug aldrig en støvsuger til at rengøre de to kupler. Højttalerens frontstof kan dog rengøres med støvsuger med børstehoved, indstillet på laveste sugeniveau. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af højttaleren. *BEMÆRK! Hvis Adaptive Bass Control systemet ikke er kalibreret, blinker indikatorlampen langsomt grønt. Kaliberingsproceduren forklares i Tilpas BeoLab 5 til rummet (s ). Hvis højttaleren er låst af PIN-kodesystemet, blinker indikatorlampen skiftevis rødt og grønt. PIN-kodesystemet er forklaret i Brug af PIN-kodesystemet (s. 14).

5 5 Brug BeoLab 5 med et system, der ikke er fra Bang & Olufsen Option 1 Option 4 Højttalerne skal være tilsluttet som forklaret på side 10, og Option nummeret skal være indstillet på 1 eller 4, som forklaret på side 11. Betjen et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, som du plejer. Du er dog nødt til at bruge en Beo4 fjernbetjening (ekstraudstyr) for at gøre følgende: Tænde og slukke for højttalerne; Skrue op eller ned for lydstyrken; Justere lydbalancen mellem højre og venstre højttaler (når du tænder for højttalerne, er balancen altid neutral); Gemme og stille lydniveauerne tilbage til de neutrale værdier; Bruge PIN-kodesystemet; Ændre indstilling af Options og LINE-indgangsniveau. Selvom BASS, TREBLE og LOUDNSS findes i Beo4 s display, kan du ikke justere disse niveauer via Beo4. Det anbefales at beholde de neutrale værdier for tonekontrolindstillingerne. Ønsker du nærmere oplysninger om Beo4 fjernbetjeningen, skal du se i den vejledning, der følger med den. Hvis BeoLab 5 er programmeret til Option 1 Sådan tænder/slukker du for BeoLab 5 > Tryk på RADIO for at tænde. > Tryk på for at slukke. Sådan skruer du op eller ned for lydstyrken > Tryk på for at skrue op for lydstyrken. > Tryk på for at skrue ned for lydstyrken. Sådan indstiller du lydstyrken til de neutrale værdier > Tryk på LIST, indtil RESET* vises i Beo4 s display. > Tryk på GO for at indstille lydstyrken til de neutrale værdier. Sådan ændrer du lydbalancen mellem venstre og højre højttaler > Tryk på ss for at flytte lyden mod venstre, og tryk på tt for at flytte lyden mod højre. Sådan gemmer du et nyt startniveau for lydstyrken > Tryk på, indtil du når det foretrukne startniveau for lydstyrken. > Tryk på LIST, indtil A.SETUP* vises i Beo4 s display. > Tryk på GO for at acceptere. > Tryk på LIST, indtil S.STORE vises i Beo4 s display. > Tryk på GO for at gemme det nye startniveau. Hvis BeoLab 5 er programmeret til Option 4 Sådan tænder/slukker du for BeoLab 5 > Tryk på LIST, indtil LINK* vises i Beo4 s display. Tryk derefter på RADIO for at tænde. > Tryk på for at slukke. Sådan skruer du op eller ned for lydstyrken > Tryk på for at skrue op for lydstyrken. > Tryk på for at skrue ned for lydstyrken. Sådan indstiller du lydstyrken til de neutrale værdier > Tryk på LIST, indtil RESET* vises i Beo4 s display. > Tryk på GO for at indstille lydstyrken til de neutrale værdier. Sådan ændrer du lydbalancen mellem venstre og højre højttaler > Tryk på ss for at flytte lyden mod venstre, og tryk på tt for at flytte lyden mod højre. Sådan gemmer du et nyt startniveau for lydstyrken > Tryk på, indtil du når det foretrukne startniveau for lydstyrken. > Tryk på LIST, indtil A.SETUP* vises i Beo4 s display. > Tryk på GO for at acceptere. > Tryk på LIST, indtil S.STORE vises i Beo4 s display. > Tryk på GO for at gemme det nye startniveau. *Skal tilføjes Beo4 s LIST funktion. Se hvordan i den vejledning, der følger med Beo4.

6 6 Opsætning af BeoLab 5 Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde: Afbryd strømmen til dit musik- eller videosystem; Tilslut alle de kabler, der beskrives i Kabeltilslutninger (s. 8 10); Sæt stikket til højttalerne i stikkontakten; Programmer eventuelt højttalerne til dit musik- eller videosystem som beskrevet i Tilpas BeoLab 5 til dit system (s. 11); Lad højttaleren gennemføre Adaptive Bass Control kalibreringen, som beskrevet i Tilpas BeoLab 5 til rummet (s ); Hvis du vil aktivere PIN-kodesystemet, kan du gøre det nu. Fremgangsmåden beskrives i Brug af PIN-kodesystemet (s ); Tilslut atter strømmen til dit musik- eller videosystem. Forholdsregler Forsøg aldrig at åbne højttaleren. Alle reparationer skal foretages af kvalificeret servicepersonale! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Placer højttaleren på gulvet. Anbring ikke genstande oven på højttaleren. Rør ikke ved de to højttalerkupler! Brug kun den vedlagte børste til rengøring se Rengøring af BeoLab 5 (s. 4) for at få yderligere oplysninger. Højttaleren er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. Sådan håndteres BeoLab 5: På grund af højttalerens vægt bør der altid være to personer til at flytte eller løfte den. Illustrationen viser, hvor det er sikkert at holde, når højttaleren flyttes eller løftes. Højttaleren skal løftes helt fri af gulvet, når den flyttes, da gulvet ellers kan blive beskadiget! Før du starter Hvis du tilslutter højttaleren til et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, skal du bruge en Beo4 fjernbetjening (ekstraudstyr), for at kunne betjene højttaleren, f.eks. tænde og slukke, skrue op og ned for lydstyrken osv. Lydstyrken justeres i de indbyggede højttalerforstærkere, ikke i dit musik- eller videosystem, og det anbefales at sætte eventuelle tonekontrolindstillinger på neutrale værdier. Husk, at alle højttalere i en opsætning skal være tilsluttet lysnettet. Advarsel Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade!

7 Illustrationen til venstre viser, hvor de forskellige dele sidder: 1 Berøringsfelt 2 Indikatorlampe 3 Højfrekvens højttalerkuppel må ikke berøres! 4 Mellemfrekvens højttalerkuppel må ikke berøres! 5 Modtager til signaler fra Beo4 fjernbetjeningen 6 Øverste bashøjttalerenhed 7 Bevægelig mikrofon til Adaptive Bass Control systemet 8 Nederste bashøjttalerenhed 9 Dæksel til stikpanel 10 Base 11 Beo4 fjernbetjening (ekstraudstyr) 7 8 Dæksel til stikpanel: Dækslet skal fjernes for at få adgang til stikkene og RIGHT LEFT omskifteren. Dette gøres ved at trække udad i dækslets nederste kant, som illustreret ovenfor. Kabeldæksel: Placer netledningen og signalkablerne inde i den vedlagte kabelskjuler, og luk derefter dækslet med specialværktøjet. Kabelholder: Af sikkerhedsgrunde skal netledningen fastgøres til højttaleren. Placer kabelskjuleren med kablerne bag holderen, og tilspænd de to skruer.

8 8 Tilslutning af kabler Højttaleren kan tilsluttes Bang & Olufsen musik- og videosystemer, som beskrevet på side 9. Den kan også tilsluttes systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen, som beskrevet på side 10. DIGITAL OUT IN RIGHT LEFT 1 POWER LINK Brug illustrationerne og de tegninger, der er trykt på stikpanelet, til at finde stik og kontakter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stikkene på dit musik- eller videosystem, skal du se i den vejledning, der følger med systemet. 2 LINE 'Syncr.' Sync. connection er skjult bag et lille dæksel. Fjern dækslet for at få adgang til stikket. Power Link kablerne kan føres på to måder, som vist her. Fjern dækslet på bagsiden af højttaleren, som beskrevet på side 7, for at få adgang til panelet. Stik- og kontaktpanel DIGITAL OUT Phonostik/RCA-stik, der bruges til at sende det digitale signal fra den ene højttaler til den anden (SPDIF uafbalanceret). De digitale tilslutninger bærer både den højre og venstre lydkanal. DIGITAL IN Phonostik/RCA-stik, der bruges til tilslutning til et system med en digital udgang (SPDIF uafbalanceret). De digitale tilslutninger bærer både den højre og venstre lydkanal. ~ Stik til tilslutning til stikkontakt. RIGHT LEFT Denne omskifter sætter højttaleren til at afspille enten den højre eller venstre lydkanal. Sæt omskifteren til enten RIGHT eller LEFT, når du tilslutter højttaleren til et af de stik, der er mærket POWER LINK, eller det stik, der er mærket DIGITAL. Når du tilslutter højttaleren til det stik, der kun er mærket LINE, kan du lade omskifteren stå i begge positioner. POWER LINK 1 2 Stik til tilslutning til Bang & Olufsen musik- eller videosystemer. Power Link tilslutninger bærer både højre og venstre lydkanal. LINE Phonostik/RCA-stik til tilslutning til musik- og videosystemer, der ikke er fra Bang & Olufsen. LINE-signalet skal være et ikke-reguleret liniesignal ( 2 V RMS). Hvis LINE-udgangsniveauet overstiger 2 V RMS, skal du ændre LINE-indgangsniveauet på begge højttalere som forklaret i Tilpas BeoLab 5 til dit system (s. 11). Syncr. connection Stik til tilslutning mellem to BeoLab 5 højttalere i en opsætning. Bruges kun ved tilslutning til systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen. Tilslutningen sikrer, at højttalerne altid spiller med den samme lydstyrke.

9 9 Tilslutning til Bang & Olufsen systemer Højttaleren kan tilsluttes alle de Bang & Olufsen musik- og videosystemer, der er udstyret med Power Link stik. Den kan også tilsluttes Bang & Olufsen systemer, der har et digitalt udgangsstik. OUT IN Husk at sætte omskifteren RIGHT LEFT i den korrekte position på begge højttalere! IN POWER LINK POWER LINK POWER LINK tilslutninger DIGITAL DIGITAL Brug vedlagte Power Link kabler til at tilslutte hver højtaler til dit system. Power Link tilslutningerne kan føres på to måder, som beskrevet på side 8. Du kan få længere kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. Du bør dog ikke bruge kabler, der er længere end nødvendigt. VIGTIGT: Brug kun fuldt monterede Power Link kabler ikke den meget tynde type kabler! Hvis der bruges den forkerte type Power Link kabler, spiller højttaleren ikke. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. DIGITALE tilslutninger Hvis dit Bang & Olufsen system har et digitalt IN POWER LINK POWER LINK DIGITAL IN OUT udgangsstik, anbefaler vi dig at tilslutte højttalerne direkte til dette stik også. Det sikrer optimal lydkvalitet, når der afspilles digitale kilder (CD er). DIGITAL Brug phono-kabler, der er godkendt af Bang & Olufsen, for at tilslutte højttalerne til dit system. Ved tilslutning til andre digitale systemer fra Bang & Olufsen skal du se de vejledninger, der følger med de pågældende systemer.

10 10 >> Tilslutning af kabler Tilslutning til systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen Højttaleren kan tilsluttes de fleste musik- eller videosystemer, der ikke er fra Bang & Olufsen, men er udstyret med et ikke-afbalanceret LINE-udgangsstik (lydstyrken justeres i de indbyggede højttalerforstærkere, ikke i musik- eller videosystemet). Højttaleren kan også tilsluttes de fleste OUT IN systemer, der har et digitalt udgangsstik (SPDIF). IN 'Sync.' LINE Når du tilslutter højttaleren til et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, skal du huske at ændre Option indstillingen til enten 1 eller 4, som beskrevet i Tilpas BeoLab 5 til dit system (s. 11). DIGITAL LINE-tilslutninger Brug almindelige phonokabler til at tilslutte højttalerne direkte til dit system. Hvis LINE-udgangsniveauet overstiger 2 V RMS, skal du indstille højttaleren til at kunne klare et højere indgangsniveau (> 2 V RMS 4 V RMS), som forklaret i Tilpas BeoLab 5 til dit system (s. 11). Syncr. tilslutning Forbindelse mellem de to højttalere. Forbindelsen sikrer, at højttalerne altid spiller med den samme lydstyrke. DIGITAL LINE DIGITALE tilslutninger Hvis dit system har et digitalt udgangsstik, anbefaler vi dig at tilslutte højttalerne til dette stik også. Det sikrer optimal lydkvalitet, når der afspilles digitale kilder. Brug phono-kabler, der er godkendt af Bang & Olufsen, for at tilslutte højttalerne til dit system. Når du bruger digitale tilslutninger, skal du huske at indstille RIGHT LEFT omskifteren korrekt på begge højttalere! Brug et kabel med et minijackstik i begge ender, som er godkendt af Bang & Olufsen, til at forbinde de to højttalere i opsætningen.

11 Tilpas BeoLab 5 til dit system 11 Højttaleren er fra fabrikken indstillet til Option nummer 0. Når du tilslutter højttaleren til et Bang & Olufsen musik- eller videosystem, er det derfor ikke nødvendigt at ændre Option indstillingen. I dette tilfælde styres højttalerne via Bang & Olufsen systemet. Men hvis højttaleren er tilsluttet et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, skal du ændre Option indstillingen. I det tilfælde modtages og bearbejdes signalerne fra Beo4 fjernbetjeningen af højttalerne. Der findes to forskellige Option indstillinger. Hvilken du skal bruge, afhænger af din opsætning. Option 0 Option 0 (fabriksindstilling): Bruges, hvis højttaleren er tilsluttet et Bang & Olufsen musikeller videosystem. Option 1 Option 4 Option 4: Bruges, hvis højttaleren er tilsluttet et system, der ikke er fra Bang & Olufsen og du har et andet Bang & Olufsen musiksystem i samme rum. Hvis LINE-udgangsniveauet på dit system, der ikke er fra Bang & Olufsen, overstiger 2 V RMS, skal du indstille højttalerne, så de kan klare et højere indgangsniveau (> 2 V RMS 4 V RMS). Option 1: Bruges, hvis højttaleren er tilsluttet et system, der ikke er fra Bang & Olufsen. Hvis du ønsker det, kan du have et Bang & Olufsen fjernsyn i det samme rum. Sådan ændrer du Option indstillingen: > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4 s display. > Tryk på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil L.OPT vises i Beo4 s display. > Indtast det relevante Option nummer (0, 1 eller 4). Indikatorlampen slukkes kortvarigt som bekræftelse på, at det nye Option nummer er blevet gemt. For at sikre, at alle højttalere er programmeret til det korrekte nummer, skal du gentage fremgangsmåden for hver enkelt højttaler. En Beo4 fjernbetjening bruges til at ændre indstillingerne for Option og LINE-indgangsniveau. Sådan ændrer du indstillingen for LINE-indgangsniveau: > Tryk på LIST flere gange, indtil SOUND* vises i Beo4 s display. > Tryk på GO. > Indtast det relevante LINE-indgangsniveaunummer (1, hvis LINE-indgangsniveauet < 2 V RMS; 2, hvis LINE-indgangsniveauet > 2 V RMS 4 V RMS). Indikatorlampen slukkes kortvarigt som bekræftelse på, at det nye LINE-indgangsniveau er blevet gemt. For at sikre, at alle højttalere er indstillet til det samme LINE-indgangsniveau, skal du gentage fremgangsmåden for hver enkelt højttaler. *Skal tilføjes til Beo4 s LIST funktion. Se hvordan i den vejledning, der følger med Beo4.

12 12 Tilpas BeoLab 5 til rummet Acoustic Lens Technology systemet i BeoLab 5 sikrer, at der er en bedre balance mellem lyden i de høj- og mellemtonefrekvenser, der kommer direkte fra højttaleren, og den lyd, der reflekteres af rummet. Acoustic Lens Technology systemet sikrer også den korrekte klangbalance i hele området foran højttaleren. BeoLab 5 s Adaptive Bass Control system og Acoustic Lens Technology system giver dig størst mulig frihed til at placere dine højttalere. Ved at gennemføre en kalibrering af Adaptive Bass Control systemet sikres det, at højttaleren passer bedst muligt til placeringen og omgivelserne og dermed giver den bedst mulige lydkvalitet. Kalibrering med Adaptive Bass Control Normalt fremhæves basniveauet i en højttaler, når den placeres i et hjørne, sammenlignet med basniveauet i en højttaler, der placeres i en mere fritstående position. Med andre højttalersystemer skal du tage hensyn til dette, når du placerer dem. Med BeoLab 5 bortfiltrerer Adaptive Bass Control systemet denne forskel i basniveauet, når højttaleren er kalibreret. Under kalibreringsprocessen udsender højttaleren en række lydsignaler, og måler reaktionen fra vægge, gulv, loft, store genstande og andre overflader i rummet. På baggrund af disse målinger beregner højttaleren automatisk de bedste indstillinger for Adaptive Bass Control filteret. Adaptive Bass Control kalibreringen sikrer, at basniveauet passer til højttalerens placering, og dermed til omgivelserne. Når du tænder for højttaleren første gang, blinker indikatorlampen langsomt grønt* som tegn på, at den endnu ikke er blevet kalibreret. Vigtigt! Placer højttaleren i den ønskede position, før du begynder kalibreringen. Kalibrer kun én højttaler ad gangen. Ellers vil den lyd, der udsendes af den ene højttaler, forstyrre de målinger, der foretages af den anden, og omvendt. Overvej, hvad der er lytterummets normale tilstand : Er dørene lukkede? Vinduerne? Er gardinerne trukket for? Er der mange mennesker i rummet? Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at flytte højttalerne, ommøblere, lægge gulvtæppe på, osv., anbefales det at gennemføre kalibreringen for begge højttalere igen. Det anbefales at bevare de neutrale værdier for tonekontrolindstillingerne. Under kalibreringen skal du sørge for, at der ikke er støj, som forstyrrer de kalibreringslyde, højttaleren udsender. Eksempler på sådan støj kan være: en tændt støvsuger, ventilation eller airconditioning, lyden af en motor i nærheden osv. Indtil et vist niveau vil højttaleren forsøge at kompensere for støjen, men til sidst vil støjen medføre, at kalibreringen mislykkes angivet med et langsomt blinkende rødt lys. Hvis dette sker, skal du genstarte kalibreringen senere, når støjen er væk Acoustic Lens Technology fremstillet på licens fra Sausalito Audio Works.

13 13 Sådan kalibreres BeoLab 5 Gennemfør kalibreringen af højttalerne i din opsætning hver for sig. Kalibreringen tager et par minutter for hver højttaler. Du kan ikke igangsætte kalibreringen, hvis højttaleren er blevet låst af PIN-kodesystemet*. > Sørg for, at højttaleren er i stand-by, og at indikatorlampen lyser rødt. Du kan, om nødvendigt, sætte højttaleren i stand-by som forklaret under Daglig brug (s. 4 5). > Tryk på berøringsfeltet, og hold det nede i mere end tre sekunder. Slip derefter panelet. Når kalibreringen begynder, blinker indikatorlampen grønt. Tryk på berøringsfeltet på den højttaler, du ønsker at kalibrere, og hold det nede i mere end tre sekunder (mens du trykker, blinker indikatorlampen hurtigt rødt). Den bevægelige mikrofon bruges under kalibreringen. Sørg for, at der altid er plads foran mikrofonen. Når kalibreringen er startet, og under processen, sker der følgende: Mikrofonen bevæger sig en anelse frem, og højttaleren udsender en serie lydsignaler, begyndende med meget dybe bastoner. Efter et stykke tid bevæger mikrofonen sig lidt længere frem, og lydsignalerne udsendes atter. Når kalibreringen er gennemført, trækker mikrofonen sig tilbage, og højttaleren skifter til stand-by. Indikatorlampen lyser rødt. Nu kan du gå videre med den næste højttaler. Hvis du ønsker at annullere en igangværende kalibrering, skal du trykke på berøringsfeltet igen eller trykke på EXIT på Beo4 fjernbetjeningen. Se side 17 for at få en oversigt over indikatorlamperne. Hvis indikatorlampen blinker rødt, er der opstået en fejl under kalibreringen. Gør følgende for at løse problemet: > Tryk på berøringsfeltet, og hold det nede i mere end et sekund. Slip derefter panelet. Højttaleren skifter til stand-by, og indikatorlampen lyser rødt. > Undersøg, om der er støj, som kan have forstyrret kalibreringen, og vent, indtil støjen er væk. > Tryk på berøringsfeltet, og hold det nede i mere end tre sekunder for at begynde kalibreringen igen. *BEMÆRK! Hvis højttaleren er låst af PIN-kodesystemet, blinker indikatorlampen skiftevis rødt og grønt, når du tænder den. Lås højttaleren op som beskrevet i Brug af PIN-kodesystemet (s. 14)

14 14 Brug af PIN-kodesystemet Højttaleren har indbygget PIN-kodebeskyttelse. Du bestemmer selv, om du vil aktivere systemet. Hvis du vælger at aktivere PIN-kodesystemet, og hvis strømmen til højttaleren frakobles i mere end minutter, spiller højttaleren kun i fem minutter, når strømmen atter tilsluttes. Herefter skifter den automatisk til stand-by. For at låse højttaleren op skal du indtaste den PIN-kode, du selv har valgt, via Beo4 fjernbetjeningen. Opsætning af PIN-kodesystemet For nemheds skyld anbefaler vi, at du vælger den samme firecifrede PIN-kode til alle dine Bang & Olufsen produkter. Du kan dog ikke bruge koden 0000, da denne kode er reserveret til deaktivering af PIN-kodesystemet. Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet Du aktiverer PIN-kodesystemet for hver enkelt af højttalerne i din opsætning. Mens BeoLab 5 er i stand-by > Tryk på ss, ss, og STOP hurtigt efter hinanden på Beo4 fjernbetjeningen. Indikatorlampen blinker skiftevis rødt (0,5 sek.) og grønt (1 sek.). > Inden for 10 sekunder skal du trykke på berøringsfeltet øverst på den højttaler, du ønsker at aktivere. Højttaleren bekræfter dit valg med et lydsignal. > Indtast en firecifret PIN-kode, som du selv vælger*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at godkende din firecifrede kode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. > Indtast atter den firecifrede kode for at bekræfte den*. Højttaleren bekræfter igen hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at gemme din firecifrede kode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. Tryk på berøringsfeltet på den højttaler, du ønsker at aktivere (mens du trykker, blinker indikatorlampen hurtigt rødt). Hvis du ønsker at afbryde en igangværende aktivering, skal du trykke på berøringsfeltet igen (eller trykke på EXIT på Beo4 fjernbetjeningen). Vi anbefaler, at du slår strømmen fra de øvrige Bang & Olufsen produkter i rummet, mens du sætter PIN-kodesystemet op. Dermed undgår du at tænde for produkterne, når du trykker på knapperne på Beo4 fjernbetjeningen. Se side 17 for at få en oversigt over indikatorlamper og lydsignaler. Hvis PIN-koden bliver accepteret, lyser indikatorlampen atter rødt som tegn på, at højttaleren er i stand-by og klar til brug. Hvis den ikke bliver accepteret, udsender højttaleren et lydsignal, og du bliver nødt til at indtaste den firecifrede kode forfra. *BEMÆRK! Hvis du laver en fejl, skal du trykke på STOP og indtaste cifrene forfra.

15 15 Sådan ændrer du din PIN-kode For at ændre PIN-koden skal du først indtaste den oprindelige firecifrede kode og derefter indtaste en ny kode. Du kan dog kun gøre det fem gange inden for en periode på tre timer! Hvis du har glemt din PIN-kode Du skal bruge en femcifret masterkode for at låse højttaleren op. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få en masterkode fra Bang & Olufsen. Sådan deaktiverer du PIN-kodesystemet For at deaktivere PIN-kodesystemet skal du først indtaste den oprindelige firecifrede kode og derefter indtaste 0000-koden, der deaktiverer funktionen. Mens BeoLab 5 er i stand-by > Tryk på ss, ss, og STOP hurtigt efter hinanden på Beo4 fjernbetjeningen. Indikatorlamen blinker skiftevis rødt (1 sek.) og grønt (0,5 sek.). > Inden for 10 sekunder skal du trykke på berøringsfeltet øverst på den højttaler, du ønsker at ændre PIN-koden for. Højttaleren bekræfter dit valg med et lydsignal. > Indtast den oprindelige firecifrede PIN-kode*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at kunne indtaste den nye firecifrede kode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. > Indtast en ny firecifret PIN-kode, som du selv vælger*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at godkende din firecifrede kode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. > Indtast atter den nye firecifrede kode for at bekræfte den*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at gemme den nye firecifrede kode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. PIN-kodesystemet bliver deaktiveret, når du låser højttaleren op via en masterkode! Mens BeoLab 5 er i stand-by > Tryk på ss på Beo4 fjernbetjeningen og hold tasten nede i tre sekunder for at gøre det muligt at indtaste en masterkode. Indikatorlamen blinker skiftevis rødt (1 sek.) og grønt (0,5 sek.). > Inden for 10 sekunder skal du trykke på berøringsfeltet øverst på den højttaler, du ønsker at aktivere. Højttaleren bekræfter dit valg med et lydsignal. > Indtast den femcifrede masterkode, du har modtaget fra Bang & Olufsen*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at indtaste den femcifrede masterkode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. Hvis masterkoden bliver accepteret, lyser indikatorlampen atter rødt som tegn på, at højttaleren er i stand-by og klar til brug. Hvis den ikke bliver accepteret, udsender højttaleren et lydsignal, og du bliver nødt til at indtaste den femcifrede kode forfra. Mens BeoLab 5 er i stand-by > Tryk på ss, ss, og STOP hurtigt efter hinanden på Beo4 fjernbetjeningen. Indikatorlamen blinker skiftevis rødt (1 sek.) og grønt (0,5 sek.). > Inden for 10 sekunder skal du trykke på berøringsfeltet øverst på den højttaler, du ønsker at deaktivere. Højttaleren bekræfter dit valg med et lydsignal. > Indtast den oprindelige firecifrede PIN-kode*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. > Tryk på GO for at indtaste din firecifrede kode. Højttaleren bekræfter dette med et lydsignal. > Indtast cifrene på Beo4 fjernbetjeningen*. > Tryk på GO for at deaktivere PIN-kodesystemet. Indikatorlampen lyser atter rødt som tegn på, at højttaleren er i stand-by og klar til brug. Hvis koden ikke bliver accepteret, udsender højttaleren et lydsignal, og du bliver nødt til at indtaste 0000-koden forfra. Hvis PIN-koden bliver accepteret, lyser indikatorlampen atter rødt som tegn på, at højttaleren er i stand-by og klar til brug. Hvis den ikke bliver accepteret, udsender højttaleren et lydsignal, og du bliver nødt til at indtaste den firecifrede kode forfra.

16 16 >> Brug af PIN-kodesystemet Hvis du har brugt den samme firecifrede PIN-kode til alle dine Bang & Olufsen produkter, er det nemt at låse alle produkter op samtidig husk at stille dig et sted, hvor alle enheder kan modtage signalerne fra Beo4 fjernbetjeningen. PIN-koden i daglig brug Til daglig bemærker du ikke PIN-kodesystemet. Men hvis strømmen til højttaleren har været slået fra i mere end minutter (eller hvis der har været en strømafbrydelse i dit område), lader det aktiverede PIN-kodesystem kun højttaleren spille i ca. fem minutter, før den automatisk skifter til stand-by. For at låse højttaleren op skal du indtaste den PIN-kode, du selv har valgt, via Beo4 fjernbetjeningen. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode, har du yderligere fire forsøg til at indtaste koden, hvorefter højttaleren slukkes og ikke kan aktiveres i tre timer. I disse tre timer skal der stadig være tilsluttet strøm til højttaleren. Sådan låser du BeoLab 5 op Hvis højttaleren er låst af PIN-kodesystemet, blinker indikatorlampen langsomt rødt og grønt, når du tænder den. Mens BeoLab 5 spiller > Indtast den firecifrede PIN-kode på Beo4 fjernbetjeningen*. Højttaleren bekræfter hvert ciffer med et lydsignal. Hvis PIN-koden accepteres, lyser indikatorlampen grønt som tegn på, at højttaleren er låst op. Hvis PIN-koden ikke bliver accepteret, udsender højttaleren et lydsignal, og du bliver nødt til at indtaste den firecifrede kode forfra. *Hvis du laver en fejl, skal du trykke på STOP og indtaste cifrene forfra.

17 Indikatorlamper og lydsignaler 17 Ved daglig brug lyser indikatorlampen enten rødt (stand-by) eller grønt (spiller). I forskellige situationer afgiver højttaleren andre signaler, f.eks. et blinkende rødt eller grønt lys, og forskellige kombinationer heraf. Når du sætter PIN-kodesystemet op, hører du også lydsignaler fra højttaleren. Disse tilstande forklares i de relevante afsnit i denne vejledning, men for at give dig et overblik over dem, er de alle forklaret på denne side. Oversigten indeholder henvisninger til de relevante kapitler. Indikatorlampe: Lyser RØDT Lyser GRØNT Lyser skiftevis RØDT/SLUKKET (1 sek./1 sek.) Blinker RØDT (meget hurtigt) Blinker skiftevis GRØNT/SLUKKET (1 sek./1 sek.) Blinker skiftevis RØDT/SLUKKET (0,5 sek./0,5 sek.) Blinker skiftevis GRØNT/SLUKKET (2 sek./0,5 sek.) Blinker skiftevis RØDT/GRØNT (0,5 sek./1 sek.) Blinker skiftevis RØDT/GRØNT (1 sek./0,5 sek.) Højttalerstatus: Højttaleren er i stand-by (s. 4). Højttaleren er tændt (s. 4). Intern højttalerfejl (s. 4). Du trykker på berøringsfeltet. Adaptive Bass Control kalibrering i gang (s ). Der opstod en fejl under Adaptive Bass Control kalibreringen (s ). Adaptive Bass Control kalibrering er endnu ikke gennemført (s ). Aktivering af PIN-kodesystemet i gang (s. 14). Angiver ét af følgende: Deaktivering af PIN-kodesystemet i gang (s. 15) Ændring af PIN-kodesystemet i gang (s. 15) Indtastning af masterkode i gang (s. 15). Blinker skiftevis RØDT/GRØNT (1 sek./1 sek.) Højttaleren er låst af PIN-kodesystemet (s. 16). Slukker kortvarigt, og lyser derefter rødt igen Indstilling af Options er accepteret (s. 11). Lydsignal: Udsender en kort lyd ( ding ) Højttalerstatus: Angiver ét af følgende to tilfælde, som har med PIN-kodesystemet at gøre (s ): Højttaleren er valgt Indtastning af cifre. Udsender en dobbelt lyd ( ding-ding ) PIN-kode eller masterkode er accepteret (s ). Udsender en serie lyde ( ding-dong, ding-dong, ding-dong ) PIN-kode er ikke accepteret (s ).

18 18 Indeks Acoustic Lens Technology Tilpas BeoLab 5 til rummet, Adaptive Bass Control Daglig brug, 4 Indikatorlamper og lydsignaler, 17 Tilpas BeoLab 5 til rummet, Beo4 fjernbetjening Brug PIN-kodesystemet, Daglig brug, 4 5 Tilpas BeoLab 5 til dit system, 11 Højttalerbeskyttelse Højttalerbeskyttelse, 4 Indikatorlamper og lydsignaler, 17 Rengør BeoLab 5, 4 Kalibrering Daglig brug, 4 Indikatorlamper og lydsignaler, 17 Tilpas BeoLab 5 til rummet, Musik-eller videosystem Brug PIN-kodesystemet, Daglig brug, 4 5 Tilpas BeoLab 5 til dit system, 11 Tilslut til Bang & Olufsen systemer, 9 Tilslut til systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen, 10 PIN-kode Daglig brug, 4 Indikatorlamper og lydsignaler, 17 Opsætning af PIN-kodesystemet, PIN-koden i daglig brug, 16 Indikatorlamper og lydsignaler Brug PIN-kodesystemet, Daglig brug, 4 Indikatorlamper og lydsignaler, 17 Sæt BeoLab 5 op, 7 Tilpas BeoLab 5 til dit system, 11 Tilpas BeoLab 5 til rummet, Placering Sæt BeoLab 5 op, 7 Tilpas BeoLab 5 til rummet, Rengøring Rengøring, 4 Indstilling af Options Brug BeoLab 5 med et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, 5 Indikatorlamper og lydsignaler, 17 Tilpas BeoLab 5 til dit system, 11 Vedligeholdelse Rengøring, 4 Kabler og tilslutninger Stik- og kontaktpanel, 8 Sæt BeoLab 5 op, 6 7 Tilslut til Bang & Olufsen systemer, 9 Tilslut til systemer, der ikke er fra Bang & Olufsen, 10

19 Til orientering Dine behov som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det nemt og behageligt at betjene vores produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s Kundeservice, Dept Peter Bangsvej 15 DK 7600 Struer eller send en fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (fax) eller send en til: Besøg vores website på Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

20

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoLab 5. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoLab 5 Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til

Læs mere

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten.

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten. BeoLab 5 ADVARSEL: For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Hearing Products International. Quickguide Echo MegaLoop PRO

Hearing Products International. Quickguide Echo MegaLoop PRO Hearing Products International DK Quickguide Echo MegaLoop PRO Echo MegaLoop Pro Produkt Kode: 901-1010-02 Brugervejledning Hearing Products International Limited. 2 Sikkerhedsinstrukser Benyttes produktet

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual rugermanual 2 3 Æsken indeholder 1. RollerMouse Red plus 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 1 5 4 /1 RollerMouse funktioner

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Æsken indeholder. RollerMouse Red brugermanual

Æsken indeholder. RollerMouse Red brugermanual rugermanual Æsken indeholder 2 3 1. RollerMouse Red 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 5 1 4 /1 RollerMouse funktioner

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås

Trin 3: Registrering af fjernbetjening og lås Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening Læs vejledningen grundigt og gem den Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere